Повернутися

Буклет 2016 року

За результатами лікарняно-педагогічного спостереження за уроком фізкультури в 9-му класі побудовано фізіологічну криву, що характеризується поступовим збільшенням частоти пульсу у вступній частині, приростом частоти пульсу на 80% під час основної частини, крива має 4-зубчастий вигляд. Як можна оцінити організацію уроку фізкультури?
  • Тривалі проміжки між вправами
  • Урок побудовано правильно
  • Фізичне навантаження достатнє
  • Фізичне навантаження надмірне
  • Фізичне навантаження недостатнє

Коментарі