Повернутися

Дитяча хiрургiчна стоматологiя

Дитинi 4-х рокiв встановлено дiагноз: загострення хронiчного перiодонтиту 85 зуба. Рентгенологiчно: руйнування замикаючої пластинки фолiкула 45 зуба, затемнення в дiлянцi бiфуркацiї 85 зуба, патологiчна резорбцiя медiального кореня на 2/3. Якою буде тактика лiкування?
  • Виконати екстракцiю 85 зуба 75%
  • Виконати перiостотомiю та гемiсекцiю резорбованого кореня 0%
  • Ендодонтична та медикаментозна обробка кореневих каналiв 85 зуба, герметична пов’язка 0%
  • Запломбувати кореневi канали в одне вiдвiдування та виконати перiостотомiю 0%
  • Зняти больовi та запальнi явища, виконати iмпрегнацiю кореневих каналiв i зберегти зуб вiдкритим до його фiзiологiчної змiни 25%


Коментарі

Only registered users can add comments