Повернутися

Буклет осінь 2017 року

У хворого 52-х років через 20 хвилин після трансфузії еритроцитарної маси виникли загальне нездужання, озноб, головний біль. Температура тіла - 37,5oC. Гемоди- наміка стабільна. Порушень сечовиділення немає. Яку невідкладну допомогу слід на-дати хворому?
  • Введення глюкокортикоїдів
  • Введення промедолу
  • Консультація реаніматолога
  • Лікування не вимагає, спостереження
  • Трансфузія замороженої плазми

Коментарі

Посттрансфузійна гарячка зумовлена надходженням у кров пірогенних речовин — продуктів розпаду білків і мікроорганізмів. Найчастіше гарячка виникає як наслідок взаємодії антитіл реципієнта з перелитими лейкоцитами, тромбоцитами чи імуноглобуліном. Гарячка звичайно виникає через 1,5-2 год після переливання крові. У хворого з'являються відчуття жару, озноб, іноді головний біль, блювання. Температура тіла підвищується до 38-39 °С. Розрізняють три ступені важкості гарячкової реакції. У разі легкої гарячкової реакції хворий відчуває загальну слабість, озноб, підвищується температура тіла (у межах 1 °С) Лікування. Легка і середньоважка гарячкові реакції не потребують лікування.

Tkatsch, Wednesday, 5 September, 2018 , 11:25:39