Повернутися

Зразок буклету 2019 року

Хворий 30-ти рокiв доставлений до лiкарнi машиною швидкої допомоги без свiдомостi. Зi слiв рiдних вiдомо, що бiльш нiж 10 рокiв страждає на цукровий дiабет, приймав iнсулiн. При оглядi: запах ацетону з роту, шкiра суха, язик обкладений коричневим нальотом, сухий, тонус очних яблук знижений, дихання типу Куссмауля. У додаткових дослiдженнях: цукор кровi - 27,5 ммоль/л, ацетон сечi +++. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?
  • Гiперлактацидемiчна кома 2%
  • Гiперосмолярна кома 8%
  • Гiпертиреоїдна кома 0%
  • Гiпоглiкемiчна кома 2%
  • Кетоацидотична кома 88%


Коментарі

Only registered users can add comments