Буклет 2014 року

1.   Активність знешкодження токсичних речовин у дітей нижча у 4 рази, ніж у дорослих. Який фермент, необхідний для кон’югації токсичних сполук, має низьку активність у дітей?
 • A. АсАТ
 • B. ЛДГі
 • C. АлАТ
 • D. Креатинфосфокіназа
 • E. Ілюкуронілтрансфераза
2.   Хворому з гіпертонічною хворобою призначено каптоприл. Який механізм дії даного препарату?
 • A. Блокада повільних кальцієвих каналів
 • B. Блокада а-адренорецепторів
 • C. Блокада в-адренорецепторів
 • D. Пригнічення активності ангіотен-зинперетворюючого ферменту
 • E. Блокада рецепторів ангіотензину II
3.   У хворого 54-х років, який скаржиться на біль, блідість та відчуття похолодання нижніх кінцівок, лікар діагностував облітеруючий ендарте- ріїт. Яке порушення периферичного кровообігу є головною причиною зазначених симптомів?
 • A. Венозний стаз
 • B. Обтураційна ішємія
 • C. Нейротонічна артеріальна гіперемія
 • D. Нейропаралітична артеріальна гіперемія
 • E. Венозна гіперемія
4.   Яким реактивом можна одночасно визначити наявність альдегідної групи та глікольного фрагменту в молекулі глюкози?
 • A. КМпО4
 • B. Br2
 • C. Fed3
 • D. Си(ОИ)2
 • E. АІСІз
5.   Емульсії, які містять менше, ніж 0,1% (за об’ємом) дисперсної фази відносяться до:
 • A. Типу вода-олія
 • B. Концентрованих
 • C. Типу олія-вода
 • D. Висококонцентрованих
 • E. Розведених
6.   Хворий доставлений у лікарню. При обстеженні: порушення свідомості по типу сопору, шкіра бліда, волога, тахіпноє, запах ацетону з рота. Рівень глікемії 22 ммоль/л, глюкоза в сечі. Який патологічний стан спостерігається у хворого?
 • A. Хронічна ниркова недостатність
 • B. Кетоацидотична кома
 • C. Гостре порушення мозкового кровообігу
 • D. !нфаркт міокарда
 • E. Тром6оєм6олія легеневої артерїї
7.   У жінки 52-х років розвинулась катаракта (помутніння кришталика) на тлі цукрового діабету. Посилення якого процесу є причиною помутніння кришталика?
 • A. Протеоліз білків
 • B. Глікозилювання білків
 • C. Ліполіз
 • D. Глюконеогенез
 • E. Кетогенез
8.   У хворого 40-ка років у зв’язку з ураженням гіпоталамо-гіпофізарного провідникового шляху виникли поліурія (10-12 л за добу), полідипсія. При дефіциті якого гормону виникають такі розлади?
 • A. Вазопресин
 • B. Окситоцин
 • C. Кортикотропін
 • D. Соматотропін
 • E. Тиротропін
9.   Вкажіть гормональний препарат для стимуляції пологів:
 • A. Дексаметазон
 • B. Окситоцин
 • C. Сальбутамол
 • D. Метопролол
 • E. Прогестерон
10.   У хворих на алкоголізм часто спостерігаються розлади функції центральної нервової системи - втрата пам’яті, психози. Викликає вказані симптоми в організмі недостатність вітаміну Б\. Порушення утворення якого коферменту може спричинити ці симптоми?
 • A. НАДФ
 • B. Тіамінпірофосфат
 • C. Піридоксальфосфат
 • D. Коензим А
 • E. ФАД
11.   У хворого після введення парентерально вітаміну Б6 розвинувся анафілактичний шок з явищами брон-хоспазму, зниженням артеріального тиску, ціанозом та судомами. Який медіатор анафілаксії спричинює падіння артеріального тиску?
 • A. Гепарин
 • B. Ілюкокортикоїди
 • C. Тромбоксан
 • D. Катехоламіни
 • E. Гістамін
12.   Оберіть структуру бензену:
 • A. img="48-1.jpg"
 • B. img="48-2.jpg"
 • C. img="48-3.jpg"
 • D. img="48-5.jpg"
 • E. img="48-4.jpg"
13.   Молярна концентрація розчинів складає 0,1М. Який з розчинів характеризується найбільшим осмотичним тиском?
 • A. Хлориду кальцію
 • B. Етанолу
 • C. Хлориду калію
 • D. Фенолу
 • E. Хлориду літію
14.   При порївняльному аналїзї листків рослин родини Polygonaceae встановлено, що загальною ознакою є наявність у них:
 • A. Розтруба
 • B. Філоїдів
 • C. Листової піхви
 • D. Колючок
 • E. Вусиків
15.   Кошики Helichrysum arenarium відрізнили від кошиків інших лікарських рослин родини айстрових за характерною ознакою: листочки обгортки сухі та:
 • A. Світло-рожеві
 • B. Яскраво-зелені
 • C. Темно-коричневі
 • D. Яскраво-червоні
 • E. Яскраво-жовті
16.   На фармацевтичному підприємстві проведено санітарно-мікробіологічне дослідження водо- провідної води. Який метод дослідження використали для оцінки загального мікробного числа?
 • A. Кротова
 • B. Седиментаційний
 • C. Мікроскопічний
 • D. Мембранних фільтрів
 • E. Будь-який з наведених
17.   Вкажіть сполуку, яка виявляє амфотерні властивості, тобто вступає в реакції як з кислотами, так і з основами з утворенням відповідних солей:
 • A. img="76-1.jpg"
 • B. img="76-5.jpg"
 • C. img="76-3.jpg"
 • D. img="76-4.jpg"
 • E. img="76-2.jpg"
18.   Під час мікробіологічного контролю лікарської сировини виявлені капсульні бактерії. Який метод фарбування використали для виявлення капсули?
 • A. Бурі-Гінса
 • B. Нейсера
 • C. Ожешко
 • D. Ціля-Нільсена
 • E. Грама
19.   Продуктом якої реакції буде натрію нікотинат?
 • A. img="58-4.jpg"
 • B. img="58-1.jpg"
 • C. img="58-2.jpg"
 • D. img="58-3.jpg"
 • E. img="58-5.jpg"
20.   Хворому з алергічним дерматитом був призначений супрастин. До якої групи антиалергічних засобiв належить цей препарат?
 • A. Блокатори Н - 1-гістамінових рецепторів
 • B. Глюкокортикостероїди
 • C. Інгібітори дегрануляції тучних клітин
 • D. Блокатори Н2-гістамінових рецепторів
 • E. Антагоністи лейкотрієнових рецепторів
21.   Який засіб краще призначити хворому з дiагнозом амебна дизен-тєрія?
 • A. Пірантел
 • B. Бензилпеніциліну натрієва сіль
 • C. Левамiзол
 • D. Біцилін-5
 • E. Метронідазол
22.   Після тотальної резекції шлунка у хворого розвинулася тяжка B12-дефіцитна анемія з порушенням кровотворення і появою в крові змінених еритроцитів. Свідченням її була наявність у крові:
 • A. Мікроцитів
 • B. Нормоцитів
 • C. Овалоцитів
 • D. Мегалоцитів
 • E. Анулоцитів
23.   Біосинтез пуринового кільця відбувається на рибозо-5-фосфаті шляхом поступового нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозофосфату є такий процес:
 • A. Глюконеогенез
 • B. Гліконеогенез
 • C. Гліколіз
 • D. Пентозофосфатний цикл
 • E. Глікогеноліз
24.   Константа швидкості хімічної реакції чисельно дорівнює швидкості реакції за умови, що молярні концентрації:
 • A. -
 • B. Реагентів дорівнюють одиниці
 • C. Продуктів однакові
 • D. Реагентів відрізняються на одиницю
 • E. Продуктів відрізняються на одиницю
25.   У хворого діагностовано посилене гниття білків у кишечнику. За кількістю якої речовини в сечі оцінюють інтенсивність цього процесу і швидкість реакції знешкодження токсичних продуктів у печінці?
 • A. Ацетон
 • B. Сечова кислота
 • C. Індикан
 • D. Молочна кислота
 • E. Креатин
26.   Взаємодія між дисперсною фазою та дисперсійним середовищем для різних систем проявляється не в однаковій мірі. Якщо дисперсна фаза слабо взаємодіє з середовищем, то систему називають:
 • A. Ліофільна
 • B. Зв’язанодисперсна
 • C. Ліофобна
 • D. Гідрофільна
 • E. Вільно-дисперсна
27.   Суцвіття подорожника великого наростає верхівкою, головна вісь довга, а квітки сидячі. Як називається таке суцвіття?
 • A. Тирс
 • B. Колос
 • C. Голівка
 • D. Початок
 • E. Волоть
28.   Визначення масової частки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу проводять методом нітритометрії. Який зовнішній індикатор при цьому використовується?
 • A. Еозин
 • B. Фенолфталеїн
 • C. Йодидкрохмальний папірець
 • D. Метиленовий червоний
 • E. Еріохром чорний Т
29.   У хворого 55-років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча з виразки слизової оболонки шлунка. Ульцероген-на дія препарату пов’язана із змен- шенням активності такого ферменту:
 • A. Ліпооксигеназа (ЛОГ)
 • B. Простациклінсинтетаза
 • C. Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1)
 • D. Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2)
 • E. Тромбоксансинтетаза
30.   Фармацевт до золю срібла хлориду додавав електроліт невеликими порціями, при цьому коагуляція настала при більшій концентрації електроліту, ніж при одноразовому його додаванні. Це явище має назву:
 • A. Антагонізм
 • B. Звикання золю
 • C. Синергізм
 • D. Зниження чутливості
 • E. Адитивність
31.   Відомо, що деякі сполуки роз’єднують тканинне дихання та окисне фосфорилювання. Яка речовина має такі властивості?
 • A. Ацетил-КоА
 • B. Антиміцин А
 • C. Молочна кислота
 • D. Чадний газ
 • E. 2,4-динітрофенол
32.   Хворому туберкульозом призначено антибіотик олігоміцин. Який процес гальмує цей препарат у міто-хондріях?
 • A. Пероксидне окиснення ліпідів
 • B. Окиснювальне фосфорилювання
 • C. Субстратне фосфорилювання
 • D. Окиснювальне декарбоксилюван-ня
 • E. Мікросомальне окиснення
33.   Тепловий ефект хімічної реакції не залежить від шляху реакцій, тобто від проміжних стадій, а визначається лише початковим і кінцевим станами системи. Який закон термодинаміки це доводить?
 • A. Рібендера
 • B. Іесса-Іельмгольца
 • C. Смолуховського
 • D. Гесса
 • E. Коновалова
34.   В аптеці хворому на хронічний бронхіт відпускають глауцину гідро-хлорид. Про який типовий побічний ефект препарату слід застерегти хворого?
 • A. Алергічні висипи на шкірі
 • B. Збудження центральної нервової системи
 • C. Підвищення внутрішньоочного тиску
 • D. Зниження артеріального тиску
 • E. Порушення серцевого ритму
35.   Для визначення масової частки іонів барію в лікарському препараті використовують гравіметричний метод осадження. Гравіметричною формою в даному випадку є:
 • A. Барію сульфід
 • B. Барію сульфат
 • C. Барію сульфіт
 • D. Барію гідроксид
 • E. Барію оксид
36.   У хворого гіперхромна В12-дефіцитна анемія. Препарат якого вітаміну йому необхідно призначити?
 • A. Тіаміну хлорид
 • B. Ціанокобаламін
 • C. Вікасол
 • D. Ретинолу ацетат
 • E. Рибофлавін
37.   У хворого з хронічною серцевою недостатністю гематокрит складає 0,56 г/л, у клінічному аналізі крові абсолютний еритроцитоз. До яких порушень об’єму циркулюючої крові відносяться дані зміни?
 • A. Поліцитемічна гіповолемія
 • B. Поліцитемічна гіперволемія
 • C. Олігоцитемічна гіперволемія
 • D. Проста гіперволемія
 • E. Олігоцитемічна гіповолемія
38.   Фазові діаграми використовують у фармацевтичному аналізі. Як називається лінія на діаграмі стану евтектичного типу, нижче якої не може існувати рідка фаза?
 • A. Солідус
 • B. Нода
 • C. Ліквідус
 • D. Конода
 • E. -
39.   Чоловіку з перелом стегнової кістки для зняття больового синдрому був призначений препарат. Вкажіть цей лікарський засіб:
 • A. Кофеїн-бензоат натрію
 • B. Димедрол
 • C. Парацетамол
 • D. Кислота ацетилсаліцилова
 • E. Морфіну гідрохлорид
40.   Кількісний вміст KOH та K2CO3 у суміші можна визначити методом:
 • A. Зворотне кислотно-основне титрування
 • B. Пряме кислотно-основне титрування з двома індикаторами
 • C. Не можна відтитрувати
 • D. Пряме кислотно-основне титрування з фенолфталеїном
 • E. Замісникове кислотно-основне титрування
41.   Для дослідження від хворого з ознаками гострого менінгіту було взято спинномозкову рідину В мазку з неї виявлено грамнегативні диплококи в лейкоцитах та поза ними. Який мікроорганізм найбільш імовірно є причиною захворювання?
 • A. Candida albicans
 • B. Haemophilus influenzae
 • C. Streptococcus pneumoniae
 • D. Neisseria meningitidis
 • E. Escherichia coli
42.   При взаємодії речовин за схемою img="74.jpg" одержують:
 • A. Етилацетат
 • B. Етилформiат
 • C. Метилформіат
 • D. Метилацетат
 • E. Метилетаноат
43.   У хворого 59-ти років при флюорографії виявили у нижній частці правої легені затемнення з чіткими межами, характерне для пухлини. Яка з ознак характерна для доброякісної пухлини?
 • A. Інфільтруючий ріст
 • B. Метастазування
 • C. Експансивний ріст
 • D. Проростання у навколишню тканину
 • E. Ракова кахексія
44.   До приймального відділення надійшов хворий з симптомами отруєння ртуттю. Який антидот показаний в даному випадку?
 • A. Прозерин
 • B. Унітіол
 • C. Налоксон
 • D. Атропіну сульфат
 • E. Кальцію хлорид
45.   Для попередження якого з перерахованих захворювань використовується жива атенуйована вакцина?
 • A. Правець
 • B. Ботулізм
 • C. Дифтерія
 • D. Туберкульоз
 • E. Коклюш
46.   Який продукт утворюється при взаємодії пропіонового альдегіду з PCl5?
 • A. img="44-2.jpg"
 • B. img="44-3.jpg"
 • C. img="44-5.jpg"
 • D. img="44-1.jpg"
 • E. img="44-4.jpg"
47.   Відомо, що визначення ізоферментів ЛДГ використовують в диференціальній діагностиці патологічних станів. За якою властивістю розділяють ізоформи лактатдегідрогенази?
 • A. Гідрофільність
 • B. Розчинність
 • C. Електрофоретична рухомість
 • D. Гідрофобність
 • E. Небілкові компоненти
48.   Від хворого з діагнозом "холе-ра"виділена чиста культура рухливих вібріонів. До якої групи джгутикових бактерій відноситься цей збудник?
 • A. Амфітріхи
 • B. -
 • C. Перитріхи
 • D. Монотріхи
 • E. Лофотріхи
49.   В клінічній практиці для фракціонування білків сироватки крові та інших біологічних рідин використовується метод висолювання. Які сполуки застосовуються для цієї мети?
 • A. Кислоти
 • B. Солі важких металів
 • C. Детергенти
 • D. Луги
 • E. Солі лужних металів
50.   У хворого 47-ми років з двосторонньою пневмонією виявлено порушення кислотно-основного стану - компенсований газовий ацидоз. Який найбільш імовірний захисно-пристосувальний механізм підтримує компенсацію КОС у хворого?
 • A. Розвиток гіпервентиляції легень
 • B. Посилення ацидогенезу в нирках
 • C. Блювання
 • D. Пронос
 • E. Зменшення реабсорбції гідрокарбонату в нирках
51.   Для зв’язування іонів водню при ідентифікації іонів калію з винною кислотою використовують розчин:
 • A. Ацетату натрію
 • B. Гідроксиду натрію
 • C. Сірчаної кислоти
 • D. Хлоридної кислоти
 • E. Амоніаку
52.   У ялини верхівковою брунькою росте головний пагін, а з бічних бруньок - бокові пагони. Ці ознаки притаманні такому типу галуження:
 • A. Симподіальне
 • B. Моноподіальне
 • C. Дихотомічне
 • D. Несправжньодихотомічне
 • E. Колоноподібне
53.   У медицині використовують ультрафіолетове опромінення у вигляді різних фізіопроцедур. Який з перерахованих механізмів лежить в основі лікувальної дії ультрафіолетових променів на організм?
 • A. Активація синтезу вітаміну D
 • B. Посилення поділу клітин
 • C. Зменшення синтезу меланіну в шкірі
 • D. Активація дії ліків
 • E. Активація перекисного окислення ліпідів
54.   Яка якісна реакція підтверджує ненасиченість лінолевої кислоти? CHs(CH2)4CH = CH - CH2 - CH = CH(CH2)7COH
 • A. Реакція з FeCl3
 • B. Реакція "срібного дзеркала"з [Ag(NH3h]OH
 • C. Декарбоксилювання
 • D. Знебарвлення бромної води (Br2; H2O)
 • E. Гідрогалогенування (HCl)
55.   В епідермі листка виявлені клітини, що містять цистоліти. Наявність цистолітів характерно для рослин родини:
 • A. Макові
 • B. Кропивні
 • C. Капустяні
 • D. Бобові
 • E. Пасленові
56.   В інфекційному відділенні знаходиться дитина 10-ти років з діагнозом "дифтерія зіву". Виділено дифтерійну паличку, токсигенний штам. Токсигенність виділеної дифтерійної палички встановлюють у реакції:
 • A. Преципітації в гелі
 • B. Аглютинації
 • C. Зв’язування комплементу
 • D. Флокуляції
 • E. Непрямої гемаглютинації
57.   Вкажіть продукт взаємодії пурину з натрій гідроксидом:
 • A. img="31-5.jpg"
 • B. img="31-3.jpg"
 • C. img="31-1.jpg"
 • D. img="31-4.jpg"
 • E. img="31-2.jpg"
58.   Квітки з хрестоподібними чашечкою і вінчиком, чотирисильним андроцеєм, плоди - стручки і стручечки, характерні для такої родини:
 • A. Papaveraceae
 • B. Brassicaceae
 • C. Ranunculaceae
 • D. Asteraceae
 • E. Rosaceae
59.   У хворого ВІЛ-інфекцією виявлені ознаки імунодефіциту. Порушення функції яких клітин є причиною?
 • A. Т-лімфоцити-хелпери
 • B. Т-лімфоцити-кілери
 • C. В-лімфоцити
 • D. Мікрофаги
 • E. Плазматичні клітини
60.   За величинами константи швидкості можна робити висновки щодо перебігу процесів синтезу тих чи інших лікарських препаратів. Від якого з факторів залежить константа швидкості реакції?
 • A. Час реакції
 • B. Тиск
 • C. Об’єм
 • D. Концентрація
 • E. Температура
61.   У сироватці крові хворого визначено підвищену активність ізоферменту ЛДГі. В якому органі локалізовано патологічний процес?
 • A. Нирки
 • B. Серце
 • C. Печінка
 • D. Шлунок
 • E. М’язи
62.   Після приготування живильного середовища, що містить розчини вуглеводів, лаборант провів його стерилізацію. Який спосіб стерилізації був застосований?
 • A. Ультрафіолетове опромінення
 • B. Паром під тиском
 • C. Сухою жарою
 • D. Текучою парою дрібно
 • E. Кип’ятіння одноразове
63.   Малюку у віці 7 місяців призначено лікарський засіб для перорально-го застосування. Сумарна кількість бактерій та грибів в 1 г (мл) такого засобу у відповідності до вимог ВО- ОЗ та Національної Фармакопеї, повинна бути не більше:
 • A. 50
 • B. 1000
 • C. 10
 • D. Не повинно бути
 • E. 100
64.   В медицині широко використовуються антибіотики, продуцентами яких є гриби родів Penicillium і Aspergillus, що відносяться до класу:
 • A. Аскоміцети
 • B. Дейтероміцети
 • C. Зигоміцети
 • D. Хітридіоміцети
 • E. Базидіоміцети
65.   Яка сполука не містить карбоксильної групи, але називається кислотою?
 • A. Молочна кислота
 • B. Винна кислота
 • C. Валерiанова кислота
 • D. Шкринова кислота
 • E. Яблучна кислота
66.   До п’ятої групи катіонів належать катіони Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Bi3+, Sb(III), Sb(V). Груповим реагентом для п’ятої групи катіонів є розчин:
 • A. H2S
 • B. HCl
 • C. HNO3
 • D. H2SO4
 • E. NH3
67.   Йоном-коагулятором буде та частинка, яка має заряд:
 • A. Протилежний до протиіонів адсорбційного шару
 • B. Протилежний до заряду гранули
 • C. Однаковий з потенціалвизначаль-ними іонами
 • D. Однаковий із зарядом ядра
 • E. Однаковий з зарядом гранули
68.   Еритроцити для своєї життєдіяльності потребують енергії у вигляді АТФ. Укажіть метаболічний процес, який забезпечує еритроцит необхідною кількістю АТФ:
 • A. Пентозофосфатний цикл
 • B. Цикл трикарбонових кислот
 • C. Ілюконеогенез
 • D. Бета-окиснення жирних кислот
 • E. Анаеробний гліколіз
69.   Під час голодування активується глюконеогенез. Назвіть вітамін, що бере активну участь у процесі карбо-ксилювання піровиноградної кислоти:
 • A. Кальциферол
 • B. Нікотинамід
 • C. Фолацин
 • D. Ретинол
 • E. Біотин
70.   Оберіть правильну назву продукту реакції взаємодії оцтового альдегіду з гідразином: img="77.jpg"
 • A. Гідразон оцтового альдегіду
 • B. Оксим оцтового альдегіду
 • C. Ацетальдимін
 • D. Фенілгідразин оцтового альдегіду
 • E. Семикарбазон оцтового альдегіду
71.   Протипухлинні препарати здатні пригнічувати поділ ракових клітин. Механізмом дії протипухлинного фармпрепарату 5-фторурацилу є безпосереднє гальмування синтезу:
 • A. тРНК
 • B. рРНК
 • C. ДНК
 • D. Білка
 • E. мРНК
72.   У хворого 46-ти років на 2-гу добу після гострого запалення колінного суглоба було відзначено збільшення суглоба у розмірах, набряклість шкіри. На якій стадії розвитку запалення спостерігаються дані ознаки?
 • A. Проліферація
 • B. Склероз
 • C. Ексудація
 • D. Альтерація
 • E. Регенерація
73.   У відповідності до теорії швидкої коагуляції Смолуховського, процес коагуляції описується кінетичним рівнянням такого порядку:
 • A. Дрібний
 • B. Перший
 • C. Другий
 • D. Третій
 • E. Нульовий
74.   У жінки 49-ти років, яка тривалий час страждає на цукровий діабет, після введення інсуліну виникли слабкість, блідість обличчя, серцебиття, неспокій, двоїння в очах, оніміння губ і кінчика язика. Рівень глюкози крові становив 2,5 ммоль/л. Яке ускладнення розвивається у хворої?
 • A. Уремічна кома
 • B. Гіперосмолярна кома
 • C. Гіперкетонемічна кома
 • D. Гіперглікемічна кома
 • E. Гіпоглікемічна кома
75.   Хворому 49-ти років з гострою серцевою недостатністю і непереносимі-стю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату?
 • A. Блокада K+-, Na+ -АТФ-ази
 • B. Стимуляція ^і-адренорецепторів
 • C. Стимуляція M-холінорецепторів
 • D. Стимуляція а1-адренорецепторів
 • E. Пригнічення активності фосфодіе-стерази
76.   Для проникнення в тканини організму і поширення в них патогенні мікроорганізми продукують різноманітні ферменти. Виберіть ці ферменти серед перерахованих:
 • A. Естераза, протеаза
 • B. Ліаза, лігаза
 • C. Оксидаза, каталаза
 • D. Гіалуронідаза, лецитиназа
 • E. Трансфераза, нуклеаза
77.   Пацієнту, який тривалий час приймав препарат диклофенак-натрій. Сімейний лікар замість нього призначив целекоксиб. Яке захворювання стало підставою для заміни препарату?
 • A. Хронічний гепатит
 • B. Артеріальна гіпертензія
 • C. Сечокам’яна хвороба
 • D. Пептична виразка шлунка
 • E. Бронхіальна астма
78.   Під час бактеріологічного дослідження випорожнень хворого на гостру кишкову інфекцію була виділена культура Shigella sonnei. Яку з названих серологічних реакцій було застосовано для ідентифікації виділеної культури?
 • A. Преципітації
 • B. Зв’язування комплементу
 • C. Нейтралізації
 • D. Бактеріолізу
 • E. Аглютинації
79.   Плід редьки дикої утворюється двома плодолистками, зростається краями і формує пластинку з несправжньою плівчастою перегородкою і насінинами, розташованими на ній з обох боків. При дозріванні він розпадається поперек на членики. Такий плід називається:
 • A. Коробочка
 • B. Членистий стручок
 • C. Калачик
 • D. Ценобій
 • E. Двокрилатка
80.   При однаковій молярній концентрації розчин якої з речовин характеризується мінімальною температурою кристалізації?
 • A. NaCl
 • B. CH3OH
 • C. Na2SO4
 • D. CH3CI
 • E. C6H5COONa
81.   У фізико-хімічній лабораторії були приготовані водні розчини. Який з перерахованих розчинів має найбільший осмотичний тиск при 298K?
 • A. Ілюкози
 • B. Сульфату алюмінію
 • C. Сечовини
 • D. Бензоату натрію
 • E. Сульфату натрію
82.   Яка з реакцш свідчить про кислотні властивості піролу?
 • A. img="68-1.jpg"
 • B. img="68-4.jpg"
 • C. img="68-5.jpg"
 • D. img="68-3.jpg"
 • E. img="68-2.jpg"
83.   Леткі сполуки кальцію забарвлюють безбарвне полум’я пальника в такий колір:
 • A. Жовто-зелений
 • B. Червоний
 • C. Фіолетовий
 • D. Жовтий
 • E. Зелений
84.   Продуктами реакції ттрування толуолу переважно будуть:
 • A. img="69-2.jpg"
 • B. img="69-1.jpg"
 • C. img="69-5.jpg"
 • D. img="69-3.jpg"
 • E. img="69-4.jpg"
85.   В цієї родини рослин суцвіття можуть складатись з різних типів квіток: трубчастих, язичкових, не-справжньоязичкових або воронкоподібних. Вкажіть цю родину:
 • A. Asteraceae
 • B. Apiaceae
 • C. Ranunculaceae
 • D. Ericaceae
 • E. Scrophulariaceae
86.   Який з наведених спиртів при оки-снєнні утворює ацетон?
 • A. img="83-3.jpg"
 • B. img="81-1.jpg"
 • C. img="81-2.jpg"
 • D. img="84-4.jpg"
 • E. img="85-5.jpg"
87.   Хворому для купірування судомного синдрому був призначений препарат з групи бензодіазепіну. Назвіть цей препарат:
 • A. Леводопа
 • B. Діазепам
 • C. Суксаметоній хлорид
 • D. Налоксон
 • E. Кофеїн-бензоат натрію
88.   У медичній практиці застосовують антимікробні препарати з різним типом дії на мікроорганізми. Як називається ти дії препарату, що призводить до загибелі бактерій?
 • A. Бактерицидний
 • B. Фунгістатичний
 • C. Бактеріостатичний
 • D. Фунгіцидний
 • E. Вірулоцидний
89.   у-Бутиролактон утворюється при нагріванні у-гідроксимасляної кислоти. Зазначте його серед наведених сполук:
 • A. img="66-1.jpg"
 • B. img="66-3.jpg"
 • C. img="66-5.jpg"
 • D. img="66-2.jpg"
 • E. img="66-4.jpg"
90.   Хворий звернувся до лікаря із скаргою на втрату чутливості та болі по ходу периферичних нервів. При аналізі крові виявлено підвищений вміст піровиноградної кислоти. Нестача якого вітаміну може викликати такі зміни?
 • A. Біотин
 • B. Вітамін PP
 • C. Вітамін В2
 • D. Вітамін B1
 • E. Пантотенова кислота
91.   Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зубів. З якою із наведених сполук реагує NaF?
 • A. KI
 • B. H2SO4
 • C. NaCl
 • D. CH3COOH
 • E. CO2
92.   Для лікування хвороби Паркін- сона використовують L-DOФА та його похідні. З якої амінокислоти утворюється ця речовина?
 • A. Глутамат
 • B. Аргінін
 • C. Триптофан
 • D. Тирозин
 • E. Аспарагін
93.   В хіміко-аналітичній лабораторії спеціаліст досліджує суміш катіонів V аналітичної групи. При додаван- ні тіоціонат-іонів розчин забарвлюється в червоний колір. Про наявність якого катіону свідчить даний аналітичний ефект?
 • A. Mn2+
 • B. Mg2+
 • C. Fe3+
 • D. Бг3+
 • E. Fe2+
94.   У хворого при обстеженні у периферичній крові виявлено 5% мієло-бластів. Ознакою якого захворювання може бути наявність цих клітин?
 • A. Анемії
 • B. Лейкопенії
 • C. Лейкозу
 • D. Лейкоцитозу
 • E. ДВЗ-синдрому
95.   Хворий 67-ми років з хронічною серцевою недостатністю отримує ди-гоксин. Для зменшення побічної дії дигоксину лікар порадив його комбінувати з таким препаратом:
 • A. Хлорид кальцію
 • B. Еуфілін
 • C. Глюконат кальцію
 • D. Дихлотіазид
 • E. Панангін
96.   Хворому з дискінезією травного тракту призначений метоклопрамід. З чим пов’язаний протиблювотний ефект цього препарату?
 • A. Блокада D2-рецепторів
 • B. Стимуляція М1-холінорецепторів
 • C. Блокада М^холінорецепторів
 • D. Стимуляція в-адренорецепторів
 • E. Блокада Н1 -рецепторів
97.   Хворому на інфаркт міокарда проводилась терапія по протидії вну-трішньосудинному згортанню крові. Який лікарський препарат можна застосовувати з цією метою?
 • A. Хондроїтинсульфат
 • B. Гепарин
 • C. Гіалуронова кислота
 • D. Тетрациклін
 • E. Гістамін
98.   При проведенні систематичного ходу аналізу на розчин подіяли груповим реагентом 1 М H2SO4 у присутності етилового спирту, утворився білий осад. Катіони якої групи присутні у розчині?
 • A. II
 • B. III
 • C. I
 • D. IV
 • E. VI
99.   Запропонуйте хворому на хронічний бронхіт відхаркувальний засіб, який можна придбати в аптеці для полегшення відходження густого та в’язкого харкотиння:
 • A. Лібексин
 • B. Сальбутамол
 • C. Глаувент
 • D. Амброксол
 • E. Фалімінт
100.   Яка із наведених сполук НЕ БУДЕ знебарвлювати бромну воду?
 • A. СН = СН
 • B. СНз - СНз
 • C. СНз - СН = СН2
 • D. СН2 = СН2
 • E. img="65-5.jpg"
101.   Які частинки міцели, будова якої зображена формулою {m(AgCl) nAg+ (n - x) NO-}x+ xNO-, знаходяться в дифузійному шарі?
 • A. Ag+
 • B. AgCl та Ag+
 • C. NO3-
 • D. Ag+ та NO-
 • E. AgCl
102.   Студентці з застудою лікар призначив жарознижуючий препарат. Вкажіть цей препарат:
 • A. Ціанокобаламін
 • B. Окситоцин
 • C. Парацетамол
 • D. Фамотидин
 • E. Аскорбінова кислота
103.   Вкажіть речовину, що утворюється при здійсненні даної реакції: CH = CH hohH+,?
 • A. Ацетатна кислота
 • B. Пропаналь
 • C. Етаналь
 • D. Пропанон
 • E. Етанол
104.   Після прийому молока у однорічної дитини розвинулись діарея, здуття кишечнику. Дефіцит якого ферменту має місце у малюка?
 • A. Мальтаза
 • B. Лактаза
 • C. Альдолаза
 • D. Гексокіназа
 • E. Глікозидаза
105.   При додаванні суміші літій та кальцій хлоридів до золю лікарського засобу спостерігалось посилення коагулюючої дії суміші, яке називається:
 • A. Синергізм
 • B. Солюбілізація
 • C. Антагонізм
 • D. Пептизація
 • E. Колоїдний захист
106.   Класифікація аніонів базується на різній розчинності їх солей з іонами Ба2+ та Ag+. Аніони першої ана- літичної групи утворюють малорозчинні у воді солі з іонами:
 • A. Ба2+ (лужне або нейтральне середовище)
 • B. Ag+ (лужне середовище)
 • C. Ag + (середовище аміачного буферу)
 • D. Ag+ (кисле середовище)
 • E. Ag + (нейтральне середовище)
107.   У складі м’якоті плода груші звичайної, Pyrus communis, виявлено групу паренхімних клітин з товстими оболонками та щілиноподібними порами. Це свідчить, що ці клітини відносяться до:
 • A. Волокон
 • B. Кутової коленхіми
 • C. Склереїд
 • D. Трахеїд
 • E. Судин
108.   Перетворення сукцинату в фума-рат каталізується сукцинатдегідроге-назою. Який конкурентний інгібітор гальмує активність ферменту?
 • A. Щавлевооцтова кислота
 • B. Яблучна кислота
 • C. Малонова кислота
 • D. Піровиноградна кислота
 • E. Фумарова кислота
109.   Серед наведених проміжних активних часточок оберіть радикал:
 • A. img="29-4.jpg"
 • B. img="29-5.jpg"
 • C. img="29-2.jpg"
 • D. img="29-1.jpg"
 • E. img="29-3.jpg"
110.   До аптечної мережі надійшли противірусні препарати. Який з перерахованих препаратів застосовують для лікування герпетичної інфекції?
 • A. Азидотимідин
 • B. Інтерлейкін-2
 • C. Ацикловір
 • D. Ремантадин
 • E. Метисазон
111.   Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?
 • A. Природа розчинника
 • B. Температура
 • C. Концентрація реагуючих речовин
 • D. Природа реагуючих речовин
 • E. Ступінь дисперсності твердої речовини
112.   Бактерії з часом набувають стійкості до антибактеріальних засобів. Чим обумовлена резистентність у грампозитивних бактерій до антибіотиків пеніцилінового ряду?
 • A. Активний транспорт антибіотика
 • B. Проникливість клітинної стінки
 • C. Синтез білків
 • D. Активний синтез пептидоглікану
 • E. Продукція бета-лактамаз
113.   При мікроскопії оплодня маку опійного було виявлено трубчасті структури з білим латексом, які є:
 • A. Молочниками
 • B. Схигогенними канальцями
 • C. Секреторними залозками
 • D. Секреторними клітинами
 • E. Лізигенними вмістищами
114.   Які катіони IV групи знаходяться у розчині, якщо під дією розчину гідроксиду натрію утворюється забарвлений осад, розчинний у надлишку реагенту?
 • A. Свинець
 • B. Цинк
 • C. Марганець
 • D. Хром
 • E. Вісмут
115.   При вивченні мазку з вмісту карбункула виявлені великі грампози-тивні палички з обрубаними кінцями, розташовані у вигляді ланцюгів, оточені загальною капсулою. Який попередній діагноз?
 • A. Піодермія
 • B. Кандидоз
 • C. Чума
 • D. Сибірка
 • E. Туляремія
116.   У працівника птахофабрики, що вживав у їжу щодня 5 і більше сирих яєць з’явилась млявість, сонливість, біль у м’язах, випадіння волосся, себорея. З дефіцитом якого вітаміну пов’язаний даний стан?
 • A. B2 (рибофлавін)
 • B. B1 (тіамін)
 • C. H (біотин)
 • D. A (ретинол)
 • E. C (аскорбінова кислота)
117.   При якому стані у хворого спостерігається гіперглікемія, глюкозурія, висока густина сечі, в крові підвищена кількість глюкокортикоїдів; в крові і сечі підвищена концентрація 17-кетостероїдів?
 • A. Цукровий діабет
 • B. Нирковий діабет
 • C. Печінковий діабет
 • D. Стероїдний діабет
 • E. Нецукровий діабет
118.   При визначенні стрептоциду (ароматичного аміну) методом нітрито-метрії для прискорення реакції діа-зотування додають каталізатор. Вкажіть речовину, яка виконує роль каталізатора:
 • A. Калій сульфат
 • B. Сульфатна кислота
 • C. Натрій хлорид
 • D. Хлоридна кислота
 • E. Калій бромід
119.   З яким із реагентів за наведених умов відбувається відновлення нена-сичених органічних сполук?
 • A. И2, Ni, t
 • B. И2О, Ид2+, И+
 • C. NaOИ, И2О
 • D. ИNOз, p, t
 • E. К2СГ2О7, И+
120.   Допоможіть лікарю вибрати препарат для замісної терапії після видалення щитоподібної залози:
 • A. Преднізолон
 • B. Паратиреоїдин
 • C. Мерказоліл
 • D. Інсулін
 • E. L-тироксин
121.   Потерпшого доставили в лікарню з гаража, де він перебував у непритомному стані при працюючому моторі автомобіля. Попередній діагноз - отруєння чадним газом. Розвиток гіпоксії у потерпілого пов’язаний з тим, що у крові накопичується:
 • A. Карбгемоглобін
 • B. Карбоксигемоглобін
 • C. Метгемоглобін
 • D. Дезоксигемоглобін
 • E. Оксигемоглобін
122.   Вкажіть препарат, що має анале-птичну та психостимулюючу дію:
 • A. Кофеїн-бензоат натрію
 • B. Діазепам
 • C. Диклофенак-натрій
 • D. Корглікон
 • E. Прозерин
123.   Дисперсність частинок в колоїдно-дисперсних системах відповідає значенням:
 • A. 107 - 104 м-1
 • B. 109 - 104 м-1
 • C. 109 - 107 м-1
 • D. > 104 м-1
 • E. < 109 м-1
124.   Вкажіть, яка з наведених реакцій називається реакцією В’юрця:
 • A. img="70-2.jpg"
 • B. img="70-3.jpg"
 • C. img="70-5.jpg"
 • D. img="70-1.jpg"
 • E. img="70-4.jpg"
125.   Біля місцевості, де планують відкрити дитячий табір для літнього відпочинку, знаходиться колодязь. За яким показником слід оцінювати ступінь біологічного забруднення питної води?
 • A. Колі-індекс
 • B. Олігосапробність
 • C. Катаробність
 • D. Мезосапробність
 • E. Перфрінгенс-титр
126.   В розчині присутні йодид- і хлорид-іони. Виберіть реагент для виявлення йодид-іонів:
 • A. Сірководнева вода
 • B. Вапняна вода
 • C. Баритова вода
 • D. Хлорна вода
 • E. Гіпсова вода
127.   При виготовленні титранту мер-куриметрії - розчину солі ртуті (II) -для пригнічення його гідролізу додають таку кислоту:
 • A. Хлоридна
 • B. Сульфатна
 • C. Нітратна
 • D. Ацетатна
 • E. Фосфатна
128.   Для одержання ефірної олії взяли плід рослини з родини Рутові, що має залозистий помаранчевий екзо-карпій, білий губчастий мезокарпій і розрослий соковитий ендокарпій. Такий плід називають:
 • A. Стручок
 • B. Піренарій
 • C. Іарбузина
 • D. Коробочка
 • E. Гесперидій
129.   У хворого на бронхіальну астму розвинувся напад: дихання утруднене, ЧД- 24-26/хв., вдихи змінюються подовженими видихами за участю експіраторних м’язів. Яка форма порушення дихання у хворого?
 • A. Біота
 • B. Апнейстичне дихання
 • C. Чейна-Стокса
 • D. Експіраторна задишка
 • E. Інспіраторна задишка
130.   Кров, яка є типовою колоїдною системою, здатна до згортання, що сприяє мінімальній крововтраті. Це обумовлено здатністю колоїдних частинок до:
 • A. Когезії
 • B. Адгезії
 • C. Десорбції
 • D. Змочування
 • E. Коагуляції
131.   Однаковий аналітичний ефект спостерігають при взаємодії NO- та NO--іонів з:
 • A. Розчином AgNO3
 • B. Розчином KMnO4
 • C. Дифеніламіном і концентрованою Н2 SO4
 • D. Розчином БаСІ2
 • E. Розчином І2 у KI
132.   Емульсії - термодинамічно не стійкі. У них самочинно відбувається процес злиття краплинок дисперсної фази, який зумовлює розшарування емульсії. Таке явище називають:
 • A. Солюбілізація
 • B. Деформація
 • C. Коалесценція
 • D. Змочування
 • E. Контракція
133.   В стаціонарі знаходиться хвора на цукровий діабет, у якої після введення інсуліну розвинулась гіпоглікемічна кома. Який лікарський засіб може швидко покращити її стан?
 • A. Метопролол
 • B. Анаприлін
 • C. Ілібенкламід
 • D. Адреналіну гідрохлорид
 • E. Атропіну сульфат
134.   Покривна тканина коренів складається з клітин із тонкими целюлозними оболонками і виростами - ко- реневими волосками. Ця тканина:
 • A. Перидерма
 • B. Фелодерма
 • C. Периблема
 • D. Ризодерма (епіблема)
 • E. Плерома
135.   Досліджувана суміш містить катіони Mg2+, Ni2+, Co2+. За допомогою якого реактиву можна виявити катіони Ni2+ у цій суміші?
 • A. Алізарин
 • B. 1-нітрозо-2-нафтол
 • C. Амоніак
 • D. Диметилгліоксим
 • E. Магнезон-1
136.   Етіологічними факторами інфекційних захворювань можуть бути інфекційні агенти з різною ультраструктурою. Які з нижче перерахованих груп НЕ МАЮТЬ клітинної структури, білково-синтезуючої, ферментативної та енергетичної систем?
 • A. Рикетсії
 • B. Віруси
 • C. Найпростіші
 • D. Гриби
 • E. Бактерії
137.   Адреналін використовується для подовження дії новокаїну при інфільтраційній анестезії. З якою дією адреналіну пов’язаний цей ефект?
 • A. Пригнічення тканинних естераз
 • B. Пригнічення функцій нервових закінчень і провідників
 • C. Потенціювання дії новокаїну на рівні ЦНС
 • D. Звуження судин
 • E. Розширення судин
138.   Нітрит-іони в присутності нітрат-іонів можна виявити за допомогою:
 • A. Дифенілкарбазону
 • B. Кристалічного антипірину в присутності розведеної HCl
 • C. Кристалічного натрію тіосульфату
 • D. Диметилгліоксиму
 • E. Кристалічного заліза (III) сульфату
139.   У хворого на бронхіальну астму після вживання аспірину виник брон-хоспазм. Яка гіпоксія розвинулась у хворого?
 • A. Дихальна
 • B. Кров’яна
 • C. Гіпоксична
 • D. Тканинна
 • E. Циркуляторна
140.   Визначається тканина, для клітин якої характерно: ядро відносно велике, цитоплазма густа без вакуолей, мітохондрії і рибосоми численні, ендоплазматична сітка розвинена слабо, пластиди у стадії пропластид, ер-гастичнї речовини вїдсутнї. Ця тканина:
 • A. Епідерма
 • B. Меристема
 • C. Ендосперм
 • D. Епітема
 • E. Перисперм
141.   Хворий страждає на жовчно-кам’яну хворобу. Який засіб слід йому призначити з метою усунення печінкової кольки?
 • A. Магнію сульфат
 • B. Контрикал
 • C. Панкреатин
 • D. Бісакодил
 • E. Альмагель
142.   У дитини 5-ти років при вживанні молока часто відзначається здуття живота, спастичний біль та пронос. Ці симптоми виникають через 1-4 години після вживання всього однієї дози молока. Дефіцитом яких ферментів зумовлена вказана симптоматика?
 • A. Лактозорозщеплюючі
 • B. Ілюкозорозщеплюючі
 • C. Сахарозорозщеплюючі
 • D. Фруктозорозщеплюючі
 • E. Мальтозорозщеплюючі
143.   Препарована квітка, в якої оцвітина редукована до плівок, 3 тичинки на довгих тичинкових нитках, маточка з 2-лопатевою перистою приймочкою, що характерно для:
 • A. Alliaceae
 • B. Asteraceae
 • C. Araceae (Palmae)
 • D. Poaceae (Gramineae)
 • E. Convallariaceae
144.   Потенціометричний метод визначення рН як найбільш універсальний занесений до Державної Фармакопеї України. За допомогою якої з пар електродів можна визначити рН?
 • A. Скляний-каломельний
 • B. Водневий-хінгідронний
 • C. Скляний-хінгідронний
 • D. Скляний-водневий
 • E. Каломельний-хлорсрібний
145.   Після споживання високовуглево-дної їжі спостерігається аліментарна гіперглікемія . Активність якого ферменту гепатоцитів при цьому індукується у найбільшій мірі?
 • A. Альдолаза
 • B. Фосфорилаза
 • C. Ізоцитратдегідрогеназа
 • D. Ілюкозо-6-фосфатаза
 • E. Ілюкокіназа
146.   Ви роздивляєтесь багату на ефірні олії та гіркоти сріблясто опушену рослину родини Asteraceae. Для заготівлі використовують верхівкові пагони з волоттю дрібних кулястих кошиків. Ця рослина:
 • A. Arctium lappa
 • B. Calendula officinalis
 • C. Chamomilla recutita
 • D. Bidens tripartita
 • E. Artemisia absinthium
147.   Студент аналізує орган рослини, що має радіальну симетрію, необмежений ріст, позитивний геотропізм і забезпечує живлення, вегетативне розмноження, закріплення рослини у ґрунті. Даний орган був визначений як:
 • A. Насіння
 • B. Лист
 • C. Стебло
 • D. Корінь
 • E. Кореневище
148.   У хворого на гостру ниркову недостатність в стадії поліурії азотемія не тільки не зменшилась, але й продовжує наростати. Що в даному випадку спричиняє поліурію?
 • A. Зменшення фільтрації
 • B. Зменшення реабсорбції
 • C. Збільшення фільтрації
 • D. Збільшення реабсорбції
 • E. Збільшення секреції
149.   Кропива дводомна, хміль звичайний, бузина чорна належать до рослин, які потребують великої кількості азоту в ґрунті, тобто вони:
 • A. Кальцефоби
 • B. Кальцефіли
 • C. Нітрофіли
 • D. Нітрофоби
 • E. Галофіти
150.   Ферменти бактерій характеризуються високою специфічністю дії. Ця їх властивість на практиці використовується для:
 • A. Серотипування бактерій
 • B. Культивування бактерій
 • C. Виготовлення імуноглобулінів
 • D. Фаготипування бактерій
 • E. Ідентифікації бактерій
151.   Інфікування лікарських рослин мікроорганізмами унеможливлює їх подальше використання фармацевтичною промисловістю. Інвазивні властивості фітопатогенних мікроорганізмів обумовлюють:
 • A. Ліази
 • B. Гідролітичні ферменти
 • C. Оксидоредуктази
 • D. Трансферази
 • E. Ізомерази
152.   У похилого хворого під час гіпертонічного кризу спостерігається задишка, набряклість ніг, підвищена втомлюваність. Який вид серцевої недостатності за механізмом розвитку відзначається у даного хворого?
 • A. Перевантажний
 • B. Змішаний
 • C. Міокардіальний
 • D. Субкомпенсований
 • E. Компенсований
153.   Лікарем був поставлений діагноз: бронхіальна астма. Вкажіть лікарський засіб, що може бути прописаний для усунення ядухи під час нападу:
 • A. Диклофенак-натрій
 • B. Ацетилцистеїн
 • C. Сальбутамол
 • D. Анаприлин
 • E. Парацетамол
154.   Дослідження зібраних лікарських рослин показало їх значну обсі-менінність різними бактеріями. Який метод треба використати, щоб виділити чисті культури цих бактерій?
 • A. Фазово-контрастна мікроскопія
 • B. Посів на щільне живильне середовище
 • C. Центрифугування у градієнті щільності
 • D. Зараження лабораторних тварин
 • E. Використання фільтрів з порами певного діаметру
155.   Введення імунних препаратів формує штучний набутий імунітет. Які з нижчеперерахованих препаратів застосовують для створення штучного пасивного імунітету?
 • A. АКДП
 • B. Бруцельозна вакцина
 • C. БЦЖ
 • D. Холероген-анатоксин
 • E. Протиправцева сироватка
156.   Назвіть препарат, що звужує зіниці та знижує внутрішньоочний тиск:
 • A. Дитилін
 • B. Нітразепам
 • C. Пілокарпіну гідрохлорид
 • D. Атропіну сульфат
 • E. Фенофібрат
157.   3 яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі? img="8.jpg"
 • A. nh4oh
 • B. NaOH
 • C. HCl
 • D. CH3COONa
 • E. KCN
158.   Визначте продукт нижченаведе-ної реакції: img="78.jpg"
 • A. img="78-1.jpg"
 • B. img="78-4.jpg"
 • C. img="78-2.jpg"
 • D. img="78-5.jpg"
 • E. img="78-3.jpg"
159.   Хворий поступив до клініки зі скаргами на загальну слабкість, головний біль, біль у поперековій ділянці тіла, набряки обличчя та кінцівок. В аналізі сечі: протеїнурія, гематурія, циліндрурія. Що є провідним патогенетичним механізмом набряків при гломерулонефриті?
 • A. Підвищення судинної проникливості
 • B. Порушення гормонального балансу
 • C. Підвищення гідродинамічного тиску крові
 • D. Порушення лімфовідтоку
 • E. Зниження онкотичного тиску крові
160.   Хворому з хворобою Паркінсона призначили препарат з переважним впливом на дофамінергічну систему. Назвіть цей лікарський засіб:
 • A. Зопіклон
 • B. Лоразепам
 • C. Леводопа
 • D. Аміназин
 • E. Дроперидол
161.   У болотяної рослини з мечоподібними листками, суцвіттям початок (качан) з покривалом, кореневища товсті, легкі, духмяні, рожеві на зламі, із добре вираженими, зближеними рубцями і придатковими коренями. Це підземні органи:
 • A. Sanguisorba officinalis
 • B. Bidens tripartita
 • C. Acorus calamus
 • D. Ledum palustre
 • E. Valerina officinalis
162.   За допомогою якого реагенту можна здійснити наступне перетворення: img="80.jpg"
 • A. NaNO2 (ИСІ)
 • B. Си(ОИ)2
 • C. КОИ
 • D. К2СГ2О7
 • E. NaNOз(И2SO4)
163.   До лікаря звернувся чоловік 70-ти років зі скаргами на збільшення кистей, стоп, язика, зміну зовнішності (риси обличчя стали крупними). При обстеженні виявлено значне підвищення концентрації соматотропного гормону у крові. Чим зумовлений даний стан хворого?
 • A. Гіперфункція білящитоподібних залоз
 • B. Гіпофункція щитоподібної залози
 • C. Гіперфункція аденогіпофізу
 • D. Гіперфункція кіркової речовини наднирників
 • E. Гіпофункція аденогіпофізу
164.   На яких механізмах ґрунтується принцип роботи рециркуляційних по-вітряноочисників, рекомендованих для використання в аптечних установах з метою підтримання мікробіологічної чистоти повітря?
 • A. Фільтрування і УФ-опромінення
 • B. Хімічної стерилізації
 • C. Газова стерилізація
 • D. Ультразвукове опромінювання
 • E. Радіаційне опромінення
165.   До розчину, що містить аніони другої аналітичної групи, додали розчин хлорної води та органічний екстрагент. При цьому утворилось фіолетове забарвлення органічного шару. Які аніони присутні у розчині?
 • A. Йодид-іони
 • B. Тіоціанат-іони
 • C. Хлорид-іони
 • D. Бромід-іони
 • E. Сульфід-іони
166.   Приготували 0,1М розчин срібла нітрату. Вкажіть речовину-стандарт для стандартизації цього розчину:
 • A. Натрію тетраборат
 • B. Натрію бензоат
 • C. Натрію гідроксид
 • D. Оксалатна кислота
 • E. Калію хлорид
167.   В хіміко-аналітичній лабораторії спеціаліст досліджував розчини, що містять суміші катіонів. В якому з розчинів містяться лише катіони II аналітичної групи?
 • A. Na+, Pb2+, m2+
 • B. Hg2+, NH+, Ag+
 • C. Na+, Hg2+, NH+
 • D. Ag+, Hg2+, Pb2+
 • E. Pb2+, Ag+, Co2+
168.   У товстій кишці декарбоксилюю-ться деякі амінокислоти з утворенням токсичних речовин. Яка сполука утворюється із орнітину?
 • A. Путресцин
 • B. !ндол
 • C. Аргінін
 • D. Фенол
 • E. Лізин
169.   Виберіть сполуку, із якої в одну стадію можна синтезувати ацетоні-трил СH3-С=N
 • A. СH4
 • B. СH3-1
 • C. СH3-ОH
 • D. С6H5СІ
 • E. С2H5-Cl
170.   Яке правило застосовують для характеристики гетерогенних систем, у яких встановлюється фазова рівновага?
 • A. Штаудингера
 • B. Правило фаз Гіббса
 • C. Вант-Гоффа
 • D. Нернста
 • E. Петерса
171.   Кофеїн пригнічує активність фосфодіестерази, яка перетворює цАМФ до АМФ. При отруєнні кофеїном найбільш характерними є зниження активності такого процесу:
 • A. Іліколіз
 • B. Пентозофосфатний шлях
 • C. Фосфорилювання білків
 • D. Ліполіз
 • E. Синтез глікогену
172.   При вивченні рослини капусти кольрабі, студенти звернули увагу на надземний метаморфоз головного пагона з потовщеними здутими м’ясистими меживузлями. Це:
 • A. Стеблоплід
 • B. Бульба
 • C. Кореневище
 • D. Цибулина
 • E. Коренеплід
173.   Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом:
 • A. Осадження
 • B. Виділення
 • C. Прямої відгонки
 • D. Непрямої відгонки
 • E. Видшення та непрямої відгонки
174.   Для визначення масової частки арґентуму нітрату в лікарському препараті використовують метод прямого титрування за Фольгардом. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:
 • A. Дифенілкарбазону
 • B. Еозину
 • C. Флуоресцеїну
 • D. Калію хромату
 • E. Амонію заліза (III) сульфату
175.   При дослідженні поперечного зрізу кореня у провідній зоні видно закладення і формування з перициклу:
 • A. Кореневих волосків
 • B. Бічних коренів
 • C. Трихом
 • D. Придаткових коренів
 • E. Кореневого чохлика
176.   Не проводячи обчислень, визначити, в результаті якої реакції ентропія не змінюється?
 • A. ЗН2 + N2 = 2NH3
 • B. H2 + СІ2 = 2HCI
 • C. 2CO + O2 = 2CO2
 • D. N2O4 = 2NO2
 • E. 2SO2 + O2 = 2SO3
177.   Які існують показання до застосування налоксону?
 • A. Гостре отруєння наркотичними анальгетиками
 • B. Отруєння серцевими глікозидами
 • C. Отруєння важкими металами
 • D. Отруєння атропіну сульфатом
 • E. Отруєння алкалоїдами ріжків
178.   Студенти на польовій практиці виявили рослину з різноманітністю листків, що відрізняються місцем розташування на пагоні, ступенем розвитку складових частин, розмірами, формою, розчленуванням листкової пластинки. Це явище називається:
 • A. Листкорозміщення
 • B. Жилкування
 • C. Гетерофілія
 • D. Метаморфоз
 • E. Листкова мозаїка
179.   Дією якого реагенту можна відрізнити етанол від гліцерину? img="49.jpg"
 • A. KMnO4
 • B. FeCl3
 • C. Cu(OH)2
 • D. HBr
 • E. Ag2O
180.   У новонародженої дитини внаслідок резус-конфлікту виникла гемолітична жовтяниця. Вміст якого жовчного пігменту буде найбільш підвищеним у крові цієї дитини?
 • A. Уробіліноген
 • B. Непрямий білірубін
 • C. Стеркобіліноген
 • D. Жовчні кислоти
 • E. Прямий білірубін
181.   При мікроскопії стебла квіткової рослини у флоемі виявлений комплекс таких гістологічних елементів: ситоподібні трубки з клітинами-супутницями, луб’яні волокна, луб’яна паренхіма, що характерно для:
 • A. Голонасінні
 • B. Хвощеподібні
 • C. Папоротеподібні
 • D. Плауноподібні
 • E. Покритонасінні
182.   Для кількісного визначення фе-рум II сульфату методом потенціометричного титрування в якості індикаторного електроду застосовують:
 • A. Хінгідронний
 • B. Хлорсрібний
 • C. Сурм’яний
 • D. Скляний
 • E. Платиновий
183.   У хворого тривало тримається температура, причому різниця між ранковою і вечірньою температурою не перевищує 10С. До якого типу температурних кривих відноситься лихоманка у даного хворого?
 • A. Переміжна
 • B. Спотворена
 • C. Послаблююча
 • D. Гектична
 • E. Постійна
184.   Який реагент використовують для відокремлення осаду AgCl від AgI ?
 • A. Розведена нітратна кислота
 • B. Концентрований розчин калію хлориду
 • C. Концентрована нітратна кислота
 • D. Розчин сульфатної кислоти
 • E. Водний розчин амоніаку
185.   Хворий 55-ти років перебуває у лікарні з приводу хронічної недостатності серця. Об’єктивно: шкіра і слизові ціанотичні, тахікардія, тахі-пное. Який вид гіпоксії у хворого?
 • A. Гіпоксична
 • B. Тканинна
 • C. Циркуляторна
 • D. Гемічна
 • E. Анемічна
186.   При обробці рослинних клітин флороглюцином з концентрованою сірчаною кислотою їх оболонки на- були малиново-червого забарвлення, що вказує на їх:
 • A. Мінералізацію
 • B. Ослизніння
 • C. Здерев’яніння
 • D. Кутинізацію
 • E. Опробкування
187.   Для купірування нападу стенокардії хворий використовує нітрогліцерин у капсулах. Який раціональний шлях введення цього препарату?
 • A. Ректальний
 • B. Підшкірний
 • C. Сублінгвальний
 • D. Інгаляційний
 • E. Пероральний
188.   Ілюкокортикоїди мають протизапальну активність. Це пов’язано зі збільшенням за їх участю синтезу специфічних білків, які пригнічують активність фосфоліпази А2. Яка сполука вивільняється в результаті дії цієї фосфоліпази та є попередником протизапальних речовин?
 • A. Фосфатидна кислота
 • B. Арахідонова кислота
 • C. Фосфоінозитол
 • D. Діацилгліцерол
 • E. Фосфохолін
189.   У чоловіка 56-ти років розвинулась мегалобластна анемія на фоні алкогольного цирозу печінки. Дефіцит якого вітаміну є основною причиною анемії у цього пацієнта?
 • A. Біотин
 • B. Ліпоєва кислота
 • C. Тіамін
 • D. Пантотенова кислота
 • E. Фолієва кислота
190.   Насіння пристосовані для різних варіантів розповсюдження. До якої групи відносяться рослини, у яких розповсюдження насіння і плодів відбувається за допомогою тварин?
 • A. Антропохорні
 • B. Зоохорні
 • C. Барохорні
 • D. Гідрохорні
 • E. Автохорні
191.   Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи М-холіноблокаторів, а саме:
 • A. Атропін
 • B. Бензогексоній
 • C. Прозерин
 • D. Дитилін
 • E. Галантамін
192.   Вкажіть кількість п-електронів у молекулі бензолу:
 • A. 5
 • B. 6
 • C. 4
 • D. 2
 • E. Бензол не має п-електронів
193.   Які продукти утворюються при нагріванні щавлевої кислоти (HOOC - COOH) з концентрованою сульфатною кислотою img="72.jpg"
 • A. 2CO2 + H2
 • B. CO2 + CO + H2O
 • C. 2CO + H2 + O2
 • D. C2H2 + 2O2
 • E. H2O + CO2
194.   Андроцей квітки Brassica oleracea має шість тичинок, чотири з яких внутрішнього кола довші за дві, що у зовнішньому колі. Як називають даний тип андроцею?
 • A. Багатобратній
 • B. Однобратній
 • C. Чотирисильний
 • D. Двосильний
 • E. Двобратній
195.   При очищенні гліцерину, який входить до складу багатьох лікарських форм, використовують активне вугілля. Яке явище лежить в основі цього процесу?
 • A. Адсорбція
 • B. Капілярна конденсація
 • C. Когезія
 • D. Адгезія
 • E. Змочування
196.   Хворій для лікування пневмонії призначено доксицикліцину гідро-хлорид. До якої групи антибіотиків відноситься даний препарат?
 • A. Тетрацикліни
 • B. Пеніциліни
 • C. Аміноглікозиди
 • D. Цефалоспорини
 • E. Макроліди
197.   При морфологічному аналізі студент звернув увагу, що у квітці дві тичинки довгі, а дві короткі. Отже, андроцей:
 • A. Двобратній
 • B. Двосильний
 • C. Спайнопиляковий
 • D. Чотирибратній
 • E. Чотирисильний
198.   При хворобі Паркінсона порушується синтез дофаміну в мозку. Для лікування використовується його безпосередній попередник, який легко проникає через гематоенцефа-лічний бар’єр, а саме:
 • A. Норадреналін
 • B. Триптофан
 • C. ГАМК
 • D. Адреналін
 • E. ДОФА
199.   Спеціаліст для кількісного визначення хлорид-іонів в лікарському препараті використав метод Мо-ра. Кінцева точка титрування була зафіксована за утворенням цегляно-червоного осаду, який утворений такою сполукою:
 • A. Срібла хромат
 • B. Калію хромат
 • C. Калію дихромат
 • D. Срібла хлорид
 • E. Калію хлорид
200.   До V аналітичної групи катіонів відносяться йони Ии2+. Якісною реакцією для цих катіонів є:
 • A. Дія кислот
 • B. Окиснення в кислому середовищі
 • C. Взаємодія з Fe3+ в кислому середовищі
 • D. Дія лугів
 • E. Утворення нерозчинних комплексів
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 0 користувачів, 24 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 28.63ms.