Повернутися

Буклет 2017 року

Хворий хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 7,2 ммоль/л. Рівень якого білка пла-зми крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8 тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії у хворого?
  • Ілікозильований гемоглобін 75%
  • Альбумін 8%
  • С-реактивний білок 10%
  • Фібриноген 3%
  • Церулоплазмін 4%


Коментарі

Only registered users can add comments