Повернутися

Буклет 2018 року

При прийомi на роботу акушерки у вiддiлення патологiї вагiтностi прово-диться первинний iнструктаж з охорони працi на робочому мiсцi. Хто проводить даний iнструктаж?
  • Iнженер з охорони працi 0%
  • Головна акушерка 0%
  • Головний лiкар 0%
  • Завiдувач вiддiленням 100%
  • Заступник головного лiкаря з лiку-вальної роботи 0%


Коментарі

Only registered users can add comments