Повернутися

Буклет 2016 року

В ходi проведення мiкроскопiчного дослiдження забарвленого мазка кровi всерединi окремих еритроцитiв виявлено включення розмiром 1-2 мкм, кру-глої форми, червоно-фiолетового ко-льору. Якi це включення?
  • Базофiльна пунктацiя 0%
  • Зернистiсть Шюффнера 33%
  • Кiльця Кебота 17%
  • Тiльця Гейнца-Ерлiха 33%
  • Тiльця Жоллi 17%


Коментарі

Only registered users can add comments