Повернутися

Буклет 2016 року

Пацiєнтка скаржиться на бiль у суглобах, загальну слабiсть, болi в дiлянцi серця, почервонiння щiк та спинки носа. Виставлено попереднiй дiагноз: системний червоний вовчак. Якi лабораторнi показники пiдтвердять дiагноз?
  • LE-клiтини та антитiла до ДНК в кровi 77%
  • Анемiя, лейкоцитоз 8%
  • Лейкоцитоз, прискорення ШОЕ 0%
  • Панцитопенiя, сповiльнена ШОЕ 8%
  • С-реактивний протеїн, антистрептолiзин О 8%


Коментарі

Only registered users can add comments

В цьому запитанні не відмічена правильна відповідь.

AlinaGk, Sunday, 22 November , 01:05:28