Повернутися

Буклет осінь 2017 року

65-річну жінку з нерозбірливою мовою та у стані часткового потьмарення свідомості привів до відділення невідкладної ме-дичної допомоги її син. Симптоми виникли кілька днів тому і поступово погіршувалися. В анамнезі: цукровий діабет, стан паці-єнтки контролюється прийомом метфор- міну. Син стверджує, що для їх родини характерні ’’розлади настрою”’ і його мати вже кілька років приймає літій та риспери- дон. Місяць назад у пацієнтки було діагностовано гіпертонію та артрит, призначено хлорталідон та ацетамінофен. Об’єктивно: повільний тремор рук та нестійку ходу. Пацієнтка усвідомлює, хто вона, але не орієнтується в часі та просторі. Температура тіла - 36,1oC, артеріальний тиск -150/90 мм рт.ст., пульс - 52/хв., частота дихання - 16/хв. Що найімовірніше спричинило появу таких симптомів у пацієнтки?
  • Інсульт
  • Взаємодія препаратів з ацетамінофеном (парацетамол)
  • Взаємодія препаратів з хлорталідоном
  • Гіпоглікемія
  • Злоякісний нейролептичний синдром

Коментарі

Хлорталидон (Тиазидоподобный диуретик.)Одновременное применение с литием не рекомендуется, поскольку в связи с ослаблением почечного клиренса может проявляться токсическое действие лития; кроме того, литий оказывает нефротоксические эффекты. Усиливает действие курареподобных миорелаксантов и гипотензивных ЛС (в т.ч. гуанетидина, метилдопы, бета-адреноблокаторов, вазодилататоров, БКК, ингибиторов МАО). На фоне приема сердечных гликозидов может усугублять нарушения ритма, возникшие вследствие дигиталисной интоксикации. Гипокалиемическое действие усиливается при сопутствующем введении глюкокортикоидов, амфотерицина и карбеноксолона. НПВС ослабляют диуретическое и гипотензивное действие. Может обусловливать необходимость коррекции (увеличение или уменьшение) дозы инсулина и увеличение дозы пероральных гипогликемических ЛС.

Tkatsch, Monday, 3 September, 2018 , 04:38:39