Буклет 2012 року

1.   У пацієнта з хронічною серцевою недостатністю виявлене збільшення в’язкості крові. При капіляроскопії виявлено пошкодження стінок судин мікроциркуляторного русла. Яке з перелічених порушень можливе у даному випадку?
 • A. Емболія
 • B. Тромбоз
 • C. Артеріальна гіперемія
 • D. Сладж-феномен
 • E. Венозна гіпєрємія
2.   У гістологічному препараті шліфа зуба у міжклітинній речовині визначаються колагенові волокна, що йдуть тангенційно до дентино-емалевої межі і перпендикулярно до дентинних трубочок (волокна Ебнера). Назвіть даний шар дентину:
 • A. Навколопульпарний дентин
 • B. Інтерглобулярний дентин
 • C. Плащовий дентин
 • D. Зернистий шар
 • E. Вторинний дентин
3.   Встановлено, що швидкість проведення збудження нервовими волокнами становить 120 м/сек. Зазначені волокна є:
 • A. Прегангліонарними парасимпатичними
 • B. Постгангліонарними парасимпатичними
 • C. Постгангліонарними симпатичними
 • D. Прегангліонарними симпатичними
 • E. Аксонами мотонейронів
4.   Хворому з підозрою на черевний тиф лікар-інфекціоніст призначив бактеріологічне дослідження крові. Доцільність цього призначення пояснюється тим, що на першому тижні захворювання тифо-паратифами спостерігається:
 • A. Бактеріємія
 • B. Токсинемія
 • C. Септицемія
 • D. Септикопіємія
 • E. Вірусемія
5.   У чоловіка і його сина інтенсивно росте волосся по краю вушних раковин. Це явище спостерігалося також у батька і дідуся за батьківською лінією. Який тип успадкування зумовлює це?
 • A. Рецесивний, зчеплений з Х- хромосомою
 • B. Аутосомно-домінантний
 • C. Зчеплений з Y-хромосомою
 • D. Аутосомно-рецесивний
 • E. Домінантний, зчеплений з Х-хромосомою
6.   В хірургічне відділення доставлено чоловіка 35-ти років з гнійною раною на шиї попереду трахеї (в ділянці пере-двісцерального простору). Куди може розповсюдитись інфекція, якщо хворому терміново не зробити операцію?
 • A. В грудну порожнину - в заднє середостіння
 • B. В ретровісцеральний простір
 • C. В грудну порожнину - в середнє середостіння
 • D. В грудну порожнину - переднє середостіння
 • E. В надгрудинний міжапоневротичний простір
7.   В аналізі крові хворого: ер.- 3,0 • 1012/л; Hb- 90 г/л; ретикулоцити - 0,5%. В мазку: пойкілоцити, гіпохромні еритроцити. Залізо сироватки крові - 80 мкмоль/л. Для якої патології це характерно?
 • A. Залізодефіцитна анемія
 • B. Хвороба Мінковського-Шофара
 • C. B12-дефіцитна анемія
 • D. Залізорефрактерна анемія
 • E. Серпоподібноклітинна анемія
8.   В сироватці крові новонародженого знайдено антитіла до вірусу кору. Про наявність якого імунітету це може свідчити?
 • A. Штучний пасивний
 • B. Спадковий
 • C. Природний активний
 • D. Штучний активний
 • E. Природний пасивний
9.   Електрофоретичне дослідження сироватки крові хворого на пневмонію показало збільшення одної з білкових фракцій. Вкажіть її:
 • A. а2-глобуліни
 • B. Альбуміни
 • C. в-глобуліни
 • D. y-глобуліни
 • E. аі-глобуліни
10.   У чоловіка 60-ти років, який страждає на хронічну кишкову непрохідність, посилюється гниття білків у товстому кишечнику. Підтвердженням цього процесу є:
 • A. !ндиканурія
 • B. Креатинурія
 • C. Білірубінурія
 • D. Глюкозурія
 • E. Гіперурікурія
11.   У хворого діагностовано грип. Після прийому антипіретиків стан його різко погіршився: свідомість потьмарена, АТ- 80/50 мм рт.ст., Ps- 140/хв, температура тіла різко знизилась до 35,8oC. Яке ускладнення виникло у даного хворого?
 • A. Гіпертермія
 • B. Алкалоз
 • C. Колапс
 • D. Гіповолемія
 • E. Ацидоз
12.   Жінка під час вагітності хворіла на краснуху. Дитина народилась з вадами розвитку - незрощення губи і піднебіння. Генотип у дитини нормальний. Ці аномалії розвитку є проявом:
 • A. Хромосомної мутації
 • B. Анеуплодії
 • C. Поліплоїдії
 • D. Модифікаційної мінливості
 • E. Комбінативної мінливості
13.   В препараті діагностується тканина, в якій клітини розміщуються поодинці та ізогрупами, а в міжклітинній речовині не видно волокнистих структур. Яка тканина присутня в препараті?
 • A. Кісткова
 • B. Волокниста хрящова
 • C. Гіалінова хрящова
 • D. Гладенька м’язова
 • E. Епітеліальна
14.   Пацієнт звернувся до лікаря з приводу того, що він втратив здатність розрізняти смаки на корені язика. Лікар встановив, що це пов’язано з ураженням нерва. Якого саме?
 • A. Трійчастий
 • B. Язикоглотковий
 • C. Лицьовий
 • D. Блукаючий
 • E. Верхньогортанний
15.   У чоловіка 42-х років, який страждає на подагру, в крові підвищена концентрація сечової кислоти. Для зниження рівня сечової кислоті йому призначено аллопуринол. Конкурентним інгібітором якого ферменту є аллопу-ринол?
 • A. Аденозиндезаміназа
 • B. Гуаніндезаміназа
 • C. Ксантиноксидаза
 • D. Аденінфосфорибозилтрансфераза
 • E. Гіпоксантинф осф орибозилтрансфе-раза
16.   При обстеженні хворого похилого віку після тромбозу судин головного мозку виявлено моторну афазію. Де локалізований осередок пошкодження?
 • A. Центр Брока
 • B. Прецентральна звивина
 • C. Центр Верніке
 • D. Кутова звивина
 • E. Звивина Гешля
17.   На прийомі у стоматолога у хворого виник гострий біль за грудниною, який іррадіює в ліву руку і плече; відчуття нестачі повітря, страх. Яка з запропонованих речовин найбільш адекватна в цьому випадку?
 • A. Діазепам
 • B. Нітросорбід
 • C. Анальгін
 • D. Нітрогліцерин
 • E. Парацетамол
18.   У людини внаслідок втрати 1,5 л крові різко зменшився діурез. Посилена секреція якого гормону, перш за все, спричинила зміни діурезу?
 • A. Вазопресин
 • B. Натрійуретичний
 • C. Кортизон
 • D. Окситоцин
 • E. Паратгормон
19.   У чоловіка 40-ка років запалення яєчка ускладнилось його водянкою. Необхідне оперативне втручання. Яку з оболонок яєчка останньою розтинає хірург під час операції?
 • A. Зовнішня сім’яна фасція
 • B. М ’ясиста оболонка
 • C. М’яз-підіймач яєчка
 • D. Парієтальний листок піхвової оболонки яєчка
 • E. Внутрішня сім’яна фасція
20.   Хворий 52-х років зі стійким підвищенням артеріального тиску до 200/110 мм рт.ст. помер при явищах хронічної серцево-судинної недостатності. На розтині: маса серця 600 г, товщина стінки лівого шлуночка 2,2 см, порожнини серця розширені. Гістологічно виражений гіаліноз і склероз артеріол міокарда. Для якого захворювання характерні описані зміни?
 • A. Гіпертонічна хвороба
 • B. Гіпертрофічна кардіоміопатія
 • C. Дилятаційна кардіоміопатія
 • D. Атеросклероз артерій серця
 • E. Ендоміокардіальний фіброз
21.   Жінка 35-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на наявність пухлинного утворення на слизовій оболонці ясни у ділянці верхніх різців. Під час огляду лікар на слизовій оболонці ясни виявив вузлик 1 см у діаметрі, м’якої консистенції, рожевого кольору, що кровить під час дотику. Про який процес йдеться у даному випадку?
 • A. Фіброзний епулід
 • B. Хронічний гінгівіт
 • C. Пухлина
 • D. Гігантоклітинний епулід
 • E. Ангіоматозний епулід
22.   На розтині трупа жінки 52-х років, яка тривалий час хворіла на хронічний гломерулонефрит, виявлено: значно зменшені, щільні, дрібнозернисті нирки, фібринозне запалення серозних і слизових оболонок, дистрофічні зміни паренхіматозних органів, набряк головного мозку. Яким ускладненням зумовлені описані зміни серозних оболонок і внутрішніх органів?
 • A. Уремія
 • B. Анемія
 • C. Сепсис
 • D. ДВЗ -синдром
 • E. Тромбоцитопенія
23.   При токсичному ушкодженні гепа-тоцитів з порушенням їх білковосинте-зуючої функції у пацієнта різко знизився вміст альбумінів у плазмі крові та онкотичний тиск плазми. Що буде наслідком цих змін?
 • A. Зменшення ШОЕ
 • B. Зменшення діурезу
 • C. Збільшення об’єму циркулюючої крові
 • D. Збільшення густини крові
 • E. Поява набряків
24.   При дослідженні культури тканин злоякісної пухлини виявили поділ клітин, який відбувався без ахроматиново-го апарату шляхом утворення перетяжки ядра, при якому зберігались ядерна оболонка та ядерце. Який тип поділу клітин відбувався у злоякісній пухлині, що вивчалась?
 • A. Ендомітоз
 • B. Амітоз
 • C. Мітоз
 • D. Мейоз
 • E. Екзомітоз
25.   У дитини фарингіт (запалення слизової оболонки глотки) ускладнився запаленням середнього вуха. Через яке анатомічне утворення сталося розповсюдження запального процесу на середнє вухо?
 • A. Каналець барабанної струни
 • B. Півканал м’яза-натягувача барабанної перетинки
 • C. М ’язово-трубний канал
 • D. Півканал слухової труби
 • E. Глотковий отвір слухової труби
26.   Чоловік 30-ти років звернувся до стоматолога зі скаргою на розлади жування, виникнення болю при відтягуванні щелепи назад. Лікар встановив запалення одного з жувальних м’язів. Якого саме?
 • A. Крилоподібний латеральний
 • B. Скроневий (задні волокна)
 • C. Крилоподібний медіальний
 • D. Скроневий (передні волокна)
 • E. Жувальний
27.   У хворого під час гіпертонічного кризу виник геморагічний інсульт, внаслідок чого спостерігається відсутність довільних рухів, підвищення сухожильних рефлексів та тонусу м’язів лівих руки та ноги. Як називається таке порушення рухової функції?
 • A. Тетраплегія
 • B. Млявий параліч
 • C. Геміплегія
 • D. Моноплегія
 • E. Параплегія
28.   У потерпілого лівобічний уламковий перелом виличної кістки з втратою шкірної чутливості над нею. Який нерв пошкоджений?
 • A. Щічний
 • B. Нижньоочноямковий
 • C. Мала гусяча лапка
 • D. Вилично-лицевий
 • E. Лицевий
29.   Після видалення II малого кутнього зуба верхньої щелепи у хворого відзначається коміркова кровотеча. Пошкодженням якої артерії воно викликане?
 • A. Задня верхня альвеолярна
 • B. Передня верхня альвеолярна
 • C. Нижня альвеолярна
 • D. Середня верхня альвеолярна
 • E. Піднебінна
30.   Людина вийшла з кондиціоновано-го приміщення назовні, де немає вітру, температура повітря +38oC, вологість 64%. За рахунок якого механізму буде здійснюватися віддача тепла з організму за цих умов?
 • A. Проведення
 • B. Радіація
 • C. Випаровування поту
 • D. Кондукція
 • E. Конвекція
31.   У 19-ти місячної дитини із затримкою розвитку та проявами самоагре-сії вміст сечової кислоти в крові - 1,96 ммоль/л. При якому метаболічному порушенні це спостерігається?
 • A. Синдром Леша-Ніхана
 • B. Синдром набутого імунодефіциту
 • C. Хвороба Іценко-Кушінга
 • D. Хвороба Гірке
 • E. Подагра
32.   Під час цитогенетичного обстеження пацієнта з порушеною репродуктивною функцією виявлено в деяких клітинах нормальний каріотип 46,ХУ але у більшості клітин каріотип синдрому Клайнфельтера - 47,ХХУ Яку назву носить таке явище неоднорідності клітин?
 • A. Дуплікація
 • B. Інверсія
 • C. Транспозиція
 • D. Мозаїцизм
 • E. Мономорфізм
33.   При гістологічному дослідженні стінки бронха і прилеглих ділянок легені виявлені пласти і тяжі атипового плоского епітелію. У клітинах - помірно виражені ознаки атипізму: поліморфізм, гіперхромія ядер, мітози. У центрі комплексів концентричні утворення рожевого кольору. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Скірозний рак
 • B. Плоскоклітинний рак без ороговіння
 • C. Недиференційований рак
 • D. Плоскоклітинний рак з ороговінням
 • E. Аденокарцинома
34.   Пацієнт скаржиться на свербіж шкіри, особливо між пальцями рук, у пахвинних западинах, на нижній частині живота. При огляді в цих ділянках шкіри виявлено маленькі пухирці. Під час лабораторної діагностики встановлено, що причиною цього стану є пред- ставник членистоногих. Вкажіть назву хвороби, спричинену цим членистоногим:
 • A. Демодекоз
 • B. Дерматотропний лейшманіоз
 • C. Міаз
 • D. Короста
 • E. Педикульоз
35.   Пацієнта на дачі вжалила бджола. Об’єктивно: кисть лівої руки гаряча, рожева, набрякла, у місці укусу великий червоний піхур. Який механізм є провідним у розвитку набряку?
 • A. Зниження онкотичного тиску тканинної рідини
 • B. Пошкодження судин при жаленні
 • C. Зниження осмотичного тиску тканинної рідини
 • D. Зниження кровонаповнення судин
 • E. Підвищення проникливості судин
36.   Для морфологічного дослідження представлена ендокринна залоза, паренхіма якої складається з єпітєлію та нервової тканини. В епітеліальних тра-бекулах виявляється 2 типи клітин: хро-мофільні та хромофобні. Визначте даний орган:
 • A. Гіпоталамус
 • B. Надниркова залоза
 • C. Паращитоподібна залоза
 • D. Щитоподібна залоза
 • E. Гіпофіз
37.   У чоловіка 70-ти років, який помер від серцевої недостатності, під час розтину тіла виявлено деформовані, звужені коронарні артерії. На розрізі внутрішня поверхня артерій горбиста, стінка білувата, ламка, кам’янистої щільності. Про яку стадію атеросклерозу йдеться?
 • A. Ліпосклероз
 • B. Атероматоз
 • C. Ліпоїдоз
 • D. Атерокальциноз
 • E. Виразкування
38.   При огляді порожнини рота лікар виявив каріозну порожнину на поверхні першого малого кутнього зуба, зверненої до ікла. Як називається уражена поверхня коронки?
 • A. Facies lingualis
 • B. Facies vestibularis
 • C. Facies occlusalis
 • D. Facies distalis
 • E. Facies mesialis
39.   Під час бійки у чоловіка виникла рефлекторна зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню ділянку передньої черевної стінки. На яку структуру серця впливають еферентні нерви, що зумовили його зупинку?
 • A. Провідна система шлуночків серця
 • B. Атріовентрикулярний вузол
 • C. Робочий мюкард шлуночків
 • D. Синоатріальний вузол
 • E. Робочий міокард передсердь
40.   Після обстеження хворого лікар рекомендував йому вилучити з раціону наваристі м’ясні та овочеві бульйони, прянощі, копчені продукти, оскільки у хворого було виявлено:
 • A. Дискінєзія жовчних шляхів
 • B. Збільшення секреції хлористоводневої кислоти залозами шлунка
 • C. Зменшення слиновиділення
 • D. Зменшення секреції хлористоводневої кислоти залозами шлунка
 • E. Зменшення моторики шлунково-кишкового тракту
41.   У хворого лікар виявив накопичення рідини в плевральній порожнині справа над куполом діафрагми. У якому анатомічному утворі накопичилась рідина?
 • A. Реброво-діафрагмальний правий синус
 • B. Діафрагмально-середостінний синус
 • C. -
 • D. Реброво-середостінний синус
 • E. Реброво-діафрагмальний лівий синус
42.   У хворого внаслідок пошкодження шкіри в середній ділянці грудинно-ключично-соскоподібного м’яза виникла повітряна емболія. Яка вена шиї була травмована?
 • A. Зовнішня яремна
 • B. Внутрішня яремна
 • C. Передня яремна
 • D. Поперечна вена шиї
 • E. Задня вушна
43.   У пацієнта 42-х років, що страждає на парадонтоз, у коронковій частині пульпи виявлено округлі звапновані утворення діаметром 2-3 мм. Назвіть ці структури:
 • A. Склерозований (прозорий) дентин
 • B. Дентиклі
 • C. Інтерглобулярні простори
 • D. Мертвий дентин
 • E. Зубні камені
44.   В результаті черепно-мозкової травми у хворого були виявлені наступні ознаки: інтенційний тремор, дисме-трія, адіадохокінез, дизартрія. Яка структура головного мозку пошкоджена?
 • A. Стріатум
 • B. Бліда куля
 • C. Мозочок
 • D. Чорна речовина
 • E. Рухова кора
45.   Хворий 37-ми років доставлений до лікарні у тяжкому стані. Об’єктивно: виражена набряклість язика, гортані, губ, повік. Дихання утруднене. Обличчя ціанотичне. Відомо, що 2 години тому лікував зуби у стоматолога. Про який алергічний стан йдеться?
 • A. Феномен Артюса
 • B. Набряк Квінке
 • C. Сезонний риніт
 • D. Бронхіальна астма
 • E. Кропив’янка
46.   При мікроскопічному дослідження пунктату з осередку запалення у хворого із абсцесом шкіри знайдено велику кількість різних клітин крові. Які з цих клітин першими надходять із судин до тканин при запаленні?
 • A. Моноцити
 • B. Еозинофіли
 • C. Лімфоцити
 • D. Нейтрофіли
 • E. Базофіли
47.   В комплексному лікуванні гінгівіту хворому призначили препарат, який за хімічною будовою відноситься до похідних піримідину, стимулює лейкопоез, прискорює загоєння ран, підсилює ріст та розмноження клітин (процеси проліферації), виявляє протизапальну дію. Застосовується при лейкопеніях різного генезу, в стоматологічній практиці при запальних захворюваннях слизової оболонки ротової порожнини. Визначте препарат:
 • A. Метилурацил
 • B. Ціанокобаламін
 • C. Метотрексат
 • D. Коамід
 • E. Меркаптопурин
48.   У хворого внаслідок черепно-мозкової травми з’явилась значна поліурія, що не супроводжувалася глюкозурією. Пошкодження якої структури може призвести до подібних змін?
 • A. Підшлункова залоза
 • B. Задня частка гіпофізу
 • C. Кора наднирників
 • D. Передня частка гіпофізу
 • E. Мозкова речовина наднирників
49.   Хвора 23-х років скаржиться на виражену слабкість, сонливість, потемніння в очах, запаморочення, спотворення смаку. В анамнезі менорагії. Об’єктивно: блідість шкірних покривів, тріщини в кутах рота, розшаровані нігті, збільшення ЧД і ЧСС. У крові: ер.-2,8 • 1012/л, Hb- 70 г/л, КП- 0,75. Яка гіпоксія, найбільш імовірно, призвела до розвитку виявлених симптомів у хворої?
 • A. Тканинна
 • B. Циркуляторна
 • C. Респіраторна
 • D. Субстратна
 • E. Гемічна
50.   Бактеріолог при дослідженні крові та слизу із носоглотки дотримувався певних заходів щодо збереження збудників у матеріалі. При бактеріоскопі-чному дослідженні встановлено наявність грамнегативних коків, які нагадують кавові зерна і розташовані парами, або тетрадами. Назвіть збудника, який був ізольований бактеріологом:
 • A. Moraxella lacunata
 • B. Neisseria gonorrhoeae
 • C. Acinetobacter calcoaceticus
 • D. Staphilococcus aureus
 • E. Neisseria meningitidis
51.   Обстежуючи ротову порожнину хворого, стоматолог звернув увагу на наявність запально-дистрофічного процесу в слизовій оболонці (гунтеров-ський глосит, атрофічний стоматит). Аналіз крові виявив гіперхромну анемію. Який фактор є причиною цього захворювання?
 • A. Гіповітаміноз Bi
 • B. Підвищення кислотності шлункового соку
 • C. Гіповітаміноз B6
 • D. Гіповітаміноз A
 • E. Гіповітаміноз B12
52.   В гострому досліді тварині в порожнину 12-ти палої кишки ввели слабкий розчин хлористоводневої кислоти. До збільшення секреції якого гастроін-тестинального гормону це призведе?
 • A. Нейротензин
 • B. Гастрин
 • C. Гістамін
 • D. Мотилін
 • E. Секретин
53.   У хворого з флегмоною щоки розвинувся менінгіт. Поширення інфекції, найбільш імовірно, відбулося по анастомозу між:
 • A. Лицевою і очною артеріями
 • B. Лицевою і позадущелепною венами
 • C. Лицевою веною та крилоподібним сплетінням
 • D. Скроневою і надочноямковою артеріями
 • E. Лицевою веною і венами очної ямки
54.   При цукровому діабеті і голодуванні в крові збільшується вміст ацетонових тіл, що використовуються в якості енергетичного матеріалу. Назвіть речовину, з якої вони синтезуються:
 • A. Сукциніл-КоА
 • B. Цитрат
 • C. Малат
 • D. Кетоглутарат
 • E. Ацетіл-КоА
55.   У новонародженої дитини виявлено вроджені вади розвитку травної системи, що пов’язано з дією тератоген-них факторів на початку вагітності. На який зародковий листок подіяв терато-ген?
 • A. Усі листки
 • B. Мезодерма
 • C. Ендодерма і мезодерма
 • D. Ектодерма
 • E. Ендодерма
56.   У дитини періодично з’являються рідкі випорожнення, іноді біль у ділянці живота, нудота, блювання. Зі слів матері, одного разу у дитини з блювотною масою виділився гельмінт веретеноподібної форми, розміром 20 см. Причиною такого стану може бути:
 • A. Трихоцефальоз
 • B. Трихінельоз
 • C. Аскаридоз
 • D. Анкілостомоз
 • E. Дракункульоз
57.   Хворому 25-ти років з клінічною картиною нефротичного синдрому проведено пункційну біопсію нирки. Під час мікроскопічного дослідження клітини епітелію проксимальних ка-нальців нефрону збільшені в об’ємі, у цитоплазмі вакуолі з прозорою рідиною, ядро зміщене до периферії. Яка дистрофія виявлена в епітелії каналь-ців?
 • A. Зерниста
 • B. Рогова
 • C. Гідропічна
 • D. Гіаліново-крапельна
 • E. Жирова
58.   Для попередження сезонного підйому захворюваності на грип у лікувальних закладах міста санепідстанція зобов’язала провести імунізацію медпрацівників. Яким із перелічених препаратів слід проводити імунізацію?
 • A. Гамма-глобулін
 • B. Ремантадин
 • C. Субодинична вакцина
 • D. Інтерферон
 • E. Амантадин
59.   При обстеженні хворого виявлені дерматит, діарея, деменція. Відсутність якого вітаміну є причиною цього стану?
 • A. Рутин
 • B. Нікотинамід
 • C. Аскорбінова кислота
 • D. Біотин
 • E. Фолієва кислота
60.   Під час ембріонального розвитку зубів у деяких клітин, що продукують структури зуба, має місце інверсія ядер та органел з базального полюсу клітини до апікального. Яку назву мають ці клітини?
 • A. Мезенхімні клітини
 • B. Енамелобласти
 • C. Фібробласти
 • D. Цементобласти
 • E. Дентинобласти
61.   При обстеженні хворого 35-ти років проведено гістологічне дослідження пунктату червоного кісткового мозку і виявлено значне зменшення кількості мегакаріоцитів. До яких змін периферичної крові це призведе?
 • A. Тромбоцитопенія
 • B. Лейкоцитоз
 • C. Лейкопенія
 • D. Тромбоцитоз
 • E. Агранулоцитоз
62.   У хворого на шкірі живота, грудної клітки з’явився висип у вигляді розеол і петехій, дрібноточковий кон’юн-ктивальний висип. Смерть настала при явищах ураження мозку. При мікроскопічному дослідженні секційного матеріалу у ЦНС (довгастий мозок, міст), у шкірі і нирках, міокарді виявлений деструктивно-проліферативний ендо-тромбоваскуліт. Про яке захворювання слід думати?
 • A. Бруцельоз
 • B. Висипний тиф
 • C. Вузликовий періартеріїт
 • D. Сепсис
 • E. Системний червоний вівчак
63.   Одним із методів зняття гострого болю при невралгії трійчастого нерва є створення депо анестетика в місці виходу гілок трійчастого нерва. В якій ділянці потрібно ввести анестетик для знечулення першої гілки трійчастого нерва?
 • A. Підочноямковий край
 • B. Ділянка надперенісся
 • C. Ділянка лобного відростка верхньої щелепи
 • D. Орбітальний край виличної кістки
 • E. Надочноямковий край
64.   На розтині тіла жінки, що тривало страждала на аденому паращитоподі-бних залоз із гіперпродукцією парат-гормону та померла від хронічної ниркової недостатності, виявлені відкладання вапна у шлунку, легенях, нирках. Яке за механізмом розвитку звапнуван-ня має місце?
 • A. Метаболічне
 • B. Дистрофічне
 • C. Метастатичне
 • D. Змішане
 • E. -
65.   При аналізі ЕКГ пацієнта встановлено збільшення тривалості зубця P. З чим це пов’язано?
 • A. Прискорене проведення збудження через атріовентрикулярний вузол
 • B. Прискорене розповсюдження збудження передсердями
 • C. Уповільнене розповсюдження збудження передсердями
 • D. Прискорене розповсюдження збудження шлуночками
 • E. Уповільнене розповсюдження збудження шлуночками
66.   Під час гістологічного дослідження нирок жінки 25-ти років, що померла під час пологів, в епітелії канальців головних відділів нефрону виявлені конденсація хроматину ядер, розпад їх на глибки та лізис, а також плазморексис та цитоліз. Який патологічний процес виявлений в епітелії канальців нирок?
 • A. Гіаліноз
 • B. Жирова дистрофія
 • C. Гідропічна дистрофія
 • D. Некроз
 • E. Амілоїдоз
67.   У пораненого кровотеча із гілок сонної артерії. Для тимчасової зупинки кровотечі сонну артерію треба притиснути до горбика поперечного відростка шийного хребця. Якого саме?
 • A. VI
 • B. IV
 • C. II
 • D. V
 • E. III
68.   У хворої з пухлиною підшлункової залози розвинулася механічна жовтяниця внаслідок стиснення жовчовивідної протоки. Яка протока піддається стисненню?
 • A. Ductus hepaticus communis
 • B. Ductus choledochus
 • C. Ductus cysticus
 • D. Ductus hepaticus dexter
 • E. Ductus hepaticus sinister
69.   Лікар призначив хворому з гострою серцевою недостатністю не-глікозидний кардіотонічний засіб, який безпосередньо стимулює ві -адренорецептори міокарда, збільшує кровообіг, діурез та застосовується лише внутрішньовенно крапельно внаслідок швидкої інактивації в організмі. Який препарат призначив лікар?
 • A. Адреналін
 • B. Добутамін
 • C. Дигоксин
 • D. Анаприлін
 • E. Корглікон
70.   У хворої, що страждала на вторинний сифіліс, з’явилися вогнища депігментації шкіри у верхніх відділах спини. Назвіть патологічний процес у ттткі-рі:
 • A. Лейкодерма
 • B. Лейкоплакія
 • C. Дисплазія
 • D. Паракератоз
 • E. Метаплазія
71.   У чоловіка 60-ти років спостерігається послаблення перистальтики кі-шечника. Який з перерахованих видів їжі буде стимулювати перистальтику в найбільшій мірі?
 • A. Чорний хліб
 • B. Сало
 • C. Білий хліб
 • D. М’ясо
 • E. Чай
72.   На розтині тіла чоловіка 47-ми років, що помер від легеневої кровотечі, у 2 сегменті правої легені виявлена порожнина округлої форми з нерівними краями розміром 5,5 см; внутрішня поверхня її вкрита щільнуватими жовтуватими масами, що переходять у тканину легені. При гістологічному дослідженні - внутрішній шар складається з розплавлених казеозних мас, некро-тизованої тканини легені. Який процес розвинувся в легені?
 • A. Гострий кавернозний туберкульоз
 • B. Хронічний абсцес
 • C. Рак легені, що розпадається
 • D. Гострий абсцес
 • E. Хронічний кавернозний туберкульоз
73.   Хворому на ревматоїдний артрит для попередження можливого негативного впливу на слизову шлунка призначили препарат із групи нестероїдних протизапальних засобів - селективний інгібітор ЦОГ-2. Вкажіть препарат:
 • A. Анальгін
 • B. Целекоксиб
 • C. Бутадіон
 • D. Ібупрофен
 • E. Ацетилсаліцилова кислота
74.   Під час виконання фізичного навантаження людина менш чутлива до болю. Причиною цього є активація в організмі:
 • A. Симпато-адреналової системи
 • B. Антиноцицептивної системи
 • C. Функції наднирників
 • D. Функції щитоподібної залози
 • E. Ноцицептивної системи
75.   Хворого доставили до клініки у коматозному стані. В анамнезі цукровий діабет II типу впродовж 5-ти років. Об’єктивно: дихання шумне, глибоке, у видихуваному повітрі чути запах ацетону. Вміст глюкози у крові 15,2 ммоль/л, кетонових тіл - 100 мкмоль/л. Для якого ускладнення цукрового діабету характерні такі клінічні прояви?
 • A. Гіперосмолярна кома
 • B. Печінкова кома
 • C. Гіпоглікемічна кома
 • D. Гіперглікемічна кома
 • E. Кетоацидотична кома
76.   Хворому на хронічний гастрит зроблена внутрішньошлункова рН-метрія, за допомогою якої встановлено змен- шення кислотності шлункового соку. Функція яких клітин знижена?
 • A. Шийкові клітини
 • B. Ендокриноцити
 • C. Головні екзокриноцити
 • D. Додаткові клітини
 • E. Парiєтальнi екзокриноцити
77.   При обстеженні дівчини 18-ти років знайдені наступні ознаки: недорозвинення яєчників, широкі плечі, вузький таз, вкорочення нижніх кінцівок, "шия сфінкса", розумовий розвиток не порушено. Встановлено діагноз: синдром Шерешевського-Тернера. Яке хромосомне порушення у хворої?
 • A. Моносомія Х
 • B. Трисомія 18
 • C. Трисомія Х
 • D. Трисомія 13
 • E. Нульсомія Х
78.   У районах Південної Африки у людей розповсюджена серпоподібно-клітинна анемія, при якій еритроцити мають форму серпа внаслідок зміни в молекулі гемоглобіну амінокислоти глутаміну на валін. Причиною цієї хвороби є:
 • A. Трансдукція
 • B. Геномні мутації
 • C. Порушення механізмів реалізації генетичної інформації
 • D. Кросинговер
 • E. Генна мутація
79.   Під час проведення трахеотомії у хворого 45-ти років, який потрапив до реанімаційного відділення лікарні з набряком гортані, було випадково перерізано яремну венозну дугу, яка лежить у:
 • A. Spatium antescalenum
 • B. Spatium pretracheale
 • C. Spatium retropharyngeale
 • D. Spatium interscalenum
 • E. Spatium interaponeuroticum suprasternale
80.   За професійними показаннями проведена вакцинація лікарів-стоматологів. Вакцина має захищати їх від вірусної інфекції, збудник якої може бути присутній у крові стоматологічних хворих, які перенесли інфекцію або є хронічними носіями. Яка вакцина була використана?
 • A. Субодинична грипозна вакцина
 • B. Генно-інженерний HBs-антиген
 • C. Інактивована вакцина проти гепатиту А
 • D. Антирабiчна вакцина
 • E. Жива корова вакцина
81.   У ліквідатора наслідків аварії на АЕС, що отримав дозу опромінення 5 Гр, через тиждень у крові визначений агранулоцитоз. Який патогенетичний механізм є провідним у його виникненні?
 • A. Збільшення руйнування лейкоцитів
 • B. Пригнічення лейкопоезу
 • C. Збільшений перехід гранулоцитів у тканини
 • D. Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку
 • E. Розвиток аутоімунного процесу
82.   У дівчинки 8-ми років раптово підвищилась температура, з’явились катаральні явища дихальних шляхів. На 5-й день хвороби виник параліч м’язів нижніх кінцівок і приєднались дихальні розлади. В передніх рогах спинного мозку виявлена проліферація глії навколо загиблих нейронів. Про яке захворювання йдеться?
 • A. Поліомієліт
 • B. Менінгококцемія
 • C. Скарлатина
 • D. Кір
 • E. Дифтерія
83.   У дітей часто можна спостерігати утруднене носове дихання, яке пов’язане з надмірним розвитком лімфої-дної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких мигдаликів може спричинити це явище?
 • A. Усіх названих мигдаликів
 • B. Tonsilla tubaria
 • C. Tonsilla palatina
 • D. Tonsilla lingualis
 • E. Tonsilla pharyngea
84.   У дитини 12-ти років низький зріст при непропорційній будові тіла і розумовій відсталості. Недостатня секреція якого гормону може бути причиною таких порушень?
 • A. Тироксин
 • B. Інсулін
 • C. Глюкагон
 • D. Кортизол
 • E. Соматотропін
85.   Після відкривання рота відбувається його рефлекторне закривання. З яких рецепторів починається зазначений рефлекс?
 • A. Рецептори періодонту
 • B. Механорецептори слизової ротової порожнини
 • C. Пропріорецептори м’язів, що опускають нижню щелепу
 • D. Смакові рецептори
 • E. Пропріорецептори м’язів, що піднімають нижню щелепу
86.   Хворий з запаленням слизової язика скаржиться на розлад загальної чутливості передніх двох третин язика. Ураженням якого нерва це викликано?
 • A. Барабанний
 • B. Язикоглотковий
 • C. Блукаючий
 • D. Барабанна струна
 • E. Язиковий
87.   Хворий у непритомному стані доставлений швидкою допомогою до лікарні. Об’єктивно: рефлекси відсутні, періодично з’являються судоми, дихання нерівномірне. Після лабораторного обстеження було діагностовано печінкову кому. Нагромадження якого метаболіту є суттєвим для появи розладів центральної нервової системи?
 • A. Амоніак
 • B. Гістамін
 • C. Глутамін
 • D. Сечовина
 • E. Білірубін
88.   У хворого виявлено різке зниження активності сурфактанту легень. Що буде наслідком цього?
 • A. Збільшення вентиляції легень
 • B. Гіпероксемія
 • C. Зменшення роботи дихальних м’язів
 • D. Схильність альвеол до спадання
 • E. Зменшення опору дихальних шляхів
89.   Хворому 67-ми років з діагнозом: ішемічна хвороба серця, стенокардія напруги, був призначений лікарський препарат з групи блокаторів калієвих каналів. Який препарат був призначений хворому?
 • A. Дипіридамол
 • B. Карбокромен
 • C. Молсидомін
 • D. Амлодипін
 • E. Аміодарон
90.   При обстеженні хворого на атрофічний гастрит виявлено мегалобла-стну анемію. Дефіцит якої речовини є причиною виникнення анемії у цього хворого?
 • A. Вітамін В6
 • B. Залізо
 • C. Вітамін Ві
 • D. Еритропоетини
 • E. Гастромукопротеїд
91.   У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний об’єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?
 • A. Парасимпатичні умовні рефлекси
 • B. Симпатичні умовні рефлекси
 • C. Симпатичні безумовні рефлекси
 • D. Катехоламіни
 • E. Парасимпатичні безумовні рефлекси
92.   До поліклініки звернувся хворий зі скаргами на біль за грудниною, зади-тттку і серцебиття. Після обстеження лікар діагностував у хворого ІХС і призначив верапаміл. Який механізм дії даного препарату?
 • A. Блокує натрієві канали
 • B. Блокує в-адренорецептори
 • C. Блокує кальцієві канали
 • D. Блокує а-адренорецептори
 • E. Блокує калієві канали
93.   У хворого виявлено порушення секреторної функції піднижньощелепної слинної залози. Який нерв забезпечує її вегетативну іннервацію?
 • A. N. petrosus major
 • B. N. auriculotemporalis
 • C. Chorda tympani
 • D. N. mandibularis
 • E. N. petrosus minor
94.   У хворого на діарею небактеріаль-ного генезу скарги на часту дефекацію. Який з перелічених засобів, механізм протидіарейної дії якого реалізується через опіатні рецептори кишок, доцільно використати?
 • A. Лінекс
 • B. Атропіну сульфат
 • C. Де-нол
 • D. Но-шпа
 • E. Імодіум (лоперамід)
95.   Хворому на остєомієліт нижньої щелепи був призначений антибіотик тетрациклінової групи. Вкажіть цей препарат:
 • A. Стрептоміцин
 • B. Рифампіцин
 • C. Амікацин
 • D. Оксацилін
 • E. Доксицикліну гідрохлорид
96.   При аналізі ЕКГ людини з’ясовано, що у другому стандартному відведенні від кінцівок зубці T позитивні, їх амплітуда та тривалість у нормі. Вірним є висновок, що у шлуночках серця нормально відбувається процес:
 • A. Скорочення
 • B. Збудження
 • C. Деполяризації
 • D. Розслаблення
 • E. Реполяризації
97.   У пацієнта на слизовій оболонці ротової порожнини, носа та губах з’явились везикулярні пухирці. Стоматолог запідозрив везикулярний стоматит. Яке дослідження надасть можливість підтвердити діагноз?
 • A. Постановка алергічної проби
 • B. Виділення бактерій з везикулярної рідини
 • C. Мікроскопія везикулярної рідини
 • D. Зараження тварин везикулярною рідиною
 • E. Виділення вірусу з везикулярної рідини
98.   При лікуванні хворого на спадкову форму імунодефіциту було застосовано метод генотерапії: ген ферменту був внесений у клітини пацієнта за до- помогою ретровірусу. Яка властивість генетичного коду дозволяє використовувати ретровіруси у якості векторів функціональних гєнів?
 • A. Універсальність
 • B. Специфічність
 • C. Бєзпєрєрвність
 • D. Колінеарність
 • E. Надмiрнiсть
99.   У хворої жінки 29-ти років місяце-подібне обличчя, ожиріння верхньої частини тулуба, стриї на передній черевній стінці, гірсутизм, у сечі підвищено рівень 17-оксикетостероїдів. Вищезазначені прояви характерні для захворювання:
 • A. Первинний гіпоальдостеронізм
 • B. Синдром Іценко-Кушінга
 • C. Вторинний гіперальдостеронізм
 • D. Феохромоцитома
 • E. Синдром Кона
100.   Для визначення антитоксичної функції печінки хворому призначено бен-зоат натрію, який в печінці перетворюється в гіпурову кислоту. Яка сполука використовується для цього процесу?
 • A. Гліцин
 • B. УДФ-глюкуронова кислота
 • C. Цистеїн
 • D. Метіонін
 • E. ФАФС
101.   Хворий на стенокардію приймає ацетилсаліцилову кислоту в дозі 100 мг на добу. З якою метою застосовується ацетилсаліцилова кислота у даного хворого?
 • A. Для розширення коронарних судин
 • B. Для зниження рівня протромбіну
 • C. Для зниження вмісту холестерину
 • D. Для пригнічення зсідання крові
 • E. Для пригнічення агрегації тромбоцитів
102.   У вагітної жінки розвинувся токсикоз з важкими повторними блюваннями упродовж доби. До кінця доби почали проявлятися тетанічні судоми і зневоднення організму. Який зсув кислотно-лужної рівноваги викликав зазначені зміни?
 • A. Негазовий видільний ацидоз
 • B. Газовий ацидоз
 • C. Газовий алкалоз
 • D. Негазовий видільний алкалоз
 • E. Негазовий метаболічний ацидоз
103.   У хворого, якому було екстирповано зуб з приводу гострого гнійного періоститу, спостерігалася тривала кровотеча з комірки, яку не можна було спинити звичайними методами. У крові: ер.- 2,9 ■ 1012/л, НЬ- 90 г/л; КП- 0,9; тромб.- 60 ■ 109/л; лейк.- 52 ■ 109/л.; базофіли - 0, еозинофіли - 1%, моноцити - 0, нейтрофіли: юні - 0, паличкоядерні -2%, сегментоядерні -18%, лімфоцити -8%, моноцити -1%, мiєлобласти - 70%. Яке захворювання крові наявне у цього хворого?
 • A. Промієлоцитарний лейкоз
 • B. Еритромієлоз
 • C. Хронічний мієлоїдний лейкоз
 • D. Недиференційований лейкоз
 • E. Гострий мієлоїдний лейкоз
104.   У 5-річної дівчинки на періанальних складках мати знайшла білих "черв’ячків" , які викликають у дитини свербіж і неспокій, і доставила їх до лабораторії. При дослідженні лікар побачив білих гельмінтів 0,5-1 см довжиною, ниткоподібної форми з загостреними кінцями, у деяких вони заокруглені. Який діагноз можна встановити?
 • A. Дифілоботріоз
 • B. Ентеробіоз
 • C. Аскаридоз
 • D. Теніоз
 • E. Опісторхоз
105.   При введенні хворому з метою проведення провідникової анестезії засобу, який використовується в хірургічній стоматології, виникли симптоми отруєння: збудження ЦНС з наступним паралічем, гостра серцево-судинна недостатність (колапс), в патогенезі якого має значення сенсибілізація до даного препарату. Виникли також алергі- чні реакції (свербіж, набряклість, еритема). Визначте препарат:
 • A. Лідокаїн
 • B. Тіопентал-натрію
 • C. Тубокурарину хлорид
 • D. Дитилін
 • E. Ардуан
106.   Юнака 18-ти років доставлено в лікарню з ознаками внутрішньої кровотечі. Під час гри в футбол він отримав удар в ділянку лівого підребер’я. Ушкодження якого органу спричинило сильну кровотечу?
 • A. Lien
 • B. Cauda pancreatis
 • C. Flexura coli sinistra
 • D. Fundus ventriculi
 • E. Ren sinistra
107.   У хворого 25-ти років, який скаржився на утруднене ковтання, виявлене пухлиноподібне підвищення на корені язика 1-2 см в діаметрі, в ділянці сліпого отвору. Розростання залишків якої залози встановив лікар?
 • A. Щитоподібна
 • B. Вилочкова
 • C. Прищитоподібна
 • D. Аденогіпофіз
 • E. Під’язикова
108.   Хворому з афтами слизової оболонки призначили препарат, діючим агентом котрого є галоген, а також поверхнево активна речовина, що має дезін-фікуючу, дезодоруючу дію. Застосовується для дезінфекції неметалевого інструментарію, рук, предметів догляду за інфекційними хворими. Як антисептик використовується для лікування інфікованих ран, слизової оболонки ротової порожнини, патологічних зубоя-сеневих кишень, дезінфекції кореневих каналів. Визначте препарат:
 • A. Калію перманганат
 • B. Кислота борна
 • C. Перекис водню
 • D. Хлоргексидину біглюконат
 • E. Діамантовий зелений
109.   На розтині тіла померлого чоловіка 70-ти років серце зменшене у розмірах, жирова клітковина під епікардом відсутня, міокард щільний, бурого кольору. При мікроскопії - кардіоміоцити зменшені у розмірах, в саркоплазмі багато гранул бурого пігменту ліпофусци-ну. Встановіть характер патологічного процесу в міокарді:
 • A. Жирова дистрофія
 • B. Амілоїдоз
 • C. Гемохроматоз
 • D. Бура атрофія
 • E. Гіпертрофія
110.   Жінка 52-х років після травми. При огляді констатовано зниження пульсації, блідість шкіри і зниження температури в ділянці великого пальця правої руки. Ушкодження якої з артерій верхньої кінцівки, найімовірніше, приводить до таких наслідків?
 • A. A.princeps pollicis
 • B. A.digitalis propria
 • C. A.digitalis communis
 • D. A.ulnaris
 • E. A.radialis
111.   У хворого 26-ти років виявлений великий фурункул м’яких тканин обличчя біля кореню носа та нижньої повіки. Грізним ускладненням цього захворювання може бути розповсюдження інфекції по венозним сполученням цього регіону до пазух твердої мозкової оболонки. Яка з пазух найбільш імовірно може бути уражена?
 • A. Сигмоподібна
 • B. Верхня кам’яниста
 • C. Печериста
 • D. Верхня сагітальна
 • E. Потилична
112.   У хворого спостерігаються геморагії, в крові знижена концентрація протромбіну. Недостатність якого вітаміну призвела до порушення синтезу цього фактору згортання?
 • A. C
 • B. E
 • C. A
 • D. D
 • E. K
113.   У культурі тканин ядерним опроміненням пошкоджені ядерця ядер. Відновлення яких органел у цитоплазмі клітин стає проблематичним?
 • A. Лізосоми
 • B. Рибосоми
 • C. Комплекс Іольджі
 • D. Мікротрубочки
 • E. Ендоплазматична сітка
114.   Для зменшення зубного болю хворому рекомендували приймати ненар-котичний анальгетик. Який засіб був призначений?
 • A. Фізостигміну саліцилат
 • B. Індерал
 • C. Анестезин
 • D. Парацетамол
 • E. Метацин
115.   У чоловіка 71-го року впродовж 10 днів спостерігався пронос з домішками у калі слизу та крові. Хворого було госпіталізовано у тяжкому стані, помер через 2 доби. При розтині тіла померлого виявлено: дифтеритичний коліт з множинними виразками неправильної форми різної глибини в сигмоподібній і прямій кишках. При бактеріологічному дослідженні висіяно шигели. Яке основне захворювання у хворого?
 • A. Черевний тиф
 • B. !єрсиніоз
 • C. Сальмонельоз
 • D. Неспецифічний виразковий коліт
 • E. Дизентерія
116.   На мікроскопічному препараті бронхів виявлено епітеліальний пласт одношарового багаторядного війчастого епітелію, в якому спостерігаються келихоподібні клітини. Яка їх функція?
 • A. Опорна
 • B. Камбіальна
 • C. Скоротлива
 • D. Всмоктувальна
 • E. Залозиста
117.   Хворий звернувся з відчуттям серцебиття після стресу. ЧСС- 104/хв, тривалість інтервалу P — Q - 0,12 сек, QRS - без змін. Який тип аритмії у хворого?
 • A. Синусова тахікардія
 • B. Синусова аритмія
 • C. Миготлива аритмія
 • D. Синусова брадикардія
 • E. Екстрасистолія
118.   У 60-річної жінки з тяжкою формою парадонтозу при мікроскопічному дослідженні зіскобу з ясен були виявлені одноядерні найпростіші розміром 360 мкм з широкими псевдоподіями. Які найпростіші були виявлені у хворої?
 • A. Entamoeba histolytica
 • B. Trichomonas tenax
 • C. Balantidium coli
 • D. Entamoeba gingivalis
 • E. Toxoplasma gondii
119.   При гістологічному дослідженні мікропрепарату шкіри людини виявляється тільки щільна неоформлена сполучна тканина. Який шар даного органу був представлений для вивчення?
 • A. Базальний шар епідермісу
 • B. Підшкірна жирова клітковина (гіподерма)
 • C. Сітчастий шар дерми
 • D. Епідерміс
 • E. Сосочковий шар дерми
120.   Хворий повернувся із Африки з високою температурою (39oC), жовтяницею. Стан погіршувався, хворий помер. На розтині тіла виявлена жовтяниця, збільшені в розмірі аспидно-сірі печінка та селезінка, наявність гемомелані-ну в кістковому мозку. Реакція Перлса позитивна. Визначте імовірну причину смерті:
 • A. Бластомікоз
 • B. Опісторхоз
 • C. Малярія
 • D. Амебіаз
 • E. Ехінококоз
121.   Від хворого з підозрою на черевний тиф виділено чисту культуру збудника, яку ідентифіковано за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями як сальмонела тифу. Яке дослідження слід застосувати для остаточної ідентифікації збудника?
 • A. Серодіагностика
 • B. Антибіотикограма
 • C. Фаготипування
 • D. Сероідентифікація
 • E. Алергодіагностика
122.   Під час гаструляції у зародку недостатньо сформувався первинний Іензе-новський вузлик. Розвиток якого осьового органу загальмується?
 • A. Хорда
 • B. Мантійний шар нервової трубки
 • C. Нервові гребінці
 • D. Нервова трубка
 • E. Нервовий жолобок
123.   У хворого виражений больовий синдром при невралгії. Який засіб з не-стероїдних протизапальних препаратів зменшить болесприйняття?
 • A. Кетаміну гідрохлорид
 • B. Лідокаїну гідрохлорид
 • C. Кодеїну фосфат
 • D. Дроперидол
 • E. Диклофенак-натрій
124.   Під час дослідження обличчя хворого відзначається, що правий кут рота зміщений у лівий бік, права щока і губи притиснені до зубів і ясен. Порушенням функції якого м’яза це викликане?
 • A. Виличні м’язи
 • B. М’яз сміху
 • C. М’яз, що опускає кут рота
 • D. Щічний м’яз
 • E. Коловий м’яз рота
125.   До стоматолога звернулась пацієнтка (доярка) із висипанням на слизовій оболонці порожнини рота у вигляді афт. Лікар виявив висипання на шкірі довкола нігтьових пластинок на руках. Який збудник спричинив дану хворобу?
 • A. Вірус везикулярного стоматиту
 • B. Цитомегаловірус
 • C. Вірус ящуру
 • D. Вірус Коксакі В
 • E. Герпесвірус
126.   У пацієнта після повторного протезування зу6ів виникли сухість і металічний присмак у роті, спотворення смаку, запалення слизової оболонки язика і ясен. Найбільш імовірною причиною вказаних проявів є:
 • A. Явище гальванізму
 • B. Занесення інфекції
 • C. Застосування неякісної пластмаси
 • D. Пошкодження смакових рецепторів
 • E. Пошкодження чутливих нервових волокон
127.   Від хворого виділені нерухомі бактерії овоїдної форми з біполярним забарвленням. В організмі утворюють ніжну капсулу. На агарі утворюють колонії з мутно-білим центром, оточеним фестончатою каймою, що нагадують мереживо. Продукують "мишачий токсин". Дані властивості притаманні для збудника:
 • A. Чуми
 • B. Бруцельозу
 • C. Коклюшу
 • D. Туляремії
 • E. Сибірки
128.   У хворої з артеріальною гіпертензією розвинувся напад бронхіальної астми. Який з нижче перерахованих бронхолітичних засобів може спровокувати гіпертонічний криз?
 • A. Еуфілін
 • B. Беротек
 • C. Ефедрину гідрохлорид
 • D. Ьадрин
 • E. Сальбутамол
129.   У хворого діагностовано хронічний гломерулонефрит. Внаслідок значних склеротичних змін маса функціонуючих нефронів зменшилася до 10%. Яке з перерахованих нижче порушень лежить в основі розвитку в хворого уремічного синдрому?
 • A. Порушення водного гомеостазу
 • B. Азотемія
 • C. Артеріальна гіпертензія
 • D. Ниркова остеодистрофія
 • E. Порушення осмотичного гомеостазу
130.   При мікроскопічному дослідженні біоптата з товстої кишки виявлена пухлина з призматичного епітелію, що формує атипові залозисті структури різної форми і величини. Базальна мембрана залоз зруйнована. Клітки пухлини поліморфні, ядра гіперхромні, відзначається велика кількість патологічних мітозів. Який діагноз найбільш вірогідний?
 • A. Аденокарцинома
 • B. Недиференційований рак
 • C. Базальноклітинний рак
 • D. Солідний рак
 • E. Слизовий рак
131.   У хворого 70-ти років діагностовано крововилив у стовбур мозку. Обстеження виявило підвищення тонусу м’язів-згиначів на тлі зниження тонусу м’язів-розгиначів. Подразненням яких структур мозку можна пояснити зміни у тонусі м’язів?
 • A. Вестибулярні ядра
 • B. Червоні ядра
 • C. Ретикулярна формація
 • D. Чорна речовина
 • E. Чотиригорбикова структура
132.   У дитини 6-ти років спостерігається затримка росту, порушення процесів окостеніння, декальцифікація зубів. Що може бути причиною цього?
 • A. Дефіцит вітаміну D
 • B. Інсулінова недостатність
 • C. Авітаміноз С
 • D. Зменшення продукції глюкагону
 • E. Гіпертиреоз
133.   У хворого, що надійшов до інфекційного відділення зі скаргами на судомне скорочення м’язів обличчя, з садна правої нижньої кінцівки були виділені бактерії з термінальним розташуванням спор, що надає їм вигляд "барабанних паличок". Яким бактеріям притаманні дані властивості?
 • A. Clostridium tetani
 • B. Bacillus cereus
 • C. Clostridium perfringens
 • D. Bacillus anthracis
 • E. Clostridium botulinum
134.   Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на періодичні висипання герпети-чних пухирців на лінії губ і на крилах носа. Такий стан спостерігається впродовж 10-ти років, кожний раз після зниження захисних сил організму. Лікар встановив діагноз: лабіальний герпес. Як називається така форма інфекції?
 • A. Латентна
 • B. Затяжна
 • C. Персистенція
 • D. Гостра
 • E. Екзогенна
135.   У пацієнта 32-х років має місце гіповітаміноз B2. Причиною виникнення специфічних симптомів (ураження епітелію, слизових, шкіри, рогівки ока) найбільш імовірно є дефіцит:
 • A. Цитохромоксидази
 • B. Цитохрому в
 • C. Цитохрому с
 • D. Флавінових коферментів
 • E. Цитохрому а1
136.   При визначенні групової належності крові за системою АВ0 аглютина- цію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки першої та другої груп і не викликала -третьої групи. Якої група досліджувана кров?
 • A. B (III) а
 • B. a(ii) в
 • C. 0 (I) а,в
 • D. АВ (IV)
 • E. -
137.   В гістопрепараті представлена частина органу, що містить багатошаровий плоский незроговілий епітелій та нижче розташовані сполучнотканинні пластинки, які не містять судин. Який це орган?
 • A. Рогівка
 • B. Кришталик
 • C. Сітківка
 • D. Слизова оболонка стравоходу
 • E. Слизова оболонка ротової порожнини
138.   Хворому, що страждає на алергічний хейліт, призначена мазь преднізолону для змазування червоної облямівки і слизової губ. До якої групи засобів відноситься цей препарат?
 • A. Блокатори гістамінових рецепторів
 • B. Блокатори серотонінових рецепторів
 • C. Глюкокортикоїди
 • D. Мембраностабілізатори
 • E. Антагоністи лейкотрієнових рецепторів
139.   Циклічні зміни слизової оболонки матки обумовлені дією гормонів яєчника на судини матки. Атрофія жовтого тіла, яке продукує гормон прогестерон, призводить до спазму судин. Які це судини?
 • A. Судини судинного шару міометрію
 • B. Судини надсудинного шару міоме-трію
 • C. Прямі артерії ендометрію
 • D. Судини підслизового шару міометрію
 • E. Спіралеподібні артерії ендометрію
140.   До лікаря звернувся хворий з запаленням комірок решітчастої кістки (етмоїдит). При обстеженні виявлено порушення кровопостачання кістки. Гілками якої артерії кровопостачаю-ться решітчасті комірки в нормі?
 • A. A. transversa faciei
 • B. A. facialis
 • C. A. ophthalmica
 • D. A. cerebri anterior
 • E. A. infraorbitalis
141.   У крові дівчини 16-ти років, котра страждає на аутоiмунне запалення щи-топоді6ної залози, виявлено числєнні плазматичні клітини. З проліферацією та диференціюванням яких клітин крові пов’язано збільшення кількості пла-змоцитів?
 • A. Т-супресорів
 • B. Т-хелперів
 • C. Т-кілерів
 • D. Тканинних базофілів
 • E. В-лімфоцитів
142.   У хворого при кашлі виділяється іржаво-коричневе харкотиння, в якому виявляються овальні, золотаво-коричневі яйця розміром близько 0,1 мм. Який діагноз може бути поставлений у даному випадку?
 • A. Опісторхоз
 • B. Дикроцеліоз
 • C. Фасціольоз
 • D. Шистосомоз
 • E. Парагонімоз
143.   У чоловіка, мешканця сільської місцевості, в шийно-щелепній ділянці виявлено твердий флегмоноподі-бний інфільтрат, шкіра навколо синьо-багряного кольору. В центрі інфільтрат некротизований, з виразки виділяється гній з неприємним запахом. Для підтвердження діагнозу актиномікоз шийно-щелепної ділянки здійснено мікроскопічне дослідження гною. Що повинен виявити бактеріолог для підтвердження діагнозу?
 • A. Друзи
 • B. Кислотостійкі палички
 • C. Грамнегативні диплобактерії
 • D. Грампозитивні стрептококи
 • E. Грамнегативні диплококи
144.   До лабораторії особливо небезпечних інфекцій доставлено матеріал хворого з підозрою на холеру. Який метод експрес діагностики може підтвердити цей діагноз?
 • A. Р!Ф
 • B. РП
 • C. РА
 • D. PЗК
 • E. РГА
145.   При обстеженні у хворого на твердому піднебінні виявлена пухлина у вигляді невеликого щільного вузла сірого кольору без чітких меж. Після видалення пухлина досліджена гістологічно. Побудована з дрібних, кубічної форми клітин з гіперхромним ядром, які формують альвеоли, трабекули, солідні та крі6розні структури. Ріст пухлини - ін-вазивний. Назвіть пухлину:
 • A. Мукоепідермоїдний рак
 • B. Аденолімфома
 • C. Мономорфна аденома
 • D. Аденокістозна карцинома
 • E. Злоякісна плеоморфна аденома
146.   У хворого внаслідок неадекватного лікування запалення середнього вуха (мезотимпаніт) виникло гнійне запалення комірок соскоподібного відростка скроневої кістки (мастоїдит). Гнійник прорвався у ложе грудино-ключично-соскоподібного м’яза. У межах якої фасції шиї локалізується патологічний процес?
 • A. Внутрішня фасція
 • B. Поверхневий листок власної фасції
 • C. Глибокий листок власної фасції
 • D. Передхребетна фасція
 • E. Поверхнева фасція
147.   У жінки, що тривало приймала антибіотики з приводу кишкової інфекції, розвинулося ускладнення з боку слизової порожнини рота у вигляді запального процесу і білого нальоту, у якому при бактеріологічному дослідженні були виявлені дріжджеподібні грибки Candida albicans. Який з перерахованих препаратів показаний для лікування цього ускладнення?
 • A. Тетрациклін
 • B. Бісептол
 • C. Поліміксин
 • D. Фуразолідон
 • E. Флуконазол
148.   Бригада швидкої допомоги була викликана до хворого 48-ми років із приводу інфаркту міокарда. У комплексну терапію було включено анальге-тик, що застосовують для нейролепта-налгезії. Вкажіть найбільш доцільний швидкодіючий препарат:
 • A. Морфіну гідрохлорид
 • B. !ндометацин
 • C. Аспірин
 • D. Промедол
 • E. Фентаніл
149.   У дитини 3-х років мати звернула увагу на утруднене дихання і слизові виділення з носа, що з’явилися після контакту з квітами. При біопсійному дослідженні у слизовій оболонці носа вияв- лено набряк і наявність великої кількості еозинофільних лейкоцитів. Який патологічний стан розвинувся у дитини?
 • A. Недостатність імунної системи
 • B. Клітинно-опосередкована реакція
 • C. Антитільна реакція
 • D. Імунокомплексна реакція
 • E. Атопічна реакція
150.   Під час операції на щелепно-лицьовій ділянці для зниження секреції слинних залоз хворому ввели атропіну сульфат. Виникли тахікардія, сухість та гіперемія шкіри, параліч акомодації та підвищення внутрішньоочного тиску. Який антагоніст доцільно використати в даному випадку?
 • A. Дипіридамол
 • B. Платифіліну гідротартрат
 • C. Скополаміну гідробромід
 • D. Прозерин
 • E. Атенолол
151.   Мати помітила темну сечу у її 5-річної дитини. Жовчних пігментів у сечі не виявлено. Встановлено діагноз: ал-каптонурія. Дефіцит якого ферменту має місце?
 • A. Оксидаза оксифенілпірувату
 • B. Фенілаланінгідроксилаза
 • C. Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • D. Тирозиназа
 • E. Декарбоксилаза фенілпірувату
152.   У хворого з нирковою недостатністю розвинулась остеодистрофія, що супроводжується інтенсивною деміне-ралізацією кісток. Порушення утворення активної форми якого вітаміну є причиною даного ускладнення?
 • A. Тіамін
 • B. Ретинол
 • C. Кальциферол
 • D. Рибофлавін
 • E. Нафтохінон
153.   Для корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії даного препарату?
 • A. Блокує в-адренорецептори
 • B. Стимулює а- в-адренорецептори
 • C. Стимулює а-адренорецептори
 • D. Блокує а-адренорецептори
 • E. Стимулює в-адренорецептори
154.   У жінки 32-х років запалення ясен супроводжується їх гіпоксією. Утворення якого метаболіту вуглеводного обміну значно збільшується при цьому в тканинах пародонта?
 • A. Ілюкозо-6-фосфат
 • B. НАДФ-Н
 • C. Рибозо-5-фосфат
 • D. Глікоген
 • E. Лактат
155.   При спадковій оратацидурії виділення оротової кислоти в багато разів перевищує норму. Синтез яких речовин буде порушений при цій патології?
 • A. Пуринові нуклеотиди
 • B. Біогенні аміни
 • C. Сечова кислота
 • D. Піримідинові нуклеотиди
 • E. Сечовина
156.   У 8-місячної дитини спостерігаються блювання та діарея після прийому фруктових соків. Навантаження фруктозою призвело до гіпоглікемії. Спадкова недостатність якого ферменту є причиною стану дитини?
 • A. Фруктозо-1,6-дифосфатаза
 • B. Фосфофруктокіназа
 • C. Фруктокіназа
 • D. Фруктозо-1-фосфатальдолаза
 • E. Гексокіназа
157.   Хворому проведено лобектомію правої середньої частки легені. Які сегменти легені були уражені?
 • A. Бічний та присередній
 • B. Задній і бічний основні
 • C. Присередній і передній основні
 • D. Верхівковий, передній
 • E. Верхівково-задній та передній
158.   Катіонні глікопротеїни є основними компонентами слини привушних залоз. Які амінокислоти обумовлюють їх позитивний заряд?
 • A. Цистеїн, гліцин, пролін
 • B. Лізин, аргінін, гістидин
 • C. Аспартат, глутамат, гліцин
 • D. Глутамат, валін, лейцин
 • E. Аспартат, аргінін, глутамат
159.   Виявлення здатності до капсу-лоутворення у багатьох збудників є важливим при проведенні експрес-діагностики та складовим бактеріологічного дослідження. Для виявлення капсули досліджуваної культури в умовах лабораторії можна застосовувати фарбування за таким простим методом, як:
 • A. Романовського-Гімзи
 • B. Буррі
 • C. Буррі-Гінса
 • D. Лєффлера
 • E. Дроботько
160.   В гістологічному препараті нижньої щелепи ембріону виявляється зубний зачаток, в якому зубний сосочок утворений дрібними зірчастими базо-фільно забарвленими клітинами. Яка тканина утворює цю частину зубного зачатку?
 • A. Кісткова
 • B. Ретикулярна
 • C. Хрящова
 • D. Епітеліальна
 • E. Мезенхіма
161.   У хворого в крові збільшена концентрація пірувату. Значна кількість його екскретується з сечею. Який авітаміноз спостерігається у хворого?
 • A. B3
 • B. Bi
 • C. B6
 • D. B2
 • E. E
162.   Жінка звернулася до лікаря зі скаргами на утруднення рухів язика. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що у хворої є крововилив у нижньому відділі довгастого мозку. Про пошкодження якого ядра довгастого мозку можна думати?
 • A. Нижнього слиновидільного ядра
 • B. Ядра додаткового нерва
 • C. Подвійного ядра
 • D. Поодинокого ядра
 • E. Ядра під’язикового нерва
163.   У дитини 2-х років діагностовано хворобу Гірке, яка проявляється важкою гіпоглікемією. Причиною такого стану є відсутність ферменту глюкозо-6-фосфатази. З порушенням якого процесу пов’язана ця патологія?
 • A. Гліколіз
 • B. Синтез глікогену
 • C. Мобілізація глікогену
 • D. Кетогенез
 • E. Ілюконеогенез
164.   Гіпоплазія емалі зумовлена домінантним геном, локалізованим в Х-хромосомі. Мати має нормальну емаль зубів, а у батька спостерігається гіпоплазія емалі. У кого з дітей буде виявлятися ця аномалія?
 • A. Тільки у синів
 • B. Тільки у дочок
 • C. У половини синів
 • D. У всіх дітей
 • E. У половини дочок
165.   При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи лікар повинен пам’ятати про м’яз, який при скороченні відтягує назовні капсулу і суглобовий диск скронево-нижньощелепного суглоба. Який це м’яз?
 • A. M. temporalis
 • B. M. pterygoideus lateralis
 • C. M. masseter
 • D. M. pterygoideus medialis
 • E. M. mylohyoideus
166.   Після перенесеної травми голови у хворого бувають напади інтенсивного болю в ділянці обличчя і судоми жувальних м’язів. Який нерв найімовірніше травмований?
 • A. N. trigeminus
 • B. N. abducens
 • C. N. olphactorius
 • D. N. oculomotorius
 • E. N. facialis
167.   При лікуванні пародонтиту використовують препарати кальцію та гормон, що має здатність стимулювати мінералізацію зубів та гальмувати резорбцію кісткової тканини, а саме:
 • A. Адреналін
 • B. Паратгормон
 • C. Кальцитонін
 • D. Альдостерон
 • E. Тироксин
168.   З віком знижується секреторна активність привушних слинних залоз. Активність якого ферменту слини буде різко зменшуватись?
 • A. Гексокіназа
 • B. Фосфатаза
 • C. Мальтаза
 • D. Лізоцим
 • E. Амілаза
169.   У хворого з алкогольним ураженням печінки порушені процеси біо-трансформації ксенобіотиків та ендогенних токсичних сполук. Зниження активності якого хромопротеїну може бути причиною цього?
 • A. Цитохром Р-450
 • B. Гемоглобін
 • C. Цитохром с1
 • D. Цитохромоксидаза
 • E. Цитохром b
170.   У хворої після сильного психоемоційного навантаження розвинувся неспецифічний патологічний процес, що передбачає 3 стадії: реакцію тривоги, стадію резистентності, стадію виснаження. Як він називається?
 • A. Стрес
 • B. Компенсація
 • C. Парабіоз
 • D. Адаптація
 • E. Регенерація
171.   При дослідженні оболонок головного мозку медичний експерт знайшов зяючі венозні судини, що зрощені з навколишніми тканинами. Назвіть, до яких вен відносяться ці судини:
 • A. Вени із середнім розвитком м’язових елементів
 • B. Венули
 • C. Вени із сильним розвитком м’язових елементів
 • D. Вени безм’язового типу
 • E. Вени із слабким розвитком м’язових елементів
172.   У хворого, що харчувався винятково полірованим рисом, недостатність тіаміну стала причиною поліневриту. Екскреція якої сполуки з сечею може бути індикатором цього авітамінозу?
 • A. Метил-малонова кислота
 • B. Малат
 • C. Сечова кислота
 • D. Піровиноградна кислота
 • E. Фенілпіруват
173.   Жінка із токсикозом вагітності страждає на гіперсалівацію, що призводить до втрати 3-4 літрів слини щоденно. Яке порушення водно-сольового обміну виникає при цьому?
 • A. Гіпогідратація гіпоосмолярна
 • B. Гіпогідратація ізоосмолярна
 • C. Гіпонатріємія
 • D. Гіпокаліємія
 • E. Гіпогідратація гіперосмолярна
174.   Хвора 18-ти років скаржиться на загальну слабкість, швидку втомлюваність, пригнічений настрій. Має астенічний тип конституції. Ps- 68/хв., АТ-90/60 мм рт.ст. Встановлена первинна нейроциркуляторна артеріальна гіпотензія. Що є провідним фактором зниження артеріального тиску у хворої?
 • A. Зменшення серцевого викиду
 • B. Гіповолемія
 • C. Зменшення хвилинного об’єму крові
 • D. Депонування крові в венах великого кола кровообігу
 • E. Зниження тонусу резистивних судин
175.   До приймального відділення надійшов хворий з ознаками гострої серцевої недостатності: блідість, акроціаноз, часте, поверхневе дихання. Який з перелічених засобів показаний у цьому випадку?
 • A. Нітрогліцерин
 • B. Корглікон
 • C. Адреналіну гідрохлорид
 • D. Дигітоксин
 • E. Кордіамін
176.   У хворого з’явилися жовтушність шкіри, склер та слизових оболонок. У плазмі крові підвищений рівень загального білірубіну, в калі - стеркобіліну, в сечі - уробіліну. Який вид жовтяниці у хворого?
 • A. Гемолітична
 • B. Обтураційна
 • C. Паренхіматозна
 • D. Холестатична
 • E. Хвороба Жільбера
177.   Чоловік на вулиці підняв двома руками електричний дріт, що був під високою напругою. Наступила миттєва смерть від:
 • A. Крововиливу у головний мозок
 • B. Фібриляції серця
 • C. Зупинки дихання
 • D. Крововтрати
 • E. Опіків
178.   Дитині 5-ти років був діагностований гінгівіт. Лікар-стоматолог обробив місця ураження галогеновим антисептиком, який має протимікробну, фунгіцидну дію. Який це лікарський засіб?
 • A. Розчин кислоти борної
 • B. Розчин фуразолідону
 • C. Розчин йоду спиртовий
 • D. Розчин цинку сульфату
 • E. Протаргол
179.   При остеолатеризмі зменшується міцність колагену, що зумовлена помітним зменшенням утворення поперечних зшивок у колагенових фібрилах. Причиною цього явища є зниження активності такого ферменту:
 • A. Пролілгідроксилаза
 • B. Лізілоксидаза
 • C. Моноаміноксидаза
 • D. Лізілгідроксилаза
 • E. Колагеназа
180.   У жінки з резус-негативною кров’ю А (II) групи народилася дитина з АВ (IV) групою, у якої діагностували гемолітичну хворобу внаслідок резус-конфлікту. Яка група крові можлива у батька дитини?
 • A. III (В), резус-позитивна
 • B. III (В), резус-негативна
 • C. II (А), резус-позитивна
 • D. I (0), резус-позитивна
 • E. IV (АВ), резус-негативна
181.   Після повторного оперативного втручання з використанням того ж самого загального анестетика у хворого виникло гостре ураження печінки (гепатит). Який загальний анестетик найбільш імовірно може викликати дану патологію?
 • A. Тіопентал натрію
 • B. Азоту закис
 • C. Пропанідид
 • D. Ефір
 • E. Фторотан
182.   Хворій потрібно зробити пункцію прямокишково-маткової заглибини (Дугласового простору). Через яку частину склепіння піхви її здійснюють?
 • A. Бічна ліва
 • B. Бічна права
 • C. Задня
 • D. Передня
 • E. Будь-яка
183.   Відомо, що при цукровому діабеті у хворих частіше зустрічаються запальні процеси, знижена регенерація, уповільнюється загоєння ран. Причиною цього є:
 • A. Прискорення глюконеогенезу
 • B. Підвищення ліполізу
 • C. Посилення катаболізму
 • D. Зниження ліполізу
 • E. Зниження протеосинтезу
184.   При макроскопічному дослідженні зуба у пульпі визначається маса сіро-чорного кольору з гнильним, смердючим запахом. Мікроскопічно пульпа являє собою безструктурні зернисті маси з великою кількістю мікробів. Яка патологія розвинулась у пульпі зуба?
 • A. Гнійне запалення
 • B. Гангрена
 • C. !нфаркт
 • D. Скупчення гемосидерину
 • E. Серозне запалення
185.   При обробці перекисом водню слизової оболонки ротової порожнини хворого, кров пофарбувалась у кори- чневий колір замість піноутворення. При зниженні концентрації якого з перелічених ферментів це можливо?
 • A. Метгемоглобінредуктаза
 • B. Каталаза
 • C. Ілюкозо-6-фосфатдегідрогеназа
 • D. Псевдохолінестераза
 • E. Ацетилтрансфераза
186.   В гістологічному препараті відділ нервової системи, в якому визначається пошарове розташування нейроци-тів, серед яких є клітини таких форм: зірчасті, веретеноподібні, горизонтальні, пірамідні. Який це відділ нервової системи?
 • A. Вегетативний вузол
 • B. Кора великих півкуль головного мозку
 • C. Кора мозочка
 • D. Спинний мозок
 • E. Спинномозковий вузол
187.   Під час оперативного втручання анестезіолог для керованої гіпотонії застосував гангліоблокуючий засіб. Який препарат було призначено хворому в даному випадку?
 • A. Бензогексоній
 • B. Пентамін
 • C. Пахікарпін
 • D. Гігроній
 • E. Пірілен
188.   Введення знеболюючого пацієнту перед екстракцією зуба призвело до розвитку анафілактичного шоку, який супроводжувався розвитком олігурії. Який патогенетичний механізм зумовив зменшення діурезу в даній клінічній ситуації?
 • A. Збільшення секреції вазопресину
 • B. Пошкодження клубочкового фільтру
 • C. Збільшення онкотичного тиску плазми крові
 • D. Підвищення гідростатичного тиску в капсулі Шумлянського-Боумена
 • E. Зниження гідростатичного тиску в капілярах ниркових тілець
189.   До реанімаційного відділення госпіталізовано хворого з клінікою отруєння нейротропною речовиною. До комплексу лікування включено дихальний аналептик з ноотропною дією. Який препарат призначено?
 • A. Амітриптилін
 • B. Теофілін
 • C. Етимізол
 • D. Камфора
 • E. Сульфокамфокаїн
190.   У дитини на шкірі навколо подряпини виникли ознаки запалення (біль, почервоніння та набряк), як ознаки негайної гіперчутливості. Які клітини крові обумовлюють ці зміни?
 • A. Базофіли
 • B. Нейтрофіли
 • C. Еозинофіли
 • D. Моноцити
 • E. Лімфоцити
191.   Скєлєтні м’язи прикріплюються до кісток за допомогою сухожиль, які здатні витримувати велике силове навантаження. Яким видом сполучної тканини утворені сухожилля?
 • A. Щільна оформлена
 • B. Пухка волокниста
 • C. Щільна неоформлена
 • D. Хрящова
 • E. Ретикулярна
192.   У пробірку, що містить 0,3% розчин NaCl, додали краплю крові. Що відбудеться з еритроцитами?
 • A. Зморшкування
 • B. Змін не буде
 • C. Осмотичний гемоліз
 • D. Біологічний гемоліз
 • E. Механічний гемоліз
193.   Робітник хімічної промисловості звернувся до лікаря зі скаргою на стирання емалі. Об’єктивно: розповсюджене руйнування коронок зубів з утворенням замісного дентину. Який діагноз найбільш вірогідний?
 • A. Некроз твердих тканин зубів
 • B. Середній карієс
 • C. Ерозія зубів
 • D. Клиноподібні дефекти
 • E. Флюороз
194.   У деяких клінічно здорових людей в умовах високогір’я виявляються ознаки анемії. У крові в них виявляють серпоподібні еритроцити. Генотип цих людей:
 • A. ХСХс
 • B. АА
 • C. Аа
 • D. аа
 • E. ХсХс
195.   Сечокам’яна хвороба ускладнилася виходом конкременту з нирки. На якому рівні сечоводу, найімовірніше, він може зупинитися?
 • A. В середній черевній частині
 • B. У нирковій мисці
 • C. На межі черевної та тазової частин
 • D. На 2 см вище впадіння в сечовий міхур
 • E. На 5 см вище тазової частини
196.   При обстежені пацієнта встановили що він має сильний, врівноважений, інертний тип вищої нервової діяльності за Павловим. Який темперамент за Гіппократом має цей пацієнт?
 • A. Сангвінічний
 • B. Флегматичний
 • C. Холеричний
 • D. -
 • E. Меланхолічний
197.   При гістологічному дослідженні стінки кісти, що локалізується у ділянці верхньої щелепи, встановлено, що стінка кісти зсередини вистелена багатошаровим плоским епітелієм з підлеглою грануляційною тканиною з лім-фолейкоцитарною інфільтрацією. Зовнішній шар представлений пухкою волокнистою сполучною тканиною, оточеною рубцевою фіброзною тканиною. Ці дані є підставою для встановлення такого діагнозу:
 • A. Епітеліальна гранульома
 • B. Проста гранульома
 • C. Кератокіста
 • D. Кістогранульома
 • E. Амелобластома
198.   У хворого на пієлонефрит сеча тимчасово втратила бактерицидність через пошкодження клітин, які знахо- дяться у збиральних трубочках нирок та забезпечують секреторну фазу се-чоутворення. Які це клітини?
 • A. Гладенькі міоцити
 • B. Темні клітини
 • C. Облямовані епітеліоцити
 • D. Пласкі епітеліоцити
 • E. Світлі клітини
199.   У дитини 9-ти років, що хворіла на грип, на 5-ту добу захворювання з’явилися сильний головний біль, нудота, запаморочення, менінгеальні знаки. Смерть настала через добу від набряку мозку, що наростав. Під час розтину порожнини черепа м’які мозкові оболонки набряклі, повнокровні, дифузно просякнуті яскраво-червоного кольору рідиною. Про яке ускладнення грипу слід думати?
 • A. Геморагічний менінгіт
 • B. Серозний менінгіт
 • C. Гнійний лептоменінгіт
 • D. Венозна гіперемія оболонок мозку
 • E. Крововилив в мозок
200.   При гістологічному дослідженні збільшеного шийного лімфатичного вузла відмічено, що загальний малюнок вузла нечіткий за рахунок розростання атипових гістіоцитарних клітин, з наявністю гігантських клітин Б ерезовського-Штернберга, маються ділянки некрозу, склерозу, гіалінозу. Для якого захворювання характерні виявлені морфологічні зміни в лімфатичному вузлі?
 • A. Грибоподібний мікоз
 • B. Лімфогранулематоз
 • C. Хронічний мієлолейкоз
 • D. Гострий мієлолейкоз
 • E. Туберкульоз
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 18 користувачів, 146 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 21.08ms.