Повернутися

Буклет 2019 року

Хворого 54-х рокiв оперують з приводу ендофiтної пухлини антрального вiддiлу шлунка. При ревiзiї виявили щiльнi збiльшенi лiмфатичнi вузли. Якими повиннi бути дiї хiрурга?
  • Бiопсiя лiмфатичних вузлiв iз термiновим гiстологiчним дослiдженням 100%
  • Вiдмова вiд операцiї i направлення на променеву терапiю 0%
  • Вiдмова вiд операцiї i призначення хiмiотерапiї 0%
  • Виконання обхiдного анастомоза 0%
  • Екстирпацiя шлунка з спленектомiєю 0%


Коментарі

Only registered users can add comments