Повернутися

Зразок буклету 2019 року

Хвора 57-ми рокiв скаржиться на виражену загальну слабкiсть, бiль в горлi, пiдвищення температури. Хворiє на дифузний токсичний зоб з тяжким перебiгом, з приводу чого тиждень тому їй призначено 20 мг мерказолiлу. Об’єктивно: шкiра нормального кольору, волога. Зiв - мигдалики збiльшенi, гiперемованi. Тони серця аритмiчнi, миготлива аритмiя. Нижнiй край печiнки на 3 см нижче реберної дуги. Аналiз кровi: Hb- 128 г/л, лейкоцити - 0, 5 • 109/л, тромбоцити - 180 • 109/л, лейкоцитарна формула - поодинокi лiмфоцити, моноцити. Що з хворою?
  • Ангiна 5%
  • Гостра респiраторна вiрусна iнфекцiя 6%
  • Гострий гепатит 2%
  • Гострий лейкоз 5%
  • Медикаментозний агранулоцитоз 82%


Коментарі

Only registered users can add comments