Буклет 2013 року

1.   У пацієнта 38-ми років при прогресуванні стафілококового гнійного періодонтиту виникло гнійне запалення кістково-мозкових просторів альвеолярного відростка, а потім тіла нижньої щелепи. Мікроскопічно кісткові балки витончені, вогнища некрозу, кісткові секвестри, оточені сполучнотканинною капсулою. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Пародонтома
 • B. Гострий остеомієліт
 • C. Хронічний остеомієліт
 • D. Хронічний фіброзний періостит
 • E. Гнійний періостит
2.   При обстеженні жінки 56-ти років, що хвора на цукровий діабет 1-го типу, виявлене порушення білкового обміну, що при лабораторному дослідженні крові проявляється аміноацидемією а клінічно - уповільненням загоєння ран і зменшенням синтезу антитіл. Який з перерахованих механізмів викликає розвиток аміноацидемії?
 • A. Збільшення ліпопротеїдів високої щільності
 • B. Підвищення онкотичного тиску в плазмі крові
 • C. Зменшення концентрації амінокислот у крові
 • D. Підвищення протеолізу
 • E. Гіперпротеїнемія
3.   При тиреотоксикозі підвищується продукція тиреоїдних гормонів Т3 та Т4, розвиваються схуднення, тахікардія, психічне збудження та інше. Як саме впливають тиреоїдні гормони на енергетичний обмін в мітохондріях клітин?
 • A. Блокують субстратне фосфорилювання
 • B. Активують окисне фосфорилювання
 • C. Активують субстратне фосфорилювання
 • D. Роз‘єднують окислення та окисне фосфорилювання
 • E. Блокують дихальний ланцюг
4.   Жінка 53-х років хвора на гіпертонічну хворобу тривалий час лікувалася гіпотензивними засобами. Останнім часом стан її погіршився: з’явились нудота, набряк повік та губ, уртикарні висипання на шкірі, блювання, брадикардія, пронос. Який препарат викликає ці явища?
 • A. Анаприлін
 • B. Клофелін
 • C. Бензогексоній
 • D. Дибазол
 • E. Резерпін
5.   В процесі метаболізму в організмі людини виникають активні форми кисню, у тому числі супероксидний аніон-радикал О2. Цей аніон інактивується за допомогою ферменту:
 • A. Супероксиддисмутаза
 • B. Глутатіонредуктаза
 • C. Глутатіонпероксидаза
 • D. Пероксидаза
 • E. Каталаза
6.   При бактеріологічному дослідженні сечі хворого на пієлонефрит виділені мікроорганізми, що утворюють на м’ясо-пептонному агарі жовто-зелений пігмент і характерний запах. Як вони називаються?
 • A. Ешеріхії
 • B. Протеї
 • C. Клебсієли
 • D. Азотобактерії
 • E. Псевдомонади
7.   Підшлункова залоза - орган змішаної секреції. Ендокринно продукує бета-клітинами гормон інсулін, який впливає на обмін вуглеводів. Як він впливає на активність глікогенфосфо-рилази (ГФ) і глікогенсинтетази (ГС)?
 • A. Активує ГФ і Гс
 • B. Пригнічує ГФ, активує ГС
 • C. Активує ГФ, пригнічує ГС
 • D. Пригнічує ГФ і ГС
 • E. Не впливає на активність ГФ і ГС
8.   Біохімічний аналіз сироватки крові пацієнта з гепатолентикулярною дегенерацією (хвороба Вільсона-Коновалова) виявив зниження вмісту церулоплазміну. У цього пацієнта в сироватці крові буде підвищена концентрація таких іонів:
 • A. Кальцій
 • B. Фосфор
 • C. Калій
 • D. Мідь
 • E. Натрій
9.   У чоловіка 36-ти років хворого на туберкульоз легень непереносимість аміноглікозидного антибіотика амікацину. Який протитуберкульозний антибіотик можна включити до складу комплексної терапії у даному випадку?
 • A. Рифампіцин
 • B. Бензилпеніцилін
 • C. Стрептоміцин
 • D. Амоксицилін
 • E. Канаміцин
10.   Виникнення нижчеперерахованих захворювань пов’язане із генетичними факторами. Назвіть патологію із спадковою схильністю:
 • A. Дальтонізм
 • B. Серпоподібноклітинна анемія
 • C. Цукровий діабет
 • D. Фенілкетонурія
 • E. Хорея Гентінгтона
11.   В експерименті подразнюють гілочки симпатичного нерва, які іннервують серце. Це призвело до збільшення сили серцевих скорочень, тому що через мембрану типових кардіоміоцитів збільшився:
 • A. Вихід іонів кальцію
 • B. Вхід іонів кальцію
 • C. Вхід іонів калію
 • D. Вхід іонів кальцію та калію
 • E. Вихід іонів калію
12.   У хлопчика 8-ми років виник біль у горлі, підвищилась температура тіла. На 2-й день від початку захворювання виявлені висипання червоного кольору у вигляді дрібних, густо розташованих плям, величиною з макове зерно. Вони покривають все тіло, за винятком носо-губного трикутника. При огляді порожнини рота - в зіві яскраве почервоніння, мигдалики збільшені, язик малиново-червоний. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Дифтерія зіва
 • B. Кір
 • C. Стрептококова ангіна
 • D. Аденовірусна інфекція
 • E. Скарлатина
13.   Порушення процесів мієлінізації нервових волокон призводить до неврологічних розладів і розумової відсталості. Такі симптоми характерні для спадкових і набутих порушень обміну:
 • A. Сфінголіпідів
 • B. Вищих жирних кислот
 • C. Холестерину
 • D. Нейтральних жирів
 • E. Фосфатидної кислоти
14.   Анатомічний мертвий простір - це частина повітря, яка залишається в повітроносних шляхах після видиху. В якій із наведених нижче ситуацій відбудеться зменшення анатомічного мертвого простору?
 • A. Поворот лежачого пацієнта на правий бік
 • B. Нахил голови вперед
 • C. Накладання трахеостоми
 • D. Дихання через рот
 • E. Поворот лежачого пацієнта на лівий бік
15.   Потужність, що розвиває м’яз, недостатня для піднімання вантажу. Який вид скорочення м’яза має місце у даному випадку?
 • A. Тетанічне
 • B. Ізотонічне
 • C. Концентричне
 • D. Ізометричне
 • E. Ексцентричне
16.   Хворому 46-ти років на ревматоїдний поліартрит призначили нестероїдний протизапальний засіб. Але, з причини супутнього захворювання, через деякий час препарат відмінили. Яке захворювання є протипоказанням до призначення цієї групи препаратів?
 • A. Радикуліт
 • B. Мігрень
 • C. Виразкова хвороба
 • D. Пневмонія
 • E. Бронхіт
17.   Еритроцити людини не містять мітохондрій. Який основний шлях утворення АТФ в цих клітинах?
 • A. Окислювальне фосфорилювання
 • B. Аденілаткіназна реакція
 • C. Креатинкіназна реакція
 • D. Анаеробний гліколіз
 • E. Аеробний гліколіз
18.   При глікогенозі - хворобі Гірке - порушується перетворення глюкозо-6-фосфату на глюкозу, що призводить до накопичення глікогену в печінці та нирках. Дефіцит якого ферменту є причиною захворювання?
 • A. Глюкозо-6-фосфатаза
 • B. Гексокіназа
 • C. Фосфорилаза
 • D. Альдолаза
 • E. Глікогенсинтетаза
19.   У мазку з нальоту на мигдаликах хворого з підозрою на дифтерію виявлено палички синього кольору з потовщеннями на полюсах. Який метод фарбування мазків було використано?
 • A. Буррі
 • B. Грама
 • C. Леффлера
 • D. Пнса
 • E. Нейссера
20.   Хворий 58-ми років помер від прогресуючої серцевої недостатності. На розтині: серце розширене у поперечнику, мляве, м’яз на розрізі нерівномірного кровонаповнення, пістрявий. При гістологічному дослідженні: у міокарді повнокров’я, у стромі лімфогістіоцитарні інфільтрати, що розсувають кардіоміоцити. Виявлені морфологічні зміни свідчать про:
 • A. Негнійний проміжний міокардит
 • B. Венозне повнокров’я
 • C. Жирову дистрофії міокарда
 • D. Інфаркт міокарда
 • E. Кардіосклероз
21.   Дитині 14-ти років поставили діагноз: бруцельоз. В контакті з хворими тваринами вона не була. Як дитина могла заразитись?
 • A. Через брудні руки
 • B. Через воду
 • C. Під час ін’єкції
 • D. Через сире молоко
 • E. Через немиті овочі і фрукти
22.   Жінці 54-х років поставили попередній діагноз: інфаркт міокарда. Характерною ознакою даного захворювання є суттєве підвищення в крові активності такого ферменту:
 • A. Альфа-амілаза
 • B. Аргіназа
 • C. Креатинфосфокіназа
 • D. Г-6-ФДГ
 • E. Каталаза
23.   У дитини 10-ти років через 2 тижні після перенесеної ангіни розвинувся нефритичний синдром (протеїнурія, гематурія, циліндрурія), що свідчить про ураження базальної мембрани клубочків нирок. Який найбільш імовірний механізм лежить в основі ушкодження базальної мембрани?
 • A. Реагіновий
 • B. Імунокомплексний
 • C. Гранулематозний
 • D. Антитільний
 • E. Цитотоксичний
24.   Стеатоз виникає внаслідок накопичення триацилгліцеролів у гепатоцитах. Одним з механізмів розвитку цього захворювання є зменшення утилізації нейтрального жиру ЛПДНЩ. Які ліпотропні речовини попереджують розвиток стеатозу?
 • A. Iзолейцин, B1, B2
 • B. Аргінін, B2, B3
 • C. Валін, B3, B2
 • D. Аланін, B1, PP
 • E. Метіонін, B6, B12
25.   У хворого 26-ти лет, що приймав високоефективний протитуберкульозний засіб, наприкінці курсу лікування розвинувся периферичний неврит. Який препарат викликав ускладнення?
 • A. Рифампіцин
 • B. Етамбутол
 • C. Ципрофлоксацин
 • D. Ізоніазид
 • E. Флориміцину сульфат
26.   Жінка 25-ти років звернулася зі скаргами на дисменорею та безпліддя. При обстеженні виявлено: зріст жінки 145 см, недорозвинені вторинні статеві ознаки, на шиї крилоподібні складки. При цитологічному дослідженні в соматичних клітинах не виявлено тілець Барра. Який діагноз встановив лікар?
 • A. Синдром Морріса
 • B. Синдром Шерешевського-Тернера
 • C. Синдром Клайнфельтера
 • D. Синдром трисомії Х
 • E. -
27.   Обстежуваний знаходиться у фазі повільнохвильового глибокого сну. Про це свідчить реєстрація на ЕЕГ таких хвиль:
 • A. Бета-хвилі
 • B. Альфа-хвилі
 • C. Альфа-веретена
 • D. Тета -хвилі
 • E. Дельта-хвилі
28.   У хлопчика зі спадково обумовленими вадами зразу ж після народження спостерігався характерний синдром, який називають "крик кішки". У ранньому дитинстві малюк мав "нявкаючий" тембр голосу. Під час дослідження каріотипу цієї дитини було виявлено:
 • A. Додаткову Y-хромосому
 • B. Додаткову Х-хромосому
 • C. Додаткову 21-у хромосому
 • D. Делецію короткого плеча 5-ї хромосоми
 • E. Нестачу Х-хромосоми
29.   Для утворення транспортної форми амінокислот для синтезу білка необхідно:
 • A. Ревертаза
 • B. Рибосома
 • C. ГТФ
 • D. Аміноацил-тРНК-синтетаза
 • E. м-РНК
30.   Ціаністий калій є отрутою, від якої смерть організму наступає миттєво. На які ферменти в мітохондріях діє ціанистий калій:
 • A. НАД+ - залежні дегідрогенази
 • B. Цитохром В5
 • C. Цитохромоксидаза (аа3)
 • D. Цитохром Р-450
 • E. Флавінові ферменти
31.   У хворого 48-ми років на хронічний гломерулонефрит наявні набряки, АТ-210/100 мм рт.ст., ЧСС- 85/хв., межі серця розширені. Який механізм розвитку артеріальної гіпертензії є головним?
 • A. Підвищення ОЦК
 • B. Гіперфункція серця
 • C. Підвищення продукції вазопресину
 • D. Активація ренин-ангіотензин-альдостеронової системи
 • E. Підвищення активності симпатичного відділу нервової системи
32.   У чоловіка 36-ти років після перенесеної стрептококової інфекції діагностовано гострий гломерулонефрит. Найбільш імовірно, що ураження базальної мембрани ниркових тілець виникає внаслідок алергічної реакції такого типу:
 • A. Анафілактична
 • B. Цитотоксична
 • C. Стимулююча
 • D. Імунокомплексна
 • E. Сповільнена
33.   Електрофоретичне дослідження сироватки крові хворого на пневмонію показало збільшення однієї з білкових фракцій. Вкажіть її:
 • A. α1-глобулши
 • B. Альбуміни
 • C. γ-глобуліни
 • D. α2-глобуліни
 • E. β-глобулши
34.   На дослідження в бактеріологічну лабораторію було відправлено випорожнення хворої дитини грудного віку, з яких виділена культура ентеропато-генних кишкових паличок О55К59. На основі яких критеріїв виділена культура віднесена до ЕПКП О55?
 • A. Біохімічні властивості
 • B. Антигенні властивості
 • C. Морфологічні ознаки
 • D. Визначення фаговару
 • E. Культуральні ознаки
35.   У хворого 45-ти років при рентгенологічному обстеженні була виявлена кила міжхребцевого диску грудного відділу хребетного стовпа. Який вид з’єднання між хребцями зазнав патологічних змін?
 • A. Синсаркоз
 • B. Геміартроз
 • C. Синхондроз
 • D. Діартроз
 • E. Синостоз
36.   У хворого 32-х років у заочеревинному просторі виявлено пухлиноподібне утворення розміром 17х15 см з проростанням його в брижу, яке хірург цілком вилучити не зміг. Макроскопічно: тканина утворення на розрізі жовтувата, м’яка, з осередками некрозу і ослизнення. При мікроскопічному дослідженні виявлено: клітини з вираженим поліморфізмом ядер, з наявністю патологічних мітозів, цитоплазма клітин світла, дрібновакуолізована, при фарбуванні суданом вакуолі дають позитивну реакцію. Визначте пухлину:
 • A. Ліпома
 • B. Гібернома
 • C. Фіброма
 • D. Ліпосаркома
 • E. Фібросаркома
37.   При термометрії встановлено, що температура відкритих ділянок шкіри на 1-1,5° нижче за температуру поруч розташованих ділянок, закритих одягом з натуральних тканин. Причиною цього є те, що одяг, перш за все, зменшує тепловіддачу таким шляхом:
 • A. -
 • B. Конвекція
 • C. Проведення
 • D. Радіація
 • E. Випаровування
38.   Хворий 58-ми років впродовж 9-ти років хворіє на цукровий діабет, отримує для корекції гіперглікемії інсулін-семіленте. 10 днів тому почав лікування гіпертонічної хвороби анаприліном. Через годину після прийому антигіпертензивного препарату розвинулась гіпоглікемічна кома. Який механізм виникнення гіпоглікемії за умови прийому анаприліну?
 • A. Зменшення всмоктування глюкози
 • B. Збільшення біодоступності інсуліну-семіленте
 • C. Пригнічення глікогенолізу
 • D. Зменшення періоду напіввиведення глюкагону
 • E. Збільшення періоду напіввиведення інсуліну-семіленте
39.   При гістологічному дослідженні вузла у видаленій молочній залозі серед рясної строми виявлені різних розмірів і форми комплекси атипових поліморфних епітеліальних клітин з наявністю просвітів у центрі комплексів. Клітини з великими ядрами, збільшеним числом ядерець і ядерцевих організаторів, наявністю атипових мітозів. Який попередній діагноз?
 • A. Недиференційований поліморфно-клітинний рак
 • B. Фіброаденома молочної залози
 • C. Аденокарцинома
 • D. Солідний рак
 • E. Плоскоклітинний незроговілий рак
40.   Юнак 17-ти років звернувся до медико-генетичної консультації з приводу відхилень у фізичному і статевому розвитку. При мікроскопії клітин слизової оболонки рота виявлене одне тільце Барра. Вкажіть найбільш імовірний каріотип юнака:
 • A. 47, XYY
 • B. 47, XXY
 • C. 45, Х0
 • D. 47,21+
 • E. 47,18+
41.   У чоловіка 22-х років високого росту та астенічної будови тіла з ознаками гіпогонадизму, гінекомастією та зменшеною продукцією сперми (азооспермія) виявлено каріотип 47 XXY. Який спадковий синдром супроводжується такою хромосомною аномалією?
 • A. Віскотта-Олдрича
 • B. Клайнфельтера
 • C. Луї-Барра
 • D. Тернера
 • E. Дауна
42.   Досліджуються рецептори, інформація від яких прямує до кори без участі таламусу. Які це рецептори?
 • A. Дотикові
 • B. Зорові
 • C. Смакові
 • D. Нюхові
 • E. Слухові
43.   На електронній мікрофотографії представлена клітина нейрального походження. Термінальна частина дендрита клітини має циліндричну форму і складається з 1000 замкнутих мембранних дисків. Яка клітина зображена на мікрофотографії?
 • A. Паличкова нейросенсорна
 • B. Нейрон кори великих півкуль
 • C. Колбочкова нейросенсорна
 • D. Нейрон передніх рогів спинного мозку
 • E. Нейрон спинномозкового вузла
44.   Хворий 34-х років страждає на туберкульоз легень з дитинства. Йому призначена операція. Під час операції у хворого була видалена середня доля правої легені. Які сегменти були видалені?
 • A. Латеральний і медіальний
 • B. Верхній язичковий і нижній язичковий
 • C. Верхній і передній
 • D. Медіальний базальний і латеральний базальний
 • E. Задній і передній
45.   У водія 60-ти років довготривала хронічна патологія легень призвела до недостатності клапанів легеневої артерії і трикуспідального клапану, недостатності кровообігу за правошлуночко-вим типом. Який тип артеріальної гіпертензії є причиною перевантаження серця об’ємом?
 • A. Ессенціальна гіпертензія
 • B. Легенева гіпертензія
 • C. Центрально-ішемічна гіпертензія
 • D. Рефлексогенна гіпертензія
 • E. Сольова гіпертензія
46.   До інфекційної лікарні доставлено літнього чоловіка, безпритульного. Скарги на високу температуру, запаморочення, висип на шкірі. Враховуючи, що хворий страждає також на педикульоз, лікар запідозрив висипний тиф. Який метод діагностики найдоцільніше використати для підтвердження діагнозу?
 • A. Алергологічний
 • B. Бактеріологічний
 • C. Мікроскопічний
 • D. Вірусологічний
 • E. Серологічний
47.   Прикладом специфічних паразитів людини є малярійний плазмодій, гострик дитячий і деякі інші. Джерелом інвазії таких паразитів завжди є людина. Такі специфічні паразити людини викликають захворювання, які називаються:
 • A. Інфекційні
 • B. Зоонозні
 • C. Антропозоонозні
 • D. Мультифакторіальні
 • E. Антропонозні
48.   У хлопчика 2-х років з вираженим геморагічним синдромом відсутній антигемофільний глобулін А (фактор VIII) у плазмi крові. Яка фаза гемостазу первинно порушена у цього хворого?
 • A. Перетворення фібриногену в фібрин
 • B. Зовнішній механізм активації протромбінази
 • C. Ретракція кров’яного згустку
 • D. Внутрішній механізм активації протромбінази
 • E. Перетворення протромбіну в тромбін
49.   Лікарі-інфекціоністи широко застосовують антибіотики, які інгібують синтез нуклеїнових кислот. Який етап біосинтезу гальмує рифампіцин?
 • A. Транскрипція в прокаріотах і еукарі-отах
 • B. Ініціація транскрипції в прокаріотах
 • C. Термінація транскрипції в прокаріотах і еукаріотах
 • D. Сплайсинг у прокаріотах і еукаріотах
 • E. Реплікація в прокаріотах
50.   Чоловік 46-ти років, хворий на гіпертонічну хворобу, разом з безсольовою дієтою та з антигіпертензивними засобами довгий час приймав гідрохлортіазид, що зумовило порушення електролітного балансу. Яке порушення внутрішнього середовища виникло у хворого?
 • A. Гіпохлоремічний алкалоз
 • B. Гіперкаліємія
 • C. Гіпермагніємія
 • D. Збільшення об’єму циркулюючої крові
 • E. Метаболічний ацидоз
51.   Чоловік 64-х років із хронічним закрепом приймав щодня одне драже "Бісакоділ". Через деякий час для отримання ефекту він змушений був приймати по 2 драже. Як називається такий тип зміни дії лікарських речовин?
 • A. Звикання
 • B. Лікарська залежність
 • C. Кумуляція
 • D. Ідіосинкразія
 • E. Сенсибілізація
52.   Дитина попросила батька надути гумову кульку якомога більше за один видих. Яким з перелічених об’ємів повітря скористується батько?
 • A. Ємність вдиху
 • B. Резервний об’єм вдиху
 • C. Життєва ємність легень
 • D. Функціональна залишкова ємність
 • E. Загальна ємність легень
53.   У хворого 28-ми років тривале блювання призвело до зневоднення організму. Підвищена секреція якого гормону перш за все сприятиме збереженню води в організмі?
 • A. Соматостатин
 • B. Кальцитонін
 • C. Тироксин
 • D. Альдостерон
 • E. Вазопресин
54.   У ході хірургічної операції на нирці із заднього доступу (з боку спини) виникла необхідність перетиснути ниркову артерію. У якій послідовності розташовані елементи ниркової ніжки у її воротах ззаду наперед?
 • A. Вена, сечовід, артерія
 • B. Артерія, сечовід, вена
 • C. Сечовід, артерія, вена
 • D. Вена, артерія, сечовід
 • E. Артерія, вена, сечовід
55.   Внаслідок ДТП у потерпілої 37-ми років виникло неутримання сечі. Які сегменти спинного мозку пошкоджені?
 • A. Th1 — Th5
 • B. Th2 — Th5
 • C. L1 — L2
 • D. Th1 — L1
 • E. S2 - S4
56.   Хворий 47-ми років з діагнозом вогнищевий туберкульоз верхньої долі правої лєгені, в скиді комбінованої терапії одержує ізоніазид. Через деякий час пацієнт почав пред’являти скарги на м’язову слабкість, зниження шкірної чутливості, порушення зору, координації рухів. Який вітамінний препарат доцільно використати для усунення даних явищ?
 • A. Вітамін D
 • B. Вітамін В12
 • C. Вітамін C
 • D. Вітамін A
 • E. Вітамін В6
57.   Чоловік 54-х років госпіталізований до нейрохірургічного відділення зі скаргами на відсутність чутливості шкіри нижньої повіки, латеральної поверхні носа, верхньої губи. Лікар при огляді встановив запалення другої гілки трійчастого нерва. Через який отвір виходить із черепа ця гілка?
 • A. Рваний отвір
 • B. Остистий отвір
 • C. Круглий отвір
 • D. Овальний отвір
 • E. Верхня очноямкова щілина
58.   У чоловіка 29-ти років з ножовим пораненням шиї визначається кровотеча. При первинній обробці рани встановлено, що пошкоджена судина, розташована вздовж латерального краю груднинно-ключично-соскоподібного м’яза. Визначте цю судину:
 • A. A. carotis interna
 • B. V. jugularis interna
 • C. A. carotis externa
 • D. V jugularis externa
 • E. V jugularis anterior
59.   У дівчинки 18-ти років через 5 годин після вживання морепродуктів на шкірі тулуба та дистальних відділів кінцівок з’явились маленькі сверблячі папули, які частиною зливаються між собою. Через добу висипка самовільно зникла. Назвіть механізм гіперчутли-вості, що полягає в основі даних змін:
 • A. Системна анафілаксія
 • B. Клітинна цитотоксичність
 • C. Імунокомплексна гіперчутливість
 • D. Атопія (місцева анафілаксія)
 • E. Антитілоопосередкований клітинний цитоліз
60.   У жінки 52-х років при обстеженні було виявлено зниження кількості еритроцитів у крові та підвищення рівня вільного гемоглобіну в плазмі крові (гемоглобінемія). КП- 0,85. Який вид анемії спостерігається у хворої?
 • A. Набута гемолітична
 • B. Гостра постгеморагічна
 • C. Анемія внаслідок порушення еритропоезу
 • D. Хронічна постгеморагічна
 • E. Спадкова гемолітична
61.   В експерименті необхідно оцінити рівень збудливості тканини. Для цього доцільно визначити:
 • A. Критичний рівень деполяризації
 • B. Амплітуду ПД
 • C. Тривалість ПД
 • D. Потенціал спокою
 • E. Поріг деполяризації
62.   У потерпілого 35-ти років встановлено гнійне запалення жовчного міхура. В який відділ очеревинної порожнини потрапить гній під час розриву жовчного міхура при його типовому положенні?
 • A. Передшлункова сумка
 • B. Верхній дванадцятипалий закуток
 • C. Чепцева сумка
 • D. Печінкова сумка
 • E. Лівий бічний канал
63.   Хвора 26-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на появу у випорожненнях білих плоских рухливих утворів, які нагадують локшину. При лабораторному дослідженні виявлені членики з такою характеристикою: довгі, вузькі, з розміщеним поздовжньо каналом матки, яка має 17-35 бічних відгалужень з кожного боку. Який вид гельмінтів паразитує у кишечнику жінки?
 • A. Diphyllobothrium latum
 • B. Taenia solium
 • C. Taeniarhynchus saginatus
 • D. Hymenolepis nana
 • E. Echinococcus granulosus
64.   У людини внаслідок тривалого перебування у горах на висоті 3000 м над рівнем моря збільшилась киснева ємкість крові. Безпосередньою причиною цього є посилене утворення в організмі:
 • A. Катехоламінів
 • B. 2,3-дифосфогліцерату
 • C. Карбгемоглобіну
 • D. Еритропоетинів
 • E. Лейкопоетинів
65.   При огляді дівчинки 5-ти років лікар помітив на мигдаликах сірувату плівку. Мікроскопія мазків, пофарбованих за Нейссером показала наявність коринебактерій дифтерії. Яка морфологічна особливість була найбільш суттєвою для встановлення виду збудника?
 • A. Локалізація збудника всередині макрофагів
 • B. Розташування клітин збудника у вигляді штахетника
 • C. Наявність капсули
 • D. Наявність спор, діаметр яких перевищує діаметр клітини
 • E. Полярно розташовані гранули волютину
66.   У хворого 42-х років з хронічною серцевою недостатністю, незважаючи на терапію кардіотонічними засобами і тіазидовим діуретиком, зберігаються набряки і виникла загроза асциту. Який препарат слід призначити для підсилення діуретичного ефекту застосованих ліків?
 • A. Манітол
 • B. Клопамід
 • C. Спіронолактон
 • D. Амілорид
 • E. Фуросемід
67.   Під час оперативного втручання на фоні використання гігронію різко знизився артеріальний тиск. Представники яких груп лікарських препаратів можуть нормалізувати артеріальний тиск?
 • A. Н-холіноміметики
 • B. α-адреноблокатори
 • C. M-холіноміметики
 • D. α-адреноміметики
 • E. Гангліоблокатори
68.   Хвора 39-ти років, з цукровим діабетом в анамнезі, госпіталізована до клініки у прекоматозному стані кетоацидотичного типу. Збільшення вмісту якого метаболіту до цього призвело?
 • A. Альфа-кетоглутарат
 • B. Цитрат
 • C. Малонат
 • D. Ацетоацетат
 • E. Аспартат
69.   Чоловік 23-х років після ДТП надійшов до лікарні у важкому стані із черепно-мозковою травмою. Дихання характеризується судомним тривалим вдихом, який переривається коротким видихом. Для якого типу дихання це характерно?
 • A. Біота
 • B. Кусмауля
 • C. Гаспінг-дихання
 • D. Апнейстичне
 • E. Чейн-Стокса
70.   Жінка 26-ти років поступила у пологове відділєння в терміні вагітності 40 тижнів. Шийка матки розкрита, але скорочення матки відсутнє. Лікар дав засіб гормональної природи для посилення пологової діяльності. Назвіть засіб:
 • A. АКТГ
 • B. Тестостерон
 • C. Естрон
 • D. Гідрокортизон
 • E. Окситоцин
71.   В експерименті у тварини в результаті проведеного перетинання депресорного нерва та руйнування каротидних клубочків розвинулась стійка гіпертензія. З порушенням якої функції нервової системи пов’язане це явище?
 • A. Сенсорна
 • B. Рухова
 • C. Вища нервова діяльність
 • D. Трофічна
 • E. Вегетативна
72.   При визначенні групи крові за системою АВ0 за допомогою стандартних сироваток були отримані наступні результати: аглютинацію еритроцитів викликали сироватки I, II та III груп. Яка група досліджуваної крові?
 • A. AB(IV)
 • B. A(II)
 • C. Неможливо визначити
 • D. B(III)
 • E. O(I)
73.   У жінки 36-ти років має місце гіповітаміноз B2. Причиною виникнення специфічних симптомів (ураження епітелію, слизових, шкіри, рогівки ока) імовірно є дефіцит:
 • A. Цитохрому В
 • B. Цитохромоксидази
 • C. Цитохрому С
 • D. Флавінових коферментів
 • E. Цитохрому А1
74.   Чоловік 42-х років з ураженням ліктьового нерва не може звести до серединної лінії II і V пальці. Функція яких м’язів при цьому порушена?
 • A. Червоподібні м’язи
 • B. Долонні міжкісткові м’язи
 • C. Короткий долонний м’яз
 • D. Відвідний м’яз мізинця
 • E. Тильні міжкісткові м’язи
75.   При визначенні повітряної та кісткової провідності звуку було встановлено, що у пацієнта ліве вухо краще сприймає звук при кістковому його проведенні, що могло бути пов’язане з захворюванням:
 • A. Внутрішнього вуха зліва
 • B. Зовнішнього вуха справа
 • C. Середнього вуха зліва
 • D. Внутрішнього вуха справа
 • E. Середнього вуха справа
76.   Під час тривалого бігу у чоловіка 35-ти років виникла гостра серцева недостатність. Які зміни іонного складу спостерігаються у серцевому м’язі при цьому стані?
 • A. Накопичення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+
 • B. Зменшення в позаклітинному просторі іонів K + і Mg2+
 • C. Збільшення в позаклітинному просторі іонів Na+ і Ca2+
 • D. Зменшення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+
 • E. Накопичення в клітинах міокарда іонів K + і Mg2+
77.   У різнороба 55-ти років, який 28 років пропрацював на хімічному заводі в цеху зі шкідливими умовами виробництва, спостерігаються часті кровотечі із слизової оболонки носової порожнини. За рахунок яких артерій це відбувається?
 • A. Очна артерія
 • B. Надочноямкова артерія
 • C. Війчасті артерії
 • D. Передня і задня решітчасті артерії
 • E. Передня мозкова артерія
78.   У жінки 23-х років після аборту з’явилась маткова кровотеча. Мікроскопічно у вишкребі з порожнини матки знайдені ворсини хоріона, що нагадують грона винограду. Мікроскопічно: набряк строми ворсин з утворенням безліч кіст, що супроводжуються проліферацією епітелію та синцитію ворсин, залишки плоду і плодових оболонок. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Плацентарний поліп
 • B. Міхуровий занесок
 • C. Хоріонепітеліома
 • D. Ендометрит
 • E. Вагітність
79.   Хворий 61-го року страждає на цироз печінки. Варикозні розширення яких вен з системи порто-кавальних анастомозів можуть мати місце у хворого?
 • A. Vv. intercostales posteriores
 • B. V. circumflexa ilium profunda
 • C. V subcostalis
 • D. V femoralis
 • E. V epigastrica superficialis
80.   При гострому інфаркті в міокарді виникає декілька зон в осередку інфаркту: зона некрозу, зона ішемічного пошкодження і зона ішемії. Зоні пошкодження на ЕКГ відповідає:
 • A. Зміщення сегменту RS — T вище ізолінії
 • B. Негативний зубець T
 • C. Глибокий зубець Q
 • D. Зниження зубця R
 • E. Комплекс QRS типу QS
81.   При гістологічному дослідженні біоптатів, взятих з потовщених країв виразки шлунка, виявлені невеликі гніздові скупчення різко атипових гіперхромних невеликих епітеліальних клітин, які розташовані серед дуже розвиненої строми. Визначте пухлину:
 • A. Недиференційована саркома
 • B. Скіррозний недиференційований рак
 • C. Аденома
 • D. Медулярний рак
 • E. Аденокарцинома
82.   У хлопчика 11-ти років вміст холестерину в сироватці крові до 25 ммоль/л. В анамнезі - спадкова сімейна гіперхолестеринемія, причиною якої є порушення синтезу білків-рецепторів до:
 • A. Ліпопротеїнів низької щільності
 • B. Ліпопротеїнів дуже низької щільності
 • C. Ліпопротеїнів високої щільності
 • D. Ліпопротеїнів проміжної щільності
 • E. Хіломікронів
83.   Синтез і-РНК проходить на матриці ДНК з урахуванням принципу комплементарності. Якщо триплети у ДНК наступні - АТГ-ЦГТ, то відповідні кодони і-РНК будуть:
 • A. УАЦ-ГЦА
 • B. АТГ-ЦГТ
 • C. АУГ-ЦГУ
 • D. УАГ-ЦГУ
 • E. ТАГ-УГУ
84.   Юнака 15-ти років вжалила бджола. На місці укусу визначається набряк, гіперемія, підвищення температури. Назвіть ініціальний патогенетичний фактор запального набряку:
 • A. Порушення лімфовідтоку
 • B. Зниження онкотичного тиску крові
 • C. Підвищення осмотичного тиску у вогнищі запалення
 • D. Підвищення проникності мікросудин
 • E. Підвищення кров’яного тиску в капілярах
85.   У жінки 60-ти років після емоційної реакції, яка була викликана гнівом, виник напад загрудинного болю. На ЕКГ були встановлені ознаки порушення коронарного кровообігу. Який вид порушень міг спричинити це явище?
 • A. Артерiальна гіпєрємія
 • B. Венозна гіперемія
 • C. Ангіоспастична ішємія
 • D. Справжній стаз
 • E. Венозний стаз
86.   Чоловік 55-ти років доставлений до реанімаційного відділення без свідомості. Зі слів родичів стало відомо, що хворий помилково випив спиртовий розчин невідомого виробника. За даними проведеного обстеження діагностовано отруєння метиловим спиртом. Який антидот необхідно використати в даному випадку?
 • A. Ацетилцистеїн
 • B. Тетурам
 • C. Налоксон
 • D. Етанол
 • E. Протаміну сульфат
87.   При мікроскопії мазка фекалій школяра виявлені жовто-коричневого кольору яйця з горбкуватою оболонкою. Якому гельмінту вони належать?
 • A. Гострик
 • B. Ціп’як карликовий
 • C. Волосоголовець
 • D. Аскарида
 • E. Стьожак широкий
88.   У чоловіка 41-го року відзначаються періодичні напади серцебиття (пароксизми), сильне потовиділення, напади головного болю. При обстеженні виявлена гіпертензія, гіперглікемія, підвищення основного обміну, тахікардія. При якій патології наднирників спостерігається подібна картина?
 • A. Гіпофункція мозкового шару
 • B. Гіперфункція мозкового шару
 • C. Первинний альдостеронізм
 • D. Гіпофункція кори наднирників
 • E. Гіперфункція кори наднирників
89.   У чоловіка 36-ти років розвинулася гарячка, яка супроводжувалася зміщенням установчої точки терморегуляційного центру на більш високий рівень, з послідовним чергуванням наступних стадій: Incrementi, fastigii, decrementi. При якому захворюванні можуть спостерігатися подібні зміни?
 • A. Цукровий діабет
 • B. Гіпертрофія міокарда
 • C. Гостра пневмонія
 • D. Ренальний діабет
 • E. Акромегалія
90.   У хворих із синдромом набутого імунодефіциту (СНІД) різко знижується імунологічна реактивність, що проявляється розвитком хронічних запальних процесів, інфекційних захворювань, пухлинного росту. Клітини якого типу ушкоджує ВІЛ-інфекція, внаслідок чого знижується імунний захист?
 • A. Т8-ефектори
 • B. Природні кілери (NK)
 • C. Т-супресори
 • D. Т4-хелпери
 • E. В-лімфоцити
91.   У жінки 30-ти років при гістологічному дослідженні шийного лімфовузла виявлено порушення малюнка внаслідок розростання епітеліоїдних, лімфоїдних клітин і макрофагів з ядрами у вигляді підкови, в центрі деяких скупчень клітин - безструктурні ділянки блідо-рожевого кольору з уламками ядер. Для якого захворювання характерні такі зміни?
 • A. Актиномікоз
 • B. Метастаз пухлини
 • C. Сифіліс
 • D. Лімфогрануломатоз
 • E. Туберкульоз
92.   Дитина 4-х років вдихнула ґудзик, який за допомогою бронхоскопу був видалений з правого головного бронху. Який епітелій бронху найбільш імовірно ушкоджений стороннім предметом?
 • A. Одношаровий плоский
 • B. Перехідний
 • C. Одношаровий низькопризматичний
 • D. Одношаровий багаторядний війчастий
 • E. Багатошаровий незроговілий
93.   На розтині тіла хворого, що помер від серцевої недостатності, в інтимі аорти і коронарних судин виявлені жовтого кольору плями і смуги, що вибухають над поверхнею інтими сірувато-жовтуваті бляшки, а також вогнищеве виразкування даних бляшок з наявністю крововиливів, тромбозів і вогнищ звапнування. Для якого захворювання характерні вказані зміни судин?
 • A. Гіпертонічна хвороба
 • B. Атеросклероз
 • C. -
 • D. Вузликовий періартеріїт
 • E. Сифілітичний мезаортит
94.   Хворому хірург видалив порожнинне утворення печінки діаметром 2 см. Встановлено, що стінка порожнини утворена щільною волокнистою сполучною тканиною, вміст являє собою каламутну, густу, жовтувато-зеленуватого кольору рідину з неприємним запахом, яка мікроскопічно складається переважно з поліморфноядерних лейкоцитів. Якому патологічному процесу відповідають такі морфологічні зміни?
 • A. -
 • B. Хронічний абсцес
 • C. Емпієма
 • D. Гострий абсцес
 • E. Флегмона
95.   Фільтрат бульйонної культури збудників газової анаеробної інфекції розлили по пробірках, додали видові антитоксичні сироватки, витримали впродовж 40 хвилин при кімнатній температурі. Для визначення виду анаероба тепер необхідно:
 • A. Додати у пробірки еритроцитарний діагностикум
 • B. Ввести тваринам вміст пробірок
 • C. Вміст про6ірок посіяти на щільні поживні середовища
 • D. Додати у пробірки преципітуючу діагностичну сироватку
 • E. Додати у пробірки аглютинуючу діагностичну сироватку
96.   У хворого нормально забарвлений кал, у складі якого знаходиться велика кількість вільних жирних кислот. Причиною цього є порушення наступного процесу:
 • A. Жовчоутворення
 • B. Гідроліз жирів
 • C. Всмоктування жирів
 • D. Жовчовиділення
 • E. Секреція ліпаз
97.   Щуру в плевральну порожнину введено 0,5 мл повітря. Який тип недостатності дихання виникає в даному випадку?
 • A. Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • B. Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції
 • C. Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • D. Перфузійний
 • E. Дифузійний
98.   При дослідженні гостроти слуху в коваля виявили втрату слуху на 50% у діапазоні низьких частот і майже нормальну гостроту слуху в діапазоні високих частот. Порушення яких структур слухової системи призвело до такого стану?
 • A. Середня частина кортієвого органу
 • B. М’язи середнього вуха
 • C. Кортієв орган - ближче до овального віконця
 • D. Барабанна перетинка
 • E. Кортієв орган - ближче до гелікотреми
99.   Під час хірургічного втручання на органах черевної порожнини сталася рефлекторна зупинка серця. Де знаходиться центр рефлексу?
 • A. Кора великих півкуль
 • B. Середній мозок
 • C. Проміжний мозок
 • D. Довгастий мозок
 • E. Спинний мозок
100.   При травмі периферичних нервів виникає м’язова атрофія, кістки стають порозними і ламкими, на шкірі і слизових виникають виразки. Яка функція нервових системи уражується у даному випадку?
 • A. Чутлива
 • B. Рухова
 • C. Вегетативна
 • D. Трофічна
 • E. Вища нервова діяльність
101.   У чоловіка 50-ти років запалення яєчка ускладнилось його водянкою. Необхідне оперативне втручання. Яку з оболонок яєчка останньою розтинає хірург під час операції?
 • A. Зовнішня сім’яна фасція
 • B. Внутрішня сім’яна фасція
 • C. Парієтальний листок піхвової оболонки яєчка
 • D. М ’ясиста оболонка
 • E. М’яз-підіймач яєчка
102.   Чоловік 53-х років звернувся зі скаргами на гострий біль у правому підребер’ї. При огляді лікар звернув увагу на пожовтілі склери хворого. Лабораторні аналізи показали підвищену активність АЛТ та негативну реакцію на стеркобілін у калі. Для якого захворювання характерні такі симптоми?
 • A. Гепатит
 • B. Хронічний коліт
 • C. Гемолітична жовтяниця
 • D. Жовчнокам’яна хвороба
 • E. Хронічний гастрит
103.   Недостатність в організмі лінолевої та ліноленової кислот призводить до ушкоджень шкіри, випадіння волосся, сповільненого загоювання ран, тромбоцитопенії, зниження опірності до інфекційних захворювань. Порушення синтезу яких речовин найімовірніше зумовлює вказані симптоми?
 • A. Катехоламіни
 • B. Кортикостероїди
 • C. Ейкозаноїди
 • D. Інтерферони
 • E. Інтерлейкіни
104.   У хворого переливання крові ускладнилося розвитком гемотрансфузійного шоку. Назвіть тип алергічної реакції, що лежить в основі даної патології.
 • A. Рецептороопосередкований
 • B. Анафілактичний
 • C. Цитотоксичний
 • D. Імунокомплексний
 • E. Гіперчутливість сповільненого типу
105.   У вагітної жінки 24-х років після тривалого блювання було зареєстровано зниження об’єму циркулюючої крові. Про яку зміну загальної кількості крові може йти мова?
 • A. Поліцитемічна гіповолемія
 • B. Поліцитемічна гіперволемія
 • C. Проста гіповолемія
 • D. Олігоцитемічна гіповолемія
 • E. Олігоцитемічна гіперволемія
106.   У юнака 16-ти років діагностовано хворобу Марфана. При дослідженні встановлено: порушення розвитку сполучної тканини, будови кришталика ока, аномалії серцево-судинної системи, арахнодактилія. Яке генетичне явище зумовило розвиток цієї хвороби?
 • A. Комплементарність
 • B. Неповне домінування
 • C. Кодомінування
 • D. Плейотропія
 • E. Множинний алелізм
107.   Чоловіку 44-х років за вимогою діагностичних тестів зробили лімфографію органів грудної порожнини. Хірург встановив, що пухлина вразила орган, з лімфатичних судин якого лімфа безпосередньо переходить у грудну протоку. Який це орган?
 • A. Стравохід
 • B. Осердя
 • C. Лівий головний бронх
 • D. Трахея
 • E. Серце
108.   В основі розвитку імунних і алергічних реакцій організмом застосовуються однакові механізми відповіді імунної системи на антиген. Визначте основну відмінність алергічних реакцій від імунних?
 • A. Розвиток пошкодження тканин
 • B. Кількість антигену, що потрапляє
 • C. Особливість будови антигенів
 • D. Шляхи потрапляння в організм
 • E. Спадкова схильність
109.   У хворого 20-ти років видалена пухлина лобної частки правої півкулі головного мозку діаметром 5 см, яка була нечітко відмежована від довколишньої тканини. На розрізі - однорідного вигляду, гістологічно - складається із зіркоподібних клітин, численні відростки яких утворюють густі сплетіння. Яка пухлина була у хворого?
 • A. Гангліоневрома
 • B. Астроцитома
 • C. Епендімома
 • D. Олігодендрогліома
 • E. Хоріоїдпапілома
110.   Жінка 28-ми років доставлена до приймального відділення зі скаргами на різкий біль у нижній ділянці живота. Гінеколог при огляді припустив позаматкову вагітність. Яке анатомічне утворення потрібно пропунктувати для підтвердження діагнозу?
 • A. Прямокишково-маткова заглибина
 • B. Матково-міхурова заглибина
 • C. Передміхуровий простір
 • D. Міжсигмоподібний закуток
 • E. Міхурово-прямокишкова заглибина
111.   У результаті побутової травми у пацієнта виникла значна крововтрата, що супроводжувалося зниженням артеріального тиску. Дія яких гормонів забезпечує швидке відновлення кров’яного тиску, викликаного крововтратою?
 • A. Адреналін, вазопресин
 • B. Статеві
 • C. Окситоцин
 • D. Кортизол
 • E. Альдостерон
112.   У лікарню наприкінці робочого дня доставлений робітник "гарячого" цеху, який скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту, загальну слабкість. Об’єктивно: свідомість збережена, шкірні покриви гіперемовані, сухі, гарячі на дотик. ЧСС- 130/хв. Дихання часте, поверхневе. Яке порушення процесів терморегуляції, найбільш імовірно, виникло у людини в даній ситуації?
 • A. Посилення теплопродукції без змін тепловіддачі
 • B. Зниження тепловіддачі
 • C. Посилення тепловіддачі та зниження теплопродукції
 • D. Зниження теплопродукції без змін тепловіддачі
 • E. Посилення тепловіддачі та теплопродукції
113.   Через рік після субтотальної резекції шлунка з приводу виразки малої кривизни виявлені зміни в аналізі крові - анемія, лейко- і тромбоцитопенія, КП-1 ,3, наявність мегалобластів та мегалоцитів. Дефіцит якого фактору обумовив розвиток цієї анемії?
 • A. Муцин
 • B. Фактор Касла
 • C. Хлороводнева кислота
 • D. Іастрин
 • E. Пепсин
114.   Який стан може розвинутися через 15-30 хвилин після повторного введення антигену внаслідок підвищеного рівня антитіл, переважно IgE, які адсорбуються на поверхні клітин-мішеней - тканинних базофілів (тучних клітин) та базофілів крові?
 • A. Імунно-комплексна гіперчутливість
 • B. Антитіло-залежна цитотоксичність
 • C. Анафілаксія
 • D. Гіперчутливість уповільненого типу
 • E. Сироваткова хвороба
115.   У дитячому дошкільному закладі напередодні новорічних свят було зареєстровано спалах кишкової інфекції. При бактеріологічному дослідженні випорожнень хворих патогенних бактерій не було виділено. При електронній мікроскопії виявлено утворення округлої форми з чітким обідком і товстою втулкою, які нагадують колесо. Вкажіть найбільш імовірний збудник даної інфекції:
 • A. P.vulgaris
 • B. Coxsacki-virus
 • C. Rotavirus
 • D. E.coli
 • E. Adenovirus
116.   У чоловіка відмічається випадіння функції медіальних половин сітківки. Який відділ провідного шляху зорового аналізатора уражений?
 • A. Лівий зоровий нерв
 • B. Лівий зоровий тракт
 • C. Правий зоровий тракт
 • D. Правий зоровий нерв
 • E. Зорове перехрестя
117.   Катіонні глікопротеїни є основними компонентами слини привушних залоз. Які амінокислоти обумовлюють їх позитивний заряд?
 • A. Аспартат, аргінін, глутамат
 • B. Аспартат, глутамат, гліцин
 • C. Цистеїн, гліцин, пролін
 • D. Лізин, аргінін, гістидин
 • E. Глутамат, валін, лейцин
118.   У клітині в гранулярній ЕПС відбувається етап трансляції, при якому спостерігається просування і-РНК щодо рибосоми. Амінокислоти з’єднуються пептидними зв’язками в певній послідовності - відбувається біосинтез поліпептиду. Послідовність амінокислот у поліпептиді буде відповідати послідовності:
 • A. Нуклеотидів т-РНК
 • B. Антикодонів т-РНК
 • C. Кодонів і-РНК
 • D. Антикодонів р-РНК
 • E. Нуклеотидів р-РНК
119.   При проведені наукового експерименту дослідник зруйнував структуру однієї з частин клітини, що порушило здатність клітини до поділу. Яка структура була зруйнована найбільш імовірно?
 • A. Глікокалікс
 • B. Мітохондрії
 • C. Пластичний комплекс
 • D. Центросома
 • E. Мікрофібрили
120.   У лабораторії особливо небезпечних інфекцій проводиться мікроскопічне дослідження патологічного матеріалу від хворого з підозрою на чуму, забарвленого за Гінсом-Буррі. Яку властивість збудника дозволяє визначити даний метод?
 • A. Наявність зерен волютину
 • B. Кислотостійкість
 • C. Спороутворення
 • D. Лугостійкість
 • E. Капсулоутворення
121.   Хворий 33-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на те, що після лікування солями важких металів у нього з’явились сірі плями на слизовій оболонці ротової порожнини. Який засіб слід застосувати для усунення побічних ефектів?
 • A. Діамантовий зелений
 • B. Налоксон
 • C. Унітіол
 • D. Метиленовий синій
 • E. Калію перманганат
122.   У хворого виявлено протозойне захворювання, при якому вражений головний мозок і спостерігається втрата зору. У крові знайдені одноклітинні півмісяцевої форми з загостреним кінцем. Збудником цього захворювання є:
 • A. Токсоплазма
 • B. Лейшманія
 • C. Трихомонада
 • D. Лямблія
 • E. Амеба
123.   В результаті травми порушено цілісність переднього корінця спинного мозку. Які відростки яких нейронів при цьому пошкоджені?
 • A. Дендрити вставних нейронів
 • B. Дендрити чутливих нейронів
 • C. Дендрити рухових нейронів
 • D. Аксони рухових нейронів
 • E. Аксони чутливих нейронів
124.   Після фармакологічної блокади іонних каналів мембрани нервового волокна потенціал спокою зменшився з -90 до -80 мВ. Які канали було заблоковано?
 • A. Кальцієві
 • B. Хлорні
 • C. Натрієві
 • D. Магнієві
 • E. Калієві
125.   Дитина народилася в стані асфіксії. Який препарат необхідно ввести новонародженому для стимуляції дихання?
 • A. Прозерин
 • B. Празозин
 • C. Етимізол
 • D. Атропін
 • E. Лобелін
126.   У хворого 20-ти років з жовтяницею встановлено: підвищення у плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого (вільного), в калі та сечі - високий вміст стеркобіліну, рівень прямого (зв’язаного) білірубіну в плазмі крові в межах норми. Про який вид жовтяниці можна думати?
 • A. Гемолітична
 • B. Механічна
 • C. Паренхіматозна (печінкова)
 • D. Хвороба Жильбера
 • E. Жовтяниця немовлят
127.   До біорегуляторів клітинних функцій ліпідної природи належать тромбоксани. Джерелом для синтезу цих сполук є:
 • A. Стеаринова кислота
 • B. Пальмітинова кислота
 • C. Пальмітоолеїнова кислота
 • D. Фосфатидна кислота
 • E. Арахідонова кислота
128.   При розтині тіла померлого виявлена гіперплазія кісткового мозку плоских і трубчастих кісток (піоїдний кістковий мозок), спленомегалія (6 кг), гепатомегалія (5 кг), збільшення всіх груп лімфатичних вузлів. Якому захворюванню відповідають виявлені зміни?
 • A. Справжня поліцитемія
 • B. Хронічний мієлолейкоз
 • C. Мієломна хвороба
 • D. Хронічний лімфолейкоз
 • E. Лімфогрануломатоз
129.   У товщі шкіри макроскопічно знайдена і видалена щільна пухлина, рухлива. При мікроскопії вона представлена хаотично розташованими пучками колагенових волокон з невеликою кількістю вєрєтєноподі6них клітин. Яка пухлина видалена?
 • A. Щільна фіброма
 • B. Лейоміома
 • C. Ліпома
 • D. Меланома
 • E. Іломус-ангіома
130.   Похідні птерину (аміноптерин і метотрексат) - є конкурентними інгібіторами дигідрофолатредуктази, внаслідок чого вони пригнічують регенерацію тетрагідрофолієвої кислоти з дигідрофолату. Ці лікарські засоби призводять до гальмування міжмолекулярного транспорту одновуглецевих груп. Біосинтез якого полімеру при цьому пригнічується?
 • A. Гангліозиди
 • B. ДНК
 • C. Білок
 • D. Глікозаміноглікани
 • E. Гомополісахариди
131.   Жінка 68-ми років, що страждає на атеросклероз, госпіталізована до хірургічного відділення з приводу розлитого гнійного перитоніту. Під час операції діагностовано тромбоз брижових артерій. Яка найбільш імовірна причина перитоніту?
 • A. Геморагічний інфаркт
 • B. Ішемія ангіоспастична
 • C. Ішемія компресійна
 • D. Стаз
 • E. Немічний інфаркт
132.   Жінка 24-х років звернулася до медико-генетичної консультації з приводу оцінки ризику захворювання на гемофілію у її дітей. Її чоловік страждає на гемофілію. Під час збору анамнезу виявилося, що у сім’ї жінки не було випадків гемофілії. Вкажіть ризик народження хворої дитини:
 • A. Відсутній
 • B. 50%
 • C. 75%
 • D. 100%
 • E. 25%
133.   У хворого діагностовано ГРВІ. У сироватці крові знайдено імуноглобуліни класу М. Який період інфекційного процесу в даному випадку?
 • A. Реконвалесценція
 • B. Гострий
 • C. Мікро6оносійство
 • D. Продромальний
 • E. Інкубаційний
134.   Для лікування деяких інфекційних захворювань, викликаних бактеріями, застосовуються сульфаніламідні препарати, що блокують синтез фактора росту бактерій. Назвіть механізм їх дії:
 • A. Інгібують всмоктування фолієвої кислоти
 • B. Є алостеричними інгібіторами ферментів
 • C. Є антивітамінами параамінобензойної кислоти
 • D. Беруть участь в окисно-відновних процесах
 • E. Є алостеричними ферментами
135.   Хвора 66-ти років скаржиться на 6іль у гомілці, який підсилюється при ходьбі. Об’єктивно: набряк та почервоніння по ходу вени. Лікар призначив антикоагулянт прямої дії для місцевого вживання. Який препарат можна використати з цією метою?
 • A. Мазь саліцилова
 • B. Мазь бутадіонова
 • C. Тромбін
 • D. Мазь гепаринова
 • E. Мазь троксевазинова
136.   З метою оцінки адаптації до фізичного навантаження лікар провів обстеження робітників після виконання важкої праці. Які зміни в загальному аналізі крові можна виявити?
 • A. Гіпоальбумінемія
 • B. Зсув лейкоцитарної формули вліво
 • C. Лейкопенія
 • D. Перерозподільчий лейкоцитоз
 • E. Анемія
137.   Для запобігання нападів гострого панкреатиту лікар призначив трасілол (контрікал, гордокс), який є інгібітором:
 • A. Трипсину
 • B. Хімотрипсину
 • C. Гастриксину
 • D. Карбоксипептидази
 • E. Еластази
138.   Чоловік 60-ти років був госпіталізований до стаціонару з діагнозом отруєння грибами, де і помер на 12-й день з ознаками гострої печінкової недостатності. На секції - макроскопічно: печінка дрябла, в’яла, жовто-сірого кольору, глинястого вигляду як на поверхні, так і на розтині; мікроскопічно: ділянки некрозу з аутолітичним розпадом і утворенням жиро-білкового детриту в центрі та вузькою смужкою гепатоцитів у стані жирової дистрофії на периферії печінкових часточок. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Токсична дистрофія печінки в стадії червоної дистрофії
 • B. Спадковий пігментний гепатоз
 • C. Хронічна токсична дистрофія печінки
 • D. Токсична дистрофія печінки в стадії жовтої дистрофії
 • E. Хвороба Вільсона-Коновалова
139.   Жінка 31-го року хворіє на ВІЛ-інфекцію на стадії СНіД. На шкірі нижніх кінцівок, слизової оболонки піднебіння з’явились рудувато-червоні плями, яскраво-червоні вузлики різних розмірів. Один з вузликів взято на гістологічне дослідження. Виявлено багато хаотично розташованих тонкостінних судин, вистелених ендотелієм; пучки веретеноподібних клітин з наявністю гемосидерину. Яка пухлина розвинулась у хворої?
 • A. Саркома Капоші
 • B. Гемангіома
 • C. Фібросаркома
 • D. Лімфома Беркіта
 • E. Лімфангіома
140.   У недоношеного немовляти спостерігається жовтяниця. З нестачею у нього якого ферменту це пов’язано?
 • A. УДФ-трансглюкуронідаза
 • B. Кисла фосфатаза
 • C. НАД+ -дегідрогеназа
 • D. Каталаза
 • E. Лужна фосфатаза
141.   Хворому на контактний дерматит необхідно призначити антигістамінний лікарський засіб, що не викликає сонливості. Назвіть цей препарат:
 • A. Ранітидин
 • B. Дипразин
 • C. Супрастин
 • D. Димедрол
 • E. Лоратадин
142.   На препараті представлено орган, вкритий сполучнотканинною капсулою, від якої відходять трабекули. В органі можна розрізнити кіркову речовину, де містяться лімфатичні вузлики та мозкову речовину, представлену тяжами лімфоїдних клітин. Який орган представлений на препараті?
 • A. Мигдалики
 • B. Лімфатичний вузол
 • C. Тимус
 • D. Червоний кістковий мозок
 • E. Селезінка
143.   Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, при якій високодисперсні антигени адсорбовані на еритроцитах?
 • A. Реакція зв’язування комплементу
 • B. Реакція преципітації
 • C. Реакція нейтралізації
 • D. Реакція гемадсорбції
 • E. Реакція непрямої (пасивної) гемаглютинації
144.   У людини після довільної тривалої затримки дихання збільшилися частота й глибина дихання. Які зміни у складі крові стали причиною цього?
 • A. Підвищення pC02
 • B. Підвищення p02
 • C. Зниження pC02
 • D. Зниження p02
 • E. Підвищення pH
145.   У синтезі пуринових нуклеотидів беруть участь деякі амінокислоти, похідні вітамінів, фосфорні ефіри рибози. Коферментна форма якого вітаміну є переносником одновуглецевих фрагментів в синтезі пуринових нуклеотидів?
 • A. Нікотинова кислота
 • B. Піридоксин
 • C. Пантотенова кислота
 • D. Рибофлавін
 • E. Фолієва кислота
146.   У хворого 47-ми років виникла кишкова коліка на фоні гіпертонічної хвороби. Засоби якої з перерахованих груп найбільш доцільно використати для її купірування у даній ситуації?
 • A. Симпатоміметики
 • B. Антихолінестеразні засоби
 • C. М-холиноміметики
 • D. Міотропні спазмолітики
 • E. Адреноміметики
147.   Хворий 49-ти років був доставлений до лікарні в коматозному стані. В анамнезі - цукровий діабет. Об’єктивно: дихання Кусмауля, зниження артеріального тиску, у видихуваному повітрі запах ацетону. Після проведеної невідкладної терапії стан покращився. Який препарат було введено хворому?
 • A. Інсулін
 • B. Букаркам
 • C. Ізадрин
 • D. Глібенкламід
 • E. Адреналін
148.   У хворого з дихальною недостатністю рН крові 7,35. Визначення pCO2 показало наявність гіперкапнії. При дослідженні рН сечі відзначається підвищення її кислотності. Яка форма порушення кислотно-основного стану в даному випадку?
 • A. Алкалоз газовий, декомпенсований
 • B. Ацидоз газовий, компенсований
 • C. Ацидоз метаболiчний, декомпенсований
 • D. Алкалоз газовий, компенсований
 • E. Ацидоз метаболічний, компенсований
149.   Віддачу тепла яким шляхом збільшують люди, які приймають прохолодний душ у спекотні дні?
 • A. Теплопроведення
 • B. -
 • C. Випромінювання
 • D. Конвекція
 • E. Випаровування поту
150.   У спортсмена внаслідок довільної затримки дихання на 40 секунд зросли частота серцевих скорочень та системний артеріальний тиск. Реалізація яких механізмів регуляції зумовлює зміни показників?
 • A. Безумовні парасимпатичні рефлекси
 • B. -
 • C. Безумовні симпатичні рефлекси
 • D. Умовні симпатичні рефлекси
 • E. Умовні парасимпатичні рефлекси
151.   Після травми передньої поверхні верхньої третини передпліччя у хворого утруднення пронації, послаблення долонного згинання кисті та порушення чутливості шкіри 1-3 пальців на долоні. Який нерв ушкоджено?
 • A. n. cutaneus antebrachii medialis
 • B. n. ulnaris
 • C. n. radialis
 • D. n. musculocutaneus
 • E. n. medianus
152.   Чоловік 38-ми років поступив до неврологічного відділення зі скаргами на погіршення пам’яті та розумової працездатності після перенесеної травми голови. Запропонуйте лікарський засіб для покращення метаболізму головного мозку:
 • A. Анальгін
 • B. Меридил
 • C. Пірацетам (ноотропіл)
 • D. Сиднокарб
 • E. Кофеїн
153.   У потерпілого 35-ти років з травмою голови у скроневій ділянці діагностовано епідуральну гематому. Яка з артерій найімовірніше пошкоджена?
 • A. Передня оболонкова
 • B. Середня оболонкова
 • C. Задня вушна
 • D. Поверхнева скронева
 • E. Середня мозкова
154.   Під час футбольного матчу між вболівальниками виникла сутичка. На фоні негативних емоцій в одного учасника сутички були розширені зіниці й підвищене серцебиття. Активація якої системи організму забезпечує такі вегетативні зміни при негативних емоціях?
 • A. Симпато-адреналова
 • B. Гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдна
 • C. Парасимпатична нервова
 • D. Метасимпатична нервова
 • E. Соматична нервова
155.   На мікропрепараті очного яблука плода спостерігається пошкодження рогівки. Частина якого зародкового листка була уражена в процесі ембріонального розвитку?
 • A. Ектодерма
 • B. Дерматом
 • C. Мезодерма
 • D. Ентодерма
 • E. Нефротом
156.   У хворого 23-х років вдень раптово підвищилася температура до 39,5oC і через 6 годин повернулася до норми. На другу добу напад повторився і температура досягла 41,5oC. Період апірексії настав через 8 годин. Який тип температурної кривої?
 • A. Переміжний
 • B. Постійний
 • C. Виснажуючий
 • D. Послаблюючий
 • E. Септичний
157.   На препараті м’якої мозкової оболонки виявляється судина, у стінці якої відсутня середня оболонка, зовнішня оболонка зрощена з оточуючою тканиною, внутрішня оболонка побудована із базальної мембрани та ендотелію. Що це за судина?
 • A. Артерія м’язового типу
 • B. Вена волокнистого типу
 • C. Вена м’язового типу зі слабким розвитком м’язових елементів
 • D. Артерія змішаного типу
 • E. Артеріола
158.   У здорових батьків, спадковість яких не обтяжена, народилась дитина з чисельними вадами розвитку. Цитогенетичний аналіз виявив у соматичних клітинах дитини трисомію за 13-ю хромосомою (синдром Патау). З яким явищем пов’язане народження такої дитини?
 • A. Домінантна мутація
 • B. Соматична мутація
 • C. Рецесивна мутація
 • D. Хромосомна мутація
 • E. Порушення гаметогенезу
159.   У хворого 48-ми років, на тлі хронічного гломерулонефриту, розвинулася стійка артеріальна гіпертензія. Вкажіть групу найбільш ефективних лікарських засобів для лікування цього пацієнта:
 • A. Гангліоблокатори
 • B. Міотропні спазмолітики
 • C. а-адреноблокатори
 • D. Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту
 • E. Антагоністи кальцію
160.   Під дією негативних чинників довкілля порушена функція міосателітоцитів. Зміну якої функції всього м’язового волокна слід очікувати в даному випадку?
 • A. Розслаблення
 • B. Скоротливий термогенез
 • C. Трофіка
 • D. Регенерація
 • E. Скорочення
161.   На основі лабораторного аналізу у хворого підтверджено діагноз - подагра. Для встановлення діагнозу було проведено визначення вмісту:
 • A. Аміаку в сечі
 • B. Сечової кислоти в крові та сечі
 • C. Залишкового азоту в крові
 • D. Сечовини в крові та сечі
 • E. Креатиніну в сечі
162.   Хлопчик 10-ти років знаходиться у лікарні з підозрою на харчову токсикоінфекцію. При посіві фекалій хворого на середовище Ендо виросла велика кількість безбарвних колоній. Який мікроорганізм можна з найбільшою імовірністю ВИКЛЮЧИТИ з числа можливих збудників захворювання?
 • A. Yersinia enterocolitica
 • B. Proteus vulgaris
 • C. Escherichia coli
 • D. Salmonella enteritidis
 • E. Pseudomonas aeruginosa
163.   Жінка 38-ми років звернулася до ендокринологічної клініки з виразним тремором кінцівок. Гіперпродукція, якого гормону здатна викликати такі порушення?
 • A. Адреналін
 • B. Тироксин
 • C. Інсулін
 • D. Соматостатин
 • E. АКТГ
164.   Одна з форм вродженої патології супроводжується гальмуванням перетворення фенілаланіну в тирозин. Біохімічною ознакою хвороби є накопичення в організмі деяких органічних кислот, зокрема:
 • A. Глутамінова
 • B. Лимонна
 • C. Молочна
 • D. Фенілпіровиноградна
 • E. Піровиноградна
165.   Робочий комунальної служби спустився в каналізаційний колодязь без засобів захисту і через деякий час знепритомнів. Лікарями швидкої допомоги діагностовано отруєння сірководнем. Який вид гіпоксії при цьому розвинувся?
 • A. Гемічний
 • B. Циркуляторний
 • C. Тканинний
 • D. Перевантажувальний
 • E. Респіраторний
166.   Жінці 55-ти років для лікування ІХС був призначений β-адреноблокатор. Через деякий час у неї з’явився кашель, бронхоспазм. Якому з перелічених засобів притаманна така побічна дія?
 • A. Атенолол
 • B. Фенігідин
 • C. Анаприлін
 • D. Метопролол
 • E. Талінол
167.   Перебуваючи у робочому відрядженні в одній із країн тропічної Африки, лікар зіткнувся зі скаргами місцевого населення з приводу хвороби дітей 10-14 років, що супроводжується стійкими лихоманками, які не мають правильного чергування, виснаженням, анемією, збільшенням печінки і селезінки. Враховуючи місцеві умови, що пов’язані з великою кількістю москітів, можна передбачити що це:
 • A. Токсоплазмоз
 • B. Хвороба Чагаса
 • C. Вісцеральний лейшманіоз
 • D. Балантидіаз
 • E. Сонна хвороба
168.   У чоловіка 63-х років, що багато років страждав на атеросклероз і переніс раніше інфаркт міокарда, розвинувся напад загрудинного болю. Хворий госпіталізований, через 3 дні, на фоні прогресуючої серцево-судинної недостатності, помер. Під час розтину тіла у ділянці задньої стінки лівого шлуночка і міжшлуночкової перегородки виявлена ділянка білого кольору близько 3 см у діаметрі, волокниста, западаюча, з чіткою межею. Прозектор трактував ці зміни як:
 • A. Ішемія міокарда
 • B. Інфаркт міокарда
 • C. Вогнищевий кардіосклероз
 • D. Міокардит
 • E. Дистрофія міокарда
169.   У дитини 6-ти років гостро виникло захворювання з високою температурою тіла, вираженою інтоксикацією і геморагічною висипкою на шкірі. Смерть настала від гострої надниркової недостатності. На розтині морфологічні зміни визначалися головним чином важкістю ДВЗ-синдрому і ендотоксичного шоку. У шкірі виявлені вогнища некрозу, діапедезні крововиливи, у судинах дерми фібринові тромби. У наднирниках масивні крововиливи. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Кір
 • B. Менінгококцемія
 • C. Грип
 • D. Скарлатина
 • E. Висипний тиф
170.   У хлопчика 6-ти років відзначається змішана інвазія аскаридами та гостриками. Який протиглисний препарат слід призначити для одноразового прийому?
 • A. Насіння гарбуза
 • B. Мебендазол
 • C. Аміноакрихін
 • D. Фенасал
 • E. Піперазину адипінат
171.   У померлої дитини 3-х років за життя мала місце менінгіальна симптоматика, На розтині в м’якій мозковій оболонці макроскопічно виявлені просоподібні вузлики, які мікроскопічно представлені осередком казеозного некрозу з валами епітеліоїдних, лімфоїдних клітин, між якими зустрічаються великі клітини з ядрами на периферії у вигляді півмісяця. Який найбільш імовірний менінгіт у дитини?
 • A. Менінгококовий
 • B. Грипозний
 • C. Туберкульозний
 • D. Бруцельозний
 • E. Сифілітичний
172.   На розтині тіла хворого 43-х років, померлого від ревматизму, поверхня епікарду ворсиста, покрита плівками сірого кольору, що легко відділяються. Після їх відділення визначається набрякла повнокровна поверхня епікарду. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Геморагічний перикардит
 • B. Катаральний перикардит
 • C. Проліферативний перикардит
 • D. Фібринозний перикардит
 • E. Гнійний перикардит
173.   У хворого 49-ти років на гострий панкреатит виникала загроза некрозу підшлункової залози, що супроводжувалось надходженням у кров і тканини активних панкреатичних протеїназ і розщеплення тканинних білків. Які захисні фактори організму можуть інгібувати ці процеси?
 • A. Імуноглобуліни
 • B. Кріоглобулін, інтерферон
 • C. α2-макроглобулін, α1-антитрипсин
 • D. Церулоплазмін, трансферин
 • E. Гемоплексин, гаптоглобін
174.   В хронічному експерименті на щурах стимулювали електричним струмом паравентрикулярні та супраоптичні ядра гіпоталамуса. Яку поведінкову реакцію це спричинило у тварин?
 • A. Відмова від їжі та рідини
 • B. Збільшення споживання їжі
 • C. Збільшення споживання води
 • D. Зменшення споживання води
 • E. Зменшення споживання їжі
175.   При аутопсії тіла чоловіка середніх років, що тривало страждав на бронхоектатичну хворобу, виявлено, що обидва наднирника різко з6ільшєні в об’ємі за рахунок кіркового шару. Наднирники щільні, бліді, сального вигляду. Мікроскопічно по ходу ретикулярної строми, у стінках судин - відкладання безструктурних, гомогенних, еозинофільних мас і конго-рот - позитивних мас. Який процес зумовив ці зміни?
 • A. Фібриноїдне набухання
 • B. Амілоїдоз
 • C. Мукоїдне набухання
 • D. Ліпідоз
 • E. Гіаліноз
176.   До лікарні звернулися робітники з приводу того, що на тілі ними були знайдені паразити сірого кольору, довжиною близько 3 мм. Вони викликали неприємне подразнення шкіри, в місцях укусів виникали свербіж, біль, папули синього кольору, крововиливи. У окремих робітників піднялася температура. На шкірі були крововиливи. Яке захворювання найбільш імовірно?
 • A. Короста
 • B. Педикульоз
 • C. Фтіріоз
 • D. Міаз шкірний
 • E. Саркоптоз
177.   Юнак 15-ти років доставлений до приймального відділєння у непритомному стань Об’єктивно: на зовнішні подразники хворий не реагує, дихання періодичне за типом Чейн-Стокса, зіниці звужені, зіничний рефлекс відсутній. Було встановлено, що дані симптоми обумовлені використанням морфіну. Назвіть засіб для антидотної терапії:
 • A. Кальцію хлорид
 • B. Апоморфіну гідрохлорид
 • C. Протаміну сульфат
 • D. Налоксон
 • E. Унітіол
178.   Потерпілий 19-ти років доставлений до травматологічного відділення з різаною раною трапецієподібного м’яза. Яка з фасцій шиї формує піхву для даного м’яза?
 • A. М ’язова частина передтрахейної пластинки шийної фасції
 • B. Поверхнева пластинка шийної фасції
 • C. Передхребтова пластинка шийної фасції
 • D. Вісцеральна частина передтрахейної пластинки шийної фасції
 • E. Сонна піхва шийної фасції
179.   На електронній мікрофотографії епідермісу шкіри серед клітин кубічної форми виділяються паросткові клітини, в цитоплазмі яких добре розвинутий апарат Гольджі, багато рибосом і меланосом. Назвіть ці клітини:
 • A. Меланоцити
 • B. Тканинні базофіли
 • C. Кератиноцити
 • D. Клітини Меркеля
 • E. Клітини Лангеганса
180.   У чоловіка 34-х років під час бійки виникла зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню ділянку передньої черевної стінки. Який із зазначених механізмів регуляції спричинив зупинку серця?
 • A. Симпатичні безумовні рефлекси
 • B. Симпатичні умовні рефлекси
 • C. Парасимпатичні безумовні рефлекси
 • D. Парасимпатичні умовні рефлекси
 • E. Периферичні рефлекси
181.   У пацієнта 21-го року при очікуванні екстракції зуба виникло сильне відчуття страху. Який з препаратів йому слід призначити для усунення цього відчуття?
 • A. Анальгін
 • B. Діазепам
 • C. Карбамазепін
 • D. Аміназин
 • E. Етимізол
182.   При декарбоксилюванні глутамату утворюється нейромедіатор гамма-аміномасляна кислота (ГАМК). При розпаді ГАМК перетворюється у метаболіт циклу лимонної кислоти, яким є:
 • A. Фумарат
 • B. Малат
 • C. Оксалоацетат
 • D. Лимонна кислота
 • E. Сукцинат
183.   У студента 19-ти років запальний процес у крилопіднебінній ямці. Інфекція поширилась в середню черепну ямку. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція?
 • A. Foramen rotundum
 • B. Canalis ptherygoideus
 • C. Foramen sphenopalatinum
 • D. Canalis palatinus minor
 • E. Canalis palatinus major
184.   Хворому 63-х років з атонією сечового міхура лікар призначив препарат, дозу якого хворий самостійно збільшив. З’явились підвищене потовиділення, салівація, діарея, м’язові спазми. Препарат якої групи був призначений?
 • A. Холіноміметики
 • B. Іангліоблокатори
 • C. Реактиватори холінестерази
 • D. Токолітики
 • E. Адреноблокатори
185.   Для лікування піодермії лікар призначив вакцину, яка виготовлена зі штаму бактерій, виділеного від хворого. До якого типу вакцин належить даний препарат?
 • A. Генно-інженерна вакцина
 • B. Атенуйована вакцина
 • C. Хімічна вакцина
 • D. Асоційована вакцина
 • E. Автовакцина
186.   Пацієнт 22-х років скаржиться на підвищену больову чутливість задньої третини язика і на порушення смаку в цій ділянці. Ураження якого нерва має місце?
 • A. Лицевий
 • B. Язикоглотковий
 • C. Трійчастий
 • D. Додатковий
 • E. Під’язиковий
187.   Відомо, що введення в організм людини лікарського препарату дикумаролу викликає різке зниження в крові вмісту протромбіну і ряду інших білкових факторів згортання крові. Антивітаміном якого вітаміну є дикумарол?
 • A. Вітамін C
 • B. Вітамін H
 • C. Вітамін E
 • D. Вітамін K
 • E. Вітамін P
188.   Для постійного внутрішньовенного ведення ліків хворому краще встановити підключичний катетер. В якому анатомічному утворенні на шиї потрібно шукати підключичну вену?
 • A. Fossa retromandibularis
 • B. -
 • C. Spatium interscalenum
 • D. Spatium interaponeuroticum suprasternale
 • E. Spatium antescalenum
189.   У біоптаті нирки 45-річного чоловіка, що має хронічну хворобу нирок, виявлено: склероз, лімфоплазмоцитарна інфільтрація стінок мисок та чашок, дистрофія та атрофія канальців. Збережені канальці розширені, розтягнені колоїдоподібними масами, епітелій сплющений ("щитоподібна" нирка). Який діагноз найбільш імовірний?
 • A. Нефросклероз
 • B. Іломерулонефрит
 • C. Тубуло -інтерстиційний нефрит
 • D. Хронічний пієлонефрит
 • E. Іострий пієлонефрит
190.   В експерименті на тварині досліджують серцевий цикл. Закриті усі клапани серця. Якій фазі циклу відповідає такий стан?
 • A. Ізометричного скорочення
 • B. Протодіастолічний період
 • C. Асинхронного скорочення
 • D. Повільного наповнення
 • E. Швидкого наповнення
191.   Студентка 22-х років звернулася до лікаря із скаргами на підвищення температури тіла до 38oC, слабкість, біль у горлі. Об’єктивно: язик вкритий білим нальотом. Які гістологічні структури язика беруть участь в утворенні цього нальоту?
 • A. Епітелій грибоподібних сосочків
 • B. Епітелій ниткоподібних сосочків
 • C. Сполучнотканинна основа всіх сосочків язика
 • D. Епітелій жолобкуватих сосочків
 • E. Епітелій листоподібних сосочків
192.   У тварини збільшений тонус м’язів-розгиначів. Це є наслідком посиленої передачі інформації до мотонейронів спинного мозку такими низхідними шляхами:
 • A. Латеральні кортикоспінальні
 • B. Ретикулоспінальні
 • C. Медіальні кортикоспінальні
 • D. Вестибулоспінальні
 • E. Руброспінальні
193.   Під час аналізу електрокардіограми встановлено збільшення тривалості і амплітуди зубця S. Деполяризація якої ділянки серця порушена у хворого?
 • A. Верхівка серця
 • B. Бокові стінки шлуночків
 • C. Базальні відділи шлуночків
 • D. Передсердя
 • E. Середня і нижня третина міжшлуно-чкової перегородки
194.   При підозрі на туберкульоз хворій дитині зробили пробу Манту Через 24 години у місці введення алергену з’явились припухлість, гіперемія і болісність. Які основні компоненти визначають цю реакцію організму?
 • A. Гранулоцити, Т-лімфоцити і IgG
 • B. Макрофаги, В-лімфоцити і моноцити
 • C. Мононуклеари, Т-лімфоцити і лім-фокіни
 • D. В-лімфоцити, IgM
 • E. Плазматичні клітини, Т-лімфоцити і лімфокіни
195.   При проведенні операції на тонкій кишці лікар виявив ділянку слизової оболонки, де на фоні колових складок була присутня поздовжня складка. Який відділ тонкої кишки має таку будову?
 • A. Pars descendens duodeni
 • B. Початковий eiddrn jejunum
 • C. Pars horizontalis duodeni
 • D. Дистальний вiддiл ileum
 • E. Pars ascendens duodeni
196.   Дитина 6-ти років під час гри порізала ногу осколком скла і була направлена у поліклініку для введення протиправцевої сироватки. З метою попередження розвитку анафілактичного шоку лікувальну сироватку вводили за методом Безредка. Який механізм лежить в основі подібного способу гіпосенсибілізації організму?
 • A. Зв’язування фіксованих на тучних клітинах IgE
 • B. Зв’язування рецепторів до IgE на тучних клітинах
 • C. Стимуляція імунологічної толерантності до антигену
 • D. Блокування синтезу медіаторів у тучних клітинах
 • E. Стимуляція синтезу антиген-специфічних IgG
197.   У кішки з децеребраційною ригідністю потрібно знизити тонус м’язів. Цього можна досягти шляхом:
 • A. Подразнення отолітових вестибуло-рецепторів
 • B. Подразнення ампулярних вестибуло-рецепторів
 • C. Руйнування вестибулярних ядер Дейтерса
 • D. Подразнення вестибулярних ядер Дейтерса
 • E. Подразнення вестибулослухового нерва
198.   При алкаптонурії відбувається надмірне виділення гомогентизинової кислоти із сечею. З порушенням метаболізму якої амінокислоти пов’язано виникнення цього захворювання?
 • A. Аланін
 • B. Тирозин
 • C. Аспарагін
 • D. Фенілаланін
 • E. Метіонін
199.   Пацієнт доставлений в інфекційне відділення з попереднім діагнозом ботулізм. У бактеріологічній лабораторії провели одну з імунних реакцій на вміст ботулінічного токсину в досліджуваному матеріалі. Як називається ця реакція?
 • A. Іммобілізації
 • B. Зв’язування комплементу
 • C. Аглютинації
 • D. Нейтралізації
 • E. Подвійної імунної дифузії
200.   Пацієнту 40-ка років з ознаками емоційної лабільності та пов’язаним з ними порушенням сну призначено нітразепам. З чим пов’язаний снодійний ефект цього засобу?
 • A. Активація ГАМК-ергічної системи
 • B. Блокада опіатних рецепторів
 • C. Інгібування ефектів збуджуючих амінокислот
 • D. Стимуляція H1-гістамінових рецепторів
 • E. Пригнічення серотонінергічної нейромедіації
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 2 користувачів, 18 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 25.14ms.