Повернутися

Буклет 2016 року

В ходi проведення мiкроскопiчного дослiдження осаду сечi виявлено великi полiгональнi клiтини з невеликим цен-трально розмiщеним ядром та свiтлою, прозорою цитоплазмою з незначною зернистiстю. Який це епiтелiй?
  • Нирковий 0%
  • Ниркових мисок 33%
  • Передмiхурової залози 33%
  • Плаский 17%
  • Сечового мiхура 17%


Коментарі

Only registered users can add comments