Буклет 2014 року

1.   Хворому 63-х років з атонією сечового мiхура лікар призначив препарат, дозу якого хворий самостійно збільшив. З’явились підвищене потовиділення, салівація, діарея, м’язові спазми. Препарат якої групи був призначений?
 • A. Реактиватори холінестерази
 • B. Адреноблокатори
 • C. Гангліоблокатори
 • D. Токолітики
 • E. Холіноміметики
2.   У недоношеного немовляти спостерігається жовтяниця. З нестачею у нього якого ферменту це пов’язано?
 • A. УДФ-трансглюкуронідаза
 • B. Кисла фосфатаза
 • C. Каталаза
 • D. НАД+ - дегідрогеназа
 • E. Лужна фосфатаза
3.   У пацієнтки 23-х років після використання нової губної помади з’явилися набряк і свербіння губ, а через 2 дні - кірочки на червоній облямівці губ. Який тип алергічної реакції найбільш імовірний?
 • A. Цитотоксичний
 • B. Стимулюючий
 • C. Сповільнений
 • D. Імунокомплексний
 • E. Анафілактичний
4.   Для підвищення результатів спортсмену рекомендували застосовувати препарат, який містить у собі карнітин. Який процес в найбільшому ступені активується карнітином?
 • A. Синтез стероїдних гормонів
 • B. Транспорт жирних кислот у міто-хондрії
 • C. Синтез кетонових тіл
 • D. Тканинне дихання
 • E. Синтез ліпідів
5.   У жінки 52-х років при обстеженні було виявлено зниження кількості еритроцитів у крові та підвищення рівня вільного гемоглобіну в плазмі крові (гемоглобінемія). КП- 0,85. Який вид анемії спостерігається у хворої?
 • A. Хронічна постгеморагічна
 • B. Набута гемолітична
 • C. Анемія внаслідок порушення ери-тропоезу
 • D. Гостра постгеморагічна
 • E. Спадкова гемолітична
6.   Під час електронномікроскопічного дослідження біоптату гепатоцитів на біліарному полюсі виявлено велику кількість плоских цистерн, сплющених у центральній частині й розширених на периферії, та дрібних міхурців із секреторними гранулами. Назвіть цю структуру:
 • A. Піноцитозні міхурці
 • B. Мікротрубочки
 • C. Комплекс Гольджі
 • D. Лізосома
 • E. Ендоплазматична сітка
7.   Внаслідок ДТП у потерпілої 37-ми років виникло неутримання сечі. Які сегменти спинного мозку пошкоджені?
 • A. Th2 — Th5
 • B. Th1 — L1
 • C. S2 - S4
 • D. Th1 — Th5
 • E. L1 — L2
8.   Основними тригерами, що включають ефекторні системи клітини у відповідь на дію гормонів, є протеїнкінази, які змінюють каталітичну активність певних регуляторних ферментів шляхом АТФ-залежного фосфорилювання. Який із наведених ферментів є активним у фосфорильованій формі?
 • A. Глікогенсинтаза
 • B. ГОМГ-КоА-редуктаза
 • C. Ацетил-КоА-карбоксилаза
 • D. Піруваткіназа
 • E. Глікогенфосфорилаза
9.   Обстежуваний знаходиться у фазі швидкохвильового сну. При цьому на ЕЕГ реєструється:
 • A. θ-хвиля
 • B. α-веретено
 • C. β-хвиля
 • D. δ-хвиля
 • E. α-хвиля
10.   У пацієнта 60-ти років виявлено збільшення порогу сприймання звуків високої частоти. Зміна функцій яких структур слухового аналізатора зумовлює виникнення цього порушення?
 • A. Барабанної перетинки
 • B. Євстахієвої труби
 • C. М’язів середнього вуха
 • D. Органу Корті ближче до овального віконця
 • E. Органу Корті ближче до гелікотре-ми
11.   При обстеженні хворого окуліст виявив збільшення часу адаптації ока до темряви. Нестача якого вітаміну може бути причиною такого симптому?
 • A. B2
 • B. A
 • C. C
 • D. K
 • E. B6
12.   У 30-річного померлого наркомана, який страждав на ВІЛ-інфекцію, при патоморфологічному дослідженні виявлено, що обидві легені ущільнені, темно-бордово-сірі, мало повітряні, міжальвеолярні перетинки густо інфільтровані лімфоцитами, частина альвеолоцитів трансформовані у великі клітини з центрально розташованим круглим ядром зі світлим обідцем, які нагадують "совине око". Яка опортуністична інфекція викликала пневмонію у даного хворого?
 • A. Пневмоциста карінії
 • B. Цитомегаловірус
 • C. Атипова мікобактерія
 • D. Герпес-вірус
 • E. Токсоплазма
13.   Швидкість проведення збудження нервовими волокнами становить 120 м/сек. Який з наведених чинників, перш за все, забезпечує таку швидкість?
 • A. Великий потенціал спокою
 • B. Наявність мієлінової оболонки
 • C. Малий поріг деполяризації
 • D. Великий фактор надійності
 • E. Велика амплітуда потенціалу дії
14.   Пацієнт 16-ти років, що страждає на хворобу Іценко-Кушінга, консультований з приводу надмірної ваги тіла. При опитуванні з’ясувалося, що енергетична цінність спожитої їжі складає 1700-1900 ккал/добу. Яка провідна причина ожиріння у даному випадку?
 • A. Нестача інсуліну
 • B. Надлишок глюкокортикоїдів
 • C. Гіподинамія
 • D. Нестача глюкокортикоїдів
 • E. Надлишок інсуліну
15.   Лікар призначив хворому з гострою серцевою недостатністю не-глікозидний кардіотонічний засіб, який безпосередньо стимулює β1-адренорецептори міокарда, що збільшує кровообіг, діурез. Застосовується лише внутрішньовенно крапельно внаслідок швидкої інактивації в організмі. Який препарат призначив лікар?
 • A. Корглікон
 • B. Добутамін
 • C. Дигоксин
 • D. Адреналін
 • E. Анаприлін
16.   У хворого 47-ми років виникла кишкова коліка на фоні гіпертонічної хвороби. Засоби якої з перерахованих груп найбільш доцільно використати для її купірування у даній ситуації?
 • A. Міотропні спазмолітики
 • B. Антихолінестеразні засоби
 • C. Адреноміметики
 • D. М-холиноміметики
 • E. Симпатоміметики
17.   Хворий 78-ми років з хворобою Паркінсона приймає препарати левадопи (наком). Яка антипаркінсонічна дія у цього засобу?
 • A. М-холіноміметична
 • B. Допамінергічна
 • C. Блокуюча гістамінергічна дія
 • D. М-холіноблокуюча
 • E. Адреноблокуюча
18.   У хворого на ЕКГ виявлено збільшення тривалості комплексу QRS. Наслідком чого це може бути?
 • A. Збільшення часу охоплення збудженням передсердь
 • B. Порушення провідності у атріовентрикулярному вузлі
 • C. Збільшення часу охоплення збудженням шлуночків
 • D. Збільшення збудливості передсердь
 • E. Збільшення збудливості шлуночків та передсердь
19.   Хворий помилково прийняв надмірну дозу тироксину. До яких змін секреції тиреоліберину та тиреотропіну це призведе?
 • A. Секреція тиреоліберину збільшиться, тиреотропіну - зменшиться
 • B. Змін секреції гормонів не буде
 • C. Секреція гормонів збільшиться
 • D. Секреція гормонів зменшиться
 • E. Секреція тиреотропіну збільшиться, тиреоліберину - зменшиться
20.   Хворий госпіталізований з небезпекою поширення запального процесу з потиличної ділянки в порожнину черепа. Крізь яке анатомiчне утворення можливе це поширення?
 • A. Остистий отвір
 • B. Овальний отвір
 • C. Круглий отвір
 • D. Виростковий канал
 • E. Тім ’яний отвір
21.   У людини з хронічним захворюванням нирок порушена їх видільна функція. рН венозної крові становить 7,33. Для корекції кислотно-лужного стану пацієнту доцільно внутрішньовенно ввести розчин:
 • A. Глюкози
 • B. Хлориду натрію
 • C. Хлориду кальцію
 • D. Хлориду калію
 • E. Бікарбонату натрію
22.   У хворого лікар виявив накопичення рідини в плевральній порожнині справа над куполом діафрагми. У якому анатомічному утворі накопичилась рідина?
 • A. Реброво-діафрагмальний лівий синус
 • B. -
 • C. Реброво-середостінний синус
 • D. Діафрагмально-середостінний синус
 • E. Реброво-діафрагмальний правий синус
23.   Під час обстеження у хворої встановлене ураження дорсальної частини мосту, порушена функція жування. Ядро якого нерва уражене?
 • A. Рухове ядро трійчастого нерва
 • B. Рухове ядро лицевого нерва
 • C. Ядро під’язикового нерва
 • D. Подвійне ядро блукаючого нерва
 • E. Мостове ядро трійчастого нерва
24.   Чоловікові 58-ми років зроблено операцію з приводу раку простати. Через 3 місяці йому проведено курс променевої та хіміотерапії. До комплексу лікарських препаратів входив 5-фтордезоксиуридин - інгібітор тимідилатсинтази. Синтез якої речовини блокується цим препаратом?
 • A. р-РНК
 • B. -
 • C. т-РНК
 • D. і-РНК
 • E. ДНК
25.   Підшлункова залоза - орган змішаної секреції. Ендокринно продукує бета-клітинами гормон інсулін, який впливає на обмін вуглеводів. Як він впливає на активність глікогенфо-сфорилази (ГФ) і глікогенсинтетази (ГС)?
 • A. Пригнічує ГФ, активує ГС
 • B. Активує ГФ, пригнічує ГС
 • C. Не впливає на активність ГФ і ГС
 • D. Активує ГФ і ГС
 • E. Пригнічує ГФ і ГС
26.   Хвороба Андерсена належить до групи спадкових хвороб, що розвиваються внаслідок уродженої недостатності синтезу певних ферментів глікогенолізу. Недостатність якого ферменту є молекулярною основою цього глікогенозу?
 • A. Глюкозо-6-фосфатази
 • B. Фосфофруктокіназа
 • C. Глікогенсинтаза
 • D. Аміло(1,4-1,6)трансглікозидаза
 • E. Лізосомальні глікозидази
27.   У хворого переливання крові ускладнилося розвитком гемотрансфузійного шоку. Назвіть тип алергічної реакції, що лежить в основі даної патології:
 • A. Анафілактичний
 • B. Імунокомплексний
 • C. Рецептороопосередкований
 • D. Гіперчутливість сповільненого типу
 • E. Цитотоксичний
28.   У хворого стенокардія. Який антиангінальний засіб протипоказаний для лікування, якщо в пацієнта алергія на йод?
 • A. Верапаміл
 • B. Аміодарон
 • C. Нітрогліцерин
 • D. Дротаверин
 • E. Нітросорбід
29.   У пацієнта 38-ми років при прогресуванні стафілококового гнійного періодонтиту виникло гнійне запалення кістково-мозкових просторів альвеолярного відростка, а потім тіла нижньої щелепи. Мікроскопічно кісткові балки витончені, вогнища некрозу, кісткові секвестри, оточені сполучнотканинною капсулою. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Гострий остеомієліт
 • B. Гнійний періостит
 • C. Хронічний фіброзний періостит
 • D. Пародонтома
 • E. Хронічний остеомієліт
30.   У жінки 30-ти років при гістологічному дослідженні шийного лімфовузла виявлено порушення малюнка внаслідок розростання епітеліоїдних, лімфоїдних клітин і макрофагів з ядрами у вигляді підкови, в центрі деяких скупчень клітин - безструктурні ділянки блідо-рожевого кольору з уламками ядер. Для якого захворювання характерні такі зміни?
 • A. Актиномікоз
 • B. Сифіліс
 • C. Метастаз пухлини
 • D. Лімфогрануломатоз
 • E. Туберкульоз
31.   Для діагностування деяких хромосомних хвороб використовують визначення статевого хроматину. Назвіть хворобу, при якій потрібне це визначення:
 • A. Трисомія Е
 • B. Синдром Шерешевського-Тернера
 • C. Гемофілія
 • D. Хвороба Брутона
 • E. Хвороба Дауна
32.   При дослідженні тимуса дитини 5-ти років, що померла від гострої деструктивної стафілококової пневмонії, виявлено зменшення маси залози до 3,0 г. При гістологічному дослідженні в тимусі знайдено: зменшення часточок залози, значне зменшення кількості лімфоцитів, з колапсом строми часточок, інверсія шарів, кистоподібне збільшення тілець Гассаля. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний?
 • A. Дисплазія тимусу
 • B. Гіпоплазія тимусу
 • C. Акцидентальна інволюція тимусу
 • D. Агенезія тимусу
 • E. Тимомегалія
33.   Дитина народилася в стані асфіксії. Який препарат необхідно ввести новонародженому для стимуляції дихання?
 • A. Лобелін
 • B. Атропін
 • C. Празозин
 • D. Етимізол
 • E. Прозерин
34.   Чоловік 40-ка років перебував у пульмонологічному відділенні з приводу рецидивуючої правосторонньої пневмонії. Помер від легенево-серцевої недостатності. На розтині в правій лєгєні визначається ділянка круглої форми 3х4 см. Вона являє собою порожнину з нерівними шорсткими краями, заповнену каламутною вершкоподібною жовто-зеленою рідиною. Мікроскопічно: стінка порожнини утворена тканиною легені з дифузною інфільтрацією лейкоцитами. Визначте патологічний процес у легені:
 • A. Інфаркт
 • B. Емпієма
 • C. Гангрена
 • D. Гострий абсцес
 • E. Хронічний абсцес
35.   У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження якості питної води. Її мікробне число виявилося близько 100. Які мікроорганізми враховувалися при цьому?
 • A. Ентеропатогенні бактерії та вїруси
 • B. Умовно-патогенні мікроорганізми
 • C. Бактерії, патогенні для людей та тварин
 • D. Всі бактерії, що виросли на живильному середовищі
 • E. Бактерії групи кишкової палички
36.   У новонародженої дитини виявлено наступну патологію: аномалія розвитку нижньої щелепи та гортані, що супроводжується характерними змінами голосу, а також мікроцефалія, вада серця, чотирьохпалість. Найбільш імовірною причиною таких аномалій є делеція:
 • A. Короткого плеча 5-ої хромосоми
 • B. 21-ої хромосоми
 • C. Короткого плеча 9-ої хромосоми
 • D. Короткого плеча 11-ої хромосоми
 • E. Короткого плеча 7-ої хромосоми
37.   При диспансерному обстеженні у хворого знайдено цукор в сечі. Який найбільш імовірний механізм виявлених змін, якщо вміст цукру в крові нормальний?
 • A. Порушення фільтрації глюкози в клубочковому відділі нефрона
 • B. Порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрона
 • C. Гіперпродукція глюкокортикоїдів наднирниками
 • D. Інсулінорезистентність рецепторів клітин
 • E. Недостатня продукція інсуліну підшлунковою залозою
38.   Призначення доксицикліну гідрохлориду викликало порушення симбіозу мікробної флори в кишечнику. Визначити тип порушень при антибіотикотерапії:
 • A. Дисбактеріоз
 • B. Бактеріоз
 • C. Ідіосинкразія
 • D. Сенсибілізація
 • E. Суперінфекція
39.   Хвора 26-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на появу у випорожненнях білих плоских рухливих утворів, які нагадують локшину. При лабораторному дослідженні виявлені членики з такою характеристикою: довгі, вузькі, з розміщеним поздовжньо каналом матки, яка має 17-35 бічних відгалужень з кожного боку. Який вид гельмінтів паразитує у кишечнику жінки?
 • A. Echinococcus granulosus
 • B. Hymenolepis nana
 • C. Diphyllobothrium latum
 • D. Taenia solium
 • E. Taeniarhynchus saginatus
40.   Після перенесеного запального процесу хворий став помічати слабкість при згинанні кисті в ділянці 1,2, 3 і 4 пальців, зменшення об’єму м’яза підвищення великого пальця. При обстеженні виявлено порушення больової і температурної чутливості в ділянці поверхні долоні 1, 2, 3 і променевої поверхні четвертого пальців. Який із нервів уражений?
 • A. Присередній шкірний нерв передпліччя
 • B. Променевий
 • C. Серединний
 • D. М’язово-шкірний
 • E. Ліктьовий
41.   У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?
 • A. Н-холінорецептори
 • B. α- та β-адренорецептори
 • C. α-адренорецептори
 • D. М-холінорецептори
 • E. β-адренорецептори
42.   У спортсмена внаслідок довільної затримки дихання на 40 секунд зросли частота серцевих скорочень та системний артеріальний тиск. Реалізація яких механізмів регуляції зумовлює зміни показників?
 • A. Безумовні парасимпатичні рефлекси
 • B. Умовні симпатичні рефлекси
 • C. Умовні парасимпатичні рефлекси
 • D. Безумовні симпатичні рефлекси
 • E. -
43.   При розтині тіла померлого виявлена гіперплазія кісткового мозку плоских і трубчастих кісток (піоїдний кістковий мозок), спленомегалія (6 кг), гепатомегалія (5 кг), збільшення всіх груп лімфатичних вузлів. Якому захворюванню відповідають виявлені зміни?
 • A. Хронічний мієлолейкоз
 • B. Справжня поліцитемія
 • C. Мієломна хвороба
 • D. Хронічний лімфолейкоз
 • E. Лімфогрануломатоз
44.   У кішки з децеребраційною ригідністю потрібно знизити тонус м’язів. Цього можна досягти шляхом:
 • A. Подразнення отолітових вестибулорецепторів
 • B. Руйнування вестибулярних ядер Дейтерса
 • C. Подразнення вестибулослухового нерва
 • D. Подразнення вестибулярних ядер Дейтерса
 • E. Подразнення ампулярних вестибулорецепторів
45.   Хворому з прогресуючою м’язовою дистрофією було проведено біохімічне дослідження сечі. Поява якої речовини у великій кількості в сечі може підтвердити захворювання м’язів у даного хворого?
 • A. Гіпурова кислота
 • B. Креатин
 • C. Порфірини
 • D. Креатинін
 • E. Сечовина
46.   У батьків, хворих на гемоглобінопатію (аутосомно-домінантний тип успадкування), народилася здорова дівчинка. Які генотипи батьків?
 • A. Обоє гетерозиготні за геном гемоглобінопатії
 • B. У обох батьків ген гемоглобінопатії відсутній
 • C. Батько гетерозиготний за геном гемоглобінопатії, у матері цей ген відсутній
 • D. Мати гетерозиготна за геном гемоглобінопатії, у батька цей ген відсутній
 • E. Обоє гомозиготні за геном гемоглобінопатії
47.   Лімфоцит уражений ретровірусом ВІЛ (СНІД). В цьому випадку напрямок потоку інформації в клітині буде:
 • A. ДНК -> поліпептид -> і-РНК
 • B. РНК -> ДНК -> і-РНК -> поліпептид
 • C. і-РНК -> поліпептид -> ДНК
 • D. Поліпептид -> РНК -> ДНК -> і-РНК
 • E. ДНК -> і-РНК -> поліпептид -> ДНК
48.   У пацієнта з ознаками коліту виділена чиста культура бактерій, яка за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями віднесена до роду шигел. Яку з названих реакцій доцільно застосувати для серологічної ідентифікації культури?
 • A. Затримки гемаглютинації
 • B. Зв’язування комплементу
 • C. Преципітації
 • D. Аглютинації з діагностичними сироватками
 • E. Непрямої гемаглютинації
49.   Для проведення анальгезії наркотичний анальгетик застосували з препаратом бензодіазепінового ряду. Який засіб використали для потенціювання анальгезії?
 • A. Імізин
 • B. Хлорпротіксен
 • C. Карбамазепін
 • D. Трифтазин
 • E. Діазепам
50.   Жінці 26-ти років, хворій на бронхіт, призначили засіб етіотропної терапії - антибіотик широкого спектру дії. Який це препарат?
 • A. Амброксол
 • B. Доксициклін
 • C. Інтерферон
 • D. БЦЖ-вакцина
 • E. Дексаметазон
51.   У немовляти виявлено мікроцефалію. Лікарі вважають, що це пов’язано з застосуванням жінкою під час вагітності актиноміцину Д. На які зародкові листки в першу чергу подіяв цей тератоген?
 • A. Ектодерма
 • B. Ентодерма та мезодерма
 • C. Ентодерма
 • D. Мезодерма
 • E. Усі листки
52.   У жінки з важкою інтоксикацією, зумовленою сепсисом, який і послужив безпосередньою причиною смерті, на розтині виявлене "тигрове серце". Мікроскопічно в цитоплазмі кардіоміоцитів виявлені ліпіди. Який морфогенетичний механізм розвитку переважно лежить в основі даної дистрофії?
 • A. Декомпозиція
 • B. Інфільтрація
 • C. Трансформація
 • D. Спотворений синтез
 • E. -
53.   Для лікування піодермії лікар призначив вакцину, яка виготовлена зі штаму бактерій, виділених від хворого. До якого типу вакцин належить даний препарат?
 • A. Аутовакцина
 • B. Генноінженерна вакцина
 • C. Атенуйована вакцина
 • D. Хімічна вакцина
 • E. Асоційована вакцина
54.   Хворому для лікування серцевої недостатності було призначено серцевий глікозид. Яка супутня патологія може сприяти кумуляції серцевих глікозидів?
 • A. Анорексія
 • B. Гіпоацидний гастрит
 • C. Гіпертонічна хвороба
 • D. Гіперацидний гастрит
 • E. Ниркова недостатність
55.   У чоловіка 40-ка років внаслідок посиленого гемолізу еритроцитів підвищився вміст заліза в плазмі крові. Який білок забезпечує його депонування в тканинах?
 • A. Феритин
 • B. Гаптоглобін
 • C. Транскортин
 • D. Трансферин
 • E. Альбумін
56.   Який механізм тепловіддачі найбільш ефективно спрацьовує при перебуванні людини в умовах 80% вологості повітря та температурі навколишнього середовища +35oC?
 • A. Радіація
 • B. Потовиділення
 • C. -
 • D. Конвекція
 • E. Теплопровідність
57.   Досліджуються рецептори, інформація від яких прямує до кори без участі таламусу. Які це рецептори?
 • A. Смакові
 • B. Зорові
 • C. Дотикові
 • D. Нюхові
 • E. Слухові
58.   При обстеженні чоловіка 45-ти років, що тривалий час перебував на рослинній дієті, виявлено негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону стала причиною цього явища?
 • A. Надмірна кількість вуглеводів
 • B. Надмірна кількість води
 • C. Недостатня кількість жирів і білків
 • D. Недостатня кількість жирів
 • E. Недостатня кількість білків
59.   Потерпілий 19-ти років доставлений до травматологічного відділення з різаною раною трапецієподібного м’яза. Яка з фасцій шиї формує піхву для даного м’яза?
 • A. Поверхнева пластинка шийної фасції
 • B. Вісцеральна частина передтрахейної пластинки шийної фасції
 • C. М’ язова частина передтрахейної пластинки шийної фасції
 • D. Передхребтова пластинка шийної фасції
 • E. Сонна піхва шийної фасції
60.   У пацієнта внаслідок черепно-мозкової травми знижена шкірна чутливість. Яка ділянка кори великого мозку може бути ураженою?
 • A. Передня центральна звивина
 • B. Поясна звивина
 • C. Лобна ділянка кори
 • D. Задня центральна звивина
 • E. Потилична ділянка
61.   Хворий на трансмуральний інфаркт міокарда лівого шлуночка переведений до відділення реанімації у важкому стані. АТ- 70/50 мм рт.ст., ЧСС- 56/хв., ЧД- 32/хв. Зазначте головну ланку в патогенезі кардіоген-ного шоку:
 • A. Падіння периферичного судинного опору
 • B. Втрата електролітів
 • C. Падіння серцевого викиду
 • D. Втрата води
 • E. Крововтрата
62.   При зовнішньому дослідженні трупа чоловіка 69-ти років, який помер 4 години тому, патологоанатом відмітив, що м’язи померлого мають дуже щільну консистенцію, суглоби згинаються та розгинаються важко. Як називається ця патологоанатомічна ознака смерті?
 • A. Трупне висихання
 • B. Трупне охолодження
 • C. Трупне розкладання
 • D. Трупне заклякання
 • E. Трупні гіпостази
63.   У пацієнтки 20-ти років встановлено діагноз - СНІД. Які популяції клітин найбільш чутливі до вірусу імунодефіциту людини?
 • A. Ендотеліоцити
 • B. Епітеліоцити
 • C. Гепатоцити
 • D. В-лімфоцити
 • E. Т-хелпери
64.   Аналіз ЕКГ хворого виявив відсутність зубця Р. Тривалість та амплітуда QRS комплексу та зубця Т відповідають нормі. Що є водієм ритму серця даного пацієнта?
 • A. Передсердно-шлуночковий вузол
 • B. Міокард шлуночків
 • C. Синусовий вузол
 • D. Волокна Пуркін’є
 • E. Пучок Гіса
65.   У мазку з нальоту на мигдаликах хворого з підозрою на дифтерію виявлено палички синього кольору з потовщеннями на полюсах. Який метод фарбування мазків було використано?
 • A. Грама
 • B. Леффлера
 • C. Буррі
 • D. Нейссера
 • E. Гінса
66.   При операції правосторонньої лобектомії хірург підійшов до кореня правої легені з метою окремого виділення і обробки його складових. Вкажіть порядок розміщення елементів кореня правої легені з якими лікар зустрінеться при виділенні та обробці в напрямку зверху вниз?
 • A. Діафрагмальний нерв, бронх, бронхіальні артерія і вена
 • B. Бронх, легенева артерія, діафрагмальний нерв
 • C. Легенева вена, легеневі артерії, бронх
 • D. Легенева артерія, бронх, легеневі вени
 • E. Бронх, легенева артерія, легеневі вени
67.   Студентка 22-х років звернулася до лікаря із скаргами на підвищення температури тіла до 38oC, слабкість, біль у горлі. Об’єктивно: язик вкритий білим нальотом. Які гістологічні структури язика беруть участь в утворенні цього нальоту?
 • A. Епітелій грибоподібних сосочків
 • B. Епітелій ниткоподібних сосочків
 • C. Епітелій жолобкуватих сосочків
 • D. Епітелій листоподібних сосочків
 • E. Сполучнотканинна основа всіх сосочків язика
68.   Лікар записав в історії хвороби, що у хворого дихання поверхневе (знижена глибина дихання). Це означає, що зменшеним є такий показник зовнішнього дихання:
 • A. Дихальний об’єм
 • B. Ємність вдиху
 • C. Функціональна залишкова ємність
 • D. Хвилинний об’єм дихання
 • E. Життєва ємність легень
69.   До клініки поступив чоловік 40-ка років, якого укусила гадюка. Де переважно буде проходити гемоліз еритроцитів у цьому випадку?
 • A. У кістковому мозку
 • B. У клітинах селезінки
 • C. У клітинах печінки
 • D. У паренхімі нирок
 • E. У кровоносному руслі
70.   Під час ректороманоскопії хворого зі скаргами на діарею виявлено, що слизова оболонка прямої і сигмоподібної кишок різко гіперемована, набрякла, вкрита великою кількістю слизу, а у деяких ділянках вкрита плівчастими накладаннями зеленуватого кольору. Про яке захворювання можна думати?
 • A. Черевний тиф
 • B. Дизентерія
 • C. Сальмонельоз
 • D. Холера
 • E. Амебіаз
71.   Після загоєння рани на її місці утворився рубець. Яка речовина є основним компонентом цього різновиду сполучної тканини?
 • A. Хондроітин-сульфат
 • B. Кератансульфат
 • C. Еластин
 • D. Гіалуронова кислота
 • E. Колаген
72.   У сироватці крові пацієнта встановлено підвищення активності гіалуронідази. Визначення якого біохімічного показника сироватки крові дозволить підтвердити припущення про патологію сполучної тканини?
 • A. Білірубін
 • B. Сечова кислота
 • C. Галактоза
 • D. Глюкоза
 • E. Сіалові кислоти
73.   У дитини 5-ти років розвинулось гостре респіраторне захворювання, яке супроводжувалось кашлем, виділенням значної кількості слизу із носа. Який тип запалення у хворої дитини?
 • A. Геморагічне
 • B. Гнійне
 • C. Фібриноїдне
 • D. Катаральне
 • E. Гнилісне
74.   У чоловіка 41-го року відзначаються періодичні напади серцебиття (пароксизми), сильне потовиділення, напади головного болю. При обстеженні виявлена гіпертензія, гіперглікемія, підвищення основного обміну, тахікардія. При якій патології наднирників спостерігається подібна картина?
 • A. Гіперфункція кори наднирників
 • B. Первинний альдостеронізм
 • C. Гіперфункція мозкового шару
 • D. Гіпофункція кори наднирників
 • E. Гіпофункція мозкового шару
75.   У пацієнта виявлено кишкову непрохідність, знижений апетит, нудоту, блювання. На основі проведеної лабораторної діагностики встановлено дифілоботріоз. Зараження відбулось через вживання:
 • A. Яловичини
 • B. Риби
 • C. Крабів та раків
 • D. Свинини
 • E. Яєць
76.   У молодої жінки в зв’язку з гострими болями в клубовій ділянці, вилучена маткова труба з локальним розширенням її середньої третини, що заповнено кров’ю. При гістологічному дослідженні в отворі труби знайдені хоріальні ворсини, великі поля еритроцитів з домішком лейкоцитів. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Геморагічний сальпінгіт
 • B. Трубна вагітність
 • C. Гострий гнійний сальпінгіт
 • D. Крововилив в маткову трубу
 • E. Гнійний сальпінгіт
77.   На електронній мікрофотографії представлена клітина нейрального походження. Термінальна частина дендрита клітини має циліндричну форму і складається з 1000 замкнутих мембранних дисків. Яка клітина зображена на мікрофотографії?
 • A. Нейрон кори великих півкуль
 • B. Колбочкова нейросенсорна
 • C. Нейрон передніх рогів спинного мозку
 • D. Паличкова нейросенсорна
 • E. Нейрон спинномозкового вузла
78.   У померлої дитини 3-х років за життя мала місце менінгіальна симптоматика, На розтині в м’якій мозковій оболонці макроскопічно виявлені просоподібні вузлики, які мікроскопічно представлені осередком казеозного некрозу з валами епітеліоїдних, лімфоїдних клітин, між якими зустрічаються великі клітини з ядрами на периферії у вигляді півмісяця. Який найбільш імовірний менінгіт у дитини?
 • A. Сифілітичний
 • B. Менінгококовий
 • C. Бруцельозний
 • D. Грипозний
 • E. Туберкульозний
79.   Лікар призначив пацієнту з хронічним бронхітом відхаркувальний засіб, який діє шляхом розщеплення дисульфідних зв’язків глікозаміногліканів харкотиння, зменшуючи цим його в’язкість, проте попередив хворого про можливий бронхоспазм при його використанні. Який засіб був призначений?
 • A. Ацетилцистеїн
 • B. Бромгексин
 • C. Трава термопсису
 • D. Лібексин
 • E. Натрію гідрокарбонат
80.   При гістологічному дослідженні біоптату, отриманого із нижньої третини стравоходу 57-річного чоловіка із симптомами тривалого рефлюксу шлункового вмісту, виявлено наступні зміни: у слизовій оболонці на місці багатошарового плоского епітелію визначається одношаровий залозистий призматичний епітелій, з ознаками продукції слизу. Вкажіть патологічний процес, який виник у слизовій оболонці:
 • A. Метаплазія
 • B. Організація
 • C. Гіпертрофія
 • D. Регенерація
 • E. Гіперплазія
81.   У гістопрепараті представлений паренхіматозний орган, що має кіркову і мозкову речовину. Кіркова утворена тяжами епітеліоцитів, між якими проходять кровоносні капіляри. Тяжі формують три зони. Мозкова речовина складається з хромафіноцитів і венозних синусоїдів. Який орган має дані морфологічні ознаки?
 • A. Наднирник
 • B. Лімфатичний вузол
 • C. Тимус
 • D. Щитоподібна залоза
 • E. Нирки
82.   Хворому з діагнозом цукровий діабет II типу ендокринолог призначив глібенкламід. Вкажіть основний механізм дії цього засобу:
 • A. Стимулює секрецію інсуліну бета-клітинами острівців Лангерганса
 • B. Пригнічує глюконеогенез
 • C. Активує транспорт глюкози в клітину
 • D. Підсилює метаболізм глюкози
 • E. Підсилює захоплення глюкози периферичними тканинами
83.   Спеціальний режим харчування призвів до зменшення іонів Ca2+ в крові. До збільшення секреції якого гормону це призведе?
 • A. Паратгормон
 • B. Тироксин
 • C. Тирокальцитонін
 • D. Вазопресин
 • E. Соматотропін
84.   У хворого 34-х років після перенесеної кишкової інфекції, викликаної сальмонелами, стали згасати симптоми захворювання. Імуноглобуліни якого класу будуть виявлені в крові хворого в період реконвалесценції?
 • A. IgG
 • B. IgE
 • C. IgD
 • D. IgM
 • E. IgA
85.   Чоловік 40-ка років хворіє на гіперацидний гастрит з нічними голодними болями. Призначте хворому лікарський засіб - блокатор гістамінових Н2-рецепторів III покоління, який знизить виділення хлористоводневої кислоти (особливо вночі) та збільшить утворення захисного слизу:
 • A. Атропіну сульфат
 • B. Платифіліну гідротартрат
 • C. Фамотидин
 • D. Метацин
 • E. Пірензепін
86.   При гастробіопсії у хворого встановлена метаплазія поверхневого епітелію слизової оболонки, який замість циліндричного набув вигляду кишкового. Разом з тим спостерігається склероз на місці залоз слизової оболонки та лімфогістіоцитарна інфільтрація. Про яке захворювання шлунка можна думати?
 • A. Хронічний атрофічний гастрит
 • B. Ерозивний гастрит
 • C. Поверхневий хронічний гастрит
 • D. Корозивний гастрит
 • E. Хронічний гастрит з ураженням залоз без атрофії
87.   При бактеріологічному дослідженні сечі хворого на пієлонефрит виділені мікроорганізми, що утворюють на м’ясо-пептонному агарі жовто-зелений пігмент і характерний запах. Як вони називаються?
 • A. Протеї
 • B. Ешеріхії
 • C. Псевдомонади
 • D. Азотобактерії
 • E. Клебсієли
88.   На спеціальному живильному середовищі після посіву виділень гною з уретри виросли ніжні блакитні колонії. При мікроскопії препаратів з них виявлені грамнегативні бобоподібні диплококи. Збудником якої хвороби вони є?
 • A. Сифіліс
 • B. Гонорея
 • C. Меліоїдоз
 • D. Туляремія
 • E. Хламідіоз
89.   У жінки 36-ти років має місце гіповітаміноз B2. Причиною виникнення специфічних симптомів (ураження епітелію, слизових, шкіри, рогівки ока) імовірно є дефіцит:
 • A. Цитохрому А1
 • B. Цитохрому В
 • C. Флавінових коферментів
 • D. Цитохромоксидази
 • E. Цитохрому С
90.   У 19-місячної дитини із затримкою розвитку та проявами самоагресії, вміст сечової кислоти в крові -1,96 ммоль/л. При якому метаболічному порушенні це спостерігається?
 • A. Синдром набутого імунодефіциту
 • B. Хвороба Іценко-Кушінга
 • C. Хвороба Гірке
 • D. Синдром Леша-Ніхана
 • E. Подагра
91.   Хворій жінці із захворюванням нирок, що супроводжується вираженими набряками, призначили діуретичний препарат, що пригнічує реабсорбцію в нирках іонів Na+ і води, посилює виведення нирками іонів K+ і Mg++, викликає гіперурикемію, зумовлює потужний діуретичний ефект. Назвіть цей препарат:
 • A. Спіронолактон
 • B. Діакарб
 • C. Тріамтерен
 • D. Фуросемід
 • E. Аллопуринол
92.   У чоловіка 65-ти років впродовж 15-ти років була виражена артеріальна гіпертензія. Останнім часом систолічний тиск почав знижуватися, а діастолічний залишився підвищеним. Який гемодинамічний тип артеріальної гіпертензії у хворого?
 • A. Еукінетичний
 • B. Гіпокінетичний
 • C. Гіперкінетичний
 • D. -
 • E. Нормокінетичний
93.   Робочий комунальної служби спустився в каналізаційний колодязь без засобів захисту і через деякий час знепритомнів. Лікарями швидкої допомоги діагностовано отруєння сірководнем. Який вид гіпоксії при цьому розвинувся?
 • A. Гемічний
 • B. Респіраторний
 • C. Перевантажувальний
 • D. Тканинний
 • E. Циркуляторний
94.   При пункційній біопсії в трансплантованій нирці виявлена дифузна інфільтрація строми лімфоцитами, плазмоцитами, лімфобластами, плазмобластами, а також некротичний артеріїт. Який патологічний процес розвинувся у трансплантаті?
 • A. Гломерулонефрит
 • B. Ішемічне пошкодження нирки
 • C. Імунне відторгнення
 • D. Пієлонефрит
 • E. Тубулонекроз
95.   Чоловік 53-х років звернувся зі скаргами на гострий біль у правому підребер’ї. При огляді лікар звернув увагу на пожовтілі склери хворого. Лабораторні аналізи показали підвищену активність АЛТ та негативну реакцію на стеркобілін у калі. Для якого захворювання характерні такі симптоми?
 • A. Хронічний гастрит
 • B. Жовчнокам’яна хвороба
 • C. Гемолітична жовтяниця
 • D. Гепатит
 • E. Хронічний коліт
96.   У чоловіка 62-х років видалено нирку, у якій при макроскопічному дослідженні виявлено пухлину у вигляді вузла діаметром до 8 см. Тканина пухлини на розрізі строката, з множинними крововиливами, некрозами. Гістологічно: пухлина складається із світлих клітин, які утворюють альвеолярні і сосочкові структури, помірно виражений інвазивний ріст. У багатьох клітинах пухлини визначаються патологічні мітози, гіперхромні ядра. Діагностуйте виявлену пухлину нирки:
 • A. Аденокарцинома
 • B. Світлоклітинна аденома
 • C. Світлоклітинний рак
 • D. Нефробластома
 • E. Ацидофільна аденома з малігнізацією
97.   У чоловіка 35-ти років феохромоцитома. В крові виявляється підвищений рівень адреналіну та норадреналіну, концентрація вільних жирних кислот зросла в 11 разів. Активація якого ферменту під впливом адреналіну підвищує ліполіз?
 • A. Ліпопротеїдліпаза
 • B. ТАГ-ліпаза
 • C. Фосфоліпаза А2
 • D. Холестеролестераза
 • E. Фосфоліпаза С
98.   На практичному занятті з мікробіології студентам запропоновано пофарбувати суміш бактерій за методикою Грама та пояснити механізм фарбування. Які морфологічні структури бактерій зумовлюють грамнегативне та грампозитивне фарбування бактерій?
 • A. Джгутики
 • B. Клітинна стінка
 • C. Цитоплазма
 • D. ЦПМ
 • E. Капсула
99.   В хірургічне відділення доставлено пацієнта з рiзаною раною медіального краю передпліччя. При обстеженні виявлено, що в хворого перерізано ліктьовий м’яз-згинач зап’ястка і ліктьовий м’яз-розгинач зап’ястка. Які з рухів кисті будуть порушені у хворого?
 • A. Відведення
 • B. Приведення
 • C. Розгинання і відведення
 • D. Розгинання
 • E. Згинання
100.   Чоловік 30-ти років, водій за професією, страждає на алергічний риніт із загостренням у весняний період. Лікар призначив хворому антигістамінний засіб з незначним седативним ефектом та тривалістю дії близько 24 годин. Який із перерахованих засобів було призначено?
 • A. Гепарин
 • B. Лоратадин
 • C. Окситоцин
 • D. Вікасол
 • E. Димедрол
101.   Хворій 43-х років для лікування бронхопневмонії призначена бензилпеніциліну натрієва сіль. Який з вказаних побічних ефектів найбільш характерний для даного засобу?
 • A. Алергічні реакції
 • B. Ураження печінки
 • C. Анемія
 • D. Агранулоцитоз
 • E. Неврит слухового нерва
102.   При розтині тіла померлого у інфекційному відділенні виявлено: фібринозногнійний перитоніт; в слизовій оболонці клубової кишки багаточислені виразкові дефекти овальної форми до 3-5 см, які розташовані вздовж кишки і повторюють форму пейєрової бляшки, краї виразок рівні, заокруглені, дно чисте, представлене м’язовою або серозною оболонкою. В дні двох виразок знайдені отвори до 0,3 см в діаметрі. Для якого захворювання найбільш характерні ці зміни?
 • A. Черевний тиф
 • B. Хвороба Крона
 • C. Неспецифічний виразковий коліт
 • D. Паратиф
 • E. Дизентерія
103.   Ціаністий калій є отрутою, від якої смерть організму наступає миттєво. На які ферменти в мітохондріях діє ціанистий калій?
 • A. НАД+ - залежні дегідрогенази
 • B. Цитохром В5
 • C. Флавінові ферменти
 • D. Цитохром Р-450
 • E. Цитохромоксидаза (аа3)
104.   Хвора звернулася зі скаргами на болі у правій латеральній ділянці живота. Під час пальпації визначається щільне, нерухоме, пухлиноподібне утворення. У ділянці якого відділу травної трубки можлива наявність пухлини?
 • A. Colon descendens
 • B. Colon sigmoideum
 • C. Caecum
 • D. Colon ascendens
 • E. Colon transversum
105.   У пацієнта, що прибув з ендемічного за малярією району, підвищилася температура тіла, відзначається головний біль, озноб, загальне нездужання - симптоми, що характерні й для звичайної застуди. Які лабораторні дослідження необхідно провести, щоб підтвердити або спростувати діагноз "малярія"?
 • A. Аналіз сечі
 • B. Мікроскопія мазків крові
 • C. Мікроскопія пунктату червоного кісткового мозку
 • D. Дослідження пунктату лімфовузлів
 • E. Дослідження спинномозкової рідини
106.   В інфекційну клініку доставлено хворого із проявами лихоманки, що повторюється вдруге з інтервалом 2 дні. В краплі крові, зафарбованій за Романовським-Гімзою, виявлено звивисті клітини синьо-фіолетового кольору. Який мікроорганізм викликав захворювання?
 • A. Plasmodium vivax
 • B. Leptospira interrogans
 • C. Ricketsia typhi
 • D. Treponema pallidum
 • E. Borrelia recurentis
107.   При розтині трупа чоловіка 47-ми років, померлого раптово, в інтимі черевного відділу аорти знайдені осередки жовтого кольору у вигляді плям та смуг, що не вибухають над поверхнею інтими. При фарбуванні суданом ІІІ спостерігається жовтогаряче забарвлення. Для якої стадії атеросклерозу характерні такі зміни?
 • A. Стадія утворення атероматозної виразки
 • B. Атерокальцинозу
 • C. Ліпосклерозу
 • D. Атероматозу
 • E. Ліпоїдозу
108.   Хворому з гострою недостатністю надниркових залоз був призначений лікарський препарат, після застосування якого у нього з’явилися скарги на біль у кістках (двічі були переломи), часті простудні хвороби, набряки, повільне загоювання ран. Який препарат міг спричинити такі явища?
 • A. Ретаболіл
 • B. Естріол
 • C. Преднізолон
 • D. Тестостерон
 • E. Спіронолактон
109.   У чоловіка 32-х років, хворого на пневмонію, спостерігається закупорка харкотинням дихальних шляхів. В організмі хворого при цьому буде розвиватися така зміна кислотно-лужної рівноваги:
 • A. Респіраторний алкалоз
 • B. Метаболічний ацидоз
 • C. Змін не буде
 • D. Респіраторний ацидоз
 • E. Метаболічний алкалоз
110.   До лікарні надійшла дитина з діагнозом "стафілококовий сепсис". На яке живильне середовище потрібно посіяти кров хворого з метою виділення збудника?
 • A. Середовище Плоскірьова
 • B. Жовчно-сольовий агар
 • C. Середовище Бучіна
 • D. Цукрово-пептонний бульйон
 • E. М ’ясо-пептонний агар
111.   У чоловіка 48-ми років виявлено порушення периферичного кровообігу з обмеженням припливу артеріальної крові, при цьому має місце збліднення даної ділянки, зниження місцевої температури. Це порушення називається:
 • A. Венозна гіперемія
 • B. Сладж
 • C. Реперфузійний синдром
 • D. Ішемія
 • E. Стаз
112.   Під час розтину тіла жінки 52-х років, яка тривалий час хворіла на жовчно-кам’яну хворобу, було знайдено: макроскопічно - печінка помірно збільшена, деформована, поверхня органу горбиста, тканина щільна, на розрізі тканина коричнева з зеленим відтінком, складається з множинних вузликів діаметром 8-10 мм. Мікроскопічно - гепатоцелюлярні вузлики оточені прошарками сполучної тканини, яка містить збільшену кількість дрібних жовчних протоків з холестазом. Діагностуйте захворювання печінки:
 • A. Токсична дистрофія печінки
 • B. Постнекротичний цироз печінки
 • C. Холелітіаз
 • D. Біліарний цироз печінки
 • E. Портальний цироз печінки
113.   При різноманітних захворюваннях рівень активних форм кисню різко зростає, що призводить до руйнування клітинних мембран. Для запобігання цьому використовують антиоксиданти. Найпотужнішим природнім антиоксидантом є:
 • A. Гліцерол
 • B. Глюкоза
 • C. Жирні кислоти
 • D. Вітамін D
 • E. Альфа-токоферол
114.   Хворий похилого віку страждає на хронічний закреп, в основі якого лежить гіпотонія товстого кишечнику. Який препарат слід призначити хворому?
 • A. Прозерин
 • B. Касторова олія
 • C. Натрію сульфат
 • D. Ацеклідин
 • E. Бісакодил
115.   У хворої встановлено порушення виділення тиреотропного гормону гіпофіза. Зі зниженням функцій якої частки гіпофіза це пов’язано?
 • A. Lobus posterior
 • B. Pars intermedia
 • C. Lobus anterior
 • D. Infundibulum
 • E. -
116.   Хвора 39-ти років, з цукровим діабетом в анамнезі, госпіталізована до клініки у прекоматозному стані кетоацидотичного типу. Збільшення вмісту якого метаболіту до цього призвело?
 • A. Малонат
 • B. Альфа-кетоглутарат
 • C. Аспартат
 • D. Ацетоацетат
 • E. Цитрат
117.   В основі розвитку імунних і алергічних реакцій організмом застосовуються однакові механізми відповіді імунної системи на антиген. Визначте основну відмінність алергічних реакцій від імунних?
 • A. Спадкова схильність
 • B. Кількість антигену, що потрапляє
 • C. Шляхи потрапляння в організм
 • D. Розвиток пошкодження тканин
 • E. Особливість будови антигенів
118.   При бактеріоскопічному дослідженні носоглоткового слизу дитини 2,5 років, хворої на назофарингіт, виявлені грамнегативні диплококи, схожі за формою на кавові зерна. Які структури організму дитини найбільш імовірно будуть уражені, якщо ці мікроорганізми проникнуть у кров?
 • A. Сєрцєві клапани
 • B. Ниркові гломерули
 • C. Оболонки мозку
 • D. Сечо-статеві шляхи
 • E. Лімфатичні вузли
119.   Лікар-стоматолог для лікування гінгівіту призначив пацієнту препарат з протипротозойною та антибактеріальною діями, який може викликати відразу до алкоголю. Вкажіть препарат, який призначив лікар:
 • A. Левоміцетин
 • B. Лінкоміцину гідрохлорид
 • C. Тетрациклін
 • D. Цефтріаксон
 • E. Метронідазол
120.   Обстеження пацієнта з високим артеріальним тиском показало в нього вторинну артеріальну гіпертензію. Причиною такого стану є ренін-продукуюча пухлина нирки. Що є головною ланкою в патогенезі вторинної артеріальної гіпертензії в хворого?
 • A. Гіперпродукція кортизолу
 • B. Недостатня продукція катехоламінів
 • C. Гіпєрпродукція інсуліну
 • D. Гіперпродукція ангіотензину 2, альдостерону
 • E. Недостатня продукція вазопресину
121.   У людини з масою 80 кг після тривалого фізичного навантаження об’єм циркулюючої крові зменшився, гематокрит - 50%, загальний білок крові - 80 г/л. Такі показники крові є наслідком, перш за все:
 • A. Збільшення кількості еритроцитів
 • B. Збільшення вмісту білків у плазмі
 • C. Збільшення онкотичного тиску плазми
 • D. Втрати води з потом
 • E. Збільшення діурезу
122.   При обстеженні 2-х місячної дитини педіатр звернула увагу, що плач дитини нагадує котячий крик. Діагностовані мікроцефалія і вада серця. За допомогою цитогенетичного метода з’ясований каріотип дитини 46, XX, 5р-. Дане захворювання є наслідком такого процесу:
 • A. Плейотропія
 • B. Транслокація
 • C. Дуплікація
 • D. Делеція
 • E. Інверсія
123.   Чоловік 55-ти років доставлений до реанімаційного відділення без свідомості. Зі слів родичів стало відомо, що хворий помилково випив метиловий спирт. Який антидот необхідно використати в даному випадку?
 • A. Етанол
 • B. Тетурам
 • C. Налоксон
 • D. Ацетилцистеїн
 • E. Протаміну сульфат
124.   Струми надвисокої частоти (НВЧ), що застосовуються у фізіотерапії, не викликають збудження, а зумовлюють лише тепловий ефект на тканини. Як можна пояснити це явище?
 • A. Розвивається акомодація
 • B. Інтенсивність стимулу менше порога
 • C. Стимул поступає у фазу абсолютної рефрактерності
 • D. Тривалість стимулу менше порога
 • E. Стимул поступає у фазу відносної рефрактерності
125.   При аналізі ЕКГ виявлено випадіння деяких серцевих циклів PQRST. Наявні зубці і комплекси не змінені. Назвіть вид аритмії:
 • A. Внутрішньопередсердна блокада
 • B. Передсердна екстрасистола
 • C. Синоатріальна блокада
 • D. Миготлива аритмія
 • E. Атріовентрикулярна блокада
126.   У хворого діагностовано ГРВІ. У сироватці крові знайдено імуноглобуліни класу М. Який період інфекційного процесу в даному випадку?
 • A. Мікробоносійство
 • B. Гострий
 • C. Інкубаційний
 • D. Продромальний
 • E. Реконвалесценція
127.   При регенерації епітелію слизової оболонки порожнини рота (розмноження клітин) відбулася реплікація (авторепродукція) ДНК за напівконсервативним механізмом. При цьому нуклеотиди нової нитки ДНК є комплементарними до:
 • A. Материнської нитки
 • B. Інтронних ділянок гену
 • C. Змістовних кодонів
 • D. Ферменту ДНК-полімерази
 • E. Ферменту РНК-полімерази
128.   У подружжя народився син, хворий на гемофілію. Батьки здорові, а дідусь за материнською лінією також хворий на гемофілію. Визначте тип успадкування ознаки.
 • A. Аутосомно-рецесивний
 • B. Домінантний, зчеплений зі статтю
 • C. Неповне домінування
 • D. Аутосомно-домінантний
 • E. Рецесивний, зчеплений зі статтю
129.   При визначенні повітряної та кісткової провідності звуку було встановлено, що у пацієнта ліве вухо краще сприймає звук при кістковому його проведенні, що могло бути пов’язане з захворюванням:
 • A. Середнього вуха справа
 • B. Внутрішнього вуха справа
 • C. Середнього вуха зліва
 • D. Внутрішнього вуха зліва
 • E. Зовнішнього вуха справа
130.   У хворого, що страждає на спадкову хворобою Хартнупа, спостерігаються пелагроподібні ураження шкіри, порушення розумового розвитку в результаті нестачі нікотинової кислоти. Причиною цього захворювання є порушення такого процесу:
 • A. Всмоктування і реабсорбція в нирках триптофану
 • B. Трансамінування фенілаланіну
 • C. Всмоктування і реабсорбція цистеїну
 • D. Декарбоксилювання триптофану
 • E. Всмоктування і реабсорбція в нирках метіоніну
131.   У пацієнта у результаті тривалого блювання відбувається значна втрата шлункового соку, що є причиною порушення кислотно-лужного стану в організмі. Яка з перерахованих форм порушення кислотно-лужного стану має місце?
 • A. Газовий алкалоз
 • B. Негазовий ацидоз
 • C. Негазовий алкалоз
 • D. Метаболічний ацидоз
 • E. Газовий ацидоз
132.   На розтині в серці виявлено наступні зміни: великий осередок некрозу білого кольору з червоною облямівкою, який захоплює всю товщу серцевого м’яза. На зовнішній оболонці серця - ознаки фібринозного перикардиту. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Субепікардіальний інфаркт міокарда
 • B. Трансмуральний інфаркт міокарда
 • C. Інтрамуральний інфаркт міокарда
 • D. Міокардит
 • E. Субендокардіальний інфаркт міокарда
133.   При проведенні амніоцентезу в клітинах плоду виявлено по 2 тільця статевого хроматину (тільця Барра). Для якого захворювання характерна дана ознака?
 • A. Синдром Дауна
 • B. Синдром Патау
 • C. Синдром Шерешевського-Тернера
 • D. Синдром Клайнфельтера
 • E. Трисомія X
134.   В експерименті на тварині досліджують серцевий цикл. Закриті усі клапани серця. Якій фазі циклу відповідає такий стан?
 • A. Протодіастолічний період
 • B. Швидкого наповнення
 • C. Повільного наповнення
 • D. Асинхронного скорочення
 • E. Ізометричного скорочення
135.   Хворому 42-х років для лікування бактеріальної пневмонії призначено амоксицилін. Вкажіть, який механізм бактерицидної дії препарату?
 • A. Пригнічення синтезу клітинної стінки мікроорганізмів
 • B. Порушення проникливості цитоплазматичної мембрани
 • C. Пригнічення SH-груп ферментів мікроорганізмів
 • D. Антагонізм із параамінобензойною кислотою
 • E. Пригнічення внутрішньоклітинного синтезу білка
136.   При обтураційній жовтяниці і жовчних норицях часто спостерігається протромбінова недостатність. З дефіцитом в організмі якого вітаміну це пов’язано?
 • A. A
 • B. В6
 • C. E
 • D. K
 • E. C
137.   При обстеженні жінки 56-ти років, що хвора на цукровий діабет 1-го типу, виявлене порушення білкового обміну, що при лабораторному дослідженні крові проявляється аміноацидемією а клінічно - уповільненням загоєння ран і зменшенням синтезу антитіл. Який з перерахованих механізмів викликає розвиток аміноацидемії?
 • A. Підвищення протеолізу
 • B. Гіперпротеїнемія
 • C. Зменшення концентрації амінокислот у крові
 • D. Збільшення ліпопротеїдів високої щільності
 • E. Підвищення онкотичного тиску в плазмі крові
138.   В експерименті подразнюють гілочки симпатичного нерва, які іннервують серце. Це призвело до збільшення сили серцевих скорочень, тому що через мембрану типових кардіоміоцитів збільшився:
 • A. Вихід іонів кальцію
 • B. Вихід іонів калію
 • C. Вхід іонів кальцію та калію
 • D. Вхід іонів калію
 • E. Вхід іонів кальцію
139.   При обстеженні чоловіка 40-ка років було встановлено діагноз: гіпохромна анемія. Який препарат треба призначити для лікування?
 • A. Пентоксил
 • B. Вікасол
 • C. Ціанокобаламін
 • D. Гепарин
 • E. Ферковен
140.   У чоловіка 72-х років довготривала хронічна патологія легень призвела до недостатності клапанів легеневої артерії і трикуспідального клапану, недостатності кровообігу за правошлуночковим типом. Який тип артеріальної гіпертензії є причиною перевантаження серця об’ємом?
 • A. Сольова гіпертензія
 • B. Центрально-ішемічна гіпертензія
 • C. Рефлексогенна гіпертензія
 • D. Легенева гіпертензія
 • E. Есенціальна гіпертензія
141.   Лікар-цитогенетик при виготовленні метафазної пластинки обробив культуру лейкоцитів гіпотонічним (0,56%) розчином хлориду калію. Після цього відбулося набухання клітин і розрив клітинної мембрани за рахунок надходження води до клітини. Який механізм транспорту має місце в цьому випадку?
 • A. Полегшена дифузія
 • B. Фагоцитоз
 • C. Дифузія
 • D. Ендоосмос
 • E. Піноцитоз
142.   На мікропрепараті плівки пухкої сполучної тканини видно клітину овальної форми, зі світлою цитоплазмою і великим ядром що містить специфічний малюнок гетерохроматину у вигляді циферблату годинника (або спиць колеса). Яка клітина у полі зору?
 • A. Фібробласт
 • B. Адипоцит
 • C. Макрофаг
 • D. Тканинний базофіл
 • E. Плазмоцит
143.   Препарат "Гептрал", який використовують при хворобах печінки, містить S-аденозилметіонін. Ця активна амінокислота бере участь у синтезі:
 • A. Жовчних кислот
 • B. Фосфоліпідів
 • C. Холестерину
 • D. Триацилгліцеролів
 • E. Гему
144.   При клінічному обстеженні пацієнта 70-ти років виявлено порушення рухових функцій, що пов’язано з віковими змінами у гіаліновому хрящі. Які вікові зміни викликали обмеження рухів у суглобах?
 • A. Відкладання солей кальцію в міжклітинній речовині
 • B. Збільшення кількості ізогенних груп
 • C. Збільшення кількості хрящових клітин
 • D. Збільшення гідрофільності основної речовини
 • E. Потовщення охрястя
145.   У чоловіка 29-ти років з ножовим пораненням шиї визначається кровотеча. При первинній обробці рани встановлено, що пошкоджена судина, розташована вздовж латерального краю груднинно-ключично-соскоподібного м’яза. Визначте цю судину:
 • A. A. carotis externa
 • B. V jugularis externa
 • C. V jugularis anterior
 • D. V. jugularis interna
 • E. A. carotis interna
146.   У малярійного плазмодія - збудника триденної малярії, розрізняють два штами: південний та північний. Вони відрізняються тривалістю інкубаційного періоду: у південного він короткий, а у північного - довгий. В цьому проявляється виражена дія такого добору:
 • A. Дизруптивний
 • B. Статевий
 • C. Штучний
 • D. Рушійний
 • E. Стабілізуючий
147.   Для профілактики атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, порушень мозкового кровообігу рекомендується споживання жирів із високим вмістом поліненасичених жирних кислот. Однією з таких жирних кислот є:
 • A. Лауринова
 • B. Лінолева
 • C. Олеїнова
 • D. Пальмітоолеїнова
 • E. Стеаринова
148.   При огляді ротової порожнини стоматолог виявив появу у дитини перших великих нижніх кутніх зубів. Який вік дитини?
 • A. 8-9 років
 • B. 4-5 років
 • C. 12-13 років
 • D. 10-11 років
 • E. 6-7 років
149.   Хвора на ревматоїдний артрит після трьохтижневого лікування преднізолоном почала скаржитись на перебої в ро6оті серця. З чим пов’язаний розвиток даного небажаного ефекту препарату?
 • A. Гіперкаліємія
 • B. Гіперглікемія
 • C. Гіпоглікемія
 • D. Гіпокаліємія
 • E. Гіперурікемія
150.   При алкаптонурії відбувається надмірне виділення гомогентизинової кислоти із сечею. З порушенням метаболізму якої амінокислоти пов’язано виникнення цього захворювання?
 • A. Тирозин
 • B. Аспарагін
 • C. Метіонін
 • D. Аланін
 • E. Фенілаланін
151.   Хворому хірург видалив порожнинне утворення печінки діаметром 2 см. Встановлено, що стінка порожнини утворена щільною волокнистою сполучною тканиною, вміст являє собою каламутну, густу, жовтувато-зеленуватого кольору рідину з неприємним запахом, яка мікроскопічно складається переважно з поліморфноядерних лейкоцитів. Якому патологічному процесу відповідають такі морфологічні зміни?
 • A. Гострий абсцес
 • B. -
 • C. Хронічний абсцес
 • D. Емпієма
 • E. Флегмона
152.   В результаті травми порушено цілісність переднього корінця спинного мозку. Які відростки яких нейронів при цьому пошкоджені?
 • A. Дендрити вставних нейронів
 • B. Аксони рухових нейронів
 • C. Дендрити чутливих нейронів
 • D. Аксони чутливих нейронів
 • E. Дендрити рухових нейронів
153.   При гістологічному дослідженні біоптатів, взятих з потовщених країв виразки шлунка, виявлені невеликі гніздові скупчення різко атипових гіперхромних невеликих епітеліальних клітин, які розташовані серед дуже розвиненої строми. Визначте пухлину:
 • A. Аденома
 • B. Недиференційована саркома
 • C. Медулярний рак
 • D. Скіррозний недиференційований рак
 • E. Аденокарцинома
154.   При мікроскопії мікропрепарату з виділень хворої хронічним кольповагінітом лікар виявив округлої форми та еліпсоподібні клітини, що брунькуються, розміром 3-6 мкм. Про збудника якої грибкової хвороби може йти мова в даному випадку?
 • A. Кокцидіоз
 • B. Криптококоз
 • C. Епідермофітія
 • D. Кандидоз
 • E. Мікроспорія
155.   П’ятирічна дитина-правша після черепно-мозкової травми на деякий час втратила здатність розмовляти, але через тривалий час ця здатність у неї відновилась. Яка півкуля була травмована й за рахунок якої властивості ЦНС дітей відновлення мови стало можливим?
 • A. Права півкуля, рухливість
 • B. Ліва півкуля, інертність
 • C. Ліва півкуля, пластичність
 • D. Права півкуля, пластичність
 • E. Обидві півкулі, інертність
156.   У біоптаті щитоподібної залози виявлено атрофію паренхіматозних елементів, дифузну інфільтрацію тканини залози лімфоцитами та плазматичними клітинами з утворенням в ній лімфоїдних фолікулів. Для якого захворювання є характерними наведені ознаки?
 • A. Аденома щитоподібної залози
 • B. Тиреоїдит Хасімото
 • C. Хвороба Базедова
 • D. Ендемічний зоб
 • E. Тиреоїдит Ріделя
157.   Порушення процесів мієлінізації нервових волокон призводить до неврологічних розладів і розумової відсталості. Такі симптоми характерні для спадкових і набутих порушень обміну:
 • A. Холестерину
 • B. Нейтральних жирів
 • C. Вищих жирних кислот
 • D. Сфінголіпідів
 • E. Фосфатидної кислоти
158.   У хворого 15-ти років концентрація глюкози натще 4,8 ммоль/л, через годину після цукрового навантаження - 9,0 ммоль/л, через 2 години - 7,0 ммоль/л, через 3 години - 4,8 ммоль/л. Ці показники характерні для такого захворювання:
 • A. Цукровий діабет II типу
 • B. -
 • C. Хвороба Іценко-Кушінга
 • D. Цукровий діабет I типу
 • E. Прихований цукровий діабет
159.   Чоловік 42-х років з ураженням ліктьового нерва не може звести до серединної лінії II і V пальці. Функція яких м’язів при цьому порушена?
 • A. Короткий долонний м’яз
 • B. Тильні міжкісткові м’язи
 • C. Відвідний м’яз мізинця
 • D. Долонні міжкісткові м’язи
 • E. Червоподібні м’язи
160.   У хворого скарги на загальну слабкість, підвищену втому, зниження апетиту і маси тіла. В анамнезі часті пневмонії. На підставі клінічних даних та результатів дослідження периферійної крові у нього діагностовано хронічний лімфолейкоз. Які дегенеративні зміни лейкоцитів характерні для даного захворювання?
 • A. Токсична зернистість
 • B. Тільця Князькові-Деле
 • C. Палички Ауера
 • D. Тіні Боткіна-Гумпрехта
 • E. Зерна Амато
161.   Дихальний коефіцієнт у хворого складає 0,7. Це свідчить, що у клітинах людини переважає:
 • A. Окислення білків
 • B. Змішане окислення жирів та білків
 • C. Окислення жирів
 • D. Змішане окислення жирів та вуглеводів
 • E. Окислення вуглеводів
162.   У неврологічне відділення з приводу мозкового крововиливу поступив хворий 62-х років. Об’єктивно: стан важкий. Спостерігається наростання глибини і частоти дихання, а потім його зменшення до апное, після чого цикл дихальних рухів відновлюється. Який тип дихання у хворого?
 • A. Чейна-Стокса
 • B. Апнейстичне
 • C. Кусмауля
 • D. Біота
 • E. Гаспінг-дихання
163.   Після прийому сульфаніламідів у хворого виникли лихоманка, блювання і стул з кров’ю. У крові: лейк.-0,9 • 109/л (гранул.- 0,7 • 109/л), лейкоаглютиніни. Який з термінів найбільш точно характеризує виявлені зміни у крові?
 • A. -
 • B. Гемодилюція
 • C. Лейкопенія
 • D. Агранулоцитоз
 • E. Лейкоз
164.   Хворому проведено субтотальну субфасціальну резекцію щитоподібної залози. У післяопераційному періоді тривалий час зберігається охриплість голосу. Який нерв ушкоджено в ході операції?
 • A. Зворотній гортанний нерв
 • B. Верхній гортанний нерв
 • C. Язиковий нерв
 • D. Нижньощелепний нерв
 • E. Під’язиковий нерв
165.   Проводять дуоденальне зондування. Що із наведеного доцільно ввести людині під шкіру, щоб суттєво збільшити надходження до дванадцятипалої кишки жовчі?
 • A. Нейротензин
 • B. Холецистокінін-панкреозимін
 • C. Гастрин
 • D. Соматостатин
 • E. Секретин
166.   У пораненого перев’язали плечову артерію в нижній третині плеча. За рахунок яких артерій можливе відновлення кровопостачання передпліччя і кисті?
 • A. Підлопаткова, передня міжкісткова артерія
 • B. Передні і задні огинаючі артерії плеча
 • C. М’язові гілки плечової артерії
 • D. Грудонадплечова, задня огинаюча артерія плеча
 • E. Глибока артерія плеча, ліктьові колатеральні артерії
167.   Хворому з артеріальною гіпертензією було призначено один з антигіпертензивних засобів. Артеріальний тиск нормалізувався, однак хворого почав турбувати постійний сухий кашель. Який з перерахованих препаратів має таку по6ічну дію?
 • A. Лізиноприл
 • B. Анаприлін
 • C. Ніфедипін
 • D. Клофелін
 • E. Резерпін
168.   Молода людина 25-ти років споживає надмірну кількість вуглеводів (600 г на добу), що перевищує її енергетичні потреби. Який процес буде активуватися в організмі людини у даному випадку?
 • A. Ліполіз
 • B. Ліпогенез
 • C. Окиснення жирних кислот
 • D. Ілюконеогенез
 • E. Гліколіз
169.   Глікоген, що надійшов з їжею, гідролізувався у шлунково-кишковому тракті. Який кінцевий продукт утворився в результаті цього процесу?
 • A. Глюкоза
 • B. Лактоза
 • C. Лактат
 • D. Фруктоза
 • E. Галактоза
170.   Відомо, що типові патологічні процеси розвиваються за однаковими закономірностями в різних органах і тканинах та у різних видів тварин. Яке з перерахованих явищ можна віднести до типового патологічного процесу?
 • A. Туберкульоз
 • B. Інфаркт міокарда
 • C. Пухлина
 • D. Гіпертонічна хвороба
 • E. Непрохідність кишківника
171.   При дослідженні крові хворого виявлено значне збільшення активності МВ-форм КФК (креатинфосфокінази) та ЛДГ-1. Яку патологію можна припустити?
 • A. Гепатит
 • B. Холецистит
 • C. Панкреатит
 • D. Інфаркт міокарда
 • E. Ревматизм
172.   При гістологічному дослідженні органів і тканин померлої від ниркової недостатності молодої жінки, у якої прижиттєво виявлявся високий титр антинуклеарних антитіл, виявлені поширені фібриноїдні зміни в стінках судин. Відмічається ядерна патологія з вакуолізацією ядер, каріоре-ксисом, утворенням гематоксилінових тілець. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Гіпертонічна хвороба
 • B. Атеросклероз
 • C. Системний червоний вовчак
 • D. Облітеруючий ендартеріїт
 • E. Вузликовий періартеріїт
173.   У хворої після видалення матки розвинулась гостра анурія (немає виділення сечі). Які анатомічні структури найімовірніше було пошкоджено при операції?
 • A. Зовнішній сфінктер сечівника
 • B. Цибулинно-губчастий м’яз
 • C. Сечоводи
 • D. Сечівник
 • E. Внутрішній сфінктер сечівника
174.   При дослідженні імунного статусу людини обов’язково визначають кількість імуноглобулінів різних класів. Яка з перерахованих реакцій використовується для цього?
 • A. Радіальної імунодифузії
 • B. Оберненої непрямої гемаглютинації
 • C. Бласттрансформації
 • D. Подвійної імунодифузії
 • E. Ланцюгово-полімеразна
175.   Безпосередньо після переходу з горизонтального положення у вертикальне у чоловіка частота серцевих скорочень збільшилась на 15 скорочень за хвилину. Які механізми регуляції переважно зумовлюють цю зміну?
 • A. Катехоламіни
 • B. Симпатичні рефлекси і катехоламіни
 • C. Умовні та безумовні симпатичні рефлекси
 • D. Безумовні симпатичні рефлекси
 • E. Умовні симпатичт рефлекси
176.   У чоловіка 53-х років діагностовано сечокам’яну хворобу з утворенням уратів. Цьому пацієнту призначено аллопурінол, який є конкурентним інгібітором ферменту:
 • A. Ксантиноксидаза
 • B. Уреаза
 • C. Уратоксидаза
 • D. Дигідроурацилдегідрогеназа
 • E. Уриділтрансфераза
177.   До шпиталю було доставлено юнака 16-ти років, хворого на інсулінозалежний цукровий діабет. Рівень глюкози у крові пацієнта складав 18 ммоль/л. Хворому було введено інсулін. Дві години потому рівень глюкози зменшився до 8,2 ммоль/л, тому що інсулін:
 • A. Стимулює перетворення глюкози в печінці у глікоген та ТАГ
 • B. Стимулює розщеплення глікогену в печінці
 • C. Стимулює розщеплення глікогену у м’язах
 • D. Стимулює транспорт глюкози через плазматичні мембрани в головному мозку та печінці
 • E. Гальмує синтез кетонових тіл із глюкози
178.   У хворого 49-ти років на гострий панкреатит виникала загроза некрозу підшлункової залози, що супроводжувалось надходженням у кров і тканини активних панкреатичних протеїназ і розщеплення тканинних білків. Які захисні фактори організму можуть інгібувати ці процеси?
 • A. Гемоплексин, гаптоглобін
 • B. Імуноглобуліни
 • C. Церулоплазмін, трансферин
 • D. Кріоглобулін, інтерферон
 • E. α2-макроглобулін,α1-антитрипсин
179.   У хворого пухлина грудного відділу стравоходу. Куди можуть безпосередньо метастазувати пухлинні клітини?
 • A. Nodi mediastinales
 • B. Nodi intercostales
 • C. Nodi hepatici
 • D. Nodi gastrici
 • E. Ductus thoracicus
180.   Хворому на туберкульоз легень було призначено препарат з групи антибіотиків, що відноситься до високоефективних протитуберкульозних засобів. Який препарат був призначений?
 • A. Рифампіцин
 • B. Тетрациклін
 • C. Циклосерин
 • D. ПАСК
 • E. Цефалексин
181.   Після введення пеніцилину в хворого розвився набряк Квінке. Який препарат екстреної терапії необхідно ввести хворому?
 • A. Преднізолон
 • B. Рифампіцин
 • C. Аскорбінова кислота
 • D. Но-шпа
 • E. Сульфацил-натрій
182.   У чоловіка при обстеженні виявлено порушення кровообігу міокарда лівого передсердя. У басейні якої артерії відбулись порушення кровообігу?
 • A. Права вінцева
 • B. -
 • C. Ліва вінцева
 • D. Права та ліва вінцеві
 • E. Передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії
183.   При дослідженні вмісту дванадцятипалої кишки людини знайдені найпростіші грушоподібної форми з парними ядрами, чотирма парами джгутиків. Між ядрами - дві опірні нитки, з вентрального боку розташований присмоктувальний диск. Який представник найпростіших виявлений у хворого?
 • A. Лямблія
 • B. Трихомонада кишкова
 • C. Трипаносома
 • D. Лейшманія
 • E. Токсоплазма
184.   У юнака 18-ти років діагностовано хворобу Марфана. При дослідженні встановлено: порушення розвитку сполучної тканини, будови кришталика ока, аномалії серцево-судинної системи, арахнодактилія. Яке генетичне явище зумовило розвиток цієї хвороби?
 • A. Плейотропія
 • B. Неповне домінування
 • C. Комплементарність
 • D. Кодомінування
 • E. Множинний алелізм
185.   Жінка 68-ми років скаржиться на відсутність рухів у правих руці і нозі. Чотири місяці тому перенесла інсульт. Об’єктивно: рухи в правих кінцівках відсутні, тонус м’язів їх підвищений. Який стан спостерігається у хворої?
 • A. Параплегія
 • B. Геміплегія
 • C. -
 • D. Тетраплегія
 • E. Моноплегія
186.   Чоловік 35-ти років помер у приймальному відділенні лікарні, куди був доставлений у шоковому стані. На розтині тіла виявлено аневризму дуги аорти з її розривом та масивною кровотечею. Мікроскопічно: в медії аорти скупчення лімфоцитів та плазмоцитів, поодинокі гігантські клітини Пирогова-Лангханса, фібробласти. Спостерігаються також дрібні вогнища некрозу та руйнування еластичних структур стінки аорти. Яке захворювання зумовило такі зміни?
 • A. Туберкульоз
 • B. Атеросклероз
 • C. -
 • D. Висипний тиф
 • E. Сифіліс
187.   У жінки обмежений кровотік у нирках, підвищений артеріальний тиск. Гіперсекреція якого гормону зумовила підвищення тиску?
 • A. Ренін
 • B. Адреналін
 • C. Норадреналін
 • D. Вазопресин
 • E. Еритропоетин
188.   Чоловік 53-х років доставлений у стаціонар у непритомному стані. Об’єктивно: шкіра суха, дихання часте поверхневе, запах ацетону відсутній, Ps- 126/хв., АТ- 70/40 мм рт.ст. Вміст глюкози у крові 48 ммоль/л, реакція сечі на ацетон негативна. Для якого із перелічених станів найбільш характерні симптоми у хворого?
 • A. Гіперосмолярна кома
 • B. Токсична кома
 • C. Колапс
 • D. Гіперкетонемічна кома
 • E. Лактацидемічна кома
189.   У хворої 28-ми років виявлена пухлина яєчника і показана операція по його видаленню. При здійсненні її необхідно розтинати зв’язку, що з’єднує яєчник з маткою. Яку зв’язку повинен перерізати хірург?
 • A. Lig. Latum uteri
 • B. Lig. Cardinali
 • C. Lig. Suspensorium ovarii
 • D. Lig. Ovarii proprium
 • E. Lig. umbilicale laterale
190.   В гістологічному препараті визначається орган, стінка якого утворена трьома оболонками. Внутрішня оболонка складається з ендотелію і тонкого підендотеліального шару. Зовнішня оболонка найтовстіша. Який орган представлений у препараті?
 • A. Сечовід
 • B. Вена
 • C. Матка
 • D. Серце
 • E. Артерія
191.   Під час судово-медичної експертизи жінки, яка загинула у автокатастрофі, знайдено ембріон на стадії ранньої гаструли. Назвіть місце його локалізації при умові нормального розвитку:
 • A. Стінка матки
 • B. Яєчник
 • C. Черевна порожнина
 • D. Маткова частина яйцепроводу
 • E. Ампульна частина яйцепроводу
192.   Пацієнт із захворюванням першого верхнього різця зліва скаржиться на сильні болі шкіри в ділянці надбрівної дуги з того ж боку. Реалізація якого виду рефлексів спричиняє вказані реакції?
 • A. Вісцеро-соматичні
 • B. Вісцеро-вісцеральні
 • C. Сомато-вісцеральні
 • D. Пропріоцептивні
 • E. Вісцеро-дермальні
193.   У хворого з варикозним розширенням вен під час огляду нижніх кінцівок відзначається: ціаноз, пастозність, зниження температури шкіри, поодинокі петехії. Який розлад гемодинаміки має місце у хворого?
 • A. Компресійна ішемія
 • B. Венозна гіперемія
 • C. Обтураційна ішемія
 • D. Тромбоемболія
 • E. Артеріальна гіперемія
194.   Стеатоз виникає внаслідок накопичення триацилгліцеролів у гепа-тоцитах. Одним з механізмів розвитку цього захворювання є зменшення утилізації нейтрального жиру ЛП-ДНЩ. Які ліпотропні речовини попереджують розвиток стеатозу?
 • A. Ізолейцин, B1, B2
 • B. Метіонін, B6, B12
 • C. Аргінін, B2, B3
 • D. Валін, B3, B2
 • E. Аланін, B1, PP
195.   У пацієнта встановлено порушення синтезу та виділення вазопресину. В якому відділі нефрона найбільше порушиться процес сечоутворення?
 • A. Збірна трубочка
 • B. Клубочок
 • C. Товста частина петлі Генле
 • D. Проксимальний звивистий каналець
 • E. Тонка частина петлі Генле
196.   В результаті травми пошкоджений спинний мозок (з повним розривом) на рівні першого шийного хребця. Що відбудеться з диханням?
 • A. Зростає глибина
 • B. Припиняється
 • C. Зменшується частота
 • D. Не змінюється
 • E. Зростає частота
197.   Крива дисоціації оксигемоглобіну зміщена вправо. Які зміни в організмі людини можуть бути причиною цього?
 • A. Гіпоксемія
 • B. Гіпертермія
 • C. Гіпокапнія
 • D. Алкалоз
 • E. Збільшення концентрації 2,3-дифосфогліцерату в еритроцитах
198.   У стінці бронху при гістологічному дослідженні чітко визначаються залози, хрящові острівці та багаторядний циліндричний миготливий епітелій. Які бронхи досліджують?
 • A. Термінальні бронхіоли
 • B. Великі
 • C. Малі
 • D. Головні
 • E. Середні
199.   У дитячому дошкільному закладі напередодні новорічних свят було зареєстровано спалах кишкової інфекції. При бактеріологічному дослідженні випорожнень хворих патогенних бактерій не було виділено. При електронній мікроскопії виявлено утворення округлої форми з чітким обідком і товстою втулкою, які нагадують колесо. Вкажіть найбільш імовірний збудник даної інфекції:
 • A. Coxsacki-virus
 • B. Rotavirus
 • C. Adenovirus
 • D. Pvulgaris
 • E. E.coli
200.   У хворого під час трахеотомії виникла виражена кровотеча. Яка артерія була травмована під час операції?
 • A. A. thyroidea inferior
 • B. A. laryngea superior
 • C. A. thyroidea superior
 • D. A. thyroidea ima
 • E. A. laryngea inferior
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 2 користувачів, 19 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 18.93ms.