Буклет 2005 року

1.   У чоловіка 30 років методом непрямої калориметрії встановлено, що його основний обмін на 30% менше від належного. Знижена секреція гормонів якої залози (яких залоз) є причиною цього?
 • A. Наднирники
 • B. Щитовидна
 • C. Прищитоподібні
 • D. Підшлункова
 • E. Епіфіз
2.   У робітника 37 років, який працював у кесоні, після підйому на поверхню раптово з’явилися ознаки гострого порушення мозкового кровообігу, непритомність. Через декілька днів він помер. На розтині в лівій півкулі головного мозку виявлено вогнище сірого кольору м’якої консистенції, неправильної форми, розмірами 5х6х3,5 см. Який процес мав місце у головному мозку?
 • A. Пухлина
 • B. Кіста
 • C. Ішемічний інсульт
 • D. Абсцес
 • E. Геморагічний інсульт
3.   Зі слизових оболонок та з харкотиння хворого, який тривалий час приймав імунодепресанти, були виділені грампозитивні великі овальні клітини з брунькуванням, що розташовані хаотично, та подовжені клітини у вигляді ланцюжків. Який збудник виділений?
 • A. Кандиди
 • B. Стрептобактерії
 • C. Актиноміцети
 • D. Ієрсінії
 • E. Стрептококи
4.   У здорової дорослої людини проводять зондування порожнин серця. Зонд знаходится у лівому шлуночку. Під час якої фази (періоду) серцевого циклу буде зареєстровано збільшення тиску від 8 до 70 мм рт.ст.?
 • A. Фаза швидкого вигнання
 • B. Період вигнання
 • C. Фаза асинхронного скорочення
 • D. Фаза повільного вигнання
 • E. Фаза ізометричного скорочення
5.   До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на сухість у роті, світлобоязнь та порушення зору. Шкіра гіперемована, суха, зіниці розширені, тахікардія. При подальшому обстеженні був встановлений діагноз: отруєння алкалоїдами красавки. Який із лікарських засобів доцільно застосувати?
 • A. Прозерин
 • B. Армін
 • C. Діазепам
 • D. Пілокарпін
 • E. Дипіроксим
6.   Хворому в післяопераційному періоді для стимуляції перистальтики кишечника та тонусу сечового міхура було призначено препарат з групи антихолінестеразних засобів. Визначте його серед нижченаведених препаратів:
 • A. Анаприлін
 • B. Маніт
 • C. Дихлотіазид
 • D. Резерпін
 • E. Прозерин
7.   Який механізм тепловіддачі найбільш ефективно реалізується під час перебування людини при температурі навколишнього середовища +350С та 80% вологості повітря?
 • A. Теплопроведення
 • B. Конвекція
 • C. -
 • D. Радіація
 • E. Випаровування
8.   У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження м‘ясних консервів на вміст ботулінічного токсину. Для цього дослідній групі мишей ввели екстракт із досліджуваного матеріалу та антитоксичну протиботулінічну сироватку типів А, В, Е; контрольній групі мишей ввели екстракт без протиботулінічної сироватки. Яку серологічну реакцію було використано?
 • A. Нейтралізації
 • B. Зв‘язування комплементу
 • C. Опсоно-фагоцитарна
 • D. Подвійної імунної дифузії
 • E. Преципітації
9.   Внаслідок дії електричного струму на збудливу клітину виникла деполяризація її мембрани. Рух яких іонів через мембрану є причиною деполяризації?
 • A. K+
 • B. НСО-
 • C. Са2+
 • D. Cl-
 • E. Na+
10.   У хворого з аневризмою правої підключичної артерії спостерігається осиплість голосу. З подразненням якого нерву це може бути пов’язане?
 • A. N.laringeus superior dexter
 • B. N.laringeus inferior smster
 • C. N.laringeus reccurens srnlster
 • D. N.laringeus reccurens dexter
 • E. N.laringeus superior smster
11.   У людини зменшений діурез, гіпернатріємія, гіпокаліємія. Гіперсекреція якого гормону може бути причиною таких змін?
 • A. Альдостерон
 • B. Вазопресин
 • C. Адреналін
 • D. Паратгормон
 • E. Передсердний натрійуретичний фактор
12.   У жінки 37 років під час оперативного втручання на органах малого тазу виникла необхідність перев’язати маткову артерію. Яке з утворень може бути випадково перев’язаним разом з нею?
 • A. Маткова труба
 • B. Сечовід
 • C. Кругла зв’язка матки
 • D. Сечівник
 • E. Внутрішня клубова вена
13.   У жінки 45 років народився хлопчик з розщепленням верхньої щелепи (“заяча губа” та “вовча паща”). Під час додаткового обстеження виявлені значні порушення з боку нервової, серцево-судинної систем та зору. При дослідженні каріотипу діагностована трісомія по 13 хромосомі. Який синдром має місце у хлопчика?
 • A. Дауна
 • B. Клайнфельтера
 • C. Едвардса
 • D. Патау
 • E. Шерешевського-Тернера
14.   У холодну погоду з вітром люди замерзають швидше, ніж за відсутності вітру. Причиною цього є те, що вітер, вперш за все, збільшує віддачу тепла шляхом:
 • A. -
 • B. Радіації
 • C. Конвекції
 • D. Теплопроведення
 • E. Випаровування
15.   У гістопрепараті представлено паренхіматозний орган, що має кіркову та мозкову речовину. Кіркова речовина утворена тяжами епітеліоцитів, між якими проходять кровоносні капіляри; тяжі формують три зони. Мозкова речовина складається з хромафіноцитів та венозних синусоїдів. Який орган має зазначені морфологічні ознаки?
 • A. Тимус
 • B. Лімфатичний вузол
 • C. Наднирник
 • D. Нирка
 • E. Щитовидна залоза
16.   Хворому, що страждає на склеродермію (колагенове захворювання), було призначено імунодепресант, який відноситься до групи протималярійних засобів, похідних хіноліну. Хворий приймав препарат тривало. Внаслідок цього у нього знизилася вага, посивіло волосся, зменшилася гострота зору, з’явилося миготіння перед очима. Було призначено обстеження у окуліста, який відмінив препарат. Визначте, яким препаратом лікували хворого:
 • A. Кризанол
 • B. Хінгамін
 • C. Метотрексат
 • D. Циклофосфан
 • E. Хіноцид
17.   До хірургічного відділення надійшов чоловік 35 років з гнійною раною шиї попереду трахеї (у ділянці передвісцерального простору). Куди може поширитися інфекція, якщо терміново не буде проведене оперативне втручання?
 • A. У ретровісцеральний простір
 • B. У середнє середостіння
 • C. У переднє середостіння
 • D. У надгруднинний міжапоневротичний простір
 • E. У заднє середостіння
18.   У хворого 60 років виявлено розширення вен стравоходу, прямої кишки та підшкірних вен передньої черевної стінки. Система якої вени ушкоджена?
 • A. Непарна
 • B. Верхня брижова
 • C. Верхня порожниста
 • D. Ворітна
 • E. Нижня порожниста
19.   У 6-місячної дитини спостерігалися часті та інтенсивні підшкірні крововиливи. Призначення синтетичного аналога вітаміну K (вікасолу) дало позитивний ефект. У у-карбоксилюванні глутамінової кислоти якого білка зсідальної системи крові бере участь цей вітамін?
 • A. Фібриноген
 • B. Фактор Хагемана
 • C. Антигемофільний глобулін A
 • D. Фактор Розенталя
 • E. Протромбін
20.   Експериментатору необхідно якнайшвидше виробити умовний рефлекс у собаки. На базі якого безумовного рефлексу доцільно виробляти умовний рефлекс у цьому випадку?
 • A. Травний
 • B. Міостатичний
 • C. Статевий
 • D. Захисний
 • E. Орієнтувальний
21.   У хворого із значними периферічними набряками почергове застосування дихлотіазиду, етакринової кислоти та фуросеміду не викликало значного діуретичного ефекту. У крові значне підвищення кількості альдостерону. Вкажіть препарат вибору:
 • A. Спіронолактон
 • B. Амілорид
 • C. Маніт
 • D. Клопамід
 • E. Сечовина
22.   У хворого діагностовано ураження стулок правого передсердно-шлуночкового клапана. Внаслідок запального процесу якої анатомічної структури серця відбулися зміни у стулках?
 • A. Серозний перикард
 • B. Епікард
 • C. Ендокард
 • D. Фіброзний перикард
 • E. Міокард
23.   Дитина 10 років під час гри порізала ногу відламком скла та була направлена до поліклініки для введення протиправцевої сироватки. З метою попередження розвитку анафілактичного шоку лікувальну сироватку вводили за Безредкою. Який механізм лежить в основі подібного способу гіпосенсибілізації організму?
 • A. Блокування синтезу медіаторів тучних клітин
 • B. Стимуляція імунологічної толерантності до антигену
 • C. Зв’язування рецепторів до IgE на тучних клітинах
 • D. Зв’язування фіксованих на тучних клітинах IgE
 • E. Стимуляція синтезу антиген-специфічних IgG2
24.   У раціоні людини велика кількість вуглеводів. Кількість яких структур збільшиться у цитоплазмі гепатоцитів?
 • A. Включення ліпофусцину
 • B. Краплини жиру
 • C. Вільні рибосоми
 • D. Лізосоми
 • E. Гранули глікогену
25.   Хворий 45 років госпіталізований до лікарні зі скаргами на високу температуру, біль під час дихання, задишку та кашель. Після обстеження, лабораторної та рентгенодіагностики було встановлено діагноз - плеврит. Для евакуації ексудату була призначена плевральна пункція. В якому місці плевральної порожнини буде знаходитися найбільша кількість ексудату?
 • A. Реберно-діафрагмальний синус
 • B. Діафрагмально-медіастинальний синус
 • C. Реберно-медіастинальний синус
 • D. Під коренем легенів
 • E. Під куполом плеври
26.   Тестостерон та його аналоги збільшують масу скелетних м’язів, що дозволяє використовувати їх для лікування дистрофій. Взаємодією з яким клітинним субстратом зумовлена ця дія?
 • A. Рибосоми
 • B. Білки-активатори транскрипції
 • C. Хроматин
 • D. Мембранні рецептори
 • E. Ядерні рецептори
27.   Людина за призначенням лікаря тривалий час приймала препарат з групи глюкокортикоїдних гормонів. Секреція якого (яких) з наведених гормонів буде пригнічена внаслідок цього?
 • A. Тиротропний
 • B. Соматотропний
 • C. Кортикотропний
 • D. Статеві
 • E. Мінералокортикоїди
28.   Під час обстеження на бактеріоносійство працівників дитячих закладів у виховательки виділена С.diphtheriae. Було проведено дослідження на токсигенність збудника, яке показало, що цей штам С.diphtheriae не продукує екзотоксин. Яку реакцію провели при дослідженні на токсигенність дифтерійних бактерій?
 • A. Реакція аглютинації
 • B. Реакція преципітації в агаровому гелі
 • C. Реакція зв’язування комплементу
 • D. Реакція імунофлуоресценсії
 • E. Реакція кільцепреципітації
29.   Хворий 50 років з метою лікування черевного тифу почав приймати левоміцетин, але на наступний день його стан погіршився, температура підвищилася до 39,60С. Чим пояснити погіршення стану хворого?
 • A. Нечутливістю збудника до левоміцетину
 • B. Дією ендотоксинів збудника
 • C. Приєднанням вторинної інфекції
 • D. Алергічною реакцією
 • E. Реінфекцією
30.   У людини в стані спокою значно збільшена робота м’язів видиху. Що з наведеного може бути причиною цього?
 • A. Негативний внутрішньоплевральний тиск
 • B. Звуження дихальних шляхів
 • C. Зменшення хвилинного об’єму дихання
 • D. Рідке дихання
 • E. Поверхневе дихання
31.   Молода людина під час активного підтягування на перекладині відчула різкий біль у спині. Об’єктивно: біль при спробах руху верхньою кінцівкою, обмеження функцій приведення та пронації. Розтягнення якого м’яза, найбільш вірогідно, відбулося?
 • A. М.subscapularis
 • B. М.romboideus major
 • C. М.latissimus dorsi
 • D. M.trapezrns
 • E. М.levator scapulae
32.   Після ремонту автомобілю в гаражному приміщенні водій потрапив до лікарні з симптомами отруєння вихлопними газами. Вміст якої речовини у крові буде підвищено?
 • A. Глікозильований гемоглобін
 • B. Карбгемоглобін
 • C. Карбоксигемоглобін
 • D. Оксигемоглобін
 • E. Метгемоглобін
33.   Хвора у віці 69 років страждає хронічними запорами, в основі яких лежить гіпотонія товстої кишки. Який з перерахованих препаратів доцільно призначити?
 • A. Магнію сульфат
 • B. Бісакоділ
 • C. Касторова олія
 • D. Прозерин
 • E. Натрію сульфат
34.   Чоловіка 49 років доставлено з місця автомобільної аварії до лікарні у непритомному стані. Шкірні покриви бліді, пульс частий та поверхневий. Переломів кісток та пошкодження головного мозку не виявлено. Під час пункції черевної порожнини отримано значну кількість крові. Що є первинною причиною важкого стану потерпілого?
 • A. Гіпоінсулінемія
 • B. Еритропенія
 • C. Гіпопротеїнемія
 • D. Гіповолемія
 • E. Гіпонатріємія
35.   У хворого спостерігається підвищення опору вигнанню крові з лівого шлуночка. При якому із перерахованих патологічних процесів може виникнути така ситуація?
 • A. Мітральний стеноз
 • B. Емболія легеневої артерії
 • C. Недостатність аортального клапана
 • D. Артеріальна гіпотензія
 • E. Аортальний стеноз
36.   Під час розтину трупа чоловіка 56 років у термінальному відділі тонкої кишки виявлено декілька виразок діаметром 4-5 см. Краї виразок піднімаються над поверхнею слизової оболонки; стінки вкриті сірувато-жовтуватими масами, які кришаться. Реакція Відаля позитивна. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Черевний тиф
 • B. Паратиф
 • C. Поворотний тиф
 • D. Хвороба Крона
 • E. Дизентерія
37.   У хворого з гострим циститом під час дослідження сечі виявили лейкоцити та багато грамнегативних паличок. При посіві виросли колонії слизового характеру, які утворювали зелений розчинний пігмент. Який мікроорганізм, найбільш вірогідно, є причиною захворювання?
 • A. Klebsiella pneumoniae
 • B. Escherihia coli
 • C. Salmonella enteritidis
 • D. Proteus mirabilis
 • E. Pseudomonas aeruginosa
38.   У чоловіка 33 років діагностовано прободіння шлунка та запалення очеревини, що призвело до напруження м’язів передньої черевної стінки (“доскоподібний живіт”). Який рефлекс забезпечує цей симптом?
 • A. Вісцеро-кутанний
 • B. Вісцеро-соматичний
 • C. Кутанно-вісцеральний
 • D. Сомато-вісцеральний
 • E. Вісцеро-вісцеральний
39.   У людини збережена смакова, але втрачена загальна чутливість структур ротової порожнини. Про ураження якого нерва це свідчить?
 • A. N.glossopharyngeus
 • B. N.hypoglossus
 • C. N.glossopharyngeus та n.vagus
 • D. N.trigemmus
 • E. N.vagus
40.   У хворого на жовчокам’яну хворобу розвинулася механічна жовтяниця. Під час обстеження встановлено, що камінь знаходиться у загальній жовчній протоці. Які жовчовивідні протоки утворюють обтуровану протоку?
 • A. Ductus hepaticus dexter et smster
 • B. Ductus hepaticus commurns et ductus choledochus
 • C. Ductus hepaticus smster et ductus cysticus
 • D. Ductus hepaticus dexter et ductus cysticus
 • E. Ductus hepaticus commurns et ductus cysticus
41.   У хворого з гнійничковими ураженнями шкіри виділений збудник, який на кров’яному агарі утворює жовті колонії округлої форми, середніх розмірів, оточені зоною гемолізу. У мазках з колоній - коки, розташовані скупченнями неправильної форми, грампозитивні. Виділена культура оксидазо- і каталазопозитивна, ферментує маніт, синтезує плазмокоагулазу. Який вид збудника виділений?
 • A. Staphylococcus aureus
 • B. Streptococcus pyogenes
 • C. Streptococcus agalactiae
 • D. Staphylococcus epidermidis
 • E. Staphylococcus saprophyticus
42.   Хвора 40 років надійшла до інфекційного відділення лікарні з високою температурою тіла. Об’єктивно: виражені менінгеальні симптоми. Проведено спиномозкову пункцію. Яке анатомічне утворення було пропунктовано?
 • A. Cisterna cerebellomedullaris posterior
 • B. Spatium epidurale
 • C. Cavum trigeminale
 • D. Spatium subdurale
 • E. Spatium subarachnoideum
43.   Під час гістологічного дослідження лімфовузла хворого 18 років з ділянки заднього трикутника шиї морфолог виявив скопичення клітин, серед яких поодинокі багатоядерні клітини Березовського-Штернберга, великі клітини Ходжкіна, малі клітини Ходжкіна та багато лімфоцитів, поодинокі плазматичні клітини, еозинофіли. Яке захворювання у хворого?
 • A. Лімфоцитарна лімфома
 • B. Нодулярна лімфома
 • C. Лімфогранулематоз
 • D. Хронічний лімфоїдний лейкоз
 • E. Пухлина Беркіта
44.   Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітинах, миші ввели мічені амінокислоти аланін та триптофан. Біля яких органел буде спостерігатися накопичення мічених амінокислот?
 • A. Рибосоми
 • B. Лізосоми
 • C. Гладенька ЕПС
 • D. Клітинний центр
 • E. Апарат Гольджі
45.   До клініки потрапила дитина 1 року з ознаками ураження м’язів. Після обстеження виявлений дефіцит карнитину у м’язах. Порушення якого процесу є біохімічною основою цієї патології?
 • A. Синтез актину та міозину
 • B. Транспорт жирних кислот у мітохондрії
 • C. Утилізація молочної кислоти
 • D. Регуляція рівня Ca2+ в мітохондріях
 • E. Субстратне фосфорилювання
46.   У хворого на колагеноз після тривалого прийому преднізолону з’явився спастичний біль скелетних м’язів внаслідок розвитку гипокаліємії. Який препарат треба використати для корекції обміну калію?
 • A. Діазепам
 • B. Дитилін
 • C. Тирокальцитонін
 • D. Но-шпа
 • E. Панангін
47.   Хворий відзначає часті проноси, особливо після вживанняжирної їжі, схуднення. Лабораторні дослідження показали наявність стеатореї; кал гіпохолічний. Що може бути причиною такого стану?
 • A. Недостатність панкреатичної фосфо-ліпази
 • B. Незбалансована дієта
 • C. Обтурація жовчних шляхів
 • D. Недостатність панкреатичної ліпази
 • E. Запалення слизової оболонки тонкої кишки
48.   До приймального відділення лікарні надійшов непритомний юнак з ознаками отруєння морфіном. Відзначається поверхневе та рідке дихання, яке обумовлене пригніченням дихального центру. Який тип недостатності дихання виник при цьому?
 • A. Дифузійна
 • B. Перфузійна
 • C. Вентиляційна дисрегуляторна
 • D. Вентиляційна рестриктивна
 • E. Вентиляційна обструктивна
49.   Під час розтину тіла померлої в комі молодої людини, виявлено: поширений тромбоемболічний інфаркт лівої півкулі мозку, велика септична селезінка, імунокомплексний гломерулонефрит, виразки на стулках аортального клапану, що прикриті поліпоподібними тромбами з колоніями стафілококів. Яке захворювання викликало церебральну тромбоемболію?
 • A. Септицемія
 • B. Септичний бактеріальний ендокардит
 • C. Гострий ревматичний вальвуліт
 • D. Септикопіємія
 • E. Ревматичний тромбендокардит
50.   Споживання пацієнтом протягом тривалого часу забруднених овочів та фруктів призвело до отруєння нітратами. Яке похідне гемоглобіну утворилося у крові даного хворого?
 • A. Hb СО
 • B. Hb NHCOOH
 • C. Hb-OH
 • D. Hb O2
 • E. Hb CN
51.   У хворого глибока рвана рана із нерівними краями, вкрита гноєм. У крайових відділах сочна грануляційна тканина, яка не здіймається над рівнем рани. Назвіть вид загоєння рани:
 • A. Первинним натягом
 • B. Безпосереднє закриття дефекту епітеліальної тканини
 • C. Вторинним натягом
 • D. Під струпом
 • E. -
52.   До лікарні швидкої допомоги доставили дитину 7 років у стані алергічного шоку, який розвинувся після того, як її вжалила оса. У крові підвищена концентрація гістаміну. В результаті якої реакції утворився цей амін?
 • A. Відновлення
 • B. Дезамінування
 • C. Декарбоксилювання
 • D. Дегідрування
 • E. Гідрооксилювання
53.   У жінки 30 років виявлено недостатність зовнішньосекреторної функції підшлункової залози. Гідроліз яких поживних речовин буде порушений?
 • A. Жири, вуглеводи
 • B. Білки, жири
 • C. Білки, вуглеводи
 • D. Білки
 • E. Білки, жири, вуглеводи
54.   Під час бігу на довгі дистанції скелетна мускулатура тренованої людини використовує глюкозу з метою отримання енергії АТФ для м’язового скорочення. Вкажіть основний процес утилізації глюкози в цих умовах:
 • A. Ілікогеноліз
 • B. Ілюконеогенез
 • C. Аеробний гліколіз
 • D. Анаеробний гліколіз
 • E. Ілікогенез
55.   Під час огляду дитини, яка перехворіла на кір, у м’яких тканинах щік та промежини виявлено нечітко відмежовані, набряклі, червоно-чорного кольору ділянки, у яких виявляється помірна флюктуація. Яке ускладнення розвинулося у дитини?
 • A. Суха гангрена
 • B. Пролежень
 • C. Газова гангрена
 • D. Трофічна виразка
 • E. Волога гангрена (нома)
56.   У хворого на рентгенограмі легень виявлено затемнення. Під час діагностичної експрес-біопсії лімфатичного вузла бронха виявлено: сирний некроз, навколо якого розташовані епітеліоїдні та лімфоїдні пласти з домішками багатоядерних гігантських клітин. Вкажіть причину лімфаденіту:
 • A. Пневмонія
 • B. Метастази раку
 • C. Аденовірусна інфекція
 • D. Сифіліс
 • E. Туберкульоз
57.   Жінка 38 років скаржиться на підвищену пітливість, серцебиття, підвищення температури тіла у вечірні години. Основний обмін збільшений на 60%. Лікар встановив діагноз тиреотоксикоз. Які властивості тироксину приводять до підсилення теплопродукції?
 • A. Зменшує дезамінування амінокислот
 • B. Зменшує в-окиснення жирних кислот
 • C. Підвищує спряження окиснення та фосфорилування
 • D. Розщеплює окисне фосфорилування
 • E. Сприяє накопиченню ацетил-КоА
58.   Під час розтину на зовнішній поверхні аортального клапана, виявлені великі (1-2 см) буровато-червоні, крихкі нашарування, які прикривають виразкові дефекти. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Дифузний ендокардит
 • B. Поліпозно-виразковий ендокардит
 • C. Поворотній бородавчастий ендокардит
 • D. Фібропластичний ендокардит
 • E. Гострий бородавчастий ендокардит
59.   Під час розтину трупа жінки 69 років підвищеного живлення, яка померла від гострого інфаркту міокарда, в інтимі коронарних артерій знайдені численні білуваті, щільні, вибухаючі формування, що різко звужують просвіт судин. Для якої стадії атеросклерозу властиві такі зміни?
 • A. Ліпоїдоз
 • B. Стадія утворення атероматозної виразки
 • C. Атероматоз
 • D. Атерокальциноз
 • E. Ліпосклероз
60.   Біля інфікованої рани збільшилися регіонарні лімфовузли. Під час гістологічного дослідження в них виявлено збільшення кількості макрофагів, лімфоцитів та лімфатичних фолікулів у кірковому шарі, а також велику кількість плазматичних клітин. Який процес відображують виявлені у лімфатичних вузлах гістологічні зміни?
 • A. Пухлинна трансформація
 • B. Реакція гіперчутливості
 • C. Набута недостатність лімфоїдної тканини
 • D. Природжена недостатність лімфоїдної тканини
 • E. Антигенна стимуляція
61.   У хворого на хронічну серцеву недостатність у процесі лікування препаратами наперстянки виникли симптоми, що свідчать про початок токсичної дії серцевих глікозидів. Який препарат необхідно призначити для зменшення негативної дії серцевих глікозидів?
 • A. Калію хлорид
 • B. Етімізол
 • C. Кофеїн-бензоат натрію
 • D. Атропіну сульфат
 • E. Діпіроксим
62.   Хворий не розуміє змісту слів, а також не розуміє власної мови (словесна глухота). Яка із структур кори великих півкуль головного мозку уражена?
 • A. Верхня тім’яна часточка
 • B. Верхня скронева звивина
 • C. Задня центральна звивина
 • D. Нижня тім’яна часточка
 • E. Нижня лобова звивина
63.   Хворий надійшов зі скаргами на диспептичні розлади, мелену, гемороїдальні кровотечі. Під час дослідження виявлено розширення сітки венозних судин на передній стінці живота, збільшення його розмірів. Яка патологія може мати такі симптоми?
 • A. Кишкова аутоінтоксикація
 • B. Портальна гіпертензія
 • C. Ентерит
 • D. Коліт
 • E. Виразкова хвороба
64.   Послаблення кровопостачання органа зумовлює розвиток гіпоксії, яка активізує функцію фібробластів. Об’єм яких елементів збільшується в цій ситуації?
 • A. Міжклітинна речовина
 • B. Нервові елементи
 • C. Паренхіматозні елементи органа
 • D. Судини мікроциркуляторного русла
 • E. Лімфатичні судини
65.   Тварині внутрішньовенно ввели концентрований розчин хлориду натрію, що зумовило зниження реабсорбції іонів натрію у канальцях нирок. Внаслідок яких змін секреції гормонів це відбувається?
 • A. Збільшення вазопресину
 • B. Зменшення вазопресину
 • C. Зменшення натрійуретичного фактора
 • D. Збільшення альдостерону
 • E. Зменшення альдостерону
66.   У місті епідемія грипу. Який препарат доцільно використати для неспецифічної профілактики захворювання?
 • A. Лейкоцитарний інтерферон
 • B. Протигрипозна вакцина
 • C. Пеніцилін
 • D. Протигрипозний імуноглобулін
 • E. Протигрипозна сироватка
67.   Ізольована клітина серця людини автоматично генерує імпульси збудження з частотою 60 разів за хвилину. З якої структури серця отримано цю клітину?
 • A. Шлуночок
 • B. Пучок Гіса
 • C. Атріовентрикулярний вузол
 • D. Синоатриальний вузол
 • E. Передсердя
68.   Як зміниться фармакологічна активність препарату з високою спорідненістю до білків плазми крові при виникненні гіпоальбумінемії?
 • A. Зникне
 • B. Суттєво зменшиться
 • C. Підвищиться
 • D. Дещо зменшиться
 • E. Не зміниться
69.   Офтальмолог з діагностичною метою (розширення зіниць для огляду очного дна) використав 1 % розчин мезатону. Чим обумовлений мідріаз, викликаний препаратом?
 • A. Активація β1 адренорецепторів
 • B. Блокада α1 адренорецепторів
 • C. Активація α1 адренорецепторів
 • D. Активація α2 адренорецепторів
 • E. Активація М-холінорецепторів
70.   Жінці 30 років на 32 тижні вагітності лікар, в складі комплексної терапії виразкової хвороби шлунка, призначив антибіотик. Вкажіть, який препарат можна застосувати у даному випадку?
 • A. Гентаміцин
 • B. Левоміцетин
 • C. Азитроміцин
 • D. Бензилпеніцилін
 • E. Тетрациклін
71.   Під час огляду хворого лікар запідозрив синдром Іценка-Кушинга. Визначення якої речовини в крові хворого підтвердить припущення лікаря?
 • A. Адреналін
 • B. Ретинол
 • C. Холестерин
 • D. Токоферол
 • E. Кортизол
72.   Жінка 63 років має ознаки ревматоїдного артриту. Підвищення рівня якого з перерахованих нижче показників крові буде найбільш значущим для підтвердження діагнозу?
 • A. Сумарні глікозаміноглікани
 • B. Ліпопротеїди
 • C. Загальний холестерин
 • D. Кисла фосфатаза
 • E. R-глікозидаза
73.   У хворого з серцевою недостатністю виникла аритмія, під час якої частота скорочень передсердь була 70, а шлуночків - 35/хв. Порушення якої функції провідної системи серця спостерігалося у хворого?
 • A. Провідність
 • B. Автоматизм
 • C. Збудливість
 • D. Скоротливість
 • E. Збудливість та провідність
74.   Під час розтину тіла мертвонародженої дитини виявлено аномалію розвитку серця: шлуночки не розмежовані, з правої частини виходить суцільний артеріальний стовбур. Для якого класу хребетних тварин характерна подібна будова серця?
 • A. Рептилії
 • B. Птахи
 • C. Ссавці
 • D. Риби
 • E. Амфібії
75.   У людини в артеріальній крові напруга кисню збільшена до 104 мм рт.ст., а вуглекислого газу зменшена до 36 мм рт.ст. Що може бути причиною цього?
 • A. Перебування у горах
 • B. Інтенсивне фізичне навантаження
 • C. Затримка дихання
 • D. Помірне фізичне навантаження
 • E. Довільна гіпервентиляція
76.   Жінка 63 років приймала пірацетам для відновлення функції ЦНС після ішемічного інсульту. Стан хворої значно покращився. Який механізм дії даного препарату?
 • A. Блокада холінацетази
 • B. Блокада дофамін-гідроксилази
 • C. Покращення метаболізму в ЦНС
 • D. Блокада катехол-о-метилтрансферази
 • E. Блокада моноамінооксидази
77.   У крові хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1 ЛДГ2, АсАТ, креатинкінази. В якому органі хворого найбільш вірогідний розвиток патологічного процесу?
 • A. Підшлункова залоза
 • B. Печінка
 • C. Нирки
 • D. Серце
 • E. Скелетні м’язи
78.   У представників однієї з людських популяцій тіло подовжене, широка варіабельність зросту, знижений об’єм м’язової маси, подовжені кінцівки, зменшена у розмірах і об’ємі грудна клітка, підвищене потовиділення, знижені показники основного обміну та синтезу жирів. До якого адаптивного типу людей відноситься дана популяція?
 • A. Тип зони помірного клімату
 • B. Проміжний
 • C. Тропічний
 • D. Гірський
 • E. Арктичний
79.   У крові хворого виявлено низький рівень альбумінів та фібриногену. Зниження активності яких органел гепатоцитів найбільш вірогідно обумовлює це явище?
 • A. Лізосоми
 • B. Гранулярна ендоплазматична сітка
 • C. Мітохондрії
 • D. Агранулярна ендоплазматична сітка
 • E. Комплекс Гольджі
80.   У хворого напад тахікардії. Які мембранні циторецептори кардіоміоцитів доцільно заблокувати, щоб припинити напад?
 • A. в-адренорецептори
 • B. а-адренорецептори
 • C. М- та Н-холінорецептори
 • D. М-холінорецептори
 • E. Н-холінорецептори
81.   Людина 28 років споживає надмірну кількість вуглеводів (600 г на добу), що перевищує її енергетичні потреби. Який процес буде активуватися у даному випадку?
 • A. Ліполіз
 • B. Гліколіз
 • C. Окислення жирних кислот
 • D. Ліпогенез
 • E. Глюконеогенез
82.   У вогнищі запалення підвищується проникність судин мікроциркуляторного русла, у них збільшується гідродинамічний опір. У міжклітинній рідині підвищується осмотична концентрація та дисперсність білкових структур. Який вид набряку буде спостерігатися у даному випадку?
 • A. Змішаний
 • B. Лімфогенний
 • C. Гідродинамічний
 • D. Мембраногенний
 • E. Колоїдно-осмотичний
83.   Підліток 12 років протягом 3 місяців втратив 7 кг маси тіла. Вміст глюкози у крові становить 20 ммоль/л. Несподівано розвинулася кома. Який вид цукрового діабету найбільш вірогідний у хлопчика?
 • A. Інсулінозалежний (I тип)
 • B. Гіпертіреоїдний
 • C. Інсулінонезалежний (II тип)
 • D. Стероїдний
 • E. Гіпофізарний
84.   Під час роботи щодо ліквідації наслідків аварії на АЕС, робітник одержав дозу опромінення 500 рентген. Скаржиться на головний біль, нудоту, запаморочення. Які зміни кількості лейкоцитів можна очікувати у хворого через 10 годин після опромінення?
 • A. Нейтрофільний лейкоцитоз
 • B. Лейкопенія
 • C. Лейкемія
 • D. Лімфоцитоз
 • E. Агранулоцитоз
85.   Під час огляду дитини педіатр відзначив відставання у фізичному та розумовому розвитку. У сечі різко підвищений вміст кетокислоти, що дає якісну кольорову реакцію з хлорним залізом. Яке порушення обміну речовин було виявлено?
 • A. Фенілкетонурія
 • B. Цистинурія
 • C. Алкаптонурія
 • D. Альбінізм
 • E. Тирозинемія
86.   Хворий 50 років скаржиться на спрагу, п’є багато води; виражена поліурія. Глюкоза крові - 4,8 ммоль/л. У сечі глюкози та ацетонових тіл немає, сеча безбарвна, питома вага- 1,002 - 1,004. Яка причина поліурії?
 • A. Інсулінова недостатність
 • B. Альдостеронізм
 • C. Гіпотиреоз
 • D. Тиреотоксикоз
 • E. Нестача вазопресину
87.   У хворого підвищений вміст глюкози в крові; є цукор в сєчі. Під час пункційної біопсії нирки виявлено: розширення мезангія з осередковим накопиченням мембраноподібної речовини з перигломерулярним склерозом деяких клубочків, гіаліноз та плазматичне просякання артеріол, лімфогістіоцитарна інфільтрація строми з наявністю поліморфноядерних лейкоцитів; глікогенна інфільтрація нефроцитів вузького сегмента. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Гострий гломерулонефрит
 • B. Пієлонефрит
 • C. Підгострий гломерулонефрит
 • D. Хронічний гломерулонефрит
 • E. Діабетичний гломерулосклероз
88.   Студент старанно конспектує лекцію. Якість конспектування значно погіршилася, коли сусіди стали розмовляти. Який вид гальмування в корі головного мозку є причиною цього?
 • A. Позамежове
 • B. Згасаюче
 • C. Запізніле
 • D. Зовнішнє
 • E. Диференціювальне
89.   У чоловіка 42 років, який страждає на подагру, в крові підвищена концентрація сечової кислоти. Для зниження рівня сечової кислоти йому призначено алопуринол. Конкурентним інгібітором якого ферменту є алопуринол?
 • A. Ксантиноксидаза
 • B. Аденозиндезаміназа
 • C. Аденінфосфорибозилтрансфераза
 • D. Гіпоксантинфосфорибозилтрансфераза
 • E. Гуаніндезаміназа
90.   Чоловіка 45 років протягом останніх 3 років непокоїв сухий кашель; наростала задишка, легенева недостатність, швидко втрачалася вага. На розтині: легеневе серце; у легенях різко виражений фіброз з наявністю порожнин, що створюють картину "медових сот". Гістологічно: інтерстиційний фіброз з вираженою інфільтрацією строми лімфогістіоцитами з домішками нейтрофілів. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Хронічна бульозна емфізема
 • B. Фіброзуючий альвеоліт
 • C. Пиловий пневмосклероз
 • D. Бронхоектатична хвороба
 • E. Післязапальний пневмосклероз
91.   Хворому, що страждає на стенокардію та приймає ізосорбіда мононітрат, було додатково призначено лікарський засіб з дезагрегантним ефектом. Визначте цей препарат:
 • A. Ацетилсаліцилова кислота
 • B. Нітрогліцерин
 • C. Анаприлін
 • D. Ніфедипін
 • E. Валідол
92.   У студента через 2 години після іспиту в аналізі крові виявлено лейкоцитоз без істотних змін у лейкоцитарній формулі. Який найбільш вірогідний механізм розвитку лейкоцитозу?
 • A. Посилення лейкопоезу
 • B. Уповільнення міграції лейкоцитів у тканини
 • C. Перерозподіл лейкоцитів в організмі
 • D. Посилення лейкопоезу та зменшення руйнування лейкоцитів
 • E. Уповільнення руйнування лейкоцитів
93.   У хворого через декілька годин після опіку в ділянці гіперемії та набряку шкіри з’явилося вогнище некрозу. Який головний механізм забезпечує посилення руйнівних явищ в осередку запалення?
 • A. Проліферація фібробластів
 • B. Діапедез еритроцитів
 • C. Первинна альтерація
 • D. Еміграція лімфоцитів
 • E. Вторинна альтерація
94.   У хворого 30 років з рiзаною раною передпліччя виникло порушення розгинання пальців кисті. Про пошкодження якого нерва це свідчить?
 • A. Присередній шкірний нерв передпліччя
 • B. Ліктьовий
 • C. М’язовошкірний
 • D. Променевий
 • E. Серединний
95.   Новонароджена дитина має недорозвинений тимус. Який вид гемопоезу буде порушений?
 • A. Еритропоез
 • B. Моноцитопоез
 • C. Мегакаріоцитопоез
 • D. Лімфопоез
 • E. Гранулоцитопоез
96.   У хлопчика 5 років, якого непокоїть анальний свербіж, виявлені черв’яки класу нематод (гострики). Оберіть лікарський засіб для дегельмінтації дитини:
 • A. Празіквантель
 • B. Фенасал
 • C. Мебендазол
 • D. Аміноакрихін
 • E. Сім’я гарбуза
97.   У хворого на обличчі вугрі. Під час мікроскопії зскрібків із уражених ділянок виявлені живі членистоногі розміром 0,2-0,5 мм., які мають витягнуту червоподібну форму, чотири пари коротких кінцівок, що розташовані у середній частині тіла. Який лабораторний діагноз?
 • A. Фтиріоз
 • B. Короста
 • C. Міаз
 • D. Педикульоз
 • E. Демодекоз
98.   У хворого з клінічними ознаками первинного імунодефіциту виявлено порушення функції антигенпрезентації імунокомпетентним клітинам. Порушення функціонування яких клітін може бути причиною цього?
 • A. Макрофаги, моноцити
 • B. Фібробласти
 • C. В-лімфоцити
 • D. Т-лімфоцити
 • E. 0-лімфоцити
99.   У процесі метаболізму в організмі людини утворюються активні форми кисню, у тому числі супероксидний аніонрадикал. За допомогою якого ферменту інактивується цей аніон?
 • A. Супероксиддисмутаза
 • B. Каталаза
 • C. Пероксидаза
 • D. Глутатіонредуктаза
 • E. Глутатіонпероксидаза
100.   Лікар-дослідник у складі альпіністської експедиції піднявся у базовий табір, розташований на висоті 5000 м. На 3-й день перебування у нього з’явилися ознаки гірської хвороби: задишка, головний біль, втрата апетиту, загальна слабкість, ціаноз. Який тип гіпоксії має місце в цьому випадку?
 • A. Тканинна
 • B. Гіпоксична
 • C. Циркуляторна
 • D. Гемічна
 • E. Змішана
101.   До реанімаційного відділення надійшов хворий із симптомами гострого отруєння морфіном - непритомність, гіпотермія, дихання Чейн-Стокса, гіпотензія, брадикардія, міоз. Який з перерахованих препаратів буде найефективнішим у даній ситуації?
 • A. Кордіамін
 • B. Етимізол
 • C. Камфора
 • D. Налоксон
 • E. Кофеїн
102.   Після крововиливу в мозок у хворого стали неможливими активні рухи лівих руки та ноги. Тонус м’язів цих кінцівок підвищено, їх спінальні рефлекси різко підсилені, розширено зони рефлексів. Рефлекс Бабінського зліва. Який вид розладу рухів має місце у хворого?
 • A. В’ялий параліч
 • B. Рефлекторний параліч
 • C. Периферичний параліч
 • D. Спінальний шок
 • E. Центральний параліч
103.   При мікроскопії зіскобу з періанальних складок виявлені безбарвні яйця, що мають форму несиметричних овалів, розміром 50x23 мкм. Про який вид гельмінту йде мова?
 • A. Кривоголовка
 • B. Гострик
 • C. Аскарида
 • D. Карликовий ціп’як
 • E. Волосоголовець
104.   Під час патронажу лікар виявив у дитини симетричну шорсткість щік, діарею, порушення нервової діяльності. Нестача яких харчових факторів є причиною такого стану?
 • A. Нікотинова кислота, триптофан
 • B. Фенілаланін, пангамова кислота
 • C. Треонін, пантотенова кислота
 • D. Лізин, аскорбінова кислота
 • E. Метіонін, ліпоєва кислота
105.   У пацієнта розвинулися порушення рухової активності: тремор, атаксія та асинергія рухів, дизартрія. Яка структура найбільш вірогідно уражена?
 • A. Лімбічна система
 • B. Базальні ганглії
 • C. Довгастий мозок
 • D. Мозочок
 • E. Стовбур мозку
106.   При обстеженні на бактеріоносійство черевного тифу у сироватці крові кухарки шкільної їдальні виявлені Vі-антитіла. Яка з перелічених реакцій була використана у данному випадку?
 • A. Реакція Відаля
 • B. РНГА
 • C. РЗК
 • D. РІФ
 • E. ІФА
107.   Хворий, що лікувався з приводу неврозу сибазоном, скаржиться на зубний біль. Лікар призначив йому знеболювальний засіб у дозі, яка меньша за середню терапевтичну. Яке явище взяв до уваги лікар, зменшуючи дозу препарату?
 • A. Потенціювання
 • B. Лікарська залежiсть
 • C. Толерантність
 • D. Сумація
 • E. Кумуляція
108.   У пацієнта після травми виникли паралічі, розлади дотикової чутливості з правого боку; зліва паралічі відсутні, але порушена больова та температурна чутливість. Яка причина цього явища?
 • A. Однобічне пошкодження спинного мозку з правого боку
 • B. Пошкодження середнього мозку
 • C. Пошкодження рухової зони кори головного мозку
 • D. Пошкодження мозочка
 • E. Пошкодження стовбура мозку
109.   У загальному вигляді генетичний апарат еукаріот є таким: ек-зон-інтрон-екзон. Така структурно-функціональна організація гена зумовлює особливості транскрипції. Якою буде про-і-РНК відповідно до згаданої схеми?
 • A. Інтрон-екзон
 • B. Екзон-інтрон
 • C. Екзон-екзон
 • D. Екзон-екзон-інтрон
 • E. Екзон-інтрон-екзон
110.   До лікаря звернулася мати, син якої за літо виріс на 18 см. При обстеженні хлопця 12 років: зріст - 180 см, вага 68 кг. З гіперфункцією якої ендокринної залози це може бути пов’язано?
 • A. Наднирник
 • B. Гіпофіз
 • C. Підшлункова
 • D. Епіфіз
 • E. Щитоподібна
111.   У хворого з гіпохромною анемією січеться та випадає волосся, відзначається підвищена ламкість нігтів, порушений смак. Якою є причина розвитку зазначених симптомів?
 • A. Зниження продукції паратирину
 • B. Дефіцит вітаміну В12
 • C. Дефіцит залізовмісних ферментів
 • D. Зниження продукції тиреоїдних гормонів
 • E. Дефіцит вітаміну А
112.   У дитини першого року життя під час профілактичного огляду виявлено порушення мінералізації кісток. Нестача якого вітаміну може бути причиною цього?
 • A. Фолієва кислота
 • B. Рибофлавін
 • C. Кальциферол
 • D. Токоферол
 • E. Кобаламін
113.   До ендокринолога звернулася хвора 45 років із скаргами на підвищенний апетит, сухість слизових оболонок ротової порожнини, зростання діурезу. При обстеженні вперше виявлено інсуліннезалежний діабет. Який з названих препаратів доцільно призначити хворій?
 • A. Вазопресин
 • B. Окситоцин
 • C. Глібенкламід
 • D. Інсулін
 • E. Адіурекрин
114.   Вагітній жінці, що мала в анамнезі декілька викиднів, призначена терапія, яка містить вітамінні препарати. Укажіть вітамін, який сприяє виношуванню вагітності:
 • A. Піридоксальфосфат
 • B. Рутін
 • C. Цианкобаламін
 • D. Фолієва кислота
 • E. α-токоферол
115.   Дівчинка 6 років захворіла на дифтерію та померла від асфіксії на третю добу. На аутопсії слизова оболонка трахеї та бронхів стовщена, набрякла, тьмяна, вкрита сіруватими плівками, які легко відокремлюються. Про який вид запалення свідчать морфологічні зміни?
 • A. Дифтеритичне
 • B. Крупозне
 • C. Катаральне
 • D. Геморагічне
 • E. Серозне
116.   До стоматолога звернулася мати зі скаргами на руйнування зубів у дитини 2-х років. Під час огляду молочні зуби деформовані, уражені карієсом, у шийки коричнева облямівка. З анамнезу встановлено, що мати під час вагітності приймала антибіотики без контролю лікаря. Вкажіть, антибютики якої групи, що мають найбільш виражену тератогенну дію, могла приймати мати?
 • A. Цефалоспорини
 • B. Аміноглікозиди
 • C. Пєніциліни
 • D. Макроліди
 • E. Тетрацикліни
117.   У дитини 6 місяців спостерігається різке відставання в психомоторному розвитку, напади судом, бліда шкіра з екзематозними змінами, біляве волосся, блакитні очі. У цієї дитини найбільш вірогідно дозволить встановити діагноз визначення концентрації у крові та сечі:
 • A. Валінду
 • B. Фенілпірувату
 • C. Триптофану
 • D. Лейцину
 • E. Гістидину
118.   У хворого, який тривалий час страждає на хронічний ентероколіт, після вживання молока виникли метеоризм, діарея, коліки. З нестачею якого ферменту в кишечнику це пов’язано?
 • A. Лактаза
 • B. Сахараза
 • C. Амілаза
 • D. Мальтаза
 • E. Глікогенситнетаза
119.   Під час дослідження коронарних артерій виявлені атеросклеротичні бляшки з кальцинозом, що закривають просвіт судин на 1/3. У м’язі дрібні множинні білуваті прошарки сполучної тканини. Як називається процес, виявлений у міокарді?
 • A. Інфаркт міокарда
 • B. Дифузний кардіосклероз
 • C. Тигрове серце
 • D. Післяінфарктний кардіосклероз
 • E. Міокардит
120.   У хворого на хронічний цистіт у біоптаті слизової оболонки сечового міхура разом з перехідним епітелієм виявлені вогнища багатошарового плоского незроговілого епітелію. Який процес лежить в основі зазначених змін в епітелії?
 • A. Дистрофія
 • B. Метаплазія
 • C. Гіперплазія
 • D. Гіперкератоз
 • E. Дисплазія
121.   До медико-генетичної консультації звернулася жінка з приводу ризику захворювання на гемофілію у свого сина. Її чоловік страждає на це захворювання від народження. Жінка та її родичі не страждали на це захворювання. Визначте вірогідність народження хлопчика з гемофілією у цій сім’ї:
 • A. 0%
 • B. 50% хлопчиків будуть хворими
 • C. 75% хлопчиків будуть хворими
 • D. 100%
 • E. 25% хлопчиків будуть хворими
122.   Пацієнтка 58 років скаржиться на підвищену втомлюваність, зниження працездатності, сонливість, задишку під час швидкої ходи. У крові: ер.-4,6*1012/л, Hb- 92 г/л, кол.показн.- 0,6. У мазку крові велика кількість анулоцитів та мікроцитів. Для якої анемії це притаманно?
 • A. Постгеморагічна
 • B. Серповидноклітинна
 • C. Перніціозна
 • D. Залізодефіцитна
 • E. Гемолітична
123.   Під час медико-генетичного консультування родини зі спадковою патологією виявлено, що аномалія проявляється через покоління у чоловіків. Який тип успадковування притаманний для цієї спадкової аномалії?
 • A. Х-зчеплене рецесивне
 • B. Y-зчеплене
 • C. Аутосомне домінантне
 • D. Х-зчеплене домінантне
 • E. Аутосомне рецесивне
124.   До лікаря звернувся хворий зі скаргами на непереносимість сонячної радіації. Мають місце опіки шкіри та порушення зору. Попередній діагноз: альбінізм. Порушення обміну якої амінокислоти відзначається у цього пацієнта?
 • A. Пролін
 • B. Аланін
 • C. Лізин
 • D. Триптофан
 • E. Тирозин
125.   Під час експерименту подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс надходить у періоді вкорочення попереднього поодинокого м’язового скорочення?
 • A. Серія поодиноких скорочень
 • B. Асинхронний тетанус
 • C. Контрактура м’яза
 • D. Суцільний тетанус
 • E. Зубчастий тетанус
126.   У людини, що виконувала важку фізичну роботу в умовах підвищеної температури навколишнього середовища, змінилася кількість білків плазми крові. Що саме має місце у даному випадку?
 • A. Диспротеїнемія
 • B. Абсолютна гіпопротеїнемія
 • C. Відносна гіперпротеїнемія
 • D. Абсолютна гіпепротеїнемія
 • E. Парапротеїнемія
127.   У дитини 5 років діагностовано хворобу Брутона, яка проявляється у важкому перебігу бактеріальних інфекцій, відсутності В-лімфоцитів та плазматичних клітин. Які зміни вмісту імуноглобулінів будуть спостерігатися у сироватці крові цієї дитини?
 • A. Збільшення IgD,IgE
 • B. Зменшення IgD,IgE
 • C. Збільшення IgA, IgM
 • D. Змін не буде
 • E. Зменшення IgA, IgM
128.   Під час вивчення фаз мітотичного циклу корінця цибулі знайдено клітину, в якій хромосоми лежать в екваторіальній площині, утворюючи зірку. На якій стадії мітозу перебуває клітина?
 • A. Метафаза
 • B. Телофаза
 • C. Інтерфаза
 • D. Анафаза
 • E. Профаза
129.   У чоловіка 59 років спострерігаються ознаки паренхіматозної жовтяниці та портальної гіпертензії. Під час гістологічного дослідження пункційного біоптату печінки знайдено: балково-часточкова будова порушена, частина гепатоцитів має ознаки жирової дистрофії, утворюються порто-портальні сполучнотканинні септи з формуванням псевдочасточок, з наявністю пері-портальних лімфомакрофагальних інфільтратів. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Цироз печінки
 • B. Алкогольний гепатит
 • C. Токсична дистрофія
 • D. Хронічний гепатоз
 • E. Вірусний гепатит
130.   У хворих на колагеноз має місце процес деструкції сполучної тканини. Це підтверджується збільшенням у крові:
 • A. Активності ізоферментів ЛДГ
 • B. Вмісту оксипроліну та оксилізину
 • C. Вмісту уратів
 • D. Активності трансаміназ
 • E. Вмісту креатину та креатиніну
131.   У хворого 37 років на фоні тривалого застосування антибіотиків спостерігається підвищена кровоточивість при невеликих пошкодженнях. У крові - зниження активності II, VII, X факторів згортання крові; подовження часу згортання крові. Нестачею якого вітаміну обумовлені ці зміни?
 • A. Вітамін С
 • B. Вітамін D
 • C. Вітамін Е
 • D. Вітамін К
 • E. Вітамін А
132.   У новонародженної дитини виявлено гнійні виділення з кон’юктиви ока. Під час мікроскопії мазка з кон’юктиви знайдено велику кількість лейкоцитів та грамнегативні бобоподібні диплококи, що знаходяться всередині лейкоцитів. Який збудник є причиною цього захворювання?
 • A. Neisseria catarrhalis
 • B. Staphylococcus epidermidis
 • C. Streptococcus pyogenes
 • D. Neisseria gonorrhoeae
 • E. Staphylococcus aureus
133.   Під час обстеження чоловіка 45 років, який перебуває довгий час на вегетеріанській рослинній дієті, виявлено негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону стала причиною цього?
 • A. Надлишкова кількість води
 • B. Надлишкова кількість вуглеводів
 • C. Недостатня кількість вітамінів
 • D. Недостатня кількість білків
 • E. Недостатня кількість жирів
134.   В одному з гірських селищ спостерігалася масова загибель гризунів, що супроводжувалася захворюванням мешканців селища. Для цієї хвороби було притаманне швидке підвищення t0 до 400С, виражена інтоксикація, збільшення пахвинних лімфовузлів. У препаратах-мазках з трупного матеріалу виявлені грамнегативні палички овоїдної форми з біполярним забарвленням. Які мікроорганізми є збудниками цього інфекційного захворювання?
 • A. Збудник туляремії
 • B. Збудник сибірки
 • C. Стафілокок
 • D. Збудник чуми
 • E. Клостридії
135.   У дитячому садку планується проведення вакцинації проти коклюшу. Який препарат необхідно використати з цією метою?
 • A. Вакцина АКДП
 • B. АДП анатоксин
 • C. Вакцина БЦЖ
 • D. Типоспецифічна сироватка
 • E. Нормальний у-глобулін
136.   Під час обробки атипових кардіо-міоцитів синоатріального вузла біологічно активною речовиною, зареєстровано збільшення їх мембранного потенціалу через збільшену проникність для іонів калію. Яка біологічно активна речовина впливала на кардіоміоцити?
 • A. Адреналін
 • B. Ацетилхолін
 • C. Атріопептид
 • D. Норадреналін
 • E. Тироксин
137.   До гастроентерологічного відділення надійшов хворий із запаленням жовчних шляхів. У порціях жовчі виявлено рухомі найпростіші грушоподібної форми, двоядерні, з опорним стрижнем - аксостилем. Яке протозойне захворювання діагностується у хворого?
 • A. Трихомоноз
 • B. Амебіаз кишковий
 • C. Амебна дизєнтєрія
 • D. Балантидіаз кишковий
 • E. Лямбліоз
138.   На практичному занятті з мікробіології студентам запропоновано пофарбувати готові зафіксовані мазки із мокротиння хворого на туберкульоз. Який метод фарбування треба використати у данному випадку?
 • A. Грама
 • B. Циля-Нільсена
 • C. Буррі
 • D. Романовського-Гімза
 • E. Гінса
139.   3 роки тому хворій 34 років було встановлено діагноз хронічного гломерулонефриту. За останні 6 місяців з’явилися набряки. Що лежить в основі їх розвитку?
 • A. Гіперпродукція вазопресину
 • B. Порушення білковоутворюючої функції печінки
 • C. Гіперосмолярність плазми
 • D. Протеїнурія
 • E. Гіперальдостеронізм
140.   Куди треба провести катетер для забору лімфи з грудної лімфатичної протоки?
 • A. У верхню порожнисту вену
 • B. У лівий венозний кут
 • C. У правий венозний кут
 • D. У нижню порожнисту вену
 • E. У ліву пахвинну вену
141.   Жінка 62 років скаржиться на частий біль у ділянці грудної клітки та хребта, переломи ребер. Лікар припустив мієломну хворобу (плазмоцитому). Який з перерахованих нижче лабораторних показників буде мати найбільше діагностичне значення?
 • A. Протєїнурія
 • B. Парапротеїнемiя
 • C. Гiперальбумiнемiя
 • D. Гіпогло6улінємія
 • E. Гіпопротеїнемія
142.   На розтині тіла чоловіка 46 років на слизовій оболонці прямої та сигмовидної кишок виявилено множинні коричнево-зелені нашарування, крововиливи; у просвіті кишки слиз, невелика кількість крові; гістологічно - фібринозний коліт. При бактеріологічному дослідженні вмісту кишки висіяно S.Sonne. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Сальмонельоз
 • B. Ієрсініоз
 • C. Хвороба Крона
 • D. Дизентерія
 • E. Холера
143.   Людина хворіє на цукровий дiабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 7,2 ммоль/л. Рівень якого білка плазми крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8 тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії?
 • A. С-реактивний білок
 • B. Альбумін
 • C. Ілікозильований гемоглобін
 • D. Фібриноген
 • E. Церулоплазмін
144.   Територію старого худобомогильника, який не використовувався більше 50 років, планується відвести під житлове будівництво. Однак дослідження грунту виявило наявність життєздатних спор збудника особливо небезпечного захворювання. Який із вказаних мікроорганізмів найбільш вірогідно міг зберігатися у грунті протягом такого тривалого часу?
 • A. Mycobacterium bovis
 • B. Brucella abortus
 • C. Batillus anthratis
 • D. Frantisella tularensis
 • E. Yerarna pestis
145.   У чоловіка 55 років, який протягом багатьох років страждає на недостатність мітрального клапана, виникла гостра серцева недостатність. Який патофізіологічний варіант недостатності серця спостерігається у цьому випадку?
 • A. Нейрогенне ушкодження серця
 • B. Гіпоксичне ушкодження серця
 • C. Гостра тампонада серця
 • D. Коронарогенне ушкодження серця
 • E. Перевантаження серця об’ємом
146.   У дитини 5 років температура підвищилася до 40оС, з’явився різкий головний біль, блювання, неспокій, озноб. Через 4 дні з’явилася геморагічна висипка на шкірі, олігоурія та надниркова недостаність, що і стало причиною смерті. При бактеріологічному дослідженні мазків з глотки виявлено менінгокок. Яка форма хвороби виявлена?
 • A. Менінгококцемія
 • B. Гідроцефалія
 • C. Менінгококовий менінгіт
 • D. Менінгококовий назофарингіт
 • E. Менінгоенцефаліт
147.   Під час дослідження сироватки крові пацієнта з ознаками імунодефіциту виявлено антитіла до білків gP120 та gP41. Наявність якої інфекції у хворого підтверджує цей результат?
 • A. ВІЛ-інфекція
 • B. TORCH-інфекція
 • C. HLTV-1-інфекція
 • D. ЕСНО-інфекція
 • E. HBV-інфекція
148.   В умовах експерименту у кролика перев’язали ниркову артерію, що через 2 тижні призвело до суттєвого збільшення артеріального тиску. У результаті збільшення секреції якої біологічно активної речовини це відбулося?
 • A. Вазопресин
 • B. Натрійуретичний гормон
 • C. Норадреналін
 • D. Адреналін
 • E. Ренін
149.   У хворої параліч мімічної мускулатури, розлад сприйняття смаку в передніх 2/3 язика, зменшення слиновиділення. Який з черепних нервів уражений?
 • A. N.vagus
 • B. N.glossphapyngeus
 • C. N.hypoglossus
 • D. N.trigeminus
 • E. N.facialis
150.   Хворий звернувся із скаргами на загальну слабкість, головний біль, нудоту, блювання, рідкі випорожнення з домішками слизу та крові. При мікроскопії дуоденального вмісту та при дослідженні свіжих фекалій виявлено рухомі личинки. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Дракункульоз
 • B. Анкілостомідоз
 • C. Стронгілоїдоз
 • D. Трихоцефальоз
 • E. Ентеробіоз
151.   Під час розтину тіла чоловіка, який служив на підводному атомному човні, виявили наступне: спустошення в кістковому мозку (панмієлофтиз), анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія, розпад лімфоцитів у лімфатичних вузлах, селезінці, лімфатичному апараті шлунково-кишкового тракту, крововиливи в на-днирники. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Гостра променева хвороба
 • B. Гострий лейкоз
 • C. Кесонна хвороба
 • D. Гостра анемія
 • E. Вібраційна хвороба
152.   У хворого струс головного мозку, що супроводжується повторним блюванням та задишкою. В артерiальнiй крові: рН- 7,62; PC02- 40 мм рт.ст. Яке порушення кислотно-основного стану у хворого?
 • A. Газовий ацидоз
 • B. Негазовий алкалоз
 • C. -
 • D. Негазовий ацидоз
 • E. Газовий алкалоз
153.   Оглядаючи черевну порожнину потерпілого з проникним пораненням передньої черевної стінки, хірург помітив пошкодження малого сальника, з якого витікала яскраво-червона (артеріальна) кров. Яка артерія виявилася пошкодженою?
 • A. A.gastroepiploica dextra
 • B. A.hepatica propria
 • C. A.lienalis
 • D. A.gastroepiploica sinistra
 • E. A.hepatica communis
154.   На мікропрепараті серця розрізняються клітини прямокутної форми, розмірами від 50 до 120 мкм, з центрально розташованим ядром, розвиненими міофібрилами, зв’язані між собою вставними дисками. Яку функцію виконують ці клітини?
 • A. Скорочення серця
 • B. Проведення імпульсів
 • C. Регенераторна
 • D. Ендокринна
 • E. Захисна
155.   У людини через 10 хвилин після початку інтенсивної фізичної роботи кількість еритроцитів у крові збільшилася з 4,0*1012/л до 4,5*1012/л. Що є основною причиною цього?
 • A. Втрата води організмом
 • B. Пригнічення руйнування еритроцитів
 • C. Збільшення хвилинного об’єму крові
 • D. Активація еритропоезу
 • E. Вихід еритроцитів з депо
156.   До травматологічного пункту доставлено хворого з ушкодженням нижньої кінцівки внаслідок прямого удару по внутрішній поверхні середньої третини гомілки. Перелом якого анатомічного утворення найбільш вірогідний?
 • A. Діафіз великогомілкової кістки
 • B. Дистальний епіфіз малогомілкової кістки
 • C. Проксимальний епіфіз великогомілкової кістки
 • D. Дистальний епіфіз великогомілкової кістки
 • E. Проксимальний епіфіз малогомілкової кістки
157.   До лікаря звернувся пацієнт з приводу пожовтіння склер та шкіри. Під час обстеження не виявлено ознак енцефалопатії, холемічного та ахолічного синдромів. Яка жовтяниця розвинулася у цього пацієнта?
 • A. Гемолітична
 • B. Ензимопатична
 • C. Ядерна
 • D. Паренхіматозна
 • E. Механічна
158.   Жінка 33 років страждає на гепатоцеребральну дистрофію (хвороба Вільсона). У крові - знижений вміст церулоплазміну. У сечі - різко підвищений вміст амінокислот. Посиленням якого процесу зумовлені ці зміни?
 • A. Переамінування амінокислот
 • B. Розпад тканинних 6ілків
 • C. Комплексоутворення амінокислот з міддю
 • D. Синтез сечовини
 • E. Ілюконеогенез
159.   У хворого з широким інфарктом міокарда розвинулася серцева недостатність. Який патогенетичний механізм її розвитку?
 • A. Гостра тампонада серця
 • B. Реперфузійне ураження міокарда
 • C. Зменшення маси функціонуючих кардіоміоцитів
 • D. Перевантаження серця тиском
 • E. Перевантаження серця об’ємом
160.   Хворій на ревматоїдний поліартрит призначили нестероїдний протизапальний засіб - диклофенак натрію. Через деякий час у хворої виникло загострення супутнього захворювання, що змусило відмінити препарат. Яке супутнє захворювання могло призвести до відміни препарату?
 • A. Ішемічна хвороба серця
 • B. Гіпертонічна хвороба
 • C. Цукровий діабет
 • D. Виразкова хвороба шлунка
 • E. Бронхіальна астма
161.   Внаслідок тривалого голодування в організмі людини швидко зникають резерви вуглеводів. Який з процесів метаболізму підтримує при цьому вміст глюкози в крові?
 • A. Пентозофосфатний цикл
 • B. Глікогеноліз
 • C. Глюконеогенез
 • D. Аеробний гліколіз
 • E. Анаеробний гліколіз
162.   У хворого 53 років після поранення в ділянку промежини відмічається довільне сечовиділення. Який з м’язів найбільш вірогідно ушкоджений?
 • A. M.transversus реrіnеі profundus
 • B. M.sphyncter uretrae
 • C. M.bulbospongiosus
 • D. M.ischiocavemosus
 • E. M.transversus реrineі superficialis
163.   У людини крововилив у задню центральну звивину призвів до порушення чутливості з протилежного боку. Який вид чутливості порушений?
 • A. Зорова
 • B. Слухова та зорова
 • C. Слухова
 • D. Нюхова та смакова
 • E. Шкірна та пропріоцептивна
164.   У людини вимірють внутрішньо-плевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює - 7,5 см вод.ст.?
 • A. Форсований видих
 • B. -
 • C. Спокійний видих
 • D. Спокійний вдих
 • E. Форсований вдих
165.   Хворий багато років страждав на бронхіальну астму та помер від нападу ядухи. Під час гістологічного дослідження легень виявлено: в просвіті бронхіол та дрібних бронхів багато слизу з домішкою еозинофілів, склероз міжальвеолярних перетинок, розширення просвіту альвеол. Який механізм розвитку реакції гіперчутливості мав місце?
 • A. Реагінова реакція
 • B. Імунокомплексна реакція
 • C. Цитоліз, обумовлений лімфоцитами
 • D. Цитотоксична реакція
 • E. Гранулематоз
166.   У студента перед іспитом виникла тахікардія. Які зміни на ЕКГ свідчитимуть про її наявність?
 • A. Подовження інтервалу R-R
 • B. Вкорочення інтервалу R-R
 • C. Вкорочення інтервалу P-Q
 • D. Подовження комплексу QRS
 • E. Подовження сегменту Q-T
167.   Хворому, що страждає на тромбоемболічну хворобу, призначений штучний антикоагулянт пелентан. Антагоністом якого вітаміну є цей препарат?
 • A. Вітамін Е
 • B. Вітамін С
 • C. Вітамін А
 • D. Вітамін D
 • E. Вітамін К
168.   Під час гістологічного дослідження тимуса чоловіка 40 років, визначено зменшення частки паренхіматозних елементів залози, збільшення частки жирової та пухкої сполучної тканини, збагачення її тимусними тільцями при незмінній загальній масі органу. Як зветься таке явище?
 • A. Акцідентальна інволюція
 • B. Дистрофія
 • C. Вікова інволюція
 • D. Атрофія
 • E. Гіпотрофія
169.   Постраждалому з колотою раною передньої стінки шлунка надається хірургічна допомога. До якого утворення порожнини очеревини потрапив вміст шлунка?
 • A. Печінкова сумка
 • B. Передшлункова сумка
 • C. Лівий мезентеріальний синус
 • D. Сальникова сумка
 • E. Правий мезентеріальний синус
170.   У молодої жінки видалили пухлину дистального кінця стегнової кістки, яка швидко зростала. Макроскопічно: пухлина строкатого вигляду - від біло-сірого до коричнево-червоного кольору, пухкої консистенції. Мікроскопічно: основний тканинний компонент пухлини представлений кістковими та остеоїдними структурами, вистеленими атиповими остеобластами з патологічними мітозами; безліч тонкостінних судин. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Ангіосаркома
 • B. Остеома
 • C. Остеосаркома
 • D. Саркома Юїнга
 • E. Хондрома
171.   У хворого на хронічний гломерулонефрит швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) знижена до 20% від нормальної. Що є основною причиною зниження ШКФ у даному випадку?
 • A. Ішемія нирок
 • B. Тубулопатія
 • C. Обтурація сечовивідних шляхів
 • D. Зменшення кількості функціонуючих нефронів
 • E. Тромбоз ниркових артерій
172.   Тромбоз коронарної артерії спричинив розвиток інфаркту міокарда. Які механізми ушкодження кардіоміоцитів є домінуючими при цьому захворюванні?
 • A. Протеїнові
 • B. Ліпідні
 • C. Кальцієві
 • D. Електролітно-осмотичні
 • E. Ацидотичні
173.   Під час гістологічного дослідження біопсійного матеріалу шлунка виявили малу кількість чи повну відсутність парієтальних клітин у залозах. Слизову оболонку якої ділянки шлунку вивчали?
 • A. Пілоричний відділ
 • B. Кардіальний відділ
 • C. Дно
 • D. Тіло
 • E. -
174.   Перед відрядженням за кордон лікарю, з метою профілактики малярії, призначено засіб з гістомизонтоцидною дією. Який препарат він одержував?
 • A. Доксициклін
 • B. Бісептол
 • C. Примахін
 • D. Хінін
 • E. Хлоридин
175.   У хворого лікар діагностував гостру гонорею. З анамнезу відомо, що раніше він переніс гонорею та вилікування було повним. До якої категорії інфекцій можна віднести це нове захворювання?
 • A. Аутоінфекція
 • B. Суперінфекція
 • C. Вторинна інфекція
 • D. Реінфекція
 • E. Рецидив
176.   Під час ультразвукового обстеження вагітної жінки було діагностовано багатоводдя. З порушенням діяльності яких позазародкових органів можна пов’язати даний патологічний стан?
 • A. Плацента
 • B. Хоріон
 • C. Алантоїс
 • D. Жовтковий мішок
 • E. Амніотична оболонка
177.   Хвора надійшла до клініки зі скаргами на загальну слабкість, запаморочення, задишку. Незадовго до звернення у клініку вона приймала левоміцетин для профілактики кишкових інфекцій. У крові: ер.- 1,9*1012/л, Hb- 58 г/л, колірний показник- 0,9; лейк.- 2,2*109/л. Про яку анемію це свідчить?
 • A. Апластична
 • B. Гіпопластична
 • C. Гемолітична
 • D. Залізодефіцитна
 • E. Метапластична
178.   До терапевтичного відділення надійшов хворий з тривалою бронхопневмонією. Антибіотикотерапія не дала належного ефекту. Який препарат для підвищення імунного статусу доцільно додати до комплексної терапії цього хворого?
 • A. Парацетамол
 • B. Димедрол
 • C. Сульфокамфокаїн
 • D. Аналгін
 • E. Тималін
179.   У процесі онтогенезу у людини на організменному рівні проявилися наступні зміни: зменшилася життєва ємність легень, збільшився артеріальний тиск, розвинувся атеросклероз. Який період онтогенезу найбільш вірогідний у цьому випадку?
 • A. Молодий вік
 • B. Початок зрілого віку
 • C. Підлітковий
 • D. Похилий вік
 • E. Юнацький
180.   У хворої гінекологічного відділення виникли симптоми внутрішньої кровотечі. Який засіб слід призначити з метою пригнічення фібринолізу та зупинки кровотечі?
 • A. Контрикал
 • B. Вікасол
 • C. Хлористий кальцій
 • D. Фібриноген
 • E. Дицинон
181.   Під час обстеження хворого була виявлена недостатня кількість імуноглобулінів. Які з клітин імунної системи їх продукують?
 • A. Плазматичні
 • B. Т-супресори
 • C. Т-кілери
 • D. Т-хелпери
 • E. Плазмобласти
182.   У хворого через добу після апендектомії у крові визначається нейтрофільний лейкоцитоз із регенеративним зсувом. Який найбільш вірогідний механізм розвитку лейкоцитозу у даному випадку?
 • A. Уповільнення еміграції лейкоцитів у тканини
 • B. Уповільнення руйнування лейкоцитів
 • C. Перерозподіл лейкоцитів у організмі
 • D. Посилення лейкопоезу та уповільнення еміграції лейкоцитів у тканини
 • E. Посилення лейкопоезу
183.   У збудливій клітині заблокували іонні канали. Це суттєво не змінило рівень потенціалу спокою, але клітина втратила здатність до генерації ПД. Які канали заблоковано?
 • A. Калієві
 • B. Натрієві
 • C. Хлорні
 • D. Кальцієві
 • E. Натрієві та калієві
184.   Хворому з травмою передпліччя під час репозиції кісток для міорелаксації введено дитилін. Повне відновлення тонусу та функції м’язів відбулося більш, ніж через годину. Чим можна пояснити значне подовження курареподібної дії препарату?
 • A. Утворенням активного метаболіту
 • B. Генетичним дефіцитом гідроксилази
 • C. Пригнічєнням мікросомного окиснення
 • D. Генетичним дефіцитом бутирилхолінестерази
 • E. Генетичним дєфіцитом моноамінооксидази
185.   Хворому на миготливу аритмію, в анамнезі якого бронхіальна астма, треба призначити протиаритмічний засіб. Який препарат з цієї групи ПРОТИПОКАЗАНИЙ хворому?
 • A. Аймалін
 • B. Верапаміл
 • C. Ніфедипін
 • D. Новокаїнамід
 • E. Анаприлін
186.   Під час визначення групової належності крові за системою АВ0, аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I та II груп, та не викликала сироватка III групи. Кров якої групи досліджується?
 • A. В(III)α
 • B. Неможливо визначити
 • C. А(II)β
 • D. O(I)α та β
 • E. АВ(IV)
187.   Хвора 13 років знаходиться на стаціонарному лікуванні в гематологічному відділенні обласної дитячої лікарні з діагнозом залізодефіцитна анемія. Який тип гіпоксії має місце у цієї хворої?
 • A. Циркуляторна
 • B. Гемічна
 • C. Змішана
 • D. Дихальна
 • E. Тканинна
188.   Під час лапаротомії хірург виявив гангренозне ураження низхідної ободової кишки. Тромбоз якої артерії зумовив цей стан?
 • A. Серединна ободова
 • B. Ліва ободова
 • C. Клубово-ободова
 • D. Права ободова
 • E. Верхня брижова
189.   На електронній мікрофотографії представлена клітина нейрального походження, що знаходиться у складі епітелію слизової оболонки. Дистальна частина периферійного відростку клітини має булавоподібне потовщення, від якого відходять 10-12 війок. Що це за клітина?
 • A. Нюхова
 • B. Палочкова зорова клітина
 • C. Сенсорна клітина смакової цибулини
 • D. Колбочкова зорова клітина
 • E. Біполярний нейрон спинномозкового вузла
190.   У пологовому будинку народилася дитина з численними порушеннями як зовнішніх так і внутрішніх органів - серця, нирок, травної системи. Був встановлений попередній діагноз - синдром Дауна. За допомогою якого методу можна підтвердити цей діагноз?
 • A. Біохімічний
 • B. Близнюковий
 • C. Популяційно-статистичний
 • D. Цитогенетичний
 • E. Генеалогічний
191.   Хворому, що страждає на хронічну серцеву недостатність, лікар порадив провести профілактичний курс лікування кардіотонічним препаратом з групи серцевих глікозидів, який приймають ентерально. Який препарат було рекомендовано хворому?
 • A. Дигоксин
 • B. Корглікон
 • C. Кордіамін
 • D. Кордарон
 • E. Строфантин
192.   Хлопчик 13 років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, втомлюваність. Спостерігається відставання у розумовому розвитку. При обстеженні виявлено високу концентрацію валіну, ізолейцину, лейцину в крові та сечі. Сеча специфічного запаху. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Хвороба Аддісона
 • B. Гістидинемія
 • C. Хвороба "кленового сиропу"
 • D. Тирозиноз
 • E. Базедова хвороба
193.   З хімічного виробництва до токсикологічного відділення доставлений хворий з отруєнням парами ртуті. Який препарат слід використати в даній ситуації?
 • A. Ізонітрозин
 • B. Ентеросорбент СКН
 • C. Налоксон
 • D. Активоване вугілля
 • E. Унітіол
194.   Хворий помер з явищами уремії. На розтині нирки збільшені, в’ялої консистенції, кіркова речовина широка, набрякла, з червоним крапом; мозкова речовина темно-червона. Мікроскопічно у порожнині капсули ниркового тільця виявлені “півмісяці" які стискають капіляри, дистрофія нефроцитів, набряк та інфільтрація строми. Яке захворювання стало причиною смерті цього чоловіка?
 • A. Амілоїдоз нирок
 • B. Нефролітіаз
 • C. Гломерулонефрит
 • D. Пієлонефрит
 • E. Нефротичний синдром
195.   У жінки через 6 місяців після пологів розвинулася маткова кровотеча. Під час гінекологічного обстеження у порожнині матки виявлена тканина темно-червоного кольору з множинними порожнинами, що нагадує "губку". Під час мікроскопічного дослідження пухлини у лакунах крові виявлені атипові світлі епітеліальні клітини Лангханса та гігантські клітини синцитіотрофобласта. Яка це пухлина?
 • A. Плоскоклітинний незроговілий рак
 • B. Аденокарцинома
 • C. Міхуровий занос
 • D. Хоріонепітеліома
 • E. Фіброміома
196.   Під час розтину тіла чоловіка 56 років, який страждав на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень, знайдено збільшену у розмірах щільну селезінку. На розрізі тканина її коричнево-рожевого кольору, гладенька, з віскоподібною поверхнею. Який з перелічених патологічних процесів у селезінці найбільш вірогідний?
 • A. Цианотична індурація
 • B. Глазурна селезінка
 • C. Сальна селезінка
 • D. Сагова селезінка
 • E. Порфірна селезінка
197.   У крові хворого концентрація альбумінів складає 2,8 г/л, підвищена концентрація лактатдегідрогенази 5 (ЛДГ5). Про захворювання якого органа це свідчить?
 • A. Печінка
 • B. Нирка
 • C. Легеня
 • D. Селезінка
 • E. Серце
198.   У здорового обстежуваного в стані спокою кількість еритроцитів становить 5,65*1012/л. Причиною цього може бути те, що обстежуваний:
 • A. Мешканець високогір’я
 • B. Вагітна жінка
 • C. Шахтар
 • D. Студент
 • E. Відповідальний працівник міністерства
199.   Під час рентгенологічного дослідження кісток основи черепа виявлено збільшення турецького сідла та деструкція окремих його ділянок. Пухлинне розростання якого анатомічного утворення може спричинити таке руйнування кістки?
 • A. Чотиригорбове тіло
 • B. Гіпофіз
 • C. Епіфіз
 • D. Зоровий горб
 • E. Колінчасті тіла
200.   До лікаря звернувся хворий із скаргами на біль у лівій половині шиї, який посилюється при рухах голови. Положення при якому біль не турбує - це нахил голови ліворуч з поверненим обличчям праворуч. Ураження якого м’яза спричиняє біль у даному випадку?
 • A. M.stemocleidomastoideus dexter
 • B. M.longus со11і
 • C. M.platisma dexter
 • D. M.platisma sister
 • E. М.stemocleidomastoideu sinister
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 2 користувачів, 19 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 15.43ms.