Повернутися

Дитяча хiрургiчна стоматологiя

Дiвчинка 7-ми рокiв скаржиться на наявнiсть новоутворення на нижнiй губi, яке з’явилося 3 мiсяцi тому. Спостерiгається його повiльний рiст. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi нижньої губи справа є кругле новоутворення дiаметром 0,5-1 см, яке пiдвищується над рiвнем слизової оболонки, поверхня гладка, просвiчується прозороблакитний вмiст утворення. Пальпацiя безболiсна, консистенцiя пружно еластична. Поставте клiнiчний дiагноз:
  • Гемангiома нижньої губи 0%
  • Лiмфангiома нижньої губи 0%
  • Папiлома нижньої губи 0%
  • Ретенцiйна кiста нижньої губи 100%
  • Фiброма нижньої губи 0%


Коментарі

Only registered users can add comments