Повернутися

Зразок буклету 2019 року

Чоловiка 75-ти рокiв доставлено до приймального вiддiлення лiкарнi зi скаргами на iнтенсивний бiль у попереку, вiдсутнiсть сечi протягом доби. Об’єктивно: артерiальний тиск - 170/90 мм рт.ст., притуплення перкуторного звуку у надлобковiй дiлянцi. Металевим катетером виведено 750 мл сечi. Лабораторне дослiдження сечi: слiди бiлку, лейкоцити - 10-12 екз. у полi зору, еритроцити - 3-5 у препаратi. Вмiст сечовини у кровi - 7,8 ммоль/л, креатинiну - 0,11 ммоль/л. Назвiть причину вiдсутностi сечi:
  • Гостра затримка сечi внаслiдок обструкцiї сечовипускника 84%
  • Гостра ниркова недостатнiсть 3%
  • Гострий гломерулонефрит 4%
  • Сечокам’яна хвороба 9%
  • Хронiчна ниркова недостатнiсть 0%


Коментарі

Only registered users can add comments