Повернутися

Буклет 2008 року

Метод газорідинної хроматографії використовується для ідентифікації речовин. !дентифікація речовин у методі газорідинної хроматографії проводиться за:
  • Висотою піка
  • Параметрами утримування
  • Площею піка
  • Характером нульової лінії
  • Шириною піка на половині його висоти

Коментарі