Буклет 2005 року

1.   Хворому, що страждає на склеродермію (колагенове захворювання), було призначено імунодепресант, який відноситься до групи протималярійних засобів, похідних хіноліну. Хворий приймав препарат тривало. Внаслідок цього у нього знизилася вага, посивіло волосся, зменшилася гострота зору, з’явилося миготіння перед очима. Було призначено обстеження у окуліста, який відмінив препарат. Визначте, яким препаратом лікували хворого:
 • A. Циклофосфан
 • B. Кризанол
 • C. Хінгамін
 • D. Хіноцид
 • E. Метотрексат
2.   У жінки 45 років народився хлопчик з розщепленням верхньої щелепи (“заяча губа” та “вовча паща”). Під час додаткового обстеження виявлені значні порушення з боку нервової, серцево-судинної систем та зору. При дослідженні каріотипу діагностована трісомія по 13 хромосомі. Який синдром має місце у хлопчика?
 • A. Шерешевського-Тернера
 • B. Едвардса
 • C. Клайнфельтера
 • D. Дауна
 • E. Патау
3.   У хворого діагностовано ураження стулок правого передсердно-шлуночкового клапана. Внаслідок запального процесу якої анатомічної структури серця відбулися зміни у стулках?
 • A. Серозний перикард
 • B. Ендокард
 • C. Епікард
 • D. Фіброзний перикард
 • E. Міокард
4.   Під час розтину тіла померлої в комі молодої людини, виявлено: поширений тромбоемболічний інфаркт лівої півкулі мозку, велика септична селезінка, імунокомплексний гломерулонефрит, виразки на стулках аортального клапану, що прикриті поліпоподібними тромбами з колоніями стафілококів. Яке захворювання викликало церебральну тромбоемболію?
 • A. Септикопіємія
 • B. Гострий ревматичний вальвуліт
 • C. Септицемія
 • D. Септичний бактеріальний ендокардит
 • E. Ревматичний тромбендокардит
5.   У пацієнта після травми виникли паралічі, розлади дотикової чутливості з правого боку; зліва паралічі відсутні, але порушена больова та температурна чутливість. Яка причина цього явища?
 • A. Пошкодження рухової зони кори головного мозку
 • B. Пошкодження середнього мозку
 • C. Пошкодження стовбура мозку
 • D. Однобічне пошкодження спинного мозку з правого боку
 • E. Пошкодження мозочка
6.   У хворого із значними периферічними набряками почергове застосування дихлотіазиду, етакринової кислоти та фуросеміду не викликало значного діуретичного ефекту. У крові значне підвищення кількості альдостерону. Вкажіть препарат вибору:
 • A. Маніт
 • B. Спіронолактон
 • C. Амілорид
 • D. Клопамід
 • E. Сечовина
7.   Під час розтину трупа жінки 69 років підвищеного живлення, яка померла від гострого інфаркту міокарда, в інтимі коронарних артерій знайдені численні білуваті, щільні, вибухаючі формування, що різко звужують просвіт судин. Для якої стадії атеросклерозу властиві такі зміни?
 • A. Атерокальциноз
 • B. Ліпосклероз
 • C. Ліпоїдоз
 • D. Атероматоз
 • E. Стадія утворення атероматозної виразки
8.   У хворого на хронічний гломерулонефрит швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) знижена до 20% від нормальної. Що є основною причиною зниження ШКФ у даному випадку?
 • A. Тромбоз ниркових артерій
 • B. Зменшення кількості функціонуючих нефронів
 • C. Тубулопатія
 • D. Обтурація сечовивідних шляхів
 • E. Ішемія нирок
9.   Чоловіка 45 років протягом останніх 3 років непокоїв сухий кашель; наростала задишка, легенева недостатність, швидко втрачалася вага. На розтині: легеневе серце; у легенях різко виражений фіброз з наявністю порожнин, що створюють картину "медових сот". Гістологічно: інтерстиційний фіброз з вираженою інфільтрацією строми лімфогістіоцитами з домішками нейтрофілів. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Післязапальний пневмосклероз
 • B. Хронічна бульозна емфізема
 • C. Пиловий пневмосклероз
 • D. Фіброзуючий альвеоліт
 • E. Бронхоектатична хвороба
10.   У процесі метаболізму в організмі людини утворюються активні форми кисню, у тому числі супероксидний аніонрадикал. За допомогою якого ферменту інактивується цей аніон?
 • A. Каталаза
 • B. Супероксиддисмутаза
 • C. Пероксидаза
 • D. Глутатіонпероксидаза
 • E. Глутатіонредуктаза
11.   У пологовому будинку народилася дитина з численними порушеннями як зовнішніх так і внутрішніх органів - серця, нирок, травної системи. Був встановлений попередній діагноз - синдром Дауна. За допомогою якого методу можна підтвердити цей діагноз?
 • A. Близнюковий
 • B. Генеалогічний
 • C. Цитогенетичний
 • D. Біохімічний
 • E. Популяційно-статистичний
12.   У хворого з гіпохромною анемією січеться та випадає волосся, відзначається підвищена ламкість нігтів, порушений смак. Якою є причина розвитку зазначених симптомів?
 • A. Дефіцит залізовмісних ферментів
 • B. Дефіцит вітаміну А
 • C. Дефіцит вітаміну В12
 • D. Зниження продукції тиреоїдних гормонів
 • E. Зниження продукції паратирину
13.   У хворого 53 років після поранення в ділянку промежини відмічається довільне сечовиділення. Який з м’язів найбільш вірогідно ушкоджений?
 • A. M.ischiocavemosus
 • B. M.transversus реrіnеі profundus
 • C. M.sphyncter uretrae
 • D. M.transversus реrineі superficialis
 • E. M.bulbospongiosus
14.   У представників однієї з людських популяцій тіло подовжене, широка варіабельність зросту, знижений об’єм м’язової маси, подовжені кінцівки, зменшена у розмірах і об’ємі грудна клітка, підвищене потовиділення, знижені показники основного обміну та синтезу жирів. До якого адаптивного типу людей відноситься дана популяція?
 • A. Тропічний
 • B. Проміжний
 • C. Гірський
 • D. Арктичний
 • E. Тип зони помірного клімату
15.   У жінки 37 років під час оперативного втручання на органах малого тазу виникла необхідність перев’язати маткову артерію. Яке з утворень може бути випадково перев’язаним разом з нею?
 • A. Маткова труба
 • B. Сечівник
 • C. Кругла зв’язка матки
 • D. Внутрішня клубова вена
 • E. Сечовід
16.   Під час бігу на довгі дистанції скелетна мускулатура тренованої людини використовує глюкозу з метою отримання енергії АТФ для м’язового скорочення. Вкажіть основний процес утилізації глюкози в цих умовах:
 • A. Ілікогенез
 • B. Аеробний гліколіз
 • C. Ілюконеогенез
 • D. Ілікогеноліз
 • E. Анаеробний гліколіз
17.   До лікаря звернувся хворий зі скаргами на непереносимість сонячної радіації. Мають місце опіки шкіри та порушення зору. Попередній діагноз: альбінізм. Порушення обміну якої амінокислоти відзначається у цього пацієнта?
 • A. Триптофан
 • B. Лізин
 • C. Аланін
 • D. Тирозин
 • E. Пролін
18.   Під час вивчення фаз мітотичного циклу корінця цибулі знайдено клітину, в якій хромосоми лежать в екваторіальній площині, утворюючи зірку. На якій стадії мітозу перебуває клітина?
 • A. Профаза
 • B. Інтерфаза
 • C. Анафаза
 • D. Метафаза
 • E. Телофаза
19.   Хворий, що лікувався з приводу неврозу сибазоном, скаржиться на зубний біль. Лікар призначив йому знеболювальний засіб у дозі, яка меньша за середню терапевтичну. Яке явище взяв до уваги лікар, зменшуючи дозу препарату?
 • A. Кумуляція
 • B. Лікарська залежiсть
 • C. Потенціювання
 • D. Толерантність
 • E. Сумація
20.   Після ремонту автомобілю в гаражному приміщенні водій потрапив до лікарні з симптомами отруєння вихлопними газами. Вміст якої речовини у крові буде підвищено?
 • A. Метгемоглобін
 • B. Карбоксигемоглобін
 • C. Глікозильований гемоглобін
 • D. Оксигемоглобін
 • E. Карбгемоглобін
21.   У крові хворого концентрація альбумінів складає 2,8 г/л, підвищена концентрація лактатдегідрогенази 5 (ЛДГ5). Про захворювання якого органа це свідчить?
 • A. Легеня
 • B. Печінка
 • C. Нирка
 • D. Серце
 • E. Селезінка
22.   У людини, що виконувала важку фізичну роботу в умовах підвищеної температури навколишнього середовища, змінилася кількість білків плазми крові. Що саме має місце у даному випадку?
 • A. Диспротеїнемія
 • B. Відносна гіперпротеїнемія
 • C. Парапротеїнемія
 • D. Абсолютна гіпепротеїнемія
 • E. Абсолютна гіпопротеїнемія
23.   У дитини 5 років температура підвищилася до 40оС, з’явився різкий головний біль, блювання, неспокій, озноб. Через 4 дні з’явилася геморагічна висипка на шкірі, олігоурія та надниркова недостаність, що і стало причиною смерті. При бактеріологічному дослідженні мазків з глотки виявлено менінгокок. Яка форма хвороби виявлена?
 • A. Менінгококовий назофарингіт
 • B. Менінгококцемія
 • C. Менінгококовий менінгіт
 • D. Менінгоенцефаліт
 • E. Гідроцефалія
24.   Тромбоз коронарної артерії спричинив розвиток інфаркту міокарда. Які механізми ушкодження кардіоміоцитів є домінуючими при цьому захворюванні?
 • A. Кальцієві
 • B. Електролітно-осмотичні
 • C. Ацидотичні
 • D. Ліпідні
 • E. Протеїнові
25.   У жінки 30 років виявлено недостатність зовнішньосекреторної функції підшлункової залози. Гідроліз яких поживних речовин буде порушений?
 • A. Білки
 • B. Жири, вуглеводи
 • C. Білки, вуглеводи
 • D. Білки, жири, вуглеводи
 • E. Білки, жири
26.   Під час ультразвукового обстеження вагітної жінки було діагностовано багатоводдя. З порушенням діяльності яких позазародкових органів можна пов’язати даний патологічний стан?
 • A. Плацента
 • B. Амніотична оболонка
 • C. Хоріон
 • D. Алантоїс
 • E. Жовтковий мішок
27.   До приймального відділення лікарні надійшов непритомний юнак з ознаками отруєння морфіном. Відзначається поверхневе та рідке дихання, яке обумовлене пригніченням дихального центру. Який тип недостатності дихання виник при цьому?
 • A. Вентиляційна обструктивна
 • B. Перфузійна
 • C. Вентиляційна дисрегуляторна
 • D. Дифузійна
 • E. Вентиляційна рестриктивна
28.   У гістопрепараті представлено паренхіматозний орган, що має кіркову та мозкову речовину. Кіркова речовина утворена тяжами епітеліоцитів, між якими проходять кровоносні капіляри; тяжі формують три зони. Мозкова речовина складається з хромафіноцитів та венозних синусоїдів. Який орган має зазначені морфологічні ознаки?
 • A. Лімфатичний вузол
 • B. Щитовидна залоза
 • C. Тимус
 • D. Наднирник
 • E. Нирка
29.   У хворої параліч мімічної мускулатури, розлад сприйняття смаку в передніх 2/3 язика, зменшення слиновиділення. Який з черепних нервів уражений?
 • A. N.facialis
 • B. N.hypoglossus
 • C. N.trigeminus
 • D. N.vagus
 • E. N.glossphapyngeus
30.   У хворого підвищений вміст глюкози в крові; є цукор в сєчі. Під час пункційної біопсії нирки виявлено: розширення мезангія з осередковим накопиченням мембраноподібної речовини з перигломерулярним склерозом деяких клубочків, гіаліноз та плазматичне просякання артеріол, лімфогістіоцитарна інфільтрація строми з наявністю поліморфноядерних лейкоцитів; глікогенна інфільтрація нефроцитів вузького сегмента. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Підгострий гломерулонефрит
 • B. Діабетичний гломерулосклероз
 • C. Гострий гломерулонефрит
 • D. Пієлонефрит
 • E. Хронічний гломерулонефрит
31.   Оглядаючи черевну порожнину потерпілого з проникним пораненням передньої черевної стінки, хірург помітив пошкодження малого сальника, з якого витікала яскраво-червона (артеріальна) кров. Яка артерія виявилася пошкодженою?
 • A. A.gastroepiploica sinistra
 • B. A.lienalis
 • C. A.hepatica propria
 • D. A.hepatica communis
 • E. A.gastroepiploica dextra
32.   Хворий відзначає часті проноси, особливо після вживанняжирної їжі, схуднення. Лабораторні дослідження показали наявність стеатореї; кал гіпохолічний. Що може бути причиною такого стану?
 • A. Недостатність панкреатичної ліпази
 • B. Запалення слизової оболонки тонкої кишки
 • C. Обтурація жовчних шляхів
 • D. Незбалансована дієта
 • E. Недостатність панкреатичної фосфо-ліпази
33.   Лікар-дослідник у складі альпіністської експедиції піднявся у базовий табір, розташований на висоті 5000 м. На 3-й день перебування у нього з’явилися ознаки гірської хвороби: задишка, головний біль, втрата апетиту, загальна слабкість, ціаноз. Який тип гіпоксії має місце в цьому випадку?
 • A. Гіпоксична
 • B. Змішана
 • C. Тканинна
 • D. Гемічна
 • E. Циркуляторна
34.   Хвора у віці 69 років страждає хронічними запорами, в основі яких лежить гіпотонія товстої кишки. Який з перерахованих препаратів доцільно призначити?
 • A. Натрію сульфат
 • B. Бісакоділ
 • C. Касторова олія
 • D. Прозерин
 • E. Магнію сульфат
35.   Хворий багато років страждав на бронхіальну астму та помер від нападу ядухи. Під час гістологічного дослідження легень виявлено: в просвіті бронхіол та дрібних бронхів багато слизу з домішкою еозинофілів, склероз міжальвеолярних перетинок, розширення просвіту альвеол. Який механізм розвитку реакції гіперчутливості мав місце?
 • A. Цитоліз, обумовлений лімфоцитами
 • B. Цитотоксична реакція
 • C. Гранулематоз
 • D. Реагінова реакція
 • E. Імунокомплексна реакція
36.   У хворого з широким інфарктом міокарда розвинулася серцева недостатність. Який патогенетичний механізм її розвитку?
 • A. Перевантаження серця об’ємом
 • B. Реперфузійне ураження міокарда
 • C. Гостра тампонада серця
 • D. Зменшення маси функціонуючих кардіоміоцитів
 • E. Перевантаження серця тиском
37.   У процесі онтогенезу у людини на організменному рівні проявилися наступні зміни: зменшилася життєва ємність легень, збільшився артеріальний тиск, розвинувся атеросклероз. Який період онтогенезу найбільш вірогідний у цьому випадку?
 • A. Підлітковий
 • B. Похилий вік
 • C. Молодий вік
 • D. Юнацький
 • E. Початок зрілого віку
38.   Під час гістологічного дослідження тимуса чоловіка 40 років, визначено зменшення частки паренхіматозних елементів залози, збільшення частки жирової та пухкої сполучної тканини, збагачення її тимусними тільцями при незмінній загальній масі органу. Як зветься таке явище?
 • A. Атрофія
 • B. Дистрофія
 • C. Акцідентальна інволюція
 • D. Гіпотрофія
 • E. Вікова інволюція
39.   Хворий надійшов зі скаргами на диспептичні розлади, мелену, гемороїдальні кровотечі. Під час дослідження виявлено розширення сітки венозних судин на передній стінці живота, збільшення його розмірів. Яка патологія може мати такі симптоми?
 • A. Коліт
 • B. Виразкова хвороба
 • C. Ентерит
 • D. Портальна гіпертензія
 • E. Кишкова аутоінтоксикація
40.   У хворого 60 років виявлено розширення вен стравоходу, прямої кишки та підшкірних вен передньої черевної стінки. Система якої вени ушкоджена?
 • A. Ворітна
 • B. Непарна
 • C. Верхня брижова
 • D. Верхня порожниста
 • E. Нижня порожниста
41.   Новонароджена дитина має недорозвинений тимус. Який вид гемопоезу буде порушений?
 • A. Мегакаріоцитопоез
 • B. Лімфопоез
 • C. Еритропоез
 • D. Моноцитопоез
 • E. Гранулоцитопоез
42.   У хворого струс головного мозку, що супроводжується повторним блюванням та задишкою. В артерiальнiй крові: рН- 7,62; PC02- 40 мм рт.ст. Яке порушення кислотно-основного стану у хворого?
 • A. Газовий алкалоз
 • B. Негазовий алкалоз
 • C. Негазовий ацидоз
 • D. -
 • E. Газовий ацидоз
43.   Під час обробки атипових кардіо-міоцитів синоатріального вузла біологічно активною речовиною, зареєстровано збільшення їх мембранного потенціалу через збільшену проникність для іонів калію. Яка біологічно активна речовина впливала на кардіоміоцити?
 • A. Ацетилхолін
 • B. Атріопептид
 • C. Адреналін
 • D. Тироксин
 • E. Норадреналін
44.   До травматологічного пункту доставлено хворого з ушкодженням нижньої кінцівки внаслідок прямого удару по внутрішній поверхні середньої третини гомілки. Перелом якого анатомічного утворення найбільш вірогідний?
 • A. Проксимальний епіфіз великогомілкової кістки
 • B. Діафіз великогомілкової кістки
 • C. Проксимальний епіфіз малогомілкової кістки
 • D. Дистальний епіфіз малогомілкової кістки
 • E. Дистальний епіфіз великогомілкової кістки
45.   Зі слизових оболонок та з харкотиння хворого, який тривалий час приймав імунодепресанти, були виділені грампозитивні великі овальні клітини з брунькуванням, що розташовані хаотично, та подовжені клітини у вигляді ланцюжків. Який збудник виділений?
 • A. Стрептобактерії
 • B. Актиноміцети
 • C. Стрептококи
 • D. Кандиди
 • E. Ієрсінії
46.   У здорової дорослої людини проводять зондування порожнин серця. Зонд знаходится у лівому шлуночку. Під час якої фази (періоду) серцевого циклу буде зареєстровано збільшення тиску від 8 до 70 мм рт.ст.?
 • A. Фаза повільного вигнання
 • B. Фаза асинхронного скорочення
 • C. Фаза швидкого вигнання
 • D. Період вигнання
 • E. Фаза ізометричного скорочення
47.   Під час огляду дитини, яка перехворіла на кір, у м’яких тканинах щік та промежини виявлено нечітко відмежовані, набряклі, червоно-чорного кольору ділянки, у яких виявляється помірна флюктуація. Яке ускладнення розвинулося у дитини?
 • A. Трофічна виразка
 • B. Суха гангрена
 • C. Волога гангрена (нома)
 • D. Пролежень
 • E. Газова гангрена
48.   У загальному вигляді генетичний апарат еукаріот є таким: ек-зон-інтрон-екзон. Така структурно-функціональна організація гена зумовлює особливості транскрипції. Якою буде про-і-РНК відповідно до згаданої схеми?
 • A. Екзон-інтрон-екзон
 • B. Екзон-інтрон
 • C. Екзон-екзон
 • D. Екзон-екзон-інтрон
 • E. Інтрон-екзон
49.   Хворому, що страждає на стенокардію та приймає ізосорбіда мононітрат, було додатково призначено лікарський засіб з дезагрегантним ефектом. Визначте цей препарат:
 • A. Анаприлін
 • B. Валідол
 • C. Ніфедипін
 • D. Нітрогліцерин
 • E. Ацетилсаліцилова кислота
50.   Після крововиливу в мозок у хворого стали неможливими активні рухи лівих руки та ноги. Тонус м’язів цих кінцівок підвищено, їх спінальні рефлекси різко підсилені, розширено зони рефлексів. Рефлекс Бабінського зліва. Який вид розладу рухів має місце у хворого?
 • A. Центральний параліч
 • B. В’ялий параліч
 • C. Спінальний шок
 • D. Рефлекторний параліч
 • E. Периферичний параліч
51.   До реанімаційного відділення надійшов хворий із симптомами гострого отруєння морфіном - непритомність, гіпотермія, дихання Чейн-Стокса, гіпотензія, брадикардія, міоз. Який з перерахованих препаратів буде найефективнішим у даній ситуації?
 • A. Камфора
 • B. Кордіамін
 • C. Кофеїн
 • D. Етимізол
 • E. Налоксон
52.   Хворому, що страждає на хронічну серцеву недостатність, лікар порадив провести профілактичний курс лікування кардіотонічним препаратом з групи серцевих глікозидів, який приймають ентерально. Який препарат було рекомендовано хворому?
 • A. Строфантин
 • B. Дигоксин
 • C. Кордіамін
 • D. Кордарон
 • E. Корглікон
53.   Людина за призначенням лікаря тривалий час приймала препарат з групи глюкокортикоїдних гормонів. Секреція якого (яких) з наведених гормонів буде пригнічена внаслідок цього?
 • A. Тиротропний
 • B. Статеві
 • C. Мінералокортикоїди
 • D. Соматотропний
 • E. Кортикотропний
54.   У хворого лікар діагностував гостру гонорею. З анамнезу відомо, що раніше він переніс гонорею та вилікування було повним. До якої категорії інфекцій можна віднести це нове захворювання?
 • A. Вторинна інфекція
 • B. Аутоінфекція
 • C. Рецидив
 • D. Реінфекція
 • E. Суперінфекція
55.   Який механізм тепловіддачі найбільш ефективно реалізується під час перебування людини при температурі навколишнього середовища +350С та 80% вологості повітря?
 • A. Конвекція
 • B. Радіація
 • C. Випаровування
 • D. Теплопроведення
 • E. -
56.   Тестостерон та його аналоги збільшують масу скелетних м’язів, що дозволяє використовувати їх для лікування дистрофій. Взаємодією з яким клітинним субстратом зумовлена ця дія?
 • A. Хроматин
 • B. Ядерні рецептори
 • C. Рибосоми
 • D. Мембранні рецептори
 • E. Білки-активатори транскрипції
57.   При обстеженні на бактеріоносійство черевного тифу у сироватці крові кухарки шкільної їдальні виявлені Vі-антитіла. Яка з перелічених реакцій була використана у данному випадку?
 • A. ІФА
 • B. РНГА
 • C. РЗК
 • D. РІФ
 • E. Реакція Відаля
58.   Під час розтину трупа чоловіка 56 років у термінальному відділі тонкої кишки виявлено декілька виразок діаметром 4-5 см. Краї виразок піднімаються над поверхнею слизової оболонки; стінки вкриті сірувато-жовтуватими масами, які кришаться. Реакція Відаля позитивна. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Черевний тиф
 • B. Хвороба Крона
 • C. Дизентерія
 • D. Паратиф
 • E. Поворотний тиф
59.   Хворий помер з явищами уремії. На розтині нирки збільшені, в’ялої консистенції, кіркова речовина широка, набрякла, з червоним крапом; мозкова речовина темно-червона. Мікроскопічно у порожнині капсули ниркового тільця виявлені “півмісяці" які стискають капіляри, дистрофія нефроцитів, набряк та інфільтрація строми. Яке захворювання стало причиною смерті цього чоловіка?
 • A. Амілоїдоз нирок
 • B. Пієлонефрит
 • C. Нефротичний синдром
 • D. Гломерулонефрит
 • E. Нефролітіаз
60.   Вагітній жінці, що мала в анамнезі декілька викиднів, призначена терапія, яка містить вітамінні препарати. Укажіть вітамін, який сприяє виношуванню вагітності:
 • A. Цианкобаламін
 • B. α-токоферол
 • C. Рутін
 • D. Фолієва кислота
 • E. Піридоксальфосфат
61.   У чоловіка 42 років, який страждає на подагру, в крові підвищена концентрація сечової кислоти. Для зниження рівня сечової кислоти йому призначено алопуринол. Конкурентним інгібітором якого ферменту є алопуринол?
 • A. Гуаніндезаміназа
 • B. Гіпоксантинфосфорибозилтрансфераза
 • C. Ксантиноксидаза
 • D. Аденінфосфорибозилтрансфераза
 • E. Аденозиндезаміназа
62.   У дитини першого року життя під час профілактичного огляду виявлено порушення мінералізації кісток. Нестача якого вітаміну може бути причиною цього?
 • A. Рибофлавін
 • B. Токоферол
 • C. Кобаламін
 • D. Кальциферол
 • E. Фолієва кислота
63.   У молодої жінки видалили пухлину дистального кінця стегнової кістки, яка швидко зростала. Макроскопічно: пухлина строкатого вигляду - від біло-сірого до коричнево-червоного кольору, пухкої консистенції. Мікроскопічно: основний тканинний компонент пухлини представлений кістковими та остеоїдними структурами, вистеленими атиповими остеобластами з патологічними мітозами; безліч тонкостінних судин. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Ангіосаркома
 • B. Хондрома
 • C. Саркома Юїнга
 • D. Остеома
 • E. Остеосаркома
64.   До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на сухість у роті, світлобоязнь та порушення зору. Шкіра гіперемована, суха, зіниці розширені, тахікардія. При подальшому обстеженні був встановлений діагноз: отруєння алкалоїдами красавки. Який із лікарських засобів доцільно застосувати?
 • A. Діазепам
 • B. Армін
 • C. Прозерин
 • D. Дипіроксим
 • E. Пілокарпін
65.   Жінка 62 років скаржиться на частий біль у ділянці грудної клітки та хребта, переломи ребер. Лікар припустив мієломну хворобу (плазмоцитому). Який з перерахованих нижче лабораторних показників буде мати найбільше діагностичне значення?
 • A. Гіпопротеїнемія
 • B. Парапротеїнемiя
 • C. Гiперальбумiнемiя
 • D. Протєїнурія
 • E. Гіпогло6улінємія
66.   Дівчинка 6 років захворіла на дифтерію та померла від асфіксії на третю добу. На аутопсії слизова оболонка трахеї та бронхів стовщена, набрякла, тьмяна, вкрита сіруватими плівками, які легко відокремлюються. Про який вид запалення свідчать морфологічні зміни?
 • A. Крупозне
 • B. Серозне
 • C. Дифтеритичне
 • D. Геморагічне
 • E. Катаральне
67.   Жінка 63 років має ознаки ревматоїдного артриту. Підвищення рівня якого з перерахованих нижче показників крові буде найбільш значущим для підтвердження діагнозу?
 • A. Загальний холестерин
 • B. Ліпопротеїди
 • C. Кисла фосфатаза
 • D. R-глікозидаза
 • E. Сумарні глікозаміноглікани
68.   У хворої гінекологічного відділення виникли симптоми внутрішньої кровотечі. Який засіб слід призначити з метою пригнічення фібринолізу та зупинки кровотечі?
 • A. Хлористий кальцій
 • B. Фібриноген
 • C. Дицинон
 • D. Вікасол
 • E. Контрикал
69.   Жінка 38 років скаржиться на підвищену пітливість, серцебиття, підвищення температури тіла у вечірні години. Основний обмін збільшений на 60%. Лікар встановив діагноз тиреотоксикоз. Які властивості тироксину приводять до підсилення теплопродукції?
 • A. Зменшує в-окиснення жирних кислот
 • B. Розщеплює окисне фосфорилування
 • C. Підвищує спряження окиснення та фосфорилування
 • D. Сприяє накопиченню ацетил-КоА
 • E. Зменшує дезамінування амінокислот
70.   Споживання пацієнтом протягом тривалого часу забруднених овочів та фруктів призвело до отруєння нітратами. Яке похідне гемоглобіну утворилося у крові даного хворого?
 • A. Hb CN
 • B. Hb-OH
 • C. Hb NHCOOH
 • D. Hb O2
 • E. Hb СО
71.   У хворих на колагеноз має місце процес деструкції сполучної тканини. Це підтверджується збільшенням у крові:
 • A. Активності трансаміназ
 • B. Вмісту уратів
 • C. Активності ізоферментів ЛДГ
 • D. Вмісту креатину та креатиніну
 • E. Вмісту оксипроліну та оксилізину
72.   Постраждалому з колотою раною передньої стінки шлунка надається хірургічна допомога. До якого утворення порожнини очеревини потрапив вміст шлунка?
 • A. Лівий мезентеріальний синус
 • B. Передшлункова сумка
 • C. Сальникова сумка
 • D. Печінкова сумка
 • E. Правий мезентеріальний синус
73.   Під час експерименту подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс надходить у періоді вкорочення попереднього поодинокого м’язового скорочення?
 • A. Контрактура м’яза
 • B. Зубчастий тетанус
 • C. Асинхронний тетанус
 • D. Суцільний тетанус
 • E. Серія поодиноких скорочень
74.   У хлопчика 5 років, якого непокоїть анальний свербіж, виявлені черв’яки класу нематод (гострики). Оберіть лікарський засіб для дегельмінтації дитини:
 • A. Фенасал
 • B. Сім’я гарбуза
 • C. Аміноакрихін
 • D. Празіквантель
 • E. Мебендазол
75.   Внаслідок дії електричного струму на збудливу клітину виникла деполяризація її мембрани. Рух яких іонів через мембрану є причиною деполяризації?
 • A. Са2+
 • B. НСО-
 • C. Na+
 • D. K+
 • E. Cl-
76.   Хворий не розуміє змісту слів, а також не розуміє власної мови (словесна глухота). Яка із структур кори великих півкуль головного мозку уражена?
 • A. Задня центральна звивина
 • B. Верхня скронева звивина
 • C. Нижня лобова звивина
 • D. Верхня тім’яна часточка
 • E. Нижня тім’яна часточка
77.   У хворого 30 років з рiзаною раною передпліччя виникло порушення розгинання пальців кисті. Про пошкодження якого нерва це свідчить?
 • A. М’язовошкірний
 • B. Ліктьовий
 • C. Присередній шкірний нерв передпліччя
 • D. Променевий
 • E. Серединний
78.   У хворого з аневризмою правої підключичної артерії спостерігається осиплість голосу. З подразненням якого нерву це може бути пов’язане?
 • A. N.laringeus superior smster
 • B. N.laringeus reccurens dexter
 • C. N.laringeus reccurens srnlster
 • D. N.laringeus superior dexter
 • E. N.laringeus inferior smster
79.   У людини вимірють внутрішньо-плевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює - 7,5 см вод.ст.?
 • A. Форсований видих
 • B. Спокійний видих
 • C. Спокійний вдих
 • D. Форсований вдих
 • E. -
80.   Біля інфікованої рани збільшилися регіонарні лімфовузли. Під час гістологічного дослідження в них виявлено збільшення кількості макрофагів, лімфоцитів та лімфатичних фолікулів у кірковому шарі, а також велику кількість плазматичних клітин. Який процес відображують виявлені у лімфатичних вузлах гістологічні зміни?
 • A. Антигенна стимуляція
 • B. Реакція гіперчутливості
 • C. Пухлинна трансформація
 • D. Природжена недостатність лімфоїдної тканини
 • E. Набута недостатність лімфоїдної тканини
81.   У дитини 5 років діагностовано хворобу Брутона, яка проявляється у важкому перебігу бактеріальних інфекцій, відсутності В-лімфоцитів та плазматичних клітин. Які зміни вмісту імуноглобулінів будуть спостерігатися у сироватці крові цієї дитини?
 • A. Зменшення IgA, IgM
 • B. Збільшення IgA, IgM
 • C. Збільшення IgD,IgE
 • D. Зменшення IgD,IgE
 • E. Змін не буде
82.   У хворого 37 років на фоні тривалого застосування антибіотиків спостерігається підвищена кровоточивість при невеликих пошкодженнях. У крові - зниження активності II, VII, X факторів згортання крові; подовження часу згортання крові. Нестачею якого вітаміну обумовлені ці зміни?
 • A. Вітамін D
 • B. Вітамін С
 • C. Вітамін А
 • D. Вітамін К
 • E. Вітамін Е
83.   Під час рентгенологічного дослідження кісток основи черепа виявлено збільшення турецького сідла та деструкція окремих його ділянок. Пухлинне розростання якого анатомічного утворення може спричинити таке руйнування кістки?
 • A. Чотиригорбове тіло
 • B. Зоровий горб
 • C. Епіфіз
 • D. Гіпофіз
 • E. Колінчасті тіла
84.   У чоловіка 55 років, який протягом багатьох років страждає на недостатність мітрального клапана, виникла гостра серцева недостатність. Який патофізіологічний варіант недостатності серця спостерігається у цьому випадку?
 • A. Нейрогенне ушкодження серця
 • B. Гостра тампонада серця
 • C. Перевантаження серця об’ємом
 • D. Гіпоксичне ушкодження серця
 • E. Коронарогенне ушкодження серця
85.   Підліток 12 років протягом 3 місяців втратив 7 кг маси тіла. Вміст глюкози у крові становить 20 ммоль/л. Несподівано розвинулася кома. Який вид цукрового діабету найбільш вірогідний у хлопчика?
 • A. Гіпофізарний
 • B. Гіпертіреоїдний
 • C. Інсулінозалежний (I тип)
 • D. Стероїдний
 • E. Інсулінонезалежний (II тип)
86.   3 роки тому хворій 34 років було встановлено діагноз хронічного гломерулонефриту. За останні 6 місяців з’явилися набряки. Що лежить в основі їх розвитку?
 • A. Порушення білковоутворюючої функції печінки
 • B. Гіперальдостеронізм
 • C. Протеїнурія
 • D. Гіперпродукція вазопресину
 • E. Гіперосмолярність плазми
87.   Під час розтину на зовнішній поверхні аортального клапана, виявлені великі (1-2 см) буровато-червоні, крихкі нашарування, які прикривають виразкові дефекти. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Дифузний ендокардит
 • B. Гострий бородавчастий ендокардит
 • C. Фібропластичний ендокардит
 • D. Поліпозно-виразковий ендокардит
 • E. Поворотній бородавчастий ендокардит
88.   У хворого через добу після апендектомії у крові визначається нейтрофільний лейкоцитоз із регенеративним зсувом. Який найбільш вірогідний механізм розвитку лейкоцитозу у даному випадку?
 • A. Уповільнення еміграції лейкоцитів у тканини
 • B. Посилення лейкопоезу
 • C. Перерозподіл лейкоцитів у організмі
 • D. Посилення лейкопоезу та уповільнення еміграції лейкоцитів у тканини
 • E. Уповільнення руйнування лейкоцитів
89.   До гастроентерологічного відділення надійшов хворий із запаленням жовчних шляхів. У порціях жовчі виявлено рухомі найпростіші грушоподібної форми, двоядерні, з опорним стрижнем - аксостилем. Яке протозойне захворювання діагностується у хворого?
 • A. Балантидіаз кишковий
 • B. Лямбліоз
 • C. Трихомоноз
 • D. Амебіаз кишковий
 • E. Амебна дизєнтєрія
90.   Хлопчик 13 років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, втомлюваність. Спостерігається відставання у розумовому розвитку. При обстеженні виявлено високу концентрацію валіну, ізолейцину, лейцину в крові та сечі. Сеча специфічного запаху. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Тирозиноз
 • B. Хвороба Аддісона
 • C. Гістидинемія
 • D. Базедова хвороба
 • E. Хвороба "кленового сиропу"
91.   У хворого напад тахікардії. Які мембранні циторецептори кардіоміоцитів доцільно заблокувати, щоб припинити напад?
 • A. а-адренорецептори
 • B. М- та Н-холінорецептори
 • C. М-холінорецептори
 • D. Н-холінорецептори
 • E. в-адренорецептори
92.   Хвора 40 років надійшла до інфекційного відділення лікарні з високою температурою тіла. Об’єктивно: виражені менінгеальні симптоми. Проведено спиномозкову пункцію. Яке анатомічне утворення було пропунктовано?
 • A. Spatium subdurale
 • B. Spatium subarachnoideum
 • C. Cavum trigeminale
 • D. Spatium epidurale
 • E. Cisterna cerebellomedullaris posterior
93.   Тварині внутрішньовенно ввели концентрований розчин хлориду натрію, що зумовило зниження реабсорбції іонів натрію у канальцях нирок. Внаслідок яких змін секреції гормонів це відбувається?
 • A. Збільшення вазопресину
 • B. Зменшення вазопресину
 • C. Збільшення альдостерону
 • D. Зменшення альдостерону
 • E. Зменшення натрійуретичного фактора
94.   У людини крововилив у задню центральну звивину призвів до порушення чутливості з протилежного боку. Який вид чутливості порушений?
 • A. Шкірна та пропріоцептивна
 • B. Слухова
 • C. Зорова
 • D. Нюхова та смакова
 • E. Слухова та зорова
95.   Під час обстеження хворого була виявлена недостатня кількість імуноглобулінів. Які з клітин імунної системи їх продукують?
 • A. Т-супресори
 • B. Т-кілери
 • C. Т-хелпери
 • D. Плазматичні
 • E. Плазмобласти
96.   У дитини 6 місяців спостерігається різке відставання в психомоторному розвитку, напади судом, бліда шкіра з екзематозними змінами, біляве волосся, блакитні очі. У цієї дитини найбільш вірогідно дозволить встановити діагноз визначення концентрації у крові та сечі:
 • A. Валінду
 • B. Лейцину
 • C. Фенілпірувату
 • D. Триптофану
 • E. Гістидину
97.   У хворого глибока рвана рана із нерівними краями, вкрита гноєм. У крайових відділах сочна грануляційна тканина, яка не здіймається над рівнем рани. Назвіть вид загоєння рани:
 • A. Під струпом
 • B. Вторинним натягом
 • C. Первинним натягом
 • D. -
 • E. Безпосереднє закриття дефекту епітеліальної тканини
98.   Пацієнтка 58 років скаржиться на підвищену втомлюваність, зниження працездатності, сонливість, задишку під час швидкої ходи. У крові: ер.-4,6*1012/л, Hb- 92 г/л, кол.показн.- 0,6. У мазку крові велика кількість анулоцитів та мікроцитів. Для якої анемії це притаманно?
 • A. Серповидноклітинна
 • B. Постгеморагічна
 • C. Гемолітична
 • D. Перніціозна
 • E. Залізодефіцитна
99.   У холодну погоду з вітром люди замерзають швидше, ніж за відсутності вітру. Причиною цього є те, що вітер, вперш за все, збільшує віддачу тепла шляхом:
 • A. Теплопроведення
 • B. Випаровування
 • C. -
 • D. Радіації
 • E. Конвекції
100.   У хворого з гнійничковими ураженнями шкіри виділений збудник, який на кров’яному агарі утворює жовті колонії округлої форми, середніх розмірів, оточені зоною гемолізу. У мазках з колоній - коки, розташовані скупченнями неправильної форми, грампозитивні. Виділена культура оксидазо- і каталазопозитивна, ферментує маніт, синтезує плазмокоагулазу. Який вид збудника виділений?
 • A. Streptococcus agalactiae
 • B. Streptococcus pyogenes
 • C. Staphylococcus epidermidis
 • D. Staphylococcus saprophyticus
 • E. Staphylococcus aureus
101.   До лікаря звернувся хворий із скаргами на біль у лівій половині шиї, який посилюється при рухах голови. Положення при якому біль не турбує - це нахил голови ліворуч з поверненим обличчям праворуч. Ураження якого м’яза спричиняє біль у даному випадку?
 • A. M.longus со11і
 • B. M.stemocleidomastoideus dexter
 • C. M.platisma dexter
 • D. M.platisma sister
 • E. М.stemocleidomastoideu sinister
102.   Ізольована клітина серця людини автоматично генерує імпульси збудження з частотою 60 разів за хвилину. З якої структури серця отримано цю клітину?
 • A. Шлуночок
 • B. Пучок Гіса
 • C. Передсердя
 • D. Синоатриальний вузол
 • E. Атріовентрикулярний вузол
103.   Дитина 10 років під час гри порізала ногу відламком скла та була направлена до поліклініки для введення протиправцевої сироватки. З метою попередження розвитку анафілактичного шоку лікувальну сироватку вводили за Безредкою. Який механізм лежить в основі подібного способу гіпосенсибілізації організму?
 • A. Блокування синтезу медіаторів тучних клітин
 • B. Стимуляція синтезу антиген-специфічних IgG2
 • C. Зв’язування фіксованих на тучних клітинах IgE
 • D. Зв’язування рецепторів до IgE на тучних клітинах
 • E. Стимуляція імунологічної толерантності до антигену
104.   У крові хворого виявлено низький рівень альбумінів та фібриногену. Зниження активності яких органел гепатоцитів найбільш вірогідно обумовлює це явище?
 • A. Комплекс Гольджі
 • B. Лізосоми
 • C. Гранулярна ендоплазматична сітка
 • D. Агранулярна ендоплазматична сітка
 • E. Мітохондрії
105.   Під час медико-генетичного консультування родини зі спадковою патологією виявлено, що аномалія проявляється через покоління у чоловіків. Який тип успадковування притаманний для цієї спадкової аномалії?
 • A. Х-зчеплене домінантне
 • B. Аутосомне рецесивне
 • C. Y-зчеплене
 • D. Аутосомне домінантне
 • E. Х-зчеплене рецесивне
106.   Людина хворіє на цукровий дiабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 7,2 ммоль/л. Рівень якого білка плазми крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8 тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії?
 • A. С-реактивний білок
 • B. Церулоплазмін
 • C. Ілікозильований гемоглобін
 • D. Альбумін
 • E. Фібриноген
107.   На мікропрепараті серця розрізняються клітини прямокутної форми, розмірами від 50 до 120 мкм, з центрально розташованим ядром, розвиненими міофібрилами, зв’язані між собою вставними дисками. Яку функцію виконують ці клітини?
 • A. Скорочення серця
 • B. Ендокринна
 • C. Проведення імпульсів
 • D. Захисна
 • E. Регенераторна
108.   До стоматолога звернулася мати зі скаргами на руйнування зубів у дитини 2-х років. Під час огляду молочні зуби деформовані, уражені карієсом, у шийки коричнева облямівка. З анамнезу встановлено, що мати під час вагітності приймала антибіотики без контролю лікаря. Вкажіть, антибютики якої групи, що мають найбільш виражену тератогенну дію, могла приймати мати?
 • A. Макроліди
 • B. Аміноглікозиди
 • C. Пєніциліни
 • D. Цефалоспорини
 • E. Тетрацикліни
109.   У хворого на обличчі вугрі. Під час мікроскопії зскрібків із уражених ділянок виявлені живі членистоногі розміром 0,2-0,5 мм., які мають витягнуту червоподібну форму, чотири пари коротких кінцівок, що розташовані у середній частині тіла. Який лабораторний діагноз?
 • A. Фтиріоз
 • B. Міаз
 • C. Короста
 • D. Демодекоз
 • E. Педикульоз
110.   У хворого на хронічну серцеву недостатність у процесі лікування препаратами наперстянки виникли симптоми, що свідчать про початок токсичної дії серцевих глікозидів. Який препарат необхідно призначити для зменшення негативної дії серцевих глікозидів?
 • A. Калію хлорид
 • B. Етімізол
 • C. Діпіроксим
 • D. Кофеїн-бензоат натрію
 • E. Атропіну сульфат
111.   Під час дослідження коронарних артерій виявлені атеросклеротичні бляшки з кальцинозом, що закривають просвіт судин на 1/3. У м’язі дрібні множинні білуваті прошарки сполучної тканини. Як називається процес, виявлений у міокарді?
 • A. Тигрове серце
 • B. Інфаркт міокарда
 • C. Дифузний кардіосклероз
 • D. Післяінфарктний кардіосклероз
 • E. Міокардит
112.   У людини в артеріальній крові напруга кисню збільшена до 104 мм рт.ст., а вуглекислого газу зменшена до 36 мм рт.ст. Що може бути причиною цього?
 • A. Довільна гіпервентиляція
 • B. Інтенсивне фізичне навантаження
 • C. Помірне фізичне навантаження
 • D. Перебування у горах
 • E. Затримка дихання
113.   Послаблення кровопостачання органа зумовлює розвиток гіпоксії, яка активізує функцію фібробластів. Об’єм яких елементів збільшується в цій ситуації?
 • A. Судини мікроциркуляторного русла
 • B. Паренхіматозні елементи органа
 • C. Нервові елементи
 • D. Лімфатичні судини
 • E. Міжклітинна речовина
114.   Під час огляду хворого лікар запідозрив синдром Іценка-Кушинга. Визначення якої речовини в крові хворого підтвердить припущення лікаря?
 • A. Ретинол
 • B. Адреналін
 • C. Холестерин
 • D. Токоферол
 • E. Кортизол
115.   Хворій на ревматоїдний поліартрит призначили нестероїдний протизапальний засіб - диклофенак натрію. Через деякий час у хворої виникло загострення супутнього захворювання, що змусило відмінити препарат. Яке супутнє захворювання могло призвести до відміни препарату?
 • A. Ішемічна хвороба серця
 • B. Виразкова хвороба шлунка
 • C. Цукровий діабет
 • D. Бронхіальна астма
 • E. Гіпертонічна хвороба
116.   Під час розтину тіла мертвонародженої дитини виявлено аномалію розвитку серця: шлуночки не розмежовані, з правої частини виходить суцільний артеріальний стовбур. Для якого класу хребетних тварин характерна подібна будова серця?
 • A. Рептилії
 • B. Птахи
 • C. Ссавці
 • D. Амфібії
 • E. Риби
117.   До лікаря звернулася мати, син якої за літо виріс на 18 см. При обстеженні хлопця 12 років: зріст - 180 см, вага 68 кг. З гіперфункцією якої ендокринної залози це може бути пов’язано?
 • A. Гіпофіз
 • B. Щитоподібна
 • C. Підшлункова
 • D. Епіфіз
 • E. Наднирник
118.   Під час гістологічного дослідження лімфовузла хворого 18 років з ділянки заднього трикутника шиї морфолог виявив скопичення клітин, серед яких поодинокі багатоядерні клітини Березовського-Штернберга, великі клітини Ходжкіна, малі клітини Ходжкіна та багато лімфоцитів, поодинокі плазматичні клітини, еозинофіли. Яке захворювання у хворого?
 • A. Нодулярна лімфома
 • B. Хронічний лімфоїдний лейкоз
 • C. Лімфоцитарна лімфома
 • D. Пухлина Беркіта
 • E. Лімфогранулематоз
119.   Хворий звернувся із скаргами на загальну слабкість, головний біль, нудоту, блювання, рідкі випорожнення з домішками слизу та крові. При мікроскопії дуоденального вмісту та при дослідженні свіжих фекалій виявлено рухомі личинки. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Анкілостомідоз
 • B. Трихоцефальоз
 • C. Дракункульоз
 • D. Стронгілоїдоз
 • E. Ентеробіоз
120.   У людини зменшений діурез, гіпернатріємія, гіпокаліємія. Гіперсекреція якого гормону може бути причиною таких змін?
 • A. Адреналін
 • B. Паратгормон
 • C. Передсердний натрійуретичний фактор
 • D. Вазопресин
 • E. Альдостерон
121.   До ендокринолога звернулася хвора 45 років із скаргами на підвищенний апетит, сухість слизових оболонок ротової порожнини, зростання діурезу. При обстеженні вперше виявлено інсуліннезалежний діабет. Який з названих препаратів доцільно призначити хворій?
 • A. Окситоцин
 • B. Глібенкламід
 • C. Адіурекрин
 • D. Вазопресин
 • E. Інсулін
122.   У жінки через 6 місяців після пологів розвинулася маткова кровотеча. Під час гінекологічного обстеження у порожнині матки виявлена тканина темно-червоного кольору з множинними порожнинами, що нагадує "губку". Під час мікроскопічного дослідження пухлини у лакунах крові виявлені атипові світлі епітеліальні клітини Лангханса та гігантські клітини синцитіотрофобласта. Яка це пухлина?
 • A. Міхуровий занос
 • B. Плоскоклітинний незроговілий рак
 • C. Фіброміома
 • D. Аденокарцинома
 • E. Хоріонепітеліома
123.   Під час обстеження на бактеріоносійство працівників дитячих закладів у виховательки виділена С.diphtheriae. Було проведено дослідження на токсигенність збудника, яке показало, що цей штам С.diphtheriae не продукує екзотоксин. Яку реакцію провели при дослідженні на токсигенність дифтерійних бактерій?
 • A. Реакція імунофлуоресценсії
 • B. Реакція преципітації в агаровому гелі
 • C. Реакція кільцепреципітації
 • D. Реакція зв’язування комплементу
 • E. Реакція аглютинації
124.   У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження м‘ясних консервів на вміст ботулінічного токсину. Для цього дослідній групі мишей ввели екстракт із досліджуваного матеріалу та антитоксичну протиботулінічну сироватку типів А, В, Е; контрольній групі мишей ввели екстракт без протиботулінічної сироватки. Яку серологічну реакцію було використано?
 • A. Подвійної імунної дифузії
 • B. Нейтралізації
 • C. Зв‘язування комплементу
 • D. Опсоно-фагоцитарна
 • E. Преципітації
125.   Хворий 50 років скаржиться на спрагу, п’є багато води; виражена поліурія. Глюкоза крові - 4,8 ммоль/л. У сечі глюкози та ацетонових тіл немає, сеча безбарвна, питома вага- 1,002 - 1,004. Яка причина поліурії?
 • A. Інсулінова недостатність
 • B. Альдостеронізм
 • C. Нестача вазопресину
 • D. Тиреотоксикоз
 • E. Гіпотиреоз
126.   У хворого з серцевою недостатністю виникла аритмія, під час якої частота скорочень передсердь була 70, а шлуночків - 35/хв. Порушення якої функції провідної системи серця спостерігалося у хворого?
 • A. Провідність
 • B. Збудливість
 • C. Автоматизм
 • D. Збудливість та провідність
 • E. Скоротливість
127.   Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітинах, миші ввели мічені амінокислоти аланін та триптофан. Біля яких органел буде спостерігатися накопичення мічених амінокислот?
 • A. Лізосоми
 • B. Гладенька ЕПС
 • C. Рибосоми
 • D. Апарат Гольджі
 • E. Клітинний центр
128.   До лікаря звернувся пацієнт з приводу пожовтіння склер та шкіри. Під час обстеження не виявлено ознак енцефалопатії, холемічного та ахолічного синдромів. Яка жовтяниця розвинулася у цього пацієнта?
 • A. Ядерна
 • B. Ензимопатична
 • C. Паренхіматозна
 • D. Механічна
 • E. Гемолітична
129.   На розтині тіла чоловіка 46 років на слизовій оболонці прямої та сигмовидної кишок виявилено множинні коричнево-зелені нашарування, крововиливи; у просвіті кишки слиз, невелика кількість крові; гістологічно - фібринозний коліт. При бактеріологічному дослідженні вмісту кишки висіяно S.Sonne. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Дизентерія
 • B. Хвороба Крона
 • C. Ієрсініоз
 • D. Холера
 • E. Сальмонельоз
130.   Під час патронажу лікар виявив у дитини симетричну шорсткість щік, діарею, порушення нервової діяльності. Нестача яких харчових факторів є причиною такого стану?
 • A. Метіонін, ліпоєва кислота
 • B. Лізин, аскорбінова кислота
 • C. Треонін, пантотенова кислота
 • D. Фенілаланін, пангамова кислота
 • E. Нікотинова кислота, триптофан
131.   У раціоні людини велика кількість вуглеводів. Кількість яких структур збільшиться у цитоплазмі гепатоцитів?
 • A. Включення ліпофусцину
 • B. Гранули глікогену
 • C. Краплини жиру
 • D. Вільні рибосоми
 • E. Лізосоми
132.   У хворого на хронічний цистіт у біоптаті слизової оболонки сечового міхура разом з перехідним епітелієм виявлені вогнища багатошарового плоского незроговілого епітелію. Який процес лежить в основі зазначених змін в епітелії?
 • A. Гіперплазія
 • B. Дисплазія
 • C. Гіперкератоз
 • D. Метаплазія
 • E. Дистрофія
133.   Під час роботи щодо ліквідації наслідків аварії на АЕС, робітник одержав дозу опромінення 500 рентген. Скаржиться на головний біль, нудоту, запаморочення. Які зміни кількості лейкоцитів можна очікувати у хворого через 10 годин після опромінення?
 • A. Агранулоцитоз
 • B. Лейкемія
 • C. Лімфоцитоз
 • D. Нейтрофільний лейкоцитоз
 • E. Лейкопенія
134.   У студента через 2 години після іспиту в аналізі крові виявлено лейкоцитоз без істотних змін у лейкоцитарній формулі. Який найбільш вірогідний механізм розвитку лейкоцитозу?
 • A. Уповільнення руйнування лейкоцитів
 • B. Уповільнення міграції лейкоцитів у тканини
 • C. Перерозподіл лейкоцитів в організмі
 • D. Посилення лейкопоезу
 • E. Посилення лейкопоезу та зменшення руйнування лейкоцитів
135.   Офтальмолог з діагностичною метою (розширення зіниць для огляду очного дна) використав 1 % розчин мезатону. Чим обумовлений мідріаз, викликаний препаратом?
 • A. Активація α2 адренорецепторів
 • B. Блокада α1 адренорецепторів
 • C. Активація β1 адренорецепторів
 • D. Активація М-холінорецепторів
 • E. Активація α1 адренорецепторів
136.   У чоловіка 59 років спострерігаються ознаки паренхіматозної жовтяниці та портальної гіпертензії. Під час гістологічного дослідження пункційного біоптату печінки знайдено: балково-часточкова будова порушена, частина гепатоцитів має ознаки жирової дистрофії, утворюються порто-портальні сполучнотканинні септи з формуванням псевдочасточок, з наявністю пері-портальних лімфомакрофагальних інфільтратів. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Вірусний гепатит
 • B. Хронічний гепатоз
 • C. Токсична дистрофія
 • D. Цироз печінки
 • E. Алкогольний гепатит
137.   Куди треба провести катетер для забору лімфи з грудної лімфатичної протоки?
 • A. У нижню порожнисту вену
 • B. У правий венозний кут
 • C. У верхню порожнисту вену
 • D. У ліву пахвинну вену
 • E. У лівий венозний кут
138.   Хворому з травмою передпліччя під час репозиції кісток для міорелаксації введено дитилін. Повне відновлення тонусу та функції м’язів відбулося більш, ніж через годину. Чим можна пояснити значне подовження курареподібної дії препарату?
 • A. Генетичним дєфіцитом моноамінооксидази
 • B. Пригнічєнням мікросомного окиснення
 • C. Утворенням активного метаболіту
 • D. Генетичним дефіцитом бутирилхолінестерази
 • E. Генетичним дефіцитом гідроксилази
139.   Як зміниться фармакологічна активність препарату з високою спорідненістю до білків плазми крові при виникненні гіпоальбумінемії?
 • A. Підвищиться
 • B. Не зміниться
 • C. Суттєво зменшиться
 • D. Дещо зменшиться
 • E. Зникне
140.   У пацієнта розвинулися порушення рухової активності: тремор, атаксія та асинергія рухів, дизартрія. Яка структура найбільш вірогідно уражена?
 • A. Мозочок
 • B. Довгастий мозок
 • C. Базальні ганглії
 • D. Стовбур мозку
 • E. Лімбічна система
141.   До клініки потрапила дитина 1 року з ознаками ураження м’язів. Після обстеження виявлений дефіцит карнитину у м’язах. Порушення якого процесу є біохімічною основою цієї патології?
 • A. Транспорт жирних кислот у мітохондрії
 • B. Субстратне фосфорилювання
 • C. Синтез актину та міозину
 • D. Регуляція рівня Ca2+ в мітохондріях
 • E. Утилізація молочної кислоти
142.   При мікроскопії зіскобу з періанальних складок виявлені безбарвні яйця, що мають форму несиметричних овалів, розміром 50x23 мкм. Про який вид гельмінту йде мова?
 • A. Аскарида
 • B. Кривоголовка
 • C. Гострик
 • D. Карликовий ціп’як
 • E. Волосоголовець
143.   На практичному занятті з мікробіології студентам запропоновано пофарбувати готові зафіксовані мазки із мокротиння хворого на туберкульоз. Який метод фарбування треба використати у данному випадку?
 • A. Гінса
 • B. Грама
 • C. Буррі
 • D. Романовського-Гімза
 • E. Циля-Нільсена
144.   Хвора надійшла до клініки зі скаргами на загальну слабкість, запаморочення, задишку. Незадовго до звернення у клініку вона приймала левоміцетин для профілактики кишкових інфекцій. У крові: ер.- 1,9*1012/л, Hb- 58 г/л, колірний показник- 0,9; лейк.- 2,2*109/л. Про яку анемію це свідчить?
 • A. Гіпопластична
 • B. Метапластична
 • C. Апластична
 • D. Залізодефіцитна
 • E. Гемолітична
145.   У студента перед іспитом виникла тахікардія. Які зміни на ЕКГ свідчитимуть про її наявність?
 • A. Вкорочення інтервалу R-R
 • B. Подовження комплексу QRS
 • C. Подовження сегменту Q-T
 • D. Подовження інтервалу R-R
 • E. Вкорочення інтервалу P-Q
146.   Під час гістологічного дослідження біопсійного матеріалу шлунка виявили малу кількість чи повну відсутність парієтальних клітин у залозах. Слизову оболонку якої ділянки шлунку вивчали?
 • A. Кардіальний відділ
 • B. -
 • C. Пілоричний відділ
 • D. Дно
 • E. Тіло
147.   У людини збережена смакова, але втрачена загальна чутливість структур ротової порожнини. Про ураження якого нерва це свідчить?
 • A. N.vagus
 • B. N.glossopharyngeus та n.vagus
 • C. N.trigemmus
 • D. N.hypoglossus
 • E. N.glossopharyngeus
148.   У дитячому садку планується проведення вакцинації проти коклюшу. Який препарат необхідно використати з цією метою?
 • A. Вакцина БЦЖ
 • B. Нормальний у-глобулін
 • C. Типоспецифічна сироватка
 • D. АДП анатоксин
 • E. Вакцина АКДП
149.   У хворого на рентгенограмі легень виявлено затемнення. Під час діагностичної експрес-біопсії лімфатичного вузла бронха виявлено: сирний некроз, навколо якого розташовані епітеліоїдні та лімфоїдні пласти з домішками багатоядерних гігантських клітин. Вкажіть причину лімфаденіту:
 • A. Сифіліс
 • B. Метастази раку
 • C. Пневмонія
 • D. Туберкульоз
 • E. Аденовірусна інфекція
150.   Під час розтину тіла чоловіка 56 років, який страждав на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень, знайдено збільшену у розмірах щільну селезінку. На розрізі тканина її коричнево-рожевого кольору, гладенька, з віскоподібною поверхнею. Який з перелічених патологічних процесів у селезінці найбільш вірогідний?
 • A. Сагова селезінка
 • B. Цианотична індурація
 • C. Глазурна селезінка
 • D. Порфірна селезінка
 • E. Сальна селезінка
151.   У новонародженної дитини виявлено гнійні виділення з кон’юктиви ока. Під час мікроскопії мазка з кон’юктиви знайдено велику кількість лейкоцитів та грамнегативні бобоподібні диплококи, що знаходяться всередині лейкоцитів. Який збудник є причиною цього захворювання?
 • A. Neisseria catarrhalis
 • B. Staphylococcus aureus
 • C. Neisseria gonorrhoeae
 • D. Streptococcus pyogenes
 • E. Staphylococcus epidermidis
152.   У чоловіка 33 років діагностовано прободіння шлунка та запалення очеревини, що призвело до напруження м’язів передньої черевної стінки (“доскоподібний живіт”). Який рефлекс забезпечує цей симптом?
 • A. Вісцеро-кутанний
 • B. Кутанно-вісцеральний
 • C. Вісцеро-вісцеральний
 • D. Вісцеро-соматичний
 • E. Сомато-вісцеральний
153.   Експериментатору необхідно якнайшвидше виробити умовний рефлекс у собаки. На базі якого безумовного рефлексу доцільно виробляти умовний рефлекс у цьому випадку?
 • A. Орієнтувальний
 • B. Травний
 • C. Статевий
 • D. Міостатичний
 • E. Захисний
154.   Територію старого худобомогильника, який не використовувався більше 50 років, планується відвести під житлове будівництво. Однак дослідження грунту виявило наявність життєздатних спор збудника особливо небезпечного захворювання. Який із вказаних мікроорганізмів найбільш вірогідно міг зберігатися у грунті протягом такого тривалого часу?
 • A. Batillus anthratis
 • B. Mycobacterium bovis
 • C. Frantisella tularensis
 • D. Yerarna pestis
 • E. Brucella abortus
155.   У хворого з клінічними ознаками первинного імунодефіциту виявлено порушення функції антигенпрезентації імунокомпетентним клітинам. Порушення функціонування яких клітін може бути причиною цього?
 • A. Фібробласти
 • B. Макрофаги, моноцити
 • C. 0-лімфоцити
 • D. Т-лімфоцити
 • E. В-лімфоцити
156.   В умовах експерименту у кролика перев’язали ниркову артерію, що через 2 тижні призвело до суттєвого збільшення артеріального тиску. У результаті збільшення секреції якої біологічно активної речовини це відбулося?
 • A. Норадреналін
 • B. Ренін
 • C. Натрійуретичний гормон
 • D. Вазопресин
 • E. Адреналін
157.   У здорового обстежуваного в стані спокою кількість еритроцитів становить 5,65*1012/л. Причиною цього може бути те, що обстежуваний:
 • A. Шахтар
 • B. Вагітна жінка
 • C. Відповідальний працівник міністерства
 • D. Студент
 • E. Мешканець високогір’я
158.   У крові хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1 ЛДГ2, АсАТ, креатинкінази. В якому органі хворого найбільш вірогідний розвиток патологічного процесу?
 • A. Підшлункова залоза
 • B. Скелетні м’язи
 • C. Печінка
 • D. Нирки
 • E. Серце
159.   У людини через 10 хвилин після початку інтенсивної фізичної роботи кількість еритроцитів у крові збільшилася з 4,0*1012/л до 4,5*1012/л. Що є основною причиною цього?
 • A. Втрата води організмом
 • B. Вихід еритроцитів з депо
 • C. Збільшення хвилинного об’єму крові
 • D. Пригнічення руйнування еритроцитів
 • E. Активація еритропоезу
160.   У хворого з гострим циститом під час дослідження сечі виявили лейкоцити та багато грамнегативних паличок. При посіві виросли колонії слизового характеру, які утворювали зелений розчинний пігмент. Який мікроорганізм, найбільш вірогідно, є причиною захворювання?
 • A. Escherihia coli
 • B. Klebsiella pneumoniae
 • C. Pseudomonas aeruginosa
 • D. Proteus mirabilis
 • E. Salmonella enteritidis
161.   Жінка 33 років страждає на гепатоцеребральну дистрофію (хвороба Вільсона). У крові - знижений вміст церулоплазміну. У сечі - різко підвищений вміст амінокислот. Посиленням якого процесу зумовлені ці зміни?
 • A. Переамінування амінокислот
 • B. Синтез сечовини
 • C. Комплексоутворення амінокислот з міддю
 • D. Розпад тканинних 6ілків
 • E. Ілюконеогенез
162.   У місті епідемія грипу. Який препарат доцільно використати для неспецифічної профілактики захворювання?
 • A. Протигрипозний імуноглобулін
 • B. Протигрипозна сироватка
 • C. Протигрипозна вакцина
 • D. Пеніцилін
 • E. Лейкоцитарний інтерферон
163.   Чоловіка 49 років доставлено з місця автомобільної аварії до лікарні у непритомному стані. Шкірні покриви бліді, пульс частий та поверхневий. Переломів кісток та пошкодження головного мозку не виявлено. Під час пункції черевної порожнини отримано значну кількість крові. Що є первинною причиною важкого стану потерпілого?
 • A. Еритропенія
 • B. Гіпонатріємія
 • C. Гіпоінсулінемія
 • D. Гіпопротеїнемія
 • E. Гіповолемія
164.   Жінка 63 років приймала пірацетам для відновлення функції ЦНС після ішемічного інсульту. Стан хворої значно покращився. Який механізм дії даного препарату?
 • A. Покращення метаболізму в ЦНС
 • B. Блокада моноамінооксидази
 • C. Блокада катехол-о-метилтрансферази
 • D. Блокада холінацетази
 • E. Блокада дофамін-гідроксилази
165.   До медико-генетичної консультації звернулася жінка з приводу ризику захворювання на гемофілію у свого сина. Її чоловік страждає на це захворювання від народження. Жінка та її родичі не страждали на це захворювання. Визначте вірогідність народження хлопчика з гемофілією у цій сім’ї:
 • A. 75% хлопчиків будуть хворими
 • B. 100%
 • C. 0%
 • D. 50% хлопчиків будуть хворими
 • E. 25% хлопчиків будуть хворими
166.   Під час лапаротомії хірург виявив гангренозне ураження низхідної ободової кишки. Тромбоз якої артерії зумовив цей стан?
 • A. Ліва ободова
 • B. Серединна ободова
 • C. Верхня брижова
 • D. Клубово-ободова
 • E. Права ободова
167.   До терапевтичного відділення надійшов хворий з тривалою бронхопневмонією. Антибіотикотерапія не дала належного ефекту. Який препарат для підвищення імунного статусу доцільно додати до комплексної терапії цього хворого?
 • A. Сульфокамфокаїн
 • B. Тималін
 • C. Парацетамол
 • D. Аналгін
 • E. Димедрол
168.   Внаслідок тривалого голодування в організмі людини швидко зникають резерви вуглеводів. Який з процесів метаболізму підтримує при цьому вміст глюкози в крові?
 • A. Пентозофосфатний цикл
 • B. Глікогеноліз
 • C. Аеробний гліколіз
 • D. Глюконеогенез
 • E. Анаеробний гліколіз
169.   Людина 28 років споживає надмірну кількість вуглеводів (600 г на добу), що перевищує її енергетичні потреби. Який процес буде активуватися у даному випадку?
 • A. Ліполіз
 • B. Глюконеогенез
 • C. Ліпогенез
 • D. Окислення жирних кислот
 • E. Гліколіз
170.   У хворого через декілька годин після опіку в ділянці гіперемії та набряку шкіри з’явилося вогнище некрозу. Який головний механізм забезпечує посилення руйнівних явищ в осередку запалення?
 • A. Еміграція лімфоцитів
 • B. Первинна альтерація
 • C. Діапедез еритроцитів
 • D. Вторинна альтерація
 • E. Проліферація фібробластів
171.   У хворого на жовчокам’яну хворобу розвинулася механічна жовтяниця. Під час обстеження встановлено, що камінь знаходиться у загальній жовчній протоці. Які жовчовивідні протоки утворюють обтуровану протоку?
 • A. Ductus hepaticus dexter et ductus cysticus
 • B. Ductus hepaticus smster et ductus cysticus
 • C. Ductus hepaticus commurns et ductus cysticus
 • D. Ductus hepaticus commurns et ductus choledochus
 • E. Ductus hepaticus dexter et smster
172.   У хворого спостерігається підвищення опору вигнанню крові з лівого шлуночка. При якому із перерахованих патологічних процесів може виникнути така ситуація?
 • A. Мітральний стеноз
 • B. Артеріальна гіпотензія
 • C. Емболія легеневої артерії
 • D. Недостатність аортального клапана
 • E. Аортальний стеноз
173.   Хворому в післяопераційному періоді для стимуляції перистальтики кишечника та тонусу сечового міхура було призначено препарат з групи антихолінестеразних засобів. Визначте його серед нижченаведених препаратів:
 • A. Дихлотіазид
 • B. Анаприлін
 • C. Резерпін
 • D. Маніт
 • E. Прозерин
174.   Під час дослідження сироватки крові пацієнта з ознаками імунодефіциту виявлено антитіла до білків gP120 та gP41. Наявність якої інфекції у хворого підтверджує цей результат?
 • A. ЕСНО-інфекція
 • B. TORCH-інфекція
 • C. HBV-інфекція
 • D. HLTV-1-інфекція
 • E. ВІЛ-інфекція
175.   До хірургічного відділення надійшов чоловік 35 років з гнійною раною шиї попереду трахеї (у ділянці передвісцерального простору). Куди може поширитися інфекція, якщо терміново не буде проведене оперативне втручання?
 • A. У заднє середостіння
 • B. У середнє середостіння
 • C. У надгруднинний міжапоневротичний простір
 • D. У ретровісцеральний простір
 • E. У переднє середостіння
176.   Хворий 50 років з метою лікування черевного тифу почав приймати левоміцетин, але на наступний день його стан погіршився, температура підвищилася до 39,60С. Чим пояснити погіршення стану хворого?
 • A. Дією ендотоксинів збудника
 • B. Алергічною реакцією
 • C. Реінфекцією
 • D. Приєднанням вторинної інфекції
 • E. Нечутливістю збудника до левоміцетину
177.   Під час обстеження чоловіка 45 років, який перебуває довгий час на вегетеріанській рослинній дієті, виявлено негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону стала причиною цього?
 • A. Надлишкова кількість вуглеводів
 • B. Недостатня кількість жирів
 • C. Надлишкова кількість води
 • D. Недостатня кількість білків
 • E. Недостатня кількість вітамінів
178.   Хвора 13 років знаходиться на стаціонарному лікуванні в гематологічному відділенні обласної дитячої лікарні з діагнозом залізодефіцитна анемія. Який тип гіпоксії має місце у цієї хворої?
 • A. Дихальна
 • B. Циркуляторна
 • C. Тканинна
 • D. Змішана
 • E. Гемічна
179.   В одному з гірських селищ спостерігалася масова загибель гризунів, що супроводжувалася захворюванням мешканців селища. Для цієї хвороби було притаманне швидке підвищення t0 до 400С, виражена інтоксикація, збільшення пахвинних лімфовузлів. У препаратах-мазках з трупного матеріалу виявлені грамнегативні палички овоїдної форми з біполярним забарвленням. Які мікроорганізми є збудниками цього інфекційного захворювання?
 • A. Збудник чуми
 • B. Стафілокок
 • C. Клостридії
 • D. Збудник туляремії
 • E. Збудник сибірки
180.   Жінці 30 років на 32 тижні вагітності лікар, в складі комплексної терапії виразкової хвороби шлунка, призначив антибіотик. Вкажіть, який препарат можна застосувати у даному випадку?
 • A. Бензилпеніцилін
 • B. Левоміцетин
 • C. Тетрациклін
 • D. Гентаміцин
 • E. Азитроміцин
181.   До лікарні швидкої допомоги доставили дитину 7 років у стані алергічного шоку, який розвинувся після того, як її вжалила оса. У крові підвищена концентрація гістаміну. В результаті якої реакції утворився цей амін?
 • A. Відновлення
 • B. Дезамінування
 • C. Декарбоксилювання
 • D. Дегідрування
 • E. Гідрооксилювання
182.   У чоловіка 30 років методом непрямої калориметрії встановлено, що його основний обмін на 30% менше від належного. Знижена секреція гормонів якої залози (яких залоз) є причиною цього?
 • A. Прищитоподібні
 • B. Епіфіз
 • C. Щитовидна
 • D. Підшлункова
 • E. Наднирники
183.   Хворому на миготливу аритмію, в анамнезі якого бронхіальна астма, треба призначити протиаритмічний засіб. Який препарат з цієї групи ПРОТИПОКАЗАНИЙ хворому?
 • A. Новокаїнамід
 • B. Ніфедипін
 • C. Анаприлін
 • D. Верапаміл
 • E. Аймалін
184.   У вогнищі запалення підвищується проникність судин мікроциркуляторного русла, у них збільшується гідродинамічний опір. У міжклітинній рідині підвищується осмотична концентрація та дисперсність білкових структур. Який вид набряку буде спостерігатися у даному випадку?
 • A. Змішаний
 • B. Колоїдно-осмотичний
 • C. Мембраногенний
 • D. Лімфогенний
 • E. Гідродинамічний
185.   У хворого, який тривалий час страждає на хронічний ентероколіт, після вживання молока виникли метеоризм, діарея, коліки. З нестачею якого ферменту в кишечнику це пов’язано?
 • A. Мальтаза
 • B. Сахараза
 • C. Глікогенситнетаза
 • D. Амілаза
 • E. Лактаза
186.   У хворого на колагеноз після тривалого прийому преднізолону з’явився спастичний біль скелетних м’язів внаслідок розвитку гипокаліємії. Який препарат треба використати для корекції обміну калію?
 • A. Дитилін
 • B. Но-шпа
 • C. Панангін
 • D. Тирокальцитонін
 • E. Діазепам
187.   Хворому, що страждає на тромбоемболічну хворобу, призначений штучний антикоагулянт пелентан. Антагоністом якого вітаміну є цей препарат?
 • A. Вітамін А
 • B. Вітамін К
 • C. Вітамін D
 • D. Вітамін Е
 • E. Вітамін С
188.   У 6-місячної дитини спостерігалися часті та інтенсивні підшкірні крововиливи. Призначення синтетичного аналога вітаміну K (вікасолу) дало позитивний ефект. У у-карбоксилюванні глутамінової кислоти якого білка зсідальної системи крові бере участь цей вітамін?
 • A. Фактор Розенталя
 • B. Фібриноген
 • C. Антигемофільний глобулін A
 • D. Фактор Хагемана
 • E. Протромбін
189.   Під час огляду дитини педіатр відзначив відставання у фізичному та розумовому розвитку. У сечі різко підвищений вміст кетокислоти, що дає якісну кольорову реакцію з хлорним залізом. Яке порушення обміну речовин було виявлено?
 • A. Алкаптонурія
 • B. Цистинурія
 • C. Тирозинемія
 • D. Фенілкетонурія
 • E. Альбінізм
190.   У збудливій клітині заблокували іонні канали. Це суттєво не змінило рівень потенціалу спокою, але клітина втратила здатність до генерації ПД. Які канали заблоковано?
 • A. Натрієві та калієві
 • B. Калієві
 • C. Хлорні
 • D. Натрієві
 • E. Кальцієві
191.   З хімічного виробництва до токсикологічного відділення доставлений хворий з отруєнням парами ртуті. Який препарат слід використати в даній ситуації?
 • A. Активоване вугілля
 • B. Ізонітрозин
 • C. Унітіол
 • D. Налоксон
 • E. Ентеросорбент СКН
192.   Студент старанно конспектує лекцію. Якість конспектування значно погіршилася, коли сусіди стали розмовляти. Який вид гальмування в корі головного мозку є причиною цього?
 • A. Запізніле
 • B. Позамежове
 • C. Диференціювальне
 • D. Згасаюче
 • E. Зовнішнє
193.   У людини в стані спокою значно збільшена робота м’язів видиху. Що з наведеного може бути причиною цього?
 • A. Зменшення хвилинного об’єму дихання
 • B. Поверхневе дихання
 • C. Звуження дихальних шляхів
 • D. Рідке дихання
 • E. Негативний внутрішньоплевральний тиск
194.   Під час визначення групової належності крові за системою АВ0, аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I та II груп, та не викликала сироватка III групи. Кров якої групи досліджується?
 • A. АВ(IV)
 • B. В(III)α
 • C. А(II)β
 • D. O(I)α та β
 • E. Неможливо визначити
195.   Під час розтину тіла чоловіка, який служив на підводному атомному човні, виявили наступне: спустошення в кістковому мозку (панмієлофтиз), анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія, розпад лімфоцитів у лімфатичних вузлах, селезінці, лімфатичному апараті шлунково-кишкового тракту, крововиливи в на-днирники. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Вібраційна хвороба
 • B. Гострий лейкоз
 • C. Гостра анемія
 • D. Кесонна хвороба
 • E. Гостра променева хвороба
196.   У робітника 37 років, який працював у кесоні, після підйому на поверхню раптово з’явилися ознаки гострого порушення мозкового кровообігу, непритомність. Через декілька днів він помер. На розтині в лівій півкулі головного мозку виявлено вогнище сірого кольору м’якої консистенції, неправильної форми, розмірами 5х6х3,5 см. Який процес мав місце у головному мозку?
 • A. Абсцес
 • B. Ішемічний інсульт
 • C. Кіста
 • D. Геморагічний інсульт
 • E. Пухлина
197.   На електронній мікрофотографії представлена клітина нейрального походження, що знаходиться у складі епітелію слизової оболонки. Дистальна частина периферійного відростку клітини має булавоподібне потовщення, від якого відходять 10-12 війок. Що це за клітина?
 • A. Нюхова
 • B. Колбочкова зорова клітина
 • C. Біполярний нейрон спинномозкового вузла
 • D. Сенсорна клітина смакової цибулини
 • E. Палочкова зорова клітина
198.   Перед відрядженням за кордон лікарю, з метою профілактики малярії, призначено засіб з гістомизонтоцидною дією. Який препарат він одержував?
 • A. Хінін
 • B. Примахін
 • C. Бісептол
 • D. Хлоридин
 • E. Доксициклін
199.   Молода людина під час активного підтягування на перекладині відчула різкий біль у спині. Об’єктивно: біль при спробах руху верхньою кінцівкою, обмеження функцій приведення та пронації. Розтягнення якого м’яза, найбільш вірогідно, відбулося?
 • A. М.levator scapulae
 • B. М.subscapularis
 • C. М.romboideus major
 • D. M.trapezrns
 • E. М.latissimus dorsi
200.   Хворий 45 років госпіталізований до лікарні зі скаргами на високу температуру, біль під час дихання, задишку та кашель. Після обстеження, лабораторної та рентгенодіагностики було встановлено діагноз - плеврит. Для евакуації ексудату була призначена плевральна пункція. В якому місці плевральної порожнини буде знаходитися найбільша кількість ексудату?
 • A. Діафрагмально-медіастинальний синус
 • B. Реберно-медіастинальний синус
 • C. Під куполом плеври
 • D. Реберно-діафрагмальний синус
 • E. Під коренем легенів
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 1 користувачів, 16 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 54.15ms.