Буклет 2014 року

1.   Квітки з хрестоподібними чашечкою і вінчиком, чотирисильним андроцеєм, плоди - стручки і стручечки, характерні для такої родини:
 • A. Asteraceae
 • B. Ranunculaceae
 • C. Rosaceae
 • D. Papaveraceae
 • E. Brassicaceae
2.   Леткі сполуки кальцію забарвлюють безбарвне полум’я пальника в такий колір:
 • A. Червоний
 • B. Жовтий
 • C. Зелений
 • D. Жовто-зелений
 • E. Фіолетовий
3.   У хворого після введення парентерально вітаміну Б6 розвинувся анафілактичний шок з явищами брон-хоспазму, зниженням артеріального тиску, ціанозом та судомами. Який медіатор анафілаксії спричинює падіння артеріального тиску?
 • A. Тромбоксан
 • B. Гістамін
 • C. Ілюкокортикоїди
 • D. Гепарин
 • E. Катехоламіни
4.   Малюку у віці 7 місяців призначено лікарський засіб для перорально-го застосування. Сумарна кількість бактерій та грибів в 1 г (мл) такого засобу у відповідності до вимог ВО- ОЗ та Національної Фармакопеї, повинна бути не більше:
 • A. 100
 • B. 50
 • C. Не повинно бути
 • D. 10
 • E. 1000
5.   При мікроскопії стебла квіткової рослини у флоемі виявлений комплекс таких гістологічних елементів: ситоподібні трубки з клітинами-супутницями, луб’яні волокна, луб’яна паренхіма, що характерно для:
 • A. Плауноподібні
 • B. Хвощеподібні
 • C. Покритонасінні
 • D. Папоротеподібні
 • E. Голонасінні
6.   Введення імунних препаратів формує штучний набутий імунітет. Які з нижчеперерахованих препаратів застосовують для створення штучного пасивного імунітету?
 • A. АКДП
 • B. Холероген-анатоксин
 • C. Протиправцева сироватка
 • D. Бруцельозна вакцина
 • E. БЦЖ
7.   Для проникнення в тканини організму і поширення в них патогенні мікроорганізми продукують різноманітні ферменти. Виберіть ці ферменти серед перерахованих:
 • A. Трансфераза, нуклеаза
 • B. Оксидаза, каталаза
 • C. Ліаза, лігаза
 • D. Гіалуронідаза, лецитиназа
 • E. Естераза, протеаза
8.   Яка з реакцш свідчить про кислотні властивості піролу?
 • A. img="68-1.jpg"
 • B. img="68-5.jpg"
 • C. img="68-2.jpg"
 • D. img="68-4.jpg"
 • E. img="68-3.jpg"
9.   Вкажіть речовину, що утворюється при здійсненні даної реакції: CH = CH hohH+,?
 • A. Етаналь
 • B. Пропанон
 • C. Пропаналь
 • D. Етанол
 • E. Ацетатна кислота
10.   Пацієнту, який тривалий час приймав препарат диклофенак-натрій. Сімейний лікар замість нього призначив целекоксиб. Яке захворювання стало підставою для заміни препарату?
 • A. Сечокам’яна хвороба
 • B. Пептична виразка шлунка
 • C. Хронічний гепатит
 • D. Артеріальна гіпертензія
 • E. Бронхіальна астма
11.   При обробці рослинних клітин флороглюцином з концентрованою сірчаною кислотою їх оболонки на- були малиново-червого забарвлення, що вказує на їх:
 • A. Ослизніння
 • B. Здерев’яніння
 • C. Мінералізацію
 • D. Кутинізацію
 • E. Опробкування
12.   Студенти на польовій практиці виявили рослину з різноманітністю листків, що відрізняються місцем розташування на пагоні, ступенем розвитку складових частин, розмірами, формою, розчленуванням листкової пластинки. Це явище називається:
 • A. Гетерофілія
 • B. Жилкування
 • C. Метаморфоз
 • D. Листкорозміщення
 • E. Листкова мозаїка
13.   Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи М-холіноблокаторів, а саме:
 • A. Атропін
 • B. Прозерин
 • C. Дитилін
 • D. Бензогексоній
 • E. Галантамін
14.   Емульсії, які містять менше, ніж 0,1% (за об’ємом) дисперсної фази відносяться до:
 • A. Типу олія-вода
 • B. Висококонцентрованих
 • C. Розведених
 • D. Типу вода-олія
 • E. Концентрованих
15.   Яка якісна реакція підтверджує ненасиченість лінолевої кислоти? CHs(CH2)4CH = CH - CH2 - CH = CH(CH2)7COH
 • A. Декарбоксилювання
 • B. Гідрогалогенування (HCl)
 • C. Реакція "срібного дзеркала"з [Ag(NH3h]OH
 • D. Реакція з FeCl3
 • E. Знебарвлення бромної води (Br2; H2O)
16.   В цієї родини рослин суцвіття можуть складатись з різних типів квіток: трубчастих, язичкових, не-справжньоязичкових або воронкоподібних. Вкажіть цю родину:
 • A. Scrophulariaceae
 • B. Apiaceae
 • C. Asteraceae
 • D. Ranunculaceae
 • E. Ericaceae
17.   Вкажіть, яка з наведених реакцій називається реакцією В’юрця:
 • A. img="70-1.jpg"
 • B. img="70-2.jpg"
 • C. img="70-4.jpg"
 • D. img="70-3.jpg"
 • E. img="70-5.jpg"
18.   У хворого з хронічною серцевою недостатністю гематокрит складає 0,56 г/л, у клінічному аналізі крові абсолютний еритроцитоз. До яких порушень об’єму циркулюючої крові відносяться дані зміни?
 • A. Олігоцитемічна гіперволемія
 • B. Проста гіперволемія
 • C. Поліцитемічна гіповолемія
 • D. Олігоцитемічна гіповолемія
 • E. Поліцитемічна гіперволемія
19.   Для одержання ефірної олії взяли плід рослини з родини Рутові, що має залозистий помаранчевий екзо-карпій, білий губчастий мезокарпій і розрослий соковитий ендокарпій. Такий плід називають:
 • A. Стручок
 • B. Гесперидій
 • C. Піренарій
 • D. Іарбузина
 • E. Коробочка
20.   Однаковий аналітичний ефект спостерігають при взаємодії NO- та NO--іонів з:
 • A. Розчином AgNO3
 • B. Дифеніламіном і концентрованою Н2 SO4
 • C. Розчином І2 у KI
 • D. Розчином БаСІ2
 • E. Розчином KMnO4
21.   Вкажіть сполуку, яка виявляє амфотерні властивості, тобто вступає в реакції як з кислотами, так і з основами з утворенням відповідних солей:
 • A. img="76-1.jpg"
 • B. img="76-3.jpg"
 • C. img="76-4.jpg"
 • D. img="76-2.jpg"
 • E. img="76-5.jpg"
22.   Хворому з гіпертонічною хворобою призначено каптоприл. Який механізм дії даного препарату?
 • A. Блокада повільних кальцієвих каналів
 • B. Блокада а-адренорецепторів
 • C. Блокада рецепторів ангіотензину II
 • D. Пригнічення активності ангіотен-зинперетворюючого ферменту
 • E. Блокада в-адренорецепторів
23.   При хворобі Паркінсона порушується синтез дофаміну в мозку. Для лікування використовується його безпосередній попередник, який легко проникає через гематоенцефа-лічний бар’єр, а саме:
 • A. Норадреналін
 • B. ГАМК
 • C. Триптофан
 • D. ДОФА
 • E. Адреналін
24.   Для зв’язування іонів водню при ідентифікації іонів калію з винною кислотою використовують розчин:
 • A. Хлоридної кислоти
 • B. Гідроксиду натрію
 • C. Сірчаної кислоти
 • D. Амоніаку
 • E. Ацетату натрію
25.   У жінки 49-ти років, яка тривалий час страждає на цукровий діабет, після введення інсуліну виникли слабкість, блідість обличчя, серцебиття, неспокій, двоїння в очах, оніміння губ і кінчика язика. Рівень глюкози крові становив 2,5 ммоль/л. Яке ускладнення розвивається у хворої?
 • A. Гіперкетонемічна кома
 • B. Гіперглікемічна кома
 • C. Уремічна кома
 • D. Гіпоглікемічна кома
 • E. Гіперосмолярна кома
26.   У товстій кишці декарбоксилюю-ться деякі амінокислоти з утворенням токсичних речовин. Яка сполука утворюється із орнітину?
 • A. Фенол
 • B. !ндол
 • C. Путресцин
 • D. Лізин
 • E. Аргінін
27.   Активність знешкодження токсичних речовин у дітей нижча у 4 рази, ніж у дорослих. Який фермент, необхідний для кон’югації токсичних сполук, має низьку активність у дітей?
 • A. Креатинфосфокіназа
 • B. Ілюкуронілтрансфераза
 • C. АлАТ
 • D. АсАТ
 • E. ЛДГі
28.   До п’ятої групи катіонів належать катіони Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Bi3+, Sb(III), Sb(V). Груповим реагентом для п’ятої групи катіонів є розчин:
 • A. H2SO4
 • B. NH3
 • C. HNO3
 • D. H2S
 • E. HCl
29.   Для кількісного визначення фе-рум II сульфату методом потенціометричного титрування в якості індикаторного електроду застосовують:
 • A. Платиновий
 • B. Скляний
 • C. Хінгідронний
 • D. Хлорсрібний
 • E. Сурм’яний
30.   Визначте продукт нижченаведе-ної реакції: img="78.jpg"
 • A. img="78-1.jpg"
 • B. img="78-2.jpg"
 • C. img="78-5.jpg"
 • D. img="78-4.jpg"
 • E. img="78-3.jpg"
31.   У дитини 5-ти років при вживанні молока часто відзначається здуття живота, спастичний біль та пронос. Ці симптоми виникають через 1-4 години після вживання всього однієї дози молока. Дефіцитом яких ферментів зумовлена вказана симптоматика?
 • A. Фруктозорозщеплюючі
 • B. Ілюкозорозщеплюючі
 • C. Сахарозорозщеплюючі
 • D. Мальтозорозщеплюючі
 • E. Лактозорозщеплюючі
32.   Насіння пристосовані для різних варіантів розповсюдження. До якої групи відносяться рослини, у яких розповсюдження насіння і плодів відбувається за допомогою тварин?
 • A. Зоохорні
 • B. Автохорні
 • C. Антропохорні
 • D. Гідрохорні
 • E. Барохорні
33.   Відомо, що деякі сполуки роз’єднують тканинне дихання та окисне фосфорилювання. Яка речовина має такі властивості?
 • A. Ацетил-КоА
 • B. 2,4-динітрофенол
 • C. Молочна кислота
 • D. Чадний газ
 • E. Антиміцин А
34.   Хворому для купірування судомного синдрому був призначений препарат з групи бензодіазепіну. Назвіть цей препарат:
 • A. Кофеїн-бензоат натрію
 • B. Налоксон
 • C. Леводопа
 • D. Діазепам
 • E. Суксаметоній хлорид
35.   Тепловий ефект хімічної реакції не залежить від шляху реакцій, тобто від проміжних стадій, а визначається лише початковим і кінцевим станами системи. Який закон термодинаміки це доводить?
 • A. Гесса
 • B. Іесса-Іельмгольца
 • C. Коновалова
 • D. Смолуховського
 • E. Рібендера
36.   Який засіб краще призначити хворому з дiагнозом амебна дизен-тєрія?
 • A. Бензилпеніциліну натрієва сіль
 • B. Пірантел
 • C. Левамiзол
 • D. Метронідазол
 • E. Біцилін-5
37.   Оберіть правильну назву продукту реакції взаємодії оцтового альдегіду з гідразином: img="77.jpg"
 • A. Гідразон оцтового альдегіду
 • B. Оксим оцтового альдегіду
 • C. Фенілгідразин оцтового альдегіду
 • D. Семикарбазон оцтового альдегіду
 • E. Ацетальдимін
38.   Вкажіть гормональний препарат для стимуляції пологів:
 • A. Сальбутамол
 • B. Дексаметазон
 • C. Прогестерон
 • D. Окситоцин
 • E. Метопролол
39.   При якому стані у хворого спостерігається гіперглікемія, глюкозурія, висока густина сечі, в крові підвищена кількість глюкокортикоїдів; в крові і сечі підвищена концентрація 17-кетостероїдів?
 • A. Цукровий діабет
 • B. Нецукровий діабет
 • C. Нирковий діабет
 • D. Стероїдний діабет
 • E. Печінковий діабет
40.   Перетворення сукцинату в фума-рат каталізується сукцинатдегідроге-назою. Який конкурентний інгібітор гальмує активність ферменту?
 • A. Яблучна кислота
 • B. Фумарова кислота
 • C. Малонова кислота
 • D. Щавлевооцтова кислота
 • E. Піровиноградна кислота
41.   Для дослідження від хворого з ознаками гострого менінгіту було взято спинномозкову рідину В мазку з неї виявлено грамнегативні диплококи в лейкоцитах та поза ними. Який мікроорганізм найбільш імовірно є причиною захворювання?
 • A. Escherichia coli
 • B. Neisseria meningitidis
 • C. Streptococcus pneumoniae
 • D. Candida albicans
 • E. Haemophilus influenzae
42.   Під час бактеріологічного дослідження випорожнень хворого на гостру кишкову інфекцію була виділена культура Shigella sonnei. Яку з названих серологічних реакцій було застосовано для ідентифікації виділеної культури?
 • A. Бактеріолізу
 • B. Зв’язування комплементу
 • C. Нейтралізації
 • D. Аглютинації
 • E. Преципітації
43.   Допоможіть лікарю вибрати препарат для замісної терапії після видалення щитоподібної залози:
 • A. Інсулін
 • B. Мерказоліл
 • C. Преднізолон
 • D. L-тироксин
 • E. Паратиреоїдин
44.   У хворого на бронхіальну астму після вживання аспірину виник брон-хоспазм. Яка гіпоксія розвинулась у хворого?
 • A. Гіпоксична
 • B. Кров’яна
 • C. Циркуляторна
 • D. Тканинна
 • E. Дихальна
45.   У хворого 54-х років, який скаржиться на біль, блідість та відчуття похолодання нижніх кінцівок, лікар діагностував облітеруючий ендарте- ріїт. Яке порушення периферичного кровообігу є головною причиною зазначених симптомів?
 • A. Нейропаралітична артеріальна гіперемія
 • B. Венозний стаз
 • C. Нейротонічна артеріальна гіперемія
 • D. Венозна гіперемія
 • E. Обтураційна ішємія
46.   У ялини верхівковою брунькою росте головний пагін, а з бічних бруньок - бокові пагони. Ці ознаки притаманні такому типу галуження:
 • A. Колоноподібне
 • B. Дихотомічне
 • C. Несправжньодихотомічне
 • D. Симподіальне
 • E. Моноподіальне
47.   Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зубів. З якою із наведених сполук реагує NaF?
 • A. CH3COOH
 • B. NaCl
 • C. CO2
 • D. KI
 • E. H2SO4
48.   Яка із наведених сполук НЕ БУДЕ знебарвлювати бромну воду?
 • A. СН2 = СН2
 • B. СНз - СНз
 • C. СНз - СН = СН2
 • D. img="65-5.jpg"
 • E. СН = СН
49.   У хворого ВІЛ-інфекцією виявлені ознаки імунодефіциту. Порушення функції яких клітин є причиною?
 • A. Т-лімфоцити-хелпери
 • B. Т-лімфоцити-кілери
 • C. В-лімфоцити
 • D. Плазматичні клітини
 • E. Мікрофаги
50.   у-Бутиролактон утворюється при нагріванні у-гідроксимасляної кислоти. Зазначте його серед наведених сполук:
 • A. img="66-3.jpg"
 • B. img="66-2.jpg"
 • C. img="66-1.jpg"
 • D. img="66-5.jpg"
 • E. img="66-4.jpg"
51.   Ферменти бактерій характеризуються високою специфічністю дії. Ця їх властивість на практиці використовується для:
 • A. Ідентифікації бактерій
 • B. Культивування бактерій
 • C. Виготовлення імуноглобулінів
 • D. Фаготипування бактерій
 • E. Серотипування бактерій
52.   Бактерії з часом набувають стійкості до антибактеріальних засобів. Чим обумовлена резистентність у грампозитивних бактерій до антибіотиків пеніцилінового ряду?
 • A. Активний транспорт антибіотика
 • B. Синтез білків
 • C. Активний синтез пептидоглікану
 • D. Продукція бета-лактамаз
 • E. Проникливість клітинної стінки
53.   Які існують показання до застосування налоксону?
 • A. Отруєння важкими металами
 • B. Отруєння алкалоїдами ріжків
 • C. Отруєння атропіну сульфатом
 • D. Гостре отруєння наркотичними анальгетиками
 • E. Отруєння серцевими глікозидами
54.   Кількісний вміст KOH та K2CO3 у суміші можна визначити методом:
 • A. Пряме кислотно-основне титрування з двома індикаторами
 • B. Не можна відтитрувати
 • C. Замісникове кислотно-основне титрування
 • D. Пряме кислотно-основне титрування з фенолфталеїном
 • E. Зворотне кислотно-основне титрування
55.   У медицині використовують ультрафіолетове опромінення у вигляді різних фізіопроцедур. Який з перерахованих механізмів лежить в основі лікувальної дії ультрафіолетових променів на організм?
 • A. Посилення поділу клітин
 • B. Активація дії ліків
 • C. Активація перекисного окислення ліпідів
 • D. Зменшення синтезу меланіну в шкірі
 • E. Активація синтезу вітаміну D
56.   До розчину, що містить аніони другої аналітичної групи, додали розчин хлорної води та органічний екстрагент. При цьому утворилось фіолетове забарвлення органічного шару. Які аніони присутні у розчині?
 • A. Йодид-іони
 • B. Бромід-іони
 • C. Хлорид-іони
 • D. Сульфід-іони
 • E. Тіоціанат-іони
57.   У хворих на алкоголізм часто спостерігаються розлади функції центральної нервової системи - втрата пам’яті, психози. Викликає вказані симптоми в організмі недостатність вітаміну Б\. Порушення утворення якого коферменту може спричинити ці симптоми?
 • A. Коензим А
 • B. Тіамінпірофосфат
 • C. НАДФ
 • D. Піридоксальфосфат
 • E. ФАД
58.   При порївняльному аналїзї листків рослин родини Polygonaceae встановлено, що загальною ознакою є наявність у них:
 • A. Колючок
 • B. Листової піхви
 • C. Розтруба
 • D. Вусиків
 • E. Філоїдів
59.   Кропива дводомна, хміль звичайний, бузина чорна належать до рослин, які потребують великої кількості азоту в ґрунті, тобто вони:
 • A. Нітрофоби
 • B. Нітрофіли
 • C. Кальцефіли
 • D. Галофіти
 • E. Кальцефоби
60.   У хворого 55-років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча з виразки слизової оболонки шлунка. Ульцероген-на дія препарату пов’язана із змен- шенням активності такого ферменту:
 • A. Простациклінсинтетаза
 • B. Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1)
 • C. Тромбоксансинтетаза
 • D. Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2)
 • E. Ліпооксигеназа (ЛОГ)
61.   Хворій для лікування пневмонії призначено доксицикліцину гідро-хлорид. До якої групи антибіотиків відноситься даний препарат?
 • A. Пеніциліни
 • B. Аміноглікозиди
 • C. Тетрацикліни
 • D. Макроліди
 • E. Цефалоспорини
62.   При визначенні стрептоциду (ароматичного аміну) методом нітрито-метрії для прискорення реакції діа-зотування додають каталізатор. Вкажіть речовину, яка виконує роль каталізатора:
 • A. Сульфатна кислота
 • B. Натрій хлорид
 • C. Хлоридна кислота
 • D. Калій бромід
 • E. Калій сульфат
63.   Під час мікробіологічного контролю лікарської сировини виявлені капсульні бактерії. Який метод фарбування використали для виявлення капсули?
 • A. Нейсера
 • B. Ціля-Нільсена
 • C. Ожешко
 • D. Грама
 • E. Бурі-Гінса
64.   Після приготування живильного середовища, що містить розчини вуглеводів, лаборант провів його стерилізацію. Який спосіб стерилізації був застосований?
 • A. Сухою жарою
 • B. Кип’ятіння одноразове
 • C. Текучою парою дрібно
 • D. Ультрафіолетове опромінення
 • E. Паром під тиском
65.   Яка сполука не містить карбоксильної групи, але називається кислотою?
 • A. Валерiанова кислота
 • B. Яблучна кислота
 • C. Молочна кислота
 • D. Винна кислота
 • E. Шкринова кислота
66.   В стаціонарі знаходиться хвора на цукровий діабет, у якої після введення інсуліну розвинулась гіпоглікемічна кома. Який лікарський засіб може швидко покращити її стан?
 • A. Метопролол
 • B. Атропіну сульфат
 • C. Адреналіну гідрохлорид
 • D. Ілібенкламід
 • E. Анаприлін
67.   Дослідження зібраних лікарських рослин показало їх значну обсі-менінність різними бактеріями. Який метод треба використати, щоб виділити чисті культури цих бактерій?
 • A. Посів на щільне живильне середовище
 • B. Центрифугування у градієнті щільності
 • C. Фазово-контрастна мікроскопія
 • D. Використання фільтрів з порами певного діаметру
 • E. Зараження лабораторних тварин
68.   Фармацевт до золю срібла хлориду додавав електроліт невеликими порціями, при цьому коагуляція настала при більшій концентрації електроліту, ніж при одноразовому його додаванні. Це явище має назву:
 • A. Антагонізм
 • B. Адитивність
 • C. Зниження чутливості
 • D. Синергізм
 • E. Звикання золю
69.   Вкажіть кількість п-електронів у молекулі бензолу:
 • A. 4
 • B. Бензол не має п-електронів
 • C. 6
 • D. 2
 • E. 5
70.   Оберіть структуру бензену:
 • A. img="48-1.jpg"
 • B. img="48-4.jpg"
 • C. img="48-5.jpg"
 • D. img="48-3.jpg"
 • E. img="48-2.jpg"
71.   Інфікування лікарських рослин мікроорганізмами унеможливлює їх подальше використання фармацевтичною промисловістю. Інвазивні властивості фітопатогенних мікроорганізмів обумовлюють:
 • A. Ізомерази
 • B. Гідролітичні ферменти
 • C. Трансферази
 • D. Ліази
 • E. Оксидоредуктази
72.   З яким із реагентів за наведених умов відбувається відновлення нена-сичених органічних сполук?
 • A. К2СГ2О7, И+
 • B. И2, Ni, t
 • C. И2О, Ид2+, И+
 • D. ИNOз, p, t
 • E. NaOИ, И2О
73.   Адреналін використовується для подовження дії новокаїну при інфільтраційній анестезії. З якою дією адреналіну пов’язаний цей ефект?
 • A. Пригнічення функцій нервових закінчень і провідників
 • B. Звуження судин
 • C. Розширення судин
 • D. Потенціювання дії новокаїну на рівні ЦНС
 • E. Пригнічення тканинних естераз
74.   Для визначення масової частки арґентуму нітрату в лікарському препараті використовують метод прямого титрування за Фольгардом. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:
 • A. Амонію заліза (III) сульфату
 • B. Дифенілкарбазону
 • C. Еозину
 • D. Флуоресцеїну
 • E. Калію хромату
75.   При виготовленні титранту мер-куриметрії - розчину солі ртуті (II) -для пригнічення його гідролізу додають таку кислоту:
 • A. Фосфатна
 • B. Сульфатна
 • C. Хлоридна
 • D. Ацетатна
 • E. Нітратна
76.   Які частинки міцели, будова якої зображена формулою {m(AgCl) nAg+ (n - x) NO-}x+ xNO-, знаходяться в дифузійному шарі?
 • A. AgCl та Ag+
 • B. Ag+ та NO-
 • C. NO3-
 • D. AgCl
 • E. Ag+
77.   У новонародженої дитини внаслідок резус-конфлікту виникла гемолітична жовтяниця. Вміст якого жовчного пігменту буде найбільш підвищеним у крові цієї дитини?
 • A. Уробіліноген
 • B. Жовчні кислоти
 • C. Стеркобіліноген
 • D. Прямий білірубін
 • E. Непрямий білірубін
78.   Відомо, що визначення ізоферментів ЛДГ використовують в диференціальній діагностиці патологічних станів. За якою властивістю розділяють ізоформи лактатдегідрогенази?
 • A. Небілкові компоненти
 • B. Гідрофільність
 • C. Електрофоретична рухомість
 • D. Розчинність
 • E. Гідрофобність
79.   Хворому з алергічним дерматитом був призначений супрастин. До якої групи антиалергічних засобiв належить цей препарат?
 • A. Блокатори Н - 1-гістамінових рецепторів
 • B. Блокатори Н2-гістамінових рецепторів
 • C. Глюкокортикостероїди
 • D. Антагоністи лейкотрієнових рецепторів
 • E. Інгібітори дегрануляції тучних клітин
80.   При додаванні суміші літій та кальцій хлоридів до золю лікарського засобу спостерігалось посилення коагулюючої дії суміші, яке називається:
 • A. Синергізм
 • B. Антагонізм
 • C. Пептизація
 • D. Солюбілізація
 • E. Колоїдний захист
81.   Які катіони IV групи знаходяться у розчині, якщо під дією розчину гідроксиду натрію утворюється забарвлений осад, розчинний у надлишку реагенту?
 • A. Цинк
 • B. Свинець
 • C. Хром
 • D. Вісмут
 • E. Марганець
82.   В медицині широко використовуються антибіотики, продуцентами яких є гриби родів Penicillium і Aspergillus, що відносяться до класу:
 • A. Аскоміцети
 • B. Хітридіоміцети
 • C. Базидіоміцети
 • D. Дейтероміцети
 • E. Зигоміцети
83.   Ілюкокортикоїди мають протизапальну активність. Це пов’язано зі збільшенням за їх участю синтезу специфічних білків, які пригнічують активність фосфоліпази А2. Яка сполука вивільняється в результаті дії цієї фосфоліпази та є попередником протизапальних речовин?
 • A. Фосфоінозитол
 • B. Фосфатидна кислота
 • C. Фосфохолін
 • D. Арахідонова кислота
 • E. Діацилгліцерол
84.   У складі м’якоті плода груші звичайної, Pyrus communis, виявлено групу паренхімних клітин з товстими оболонками та щілиноподібними порами. Це свідчить, що ці клітини відносяться до:
 • A. Волокон
 • B. Судин
 • C. Склереїд
 • D. Трахеїд
 • E. Кутової коленхіми
85.   Андроцей квітки Brassica oleracea має шість тичинок, чотири з яких внутрішнього кола довші за дві, що у зовнішньому колі. Як називають даний тип андроцею?
 • A. Двосильний
 • B. Чотирисильний
 • C. Двобратній
 • D. Багатобратній
 • E. Однобратній
86.   Який реагент використовують для відокремлення осаду AgCl від AgI ?
 • A. Водний розчин амоніаку
 • B. Розведена нітратна кислота
 • C. Концентрований розчин калію хлориду
 • D. Концентрована нітратна кислота
 • E. Розчин сульфатної кислоти
87.   В розчині присутні йодид- і хлорид-іони. Виберіть реагент для виявлення йодид-іонів:
 • A. Хлорна вода
 • B. Сірководнева вода
 • C. Баритова вода
 • D. Вапняна вода
 • E. Гіпсова вода
88.   При вивченні рослини капусти кольрабі, студенти звернули увагу на надземний метаморфоз головного пагона з потовщеними здутими м’ясистими меживузлями. Це:
 • A. Коренеплід
 • B. Цибулина
 • C. Кореневище
 • D. Стеблоплід
 • E. Бульба
89.   При однаковій молярній концентрації розчин якої з речовин характеризується мінімальною температурою кристалізації?
 • A. CH3OH
 • B. C6H5COONa
 • C. CH3CI
 • D. Na2SO4
 • E. NaCl
90.   При вивченні мазку з вмісту карбункула виявлені великі грампози-тивні палички з обрубаними кінцями, розташовані у вигляді ланцюгів, оточені загальною капсулою. Який попередній діагноз?
 • A. Сибірка
 • B. Кандидоз
 • C. Чума
 • D. Піодермія
 • E. Туляремія
91.   Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?
 • A. Концентрація реагуючих речовин
 • B. Природа реагуючих речовин
 • C. Ступінь дисперсності твердої речовини
 • D. Природа розчинника
 • E. Температура
92.   Молярна концентрація розчинів складає 0,1М. Який з розчинів характеризується найбільшим осмотичним тиском?
 • A. Фенолу
 • B. Етанолу
 • C. Хлориду кальцію
 • D. Хлориду літію
 • E. Хлориду калію
93.   Для попередження якого з перерахованих захворювань використовується жива атенуйована вакцина?
 • A. Ботулізм
 • B. Дифтерія
 • C. Туберкульоз
 • D. Правець
 • E. Коклюш
94.   Хворий звернувся до лікаря із скаргою на втрату чутливості та болі по ходу периферичних нервів. При аналізі крові виявлено підвищений вміст піровиноградної кислоти. Нестача якого вітаміну може викликати такі зміни?
 • A. Біотин
 • B. Пантотенова кислота
 • C. Вітамін В2
 • D. Вітамін B1
 • E. Вітамін PP
95.   У чоловіка 56-ти років розвинулась мегалобластна анемія на фоні алкогольного цирозу печінки. Дефіцит якого вітаміну є основною причиною анемії у цього пацієнта?
 • A. Фолієва кислота
 • B. Тіамін
 • C. Ліпоєва кислота
 • D. Пантотенова кислота
 • E. Біотин
96.   Хворому 49-ти років з гострою серцевою недостатністю і непереносимі-стю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату?
 • A. Стимуляція ^і-адренорецепторів
 • B. Стимуляція M-холінорецепторів
 • C. Пригнічення активності фосфодіе-стерази
 • D. Стимуляція а1-адренорецепторів
 • E. Блокада K+-, Na+ -АТФ-ази
97.   У хворого на гостру ниркову недостатність в стадії поліурії азотемія не тільки не зменшилась, але й продовжує наростати. Що в даному випадку спричиняє поліурію?
 • A. Збільшення фільтрації
 • B. Збільшення секреції
 • C. Зменшення фільтрації
 • D. Зменшення реабсорбції
 • E. Збільшення реабсорбції
98.   У відповідності до теорії швидкої коагуляції Смолуховського, процес коагуляції описується кінетичним рівнянням такого порядку:
 • A. Дрібний
 • B. Перший
 • C. Другий
 • D. Третій
 • E. Нульовий
99.   Хворий доставлений у лікарню. При обстеженні: порушення свідомості по типу сопору, шкіра бліда, волога, тахіпноє, запах ацетону з рота. Рівень глікемії 22 ммоль/л, глюкоза в сечі. Який патологічний стан спостерігається у хворого?
 • A. Кетоацидотична кома
 • B. Хронічна ниркова недостатність
 • C. Гостре порушення мозкового кровообігу
 • D. Тром6оєм6олія легеневої артерїї
 • E. !нфаркт міокарда
100.   Емульсії - термодинамічно не стійкі. У них самочинно відбувається процес злиття краплинок дисперсної фази, який зумовлює розшарування емульсії. Таке явище називають:
 • A. Змочування
 • B. Деформація
 • C. Коалесценція
 • D. Солюбілізація
 • E. Контракція
101.   Кофеїн пригнічує активність фосфодіестерази, яка перетворює цАМФ до АМФ. При отруєнні кофеїном найбільш характерними є зниження активності такого процесу:
 • A. Пентозофосфатний шлях
 • B. Іліколіз
 • C. Фосфорилювання білків
 • D. Ліполіз
 • E. Синтез глікогену
102.   Біля місцевості, де планують відкрити дитячий табір для літнього відпочинку, знаходиться колодязь. За яким показником слід оцінювати ступінь біологічного забруднення питної води?
 • A. Олігосапробність
 • B. Мезосапробність
 • C. Колі-індекс
 • D. Перфрінгенс-титр
 • E. Катаробність
103.   Під час голодування активується глюконеогенез. Назвіть вітамін, що бере активну участь у процесі карбо-ксилювання піровиноградної кислоти:
 • A. Кальциферол
 • B. Нікотинамід
 • C. Ретинол
 • D. Біотин
 • E. Фолацин
104.   У хворого гіперхромна В12-дефіцитна анемія. Препарат якого вітаміну йому необхідно призначити?
 • A. Ретинолу ацетат
 • B. Рибофлавін
 • C. Тіаміну хлорид
 • D. Вікасол
 • E. Ціанокобаламін
105.   За допомогою якого реагенту можна здійснити наступне перетворення: img="80.jpg"
 • A. NaNOз(И2SO4)
 • B. Си(ОИ)2
 • C. NaNO2 (ИСІ)
 • D. КОИ
 • E. К2СГ2О7
106.   При взаємодії речовин за схемою img="74.jpg" одержують:
 • A. Метилетаноат
 • B. Метилформіат
 • C. Метилацетат
 • D. Етилформiат
 • E. Етилацетат
107.   При дослідженні поперечного зрізу кореня у провідній зоні видно закладення і формування з перициклу:
 • A. Бічних коренів
 • B. Кореневого чохлика
 • C. Трихом
 • D. Придаткових коренів
 • E. Кореневих волосків
108.   Хворий 55-ти років перебуває у лікарні з приводу хронічної недостатності серця. Об’єктивно: шкіра і слизові ціанотичні, тахікардія, тахі-пное. Який вид гіпоксії у хворого?
 • A. Циркуляторна
 • B. Гемічна
 • C. Гіпоксична
 • D. Анемічна
 • E. Тканинна
109.   Вкажіть продукт взаємодії пурину з натрій гідроксидом:
 • A. img="31-2.jpg"
 • B. img="31-3.jpg"
 • C. img="31-5.jpg"
 • D. img="31-1.jpg"
 • E. img="31-4.jpg"
110.   Хворому на інфаркт міокарда проводилась терапія по протидії вну-трішньосудинному згортанню крові. Який лікарський препарат можна застосовувати з цією метою?
 • A. Тетрациклін
 • B. Хондроїтинсульфат
 • C. Гепарин
 • D. Гіалуронова кислота
 • E. Гістамін
111.   Йоном-коагулятором буде та частинка, яка має заряд:
 • A. Протилежний до протиіонів адсорбційного шару
 • B. Протилежний до заряду гранули
 • C. Однаковий із зарядом ядра
 • D. Однаковий з зарядом гранули
 • E. Однаковий з потенціалвизначаль-ними іонами
112.   Хворому з хворобою Паркінсона призначили препарат з переважним впливом на дофамінергічну систему. Назвіть цей лікарський засіб:
 • A. Зопіклон
 • B. Лоразепам
 • C. Леводопа
 • D. Аміназин
 • E. Дроперидол
113.   Спеціаліст для кількісного визначення хлорид-іонів в лікарському препараті використав метод Мо-ра. Кінцева точка титрування була зафіксована за утворенням цегляно-червоного осаду, який утворений такою сполукою:
 • A. Срібла хромат
 • B. Калію хромат
 • C. Калію дихромат
 • D. Срібла хлорид
 • E. Калію хлорид
114.   Який з наведених спиртів при оки-снєнні утворює ацетон?
 • A. img="81-2.jpg"
 • B. img="84-4.jpg"
 • C. img="83-3.jpg"
 • D. img="85-5.jpg"
 • E. img="81-1.jpg"
115.   При очищенні гліцерину, який входить до складу багатьох лікарських форм, використовують активне вугілля. Яке явище лежить в основі цього процесу?
 • A. Змочування
 • B. Адгезія
 • C. Когезія
 • D. Адсорбція
 • E. Капілярна конденсація
116.   У хворого при обстеженні у периферичній крові виявлено 5% мієло-бластів. Ознакою якого захворювання може бути наявність цих клітин?
 • A. Лейкоцитозу
 • B. Анемії
 • C. Лейкопенії
 • D. Лейкозу
 • E. ДВЗ-синдрому
117.   Протипухлинні препарати здатні пригнічувати поділ ракових клітин. Механізмом дії протипухлинного фармпрепарату 5-фторурацилу є безпосереднє гальмування синтезу:
 • A. Білка
 • B. мРНК
 • C. рРНК
 • D. ДНК
 • E. тРНК
118.   До аптечної мережі надійшли противірусні препарати. Який з перерахованих препаратів застосовують для лікування герпетичної інфекції?
 • A. Ремантадин
 • B. Ацикловір
 • C. Метисазон
 • D. Інтерлейкін-2
 • E. Азидотимідин
119.   Запропонуйте хворому на хронічний бронхіт відхаркувальний засіб, який можна придбати в аптеці для полегшення відходження густого та в’язкого харкотиння:
 • A. Глаувент
 • B. Сальбутамол
 • C. Фалімінт
 • D. Амброксол
 • E. Лібексин
120.   Хворий страждає на жовчно-кам’яну хворобу. Який засіб слід йому призначити з метою усунення печінкової кольки?
 • A. Контрикал
 • B. Магнію сульфат
 • C. Панкреатин
 • D. Альмагель
 • E. Бісакодил
121.   У хворого 46-ти років на 2-гу добу після гострого запалення колінного суглоба було відзначено збільшення суглоба у розмірах, набряклість шкіри. На якій стадії розвитку запалення спостерігаються дані ознаки?
 • A. Склероз
 • B. Ексудація
 • C. Проліферація
 • D. Альтерація
 • E. Регенерація
122.   Після тотальної резекції шлунка у хворого розвинулася тяжка B12-дефіцитна анемія з порушенням кровотворення і появою в крові змінених еритроцитів. Свідченням її була наявність у крові:
 • A. Мегалоцитів
 • B. Нормоцитів
 • C. Анулоцитів
 • D. Овалоцитів
 • E. Мікроцитів
123.   Не проводячи обчислень, визначити, в результаті якої реакції ентропія не змінюється?
 • A. 2SO2 + O2 = 2SO3
 • B. H2 + СІ2 = 2HCI
 • C. 2CO + O2 = 2CO2
 • D. N2O4 = 2NO2
 • E. ЗН2 + N2 = 2NH3
124.   Потенціометричний метод визначення рН як найбільш універсальний занесений до Державної Фармакопеї України. За допомогою якої з пар електродів можна визначити рН?
 • A. Скляний-каломельний
 • B. Скляний-водневий
 • C. Каломельний-хлорсрібний
 • D. Скляний-хінгідронний
 • E. Водневий-хінгідронний
125.   Чоловіку з перелом стегнової кістки для зняття больового синдрому був призначений препарат. Вкажіть цей лікарський засіб:
 • A. Морфіну гідрохлорид
 • B. Кофеїн-бензоат натрію
 • C. Кислота ацетилсаліцилова
 • D. Парацетамол
 • E. Димедрол
126.   До V аналітичної групи катіонів відносяться йони Ии2+. Якісною реакцією для цих катіонів є:
 • A. Дія кислот
 • B. Взаємодія з Fe3+ в кислому середовищі
 • C. Утворення нерозчинних комплексів
 • D. Окиснення в кислому середовищі
 • E. Дія лугів
127.   У хворого 47-ми років з двосторонньою пневмонією виявлено порушення кислотно-основного стану - компенсований газовий ацидоз. Який найбільш імовірний захисно-пристосувальний механізм підтримує компенсацію КОС у хворого?
 • A. Пронос
 • B. Посилення ацидогенезу в нирках
 • C. Зменшення реабсорбції гідрокарбонату в нирках
 • D. Блювання
 • E. Розвиток гіпервентиляції легень
128.   На фармацевтичному підприємстві проведено санітарно-мікробіологічне дослідження водо- провідної води. Який метод дослідження використали для оцінки загального мікробного числа?
 • A. Мікроскопічний
 • B. Кротова
 • C. Мембранних фільтрів
 • D. Будь-який з наведених
 • E. Седиментаційний
129.   Еритроцити для своєї життєдіяльності потребують енергії у вигляді АТФ. Укажіть метаболічний процес, який забезпечує еритроцит необхідною кількістю АТФ:
 • A. Цикл трикарбонових кислот
 • B. Пентозофосфатний цикл
 • C. Анаеробний гліколіз
 • D. Бета-окиснення жирних кислот
 • E. Ілюконеогенез
130.   Дією якого реагенту можна відрізнити етанол від гліцерину? img="49.jpg"
 • A. HBr
 • B. Ag2O
 • C. FeCl3
 • D. Cu(OH)2
 • E. KMnO4
131.   При проведенні систематичного ходу аналізу на розчин подіяли груповим реагентом 1 М H2SO4 у присутності етилового спирту, утворився білий осад. Катіони якої групи присутні у розчині?
 • A. IV
 • B. III
 • C. II
 • D. VI
 • E. I
132.   Хворий 67-ми років з хронічною серцевою недостатністю отримує ди-гоксин. Для зменшення побічної дії дигоксину лікар порадив його комбінувати з таким препаратом:
 • A. Глюконат кальцію
 • B. Еуфілін
 • C. Дихлотіазид
 • D. Панангін
 • E. Хлорид кальцію
133.   Яке правило застосовують для характеристики гетерогенних систем, у яких встановлюється фазова рівновага?
 • A. Нернста
 • B. Правило фаз Гіббса
 • C. Вант-Гоффа
 • D. Петерса
 • E. Штаудингера
134.   При мікроскопії оплодня маку опійного було виявлено трубчасті структури з білим латексом, які є:
 • A. Секреторними залозками
 • B. Схигогенними канальцями
 • C. Молочниками
 • D. Секреторними клітинами
 • E. Лізигенними вмістищами
135.   Для купірування нападу стенокардії хворий використовує нітрогліцерин у капсулах. Який раціональний шлях введення цього препарату?
 • A. Інгаляційний
 • B. Сублінгвальний
 • C. Підшкірний
 • D. Ректальний
 • E. Пероральний
136.   При морфологічному аналізі студент звернув увагу, що у квітці дві тичинки довгі, а дві короткі. Отже, андроцей:
 • A. Двобратній
 • B. Чотирибратній
 • C. Двосильний
 • D. Спайнопиляковий
 • E. Чотирисильний
137.   В хіміко-аналітичній лабораторії спеціаліст досліджує суміш катіонів V аналітичної групи. При додаван- ні тіоціонат-іонів розчин забарвлюється в червоний колір. Про наявність якого катіону свідчить даний аналітичний ефект?
 • A. Mn2+
 • B. Mg2+
 • C. Fe3+
 • D. Fe2+
 • E. Бг3+
138.   За величинами константи швидкості можна робити висновки щодо перебігу процесів синтезу тих чи інших лікарських препаратів. Від якого з факторів залежить константа швидкості реакції?
 • A. Об’єм
 • B. Час реакції
 • C. Температура
 • D. Концентрація
 • E. Тиск
139.   Кров, яка є типовою колоїдною системою, здатна до згортання, що сприяє мінімальній крововтраті. Це обумовлено здатністю колоїдних частинок до:
 • A. Змочування
 • B. Когезії
 • C. Адгезії
 • D. Десорбції
 • E. Коагуляції
140.   Досліджувана суміш містить катіони Mg2+, Ni2+, Co2+. За допомогою якого реактиву можна виявити катіони Ni2+ у цій суміші?
 • A. Амоніак
 • B. Диметилгліоксим
 • C. Магнезон-1
 • D. Алізарин
 • E. 1-нітрозо-2-нафтол
141.   Константа швидкості хімічної реакції чисельно дорівнює швидкості реакції за умови, що молярні концентрації:
 • A. Реагентів дорівнюють одиниці
 • B. -
 • C. Продуктів відрізняються на одиницю
 • D. Реагентів відрізняються на одиницю
 • E. Продуктів однакові
142.   Дисперсність частинок в колоїдно-дисперсних системах відповідає значенням:
 • A. < 109 м-1
 • B. 109 - 104 м-1
 • C. 107 - 104 м-1
 • D. 109 - 107 м-1
 • E. > 104 м-1
143.   Плід редьки дикої утворюється двома плодолистками, зростається краями і формує пластинку з несправжньою плівчастою перегородкою і насінинами, розташованими на ній з обох боків. При дозріванні він розпадається поперек на членики. Такий плід називається:
 • A. Калачик
 • B. Коробочка
 • C. Ценобій
 • D. Двокрилатка
 • E. Членистий стручок
144.   У фізико-хімічній лабораторії були приготовані водні розчини. Який з перерахованих розчинів має найбільший осмотичний тиск при 298K?
 • A. Бензоату натрію
 • B. Сульфату натрію
 • C. Сечовини
 • D. Сульфату алюмінію
 • E. Ілюкози
145.   Хворому з дискінезією травного тракту призначений метоклопрамід. З чим пов’язаний протиблювотний ефект цього препарату?
 • A. Стимуляція в-адренорецепторів
 • B. Блокада D2-рецепторів
 • C. Блокада М^холінорецепторів
 • D. Стимуляція М1-холінорецепторів
 • E. Блокада Н1 -рецепторів
146.   Кошики Helichrysum arenarium відрізнили від кошиків інших лікарських рослин родини айстрових за характерною ознакою: листочки обгортки сухі та:
 • A. Яскраво-червоні
 • B. Яскраво-зелені
 • C. Світло-рожеві
 • D. Яскраво-жовті
 • E. Темно-коричневі
147.   Яким реактивом можна одночасно визначити наявність альдегідної групи та глікольного фрагменту в молекулі глюкози?
 • A. КМпО4
 • B. Си(ОИ)2
 • C. Fed3
 • D. Br2
 • E. АІСІз
148.   В інфекційному відділенні знаходиться дитина 10-ти років з діагнозом "дифтерія зіву". Виділено дифтерійну паличку, токсигенний штам. Токсигенність виділеної дифтерійної палички встановлюють у реакції:
 • A. Флокуляції
 • B. Аглютинації
 • C. Зв’язування комплементу
 • D. Непрямої гемаглютинації
 • E. Преципітації в гелі
149.   В аптеці хворому на хронічний бронхіт відпускають глауцину гідро-хлорид. Про який типовий побічний ефект препарату слід застерегти хворого?
 • A. Алергічні висипи на шкірі
 • B. Зниження артеріального тиску
 • C. Підвищення внутрішньоочного тиску
 • D. Порушення серцевого ритму
 • E. Збудження центральної нервової системи
150.   Приготували 0,1М розчин срібла нітрату. Вкажіть речовину-стандарт для стандартизації цього розчину:
 • A. Калію хлорид
 • B. Оксалатна кислота
 • C. Натрію тетраборат
 • D. Натрію гідроксид
 • E. Натрію бензоат
151.   Після прийому молока у однорічної дитини розвинулись діарея, здуття кишечнику. Дефіцит якого ферменту має місце у малюка?
 • A. Альдолаза
 • B. Глікозидаза
 • C. Гексокіназа
 • D. Мальтаза
 • E. Лактаза
152.   Хворому туберкульозом призначено антибіотик олігоміцин. Який процес гальмує цей препарат у міто-хондріях?
 • A. Окиснювальне фосфорилювання
 • B. Окиснювальне декарбоксилюван-ня
 • C. Мікросомальне окиснення
 • D. Пероксидне окиснення ліпідів
 • E. Субстратне фосфорилювання
153.   Покривна тканина коренів складається з клітин із тонкими целюлозними оболонками і виростами - ко- реневими волосками. Ця тканина:
 • A. Плерома
 • B. Фелодерма
 • C. Перидерма
 • D. Ризодерма (епіблема)
 • E. Периблема
154.   Студентці з застудою лікар призначив жарознижуючий препарат. Вкажіть цей препарат:
 • A. Парацетамол
 • B. Ціанокобаламін
 • C. Фамотидин
 • D. Аскорбінова кислота
 • E. Окситоцин
155.   У працівника птахофабрики, що вживав у їжу щодня 5 і більше сирих яєць з’явилась млявість, сонливість, біль у м’язах, випадіння волосся, себорея. З дефіцитом якого вітаміну пов’язаний даний стан?
 • A. B2 (рибофлавін)
 • B. H (біотин)
 • C. A (ретинол)
 • D. C (аскорбінова кислота)
 • E. B1 (тіамін)
156.   Студент аналізує орган рослини, що має радіальну симетрію, необмежений ріст, позитивний геотропізм і забезпечує живлення, вегетативне розмноження, закріплення рослини у ґрунті. Даний орган був визначений як:
 • A. Корінь
 • B. Стебло
 • C. Насіння
 • D. Кореневище
 • E. Лист
157.   У болотяної рослини з мечоподібними листками, суцвіттям початок (качан) з покривалом, кореневища товсті, легкі, духмяні, рожеві на зламі, із добре вираженими, зближеними рубцями і придатковими коренями. Це підземні органи:
 • A. Sanguisorba officinalis
 • B. Bidens tripartita
 • C. Valerina officinalis
 • D. Acorus calamus
 • E. Ledum palustre
158.   У похилого хворого під час гіпертонічного кризу спостерігається задишка, набряклість ніг, підвищена втомлюваність. Який вид серцевої недостатності за механізмом розвитку відзначається у даного хворого?
 • A. Змішаний
 • B. Міокардіальний
 • C. Субкомпенсований
 • D. Компенсований
 • E. Перевантажний
159.   Визначення масової частки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу проводять методом нітритометрії. Який зовнішній індикатор при цьому використовується?
 • A. Еріохром чорний Т
 • B. Фенолфталеїн
 • C. Йодидкрохмальний папірець
 • D. Еозин
 • E. Метиленовий червоний
160.   Фазові діаграми використовують у фармацевтичному аналізі. Як називається лінія на діаграмі стану евтектичного типу, нижче якої не може існувати рідка фаза?
 • A. Ліквідус
 • B. -
 • C. Солідус
 • D. Нода
 • E. Конода
161.   У хворого діагностовано посилене гниття білків у кишечнику. За кількістю якої речовини в сечі оцінюють інтенсивність цього процесу і швидкість реакції знешкодження токсичних продуктів у печінці?
 • A. Індикан
 • B. Сечова кислота
 • C. Креатин
 • D. Ацетон
 • E. Молочна кислота
162.   Лікарем був поставлений діагноз: бронхіальна астма. Вкажіть лікарський засіб, що може бути прописаний для усунення ядухи під час нападу:
 • A. Анаприлин
 • B. Диклофенак-натрій
 • C. Ацетилцистеїн
 • D. Сальбутамол
 • E. Парацетамол
163.   На яких механізмах ґрунтується принцип роботи рециркуляційних по-вітряноочисників, рекомендованих для використання в аптечних установах з метою підтримання мікробіологічної чистоти повітря?
 • A. Радіаційне опромінення
 • B. Газова стерилізація
 • C. Фільтрування і УФ-опромінення
 • D. Хімічної стерилізації
 • E. Ультразвукове опромінювання
164.   У сироватці крові хворого визначено підвищену активність ізоферменту ЛДГі. В якому органі локалізовано патологічний процес?
 • A. Серце
 • B. Нирки
 • C. Печінка
 • D. М’язи
 • E. Шлунок
165.   Продуктом якої реакції буде натрію нікотинат?
 • A. img="58-4.jpg"
 • B. img="58-1.jpg"
 • C. img="58-2.jpg"
 • D. img="58-5.jpg"
 • E. img="58-3.jpg"
166.   Потерпшого доставили в лікарню з гаража, де він перебував у непритомному стані при працюючому моторі автомобіля. Попередній діагноз - отруєння чадним газом. Розвиток гіпоксії у потерпілого пов’язаний з тим, що у крові накопичується:
 • A. Дезоксигемоглобін
 • B. Метгемоглобін
 • C. Карбоксигемоглобін
 • D. Оксигемоглобін
 • E. Карбгемоглобін
167.   Серед наведених проміжних активних часточок оберіть радикал:
 • A. img="29-5.jpg"
 • B. img="29-4.jpg"
 • C. img="29-3.jpg"
 • D. img="29-1.jpg"
 • E. img="29-2.jpg"
168.   В клінічній практиці для фракціонування білків сироватки крові та інших біологічних рідин використовується метод висолювання. Які сполуки застосовуються для цієї мети?
 • A. Детергенти
 • B. Солі лужних металів
 • C. Луги
 • D. Солі важких металів
 • E. Кислоти
169.   У хворого 40-ка років у зв’язку з ураженням гіпоталамо-гіпофізарного провідникового шляху виникли поліурія (10-12 л за добу), полідипсія. При дефіциті якого гормону виникають такі розлади?
 • A. Тиротропін
 • B. Кортикотропін
 • C. Окситоцин
 • D. Вазопресин
 • E. Соматотропін
170.   Нітрит-іони в присутності нітрат-іонів можна виявити за допомогою:
 • A. Дифенілкарбазону
 • B. Диметилгліоксиму
 • C. Кристалічного натрію тіосульфату
 • D. Кристалічного заліза (III) сульфату
 • E. Кристалічного антипірину в присутності розведеної HCl
171.   Взаємодія між дисперсною фазою та дисперсійним середовищем для різних систем проявляється не в однаковій мірі. Якщо дисперсна фаза слабо взаємодіє з середовищем, то систему називають:
 • A. Вільно-дисперсна
 • B. Гідрофільна
 • C. Зв’язанодисперсна
 • D. Ліофільна
 • E. Ліофобна
172.   Виберіть сполуку, із якої в одну стадію можна синтезувати ацетоні-трил СH3-С=N
 • A. СH4
 • B. С2H5-Cl
 • C. С6H5СІ
 • D. СH3-ОH
 • E. СH3-1
173.   До приймального відділення надійшов хворий з симптомами отруєння ртуттю. Який антидот показаний в даному випадку?
 • A. Кальцію хлорид
 • B. Унітіол
 • C. Налоксон
 • D. Прозерин
 • E. Атропіну сульфат
174.   Суцвіття подорожника великого наростає верхівкою, головна вісь довга, а квітки сидячі. Як називається таке суцвіття?
 • A. Початок
 • B. Тирс
 • C. Колос
 • D. Волоть
 • E. Голівка
175.   Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом:
 • A. Видшення та непрямої відгонки
 • B. Непрямої відгонки
 • C. Прямої відгонки
 • D. Осадження
 • E. Виділення
176.   Класифікація аніонів базується на різній розчинності їх солей з іонами Ба2+ та Ag+. Аніони першої ана- літичної групи утворюють малорозчинні у воді солі з іонами:
 • A. Ag + (середовище аміачного буферу)
 • B. Ag+ (кисле середовище)
 • C. Ag+ (лужне середовище)
 • D. Ба2+ (лужне або нейтральне середовище)
 • E. Ag + (нейтральне середовище)
177.   Назвіть препарат, що звужує зіниці та знижує внутрішньоочний тиск:
 • A. Атропіну сульфат
 • B. Дитилін
 • C. Фенофібрат
 • D. Нітразепам
 • E. Пілокарпіну гідрохлорид
178.   Хворий поступив до клініки зі скаргами на загальну слабкість, головний біль, біль у поперековій ділянці тіла, набряки обличчя та кінцівок. В аналізі сечі: протеїнурія, гематурія, циліндрурія. Що є провідним патогенетичним механізмом набряків при гломерулонефриті?
 • A. Порушення гормонального балансу
 • B. Підвищення судинної проникливості
 • C. Порушення лімфовідтоку
 • D. Підвищення гідродинамічного тиску крові
 • E. Зниження онкотичного тиску крові
179.   В хіміко-аналітичній лабораторії спеціаліст досліджував розчини, що містять суміші катіонів. В якому з розчинів містяться лише катіони II аналітичної групи?
 • A. Na+, Pb2+, m2+
 • B. Pb2+, Ag+, Co2+
 • C. Ag+, Hg2+, Pb2+
 • D. Na+, Hg2+, NH+
 • E. Hg2+, NH+, Ag+
180.   В епідермі листка виявлені клітини, що містять цистоліти. Наявність цистолітів характерно для рослин родини:
 • A. Бобові
 • B. Кропивні
 • C. Капустяні
 • D. Макові
 • E. Пасленові
181.   Від хворого з діагнозом "холе-ра"виділена чиста культура рухливих вібріонів. До якої групи джгутикових бактерій відноситься цей збудник?
 • A. Лофотріхи
 • B. Монотріхи
 • C. Амфітріхи
 • D. Перитріхи
 • E. -
182.   Ви роздивляєтесь багату на ефірні олії та гіркоти сріблясто опушену рослину родини Asteraceae. Для заготівлі використовують верхівкові пагони з волоттю дрібних кулястих кошиків. Ця рослина:
 • A. Chamomilla recutita
 • B. Calendula officinalis
 • C. Bidens tripartita
 • D. Artemisia absinthium
 • E. Arctium lappa
183.   До лікаря звернувся чоловік 70-ти років зі скаргами на збільшення кистей, стоп, язика, зміну зовнішності (риси обличчя стали крупними). При обстеженні виявлено значне підвищення концентрації соматотропного гормону у крові. Чим зумовлений даний стан хворого?
 • A. Гіперфункція кіркової речовини наднирників
 • B. Гіпофункція щитоподібної залози
 • C. Гіпофункція аденогіпофізу
 • D. Гіперфункція аденогіпофізу
 • E. Гіперфункція білящитоподібних залоз
184.   Біосинтез пуринового кільця відбувається на рибозо-5-фосфаті шляхом поступового нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозофосфату є такий процес:
 • A. Глюконеогенез
 • B. Глікогеноліз
 • C. Гліконеогенез
 • D. Пентозофосфатний цикл
 • E. Гліколіз
185.   У хворого на бронхіальну астму розвинувся напад: дихання утруднене, ЧД- 24-26/хв., вдихи змінюються подовженими видихами за участю експіраторних м’язів. Яка форма порушення дихання у хворого?
 • A. Чейна-Стокса
 • B. Інспіраторна задишка
 • C. Експіраторна задишка
 • D. Біота
 • E. Апнейстичне дихання
186.   Для лікування хвороби Паркін- сона використовують L-DOФА та його похідні. З якої амінокислоти утворюється ця речовина?
 • A. Аспарагін
 • B. Триптофан
 • C. Тирозин
 • D. Глутамат
 • E. Аргінін
187.   Після споживання високовуглево-дної їжі спостерігається аліментарна гіперглікемія . Активність якого ферменту гепатоцитів при цьому індукується у найбільшій мірі?
 • A. Ілюкокіназа
 • B. Фосфорилаза
 • C. Альдолаза
 • D. Ілюкозо-6-фосфатаза
 • E. Ізоцитратдегідрогеназа
188.   Препарована квітка, в якої оцвітина редукована до плівок, 3 тичинки на довгих тичинкових нитках, маточка з 2-лопатевою перистою приймочкою, що характерно для:
 • A. Convallariaceae
 • B. Asteraceae
 • C. Alliaceae
 • D. Araceae (Palmae)
 • E. Poaceae (Gramineae)
189.   Вкажіть препарат, що має анале-птичну та психостимулюючу дію:
 • A. Корглікон
 • B. Діазепам
 • C. Диклофенак-натрій
 • D. Кофеїн-бензоат натрію
 • E. Прозерин
190.   Для визначення масової частки іонів барію в лікарському препараті використовують гравіметричний метод осадження. Гравіметричною формою в даному випадку є:
 • A. Барію оксид
 • B. Барію сульфат
 • C. Барію сульфіт
 • D. Барію гідроксид
 • E. Барію сульфід
191.   Визначається тканина, для клітин якої характерно: ядро відносно велике, цитоплазма густа без вакуолей, мітохондрії і рибосоми численні, ендоплазматична сітка розвинена слабо, пластиди у стадії пропластид, ер-гастичнї речовини вїдсутнї. Ця тканина:
 • A. Меристема
 • B. Ендосперм
 • C. Перисперм
 • D. Епідерма
 • E. Епітема
192.   Який продукт утворюється при взаємодії пропіонового альдегіду з PCl5?
 • A. img="44-4.jpg"
 • B. img="44-3.jpg"
 • C. img="44-1.jpg"
 • D. img="44-2.jpg"
 • E. img="44-5.jpg"
193.   Етіологічними факторами інфекційних захворювань можуть бути інфекційні агенти з різною ультраструктурою. Які з нижче перерахованих груп НЕ МАЮТЬ клітинної структури, білково-синтезуючої, ферментативної та енергетичної систем?
 • A. Гриби
 • B. Найпростіші
 • C. Рикетсії
 • D. Бактерії
 • E. Віруси
194.   У медичній практиці застосовують антимікробні препарати з різним типом дії на мікроорганізми. Як називається ти дії препарату, що призводить до загибелі бактерій?
 • A. Вірулоцидний
 • B. Бактерицидний
 • C. Фунгістатичний
 • D. Фунгіцидний
 • E. Бактеріостатичний
195.   Продуктами реакції ттрування толуолу переважно будуть:
 • A. img="69-2.jpg"
 • B. img="69-5.jpg"
 • C. img="69-3.jpg"
 • D. img="69-1.jpg"
 • E. img="69-4.jpg"
196.   У хворого 59-ти років при флюорографії виявили у нижній частці правої легені затемнення з чіткими межами, характерне для пухлини. Яка з ознак характерна для доброякісної пухлини?
 • A. Інфільтруючий ріст
 • B. Експансивний ріст
 • C. Проростання у навколишню тканину
 • D. Ракова кахексія
 • E. Метастазування
197.   У хворого тривало тримається температура, причому різниця між ранковою і вечірньою температурою не перевищує 10С. До якого типу температурних кривих відноситься лихоманка у даного хворого?
 • A. Переміжна
 • B. Гектична
 • C. Спотворена
 • D. Постійна
 • E. Послаблююча
198.   3 яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі? img="8.jpg"
 • A. NaOH
 • B. HCl
 • C. nh4oh
 • D. CH3COONa
 • E. KCN
199.   У жінки 52-х років розвинулась катаракта (помутніння кришталика) на тлі цукрового діабету. Посилення якого процесу є причиною помутніння кришталика?
 • A. Кетогенез
 • B. Глікозилювання білків
 • C. Ліполіз
 • D. Глюконеогенез
 • E. Протеоліз білків
200.   Які продукти утворюються при нагріванні щавлевої кислоти (HOOC - COOH) з концентрованою сульфатною кислотою img="72.jpg"
 • A. 2CO2 + H2
 • B. H2O + CO2
 • C. 2CO + H2 + O2
 • D. C2H2 + 2O2
 • E. CO2 + CO + H2O
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 1 користувачів, 20 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 15.94ms.