Повернутися

Буклет 2018 року

Через 10 хвилин пiсля народження плода народилася плацента з усiма часто-чками та оболонками. При оглядi в дзер-калах виявлено глибокий розрив проме-жини до зовнiшнього сфiнктера заднього проходу, задньої стiнки пiхви. Який най-бiльш iмовiрний дiагноз?
  • Розрив промежини I ступеня 0%
  • Розрив промежини II ступеня 67%
  • Розрив промежини III ступеня 33%
  • Розрив стiнки пiхви 0%
  • Розрив шийки матки 0%


Коментарі

Only registered users can add comments