Повернутися

Зразок буклету 2019 року

У дiвчинки 11-ти мiсяцiв спостерiгаються адинамiя, фебрильна температура, кашель, цiаноз, дистантнi хрипи. Частота дихання - 90/хв. Фiзикальнi данi: перкуторно - коробковий звук, аускультативно - жорстке дихання, тотальнi дрiбномiхурцевi хрипи. 20 хвилин проводилась iнсуфляцiя 100% кисню через маску. Рентгенологiчно - ознаки емфiземи. В артерiальнiй кровi: PаО2 - 55 мм рт.ст., рН- 7,1. З чого доцiльно розпочати терапiю?
  • Iнгаляцiя й iнфузiя глюкокортикоїдiв i амброксолу 4%
  • Гiпербарична оксигенацiя 10%
  • Киснева маска з iнфузiєю глюкокортикоїдiв 9%
  • Киснева палатка з iнгаляцiєю амброксолу 0%
  • Штучна вентиляцiя легень 77%


Коментарі

Only registered users can add comments