Повернутися

Буклет 2015 року

При мiкроскопiї порцiї А дуоденаль-ного вмiсту лаборант виявив велику кiлькiсть клiтин круглої форми з дрiбною зернистiстю, що розмiщуються в тяжах слизу разом з призматичним епiтелiєм. Що це за клiтини?
  • Еритроцити 100%
  • Лейкоцити 0%
  • Лейкоцитоїди 0%
  • Лямблiї 0%
  • Мiкролiти 0%


Коментарі

Only registered users can add comments