Буклет 2011 року

1.   Хворому після апендектомії з метою профілактики інфекції призначений антибіотик групи цефалоспоринів. Порушення якого процесу полягає в основі протимікробної активності антибіотиків цієї групи?
 • A. Утворення мікробної стінки
 • B. Рибосомальний синтез білку
 • C. Синтез нуклеїнових кислот
 • D. Енергетичний обмін
 • E. Блокада холінестерази
2.   Під час гістологічного дослідження нирок жінки 25-ти років, що померла під час пологів, в епітелії канальців головних відділів нефрону виявлені конденсація хроматину ядер, розпад їх на глибки та лізис, а також плазморексис та цитоліз. Який патологічний процес виявлений в епітелії канальців нирок?
 • A. Гіаліноз
 • B. Некроз
 • C. Гідропічна дистрофія
 • D. Жирова дистрофія
 • E. Амілоїдоз
3.   Під час дослідження мазку крові, взятого у хворого і забарвленого за Ро-мановським, лікар виявив найпростіші і встановив діагноз - хвороба Круза-Чагаса. Яке найпростіше викликало захворювання у даного хворого?
 • A. Leishmania donovani
 • B. Toxoplasma gondii
 • C. Trypanosoma cruzi
 • D. Trypanosoma brucei
 • E. Leishmania tropica
4.   У пацієнта з хронічною серцевою недостатністю виявлене збільшення в’язкості крові. При капіляроскопії виявлено пошкодження стінок судин мі-кроциркуляторного русла. Яке з перелічених порушень можливе у даному випадку?
 • A. Венозна гіперемія
 • B. Артеріальна гіперемія
 • C. Тромбоз
 • D. Емболія
 • E. Сладж-феномен
5.   Потенціал спокою клітини дорівнює -80 мВ. Під час якої фази ПД величина мембранного потенціалу складатиме +30 мВ?
 • A. Слідова гіперполяризація
 • B. Реверсполяризація
 • C. -
 • D. Слідова деполяризація
 • E. Деполяризація
6.   Хвора 65-ти років страждає на жовчнокам’яну хворобу. Останнім часом з’явилися ознаки ахолічного синдрому внаслідок обтурації жовчних шляхів. Засвоєння яких компонентів їжі буде порушене найбільше?
 • A. Жири
 • B. Електроліти
 • C. Вуглеводи
 • D. Білки
 • E. Нуклеїнові кислоти
7.   Клітину обробили речовиною, яка блокує фосфорилювання нуклеотидів у мітохондріях. Який процес життєдіяльності клітини буде порушений в першу чергу?
 • A. Окислювальне фосфорилювання
 • B. Ресинтез АТФ
 • C. !нтеграція функціональних білкових молекул
 • D. Фрагментація великих мітохондрій на менші
 • E. Синтез мітохондріальних білків
8.   У хворого 26-ти років виявлений великий фурункул м’яких тканин обличчя біля кореня носа та нижньої повіки. Грізним ускладненням цього захворювання може бути розповсюдження інфекції венозними сполученнями цього регіону до пазух твердої мозкової оболонки. Яка з пазух найбільш імовірно може бути уражена?
 • A. Верхня кам’яниста
 • B. Верхня сагітальна
 • C. Печериста
 • D. Сигмоподібна
 • E. Потилична
9.   При обстеженні групи осіб, що мешкають на одній території, лікар-стоматолог звернув увагу на однакові симптоми захворювання - темно-жовті плями емалі зубів. Надлишок якого мікроелементу у продуктах або питній воді може бути причиною цього стану?
 • A. Кальцій
 • B. Йод
 • C. Нікель
 • D. Мідь
 • E. Фтор
10.   При огляді порожнини рота дитини педіатр виявив, що прорізалися ікла. Дитина розвивається нормально. Визначте вік дитини:
 • A. 8-10 міс.
 • B. 10-12 міс.
 • C. -
 • D. 6-8 міс.
 • E. 14-20 міс.
11.   При рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки турецького сідла внаслідок пухлини гіпофіза. Яка кісткова порожнина при цьому вражена?
 • A. Сонний канал
 • B. Пазуха клиноподібної кістки
 • C. Лицевий канал
 • D. Барабанна порожнина
 • E. Зоровий канал
12.   На розрізі легенева тканина має великокомірчастий вигляд у зв’язку з мішкоподібними і циліндричними розширеннями бронхів; мікроскопічно у стінці таких бронхів відзначається лейкоцитарна інфільтрація з переважанням нейтрофілів; еластичні, м’язові волокна, а також хрящові пластинки частково зруйновані і заміщені сполучною тканиною. Прилегла легенева тканина з фокусами запалення, полями фіброзу, склерозом судин, ознаками емфіземи. Гіпертрофований правий тттлу-ночок серця. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Емфізема легень
 • B. Пневмофіброз
 • C. Інтерстиційна пневмонія
 • D. Бронхоектатична хвороба
 • E. Хронічний бронхіт
13.   У пацієнта навесні з’явилися пете-хіальні крововиливи, розхитування зу- бів, він відмічає високу чутливість до простудних хвороб. Лікар припустив гіповітаміноз C. Чим пояснюються зміни з боку зубів?
 • A. Порушення окисно-відновних процесів у навколозубних тканинах
 • B. Підвищення проникності мембран навколозубних тканин
 • C. Порушення структури колагену періодонтальних зв’язок
 • D. Механічне ушкодження зубів
 • E. Зміна структури глікозаміногліканів
14.   У чоловіка 25-ти років після тривалого перебування на сонці при високій вологості повітря підвищилась температура тіла до 39oC. Який патологічний процес спостерігається у цьому випадку?
 • A. Опікова хвороба
 • B. Гіпертермія
 • C. Неінфекційна гарячка
 • D. Гіпотермія
 • E. Інфекційна гарячка
15.   У лабораторії при експертизі шкур тварин була використана реакція преципітації за Асколі. При обліку результатів через декілька хвилин після поєднання імунної сироватки та екстракту шкури було відмічено утворення білуватого кільця. Про що свідчить даний результат?
 • A. Наявність збудника бруцельозу
 • B. Наявність поверхневого антигену ешеріхій
 • C. Наявність антигену вірулентного сальмонел
 • D. Наявність антигенів сибірки
 • E. Наявність токсину анаеробної інфекції
16.   Після прийому блокатору мембранних циторецепторів хворий скаржиться на відчуття сухості в роті. Блокатор яких циторецепторів приймав пацієнт?
 • A. а-адренорецептори
 • B. Н-холінорецептори
 • C. М-холінорецептори
 • D. а- та в-адренорецептори
 • E. в-адренорецептори
17.   До стоматолога звернувся чоловік 35-ти років зі скаргами на зменшення щільності зубної тканини, підвищену крихкість зубів при вживанні твердої їжі. Лабораторно визначили співвідношення Ca/P в емалі при зіскоблюванні. Яке значення цього показника свідчить про посилення демінералізації?
 • A. 2,5
 • B. 1,67
 • C. 1,5
 • D. 0,9
 • E. 1,85
18.   У хворого зі скаргами на часті рідкі випорожнення з кров’ю ("малинове желе") при мікроскопічному дослідженні були виявлені великі клітини з одним ядром та поглиненими еритроцитами. Для якого з найпростіших характерна така морфологічна форма?
 • A. Giardia lamblia
 • B. Campylobacter jejuni
 • C. Toxoplasma gondii
 • D. Balantidium coli
 • E. Entamoeba histolytica
19.   У пацієнта на слизовій оболонці ротової порожнини, носа та губах з’явились везикулярні пухирці. Стоматолог запідозрив везикулярний стоматит. Яке дослідження надасть можливість підтвердити діагноз?
 • A. Постановка алергічної проби
 • B. Виділення вірусу з везикулярної рідини
 • C. Мікроскопія везикулярної рідини
 • D. Зараження тварин везикулярною рідиною
 • E. Виділення бактерій з везикулярної рідини
20.   У собаки через 1-2 доби після видалення прищитоподібних залоз спостерігались: млявість, спрага, різке підвищення нервово-м’язової збудливості з розвитком тетанії. Яке порушення обміну електролітів має місце при цьому?
 • A. Гіпомагніємія
 • B. Гіпокальціємія
 • C. Гіпермагніємія
 • D. Гіперкальціємія
 • E. Гіпонатріємія
21.   У хворого з тяжкою травмою верхньої кінцівки спостерiгається порушення процесів регенерації хрящової тканини внаслідок пошкодження мало диференційованих клітин хрящового ди-ферону. Які клітини зазнали ушкодження?
 • A. Клітини зони молодого хряща
 • B. Клітини, що надходять з кровоносних судин
 • C. Клітини внутрішнього шару охрястя
 • D. Клітини у складі ізогенних груп
 • E. Клітини зовнішнього шару охрястя
22.   Хворий надійшов до інфекційного відділення: шкіра суха, тургор шкіри знижений, випорожнення у вигляді "відвару рису". Встановлено діагноз: холера. Яке порушення водно-електролітного балансу найбільш імовірно виникає при даному захворюванні?
 • A. Гіпоосмотична гіпергідратація
 • B. Гіперосмотична гіпергідратація
 • C. Гіперосмотична гіпогідратація
 • D. Ізоосмотична гіпогідратація
 • E. Гіпоосмотична гіпогідратація
23.   У клітині людини відбувається транскрипція. Фермент РНК-полімераза, пересуваючись вздовж молекули ДНК, досяг певної послідовності нуклеотидів. Після цього транскрипція припинилась. Ця ділянка дНк має назву:
 • A. Регулятор
 • B. Оператор
 • C. Промотор
 • D. Термінатор
 • E. Репресор
24.   Хворому 60-ти років важко формувати і рухати харчову грудку, що порушує процес їжі. При цьому язик нерухомий, мова стає неможливою. Причиною цього може бутити порушення функції такого нерва:
 • A. Додатковий
 • B. Язикоглотковий
 • C. Трійчастий
 • D. Під’язиковий
 • E. Лицевий
25.   У людини має місце травматичне пошкодження скроневої зони кори великих півкуль. Це призведе до порушення формування таких відчуттів:
 • A. Температурні
 • B. Слухові
 • C. Зорові
 • D. Дотикові
 • E. Смакові
26.   Слизова оболонка трубчастого органу вкрита перехідним епітелієм, утворює поздовжні складки. М’язова оболонка складається з двох шарів у верхній половині і трьох у нижній. Який це орган?
 • A. Сечовід
 • B. Сечовий міхур
 • C. Стравохід
 • D. Маткова труба
 • E. Пряма кишка
27.   Людина вживає суху їжу. Які слинні залози при цьому секретують найбільше слини?
 • A. Під’язикові
 • B. Піднебінні
 • C. Щічні
 • D. Привушні
 • E. Підщелепні
28.   Під час оформлення дитини до школи для вирішення питання про необхідність ревакцинації поставлена проба Манту, яка виявилася негативною. Про що свідчить даний результат проби?
 • A. Відсутність клітинного імунітету до туберкульозу
 • B. Відсутність антитоксичного імунітету до туберкульозу
 • C. Наявність антитіл до туберкульозних бактерій
 • D. Наявність клітинного імунітету до туберкульозу
 • E. Відсутність антитіл до туберкульозних бактерій
29.   Лікар прогнозує можливість запалення клітковини орбіти при наявності гнійного запалення в ділянці підочно-ямкового простору. Через яке з утворень можливе поширення інфекції?
 • A. Canalis pterygoideus
 • B. Fissura orbitalis inferior
 • C. Canalis incisivus
 • D. Canalis nasolacrimalis
 • E. Canalis infraorbitalis
30.   У людини цистинурія проявляється у вигляді наявності цистинових камінців у нирках (гомозиготи) або підвищеним рівнем цистину в сечі (гетерозиготи). Захворювання цистинурією є моногенним. Визначити тип взаємодії генів цистинурії і нормального вмісту цистину в сечі:
 • A. Комплементарність
 • B. Повне домінування
 • C. Епістаз
 • D. Кодомінування
 • E. Неповне домінування
31.   При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 1,0. Це озна- чає, що у клітинах досліджуваного переважно окислюються:
 • A. Жири
 • B. Вуглеводи
 • C. Білки та вуглеводи
 • D. Вуглеводи та жири
 • E. Білки
32.   Під час огляду школярів першого класу стоматолог виявив, що у дитини зуби жовто-коричневого кольору, два з них надщерблені. Зі слів дитини, до цього його лікували від пневмонії "якимись таблетками". Який препарат міг так негативно вплинути на зуби?
 • A. Доксициклін
 • B. Ампіцилін
 • C. Еритроміцин
 • D. Бісептол
 • E. Оксацилін
33.   У новонародженого хлопчика спостерігається деформація мозкового та лицьового черепа, мікрофтальмія, деформація вушної раковини, вовча паща. Каріотип дитини виявився 47, XY,13+. Про яку хворобу йдеться?
 • A. Синдром Едвардса
 • B. Синдром Патау
 • C. Синдром Дауна
 • D. Синдром Клайнфельтера
 • E. Синдром Шерешевського-Тернера
34.   Хворий надійшов до хірургічного відділення з діагнозом гострий панкреатит. Розпочато консервативне лікування. Призначення якого препарату є патогенетично обґрунтованим?
 • A. Контрикал
 • B. Фібринолізин
 • C. Трипсин
 • D. Хімотрипсин
 • E. Панкреатин
35.   Під час гістологічного вивчення мі-кропрепаратів зуба людини похилого віку виявлені великі вакуолі в одонто-бластах. Тканина пульпи нагадує сітку з гіалінізованих тонких волокон, частина одонтобластів дуже низькі, у вигляді "ниточки". Для якого захворювання характерні такі зміни?
 • A. Дефекти пульпи зуба
 • B. Сітчаста атрофія пульпи
 • C. Вроджене недорозвинення пульпи
 • D. -
 • E. Гострий пульпіт
36.   Хворому на ішемічну хворобу серця з передсердною екстрасистолією призначено препарат, який переважно блокує калієві канали, знижує адренергічні впливи на серце, суттєво подовжує потенціал дії, розширює коронарні судини. Який препарат призначено?
 • A. Аміодарон
 • B. Лізиноприл
 • C. Нітрогліцерин
 • D. Корглікон
 • E. Добутамін
37.   Хворий тривалий час вживав антибіотики широкого спектру дії, що викликали зниження апетиту та пронос з гнилісним запахом. Про яку побічну дію йдеться?
 • A. Алергічна реакція
 • B. Ототоксична дія
 • C. Нефротоксична дія
 • D. Кардіотоксична дія
 • E. Дисбактеріоз
38.   У жінки 35-ти років із хронічним захворюванням нирок розвинувся осте-опороз. Дефіцит якої з перерахованих нижче речовин є основною причиною цього ускладнення?
 • A. D2
 • B. 25-гідрокси-Д3
 • C. D3
 • D. Холестерин
 • E. 1,25-дигідрокси-Дз
39.   Під час мікроскопічного дослідження в залозі дитини 10-ти років були визначені тільки серозні кінцеві відділи, міжчасточкові протоки вистелені двошаровим чи багатошаровим епітелієм. Визначте залозу:
 • A. Підщелепна
 • B. Привушна
 • C. Під’язикова
 • D. Печінка
 • E. Підшлункова
40.   У пацієнта з’явились герпетичні висипання. Який засіб необхідно призначити?
 • A. Бензилпеніцилін
 • B. Ацикловір
 • C. Бісептол
 • D. Клотримазол
 • E. Гентаміцин
41.   У хворого, який страждає на вугри та запальні зміни шкіри обличчя, при мікроскопії матеріалу з осередків ураження виявлені живі членистоногі розміром 0,2-0,5 мм. Вони мають витягнуту червоподібну форму, чотири пари коротких кінцівок, розміщених у середній частині тіла. Виявлені членистоногі викликають:
 • A. Фтиріоз
 • B. Шкірний міаз
 • C. Коросту
 • D. Педикульоз
 • E. Демодекоз
42.   В селищі у декількох господарствах було виявлено масову загибель щурів. Виникла підозра, що причиною може бути чума. Які постмортальні дослідження тварин слід провести з метою екстреного встановлення збудника інфекції?
 • A. Реакція зв’язування комплементу
 • B. Реакція кільцепреципітації
 • C. Реакція пасивної аглютинації
 • D. Реакція нейтралізації
 • E. Реакція аглютинації
43.   У хворого на хронічний гепатит видалили зуб. Кровотеча, що виникла після цього, не припинялася впродовж 2 годин. Проведене дослідження системи гемостазу встановило зменшення вмісту в плазмі крові декількох факторів зсідання. Порушення якої функції печінки призвело до порушення гемостазу у цього хворого?
 • A. Травна
 • B. Захисна
 • C. Білоксинтезуюча
 • D. Гормональна
 • E. Антитоксична
44.   У дитини 12-ти років непереноси-мість ряду харчових продуктів. Їх вживання викликає алергічну реакцію у вигляді висипань на шкірі, що сверблять. Який антигістамінний засіб слід призначити, щоб не заважати шкільним заняттям дитини (не викликати сонливості)?
 • A. Мезатон
 • B. Лоратадин
 • C. Димедрол
 • D. Диклофенак-натрій
 • E. Еуфілін
45.   Пацієнт скаржиться на постійні кровотечі з ясен, які спостерігаються з дитинства. Аналіз крові виявив дефіцит VIII плазменного фактору зсідання крові. Це означає, що у пацієнта, перш за все, порушено:
 • A. Агрегація тромбоцитів
 • B. Адгезія тромбоцитів
 • C. Утворення тромбіну
 • D. Утворення протромбінази
 • E. Утворення фібрину
46.   На розтині тіла чоловіка, який помер на 5-у добу захворювання черевним тифом, виявлені наступні зміни: групові фолікули клубової кишки збільшені, повнокровні і виступають над слизовою оболонкою, на їх поверхні видно борозни та звивини. Гістологічно: повнокров’я і набряк тканини, наявність гранульом, які складаються з великих клітин зі світлою цитоплазмою і містять черевнотифозні палички. Про який період місцевих змін при черевному тифі можна думати?
 • A. Стадія некрозу
 • B. Стадія утворення виразок
 • C. Стадія мозкоподібного набухання
 • D. Стадія "чистих"виразок
 • E. Стадія загоєння виразок
47.   У хворого на алкоголізм почався алкогольний психоз із вираженим психомоторним збудженням. Який препарат з групи нейролептиків слід призначити з метою надання швидкої допомоги?
 • A. Фторотан
 • B. Аміназин
 • C. Натрію бромід
 • D. Діазепам
 • E. Резерпін
48.   При дослідженні бронхобіоптату встановлено: атрофія слизової оболонки, кістозне перетворення залоз, осередкова метаплазія покривного призматичного епітелію в багатошаровий плоский, збільшення числа келихоподібних клітин; місцями - у стінці бронха та особливо у слизовій оболонці різко виражена клітинна запальна інфільтра- ція і розростання грануляційної тканини, яка вибухає у просвіт бронха у вигляді поліпа. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Часткова пневмонія
 • B. Хронічний бронхіт
 • C. Бронхопневмонія
 • D. Гострий бронхіт
 • E. !нтерстиційна пневмонія
49.   Хворого доставили до клініки у коматозному стані. В анамнезі цукровий діабет II типу впродовж 5-ти років. Об’єктивно: дихання шумне, глибоке, у видихуваному повітрі чути запах ацетону. Вміст глюкози у крові 15,2 ммоль/л, кетонових тіл - 100 мкмоль/л. Для якого ускладнення цукрового діабету характерні такі клінічні прояви?
 • A. Гіперглікемічна кома
 • B. Печінкова кома
 • C. Гіпоглікемічна кома
 • D. Кетоацидотична кома
 • E. Гіперосмолярна кома
50.   В осередку запалення у судинах мікроциркуляторного русла відзначається підвищення їх проникливості, збільшення гідродинамічного тиску. У міжтканинній рідині має місце підвищення осмотичної концентрації і дисперсності білкових структур. Який вид набряку буде спостерігатися в даному випадку?
 • A. Гідродинамічний
 • B. Мембраногенний
 • C. Лімфогенний
 • D. Колоїдно-осмотичний
 • E. Змішаний
51.   Хворий 60-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на загруднинний біль після фізичного навантаження. Лікар призначив нітрогліцерин. Після засто- сування препарату загруднинний біль зник, проте з’явився сильний біль голови. Який можливий механізм цієї побічної дії?
 • A. Блокада а-адренорецепторів
 • B. Зменшення накопичення іонів кальцію
 • C. Блокада фосфодиестерази
 • D. Гальмування утворення медіаторів у мозку
 • E. Підвищення внутрішньочерепного тиску
52.   В лабораторію направлено матеріал білуватого нашарування із слизової оболонки ротової порожнини. Висів матеріалу зроблено на середовище Са-буро, відмічено ріст сметаноподібних колоній, бактеріоскопія виявила короткі бруньковані нитки. До збудників якої інфекції відносять ізольовані мікроорганізми?
 • A. Рікетсіоз
 • B. Мікоплазмоз
 • C. Спірохетоз
 • D. Мікоз
 • E. Хламідіоз
53.   У хворого внаслідок інсульту утворилася гематома в коліні внутрішньої капсули, що призвело до паралічу мімічних та жувальних м’язів. Який провідний шлях ушкоджено?
 • A. Tr. cortico-thalamicus
 • B. Tr. cortico-nuclearis
 • C. Tr. cortico-fronto-pontinus
 • D. Tr. cortico-spinalis
 • E. Tr. cortico-temporo-parieto-occipito-pontinus
54.   При токсичному ушкодженні гепа-тоцитів з порушенням їх білковосинте-зуючої функції у пацієнта різко знизився вміст альбумінів у плазмі крові та онкотичний тиск плазми. Що буде наслідком цих змін?
 • A. Поява набряків
 • B. Зменшення ШОЕ
 • C. Збільшення об’єму циркулюючої крові
 • D. Збільшення густини крові
 • E. Зменшення діурезу
55.   У хлопчика із синдромом Дауна спостерігаються аномалії лицевої частини черепа, включаючи гіпоплазію верхньої щелепи, високе піднебіння, неправильний ріст зубів. Який із каріотипів притаманний цій дитині?
 • A. 48, XXYY
 • B. 47, XY+21
 • C. 47XY+18
 • D. 47, XXY
 • E. 48, XXXY
56.   Хворій 65-ти років, що страждає на інсулінонезалежний цукровий діа- бет, призначили всередину глібенкла-мід. Вкажіть механізм гіпоглікемічної дії цього препарату:
 • A. Пригнічує а-глюкозидазу і розпад полісахаридів
 • B. Пригнічує всмоктування глюкози у кишківнику
 • C. Пригнічує глюконеогенез у печінці
 • D. Стимулює виділення ендогенного інсуліну в-клітинами
 • E. Посилює утилізацію глюкози периферичними тканинами
57.   У підлітка було видалено зуб із застосуванням новокаїну. Через 10 хвилин у нього з’явилися 6лідість шкірних покривів, задишка, гіпотензія. При розвитку цієї реакції алерген на тканинних базофілах реагує з:
 • A. Т-лімфоцитами
 • B. IgA
 • C. IgM
 • D. IgE
 • E. IgD
58.   В червоному кістковому мозку в постембріональному гемопоезі в клітинах одного з диферонів поступово знижується базофілія цитоплазми і підвищується оксифілія, ядро виштовхується. Для якого виду гемопоезу характерні дані морфологічні зміни?
 • A. Еритропоез
 • B. Базофілоцитопоез
 • C. Лімфопоез
 • D. Еозинофілоцитопоез
 • E. Нейтрофілоцитопоез
59.   Після травматичного видалення зуба хворий скаржиться на сильний, тупий, без чіткої локалізації біль у ясні, підвищення температури тіла до 37,5oC. Діагностований альвеоліт. Який вид болю в цього хворого?
 • A. Епікритичний
 • B. Вісцеральний
 • C. Протопатичний
 • D. Відбитий
 • E. Фантомний
60.   Людина в стані спокою штучно примушує себе дихати часто і глибоко впродовж 3-4 хвилин. Як це відбивається на кислотно-лужній рівновазі організму?
 • A. Виникає дихальний ацидоз
 • B. Виникає дихальний алкалоз
 • C. Кислотно-лужна рівновага не змінюється
 • D. Виникає метаболічний ацидоз
 • E. Виникає метаболічний алкалоз
61.   У зв’язку з підозрою на внутрі-шньолікарняну інфекцію проведено обстеження у відділенні хірургічної стоматології. У кількох пацієнтів, а також на деяких предметах догляду виявлено золотистий стафілокок. Які властивості виділених культур дають можливість встановити їх походження з одного джерела?
 • A. Антигенна структура
 • B. Біохімічні властивості
 • C. Чутливість до антибіотиків
 • D. Фаготипування
 • E. Пігментоутворення
62.   Хворого після автомобільної аварії госпіталізовано з масивною кровотечею з м’яких тканин обличчя. Яку артерію треба притиснути, щоб зупинити кровотечу?
 • A. Підключична
 • B. Внутрішня сонна
 • C. Верхньощелепна
 • D. Язикова
 • E. Лицева
63.   У хворого 75-ти років, який страждав на розповсюджений атеросклероз та помер від хронічної серцевої недостатності, на розтині виявлені звужені деформовані коронарні артерії, горбиста інтима на розрізі білого кольору, кам’яниста. Назвіть стадію морфогене-зу атеросклерозу:
 • A. Стадія атероматоза
 • B. Ліпоїдоз
 • C. Ліпосклероз
 • D. Атерокальциноз
 • E. Доліпідна стадія
64.   У чоловіка 30-ти років на нижній щелепі зліва в ділянці моляра визначається пухлиноподібне утворення щільної консистенції, дрібногорбисте, що значно деформує щелепу. Утворення місцями нечітко відшароване від кісткової тканини. Мікроскопічно: у стромі біоптату виявляються тяжі, фолікули, на периферії яких - клітини одонтоген-ного циліндричного епітелію, у центрі -зірчасті клітини, які нагадують пульпу емалевого органа. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Остеобластокластома
 • B. Амелобластома
 • C. Аденоматоїдна пухлина
 • D. Первинний внутрішньокістковий рак
 • E. Аденокарцинома
65.   Під час травми грудної клітки пошкоджена хрящова частина ребра. За рахунок якого шару охрястя відбудеться регенерація хряща?
 • A. Хондрогенний
 • B. Фіброзний
 • C. Еластичний
 • D. Волокна Шарпея
 • E. Колагеновий
66.   У хворого на цукровий діабет розвинулася діабетична кома внаслідок порушення кислотно-основного стану. Який вид порушення кислотно-основного стану виник при цьому?
 • A. Метаболічний ацидоз
 • B. Негазовий алкалоз
 • C. Метаболічний алкалоз
 • D. Респіраторний ацидоз
 • E. Газовий алкалоз
67.   У 19-річної дівчини клінічно виявлено наступну групу ознак: низький зріст, статевий інфантилізм, відставання у інтелектуальному та статевому розвитку, вада серця. Які найбільш імовірні причини даної патології?
 • A. Трисомія по 18-й хромосомі
 • B. Часткова моносомія
 • C. Трисомія по 20-й хромосомі
 • D. Моносомія за Х-хромосомою
 • E. Трисомія по 13-й хромосомі
68.   Для морфологічного дослідження представлена ендокринна залоза, паренхіма якої складається з епітелію та нервової тканини. В епітеліальних тра-бекулах виявляється 2 типи клітин: хро-мофільні та хромофобні. Визначте даний орган:
 • A. Прищитоподібна залоза
 • B. Надниркова залоза
 • C. Щитоподібна залоза
 • D. Гіпоталамус
 • E. Гіпофіз
69.   В процесі гістогенезу тканин зуба з певних причин вчасно не утворився дентин. Який процес подальшого гістогенезу не відбудеться або буде віддалений у часі?
 • A. Утворення емалі
 • B. Утворення клітинного цементу
 • C. Утворення предентинового простору
 • D. Утворення безклітинного цементу
 • E. Утворення пульпи
70.   У пульпі зуба є зона, у якій судини і нерви оточені колагеновими та ретикулярними волокнами, фібробластами, макрофагами, мало диференційованими клітинами - перицитами, адвенти-ційними клітинами, тканинними базофілами. Як називається ця зона пульпи?
 • A. Предентинна
 • B. Центральна
 • C. Коренева
 • D. Проміжна
 • E. Коронкова
71.   Після тривалого фізичного навантаження під час заняття з фізичної культури у студентів розвинулась м’язова крепатура. Причиною її виникнення стало накопичення у скелетних м’язах молочної кислоти. Вона утворилась після активації в організмі студентів:
 • A. Ілюконеогенезу
 • B. Ілікогенезу
 • C. Гліколізу
 • D. Пентозофосфатного циклу
 • E. Ліполізу
72.   В ендокринологічному відділенні обласної лікарні знаходиться хворий із скаргами на швидку втомлюваність, поганий апетит. З анамнезу відомо: тривалий час лікувався кортикостероїдами з приводу бронхіальної астми. Об’єктивно: АТ- 90/60 мм рт.ст., гіперпігментація шкіри. Яке захворювання можна запідозрити у хворого?
 • A. Хвороба Іценка-Кушінга
 • B. Хвороба Аддісона
 • C. Хвороба Кона
 • D. Хвороба Грейвса
 • E. Хвороба Сімондса
73.   У першому критичному періоді в матковій трубі з невідомої причини в зародку відбулося розчинення оболонки запліднення. Яке ускладнення вагітності можливе в цьому випадку?
 • A. Утворення двох бластоцист
 • B. Загибель зародка
 • C. Повернення бластоцисти назад в ампулярну зону труби
 • D. Інвагінація стінки бластоцисти
 • E. Імплантація зародка в стінці труби
74.   Чоловік, який багато років страждав на бронхіальну астму, помер від ядухи. При гістологічному дослідженні легень виявлено: в просвітах бронхіол та дрібних бронхів багато слизу з домішкою еозинофілів, склероз міжальвео-лярних перегородок, розширення просвітів альвеол. Який з механізмів розвитку реакції гіперчутливості має місце?
 • A. Цитоліз, обумовлений лімфоцитами
 • B. Імунокомплексна реакція
 • C. Цитотоксична реакція
 • D. Реагінова реакція
 • E. Гранулематоз
75.   У чоловіка 46-ти років на шкірі визначалась пляма темного кольору, яка вибухала та не спричиняла турбот. З часом пляма почала збільшуватись, з’явився біль, колір став чорно-коричневим; почав пальпуватися вузлик. На гістологічному дослідженні видаленої тканини визначалися веретеноподібні та поліморфні клітини, з численними мітозами, цитоплазма яких вміщувала пігмент бурого кольору. Про яку пухлину йдеться?
 • A. Меланома
 • B. -
 • C. Невус
 • D. Гемангіома
 • E. Базаліома
76.   Хворий потрапив до щелепно-лицьового відділення з переломом виличної дуги. У хворого утруднене закривання рота. Порушення функції якого м’язу призвело до цього?
 • A. Присередній крилоподібний
 • B. Жувальний
 • C. Виличний
 • D. Бічний крилоподібний
 • E. Двочеревцевий
77.   Під час операції на щелепно-лицьовій ділянці для зниження секреції слинних залоз хворому ввели атропіну сульфат. Виникли тахікардія, сухість та гіперемія шкіри, параліч акомодації та підвищення внутрішньоочного тиску. Який антагоніст доцільно використати в даному випадку?
 • A. Атенолол
 • B. Дипіридамол
 • C. Прозерин
 • D. Скополаміну гідробромід
 • E. Платифіліну гідротартрат
78.   У людини під впливом іонізуючого випромінювання в крові зменшилася кількість гранулоцитів. Який механізм лежить в основі цих змін?
 • A. Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку
 • B. Розвиток аутоімунного процесу
 • C. Підвищене руйнування лейкоцитів
 • D. Пригнічення лейкопоезу
 • E. Збільшений перехід гранулоцитів в тканини
79.   Під час розвитку облітеруючого атеросклерозу у хворих виникають зміни в судинах нижніх кінцівок. На гістологічному препараті такої судини добре виражені внутрішня та зовнішня еластичні мембрани, у середній оболонці багато міоцитів. Яка судина ушкоджується при цьому захворюванні?
 • A. Вена з сильним розвитком м’язів
 • B. Лімфатична судина
 • C. Артерія м’язового типу
 • D. Артерія змішаного типу
 • E. Артерія еластичного типу
80.   У чоловіка 52-х років при піднятті надмірної ваги виникло грижове ви-п’ячування в здухвинній ділянці. Через яке анатомічне утворення найімовірніше виникло грижове вип’ячування?
 • A. Canalis inguinalis
 • B. Anulus femoralis
 • C. Lig. inguinalis
 • D. Anulus umbilicalis
 • E. Linea alba
81.   У хворого з гломерулонефритом виявлено: анасарка, АТ- 185/105 мм рт.ст., анемія, лейкоцитоз, гіперазотемія, гі-попротеїнемія. Який показник свідчить про ускладнення гломерулонефриту нефротичним синдромом?
 • A. Гіпопротеїнемія
 • B. Гіперазотемія
 • C. Артеріальна гіпертензія
 • D. Анемія
 • E. Лейкоцитоз
82.   У хворої 35-ти років з хронічним періодонтитом біля кореня 15 зуба видалено кісту діаметром 3 см. При гістологічному досліджені встановлено, що стінка її тонка, утворена зрілою сполучною тканиною, яка інфільтрована лімфоцитами і плазматичними клітинами, внутрішня поверхня вистелена багатошаровим плоским епітелієм без ознак кератинізації, в порожнині серозний ексудат. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Фолікулярна кіста
 • B. Примордіальна кіста
 • C. Радикулярна кіста
 • D. Фолікулярна амелобластома
 • E. Херувізм
83.   У хворого після застудного захворювання з’явилося порушення больової і температурної чутливості передніх 2/3 язика. Який із нервів при цьому постраждав?
 • A. Під’язиковий
 • B. Додатковий
 • C. Трійчастий
 • D. Блукаючий
 • E. Язикоглотковий
84.   Хворий 43-х років тривалий час не отримував з їжею достатньої кількості вітаміну C, що призвело до порушень в утворенні колагенових волокон. Яка структура підтримуючого апарата зуба буде страждати у першу чергу?
 • A. Епітелій ясен
 • B. Періодонт
 • C. Епітелій борозни
 • D. Дентин
 • E. Ясеневі кишені
85.   У хворого, що харчувався винятково полірованим рисом, недостатність тіаміну стала причиною поліневриту. Екскреція якої сполуки з сечею може бути індикатором цього авітамінозу?
 • A. Фенілпіруват
 • B. Сечова кислота
 • C. Метил-малонова кислота
 • D. Піровиноградна кислота
 • E. Малат
86.   У хворого, прооперованого з приводу ускладненого апендициту, в крові: ер.- 4,0 • 1012/л, НЬ- 120 г/л, кП -0,9, лейк.- 18 • 109/л, б.- 0, е.- 0, ю.- 0, п/я.- 20%, с/я.- 53%, л.- 21%, м.- 6%. Як називається такий зсув лейкоцитарної формули?
 • A. Регенеративно-дегенеративний
 • B. Дегенеративний зсув вліво
 • C. Зсув вправо
 • D. Регенеративний зсув вліво
 • E. Гіперрегенеративний
87.   У чоловіка 56-ти років системний артеріальний тиск становить 135/100 мм рт.ст. Збільшення якого з наведених чинників є найімовірнішою причиною збільшення діастолічного тиску у людини?
 • A. Еластичність артеріальних судин
 • B. Насосна функція серця
 • C. Загальний периферичний опір
 • D. Частота серцевих скорочень
 • E. Об’єм циркулюючої крові
88.   У хворого 70-ти років діагностовано крововилив у стовбур мозку. Обстеження виявило підвищення тонусу м’язів-згиначів на тлі зниження тонусу м’язів-розгиначів. Подразненням яких структур мозку можна пояснити зміни тонусу м’язів?
 • A. Чорна речовина
 • B. Вестибулярні ядра
 • C. Червоні ядра
 • D. Ретикулярна формація
 • E. Чотиригорбикова структура
89.   До стоматолога звернувся пацієнт з артритом скронево-нижньощелепного суглоба. Лікар-стоматолог призначив мазь із диклофенак-натрієм. Який механізм дії цього лікарського засобу?
 • A. Активація опіатних рецепторів
 • B. Блокада опіатних рецепторів
 • C. Активація циклооксигенази
 • D. Пригнічення циклооксигенази
 • E. Пригнічення фосфоліпази
90.   У чоловіка 40-ка років на шиї виявлено пухлиноподібне утворення розміром 8х7 см, яке хірург видалив неповністю через інтимний зв’язок з великими судинами. Мікроскопічно в ньому виражений тканинний і клітинний атипізм, клітини типу ліпобластів різного ступеня зрілості, з поліморфізмом, гіперхромією ядер, патологічними мітозами, осередками некрозу. Визначте гістологічну форму пухлини:
 • A. Ліпома
 • B. Фібросаркома
 • C. Гібернома
 • D. Ліпосаркома
 • E. Фіброма
91.   Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устій сечоводів сеча не поступає. Яку структуру сечовидільної системи було ушкоджено під час операції?
 • A. Uretra
 • B. Ren
 • C. Ureter
 • D. Pelvis renalis
 • E. Vesica urinaria
92.   Хворий потрапив до лікарні після іонізуючого опромінення зі скаргами на блювання, анорексію, біль у різних ділянках живота, наявність крові у калі, підвищення температури тіла, кволість. Для якої форми гострої променевої хвороби характерна така клінічна картина?
 • A. Церебральна
 • B. Кишкова
 • C. Змішана
 • D. Кістковомозкова
 • E. Токсемічна
93.   Хворому чоловіку 60-ти років після операції потрібно вивести сечу катетером. В якому місці сечівника можна зробити прорив при недостатньо вмілій маніпуляції (найбільш звужена у нормі частина)?
 • A. Pars prostatica
 • B. Pars spongiosa
 • C. Pars membranacea
 • D. Ostium uretrae externum
 • E. Fossa navicularis
94.   За проханням лікаря хворий після звичайного вдиху зробив максимально глибокий видих. Які м’язи з наведених нижче беруть участь у такому видоху?
 • A. Живота
 • B. Зовнішні міжреберні
 • C. Грудні
 • D. Трапецієподібні
 • E. Діафрагма
95.   У пацієнта виник спазм гладеньких м’язів бронхів. Застосування антагоністів яких рецепторів буде фізіологічно доцільним для надання невідкладної допомоги?
 • A. Н-холінорецептори
 • B. Аденозинові рецептори
 • C. в-адренорецептори
 • D. М-холінорецептори
 • E. а-адренорецептори
96.   При розтині тіла чоловіка, померлого від внутрішньокишкової кровотечі, в клубовій кишці спостерігається некроз групових і солітарних фолікулів, імбібіція мертвих тканин жовчю і кров’ю; в нижньому відрізку кишки -явища секвестрації та відторгнення некротичних мас з утворенням дефектів. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
 • A. Хвороба Крона
 • B. Черевний тиф, стадія некрозу
 • C. Черевний тиф, стадія "бру- дних"виразок
 • D. Черевнотифозна форма сальмонельозу
 • E. Черевний тиф, стадія "чи- стих"виразок
97.   У хворого у результаті розладу моз- кового кровообігу порушений акт ковтання, він може поперхнутися під час прийому рідкої їжі. Вкажіть, який відділ мозку уражений?
 • A. Довгастий мозок
 • B. Шийний відділ спинного мозку
 • C. Середній мозок
 • D. Мозочок
 • E. Проміжний мозок
98.   У стоматологічній практиці широко використовується місцеве знеболювання, коли до розчину новокаїну додають 0,1% розчин адреналіну. Адреналін, що додається, викликає:
 • A. Зниження артеріального тиску
 • B. Місцеве розширення судин
 • C. Підвищення артеріального тиску
 • D. Місцеве звуження судин
 • E. Зниження опору судин
99.   На гістологічному препараті сагітального розрізу закладки нижньої щелепи 3,5-місячного плоду людини спостерігається епітеліальний емалевий орган, оточений компактно розташованими мезенхімними клітинами. Як називається це мезенхімне утворення?
 • A. Зубний мішечок
 • B. Зовнішні емалеві клітини
 • C. Внутрішні емалеві клітини
 • D. Пульпа емалевого органа
 • E. Зубний сосочок
100.   Пацієнт скаржиться на свербіж шкіри, особливо між пальцями рук, у пахвинних западинах, на нижній частині живота. При огляді в цих ділянках шкіри виявлено маленькі пухирці. Під час лабораторної діагностики встановлено, що причиною цього стану є представник членистоногих. Вкажіть назву хвороби, спричинену цим членистоногим:
 • A. Короста
 • B. Демодекоз
 • C. Педикульоз
 • D. Міаз
 • E. Дерматотропний лейшманіоз
101.   У жінки 46-ти років видалена пухлина правої привушної ділянки, яка поступово збільшувалася протягом 5 років. Макроскопічно: інкапсульова-ний вузол діаметром 60 мм еластичної консистенції, тканина бiлувато-dра з множинними дрі6ними кiстами, що містять слиз. Мікроскопічно: дуктальні структури або осередки солідної будови, що складаються з мономорфних полігональних та кубічних клітин, між ними розміщуються ділянки міксоїдної і хондроїдної речовини. Діагностуйте пухлину:
 • A. Мукоепідермальна пухлина
 • B. Мономорфна аденома
 • C. Плеоморфна аденома
 • D. Аденолімфома
 • E. Аденокістозна карцинома
102.   У хворого на 2-3 день після операції резекції шлунка не відновилась перистальтика кишок. Що потрібно призначити хворому для стимуляції рухової функції шлунково-кишкового тракту?
 • A. Празозин
 • B. Прозерин
 • C. Циклодол
 • D. Норадреналіну гідротартрат
 • E. Атропіну сульфат
103.   Хворий 37-ми років за останні три місяці схуд на 5 кг, скаржиться на тремор рук, підвищене потовиділення, екзофтальм, тахікардію. Збільшення секреції якого гормону може бути причиною цього?
 • A. Інсулін
 • B. Кортизол
 • C. Тиреокальцитонін
 • D. Глюкагон
 • E. Тироксин
104.   У чоловіка 71-го року впродовж 10 днів спостерігався пронос з домішками у калі слизу та крові. Хворого було госпіталізовано у тяжкому стані, помер через 2 доби. При розтині тіла померлого виявлено: дифтеритичний коліт з множинними виразками неправильної форми різної глибини в сигмоподібній і прямій кишках. При бактеріологічному дослідженні висіяно шигели. Яке основне захворювання у хворого?
 • A. Дизентерія
 • B. Черевний тиф
 • C. Ієрсиніоз
 • D. Неспецифічний виразковий коліт
 • E. Сальмонельоз
105.   У жінки 30-ти років зменшений вміст ферментів у підшлунковому соці. Недостатня секреція якого гастроінте-стинального гормону може бути причиною цього?
 • A. Соматостатин
 • B. Вазо-інтестинальний пептид
 • C. Холецистокінін-панкреозимін
 • D. Секретин
 • E. Шлунково-інгібуючий пептид
106.   Чоловік 50-ти років хворіє на хронічний бронхіт, скаржиться на задишку при фізичному навантаженні, постійний кашель з відходженням харкотиння. При обстеженні діагностовано ускладнення - емфізема легень. Чим вона обумовлена?
 • A. Зниженням еластичних властивостей легень
 • B. Порушенням вентиляційно-перфузійного співвідношення в легенях
 • C. Зменшенням альвеолярної вентиляції
 • D. Зменшенням перфузії легень
 • E. Зменшенням розтяжності легень
107.   При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи лікар повинен пам’ятати про м’яз, який при скороченні відтягує назовні капсулу і суглобовий диск скронево-нижньощелепного суглоба. Який це м’яз?
 • A. M. mylohyoideus
 • B. M. pterygoideus lateralis
 • C. M. pterygoideus medialis
 • D. M. temporalis
 • E. M. masseter
108.   Депресії, емоційні розлади є наслідком нестачі у головному мозку нора-дреналіну, серотоніну та інших біогенних амінів. Збільшення їх вмісту у си-напсах можна досягти за рахунок антидепресантів, які гальмують активність такого ферменту:
 • A. Моноамінооксидаза
 • B. Фенілаланін-4-монооксигеназа
 • C. Диамінооксидаза
 • D. Оксидаза D-амінокислот
 • E. Оксидаза L-амінокислот
109.   Внаслідок вірусного процесу в підщелепних слинних залозах відбувся значний склероз їх паренхіми і зменшилася продукція біологічно активних гормональних речовин. Через те погіршилася регенерація слизової оболонки ротової порожнини. Причиною цього є недостатній вміст у слині:
 • A. Фактора росту епітелію
 • B. Паротину
 • C. Інсуліноподібного фактора
 • D. Лізоциму
 • E. Тимоцит-трансформуючого фактора
110.   Хворий на стенокардію приймає ацетилсаліцилову кислоту в дозі 100 мг на добу. З якою метою застосовується ацетилсаліцилова кислота у даного хворого?
 • A. Для розширення коронарних судин
 • B. Для пригнічення зсідання крові
 • C. Для зниження рівня протромбіну
 • D. Для пригнічення агрегації тромбоцитів
 • E. Для зниження вмісту холестерину
111.   У ході експерименту у тварини перерізали спинний мозок нижче 5-го шийного сегменту. Внаслідок цього зовнішнє дихання у тварини:
 • A. Стане більш частим
 • B. Стане глибоким
 • C. Припиниться
 • D. Стане діафрагмальним
 • E. Стане поверхневим
112.   При лікуванні пародонтиту використовують препарати кальцію та гормон, що має здатність стимулювати мінералізацію зубів та гальмувати ре- зорбцію кісткової тканини, а саме:
 • A. Альдостерон
 • B. Паратгормон
 • C. Кальцитонін
 • D. Адреналін
 • E. Тироксин
113.   До приймального відділення надійшов хворий з ознаками гострої серцевої недостатності: блідість, акроціаноз, часте, поверхневе дихання. Який з перелічених засобів показаний у цьому випадку?
 • A. Кордіамін
 • B. Корглікон
 • C. Нітрогліцерин
 • D. Адреналіну гідрохлорид
 • E. Дигітоксин
114.   У хворого є зміни секреторної функції сльозової залози, що пов’язано з порушенням її вегетативної іннервації. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузлові парасимпатичні волокна для неї?
 • A. Ganglion pterygopalatinum
 • B. Ganglion submandibulare
 • C. Ganglion oticum
 • D. -
 • E. Ganglion ciliare
115.   Через два тижні після переливання крові у реципієнта виникла лихоманка. Про яке протозойне захворювання повинен думати лікар?
 • A. Трипаносомоз
 • B. Лейшманіоз
 • C. Амебіаз
 • D. Токсоплазмоз
 • E. Малярія
116.   До наркологічного відділєння го-спiталiзовано хворого з діагнозом -морфінізм. Лікар відзначив зниження фармакологічної активності морфіну. Як називається явище, коли зменшується ефективність препарату при повторному введенні?
 • A. Антагонізм
 • B. Звикання
 • C. Тахіфілаксія
 • D. Алергія
 • E. Кумуляція
117.   При мікроскопічному дослідженні біоптата з товстої кишки виявлена пухлина з призматичного епітелію, що формує атипові залозисті структури різної форми і величини. Базальна мембрана залоз зруйнована. Клітки пухлини поліморфні, ядра гіперхромні, відзначається велика кількість патологічних мітозів. Який діагноз найбільш вірогідний?
 • A. Слизовий рак
 • B. Аденокарцинома
 • C. Солідний рак
 • D. Недиференційований рак
 • E. Базальноклітинний рак
118.   У хворої з пухлиною підшлункової залози розвинулася механічна жовтяниця внаслідок стиснення жовчовивідної протоки. Яка протока зазнала стиснення?
 • A. Ductus hepaticus sinister
 • B. Ductus cysticus
 • C. Ductus choledochus
 • D. Ductus hepaticus communis
 • E. Ductus hepaticus dexter
119.   У чоловіка 70-ти років розвинувся протезний стоматит. Крім того, спостерігається виражене ураження куточків рота. Під час мікроскопії виявлені великі овоїдні грампозитивні клітини. Які мікроорганізми найбільш імовірно стали провідним етіологічним фактором такого ураження?
 • A. Гриби роду Candida
 • B. Нейсерії
 • C. Коринебактерії
 • D. Стафілококи
 • E. Стрептококи
120.   Дитина під час гри отримала удар у ділянку рукоятки груднини. В результаті травми постраждав орган, що знаходиться за рукояткою груднини. Назвіть цей орган:
 • A. Перикард
 • B. Вилочкова залоза
 • C. Гортань
 • D. Щитоподібна залоза
 • E. Серце
121.   У 19-ти місячної дитини із затримкою розвитку та проявами самоагре-сії вміст сечової кислоти в крові - 1,96 ммоль/л. При якому метаболічному порушенні це спостерігається?
 • A. Хвороба Іценко-Кушінга
 • B. Синдром набутого імунодефіциту
 • C. Подагра
 • D. Хвороба Гірке
 • E. Синдром Леша-Ніхана
122.   Розпад глікогену в печінці стимулюється адреналіном. Який вторинний ме-сенджер (посередник) утворюється при цьому в гепатоцитах?
 • A. Триацилгліцерол
 • B. NO
 • C. ц-ГМФ
 • D. СО
 • E. ц-АМФ
123.   У хворої дитини періодично з’являються рідкі випорожнення, іноді біль у ділянці живота, нудота, блювання. За розповіддю матері, одного разу у дитини з блювотною масою виділився гельмінт веретеноподібної форми, розміром 25 см. Яке захворювання можна запідозрити?
 • A. Ентеробіоз
 • B. Трихоцефальоз
 • C. Аскаридоз
 • D. Дракункульоз
 • E. Трихінельоз
124.   У хворого інфаркт міокарда в ділянці передньої стінки лівого шлуночка. В басейні якої судини виникло порушення кровообігу?
 • A. Передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії
 • B. Передня шлуночкова гілка правої вінцевої артерії
 • C. Огинаюча гілка лівої вінцевої артерії
 • D. Передсердно-шлуночкова гілка лівої вінцевої артерії
 • E. Ліва крайова гілка лівої вінцевої артерії
125.   Використанню глюкози клітинами передує її транспорт з екстрацелюляр-ного простору через плазматичну мембрану всередину клітини. Яким гормоном стимулюється цей процес?
 • A. Глюкагон
 • B. Тироксин
 • C. Адреналін
 • D. Альдостерон
 • E. Інсулін
126.   Хлопчик 5-ти місяців госпіталізований з приводу тонічних судом. Хворіє з народження. При огляді волосся жорстке, нігті витончені та ламкі, шкірні покриви бліді та сухі. У крові знижений вміст іонів кальцію. З чим пов’язані ці зміни?
 • A. Гіперальдостеронізм
 • B. Гіпоальдостеронізм
 • C. Гіпотиреоз
 • D. Гіперпаратиреоз
 • E. Гіпопаратиреоз
127.   У пацієнта вилучений верхній медіальний різець. Гілки якої артерії його кровопостачають?
 • A. A.palatina descendens
 • B. A.infraorbitalis
 • C. A.buccalis
 • D. A.sphenopalatina
 • E. A.alveolaris inferior
128.   У клітині людини в гранулярну ендоплазматичну сітку до рибосом доставлена і-РНК, що містить як екзонні, так і інтронні ділянки. Який процес НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ?
 • A. Транскрипція
 • B. Трансляція
 • C. Реплікація
 • D. Процесінг
 • E. Пролонгація
129.   У препараті кори головного мозку, імпрегнованому азотнокислим сріблом, ідентифікуються велетенські нейрони пірамідної форми. Який шар кори утворюють ці клітини?
 • A. Внутрішній зернистий
 • B. Молекулярний
 • C. Гангліонарний
 • D. Пірамідний
 • E. Зовнішній зернистий
130.   Хворий 50-ти років страждає на гіпертонічну хворобу. Під час фізичного навантаження у нього з’явились відчуття м’язової слабкості, нестачі повітря, синюшність слизової оболонки губ, шкіри, обличчя. Дихання супроводжувалось відчутними на відстані вологими хрипами. Який механізм лежить в основі виникнення такого синдрому?
 • A. Хронічна правошлуночкова недостатність
 • B. Тампонада серця
 • C. Гостра лівошлуночкова недостатність
 • D. Хронічна лівошлуночкова недостатність
 • E. Колапс
131.   Хворий ходить хитаючись, широко розставляючи ноги. У нього знижений тонус м’язів рук і ніг, скандована мова. У якій структурі головного мозку локалізується ураження?
 • A. Червоне ядро
 • B. Хвостате ядро
 • C. Моторна кора
 • D. Шкаралупа
 • E. Мозочок
132.   У хворого діагностовано грип. Після прийому антипіретиків стан його різко погіршився: свідомість потьмарена, АТ- 80/50 мм рт.ст., Ps- 140/хв, температура тіла різко знизилась до 35,8oC. Яке ускладнення виникло у даного хворого?
 • A. Алкалоз
 • B. Ацидоз
 • C. Гіпертермія
 • D. Колапс
 • E. Гіповолемія
133.   В гострому досліді тварині в порожнину 12-ти палої кишки ввели слабкий розчин хлористоводневої кислоти. До збільшення секреції якого гастроін-тестинального гормону це призведе?
 • A. Нейротензин
 • B. Мотилін
 • C. Гістамін
 • D. Гастрин
 • E. Секретин
134.   На гістологічному препараті представлений орган нервової системи зірчастої форми, зовні вкритий сполучнотканинною капсулою, містить мульти-полярні нейрони, різноманітні за функцією. Який це орган?
 • A. Спинномозковий ганглій
 • B. Мозочок
 • C. Вегетативний ганглій
 • D. Довгастий мозок
 • E. Спинний мозок
135.   При мікроскопії мазка з плівки, яка з’явилась на пептонній воді через 6 годин після посіву фекалій і культивування в термостаті, виявлені зігнуті у вигляді коми рухливі бактерії, грам-негативні, спор і капсул не утворюють. Які це мікроорганізми?
 • A. Клостридії
 • B. Спірохети
 • C. Вібріони
 • D. Коринебактерії
 • E. Спірили
136.   При якій інфекції у перший період її розвитку відзначається різке повнокров’я судин зіву, мигдаликів, слизової оболонки порожнини рота, язика ("малиновий язик")?
 • A. Менінгококова інфекція
 • B. Дифтерія
 • C. Скарлатина
 • D. Коклюш
 • E. Кір
137.   На 1% лужній пептонній воді після посіву в неї досліджуваного матеріалу (випорожнень) і 8-годинної інкубації у термостаті при температурі 37°C виявлений ріст у вигляді ніжної блакитної плівки. Для збудника якого захворювання характерні такі культуральні властивості?
 • A. Холера
 • B. Черевний тиф
 • C. Дизентерія
 • D. Паратиф А
 • E. Чума
138.   До лікаря звернувся хворий з запаленням комірок решітчастої кістки (етмоїдит). При обстеженні виявлено порушення кровопостачання кістки. Гілками якої артерії кровопостачаю-ться решітчасті комірки в нормі?
 • A. A. ophthalmica
 • B. A. infraorbitalis
 • C. A. facialis
 • D. A. transversa faciei
 • E. A. cerebri anterior
139.   У хворого на вірусний гепатит на другому тижні захворювання виникли: розлад сну, головний біль, агресивність, нестерпний свербіж шкіри. Об’єктивно: відзначається зниження артеріального тиску, швидкості згортання крові, рефлекторної діяльності, брадикардія. Чим зумовлені ці зміни?
 • A. Стеркобілінемія
 • B. Гіперліпемія
 • C. Гіперхолестеринемія
 • D. Холемія
 • E. Уробілінемія
140.   На електронній мікрофотографії видно клітину відростчастої форми, що містить у глибоких інвагінаціях пла-змолеми лімфоцити, що диференціюються. Для якого органа характерна така ультраструктура?
 • A. Мигдалик
 • B. Тимус
 • C. Печінка
 • D. Червоний кістковий мозок
 • E. Селезінка
141.   У потерпілого лівобічний уламковий перелом виличної кістки з втратою шкірної чутливості над нею. Який нерв пошкоджений?
 • A. Вилично-лицевий
 • B. Щічний
 • C. Нижньоочноямковий
 • D. Мала гусяча лапка
 • E. Лицевий
142.   У хворого діагностовано хронічний гломерулонефрит. Внаслідок значних склеротичних змін маса функціонуючих нефронів зменшилася до 10%. Яке з перерахованих нижче порушень лежить в основі розвитку в хворого уремічного синдрому?
 • A. Азотемія
 • B. Порушення осмотичного гомеостазу
 • C. Ниркова остеодистрофія
 • D. Артеріальна гіпертензія
 • E. Порушення водного гомеостазу
143.   У чоловіка 30-ти років методом непрямої калориметрії встановлено зменшення основного обміну на 30%. Зниження концентрації яких гормонів у плазмі крові може бути причиною цього?
 • A. Катехоламіни
 • B. Ілюкокортикоїди
 • C. Соматоліберин, соматостатин
 • D. Тиреокальцитонін, паратгормон
 • E. Трийодтиронін, тетрайодтиронін
144.   Під час голодування м’язові білки розпадаються до вільних амінокислот. В якому процесі найбільш імовірно будуть використовуватися амінокислоти за таких умовах?
 • A. Глюконеогенез у м’язах
 • B. Синтез вищих жирних кислот
 • C. Декарбоксилювання
 • D. Глюконеогенез у печінці
 • E. Глікогеноліз
145.   У 8-місячної дитини спостерігаються блювання та діарея після прийому фруктових соків. Навантаження фруктозою призвело до гіпоглікемії. Спадкова недостатність якого ферменту є причиною цих порушень?
 • A. Іексокіназа
 • B. Фруктокіназа
 • C. Фосфофруктокіназа
 • D. Фруктозо-1-фосфатальдолаза
 • E. Фруктозо-1,6-дифосфатаза
146.   Бригадою швидкої медичної допомоги до клініки доставлена хвора 46-ти років зі скаргами на луночкову кровотечу впродовж 6-ти годин після видалення зуба, загальну слабкість, запаморочення. В анамнезі - гіпертонічна хвороба. Об’єктивно: блідість шкіри та видимих слизових оболонок. У крові: Hb-80 г/л, Ht- 30%, показники часу кровотечі та зсідання крові знаходяться в межах норми. Яке ускладнення розвинулося в хворої в зв’язку з кровотечею?
 • A. Гемолітична анемія
 • B. Залізодефіцитна анемія
 • C. Гостра постгеморагічна анемія
 • D. Хронічна постгеморагічна анемія
 • E. Фолієводефіцитна анемія
147.   До приймального відділення надійшов хворий у непритомному стані. Об’єктивно: шкіра холодна, зіниці звужені, дихання утруднене, відзначається періодичність дихання за типом Чейн-Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Чим відбулося отруєння?
 • A. Ненаркотичними анальгетиками
 • B. Наркотичними анальгетиками
 • C. Транквілізаторами
 • D. -
 • E. М-холіноблокаторами
148.   При дослідженні культури тканин злоякісної пухлини виявили поділ клітин, який відбувався без ахроматиново-го апарату шляхом утворення перетяжки ядра, при якому зберігались ядерна оболонка та ядерце. Який тип поділу клітин відбувався у злоякісній пухлині, що вивчалась?
 • A. Амітоз
 • B. Ендомітоз
 • C. Мейоз
 • D. Мітоз
 • E. Екзомітоз
149.   У 2-річної дитини з нирковою недостатністю виявили гіпероксалурію, оксалатний уролітіаз, що призвело до відкладання оксалату кальцію в нирках. Порушення обміну якої аміноки- слоти призвело до такого стану?
 • A. Гліцин
 • B. Гістидин
 • C. Аргінін
 • D. Лізин
 • E. Метіонін
150.   При мікроскопічному дослідженні виявляється паренхіматозний орган, в якому епітеліальні тяжі формують клу-бочкову, пучкову та сітчасту зони. Центральна частина органу представлена скупченнями хромафінних клітин. Визначте орган:
 • A. Гіпофіз
 • B. Щитоподібна залоза
 • C. Епіфіз
 • D. Печінка
 • E. Надниркова залоза
151.   Сімейний лікар діагностував ішемічну хворобу серця і призначив хворому нітрат тривалої дії, який повністю абсорбується в травному каналі, застосовується для профілактики нападів стенокардії. Визначте цей препарат:
 • A. Ніфедипін
 • B. Метопролол
 • C. Валідол
 • D. Амлодипін
 • E. Ізосорбіду мононітрат
152.   При посіві матеріалу із зіва хворого ангіною на кров’яно-телуритовий агар виросли колонії діаметром 4-5 мм, сірого кольору, радіально покреслені (у вигляді розеток). Під мікроскопом грам-позитивні палички із булавоподібними потовщеннями на кінцях, розміщені у вигляді розчепірених пальців. Які це мікроорганізми?
 • A. Клостридії ботулізму
 • B. Стрептобацили
 • C. Коринебактерії дифтерії
 • D. Дифтероїди
 • E. Стрептококи
153.   При підозрі на туберкульоз хворій дитині зробили пробу Манту. Через 24 години у місці введення алергену з’явилися припухлість, гіперемія і болісність. Які основні компоненти визначають розвиток цієї реакції організму?
 • A. Мононуклеари, Т-лімфоцити і лім-фокіни
 • B. Макрофаги, В-лімфоцити і моноцити
 • C. В-лімфоцити, IgM
 • D. Гранулоцити, Т-лімфоцити і IgG
 • E. Плазматичні клітини, Т-лімфоцити і лімфокіни
154.   При дегельмінтизації у хворого виявлені довгі фрагменти гельмінта, що має членисту будову. Зрілі членики прямокутної форми 30х12 мм, матка закритого типу у вигляді стовбура, від якого відходять 17-35 бічних відгалужень. Визначте вид гельмінта:
 • A. Ціп’як неозброєний
 • B. Ехінокок
 • C. Ціп ’як озброєний
 • D. Альвеокок
 • E. Ціп ’як карликовий
155.   40-річному чоловікові, який хворіє на туберкульоз легень призначено ізоніазид. Нестача якого вітаміну може розвинутися внаслідок тривалого вживання даного препарату?
 • A. Кобаламін
 • B. Біотин
 • C. Піридоксин
 • D. Тіамін
 • E. Фолієва кислота
156.   У хворого, який знаходиться на лікуванні з приводу вірусного гепатиту В, з’явилися ознаки печінкової недо- статності. Які зміни крові, що свідчать про порушення білкового обміну, найбільш імовірно будуть спостерігатися у даному випадку?
 • A. Білковий склад крові не змінений
 • B. Абсолютна гіпоальбумінемія
 • C. Абсолютна гіперфібриногенемія
 • D. Абсолютна гіперальбумінемія
 • E. Абсолютна гіперглобулінемія
157.   У хворого 65-ти років синдром паркінсонізму. Який засіб слід йому призначити?
 • A. Атропіну сульфат
 • B. Скополамін
 • C. Леводопа
 • D. -
 • E. Амізил
158.   У дітей часто можна спостерігати утруднене носове дихання, яке пов’язане з надмірним розвитком лімфої-дної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких мигдаликів може спричинити це явище?
 • A. Tonsilla lingualis
 • B. Усіх названих мигдаликів
 • C. Tonsilla tubaria
 • D. Tonsilla palatina
 • E. Tonsilla pharyngea
159.   Для людини існує суворе обмеження в часі перебування на висоті понад 8000 метрів над рівнем моря без кисневих балонів. Що є лімітуючим фактором для життя в даному випадку?
 • A. Парціальний тиск кисню в повітрі
 • B. Сила земного тяжіння
 • C. Рівень вологості
 • D. Температура
 • E. Рівень ультрафіолетового опромінення
160.   Лікар оглянув зів хворого і встановив діагноз: тонзиліт (запалення піднебінних мигдаликів). При цьому було відзначено збільшення розмірів лімфатичних вузлів. Які це вузли?
 • A. Потиличні
 • B. Поверхневі шийні
 • C. Піднижньощелепні
 • D. Підпідборідні
 • E. Соскоподібні
161.   У хворої 45-ти років відзначається деформація обличчя через пухлиноподібне розростання без утворення капсули, яке росте у кістці, мікроскопічно представлене клітинно-волокнистою тканиною і остеоїдними балочками. Яка патологія найбільш імовірна?
 • A. Кіста щелепних кісток
 • B. Фіброзна дисплазія щелепних кісток
 • C. Херувізм
 • D. Еозинофільна гранульома
 • E. Остеобластокластома
162.   При рентгенологічному дослідженні встановлено проростання кореня зуба в гайморову порожнину. Визначте, який зуб міг прорости?
 • A. Перший верхній премоляр
 • B. Перший верхній моляр
 • C. Верхнє ікло
 • D. Другий верхній премоляр
 • E. Другий верхній моляр
163.   У дитини відзначається затримка прорізування зубів, неправильне їх розташування. Скарги також на сухість у роті, появу тріщин в кутах рота з наступним нагноєнням. З нестачею якого вітаміну може бути пов’язаний цей стан?
 • A. E
 • B. D
 • C. A
 • D. C
 • E. K
164.   Батьки дитини 3-х років звернули увагу на те, що при відстоюванні сеча дитини темнішає. Об’єктивно: температура тіла дитини в нормі, шкірні покриви рожеві, чисті, печінка не збільшена. Назвіть найбільш імовірну причину даного явища:
 • A. Подагра
 • B. Фенілкетонурія
 • C. Синдром Іценко-Кушінга
 • D. Алкаптонурія
 • E. Гемоліз
165.   Пацієнтка 65-ти років з хронічною серцевою недостатністю тривалий час лікується дигітоксином, самостійно визначаючи дозу. Надійшла до стаціонару із скаргами на погіршення загального стану, появу аритмії, нудоту, зменшення виділення сечі, безсоння. З чого слід розпочати лікування хворої?
 • A. Ввести розчин кальцію глюконату внутрішньовенно
 • B. Призначити строфантин внутрішньовенно
 • C. Відмінити дигітоксин
 • D. Призначити дигоксин
 • E. Зменшити дозу дигітоксину
166.   Жінці 57-ми років проведено операцію екстирпації матки із придатками. Макроскопічно: в товщі міометрію вузол щільної консистенції, округлої форми з чіткими контурами, розміром 5х6 см, на розрізі волокнистої будови. Гістологічно він представлений хаотично розташованими пучками гладень-ком’язевих клітин та надмірно розвиненою стромою. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Рабдоміома
 • B. Лейоміосаркома
 • C. Фіброма
 • D. Рабдоміосаркома
 • E. Фіброміома
167.   При обстеженні хворого на атрофічний гастрит виявлено: ер.- 2,0 • 1012/л, Hb- 87 г/л, КП- 1,3, лейк.- 4,0 • 109/л, тромб.- 180 • 109/л. Дефіцит якої речовини може бути причиною анемії в хворого?
 • A. Залізо
 • B. Цинк
 • C. Вітамін B12
 • D. Вітамін A
 • E. Вітамін K
168.   Жінка звернулась до лікаря зі скаргами на набряклість та болючість нижньої кінцівки, припухлість вен та вузлів на медіальній поверхні стегна. Яка з вен уражена?
 • A. Стегнова
 • B. Мала підшкірна
 • C. Великогомілкова
 • D. Підколінна
 • E. Велика підшкірна
169.   Відомо, що у людей, які постійно мешкають в умовах високогір’я, збільшується вміст еритроцитів в одиниці об’єму крові. Це сприяє оптимальному виконанню кров’ю такої функції:
 • A. Підтримка кислотно-лужної рівноваги
 • B. Транспортування газів
 • C. Підтримка іонної рівноваги
 • D. Транспортування амінокислот
 • E. Участь у гемостазі
170.   У чоловіка, який повернувся з весняної дослідницької експедиції, спостерігаються слабкість, нудота, порушення сну, підвищення температури тіла, ознаки паралічу м’язів шиї та плечового поясу. З анамнезу відомо, що його кусали кліщі. При лабораторній діагностиці встановлено діагноз - весняно-літній енцефаліт. Який шлях зараження хворого?
 • A. Пероральний
 • B. Перкутанний
 • C. Контактно-побутовий
 • D. Статевий
 • E. Трансмісивний
171.   При огляді порожнини рота пацієнта стоматолог виявив каріозну порожнину на поверхні першого верхнього моляра, яка звернена до другого моляра. Яка поверхня зуба уражена?
 • A. Вестибулярна
 • B. Жувальна
 • C. Мезіальна
 • D. Дистальна
 • E. Язична
172.   У біоптаті нирки виявлено: проміжна тканина інфільтрована лейкоцитами, міліарні абсцеси, канальці в стані дистрофії, заповнені десквамованим епітелієм та лейкоцитами. Про яке захворювання можна думати?
 • A. Гломерулонефрит
 • B. Пієліт
 • C. Пієлонефрит
 • D. Некротичний нефроз
 • E. Нефролітіаз
173.   У чоловіка 25-ти років на спинці язика зліва з’явилась блюдцеподібна виразка 0,8 см в діаметрі. Дно і краї виразки щільні, поверхня їх гладенька, блискуча, при пальпації безболісна. При мікроскопічному дослідженні на межі виразки та в області її дна - інфільтрат з лімфоїдних, плазматичних, епітеліоїдних клітин при наявності значної кількості судин з ендоваскулітом. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Декубітальна виразка
 • B. Туберкульоз
 • C. Ракова виразка
 • D. Афта Сеттона
 • E. Первинний сифіліс
174.   У хворого хронічне генералізова-не ушкодження зубів з формуванням зубоясневих кишень. За результатами рентгенологічного обстеження щелепних кісток виявлено, що краї зубних ямок знаходяться на рівні 2/3 довжини кореня зуба. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний?
 • A. Пародонтоз
 • B. Пародонтит 4 ступеня резорбції
 • C. Пародонтит 1 ступеня резорбції
 • D. Пародонтит 3 ступеня резорбції
 • E. Пародонтит 2 ступеня резорбції
175.   Під час гістологічного дослідження операційного матеріалу з ділянки ікла верхньої щелепи 20-річного чоловіка виявлено пухлину, яка побудована з численних дрібних примітивних залозистих та тубулярних структур, із незміненого одонтогенного епітелію, розташованих серед гіалінізованої сполучнотканинної строми. Діагностуйте пухлину:
 • A. Амелобластична фіброма
 • B. Аденоматоїдна пухлина
 • C. Остеобластокластома
 • D. Первинна внутрішньокісткова карцинома
 • E. Амелобластома
176.   У хлопчика 4-х років після перенесеного важкого вірусного гепатиту спостерігаються блювання, епізоди непритомності, судоми. У крові - гіперамо-ніємія. Порушення якого біохімічного процесу в печінці викликало такий стан хворого?
 • A. Порушення знешкодження біогенних амінів
 • B. Пригнічення синтезу білків
 • C. Порушення знешкодження аміаку
 • D. Пригнічення ферментів трансаміну-вання
 • E. Активація декарбоксилювання амінокислот
177.   Під час барбітурового наркозу у хворого 65-ти років почало розвиватися пригнічення дихання. Анестезіолог зробив внутрішньовенну ін’єкцію 10 мл 0,5% розчину бемегріду. Стан хворого покращився, об’єм легеневої вентиляції збільшився. Яке явище полягає в основі взаємодії цих препаратів?
 • A. Антагонізм однобічний
 • B. Синергізм прямий
 • C. Антагонізм прямий
 • D. Синергізм непрямий
 • E. Антагонізм непрямий
178.   Відомо, що при цукровому діабеті у хворих частіше зустрічаються запальні процеси, знижена регенерація, уповільнюється загоєння ран. Причиною цього є:
 • A. Прискорення глюконеогенезу
 • B. Зниження ліполізу
 • C. Підвищення ліполізу
 • D. Зниження протеосинтезу
 • E. Посилення катаболізму
179.   В експерименті у тварини перерізали таламокортикальні шляхи. Який вид сенсорних відчуттів у піддослідної тварини зберігся?
 • A. Слухові
 • B. Нюхові
 • C. Ноцицептивні
 • D. Зорові
 • E. Екстероцептивні
180.   Для знечулення різців верхньої щелепи анестетик вводять у ділянку різцевого отвору. Який нерв залягає в цьому місці?
 • A. Rr.nasales posteriores inferiores
 • B. N.palatinus major
 • C. N.nasopalatinus
 • D. Nn.palatini minores
 • E. N.pharyngeus
181.   На підставі фенотипового аналізу у жінки встановлено попередній діагноз: полісомія Х-хромосом. Для уточнення діагнозу використовується цитогенети-чний метод. Діагноз буде підтверджено, якщо каріотип буде:
 • A. 48(XXYY)
 • B. 46(XX)
 • C. 48(XXXY)
 • D. 47(XXY)
 • E. 47(ХХХ)
182.   Чоловік 26-ти років внаслідок автомобільної аварії перебуває в торпі-дній стадії шоку. У крові: лейк.- 3, 2 • 109/л. Який головний механізм в розвитку лейкопенії?
 • A. Перерозподіл лейкоцитів у судинному руслі
 • B. Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку в кров
 • C. Підвищення виділення лейкоцитів з організму
 • D. Пригнічення лейкопоезу
 • E. Руйнування лейкоцитів у кровотворних органах
183.   У хворого внаслідок травми порушена чутливість верхньої губи та крила носа. Який нерв, найвірогідніше, ушкоджений?
 • A. N. buccalis
 • B. N. nasociliaris
 • C. N. frontalis
 • D. N. infraorbitalis
 • E. N. mandibularis
184.   У дитини наявне порушення формування емалі та дентину зубів через знижений вміст іонів кальцію в крові. Дефіцит якого гормону може спричинити такі порушення?
 • A. Трийодтиронін
 • B. Тирокальцитонін
 • C. Соматотропний гормон
 • D. Паратгормон
 • E. Тироксин
185.   Клітина піддалась впливу іонізуючого випромінювання при дефіциті вітаміну E. Це сприяло посиленому виходу гідролітичних ферментів у цитоплазму і призвело до повного руйнування внутрішньоклітинних структур - ауто-лізу. Які органели клітини призвели до цього явища?
 • A. Мікротільця
 • B. Комплекс Гольджі
 • C. Лізосоми
 • D. Мітохондрії
 • E. Ендоплазматична сітка
186.   У хворої дитини виявили у сечі підвищений рівень фенілпірувату (в нормі практично відсутній). Вміст фенілаланіну в крові становить 350 мг/л (норма близько 15 мг/л). Для якого захворювання характерні перелічені симптоми?
 • A. Тирозиноз
 • B. Фенілкетонурія
 • C. Алкаптонурія
 • D. Альбінізм
 • E. Подагра
187.   У хворого 50-ти років протягом багатьох років була ревматична вада серця. Під час загострення захворювання розвинулась геміплегія і настала смерть. Гістологічно в мітральному клапані виявлено виражений склероз, вогнищеві клітинні інфільтрати, дрібні тромботичні нашарування. Для якої форми ендокардиту характерні виявлені зміни?
 • A. Поворотно-бородавчастий
 • B. Дифузний
 • C. Гострий бородавчастий
 • D. Фібропластичний
 • E. Виразково-поліпозний
188.   У жінки 49-ти років внаслідок тривалого стояння з’явився набряк ніг. Що є причиною появи набряків?
 • A. Збільшення гідростатичного тиску крові у венах
 • B. Збільшення системного артеріального тиску
 • C. Зменшення гідростатичного тиску крові у венах
 • D. Збільшення онкотичного тиску плазми крові
 • E. Зменшення гідростатичного тиску крові в артерiях
189.   Під час бійки у чоловіка виникла рефлекторна зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню ділянку передньої черевної стінки. На яку структуру серця впливають еферентні нерви, що зумовили його зупинку?
 • A. Провідна система шлуночків серця
 • B. Атріовентрикулярний вузол
 • C. Робочий міокард шлуночків
 • D. Робочий міокард передсердь
 • E. Синоатріальний вузол
190.   Вірус імунодефіциту людини, маючи на своїй поверхні антигени gp41 та gp120, взаємодіє з клітинами-мішенями організму. Виберіть серед перерахованих антигени лімфоцитів людини, з якими комплементарно зв’язується gp120 вірусу:
 • A. CD 28
 • B. CD 3
 • C. CD 8
 • D. CD 19
 • E. CD 4
191.   При обстеженні в клініці у чоловіка діагностували гостру променеву хворобу. Лабораторно встановлено різке зниження серотоніну в тромбоцитах. Порушення метаболізму якої речовини є можливою причиною зниження тром-боцитарного серотоніну?
 • A. 5-окситриптофан
 • B. Тирозин
 • C. Серин
 • D. Фенілаланін
 • E. Гістидин
192.   В препараті діагностується тканина, в якій клітини розміщуються поодинці та ізогрупами, а в міжклітинній речовині не видно волокнистих структур. Яка тканина присутня в препараті?
 • A. Кісткова
 • B. Гладенька м’язова
 • C. Гіалінова хрящова
 • D. Волокниста хрящова
 • E. Епітеліальна
193.   Під час дослідження обличчя хворого відзначається, що правий кут рота зміщений у лівий бік, права щока і губи притиснеш до зу6ів і ясен. Порушенням функції якого м’яза це викликане?
 • A. М’яз, що опускає кут рота
 • B. Коловий м’яз рота
 • C. М’яз сміху
 • D. Щічний м’яз
 • E. Виличні м’язи
194.   Лікарю-стоматологу для знеболен-ня необхідно ввести анестетик у крило-піднебінну ямку із ротової порожнини. В ділянці якої анатомічної структури потрібно робити ін’єкцію?
 • A. Підборідний отвір
 • B. Різцевий канал
 • C. Нижньощелепний отвір
 • D. Піднижньоочноямковий отвір
 • E. Великий піднебінний отвір
195.   У жінки 32-х років запалення ясен (гінгівіт) супроводжується їх гіпоксією. Утворення якого метаболіту вуглеводного обміну значно збільшується при цьому в тканинах пародонта?
 • A. НАДФ-Н
 • B. Рибозо-5-фосфат
 • C. Ілюкозо-6-фосфат
 • D. Ілікоген
 • E. Лактат
196.   Курареподібні речовини (дитилін) роблять неможливим скорочення скелетних м’язів, оскільки вони блокують:
 • A. Проведення збудження мембраною
 • B. Центральні синапси
 • C. Нервово-м’язові синапси
 • D. Гангліонарні синапси
 • E. Пропріорецептори
197.   Після падіння з дерева у хлопчика утруднене відведення руки до горизонтального положення. Який із м’язів імовірно пошкоджений?
 • A. M.coracobrachialis
 • B. M.anconeus
 • C. M.deltoideus
 • D. M.triceps brachii
 • E. M.supinator
198.   На обмеженій ділянці епідермісу внаслідок травми відсутні шари аж до росткового. Назвіть основне джерело регенерації епідермісу:
 • A. Шари шипуватих і зернистих клітин незруйнованої ділянки
 • B. Шари зернистих клітин
 • C. Шари шипуватих клітин
 • D. Шар базальних клітин
 • E. Клітини блискучого шару незруйно-ваної ділянки
199.   Хворому на остеомієліт нижньої щелепи був призначений антибіотик тетрациклінової групи. Вкажіть цей препарат:
 • A. Амікацин
 • B. Стрептоміцин
 • C. Рифампіцин
 • D. Оксацилін
 • E. Доксицикліну гідрохлорид
200.   У 42-річного чоловіка діагностований інфаркт міокарда. Неефективність попередніх заходів дала підставу лікарю провести нейролептаналгезію. Який нейролептик необхідно застосувати?
 • A. Іалоперидол
 • B. Клозепін
 • C. Дроперидол
 • D. Аміназин
 • E. Прометазин
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 4 користувачів, 12 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 36.95ms.