Буклет 2014 року

1.   Хворому з дискінезією травного тракту призначений метоклопрамід. З чим пов’язаний протиблювотний ефект цього препарату?
 • A. Стимуляція М1-холінорецепторів
 • B. Блокада Н1 -рецепторів
 • C. Блокада М^холінорецепторів
 • D. Стимуляція в-адренорецепторів
 • E. Блокада D2-рецепторів
2.   Квітки з хрестоподібними чашечкою і вінчиком, чотирисильним андроцеєм, плоди - стручки і стручечки, характерні для такої родини:
 • A. Papaveraceae
 • B. Brassicaceae
 • C. Asteraceae
 • D. Ranunculaceae
 • E. Rosaceae
3.   Під час мікробіологічного контролю лікарської сировини виявлені капсульні бактерії. Який метод фарбування використали для виявлення капсули?
 • A. Бурі-Гінса
 • B. Ціля-Нільсена
 • C. Нейсера
 • D. Ожешко
 • E. Грама
4.   Потенціометричний метод визначення рН як найбільш універсальний занесений до Державної Фармакопеї України. За допомогою якої з пар електродів можна визначити рН?
 • A. Скляний-каломельний
 • B. Скляний-хінгідронний
 • C. Скляний-водневий
 • D. Каломельний-хлорсрібний
 • E. Водневий-хінгідронний
5.   У хворого на бронхіальну астму розвинувся напад: дихання утруднене, ЧД- 24-26/хв., вдихи змінюються подовженими видихами за участю експіраторних м’язів. Яка форма порушення дихання у хворого?
 • A. Експіраторна задишка
 • B. Апнейстичне дихання
 • C. Чейна-Стокса
 • D. Біота
 • E. Інспіраторна задишка
6.   При додаванні суміші літій та кальцій хлоридів до золю лікарського засобу спостерігалось посилення коагулюючої дії суміші, яке називається:
 • A. Антагонізм
 • B. Солюбілізація
 • C. Колоїдний захист
 • D. Пептизація
 • E. Синергізм
7.   На яких механізмах ґрунтується принцип роботи рециркуляційних по-вітряноочисників, рекомендованих для використання в аптечних установах з метою підтримання мікробіологічної чистоти повітря?
 • A. Хімічної стерилізації
 • B. Радіаційне опромінення
 • C. Ультразвукове опромінювання
 • D. Фільтрування і УФ-опромінення
 • E. Газова стерилізація
8.   Адреналін використовується для подовження дії новокаїну при інфільтраційній анестезії. З якою дією адреналіну пов’язаний цей ефект?
 • A. Розширення судин
 • B. Потенціювання дії новокаїну на рівні ЦНС
 • C. Пригнічення тканинних естераз
 • D. Пригнічення функцій нервових закінчень і провідників
 • E. Звуження судин
9.   Ілюкокортикоїди мають протизапальну активність. Це пов’язано зі збільшенням за їх участю синтезу специфічних білків, які пригнічують активність фосфоліпази А2. Яка сполука вивільняється в результаті дії цієї фосфоліпази та є попередником протизапальних речовин?
 • A. Фосфатидна кислота
 • B. Арахідонова кислота
 • C. Фосфоінозитол
 • D. Фосфохолін
 • E. Діацилгліцерол
10.   Однаковий аналітичний ефект спостерігають при взаємодії NO- та NO--іонів з:
 • A. Розчином KMnO4
 • B. Розчином БаСІ2
 • C. Розчином AgNO3
 • D. Дифеніламіном і концентрованою Н2 SO4
 • E. Розчином І2 у KI
11.   У хворого на бронхіальну астму після вживання аспірину виник брон-хоспазм. Яка гіпоксія розвинулась у хворого?
 • A. Тканинна
 • B. Дихальна
 • C. Кров’яна
 • D. Гіпоксична
 • E. Циркуляторна
12.   Які продукти утворюються при нагріванні щавлевої кислоти (HOOC - COOH) з концентрованою сульфатною кислотою img="72.jpg"
 • A. C2H2 + 2O2
 • B. 2CO2 + H2
 • C. CO2 + CO + H2O
 • D. 2CO + H2 + O2
 • E. H2O + CO2
13.   Запропонуйте хворому на хронічний бронхіт відхаркувальний засіб, який можна придбати в аптеці для полегшення відходження густого та в’язкого харкотиння:
 • A. Амброксол
 • B. Лібексин
 • C. Глаувент
 • D. Фалімінт
 • E. Сальбутамол
14.   В клінічній практиці для фракціонування білків сироватки крові та інших біологічних рідин використовується метод висолювання. Які сполуки застосовуються для цієї мети?
 • A. Солі важких металів
 • B. Солі лужних металів
 • C. Луги
 • D. Кислоти
 • E. Детергенти
15.   Потерпшого доставили в лікарню з гаража, де він перебував у непритомному стані при працюючому моторі автомобіля. Попередній діагноз - отруєння чадним газом. Розвиток гіпоксії у потерпілого пов’язаний з тим, що у крові накопичується:
 • A. Карбоксигемоглобін
 • B. Оксигемоглобін
 • C. Карбгемоглобін
 • D. Метгемоглобін
 • E. Дезоксигемоглобін
16.   У жінки 52-х років розвинулась катаракта (помутніння кришталика) на тлі цукрового діабету. Посилення якого процесу є причиною помутніння кришталика?
 • A. Кетогенез
 • B. Глюконеогенез
 • C. Глікозилювання білків
 • D. Протеоліз білків
 • E. Ліполіз
17.   Визначення масової частки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу проводять методом нітритометрії. Який зовнішній індикатор при цьому використовується?
 • A. Еріохром чорний Т
 • B. Еозин
 • C. Фенолфталеїн
 • D. Метиленовий червоний
 • E. Йодидкрохмальний папірець
18.   Кошики Helichrysum arenarium відрізнили від кошиків інших лікарських рослин родини айстрових за характерною ознакою: листочки обгортки сухі та:
 • A. Яскраво-червоні
 • B. Світло-рожеві
 • C. Темно-коричневі
 • D. Яскраво-зелені
 • E. Яскраво-жовті
19.   При дослідженні поперечного зрізу кореня у провідній зоні видно закладення і формування з перициклу:
 • A. Кореневого чохлика
 • B. Трихом
 • C. Придаткових коренів
 • D. Кореневих волосків
 • E. Бічних коренів
20.   Визначте продукт нижченаведе-ної реакції: img="78.jpg"
 • A. img="78-1.jpg"
 • B. img="78-5.jpg"
 • C. img="78-2.jpg"
 • D. img="78-3.jpg"
 • E. img="78-4.jpg"
21.   При однаковій молярній концентрації розчин якої з речовин характеризується мінімальною температурою кристалізації?
 • A. Na2SO4
 • B. C6H5COONa
 • C. CH3CI
 • D. NaCl
 • E. CH3OH
22.   Бактерії з часом набувають стійкості до антибактеріальних засобів. Чим обумовлена резистентність у грампозитивних бактерій до антибіотиків пеніцилінового ряду?
 • A. Активний транспорт антибіотика
 • B. Продукція бета-лактамаз
 • C. Активний синтез пептидоглікану
 • D. Синтез білків
 • E. Проникливість клітинної стінки
23.   Протипухлинні препарати здатні пригнічувати поділ ракових клітин. Механізмом дії протипухлинного фармпрепарату 5-фторурацилу є безпосереднє гальмування синтезу:
 • A. рРНК
 • B. ДНК
 • C. тРНК
 • D. Білка
 • E. мРНК
24.   Не проводячи обчислень, визначити, в результаті якої реакції ентропія не змінюється?
 • A. N2O4 = 2NO2
 • B. 2SO2 + O2 = 2SO3
 • C. H2 + СІ2 = 2HCI
 • D. ЗН2 + N2 = 2NH3
 • E. 2CO + O2 = 2CO2
25.   До V аналітичної групи катіонів відносяться йони Ии2+. Якісною реакцією для цих катіонів є:
 • A. Взаємодія з Fe3+ в кислому середовищі
 • B. Дія кислот
 • C. Утворення нерозчинних комплексів
 • D. Дія лугів
 • E. Окиснення в кислому середовищі
26.   При якому стані у хворого спостерігається гіперглікемія, глюкозурія, висока густина сечі, в крові підвищена кількість глюкокортикоїдів; в крові і сечі підвищена концентрація 17-кетостероїдів?
 • A. Цукровий діабет
 • B. Стероїдний діабет
 • C. Нирковий діабет
 • D. Нецукровий діабет
 • E. Печінковий діабет
27.   Препарована квітка, в якої оцвітина редукована до плівок, 3 тичинки на довгих тичинкових нитках, маточка з 2-лопатевою перистою приймочкою, що характерно для:
 • A. Poaceae (Gramineae)
 • B. Araceae (Palmae)
 • C. Convallariaceae
 • D. Alliaceae
 • E. Asteraceae
28.   Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?
 • A. Ступінь дисперсності твердої речовини
 • B. Природа реагуючих речовин
 • C. Концентрація реагуючих речовин
 • D. Температура
 • E. Природа розчинника
29.   Взаємодія між дисперсною фазою та дисперсійним середовищем для різних систем проявляється не в однаковій мірі. Якщо дисперсна фаза слабо взаємодіє з середовищем, то систему називають:
 • A. Вільно-дисперсна
 • B. Гідрофільна
 • C. Зв’язанодисперсна
 • D. Ліофільна
 • E. Ліофобна
30.   Яким реактивом можна одночасно визначити наявність альдегідної групи та глікольного фрагменту в молекулі глюкози?
 • A. Br2
 • B. КМпО4
 • C. АІСІз
 • D. Fed3
 • E. Си(ОИ)2
31.   Класифікація аніонів базується на різній розчинності їх солей з іонами Ба2+ та Ag+. Аніони першої ана- літичної групи утворюють малорозчинні у воді солі з іонами:
 • A. Ag + (нейтральне середовище)
 • B. Ag+ (лужне середовище)
 • C. Ag+ (кисле середовище)
 • D. Ag + (середовище аміачного буферу)
 • E. Ба2+ (лужне або нейтральне середовище)
32.   При мікроскопії оплодня маку опійного було виявлено трубчасті структури з білим латексом, які є:
 • A. Секреторними залозками
 • B. Секреторними клітинами
 • C. Молочниками
 • D. Схигогенними канальцями
 • E. Лізигенними вмістищами
33.   У дитини 5-ти років при вживанні молока часто відзначається здуття живота, спастичний біль та пронос. Ці симптоми виникають через 1-4 години після вживання всього однієї дози молока. Дефіцитом яких ферментів зумовлена вказана симптоматика?
 • A. Мальтозорозщеплюючі
 • B. Фруктозорозщеплюючі
 • C. Сахарозорозщеплюючі
 • D. Ілюкозорозщеплюючі
 • E. Лактозорозщеплюючі
34.   При мікроскопії стебла квіткової рослини у флоемі виявлений комплекс таких гістологічних елементів: ситоподібні трубки з клітинами-супутницями, луб’яні волокна, луб’яна паренхіма, що характерно для:
 • A. Плауноподібні
 • B. Папоротеподібні
 • C. Хвощеподібні
 • D. Покритонасінні
 • E. Голонасінні
35.   Плід редьки дикої утворюється двома плодолистками, зростається краями і формує пластинку з несправжньою плівчастою перегородкою і насінинами, розташованими на ній з обох боків. При дозріванні він розпадається поперек на членики. Такий плід називається:
 • A. Ценобій
 • B. Членистий стручок
 • C. Коробочка
 • D. Двокрилатка
 • E. Калачик
36.   При виготовленні титранту мер-куриметрії - розчину солі ртуті (II) -для пригнічення його гідролізу додають таку кислоту:
 • A. Ацетатна
 • B. Фосфатна
 • C. Сульфатна
 • D. Хлоридна
 • E. Нітратна
37.   Хворий поступив до клініки зі скаргами на загальну слабкість, головний біль, біль у поперековій ділянці тіла, набряки обличчя та кінцівок. В аналізі сечі: протеїнурія, гематурія, циліндрурія. Що є провідним патогенетичним механізмом набряків при гломерулонефриті?
 • A. Підвищення гідродинамічного тиску крові
 • B. Підвищення судинної проникливості
 • C. Порушення гормонального балансу
 • D. Порушення лімфовідтоку
 • E. Зниження онкотичного тиску крові
38.   В епідермі листка виявлені клітини, що містять цистоліти. Наявність цистолітів характерно для рослин родини:
 • A. Пасленові
 • B. Кропивні
 • C. Бобові
 • D. Капустяні
 • E. Макові
39.   Для дослідження від хворого з ознаками гострого менінгіту було взято спинномозкову рідину В мазку з неї виявлено грамнегативні диплококи в лейкоцитах та поза ними. Який мікроорганізм найбільш імовірно є причиною захворювання?
 • A. Haemophilus influenzae
 • B. Neisseria meningitidis
 • C. Escherichia coli
 • D. Streptococcus pneumoniae
 • E. Candida albicans
40.   Емульсії, які містять менше, ніж 0,1% (за об’ємом) дисперсної фази відносяться до:
 • A. Концентрованих
 • B. Типу вода-олія
 • C. Розведених
 • D. Висококонцентрованих
 • E. Типу олія-вода
41.   Від хворого з діагнозом "холе-ра"виділена чиста культура рухливих вібріонів. До якої групи джгутикових бактерій відноситься цей збудник?
 • A. Перитріхи
 • B. Лофотріхи
 • C. Монотріхи
 • D. Амфітріхи
 • E. -
42.   Кофеїн пригнічує активність фосфодіестерази, яка перетворює цАМФ до АМФ. При отруєнні кофеїном найбільш характерними є зниження активності такого процесу:
 • A. Пентозофосфатний шлях
 • B. Ліполіз
 • C. Фосфорилювання білків
 • D. Синтез глікогену
 • E. Іліколіз
43.   В стаціонарі знаходиться хвора на цукровий діабет, у якої після введення інсуліну розвинулась гіпоглікемічна кома. Який лікарський засіб може швидко покращити її стан?
 • A. Ілібенкламід
 • B. Метопролол
 • C. Атропіну сульфат
 • D. Анаприлін
 • E. Адреналіну гідрохлорид
44.   У хворого 55-років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча з виразки слизової оболонки шлунка. Ульцероген-на дія препарату пов’язана із змен- шенням активності такого ферменту:
 • A. Тромбоксансинтетаза
 • B. Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2)
 • C. Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1)
 • D. Простациклінсинтетаза
 • E. Ліпооксигеназа (ЛОГ)
45.   Етіологічними факторами інфекційних захворювань можуть бути інфекційні агенти з різною ультраструктурою. Які з нижче перерахованих груп НЕ МАЮТЬ клітинної структури, білково-синтезуючої, ферментативної та енергетичної систем?
 • A. Рикетсії
 • B. Віруси
 • C. Гриби
 • D. Бактерії
 • E. Найпростіші
46.   Після прийому молока у однорічної дитини розвинулись діарея, здуття кишечнику. Дефіцит якого ферменту має місце у малюка?
 • A. Альдолаза
 • B. Лактаза
 • C. Гексокіназа
 • D. Мальтаза
 • E. Глікозидаза
47.   У хворого після введення парентерально вітаміну Б6 розвинувся анафілактичний шок з явищами брон-хоспазму, зниженням артеріального тиску, ціанозом та судомами. Який медіатор анафілаксії спричинює падіння артеріального тиску?
 • A. Катехоламіни
 • B. Тромбоксан
 • C. Гістамін
 • D. Ілюкокортикоїди
 • E. Гепарин
48.   Лікарем був поставлений діагноз: бронхіальна астма. Вкажіть лікарський засіб, що може бути прописаний для усунення ядухи під час нападу:
 • A. Ацетилцистеїн
 • B. Диклофенак-натрій
 • C. Анаприлин
 • D. Парацетамол
 • E. Сальбутамол
49.   Для одержання ефірної олії взяли плід рослини з родини Рутові, що має залозистий помаранчевий екзо-карпій, білий губчастий мезокарпій і розрослий соковитий ендокарпій. Такий плід називають:
 • A. Коробочка
 • B. Гесперидій
 • C. Піренарій
 • D. Іарбузина
 • E. Стручок
50.   До аптечної мережі надійшли противірусні препарати. Який з перерахованих препаратів застосовують для лікування герпетичної інфекції?
 • A. Метисазон
 • B. Ацикловір
 • C. Азидотимідин
 • D. Ремантадин
 • E. Інтерлейкін-2
51.   До п’ятої групи катіонів належать катіони Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Bi3+, Sb(III), Sb(V). Груповим реагентом для п’ятої групи катіонів є розчин:
 • A. HCl
 • B. NH3
 • C. H2S
 • D. H2SO4
 • E. HNO3
52.   У медицині використовують ультрафіолетове опромінення у вигляді різних фізіопроцедур. Який з перерахованих механізмів лежить в основі лікувальної дії ультрафіолетових променів на організм?
 • A. Зменшення синтезу меланіну в шкірі
 • B. Активація перекисного окислення ліпідів
 • C. Активація дії ліків
 • D. Посилення поділу клітин
 • E. Активація синтезу вітаміну D
53.   Яке правило застосовують для характеристики гетерогенних систем, у яких встановлюється фазова рівновага?
 • A. Нернста
 • B. Штаудингера
 • C. Петерса
 • D. Вант-Гоффа
 • E. Правило фаз Гіббса
54.   Відомо, що визначення ізоферментів ЛДГ використовують в диференціальній діагностиці патологічних станів. За якою властивістю розділяють ізоформи лактатдегідрогенази?
 • A. Електрофоретична рухомість
 • B. Небілкові компоненти
 • C. Гідрофобність
 • D. Гідрофільність
 • E. Розчинність
55.   До приймального відділення надійшов хворий з симптомами отруєння ртуттю. Який антидот показаний в даному випадку?
 • A. Прозерин
 • B. Унітіол
 • C. Атропіну сульфат
 • D. Налоксон
 • E. Кальцію хлорид
56.   При взаємодії речовин за схемою img="74.jpg" одержують:
 • A. Метилацетат
 • B. Метилформіат
 • C. Етилацетат
 • D. Етилформiат
 • E. Метилетаноат
57.   Під час голодування активується глюконеогенез. Назвіть вітамін, що бере активну участь у процесі карбо-ксилювання піровиноградної кислоти:
 • A. Нікотинамід
 • B. Ретинол
 • C. Фолацин
 • D. Кальциферол
 • E. Біотин
58.   Активність знешкодження токсичних речовин у дітей нижча у 4 рази, ніж у дорослих. Який фермент, необхідний для кон’югації токсичних сполук, має низьку активність у дітей?
 • A. ЛДГі
 • B. АлАТ
 • C. АсАТ
 • D. Креатинфосфокіназа
 • E. Ілюкуронілтрансфераза
59.   Студент аналізує орган рослини, що має радіальну симетрію, необмежений ріст, позитивний геотропізм і забезпечує живлення, вегетативне розмноження, закріплення рослини у ґрунті. Даний орган був визначений як:
 • A. Насіння
 • B. Лист
 • C. Стебло
 • D. Кореневище
 • E. Корінь
60.   Для зв’язування іонів водню при ідентифікації іонів калію з винною кислотою використовують розчин:
 • A. Ацетату натрію
 • B. Гідроксиду натрію
 • C. Амоніаку
 • D. Сірчаної кислоти
 • E. Хлоридної кислоти
61.   У хворого 47-ми років з двосторонньою пневмонією виявлено порушення кислотно-основного стану - компенсований газовий ацидоз. Який найбільш імовірний захисно-пристосувальний механізм підтримує компенсацію КОС у хворого?
 • A. Пронос
 • B. Блювання
 • C. Зменшення реабсорбції гідрокарбонату в нирках
 • D. Посилення ацидогенезу в нирках
 • E. Розвиток гіпервентиляції легень
62.   Вкажіть препарат, що має анале-птичну та психостимулюючу дію:
 • A. Диклофенак-натрій
 • B. Прозерин
 • C. Корглікон
 • D. Діазепам
 • E. Кофеїн-бензоат натрію
63.   Кропива дводомна, хміль звичайний, бузина чорна належать до рослин, які потребують великої кількості азоту в ґрунті, тобто вони:
 • A. Нітрофоби
 • B. Галофіти
 • C. Кальцефіли
 • D. Нітрофіли
 • E. Кальцефоби
64.   Приготували 0,1М розчин срібла нітрату. Вкажіть речовину-стандарт для стандартизації цього розчину:
 • A. Натрію тетраборат
 • B. Калію хлорид
 • C. Оксалатна кислота
 • D. Натрію бензоат
 • E. Натрію гідроксид
65.   Хворому з гіпертонічною хворобою призначено каптоприл. Який механізм дії даного препарату?
 • A. Блокада а-адренорецепторів
 • B. Пригнічення активності ангіотен-зинперетворюючого ферменту
 • C. Блокада рецепторів ангіотензину II
 • D. Блокада повільних кальцієвих каналів
 • E. Блокада в-адренорецепторів
66.   Для кількісного визначення фе-рум II сульфату методом потенціометричного титрування в якості індикаторного електроду застосовують:
 • A. Сурм’яний
 • B. Хлорсрібний
 • C. Платиновий
 • D. Хінгідронний
 • E. Скляний
67.   Ви роздивляєтесь багату на ефірні олії та гіркоти сріблясто опушену рослину родини Asteraceae. Для заготівлі використовують верхівкові пагони з волоттю дрібних кулястих кошиків. Ця рослина:
 • A. Arctium lappa
 • B. Bidens tripartita
 • C. Artemisia absinthium
 • D. Chamomilla recutita
 • E. Calendula officinalis
68.   У товстій кишці декарбоксилюю-ться деякі амінокислоти з утворенням токсичних речовин. Яка сполука утворюється із орнітину?
 • A. Аргінін
 • B. Фенол
 • C. Путресцин
 • D. Лізин
 • E. !ндол
69.   В хіміко-аналітичній лабораторії спеціаліст досліджував розчини, що містять суміші катіонів. В якому з розчинів містяться лише катіони II аналітичної групи?
 • A. Na+, Pb2+, m2+
 • B. Ag+, Hg2+, Pb2+
 • C. Pb2+, Ag+, Co2+
 • D. Hg2+, NH+, Ag+
 • E. Na+, Hg2+, NH+
70.   У чоловіка 56-ти років розвинулась мегалобластна анемія на фоні алкогольного цирозу печінки. Дефіцит якого вітаміну є основною причиною анемії у цього пацієнта?
 • A. Фолієва кислота
 • B. Біотин
 • C. Пантотенова кислота
 • D. Ліпоєва кислота
 • E. Тіамін
71.   Леткі сполуки кальцію забарвлюють безбарвне полум’я пальника в такий колір:
 • A. Фіолетовий
 • B. Жовто-зелений
 • C. Зелений
 • D. Червоний
 • E. Жовтий
72.   Який реагент використовують для відокремлення осаду AgCl від AgI ?
 • A. Розведена нітратна кислота
 • B. Концентрована нітратна кислота
 • C. Водний розчин амоніаку
 • D. Концентрований розчин калію хлориду
 • E. Розчин сульфатної кислоти
73.   Для проникнення в тканини організму і поширення в них патогенні мікроорганізми продукують різноманітні ферменти. Виберіть ці ферменти серед перерахованих:
 • A. Оксидаза, каталаза
 • B. Гіалуронідаза, лецитиназа
 • C. Трансфераза, нуклеаза
 • D. Естераза, протеаза
 • E. Ліаза, лігаза
74.   Досліджувана суміш містить катіони Mg2+, Ni2+, Co2+. За допомогою якого реактиву можна виявити катіони Ni2+ у цій суміші?
 • A. Диметилгліоксим
 • B. Алізарин
 • C. 1-нітрозо-2-нафтол
 • D. Магнезон-1
 • E. Амоніак
75.   Вкажіть гормональний препарат для стимуляції пологів:
 • A. Окситоцин
 • B. Дексаметазон
 • C. Сальбутамол
 • D. Прогестерон
 • E. Метопролол
76.   При морфологічному аналізі студент звернув увагу, що у квітці дві тичинки довгі, а дві короткі. Отже, андроцей:
 • A. Спайнопиляковий
 • B. Чотирибратній
 • C. Двосильний
 • D. Двобратній
 • E. Чотирисильний
77.   Назвіть препарат, що звужує зіниці та знижує внутрішньоочний тиск:
 • A. Фенофібрат
 • B. Пілокарпіну гідрохлорид
 • C. Дитилін
 • D. Атропіну сульфат
 • E. Нітразепам
78.   Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зубів. З якою із наведених сполук реагує NaF?
 • A. KI
 • B. CO2
 • C. CH3COOH
 • D. NaCl
 • E. H2SO4
79.   У фізико-хімічній лабораторії були приготовані водні розчини. Який з перерахованих розчинів має найбільший осмотичний тиск при 298K?
 • A. Ілюкози
 • B. Сульфату алюмінію
 • C. Бензоату натрію
 • D. Сульфату натрію
 • E. Сечовини
80.   Серед наведених проміжних активних часточок оберіть радикал:
 • A. img="29-1.jpg"
 • B. img="29-3.jpg"
 • C. img="29-2.jpg"
 • D. img="29-5.jpg"
 • E. img="29-4.jpg"
81.   Після приготування живильного середовища, що містить розчини вуглеводів, лаборант провів його стерилізацію. Який спосіб стерилізації був застосований?
 • A. Кип’ятіння одноразове
 • B. Паром під тиском
 • C. Ультрафіолетове опромінення
 • D. Текучою парою дрібно
 • E. Сухою жарою
82.   Вкажіть речовину, що утворюється при здійсненні даної реакції: CH = CH hohH+,?
 • A. Пропаналь
 • B. Етаналь
 • C. Ацетатна кислота
 • D. Етанол
 • E. Пропанон
83.   Хворий страждає на жовчно-кам’яну хворобу. Який засіб слід йому призначити з метою усунення печінкової кольки?
 • A. Панкреатин
 • B. Альмагель
 • C. Бісакодил
 • D. Контрикал
 • E. Магнію сульфат
84.   Вкажіть, яка з наведених реакцій називається реакцією В’юрця:
 • A. img="70-3.jpg"
 • B. img="70-5.jpg"
 • C. img="70-1.jpg"
 • D. img="70-2.jpg"
 • E. img="70-4.jpg"
85.   Вкажіть сполуку, яка виявляє амфотерні властивості, тобто вступає в реакції як з кислотами, так і з основами з утворенням відповідних солей:
 • A. img="76-3.jpg"
 • B. img="76-4.jpg"
 • C. img="76-1.jpg"
 • D. img="76-5.jpg"
 • E. img="76-2.jpg"
86.   Фармацевт до золю срібла хлориду додавав електроліт невеликими порціями, при цьому коагуляція настала при більшій концентрації електроліту, ніж при одноразовому його додаванні. Це явище має назву:
 • A. Адитивність
 • B. Звикання золю
 • C. Синергізм
 • D. Антагонізм
 • E. Зниження чутливості
87.   У хворого тривало тримається температура, причому різниця між ранковою і вечірньою температурою не перевищує 10С. До якого типу температурних кривих відноситься лихоманка у даного хворого?
 • A. Гектична
 • B. Послаблююча
 • C. Спотворена
 • D. Постійна
 • E. Переміжна
88.   У ялини верхівковою брунькою росте головний пагін, а з бічних бруньок - бокові пагони. Ці ознаки притаманні такому типу галуження:
 • A. Моноподіальне
 • B. Симподіальне
 • C. Дихотомічне
 • D. Несправжньодихотомічне
 • E. Колоноподібне
89.   Константа швидкості хімічної реакції чисельно дорівнює швидкості реакції за умови, що молярні концентрації:
 • A. -
 • B. Реагентів дорівнюють одиниці
 • C. Продуктів однакові
 • D. Реагентів відрізняються на одиницю
 • E. Продуктів відрізняються на одиницю
90.   Хворому з хворобою Паркінсона призначили препарат з переважним впливом на дофамінергічну систему. Назвіть цей лікарський засіб:
 • A. Лоразепам
 • B. Аміназин
 • C. Зопіклон
 • D. Леводопа
 • E. Дроперидол
91.   Андроцей квітки Brassica oleracea має шість тичинок, чотири з яких внутрішнього кола довші за дві, що у зовнішньому колі. Як називають даний тип андроцею?
 • A. Багатобратній
 • B. Двосильний
 • C. Однобратній
 • D. Чотирисильний
 • E. Двобратній
92.   В хіміко-аналітичній лабораторії спеціаліст досліджує суміш катіонів V аналітичної групи. При додаван- ні тіоціонат-іонів розчин забарвлюється в червоний колір. Про наявність якого катіону свідчить даний аналітичний ефект?
 • A. Fe2+
 • B. Mn2+
 • C. Fe3+
 • D. Бг3+
 • E. Mg2+
93.   Під час бактеріологічного дослідження випорожнень хворого на гостру кишкову інфекцію була виділена культура Shigella sonnei. Яку з названих серологічних реакцій було застосовано для ідентифікації виділеної культури?
 • A. Бактеріолізу
 • B. Преципітації
 • C. Аглютинації
 • D. Зв’язування комплементу
 • E. Нейтралізації
94.   Чоловіку з перелом стегнової кістки для зняття больового синдрому був призначений препарат. Вкажіть цей лікарський засіб:
 • A. Димедрол
 • B. Морфіну гідрохлорид
 • C. Кофеїн-бензоат натрію
 • D. Кислота ацетилсаліцилова
 • E. Парацетамол
95.   У хворого гіперхромна В12-дефіцитна анемія. Препарат якого вітаміну йому необхідно призначити?
 • A. Тіаміну хлорид
 • B. Ретинолу ацетат
 • C. Вікасол
 • D. Рибофлавін
 • E. Ціанокобаламін
96.   У хворого 59-ти років при флюорографії виявили у нижній частці правої легені затемнення з чіткими межами, характерне для пухлини. Яка з ознак характерна для доброякісної пухлини?
 • A. Метастазування
 • B. Експансивний ріст
 • C. Проростання у навколишню тканину
 • D. Інфільтруючий ріст
 • E. Ракова кахексія
97.   За допомогою якого реагенту можна здійснити наступне перетворення: img="80.jpg"
 • A. КОИ
 • B. Си(ОИ)2
 • C. NaNOз(И2SO4)
 • D. NaNO2 (ИСІ)
 • E. К2СГ2О7
98.   Які катіони IV групи знаходяться у розчині, якщо під дією розчину гідроксиду натрію утворюється забарвлений осад, розчинний у надлишку реагенту?
 • A. Хром
 • B. Вісмут
 • C. Цинк
 • D. Марганець
 • E. Свинець
99.   В розчині присутні йодид- і хлорид-іони. Виберіть реагент для виявлення йодид-іонів:
 • A. Гіпсова вода
 • B. Сірководнева вода
 • C. Баритова вода
 • D. Вапняна вода
 • E. Хлорна вода
100.   Продуктами реакції ттрування толуолу переважно будуть:
 • A. img="69-4.jpg"
 • B. img="69-3.jpg"
 • C. img="69-2.jpg"
 • D. img="69-5.jpg"
 • E. img="69-1.jpg"
101.   Фазові діаграми використовують у фармацевтичному аналізі. Як називається лінія на діаграмі стану евтектичного типу, нижче якої не може існувати рідка фаза?
 • A. -
 • B. Конода
 • C. Солідус
 • D. Нода
 • E. Ліквідус
102.   При обробці рослинних клітин флороглюцином з концентрованою сірчаною кислотою їх оболонки на- були малиново-червого забарвлення, що вказує на їх:
 • A. Здерев’яніння
 • B. Ослизніння
 • C. Мінералізацію
 • D. Опробкування
 • E. Кутинізацію
103.   Яка сполука не містить карбоксильної групи, але називається кислотою?
 • A. Шкринова кислота
 • B. Молочна кислота
 • C. Винна кислота
 • D. Яблучна кислота
 • E. Валерiанова кислота
104.   У складі м’якоті плода груші звичайної, Pyrus communis, виявлено групу паренхімних клітин з товстими оболонками та щілиноподібними порами. Це свідчить, що ці клітини відносяться до:
 • A. Склереїд
 • B. Судин
 • C. Кутової коленхіми
 • D. Трахеїд
 • E. Волокон
105.   В медицині широко використовуються антибіотики, продуцентами яких є гриби родів Penicillium і Aspergillus, що відносяться до класу:
 • A. Дейтероміцети
 • B. Хітридіоміцети
 • C. Зигоміцети
 • D. Аскоміцети
 • E. Базидіоміцети
106.   У сироватці крові хворого визначено підвищену активність ізоферменту ЛДГі. В якому органі локалізовано патологічний процес?
 • A. Печінка
 • B. Шлунок
 • C. Серце
 • D. М’язи
 • E. Нирки
107.   Який засіб краще призначити хворому з дiагнозом амебна дизен-тєрія?
 • A. Бензилпеніциліну натрієва сіль
 • B. Біцилін-5
 • C. Левамiзол
 • D. Пірантел
 • E. Метронідазол
108.   Біля місцевості, де планують відкрити дитячий табір для літнього відпочинку, знаходиться колодязь. За яким показником слід оцінювати ступінь біологічного забруднення питної води?
 • A. Колі-індекс
 • B. Перфрінгенс-титр
 • C. Мезосапробність
 • D. Катаробність
 • E. Олігосапробність
109.   У працівника птахофабрики, що вживав у їжу щодня 5 і більше сирих яєць з’явилась млявість, сонливість, біль у м’язах, випадіння волосся, себорея. З дефіцитом якого вітаміну пов’язаний даний стан?
 • A. B1 (тіамін)
 • B. C (аскорбінова кислота)
 • C. A (ретинол)
 • D. H (біотин)
 • E. B2 (рибофлавін)
110.   У хворого 40-ка років у зв’язку з ураженням гіпоталамо-гіпофізарного провідникового шляху виникли поліурія (10-12 л за добу), полідипсія. При дефіциті якого гормону виникають такі розлади?
 • A. Соматотропін
 • B. Тиротропін
 • C. Вазопресин
 • D. Окситоцин
 • E. Кортикотропін
111.   Біосинтез пуринового кільця відбувається на рибозо-5-фосфаті шляхом поступового нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозофосфату є такий процес:
 • A. Глюконеогенез
 • B. Глікогеноліз
 • C. Гліконеогенез
 • D. Гліколіз
 • E. Пентозофосфатний цикл
112.   Виберіть сполуку, із якої в одну стадію можна синтезувати ацетоні-трил СH3-С=N
 • A. С2H5-Cl
 • B. СH4
 • C. СH3-1
 • D. СH3-ОH
 • E. С6H5СІ
113.   В аптеці хворому на хронічний бронхіт відпускають глауцину гідро-хлорид. Про який типовий побічний ефект препарату слід застерегти хворого?
 • A. Підвищення внутрішньоочного тиску
 • B. Алергічні висипи на шкірі
 • C. Зниження артеріального тиску
 • D. Збудження центральної нервової системи
 • E. Порушення серцевого ритму
114.   Хворий доставлений у лікарню. При обстеженні: порушення свідомості по типу сопору, шкіра бліда, волога, тахіпноє, запах ацетону з рота. Рівень глікемії 22 ммоль/л, глюкоза в сечі. Який патологічний стан спостерігається у хворого?
 • A. Хронічна ниркова недостатність
 • B. Гостре порушення мозкового кровообігу
 • C. Кетоацидотична кома
 • D. !нфаркт міокарда
 • E. Тром6оєм6олія легеневої артерїї
115.   Хворому на інфаркт міокарда проводилась терапія по протидії вну-трішньосудинному згортанню крові. Який лікарський препарат можна застосовувати з цією метою?
 • A. Тетрациклін
 • B. Гістамін
 • C. Хондроїтинсульфат
 • D. Гіалуронова кислота
 • E. Гепарин
116.   Який з наведених спиртів при оки-снєнні утворює ацетон?
 • A. img="83-3.jpg"
 • B. img="84-4.jpg"
 • C. img="81-1.jpg"
 • D. img="85-5.jpg"
 • E. img="81-2.jpg"
117.   Інфікування лікарських рослин мікроорганізмами унеможливлює їх подальше використання фармацевтичною промисловістю. Інвазивні властивості фітопатогенних мікроорганізмів обумовлюють:
 • A. Ізомерази
 • B. Гідролітичні ферменти
 • C. Оксидоредуктази
 • D. Трансферази
 • E. Ліази
118.   У хворого на гостру ниркову недостатність в стадії поліурії азотемія не тільки не зменшилась, але й продовжує наростати. Що в даному випадку спричиняє поліурію?
 • A. Зменшення реабсорбції
 • B. Збільшення фільтрації
 • C. Збільшення секреції
 • D. Зменшення фільтрації
 • E. Збільшення реабсорбції
119.   Хворому туберкульозом призначено антибіотик олігоміцин. Який процес гальмує цей препарат у міто-хондріях?
 • A. Мікросомальне окиснення
 • B. Окиснювальне фосфорилювання
 • C. Окиснювальне декарбоксилюван-ня
 • D. Пероксидне окиснення ліпідів
 • E. Субстратне фосфорилювання
120.   Хворому для купірування судомного синдрому був призначений препарат з групи бензодіазепіну. Назвіть цей препарат:
 • A. Налоксон
 • B. Леводопа
 • C. Суксаметоній хлорид
 • D. Діазепам
 • E. Кофеїн-бензоат натрію
121.   Хворій для лікування пневмонії призначено доксицикліцину гідро-хлорид. До якої групи антибіотиків відноситься даний препарат?
 • A. Пеніциліни
 • B. Макроліди
 • C. Аміноглікозиди
 • D. Цефалоспорини
 • E. Тетрацикліни
122.   Еритроцити для своєї життєдіяльності потребують енергії у вигляді АТФ. Укажіть метаболічний процес, який забезпечує еритроцит необхідною кількістю АТФ:
 • A. Цикл трикарбонових кислот
 • B. Ілюконеогенез
 • C. Пентозофосфатний цикл
 • D. Анаеробний гліколіз
 • E. Бета-окиснення жирних кислот
123.   Які існують показання до застосування налоксону?
 • A. Отруєння атропіну сульфатом
 • B. Отруєння важкими металами
 • C. Гостре отруєння наркотичними анальгетиками
 • D. Отруєння серцевими глікозидами
 • E. Отруєння алкалоїдами ріжків
124.   Для визначення масової частки іонів барію в лікарському препараті використовують гравіметричний метод осадження. Гравіметричною формою в даному випадку є:
 • A. Барію оксид
 • B. Барію гідроксид
 • C. Барію сульфіт
 • D. Барію сульфат
 • E. Барію сульфід
125.   До лікаря звернувся чоловік 70-ти років зі скаргами на збільшення кистей, стоп, язика, зміну зовнішності (риси обличчя стали крупними). При обстеженні виявлено значне підвищення концентрації соматотропного гормону у крові. Чим зумовлений даний стан хворого?
 • A. Гіперфункція білящитоподібних залоз
 • B. Гіперфункція кіркової речовини наднирників
 • C. Гіпофункція щитоподібної залози
 • D. Гіперфункція аденогіпофізу
 • E. Гіпофункція аденогіпофізу
126.   Дисперсність частинок в колоїдно-дисперсних системах відповідає значенням:
 • A. > 104 м-1
 • B. 109 - 107 м-1
 • C. 109 - 104 м-1
 • D. 107 - 104 м-1
 • E. < 109 м-1
127.   Хворому 49-ти років з гострою серцевою недостатністю і непереносимі-стю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату?
 • A. Стимуляція M-холінорецепторів
 • B. Блокада K+-, Na+ -АТФ-ази
 • C. Стимуляція ^і-адренорецепторів
 • D. Пригнічення активності фосфодіе-стерази
 • E. Стимуляція а1-адренорецепторів
128.   Тепловий ефект хімічної реакції не залежить від шляху реакцій, тобто від проміжних стадій, а визначається лише початковим і кінцевим станами системи. Який закон термодинаміки це доводить?
 • A. Рібендера
 • B. Гесса
 • C. Смолуховського
 • D. Коновалова
 • E. Іесса-Іельмгольца
129.   При порївняльному аналїзї листків рослин родини Polygonaceae встановлено, що загальною ознакою є наявність у них:
 • A. Колючок
 • B. Листової піхви
 • C. Філоїдів
 • D. Вусиків
 • E. Розтруба
130.   Відомо, що деякі сполуки роз’єднують тканинне дихання та окисне фосфорилювання. Яка речовина має такі властивості?
 • A. 2,4-динітрофенол
 • B. Молочна кислота
 • C. Антиміцин А
 • D. Ацетил-КоА
 • E. Чадний газ
131.   Для лікування хвороби Паркін- сона використовують L-DOФА та його похідні. З якої амінокислоти утворюється ця речовина?
 • A. Аргінін
 • B. Глутамат
 • C. Аспарагін
 • D. Триптофан
 • E. Тирозин
132.   Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом:
 • A. Прямої відгонки
 • B. Видшення та непрямої відгонки
 • C. Непрямої відгонки
 • D. Виділення
 • E. Осадження
133.   Спеціаліст для кількісного визначення хлорид-іонів в лікарському препараті використав метод Мо-ра. Кінцева точка титрування була зафіксована за утворенням цегляно-червоного осаду, який утворений такою сполукою:
 • A. Калію хромат
 • B. Срібла хромат
 • C. Калію хлорид
 • D. Срібла хлорид
 • E. Калію дихромат
134.   Допоможіть лікарю вибрати препарат для замісної терапії після видалення щитоподібної залози:
 • A. Інсулін
 • B. Преднізолон
 • C. Паратиреоїдин
 • D. L-тироксин
 • E. Мерказоліл
135.   Молярна концентрація розчинів складає 0,1М. Який з розчинів характеризується найбільшим осмотичним тиском?
 • A. Фенолу
 • B. Етанолу
 • C. Хлориду літію
 • D. Хлориду калію
 • E. Хлориду кальцію
136.   При хворобі Паркінсона порушується синтез дофаміну в мозку. Для лікування використовується його безпосередній попередник, який легко проникає через гематоенцефа-лічний бар’єр, а саме:
 • A. ГАМК
 • B. Адреналін
 • C. Норадреналін
 • D. Триптофан
 • E. ДОФА
137.   Оберіть структуру бензену:
 • A. img="48-2.jpg"
 • B. img="48-4.jpg"
 • C. img="48-3.jpg"
 • D. img="48-5.jpg"
 • E. img="48-1.jpg"
138.   При очищенні гліцерину, який входить до складу багатьох лікарських форм, використовують активне вугілля. Яке явище лежить в основі цього процесу?
 • A. Змочування
 • B. Адсорбція
 • C. Капілярна конденсація
 • D. Когезія
 • E. Адгезія
139.   Вкажіть кількість п-електронів у молекулі бензолу:
 • A. Бензол не має п-електронів
 • B. 6
 • C. 2
 • D. 5
 • E. 4
140.   3 яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі? img="8.jpg"
 • A. HCl
 • B. NaOH
 • C. KCN
 • D. nh4oh
 • E. CH3COONa
141.   Студентці з застудою лікар призначив жарознижуючий препарат. Вкажіть цей препарат:
 • A. Парацетамол
 • B. Аскорбінова кислота
 • C. Ціанокобаламін
 • D. Окситоцин
 • E. Фамотидин
142.   У відповідності до теорії швидкої коагуляції Смолуховського, процес коагуляції описується кінетичним рівнянням такого порядку:
 • A. Перший
 • B. Дрібний
 • C. Третій
 • D. Другий
 • E. Нульовий
143.   Хворий 55-ти років перебуває у лікарні з приводу хронічної недостатності серця. Об’єктивно: шкіра і слизові ціанотичні, тахікардія, тахі-пное. Який вид гіпоксії у хворого?
 • A. Анемічна
 • B. Циркуляторна
 • C. Гемічна
 • D. Гіпоксична
 • E. Тканинна
144.   Кількісний вміст KOH та K2CO3 у суміші можна визначити методом:
 • A. Не можна відтитрувати
 • B. Замісникове кислотно-основне титрування
 • C. Зворотне кислотно-основне титрування
 • D. Пряме кислотно-основне титрування з фенолфталеїном
 • E. Пряме кислотно-основне титрування з двома індикаторами
145.   Ферменти бактерій характеризуються високою специфічністю дії. Ця їх властивість на практиці використовується для:
 • A. Фаготипування бактерій
 • B. Культивування бактерій
 • C. Виготовлення імуноглобулінів
 • D. Серотипування бактерій
 • E. Ідентифікації бактерій
146.   На фармацевтичному підприємстві проведено санітарно-мікробіологічне дослідження водо- провідної води. Який метод дослідження використали для оцінки загального мікробного числа?
 • A. Седиментаційний
 • B. Мембранних фільтрів
 • C. Мікроскопічний
 • D. Будь-який з наведених
 • E. Кротова
147.   Вкажіть продукт взаємодії пурину з натрій гідроксидом:
 • A. img="31-2.jpg"
 • B. img="31-3.jpg"
 • C. img="31-5.jpg"
 • D. img="31-4.jpg"
 • E. img="31-1.jpg"
148.   В цієї родини рослин суцвіття можуть складатись з різних типів квіток: трубчастих, язичкових, не-справжньоязичкових або воронкоподібних. Вкажіть цю родину:
 • A. Ericaceae
 • B. Asteraceae
 • C. Scrophulariaceae
 • D. Ranunculaceae
 • E. Apiaceae
149.   Для визначення масової частки арґентуму нітрату в лікарському препараті використовують метод прямого титрування за Фольгардом. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:
 • A. Еозину
 • B. Амонію заліза (III) сульфату
 • C. Калію хромату
 • D. Дифенілкарбазону
 • E. Флуоресцеїну
150.   З яким із реагентів за наведених умов відбувається відновлення нена-сичених органічних сполук?
 • A. И2, Ni, t
 • B. NaOИ, И2О
 • C. К2СГ2О7, И+
 • D. И2О, Ид2+, И+
 • E. ИNOз, p, t
151.   У хворого 46-ти років на 2-гу добу після гострого запалення колінного суглоба було відзначено збільшення суглоба у розмірах, набряклість шкіри. На якій стадії розвитку запалення спостерігаються дані ознаки?
 • A. Проліферація
 • B. Ексудація
 • C. Склероз
 • D. Регенерація
 • E. Альтерація
152.   У хворого з хронічною серцевою недостатністю гематокрит складає 0,56 г/л, у клінічному аналізі крові абсолютний еритроцитоз. До яких порушень об’єму циркулюючої крові відносяться дані зміни?
 • A. Олігоцитемічна гіперволемія
 • B. Проста гіперволемія
 • C. Олігоцитемічна гіповолемія
 • D. Поліцитемічна гіперволемія
 • E. Поліцитемічна гіповолемія
153.   До розчину, що містить аніони другої аналітичної групи, додали розчин хлорної води та органічний екстрагент. При цьому утворилось фіолетове забарвлення органічного шару. Які аніони присутні у розчині?
 • A. Йодид-іони
 • B. Бромід-іони
 • C. Тіоціанат-іони
 • D. Сульфід-іони
 • E. Хлорид-іони
154.   Після тотальної резекції шлунка у хворого розвинулася тяжка B12-дефіцитна анемія з порушенням кровотворення і появою в крові змінених еритроцитів. Свідченням її була наявність у крові:
 • A. Анулоцитів
 • B. Нормоцитів
 • C. Мікроцитів
 • D. Овалоцитів
 • E. Мегалоцитів
155.   Суцвіття подорожника великого наростає верхівкою, головна вісь довга, а квітки сидячі. Як називається таке суцвіття?
 • A. Колос
 • B. Тирс
 • C. Волоть
 • D. Початок
 • E. Голівка
156.   У хворих на алкоголізм часто спостерігаються розлади функції центральної нервової системи - втрата пам’яті, психози. Викликає вказані симптоми в організмі недостатність вітаміну Б\. Порушення утворення якого коферменту може спричинити ці симптоми?
 • A. ФАД
 • B. Коензим А
 • C. НАДФ
 • D. Піридоксальфосфат
 • E. Тіамінпірофосфат
157.   Яка якісна реакція підтверджує ненасиченість лінолевої кислоти? CHs(CH2)4CH = CH - CH2 - CH = CH(CH2)7COH
 • A. Реакція з FeCl3
 • B. Реакція "срібного дзеркала"з [Ag(NH3h]OH
 • C. Гідрогалогенування (HCl)
 • D. Знебарвлення бромної води (Br2; H2O)
 • E. Декарбоксилювання
158.   Для купірування нападу стенокардії хворий використовує нітрогліцерин у капсулах. Який раціональний шлях введення цього препарату?
 • A. Підшкірний
 • B. Сублінгвальний
 • C. Інгаляційний
 • D. Ректальний
 • E. Пероральний
159.   Дією якого реагенту можна відрізнити етанол від гліцерину? img="49.jpg"
 • A. Cu(OH)2
 • B. FeCl3
 • C. KMnO4
 • D. HBr
 • E. Ag2O
160.   Який продукт утворюється при взаємодії пропіонового альдегіду з PCl5?
 • A. img="44-1.jpg"
 • B. img="44-3.jpg"
 • C. img="44-5.jpg"
 • D. img="44-2.jpg"
 • E. img="44-4.jpg"
161.   У похилого хворого під час гіпертонічного кризу спостерігається задишка, набряклість ніг, підвищена втомлюваність. Який вид серцевої недостатності за механізмом розвитку відзначається у даного хворого?
 • A. Змішаний
 • B. Міокардіальний
 • C. Компенсований
 • D. Субкомпенсований
 • E. Перевантажний
162.   У новонародженої дитини внаслідок резус-конфлікту виникла гемолітична жовтяниця. Вміст якого жовчного пігменту буде найбільш підвищеним у крові цієї дитини?
 • A. Жовчні кислоти
 • B. Уробіліноген
 • C. Стеркобіліноген
 • D. Прямий білірубін
 • E. Непрямий білірубін
163.   Пацієнту, який тривалий час приймав препарат диклофенак-натрій. Сімейний лікар замість нього призначив целекоксиб. Яке захворювання стало підставою для заміни препарату?
 • A. Бронхіальна астма
 • B. Пептична виразка шлунка
 • C. Хронічний гепатит
 • D. Артеріальна гіпертензія
 • E. Сечокам’яна хвороба
164.   у-Бутиролактон утворюється при нагріванні у-гідроксимасляної кислоти. Зазначте його серед наведених сполук:
 • A. img="66-5.jpg"
 • B. img="66-4.jpg"
 • C. img="66-2.jpg"
 • D. img="66-3.jpg"
 • E. img="66-1.jpg"
165.   При проведенні систематичного ходу аналізу на розчин подіяли груповим реагентом 1 М H2SO4 у присутності етилового спирту, утворився білий осад. Катіони якої групи присутні у розчині?
 • A. II
 • B. VI
 • C. I
 • D. IV
 • E. III
166.   Перетворення сукцинату в фума-рат каталізується сукцинатдегідроге-назою. Який конкурентний інгібітор гальмує активність ферменту?
 • A. Піровиноградна кислота
 • B. Малонова кислота
 • C. Щавлевооцтова кислота
 • D. Фумарова кислота
 • E. Яблучна кислота
167.   Емульсії - термодинамічно не стійкі. У них самочинно відбувається процес злиття краплинок дисперсної фази, який зумовлює розшарування емульсії. Таке явище називають:
 • A. Солюбілізація
 • B. Змочування
 • C. Контракція
 • D. Коалесценція
 • E. Деформація
168.   У хворого 54-х років, який скаржиться на біль, блідість та відчуття похолодання нижніх кінцівок, лікар діагностував облітеруючий ендарте- ріїт. Яке порушення периферичного кровообігу є головною причиною зазначених симптомів?
 • A. Нейротонічна артеріальна гіперемія
 • B. Обтураційна ішємія
 • C. Венозний стаз
 • D. Венозна гіперемія
 • E. Нейропаралітична артеріальна гіперемія
169.   При вивченні мазку з вмісту карбункула виявлені великі грампози-тивні палички з обрубаними кінцями, розташовані у вигляді ланцюгів, оточені загальною капсулою. Який попередній діагноз?
 • A. Сибірка
 • B. Кандидоз
 • C. Піодермія
 • D. Чума
 • E. Туляремія
170.   Після споживання високовуглево-дної їжі спостерігається аліментарна гіперглікемія . Активність якого ферменту гепатоцитів при цьому індукується у найбільшій мірі?
 • A. Фосфорилаза
 • B. Ізоцитратдегідрогеназа
 • C. Ілюкокіназа
 • D. Альдолаза
 • E. Ілюкозо-6-фосфатаза
171.   При визначенні стрептоциду (ароматичного аміну) методом нітрито-метрії для прискорення реакції діа-зотування додають каталізатор. Вкажіть речовину, яка виконує роль каталізатора:
 • A. Сульфатна кислота
 • B. Калій бромід
 • C. Хлоридна кислота
 • D. Калій сульфат
 • E. Натрій хлорид
172.   У жінки 49-ти років, яка тривалий час страждає на цукровий діабет, після введення інсуліну виникли слабкість, блідість обличчя, серцебиття, неспокій, двоїння в очах, оніміння губ і кінчика язика. Рівень глюкози крові становив 2,5 ммоль/л. Яке ускладнення розвивається у хворої?
 • A. Уремічна кома
 • B. Гіперглікемічна кома
 • C. Гіпоглікемічна кома
 • D. Гіперкетонемічна кома
 • E. Гіперосмолярна кома
173.   Визначається тканина, для клітин якої характерно: ядро відносно велике, цитоплазма густа без вакуолей, мітохондрії і рибосоми численні, ендоплазматична сітка розвинена слабо, пластиди у стадії пропластид, ер-гастичнї речовини вїдсутнї. Ця тканина:
 • A. Меристема
 • B. Перисперм
 • C. Ендосперм
 • D. Епідерма
 • E. Епітема
174.   Йоном-коагулятором буде та частинка, яка має заряд:
 • A. Протилежний до протиіонів адсорбційного шару
 • B. Однаковий із зарядом ядра
 • C. Однаковий з потенціалвизначаль-ними іонами
 • D. Протилежний до заряду гранули
 • E. Однаковий з зарядом гранули
175.   Хворому з алергічним дерматитом був призначений супрастин. До якої групи антиалергічних засобiв належить цей препарат?
 • A. Блокатори Н2-гістамінових рецепторів
 • B. Антагоністи лейкотрієнових рецепторів
 • C. Блокатори Н - 1-гістамінових рецепторів
 • D. Інгібітори дегрануляції тучних клітин
 • E. Глюкокортикостероїди
176.   Хворий звернувся до лікаря із скаргою на втрату чутливості та болі по ходу периферичних нервів. При аналізі крові виявлено підвищений вміст піровиноградної кислоти. Нестача якого вітаміну може викликати такі зміни?
 • A. Вітамін В2
 • B. Біотин
 • C. Вітамін PP
 • D. Пантотенова кислота
 • E. Вітамін B1
177.   У хворого при обстеженні у периферичній крові виявлено 5% мієло-бластів. Ознакою якого захворювання може бути наявність цих клітин?
 • A. ДВЗ-синдрому
 • B. Лейкопенії
 • C. Лейкоцитозу
 • D. Анемії
 • E. Лейкозу
178.   При вивченні рослини капусти кольрабі, студенти звернули увагу на надземний метаморфоз головного пагона з потовщеними здутими м’ясистими меживузлями. Це:
 • A. Бульба
 • B. Цибулина
 • C. Кореневище
 • D. Коренеплід
 • E. Стеблоплід
179.   Покривна тканина коренів складається з клітин із тонкими целюлозними оболонками і виростами - ко- реневими волосками. Ця тканина:
 • A. Перидерма
 • B. Фелодерма
 • C. Плерома
 • D. Ризодерма (епіблема)
 • E. Периблема
180.   Які частинки міцели, будова якої зображена формулою {m(AgCl) nAg+ (n - x) NO-}x+ xNO-, знаходяться в дифузійному шарі?
 • A. AgCl
 • B. Ag+
 • C. Ag+ та NO-
 • D. AgCl та Ag+
 • E. NO3-
181.   Яка з реакцш свідчить про кислотні властивості піролу?
 • A. img="68-5.jpg"
 • B. img="68-2.jpg"
 • C. img="68-4.jpg"
 • D. img="68-3.jpg"
 • E. img="68-1.jpg"
182.   За величинами константи швидкості можна робити висновки щодо перебігу процесів синтезу тих чи інших лікарських препаратів. Від якого з факторів залежить константа швидкості реакції?
 • A. Температура
 • B. Час реакції
 • C. Об’єм
 • D. Концентрація
 • E. Тиск
183.   Нітрит-іони в присутності нітрат-іонів можна виявити за допомогою:
 • A. Дифенілкарбазону
 • B. Диметилгліоксиму
 • C. Кристалічного антипірину в присутності розведеної HCl
 • D. Кристалічного натрію тіосульфату
 • E. Кристалічного заліза (III) сульфату
184.   Кров, яка є типовою колоїдною системою, здатна до згортання, що сприяє мінімальній крововтраті. Це обумовлено здатністю колоїдних частинок до:
 • A. Десорбції
 • B. Змочування
 • C. Коагуляції
 • D. Адгезії
 • E. Когезії
185.   У медичній практиці застосовують антимікробні препарати з різним типом дії на мікроорганізми. Як називається ти дії препарату, що призводить до загибелі бактерій?
 • A. Бактеріостатичний
 • B. Бактерицидний
 • C. Фунгіцидний
 • D. Вірулоцидний
 • E. Фунгістатичний
186.   В інфекційному відділенні знаходиться дитина 10-ти років з діагнозом "дифтерія зіву". Виділено дифтерійну паличку, токсигенний штам. Токсигенність виділеної дифтерійної палички встановлюють у реакції:
 • A. Непрямої гемаглютинації
 • B. Зв’язування комплементу
 • C. Флокуляції
 • D. Преципітації в гелі
 • E. Аглютинації
187.   Дослідження зібраних лікарських рослин показало їх значну обсі-менінність різними бактеріями. Який метод треба використати, щоб виділити чисті культури цих бактерій?
 • A. Посів на щільне живильне середовище
 • B. Фазово-контрастна мікроскопія
 • C. Використання фільтрів з порами певного діаметру
 • D. Зараження лабораторних тварин
 • E. Центрифугування у градієнті щільності
188.   Малюку у віці 7 місяців призначено лікарський засіб для перорально-го застосування. Сумарна кількість бактерій та грибів в 1 г (мл) такого засобу у відповідності до вимог ВО- ОЗ та Національної Фармакопеї, повинна бути не більше:
 • A. 1000
 • B. 50
 • C. Не повинно бути
 • D. 10
 • E. 100
189.   Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи М-холіноблокаторів, а саме:
 • A. Бензогексоній
 • B. Атропін
 • C. Прозерин
 • D. Дитилін
 • E. Галантамін
190.   Оберіть правильну назву продукту реакції взаємодії оцтового альдегіду з гідразином: img="77.jpg"
 • A. Фенілгідразин оцтового альдегіду
 • B. Оксим оцтового альдегіду
 • C. Семикарбазон оцтового альдегіду
 • D. Гідразон оцтового альдегіду
 • E. Ацетальдимін
191.   Для попередження якого з перерахованих захворювань використовується жива атенуйована вакцина?
 • A. Правець
 • B. Дифтерія
 • C. Коклюш
 • D. Ботулізм
 • E. Туберкульоз
192.   Хворий 67-ми років з хронічною серцевою недостатністю отримує ди-гоксин. Для зменшення побічної дії дигоксину лікар порадив його комбінувати з таким препаратом:
 • A. Хлорид кальцію
 • B. Еуфілін
 • C. Дихлотіазид
 • D. Глюконат кальцію
 • E. Панангін
193.   У хворого діагностовано посилене гниття білків у кишечнику. За кількістю якої речовини в сечі оцінюють інтенсивність цього процесу і швидкість реакції знешкодження токсичних продуктів у печінці?
 • A. Сечова кислота
 • B. Молочна кислота
 • C. Індикан
 • D. Креатин
 • E. Ацетон
194.   У хворого ВІЛ-інфекцією виявлені ознаки імунодефіциту. Порушення функції яких клітин є причиною?
 • A. Мікрофаги
 • B. В-лімфоцити
 • C. Плазматичні клітини
 • D. Т-лімфоцити-кілери
 • E. Т-лімфоцити-хелпери
195.   Введення імунних препаратів формує штучний набутий імунітет. Які з нижчеперерахованих препаратів застосовують для створення штучного пасивного імунітету?
 • A. Протиправцева сироватка
 • B. БЦЖ
 • C. Бруцельозна вакцина
 • D. Холероген-анатоксин
 • E. АКДП
196.   Яка із наведених сполук НЕ БУДЕ знебарвлювати бромну воду?
 • A. СНз - СНз
 • B. СНз - СН = СН2
 • C. СН2 = СН2
 • D. img="65-5.jpg"
 • E. СН = СН
197.   У болотяної рослини з мечоподібними листками, суцвіттям початок (качан) з покривалом, кореневища товсті, легкі, духмяні, рожеві на зламі, із добре вираженими, зближеними рубцями і придатковими коренями. Це підземні органи:
 • A. Acorus calamus
 • B. Valerina officinalis
 • C. Ledum palustre
 • D. Bidens tripartita
 • E. Sanguisorba officinalis
198.   Насіння пристосовані для різних варіантів розповсюдження. До якої групи відносяться рослини, у яких розповсюдження насіння і плодів відбувається за допомогою тварин?
 • A. Зоохорні
 • B. Гідрохорні
 • C. Антропохорні
 • D. Барохорні
 • E. Автохорні
199.   Студенти на польовій практиці виявили рослину з різноманітністю листків, що відрізняються місцем розташування на пагоні, ступенем розвитку складових частин, розмірами, формою, розчленуванням листкової пластинки. Це явище називається:
 • A. Жилкування
 • B. Метаморфоз
 • C. Листкова мозаїка
 • D. Гетерофілія
 • E. Листкорозміщення
200.   Продуктом якої реакції буде натрію нікотинат?
 • A. img="58-3.jpg"
 • B. img="58-4.jpg"
 • C. img="58-1.jpg"
 • D. img="58-2.jpg"
 • E. img="58-5.jpg"
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 1 користувачів, 16 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 37.68ms.