Буклет 2005 року

1.   Хвора надійшла до клініки зі скаргами на загальну слабкість, запаморочення, задишку. Незадовго до звернення у клініку вона приймала левоміцетин для профілактики кишкових інфекцій. У крові: ер.- 1,9*1012/л, Hb- 58 г/л, колірний показник- 0,9; лейк.- 2,2*109/л. Про яку анемію це свідчить?
 • A. Гіпопластична
 • B. Метапластична
 • C. Залізодефіцитна
 • D. Апластична
 • E. Гемолітична
2.   У чоловіка 59 років спострерігаються ознаки паренхіматозної жовтяниці та портальної гіпертензії. Під час гістологічного дослідження пункційного біоптату печінки знайдено: балково-часточкова будова порушена, частина гепатоцитів має ознаки жирової дистрофії, утворюються порто-портальні сполучнотканинні септи з формуванням псевдочасточок, з наявністю пері-портальних лімфомакрофагальних інфільтратів. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Хронічний гепатоз
 • B. Алкогольний гепатит
 • C. Токсична дистрофія
 • D. Цироз печінки
 • E. Вірусний гепатит
3.   До приймального відділення лікарні надійшов непритомний юнак з ознаками отруєння морфіном. Відзначається поверхневе та рідке дихання, яке обумовлене пригніченням дихального центру. Який тип недостатності дихання виник при цьому?
 • A. Вентиляційна обструктивна
 • B. Вентиляційна рестриктивна
 • C. Перфузійна
 • D. Вентиляційна дисрегуляторна
 • E. Дифузійна
4.   Куди треба провести катетер для забору лімфи з грудної лімфатичної протоки?
 • A. У правий венозний кут
 • B. У ліву пахвинну вену
 • C. У лівий венозний кут
 • D. У верхню порожнисту вену
 • E. У нижню порожнисту вену
5.   У процесі метаболізму в організмі людини утворюються активні форми кисню, у тому числі супероксидний аніонрадикал. За допомогою якого ферменту інактивується цей аніон?
 • A. Супероксиддисмутаза
 • B. Пероксидаза
 • C. Каталаза
 • D. Глутатіонпероксидаза
 • E. Глутатіонредуктаза
6.   У хворого на хронічний цистіт у біоптаті слизової оболонки сечового міхура разом з перехідним епітелієм виявлені вогнища багатошарового плоского незроговілого епітелію. Який процес лежить в основі зазначених змін в епітелії?
 • A. Гіперкератоз
 • B. Дистрофія
 • C. Гіперплазія
 • D. Метаплазія
 • E. Дисплазія
7.   До клініки потрапила дитина 1 року з ознаками ураження м’язів. Після обстеження виявлений дефіцит карнитину у м’язах. Порушення якого процесу є біохімічною основою цієї патології?
 • A. Утилізація молочної кислоти
 • B. Синтез актину та міозину
 • C. Транспорт жирних кислот у мітохондрії
 • D. Регуляція рівня Ca2+ в мітохондріях
 • E. Субстратне фосфорилювання
8.   Хворий 45 років госпіталізований до лікарні зі скаргами на високу температуру, біль під час дихання, задишку та кашель. Після обстеження, лабораторної та рентгенодіагностики було встановлено діагноз - плеврит. Для евакуації ексудату була призначена плевральна пункція. В якому місці плевральної порожнини буде знаходитися найбільша кількість ексудату?
 • A. Реберно-діафрагмальний синус
 • B. Під куполом плеври
 • C. Реберно-медіастинальний синус
 • D. Діафрагмально-медіастинальний синус
 • E. Під коренем легенів
9.   Під час розтину тіла чоловіка 56 років, який страждав на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень, знайдено збільшену у розмірах щільну селезінку. На розрізі тканина її коричнево-рожевого кольору, гладенька, з віскоподібною поверхнею. Який з перелічених патологічних процесів у селезінці найбільш вірогідний?
 • A. Сальна селезінка
 • B. Цианотична індурація
 • C. Порфірна селезінка
 • D. Сагова селезінка
 • E. Глазурна селезінка
10.   Під час роботи щодо ліквідації наслідків аварії на АЕС, робітник одержав дозу опромінення 500 рентген. Скаржиться на головний біль, нудоту, запаморочення. Які зміни кількості лейкоцитів можна очікувати у хворого через 10 годин після опромінення?
 • A. Нейтрофільний лейкоцитоз
 • B. Лімфоцитоз
 • C. Лейкопенія
 • D. Лейкемія
 • E. Агранулоцитоз
11.   До лікарні швидкої допомоги доставили дитину 7 років у стані алергічного шоку, який розвинувся після того, як її вжалила оса. У крові підвищена концентрація гістаміну. В результаті якої реакції утворився цей амін?
 • A. Декарбоксилювання
 • B. Гідрооксилювання
 • C. Дегідрування
 • D. Дезамінування
 • E. Відновлення
12.   У крові хворого виявлено низький рівень альбумінів та фібриногену. Зниження активності яких органел гепатоцитів найбільш вірогідно обумовлює це явище?
 • A. Гранулярна ендоплазматична сітка
 • B. Агранулярна ендоплазматична сітка
 • C. Комплекс Гольджі
 • D. Мітохондрії
 • E. Лізосоми
13.   Під час огляду дитини, яка перехворіла на кір, у м’яких тканинах щік та промежини виявлено нечітко відмежовані, набряклі, червоно-чорного кольору ділянки, у яких виявляється помірна флюктуація. Яке ускладнення розвинулося у дитини?
 • A. Газова гангрена
 • B. Трофічна виразка
 • C. Суха гангрена
 • D. Волога гангрена (нома)
 • E. Пролежень
14.   Лікар-дослідник у складі альпіністської експедиції піднявся у базовий табір, розташований на висоті 5000 м. На 3-й день перебування у нього з’явилися ознаки гірської хвороби: задишка, головний біль, втрата апетиту, загальна слабкість, ціаноз. Який тип гіпоксії має місце в цьому випадку?
 • A. Гемічна
 • B. Гіпоксична
 • C. Змішана
 • D. Циркуляторна
 • E. Тканинна
15.   У хворого через добу після апендектомії у крові визначається нейтрофільний лейкоцитоз із регенеративним зсувом. Який найбільш вірогідний механізм розвитку лейкоцитозу у даному випадку?
 • A. Уповільнення руйнування лейкоцитів
 • B. Перерозподіл лейкоцитів у організмі
 • C. Посилення лейкопоезу та уповільнення еміграції лейкоцитів у тканини
 • D. Уповільнення еміграції лейкоцитів у тканини
 • E. Посилення лейкопоезу
16.   У хворого напад тахікардії. Які мембранні циторецептори кардіоміоцитів доцільно заблокувати, щоб припинити напад?
 • A. Н-холінорецептори
 • B. а-адренорецептори
 • C. в-адренорецептори
 • D. М-холінорецептори
 • E. М- та Н-холінорецептори
17.   Хворому з травмою передпліччя під час репозиції кісток для міорелаксації введено дитилін. Повне відновлення тонусу та функції м’язів відбулося більш, ніж через годину. Чим можна пояснити значне подовження курареподібної дії препарату?
 • A. Генетичним дєфіцитом моноамінооксидази
 • B. Генетичним дефіцитом бутирилхолінестерази
 • C. Утворенням активного метаболіту
 • D. Генетичним дефіцитом гідроксилази
 • E. Пригнічєнням мікросомного окиснення
18.   Тромбоз коронарної артерії спричинив розвиток інфаркту міокарда. Які механізми ушкодження кардіоміоцитів є домінуючими при цьому захворюванні?
 • A. Ацидотичні
 • B. Електролітно-осмотичні
 • C. Протеїнові
 • D. Ліпідні
 • E. Кальцієві
19.   При мікроскопії зіскобу з періанальних складок виявлені безбарвні яйця, що мають форму несиметричних овалів, розміром 50x23 мкм. Про який вид гельмінту йде мова?
 • A. Аскарида
 • B. Карликовий ціп’як
 • C. Гострик
 • D. Кривоголовка
 • E. Волосоголовець
20.   З хімічного виробництва до токсикологічного відділення доставлений хворий з отруєнням парами ртуті. Який препарат слід використати в даній ситуації?
 • A. Унітіол
 • B. Ентеросорбент СКН
 • C. Ізонітрозин
 • D. Налоксон
 • E. Активоване вугілля
21.   Офтальмолог з діагностичною метою (розширення зіниць для огляду очного дна) використав 1 % розчин мезатону. Чим обумовлений мідріаз, викликаний препаратом?
 • A. Активація α2 адренорецепторів
 • B. Активація β1 адренорецепторів
 • C. Блокада α1 адренорецепторів
 • D. Активація α1 адренорецепторів
 • E. Активація М-холінорецепторів
22.   Постраждалому з колотою раною передньої стінки шлунка надається хірургічна допомога. До якого утворення порожнини очеревини потрапив вміст шлунка?
 • A. Передшлункова сумка
 • B. Лівий мезентеріальний синус
 • C. Сальникова сумка
 • D. Правий мезентеріальний синус
 • E. Печінкова сумка
23.   До хірургічного відділення надійшов чоловік 35 років з гнійною раною шиї попереду трахеї (у ділянці передвісцерального простору). Куди може поширитися інфекція, якщо терміново не буде проведене оперативне втручання?
 • A. У заднє середостіння
 • B. У середнє середостіння
 • C. У переднє середостіння
 • D. У надгруднинний міжапоневротичний простір
 • E. У ретровісцеральний простір
24.   До травматологічного пункту доставлено хворого з ушкодженням нижньої кінцівки внаслідок прямого удару по внутрішній поверхні середньої третини гомілки. Перелом якого анатомічного утворення найбільш вірогідний?
 • A. Проксимальний епіфіз великогомілкової кістки
 • B. Діафіз великогомілкової кістки
 • C. Дистальний епіфіз малогомілкової кістки
 • D. Проксимальний епіфіз малогомілкової кістки
 • E. Дистальний епіфіз великогомілкової кістки
25.   У людини збережена смакова, але втрачена загальна чутливість структур ротової порожнини. Про ураження якого нерва це свідчить?
 • A. N.glossopharyngeus
 • B. N.glossopharyngeus та n.vagus
 • C. N.hypoglossus
 • D. N.vagus
 • E. N.trigemmus
26.   У хворого з серцевою недостатністю виникла аритмія, під час якої частота скорочень передсердь була 70, а шлуночків - 35/хв. Порушення якої функції провідної системи серця спостерігалося у хворого?
 • A. Автоматизм
 • B. Збудливість та провідність
 • C. Провідність
 • D. Збудливість
 • E. Скоротливість
27.   У хворого з аневризмою правої підключичної артерії спостерігається осиплість голосу. З подразненням якого нерву це може бути пов’язане?
 • A. N.laringeus reccurens dexter
 • B. N.laringeus reccurens srnlster
 • C. N.laringeus superior smster
 • D. N.laringeus superior dexter
 • E. N.laringeus inferior smster
28.   Чоловіка 45 років протягом останніх 3 років непокоїв сухий кашель; наростала задишка, легенева недостатність, швидко втрачалася вага. На розтині: легеневе серце; у легенях різко виражений фіброз з наявністю порожнин, що створюють картину "медових сот". Гістологічно: інтерстиційний фіброз з вираженою інфільтрацією строми лімфогістіоцитами з домішками нейтрофілів. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Пиловий пневмосклероз
 • B. Фіброзуючий альвеоліт
 • C. Хронічна бульозна емфізема
 • D. Післязапальний пневмосклероз
 • E. Бронхоектатична хвороба
29.   У хворого підвищений вміст глюкози в крові; є цукор в сєчі. Під час пункційної біопсії нирки виявлено: розширення мезангія з осередковим накопиченням мембраноподібної речовини з перигломерулярним склерозом деяких клубочків, гіаліноз та плазматичне просякання артеріол, лімфогістіоцитарна інфільтрація строми з наявністю поліморфноядерних лейкоцитів; глікогенна інфільтрація нефроцитів вузького сегмента. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Гострий гломерулонефрит
 • B. Хронічний гломерулонефрит
 • C. Пієлонефрит
 • D. Підгострий гломерулонефрит
 • E. Діабетичний гломерулосклероз
30.   Споживання пацієнтом протягом тривалого часу забруднених овочів та фруктів призвело до отруєння нітратами. Яке похідне гемоглобіну утворилося у крові даного хворого?
 • A. Hb-OH
 • B. Hb O2
 • C. Hb CN
 • D. Hb NHCOOH
 • E. Hb СО
31.   Під час ультразвукового обстеження вагітної жінки було діагностовано багатоводдя. З порушенням діяльності яких позазародкових органів можна пов’язати даний патологічний стан?
 • A. Жовтковий мішок
 • B. Амніотична оболонка
 • C. Хоріон
 • D. Алантоїс
 • E. Плацента
32.   Під час розтину трупа чоловіка 56 років у термінальному відділі тонкої кишки виявлено декілька виразок діаметром 4-5 см. Краї виразок піднімаються над поверхнею слизової оболонки; стінки вкриті сірувато-жовтуватими масами, які кришаться. Реакція Відаля позитивна. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Паратиф
 • B. Дизентерія
 • C. Черевний тиф
 • D. Поворотний тиф
 • E. Хвороба Крона
33.   Під час розтину тіла померлої в комі молодої людини, виявлено: поширений тромбоемболічний інфаркт лівої півкулі мозку, велика септична селезінка, імунокомплексний гломерулонефрит, виразки на стулках аортального клапану, що прикриті поліпоподібними тромбами з колоніями стафілококів. Яке захворювання викликало церебральну тромбоемболію?
 • A. Септицемія
 • B. Септичний бактеріальний ендокардит
 • C. Ревматичний тромбендокардит
 • D. Септикопіємія
 • E. Гострий ревматичний вальвуліт
34.   В умовах експерименту у кролика перев’язали ниркову артерію, що через 2 тижні призвело до суттєвого збільшення артеріального тиску. У результаті збільшення секреції якої біологічно активної речовини це відбулося?
 • A. Вазопресин
 • B. Натрійуретичний гормон
 • C. Адреналін
 • D. Норадреналін
 • E. Ренін
35.   У хворого з клінічними ознаками первинного імунодефіциту виявлено порушення функції антигенпрезентації імунокомпетентним клітинам. Порушення функціонування яких клітін може бути причиною цього?
 • A. Т-лімфоцити
 • B. 0-лімфоцити
 • C. В-лімфоцити
 • D. Фібробласти
 • E. Макрофаги, моноцити
36.   Підліток 12 років протягом 3 місяців втратив 7 кг маси тіла. Вміст глюкози у крові становить 20 ммоль/л. Несподівано розвинулася кома. Який вид цукрового діабету найбільш вірогідний у хлопчика?
 • A. Інсулінозалежний (I тип)
 • B. Гіпофізарний
 • C. Гіпертіреоїдний
 • D. Інсулінонезалежний (II тип)
 • E. Стероїдний
37.   Хворому в післяопераційному періоді для стимуляції перистальтики кишечника та тонусу сечового міхура було призначено препарат з групи антихолінестеразних засобів. Визначте його серед нижченаведених препаратів:
 • A. Резерпін
 • B. Маніт
 • C. Дихлотіазид
 • D. Прозерин
 • E. Анаприлін
38.   До лікаря звернувся пацієнт з приводу пожовтіння склер та шкіри. Під час обстеження не виявлено ознак енцефалопатії, холемічного та ахолічного синдромів. Яка жовтяниця розвинулася у цього пацієнта?
 • A. Ензимопатична
 • B. Паренхіматозна
 • C. Механічна
 • D. Гемолітична
 • E. Ядерна
39.   На розтині тіла чоловіка 46 років на слизовій оболонці прямої та сигмовидної кишок виявилено множинні коричнево-зелені нашарування, крововиливи; у просвіті кишки слиз, невелика кількість крові; гістологічно - фібринозний коліт. При бактеріологічному дослідженні вмісту кишки висіяно S.Sonne. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Хвороба Крона
 • B. Сальмонельоз
 • C. Дизентерія
 • D. Холера
 • E. Ієрсініоз
40.   Хворому, що страждає на тромбоемболічну хворобу, призначений штучний антикоагулянт пелентан. Антагоністом якого вітаміну є цей препарат?
 • A. Вітамін А
 • B. Вітамін Е
 • C. Вітамін К
 • D. Вітамін С
 • E. Вітамін D
41.   Під час гістологічного дослідження біопсійного матеріалу шлунка виявили малу кількість чи повну відсутність парієтальних клітин у залозах. Слизову оболонку якої ділянки шлунку вивчали?
 • A. -
 • B. Пілоричний відділ
 • C. Кардіальний відділ
 • D. Дно
 • E. Тіло
42.   Під час огляду дитини педіатр відзначив відставання у фізичному та розумовому розвитку. У сечі різко підвищений вміст кетокислоти, що дає якісну кольорову реакцію з хлорним залізом. Яке порушення обміну речовин було виявлено?
 • A. Алкаптонурія
 • B. Альбінізм
 • C. Цистинурія
 • D. Тирозинемія
 • E. Фенілкетонурія
43.   У дитини 6 місяців спостерігається різке відставання в психомоторному розвитку, напади судом, бліда шкіра з екзематозними змінами, біляве волосся, блакитні очі. У цієї дитини найбільш вірогідно дозволить встановити діагноз визначення концентрації у крові та сечі:
 • A. Валінду
 • B. Фенілпірувату
 • C. Гістидину
 • D. Триптофану
 • E. Лейцину
44.   Під час обстеження на бактеріоносійство працівників дитячих закладів у виховательки виділена С.diphtheriae. Було проведено дослідження на токсигенність збудника, яке показало, що цей штам С.diphtheriae не продукує екзотоксин. Яку реакцію провели при дослідженні на токсигенність дифтерійних бактерій?
 • A. Реакція зв’язування комплементу
 • B. Реакція аглютинації
 • C. Реакція преципітації в агаровому гелі
 • D. Реакція імунофлуоресценсії
 • E. Реакція кільцепреципітації
45.   На практичному занятті з мікробіології студентам запропоновано пофарбувати готові зафіксовані мазки із мокротиння хворого на туберкульоз. Який метод фарбування треба використати у данному випадку?
 • A. Грама
 • B. Буррі
 • C. Романовського-Гімза
 • D. Гінса
 • E. Циля-Нільсена
46.   У людини зменшений діурез, гіпернатріємія, гіпокаліємія. Гіперсекреція якого гормону може бути причиною таких змін?
 • A. Паратгормон
 • B. Передсердний натрійуретичний фактор
 • C. Вазопресин
 • D. Альдостерон
 • E. Адреналін
47.   Жінка 62 років скаржиться на частий біль у ділянці грудної клітки та хребта, переломи ребер. Лікар припустив мієломну хворобу (плазмоцитому). Який з перерахованих нижче лабораторних показників буде мати найбільше діагностичне значення?
 • A. Протєїнурія
 • B. Парапротеїнемiя
 • C. Гiперальбумiнемiя
 • D. Гіпопротеїнемія
 • E. Гіпогло6улінємія
48.   Хворому на миготливу аритмію, в анамнезі якого бронхіальна астма, треба призначити протиаритмічний засіб. Який препарат з цієї групи ПРОТИПОКАЗАНИЙ хворому?
 • A. Ніфедипін
 • B. Верапаміл
 • C. Анаприлін
 • D. Аймалін
 • E. Новокаїнамід
49.   Після ремонту автомобілю в гаражному приміщенні водій потрапив до лікарні з симптомами отруєння вихлопними газами. Вміст якої речовини у крові буде підвищено?
 • A. Карбоксигемоглобін
 • B. Оксигемоглобін
 • C. Глікозильований гемоглобін
 • D. Метгемоглобін
 • E. Карбгемоглобін
50.   У загальному вигляді генетичний апарат еукаріот є таким: ек-зон-інтрон-екзон. Така структурно-функціональна організація гена зумовлює особливості транскрипції. Якою буде про-і-РНК відповідно до згаданої схеми?
 • A. Екзон-інтрон
 • B. Інтрон-екзон
 • C. Екзон-екзон-інтрон
 • D. Екзон-інтрон-екзон
 • E. Екзон-екзон
51.   Хворий 50 років скаржиться на спрагу, п’є багато води; виражена поліурія. Глюкоза крові - 4,8 ммоль/л. У сечі глюкози та ацетонових тіл немає, сеча безбарвна, питома вага- 1,002 - 1,004. Яка причина поліурії?
 • A. Альдостеронізм
 • B. Інсулінова недостатність
 • C. Нестача вазопресину
 • D. Тиреотоксикоз
 • E. Гіпотиреоз
52.   У хворого 30 років з рiзаною раною передпліччя виникло порушення розгинання пальців кисті. Про пошкодження якого нерва це свідчить?
 • A. М’язовошкірний
 • B. Присередній шкірний нерв передпліччя
 • C. Променевий
 • D. Ліктьовий
 • E. Серединний
53.   До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на сухість у роті, світлобоязнь та порушення зору. Шкіра гіперемована, суха, зіниці розширені, тахікардія. При подальшому обстеженні був встановлений діагноз: отруєння алкалоїдами красавки. Який із лікарських засобів доцільно застосувати?
 • A. Прозерин
 • B. Діазепам
 • C. Пілокарпін
 • D. Армін
 • E. Дипіроксим
54.   Під час розтину на зовнішній поверхні аортального клапана, виявлені великі (1-2 см) буровато-червоні, крихкі нашарування, які прикривають виразкові дефекти. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Поліпозно-виразковий ендокардит
 • B. Поворотній бородавчастий ендокардит
 • C. Фібропластичний ендокардит
 • D. Дифузний ендокардит
 • E. Гострий бородавчастий ендокардит
55.   Внаслідок дії електричного струму на збудливу клітину виникла деполяризація її мембрани. Рух яких іонів через мембрану є причиною деполяризації?
 • A. НСО-
 • B. Са2+
 • C. Cl-
 • D. K+
 • E. Na+
56.   У людини в стані спокою значно збільшена робота м’язів видиху. Що з наведеного може бути причиною цього?
 • A. Зменшення хвилинного об’єму дихання
 • B. Негативний внутрішньоплевральний тиск
 • C. Рідке дихання
 • D. Звуження дихальних шляхів
 • E. Поверхневе дихання
57.   У жінки 45 років народився хлопчик з розщепленням верхньої щелепи (“заяча губа” та “вовча паща”). Під час додаткового обстеження виявлені значні порушення з боку нервової, серцево-судинної систем та зору. При дослідженні каріотипу діагностована трісомія по 13 хромосомі. Який синдром має місце у хлопчика?
 • A. Клайнфельтера
 • B. Шерешевського-Тернера
 • C. Патау
 • D. Дауна
 • E. Едвардса
58.   Хворий відзначає часті проноси, особливо після вживанняжирної їжі, схуднення. Лабораторні дослідження показали наявність стеатореї; кал гіпохолічний. Що може бути причиною такого стану?
 • A. Недостатність панкреатичної фосфо-ліпази
 • B. Запалення слизової оболонки тонкої кишки
 • C. Незбалансована дієта
 • D. Обтурація жовчних шляхів
 • E. Недостатність панкреатичної ліпази
59.   У 6-місячної дитини спостерігалися часті та інтенсивні підшкірні крововиливи. Призначення синтетичного аналога вітаміну K (вікасолу) дало позитивний ефект. У у-карбоксилюванні глутамінової кислоти якого білка зсідальної системи крові бере участь цей вітамін?
 • A. Фактор Хагемана
 • B. Протромбін
 • C. Фактор Розенталя
 • D. Антигемофільний глобулін A
 • E. Фібриноген
60.   Хворий не розуміє змісту слів, а також не розуміє власної мови (словесна глухота). Яка із структур кори великих півкуль головного мозку уражена?
 • A. Нижня лобова звивина
 • B. Задня центральна звивина
 • C. Верхня тім’яна часточка
 • D. Нижня тім’яна часточка
 • E. Верхня скронева звивина
61.   Хворий надійшов зі скаргами на диспептичні розлади, мелену, гемороїдальні кровотечі. Під час дослідження виявлено розширення сітки венозних судин на передній стінці живота, збільшення його розмірів. Яка патологія може мати такі симптоми?
 • A. Ентерит
 • B. Портальна гіпертензія
 • C. Кишкова аутоінтоксикація
 • D. Виразкова хвороба
 • E. Коліт
62.   Як зміниться фармакологічна активність препарату з високою спорідненістю до білків плазми крові при виникненні гіпоальбумінемії?
 • A. Не зміниться
 • B. Дещо зменшиться
 • C. Підвищиться
 • D. Суттєво зменшиться
 • E. Зникне
63.   Перед відрядженням за кордон лікарю, з метою профілактики малярії, призначено засіб з гістомизонтоцидною дією. Який препарат він одержував?
 • A. Бісептол
 • B. Хлоридин
 • C. Хінін
 • D. Примахін
 • E. Доксициклін
64.   Під час розтину трупа жінки 69 років підвищеного живлення, яка померла від гострого інфаркту міокарда, в інтимі коронарних артерій знайдені численні білуваті, щільні, вибухаючі формування, що різко звужують просвіт судин. Для якої стадії атеросклерозу властиві такі зміни?
 • A. Стадія утворення атероматозної виразки
 • B. Атерокальциноз
 • C. Ліпосклероз
 • D. Ліпоїдоз
 • E. Атероматоз
65.   Хворий багато років страждав на бронхіальну астму та помер від нападу ядухи. Під час гістологічного дослідження легень виявлено: в просвіті бронхіол та дрібних бронхів багато слизу з домішкою еозинофілів, склероз міжальвеолярних перетинок, розширення просвіту альвеол. Який механізм розвитку реакції гіперчутливості мав місце?
 • A. Цитоліз, обумовлений лімфоцитами
 • B. Імунокомплексна реакція
 • C. Реагінова реакція
 • D. Цитотоксична реакція
 • E. Гранулематоз
66.   Хворий, що лікувався з приводу неврозу сибазоном, скаржиться на зубний біль. Лікар призначив йому знеболювальний засіб у дозі, яка меньша за середню терапевтичну. Яке явище взяв до уваги лікар, зменшуючи дозу препарату?
 • A. Кумуляція
 • B. Потенціювання
 • C. Сумація
 • D. Лікарська залежiсть
 • E. Толерантність
67.   У вогнищі запалення підвищується проникність судин мікроциркуляторного русла, у них збільшується гідродинамічний опір. У міжклітинній рідині підвищується осмотична концентрація та дисперсність білкових структур. Який вид набряку буде спостерігатися у даному випадку?
 • A. Колоїдно-осмотичний
 • B. Змішаний
 • C. Гідродинамічний
 • D. Мембраногенний
 • E. Лімфогенний
68.   Хворий 50 років з метою лікування черевного тифу почав приймати левоміцетин, але на наступний день його стан погіршився, температура підвищилася до 39,60С. Чим пояснити погіршення стану хворого?
 • A. Дією ендотоксинів збудника
 • B. Приєднанням вторинної інфекції
 • C. Нечутливістю збудника до левоміцетину
 • D. Реінфекцією
 • E. Алергічною реакцією
69.   На електронній мікрофотографії представлена клітина нейрального походження, що знаходиться у складі епітелію слизової оболонки. Дистальна частина периферійного відростку клітини має булавоподібне потовщення, від якого відходять 10-12 війок. Що це за клітина?
 • A. Колбочкова зорова клітина
 • B. Сенсорна клітина смакової цибулини
 • C. Палочкова зорова клітина
 • D. Нюхова
 • E. Біполярний нейрон спинномозкового вузла
70.   До стоматолога звернулася мати зі скаргами на руйнування зубів у дитини 2-х років. Під час огляду молочні зуби деформовані, уражені карієсом, у шийки коричнева облямівка. З анамнезу встановлено, що мати під час вагітності приймала антибіотики без контролю лікаря. Вкажіть, антибютики якої групи, що мають найбільш виражену тератогенну дію, могла приймати мати?
 • A. Тетрацикліни
 • B. Цефалоспорини
 • C. Пєніциліни
 • D. Аміноглікозиди
 • E. Макроліди
71.   Біля інфікованої рани збільшилися регіонарні лімфовузли. Під час гістологічного дослідження в них виявлено збільшення кількості макрофагів, лімфоцитів та лімфатичних фолікулів у кірковому шарі, а також велику кількість плазматичних клітин. Який процес відображують виявлені у лімфатичних вузлах гістологічні зміни?
 • A. Природжена недостатність лімфоїдної тканини
 • B. Антигенна стимуляція
 • C. Пухлинна трансформація
 • D. Реакція гіперчутливості
 • E. Набута недостатність лімфоїдної тканини
72.   Зі слизових оболонок та з харкотиння хворого, який тривалий час приймав імунодепресанти, були виділені грампозитивні великі овальні клітини з брунькуванням, що розташовані хаотично, та подовжені клітини у вигляді ланцюжків. Який збудник виділений?
 • A. Актиноміцети
 • B. Стрептококи
 • C. Ієрсінії
 • D. Стрептобактерії
 • E. Кандиди
73.   Під час обстеження чоловіка 45 років, який перебуває довгий час на вегетеріанській рослинній дієті, виявлено негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону стала причиною цього?
 • A. Недостатня кількість жирів
 • B. Недостатня кількість вітамінів
 • C. Надлишкова кількість води
 • D. Недостатня кількість білків
 • E. Надлишкова кількість вуглеводів
74.   Жінка 63 років приймала пірацетам для відновлення функції ЦНС після ішемічного інсульту. Стан хворої значно покращився. Який механізм дії даного препарату?
 • A. Блокада холінацетази
 • B. Блокада моноамінооксидази
 • C. Блокада дофамін-гідроксилази
 • D. Покращення метаболізму в ЦНС
 • E. Блокада катехол-о-метилтрансферази
75.   У хворих на колагеноз має місце процес деструкції сполучної тканини. Це підтверджується збільшенням у крові:
 • A. Активності трансаміназ
 • B. Активності ізоферментів ЛДГ
 • C. Вмісту оксипроліну та оксилізину
 • D. Вмісту уратів
 • E. Вмісту креатину та креатиніну
76.   Експериментатору необхідно якнайшвидше виробити умовний рефлекс у собаки. На базі якого безумовного рефлексу доцільно виробляти умовний рефлекс у цьому випадку?
 • A. Міостатичний
 • B. Орієнтувальний
 • C. Травний
 • D. Статевий
 • E. Захисний
77.   Під час експерименту подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс надходить у періоді вкорочення попереднього поодинокого м’язового скорочення?
 • A. Зубчастий тетанус
 • B. Контрактура м’яза
 • C. Асинхронний тетанус
 • D. Суцільний тетанус
 • E. Серія поодиноких скорочень
78.   Людина за призначенням лікаря тривалий час приймала препарат з групи глюкокортикоїдних гормонів. Секреція якого (яких) з наведених гормонів буде пригнічена внаслідок цього?
 • A. Соматотропний
 • B. Кортикотропний
 • C. Тиротропний
 • D. Статеві
 • E. Мінералокортикоїди
79.   В одному з гірських селищ спостерігалася масова загибель гризунів, що супроводжувалася захворюванням мешканців селища. Для цієї хвороби було притаманне швидке підвищення t0 до 400С, виражена інтоксикація, збільшення пахвинних лімфовузлів. У препаратах-мазках з трупного матеріалу виявлені грамнегативні палички овоїдної форми з біполярним забарвленням. Які мікроорганізми є збудниками цього інфекційного захворювання?
 • A. Збудник туляремії
 • B. Збудник чуми
 • C. Стафілокок
 • D. Збудник сибірки
 • E. Клостридії
80.   Під час визначення групової належності крові за системою АВ0, аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I та II груп, та не викликала сироватка III групи. Кров якої групи досліджується?
 • A. O(I)α та β
 • B. АВ(IV)
 • C. В(III)α
 • D. А(II)β
 • E. Неможливо визначити
81.   Оглядаючи черевну порожнину потерпілого з проникним пораненням передньої черевної стінки, хірург помітив пошкодження малого сальника, з якого витікала яскраво-червона (артеріальна) кров. Яка артерія виявилася пошкодженою?
 • A. A.gastroepiploica sinistra
 • B. A.hepatica propria
 • C. A.gastroepiploica dextra
 • D. A.hepatica communis
 • E. A.lienalis
82.   Молода людина під час активного підтягування на перекладині відчула різкий біль у спині. Об’єктивно: біль при спробах руху верхньою кінцівкою, обмеження функцій приведення та пронації. Розтягнення якого м’яза, найбільш вірогідно, відбулося?
 • A. М.levator scapulae
 • B. М.subscapularis
 • C. М.romboideus major
 • D. М.latissimus dorsi
 • E. M.trapezrns
83.   У представників однієї з людських популяцій тіло подовжене, широка варіабельність зросту, знижений об’єм м’язової маси, подовжені кінцівки, зменшена у розмірах і об’ємі грудна клітка, підвищене потовиділення, знижені показники основного обміну та синтезу жирів. До якого адаптивного типу людей відноситься дана популяція?
 • A. Тип зони помірного клімату
 • B. Гірський
 • C. Тропічний
 • D. Проміжний
 • E. Арктичний
84.   Людина 28 років споживає надмірну кількість вуглеводів (600 г на добу), що перевищує її енергетичні потреби. Який процес буде активуватися у даному випадку?
 • A. Гліколіз
 • B. Ліполіз
 • C. Окислення жирних кислот
 • D. Глюконеогенез
 • E. Ліпогенез
85.   У хворого діагностовано ураження стулок правого передсердно-шлуночкового клапана. Внаслідок запального процесу якої анатомічної структури серця відбулися зміни у стулках?
 • A. Фіброзний перикард
 • B. Ендокард
 • C. Серозний перикард
 • D. Міокард
 • E. Епікард
86.   У хворого на обличчі вугрі. Під час мікроскопії зскрібків із уражених ділянок виявлені живі членистоногі розміром 0,2-0,5 мм., які мають витягнуту червоподібну форму, чотири пари коротких кінцівок, що розташовані у середній частині тіла. Який лабораторний діагноз?
 • A. Фтиріоз
 • B. Педикульоз
 • C. Короста
 • D. Міаз
 • E. Демодекоз
87.   У хворого, який тривалий час страждає на хронічний ентероколіт, після вживання молока виникли метеоризм, діарея, коліки. З нестачею якого ферменту в кишечнику це пов’язано?
 • A. Лактаза
 • B. Амілаза
 • C. Сахараза
 • D. Глікогенситнетаза
 • E. Мальтаза
88.   3 роки тому хворій 34 років було встановлено діагноз хронічного гломерулонефриту. За останні 6 місяців з’явилися набряки. Що лежить в основі їх розвитку?
 • A. Гіперосмолярність плазми
 • B. Порушення білковоутворюючої функції печінки
 • C. Гіперпродукція вазопресину
 • D. Гіперальдостеронізм
 • E. Протеїнурія
89.   Під час гістологічного дослідження тимуса чоловіка 40 років, визначено зменшення частки паренхіматозних елементів залози, збільшення частки жирової та пухкої сполучної тканини, збагачення її тимусними тільцями при незмінній загальній масі органу. Як зветься таке явище?
 • A. Атрофія
 • B. Вікова інволюція
 • C. Гіпотрофія
 • D. Акцідентальна інволюція
 • E. Дистрофія
90.   Дитина 10 років під час гри порізала ногу відламком скла та була направлена до поліклініки для введення протиправцевої сироватки. З метою попередження розвитку анафілактичного шоку лікувальну сироватку вводили за Безредкою. Який механізм лежить в основі подібного способу гіпосенсибілізації організму?
 • A. Зв’язування фіксованих на тучних клітинах IgE
 • B. Зв’язування рецепторів до IgE на тучних клітинах
 • C. Блокування синтезу медіаторів тучних клітин
 • D. Стимуляція імунологічної толерантності до антигену
 • E. Стимуляція синтезу антиген-специфічних IgG2
91.   Під час лапаротомії хірург виявив гангренозне ураження низхідної ободової кишки. Тромбоз якої артерії зумовив цей стан?
 • A. Верхня брижова
 • B. Серединна ободова
 • C. Ліва ободова
 • D. Права ободова
 • E. Клубово-ободова
92.   У людини вимірють внутрішньо-плевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює - 7,5 см вод.ст.?
 • A. -
 • B. Спокійний видих
 • C. Форсований видих
 • D. Спокійний вдих
 • E. Форсований вдих
93.   Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітинах, миші ввели мічені амінокислоти аланін та триптофан. Біля яких органел буде спостерігатися накопичення мічених амінокислот?
 • A. Клітинний центр
 • B. Рибосоми
 • C. Апарат Гольджі
 • D. Лізосоми
 • E. Гладенька ЕПС
94.   Хворий помер з явищами уремії. На розтині нирки збільшені, в’ялої консистенції, кіркова речовина широка, набрякла, з червоним крапом; мозкова речовина темно-червона. Мікроскопічно у порожнині капсули ниркового тільця виявлені “півмісяці" які стискають капіляри, дистрофія нефроцитів, набряк та інфільтрація строми. Яке захворювання стало причиною смерті цього чоловіка?
 • A. Нефролітіаз
 • B. Амілоїдоз нирок
 • C. Пієлонефрит
 • D. Нефротичний синдром
 • E. Гломерулонефрит
95.   На мікропрепараті серця розрізняються клітини прямокутної форми, розмірами від 50 до 120 мкм, з центрально розташованим ядром, розвиненими міофібрилами, зв’язані між собою вставними дисками. Яку функцію виконують ці клітини?
 • A. Ендокринна
 • B. Регенераторна
 • C. Скорочення серця
 • D. Проведення імпульсів
 • E. Захисна
96.   Чоловіка 49 років доставлено з місця автомобільної аварії до лікарні у непритомному стані. Шкірні покриви бліді, пульс частий та поверхневий. Переломів кісток та пошкодження головного мозку не виявлено. Під час пункції черевної порожнини отримано значну кількість крові. Що є первинною причиною важкого стану потерпілого?
 • A. Гіпопротеїнемія
 • B. Еритропенія
 • C. Гіпоінсулінемія
 • D. Гіповолемія
 • E. Гіпонатріємія
97.   У хворого 37 років на фоні тривалого застосування антибіотиків спостерігається підвищена кровоточивість при невеликих пошкодженнях. У крові - зниження активності II, VII, X факторів згортання крові; подовження часу згортання крові. Нестачею якого вітаміну обумовлені ці зміни?
 • A. Вітамін С
 • B. Вітамін А
 • C. Вітамін D
 • D. Вітамін К
 • E. Вітамін Е
98.   До лікаря звернулася мати, син якої за літо виріс на 18 см. При обстеженні хлопця 12 років: зріст - 180 см, вага 68 кг. З гіперфункцією якої ендокринної залози це може бути пов’язано?
 • A. Підшлункова
 • B. Епіфіз
 • C. Щитоподібна
 • D. Наднирник
 • E. Гіпофіз
99.   Послаблення кровопостачання органа зумовлює розвиток гіпоксії, яка активізує функцію фібробластів. Об’єм яких елементів збільшується в цій ситуації?
 • A. Нервові елементи
 • B. Судини мікроциркуляторного русла
 • C. Міжклітинна речовина
 • D. Паренхіматозні елементи органа
 • E. Лімфатичні судини
100.   У хворого із значними периферічними набряками почергове застосування дихлотіазиду, етакринової кислоти та фуросеміду не викликало значного діуретичного ефекту. У крові значне підвищення кількості альдостерону. Вкажіть препарат вибору:
 • A. Маніт
 • B. Амілорид
 • C. Спіронолактон
 • D. Сечовина
 • E. Клопамід
101.   У хворого через декілька годин після опіку в ділянці гіперемії та набряку шкіри з’явилося вогнище некрозу. Який головний механізм забезпечує посилення руйнівних явищ в осередку запалення?
 • A. Діапедез еритроцитів
 • B. Первинна альтерація
 • C. Проліферація фібробластів
 • D. Еміграція лімфоцитів
 • E. Вторинна альтерація
102.   Жінка 63 років має ознаки ревматоїдного артриту. Підвищення рівня якого з перерахованих нижче показників крові буде найбільш значущим для підтвердження діагнозу?
 • A. Загальний холестерин
 • B. Ліпопротеїди
 • C. Сумарні глікозаміноглікани
 • D. R-глікозидаза
 • E. Кисла фосфатаза
103.   Під час рентгенологічного дослідження кісток основи черепа виявлено збільшення турецького сідла та деструкція окремих його ділянок. Пухлинне розростання якого анатомічного утворення може спричинити таке руйнування кістки?
 • A. Зоровий горб
 • B. Колінчасті тіла
 • C. Гіпофіз
 • D. Чотиригорбове тіло
 • E. Епіфіз
104.   У чоловіка 55 років, який протягом багатьох років страждає на недостатність мітрального клапана, виникла гостра серцева недостатність. Який патофізіологічний варіант недостатності серця спостерігається у цьому випадку?
 • A. Нейрогенне ушкодження серця
 • B. Перевантаження серця об’ємом
 • C. Коронарогенне ушкодження серця
 • D. Гостра тампонада серця
 • E. Гіпоксичне ушкодження серця
105.   У хворого спостерігається підвищення опору вигнанню крові з лівого шлуночка. При якому із перерахованих патологічних процесів може виникнути така ситуація?
 • A. Емболія легеневої артерії
 • B. Мітральний стеноз
 • C. Аортальний стеноз
 • D. Артеріальна гіпотензія
 • E. Недостатність аортального клапана
106.   У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження м‘ясних консервів на вміст ботулінічного токсину. Для цього дослідній групі мишей ввели екстракт із досліджуваного матеріалу та антитоксичну протиботулінічну сироватку типів А, В, Е; контрольній групі мишей ввели екстракт без протиботулінічної сироватки. Яку серологічну реакцію було використано?
 • A. Нейтралізації
 • B. Опсоно-фагоцитарна
 • C. Зв‘язування комплементу
 • D. Подвійної імунної дифузії
 • E. Преципітації
107.   Який механізм тепловіддачі найбільш ефективно реалізується під час перебування людини при температурі навколишнього середовища +350С та 80% вологості повітря?
 • A. -
 • B. Радіація
 • C. Випаровування
 • D. Теплопроведення
 • E. Конвекція
108.   Хвора 40 років надійшла до інфекційного відділення лікарні з високою температурою тіла. Об’єктивно: виражені менінгеальні симптоми. Проведено спиномозкову пункцію. Яке анатомічне утворення було пропунктовано?
 • A. Spatium epidurale
 • B. Spatium subarachnoideum
 • C. Cisterna cerebellomedullaris posterior
 • D. Spatium subdurale
 • E. Cavum trigeminale
109.   До медико-генетичної консультації звернулася жінка з приводу ризику захворювання на гемофілію у свого сина. Її чоловік страждає на це захворювання від народження. Жінка та її родичі не страждали на це захворювання. Визначте вірогідність народження хлопчика з гемофілією у цій сім’ї:
 • A. 25% хлопчиків будуть хворими
 • B. 0%
 • C. 50% хлопчиків будуть хворими
 • D. 100%
 • E. 75% хлопчиків будуть хворими
110.   У крові хворого концентрація альбумінів складає 2,8 г/л, підвищена концентрація лактатдегідрогенази 5 (ЛДГ5). Про захворювання якого органа це свідчить?
 • A. Легеня
 • B. Селезінка
 • C. Нирка
 • D. Печінка
 • E. Серце
111.   У новонародженної дитини виявлено гнійні виділення з кон’юктиви ока. Під час мікроскопії мазка з кон’юктиви знайдено велику кількість лейкоцитів та грамнегативні бобоподібні диплококи, що знаходяться всередині лейкоцитів. Який збудник є причиною цього захворювання?
 • A. Neisseria gonorrhoeae
 • B. Staphylococcus aureus
 • C. Neisseria catarrhalis
 • D. Staphylococcus epidermidis
 • E. Streptococcus pyogenes
112.   До лікаря звернувся хворий зі скаргами на непереносимість сонячної радіації. Мають місце опіки шкіри та порушення зору. Попередній діагноз: альбінізм. Порушення обміну якої амінокислоти відзначається у цього пацієнта?
 • A. Пролін
 • B. Триптофан
 • C. Лізин
 • D. Тирозин
 • E. Аланін
113.   У дитини 5 років температура підвищилася до 40оС, з’явився різкий головний біль, блювання, неспокій, озноб. Через 4 дні з’явилася геморагічна висипка на шкірі, олігоурія та надниркова недостаність, що і стало причиною смерті. При бактеріологічному дослідженні мазків з глотки виявлено менінгокок. Яка форма хвороби виявлена?
 • A. Менінгококцемія
 • B. Менінгоенцефаліт
 • C. Гідроцефалія
 • D. Менінгококовий назофарингіт
 • E. Менінгококовий менінгіт
114.   До ендокринолога звернулася хвора 45 років із скаргами на підвищенний апетит, сухість слизових оболонок ротової порожнини, зростання діурезу. При обстеженні вперше виявлено інсуліннезалежний діабет. Який з названих препаратів доцільно призначити хворій?
 • A. Глібенкламід
 • B. Окситоцин
 • C. Адіурекрин
 • D. Вазопресин
 • E. Інсулін
115.   Під час обстеження хворого була виявлена недостатня кількість імуноглобулінів. Які з клітин імунної системи їх продукують?
 • A. Т-супресори
 • B. Плазмобласти
 • C. Плазматичні
 • D. Т-кілери
 • E. Т-хелпери
116.   Хворий звернувся із скаргами на загальну слабкість, головний біль, нудоту, блювання, рідкі випорожнення з домішками слизу та крові. При мікроскопії дуоденального вмісту та при дослідженні свіжих фекалій виявлено рухомі личинки. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Дракункульоз
 • B. Анкілостомідоз
 • C. Стронгілоїдоз
 • D. Ентеробіоз
 • E. Трихоцефальоз
117.   У чоловіка 30 років методом непрямої калориметрії встановлено, що його основний обмін на 30% менше від належного. Знижена секреція гормонів якої залози (яких залоз) є причиною цього?
 • A. Щитовидна
 • B. Наднирники
 • C. Епіфіз
 • D. Прищитоподібні
 • E. Підшлункова
118.   До лікаря звернувся хворий із скаргами на біль у лівій половині шиї, який посилюється при рухах голови. Положення при якому біль не турбує - це нахил голови ліворуч з поверненим обличчям праворуч. Ураження якого м’яза спричиняє біль у даному випадку?
 • A. M.platisma dexter
 • B. M.platisma sister
 • C. M.longus со11і
 • D. M.stemocleidomastoideus dexter
 • E. М.stemocleidomastoideu sinister
119.   У раціоні людини велика кількість вуглеводів. Кількість яких структур збільшиться у цитоплазмі гепатоцитів?
 • A. Краплини жиру
 • B. Гранули глікогену
 • C. Вільні рибосоми
 • D. Включення ліпофусцину
 • E. Лізосоми
120.   Хворій на ревматоїдний поліартрит призначили нестероїдний протизапальний засіб - диклофенак натрію. Через деякий час у хворої виникло загострення супутнього захворювання, що змусило відмінити препарат. Яке супутнє захворювання могло призвести до відміни препарату?
 • A. Гіпертонічна хвороба
 • B. Ішемічна хвороба серця
 • C. Цукровий діабет
 • D. Виразкова хвороба шлунка
 • E. Бронхіальна астма
121.   Ізольована клітина серця людини автоматично генерує імпульси збудження з частотою 60 разів за хвилину. З якої структури серця отримано цю клітину?
 • A. Пучок Гіса
 • B. Шлуночок
 • C. Атріовентрикулярний вузол
 • D. Передсердя
 • E. Синоатриальний вузол
122.   У хворої гінекологічного відділення виникли симптоми внутрішньої кровотечі. Який засіб слід призначити з метою пригнічення фібринолізу та зупинки кровотечі?
 • A. Фібриноген
 • B. Хлористий кальцій
 • C. Контрикал
 • D. Дицинон
 • E. Вікасол
123.   У студента через 2 години після іспиту в аналізі крові виявлено лейкоцитоз без істотних змін у лейкоцитарній формулі. Який найбільш вірогідний механізм розвитку лейкоцитозу?
 • A. Посилення лейкопоезу та зменшення руйнування лейкоцитів
 • B. Уповільнення міграції лейкоцитів у тканини
 • C. Уповільнення руйнування лейкоцитів
 • D. Посилення лейкопоезу
 • E. Перерозподіл лейкоцитів в організмі
124.   У крові хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1 ЛДГ2, АсАТ, креатинкінази. В якому органі хворого найбільш вірогідний розвиток патологічного процесу?
 • A. Печінка
 • B. Підшлункова залоза
 • C. Нирки
 • D. Серце
 • E. Скелетні м’язи
125.   У хворого на хронічну серцеву недостатність у процесі лікування препаратами наперстянки виникли симптоми, що свідчать про початок токсичної дії серцевих глікозидів. Який препарат необхідно призначити для зменшення негативної дії серцевих глікозидів?
 • A. Калію хлорид
 • B. Атропіну сульфат
 • C. Діпіроксим
 • D. Кофеїн-бензоат натрію
 • E. Етімізол
126.   У чоловіка 33 років діагностовано прободіння шлунка та запалення очеревини, що призвело до напруження м’язів передньої черевної стінки (“доскоподібний живіт”). Який рефлекс забезпечує цей симптом?
 • A. Вісцеро-вісцеральний
 • B. Кутанно-вісцеральний
 • C. Вісцеро-соматичний
 • D. Сомато-вісцеральний
 • E. Вісцеро-кутанний
127.   У чоловіка 42 років, який страждає на подагру, в крові підвищена концентрація сечової кислоти. Для зниження рівня сечової кислоти йому призначено алопуринол. Конкурентним інгібітором якого ферменту є алопуринол?
 • A. Аденінфосфорибозилтрансфераза
 • B. Ксантиноксидаза
 • C. Аденозиндезаміназа
 • D. Гуаніндезаміназа
 • E. Гіпоксантинфосфорибозилтрансфераза
128.   До терапевтичного відділення надійшов хворий з тривалою бронхопневмонією. Антибіотикотерапія не дала належного ефекту. Який препарат для підвищення імунного статусу доцільно додати до комплексної терапії цього хворого?
 • A. Тималін
 • B. Аналгін
 • C. Димедрол
 • D. Сульфокамфокаїн
 • E. Парацетамол
129.   У хворого 53 років після поранення в ділянку промежини відмічається довільне сечовиділення. Який з м’язів найбільш вірогідно ушкоджений?
 • A. M.transversus реrineі superficialis
 • B. M.bulbospongiosus
 • C. M.transversus реrіnеі profundus
 • D. M.sphyncter uretrae
 • E. M.ischiocavemosus
130.   Під час вивчення фаз мітотичного циклу корінця цибулі знайдено клітину, в якій хромосоми лежать в екваторіальній площині, утворюючи зірку. На якій стадії мітозу перебуває клітина?
 • A. Інтерфаза
 • B. Анафаза
 • C. Метафаза
 • D. Профаза
 • E. Телофаза
131.   У здорової дорослої людини проводять зондування порожнин серця. Зонд знаходится у лівому шлуночку. Під час якої фази (періоду) серцевого циклу буде зареєстровано збільшення тиску від 8 до 70 мм рт.ст.?
 • A. Період вигнання
 • B. Фаза асинхронного скорочення
 • C. Фаза ізометричного скорочення
 • D. Фаза повільного вигнання
 • E. Фаза швидкого вигнання
132.   У жінки 37 років під час оперативного втручання на органах малого тазу виникла необхідність перев’язати маткову артерію. Яке з утворень може бути випадково перев’язаним разом з нею?
 • A. Кругла зв’язка матки
 • B. Внутрішня клубова вена
 • C. Маткова труба
 • D. Сечовід
 • E. Сечівник
133.   Студент старанно конспектує лекцію. Якість конспектування значно погіршилася, коли сусіди стали розмовляти. Який вид гальмування в корі головного мозку є причиною цього?
 • A. Диференціювальне
 • B. Зовнішнє
 • C. Згасаюче
 • D. Позамежове
 • E. Запізніле
134.   Внаслідок тривалого голодування в організмі людини швидко зникають резерви вуглеводів. Який з процесів метаболізму підтримує при цьому вміст глюкози в крові?
 • A. Глікогеноліз
 • B. Глюконеогенез
 • C. Анаеробний гліколіз
 • D. Аеробний гліколіз
 • E. Пентозофосфатний цикл
135.   Тварині внутрішньовенно ввели концентрований розчин хлориду натрію, що зумовило зниження реабсорбції іонів натрію у канальцях нирок. Внаслідок яких змін секреції гормонів це відбувається?
 • A. Збільшення вазопресину
 • B. Зменшення натрійуретичного фактора
 • C. Зменшення альдостерону
 • D. Збільшення альдостерону
 • E. Зменшення вазопресину
136.   Людина хворіє на цукровий дiабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 7,2 ммоль/л. Рівень якого білка плазми крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8 тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії?
 • A. С-реактивний білок
 • B. Альбумін
 • C. Ілікозильований гемоглобін
 • D. Фібриноген
 • E. Церулоплазмін
137.   У молодої жінки видалили пухлину дистального кінця стегнової кістки, яка швидко зростала. Макроскопічно: пухлина строкатого вигляду - від біло-сірого до коричнево-червоного кольору, пухкої консистенції. Мікроскопічно: основний тканинний компонент пухлини представлений кістковими та остеоїдними структурами, вистеленими атиповими остеобластами з патологічними мітозами; безліч тонкостінних судин. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Остеосаркома
 • B. Саркома Юїнга
 • C. Хондрома
 • D. Ангіосаркома
 • E. Остеома
138.   У хворого з широким інфарктом міокарда розвинулася серцева недостатність. Який патогенетичний механізм її розвитку?
 • A. Реперфузійне ураження міокарда
 • B. Перевантаження серця тиском
 • C. Зменшення маси функціонуючих кардіоміоцитів
 • D. Перевантаження серця об’ємом
 • E. Гостра тампонада серця
139.   Хворому, що страждає на склеродермію (колагенове захворювання), було призначено імунодепресант, який відноситься до групи протималярійних засобів, похідних хіноліну. Хворий приймав препарат тривало. Внаслідок цього у нього знизилася вага, посивіло волосся, зменшилася гострота зору, з’явилося миготіння перед очима. Було призначено обстеження у окуліста, який відмінив препарат. Визначте, яким препаратом лікували хворого:
 • A. Хіноцид
 • B. Кризанол
 • C. Хінгамін
 • D. Циклофосфан
 • E. Метотрексат
140.   До реанімаційного відділення надійшов хворий із симптомами гострого отруєння морфіном - непритомність, гіпотермія, дихання Чейн-Стокса, гіпотензія, брадикардія, міоз. Який з перерахованих препаратів буде найефективнішим у даній ситуації?
 • A. Етимізол
 • B. Камфора
 • C. Кофеїн
 • D. Кордіамін
 • E. Налоксон
141.   Хворому, що страждає на хронічну серцеву недостатність, лікар порадив провести профілактичний курс лікування кардіотонічним препаратом з групи серцевих глікозидів, який приймають ентерально. Який препарат було рекомендовано хворому?
 • A. Кордарон
 • B. Корглікон
 • C. Строфантин
 • D. Кордіамін
 • E. Дигоксин
142.   У хворої параліч мімічної мускулатури, розлад сприйняття смаку в передніх 2/3 язика, зменшення слиновиділення. Який з черепних нервів уражений?
 • A. N.trigeminus
 • B. N.vagus
 • C. N.hypoglossus
 • D. N.glossphapyngeus
 • E. N.facialis
143.   У дитини першого року життя під час профілактичного огляду виявлено порушення мінералізації кісток. Нестача якого вітаміну може бути причиною цього?
 • A. Токоферол
 • B. Рибофлавін
 • C. Фолієва кислота
 • D. Кальциферол
 • E. Кобаламін
144.   У хворого на рентгенограмі легень виявлено затемнення. Під час діагностичної експрес-біопсії лімфатичного вузла бронха виявлено: сирний некроз, навколо якого розташовані епітеліоїдні та лімфоїдні пласти з домішками багатоядерних гігантських клітин. Вкажіть причину лімфаденіту:
 • A. Аденовірусна інфекція
 • B. Сифіліс
 • C. Пневмонія
 • D. Метастази раку
 • E. Туберкульоз
145.   Хвора у віці 69 років страждає хронічними запорами, в основі яких лежить гіпотонія товстої кишки. Який з перерахованих препаратів доцільно призначити?
 • A. Бісакоділ
 • B. Магнію сульфат
 • C. Касторова олія
 • D. Натрію сульфат
 • E. Прозерин
146.   До гастроентерологічного відділення надійшов хворий із запаленням жовчних шляхів. У порціях жовчі виявлено рухомі найпростіші грушоподібної форми, двоядерні, з опорним стрижнем - аксостилем. Яке протозойне захворювання діагностується у хворого?
 • A. Трихомоноз
 • B. Лямбліоз
 • C. Амебна дизєнтєрія
 • D. Балантидіаз кишковий
 • E. Амебіаз кишковий
147.   У хворого з гіпохромною анемією січеться та випадає волосся, відзначається підвищена ламкість нігтів, порушений смак. Якою є причина розвитку зазначених симптомів?
 • A. Дефіцит вітаміну А
 • B. Дефіцит вітаміну В12
 • C. Зниження продукції паратирину
 • D. Зниження продукції тиреоїдних гормонів
 • E. Дефіцит залізовмісних ферментів
148.   Під час розтину тіла чоловіка, який служив на підводному атомному човні, виявили наступне: спустошення в кістковому мозку (панмієлофтиз), анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія, розпад лімфоцитів у лімфатичних вузлах, селезінці, лімфатичному апараті шлунково-кишкового тракту, крововиливи в на-днирники. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Гостра променева хвороба
 • B. Гострий лейкоз
 • C. Вібраційна хвороба
 • D. Гостра анемія
 • E. Кесонна хвороба
149.   У людини в артеріальній крові напруга кисню збільшена до 104 мм рт.ст., а вуглекислого газу зменшена до 36 мм рт.ст. Що може бути причиною цього?
 • A. Помірне фізичне навантаження
 • B. Затримка дихання
 • C. Перебування у горах
 • D. Довільна гіпервентиляція
 • E. Інтенсивне фізичне навантаження
150.   Після крововиливу в мозок у хворого стали неможливими активні рухи лівих руки та ноги. Тонус м’язів цих кінцівок підвищено, їх спінальні рефлекси різко підсилені, розширено зони рефлексів. Рефлекс Бабінського зліва. Який вид розладу рухів має місце у хворого?
 • A. Периферичний параліч
 • B. Спінальний шок
 • C. Рефлекторний параліч
 • D. В’ялий параліч
 • E. Центральний параліч
151.   У хворого на хронічний гломерулонефрит швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) знижена до 20% від нормальної. Що є основною причиною зниження ШКФ у даному випадку?
 • A. Обтурація сечовивідних шляхів
 • B. Тубулопатія
 • C. Тромбоз ниркових артерій
 • D. Зменшення кількості функціонуючих нефронів
 • E. Ішемія нирок
152.   Під час дослідження коронарних артерій виявлені атеросклеротичні бляшки з кальцинозом, що закривають просвіт судин на 1/3. У м’язі дрібні множинні білуваті прошарки сполучної тканини. Як називається процес, виявлений у міокарді?
 • A. Післяінфарктний кардіосклероз
 • B. Дифузний кардіосклероз
 • C. Інфаркт міокарда
 • D. Міокардит
 • E. Тигрове серце
153.   При обстеженні на бактеріоносійство черевного тифу у сироватці крові кухарки шкільної їдальні виявлені Vі-антитіла. Яка з перелічених реакцій була використана у данному випадку?
 • A. РНГА
 • B. ІФА
 • C. РЗК
 • D. Реакція Відаля
 • E. РІФ
154.   У пацієнта розвинулися порушення рухової активності: тремор, атаксія та асинергія рухів, дизартрія. Яка структура найбільш вірогідно уражена?
 • A. Лімбічна система
 • B. Довгастий мозок
 • C. Базальні ганглії
 • D. Мозочок
 • E. Стовбур мозку
155.   У хворого струс головного мозку, що супроводжується повторним блюванням та задишкою. В артерiальнiй крові: рН- 7,62; PC02- 40 мм рт.ст. Яке порушення кислотно-основного стану у хворого?
 • A. Газовий ацидоз
 • B. Негазовий ацидоз
 • C. -
 • D. Газовий алкалоз
 • E. Негазовий алкалоз
156.   У хворого лікар діагностував гостру гонорею. З анамнезу відомо, що раніше він переніс гонорею та вилікування було повним. До якої категорії інфекцій можна віднести це нове захворювання?
 • A. Реінфекція
 • B. Вторинна інфекція
 • C. Аутоінфекція
 • D. Рецидив
 • E. Суперінфекція
157.   У хворого глибока рвана рана із нерівними краями, вкрита гноєм. У крайових відділах сочна грануляційна тканина, яка не здіймається над рівнем рани. Назвіть вид загоєння рани:
 • A. Під струпом
 • B. Первинним натягом
 • C. Безпосереднє закриття дефекту епітеліальної тканини
 • D. -
 • E. Вторинним натягом
158.   У здорового обстежуваного в стані спокою кількість еритроцитів становить 5,65*1012/л. Причиною цього може бути те, що обстежуваний:
 • A. Відповідальний працівник міністерства
 • B. Мешканець високогір’я
 • C. Шахтар
 • D. Вагітна жінка
 • E. Студент
159.   У дитячому садку планується проведення вакцинації проти коклюшу. Який препарат необхідно використати з цією метою?
 • A. Вакцина БЦЖ
 • B. АДП анатоксин
 • C. Типоспецифічна сироватка
 • D. Вакцина АКДП
 • E. Нормальний у-глобулін
160.   Пацієнтка 58 років скаржиться на підвищену втомлюваність, зниження працездатності, сонливість, задишку під час швидкої ходи. У крові: ер.-4,6*1012/л, Hb- 92 г/л, кол.показн.- 0,6. У мазку крові велика кількість анулоцитів та мікроцитів. Для якої анемії це притаманно?
 • A. Гемолітична
 • B. Серповидноклітинна
 • C. Перніціозна
 • D. Залізодефіцитна
 • E. Постгеморагічна
161.   У жінки через 6 місяців після пологів розвинулася маткова кровотеча. Під час гінекологічного обстеження у порожнині матки виявлена тканина темно-червоного кольору з множинними порожнинами, що нагадує "губку". Під час мікроскопічного дослідження пухлини у лакунах крові виявлені атипові світлі епітеліальні клітини Лангханса та гігантські клітини синцитіотрофобласта. Яка це пухлина?
 • A. Плоскоклітинний незроговілий рак
 • B. Аденокарцинома
 • C. Хоріонепітеліома
 • D. Фіброміома
 • E. Міхуровий занос
162.   Під час дослідження сироватки крові пацієнта з ознаками імунодефіциту виявлено антитіла до білків gP120 та gP41. Наявність якої інфекції у хворого підтверджує цей результат?
 • A. HLTV-1-інфекція
 • B. ЕСНО-інфекція
 • C. TORCH-інфекція
 • D. HBV-інфекція
 • E. ВІЛ-інфекція
163.   Під час медико-генетичного консультування родини зі спадковою патологією виявлено, що аномалія проявляється через покоління у чоловіків. Який тип успадковування притаманний для цієї спадкової аномалії?
 • A. Аутосомне домінантне
 • B. Х-зчеплене рецесивне
 • C. Х-зчеплене домінантне
 • D. Аутосомне рецесивне
 • E. Y-зчеплене
164.   У процесі онтогенезу у людини на організменному рівні проявилися наступні зміни: зменшилася життєва ємність легень, збільшився артеріальний тиск, розвинувся атеросклероз. Який період онтогенезу найбільш вірогідний у цьому випадку?
 • A. Похилий вік
 • B. Початок зрілого віку
 • C. Юнацький
 • D. Підлітковий
 • E. Молодий вік
165.   У дитини 5 років діагностовано хворобу Брутона, яка проявляється у важкому перебігу бактеріальних інфекцій, відсутності В-лімфоцитів та плазматичних клітин. Які зміни вмісту імуноглобулінів будуть спостерігатися у сироватці крові цієї дитини?
 • A. Змін не буде
 • B. Зменшення IgA, IgM
 • C. Зменшення IgD,IgE
 • D. Збільшення IgD,IgE
 • E. Збільшення IgA, IgM
166.   У збудливій клітині заблокували іонні канали. Це суттєво не змінило рівень потенціалу спокою, але клітина втратила здатність до генерації ПД. Які канали заблоковано?
 • A. Хлорні
 • B. Натрієві та калієві
 • C. Калієві
 • D. Кальцієві
 • E. Натрієві
167.   Під час розтину тіла мертвонародженої дитини виявлено аномалію розвитку серця: шлуночки не розмежовані, з правої частини виходить суцільний артеріальний стовбур. Для якого класу хребетних тварин характерна подібна будова серця?
 • A. Рептилії
 • B. Риби
 • C. Птахи
 • D. Амфібії
 • E. Ссавці
168.   У людини, що виконувала важку фізичну роботу в умовах підвищеної температури навколишнього середовища, змінилася кількість білків плазми крові. Що саме має місце у даному випадку?
 • A. Абсолютна гіпопротеїнемія
 • B. Диспротеїнемія
 • C. Абсолютна гіпепротеїнемія
 • D. Відносна гіперпротеїнемія
 • E. Парапротеїнемія
169.   Під час гістологічного дослідження лімфовузла хворого 18 років з ділянки заднього трикутника шиї морфолог виявив скопичення клітин, серед яких поодинокі багатоядерні клітини Березовського-Штернберга, великі клітини Ходжкіна, малі клітини Ходжкіна та багато лімфоцитів, поодинокі плазматичні клітини, еозинофіли. Яке захворювання у хворого?
 • A. Лімфогранулематоз
 • B. Хронічний лімфоїдний лейкоз
 • C. Лімфоцитарна лімфома
 • D. Пухлина Беркіта
 • E. Нодулярна лімфома
170.   У холодну погоду з вітром люди замерзають швидше, ніж за відсутності вітру. Причиною цього є те, що вітер, вперш за все, збільшує віддачу тепла шляхом:
 • A. Теплопроведення
 • B. Радіації
 • C. -
 • D. Конвекції
 • E. Випаровування
171.   Тестостерон та його аналоги збільшують масу скелетних м’язів, що дозволяє використовувати їх для лікування дистрофій. Взаємодією з яким клітинним субстратом зумовлена ця дія?
 • A. Ядерні рецептори
 • B. Білки-активатори транскрипції
 • C. Мембранні рецептори
 • D. Рибосоми
 • E. Хроматин
172.   Під час патронажу лікар виявив у дитини симетричну шорсткість щік, діарею, порушення нервової діяльності. Нестача яких харчових факторів є причиною такого стану?
 • A. Лізин, аскорбінова кислота
 • B. Фенілаланін, пангамова кислота
 • C. Нікотинова кислота, триптофан
 • D. Метіонін, ліпоєва кислота
 • E. Треонін, пантотенова кислота
173.   Територію старого худобомогильника, який не використовувався більше 50 років, планується відвести під житлове будівництво. Однак дослідження грунту виявило наявність життєздатних спор збудника особливо небезпечного захворювання. Який із вказаних мікроорганізмів найбільш вірогідно міг зберігатися у грунті протягом такого тривалого часу?
 • A. Yerarna pestis
 • B. Frantisella tularensis
 • C. Brucella abortus
 • D. Mycobacterium bovis
 • E. Batillus anthratis
174.   Під час бігу на довгі дистанції скелетна мускулатура тренованої людини використовує глюкозу з метою отримання енергії АТФ для м’язового скорочення. Вкажіть основний процес утилізації глюкози в цих умовах:
 • A. Анаеробний гліколіз
 • B. Ілюконеогенез
 • C. Ілікогенез
 • D. Ілікогеноліз
 • E. Аеробний гліколіз
175.   У пацієнта після травми виникли паралічі, розлади дотикової чутливості з правого боку; зліва паралічі відсутні, але порушена больова та температурна чутливість. Яка причина цього явища?
 • A. Пошкодження мозочка
 • B. Пошкодження рухової зони кори головного мозку
 • C. Однобічне пошкодження спинного мозку з правого боку
 • D. Пошкодження стовбура мозку
 • E. Пошкодження середнього мозку
176.   У хворого 60 років виявлено розширення вен стравоходу, прямої кишки та підшкірних вен передньої черевної стінки. Система якої вени ушкоджена?
 • A. Верхня порожниста
 • B. Ворітна
 • C. Нижня порожниста
 • D. Непарна
 • E. Верхня брижова
177.   У гістопрепараті представлено паренхіматозний орган, що має кіркову та мозкову речовину. Кіркова речовина утворена тяжами епітеліоцитів, між якими проходять кровоносні капіляри; тяжі формують три зони. Мозкова речовина складається з хромафіноцитів та венозних синусоїдів. Який орган має зазначені морфологічні ознаки?
 • A. Тимус
 • B. Щитовидна залоза
 • C. Лімфатичний вузол
 • D. Нирка
 • E. Наднирник
178.   У хворого з гнійничковими ураженнями шкіри виділений збудник, який на кров’яному агарі утворює жовті колонії округлої форми, середніх розмірів, оточені зоною гемолізу. У мазках з колоній - коки, розташовані скупченнями неправильної форми, грампозитивні. Виділена культура оксидазо- і каталазопозитивна, ферментує маніт, синтезує плазмокоагулазу. Який вид збудника виділений?
 • A. Streptococcus agalactiae
 • B. Staphylococcus saprophyticus
 • C. Staphylococcus aureus
 • D. Streptococcus pyogenes
 • E. Staphylococcus epidermidis
179.   Під час огляду хворого лікар запідозрив синдром Іценка-Кушинга. Визначення якої речовини в крові хворого підтвердить припущення лікаря?
 • A. Кортизол
 • B. Адреналін
 • C. Холестерин
 • D. Токоферол
 • E. Ретинол
180.   Жінці 30 років на 32 тижні вагітності лікар, в складі комплексної терапії виразкової хвороби шлунка, призначив антибіотик. Вкажіть, який препарат можна застосувати у даному випадку?
 • A. Азитроміцин
 • B. Тетрациклін
 • C. Бензилпеніцилін
 • D. Гентаміцин
 • E. Левоміцетин
181.   Жінка 38 років скаржиться на підвищену пітливість, серцебиття, підвищення температури тіла у вечірні години. Основний обмін збільшений на 60%. Лікар встановив діагноз тиреотоксикоз. Які властивості тироксину приводять до підсилення теплопродукції?
 • A. Розщеплює окисне фосфорилування
 • B. Зменшує дезамінування амінокислот
 • C. Підвищує спряження окиснення та фосфорилування
 • D. Сприяє накопиченню ацетил-КоА
 • E. Зменшує в-окиснення жирних кислот
182.   У хворого з гострим циститом під час дослідження сечі виявили лейкоцити та багато грамнегативних паличок. При посіві виросли колонії слизового характеру, які утворювали зелений розчинний пігмент. Який мікроорганізм, найбільш вірогідно, є причиною захворювання?
 • A. Salmonella enteritidis
 • B. Klebsiella pneumoniae
 • C. Pseudomonas aeruginosa
 • D. Proteus mirabilis
 • E. Escherihia coli
183.   Жінка 33 років страждає на гепатоцеребральну дистрофію (хвороба Вільсона). У крові - знижений вміст церулоплазміну. У сечі - різко підвищений вміст амінокислот. Посиленням якого процесу зумовлені ці зміни?
 • A. Синтез сечовини
 • B. Ілюконеогенез
 • C. Розпад тканинних 6ілків
 • D. Переамінування амінокислот
 • E. Комплексоутворення амінокислот з міддю
184.   У людини крововилив у задню центральну звивину призвів до порушення чутливості з протилежного боку. Який вид чутливості порушений?
 • A. Нюхова та смакова
 • B. Слухова та зорова
 • C. Слухова
 • D. Шкірна та пропріоцептивна
 • E. Зорова
185.   У студента перед іспитом виникла тахікардія. Які зміни на ЕКГ свідчитимуть про її наявність?
 • A. Подовження інтервалу R-R
 • B. Вкорочення інтервалу R-R
 • C. Подовження комплексу QRS
 • D. Вкорочення інтервалу P-Q
 • E. Подовження сегменту Q-T
186.   У місті епідемія грипу. Який препарат доцільно використати для неспецифічної профілактики захворювання?
 • A. Лейкоцитарний інтерферон
 • B. Пеніцилін
 • C. Протигрипозна вакцина
 • D. Протигрипозна сироватка
 • E. Протигрипозний імуноглобулін
187.   Хворому, що страждає на стенокардію та приймає ізосорбіда мононітрат, було додатково призначено лікарський засіб з дезагрегантним ефектом. Визначте цей препарат:
 • A. Анаприлін
 • B. Валідол
 • C. Нітрогліцерин
 • D. Ніфедипін
 • E. Ацетилсаліцилова кислота
188.   У людини через 10 хвилин після початку інтенсивної фізичної роботи кількість еритроцитів у крові збільшилася з 4,0*1012/л до 4,5*1012/л. Що є основною причиною цього?
 • A. Втрата води організмом
 • B. Збільшення хвилинного об’єму крові
 • C. Пригнічення руйнування еритроцитів
 • D. Вихід еритроцитів з депо
 • E. Активація еритропоезу
189.   Новонароджена дитина має недорозвинений тимус. Який вид гемопоезу буде порушений?
 • A. Лімфопоез
 • B. Гранулоцитопоез
 • C. Мегакаріоцитопоез
 • D. Моноцитопоез
 • E. Еритропоез
190.   Під час обробки атипових кардіо-міоцитів синоатріального вузла біологічно активною речовиною, зареєстровано збільшення їх мембранного потенціалу через збільшену проникність для іонів калію. Яка біологічно активна речовина впливала на кардіоміоцити?
 • A. Атріопептид
 • B. Ацетилхолін
 • C. Тироксин
 • D. Адреналін
 • E. Норадреналін
191.   У хворого на колагеноз після тривалого прийому преднізолону з’явився спастичний біль скелетних м’язів внаслідок розвитку гипокаліємії. Який препарат треба використати для корекції обміну калію?
 • A. Діазепам
 • B. Тирокальцитонін
 • C. Дитилін
 • D. Но-шпа
 • E. Панангін
192.   Хлопчик 13 років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, втомлюваність. Спостерігається відставання у розумовому розвитку. При обстеженні виявлено високу концентрацію валіну, ізолейцину, лейцину в крові та сечі. Сеча специфічного запаху. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Хвороба Аддісона
 • B. Гістидинемія
 • C. Тирозиноз
 • D. Хвороба "кленового сиропу"
 • E. Базедова хвороба
193.   У хворого на жовчокам’яну хворобу розвинулася механічна жовтяниця. Під час обстеження встановлено, що камінь знаходиться у загальній жовчній протоці. Які жовчовивідні протоки утворюють обтуровану протоку?
 • A. Ductus hepaticus commurns et ductus cysticus
 • B. Ductus hepaticus smster et ductus cysticus
 • C. Ductus hepaticus commurns et ductus choledochus
 • D. Ductus hepaticus dexter et ductus cysticus
 • E. Ductus hepaticus dexter et smster
194.   У хлопчика 5 років, якого непокоїть анальний свербіж, виявлені черв’яки класу нематод (гострики). Оберіть лікарський засіб для дегельмінтації дитини:
 • A. Фенасал
 • B. Аміноакрихін
 • C. Празіквантель
 • D. Сім’я гарбуза
 • E. Мебендазол
195.   Дівчинка 6 років захворіла на дифтерію та померла від асфіксії на третю добу. На аутопсії слизова оболонка трахеї та бронхів стовщена, набрякла, тьмяна, вкрита сіруватими плівками, які легко відокремлюються. Про який вид запалення свідчать морфологічні зміни?
 • A. Дифтеритичне
 • B. Геморагічне
 • C. Катаральне
 • D. Серозне
 • E. Крупозне
196.   У робітника 37 років, який працював у кесоні, після підйому на поверхню раптово з’явилися ознаки гострого порушення мозкового кровообігу, непритомність. Через декілька днів він помер. На розтині в лівій півкулі головного мозку виявлено вогнище сірого кольору м’якої консистенції, неправильної форми, розмірами 5х6х3,5 см. Який процес мав місце у головному мозку?
 • A. Кіста
 • B. Ішемічний інсульт
 • C. Геморагічний інсульт
 • D. Пухлина
 • E. Абсцес
197.   У пологовому будинку народилася дитина з численними порушеннями як зовнішніх так і внутрішніх органів - серця, нирок, травної системи. Був встановлений попередній діагноз - синдром Дауна. За допомогою якого методу можна підтвердити цей діагноз?
 • A. Близнюковий
 • B. Біохімічний
 • C. Генеалогічний
 • D. Популяційно-статистичний
 • E. Цитогенетичний
198.   Вагітній жінці, що мала в анамнезі декілька викиднів, призначена терапія, яка містить вітамінні препарати. Укажіть вітамін, який сприяє виношуванню вагітності:
 • A. Рутін
 • B. Піридоксальфосфат
 • C. α-токоферол
 • D. Цианкобаламін
 • E. Фолієва кислота
199.   У жінки 30 років виявлено недостатність зовнішньосекреторної функції підшлункової залози. Гідроліз яких поживних речовин буде порушений?
 • A. Білки
 • B. Білки, жири, вуглеводи
 • C. Білки, жири
 • D. Жири, вуглеводи
 • E. Білки, вуглеводи
200.   Хвора 13 років знаходиться на стаціонарному лікуванні в гематологічному відділенні обласної дитячої лікарні з діагнозом залізодефіцитна анемія. Який тип гіпоксії має місце у цієї хворої?
 • A. Дихальна
 • B. Гемічна
 • C. Змішана
 • D. Тканинна
 • E. Циркуляторна
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 0 користувачів, 29 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 20.46ms.