Буклет 2014 року

1.   На спеціальному живильному середовищі після посіву виділень гною з уретри виросли ніжні блакитні колонії. При мікроскопії препаратів з них виявлені грамнегативні бобоподібні диплококи. Збудником якої хвороби вони є?
 • A. Меліоїдоз
 • B. Сифіліс
 • C. Хламідіоз
 • D. Гонорея
 • E. Туляремія
2.   Під час електронномікроскопічного дослідження біоптату гепатоцитів на біліарному полюсі виявлено велику кількість плоских цистерн, сплющених у центральній частині й розширених на периферії, та дрібних міхурців із секреторними гранулами. Назвіть цю структуру:
 • A. Піноцитозні міхурці
 • B. Комплекс Гольджі
 • C. Ендоплазматична сітка
 • D. Лізосома
 • E. Мікротрубочки
3.   Стеатоз виникає внаслідок накопичення триацилгліцеролів у гепа-тоцитах. Одним з механізмів розвитку цього захворювання є зменшення утилізації нейтрального жиру ЛП-ДНЩ. Які ліпотропні речовини попереджують розвиток стеатозу?
 • A. Валін, B3, B2
 • B. Метіонін, B6, B12
 • C. Ізолейцин, B1, B2
 • D. Аланін, B1, PP
 • E. Аргінін, B2, B3
4.   Лікар призначив хворому з гострою серцевою недостатністю не-глікозидний кардіотонічний засіб, який безпосередньо стимулює β1-адренорецептори міокарда, що збільшує кровообіг, діурез. Застосовується лише внутрішньовенно крапельно внаслідок швидкої інактивації в організмі. Який препарат призначив лікар?
 • A. Анаприлін
 • B. Добутамін
 • C. Дигоксин
 • D. Корглікон
 • E. Адреналін
5.   Хворому з прогресуючою м’язовою дистрофією було проведено біохімічне дослідження сечі. Поява якої речовини у великій кількості в сечі може підтвердити захворювання м’язів у даного хворого?
 • A. Креатинін
 • B. Креатин
 • C. Сечовина
 • D. Порфірини
 • E. Гіпурова кислота
6.   При обстеженні чоловіка 40-ка років було встановлено діагноз: гіпохромна анемія. Який препарат треба призначити для лікування?
 • A. Ціанокобаламін
 • B. Гепарин
 • C. Пентоксил
 • D. Ферковен
 • E. Вікасол
7.   У малярійного плазмодія - збудника триденної малярії, розрізняють два штами: південний та північний. Вони відрізняються тривалістю інкубаційного періоду: у південного він короткий, а у північного - довгий. В цьому проявляється виражена дія такого добору:
 • A. Стабілізуючий
 • B. Статевий
 • C. Дизруптивний
 • D. Рушійний
 • E. Штучний
8.   У хворої встановлено порушення виділення тиреотропного гормону гіпофіза. Зі зниженням функцій якої частки гіпофіза це пов’язано?
 • A. Pars intermedia
 • B. -
 • C. Infundibulum
 • D. Lobus anterior
 • E. Lobus posterior
9.   У стінці бронху при гістологічному дослідженні чітко визначаються залози, хрящові острівці та багаторядний циліндричний миготливий епітелій. Які бронхи досліджують?
 • A. Малі
 • B. Термінальні бронхіоли
 • C. Головні
 • D. Великі
 • E. Середні
10.   Чоловік 30-ти років, водій за професією, страждає на алергічний риніт із загостренням у весняний період. Лікар призначив хворому антигістамінний засіб з незначним седативним ефектом та тривалістю дії близько 24 годин. Який із перерахованих засобів було призначено?
 • A. Лоратадин
 • B. Окситоцин
 • C. Гепарин
 • D. Вікасол
 • E. Димедрол
11.   Після прийому сульфаніламідів у хворого виникли лихоманка, блювання і стул з кров’ю. У крові: лейк.-0,9 • 109/л (гранул.- 0,7 • 109/л), лейкоаглютиніни. Який з термінів найбільш точно характеризує виявлені зміни у крові?
 • A. -
 • B. Агранулоцитоз
 • C. Лейкоз
 • D. Лейкопенія
 • E. Гемодилюція
12.   Хворому для лікування серцевої недостатності було призначено серцевий глікозид. Яка супутня патологія може сприяти кумуляції серцевих глікозидів?
 • A. Гіпертонічна хвороба
 • B. Анорексія
 • C. Ниркова недостатність
 • D. Гіпоацидний гастрит
 • E. Гіперацидний гастрит
13.   Пацієнт із захворюванням першого верхнього різця зліва скаржиться на сильні болі шкіри в ділянці надбрівної дуги з того ж боку. Реалізація якого виду рефлексів спричиняє вказані реакції?
 • A. Сомато-вісцеральні
 • B. Вісцеро-соматичні
 • C. Вісцеро-дермальні
 • D. Пропріоцептивні
 • E. Вісцеро-вісцеральні
14.   У пацієнта з ознаками коліту виділена чиста культура бактерій, яка за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями віднесена до роду шигел. Яку з названих реакцій доцільно застосувати для серологічної ідентифікації культури?
 • A. Аглютинації з діагностичними сироватками
 • B. Зв’язування комплементу
 • C. Непрямої гемаглютинації
 • D. Преципітації
 • E. Затримки гемаглютинації
15.   При огляді ротової порожнини стоматолог виявив появу у дитини перших великих нижніх кутніх зубів. Який вік дитини?
 • A. 6-7 років
 • B. 10-11 років
 • C. 8-9 років
 • D. 12-13 років
 • E. 4-5 років
16.   Під час обстеження у хворої встановлене ураження дорсальної частини мосту, порушена функція жування. Ядро якого нерва уражене?
 • A. Подвійне ядро блукаючого нерва
 • B. Рухове ядро трійчастого нерва
 • C. Мостове ядро трійчастого нерва
 • D. Рухове ядро лицевого нерва
 • E. Ядро під’язикового нерва
17.   Чоловік 42-х років з ураженням ліктьового нерва не може звести до серединної лінії II і V пальці. Функція яких м’язів при цьому порушена?
 • A. Червоподібні м’язи
 • B. Тильні міжкісткові м’язи
 • C. Долонні міжкісткові м’язи
 • D. Короткий долонний м’яз
 • E. Відвідний м’яз мізинця
18.   При пункційній біопсії в трансплантованій нирці виявлена дифузна інфільтрація строми лімфоцитами, плазмоцитами, лімфобластами, плазмобластами, а також некротичний артеріїт. Який патологічний процес розвинувся у трансплантаті?
 • A. Пієлонефрит
 • B. Ішемічне пошкодження нирки
 • C. Імунне відторгнення
 • D. Гломерулонефрит
 • E. Тубулонекроз
19.   При клінічному обстеженні пацієнта 70-ти років виявлено порушення рухових функцій, що пов’язано з віковими змінами у гіаліновому хрящі. Які вікові зміни викликали обмеження рухів у суглобах?
 • A. Збільшення кількості хрящових клітин
 • B. Відкладання солей кальцію в міжклітинній речовині
 • C. Потовщення охрястя
 • D. Збільшення кількості ізогенних груп
 • E. Збільшення гідрофільності основної речовини
20.   На електронній мікрофотографії представлена клітина нейрального походження. Термінальна частина дендрита клітини має циліндричну форму і складається з 1000 замкнутих мембранних дисків. Яка клітина зображена на мікрофотографії?
 • A. Нейрон спинномозкового вузла
 • B. Нейрон передніх рогів спинного мозку
 • C. Нейрон кори великих півкуль
 • D. Колбочкова нейросенсорна
 • E. Паличкова нейросенсорна
21.   Чоловік 53-х років доставлений у стаціонар у непритомному стані. Об’єктивно: шкіра суха, дихання часте поверхневе, запах ацетону відсутній, Ps- 126/хв., АТ- 70/40 мм рт.ст. Вміст глюкози у крові 48 ммоль/л, реакція сечі на ацетон негативна. Для якого із перелічених станів найбільш характерні симптоми у хворого?
 • A. Гіперосмолярна кома
 • B. Гіперкетонемічна кома
 • C. Колапс
 • D. Лактацидемічна кома
 • E. Токсична кома
22.   Лікар записав в історії хвороби, що у хворого дихання поверхневе (знижена глибина дихання). Це означає, що зменшеним є такий показник зовнішнього дихання:
 • A. Дихальний об’єм
 • B. Ємність вдиху
 • C. Життєва ємність легень
 • D. Хвилинний об’єм дихання
 • E. Функціональна залишкова ємність
23.   У жінки обмежений кровотік у нирках, підвищений артеріальний тиск. Гіперсекреція якого гормону зумовила підвищення тиску?
 • A. Еритропоетин
 • B. Норадреналін
 • C. Ренін
 • D. Вазопресин
 • E. Адреналін
24.   Проводять дуоденальне зондування. Що із наведеного доцільно ввести людині під шкіру, щоб суттєво збільшити надходження до дванадцятипалої кишки жовчі?
 • A. Гастрин
 • B. Секретин
 • C. Соматостатин
 • D. Холецистокінін-панкреозимін
 • E. Нейротензин
25.   Хворому з артеріальною гіпертензією було призначено один з антигіпертензивних засобів. Артеріальний тиск нормалізувався, однак хворого почав турбувати постійний сухий кашель. Який з перерахованих препаратів має таку по6ічну дію?
 • A. Лізиноприл
 • B. Резерпін
 • C. Ніфедипін
 • D. Анаприлін
 • E. Клофелін
26.   До шпиталю було доставлено юнака 16-ти років, хворого на інсулінозалежний цукровий діабет. Рівень глюкози у крові пацієнта складав 18 ммоль/л. Хворому було введено інсулін. Дві години потому рівень глюкози зменшився до 8,2 ммоль/л, тому що інсулін:
 • A. Стимулює перетворення глюкози в печінці у глікоген та ТАГ
 • B. Стимулює розщеплення глікогену у м’язах
 • C. Гальмує синтез кетонових тіл із глюкози
 • D. Стимулює розщеплення глікогену в печінці
 • E. Стимулює транспорт глюкози через плазматичні мембрани в головному мозку та печінці
27.   При проведенні амніоцентезу в клітинах плоду виявлено по 2 тільця статевого хроматину (тільця Барра). Для якого захворювання характерна дана ознака?
 • A. Трисомія X
 • B. Синдром Шерешевського-Тернера
 • C. Синдром Клайнфельтера
 • D. Синдром Патау
 • E. Синдром Дауна
28.   У пораненого перев’язали плечову артерію в нижній третині плеча. За рахунок яких артерій можливе відновлення кровопостачання передпліччя і кисті?
 • A. М’язові гілки плечової артерії
 • B. Передні і задні огинаючі артерії плеча
 • C. Грудонадплечова, задня огинаюча артерія плеча
 • D. Глибока артерія плеча, ліктьові колатеральні артерії
 • E. Підлопаткова, передня міжкісткова артерія
29.   Який механізм тепловіддачі найбільш ефективно спрацьовує при перебуванні людини в умовах 80% вологості повітря та температурі навколишнього середовища +35oC?
 • A. Теплопровідність
 • B. Потовиділення
 • C. Радіація
 • D. -
 • E. Конвекція
30.   Швидкість проведення збудження нервовими волокнами становить 120 м/сек. Який з наведених чинників, перш за все, забезпечує таку швидкість?
 • A. Великий фактор надійності
 • B. Великий потенціал спокою
 • C. Малий поріг деполяризації
 • D. Наявність мієлінової оболонки
 • E. Велика амплітуда потенціалу дії
31.   В хірургічне відділення доставлено пацієнта з рiзаною раною медіального краю передпліччя. При обстеженні виявлено, що в хворого перерізано ліктьовий м’яз-згинач зап’ястка і ліктьовий м’яз-розгинач зап’ястка. Які з рухів кисті будуть порушені у хворого?
 • A. Відведення
 • B. Розгинання
 • C. Згинання
 • D. Розгинання і відведення
 • E. Приведення
32.   У людини з хронічним захворюванням нирок порушена їх видільна функція. рН венозної крові становить 7,33. Для корекції кислотно-лужного стану пацієнту доцільно внутрішньовенно ввести розчин:
 • A. Хлориду натрію
 • B. Хлориду кальцію
 • C. Хлориду калію
 • D. Бікарбонату натрію
 • E. Глюкози
33.   Чоловік 40-ка років хворіє на гіперацидний гастрит з нічними голодними болями. Призначте хворому лікарський засіб - блокатор гістамінових Н2-рецепторів III покоління, який знизить виділення хлористоводневої кислоти (особливо вночі) та збільшить утворення захисного слизу:
 • A. Атропіну сульфат
 • B. Платифіліну гідротартрат
 • C. Метацин
 • D. Пірензепін
 • E. Фамотидин
34.   Глікоген, що надійшов з їжею, гідролізувався у шлунково-кишковому тракті. Який кінцевий продукт утворився в результаті цього процесу?
 • A. Фруктоза
 • B. Лактат
 • C. Галактоза
 • D. Глюкоза
 • E. Лактоза
35.   При гістологічному дослідженні біоптату, отриманого із нижньої третини стравоходу 57-річного чоловіка із симптомами тривалого рефлюксу шлункового вмісту, виявлено наступні зміни: у слизовій оболонці на місці багатошарового плоского епітелію визначається одношаровий залозистий призматичний епітелій, з ознаками продукції слизу. Вкажіть патологічний процес, який виник у слизовій оболонці:
 • A. Гіпертрофія
 • B. Гіперплазія
 • C. Регенерація
 • D. Організація
 • E. Метаплазія
36.   Препарат "Гептрал", який використовують при хворобах печінки, містить S-аденозилметіонін. Ця активна амінокислота бере участь у синтезі:
 • A. Жовчних кислот
 • B. Холестерину
 • C. Фосфоліпідів
 • D. Триацилгліцеролів
 • E. Гему
37.   У чоловіка 53-х років діагностовано сечокам’яну хворобу з утворенням уратів. Цьому пацієнту призначено аллопурінол, який є конкурентним інгібітором ферменту:
 • A. Уреаза
 • B. Дигідроурацилдегідрогеназа
 • C. Уратоксидаза
 • D. Уриділтрансфераза
 • E. Ксантиноксидаза
38.   У жінки 36-ти років має місце гіповітаміноз B2. Причиною виникнення специфічних симптомів (ураження епітелію, слизових, шкіри, рогівки ока) імовірно є дефіцит:
 • A. Цитохромоксидази
 • B. Флавінових коферментів
 • C. Цитохрому С
 • D. Цитохрому В
 • E. Цитохрому А1
39.   Пацієнт 16-ти років, що страждає на хворобу Іценко-Кушінга, консультований з приводу надмірної ваги тіла. При опитуванні з’ясувалося, що енергетична цінність спожитої їжі складає 1700-1900 ккал/добу. Яка провідна причина ожиріння у даному випадку?
 • A. Гіподинамія
 • B. Надлишок інсуліну
 • C. Нестача глюкокортикоїдів
 • D. Надлишок глюкокортикоїдів
 • E. Нестача інсуліну
40.   До клініки поступив чоловік 40-ка років, якого укусила гадюка. Де переважно буде проходити гемоліз еритроцитів у цьому випадку?
 • A. У паренхімі нирок
 • B. У клітинах селезінки
 • C. У кістковому мозку
 • D. У клітинах печінки
 • E. У кровоносному руслі
41.   У померлої дитини 3-х років за життя мала місце менінгіальна симптоматика, На розтині в м’якій мозковій оболонці макроскопічно виявлені просоподібні вузлики, які мікроскопічно представлені осередком казеозного некрозу з валами епітеліоїдних, лімфоїдних клітин, між якими зустрічаються великі клітини з ядрами на периферії у вигляді півмісяця. Який найбільш імовірний менінгіт у дитини?
 • A. Туберкульозний
 • B. Сифілітичний
 • C. Грипозний
 • D. Менінгококовий
 • E. Бруцельозний
42.   Призначення доксицикліну гідрохлориду викликало порушення симбіозу мікробної флори в кишечнику. Визначити тип порушень при антибіотикотерапії:
 • A. Бактеріоз
 • B. Дисбактеріоз
 • C. Сенсибілізація
 • D. Ідіосинкразія
 • E. Суперінфекція
43.   У біоптаті щитоподібної залози виявлено атрофію паренхіматозних елементів, дифузну інфільтрацію тканини залози лімфоцитами та плазматичними клітинами з утворенням в ній лімфоїдних фолікулів. Для якого захворювання є характерними наведені ознаки?
 • A. Тиреоїдит Ріделя
 • B. Ендемічний зоб
 • C. Тиреоїдит Хасімото
 • D. Аденома щитоподібної залози
 • E. Хвороба Базедова
44.   Хворий на трансмуральний інфаркт міокарда лівого шлуночка переведений до відділення реанімації у важкому стані. АТ- 70/50 мм рт.ст., ЧСС- 56/хв., ЧД- 32/хв. Зазначте головну ланку в патогенезі кардіоген-ного шоку:
 • A. Втрата води
 • B. Крововтрата
 • C. Падіння периферичного судинного опору
 • D. Втрата електролітів
 • E. Падіння серцевого викиду
45.   Чоловікові 58-ми років зроблено операцію з приводу раку простати. Через 3 місяці йому проведено курс променевої та хіміотерапії. До комплексу лікарських препаратів входив 5-фтордезоксиуридин - інгібітор тимідилатсинтази. Синтез якої речовини блокується цим препаратом?
 • A. ДНК
 • B. р-РНК
 • C. і-РНК
 • D. т-РНК
 • E. -
46.   При гістологічному дослідженні органів і тканин померлої від ниркової недостатності молодої жінки, у якої прижиттєво виявлявся високий титр антинуклеарних антитіл, виявлені поширені фібриноїдні зміни в стінках судин. Відмічається ядерна патологія з вакуолізацією ядер, каріоре-ксисом, утворенням гематоксилінових тілець. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Гіпертонічна хвороба
 • B. Вузликовий періартеріїт
 • C. Атеросклероз
 • D. Облітеруючий ендартеріїт
 • E. Системний червоний вовчак
47.   Хвороба Андерсена належить до групи спадкових хвороб, що розвиваються внаслідок уродженої недостатності синтезу певних ферментів глікогенолізу. Недостатність якого ферменту є молекулярною основою цього глікогенозу?
 • A. Аміло(1,4-1,6)трансглікозидаза
 • B. Лізосомальні глікозидази
 • C. Фосфофруктокіназа
 • D. Глюкозо-6-фосфатази
 • E. Глікогенсинтаза
48.   У хворого переливання крові ускладнилося розвитком гемотрансфузійного шоку. Назвіть тип алергічної реакції, що лежить в основі даної патології:
 • A. Цитотоксичний
 • B. Імунокомплексний
 • C. Гіперчутливість сповільненого типу
 • D. Анафілактичний
 • E. Рецептороопосередкований
49.   Для профілактики атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, порушень мозкового кровообігу рекомендується споживання жирів із високим вмістом поліненасичених жирних кислот. Однією з таких жирних кислот є:
 • A. Олеїнова
 • B. Стеаринова
 • C. Пальмітоолеїнова
 • D. Лінолева
 • E. Лауринова
50.   Під час судово-медичної експертизи жінки, яка загинула у автокатастрофі, знайдено ембріон на стадії ранньої гаструли. Назвіть місце його локалізації при умові нормального розвитку:
 • A. Стінка матки
 • B. Яєчник
 • C. Маткова частина яйцепроводу
 • D. Черевна порожнина
 • E. Ампульна частина яйцепроводу
51.   Хворий похилого віку страждає на хронічний закреп, в основі якого лежить гіпотонія товстого кишечнику. Який препарат слід призначити хворому?
 • A. Натрію сульфат
 • B. Прозерин
 • C. Ацеклідин
 • D. Касторова олія
 • E. Бісакодил
52.   У жінки 30-ти років при гістологічному дослідженні шийного лімфовузла виявлено порушення малюнка внаслідок розростання епітеліоїдних, лімфоїдних клітин і макрофагів з ядрами у вигляді підкови, в центрі деяких скупчень клітин - безструктурні ділянки блідо-рожевого кольору з уламками ядер. Для якого захворювання характерні такі зміни?
 • A. Лімфогрануломатоз
 • B. Актиномікоз
 • C. Сифіліс
 • D. Метастаз пухлини
 • E. Туберкульоз
53.   Для лікування піодермії лікар призначив вакцину, яка виготовлена зі штаму бактерій, виділених від хворого. До якого типу вакцин належить даний препарат?
 • A. Атенуйована вакцина
 • B. Асоційована вакцина
 • C. Генноінженерна вакцина
 • D. Хімічна вакцина
 • E. Аутовакцина
54.   При різноманітних захворюваннях рівень активних форм кисню різко зростає, що призводить до руйнування клітинних мембран. Для запобігання цьому використовують антиоксиданти. Найпотужнішим природнім антиоксидантом є:
 • A. Альфа-токоферол
 • B. Вітамін D
 • C. Жирні кислоти
 • D. Глюкоза
 • E. Гліцерол
55.   У хворої 28-ми років виявлена пухлина яєчника і показана операція по його видаленню. При здійсненні її необхідно розтинати зв’язку, що з’єднує яєчник з маткою. Яку зв’язку повинен перерізати хірург?
 • A. Lig. Ovarii proprium
 • B. Lig. Cardinali
 • C. Lig. umbilicale laterale
 • D. Lig. Suspensorium ovarii
 • E. Lig. Latum uteri
56.   У пацієнта у результаті тривалого блювання відбувається значна втрата шлункового соку, що є причиною порушення кислотно-лужного стану в організмі. Яка з перерахованих форм порушення кислотно-лужного стану має місце?
 • A. Негазовий алкалоз
 • B. Газовий алкалоз
 • C. Метаболічний ацидоз
 • D. Газовий ацидоз
 • E. Негазовий ацидоз
57.   У пацієнтки 23-х років після використання нової губної помади з’явилися набряк і свербіння губ, а через 2 дні - кірочки на червоній облямівці губ. Який тип алергічної реакції найбільш імовірний?
 • A. Сповільнений
 • B. Імунокомплексний
 • C. Анафілактичний
 • D. Цитотоксичний
 • E. Стимулюючий
58.   У пацієнта виявлено кишкову непрохідність, знижений апетит, нудоту, блювання. На основі проведеної лабораторної діагностики встановлено дифілоботріоз. Зараження відбулось через вживання:
 • A. Яєць
 • B. Свинини
 • C. Крабів та раків
 • D. Риби
 • E. Яловичини
59.   Аналіз ЕКГ хворого виявив відсутність зубця Р. Тривалість та амплітуда QRS комплексу та зубця Т відповідають нормі. Що є водієм ритму серця даного пацієнта?
 • A. Передсердно-шлуночковий вузол
 • B. Волокна Пуркін’є
 • C. Міокард шлуночків
 • D. Пучок Гіса
 • E. Синусовий вузол
60.   У хворого стенокардія. Який антиангінальний засіб протипоказаний для лікування, якщо в пацієнта алергія на йод?
 • A. Верапаміл
 • B. Дротаверин
 • C. Аміодарон
 • D. Нітросорбід
 • E. Нітрогліцерин
61.   Безпосередньо після переходу з горизонтального положення у вертикальне у чоловіка частота серцевих скорочень збільшилась на 15 скорочень за хвилину. Які механізми регуляції переважно зумовлюють цю зміну?
 • A. Умовні симпатичт рефлекси
 • B. Симпатичні рефлекси і катехоламіни
 • C. Катехоламіни
 • D. Безумовні симпатичні рефлекси
 • E. Умовні та безумовні симпатичні рефлекси
62.   У дитини 5-ти років розвинулось гостре респіраторне захворювання, яке супроводжувалось кашлем, виділенням значної кількості слизу із носа. Який тип запалення у хворої дитини?
 • A. Гнійне
 • B. Геморагічне
 • C. Гнилісне
 • D. Фібриноїдне
 • E. Катаральне
63.   У хворої після видалення матки розвинулась гостра анурія (немає виділення сечі). Які анатомічні структури найімовірніше було пошкоджено при операції?
 • A. Цибулинно-губчастий м’яз
 • B. Зовнішній сфінктер сечівника
 • C. Внутрішній сфінктер сечівника
 • D. Сечівник
 • E. Сечоводи
64.   У новонародженої дитини виявлено наступну патологію: аномалія розвитку нижньої щелепи та гортані, що супроводжується характерними змінами голосу, а також мікроцефалія, вада серця, чотирьохпалість. Найбільш імовірною причиною таких аномалій є делеція:
 • A. Короткого плеча 7-ої хромосоми
 • B. Короткого плеча 5-ої хромосоми
 • C. Короткого плеча 11-ої хромосоми
 • D. Короткого плеча 9-ої хромосоми
 • E. 21-ої хромосоми
65.   Ціаністий калій є отрутою, від якої смерть організму наступає миттєво. На які ферменти в мітохондріях діє ціанистий калій?
 • A. Флавінові ферменти
 • B. Цитохром В5
 • C. НАД+ - залежні дегідрогенази
 • D. Цитохромоксидаза (аа3)
 • E. Цитохром Р-450
66.   При розтині тіла померлого у інфекційному відділенні виявлено: фібринозногнійний перитоніт; в слизовій оболонці клубової кишки багаточислені виразкові дефекти овальної форми до 3-5 см, які розташовані вздовж кишки і повторюють форму пейєрової бляшки, краї виразок рівні, заокруглені, дно чисте, представлене м’язовою або серозною оболонкою. В дні двох виразок знайдені отвори до 0,3 см в діаметрі. Для якого захворювання найбільш характерні ці зміни?
 • A. Дизентерія
 • B. Черевний тиф
 • C. Паратиф
 • D. Неспецифічний виразковий коліт
 • E. Хвороба Крона
67.   Лікар призначив пацієнту з хронічним бронхітом відхаркувальний засіб, який діє шляхом розщеплення дисульфідних зв’язків глікозаміногліканів харкотиння, зменшуючи цим його в’язкість, проте попередив хворого про можливий бронхоспазм при його використанні. Який засіб був призначений?
 • A. Натрію гідрокарбонат
 • B. Бромгексин
 • C. Трава термопсису
 • D. Ацетилцистеїн
 • E. Лібексин
68.   У пацієнта 38-ми років при прогресуванні стафілококового гнійного періодонтиту виникло гнійне запалення кістково-мозкових просторів альвеолярного відростка, а потім тіла нижньої щелепи. Мікроскопічно кісткові балки витончені, вогнища некрозу, кісткові секвестри, оточені сполучнотканинною капсулою. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Гострий остеомієліт
 • B. Хронічний фіброзний періостит
 • C. Пародонтома
 • D. Гнійний періостит
 • E. Хронічний остеомієліт
69.   У чоловіка 72-х років довготривала хронічна патологія легень призвела до недостатності клапанів легеневої артерії і трикуспідального клапану, недостатності кровообігу за правошлуночковим типом. Який тип артеріальної гіпертензії є причиною перевантаження серця об’ємом?
 • A. Рефлексогенна гіпертензія
 • B. Сольова гіпертензія
 • C. Легенева гіпертензія
 • D. Есенціальна гіпертензія
 • E. Центрально-ішемічна гіпертензія
70.   У кішки з децеребраційною ригідністю потрібно знизити тонус м’язів. Цього можна досягти шляхом:
 • A. Подразнення ампулярних вестибулорецепторів
 • B. Руйнування вестибулярних ядер Дейтерса
 • C. Подразнення отолітових вестибулорецепторів
 • D. Подразнення вестибулярних ядер Дейтерса
 • E. Подразнення вестибулослухового нерва
71.   Відомо, що типові патологічні процеси розвиваються за однаковими закономірностями в різних органах і тканинах та у різних видів тварин. Яке з перерахованих явищ можна віднести до типового патологічного процесу?
 • A. Туберкульоз
 • B. Непрохідність кишківника
 • C. Гіпертонічна хвороба
 • D. Пухлина
 • E. Інфаркт міокарда
72.   У 30-річного померлого наркомана, який страждав на ВІЛ-інфекцію, при патоморфологічному дослідженні виявлено, що обидві легені ущільнені, темно-бордово-сірі, мало повітряні, міжальвеолярні перетинки густо інфільтровані лімфоцитами, частина альвеолоцитів трансформовані у великі клітини з центрально розташованим круглим ядром зі світлим обідцем, які нагадують "совине око". Яка опортуністична інфекція викликала пневмонію у даного хворого?
 • A. Пневмоциста карінії
 • B. Атипова мікобактерія
 • C. Цитомегаловірус
 • D. Герпес-вірус
 • E. Токсоплазма
73.   У хворого на ЕКГ виявлено збільшення тривалості комплексу QRS. Наслідком чого це може бути?
 • A. Збільшення часу охоплення збудженням передсердь
 • B. Порушення провідності у атріовентрикулярному вузлі
 • C. Збільшення збудливості передсердь
 • D. Збільшення часу охоплення збудженням шлуночків
 • E. Збільшення збудливості шлуночків та передсердь
74.   Жінці 26-ти років, хворій на бронхіт, призначили засіб етіотропної терапії - антибіотик широкого спектру дії. Який це препарат?
 • A. Інтерферон
 • B. Амброксол
 • C. Доксициклін
 • D. Дексаметазон
 • E. БЦЖ-вакцина
75.   У хворого 47-ми років виникла кишкова коліка на фоні гіпертонічної хвороби. Засоби якої з перерахованих груп найбільш доцільно використати для її купірування у даній ситуації?
 • A. Міотропні спазмолітики
 • B. Антихолінестеразні засоби
 • C. Адреноміметики
 • D. М-холиноміметики
 • E. Симпатоміметики
76.   У чоловіка 29-ти років з ножовим пораненням шиї визначається кровотеча. При первинній обробці рани встановлено, що пошкоджена судина, розташована вздовж латерального краю груднинно-ключично-соскоподібного м’яза. Визначте цю судину:
 • A. A. carotis interna
 • B. V. jugularis interna
 • C. A. carotis externa
 • D. V jugularis externa
 • E. V jugularis anterior
77.   У жінки з важкою інтоксикацією, зумовленою сепсисом, який і послужив безпосередньою причиною смерті, на розтині виявлене "тигрове серце". Мікроскопічно в цитоплазмі кардіоміоцитів виявлені ліпіди. Який морфогенетичний механізм розвитку переважно лежить в основі даної дистрофії?
 • A. Інфільтрація
 • B. Спотворений синтез
 • C. -
 • D. Декомпозиція
 • E. Трансформація
78.   Хворому хірург видалив порожнинне утворення печінки діаметром 2 см. Встановлено, що стінка порожнини утворена щільною волокнистою сполучною тканиною, вміст являє собою каламутну, густу, жовтувато-зеленуватого кольору рідину з неприємним запахом, яка мікроскопічно складається переважно з поліморфноядерних лейкоцитів. Якому патологічному процесу відповідають такі морфологічні зміни?
 • A. Емпієма
 • B. Хронічний абсцес
 • C. Флегмона
 • D. Гострий абсцес
 • E. -
79.   У пацієнта внаслідок черепно-мозкової травми знижена шкірна чутливість. Яка ділянка кори великого мозку може бути ураженою?
 • A. Лобна ділянка кори
 • B. Потилична ділянка
 • C. Задня центральна звивина
 • D. Поясна звивина
 • E. Передня центральна звивина
80.   В основі розвитку імунних і алергічних реакцій організмом застосовуються однакові механізми відповіді імунної системи на антиген. Визначте основну відмінність алергічних реакцій від імунних?
 • A. Особливість будови антигенів
 • B. Спадкова схильність
 • C. Шляхи потрапляння в організм
 • D. Розвиток пошкодження тканин
 • E. Кількість антигену, що потрапляє
81.   У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження якості питної води. Її мікробне число виявилося близько 100. Які мікроорганізми враховувалися при цьому?
 • A. Бактерії групи кишкової палички
 • B. Умовно-патогенні мікроорганізми
 • C. Всі бактерії, що виросли на живильному середовищі
 • D. Бактерії, патогенні для людей та тварин
 • E. Ентеропатогенні бактерії та вїруси
82.   При зовнішньому дослідженні трупа чоловіка 69-ти років, який помер 4 години тому, патологоанатом відмітив, що м’язи померлого мають дуже щільну консистенцію, суглоби згинаються та розгинаються важко. Як називається ця патологоанатомічна ознака смерті?
 • A. Трупне висихання
 • B. Трупне розкладання
 • C. Трупне заклякання
 • D. Трупні гіпостази
 • E. Трупне охолодження
83.   Внаслідок ДТП у потерпілої 37-ми років виникло неутримання сечі. Які сегменти спинного мозку пошкоджені?
 • A. L1 — L2
 • B. Th1 — Th5
 • C. S2 - S4
 • D. Th1 — L1
 • E. Th2 — Th5
84.   Чоловік 35-ти років помер у приймальному відділенні лікарні, куди був доставлений у шоковому стані. На розтині тіла виявлено аневризму дуги аорти з її розривом та масивною кровотечею. Мікроскопічно: в медії аорти скупчення лімфоцитів та плазмоцитів, поодинокі гігантські клітини Пирогова-Лангханса, фібробласти. Спостерігаються також дрібні вогнища некрозу та руйнування еластичних структур стінки аорти. Яке захворювання зумовило такі зміни?
 • A. Атеросклероз
 • B. Висипний тиф
 • C. Сифіліс
 • D. Туберкульоз
 • E. -
85.   У чоловіка 32-х років, хворого на пневмонію, спостерігається закупорка харкотинням дихальних шляхів. В організмі хворого при цьому буде розвиватися така зміна кислотно-лужної рівноваги:
 • A. Метаболічний алкалоз
 • B. Респіраторний алкалоз
 • C. Змін не буде
 • D. Респіраторний ацидоз
 • E. Метаболічний ацидоз
86.   При гістологічному дослідженні біоптатів, взятих з потовщених країв виразки шлунка, виявлені невеликі гніздові скупчення різко атипових гіперхромних невеликих епітеліальних клітин, які розташовані серед дуже розвиненої строми. Визначте пухлину:
 • A. Аденокарцинома
 • B. Скіррозний недиференційований рак
 • C. Недиференційована саркома
 • D. Аденома
 • E. Медулярний рак
87.   Потерпілий 19-ти років доставлений до травматологічного відділення з різаною раною трапецієподібного м’яза. Яка з фасцій шиї формує піхву для даного м’яза?
 • A. М’ язова частина передтрахейної пластинки шийної фасції
 • B. Поверхнева пластинка шийної фасції
 • C. Передхребтова пластинка шийної фасції
 • D. Сонна піхва шийної фасції
 • E. Вісцеральна частина передтрахейної пластинки шийної фасції
88.   У мазку з нальоту на мигдаликах хворого з підозрою на дифтерію виявлено палички синього кольору з потовщеннями на полюсах. Який метод фарбування мазків було використано?
 • A. Нейссера
 • B. Грама
 • C. Гінса
 • D. Леффлера
 • E. Буррі
89.   Хворій 43-х років для лікування бронхопневмонії призначена бензилпеніциліну натрієва сіль. Який з вказаних побічних ефектів найбільш характерний для даного засобу?
 • A. Агранулоцитоз
 • B. Ураження печінки
 • C. Неврит слухового нерва
 • D. Анемія
 • E. Алергічні реакції
90.   Після введення пеніцилину в хворого розвився набряк Квінке. Який препарат екстреної терапії необхідно ввести хворому?
 • A. Преднізолон
 • B. Рифампіцин
 • C. Сульфацил-натрій
 • D. Но-шпа
 • E. Аскорбінова кислота
91.   Хворий 78-ми років з хворобою Паркінсона приймає препарати левадопи (наком). Яка антипаркінсонічна дія у цього засобу?
 • A. Адреноблокуюча
 • B. М-холіноміметична
 • C. Блокуюча гістамінергічна дія
 • D. М-холіноблокуюча
 • E. Допамінергічна
92.   У батьків, хворих на гемоглобінопатію (аутосомно-домінантний тип успадкування), народилася здорова дівчинка. Які генотипи батьків?
 • A. Обоє гетерозиготні за геном гемоглобінопатії
 • B. Мати гетерозиготна за геном гемоглобінопатії, у батька цей ген відсутній
 • C. У обох батьків ген гемоглобінопатії відсутній
 • D. Батько гетерозиготний за геном гемоглобінопатії, у матері цей ген відсутній
 • E. Обоє гомозиготні за геном гемоглобінопатії
93.   В результаті травми пошкоджений спинний мозок (з повним розривом) на рівні першого шийного хребця. Що відбудеться з диханням?
 • A. Зростає частота
 • B. Зростає глибина
 • C. Не змінюється
 • D. Зменшується частота
 • E. Припиняється
94.   У хворого лікар виявив накопичення рідини в плевральній порожнині справа над куполом діафрагми. У якому анатомічному утворі накопичилась рідина?
 • A. Реброво-діафрагмальний правий синус
 • B. Реброво-діафрагмальний лівий синус
 • C. -
 • D. Діафрагмально-середостінний синус
 • E. Реброво-середостінний синус
95.   Обстежуваний знаходиться у фазі швидкохвильового сну. При цьому на ЕЕГ реєструється:
 • A. θ-хвиля
 • B. β-хвиля
 • C. α-хвиля
 • D. α-веретено
 • E. δ-хвиля
96.   У хворого скарги на загальну слабкість, підвищену втому, зниження апетиту і маси тіла. В анамнезі часті пневмонії. На підставі клінічних даних та результатів дослідження периферійної крові у нього діагностовано хронічний лімфолейкоз. Які дегенеративні зміни лейкоцитів характерні для даного захворювання?
 • A. Токсична зернистість
 • B. Тільця Князькові-Деле
 • C. Палички Ауера
 • D. Зерна Амато
 • E. Тіні Боткіна-Гумпрехта
97.   Хвора на ревматоїдний артрит після трьохтижневого лікування преднізолоном почала скаржитись на перебої в ро6оті серця. З чим пов’язаний розвиток даного небажаного ефекту препарату?
 • A. Гіперурікемія
 • B. Гіперкаліємія
 • C. Гіпокаліємія
 • D. Гіперглікемія
 • E. Гіпоглікемія
98.   Після перенесеного запального процесу хворий став помічати слабкість при згинанні кисті в ділянці 1,2, 3 і 4 пальців, зменшення об’єму м’яза підвищення великого пальця. При обстеженні виявлено порушення больової і температурної чутливості в ділянці поверхні долоні 1, 2, 3 і променевої поверхні четвертого пальців. Який із нервів уражений?
 • A. М’язово-шкірний
 • B. Присередній шкірний нерв передпліччя
 • C. Променевий
 • D. Серединний
 • E. Ліктьовий
99.   У хворого з варикозним розширенням вен під час огляду нижніх кінцівок відзначається: ціаноз, пастозність, зниження температури шкіри, поодинокі петехії. Який розлад гемодинаміки має місце у хворого?
 • A. Артеріальна гіперемія
 • B. Тромбоемболія
 • C. Компресійна ішемія
 • D. Обтураційна ішемія
 • E. Венозна гіперемія
100.   Струми надвисокої частоти (НВЧ), що застосовуються у фізіотерапії, не викликають збудження, а зумовлюють лише тепловий ефект на тканини. Як можна пояснити це явище?
 • A. Інтенсивність стимулу менше порога
 • B. Стимул поступає у фазу абсолютної рефрактерності
 • C. Розвивається акомодація
 • D. Тривалість стимулу менше порога
 • E. Стимул поступає у фазу відносної рефрактерності
101.   У хворого 49-ти років на гострий панкреатит виникала загроза некрозу підшлункової залози, що супроводжувалось надходженням у кров і тканини активних панкреатичних протеїназ і розщеплення тканинних білків. Які захисні фактори організму можуть інгібувати ці процеси?
 • A. Імуноглобуліни
 • B. Церулоплазмін, трансферин
 • C. Гемоплексин, гаптоглобін
 • D. Кріоглобулін, інтерферон
 • E. α2-макроглобулін,α1-антитрипсин
102.   У чоловіка 65-ти років впродовж 15-ти років була виражена артеріальна гіпертензія. Останнім часом систолічний тиск почав знижуватися, а діастолічний залишився підвищеним. Який гемодинамічний тип артеріальної гіпертензії у хворого?
 • A. Нормокінетичний
 • B. -
 • C. Гіперкінетичний
 • D. Гіпокінетичний
 • E. Еукінетичний
103.   Під час ректороманоскопії хворого зі скаргами на діарею виявлено, що слизова оболонка прямої і сигмоподібної кишок різко гіперемована, набрякла, вкрита великою кількістю слизу, а у деяких ділянках вкрита плівчастими накладаннями зеленуватого кольору. Про яке захворювання можна думати?
 • A. Холера
 • B. Сальмонельоз
 • C. Черевний тиф
 • D. Дизентерія
 • E. Амебіаз
104.   У чоловіка 62-х років видалено нирку, у якій при макроскопічному дослідженні виявлено пухлину у вигляді вузла діаметром до 8 см. Тканина пухлини на розрізі строката, з множинними крововиливами, некрозами. Гістологічно: пухлина складається із світлих клітин, які утворюють альвеолярні і сосочкові структури, помірно виражений інвазивний ріст. У багатьох клітинах пухлини визначаються патологічні мітози, гіперхромні ядра. Діагностуйте виявлену пухлину нирки:
 • A. Аденокарцинома
 • B. Нефробластома
 • C. Ацидофільна аденома з малігнізацією
 • D. Світлоклітинний рак
 • E. Світлоклітинна аденома
105.   У чоловіка 48-ми років виявлено порушення периферичного кровообігу з обмеженням припливу артеріальної крові, при цьому має місце збліднення даної ділянки, зниження місцевої температури. Це порушення називається:
 • A. Ішемія
 • B. Сладж
 • C. Венозна гіперемія
 • D. Стаз
 • E. Реперфузійний синдром
106.   У пацієнта встановлено порушення синтезу та виділення вазопресину. В якому відділі нефрона найбільше порушиться процес сечоутворення?
 • A. Клубочок
 • B. Товста частина петлі Генле
 • C. Збірна трубочка
 • D. Проксимальний звивистий каналець
 • E. Тонка частина петлі Генле
107.   При обстеженні хворого окуліст виявив збільшення часу адаптації ока до темряви. Нестача якого вітаміну може бути причиною такого симптому?
 • A. K
 • B. A
 • C. B2
 • D. B6
 • E. C
108.   Під час розтину тіла жінки 52-х років, яка тривалий час хворіла на жовчно-кам’яну хворобу, було знайдено: макроскопічно - печінка помірно збільшена, деформована, поверхня органу горбиста, тканина щільна, на розрізі тканина коричнева з зеленим відтінком, складається з множинних вузликів діаметром 8-10 мм. Мікроскопічно - гепатоцелюлярні вузлики оточені прошарками сполучної тканини, яка містить збільшену кількість дрібних жовчних протоків з холестазом. Діагностуйте захворювання печінки:
 • A. Постнекротичний цироз печінки
 • B. Портальний цироз печінки
 • C. Холелітіаз
 • D. Біліарний цироз печінки
 • E. Токсична дистрофія печінки
109.   Хворому на туберкульоз легень було призначено препарат з групи антибіотиків, що відноситься до високоефективних протитуберкульозних засобів. Який препарат був призначений?
 • A. ПАСК
 • B. Тетрациклін
 • C. Рифампіцин
 • D. Цефалексин
 • E. Циклосерин
110.   Обстеження пацієнта з високим артеріальним тиском показало в нього вторинну артеріальну гіпертензію. Причиною такого стану є ренін-продукуюча пухлина нирки. Що є головною ланкою в патогенезі вторинної артеріальної гіпертензії в хворого?
 • A. Недостатня продукція катехоламінів
 • B. Гіперпродукція ангіотензину 2, альдостерону
 • C. Недостатня продукція вазопресину
 • D. Гіпєрпродукція інсуліну
 • E. Гіперпродукція кортизолу
111.   Порушення процесів мієлінізації нервових волокон призводить до неврологічних розладів і розумової відсталості. Такі симптоми характерні для спадкових і набутих порушень обміну:
 • A. Холестерину
 • B. Вищих жирних кислот
 • C. Фосфатидної кислоти
 • D. Сфінголіпідів
 • E. Нейтральних жирів
112.   У гістопрепараті представлений паренхіматозний орган, що має кіркову і мозкову речовину. Кіркова утворена тяжами епітеліоцитів, між якими проходять кровоносні капіляри. Тяжі формують три зони. Мозкова речовина складається з хромафіноцитів і венозних синусоїдів. Який орган має дані морфологічні ознаки?
 • A. Тимус
 • B. Нирки
 • C. Щитоподібна залоза
 • D. Наднирник
 • E. Лімфатичний вузол
113.   У хворого 15-ти років концентрація глюкози натще 4,8 ммоль/л, через годину після цукрового навантаження - 9,0 ммоль/л, через 2 години - 7,0 ммоль/л, через 3 години - 4,8 ммоль/л. Ці показники характерні для такого захворювання:
 • A. Хвороба Іценко-Кушінга
 • B. Цукровий діабет I типу
 • C. -
 • D. Прихований цукровий діабет
 • E. Цукровий діабет II типу
114.   Дихальний коефіцієнт у хворого складає 0,7. Це свідчить, що у клітинах людини переважає:
 • A. Змішане окислення жирів та вуглеводів
 • B. Окислення білків
 • C. Змішане окислення жирів та білків
 • D. Окислення вуглеводів
 • E. Окислення жирів
115.   При дослідженні тимуса дитини 5-ти років, що померла від гострої деструктивної стафілококової пневмонії, виявлено зменшення маси залози до 3,0 г. При гістологічному дослідженні в тимусі знайдено: зменшення часточок залози, значне зменшення кількості лімфоцитів, з колапсом строми часточок, інверсія шарів, кистоподібне збільшення тілець Гассаля. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний?
 • A. Агенезія тимусу
 • B. Дисплазія тимусу
 • C. Тимомегалія
 • D. Гіпоплазія тимусу
 • E. Акцидентальна інволюція тимусу
116.   У немовляти виявлено мікроцефалію. Лікарі вважають, що це пов’язано з застосуванням жінкою під час вагітності актиноміцину Д. На які зародкові листки в першу чергу подіяв цей тератоген?
 • A. Усі листки
 • B. Ектодерма
 • C. Мезодерма
 • D. Ентодерма
 • E. Ентодерма та мезодерма
117.   У сироватці крові пацієнта встановлено підвищення активності гіалуронідази. Визначення якого біохімічного показника сироватки крові дозволить підтвердити припущення про патологію сполучної тканини?
 • A. Галактоза
 • B. Білірубін
 • C. Глюкоза
 • D. Сіалові кислоти
 • E. Сечова кислота
118.   При розтині трупа чоловіка 47-ми років, померлого раптово, в інтимі черевного відділу аорти знайдені осередки жовтого кольору у вигляді плям та смуг, що не вибухають над поверхнею інтими. При фарбуванні суданом ІІІ спостерігається жовтогаряче забарвлення. Для якої стадії атеросклерозу характерні такі зміни?
 • A. Ліпосклерозу
 • B. Стадія утворення атероматозної виразки
 • C. Ліпоїдозу
 • D. Атероматозу
 • E. Атерокальцинозу
119.   У хворого діагностовано ГРВІ. У сироватці крові знайдено імуноглобуліни класу М. Який період інфекційного процесу в даному випадку?
 • A. Гострий
 • B. Мікробоносійство
 • C. Реконвалесценція
 • D. Інкубаційний
 • E. Продромальний
120.   При обстеженні чоловіка 45-ти років, що тривалий час перебував на рослинній дієті, виявлено негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону стала причиною цього явища?
 • A. Недостатня кількість білків
 • B. Недостатня кількість жирів і білків
 • C. Надмірна кількість вуглеводів
 • D. Недостатня кількість жирів
 • E. Надмірна кількість води
121.   При алкаптонурії відбувається надмірне виділення гомогентизинової кислоти із сечею. З порушенням метаболізму якої амінокислоти пов’язано виникнення цього захворювання?
 • A. Метіонін
 • B. Аланін
 • C. Фенілаланін
 • D. Аспарагін
 • E. Тирозин
122.   При визначенні повітряної та кісткової провідності звуку було встановлено, що у пацієнта ліве вухо краще сприймає звук при кістковому його проведенні, що могло бути пов’язане з захворюванням:
 • A. Внутрішнього вуха зліва
 • B. Зовнішнього вуха справа
 • C. Середнього вуха справа
 • D. Середнього вуха зліва
 • E. Внутрішнього вуха справа
123.   У жінки 52-х років при обстеженні було виявлено зниження кількості еритроцитів у крові та підвищення рівня вільного гемоглобіну в плазмі крові (гемоглобінемія). КП- 0,85. Який вид анемії спостерігається у хворої?
 • A. Хронічна постгеморагічна
 • B. Анемія внаслідок порушення ери-тропоезу
 • C. Набута гемолітична
 • D. Спадкова гемолітична
 • E. Гостра постгеморагічна
124.   Хворому з гострою недостатністю надниркових залоз був призначений лікарський препарат, після застосування якого у нього з’явилися скарги на біль у кістках (двічі були переломи), часті простудні хвороби, набряки, повільне загоювання ран. Який препарат міг спричинити такі явища?
 • A. Спіронолактон
 • B. Ретаболіл
 • C. Преднізолон
 • D. Тестостерон
 • E. Естріол
125.   При диспансерному обстеженні у хворого знайдено цукор в сечі. Який найбільш імовірний механізм виявлених змін, якщо вміст цукру в крові нормальний?
 • A. Недостатня продукція інсуліну підшлунковою залозою
 • B. Порушення фільтрації глюкози в клубочковому відділі нефрона
 • C. Інсулінорезистентність рецепторів клітин
 • D. Гіперпродукція глюкокортикоїдів наднирниками
 • E. Порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрона
126.   В гістологічному препараті визначається орган, стінка якого утворена трьома оболонками. Внутрішня оболонка складається з ендотелію і тонкого підендотеліального шару. Зовнішня оболонка найтовстіша. Який орган представлений у препараті?
 • A. Сечовід
 • B. Вена
 • C. Артерія
 • D. Матка
 • E. Серце
127.   При дослідженні крові хворого виявлено значне збільшення активності МВ-форм КФК (креатинфосфокінази) та ЛДГ-1. Яку патологію можна припустити?
 • A. Холецистит
 • B. Панкреатит
 • C. Інфаркт міокарда
 • D. Гепатит
 • E. Ревматизм
128.   В експерименті на тварині досліджують серцевий цикл. Закриті усі клапани серця. Якій фазі циклу відповідає такий стан?
 • A. Швидкого наповнення
 • B. Асинхронного скорочення
 • C. Протодіастолічний період
 • D. Ізометричного скорочення
 • E. Повільного наповнення
129.   У хворого пухлина грудного відділу стравоходу. Куди можуть безпосередньо метастазувати пухлинні клітини?
 • A. Ductus thoracicus
 • B. Nodi intercostales
 • C. Nodi gastrici
 • D. Nodi mediastinales
 • E. Nodi hepatici
130.   При операції правосторонньої лобектомії хірург підійшов до кореня правої легені з метою окремого виділення і обробки його складових. Вкажіть порядок розміщення елементів кореня правої легені з якими лікар зустрінеться при виділенні та обробці в напрямку зверху вниз?
 • A. Бронх, легенева артерія, легеневі вени
 • B. Легенева артерія, бронх, легеневі вени
 • C. Бронх, легенева артерія, діафрагмальний нерв
 • D. Діафрагмальний нерв, бронх, бронхіальні артерія і вена
 • E. Легенева вена, легеневі артерії, бронх
131.   Хворому з діагнозом цукровий діабет II типу ендокринолог призначив глібенкламід. Вкажіть основний механізм дії цього засобу:
 • A. Пригнічує глюконеогенез
 • B. Підсилює захоплення глюкози периферичними тканинами
 • C. Стимулює секрецію інсуліну бета-клітинами острівців Лангерганса
 • D. Активує транспорт глюкози в клітину
 • E. Підсилює метаболізм глюкози
132.   Лікар-стоматолог для лікування гінгівіту призначив пацієнту препарат з протипротозойною та антибактеріальною діями, який може викликати відразу до алкоголю. Вкажіть препарат, який призначив лікар:
 • A. Цефтріаксон
 • B. Лінкоміцину гідрохлорид
 • C. Левоміцетин
 • D. Тетрациклін
 • E. Метронідазол
133.   Для проведення анальгезії наркотичний анальгетик застосували з препаратом бензодіазепінового ряду. Який засіб використали для потенціювання анальгезії?
 • A. Діазепам
 • B. Карбамазепін
 • C. Трифтазин
 • D. Хлорпротіксен
 • E. Імізин
134.   Для підвищення результатів спортсмену рекомендували застосовувати препарат, який містить у собі карнітин. Який процес в найбільшому ступені активується карнітином?
 • A. Транспорт жирних кислот у міто-хондрії
 • B. Синтез стероїдних гормонів
 • C. Синтез ліпідів
 • D. Синтез кетонових тіл
 • E. Тканинне дихання
135.   У юнака 18-ти років діагностовано хворобу Марфана. При дослідженні встановлено: порушення розвитку сполучної тканини, будови кришталика ока, аномалії серцево-судинної системи, арахнодактилія. Яке генетичне явище зумовило розвиток цієї хвороби?
 • A. Неповне домінування
 • B. Комплементарність
 • C. Плейотропія
 • D. Множинний алелізм
 • E. Кодомінування
136.   У чоловіка 40-ка років внаслідок посиленого гемолізу еритроцитів підвищився вміст заліза в плазмі крові. Який білок забезпечує його депонування в тканинах?
 • A. Альбумін
 • B. Трансферин
 • C. Гаптоглобін
 • D. Транскортин
 • E. Феритин
137.   У чоловіка при обстеженні виявлено порушення кровообігу міокарда лівого передсердя. У басейні якої артерії відбулись порушення кровообігу?
 • A. Права вінцева
 • B. Права та ліва вінцеві
 • C. Передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії
 • D. -
 • E. Ліва вінцева
138.   У чоловіка 35-ти років феохромоцитома. В крові виявляється підвищений рівень адреналіну та норадреналіну, концентрація вільних жирних кислот зросла в 11 разів. Активація якого ферменту під впливом адреналіну підвищує ліполіз?
 • A. Фосфоліпаза С
 • B. Холестеролестераза
 • C. ТАГ-ліпаза
 • D. Ліпопротеїдліпаза
 • E. Фосфоліпаза А2
139.   В результаті травми порушено цілісність переднього корінця спинного мозку. Які відростки яких нейронів при цьому пошкоджені?
 • A. Дендрити вставних нейронів
 • B. Аксони чутливих нейронів
 • C. Аксони рухових нейронів
 • D. Дендрити рухових нейронів
 • E. Дендрити чутливих нейронів
140.   У людини з масою 80 кг після тривалого фізичного навантаження об’єм циркулюючої крові зменшився, гематокрит - 50%, загальний білок крові - 80 г/л. Такі показники крові є наслідком, перш за все:
 • A. Збільшення вмісту білків у плазмі
 • B. Збільшення діурезу
 • C. Збільшення онкотичного тиску плазми
 • D. Збільшення кількості еритроцитів
 • E. Втрати води з потом
141.   Для діагностування деяких хромосомних хвороб використовують визначення статевого хроматину. Назвіть хворобу, при якій потрібне це визначення:
 • A. Синдром Шерешевського-Тернера
 • B. Трисомія Е
 • C. Гемофілія
 • D. Хвороба Брутона
 • E. Хвороба Дауна
142.   Робочий комунальної служби спустився в каналізаційний колодязь без засобів захисту і через деякий час знепритомнів. Лікарями швидкої допомоги діагностовано отруєння сірководнем. Який вид гіпоксії при цьому розвинувся?
 • A. Перевантажувальний
 • B. Респіраторний
 • C. Гемічний
 • D. Тканинний
 • E. Циркуляторний
143.   Хвора 39-ти років, з цукровим діабетом в анамнезі, госпіталізована до клініки у прекоматозному стані кетоацидотичного типу. Збільшення вмісту якого метаболіту до цього призвело?
 • A. Цитрат
 • B. Аспартат
 • C. Ацетоацетат
 • D. Альфа-кетоглутарат
 • E. Малонат
144.   У хворого, що страждає на спадкову хворобою Хартнупа, спостерігаються пелагроподібні ураження шкіри, порушення розумового розвитку в результаті нестачі нікотинової кислоти. Причиною цього захворювання є порушення такого процесу:
 • A. Трансамінування фенілаланіну
 • B. Всмоктування і реабсорбція в нирках триптофану
 • C. Декарбоксилювання триптофану
 • D. Всмоктування і реабсорбція в нирках метіоніну
 • E. Всмоктування і реабсорбція цистеїну
145.   При мікроскопії мікропрепарату з виділень хворої хронічним кольповагінітом лікар виявив округлої форми та еліпсоподібні клітини, що брунькуються, розміром 3-6 мкм. Про збудника якої грибкової хвороби може йти мова в даному випадку?
 • A. Кокцидіоз
 • B. Епідермофітія
 • C. Мікроспорія
 • D. Криптококоз
 • E. Кандидоз
146.   Хвора 26-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на появу у випорожненнях білих плоских рухливих утворів, які нагадують локшину. При лабораторному дослідженні виявлені членики з такою характеристикою: довгі, вузькі, з розміщеним поздовжньо каналом матки, яка має 17-35 бічних відгалужень з кожного боку. Який вид гельмінтів паразитує у кишечнику жінки?
 • A. Diphyllobothrium latum
 • B. Hymenolepis nana
 • C. Taeniarhynchus saginatus
 • D. Taenia solium
 • E. Echinococcus granulosus
147.   Підшлункова залоза - орган змішаної секреції. Ендокринно продукує бета-клітинами гормон інсулін, який впливає на обмін вуглеводів. Як він впливає на активність глікогенфо-сфорилази (ГФ) і глікогенсинтетази (ГС)?
 • A. Не впливає на активність ГФ і ГС
 • B. Пригнічує ГФ, активує ГС
 • C. Активує ГФ і ГС
 • D. Активує ГФ, пригнічує ГС
 • E. Пригнічує ГФ і ГС
148.   Жінка 68-ми років скаржиться на відсутність рухів у правих руці і нозі. Чотири місяці тому перенесла інсульт. Об’єктивно: рухи в правих кінцівках відсутні, тонус м’язів їх підвищений. Який стан спостерігається у хворої?
 • A. Параплегія
 • B. -
 • C. Геміплегія
 • D. Моноплегія
 • E. Тетраплегія
149.   В інфекційну клініку доставлено хворого із проявами лихоманки, що повторюється вдруге з інтервалом 2 дні. В краплі крові, зафарбованій за Романовським-Гімзою, виявлено звивисті клітини синьо-фіолетового кольору. Який мікроорганізм викликав захворювання?
 • A. Plasmodium vivax
 • B. Ricketsia typhi
 • C. Leptospira interrogans
 • D. Treponema pallidum
 • E. Borrelia recurentis
150.   При регенерації епітелію слизової оболонки порожнини рота (розмноження клітин) відбулася реплікація (авторепродукція) ДНК за напівконсервативним механізмом. При цьому нуклеотиди нової нитки ДНК є комплементарними до:
 • A. Змістовних кодонів
 • B. Ферменту ДНК-полімерази
 • C. Інтронних ділянок гену
 • D. Материнської нитки
 • E. Ферменту РНК-полімерази
151.   У пацієнтки 20-ти років встановлено діагноз - СНІД. Які популяції клітин найбільш чутливі до вірусу імунодефіциту людини?
 • A. Гепатоцити
 • B. Ендотеліоцити
 • C. В-лімфоцити
 • D. Епітеліоцити
 • E. Т-хелпери
152.   Лікар-цитогенетик при виготовленні метафазної пластинки обробив культуру лейкоцитів гіпотонічним (0,56%) розчином хлориду калію. Після цього відбулося набухання клітин і розрив клітинної мембрани за рахунок надходження води до клітини. Який механізм транспорту має місце в цьому випадку?
 • A. Ендоосмос
 • B. Піноцитоз
 • C. Полегшена дифузія
 • D. Дифузія
 • E. Фагоцитоз
153.   При бактеріоскопічному дослідженні носоглоткового слизу дитини 2,5 років, хворої на назофарингіт, виявлені грамнегативні диплококи, схожі за формою на кавові зерна. Які структури організму дитини найбільш імовірно будуть уражені, якщо ці мікроорганізми проникнуть у кров?
 • A. Сечо-статеві шляхи
 • B. Сєрцєві клапани
 • C. Лімфатичні вузли
 • D. Ниркові гломерули
 • E. Оболонки мозку
154.   Хворому 42-х років для лікування бактеріальної пневмонії призначено амоксицилін. Вкажіть, який механізм бактерицидної дії препарату?
 • A. Порушення проникливості цитоплазматичної мембрани
 • B. Антагонізм із параамінобензойною кислотою
 • C. Пригнічення SH-груп ферментів мікроорганізмів
 • D. Пригнічення синтезу клітинної стінки мікроорганізмів
 • E. Пригнічення внутрішньоклітинного синтезу білка
155.   Чоловік 55-ти років доставлений до реанімаційного відділення без свідомості. Зі слів родичів стало відомо, що хворий помилково випив метиловий спирт. Який антидот необхідно використати в даному випадку?
 • A. Етанол
 • B. Ацетилцистеїн
 • C. Протаміну сульфат
 • D. Налоксон
 • E. Тетурам
156.   До лікарні надійшла дитина з діагнозом "стафілококовий сепсис". На яке живильне середовище потрібно посіяти кров хворого з метою виділення збудника?
 • A. Середовище Плоскірьова
 • B. Жовчно-сольовий агар
 • C. Середовище Бучіна
 • D. Цукрово-пептонний бульйон
 • E. М ’ясо-пептонний агар
157.   При обтураційній жовтяниці і жовчних норицях часто спостерігається протромбінова недостатність. З дефіцитом в організмі якого вітаміну це пов’язано?
 • A. A
 • B. E
 • C. K
 • D. В6
 • E. C
158.   У пацієнта, що прибув з ендемічного за малярією району, підвищилася температура тіла, відзначається головний біль, озноб, загальне нездужання - симптоми, що характерні й для звичайної застуди. Які лабораторні дослідження необхідно провести, щоб підтвердити або спростувати діагноз "малярія"?
 • A. Мікроскопія пунктату червоного кісткового мозку
 • B. Дослідження спинномозкової рідини
 • C. Аналіз сечі
 • D. Мікроскопія мазків крові
 • E. Дослідження пунктату лімфовузлів
159.   Досліджуються рецептори, інформація від яких прямує до кори без участі таламусу. Які це рецептори?
 • A. Дотикові
 • B. Слухові
 • C. Смакові
 • D. Нюхові
 • E. Зорові
160.   У хворого 34-х років після перенесеної кишкової інфекції, викликаної сальмонелами, стали згасати симптоми захворювання. Імуноглобуліни якого класу будуть виявлені в крові хворого в період реконвалесценції?
 • A. IgA
 • B. IgG
 • C. IgE
 • D. IgM
 • E. IgD
161.   У спортсмена внаслідок довільної затримки дихання на 40 секунд зросли частота серцевих скорочень та системний артеріальний тиск. Реалізація яких механізмів регуляції зумовлює зміни показників?
 • A. Умовні симпатичні рефлекси
 • B. -
 • C. Безумовні симпатичні рефлекси
 • D. Умовні парасимпатичні рефлекси
 • E. Безумовні парасимпатичні рефлекси
162.   У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?
 • A. Н-холінорецептори
 • B. α- та β-адренорецептори
 • C. β-адренорецептори
 • D. М-холінорецептори
 • E. α-адренорецептори
163.   У молодої жінки в зв’язку з гострими болями в клубовій ділянці, вилучена маткова труба з локальним розширенням її середньої третини, що заповнено кров’ю. При гістологічному дослідженні в отворі труби знайдені хоріальні ворсини, великі поля еритроцитів з домішком лейкоцитів. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Трубна вагітність
 • B. Крововилив в маткову трубу
 • C. Геморагічний сальпінгіт
 • D. Гнійний сальпінгіт
 • E. Гострий гнійний сальпінгіт
164.   Хворій жінці із захворюванням нирок, що супроводжується вираженими набряками, призначили діуретичний препарат, що пригнічує реабсорбцію в нирках іонів Na+ і води, посилює виведення нирками іонів K+ і Mg++, викликає гіперурикемію, зумовлює потужний діуретичний ефект. Назвіть цей препарат:
 • A. Аллопуринол
 • B. Діакарб
 • C. Спіронолактон
 • D. Тріамтерен
 • E. Фуросемід
165.   При обстеженні 2-х місячної дитини педіатр звернула увагу, що плач дитини нагадує котячий крик. Діагностовані мікроцефалія і вада серця. За допомогою цитогенетичного метода з’ясований каріотип дитини 46, XX, 5р-. Дане захворювання є наслідком такого процесу:
 • A. Делеція
 • B. Транслокація
 • C. Інверсія
 • D. Дуплікація
 • E. Плейотропія
166.   П’ятирічна дитина-правша після черепно-мозкової травми на деякий час втратила здатність розмовляти, але через тривалий час ця здатність у неї відновилась. Яка півкуля була травмована й за рахунок якої властивості ЦНС дітей відновлення мови стало можливим?
 • A. Права півкуля, рухливість
 • B. Ліва півкуля, інертність
 • C. Права півкуля, пластичність
 • D. Ліва півкуля, пластичність
 • E. Обидві півкулі, інертність
167.   У чоловіка 41-го року відзначаються періодичні напади серцебиття (пароксизми), сильне потовиділення, напади головного болю. При обстеженні виявлена гіпертензія, гіперглікемія, підвищення основного обміну, тахікардія. При якій патології наднирників спостерігається подібна картина?
 • A. Гіпофункція мозкового шару
 • B. Гіпофункція кори наднирників
 • C. Гіперфункція кори наднирників
 • D. Первинний альдостеронізм
 • E. Гіперфункція мозкового шару
168.   У пацієнта 60-ти років виявлено збільшення порогу сприймання звуків високої частоти. Зміна функцій яких структур слухового аналізатора зумовлює виникнення цього порушення?
 • A. Органу Корті ближче до гелікотре-ми
 • B. М’язів середнього вуха
 • C. Органу Корті ближче до овального віконця
 • D. Євстахієвої труби
 • E. Барабанної перетинки
169.   У недоношеного немовляти спостерігається жовтяниця. З нестачею у нього якого ферменту це пов’язано?
 • A. Каталаза
 • B. Лужна фосфатаза
 • C. НАД+ - дегідрогеназа
 • D. Кисла фосфатаза
 • E. УДФ-трансглюкуронідаза
170.   Основними тригерами, що включають ефекторні системи клітини у відповідь на дію гормонів, є протеїнкінази, які змінюють каталітичну активність певних регуляторних ферментів шляхом АТФ-залежного фосфорилювання. Який із наведених ферментів є активним у фосфорильованій формі?
 • A. Ацетил-КоА-карбоксилаза
 • B. Глікогенсинтаза
 • C. ГОМГ-КоА-редуктаза
 • D. Піруваткіназа
 • E. Глікогенфосфорилаза
171.   У 19-місячної дитини із затримкою розвитку та проявами самоагресії, вміст сечової кислоти в крові -1,96 ммоль/л. При якому метаболічному порушенні це спостерігається?
 • A. Хвороба Іценко-Кушінга
 • B. Подагра
 • C. Синдром набутого імунодефіциту
 • D. Синдром Леша-Ніхана
 • E. Хвороба Гірке
172.   При дослідженні імунного статусу людини обов’язково визначають кількість імуноглобулінів різних класів. Яка з перерахованих реакцій використовується для цього?
 • A. Ланцюгово-полімеразна
 • B. Радіальної імунодифузії
 • C. Подвійної імунодифузії
 • D. Бласттрансформації
 • E. Оберненої непрямої гемаглютинації
173.   Спеціальний режим харчування призвів до зменшення іонів Ca2+ в крові. До збільшення секреції якого гормону це призведе?
 • A. Соматотропін
 • B. Тироксин
 • C. Вазопресин
 • D. Тирокальцитонін
 • E. Паратгормон
174.   В експерименті подразнюють гілочки симпатичного нерва, які іннервують серце. Це призвело до збільшення сили серцевих скорочень, тому що через мембрану типових кардіоміоцитів збільшився:
 • A. Вхід іонів кальцію
 • B. Вихід іонів калію
 • C. Вхід іонів кальцію та калію
 • D. Вихід іонів кальцію
 • E. Вхід іонів калію
175.   При бактеріологічному дослідженні сечі хворого на пієлонефрит виділені мікроорганізми, що утворюють на м’ясо-пептонному агарі жовто-зелений пігмент і характерний запах. Як вони називаються?
 • A. Псевдомонади
 • B. Ешеріхії
 • C. Протеї
 • D. Азотобактерії
 • E. Клебсієли
176.   При гастробіопсії у хворого встановлена метаплазія поверхневого епітелію слизової оболонки, який замість циліндричного набув вигляду кишкового. Разом з тим спостерігається склероз на місці залоз слизової оболонки та лімфогістіоцитарна інфільтрація. Про яке захворювання шлунка можна думати?
 • A. Ерозивний гастрит
 • B. Хронічний атрофічний гастрит
 • C. Корозивний гастрит
 • D. Хронічний гастрит з ураженням залоз без атрофії
 • E. Поверхневий хронічний гастрит
177.   При розтині тіла померлого виявлена гіперплазія кісткового мозку плоских і трубчастих кісток (піоїдний кістковий мозок), спленомегалія (6 кг), гепатомегалія (5 кг), збільшення всіх груп лімфатичних вузлів. Якому захворюванню відповідають виявлені зміни?
 • A. Хронічний лімфолейкоз
 • B. Справжня поліцитемія
 • C. Мієломна хвороба
 • D. Лімфогрануломатоз
 • E. Хронічний мієлолейкоз
178.   Чоловік 53-х років звернувся зі скаргами на гострий біль у правому підребер’ї. При огляді лікар звернув увагу на пожовтілі склери хворого. Лабораторні аналізи показали підвищену активність АЛТ та негативну реакцію на стеркобілін у калі. Для якого захворювання характерні такі симптоми?
 • A. Хронічний гастрит
 • B. Гепатит
 • C. Хронічний коліт
 • D. Гемолітична жовтяниця
 • E. Жовчнокам’яна хвороба
179.   Молода людина 25-ти років споживає надмірну кількість вуглеводів (600 г на добу), що перевищує її енергетичні потреби. Який процес буде активуватися в організмі людини у даному випадку?
 • A. Гліколіз
 • B. Ліполіз
 • C. Ліпогенез
 • D. Ілюконеогенез
 • E. Окиснення жирних кислот
180.   При обстеженні жінки 56-ти років, що хвора на цукровий діабет 1-го типу, виявлене порушення білкового обміну, що при лабораторному дослідженні крові проявляється аміноацидемією а клінічно - уповільненням загоєння ран і зменшенням синтезу антитіл. Який з перерахованих механізмів викликає розвиток аміноацидемії?
 • A. Зменшення концентрації амінокислот у крові
 • B. Гіперпротеїнемія
 • C. Збільшення ліпопротеїдів високої щільності
 • D. Підвищення протеолізу
 • E. Підвищення онкотичного тиску в плазмі крові
181.   При аналізі ЕКГ виявлено випадіння деяких серцевих циклів PQRST. Наявні зубці і комплекси не змінені. Назвіть вид аритмії:
 • A. Передсердна екстрасистола
 • B. Атріовентрикулярна блокада
 • C. Синоатріальна блокада
 • D. Миготлива аритмія
 • E. Внутрішньопередсердна блокада
182.   Дитина народилася в стані асфіксії. Який препарат необхідно ввести новонародженому для стимуляції дихання?
 • A. Празозин
 • B. Етимізол
 • C. Лобелін
 • D. Прозерин
 • E. Атропін
183.   Хворому 63-х років з атонією сечового мiхура лікар призначив препарат, дозу якого хворий самостійно збільшив. З’явились підвищене потовиділення, салівація, діарея, м’язові спазми. Препарат якої групи був призначений?
 • A. Гангліоблокатори
 • B. Токолітики
 • C. Реактиватори холінестерази
 • D. Холіноміметики
 • E. Адреноблокатори
184.   На мікропрепараті плівки пухкої сполучної тканини видно клітину овальної форми, зі світлою цитоплазмою і великим ядром що містить специфічний малюнок гетерохроматину у вигляді циферблату годинника (або спиць колеса). Яка клітина у полі зору?
 • A. Фібробласт
 • B. Тканинний базофіл
 • C. Макрофаг
 • D. Адипоцит
 • E. Плазмоцит
185.   У дитячому дошкільному закладі напередодні новорічних свят було зареєстровано спалах кишкової інфекції. При бактеріологічному дослідженні випорожнень хворих патогенних бактерій не було виділено. При електронній мікроскопії виявлено утворення округлої форми з чітким обідком і товстою втулкою, які нагадують колесо. Вкажіть найбільш імовірний збудник даної інфекції:
 • A. Adenovirus
 • B. Pvulgaris
 • C. Coxsacki-virus
 • D. Rotavirus
 • E. E.coli
186.   Крива дисоціації оксигемоглобіну зміщена вправо. Які зміни в організмі людини можуть бути причиною цього?
 • A. Збільшення концентрації 2,3-дифосфогліцерату в еритроцитах
 • B. Гіпоксемія
 • C. Алкалоз
 • D. Гіпертермія
 • E. Гіпокапнія
187.   Після загоєння рани на її місці утворився рубець. Яка речовина є основним компонентом цього різновиду сполучної тканини?
 • A. Хондроітин-сульфат
 • B. Гіалуронова кислота
 • C. Колаген
 • D. Еластин
 • E. Кератансульфат
188.   На практичному занятті з мікробіології студентам запропоновано пофарбувати суміш бактерій за методикою Грама та пояснити механізм фарбування. Які морфологічні структури бактерій зумовлюють грамнегативне та грампозитивне фарбування бактерій?
 • A. Джгутики
 • B. Цитоплазма
 • C. ЦПМ
 • D. Капсула
 • E. Клітинна стінка
189.   У неврологічне відділення з приводу мозкового крововиливу поступив хворий 62-х років. Об’єктивно: стан важкий. Спостерігається наростання глибини і частоти дихання, а потім його зменшення до апное, після чого цикл дихальних рухів відновлюється. Який тип дихання у хворого?
 • A. Кусмауля
 • B. Біота
 • C. Гаспінг-дихання
 • D. Апнейстичне
 • E. Чейна-Стокса
190.   Лімфоцит уражений ретровірусом ВІЛ (СНІД). В цьому випадку напрямок потоку інформації в клітині буде:
 • A. Поліпептид -> РНК -> ДНК -> і-РНК
 • B. ДНК -> і-РНК -> поліпептид -> ДНК
 • C. ДНК -> поліпептид -> і-РНК
 • D. і-РНК -> поліпептид -> ДНК
 • E. РНК -> ДНК -> і-РНК -> поліпептид
191.   Хворий помилково прийняв надмірну дозу тироксину. До яких змін секреції тиреоліберину та тиреотропіну це призведе?
 • A. Секреція гормонів збільшиться
 • B. Секреція гормонів зменшиться
 • C. Секреція тиреотропіну збільшиться, тиреоліберину - зменшиться
 • D. Секреція тиреоліберину збільшиться, тиреотропіну - зменшиться
 • E. Змін секреції гормонів не буде
192.   Чоловік 40-ка років перебував у пульмонологічному відділенні з приводу рецидивуючої правосторонньої пневмонії. Помер від легенево-серцевої недостатності. На розтині в правій лєгєні визначається ділянка круглої форми 3х4 см. Вона являє собою порожнину з нерівними шорсткими краями, заповнену каламутною вершкоподібною жовто-зеленою рідиною. Мікроскопічно: стінка порожнини утворена тканиною легені з дифузною інфільтрацією лейкоцитами. Визначте патологічний процес у легені:
 • A. Інфаркт
 • B. Гангрена
 • C. Гострий абсцес
 • D. Емпієма
 • E. Хронічний абсцес
193.   У подружжя народився син, хворий на гемофілію. Батьки здорові, а дідусь за материнською лінією також хворий на гемофілію. Визначте тип успадкування ознаки.
 • A. Рецесивний, зчеплений зі статтю
 • B. Домінантний, зчеплений зі статтю
 • C. Аутосомно-домінантний
 • D. Аутосомно-рецесивний
 • E. Неповне домінування
194.   Хвора звернулася зі скаргами на болі у правій латеральній ділянці живота. Під час пальпації визначається щільне, нерухоме, пухлиноподібне утворення. У ділянці якого відділу травної трубки можлива наявність пухлини?
 • A. Caecum
 • B. Colon transversum
 • C. Colon sigmoideum
 • D. Colon descendens
 • E. Colon ascendens
195.   Хворий госпіталізований з небезпекою поширення запального процесу з потиличної ділянки в порожнину черепа. Крізь яке анатомiчне утворення можливе це поширення?
 • A. Виростковий канал
 • B. Остистий отвір
 • C. Тім ’яний отвір
 • D. Круглий отвір
 • E. Овальний отвір
196.   При дослідженні вмісту дванадцятипалої кишки людини знайдені найпростіші грушоподібної форми з парними ядрами, чотирма парами джгутиків. Між ядрами - дві опірні нитки, з вентрального боку розташований присмоктувальний диск. Який представник найпростіших виявлений у хворого?
 • A. Лямблія
 • B. Лейшманія
 • C. Токсоплазма
 • D. Трипаносома
 • E. Трихомонада кишкова
197.   Студентка 22-х років звернулася до лікаря із скаргами на підвищення температури тіла до 38oC, слабкість, біль у горлі. Об’єктивно: язик вкритий білим нальотом. Які гістологічні структури язика беруть участь в утворенні цього нальоту?
 • A. Епітелій жолобкуватих сосочків
 • B. Епітелій листоподібних сосочків
 • C. Епітелій грибоподібних сосочків
 • D. Сполучнотканинна основа всіх сосочків язика
 • E. Епітелій ниткоподібних сосочків
198.   У хворого під час трахеотомії виникла виражена кровотеча. Яка артерія була травмована під час операції?
 • A. A. thyroidea inferior
 • B. A. thyroidea superior
 • C. A. thyroidea ima
 • D. A. laryngea inferior
 • E. A. laryngea superior
199.   На розтині в серці виявлено наступні зміни: великий осередок некрозу білого кольору з червоною облямівкою, який захоплює всю товщу серцевого м’яза. На зовнішній оболонці серця - ознаки фібринозного перикардиту. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Інтрамуральний інфаркт міокарда
 • B. Субендокардіальний інфаркт міокарда
 • C. Субепікардіальний інфаркт міокарда
 • D. Трансмуральний інфаркт міокарда
 • E. Міокардит
200.   Хворому проведено субтотальну субфасціальну резекцію щитоподібної залози. У післяопераційному періоді тривалий час зберігається охриплість голосу. Який нерв ушкоджено в ході операції?
 • A. Зворотній гортанний нерв
 • B. Язиковий нерв
 • C. Верхній гортанний нерв
 • D. Під’язиковий нерв
 • E. Нижньощелепний нерв
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 1 користувачів, 16 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 34.6ms.