Буклет 2011 року

1.   У новонародженого хлопчика спостерігається деформація мозкового та лицьового черепа, мікрофтальмія, деформація вушної раковини, вовча паща. Каріотип дитини виявився 47, XY,13+. Про яку хворобу йдеться?
 • A. Синдром Едвардса
 • B. Синдром Клайнфельтера
 • C. Синдром Дауна
 • D. Синдром Шерешевського-Тернера
 • E. Синдром Патау
2.   Пацієнтка 65-ти років з хронічною серцевою недостатністю тривалий час лікується дигітоксином, самостійно визначаючи дозу. Надійшла до стаціонару із скаргами на погіршення загального стану, появу аритмії, нудоту, зменшення виділення сечі, безсоння. З чого слід розпочати лікування хворої?
 • A. Призначити дигоксин
 • B. Зменшити дозу дигітоксину
 • C. Призначити строфантин внутрішньовенно
 • D. Ввести розчин кальцію глюконату внутрішньовенно
 • E. Відмінити дигітоксин
3.   Для морфологічного дослідження представлена ендокринна залоза, паренхіма якої складається з епітелію та нервової тканини. В епітеліальних тра-бекулах виявляється 2 типи клітин: хро-мофільні та хромофобні. Визначте даний орган:
 • A. Щитоподібна залоза
 • B. Надниркова залоза
 • C. Гіпоталамус
 • D. Прищитоподібна залоза
 • E. Гіпофіз
4.   У хворого з гломерулонефритом виявлено: анасарка, АТ- 185/105 мм рт.ст., анемія, лейкоцитоз, гіперазотемія, гі-попротеїнемія. Який показник свідчить про ускладнення гломерулонефриту нефротичним синдромом?
 • A. Гіперазотемія
 • B. Лейкоцитоз
 • C. Гіпопротеїнемія
 • D. Артеріальна гіпертензія
 • E. Анемія
5.   Після падіння з дерева у хлопчика утруднене відведення руки до горизонтального положення. Який із м’язів імовірно пошкоджений?
 • A. M.coracobrachialis
 • B. M.supinator
 • C. M.deltoideus
 • D. M.triceps brachii
 • E. M.anconeus
6.   У хворого, прооперованого з приводу ускладненого апендициту, в крові: ер.- 4,0 • 1012/л, НЬ- 120 г/л, кП -0,9, лейк.- 18 • 109/л, б.- 0, е.- 0, ю.- 0, п/я.- 20%, с/я.- 53%, л.- 21%, м.- 6%. Як називається такий зсув лейкоцитарної формули?
 • A. Дегенеративний зсув вліво
 • B. Зсув вправо
 • C. Регенеративно-дегенеративний
 • D. Регенеративний зсув вліво
 • E. Гіперрегенеративний
7.   У жінки 32-х років запалення ясен (гінгівіт) супроводжується їх гіпоксією. Утворення якого метаболіту вуглеводного обміну значно збільшується при цьому в тканинах пародонта?
 • A. Лактат
 • B. НАДФ-Н
 • C. Ілюкозо-6-фосфат
 • D. Рибозо-5-фосфат
 • E. Ілікоген
8.   При мікроскопічному дослідженні виявляється паренхіматозний орган, в якому епітеліальні тяжі формують клу-бочкову, пучкову та сітчасту зони. Центральна частина органу представлена скупченнями хромафінних клітин. Визначте орган:
 • A. Щитоподібна залоза
 • B. Епіфіз
 • C. Гіпофіз
 • D. Печінка
 • E. Надниркова залоза
9.   При дослідженні бронхобіоптату встановлено: атрофія слизової оболонки, кістозне перетворення залоз, осередкова метаплазія покривного призматичного епітелію в багатошаровий плоский, збільшення числа келихоподібних клітин; місцями - у стінці бронха та особливо у слизовій оболонці різко виражена клітинна запальна інфільтра- ція і розростання грануляційної тканини, яка вибухає у просвіт бронха у вигляді поліпа. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Хронічний бронхіт
 • B. Часткова пневмонія
 • C. Бронхопневмонія
 • D. !нтерстиційна пневмонія
 • E. Гострий бронхіт
10.   На гістологічному препараті сагітального розрізу закладки нижньої щелепи 3,5-місячного плоду людини спостерігається епітеліальний емалевий орган, оточений компактно розташованими мезенхімними клітинами. Як називається це мезенхімне утворення?
 • A. Зубний сосочок
 • B. Зовнішні емалеві клітини
 • C. Пульпа емалевого органа
 • D. Зубний мішечок
 • E. Внутрішні емалеві клітини
11.   При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи лікар повинен пам’ятати про м’яз, який при скороченні відтягує назовні капсулу і суглобовий диск скронево-нижньощелепного суглоба. Який це м’яз?
 • A. M. pterygoideus lateralis
 • B. M. temporalis
 • C. M. pterygoideus medialis
 • D. M. mylohyoideus
 • E. M. masseter
12.   У клітині людини відбувається транскрипція. Фермент РНК-полімераза, пересуваючись вздовж молекули ДНК, досяг певної послідовності нуклеотидів. Після цього транскрипція припинилась. Ця ділянка дНк має назву:
 • A. Термінатор
 • B. Промотор
 • C. Репресор
 • D. Оператор
 • E. Регулятор
13.   У 19-річної дівчини клінічно виявлено наступну групу ознак: низький зріст, статевий інфантилізм, відставання у інтелектуальному та статевому розвитку, вада серця. Які найбільш імовірні причини даної патології?
 • A. Трисомія по 13-й хромосомі
 • B. Трисомія по 18-й хромосомі
 • C. Трисомія по 20-й хромосомі
 • D. Моносомія за Х-хромосомою
 • E. Часткова моносомія
14.   У потерпілого лівобічний уламковий перелом виличної кістки з втратою шкірної чутливості над нею. Який нерв пошкоджений?
 • A. Щічний
 • B. Вилично-лицевий
 • C. Лицевий
 • D. Мала гусяча лапка
 • E. Нижньоочноямковий
15.   В гострому досліді тварині в порожнину 12-ти палої кишки ввели слабкий розчин хлористоводневої кислоти. До збільшення секреції якого гастроін-тестинального гормону це призведе?
 • A. Гістамін
 • B. Мотилін
 • C. Гастрин
 • D. Нейротензин
 • E. Секретин
16.   У дитини наявне порушення формування емалі та дентину зубів через знижений вміст іонів кальцію в крові. Дефіцит якого гормону може спричинити такі порушення?
 • A. Тироксин
 • B. Соматотропний гормон
 • C. Трийодтиронін
 • D. Паратгормон
 • E. Тирокальцитонін
17.   У зв’язку з підозрою на внутрі-шньолікарняну інфекцію проведено обстеження у відділенні хірургічної стоматології. У кількох пацієнтів, а також на деяких предметах догляду виявлено золотистий стафілокок. Які властивості виділених культур дають можливість встановити їх походження з одного джерела?
 • A. Біохімічні властивості
 • B. Чутливість до антибіотиків
 • C. Пігментоутворення
 • D. Фаготипування
 • E. Антигенна структура
18.   У біоптаті нирки виявлено: проміжна тканина інфільтрована лейкоцитами, міліарні абсцеси, канальці в стані дистрофії, заповнені десквамованим епітелієм та лейкоцитами. Про яке захворювання можна думати?
 • A. Пієліт
 • B. Некротичний нефроз
 • C. Нефролітіаз
 • D. Пієлонефрит
 • E. Гломерулонефрит
19.   У жінки 35-ти років із хронічним захворюванням нирок розвинувся осте-опороз. Дефіцит якої з перерахованих нижче речовин є основною причиною цього ускладнення?
 • A. Холестерин
 • B. 25-гідрокси-Д3
 • C. D2
 • D. 1,25-дигідрокси-Дз
 • E. D3
20.   У чоловіка 46-ти років на шкірі визначалась пляма темного кольору, яка вибухала та не спричиняла турбот. З часом пляма почала збільшуватись, з’явився біль, колір став чорно-коричневим; почав пальпуватися вузлик. На гістологічному дослідженні видаленої тканини визначалися веретеноподібні та поліморфні клітини, з численними мітозами, цитоплазма яких вміщувала пігмент бурого кольору. Про яку пухлину йдеться?
 • A. Базаліома
 • B. Гемангіома
 • C. -
 • D. Меланома
 • E. Невус
21.   У хворого після застудного захворювання з’явилося порушення больової і температурної чутливості передніх 2/3 язика. Який із нервів при цьому постраждав?
 • A. Язикоглотковий
 • B. Під’язиковий
 • C. Трійчастий
 • D. Додатковий
 • E. Блукаючий
22.   Під час дослідження обличчя хворого відзначається, що правий кут рота зміщений у лівий бік, права щока і губи притиснеш до зу6ів і ясен. Порушенням функції якого м’яза це викликане?
 • A. М’яз, що опускає кут рота
 • B. Щічний м’яз
 • C. М’яз сміху
 • D. Коловий м’яз рота
 • E. Виличні м’язи
23.   У чоловіка 30-ти років методом непрямої калориметрії встановлено зменшення основного обміну на 30%. Зниження концентрації яких гормонів у плазмі крові може бути причиною цього?
 • A. Ілюкокортикоїди
 • B. Соматоліберин, соматостатин
 • C. Трийодтиронін, тетрайодтиронін
 • D. Тиреокальцитонін, паратгормон
 • E. Катехоламіни
24.   У пацієнта на слизовій оболонці ротової порожнини, носа та губах з’явились везикулярні пухирці. Стоматолог запідозрив везикулярний стоматит. Яке дослідження надасть можливість підтвердити діагноз?
 • A. Зараження тварин везикулярною рідиною
 • B. Мікроскопія везикулярної рідини
 • C. Виділення вірусу з везикулярної рідини
 • D. Постановка алергічної проби
 • E. Виділення бактерій з везикулярної рідини
25.   У хворого зі скаргами на часті рідкі випорожнення з кров’ю ("малинове желе") при мікроскопічному дослідженні були виявлені великі клітини з одним ядром та поглиненими еритроцитами. Для якого з найпростіших характерна така морфологічна форма?
 • A. Entamoeba histolytica
 • B. Toxoplasma gondii
 • C. Giardia lamblia
 • D. Campylobacter jejuni
 • E. Balantidium coli
26.   У пульпі зуба є зона, у якій судини і нерви оточені колагеновими та ретикулярними волокнами, фібробластами, макрофагами, мало диференційованими клітинами - перицитами, адвенти-ційними клітинами, тканинними базофілами. Як називається ця зона пульпи?
 • A. Коронкова
 • B. Предентинна
 • C. Коренева
 • D. Проміжна
 • E. Центральна
27.   У чоловіка, який повернувся з весняної дослідницької експедиції, спостерігаються слабкість, нудота, порушення сну, підвищення температури тіла, ознаки паралічу м’язів шиї та плечового поясу. З анамнезу відомо, що його кусали кліщі. При лабораторній діагностиці встановлено діагноз - весняно-літній енцефаліт. Який шлях зараження хворого?
 • A. Пероральний
 • B. Перкутанний
 • C. Статевий
 • D. Контактно-побутовий
 • E. Трансмісивний
28.   Через два тижні після переливання крові у реципієнта виникла лихоманка. Про яке протозойне захворювання повинен думати лікар?
 • A. Лейшманіоз
 • B. Малярія
 • C. Амебіаз
 • D. Токсоплазмоз
 • E. Трипаносомоз
29.   При огляді порожнини рота дитини педіатр виявив, що прорізалися ікла. Дитина розвивається нормально. Визначте вік дитини:
 • A. 10-12 міс.
 • B. 8-10 міс.
 • C. 14-20 міс.
 • D. -
 • E. 6-8 міс.
30.   У хворої 35-ти років з хронічним періодонтитом біля кореня 15 зуба видалено кісту діаметром 3 см. При гістологічному досліджені встановлено, що стінка її тонка, утворена зрілою сполучною тканиною, яка інфільтрована лімфоцитами і плазматичними клітинами, внутрішня поверхня вистелена багатошаровим плоским епітелієм без ознак кератинізації, в порожнині серозний ексудат. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Радикулярна кіста
 • B. Фолікулярна амелобластома
 • C. Примордіальна кіста
 • D. Херувізм
 • E. Фолікулярна кіста
31.   Депресії, емоційні розлади є наслідком нестачі у головному мозку нора-дреналіну, серотоніну та інших біогенних амінів. Збільшення їх вмісту у си-напсах можна досягти за рахунок антидепресантів, які гальмують активність такого ферменту:
 • A. Фенілаланін-4-монооксигеназа
 • B. Оксидаза L-амінокислот
 • C. Диамінооксидаза
 • D. Моноамінооксидаза
 • E. Оксидаза D-амінокислот
32.   У чоловіка 40-ка років на шиї виявлено пухлиноподібне утворення розміром 8х7 см, яке хірург видалив неповністю через інтимний зв’язок з великими судинами. Мікроскопічно в ньому виражений тканинний і клітинний атипізм, клітини типу ліпобластів різного ступеня зрілості, з поліморфізмом, гіперхромією ядер, патологічними мітозами, осередками некрозу. Визначте гістологічну форму пухлини:
 • A. Фіброма
 • B. Фібросаркома
 • C. Ліпома
 • D. Гібернома
 • E. Ліпосаркома
33.   У 42-річного чоловіка діагностований інфаркт міокарда. Неефективність попередніх заходів дала підставу лікарю провести нейролептаналгезію. Який нейролептик необхідно застосувати?
 • A. Клозепін
 • B. Аміназин
 • C. Дроперидол
 • D. Прометазин
 • E. Іалоперидол
34.   Під час дослідження мазку крові, взятого у хворого і забарвленого за Ро-мановським, лікар виявив найпростіші і встановив діагноз - хвороба Круза-Чагаса. Яке найпростіше викликало захворювання у даного хворого?
 • A. Leishmania tropica
 • B. Trypanosoma brucei
 • C. Toxoplasma gondii
 • D. Trypanosoma cruzi
 • E. Leishmania donovani
35.   Жінка звернулась до лікаря зі скаргами на набряклість та болючість нижньої кінцівки, припухлість вен та вузлів на медіальній поверхні стегна. Яка з вен уражена?
 • A. Велика підшкірна
 • B. Підколінна
 • C. Великогомілкова
 • D. Мала підшкірна
 • E. Стегнова
36.   У чоловіка 30-ти років на нижній щелепі зліва в ділянці моляра визначається пухлиноподібне утворення щільної консистенції, дрібногорбисте, що значно деформує щелепу. Утворення місцями нечітко відшароване від кісткової тканини. Мікроскопічно: у стромі біоптату виявляються тяжі, фолікули, на периферії яких - клітини одонтоген-ного циліндричного епітелію, у центрі -зірчасті клітини, які нагадують пульпу емалевого органа. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Остеобластокластома
 • B. Аденоматоїдна пухлина
 • C. Первинний внутрішньокістковий рак
 • D. Амелобластома
 • E. Аденокарцинома
37.   До стоматолога звернувся чоловік 35-ти років зі скаргами на зменшення щільності зубної тканини, підвищену крихкість зубів при вживанні твердої їжі. Лабораторно визначили співвідношення Ca/P в емалі при зіскоблюванні. Яке значення цього показника свідчить про посилення демінералізації?
 • A. 2,5
 • B. 1,67
 • C. 1,85
 • D. 0,9
 • E. 1,5
38.   У хворого є зміни секреторної функції сльозової залози, що пов’язано з порушенням її вегетативної іннервації. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузлові парасимпатичні волокна для неї?
 • A. -
 • B. Ganglion submandibulare
 • C. Ganglion ciliare
 • D. Ganglion pterygopalatinum
 • E. Ganglion oticum
39.   Батьки дитини 3-х років звернули увагу на те, що при відстоюванні сеча дитини темнішає. Об’єктивно: температура тіла дитини в нормі, шкірні покриви рожеві, чисті, печінка не збільшена. Назвіть найбільш імовірну причину даного явища:
 • A. Алкаптонурія
 • B. Фенілкетонурія
 • C. Подагра
 • D. Гемоліз
 • E. Синдром Іценко-Кушінга
40.   Хворий 37-ми років за останні три місяці схуд на 5 кг, скаржиться на тремор рук, підвищене потовиділення, екзофтальм, тахікардію. Збільшення секреції якого гормону може бути причиною цього?
 • A. Глюкагон
 • B. Інсулін
 • C. Кортизол
 • D. Тироксин
 • E. Тиреокальцитонін
41.   Людина вживає суху їжу. Які слинні залози при цьому секретують найбільше слини?
 • A. Підщелепні
 • B. Привушні
 • C. Щічні
 • D. Під’язикові
 • E. Піднебінні
42.   У хворої з пухлиною підшлункової залози розвинулася механічна жовтяниця внаслідок стиснення жовчовивідної протоки. Яка протока зазнала стиснення?
 • A. Ductus hepaticus dexter
 • B. Ductus cysticus
 • C. Ductus choledochus
 • D. Ductus hepaticus communis
 • E. Ductus hepaticus sinister
43.   У чоловіка 25-ти років на спинці язика зліва з’явилась блюдцеподібна виразка 0,8 см в діаметрі. Дно і краї виразки щільні, поверхня їх гладенька, блискуча, при пальпації безболісна. При мікроскопічному дослідженні на межі виразки та в області її дна - інфільтрат з лімфоїдних, плазматичних, епітеліоїдних клітин при наявності значної кількості судин з ендоваскулітом. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Афта Сеттона
 • B. Первинний сифіліс
 • C. Декубітальна виразка
 • D. Ракова виразка
 • E. Туберкульоз
44.   У першому критичному періоді в матковій трубі з невідомої причини в зародку відбулося розчинення оболонки запліднення. Яке ускладнення вагітності можливе в цьому випадку?
 • A. Утворення двох бластоцист
 • B. Повернення бластоцисти назад в ампулярну зону труби
 • C. Інвагінація стінки бластоцисти
 • D. Імплантація зародка в стінці труби
 • E. Загибель зародка
45.   Під час оформлення дитини до школи для вирішення питання про необхідність ревакцинації поставлена проба Манту, яка виявилася негативною. Про що свідчить даний результат проби?
 • A. Відсутність антитоксичного імунітету до туберкульозу
 • B. Відсутність клітинного імунітету до туберкульозу
 • C. Відсутність антитіл до туберкульозних бактерій
 • D. Наявність антитіл до туберкульозних бактерій
 • E. Наявність клітинного імунітету до туберкульозу
46.   Лікар прогнозує можливість запалення клітковини орбіти при наявності гнійного запалення в ділянці підочно-ямкового простору. Через яке з утворень можливе поширення інфекції?
 • A. Canalis incisivus
 • B. Canalis nasolacrimalis
 • C. Fissura orbitalis inferior
 • D. Canalis infraorbitalis
 • E. Canalis pterygoideus
47.   Дитина під час гри отримала удар у ділянку рукоятки груднини. В результаті травми постраждав орган, що знаходиться за рукояткою груднини. Назвіть цей орган:
 • A. Вилочкова залоза
 • B. Щитоподібна залоза
 • C. Перикард
 • D. Гортань
 • E. Серце
48.   При розтині тіла чоловіка, померлого від внутрішньокишкової кровотечі, в клубовій кишці спостерігається некроз групових і солітарних фолікулів, імбібіція мертвих тканин жовчю і кров’ю; в нижньому відрізку кишки -явища секвестрації та відторгнення некротичних мас з утворенням дефектів. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
 • A. Черевний тиф, стадія "бру- дних"виразок
 • B. Черевний тиф, стадія некрозу
 • C. Хвороба Крона
 • D. Черевнотифозна форма сальмонельозу
 • E. Черевний тиф, стадія "чи- стих"виразок
49.   При обстеженні в клініці у чоловіка діагностували гостру променеву хворобу. Лабораторно встановлено різке зниження серотоніну в тромбоцитах. Порушення метаболізму якої речовини є можливою причиною зниження тром-боцитарного серотоніну?
 • A. 5-окситриптофан
 • B. Тирозин
 • C. Серин
 • D. Гістидин
 • E. Фенілаланін
50.   Курареподібні речовини (дитилін) роблять неможливим скорочення скелетних м’язів, оскільки вони блокують:
 • A. Центральні синапси
 • B. Пропріорецептори
 • C. Гангліонарні синапси
 • D. Проведення збудження мембраною
 • E. Нервово-м’язові синапси
51.   У 2-річної дитини з нирковою недостатністю виявили гіпероксалурію, оксалатний уролітіаз, що призвело до відкладання оксалату кальцію в нирках. Порушення обміну якої аміноки- слоти призвело до такого стану?
 • A. Лізин
 • B. Гліцин
 • C. Гістидин
 • D. Аргінін
 • E. Метіонін
52.   У хворого хронічне генералізова-не ушкодження зубів з формуванням зубоясневих кишень. За результатами рентгенологічного обстеження щелепних кісток виявлено, що краї зубних ямок знаходяться на рівні 2/3 довжини кореня зуба. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний?
 • A. Пародонтит 2 ступеня резорбції
 • B. Пародонтоз
 • C. Пародонтит 4 ступеня резорбції
 • D. Пародонтит 1 ступеня резорбції
 • E. Пародонтит 3 ступеня резорбції
53.   Під час голодування м’язові білки розпадаються до вільних амінокислот. В якому процесі найбільш імовірно будуть використовуватися амінокислоти за таких умовах?
 • A. Декарбоксилювання
 • B. Глюконеогенез у печінці
 • C. Глікогеноліз
 • D. Глюконеогенез у м’язах
 • E. Синтез вищих жирних кислот
54.   У хворого 26-ти років виявлений великий фурункул м’яких тканин обличчя біля кореня носа та нижньої повіки. Грізним ускладненням цього захворювання може бути розповсюдження інфекції венозними сполученнями цього регіону до пазух твердої мозкової оболонки. Яка з пазух найбільш імовірно може бути уражена?
 • A. Сигмоподібна
 • B. Печериста
 • C. Верхня кам’яниста
 • D. Потилична
 • E. Верхня сагітальна
55.   Пацієнт скаржиться на свербіж шкіри, особливо між пальцями рук, у пахвинних западинах, на нижній частині живота. При огляді в цих ділянках шкіри виявлено маленькі пухирці. Під час лабораторної діагностики встановлено, що причиною цього стану є представник членистоногих. Вкажіть назву хвороби, спричинену цим членистоногим:
 • A. Дерматотропний лейшманіоз
 • B. Демодекоз
 • C. Міаз
 • D. Короста
 • E. Педикульоз
56.   У хворого 50-ти років протягом багатьох років була ревматична вада серця. Під час загострення захворювання розвинулась геміплегія і настала смерть. Гістологічно в мітральному клапані виявлено виражений склероз, вогнищеві клітинні інфільтрати, дрібні тромботичні нашарування. Для якої форми ендокардиту характерні виявлені зміни?
 • A. Гострий бородавчастий
 • B. Виразково-поліпозний
 • C. Поворотно-бородавчастий
 • D. Фібропластичний
 • E. Дифузний
57.   Хвора 65-ти років страждає на жовчнокам’яну хворобу. Останнім часом з’явилися ознаки ахолічного синдрому внаслідок обтурації жовчних шляхів. Засвоєння яких компонентів їжі буде порушене найбільше?
 • A. Нуклеїнові кислоти
 • B. Білки
 • C. Вуглеводи
 • D. Жири
 • E. Електроліти
58.   Бригадою швидкої медичної допомоги до клініки доставлена хвора 46-ти років зі скаргами на луночкову кровотечу впродовж 6-ти годин після видалення зуба, загальну слабкість, запаморочення. В анамнезі - гіпертонічна хвороба. Об’єктивно: блідість шкіри та видимих слизових оболонок. У крові: Hb-80 г/л, Ht- 30%, показники часу кровотечі та зсідання крові знаходяться в межах норми. Яке ускладнення розвинулося в хворої в зв’язку з кровотечею?
 • A. Гемолітична анемія
 • B. Фолієводефіцитна анемія
 • C. Гостра постгеморагічна анемія
 • D. Хронічна постгеморагічна анемія
 • E. Залізодефіцитна анемія
59.   У підлітка було видалено зуб із застосуванням новокаїну. Через 10 хвилин у нього з’явилися 6лідість шкірних покривів, задишка, гіпотензія. При розвитку цієї реакції алерген на тканинних базофілах реагує з:
 • A. IgD
 • B. IgM
 • C. IgE
 • D. IgA
 • E. Т-лімфоцитами
60.   У лабораторії при експертизі шкур тварин була використана реакція преципітації за Асколі. При обліку результатів через декілька хвилин після поєднання імунної сироватки та екстракту шкури було відмічено утворення білуватого кільця. Про що свідчить даний результат?
 • A. Наявність збудника бруцельозу
 • B. Наявність токсину анаеробної інфекції
 • C. Наявність поверхневого антигену ешеріхій
 • D. Наявність антигену вірулентного сальмонел
 • E. Наявність антигенів сибірки
61.   Для людини існує суворе обмеження в часі перебування на висоті понад 8000 метрів над рівнем моря без кисневих балонів. Що є лімітуючим фактором для життя в даному випадку?
 • A. Сила земного тяжіння
 • B. Рівень ультрафіолетового опромінення
 • C. Температура
 • D. Парціальний тиск кисню в повітрі
 • E. Рівень вологості
62.   У людини має місце травматичне пошкодження скроневої зони кори великих півкуль. Це призведе до порушення формування таких відчуттів:
 • A. Смакові
 • B. Слухові
 • C. Температурні
 • D. Дотикові
 • E. Зорові
63.   Під час гістологічного дослідження нирок жінки 25-ти років, що померла під час пологів, в епітелії канальців головних відділів нефрону виявлені конденсація хроматину ядер, розпад їх на глибки та лізис, а також плазморексис та цитоліз. Який патологічний процес виявлений в епітелії канальців нирок?
 • A. Гіаліноз
 • B. Жирова дистрофія
 • C. Некроз
 • D. Гідропічна дистрофія
 • E. Амілоїдоз
64.   У хворого, що харчувався винятково полірованим рисом, недостатність тіаміну стала причиною поліневриту. Екскреція якої сполуки з сечею може бути індикатором цього авітамінозу?
 • A. Піровиноградна кислота
 • B. Сечова кислота
 • C. Малат
 • D. Фенілпіруват
 • E. Метил-малонова кислота
65.   У пацієнта з’явились герпетичні висипання. Який засіб необхідно призначити?
 • A. Ацикловір
 • B. Клотримазол
 • C. Бензилпеніцилін
 • D. Гентаміцин
 • E. Бісептол
66.   Хворий потрапив до щелепно-лицьового відділення з переломом виличної дуги. У хворого утруднене закривання рота. Порушення функції якого м’язу призвело до цього?
 • A. Присередній крилоподібний
 • B. Жувальний
 • C. Бічний крилоподібний
 • D. Двочеревцевий
 • E. Виличний
67.   У хворого інфаркт міокарда в ділянці передньої стінки лівого шлуночка. В басейні якої судини виникло порушення кровообігу?
 • A. Передня шлуночкова гілка правої вінцевої артерії
 • B. Ліва крайова гілка лівої вінцевої артерії
 • C. Передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії
 • D. Огинаюча гілка лівої вінцевої артерії
 • E. Передсердно-шлуночкова гілка лівої вінцевої артерії
68.   В експерименті у тварини перерізали таламокортикальні шляхи. Який вид сенсорних відчуттів у піддослідної тварини зберігся?
 • A. Слухові
 • B. Зорові
 • C. Ноцицептивні
 • D. Екстероцептивні
 • E. Нюхові
69.   В червоному кістковому мозку в постембріональному гемопоезі в клітинах одного з диферонів поступово знижується базофілія цитоплазми і підвищується оксифілія, ядро виштовхується. Для якого виду гемопоезу характерні дані морфологічні зміни?
 • A. Нейтрофілоцитопоез
 • B. Еритропоез
 • C. Лімфопоез
 • D. Базофілоцитопоез
 • E. Еозинофілоцитопоез
70.   До наркологічного відділєння го-спiталiзовано хворого з діагнозом -морфінізм. Лікар відзначив зниження фармакологічної активності морфіну. Як називається явище, коли зменшується ефективність препарату при повторному введенні?
 • A. Тахіфілаксія
 • B. Звикання
 • C. Кумуляція
 • D. Антагонізм
 • E. Алергія
71.   У пацієнта з хронічною серцевою недостатністю виявлене збільшення в’язкості крові. При капіляроскопії виявлено пошкодження стінок судин мі-кроциркуляторного русла. Яке з перелічених порушень можливе у даному випадку?
 • A. Сладж-феномен
 • B. Тромбоз
 • C. Венозна гіперемія
 • D. Артеріальна гіперемія
 • E. Емболія
72.   Хворий на стенокардію приймає ацетилсаліцилову кислоту в дозі 100 мг на добу. З якою метою застосовується ацетилсаліцилова кислота у даного хворого?
 • A. Для пригнічення агрегації тромбоцитів
 • B. Для зниження вмісту холестерину
 • C. Для розширення коронарних судин
 • D. Для зниження рівня протромбіну
 • E. Для пригнічення зсідання крові
73.   Хворому на остеомієліт нижньої щелепи був призначений антибіотик тетрациклінової групи. Вкажіть цей препарат:
 • A. Оксацилін
 • B. Рифампіцин
 • C. Доксицикліну гідрохлорид
 • D. Стрептоміцин
 • E. Амікацин
74.   Клітину обробили речовиною, яка блокує фосфорилювання нуклеотидів у мітохондріях. Який процес життєдіяльності клітини буде порушений в першу чергу?
 • A. !нтеграція функціональних білкових молекул
 • B. Ресинтез АТФ
 • C. Фрагментація великих мітохондрій на менші
 • D. Синтез мітохондріальних білків
 • E. Окислювальне фосфорилювання
75.   У ході експерименту у тварини перерізали спинний мозок нижче 5-го шийного сегменту. Внаслідок цього зовнішнє дихання у тварини:
 • A. Стане діафрагмальним
 • B. Стане більш частим
 • C. Припиниться
 • D. Стане глибоким
 • E. Стане поверхневим
76.   На електронній мікрофотографії видно клітину відростчастої форми, що містить у глибоких інвагінаціях пла-змолеми лімфоцити, що диференціюються. Для якого органа характерна така ультраструктура?
 • A. Червоний кістковий мозок
 • B. Печінка
 • C. Мигдалик
 • D. Тимус
 • E. Селезінка
77.   При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 1,0. Це озна- чає, що у клітинах досліджуваного переважно окислюються:
 • A. Вуглеводи та жири
 • B. Білки та вуглеводи
 • C. Білки
 • D. Жири
 • E. Вуглеводи
78.   У собаки через 1-2 доби після видалення прищитоподібних залоз спостерігались: млявість, спрага, різке підвищення нервово-м’язової збудливості з розвитком тетанії. Яке порушення обміну електролітів має місце при цьому?
 • A. Гіпонатріємія
 • B. Гіперкальціємія
 • C. Гіпокальціємія
 • D. Гіпермагніємія
 • E. Гіпомагніємія
79.   Слизова оболонка трубчастого органу вкрита перехідним епітелієм, утворює поздовжні складки. М’язова оболонка складається з двох шарів у верхній половині і трьох у нижній. Який це орган?
 • A. Стравохід
 • B. Пряма кишка
 • C. Сечовий міхур
 • D. Сечовід
 • E. Маткова труба
80.   Хворий ходить хитаючись, широко розставляючи ноги. У нього знижений тонус м’язів рук і ніг, скандована мова. У якій структурі головного мозку локалізується ураження?
 • A. Мозочок
 • B. Шкаралупа
 • C. Хвостате ядро
 • D. Червоне ядро
 • E. Моторна кора
81.   При дегельмінтизації у хворого виявлені довгі фрагменти гельмінта, що має членисту будову. Зрілі членики прямокутної форми 30х12 мм, матка закритого типу у вигляді стовбура, від якого відходять 17-35 бічних відгалужень. Визначте вид гельмінта:
 • A. Ціп ’як озброєний
 • B. Ціп ’як карликовий
 • C. Ехінокок
 • D. Ціп’як неозброєний
 • E. Альвеокок
82.   У хворого на цукровий діабет розвинулася діабетична кома внаслідок порушення кислотно-основного стану. Який вид порушення кислотно-основного стану виник при цьому?
 • A. Газовий алкалоз
 • B. Негазовий алкалоз
 • C. Респіраторний ацидоз
 • D. Метаболічний алкалоз
 • E. Метаболічний ацидоз
83.   Хворий надійшов до інфекційного відділення: шкіра суха, тургор шкіри знижений, випорожнення у вигляді "відвару рису". Встановлено діагноз: холера. Яке порушення водно-електролітного балансу найбільш імовірно виникає при даному захворюванні?
 • A. Ізоосмотична гіпогідратація
 • B. Гіперосмотична гіпогідратація
 • C. Гіпоосмотична гіпергідратація
 • D. Гіперосмотична гіпергідратація
 • E. Гіпоосмотична гіпогідратація
84.   Жінці 57-ми років проведено операцію екстирпації матки із придатками. Макроскопічно: в товщі міометрію вузол щільної консистенції, округлої форми з чіткими контурами, розміром 5х6 см, на розрізі волокнистої будови. Гістологічно він представлений хаотично розташованими пучками гладень-ком’язевих клітин та надмірно розвиненою стромою. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Рабдоміосаркома
 • B. Лейоміосаркома
 • C. Фіброміома
 • D. Рабдоміома
 • E. Фіброма
85.   Під час розвитку облітеруючого атеросклерозу у хворих виникають зміни в судинах нижніх кінцівок. На гістологічному препараті такої судини добре виражені внутрішня та зовнішня еластичні мембрани, у середній оболонці багато міоцитів. Яка судина ушкоджується при цьому захворюванні?
 • A. Артерія м’язового типу
 • B. Артерія еластичного типу
 • C. Лімфатична судина
 • D. Артерія змішаного типу
 • E. Вена з сильним розвитком м’язів
86.   У пацієнта виник спазм гладеньких м’язів бронхів. Застосування антагоністів яких рецепторів буде фізіологічно доцільним для надання невідкладної допомоги?
 • A. М-холінорецептори
 • B. Аденозинові рецептори
 • C. а-адренорецептори
 • D. в-адренорецептори
 • E. Н-холінорецептори
87.   У хворої 45-ти років відзначається деформація обличчя через пухлиноподібне розростання без утворення капсули, яке росте у кістці, мікроскопічно представлене клітинно-волокнистою тканиною і остеоїдними балочками. Яка патологія найбільш імовірна?
 • A. Кіста щелепних кісток
 • B. Фіброзна дисплазія щелепних кісток
 • C. Еозинофільна гранульома
 • D. Херувізм
 • E. Остеобластокластома
88.   Лікарю-стоматологу для знеболен-ня необхідно ввести анестетик у крило-піднебінну ямку із ротової порожнини. В ділянці якої анатомічної структури потрібно робити ін’єкцію?
 • A. Підборідний отвір
 • B. Піднижньоочноямковий отвір
 • C. Різцевий канал
 • D. Великий піднебінний отвір
 • E. Нижньощелепний отвір
89.   У хворої дитини виявили у сечі підвищений рівень фенілпірувату (в нормі практично відсутній). Вміст фенілаланіну в крові становить 350 мг/л (норма близько 15 мг/л). Для якого захворювання характерні перелічені симптоми?
 • A. Фенілкетонурія
 • B. Тирозиноз
 • C. Алкаптонурія
 • D. Подагра
 • E. Альбінізм
90.   У людини під впливом іонізуючого випромінювання в крові зменшилася кількість гранулоцитів. Який механізм лежить в основі цих змін?
 • A. Збільшений перехід гранулоцитів в тканини
 • B. Розвиток аутоімунного процесу
 • C. Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку
 • D. Підвищене руйнування лейкоцитів
 • E. Пригнічення лейкопоезу
91.   При токсичному ушкодженні гепа-тоцитів з порушенням їх білковосинте-зуючої функції у пацієнта різко знизився вміст альбумінів у плазмі крові та онкотичний тиск плазми. Що буде наслідком цих змін?
 • A. Збільшення об’єму циркулюючої крові
 • B. Збільшення густини крові
 • C. Зменшення діурезу
 • D. Зменшення ШОЕ
 • E. Поява набряків
92.   Після тривалого фізичного навантаження під час заняття з фізичної культури у студентів розвинулась м’язова крепатура. Причиною її виникнення стало накопичення у скелетних м’язах молочної кислоти. Вона утворилась після активації в організмі студентів:
 • A. Ілікогенезу
 • B. Гліколізу
 • C. Ілюконеогенезу
 • D. Ліполізу
 • E. Пентозофосфатного циклу
93.   Для знечулення різців верхньої щелепи анестетик вводять у ділянку різцевого отвору. Який нерв залягає в цьому місці?
 • A. Rr.nasales posteriores inferiores
 • B. N.pharyngeus
 • C. N.palatinus major
 • D. Nn.palatini minores
 • E. N.nasopalatinus
94.   При обстеженні хворого на атрофічний гастрит виявлено: ер.- 2,0 • 1012/л, Hb- 87 г/л, КП- 1,3, лейк.- 4,0 • 109/л, тромб.- 180 • 109/л. Дефіцит якої речовини може бути причиною анемії в хворого?
 • A. Залізо
 • B. Вітамін B12
 • C. Вітамін K
 • D. Вітамін A
 • E. Цинк
95.   На обмеженій ділянці епідермісу внаслідок травми відсутні шари аж до росткового. Назвіть основне джерело регенерації епідермісу:
 • A. Шари зернистих клітин
 • B. Шари шипуватих клітин
 • C. Шар базальних клітин
 • D. Клітини блискучого шару незруйно-ваної ділянки
 • E. Шари шипуватих і зернистих клітин незруйнованої ділянки
96.   Хворій 65-ти років, що страждає на інсулінонезалежний цукровий діа- бет, призначили всередину глібенкла-мід. Вкажіть механізм гіпоглікемічної дії цього препарату:
 • A. Посилює утилізацію глюкози периферичними тканинами
 • B. Стимулює виділення ендогенного інсуліну в-клітинами
 • C. Пригнічує всмоктування глюкози у кишківнику
 • D. Пригнічує глюконеогенез у печінці
 • E. Пригнічує а-глюкозидазу і розпад полісахаридів
97.   У хворого 65-ти років синдром паркінсонізму. Який засіб слід йому призначити?
 • A. -
 • B. Атропіну сульфат
 • C. Скополамін
 • D. Амізил
 • E. Леводопа
98.   Хворому чоловіку 60-ти років після операції потрібно вивести сечу катетером. В якому місці сечівника можна зробити прорив при недостатньо вмілій маніпуляції (найбільш звужена у нормі частина)?
 • A. Pars prostatica
 • B. Fossa navicularis
 • C. Pars spongiosa
 • D. Pars membranacea
 • E. Ostium uretrae externum
99.   У дитини 12-ти років непереноси-мість ряду харчових продуктів. Їх вживання викликає алергічну реакцію у вигляді висипань на шкірі, що сверблять. Який антигістамінний засіб слід призначити, щоб не заважати шкільним заняттям дитини (не викликати сонливості)?
 • A. Еуфілін
 • B. Диклофенак-натрій
 • C. Димедрол
 • D. Лоратадин
 • E. Мезатон
100.   Хворого після автомобільної аварії госпіталізовано з масивною кровотечею з м’яких тканин обличчя. Яку артерію треба притиснути, щоб зупинити кровотечу?
 • A. Верхньощелепна
 • B. Внутрішня сонна
 • C. Підключична
 • D. Лицева
 • E. Язикова
101.   У хворого діагностовано грип. Після прийому антипіретиків стан його різко погіршився: свідомість потьмарена, АТ- 80/50 мм рт.ст., Ps- 140/хв, температура тіла різко знизилась до 35,8oC. Яке ускладнення виникло у даного хворого?
 • A. Гіповолемія
 • B. Ацидоз
 • C. Алкалоз
 • D. Гіпертермія
 • E. Колапс
102.   Під час барбітурового наркозу у хворого 65-ти років почало розвиватися пригнічення дихання. Анестезіолог зробив внутрішньовенну ін’єкцію 10 мл 0,5% розчину бемегріду. Стан хворого покращився, об’єм легеневої вентиляції збільшився. Яке явище полягає в основі взаємодії цих препаратів?
 • A. Синергізм прямий
 • B. Антагонізм непрямий
 • C. Синергізм непрямий
 • D. Антагонізм прямий
 • E. Антагонізм однобічний
103.   Хворого доставили до клініки у коматозному стані. В анамнезі цукровий діабет II типу впродовж 5-ти років. Об’єктивно: дихання шумне, глибоке, у видихуваному повітрі чути запах ацетону. Вміст глюкози у крові 15,2 ммоль/л, кетонових тіл - 100 мкмоль/л. Для якого ускладнення цукрового діабету характерні такі клінічні прояви?
 • A. Кетоацидотична кома
 • B. Гіперосмолярна кома
 • C. Печінкова кома
 • D. Гіпоглікемічна кома
 • E. Гіперглікемічна кома
104.   В процесі гістогенезу тканин зуба з певних причин вчасно не утворився дентин. Який процес подальшого гістогенезу не відбудеться або буде віддалений у часі?
 • A. Утворення пульпи
 • B. Утворення безклітинного цементу
 • C. Утворення клітинного цементу
 • D. Утворення емалі
 • E. Утворення предентинового простору
105.   У хворого внаслідок травми порушена чутливість верхньої губи та крила носа. Який нерв, найвірогідніше, ушкоджений?
 • A. N. nasociliaris
 • B. N. frontalis
 • C. N. infraorbitalis
 • D. N. mandibularis
 • E. N. buccalis
106.   Під час травми грудної клітки пошкоджена хрящова частина ребра. За рахунок якого шару охрястя відбудеться регенерація хряща?
 • A. Еластичний
 • B. Волокна Шарпея
 • C. Колагеновий
 • D. Хондрогенний
 • E. Фіброзний
107.   У чоловіка 71-го року впродовж 10 днів спостерігався пронос з домішками у калі слизу та крові. Хворого було госпіталізовано у тяжкому стані, помер через 2 доби. При розтині тіла померлого виявлено: дифтеритичний коліт з множинними виразками неправильної форми різної глибини в сигмоподібній і прямій кишках. При бактеріологічному дослідженні висіяно шигели. Яке основне захворювання у хворого?
 • A. Неспецифічний виразковий коліт
 • B. Дизентерія
 • C. Ієрсиніоз
 • D. Сальмонельоз
 • E. Черевний тиф
108.   Лікар оглянув зів хворого і встановив діагноз: тонзиліт (запалення піднебінних мигдаликів). При цьому було відзначено збільшення розмірів лімфатичних вузлів. Які це вузли?
 • A. Підпідборідні
 • B. Соскоподібні
 • C. Піднижньощелепні
 • D. Поверхневі шийні
 • E. Потиличні
109.   При огляді порожнини рота пацієнта стоматолог виявив каріозну порожнину на поверхні першого верхнього моляра, яка звернена до другого моляра. Яка поверхня зуба уражена?
 • A. Язична
 • B. Вестибулярна
 • C. Мезіальна
 • D. Дистальна
 • E. Жувальна
110.   У дітей часто можна спостерігати утруднене носове дихання, яке пов’язане з надмірним розвитком лімфої-дної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких мигдаликів може спричинити це явище?
 • A. Tonsilla pharyngea
 • B. Tonsilla lingualis
 • C. Tonsilla tubaria
 • D. Tonsilla palatina
 • E. Усіх названих мигдаликів
111.   У чоловіка 70-ти років розвинувся протезний стоматит. Крім того, спостерігається виражене ураження куточків рота. Під час мікроскопії виявлені великі овоїдні грампозитивні клітини. Які мікроорганізми найбільш імовірно стали провідним етіологічним фактором такого ураження?
 • A. Гриби роду Candida
 • B. Коринебактерії
 • C. Стафілококи
 • D. Стрептококи
 • E. Нейсерії
112.   У 8-місячної дитини спостерігаються блювання та діарея після прийому фруктових соків. Навантаження фруктозою призвело до гіпоглікемії. Спадкова недостатність якого ферменту є причиною цих порушень?
 • A. Фруктозо-1-фосфатальдолаза
 • B. Фруктокіназа
 • C. Фосфофруктокіназа
 • D. Фруктозо-1,6-дифосфатаза
 • E. Іексокіназа
113.   До приймального відділення надійшов хворий з ознаками гострої серцевої недостатності: блідість, акроціаноз, часте, поверхневе дихання. Який з перелічених засобів показаний у цьому випадку?
 • A. Дигітоксин
 • B. Адреналіну гідрохлорид
 • C. Корглікон
 • D. Нітрогліцерин
 • E. Кордіамін
114.   У хворого 70-ти років діагностовано крововилив у стовбур мозку. Обстеження виявило підвищення тонусу м’язів-згиначів на тлі зниження тонусу м’язів-розгиначів. Подразненням яких структур мозку можна пояснити зміни тонусу м’язів?
 • A. Чотиригорбикова структура
 • B. Ретикулярна формація
 • C. Червоні ядра
 • D. Вестибулярні ядра
 • E. Чорна речовина
115.   У хворого на 2-3 день після операції резекції шлунка не відновилась перистальтика кишок. Що потрібно призначити хворому для стимуляції рухової функції шлунково-кишкового тракту?
 • A. Атропіну сульфат
 • B. Норадреналіну гідротартрат
 • C. Циклодол
 • D. Празозин
 • E. Прозерин
116.   У хворого на алкоголізм почався алкогольний психоз із вираженим психомоторним збудженням. Який препарат з групи нейролептиків слід призначити з метою надання швидкої допомоги?
 • A. Фторотан
 • B. Діазепам
 • C. Резерпін
 • D. Аміназин
 • E. Натрію бромід
117.   Під час огляду школярів першого класу стоматолог виявив, що у дитини зуби жовто-коричневого кольору, два з них надщерблені. Зі слів дитини, до цього його лікували від пневмонії "якимись таблетками". Який препарат міг так негативно вплинути на зуби?
 • A. Бісептол
 • B. Еритроміцин
 • C. Оксацилін
 • D. Доксициклін
 • E. Ампіцилін
118.   Використанню глюкози клітинами передує її транспорт з екстрацелюляр-ного простору через плазматичну мембрану всередину клітини. Яким гормоном стимулюється цей процес?
 • A. Адреналін
 • B. Інсулін
 • C. Альдостерон
 • D. Тироксин
 • E. Глюкагон
119.   У хворого у результаті розладу моз- кового кровообігу порушений акт ковтання, він може поперхнутися під час прийому рідкої їжі. Вкажіть, який відділ мозку уражений?
 • A. Мозочок
 • B. Шийний відділ спинного мозку
 • C. Довгастий мозок
 • D. Середній мозок
 • E. Проміжний мозок
120.   Людина в стані спокою штучно примушує себе дихати часто і глибоко впродовж 3-4 хвилин. Як це відбивається на кислотно-лужній рівновазі організму?
 • A. Кислотно-лужна рівновага не змінюється
 • B. Виникає метаболічний алкалоз
 • C. Виникає метаболічний ацидоз
 • D. Виникає дихальний ацидоз
 • E. Виникає дихальний алкалоз
121.   Чоловік 50-ти років хворіє на хронічний бронхіт, скаржиться на задишку при фізичному навантаженні, постійний кашель з відходженням харкотиння. При обстеженні діагностовано ускладнення - емфізема легень. Чим вона обумовлена?
 • A. Зменшенням розтяжності легень
 • B. Порушенням вентиляційно-перфузійного співвідношення в легенях
 • C. Зниженням еластичних властивостей легень
 • D. Зменшенням альвеолярної вентиляції
 • E. Зменшенням перфузії легень
122.   У пацієнта навесні з’явилися пете-хіальні крововиливи, розхитування зу- бів, він відмічає високу чутливість до простудних хвороб. Лікар припустив гіповітаміноз C. Чим пояснюються зміни з боку зубів?
 • A. Підвищення проникності мембран навколозубних тканин
 • B. Порушення окисно-відновних процесів у навколозубних тканинах
 • C. Порушення структури колагену періодонтальних зв’язок
 • D. Механічне ушкодження зубів
 • E. Зміна структури глікозаміногліканів
123.   У хворого 75-ти років, який страждав на розповсюджений атеросклероз та помер від хронічної серцевої недостатності, на розтині виявлені звужені деформовані коронарні артерії, горбиста інтима на розрізі білого кольору, кам’яниста. Назвіть стадію морфогене-зу атеросклерозу:
 • A. Ліпосклероз
 • B. Атерокальциноз
 • C. Доліпідна стадія
 • D. Стадія атероматоза
 • E. Ліпоїдоз
124.   Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устій сечоводів сеча не поступає. Яку структуру сечовидільної системи було ушкоджено під час операції?
 • A. Vesica urinaria
 • B. Ren
 • C. Ureter
 • D. Pelvis renalis
 • E. Uretra
125.   У хворого на хронічний гепатит видалили зуб. Кровотеча, що виникла після цього, не припинялася впродовж 2 годин. Проведене дослідження системи гемостазу встановило зменшення вмісту в плазмі крові декількох факторів зсідання. Порушення якої функції печінки призвело до порушення гемостазу у цього хворого?
 • A. Захисна
 • B. Білоксинтезуюча
 • C. Гормональна
 • D. Травна
 • E. Антитоксична
126.   Відомо, що у людей, які постійно мешкають в умовах високогір’я, збільшується вміст еритроцитів в одиниці об’єму крові. Це сприяє оптимальному виконанню кров’ю такої функції:
 • A. Підтримка іонної рівноваги
 • B. Транспортування амінокислот
 • C. Підтримка кислотно-лужної рівноваги
 • D. Транспортування газів
 • E. Участь у гемостазі
127.   При обстеженні групи осіб, що мешкають на одній території, лікар-стоматолог звернув увагу на однакові симптоми захворювання - темно-жовті плями емалі зубів. Надлишок якого мікроелементу у продуктах або питній воді може бути причиною цього стану?
 • A. Нікель
 • B. Кальцій
 • C. Мідь
 • D. Фтор
 • E. Йод
128.   У хворого, який знаходиться на лікуванні з приводу вірусного гепатиту В, з’явилися ознаки печінкової недо- статності. Які зміни крові, що свідчать про порушення білкового обміну, найбільш імовірно будуть спостерігатися у даному випадку?
 • A. Абсолютна гіперглобулінемія
 • B. Абсолютна гіперальбумінемія
 • C. Білковий склад крові не змінений
 • D. Абсолютна гіперфібриногенемія
 • E. Абсолютна гіпоальбумінемія
129.   У 19-ти місячної дитини із затримкою розвитку та проявами самоагре-сії вміст сечової кислоти в крові - 1,96 ммоль/л. При якому метаболічному порушенні це спостерігається?
 • A. Хвороба Гірке
 • B. Синдром Леша-Ніхана
 • C. Хвороба Іценко-Кушінга
 • D. Подагра
 • E. Синдром набутого імунодефіциту
130.   У хворої дитини періодично з’являються рідкі випорожнення, іноді біль у ділянці живота, нудота, блювання. За розповіддю матері, одного разу у дитини з блювотною масою виділився гельмінт веретеноподібної форми, розміром 25 см. Яке захворювання можна запідозрити?
 • A. Трихінельоз
 • B. Ентеробіоз
 • C. Трихоцефальоз
 • D. Аскаридоз
 • E. Дракункульоз
131.   У препараті кори головного мозку, імпрегнованому азотнокислим сріблом, ідентифікуються велетенські нейрони пірамідної форми. Який шар кори утворюють ці клітини?
 • A. Гангліонарний
 • B. Зовнішній зернистий
 • C. Внутрішній зернистий
 • D. Пірамідний
 • E. Молекулярний
132.   За проханням лікаря хворий після звичайного вдиху зробив максимально глибокий видих. Які м’язи з наведених нижче беруть участь у такому видоху?
 • A. Трапецієподібні
 • B. Зовнішні міжреберні
 • C. Діафрагма
 • D. Живота
 • E. Грудні
133.   Потенціал спокою клітини дорівнює -80 мВ. Під час якої фази ПД величина мембранного потенціалу складатиме +30 мВ?
 • A. Деполяризація
 • B. -
 • C. Реверсполяризація
 • D. Слідова деполяризація
 • E. Слідова гіперполяризація
134.   У жінки 46-ти років видалена пухлина правої привушної ділянки, яка поступово збільшувалася протягом 5 років. Макроскопічно: інкапсульова-ний вузол діаметром 60 мм еластичної консистенції, тканина бiлувато-dра з множинними дрі6ними кiстами, що містять слиз. Мікроскопічно: дуктальні структури або осередки солідної будови, що складаються з мономорфних полігональних та кубічних клітин, між ними розміщуються ділянки міксоїдної і хондроїдної речовини. Діагностуйте пухлину:
 • A. Мономорфна аденома
 • B. Мукоепідермальна пухлина
 • C. Плеоморфна аденома
 • D. Аденолімфома
 • E. Аденокістозна карцинома
135.   На 1% лужній пептонній воді після посіву в неї досліджуваного матеріалу (випорожнень) і 8-годинної інкубації у термостаті при температурі 37°C виявлений ріст у вигляді ніжної блакитної плівки. Для збудника якого захворювання характерні такі культуральні властивості?
 • A. Паратиф А
 • B. Черевний тиф
 • C. Чума
 • D. Дизентерія
 • E. Холера
136.   У стоматологічній практиці широко використовується місцеве знеболювання, коли до розчину новокаїну додають 0,1% розчин адреналіну. Адреналін, що додається, викликає:
 • A. Підвищення артеріального тиску
 • B. Місцеве звуження судин
 • C. Зниження артеріального тиску
 • D. Зниження опору судин
 • E. Місцеве розширення судин
137.   Під час гістологічного вивчення мі-кропрепаратів зуба людини похилого віку виявлені великі вакуолі в одонто-бластах. Тканина пульпи нагадує сітку з гіалінізованих тонких волокон, частина одонтобластів дуже низькі, у вигляді "ниточки". Для якого захворювання характерні такі зміни?
 • A. Гострий пульпіт
 • B. Сітчаста атрофія пульпи
 • C. Вроджене недорозвинення пульпи
 • D. Дефекти пульпи зуба
 • E. -
138.   У пацієнта вилучений верхній медіальний різець. Гілки якої артерії його кровопостачають?
 • A. A.alveolaris inferior
 • B. A.buccalis
 • C. A.infraorbitalis
 • D. A.palatina descendens
 • E. A.sphenopalatina
139.   При мікроскопічному дослідженні біоптата з товстої кишки виявлена пухлина з призматичного епітелію, що формує атипові залозисті структури різної форми і величини. Базальна мембрана залоз зруйнована. Клітки пухлини поліморфні, ядра гіперхромні, відзначається велика кількість патологічних мітозів. Який діагноз найбільш вірогідний?
 • A. Слизовий рак
 • B. Солідний рак
 • C. Недиференційований рак
 • D. Аденокарцинома
 • E. Базальноклітинний рак
140.   40-річному чоловікові, який хворіє на туберкульоз легень призначено ізоніазид. Нестача якого вітаміну може розвинутися внаслідок тривалого вживання даного препарату?
 • A. Фолієва кислота
 • B. Біотин
 • C. Кобаламін
 • D. Піридоксин
 • E. Тіамін
141.   Чоловік 26-ти років внаслідок автомобільної аварії перебуває в торпі-дній стадії шоку. У крові: лейк.- 3, 2 • 109/л. Який головний механізм в розвитку лейкопенії?
 • A. Руйнування лейкоцитів у кровотворних органах
 • B. Пригнічення лейкопоезу
 • C. Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку в кров
 • D. Перерозподіл лейкоцитів у судинному руслі
 • E. Підвищення виділення лейкоцитів з організму
142.   У чоловіка 25-ти років після тривалого перебування на сонці при високій вологості повітря підвищилась температура тіла до 39oC. Який патологічний процес спостерігається у цьому випадку?
 • A. Опікова хвороба
 • B. Гіпертермія
 • C. Інфекційна гарячка
 • D. Гіпотермія
 • E. Неінфекційна гарячка
143.   Після травматичного видалення зуба хворий скаржиться на сильний, тупий, без чіткої локалізації біль у ясні, підвищення температури тіла до 37,5oC. Діагностований альвеоліт. Який вид болю в цього хворого?
 • A. Епікритичний
 • B. Фантомний
 • C. Вісцеральний
 • D. Відбитий
 • E. Протопатичний
144.   Хворий 50-ти років страждає на гіпертонічну хворобу. Під час фізичного навантаження у нього з’явились відчуття м’язової слабкості, нестачі повітря, синюшність слизової оболонки губ, шкіри, обличчя. Дихання супроводжувалось відчутними на відстані вологими хрипами. Який механізм лежить в основі виникнення такого синдрому?
 • A. Хронічна правошлуночкова недостатність
 • B. Колапс
 • C. Тампонада серця
 • D. Гостра лівошлуночкова недостатність
 • E. Хронічна лівошлуночкова недостатність
145.   При рентгенологічному дослідженні встановлено проростання кореня зуба в гайморову порожнину. Визначте, який зуб міг прорости?
 • A. Верхнє ікло
 • B. Другий верхній моляр
 • C. Другий верхній премоляр
 • D. Перший верхній моляр
 • E. Перший верхній премоляр
146.   Хворому після апендектомії з метою профілактики інфекції призначений антибіотик групи цефалоспоринів. Порушення якого процесу полягає в основі протимікробної активності антибіотиків цієї групи?
 • A. Рибосомальний синтез білку
 • B. Утворення мікробної стінки
 • C. Синтез нуклеїнових кислот
 • D. Блокада холінестерази
 • E. Енергетичний обмін
147.   Пацієнт скаржиться на постійні кровотечі з ясен, які спостерігаються з дитинства. Аналіз крові виявив дефіцит VIII плазменного фактору зсідання крові. Це означає, що у пацієнта, перш за все, порушено:
 • A. Утворення тромбіну
 • B. Агрегація тромбоцитів
 • C. Утворення фібрину
 • D. Утворення протромбінази
 • E. Адгезія тромбоцитів
148.   При дослідженні культури тканин злоякісної пухлини виявили поділ клітин, який відбувався без ахроматиново-го апарату шляхом утворення перетяжки ядра, при якому зберігались ядерна оболонка та ядерце. Який тип поділу клітин відбувався у злоякісній пухлині, що вивчалась?
 • A. Екзомітоз
 • B. Амітоз
 • C. Ендомітоз
 • D. Мейоз
 • E. Мітоз
149.   Під час операції на щелепно-лицьовій ділянці для зниження секреції слинних залоз хворому ввели атропіну сульфат. Виникли тахікардія, сухість та гіперемія шкіри, параліч акомодації та підвищення внутрішньоочного тиску. Який антагоніст доцільно використати в даному випадку?
 • A. Дипіридамол
 • B. Прозерин
 • C. Атенолол
 • D. Платифіліну гідротартрат
 • E. Скополаміну гідробромід
150.   В препараті діагностується тканина, в якій клітини розміщуються поодинці та ізогрупами, а в міжклітинній речовині не видно волокнистих структур. Яка тканина присутня в препараті?
 • A. Гіалінова хрящова
 • B. Гладенька м’язова
 • C. Волокниста хрящова
 • D. Кісткова
 • E. Епітеліальна
151.   Хворий надійшов до хірургічного відділення з діагнозом гострий панкреатит. Розпочато консервативне лікування. Призначення якого препарату є патогенетично обґрунтованим?
 • A. Хімотрипсин
 • B. Панкреатин
 • C. Фібринолізин
 • D. Трипсин
 • E. Контрикал
152.   У чоловіка 56-ти років системний артеріальний тиск становить 135/100 мм рт.ст. Збільшення якого з наведених чинників є найімовірнішою причиною збільшення діастолічного тиску у людини?
 • A. Еластичність артеріальних судин
 • B. Насосна функція серця
 • C. Об’єм циркулюючої крові
 • D. Загальний периферичний опір
 • E. Частота серцевих скорочень
153.   При мікроскопії мазка з плівки, яка з’явилась на пептонній воді через 6 годин після посіву фекалій і культивування в термостаті, виявлені зігнуті у вигляді коми рухливі бактерії, грам-негативні, спор і капсул не утворюють. Які це мікроорганізми?
 • A. Клостридії
 • B. Спірили
 • C. Коринебактерії
 • D. Спірохети
 • E. Вібріони
154.   У жінки 30-ти років зменшений вміст ферментів у підшлунковому соці. Недостатня секреція якого гастроінте-стинального гормону може бути причиною цього?
 • A. Шлунково-інгібуючий пептид
 • B. Холецистокінін-панкреозимін
 • C. Соматостатин
 • D. Вазо-інтестинальний пептид
 • E. Секретин
155.   Відомо, що при цукровому діабеті у хворих частіше зустрічаються запальні процеси, знижена регенерація, уповільнюється загоєння ран. Причиною цього є:
 • A. Підвищення ліполізу
 • B. Прискорення глюконеогенезу
 • C. Посилення катаболізму
 • D. Зниження ліполізу
 • E. Зниження протеосинтезу
156.   При рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки турецького сідла внаслідок пухлини гіпофіза. Яка кісткова порожнина при цьому вражена?
 • A. Зоровий канал
 • B. Лицевий канал
 • C. Сонний канал
 • D. Пазуха клиноподібної кістки
 • E. Барабанна порожнина
157.   При посіві матеріалу із зіва хворого ангіною на кров’яно-телуритовий агар виросли колонії діаметром 4-5 мм, сірого кольору, радіально покреслені (у вигляді розеток). Під мікроскопом грам-позитивні палички із булавоподібними потовщеннями на кінцях, розміщені у вигляді розчепірених пальців. Які це мікроорганізми?
 • A. Коринебактерії дифтерії
 • B. Стрептококи
 • C. Дифтероїди
 • D. Стрептобацили
 • E. Клостридії ботулізму
158.   У дитини відзначається затримка прорізування зубів, неправильне їх розташування. Скарги також на сухість у роті, появу тріщин в кутах рота з наступним нагноєнням. З нестачею якого вітаміну може бути пов’язаний цей стан?
 • A. C
 • B. K
 • C. E
 • D. D
 • E. A
159.   У хворого внаслідок інсульту утворилася гематома в коліні внутрішньої капсули, що призвело до паралічу мімічних та жувальних м’язів. Який провідний шлях ушкоджено?
 • A. Tr. cortico-temporo-parieto-occipito-pontinus
 • B. Tr. cortico-nuclearis
 • C. Tr. cortico-thalamicus
 • D. Tr. cortico-spinalis
 • E. Tr. cortico-fronto-pontinus
160.   Хворий 60-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на загруднинний біль після фізичного навантаження. Лікар призначив нітрогліцерин. Після засто- сування препарату загруднинний біль зник, проте з’явився сильний біль голови. Який можливий механізм цієї побічної дії?
 • A. Блокада а-адренорецепторів
 • B. Гальмування утворення медіаторів у мозку
 • C. Підвищення внутрішньочерепного тиску
 • D. Зменшення накопичення іонів кальцію
 • E. Блокада фосфодиестерази
161.   На гістологічному препараті представлений орган нервової системи зірчастої форми, зовні вкритий сполучнотканинною капсулою, містить мульти-полярні нейрони, різноманітні за функцією. Який це орган?
 • A. Довгастий мозок
 • B. Вегетативний ганглій
 • C. Спинний мозок
 • D. Спинномозковий ганглій
 • E. Мозочок
162.   Вірус імунодефіциту людини, маючи на своїй поверхні антигени gp41 та gp120, взаємодіє з клітинами-мішенями організму. Виберіть серед перерахованих антигени лімфоцитів людини, з якими комплементарно зв’язується gp120 вірусу:
 • A. CD 28
 • B. CD 3
 • C. CD 4
 • D. CD 8
 • E. CD 19
163.   В осередку запалення у судинах мікроциркуляторного русла відзначається підвищення їх проникливості, збільшення гідродинамічного тиску. У міжтканинній рідині має місце підвищення осмотичної концентрації і дисперсності білкових структур. Який вид набряку буде спостерігатися в даному випадку?
 • A. Лімфогенний
 • B. Колоїдно-осмотичний
 • C. Мембраногенний
 • D. Гідродинамічний
 • E. Змішаний
164.   У хворого з тяжкою травмою верхньої кінцівки спостерiгається порушення процесів регенерації хрящової тканини внаслідок пошкодження мало диференційованих клітин хрящового ди-ферону. Які клітини зазнали ушкодження?
 • A. Клітини, що надходять з кровоносних судин
 • B. Клітини у складі ізогенних груп
 • C. Клітини зовнішнього шару охрястя
 • D. Клітини внутрішнього шару охрястя
 • E. Клітини зони молодого хряща
165.   Сімейний лікар діагностував ішемічну хворобу серця і призначив хворому нітрат тривалої дії, який повністю абсорбується в травному каналі, застосовується для профілактики нападів стенокардії. Визначте цей препарат:
 • A. Валідол
 • B. Метопролол
 • C. Ізосорбіду мононітрат
 • D. Амлодипін
 • E. Ніфедипін
166.   У клітині людини в гранулярну ендоплазматичну сітку до рибосом доставлена і-РНК, що містить як екзонні, так і інтронні ділянки. Який процес НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ?
 • A. Реплікація
 • B. Пролонгація
 • C. Транскрипція
 • D. Процесінг
 • E. Трансляція
167.   До лікаря звернувся хворий з запаленням комірок решітчастої кістки (етмоїдит). При обстеженні виявлено порушення кровопостачання кістки. Гілками якої артерії кровопостачаю-ться решітчасті комірки в нормі?
 • A. A. cerebri anterior
 • B. A. infraorbitalis
 • C. A. ophthalmica
 • D. A. facialis
 • E. A. transversa faciei
168.   При підозрі на туберкульоз хворій дитині зробили пробу Манту. Через 24 години у місці введення алергену з’явилися припухлість, гіперемія і болісність. Які основні компоненти визначають розвиток цієї реакції організму?
 • A. В-лімфоцити, IgM
 • B. Макрофаги, В-лімфоцити і моноцити
 • C. Плазматичні клітини, Т-лімфоцити і лімфокіни
 • D. Гранулоцити, Т-лімфоцити і IgG
 • E. Мононуклеари, Т-лімфоцити і лім-фокіни
169.   Хворий потрапив до лікарні після іонізуючого опромінення зі скаргами на блювання, анорексію, біль у різних ділянках живота, наявність крові у калі, підвищення температури тіла, кволість. Для якої форми гострої променевої хвороби характерна така клінічна картина?
 • A. Змішана
 • B. Кістковомозкова
 • C. Церебральна
 • D. Токсемічна
 • E. Кишкова
170.   В ендокринологічному відділенні обласної лікарні знаходиться хворий із скаргами на швидку втомлюваність, поганий апетит. З анамнезу відомо: тривалий час лікувався кортикостероїдами з приводу бронхіальної астми. Об’єктивно: АТ- 90/60 мм рт.ст., гіперпігментація шкіри. Яке захворювання можна запідозрити у хворого?
 • A. Хвороба Кона
 • B. Хвороба Аддісона
 • C. Хвороба Сімондса
 • D. Хвороба Іценка-Кушінга
 • E. Хвороба Грейвса
171.   В селищі у декількох господарствах було виявлено масову загибель щурів. Виникла підозра, що причиною може бути чума. Які постмортальні дослідження тварин слід провести з метою екстреного встановлення збудника інфекції?
 • A. Реакція кільцепреципітації
 • B. Реакція аглютинації
 • C. Реакція зв’язування комплементу
 • D. Реакція пасивної аглютинації
 • E. Реакція нейтралізації
172.   Хлопчик 5-ти місяців госпіталізований з приводу тонічних судом. Хворіє з народження. При огляді волосся жорстке, нігті витончені та ламкі, шкірні покриви бліді та сухі. У крові знижений вміст іонів кальцію. З чим пов’язані ці зміни?
 • A. Гіпоальдостеронізм
 • B. Гіпопаратиреоз
 • C. Гіперпаратиреоз
 • D. Гіперальдостеронізм
 • E. Гіпотиреоз
173.   Під час бійки у чоловіка виникла рефлекторна зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню ділянку передньої черевної стінки. На яку структуру серця впливають еферентні нерви, що зумовили його зупинку?
 • A. Робочий міокард шлуночків
 • B. Синоатріальний вузол
 • C. Атріовентрикулярний вузол
 • D. Робочий міокард передсердь
 • E. Провідна система шлуночків серця
174.   Під час мікроскопічного дослідження в залозі дитини 10-ти років були визначені тільки серозні кінцеві відділи, міжчасточкові протоки вистелені двошаровим чи багатошаровим епітелієм. Визначте залозу:
 • A. Під’язикова
 • B. Печінка
 • C. Підщелепна
 • D. Привушна
 • E. Підшлункова
175.   До приймального відділення надійшов хворий у непритомному стані. Об’єктивно: шкіра холодна, зіниці звужені, дихання утруднене, відзначається періодичність дихання за типом Чейн-Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Чим відбулося отруєння?
 • A. -
 • B. Ненаркотичними анальгетиками
 • C. Транквілізаторами
 • D. Наркотичними анальгетиками
 • E. М-холіноблокаторами
176.   Розпад глікогену в печінці стимулюється адреналіном. Який вторинний ме-сенджер (посередник) утворюється при цьому в гепатоцитах?
 • A. NO
 • B. ц-АМФ
 • C. Триацилгліцерол
 • D. СО
 • E. ц-ГМФ
177.   При якій інфекції у перший період її розвитку відзначається різке повнокров’я судин зіву, мигдаликів, слизової оболонки порожнини рота, язика ("малиновий язик")?
 • A. Менінгококова інфекція
 • B. Скарлатина
 • C. Дифтерія
 • D. Кір
 • E. Коклюш
178.   Чоловік, який багато років страждав на бронхіальну астму, помер від ядухи. При гістологічному дослідженні легень виявлено: в просвітах бронхіол та дрібних бронхів багато слизу з домішкою еозинофілів, склероз міжальвео-лярних перегородок, розширення просвітів альвеол. Який з механізмів розвитку реакції гіперчутливості має місце?
 • A. Реагінова реакція
 • B. Гранулематоз
 • C. Імунокомплексна реакція
 • D. Цитотоксична реакція
 • E. Цитоліз, обумовлений лімфоцитами
179.   На розрізі легенева тканина має великокомірчастий вигляд у зв’язку з мішкоподібними і циліндричними розширеннями бронхів; мікроскопічно у стінці таких бронхів відзначається лейкоцитарна інфільтрація з переважанням нейтрофілів; еластичні, м’язові волокна, а також хрящові пластинки частково зруйновані і заміщені сполучною тканиною. Прилегла легенева тканина з фокусами запалення, полями фіброзу, склерозом судин, ознаками емфіземи. Гіпертрофований правий тттлу-ночок серця. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Емфізема легень
 • B. Хронічний бронхіт
 • C. Пневмофіброз
 • D. Бронхоектатична хвороба
 • E. Інтерстиційна пневмонія
180.   На розтині тіла чоловіка, який помер на 5-у добу захворювання черевним тифом, виявлені наступні зміни: групові фолікули клубової кишки збільшені, повнокровні і виступають над слизовою оболонкою, на їх поверхні видно борозни та звивини. Гістологічно: повнокров’я і набряк тканини, наявність гранульом, які складаються з великих клітин зі світлою цитоплазмою і містять черевнотифозні палички. Про який період місцевих змін при черевному тифі можна думати?
 • A. Стадія загоєння виразок
 • B. Стадія некрозу
 • C. Стадія "чистих"виразок
 • D. Стадія утворення виразок
 • E. Стадія мозкоподібного набухання
181.   При лікуванні пародонтиту використовують препарати кальцію та гормон, що має здатність стимулювати мінералізацію зубів та гальмувати ре- зорбцію кісткової тканини, а саме:
 • A. Адреналін
 • B. Паратгормон
 • C. Альдостерон
 • D. Кальцитонін
 • E. Тироксин
182.   У хлопчика 4-х років після перенесеного важкого вірусного гепатиту спостерігаються блювання, епізоди непритомності, судоми. У крові - гіперамо-ніємія. Порушення якого біохімічного процесу в печінці викликало такий стан хворого?
 • A. Активація декарбоксилювання амінокислот
 • B. Порушення знешкодження аміаку
 • C. Порушення знешкодження біогенних амінів
 • D. Пригнічення ферментів трансаміну-вання
 • E. Пригнічення синтезу білків
183.   Внаслідок вірусного процесу в підщелепних слинних залозах відбувся значний склероз їх паренхіми і зменшилася продукція біологічно активних гормональних речовин. Через те погіршилася регенерація слизової оболонки ротової порожнини. Причиною цього є недостатній вміст у слині:
 • A. Лізоциму
 • B. Фактора росту епітелію
 • C. Інсуліноподібного фактора
 • D. Паротину
 • E. Тимоцит-трансформуючого фактора
184.   Під час гістологічного дослідження операційного матеріалу з ділянки ікла верхньої щелепи 20-річного чоловіка виявлено пухлину, яка побудована з численних дрібних примітивних залозистих та тубулярних структур, із незміненого одонтогенного епітелію, розташованих серед гіалінізованої сполучнотканинної строми. Діагностуйте пухлину:
 • A. Амелобластична фіброма
 • B. Амелобластома
 • C. Остеобластокластома
 • D. Аденоматоїдна пухлина
 • E. Первинна внутрішньокісткова карцинома
185.   У хлопчика із синдромом Дауна спостерігаються аномалії лицевої частини черепа, включаючи гіпоплазію верхньої щелепи, високе піднебіння, неправильний ріст зубів. Який із каріотипів притаманний цій дитині?
 • A. 47XY+18
 • B. 47, XXY
 • C. 48, XXXY
 • D. 48, XXYY
 • E. 47, XY+21
186.   Після прийому блокатору мембранних циторецепторів хворий скаржиться на відчуття сухості в роті. Блокатор яких циторецепторів приймав пацієнт?
 • A. Н-холінорецептори
 • B. а-адренорецептори
 • C. М-холінорецептори
 • D. а- та в-адренорецептори
 • E. в-адренорецептори
187.   У людини цистинурія проявляється у вигляді наявності цистинових камінців у нирках (гомозиготи) або підвищеним рівнем цистину в сечі (гетерозиготи). Захворювання цистинурією є моногенним. Визначити тип взаємодії генів цистинурії і нормального вмісту цистину в сечі:
 • A. Неповне домінування
 • B. Епістаз
 • C. Комплементарність
 • D. Кодомінування
 • E. Повне домінування
188.   Хворий 43-х років тривалий час не отримував з їжею достатньої кількості вітаміну C, що призвело до порушень в утворенні колагенових волокон. Яка структура підтримуючого апарата зуба буде страждати у першу чергу?
 • A. Епітелій борозни
 • B. Ясеневі кишені
 • C. Періодонт
 • D. Епітелій ясен
 • E. Дентин
189.   У хворого діагностовано хронічний гломерулонефрит. Внаслідок значних склеротичних змін маса функціонуючих нефронів зменшилася до 10%. Яке з перерахованих нижче порушень лежить в основі розвитку в хворого уремічного синдрому?
 • A. Азотемія
 • B. Порушення водного гомеостазу
 • C. Артеріальна гіпертензія
 • D. Ниркова остеодистрофія
 • E. Порушення осмотичного гомеостазу
190.   У хворого, який страждає на вугри та запальні зміни шкіри обличчя, при мікроскопії матеріалу з осередків ураження виявлені живі членистоногі розміром 0,2-0,5 мм. Вони мають витягнуту червоподібну форму, чотири пари коротких кінцівок, розміщених у середній частині тіла. Виявлені членистоногі викликають:
 • A. Шкірний міаз
 • B. Демодекоз
 • C. Фтиріоз
 • D. Педикульоз
 • E. Коросту
191.   У жінки 49-ти років внаслідок тривалого стояння з’явився набряк ніг. Що є причиною появи набряків?
 • A. Збільшення онкотичного тиску плазми крові
 • B. Зменшення гідростатичного тиску крові в артерiях
 • C. Зменшення гідростатичного тиску крові у венах
 • D. Збільшення системного артеріального тиску
 • E. Збільшення гідростатичного тиску крові у венах
192.   В лабораторію направлено матеріал білуватого нашарування із слизової оболонки ротової порожнини. Висів матеріалу зроблено на середовище Са-буро, відмічено ріст сметаноподібних колоній, бактеріоскопія виявила короткі бруньковані нитки. До збудників якої інфекції відносять ізольовані мікроорганізми?
 • A. Мікоз
 • B. Мікоплазмоз
 • C. Рікетсіоз
 • D. Спірохетоз
 • E. Хламідіоз
193.   У чоловіка 52-х років при піднятті надмірної ваги виникло грижове ви-п’ячування в здухвинній ділянці. Через яке анатомічне утворення найімовірніше виникло грижове вип’ячування?
 • A. Canalis inguinalis
 • B. Lig. inguinalis
 • C. Linea alba
 • D. Anulus femoralis
 • E. Anulus umbilicalis
194.   Хворому 60-ти років важко формувати і рухати харчову грудку, що порушує процес їжі. При цьому язик нерухомий, мова стає неможливою. Причиною цього може бутити порушення функції такого нерва:
 • A. Лицевий
 • B. Язикоглотковий
 • C. Під’язиковий
 • D. Трійчастий
 • E. Додатковий
195.   На підставі фенотипового аналізу у жінки встановлено попередній діагноз: полісомія Х-хромосом. Для уточнення діагнозу використовується цитогенети-чний метод. Діагноз буде підтверджено, якщо каріотип буде:
 • A. 46(XX)
 • B. 47(XXY)
 • C. 48(XXXY)
 • D. 48(XXYY)
 • E. 47(ХХХ)
196.   Клітина піддалась впливу іонізуючого випромінювання при дефіциті вітаміну E. Це сприяло посиленому виходу гідролітичних ферментів у цитоплазму і призвело до повного руйнування внутрішньоклітинних структур - ауто-лізу. Які органели клітини призвели до цього явища?
 • A. Ендоплазматична сітка
 • B. Лізосоми
 • C. Мікротільця
 • D. Мітохондрії
 • E. Комплекс Гольджі
197.   Хворий тривалий час вживав антибіотики широкого спектру дії, що викликали зниження апетиту та пронос з гнилісним запахом. Про яку побічну дію йдеться?
 • A. Ототоксична дія
 • B. Кардіотоксична дія
 • C. Нефротоксична дія
 • D. Алергічна реакція
 • E. Дисбактеріоз
198.   Хворому на ішемічну хворобу серця з передсердною екстрасистолією призначено препарат, який переважно блокує калієві канали, знижує адренергічні впливи на серце, суттєво подовжує потенціал дії, розширює коронарні судини. Який препарат призначено?
 • A. Корглікон
 • B. Добутамін
 • C. Лізиноприл
 • D. Нітрогліцерин
 • E. Аміодарон
199.   У хворого на вірусний гепатит на другому тижні захворювання виникли: розлад сну, головний біль, агресивність, нестерпний свербіж шкіри. Об’єктивно: відзначається зниження артеріального тиску, швидкості згортання крові, рефлекторної діяльності, брадикардія. Чим зумовлені ці зміни?
 • A. Уробілінемія
 • B. Холемія
 • C. Стеркобілінемія
 • D. Гіперхолестеринемія
 • E. Гіперліпемія
200.   До стоматолога звернувся пацієнт з артритом скронево-нижньощелепного суглоба. Лікар-стоматолог призначив мазь із диклофенак-натрієм. Який механізм дії цього лікарського засобу?
 • A. Блокада опіатних рецепторів
 • B. Пригнічення фосфоліпази
 • C. Активація циклооксигенази
 • D. Активація опіатних рецепторів
 • E. Пригнічення циклооксигенази
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 2 користувачів, 37 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 45.31ms.