Повернутися

Зразок буклету 2019 року

Хворий 43-х рокiв скаржиться на рiзкий бiль у задньому проходi пiд час дефекацiї, наявнiсть слизу з домiшками кровi в калi, перiодичнi закрепи. Хворiє протягом 3-х рокiв, коли пiсля гострої їжi вiдзначив бiль та набряк в анальнiй дiлянцi. 3 мiсяцi тому лiкувався в стацiонарi в зв’язку з вiдновленням болю. Зараз вiдзначає пiдвищення температури тiла до 37,8oC. О б’єктивно: збiльшенi, набряклi гемороїдальнi вузли темно-синього кольору. При пальцевому обстеженнi прямої кишки хворий вiдзначає болючiсть в анальнiй дiлянцi. Поставте найбiльш iмовiрний дiагноз:
  • Гостра трiщина прямої кишки 2%
  • Гострий парапроктит 12%
  • Тромбоз гемороїдальних вузлiв 71%
  • Хронiчна трiщина прямої кишки 4%
  • Хронiчний парапроктит 12%


Коментарі

Only registered users can add comments