Повернутися

Буклет 2018 року

Породiлля, 35-ти рокiв, на 12 до-бу пiсля пологiв. Пологи ускладнились безводним перiодом тривалiстю 17 годин. Скаржиться на бiль внизу живо-та, здуття, пiдвищення температури тiла до 39,5oC . Бiмануальне дослiджен-ня утруднене через болючiсть. Симптом Щоткiна-Блюмберга позитивний. В кро-вi - лейкоцитоз iз рiзким зсувом формули влiво та збiльшення ШОЕ. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?
  • Метроендометрит 0%
  • Метротромбофлебiт 0%
  • Параметрит 25%
  • Пельвiоперитонiт 50%
  • Сальпiнгоофорiт 25%


Коментарі

Only registered users can add comments