Повернутися

Зразок буклету 2019 року

Хлопчик 6,5 мiсяцiв при госпiталiзацiї кволий, шкiра та слизовi оболонки сухi, тургор тканин збережений, температура тiла - 37,5oC, частота серцевих скорочень - 140/хв., тони серця приглушенi, живiт здутий, випорожнення рiдкi, водянистi, жовтого кольору, дiурез знижений, дефiцит маси тiла вiд початкової - 4%. Гематокрит - 44%; K+ - 3,7 ммоль/л; N a+ - 142 ммоль/л. Який першочерговий етап лiкування?
  • Антибактерiальна терапiя 2%
  • Жарознижувальна терапiя 1%
  • Корекцiя харчування 0%
  • Призначення ентеросорбентiв 0%
  • Регiдратацiйна терапiя 97%


Коментарі

Only registered users can add comments