Повернутися

Буклет 2018 року

У хворого 52-х років ішемічна хвороба серця (ІХС): нестабільна (що вперше виникла) стенокардія. Стенозувальний коронаросклероз, СН І ст. Гіпертонічна хвороба ІІ ст., ст. 3, ризик 4. Зроблено стентування правої коронарної артерії. Кардіолог рекомендував терапію, що включає бета-адреноблокатор, подвійну антиагрегантну комбінацію (пла-вікс і кардіомагніл), гіполіпідемічні засоби (статини). Зазначте лабораторні показники, які Ви контролюватимете з метою безпечного тривалого застосування статинів:
  • Альфа-амілаза сироватки крові 3%
  • Добова протеїнурія 1%
  • Рівень глюкози в крові 1%
  • Трансамінази 65%
  • Тригліцериди, бета-ліпопротеїди в сироватці крові 30%


Коментарі

Only registered users can add comments

Основні протипоказання до призначення статинів: підвищення біохімічних показників (печінкові трансамінази) більш ніж в 3 рази від нормального значення

knaglyuk, Sunday, 21 February , 09:46:14