Повернутися

Буклет 2019 року

Для лабораторної дiагностики вiрусних захворювань використовують рiзноманiтнi серологiчнi реакцiї. Однiєю з таких реакцiй є реакцiя нейтралiзацiї, яка базується на взаємодiї типоспецифiчної сироватки i вiруса. У результатi позитивної реакцiї спостерiгається змiна забарвлення або її вiдсутнiсть. Як називається така модифiкацiя реакцiї нейтралiзацiї?
  • Аглютинацiя 12%
  • Бляшкоутворення 0%
  • Кольорова проба 71%
  • Нейтралiзацiя токсинiв 18%
  • Преципiтацiя 0%


Коментарі

Only registered users can add comments