Повернутися

Зразок буклету 2019 року

У хворої 37-ми рокiв з тяжким вiрусним гепатитом В, яка перебуває в iнфекцiйному вiддiленнi, з’явилися сплутанiсть свiдомостi, печiнковий запах з рота, посилилася жовтяниця, блювання ”кавовою гущею”, носова i маткова кровотеча, крововиливи в мiсцях iн’єкцiй. Артерiальний тиск - 95/60 мм рт.ст., загальний бiлiрубiн - 289 мкмоль/л, прямий - 100 мкмоль/л, загальний бiлок - 45 г/л, протромбiновий iндекс - 64%. Яка основна причина геморагiчного синдрому, який розвинувся у пацiєнтки?
  • Зниження дезiнтоксикацiйної функцiї печiнки 9%
  • Зниження синтетичної функцiї печiнки 64%
  • Портальна гiпертензiя 14%
  • Пошкодження судин вiрусом гепатиту В 9%
  • Розвиток унiверсального капiляротоксикозу 3%


Коментарі

Only registered users can add comments