Буклет 2014 року

1.   Після прийому сульфаніламідів у хворого виникли лихоманка, блювання і стул з кров’ю. У крові: лейк.-0,9 • 109/л (гранул.- 0,7 • 109/л), лейкоаглютиніни. Який з термінів найбільш точно характеризує виявлені зміни у крові?
 • A. Лейкоз
 • B. Лейкопенія
 • C. Гемодилюція
 • D. -
 • E. Агранулоцитоз
2.   Для профілактики атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, порушень мозкового кровообігу рекомендується споживання жирів із високим вмістом поліненасичених жирних кислот. Однією з таких жирних кислот є:
 • A. Лауринова
 • B. Стеаринова
 • C. Пальмітоолеїнова
 • D. Лінолева
 • E. Олеїнова
3.   Ціаністий калій є отрутою, від якої смерть організму наступає миттєво. На які ферменти в мітохондріях діє ціанистий калій?
 • A. Цитохром В5
 • B. НАД+ - залежні дегідрогенази
 • C. Цитохром Р-450
 • D. Цитохромоксидаза (аа3)
 • E. Флавінові ферменти
4.   Хворій 43-х років для лікування бронхопневмонії призначена бензилпеніциліну натрієва сіль. Який з вказаних побічних ефектів найбільш характерний для даного засобу?
 • A. Агранулоцитоз
 • B. Анемія
 • C. Ураження печінки
 • D. Алергічні реакції
 • E. Неврит слухового нерва
5.   При бактеріологічному дослідженні сечі хворого на пієлонефрит виділені мікроорганізми, що утворюють на м’ясо-пептонному агарі жовто-зелений пігмент і характерний запах. Як вони називаються?
 • A. Азотобактерії
 • B. Ешеріхії
 • C. Протеї
 • D. Псевдомонади
 • E. Клебсієли
6.   При аналізі ЕКГ виявлено випадіння деяких серцевих циклів PQRST. Наявні зубці і комплекси не змінені. Назвіть вид аритмії:
 • A. Миготлива аритмія
 • B. Синоатріальна блокада
 • C. Внутрішньопередсердна блокада
 • D. Передсердна екстрасистола
 • E. Атріовентрикулярна блокада
7.   Хворому для лікування серцевої недостатності було призначено серцевий глікозид. Яка супутня патологія може сприяти кумуляції серцевих глікозидів?
 • A. Гіперацидний гастрит
 • B. Гіпертонічна хвороба
 • C. Анорексія
 • D. Гіпоацидний гастрит
 • E. Ниркова недостатність
8.   У 30-річного померлого наркомана, який страждав на ВІЛ-інфекцію, при патоморфологічному дослідженні виявлено, що обидві легені ущільнені, темно-бордово-сірі, мало повітряні, міжальвеолярні перетинки густо інфільтровані лімфоцитами, частина альвеолоцитів трансформовані у великі клітини з центрально розташованим круглим ядром зі світлим обідцем, які нагадують "совине око". Яка опортуністична інфекція викликала пневмонію у даного хворого?
 • A. Пневмоциста карінії
 • B. Атипова мікобактерія
 • C. Токсоплазма
 • D. Цитомегаловірус
 • E. Герпес-вірус
9.   До лікарні надійшла дитина з діагнозом "стафілококовий сепсис". На яке живильне середовище потрібно посіяти кров хворого з метою виділення збудника?
 • A. Жовчно-сольовий агар
 • B. М ’ясо-пептонний агар
 • C. Середовище Бучіна
 • D. Цукрово-пептонний бульйон
 • E. Середовище Плоскірьова
10.   У хворого діагностовано ГРВІ. У сироватці крові знайдено імуноглобуліни класу М. Який період інфекційного процесу в даному випадку?
 • A. Мікробоносійство
 • B. Реконвалесценція
 • C. Інкубаційний
 • D. Гострий
 • E. Продромальний
11.   Хворий похилого віку страждає на хронічний закреп, в основі якого лежить гіпотонія товстого кишечнику. Який препарат слід призначити хворому?
 • A. Бісакодил
 • B. Прозерин
 • C. Касторова олія
 • D. Натрію сульфат
 • E. Ацеклідин
12.   При гістологічному дослідженні біоптату, отриманого із нижньої третини стравоходу 57-річного чоловіка із симптомами тривалого рефлюксу шлункового вмісту, виявлено наступні зміни: у слизовій оболонці на місці багатошарового плоского епітелію визначається одношаровий залозистий призматичний епітелій, з ознаками продукції слизу. Вкажіть патологічний процес, який виник у слизовій оболонці:
 • A. Гіперплазія
 • B. Метаплазія
 • C. Гіпертрофія
 • D. Регенерація
 • E. Організація
13.   У подружжя народився син, хворий на гемофілію. Батьки здорові, а дідусь за материнською лінією також хворий на гемофілію. Визначте тип успадкування ознаки.
 • A. Неповне домінування
 • B. Аутосомно-домінантний
 • C. Домінантний, зчеплений зі статтю
 • D. Рецесивний, зчеплений зі статтю
 • E. Аутосомно-рецесивний
14.   Хвора звернулася зі скаргами на болі у правій латеральній ділянці живота. Під час пальпації визначається щільне, нерухоме, пухлиноподібне утворення. У ділянці якого відділу травної трубки можлива наявність пухлини?
 • A. Caecum
 • B. Colon ascendens
 • C. Colon transversum
 • D. Colon descendens
 • E. Colon sigmoideum
15.   У жінки обмежений кровотік у нирках, підвищений артеріальний тиск. Гіперсекреція якого гормону зумовила підвищення тиску?
 • A. Адреналін
 • B. Ренін
 • C. Еритропоетин
 • D. Вазопресин
 • E. Норадреналін
16.   У батьків, хворих на гемоглобінопатію (аутосомно-домінантний тип успадкування), народилася здорова дівчинка. Які генотипи батьків?
 • A. Обоє гетерозиготні за геном гемоглобінопатії
 • B. У обох батьків ген гемоглобінопатії відсутній
 • C. Батько гетерозиготний за геном гемоглобінопатії, у матері цей ген відсутній
 • D. Мати гетерозиготна за геном гемоглобінопатії, у батька цей ген відсутній
 • E. Обоє гомозиготні за геном гемоглобінопатії
17.   Безпосередньо після переходу з горизонтального положення у вертикальне у чоловіка частота серцевих скорочень збільшилась на 15 скорочень за хвилину. Які механізми регуляції переважно зумовлюють цю зміну?
 • A. Катехоламіни
 • B. Умовні та безумовні симпатичні рефлекси
 • C. Безумовні симпатичні рефлекси
 • D. Симпатичні рефлекси і катехоламіни
 • E. Умовні симпатичт рефлекси
18.   У чоловіка 48-ми років виявлено порушення периферичного кровообігу з обмеженням припливу артеріальної крові, при цьому має місце збліднення даної ділянки, зниження місцевої температури. Це порушення називається:
 • A. Ішемія
 • B. Реперфузійний синдром
 • C. Стаз
 • D. Сладж
 • E. Венозна гіперемія
19.   У хворого 49-ти років на гострий панкреатит виникала загроза некрозу підшлункової залози, що супроводжувалось надходженням у кров і тканини активних панкреатичних протеїназ і розщеплення тканинних білків. Які захисні фактори організму можуть інгібувати ці процеси?
 • A. Церулоплазмін, трансферин
 • B. α2-макроглобулін,α1-антитрипсин
 • C. Гемоплексин, гаптоглобін
 • D. Імуноглобуліни
 • E. Кріоглобулін, інтерферон
20.   У біоптаті щитоподібної залози виявлено атрофію паренхіматозних елементів, дифузну інфільтрацію тканини залози лімфоцитами та плазматичними клітинами з утворенням в ній лімфоїдних фолікулів. Для якого захворювання є характерними наведені ознаки?
 • A. Хвороба Базедова
 • B. Тиреоїдит Хасімото
 • C. Тиреоїдит Ріделя
 • D. Аденома щитоподібної залози
 • E. Ендемічний зоб
21.   Хворому 63-х років з атонією сечового мiхура лікар призначив препарат, дозу якого хворий самостійно збільшив. З’явились підвищене потовиділення, салівація, діарея, м’язові спазми. Препарат якої групи був призначений?
 • A. Холіноміметики
 • B. Гангліоблокатори
 • C. Реактиватори холінестерази
 • D. Токолітики
 • E. Адреноблокатори
22.   Лікар призначив пацієнту з хронічним бронхітом відхаркувальний засіб, який діє шляхом розщеплення дисульфідних зв’язків глікозаміногліканів харкотиння, зменшуючи цим його в’язкість, проте попередив хворого про можливий бронхоспазм при його використанні. Який засіб був призначений?
 • A. Лібексин
 • B. Ацетилцистеїн
 • C. Трава термопсису
 • D. Бромгексин
 • E. Натрію гідрокарбонат
23.   Хворому 42-х років для лікування бактеріальної пневмонії призначено амоксицилін. Вкажіть, який механізм бактерицидної дії препарату?
 • A. Пригнічення синтезу клітинної стінки мікроорганізмів
 • B. Пригнічення внутрішньоклітинного синтезу білка
 • C. Порушення проникливості цитоплазматичної мембрани
 • D. Пригнічення SH-груп ферментів мікроорганізмів
 • E. Антагонізм із параамінобензойною кислотою
24.   Пацієнт 16-ти років, що страждає на хворобу Іценко-Кушінга, консультований з приводу надмірної ваги тіла. При опитуванні з’ясувалося, що енергетична цінність спожитої їжі складає 1700-1900 ккал/добу. Яка провідна причина ожиріння у даному випадку?
 • A. Надлишок глюкокортикоїдів
 • B. Нестача глюкокортикоїдів
 • C. Гіподинамія
 • D. Надлишок інсуліну
 • E. Нестача інсуліну
25.   У чоловіка 65-ти років впродовж 15-ти років була виражена артеріальна гіпертензія. Останнім часом систолічний тиск почав знижуватися, а діастолічний залишився підвищеним. Який гемодинамічний тип артеріальної гіпертензії у хворого?
 • A. Нормокінетичний
 • B. Гіперкінетичний
 • C. Еукінетичний
 • D. -
 • E. Гіпокінетичний
26.   У людини з масою 80 кг після тривалого фізичного навантаження об’єм циркулюючої крові зменшився, гематокрит - 50%, загальний білок крові - 80 г/л. Такі показники крові є наслідком, перш за все:
 • A. Втрати води з потом
 • B. Збільшення діурезу
 • C. Збільшення кількості еритроцитів
 • D. Збільшення вмісту білків у плазмі
 • E. Збільшення онкотичного тиску плазми
27.   Чоловік 55-ти років доставлений до реанімаційного відділення без свідомості. Зі слів родичів стало відомо, що хворий помилково випив метиловий спирт. Який антидот необхідно використати в даному випадку?
 • A. Етанол
 • B. Налоксон
 • C. Протаміну сульфат
 • D. Ацетилцистеїн
 • E. Тетурам
28.   У людини з хронічним захворюванням нирок порушена їх видільна функція. рН венозної крові становить 7,33. Для корекції кислотно-лужного стану пацієнту доцільно внутрішньовенно ввести розчин:
 • A. Хлориду кальцію
 • B. Хлориду калію
 • C. Глюкози
 • D. Бікарбонату натрію
 • E. Хлориду натрію
29.   У молодої жінки в зв’язку з гострими болями в клубовій ділянці, вилучена маткова труба з локальним розширенням її середньої третини, що заповнено кров’ю. При гістологічному дослідженні в отворі труби знайдені хоріальні ворсини, великі поля еритроцитів з домішком лейкоцитів. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Геморагічний сальпінгіт
 • B. Гострий гнійний сальпінгіт
 • C. Крововилив в маткову трубу
 • D. Гнійний сальпінгіт
 • E. Трубна вагітність
30.   Для проведення анальгезії наркотичний анальгетик застосували з препаратом бензодіазепінового ряду. Який засіб використали для потенціювання анальгезії?
 • A. Діазепам
 • B. Трифтазин
 • C. Хлорпротіксен
 • D. Карбамазепін
 • E. Імізин
31.   Хворому проведено субтотальну субфасціальну резекцію щитоподібної залози. У післяопераційному періоді тривалий час зберігається охриплість голосу. Який нерв ушкоджено в ході операції?
 • A. Язиковий нерв
 • B. Нижньощелепний нерв
 • C. Верхній гортанний нерв
 • D. Під’язиковий нерв
 • E. Зворотній гортанний нерв
32.   У хворої встановлено порушення виділення тиреотропного гормону гіпофіза. Зі зниженням функцій якої частки гіпофіза це пов’язано?
 • A. -
 • B. Pars intermedia
 • C. Infundibulum
 • D. Lobus anterior
 • E. Lobus posterior
33.   Чоловік 40-ка років перебував у пульмонологічному відділенні з приводу рецидивуючої правосторонньої пневмонії. Помер від легенево-серцевої недостатності. На розтині в правій лєгєні визначається ділянка круглої форми 3х4 см. Вона являє собою порожнину з нерівними шорсткими краями, заповнену каламутною вершкоподібною жовто-зеленою рідиною. Мікроскопічно: стінка порожнини утворена тканиною легені з дифузною інфільтрацією лейкоцитами. Визначте патологічний процес у легені:
 • A. Інфаркт
 • B. Гангрена
 • C. Хронічний абсцес
 • D. Гострий абсцес
 • E. Емпієма
34.   У чоловіка 62-х років видалено нирку, у якій при макроскопічному дослідженні виявлено пухлину у вигляді вузла діаметром до 8 см. Тканина пухлини на розрізі строката, з множинними крововиливами, некрозами. Гістологічно: пухлина складається із світлих клітин, які утворюють альвеолярні і сосочкові структури, помірно виражений інвазивний ріст. У багатьох клітинах пухлини визначаються патологічні мітози, гіперхромні ядра. Діагностуйте виявлену пухлину нирки:
 • A. Світлоклітинний рак
 • B. Світлоклітинна аденома
 • C. Нефробластома
 • D. Аденокарцинома
 • E. Ацидофільна аденома з малігнізацією
35.   Для діагностування деяких хромосомних хвороб використовують визначення статевого хроматину. Назвіть хворобу, при якій потрібне це визначення:
 • A. Трисомія Е
 • B. Гемофілія
 • C. Хвороба Дауна
 • D. Хвороба Брутона
 • E. Синдром Шерешевського-Тернера
36.   Чоловік 35-ти років помер у приймальному відділенні лікарні, куди був доставлений у шоковому стані. На розтині тіла виявлено аневризму дуги аорти з її розривом та масивною кровотечею. Мікроскопічно: в медії аорти скупчення лімфоцитів та плазмоцитів, поодинокі гігантські клітини Пирогова-Лангханса, фібробласти. Спостерігаються також дрібні вогнища некрозу та руйнування еластичних структур стінки аорти. Яке захворювання зумовило такі зміни?
 • A. -
 • B. Туберкульоз
 • C. Сифіліс
 • D. Атеросклероз
 • E. Висипний тиф
37.   Лікар-цитогенетик при виготовленні метафазної пластинки обробив культуру лейкоцитів гіпотонічним (0,56%) розчином хлориду калію. Після цього відбулося набухання клітин і розрив клітинної мембрани за рахунок надходження води до клітини. Який механізм транспорту має місце в цьому випадку?
 • A. Фагоцитоз
 • B. Ендоосмос
 • C. Дифузія
 • D. Піноцитоз
 • E. Полегшена дифузія
38.   При регенерації епітелію слизової оболонки порожнини рота (розмноження клітин) відбулася реплікація (авторепродукція) ДНК за напівконсервативним механізмом. При цьому нуклеотиди нової нитки ДНК є комплементарними до:
 • A. Змістовних кодонів
 • B. Ферменту РНК-полімерази
 • C. Материнської нитки
 • D. Ферменту ДНК-полімерази
 • E. Інтронних ділянок гену
39.   Жінка 68-ми років скаржиться на відсутність рухів у правих руці і нозі. Чотири місяці тому перенесла інсульт. Об’єктивно: рухи в правих кінцівках відсутні, тонус м’язів їх підвищений. Який стан спостерігається у хворої?
 • A. Параплегія
 • B. -
 • C. Тетраплегія
 • D. Геміплегія
 • E. Моноплегія
40.   В результаті травми порушено цілісність переднього корінця спинного мозку. Які відростки яких нейронів при цьому пошкоджені?
 • A. Аксони чутливих нейронів
 • B. Дендрити вставних нейронів
 • C. Дендрити рухових нейронів
 • D. Аксони рухових нейронів
 • E. Дендрити чутливих нейронів
41.   У чоловіка 41-го року відзначаються періодичні напади серцебиття (пароксизми), сильне потовиділення, напади головного болю. При обстеженні виявлена гіпертензія, гіперглікемія, підвищення основного обміну, тахікардія. При якій патології наднирників спостерігається подібна картина?
 • A. Гіперфункція кори наднирників
 • B. Гіпофункція мозкового шару
 • C. Первинний альдостеронізм
 • D. Гіперфункція мозкового шару
 • E. Гіпофункція кори наднирників
42.   У пацієнтки 20-ти років встановлено діагноз - СНІД. Які популяції клітин найбільш чутливі до вірусу імунодефіциту людини?
 • A. Т-хелпери
 • B. Епітеліоцити
 • C. В-лімфоцити
 • D. Ендотеліоцити
 • E. Гепатоцити
43.   Хворій жінці із захворюванням нирок, що супроводжується вираженими набряками, призначили діуретичний препарат, що пригнічує реабсорбцію в нирках іонів Na+ і води, посилює виведення нирками іонів K+ і Mg++, викликає гіперурикемію, зумовлює потужний діуретичний ефект. Назвіть цей препарат:
 • A. Тріамтерен
 • B. Фуросемід
 • C. Спіронолактон
 • D. Діакарб
 • E. Аллопуринол
44.   У дитячому дошкільному закладі напередодні новорічних свят було зареєстровано спалах кишкової інфекції. При бактеріологічному дослідженні випорожнень хворих патогенних бактерій не було виділено. При електронній мікроскопії виявлено утворення округлої форми з чітким обідком і товстою втулкою, які нагадують колесо. Вкажіть найбільш імовірний збудник даної інфекції:
 • A. Adenovirus
 • B. Rotavirus
 • C. Coxsacki-virus
 • D. Pvulgaris
 • E. E.coli
45.   Молода людина 25-ти років споживає надмірну кількість вуглеводів (600 г на добу), що перевищує її енергетичні потреби. Який процес буде активуватися в організмі людини у даному випадку?
 • A. Ліполіз
 • B. Ліпогенез
 • C. Ілюконеогенез
 • D. Гліколіз
 • E. Окиснення жирних кислот
46.   При пункційній біопсії в трансплантованій нирці виявлена дифузна інфільтрація строми лімфоцитами, плазмоцитами, лімфобластами, плазмобластами, а також некротичний артеріїт. Який патологічний процес розвинувся у трансплантаті?
 • A. Імунне відторгнення
 • B. Тубулонекроз
 • C. Ішемічне пошкодження нирки
 • D. Гломерулонефрит
 • E. Пієлонефрит
47.   Хворому з прогресуючою м’язовою дистрофією було проведено біохімічне дослідження сечі. Поява якої речовини у великій кількості в сечі може підтвердити захворювання м’язів у даного хворого?
 • A. Креатин
 • B. Порфірини
 • C. Креатинін
 • D. Гіпурова кислота
 • E. Сечовина
48.   Хворому хірург видалив порожнинне утворення печінки діаметром 2 см. Встановлено, що стінка порожнини утворена щільною волокнистою сполучною тканиною, вміст являє собою каламутну, густу, жовтувато-зеленуватого кольору рідину з неприємним запахом, яка мікроскопічно складається переважно з поліморфноядерних лейкоцитів. Якому патологічному процесу відповідають такі морфологічні зміни?
 • A. Флегмона
 • B. Гострий абсцес
 • C. Хронічний абсцес
 • D. Емпієма
 • E. -
49.   У пацієнта 38-ми років при прогресуванні стафілококового гнійного періодонтиту виникло гнійне запалення кістково-мозкових просторів альвеолярного відростка, а потім тіла нижньої щелепи. Мікроскопічно кісткові балки витончені, вогнища некрозу, кісткові секвестри, оточені сполучнотканинною капсулою. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Гнійний періостит
 • B. Хронічний фіброзний періостит
 • C. Хронічний остеомієліт
 • D. Пародонтома
 • E. Гострий остеомієліт
50.   Під час розтину тіла жінки 52-х років, яка тривалий час хворіла на жовчно-кам’яну хворобу, було знайдено: макроскопічно - печінка помірно збільшена, деформована, поверхня органу горбиста, тканина щільна, на розрізі тканина коричнева з зеленим відтінком, складається з множинних вузликів діаметром 8-10 мм. Мікроскопічно - гепатоцелюлярні вузлики оточені прошарками сполучної тканини, яка містить збільшену кількість дрібних жовчних протоків з холестазом. Діагностуйте захворювання печінки:
 • A. Портальний цироз печінки
 • B. Постнекротичний цироз печінки
 • C. Токсична дистрофія печінки
 • D. Холелітіаз
 • E. Біліарний цироз печінки
51.   У хворого скарги на загальну слабкість, підвищену втому, зниження апетиту і маси тіла. В анамнезі часті пневмонії. На підставі клінічних даних та результатів дослідження периферійної крові у нього діагностовано хронічний лімфолейкоз. Які дегенеративні зміни лейкоцитів характерні для даного захворювання?
 • A. Тільця Князькові-Деле
 • B. Тіні Боткіна-Гумпрехта
 • C. Токсична зернистість
 • D. Палички Ауера
 • E. Зерна Амато
52.   У чоловіка 53-х років діагностовано сечокам’яну хворобу з утворенням уратів. Цьому пацієнту призначено аллопурінол, який є конкурентним інгібітором ферменту:
 • A. Ксантиноксидаза
 • B. Дигідроурацилдегідрогеназа
 • C. Уриділтрансфераза
 • D. Уратоксидаза
 • E. Уреаза
53.   У сироватці крові пацієнта встановлено підвищення активності гіалуронідази. Визначення якого біохімічного показника сироватки крові дозволить підтвердити припущення про патологію сполучної тканини?
 • A. Глюкоза
 • B. Білірубін
 • C. Сечова кислота
 • D. Сіалові кислоти
 • E. Галактоза
54.   При обстеженні хворого окуліст виявив збільшення часу адаптації ока до темряви. Нестача якого вітаміну може бути причиною такого симптому?
 • A. B6
 • B. C
 • C. A
 • D. K
 • E. B2
55.   Хвора на ревматоїдний артрит після трьохтижневого лікування преднізолоном почала скаржитись на перебої в ро6оті серця. З чим пов’язаний розвиток даного небажаного ефекту препарату?
 • A. Гіпокаліємія
 • B. Гіпоглікемія
 • C. Гіперглікемія
 • D. Гіперкаліємія
 • E. Гіперурікемія
56.   У дитини 5-ти років розвинулось гостре респіраторне захворювання, яке супроводжувалось кашлем, виділенням значної кількості слизу із носа. Який тип запалення у хворої дитини?
 • A. Катаральне
 • B. Гнилісне
 • C. Фібриноїдне
 • D. Гнійне
 • E. Геморагічне
57.   В результаті травми пошкоджений спинний мозок (з повним розривом) на рівні першого шийного хребця. Що відбудеться з диханням?
 • A. Зростає частота
 • B. Зменшується частота
 • C. Зростає глибина
 • D. Не змінюється
 • E. Припиняється
58.   У жінки з важкою інтоксикацією, зумовленою сепсисом, який і послужив безпосередньою причиною смерті, на розтині виявлене "тигрове серце". Мікроскопічно в цитоплазмі кардіоміоцитів виявлені ліпіди. Який морфогенетичний механізм розвитку переважно лежить в основі даної дистрофії?
 • A. Декомпозиція
 • B. -
 • C. Інфільтрація
 • D. Спотворений синтез
 • E. Трансформація
59.   У новонародженої дитини виявлено наступну патологію: аномалія розвитку нижньої щелепи та гортані, що супроводжується характерними змінами голосу, а також мікроцефалія, вада серця, чотирьохпалість. Найбільш імовірною причиною таких аномалій є делеція:
 • A. Короткого плеча 11-ої хромосоми
 • B. Короткого плеча 7-ої хромосоми
 • C. 21-ої хромосоми
 • D. Короткого плеча 9-ої хромосоми
 • E. Короткого плеча 5-ої хромосоми
60.   У неврологічне відділення з приводу мозкового крововиливу поступив хворий 62-х років. Об’єктивно: стан важкий. Спостерігається наростання глибини і частоти дихання, а потім його зменшення до апное, після чого цикл дихальних рухів відновлюється. Який тип дихання у хворого?
 • A. Кусмауля
 • B. Біота
 • C. Чейна-Стокса
 • D. Гаспінг-дихання
 • E. Апнейстичне
61.   Для лікування піодермії лікар призначив вакцину, яка виготовлена зі штаму бактерій, виділених від хворого. До якого типу вакцин належить даний препарат?
 • A. Атенуйована вакцина
 • B. Асоційована вакцина
 • C. Генноінженерна вакцина
 • D. Аутовакцина
 • E. Хімічна вакцина
62.   До шпиталю було доставлено юнака 16-ти років, хворого на інсулінозалежний цукровий діабет. Рівень глюкози у крові пацієнта складав 18 ммоль/л. Хворому було введено інсулін. Дві години потому рівень глюкози зменшився до 8,2 ммоль/л, тому що інсулін:
 • A. Стимулює розщеплення глікогену у м’язах
 • B. Гальмує синтез кетонових тіл із глюкози
 • C. Стимулює розщеплення глікогену в печінці
 • D. Стимулює перетворення глюкози в печінці у глікоген та ТАГ
 • E. Стимулює транспорт глюкози через плазматичні мембрани в головному мозку та печінці
63.   Порушення процесів мієлінізації нервових волокон призводить до неврологічних розладів і розумової відсталості. Такі симптоми характерні для спадкових і набутих порушень обміну:
 • A. Вищих жирних кислот
 • B. Нейтральних жирів
 • C. Фосфатидної кислоти
 • D. Сфінголіпідів
 • E. Холестерину
64.   У хворого 47-ми років виникла кишкова коліка на фоні гіпертонічної хвороби. Засоби якої з перерахованих груп найбільш доцільно використати для її купірування у даній ситуації?
 • A. Адреноміметики
 • B. Симпатоміметики
 • C. М-холиноміметики
 • D. Антихолінестеразні засоби
 • E. Міотропні спазмолітики
65.   Чоловік 30-ти років, водій за професією, страждає на алергічний риніт із загостренням у весняний період. Лікар призначив хворому антигістамінний засіб з незначним седативним ефектом та тривалістю дії близько 24 годин. Який із перерахованих засобів було призначено?
 • A. Вікасол
 • B. Лоратадин
 • C. Окситоцин
 • D. Димедрол
 • E. Гепарин
66.   Лікар-стоматолог для лікування гінгівіту призначив пацієнту препарат з протипротозойною та антибактеріальною діями, який може викликати відразу до алкоголю. Вкажіть препарат, який призначив лікар:
 • A. Тетрациклін
 • B. Метронідазол
 • C. Лінкоміцину гідрохлорид
 • D. Левоміцетин
 • E. Цефтріаксон
67.   При різноманітних захворюваннях рівень активних форм кисню різко зростає, що призводить до руйнування клітинних мембран. Для запобігання цьому використовують антиоксиданти. Найпотужнішим природнім антиоксидантом є:
 • A. Альфа-токоферол
 • B. Глюкоза
 • C. Вітамін D
 • D. Жирні кислоти
 • E. Гліцерол
68.   Дитина народилася в стані асфіксії. Який препарат необхідно ввести новонародженому для стимуляції дихання?
 • A. Празозин
 • B. Етимізол
 • C. Прозерин
 • D. Атропін
 • E. Лобелін
69.   Чоловікові 58-ми років зроблено операцію з приводу раку простати. Через 3 місяці йому проведено курс променевої та хіміотерапії. До комплексу лікарських препаратів входив 5-фтордезоксиуридин - інгібітор тимідилатсинтази. Синтез якої речовини блокується цим препаратом?
 • A. -
 • B. т-РНК
 • C. ДНК
 • D. р-РНК
 • E. і-РНК
70.   Після перенесеного запального процесу хворий став помічати слабкість при згинанні кисті в ділянці 1,2, 3 і 4 пальців, зменшення об’єму м’яза підвищення великого пальця. При обстеженні виявлено порушення больової і температурної чутливості в ділянці поверхні долоні 1, 2, 3 і променевої поверхні четвертого пальців. Який із нервів уражений?
 • A. Ліктьовий
 • B. М’язово-шкірний
 • C. Серединний
 • D. Присередній шкірний нерв передпліччя
 • E. Променевий
71.   При дослідженні імунного статусу людини обов’язково визначають кількість імуноглобулінів різних класів. Яка з перерахованих реакцій використовується для цього?
 • A. Оберненої непрямої гемаглютинації
 • B. Ланцюгово-полімеразна
 • C. Радіальної імунодифузії
 • D. Бласттрансформації
 • E. Подвійної імунодифузії
72.   Хвора 26-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на появу у випорожненнях білих плоских рухливих утворів, які нагадують локшину. При лабораторному дослідженні виявлені членики з такою характеристикою: довгі, вузькі, з розміщеним поздовжньо каналом матки, яка має 17-35 бічних відгалужень з кожного боку. Який вид гельмінтів паразитує у кишечнику жінки?
 • A. Hymenolepis nana
 • B. Taeniarhynchus saginatus
 • C. Taenia solium
 • D. Echinococcus granulosus
 • E. Diphyllobothrium latum
73.   У хворого 15-ти років концентрація глюкози натще 4,8 ммоль/л, через годину після цукрового навантаження - 9,0 ммоль/л, через 2 години - 7,0 ммоль/л, через 3 години - 4,8 ммоль/л. Ці показники характерні для такого захворювання:
 • A. Хвороба Іценко-Кушінга
 • B. -
 • C. Прихований цукровий діабет
 • D. Цукровий діабет II типу
 • E. Цукровий діабет I типу
74.   При операції правосторонньої лобектомії хірург підійшов до кореня правої легені з метою окремого виділення і обробки його складових. Вкажіть порядок розміщення елементів кореня правої легені з якими лікар зустрінеться при виділенні та обробці в напрямку зверху вниз?
 • A. Діафрагмальний нерв, бронх, бронхіальні артерія і вена
 • B. Бронх, легенева артерія, легеневі вени
 • C. Бронх, легенева артерія, діафрагмальний нерв
 • D. Легенева вена, легеневі артерії, бронх
 • E. Легенева артерія, бронх, легеневі вени
75.   У пацієнта з ознаками коліту виділена чиста культура бактерій, яка за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями віднесена до роду шигел. Яку з названих реакцій доцільно застосувати для серологічної ідентифікації культури?
 • A. Аглютинації з діагностичними сироватками
 • B. Зв’язування комплементу
 • C. Непрямої гемаглютинації
 • D. Преципітації
 • E. Затримки гемаглютинації
76.   При обстеженні чоловіка 40-ка років було встановлено діагноз: гіпохромна анемія. Який препарат треба призначити для лікування?
 • A. Пентоксил
 • B. Ціанокобаламін
 • C. Ферковен
 • D. Гепарин
 • E. Вікасол
77.   Відомо, що типові патологічні процеси розвиваються за однаковими закономірностями в різних органах і тканинах та у різних видів тварин. Яке з перерахованих явищ можна віднести до типового патологічного процесу?
 • A. Гіпертонічна хвороба
 • B. Непрохідність кишківника
 • C. Пухлина
 • D. Туберкульоз
 • E. Інфаркт міокарда
78.   П’ятирічна дитина-правша після черепно-мозкової травми на деякий час втратила здатність розмовляти, але через тривалий час ця здатність у неї відновилась. Яка півкуля була травмована й за рахунок якої властивості ЦНС дітей відновлення мови стало можливим?
 • A. Права півкуля, рухливість
 • B. Ліва півкуля, інертність
 • C. Обидві півкулі, інертність
 • D. Ліва півкуля, пластичність
 • E. Права півкуля, пластичність
79.   У жінки 30-ти років при гістологічному дослідженні шийного лімфовузла виявлено порушення малюнка внаслідок розростання епітеліоїдних, лімфоїдних клітин і макрофагів з ядрами у вигляді підкови, в центрі деяких скупчень клітин - безструктурні ділянки блідо-рожевого кольору з уламками ядер. Для якого захворювання характерні такі зміни?
 • A. Актиномікоз
 • B. Лімфогрануломатоз
 • C. Туберкульоз
 • D. Сифіліс
 • E. Метастаз пухлини
80.   Хворий 78-ми років з хворобою Паркінсона приймає препарати левадопи (наком). Яка антипаркінсонічна дія у цього засобу?
 • A. Допамінергічна
 • B. М-холіноміметична
 • C. Блокуюча гістамінергічна дія
 • D. Адреноблокуюча
 • E. М-холіноблокуюча
81.   У хворого під час трахеотомії виникла виражена кровотеча. Яка артерія була травмована під час операції?
 • A. A. laryngea superior
 • B. A. laryngea inferior
 • C. A. thyroidea ima
 • D. A. thyroidea superior
 • E. A. thyroidea inferior
82.   У малярійного плазмодія - збудника триденної малярії, розрізняють два штами: південний та північний. Вони відрізняються тривалістю інкубаційного періоду: у південного він короткий, а у північного - довгий. В цьому проявляється виражена дія такого добору:
 • A. Рушійний
 • B. Статевий
 • C. Стабілізуючий
 • D. Штучний
 • E. Дизруптивний
83.   Пацієнт із захворюванням першого верхнього різця зліва скаржиться на сильні болі шкіри в ділянці надбрівної дуги з того ж боку. Реалізація якого виду рефлексів спричиняє вказані реакції?
 • A. Пропріоцептивні
 • B. Вісцеро-дермальні
 • C. Вісцеро-соматичні
 • D. Вісцеро-вісцеральні
 • E. Сомато-вісцеральні
84.   Жінці 26-ти років, хворій на бронхіт, призначили засіб етіотропної терапії - антибіотик широкого спектру дії. Який це препарат?
 • A. БЦЖ-вакцина
 • B. Амброксол
 • C. Дексаметазон
 • D. Інтерферон
 • E. Доксициклін
85.   При обтураційній жовтяниці і жовчних норицях часто спостерігається протромбінова недостатність. З дефіцитом в організмі якого вітаміну це пов’язано?
 • A. C
 • B. В6
 • C. E
 • D. K
 • E. A
86.   При проведенні амніоцентезу в клітинах плоду виявлено по 2 тільця статевого хроматину (тільця Барра). Для якого захворювання характерна дана ознака?
 • A. Синдром Клайнфельтера
 • B. Синдром Патау
 • C. Синдром Дауна
 • D. Трисомія X
 • E. Синдром Шерешевського-Тернера
87.   У хворого пухлина грудного відділу стравоходу. Куди можуть безпосередньо метастазувати пухлинні клітини?
 • A. Nodi gastrici
 • B. Nodi mediastinales
 • C. Nodi intercostales
 • D. Ductus thoracicus
 • E. Nodi hepatici
88.   При дослідженні крові хворого виявлено значне збільшення активності МВ-форм КФК (креатинфосфокінази) та ЛДГ-1. Яку патологію можна припустити?
 • A. Гепатит
 • B. Ревматизм
 • C. Інфаркт міокарда
 • D. Холецистит
 • E. Панкреатит
89.   У спортсмена внаслідок довільної затримки дихання на 40 секунд зросли частота серцевих скорочень та системний артеріальний тиск. Реалізація яких механізмів регуляції зумовлює зміни показників?
 • A. Умовні симпатичні рефлекси
 • B. Безумовні парасимпатичні рефлекси
 • C. -
 • D. Безумовні симпатичні рефлекси
 • E. Умовні парасимпатичні рефлекси
90.   У хворого, що страждає на спадкову хворобою Хартнупа, спостерігаються пелагроподібні ураження шкіри, порушення розумового розвитку в результаті нестачі нікотинової кислоти. Причиною цього захворювання є порушення такого процесу:
 • A. Всмоктування і реабсорбція в нирках триптофану
 • B. Всмоктування і реабсорбція в нирках метіоніну
 • C. Трансамінування фенілаланіну
 • D. Декарбоксилювання триптофану
 • E. Всмоктування і реабсорбція цистеїну
91.   У юнака 18-ти років діагностовано хворобу Марфана. При дослідженні встановлено: порушення розвитку сполучної тканини, будови кришталика ока, аномалії серцево-судинної системи, арахнодактилія. Яке генетичне явище зумовило розвиток цієї хвороби?
 • A. Множинний алелізм
 • B. Неповне домінування
 • C. Плейотропія
 • D. Комплементарність
 • E. Кодомінування
92.   Хвора 39-ти років, з цукровим діабетом в анамнезі, госпіталізована до клініки у прекоматозному стані кетоацидотичного типу. Збільшення вмісту якого метаболіту до цього призвело?
 • A. Альфа-кетоглутарат
 • B. Цитрат
 • C. Аспартат
 • D. Малонат
 • E. Ацетоацетат
93.   На практичному занятті з мікробіології студентам запропоновано пофарбувати суміш бактерій за методикою Грама та пояснити механізм фарбування. Які морфологічні структури бактерій зумовлюють грамнегативне та грампозитивне фарбування бактерій?
 • A. Клітинна стінка
 • B. Цитоплазма
 • C. Капсула
 • D. Джгутики
 • E. ЦПМ
94.   У гістопрепараті представлений паренхіматозний орган, що має кіркову і мозкову речовину. Кіркова утворена тяжами епітеліоцитів, між якими проходять кровоносні капіляри. Тяжі формують три зони. Мозкова речовина складається з хромафіноцитів і венозних синусоїдів. Який орган має дані морфологічні ознаки?
 • A. Тимус
 • B. Нирки
 • C. Лімфатичний вузол
 • D. Наднирник
 • E. Щитоподібна залоза
95.   Чоловік 53-х років звернувся зі скаргами на гострий біль у правому підребер’ї. При огляді лікар звернув увагу на пожовтілі склери хворого. Лабораторні аналізи показали підвищену активність АЛТ та негативну реакцію на стеркобілін у калі. Для якого захворювання характерні такі симптоми?
 • A. Хронічний коліт
 • B. Хронічний гастрит
 • C. Гепатит
 • D. Гемолітична жовтяниця
 • E. Жовчнокам’яна хвороба
96.   Потерпілий 19-ти років доставлений до травматологічного відділення з різаною раною трапецієподібного м’яза. Яка з фасцій шиї формує піхву для даного м’яза?
 • A. М’ язова частина передтрахейної пластинки шийної фасції
 • B. Сонна піхва шийної фасції
 • C. Передхребтова пластинка шийної фасції
 • D. Вісцеральна частина передтрахейної пластинки шийної фасції
 • E. Поверхнева пластинка шийної фасції
97.   У немовляти виявлено мікроцефалію. Лікарі вважають, що це пов’язано з застосуванням жінкою під час вагітності актиноміцину Д. На які зародкові листки в першу чергу подіяв цей тератоген?
 • A. Мезодерма
 • B. Ентодерма
 • C. Усі листки
 • D. Ектодерма
 • E. Ентодерма та мезодерма
98.   Який механізм тепловіддачі найбільш ефективно спрацьовує при перебуванні людини в умовах 80% вологості повітря та температурі навколишнього середовища +35oC?
 • A. Конвекція
 • B. Потовиділення
 • C. Радіація
 • D. -
 • E. Теплопровідність
99.   В основі розвитку імунних і алергічних реакцій організмом застосовуються однакові механізми відповіді імунної системи на антиген. Визначте основну відмінність алергічних реакцій від імунних?
 • A. Спадкова схильність
 • B. Шляхи потрапляння в організм
 • C. Кількість антигену, що потрапляє
 • D. Розвиток пошкодження тканин
 • E. Особливість будови антигенів
100.   Призначення доксицикліну гідрохлориду викликало порушення симбіозу мікробної флори в кишечнику. Визначити тип порушень при антибіотикотерапії:
 • A. Суперінфекція
 • B. Ідіосинкразія
 • C. Сенсибілізація
 • D. Дисбактеріоз
 • E. Бактеріоз
101.   Основними тригерами, що включають ефекторні системи клітини у відповідь на дію гормонів, є протеїнкінази, які змінюють каталітичну активність певних регуляторних ферментів шляхом АТФ-залежного фосфорилювання. Який із наведених ферментів є активним у фосфорильованій формі?
 • A. Глікогенсинтаза
 • B. Глікогенфосфорилаза
 • C. Піруваткіназа
 • D. ГОМГ-КоА-редуктаза
 • E. Ацетил-КоА-карбоксилаза
102.   В експерименті на тварині досліджують серцевий цикл. Закриті усі клапани серця. Якій фазі циклу відповідає такий стан?
 • A. Протодіастолічний період
 • B. Повільного наповнення
 • C. Асинхронного скорочення
 • D. Швидкого наповнення
 • E. Ізометричного скорочення
103.   Обстеження пацієнта з високим артеріальним тиском показало в нього вторинну артеріальну гіпертензію. Причиною такого стану є ренін-продукуюча пухлина нирки. Що є головною ланкою в патогенезі вторинної артеріальної гіпертензії в хворого?
 • A. Гіперпродукція ангіотензину 2, альдостерону
 • B. Гіперпродукція кортизолу
 • C. Гіпєрпродукція інсуліну
 • D. Недостатня продукція вазопресину
 • E. Недостатня продукція катехоламінів
104.   Швидкість проведення збудження нервовими волокнами становить 120 м/сек. Який з наведених чинників, перш за все, забезпечує таку швидкість?
 • A. Велика амплітуда потенціалу дії
 • B. Малий поріг деполяризації
 • C. Великий потенціал спокою
 • D. Великий фактор надійності
 • E. Наявність мієлінової оболонки
105.   У хворого лікар виявив накопичення рідини в плевральній порожнині справа над куполом діафрагми. У якому анатомічному утворі накопичилась рідина?
 • A. Реброво-середостінний синус
 • B. Діафрагмально-середостінний синус
 • C. Реброво-діафрагмальний лівий синус
 • D. -
 • E. Реброво-діафрагмальний правий синус
106.   У хворого 34-х років після перенесеної кишкової інфекції, викликаної сальмонелами, стали згасати симптоми захворювання. Імуноглобуліни якого класу будуть виявлені в крові хворого в період реконвалесценції?
 • A. IgA
 • B. IgD
 • C. IgE
 • D. IgM
 • E. IgG
107.   Для підвищення результатів спортсмену рекомендували застосовувати препарат, який містить у собі карнітин. Який процес в найбільшому ступені активується карнітином?
 • A. Синтез стероїдних гормонів
 • B. Тканинне дихання
 • C. Синтез ліпідів
 • D. Синтез кетонових тіл
 • E. Транспорт жирних кислот у міто-хондрії
108.   В хірургічне відділення доставлено пацієнта з рiзаною раною медіального краю передпліччя. При обстеженні виявлено, що в хворого перерізано ліктьовий м’яз-згинач зап’ястка і ліктьовий м’яз-розгинач зап’ястка. Які з рухів кисті будуть порушені у хворого?
 • A. Відведення
 • B. Розгинання
 • C. Приведення
 • D. Розгинання і відведення
 • E. Згинання
109.   При обстеженні 2-х місячної дитини педіатр звернула увагу, що плач дитини нагадує котячий крик. Діагностовані мікроцефалія і вада серця. За допомогою цитогенетичного метода з’ясований каріотип дитини 46, XX, 5р-. Дане захворювання є наслідком такого процесу:
 • A. Плейотропія
 • B. Делеція
 • C. Дуплікація
 • D. Транслокація
 • E. Інверсія
110.   Досліджуються рецептори, інформація від яких прямує до кори без участі таламусу. Які це рецептори?
 • A. Нюхові
 • B. Зорові
 • C. Смакові
 • D. Дотикові
 • E. Слухові
111.   На мікропрепараті плівки пухкої сполучної тканини видно клітину овальної форми, зі світлою цитоплазмою і великим ядром що містить специфічний малюнок гетерохроматину у вигляді циферблату годинника (або спиць колеса). Яка клітина у полі зору?
 • A. Адипоцит
 • B. Фібробласт
 • C. Тканинний базофіл
 • D. Плазмоцит
 • E. Макрофаг
112.   У чоловіка при обстеженні виявлено порушення кровообігу міокарда лівого передсердя. У басейні якої артерії відбулись порушення кровообігу?
 • A. Права вінцева
 • B. Ліва вінцева
 • C. Права та ліва вінцеві
 • D. -
 • E. Передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії
113.   У чоловіка 40-ка років внаслідок посиленого гемолізу еритроцитів підвищився вміст заліза в плазмі крові. Який білок забезпечує його депонування в тканинах?
 • A. Феритин
 • B. Альбумін
 • C. Гаптоглобін
 • D. Транскортин
 • E. Трансферин
114.   Підшлункова залоза - орган змішаної секреції. Ендокринно продукує бета-клітинами гормон інсулін, який впливає на обмін вуглеводів. Як він впливає на активність глікогенфо-сфорилази (ГФ) і глікогенсинтетази (ГС)?
 • A. Не впливає на активність ГФ і ГС
 • B. Пригнічує ГФ, активує ГС
 • C. Активує ГФ і ГС
 • D. Пригнічує ГФ і ГС
 • E. Активує ГФ, пригнічує ГС
115.   У стінці бронху при гістологічному дослідженні чітко визначаються залози, хрящові острівці та багаторядний циліндричний миготливий епітелій. Які бронхи досліджують?
 • A. Великі
 • B. Термінальні бронхіоли
 • C. Малі
 • D. Головні
 • E. Середні
116.   Хворий на трансмуральний інфаркт міокарда лівого шлуночка переведений до відділення реанімації у важкому стані. АТ- 70/50 мм рт.ст., ЧСС- 56/хв., ЧД- 32/хв. Зазначте головну ланку в патогенезі кардіоген-ного шоку:
 • A. Втрата електролітів
 • B. Падіння серцевого викиду
 • C. Втрата води
 • D. Падіння периферичного судинного опору
 • E. Крововтрата
117.   Лімфоцит уражений ретровірусом ВІЛ (СНІД). В цьому випадку напрямок потоку інформації в клітині буде:
 • A. і-РНК -> поліпептид -> ДНК
 • B. ДНК -> і-РНК -> поліпептид -> ДНК
 • C. ДНК -> поліпептид -> і-РНК
 • D. РНК -> ДНК -> і-РНК -> поліпептид
 • E. Поліпептид -> РНК -> ДНК -> і-РНК
118.   При дослідженні тимуса дитини 5-ти років, що померла від гострої деструктивної стафілококової пневмонії, виявлено зменшення маси залози до 3,0 г. При гістологічному дослідженні в тимусі знайдено: зменшення часточок залози, значне зменшення кількості лімфоцитів, з колапсом строми часточок, інверсія шарів, кистоподібне збільшення тілець Гассаля. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний?
 • A. Акцидентальна інволюція тимусу
 • B. Агенезія тимусу
 • C. Тимомегалія
 • D. Гіпоплазія тимусу
 • E. Дисплазія тимусу
119.   При розтині трупа чоловіка 47-ми років, померлого раптово, в інтимі черевного відділу аорти знайдені осередки жовтого кольору у вигляді плям та смуг, що не вибухають над поверхнею інтими. При фарбуванні суданом ІІІ спостерігається жовтогаряче забарвлення. Для якої стадії атеросклерозу характерні такі зміни?
 • A. Стадія утворення атероматозної виразки
 • B. Ліпоїдозу
 • C. Атероматозу
 • D. Ліпосклерозу
 • E. Атерокальцинозу
120.   В гістологічному препараті визначається орган, стінка якого утворена трьома оболонками. Внутрішня оболонка складається з ендотелію і тонкого підендотеліального шару. Зовнішня оболонка найтовстіша. Який орган представлений у препараті?
 • A. Артерія
 • B. Матка
 • C. Серце
 • D. Вена
 • E. Сечовід
121.   Робочий комунальної служби спустився в каналізаційний колодязь без засобів захисту і через деякий час знепритомнів. Лікарями швидкої допомоги діагностовано отруєння сірководнем. Який вид гіпоксії при цьому розвинувся?
 • A. Перевантажувальний
 • B. Тканинний
 • C. Респіраторний
 • D. Гемічний
 • E. Циркуляторний
122.   При гістологічному дослідженні органів і тканин померлої від ниркової недостатності молодої жінки, у якої прижиттєво виявлявся високий титр антинуклеарних антитіл, виявлені поширені фібриноїдні зміни в стінках судин. Відмічається ядерна патологія з вакуолізацією ядер, каріоре-ксисом, утворенням гематоксилінових тілець. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Облітеруючий ендартеріїт
 • B. Вузликовий періартеріїт
 • C. Системний червоний вовчак
 • D. Атеросклероз
 • E. Гіпертонічна хвороба
123.   У жінки 52-х років при обстеженні було виявлено зниження кількості еритроцитів у крові та підвищення рівня вільного гемоглобіну в плазмі крові (гемоглобінемія). КП- 0,85. Який вид анемії спостерігається у хворої?
 • A. Анемія внаслідок порушення ери-тропоезу
 • B. Спадкова гемолітична
 • C. Хронічна постгеморагічна
 • D. Гостра постгеморагічна
 • E. Набута гемолітична
124.   При бактеріоскопічному дослідженні носоглоткового слизу дитини 2,5 років, хворої на назофарингіт, виявлені грамнегативні диплококи, схожі за формою на кавові зерна. Які структури організму дитини найбільш імовірно будуть уражені, якщо ці мікроорганізми проникнуть у кров?
 • A. Лімфатичні вузли
 • B. Ниркові гломерули
 • C. Сечо-статеві шляхи
 • D. Оболонки мозку
 • E. Сєрцєві клапани
125.   У пацієнтки 23-х років після використання нової губної помади з’явилися набряк і свербіння губ, а через 2 дні - кірочки на червоній облямівці губ. Який тип алергічної реакції найбільш імовірний?
 • A. Анафілактичний
 • B. Імунокомплексний
 • C. Стимулюючий
 • D. Сповільнений
 • E. Цитотоксичний
126.   При мікроскопії мікропрепарату з виділень хворої хронічним кольповагінітом лікар виявив округлої форми та еліпсоподібні клітини, що брунькуються, розміром 3-6 мкм. Про збудника якої грибкової хвороби може йти мова в даному випадку?
 • A. Кандидоз
 • B. Кокцидіоз
 • C. Мікроспорія
 • D. Криптококоз
 • E. Епідермофітія
127.   У чоловіка 29-ти років з ножовим пораненням шиї визначається кровотеча. При первинній обробці рани встановлено, що пошкоджена судина, розташована вздовж латерального краю груднинно-ключично-соскоподібного м’яза. Визначте цю судину:
 • A. V. jugularis interna
 • B. V jugularis anterior
 • C. A. carotis externa
 • D. A. carotis interna
 • E. V jugularis externa
128.   У хворої 28-ми років виявлена пухлина яєчника і показана операція по його видаленню. При здійсненні її необхідно розтинати зв’язку, що з’єднує яєчник з маткою. Яку зв’язку повинен перерізати хірург?
 • A. Lig. umbilicale laterale
 • B. Lig. Ovarii proprium
 • C. Lig. Latum uteri
 • D. Lig. Suspensorium ovarii
 • E. Lig. Cardinali
129.   Обстежуваний знаходиться у фазі швидкохвильового сну. При цьому на ЕЕГ реєструється:
 • A. α-веретено
 • B. α-хвиля
 • C. θ-хвиля
 • D. β-хвиля
 • E. δ-хвиля
130.   Препарат "Гептрал", який використовують при хворобах печінки, містить S-аденозилметіонін. Ця активна амінокислота бере участь у синтезі:
 • A. Жовчних кислот
 • B. Триацилгліцеролів
 • C. Фосфоліпідів
 • D. Холестерину
 • E. Гему
131.   При розтині тіла померлого виявлена гіперплазія кісткового мозку плоских і трубчастих кісток (піоїдний кістковий мозок), спленомегалія (6 кг), гепатомегалія (5 кг), збільшення всіх груп лімфатичних вузлів. Якому захворюванню відповідають виявлені зміни?
 • A. Справжня поліцитемія
 • B. Хронічний мієлолейкоз
 • C. Мієломна хвороба
 • D. Лімфогрануломатоз
 • E. Хронічний лімфолейкоз
132.   При визначенні повітряної та кісткової провідності звуку було встановлено, що у пацієнта ліве вухо краще сприймає звук при кістковому його проведенні, що могло бути пов’язане з захворюванням:
 • A. Середнього вуха справа
 • B. Внутрішнього вуха зліва
 • C. Зовнішнього вуха справа
 • D. Середнього вуха зліва
 • E. Внутрішнього вуха справа
133.   У жінки 36-ти років має місце гіповітаміноз B2. Причиною виникнення специфічних симптомів (ураження епітелію, слизових, шкіри, рогівки ока) імовірно є дефіцит:
 • A. Цитохромоксидази
 • B. Цитохрому В
 • C. Цитохрому С
 • D. Флавінових коферментів
 • E. Цитохрому А1
134.   У пацієнта 60-ти років виявлено збільшення порогу сприймання звуків високої частоти. Зміна функцій яких структур слухового аналізатора зумовлює виникнення цього порушення?
 • A. Органу Корті ближче до гелікотре-ми
 • B. М’язів середнього вуха
 • C. Євстахієвої труби
 • D. Барабанної перетинки
 • E. Органу Корті ближче до овального віконця
135.   Хворому з артеріальною гіпертензією було призначено один з антигіпертензивних засобів. Артеріальний тиск нормалізувався, однак хворого почав турбувати постійний сухий кашель. Який з перерахованих препаратів має таку по6ічну дію?
 • A. Клофелін
 • B. Анаприлін
 • C. Резерпін
 • D. Лізиноприл
 • E. Ніфедипін
136.   При клінічному обстеженні пацієнта 70-ти років виявлено порушення рухових функцій, що пов’язано з віковими змінами у гіаліновому хрящі. Які вікові зміни викликали обмеження рухів у суглобах?
 • A. Збільшення кількості хрящових клітин
 • B. Збільшення гідрофільності основної речовини
 • C. Відкладання солей кальцію в міжклітинній речовині
 • D. Збільшення кількості ізогенних груп
 • E. Потовщення охрястя
137.   У пацієнта встановлено порушення синтезу та виділення вазопресину. В якому відділі нефрона найбільше порушиться процес сечоутворення?
 • A. Збірна трубочка
 • B. Товста частина петлі Генле
 • C. Клубочок
 • D. Проксимальний звивистий каналець
 • E. Тонка частина петлі Генле
138.   На розтині в серці виявлено наступні зміни: великий осередок некрозу білого кольору з червоною облямівкою, який захоплює всю товщу серцевого м’яза. На зовнішній оболонці серця - ознаки фібринозного перикардиту. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Трансмуральний інфаркт міокарда
 • B. Інтрамуральний інфаркт міокарда
 • C. Субепікардіальний інфаркт міокарда
 • D. Міокардит
 • E. Субендокардіальний інфаркт міокарда
139.   Хворому з гострою недостатністю надниркових залоз був призначений лікарський препарат, після застосування якого у нього з’явилися скарги на біль у кістках (двічі були переломи), часті простудні хвороби, набряки, повільне загоювання ран. Який препарат міг спричинити такі явища?
 • A. Тестостерон
 • B. Преднізолон
 • C. Ретаболіл
 • D. Естріол
 • E. Спіронолактон
140.   При дослідженні вмісту дванадцятипалої кишки людини знайдені найпростіші грушоподібної форми з парними ядрами, чотирма парами джгутиків. Між ядрами - дві опірні нитки, з вентрального боку розташований присмоктувальний диск. Який представник найпростіших виявлений у хворого?
 • A. Лейшманія
 • B. Лямблія
 • C. Трихомонада кишкова
 • D. Токсоплазма
 • E. Трипаносома
141.   Під час ректороманоскопії хворого зі скаргами на діарею виявлено, що слизова оболонка прямої і сигмоподібної кишок різко гіперемована, набрякла, вкрита великою кількістю слизу, а у деяких ділянках вкрита плівчастими накладаннями зеленуватого кольору. Про яке захворювання можна думати?
 • A. Черевний тиф
 • B. Дизентерія
 • C. Холера
 • D. Сальмонельоз
 • E. Амебіаз
142.   У 19-місячної дитини із затримкою розвитку та проявами самоагресії, вміст сечової кислоти в крові -1,96 ммоль/л. При якому метаболічному порушенні це спостерігається?
 • A. Синдром набутого імунодефіциту
 • B. Хвороба Гірке
 • C. Подагра
 • D. Синдром Леша-Ніхана
 • E. Хвороба Іценко-Кушінга
143.   Струми надвисокої частоти (НВЧ), що застосовуються у фізіотерапії, не викликають збудження, а зумовлюють лише тепловий ефект на тканини. Як можна пояснити це явище?
 • A. Тривалість стимулу менше порога
 • B. Стимул поступає у фазу абсолютної рефрактерності
 • C. Розвивається акомодація
 • D. Стимул поступає у фазу відносної рефрактерності
 • E. Інтенсивність стимулу менше порога
144.   У хворого на ЕКГ виявлено збільшення тривалості комплексу QRS. Наслідком чого це може бути?
 • A. Збільшення часу охоплення збудженням шлуночків
 • B. Порушення провідності у атріовентрикулярному вузлі
 • C. Збільшення збудливості передсердь
 • D. Збільшення часу охоплення збудженням передсердь
 • E. Збільшення збудливості шлуночків та передсердь
145.   У чоловіка 32-х років, хворого на пневмонію, спостерігається закупорка харкотинням дихальних шляхів. В організмі хворого при цьому буде розвиватися така зміна кислотно-лужної рівноваги:
 • A. Змін не буде
 • B. Респіраторний алкалоз
 • C. Метаболічний ацидоз
 • D. Респіраторний ацидоз
 • E. Метаболічний алкалоз
146.   Хворому з діагнозом цукровий діабет II типу ендокринолог призначив глібенкламід. Вкажіть основний механізм дії цього засобу:
 • A. Пригнічує глюконеогенез
 • B. Стимулює секрецію інсуліну бета-клітинами острівців Лангерганса
 • C. Підсилює метаболізм глюкози
 • D. Активує транспорт глюкози в клітину
 • E. Підсилює захоплення глюкози периферичними тканинами
147.   На спеціальному живильному середовищі після посіву виділень гною з уретри виросли ніжні блакитні колонії. При мікроскопії препаратів з них виявлені грамнегативні бобоподібні диплококи. Збудником якої хвороби вони є?
 • A. Сифіліс
 • B. Туляремія
 • C. Хламідіоз
 • D. Гонорея
 • E. Меліоїдоз
148.   У хворого переливання крові ускладнилося розвитком гемотрансфузійного шоку. Назвіть тип алергічної реакції, що лежить в основі даної патології:
 • A. Цитотоксичний
 • B. Гіперчутливість сповільненого типу
 • C. Анафілактичний
 • D. Імунокомплексний
 • E. Рецептороопосередкований
149.   Лікар призначив хворому з гострою серцевою недостатністю не-глікозидний кардіотонічний засіб, який безпосередньо стимулює β1-адренорецептори міокарда, що збільшує кровообіг, діурез. Застосовується лише внутрішньовенно крапельно внаслідок швидкої інактивації в організмі. Який препарат призначив лікар?
 • A. Анаприлін
 • B. Корглікон
 • C. Добутамін
 • D. Адреналін
 • E. Дигоксин
150.   Під час судово-медичної експертизи жінки, яка загинула у автокатастрофі, знайдено ембріон на стадії ранньої гаструли. Назвіть місце його локалізації при умові нормального розвитку:
 • A. Черевна порожнина
 • B. Стінка матки
 • C. Маткова частина яйцепроводу
 • D. Ампульна частина яйцепроводу
 • E. Яєчник
151.   Спеціальний режим харчування призвів до зменшення іонів Ca2+ в крові. До збільшення секреції якого гормону це призведе?
 • A. Вазопресин
 • B. Тироксин
 • C. Паратгормон
 • D. Соматотропін
 • E. Тирокальцитонін
152.   У чоловіка 72-х років довготривала хронічна патологія легень призвела до недостатності клапанів легеневої артерії і трикуспідального клапану, недостатності кровообігу за правошлуночковим типом. Який тип артеріальної гіпертензії є причиною перевантаження серця об’ємом?
 • A. Легенева гіпертензія
 • B. Центрально-ішемічна гіпертензія
 • C. Есенціальна гіпертензія
 • D. Рефлексогенна гіпертензія
 • E. Сольова гіпертензія
153.   Проводять дуоденальне зондування. Що із наведеного доцільно ввести людині під шкіру, щоб суттєво збільшити надходження до дванадцятипалої кишки жовчі?
 • A. Нейротензин
 • B. Гастрин
 • C. Секретин
 • D. Соматостатин
 • E. Холецистокінін-панкреозимін
154.   У недоношеного немовляти спостерігається жовтяниця. З нестачею у нього якого ферменту це пов’язано?
 • A. Лужна фосфатаза
 • B. Каталаза
 • C. Кисла фосфатаза
 • D. НАД+ - дегідрогеназа
 • E. УДФ-трансглюкуронідаза
155.   Студентка 22-х років звернулася до лікаря із скаргами на підвищення температури тіла до 38oC, слабкість, біль у горлі. Об’єктивно: язик вкритий білим нальотом. Які гістологічні структури язика беруть участь в утворенні цього нальоту?
 • A. Епітелій грибоподібних сосочків
 • B. Епітелій жолобкуватих сосочків
 • C. Епітелій листоподібних сосочків
 • D. Епітелій ниткоподібних сосочків
 • E. Сполучнотканинна основа всіх сосочків язика
156.   При гістологічному дослідженні біоптатів, взятих з потовщених країв виразки шлунка, виявлені невеликі гніздові скупчення різко атипових гіперхромних невеликих епітеліальних клітин, які розташовані серед дуже розвиненої строми. Визначте пухлину:
 • A. Аденома
 • B. Медулярний рак
 • C. Аденокарцинома
 • D. Недиференційована саркома
 • E. Скіррозний недиференційований рак
157.   При обстеженні чоловіка 45-ти років, що тривалий час перебував на рослинній дієті, виявлено негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону стала причиною цього явища?
 • A. Надмірна кількість вуглеводів
 • B. Недостатня кількість жирів
 • C. Надмірна кількість води
 • D. Недостатня кількість жирів і білків
 • E. Недостатня кількість білків
158.   У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження якості питної води. Її мікробне число виявилося близько 100. Які мікроорганізми враховувалися при цьому?
 • A. Умовно-патогенні мікроорганізми
 • B. Ентеропатогенні бактерії та вїруси
 • C. Бактерії, патогенні для людей та тварин
 • D. Всі бактерії, що виросли на живильному середовищі
 • E. Бактерії групи кишкової палички
159.   При розтині тіла померлого у інфекційному відділенні виявлено: фібринозногнійний перитоніт; в слизовій оболонці клубової кишки багаточислені виразкові дефекти овальної форми до 3-5 см, які розташовані вздовж кишки і повторюють форму пейєрової бляшки, краї виразок рівні, заокруглені, дно чисте, представлене м’язовою або серозною оболонкою. В дні двох виразок знайдені отвори до 0,3 см в діаметрі. Для якого захворювання найбільш характерні ці зміни?
 • A. Паратиф
 • B. Дизентерія
 • C. Хвороба Крона
 • D. Неспецифічний виразковий коліт
 • E. Черевний тиф
160.   Крива дисоціації оксигемоглобіну зміщена вправо. Які зміни в організмі людини можуть бути причиною цього?
 • A. Гіпертермія
 • B. Гіпоксемія
 • C. Алкалоз
 • D. Збільшення концентрації 2,3-дифосфогліцерату в еритроцитах
 • E. Гіпокапнія
161.   Під час електронномікроскопічного дослідження біоптату гепатоцитів на біліарному полюсі виявлено велику кількість плоских цистерн, сплющених у центральній частині й розширених на периферії, та дрібних міхурців із секреторними гранулами. Назвіть цю структуру:
 • A. Піноцитозні міхурці
 • B. Ендоплазматична сітка
 • C. Мікротрубочки
 • D. Лізосома
 • E. Комплекс Гольджі
162.   Лікар записав в історії хвороби, що у хворого дихання поверхневе (знижена глибина дихання). Це означає, що зменшеним є такий показник зовнішнього дихання:
 • A. Хвилинний об’єм дихання
 • B. Життєва ємність легень
 • C. Дихальний об’єм
 • D. Функціональна залишкова ємність
 • E. Ємність вдиху
163.   У кішки з децеребраційною ригідністю потрібно знизити тонус м’язів. Цього можна досягти шляхом:
 • A. Подразнення вестибулослухового нерва
 • B. Подразнення отолітових вестибулорецепторів
 • C. Подразнення вестибулярних ядер Дейтерса
 • D. Подразнення ампулярних вестибулорецепторів
 • E. Руйнування вестибулярних ядер Дейтерса
164.   У мазку з нальоту на мигдаликах хворого з підозрою на дифтерію виявлено палички синього кольору з потовщеннями на полюсах. Який метод фарбування мазків було використано?
 • A. Буррі
 • B. Гінса
 • C. Леффлера
 • D. Нейссера
 • E. Грама
165.   При зовнішньому дослідженні трупа чоловіка 69-ти років, який помер 4 години тому, патологоанатом відмітив, що м’язи померлого мають дуже щільну консистенцію, суглоби згинаються та розгинаються важко. Як називається ця патологоанатомічна ознака смерті?
 • A. Трупне охолодження
 • B. Трупне заклякання
 • C. Трупне висихання
 • D. Трупне розкладання
 • E. Трупні гіпостази
166.   Стеатоз виникає внаслідок накопичення триацилгліцеролів у гепа-тоцитах. Одним з механізмів розвитку цього захворювання є зменшення утилізації нейтрального жиру ЛП-ДНЩ. Які ліпотропні речовини попереджують розвиток стеатозу?
 • A. Ізолейцин, B1, B2
 • B. Аланін, B1, PP
 • C. Аргінін, B2, B3
 • D. Метіонін, B6, B12
 • E. Валін, B3, B2
167.   Чоловік 53-х років доставлений у стаціонар у непритомному стані. Об’єктивно: шкіра суха, дихання часте поверхневе, запах ацетону відсутній, Ps- 126/хв., АТ- 70/40 мм рт.ст. Вміст глюкози у крові 48 ммоль/л, реакція сечі на ацетон негативна. Для якого із перелічених станів найбільш характерні симптоми у хворого?
 • A. Гіперосмолярна кома
 • B. Токсична кома
 • C. Колапс
 • D. Лактацидемічна кома
 • E. Гіперкетонемічна кома
168.   У пораненого перев’язали плечову артерію в нижній третині плеча. За рахунок яких артерій можливе відновлення кровопостачання передпліччя і кисті?
 • A. Грудонадплечова, задня огинаюча артерія плеча
 • B. Передні і задні огинаючі артерії плеча
 • C. Глибока артерія плеча, ліктьові колатеральні артерії
 • D. Підлопаткова, передня міжкісткова артерія
 • E. М’язові гілки плечової артерії
169.   Чоловік 42-х років з ураженням ліктьового нерва не може звести до серединної лінії II і V пальці. Функція яких м’язів при цьому порушена?
 • A. Короткий долонний м’яз
 • B. Червоподібні м’язи
 • C. Відвідний м’яз мізинця
 • D. Долонні міжкісткові м’язи
 • E. Тильні міжкісткові м’язи
170.   В експерименті подразнюють гілочки симпатичного нерва, які іннервують серце. Це призвело до збільшення сили серцевих скорочень, тому що через мембрану типових кардіоміоцитів збільшився:
 • A. Вихід іонів кальцію
 • B. Вхід іонів кальцію та калію
 • C. Вихід іонів калію
 • D. Вхід іонів кальцію
 • E. Вхід іонів калію
171.   У померлої дитини 3-х років за життя мала місце менінгіальна симптоматика, На розтині в м’якій мозковій оболонці макроскопічно виявлені просоподібні вузлики, які мікроскопічно представлені осередком казеозного некрозу з валами епітеліоїдних, лімфоїдних клітин, між якими зустрічаються великі клітини з ядрами на периферії у вигляді півмісяця. Який найбільш імовірний менінгіт у дитини?
 • A. Бруцельозний
 • B. Менінгококовий
 • C. Туберкульозний
 • D. Сифілітичний
 • E. Грипозний
172.   Внаслідок ДТП у потерпілої 37-ми років виникло неутримання сечі. Які сегменти спинного мозку пошкоджені?
 • A. Th1 — Th5
 • B. S2 - S4
 • C. L1 — L2
 • D. Th2 — Th5
 • E. Th1 — L1
173.   Після загоєння рани на її місці утворився рубець. Яка речовина є основним компонентом цього різновиду сполучної тканини?
 • A. Гіалуронова кислота
 • B. Колаген
 • C. Хондроітин-сульфат
 • D. Кератансульфат
 • E. Еластин
174.   Аналіз ЕКГ хворого виявив відсутність зубця Р. Тривалість та амплітуда QRS комплексу та зубця Т відповідають нормі. Що є водієм ритму серця даного пацієнта?
 • A. Міокард шлуночків
 • B. Синусовий вузол
 • C. Волокна Пуркін’є
 • D. Пучок Гіса
 • E. Передсердно-шлуночковий вузол
175.   Чоловік 40-ка років хворіє на гіперацидний гастрит з нічними голодними болями. Призначте хворому лікарський засіб - блокатор гістамінових Н2-рецепторів III покоління, який знизить виділення хлористоводневої кислоти (особливо вночі) та збільшить утворення захисного слизу:
 • A. Метацин
 • B. Пірензепін
 • C. Платифіліну гідротартрат
 • D. Атропіну сульфат
 • E. Фамотидин
176.   У пацієнта внаслідок черепно-мозкової травми знижена шкірна чутливість. Яка ділянка кори великого мозку може бути ураженою?
 • A. Лобна ділянка кори
 • B. Поясна звивина
 • C. Задня центральна звивина
 • D. Потилична ділянка
 • E. Передня центральна звивина
177.   У чоловіка 35-ти років феохромоцитома. В крові виявляється підвищений рівень адреналіну та норадреналіну, концентрація вільних жирних кислот зросла в 11 разів. Активація якого ферменту під впливом адреналіну підвищує ліполіз?
 • A. Фосфоліпаза А2
 • B. ТАГ-ліпаза
 • C. Холестеролестераза
 • D. Ліпопротеїдліпаза
 • E. Фосфоліпаза С
178.   Глікоген, що надійшов з їжею, гідролізувався у шлунково-кишковому тракті. Який кінцевий продукт утворився в результаті цього процесу?
 • A. Галактоза
 • B. Фруктоза
 • C. Лактоза
 • D. Глюкоза
 • E. Лактат
179.   Хворий госпіталізований з небезпекою поширення запального процесу з потиличної ділянки в порожнину черепа. Крізь яке анатомiчне утворення можливе це поширення?
 • A. Виростковий канал
 • B. Круглий отвір
 • C. Тім ’яний отвір
 • D. Остистий отвір
 • E. Овальний отвір
180.   У хворого стенокардія. Який антиангінальний засіб протипоказаний для лікування, якщо в пацієнта алергія на йод?
 • A. Нітросорбід
 • B. Нітрогліцерин
 • C. Аміодарон
 • D. Верапаміл
 • E. Дротаверин
181.   Хвороба Андерсена належить до групи спадкових хвороб, що розвиваються внаслідок уродженої недостатності синтезу певних ферментів глікогенолізу. Недостатність якого ферменту є молекулярною основою цього глікогенозу?
 • A. Глюкозо-6-фосфатази
 • B. Фосфофруктокіназа
 • C. Глікогенсинтаза
 • D. Аміло(1,4-1,6)трансглікозидаза
 • E. Лізосомальні глікозидази
182.   В інфекційну клініку доставлено хворого із проявами лихоманки, що повторюється вдруге з інтервалом 2 дні. В краплі крові, зафарбованій за Романовським-Гімзою, виявлено звивисті клітини синьо-фіолетового кольору. Який мікроорганізм викликав захворювання?
 • A. Treponema pallidum
 • B. Ricketsia typhi
 • C. Plasmodium vivax
 • D. Borrelia recurentis
 • E. Leptospira interrogans
183.   При диспансерному обстеженні у хворого знайдено цукор в сечі. Який найбільш імовірний механізм виявлених змін, якщо вміст цукру в крові нормальний?
 • A. Гіперпродукція глюкокортикоїдів наднирниками
 • B. Порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрона
 • C. Інсулінорезистентність рецепторів клітин
 • D. Недостатня продукція інсуліну підшлунковою залозою
 • E. Порушення фільтрації глюкози в клубочковому відділі нефрона
184.   У пацієнта у результаті тривалого блювання відбувається значна втрата шлункового соку, що є причиною порушення кислотно-лужного стану в організмі. Яка з перерахованих форм порушення кислотно-лужного стану має місце?
 • A. Метаболічний ацидоз
 • B. Газовий ацидоз
 • C. Негазовий ацидоз
 • D. Газовий алкалоз
 • E. Негазовий алкалоз
185.   На електронній мікрофотографії представлена клітина нейрального походження. Термінальна частина дендрита клітини має циліндричну форму і складається з 1000 замкнутих мембранних дисків. Яка клітина зображена на мікрофотографії?
 • A. Нейрон кори великих півкуль
 • B. Колбочкова нейросенсорна
 • C. Паличкова нейросенсорна
 • D. Нейрон передніх рогів спинного мозку
 • E. Нейрон спинномозкового вузла
186.   При огляді ротової порожнини стоматолог виявив появу у дитини перших великих нижніх кутніх зубів. Який вік дитини?
 • A. 6-7 років
 • B. 4-5 років
 • C. 12-13 років
 • D. 10-11 років
 • E. 8-9 років
187.   У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?
 • A. α-адренорецептори
 • B. α- та β-адренорецептори
 • C. Н-холінорецептори
 • D. М-холінорецептори
 • E. β-адренорецептори
188.   У пацієнта виявлено кишкову непрохідність, знижений апетит, нудоту, блювання. На основі проведеної лабораторної діагностики встановлено дифілоботріоз. Зараження відбулось через вживання:
 • A. Свинини
 • B. Яєць
 • C. Риби
 • D. Крабів та раків
 • E. Яловичини
189.   При гастробіопсії у хворого встановлена метаплазія поверхневого епітелію слизової оболонки, який замість циліндричного набув вигляду кишкового. Разом з тим спостерігається склероз на місці залоз слизової оболонки та лімфогістіоцитарна інфільтрація. Про яке захворювання шлунка можна думати?
 • A. Ерозивний гастрит
 • B. Хронічний атрофічний гастрит
 • C. Хронічний гастрит з ураженням залоз без атрофії
 • D. Корозивний гастрит
 • E. Поверхневий хронічний гастрит
190.   Після введення пеніцилину в хворого розвився набряк Квінке. Який препарат екстреної терапії необхідно ввести хворому?
 • A. Но-шпа
 • B. Рифампіцин
 • C. Сульфацил-натрій
 • D. Преднізолон
 • E. Аскорбінова кислота
191.   Під час обстеження у хворої встановлене ураження дорсальної частини мосту, порушена функція жування. Ядро якого нерва уражене?
 • A. Подвійне ядро блукаючого нерва
 • B. Рухове ядро трійчастого нерва
 • C. Мостове ядро трійчастого нерва
 • D. Рухове ядро лицевого нерва
 • E. Ядро під’язикового нерва
192.   У хворого з варикозним розширенням вен під час огляду нижніх кінцівок відзначається: ціаноз, пастозність, зниження температури шкіри, поодинокі петехії. Який розлад гемодинаміки має місце у хворого?
 • A. Артеріальна гіперемія
 • B. Компресійна ішемія
 • C. Тромбоемболія
 • D. Обтураційна ішемія
 • E. Венозна гіперемія
193.   Хворому на туберкульоз легень було призначено препарат з групи антибіотиків, що відноситься до високоефективних протитуберкульозних засобів. Який препарат був призначений?
 • A. Рифампіцин
 • B. Циклосерин
 • C. Тетрациклін
 • D. ПАСК
 • E. Цефалексин
194.   Хворий помилково прийняв надмірну дозу тироксину. До яких змін секреції тиреоліберину та тиреотропіну це призведе?
 • A. Змін секреції гормонів не буде
 • B. Секреція гормонів зменшиться
 • C. Секреція гормонів збільшиться
 • D. Секреція тиреоліберину збільшиться, тиреотропіну - зменшиться
 • E. Секреція тиреотропіну збільшиться, тиреоліберину - зменшиться
195.   Дихальний коефіцієнт у хворого складає 0,7. Це свідчить, що у клітинах людини переважає:
 • A. Окислення вуглеводів
 • B. Змішане окислення жирів та вуглеводів
 • C. Змішане окислення жирів та білків
 • D. Окислення білків
 • E. Окислення жирів
196.   До клініки поступив чоловік 40-ка років, якого укусила гадюка. Де переважно буде проходити гемоліз еритроцитів у цьому випадку?
 • A. У паренхімі нирок
 • B. У клітинах селезінки
 • C. У кістковому мозку
 • D. У клітинах печінки
 • E. У кровоносному руслі
197.   При обстеженні жінки 56-ти років, що хвора на цукровий діабет 1-го типу, виявлене порушення білкового обміну, що при лабораторному дослідженні крові проявляється аміноацидемією а клінічно - уповільненням загоєння ран і зменшенням синтезу антитіл. Який з перерахованих механізмів викликає розвиток аміноацидемії?
 • A. Збільшення ліпопротеїдів високої щільності
 • B. Підвищення протеолізу
 • C. Підвищення онкотичного тиску в плазмі крові
 • D. Гіперпротеїнемія
 • E. Зменшення концентрації амінокислот у крові
198.   У пацієнта, що прибув з ендемічного за малярією району, підвищилася температура тіла, відзначається головний біль, озноб, загальне нездужання - симптоми, що характерні й для звичайної застуди. Які лабораторні дослідження необхідно провести, щоб підтвердити або спростувати діагноз "малярія"?
 • A. Мікроскопія мазків крові
 • B. Мікроскопія пунктату червоного кісткового мозку
 • C. Дослідження спинномозкової рідини
 • D. Аналіз сечі
 • E. Дослідження пунктату лімфовузлів
199.   При алкаптонурії відбувається надмірне виділення гомогентизинової кислоти із сечею. З порушенням метаболізму якої амінокислоти пов’язано виникнення цього захворювання?
 • A. Метіонін
 • B. Аланін
 • C. Тирозин
 • D. Аспарагін
 • E. Фенілаланін
200.   У хворої після видалення матки розвинулась гостра анурія (немає виділення сечі). Які анатомічні структури найімовірніше було пошкоджено при операції?
 • A. Внутрішній сфінктер сечівника
 • B. Сечоводи
 • C. Сечівник
 • D. Зовнішній сфінктер сечівника
 • E. Цибулинно-губчастий м’яз
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 2 користувачів, 31 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 20.46ms.