Повернутися

Зразок буклету 2019 року

Хвора 17-ти рокiв була вжалена комахою в дiлянку лiвого передплiччя 5 дiб тому. Через двi доби в дiлянцi вжалення з’явилася iнфiльтрацiя, гiперемiя, набряк, посилився бiль. Температура тiла - 37,8oC. В середнiй третинi лiвого передплiччя в пiдшкiрнiй клiтковинi iнфiльтрат 4х4 см, з нечiткими контурами з флуктуацiєю в центрi. Шкiра над iнфiльтратом гiперемована, локальне пiдвищення температури тiла. Ваш дiагноз:
  • Абсцес 81%
  • Алергiчна реакцiя на вжалення комахою 10%
  • Бешиха 0%
  • Запальний iнфiльтрат 7%
  • Тромбофлебiт вен передплiччя 1%


Коментарі

Only registered users can add comments