Повернутися

Буклет 2018 року

Родiлля, 36 рокiв. Термiновi пологи почалися 6 годин назад. Перейми по 25-30 секунд через 4 хвилини. Живiт попе-речно витягнутий, черевна стiнка дря-бла. ОЖ- 110 см, ВДМ- 28 см. Голiвка плода справа, таз злiва. Серцебиття пло-да вислуховується на рiвнi пупка справа. Розмiри таза 26-29-31-21 см. Шийка ма-тки розкрита на 3 п/пальцi. Води цiлi. Яку операцiю провести для розродження?
  • Амнiотомiя 0%
  • Зовнiшнiй поворот плода 25%
  • Кесарiв розтин 63%
  • Класичний зовнiшньо-внутрiшнiй по-ворот плода на нiжку 13%
  • Плодоруйнiвна операцiя 0%


Коментарі

Only registered users can add comments