Повернутися

Буклет 2018 року

На ФАП звернулась вагiтна в 11 ти-жнiв вагiтностi. Є пiдозра на мiхуро-вий занесок. У неї з’явились кров’яни-стi видiлення з пухирцями, матка бiльша вiд строку вагiтностi, щiльно-еластичної консистенцiї. Для постановки дiагнозу ”мiхуровий занесок”, яка ознака є вирi-шальною?
  • Значне пiдвищення хорiогонiну в сечi 20%
  • Кров’янистi видiлення з блiдо-жовтуватими пухирцями 20%
  • Матка щiльно еластичної констистен-цiї 0%
  • Розмiри матки бiльшi вiд термiну вагi-тностi 40%
  • ”Снiговi бурi” в матцi при УЗО 20%


Коментарі

Only registered users can add comments