Повернутися

Зразок буклету 2019 року

12-рiчна дiвчинка, що спостерiгається з приводу хвороби Аддiсона, потребує проведення апендектомiї. Стан за основним захворюванням компенсований, артерiальний тиск - 95/60 мм рт.ст., вмiст натрiю сироватки - 125 ммоль/л, калiю - 4,5 ммоль/л. Який з перерахованих заходiв дозволить зменшити ризик розвитку адреналового кризу у цiєї пацiєнтки?
  • Вiдмiна мiнералокортикоїдiв 4%
  • Введення синтетичного аналогу АКТГ 13%
  • Збiльшення дози глюкокортикостероїдiв 78%
  • Зменшення дози глюкокортикостероїдiв 5%
  • Призначення комбiнованої антибактерiальної терапiї 1%


Коментарі

Only registered users can add comments