Повернутися

Буклет з англійським субтестом 2019 року

У спортсмена пiсля перевантаження пiд час тренування виникла м’язова контрактура. При цьому м’яз втрачає гнучкiсть та поступово стає твердим, бо не має можливостi розслабитися. Вкажiть iмовiрну причину контрактури:
  • Збiльшення K+ у кровi 1%
  • Змiни у структурi тропомiозину 1%
  • Зниження Ca++ у кровi 4%
  • Недостатнiсть АТФ 76%
  • Пiдвищення молочної кислоти у кровi 18%


Коментарі

Only registered users can add comments