Буклет 2013 року

1.   У хворої встановлено порушення виділення тиреотропного гормону гіпофіза. Порушення функції якої частки гіпофіза має місце у хворої?
 • A. Infundibulum
 • B. Pars intermedia
 • C. Lobus anterior
 • D. -
 • E. Lobus posterior
2.   У людини час кровотечі збільшений до 10 хвилин. Причиною цього може бути:
 • A. Лімфопенія
 • B. Еритропенія
 • C. Лейкопенія
 • D. Гіпопротеінемія
 • E. Тромбоцитопенія
3.   Пацієнт 68-ми років звернувся до кардіолога із скаргами на підвищення артеріального тиску, біль в ділянці серця, відчуття перебоїв у роботі серця. Призначте препарат з групи в1-адреноблокаторів для лікування даної патології:
 • A. Фенотерол
 • B. Бензилпеніцилін
 • C. Морфіну гідрохлорид
 • D. Ноотропіл
 • E. Метопролол
4.   Оперативно висічена сполучна тканина деформованого мітрального клапану при забарвленні гематоксиліном та еозином дає базофільну реакцію, а під впливом толуїдинового синього фарбується в бузковий колір (ме-тахромазія). Які зміни сполучної тканини виявляються такими типами реакцій?
 • A. Фібриноїдний некроз сполучної тканини
 • B. Мукоїдний набряк
 • C. Петрифікація
 • D. Гіаліноз
 • E. Набряк сполучної тканини
5.   При обробці перекисом водню слизової оболонки ротової порожнини хворого, кров пофарбувалась у коричневий колір замість піноутворення. При зниженні концентрації якого з перелічених ферментів це можливо?
 • A. Ацетилтрансфераза
 • B. Каталаза
 • C. Метгемоглобінредуктаза
 • D. Ілюкозо-6-фосфатдегідрогеназа
 • E. Псевдохолінестераза
6.   При обстеженні хворого 6-ти років виникла підозра на погіршення прохідності дихальних шляхів. Який із методів дослідження дозволяє вірогідно визначити дану патологію?
 • A. Пневмотахометрія
 • B. Пневмографія
 • C. Спірометрія
 • D. Спірографія
 • E. Спірометаболографія
7.   Під час операції закриття природженої щілини піднебіння (уранопластики) при збиванні долотом крилоподібного гачка ушкоджено великий піднебінний канал. Виникла кровотеча. Яку артерію ушкоджено?
 • A. Задня верхня альвеолярна
 • B. Низхідна піднебінна
 • C. Клиноподібна
 • D. Висхідна глоткова
 • E. Висхідна піднебінна
8.   У чоловіка 60-ти років, який страждає на хронічну кишкову непрохідність, посилюється гниття білків у товстому кишечнику. Підтвердженням цього процесу є:
 • A. Глюкозурія
 • B. Гіперурікурія
 • C. !ндиканурія
 • D. Білірубінурія
 • E. Креатинурія
9.   В стоматологічній практиці для дослідження збудливості тканин зубів використовують метод електроодонтоді-агностики. При цьому визначається:
 • A. Корисний час
 • B. Хронаксія
 • C. Лабільність
 • D. Поріг сили подразника
 • E. Акомодація
10.   У клітин, які здатні до поділу, відбуваються процеси росту, формування орга-нел, їх накопичення, завдяки активному синтезу білків, РНК, ліпідів, вуглеводів. Як називається період мітотичного циклу, в якому відбуваються вказані процеси, але не синтезується ДНК:
 • A. Синтетичний
 • B. Анафаза
 • C. Телофаза
 • D. Премітотичний
 • E. Пресинтетичний
11.   Електрофоретичне дослідження сироватки крові хворого на пневмонію показало збільшення одної з білкових фракцій. Вкажіть її:
 • A. а2-глобуліни
 • B. а1-глобуліни
 • C. Альбуміни
 • D. y-глобуліни
 • E. в-глобуліни
12.   До лікаря звернувся хворий з запаленням комірок решітчастої кістки (етмоїдит). При обстеженні виявлено порушення кровопостачання кістки. Гілками якої артерії кровопостачаю-ться решітчасті комірки в нормі?
 • A. A. ophthalmica
 • B. A. cerebri anterior
 • C. A. infraorbitalis
 • D. A. facialis
 • E. A. transversa faciei
13.   В експерименті у тварини був перерізаний стовбур мозку, після чого у неї різко підвищився тонус м’язів-розгиначів (децеребраційна ригідність). Усунення впливу якої структури мозку на м’язи викликало цей стан?
 • A. Блакитна пляма
 • B. Червоне ядро
 • C. Смугасте тіло
 • D. Чорна субстанція
 • E. Сірий горб
14.   У пацієнта 50-ти років, що звернувся до стоматолога, був виявлений малиновий "лакований"язик. У крові: знижена кількість еритроцитів і концентрації гемоглобіну, колірний показник 1,3, наявні ознаки мегалобластичного типу кровотворення, дегенеративні зміни білої крові. Яке захворювання крові було виявлене у хворого?
 • A. Апластична анемія
 • B. Мієлоїдний лейкоз
 • C. Залізодефіцитна анемія
 • D. Б12-фолієводефіцитна анемія
 • E. Іемолітична анемія
15.   Судово-медичному експерту надійшов орган для ідентифікації. При гістологічному дослідженні в ньому виявлені невпорядковано розміщені лім-фоїдні фолікули, які мають 4 зони і ексцентрично розташовану в них артерію. Який це орган?
 • A. Мигдалик
 • B. Товста кишка
 • C. Селезінка
 • D. Апендикс
 • E. Лімфатичний вузол
16.   При гістологічному дослідженні мікропрепарату шкіри людини виявляється тільки щільна неоформлена сполучна тканина. Який шар даного органу був представлений для вивчення?
 • A. Базальний шар епідермісу
 • B. Підшкірна жирова клітковина
 • C. Сітчастий шар дерми
 • D. Епідерміс
 • E. Сосочковий шар дерми
17.   Провідну роль в процесі кальцифі- кації тканин зуба відіграє білок осте-окальцин, який має високу здатність зв’язувати іони кальцію, завдяки наявності в поліпептидному ланцюзі залишків модифікованої амінокислоти:
 • A. Дельта-амінопропіонова
 • B. Карбоксиаспарагінова
 • C. Аланін
 • D. Гама-карбоксиглутамінова
 • E. Іама-аміномасляна
18.   Пацієнт доставлений до лікарні з симптомами запаморочення, сухості в роті, зіниці сильно розширену порушення акомодації, тахікардія, утруднення сечовипускання, атонія кишечнику. Передозування яким препаратом могло викликати дані симптоми?
 • A. Фуросемід
 • B. Атропіну сульфат
 • C. Празозин
 • D. Клофелін
 • E. Каптоприл
19.   Зірчастий ретикулум і зовнішній шар клітин емалевого органу піддаються інволюції і після завершення аме-логенезу разом з апікальними частинами амелобластів формують:
 • A. Зубний наліт (бляшки)
 • B. -
 • C. Пелікулу зуба
 • D. Муцинову плівку
 • E. Кутикулу зуба
20.   У хворого після застудного захво- рювання виникло порушення виділення сльози. Який вегетативний вузол найбільше при цьому постраждав?
 • A. Піднижньощелепний
 • B. Крилопіднебінний
 • C. Війчастий
 • D. Вушний
 • E. Під’язиковий
21.   Жінці, що страждає на алергічний нейродерміт, призначено антигістамін-ний препарат II покоління, в якого відсутній пригнічуючий вплив на ЦНС. Вкажіть цей препарат:
 • A. Димедрол
 • B. Тавегіл
 • C. Лоратадин
 • D. Діазолін
 • E. Кетотіфен
22.   Жінка звернулась до лікаря зі скаргами на набряклість та болючість нижньої кінцівки, припухлість вен та вузлів на медіальній поверхні стегна. Яка з вен уражена?
 • A. Підколінна
 • B. Великогомілкова
 • C. Стегнова
 • D. Мала підшкірна
 • E. Велика підшкірна
23.   Гіпоплазія емалі зумовлена домінантним геном, локалізованим в Х-хромосомі. Мати має нормальну емаль зубів, а у батька спостерігається гіпоплазія емалі. У кого з дітей буде виявлятися ця аномалія?
 • A. Тільки у дочок
 • B. У половини дочок
 • C. Тільки у синів
 • D. У половини синів
 • E. У всіх дітей
24.   Лікар виявив у дитини рахіт, зумовлений нестачею вітаміну D, але за своїм проявом подібний до спадкового вітаміностійкого рахіту (викривлення трубчастих кісток, деформація суглобів нижніх кінцівок, зубні абсцеси). Як називаються вади розвитку, які нагадують спадкові, але не успадковуються?
 • A. Іенні хвороби
 • B. Фенокопії
 • C. Трисомії
 • D. Моносомії
 • E. Генокопії
25.   При обстеженні хворого з ендокринною патологією встановлено, що в плазмі крові підвищений рівень тестостерону. Які клітини в організмі чоловіка відповідальні за продукцію цього гормону?
 • A. Клітини сім’яних міхурців
 • B. Клітини передміхурової залози
 • C. Сустентоцити сім’яників
 • D. Сперматогенні клітини
 • E. Іландулоцити сім’яників
26.   Хвора 18-ти років скаржиться на загальну слабкість, швидку втомлюваність, пригнічений настрій. Має астенічний тип конституції. Ps- 68/хв., АТ-90/60 мм рт.ст. Встановлена первинна нейроциркуляторна артеріальна гіпотензія. Що є провідним фактором зниження артеріального тиску в хворої?
 • A. Депонування крові в венах великого кола кровообігу
 • B. Зменшення хвилинного об’єму крові
 • C. Зменшення серцевого викиду
 • D. Зниження тонусу резистивних судин
 • E. Гіповолемія
27.   Депресії, емоційні розлади є наслідком нестачі у головному мозку нора-дреналіну, серотоніну та інших біогенних амінів. Збільшення їх вмісту у си-напсах можна досягти за рахунок антидепресантів, які гальмують активність такого ферменту:
 • A. Фенілаланін-4-монооксигеназа
 • B. Оксидаза L-амінокислот
 • C. Діамінооксидаза
 • D. Оксидаза D-амінокислот
 • E. Моноамінооксидаза
28.   Внаслідок переливання несумісної крові за антигеном Rh у хворої виникла гемолітична жовтяниця. Який лабораторний показник крові підтверджує цей тип жовтяниці?
 • A. Зменшення вмісту некон’югованого білірубіну
 • B. Нагромадження уробіліногену
 • C. Нагромадження некон’югованого білірубіну
 • D. Зменшення вмісту кон’югованого білірубіну
 • E. Зменшення вмісту стеркобіліну
29.   У хворого встановлено зниження синтезу вазопресину, що призводить до поліурії і, як наслідок, до вираженої дегідратації організму. Що з переліченого є провідним механізмом поліурії?
 • A. Порушення реабсорбції глюкози
 • B. Зниження канальцієвої реабсорбції води
 • C. Порушення канальцієвої реабсорбції іонів Na
 • D. Підвищення гідростатичного тиску
 • E. Зниження канальцієвої реабсорбції білку
30.   У чоловіка 60-ти років, який страждає на хронічний гепатит, часто спостерігались кровотечі з носа і ясен, спонтанно виникали геморагічні висипання на шкірі і слизових оболонках. Наслідком чого є ці явища?
 • A. Зменшення синтезу протромбіну і фібриногену
 • B. Підвищення вмісту амінотрансфераз плазми крові
 • C. Зменшення в крові рівня холінесте-рази
 • D. Поява в крові макроглобулінів і кріоглобулінів
 • E. Зменшення утворення сироваткових альбумінів
31.   Після отриманої травми хворий не може змістити нижню щелепу в бік та висунути її вперед. Функція яких м’язів імовірно була пошкоджена?
 • A. Скроневі
 • B. Бічні крилоподібні
 • C. Жувальні
 • D. Щічні
 • E. Щелепно-під’язикові
32.   Вагітній з кількома мимовільними абортами в анамнезі призначено терапію вітамінними препаратами. Який вітамін сприяє виношуванню плода?
 • A. Альфа-токоферол
 • B. Тіамін
 • C. Рутин
 • D. Ціанокобаламін
 • E. Піридоксальфосфат
33.   Жінці 26-ти років, хворій на бронхіт, призначили засіб етіотропної терапії - антибіотик широкого спектру дії. Який це препарат?
 • A. Дексаметазон
 • B. БЦЖ-вакцина
 • C. Інтерферон
 • D. Доксициклін
 • E. Амброксол
34.   Студент перед іспитом скаржився на гострий зубний біль, який послабився під час складання іспиту. Яке гальмування зумовило зменшення больових відчуттів?
 • A. Диференціювальне
 • B. Запізніле
 • C. Позамежне
 • D. Згасаюче
 • E. Зовнішнє
35.   У хворого розвинувся птоз (опущення верхньої повіки). Ураження якого нерва має місце?
 • A. Лицевий
 • B. Відвідний
 • C. Блоковий
 • D. Окоруховий
 • E. Трійчастий
36.   У дівчинки 6-ти років протягом 5-ти місяців розвинулася деформація обличчя внаслідок симетричного збільшення об’єму обох кутів нижньої щелепи. Мікроскопічно: кісткова тканина щелепи заміщена волокнистою сполучною тканиною з великою кількістю судин, примітивними кістковими балочками. Яке захворювання найбільш імовірно?
 • A. Фіброзна дисплазія
 • B. Херувізм
 • C. Цементома
 • D. Еозинофільна гранульома
 • E. Остеобластокластома
37.   У людини під впливом іонізуючого випромінювання в крові зменшилася кількість гранулоцитів. Який механізм лежить в основі цих змін?
 • A. Збільшений перехід гранулоцитів в тканини
 • B. Розвиток аутоімунного процесу
 • C. Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку
 • D. Пригнічення лейкопоезу
 • E. Підвищене руйнування лейкоцитів
38.   Хворому було поставлено попередні дiагноз: парагонімоз. Ця хвороба спричиняється легеневим сисуном. Збудник потрапив до організму хворого під час:
 • A. Вживання в їжу немитих овочів
 • B. Вживання в їжу напівсирих раків i крабів
 • C. Пиття сирої води з відкритих водойм
 • D. Вживання в їжу напівсирої чи в’яленої риби
 • E. Контакту з хворою кішкою
39.   До поліклініки звернувся хворий зі скаргами на біль за грудниною, задишку і серцебиття. Після обстеження лікар діагностував у хворого ІХС і призначив верапаміл. Який механізм дії даного препарату?
 • A. Блокує натрієві канали
 • B. Блокує а-адренорецептори
 • C. Блокує в-адренорецептори
 • D. Блокує калієві канали
 • E. Блокує кальцієві канали
40.   Хворому проведено лобектомію правої середньої частки легені. Які сегменти легені були уражені?
 • A. Присередній і передній основні
 • B. Бічний та присередній
 • C. Верхівково-задній та передній
 • D. Задній і бічний основні
 • E. Верхівковий, передній
41.   На розтині трупа жінки 52-х років, яка тривалий час хворіла на хронічний гломерулонефрит, виявлено: значно зменшені, щільні, дрібнозернисті нирки, фібринозне запалення серозних і слизових оболонок, дистрофічні зміни паренхіматозних органів, набряк головного мозку. Яким ускладненням зумовлені описані зміни серозних оболонок і внутрішніх органів?
 • A. ДВЗ -синдром
 • B. Уремія
 • C. Сепсис
 • D. Анемія
 • E. Тромбоцитопенія
42.   У чоловіка 35-ти років через 30 хвилин після автомобільної аварії виявлена масивна травма нижніх кінцівок без значної зовнішньої крововтрати. По-страждалий знаходиться у збудженому стані. Який компонент патогенезу травматичного шоку є у пацієнта провідним і потребує негайного корегування?
 • A. Порушення функції органів
 • B. Біль
 • C. Внутрішня плазмовтрата
 • D. Внутрішня крововтрата
 • E. Інтоксикація
43.   Внаслідок надмірного годування тварини вуглеводами в клітинах печінки при гістологічному дослідженні виявлена значна кількість гранул глікогену. До якої групи структур клітини відноситься глікоген?
 • A. Екскреторні включення
 • B. Органели спеціального призначення
 • C. Секреторні включення
 • D. Пігментні включення
 • E. Трофічні включення
44.   Жінка під час вагітності хворіла на краснуху. Дитина народилась з вадами розвитку - незрощення губи і піднебіння. Генотип у дитини нормальний. Ці аномалії розвитку є проявом:
 • A. Хромосомної мутації
 • B. Анеуплоїдії
 • C. Поліплоїдії
 • D. Комбінативної мінливості
 • E. Модифікаційної мінливості
45.   Під час о6іду дитина поперхнулася i аспірувала їжу. Почався сильний кашель, шкіра і слизові ціанотичні, пульс прискорений, дихання рідке. Видих подовжений. Яке порушення зовнішнього дихання розвинулось у дитини?
 • A. Стадія інспіраторної задишки при асфіксії
 • B. Стадія експіраторної задишки при асфіксії
 • C. Дихання Кусмауля
 • D. Дихання Біота
 • E. Дихання Чейна-Стокса
46.   У чоловіка 35-ти років під язиком, в області вуздечки виявлена бляшка білого кольору, розмірами 0,8х0,5 см, що виступає над поверхнею слизової оболонки, шорсткувата. Мікроскопічно: епітелій потовщений із гіперке-ратозом, акантозом. У підепітеліаль-ній сполучній тканині круглоклітинна інфільтрація з розростанням колагенових волокон. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Папілома
 • B. Афтозний стоматит
 • C. Хронічний виразковий стоматит
 • D. Плоскоклітинний рак із ороговінням
 • E. Лейкоплакія
47.   Перетравлення білків у шлунку є початковою стадією розщеплення білків у травному каналі людини. Назвіть ферменти, які беруть участь в перетравлені білків у шлунку:
 • A. Ентеропептидаза та еластаза
 • B. Хімотрипсин та лізоцим
 • C. Пепсин та гастриксин
 • D. Карбоксипептидаза та амінопептида-за
 • E. Трипсин та катепсини
48.   У хворого із порушенням серцевого ритму при обстеженні на ЕКГ спостерігається: ЧСС- 50/хв., ритм синусовий, неправильний, інтервал PQ подовжений, періодичне випадіння комплексу QRS. Яке порушення серцевого ритму має місце?
 • A. Неповна AV-блокада II ст
 • B. Повна AV-блокада
 • C. Синдром слабкості синусового вузла
 • D. Неповна AV-блокада I ст
 • E. Блокада правої ніжки пучка Гіса
49.   При огляді новонародженої дитини педіатр виявив наявність в ротовій порожнині нижніх центральних різців. В якому віці вони прорізуються в нормі?
 • A. 6-8 місяців
 • B. До народження
 • C. Впродовж першого місяця життя
 • D. До 2-х років
 • E. 10-12 місяців
50.   В гістологічному препараті молочного зуба дитини визначається гіпоплазія (недорозвинення) емалі. З діяльністю яких клітин пов’язані ці порушення?
 • A. Клітини пульпи емалевого органу
 • B. Одонтобласти
 • C. Клітини проміжного шару емалевого органу
 • D. Зовнішні емалеві клітини
 • E. Внутрішні емалеві клітини
51.   Хворий 59-ти років з трансмураль-ним інфарктом міокарда лівого тттлу-ночка, помер від справжнього розриву серця - тампонади серця. Який процес у зоні інфаркту міг сприяти розриву серця?
 • A. Тромбоутворення
 • B. -
 • C. Формування рубця з витонченням лівого шлуночка
 • D. Аутолітичні процеси розплавлення тканини міокарда (міомаляція)
 • E. Заміщення сполучної тканини зони інфаркту (організація)
52.   З метою оцінки адаптації до фізичного навантаження лікар провів обстеження робітників після виконання важкої праці. Які зміни в загальному аналізі крові можна виявити при цьому?
 • A. Лейкопенія
 • B. Перерозподільчий лейкоцитоз
 • C. Анемія
 • D. Гіпоальбумінемія
 • E. Зсув лейкоцитарної формули вліво
53.   При ряді гемоглобінопатій відбуваються амінокислотні заміни у а- і в -ланцюгах гемоглобіну. Яка з них характерна для серпоподібноклітинної анемії?
 • A. Аспартат-лізин
 • B. Глутамат-валін
 • C. Гліцин-серин
 • D. Метіонін-гістидин
 • E. Аланін-серин
54.   Після того, як людина випила 1,5 л води, кількість сечі значно збільшилась, а її відносна щільність зменшилась до 1,00І. Зазначені зміни є наслідком зменшення реабсорбції води в дистальних відділах нефронів внаслідок зменшення секреції:
 • A. Простагландинів
 • B. Альдостерону
 • C. Вазопресину
 • D. Ангіотензину II
 • E. Реніну
55.   У хворого герпетичний кон’юнктивіт. Який етіотропний лікарський засіб необхідно призначити?
 • A. Тетрациклін
 • B. Метисазон
 • C. Ацикловір
 • D. Ампіцилін
 • E. Фурагін
56.   До приймального відділення надійшов хворий з важкою щелепно-лицевою травмою. Який препарат йому необхідно ввести для зняття больового шоку?
 • A. Ібупрофен
 • B. Мідокалм
 • C. Промедол
 • D. Сиднокарб
 • E. Пантогам
57.   Під час мікроскопічного дослідження органу ЦНС виявлена сіра речовина, у якій нейрони утворюють три шари: молекулярний, гангліонарний і зернистий. Назвіть нейрони, що формують другий шар:
 • A. Клітини-зерна
 • B. Великі зірчасті
 • C. Кошикові
 • D. Грушоподібні
 • E. Дрібні зірчасті
58.   Після початку лікування туберкульозу легень, хворий звернувся до лікаря зі скаргами на появу червоних сліз та сечі. Який препарат міг викликати такі зміни?
 • A. Бензилпеніциліну калієва сіль
 • B. Бісептол-480
 • C. Бензилпеніциліну натрієва сіль
 • D. Цефазолін
 • E. Рифампіцин
59.   До відділення хірургічної стоматології надійшла новонароджена дівчинка, яка при смоктанні починала поперху-ватись. При обстеженні виявлена розщілина твердого піднебіння, яка була наслідком незрощення середнього лобового відростка з верхньощелепним відростком I-ої зябрової дуги. Розщілина знаходилась у піднебінні між:
 • A. Lamina horizontalis os palatinum dextrum et sinistrum
 • B. Processus palatinus maxillae et lamina horizontalis os palatinum
 • C. Processus palatinus maxillae dextrae et sinistrae
 • D. Os incisivum et processus palatinus maxillae
 • E. В длянц canalis incisivus
60.   Чоловік 49-ти років був доставлений в гастроентерологічне відділення зі скаргами на нудоту, біль у епігастрії. Хворому було призначено фамотидин. Вкажіть молекулярний субстрат його дії:
 • A. М і -холінорецептори
 • B. Уа+Н+-АТФаза
 • C. вгадренорецептори
 • D. а1-адренорецептори
 • E. Н2-гістамінорецептори
61.   У хворого 23-х років після перенесеної ангіни розвинувся сечовий синдром (гематурія, протеїнурія, лейкоцитурія). В пункційному біоптаті нирок виявлена картина інтракапілярного проліфе- ративного гломерулонефриту, а еле-ктронномікроскопічно виявлені великі субепітеліальні депозити. Який патогенез цього захворювання?
 • A. Клітинно обумовлений цитоліз
 • B. Імунокомплексний механізм
 • C. Гранулематоз
 • D. Атопія, анафілаксія з утворенням IgE і фіксацією їх на опасистих клітинах
 • E. Цитотоксична, цитолітична дія антитіл
62.   На аутопсії померлого, який три- вало страждав на гіпертонічну хворобу, патологоанатом виявив, що нирки різко зменшені у розмірах, щільні, поверхня їх рівномірно дрібнозерниста, на розрізі - паренхіма, особливо кіркова речовина, рівномірно виточені. Він дійшов висновку, що це:
 • A. Амілоїдно-зморщена нирка
 • B. Атеросклеротично зморщена нирка
 • C. -
 • D. Пієлонефритично зморщена нирка
 • E. Артеріолосклеротично зморщена нирка
63.   Хворий у непритомному стані доставлений бригадою швидкої допомоги до лікарні. Об’єктивно: рефлекси відсутні, періодично з’являються судоми, дихання нерівномірне. Після лабораторного обстеження було діагностовано печінкову кому. Нагромадження якого метаболіту є суттєвим для появи розладів центральної нервової системи?
 • A. Сечовина
 • B. Амоніак
 • C. Гістамін
 • D. Білірубін
 • E. Глутамін
64.   Хворий надійшов до інфекційної лікарні на 8-й день зі скаргами на головний біль, нездужання, слабкість. Для серологічного дослідження взято кров. При проведенні реакція аглютинації Відаля встановлено, що вона позитивна в розведенні 1:200 з О-діагностикумом черевного тифу. Який діагноз можна встановити на підставі цього дослідження?
 • A. Холера
 • B. Дизентерія
 • C. Туберкульоз
 • D. Черевний тиф
 • E. Лептоспіроз
65.   При мікроскопічному дослідженні біоптата з товстої кишки виявлена пухлина з призматичного епітелію, що формує атипові залозисті структури різної форми і величини. Базальна мембрана залоз зруйнована. Клітки пухлини поліморфні, ядра гіперхромні, відзначається велика кількість патологічних мітозів. Який діагноз найбільш вірогідний?
 • A. Аденокарцинома
 • B. Недиференційований рак
 • C. Солідний рак
 • D. Базальноклітинний рак
 • E. Слизовий рак
66.   При обстеженні хворого з травматичним пошкодженням головного мозку виявлено, що він втратив дотикову чутливість. Який відділ кори мозку пошкоджений?
 • A. Потилична частка кори
 • B. Задня центральна звивина
 • C. Передня центральна звивина
 • D. Тім’яна частка кори
 • E. Лобна частка кори
67.   У чоловіка 53-х років діагностовано сечокам’яну хворобу з утворенням уратів. Цьому пацієнту призначено алло-пурінол, який є конкурентним інгібітором ферменту:
 • A. Уреаза
 • B. Ксантиноксидаза
 • C. Уратоксидаза
 • D. Дигідроурацилдегідрогеназа
 • E. Уриділтрансфераза
68.   В лікарню доставлена жінка, у якої виникла необхідність в інтубації трахеї. Який з нижченаведених лікарських засобів доцільно застосувати у даному випадку?
 • A. Атропіну сульфат
 • B. Дитилін
 • C. Нітрогліцерин
 • D. Іентаміцину сульфат
 • E. Метронідазол
69.   Екзотоксин дифтерійної палички обробили 0,3-0,4% формаліном і витримали 30 днів у термостаті при температурі 40oC. Який препарат був отриманий у результаті проведених маніпуляцій?
 • A. Антитоксин
 • B. Діагностикум
 • C. Діагностична сироватка
 • D. Анатоксин
 • E. Лікувальна сироватка
70.   Через деякий час після видалення зуба у пацієнта розвинулась атрофія країв зубної лунки. Назвіть цей вид атрофії:
 • A. Нейротична атрофія
 • B. Дисфункціональна атрофія
 • C. Атрофія від дії фізичних та хімічних факторів
 • D. Атрофія від тиску
 • E. Атрофія внаслідок недостатності кровообігу
71.   До уролога звернувся чоловік 58-ми років зі скаргами на різкі болі при сечовиділенні та зменшення кількості сечі. Лікар припустив наявність сечокам’яної хвороби. В якій частині чоловічої уретри найбільш імовірне затримання каміння?
 • A. Pars prostatica
 • B. Pars membranacea
 • C. Pars spongiosa
 • D. Pars pelvina
 • E. Pars intramuralis
72.   Після загоєння рани на її місці утворився рубець. Яка речовина є основним компонентом цього різновиду сполучної тканини?
 • A. Еластин
 • B. Гіалуронова кислота
 • C. Кератансульфат
 • D. Хондроїтинсульфат
 • E. Колаген
73.   Для морфологічного дослідження представлена ендокринна залоза, паренхіма якої складається з епітелію та нервової тканини. В епітеліальних тра-бекулах виявляється 2 типи клітин: хро-мофільні та хромофобні. Визначте даний орган:
 • A. Прищитоподібна залоза
 • B. Гіпофіз
 • C. Надниркова залоза
 • D. Щитоподібна залоза
 • E. Гіпоталамус
74.   Відомо, що ген, відповідальний за розвиток груп крові системи MN, має два алельних стани. Якщо ген М вважати вихідним, то поява алельного йому гена N відбулася внаслідок:
 • A. Репарації ДНК
 • B. Мутації
 • C. Кросинговеру
 • D. Реплікації ДНК
 • E. Комбінації генів
75.   Чоловік повернувся з Лівану. Через деякий час він відчув біль і важкість у промежині і надлобковій ділянці. При обстежені йому було встановлено діагноз - урогенітальний шистосо-моз. Яким шляхом він міг заразитися?
 • A. Недостатньо просолена риба
 • B. Через немиті овочі та фрукти
 • C. Недосмажене м’ясо великої рогатої худоби
 • D. Недоварене м’ясо раків і крабів
 • E. Купання у заражених водоймах
76.   У жінки, яка протягом 15-ти років страждала на виражену гіпертензію, останнім часом з’явились задишка, серцебиття, трохи знизився систолічний тиск. Який основний механізм виникнення у хворої серцевої недостатності?
 • A. Порушення регуляції серцевої діяльності
 • B. Ушкодження міокарда
 • C. Порушення проведення імпульсу по міокарду
 • D. Перевантаження серця збільшеним опором викиду крові
 • E. Перевантаження серця збільшеним об’ємом крові
77.   Введення знеболюючого пацієнту перед екстракцією зуба призвело до розвитку анафілактичного шоку, який супроводжувався розвитком олігурії. Який патогенетичний механізм зумовив зменшення діурезу в даній клінічній ситуації?
 • A. Підвищення гідростатичного тиску в капсулі Шумлянського-Боумена
 • B. Зниження гідростатичного тиску в капілярах ниркових тілець
 • C. Збільшення онкотичного тиску плазми крові
 • D. Збільшення секреції вазопресину
 • E. Пошкодження клубочкового фільтру
78.   При гістологічному дослідженні стінки кісти, що локалізується у ділянці верхньої щелепи, встановлено, що стінка кісти з середини вистелена багатошаровим плоским епітелієм з підлеглою грануляційною тканиною з лім-фолейкоцитарною інфільтрацією. Зовнішній шар представлений пухкою волокнистою сполучною тканиною, оточеною рубцевою фіброзною тканиною. Ці дані є підставою для встановлення такого діагнозу:
 • A. Епітеліальна гранульома
 • B. Проста гранульома
 • C. Амелобластома
 • D. Кістогранульома
 • E. Кератокіста
79.   У чоловіка 71-го року впродовж 10 днів спостерігався пронос з домішками у калі слизу та крові. Хворого було госпіталізовано у тяжкому стані, помер через 2 доби. При розтині тіла померлого виявлено: дифтеритичний коліт з множинними виразками неправильної форми різної глибини в сигмоподібній і прямій кишках. При бактеріологічному дослідженні висіяно шигели. Яке основне захворювання у хворого?
 • A. Черевний тиф
 • B. Неспецифічний виразковий коліт
 • C. Сальмонельоз
 • D. Ієрсиніоз
 • E. Дизентерія
80.   При підйомі пішки на 5-й поверх у людини підвищився артеріальний тиск. Причиною є збільшення:
 • A. Об’єму циркулюючої крові
 • B. В’язкості крові
 • C. Хвилинного об’єму крові
 • D. Вмісту іонів в плазмі крові
 • E. Кількості функціонуючих капілярів
81.   У хворого внаслідок пошкодження шкіри в середній ділянці грудинно-ключично-соскоподібного м’яза виникла повітряна емболія. Яка вена шиї була травмована?
 • A. Поперечна вена шиї
 • B. Внутрішня яремна
 • C. Задня вушна
 • D. Передня яремна
 • E. Зовнішня яремна
82.   Під час бійки у чоловіка виникла зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню ділянку передньої черевної стінки. Які з зазначених рефлексів спричинили зупинку серця?
 • A. Симпатичні умовні
 • B. Парасимпатичні безумовні
 • C. Симпатичні безумовні
 • D. Парасимпатичні умовні
 • E. Периферичні
83.   У фекаліях хворого з розладами травлення виявлені зрілі нерухомі членики ціп’яка; матка в них має 7-12 бічних відгалужень. Який це може бути вид гельмінта?
 • A. Ціп’як ехінокока
 • B. Стьожак широкий
 • C. Ціп’як озброєний
 • D. Ціп’як карликовий
 • E. Ціп ’як неозброєний
84.   У хворого з черепно-мозковою травмою відзначається дихання, яке характеризується дихальними рухами, що наростають за глибиною, а потім спадають, після чого настає недовготривала пауза. Для якого патологічного дихання характерний даний тип?
 • A. Кусмауля
 • B. Чейн-Стокса
 • C. Біота
 • D. Гаспінг-дихання
 • E. Апнейстичне
85.   Гістологічне дослідження тканини виявило, що в ній відсутні кровоносні судини, а клітини щільно прилягають одна до одної, утворюючи пласти. Яка це тканина?
 • A. хрящова
 • B. кісткова
 • C. епітеліальна
 • D. нервова
 • E. м’язова
86.   Ті організми, які в процесі еволюції не створили захисту від H202, можуть жити лише в анаеробних умовах. Які з перелічених ферментів можуть руйнувати пероксид водню?
 • A. Пероксидаза та каталаза
 • B. Флавінзалежні оксидази
 • C. Оксигенази та гідроксилази
 • D. Цитохромоксидаза, цитохром B5
 • E. Оксигеназа та каталаза
87.   При мікроскопії мазка, взятого у хворого з гострим гнійним періоститом, лікар виявив грампозитивні бактерії, розташовані у вигляді скупчень, що нагадують виноградні грона. Які мікроорганізми мають дану морфологію?
 • A. Сарцини
 • B. Гриби роду Кандида
 • C. Тетракоки
 • D. Стафілококи
 • E. Стрептококи
88.   У пацієнта для іонофорезу при бактеріальному періодонтиті застосували спиртовий розчин йоду. Вкажіть механізм терапевтичної дії цього засобу:
 • A. Утворення альбумінатів
 • B. Заміна атомів водню при атомі азоту в аміногрупі білка
 • C. Зміна поверхневого натягу мембрани мікробної клітини
 • D. Гальмування утворення клітинної стінки
 • E. Відновлення нітрогрупи під впливом нітроредуктаз
89.   Провідними симптомами первинного гіперпаратиреозу є остеопороз та ураження нирок із розвитком сечокам’яної хвороби. Які речовини складають основу каменів при цьому захворюванні?
 • A. Холестерин
 • B. Цистін
 • C. Фосфат кальцію
 • D. Сечова кислота
 • E. Білірубін
90.   Аналіз ЕКГ хворого виявив відсутність зубця P. Тривалість та амплітуда комплексу QRS та зубця T відповідають нормі. Що є водієм ритму серця даного пацієнта?
 • A. Синусний вузол
 • B. Волокна Пуркін’є
 • C. Пучок Пса
 • D. Міокард шлуночків
 • E. Передсердно-шлуночковий вузол
91.   Відомо, що стероїдні протизапальні препарати гальмують активність фо-сфоліпази А2, що необхідна для синтезу простагландинів. Яка речовина є попередником цих медіаторів запалення?
 • A. Холестерол
 • B. Тирозин
 • C. Проопіомеланокортин
 • D. Пальмітинова кислота
 • E. Арахідонова кислота
92.   З фекалій хворого виділені шигели Зонне. Які потрібно провести додаткові дослідження для встановлення джерела інфекції?
 • A. Реакція преципітації
 • B. Реакція нейтралізації
 • C. Реакція зв’язування комплементу
 • D. Фаготипування виділеної чистої культури
 • E. Антибіотикограма
93.   До відділення хірургічної стоматології потрапив чоловік з травматичним розривом arcus venosus jugulae, яка знаходиться в spatium:
 • A. Interaponeuroticum suprasternale
 • B. Antescalenum
 • C. Interscalenum
 • D. Retropharyngeale
 • E. Previscerale
94.   В результаті травми носа у чоловіка 32-х років пошкоджена слизова оболонка верхньої носової раковини. До яких наслідків це призвело?
 • A. Недостатнє зігрівання і зволоження повітря
 • B. Порушення очищення повітря
 • C. Порушення нюху
 • D. Недостатнє зволоження повітря
 • E. Недостатнє зігрівання повітря
95.   У хлопчика 4-х років після перенесеного важкого вірусного гепатиту спо- стерігаються блювання, епізоди непритомності, судоми. У крові - гіперамо-ніємія. Порушення якого біохімічного процесу в печінці викликало такий стан хворого?
 • A. Порушення знешкодження біогенних амінів
 • B. Порушення знешкодження амоніаку
 • C. Пригнічення ферментів трансаміну-вання
 • D. Активація декарбоксилювання амінокислот
 • E. Пригнічення синтезу білків
96.   В інфекційне відділення з ознаками ураження печінки поступила хвора, стоматолог за фахом. Які методи лабораторної діагностики необхідно призначити для встановлення діагнозу "вірусний гепатит В"?
 • A. Виявлення HBsAg в сироватці крові
 • B. Вірусологічне дослідження фекалій
 • C. Виявлення активності ферментів (альдолази, трансаміназ та ін.)
 • D. Вірусологічне дослідження сечі
 • E. Визначення функціональних проб печінки (білірубін і холестерин крові)
97.   Хворому 30-ти років для лікування пневмонії лікар на 3 дні призначив антибіотик з групи азалідів, що має бактерицидну дію, тривалий ефект, здатність зв’язуватись з фагоцитами і накопичуватись у вогнищах інфекції. Який препарат було призначено хворому?
 • A. Ізоніазид
 • B. Бензилпеніциліну натрієва сіль
 • C. Ципрофлоксацин
 • D. Еритроміцин
 • E. Азитроміцин
98.   Після ретельного обстеження хворого, який повернувся із Середньої Азії до України, було встановлено попередній діагноз: весняно-літній енцефаліт. Через укус якого членистоногого збудник міг потрапити до організму?
 • A. Тайговий кліщ
 • B. Москіт
 • C. Коростяний свербун
 • D. Селищний кліщ
 • E. Собачий кліщ
99.   Стеатоз виникає внаслідок нако- пичення триацилгліцеролів у гепатоци-тах. Одним з механізмів розвитку цього захворювання є зменшення утилізації нейтрального жиру ЛПДНЩ. Які ліпо-тропні речовини попереджують розвиток стеатозу?
 • A. Метіонін, B6, B12
 • B. Iзолейцин, B1, B2
 • C. Валін, B3, B2
 • D. Аланін, B1, PP
 • E. Аргінін, B2, B3
100.   Хворий госпіталізований з травмою медіальної групи м’язів стегна. Які види рухів він НЕ зможе робити?
 • A. Приведення стегна
 • B. Супінація стегна
 • C. Згинання стегна
 • D. Розгинання стегна
 • E. Відведення стегна
101.   У хворого при обстеженні виявлено глюкозурію, гіперглікемію. Скарги на сухість в роті, свербіння шкіри, часте сечовиділення, спрагу. Встановлений діагноз: цукровий діабет. Чим обумовлена поліурія у даного хворого?
 • A. Зменшення онкотичного тиску плазми
 • B. Збільшення фільтраційного тиску
 • C. Збільшення онкотичного тиску плазми
 • D. Збільшення осмотичного тиску сечі
 • E. Зменшення серцевого викиду
102.   Анаеробне розщеплення глюкози до молочної кислоти регулюється відповідними ферментами. Який фермент є головним регулятором цього процесу?
 • A. Альдолаза
 • B. Лактатдегідрогеназа
 • C. Фосфофруктокіназа
 • D. Глюкоза-6-фосфат-ізомераза
 • E. Енолаза
103.   У хворого зі скаргами на часті рідкі випорожнення з кров’ю ("малинове желе") при мікроскопічному дослідженні були виявлені великі клітини з одним ядром та поглиненими еритроцитами. Для якого з найпростіших характерна така морфологічна форма?
 • A. Campylobacter jejuni
 • B. Toxoplasma gondii
 • C. Giardia lamblia
 • D. Balantidium coli
 • E. Entamoeba histolytica
104.   Хворий скаржиться на жовтяни-чність шкіри, шкірний свербіж, загальну слабкість. У сечі: відсутній уробілін. Яка патологія у хворого?
 • A. Хронічна печінкова недостатність
 • B. Гемолітична жовтяниця
 • C. Механічна жовтяниця
 • D. Гостра печінкова недостатність
 • E. Паренхіматозна жовтяниця
105.   В гістологічному препараті нижньої щелепи ембріону виявляється зубний зачаток, в якому зубний сосочок утворений дрібними зірчастими базо-фільно забарвленими клітинами. Яка тканина утворює цю частину зубного зачатку?
 • A. Ретикулярна
 • B. Кісткова
 • C. Мезенхіма
 • D. Епітеліальна
 • E. Хрящова
106.   Жінка 35-ти років хворіє на ВІЛ-інфекцію на стадії СНІД. На шкірі нижніх кінцівок, слизової оболонки піднебіння з’явились рудувато-червоні плями, яскраво-червоні вузлики різних розмірів. Один з вузликів взято на гістологічне дослідження. Виявлено багато хаотично розташованих тонко- стінних судин, вистелених ендотелієм; пучки веретеноподібних клітин з наявністю гемосидерину. Яка пухлина розвинулась у хворої?
 • A. Лімфома Беркіта
 • B. Саркома Капоші
 • C. Лімфангіома
 • D. Гемангіома
 • E. Фібросаркома
107.   Тварині, сенсибілізованій туберкуліном, внутрішньоочеревенно введений туберкулін. Через 24 години при лапа-ратомії виявлено венозну гіперемію та набряк очеревини. У мазках-відбитках з очеревини велика кількість лімфоцитів та моноцитів. Який патологічний процес у тварини?
 • A. Гнійне запалення
 • B. Фібринозне запалення
 • C. Асептичне запалення
 • D. Серозне запалення
 • E. Алергічне запалення
108.   Хворий 37-ми років за останні три місяці схуд на 5 кг, скаржиться на тремор рук, підвищене потовиділення, екзофтальм, тахікардію. Збільшення секреції якого гормону може бути причиною цього?
 • A. Кортизол
 • B. Тироксин
 • C. Інсулін
 • D. Глюкагон
 • E. Тиреокальцитонін
109.   Велика доза сечогінного засобу викликала у хворого падіння артеріального тиску. Яку групу засобів найбільш доцільно використати для його підвищення у цьому випадку?
 • A. Адреноміметики
 • B. Аналептики
 • C. Н-холіноміметики
 • D. Серцеві глікозиди
 • E. Плазмозамінники
110.   Курареподібні речовини (дитилін) роблять неможливим скорочення скелетних м’язів, оскільки вони блокують:
 • A. Центральні синапси
 • B. Іангліонарні синапси
 • C. Проведення збудження мембраною
 • D. Пропріорецептори
 • E. Нервово-м’язові синапси
111.   Хворій жінці поставили клінічний діагноз "гонорея". Яке із перерахованих нижче досліджень можна застосувати для підтвердження діагнозу?
 • A. Реакція іммобілізації
 • B. Реакція гемаглютинації
 • C. Мікроскопія патологічного матеріалу
 • D. Проба з бактеріофагом
 • E. Зараження лабораторних тварин
112.   У хлопчика водянка яєчка (накопичування рідини між оболонками яєчка). Яка саме оболонка яєчка вміщує цю рідину?
 • A. Внутрішня сім’яна
 • B. Зовнішня сім’яна
 • C. Білкова
 • D. М’ясиста
 • E. Піхвова
113.   В клітині відбувається процес трансляції. Коли рибосома доходить до кодонів УАА, УАГ або УГА, синтез по-ліпептидного ланцюга закінчується. Ці кодони у процесі біосинтезу поліпептиду не розпізнаються жодною т-РНК і тому є сигналом:
 • A. Термінації
 • B. Елонгації
 • C. Посттрансляційної модифікації
 • D. Ініціації
 • E. Початку транскрипції
114.   При лікуванні хворого на спадкову форму імунодефіциту було застосовано метод генотерапії: ген ферменту був внесений у клітини пацієнта за допомогою ретровірусу. Яка властивість генетичного коду дозволяє використовувати ретровіруси у якості векторів функціональних генів?
 • A. Універсальність
 • B. Колінеарність
 • C. Надмірність
 • D. Специфічність
 • E. Безперервність
115.   У хворого в обох щелепах рентгенологічно виявлено численні дефекти у вигляді гладкостінних округлих отворів. При гістологічному дослідженні - явища остеолізису і остеопорозу при явищах слабкого кісткоутворення. В сечі хворого знайдено білок Бенс-Джонса. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Гострий мієлолейкоз
 • B. Мієломна хвороба
 • C. Хронічний еритромієлоз
 • D. Гострий недиференційований лейкоз
 • E. Хронічний мієлолейкоз
116.   До приймального відділення надійшов хворий з ознаками гострої серцевої недостатності: блідість, акроціаноз, часте, поверхневе дихання. Який з перелічених засобів показаний у цьому випадку?
 • A. Адреналіну гідрохлорид
 • B. Корглікон
 • C. Нітрогліцерин
 • D. Дигітоксин
 • E. Кордіамін
117.   При мікроскопії мазка з плівки, яка з’явилась на пептонній воді через 6 годин після посіву фекалій і культивування в термостаті, виявлені зігнуті у вигляді коми рухливі бактерії, грам-негативні, спор і капсул не утворюють. Які це мікроорганізми?
 • A. Спірохети
 • B. Вібріони
 • C. Коринебактерії
 • D. Спірили
 • E. Клостридії
118.   У вагітної жінки розвинувся токсикоз із важкими повторними блюваннями упродовж доби. До кінця доби почали проявлятися тетанічні судоми і зневоднення організму. Який зсув кислотно-лужної рівноваги викликав зазначені зміни?
 • A. Газовий алкалоз
 • B. Негазовий видільний ацидоз
 • C. Негазовий метаболічний ацидоз
 • D. Газовий ацидоз
 • E. Негазовий видільний алкалоз
119.   В комплексному лікуванні гінгівіту хворому призначили препарат, який за хімічною будовою відноситься до похідних піримідину, стимулює лейкопоез, прискорює загоєння ран, підсилює ріст та розмноження клітин (процеси проліферації), виявляє протизапальну дію. Застосовується при лейкопеніях різного генезу, в стоматологічній практиці при запальних захворюваннях слизової оболонки ротової порожнини. Визначте препарат:
 • A. Метотрексат
 • B. Коамід
 • C. Меркаптопурин
 • D. Ціанокобаламін
 • E. Метилурацил
120.   Дитина 10-ти років під час гри порізала ногу відламком скла і була направлений у поліклініку для введення про- типравцевої сироватки. З метою попередження розвитку анафілактичного шоку лїкувальну сироватку вводили за Безредкою. Який механізм лежить в основі подїбного способу гіпосенсибілі-зацїї організму?
 • A. Стимуляція імунологічної толерантності до антигену
 • B. Зв’язування рецепторів до IgE на опасистих клітинах
 • C. Блокування синтезу медіаторів опасистих клітин
 • D. Стимуляція синтезу антиген-специфічних IgG2
 • E. Зв’язування фасованих на опасистих клітинах IgE
121.   У хворого з пародонтитом відмічається набряк ясен. Вони мають темно-червоний колір. Яке місцеве порушення кровообігу переважає в яснах хворого?
 • A. Венозна гіперемія
 • B. Тромбоз
 • C. Артеріальна гіперемія
 • D. Емболія
 • E. Ішемія
122.   У кішки під час експерименту подразнюють периферичний відрізок блукаючого нерва. Які з наведених змін будуть спостерігатися при цьому?
 • A. Збільшення частоти дихання
 • B. Розширення зіниць
 • C. Зменшення частоти серцевих скорочень
 • D. Розширення бронхів
 • E. Збільшення частоти серцевих скорочень
123.   Чоловік віком 42 роки помер при явищах вираженої інтоксикації та дихальної недостатності. На розрізі тканина легень у всіх відділах строката, з множинними дрібновогнищевими крововиливами та вогнищами емфіземи. Гістологічно у легенях: геморагічна бронхопневмонія з абсцедуванням, у цитоплазмі клітин епітелію бронхів еозинофільні та базофільні включення. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Парагрип
 • B. Грип
 • C. Стафілококова бронхопневмонія
 • D. Аденовірусна інфекція
 • E. Респіраторно-синцитіальна інфекція
124.   Хвора звернулась до лікаря зі скаргами на болі та обмеження рухів у колінних суглобах. Який з нестероїдних протизапальних засобів краще призначити, враховуючи наявність в анамнезі хронічного гастродуоденіту?
 • A. Диклофенак-натрій
 • B. Парацетамол
 • C. Целекоксиб
 • D. Кислота ацетилсаліцилова
 • E. Промедол
125.   На гістологічному препараті нирки в дистальному звивистому канальці виявляються клітини, які щільно прилягають до ниркового тільця. Базальна мембрана їх дуже тонка і не утворює складок. Ці клітини чутливі до зміни вмісту натрію у сечі та впливають на секрецію реніну юкстагломерулярни-ми клітинами. Які це клітини?
 • A. Клітини щільної плями
 • B. Юкстагломерулярні клітини
 • C. Ендотелій капілярів клубочка
 • D. Мезангіальні клітини
 • E. Подоцити
126.   Хворий на хронічну серцеву недостатність протягом декількох місяців приймав в амбулаторних умовах диго-ксин. На певному етапі лікування у нього виникли симптоми передозування препарату. Яке явище лежить в основі розвитку цього ускладнення?
 • A. Сенсибілізація
 • B. Тахіфілаксія
 • C. Звикання
 • D. Матеріальна кумуляція
 • E. Функціональна кумуляція
127.   В гістологічному препараті визначається слизова оболонка, вкрита багатошаровим плоским незроговілим, місцями - багатошаровим плоским зроговілим епітелієм. До складу слизової оболонки входить також власна пластинка, м’язова пластинка відсутня. Визначте місце локалізації такої слизової оболонки:
 • A. Шлунок
 • B. Трахея
 • C. Стравохід
 • D. Ротова порожнина
 • E. Тонка кишка
128.   До стоматолога звернувся пацієнт із проявами кандидозу порожнини ро- та, який постійно рецидивує і не піддається лікуванню. При опитуванні з’ясувалось, що у пацієнта тривалий час відмічається підвищена температура, втрата маси тіла. Які дослідження треба провести у хворого?
 • A. Виділити чисту культуру збудника і дослідити чутливість до антибіотиків
 • B. Перевірити стан гуморального імунітету
 • C. Дослідити рівень специфічних антитіл до грибів Кандида
 • D. Імунологічні та серологічні тести на ВІЛ-інфекцію
 • E. Бактеріологічні дослідження на дисбактеріоз
129.   Під впливом іонізуючого опромінення або при авітамінозі Е в клітині спостерігається підвищення проникності мембран лізосом. До яких наслідків може призвести така патологія?
 • A. Часткове чи повне руйнування клітини
 • B. Інтенсивний синтез білків
 • C. Відновлення цитоплазматичної мембрани
 • D. Інтенсивний синтез енергії
 • E. Формування веретена поділу
130.   Хворий звернувся до лікаря з гострим зубним болем в нижньому лівому іклі. Поставлено діагноз - пульпіт. Який нерв забезпечує чутливість цього зуба?
 • A. Верхній комірковий
 • B. Нижній комірковий
 • C. Піднебінний
 • D. Лицевий
 • E. Виличний
131.   У хворого відмічені ознаки атеросклерозу. Вміст яких транспортних форм ліпідів підвищений у плазмі крові хворого?
 • A. ЛППЩ
 • B. ЛПВЩ
 • C. ЛПДНЩ
 • D. Хіломікрони
 • E. ЛПНЩ
132.   Хворий переведений на безсольову дієту. Як у нього змінився поріг смакової чутливості до солоного?
 • A. Підвищився
 • B. Спочатку підвищився, а потім знизився
 • C. Мало змінився
 • D. Не змінився
 • E. Знизився
133.   Лікар виконує передній серединний розтин шиї для термінової трахео- томії. Про можливе пошкодження якої судини він повинен пам’ятати?
 • A. Vthyroidea media
 • B. Vfacialis
 • C. Arcus venosus juguli
 • D. Vjugularis interna
 • E. V.jugularis externa
134.   У хворого 69-ти років на шкірі в ділянці нижньої повіки з’явилося невелике бляшкоподібне утворення, з послі-дуючим виразкуванням, яке було оперативно видалене. При мікроскопічному дослідженні утворення: в дермі шкіри комплекси з атипових епітеліальних клітин, на периферії утворень клітини розташовані перпендикулярно до базальної мембрани. Клітини темні, призматичної полігональної форми; ядра гіперхромні з частими мітозами. Іноді зустрічаються утворення, подібні до волосяного фолікула. Яка гістологічна форма рака у хворого?
 • A. Плоскоклітинний без ороговіння
 • B. Аденокарцинома
 • C. Базально-клітинний
 • D. Плоскоклітинний з ороговінням
 • E. Недиференційований
135.   У ході клінічного обстеження пацієнта виявлено збільшення щитоподібної залози (зоб), підвищення основного обміну, втрата маси тіла, порушення теплового балансу, підвищення апетиту, підвищення збудливості та дратівливості, екзофтальм і тахікардія. Яке ендокринне порушення призводить до появи даних симптомів?
 • A. Гіперфункція щитоподібної залози
 • B. Гіпофункція паращитоподібних залоз
 • C. Гіперфункція гіпофізу
 • D. Гіпофункція щитоподібної залози
 • E. Гіпофункція епіфізу
136.   Юнака 18-ти років доставлено в лікарню з ознаками внутрішньої кровотечі. Під час гри в футбол отримав удар в ділянці лівого підребер’я. Ушкодження якого з органів, що проектуються в дану ділянку, може спричинити сильну кровотечу?
 • A. Flexura coli sinistra
 • B. Lien
 • C. Ren sinistra
 • D. Cauda pancreatis
 • E. Fundus ventriculi
137.   У військкоматі під час УЗ-діагностики у юнака 19-ти років було виявлено опущення нирки. На рівні яких хребців розташовані нирки в нормі?
 • A. XI грудний та III поперековий
 • B. XII грудний та I поперековий
 • C. IX-XII грудні
 • D. IV-V поперекові
 • E. IX-X грудні
138.   Після травматичного видалення зуба хворий скаржиться на сильний, тупий, без чіткої локалізації біль у ясні, підвищення температури тіла до 37,5oC. Діагностований альвеоліт. Який вид болю в цього хворого?
 • A. Відбитий
 • B. Фантомний
 • C. Протопатичний
 • D. Епікритичний
 • E. Вісцеральний
139.   При утворенні зародка людини можна спостерігати появу у його складі порожнини, світлих дрібних бластомерів на периферії та темних великих бластомерів на одному з полюсів. Як називається зародок на цій стадії розвитку?
 • A. Морула
 • B. Гаструла
 • C. Бластоциста
 • D. Зигота
 • E. Зародковий диск
140.   Хворому на остеомієліт нижньої щелепи був призначений антибіотик тетрациклінової групи. Вкажіть цей препарат:
 • A. Стрептоміцин
 • B. Доксицикліну гідрохлорид
 • C. Амікацин
 • D. Оксацилін
 • E. Рифампіцин
141.   У дитини діагностовано порушення формування емалі і дентину зубів внаслідок зниженого вмісту іонів Ca2+ в крові. Який гормональний препарат можна застосувати для корекції даного стану?
 • A. Тироксин
 • B. Кальцитонін
 • C. Преднізолон
 • D. Соматотропін
 • E. Кортизон
142.   Після обстеження хворого лікар рекомендував йому вилучити з раціону наваристі м’ясні та овочеві бульйони, прянощі, копчені продукти, оскільки у хворого було виявлено:
 • A. Зменшення моторики шлунково-кишкового тракту
 • B. Зменшення слиновиділення
 • C. Дискінезія жовчних шляхів
 • D. Зменшення секреції хлористоводневої кислоти залозами шлунка
 • E. Збільшення секреції хлористоводневої кислоти залозами шлунка
143.   Пошкодження мозку призвело до порушення моторної функції мови. У якому відділі кори відбулося пошкодження?
 • A. Тім’яна ділянка кори
 • B. Передня центральна звивина
 • C. Скронева ділянка кори
 • D. Потилична ділянка кори
 • E. Нижня лобна звивина
144.   При розтині тіла чоловіка, померлого від внутрішньокишкової кровотечі, в клубовій кишці спостерігається некроз групових і солітарних фолікулів, імбібіція мертвих тканин жовчю і кров’ю; в нижньому відрізку кишки -явища секвестрації та відторгнення некротичних мас з утворенням дефектів. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
 • A. Хвороба Крона
 • B. Черевнотифозна форма сальмонельозу
 • C. Черевний тиф, стадія некрозу
 • D. Черевний тиф, стадія "чи- стих"виразок
 • E. Черевний тиф, стадія "бру- дних"виразок
145.   У 5-річної дівчинки на періанальних складках мати знайшла білих "черв’ячків" , які викликають у дитини свербіж і неспокій, і доставила їх до лабораторії. При дослідженні лікар побачив білих гельмінтів 0,5-1 см довжиною, ниткоподібної форми із загостреними кінцями, у деяких вони заокруглені. Який діагноз можна встановити?
 • A. Теніоз
 • B. Опісторхоз
 • C. Дифілоботріоз
 • D. Аскаридоз
 • E. Ентеробіоз
146.   У жінки 30-ти років з деформацією нижньої щелепи вилучена пухлина у вигляді вузла. Макроскопічно тканина її бура, з порожнинами; мікроскопічно представлена дрібними одноядер-ними клітинами овальної форми за типом остеобластів та гігантськими багатоядерними клітинами за типом остео-кластів, серед них багато дрібних незрілих судин, зерна гемосидерину, острівці остеоїдної речовини. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Гемангіома
 • B. Фіброзна остеодисплазія
 • C. Остеома
 • D. Остеосаркома
 • E. Остеобластокластома
147.   При обробці фрезою великого кутнього зуба стоматолог інструментом, що зірвався, глибоко поранив щоку, пошкодивши при цьому не лише слизову оболонку але й м’яз. Який?
 • A. Щелепно-під’язиковий м’яз
 • B. Великий виличний м’яз
 • C. Жувальний
 • D. Коловий м’яз рота
 • E. Щічний
148.   У відділення інтенсивної терапії доставлено жінку 50-ти років з діагнозом: інфаркт міокарда. Активність якого ферменту крові буде найбільш підвищена протягом перших двох діб захворювання?
 • A. ЛДГ5
 • B. Аланінамінопептидаза
 • C. Аспартатамінотрансфераза
 • D. ЛДГ4
 • E. Аланінамінотрансфераза
149.   З метою перевірки якості чистоти повітря в операційній було проведено висів повітря на ряд поживних середовищ за допомогою апарата Кротова. Після інкубування на деяких з них виросли колонії, оточені чіткою зоною гемолізу. Які середовища було використано для перевірки повітря?
 • A. Жовтково-сольовий агар
 • B. Кров’яний МПА
 • C. Середовище Ендо
 • D. Сироватковий МПА
 • E. Вісмутсульфіт агар
150.   У чоловіка 47-ми років за медичними показаннями була видалена слинна залоза, після чого різко зменшився вміст амілази в слині. Яка залоза була видалена?
 • A. Під’язикова
 • B. Підщочна
 • C. Привушна
 • D. Підщелепна
 • E. Ясенні
151.   У процесі звапнування міжклітинної речовини кісткової тканини вздовж колагенових волокон відкладаються кристали гідроксиапатиту. Для реалізації цього процесу необхідна присутність у міжклітинній речовині лужної фосфатази. Яка клітина продукує цей фермент?
 • A. Остеокласт
 • B. Остеобласт
 • C. Хондробласт
 • D. Хондроцит
 • E. Остеоцит
152.   Пацієнту з метою підтримання роботи печінки був призначений препарат, якій містить метіонін. Завдяки цьому може бути забезпечено синтез:
 • A. Фосфатидилхоліну
 • B. Цитрату
 • C. Пірувату
 • D. Фосфатидилсерину
 • E. Лактату
153.   За професійними показаннями проведена вакцинація лікарів- стоматологів. Вакцина має захищати їх від вірусної інфекції, збудник якої може бути присутній у крові стоматологічних хворих, які перенесли інфекцію або є хронічними носіями. Яка вакцина була використана?
 • A. Генно-інженерний НВs-антиген
 • B. Субодинична грипозна вакцина
 • C. Жива корова вакцина
 • D. Антирабічна вакцина
 • E. !нактивована вакцина проти гепатиту А
154.   Серед лімфоцитів розрізняють популяцію клітин, що мають мембранні рецептори до IgM, вони активуються під впливом специфічних антигенів, мітотично розмножуються, диференціюються у плазматичні клітини, що виробляють антитіла (імуноглобуліни). Як називаються ці клітини?
 • A. -
 • B. Т-лімфоцити-супресори
 • C. В-лімфоцити
 • D. Т-лімфоцити-кілери
 • E. Т-лімфоцити пам’яті
155.   Під час оперативного втручання анестезіолог для керованої гіпотонії за- стосував гангліоблокуючий засіб. Який препарат було призначено хворому в даному випадку?
 • A. Гігроній
 • B. Пірілен
 • C. Пентамін
 • D. Бензогексоній
 • E. Пахікарпін
156.   У жінки 35-ти років діагностована дифтерія зіву. Померла при явищах гострої серцевої недостатності. На розтині: порожнини серця розширені в поперечнику, м’яз серця тьмяний, в’ялий, строкатий на розрізі, з жовтуватими ділянками під ендокардом. Який вид дистрофії виявлений у кардіоміоцитах?
 • A. Вуглеводна
 • B. Балонна
 • C. Гідропічна
 • D. Гіаліново-крапельна
 • E. Жирова
157.   Хворий звернувся до лікаря зі скаргою на утруднення під час жування. При обстеженні виявлена атрофія правих скроневого i жувального м’язів. При відкриванні рота щелепа відхиляється ліворуч. Який нерв уражений?
 • A. Щелепно-під’язиковий
 • B. Верхньощелепний
 • C. Нижній альвеолярний
 • D. Лицевий
 • E. Рухова частина нижньощелепного
158.   Лікар-гематолог призначив пацієнту з кровотечею коагулянт, який діє шляхом підвищення синтезу протромбіну та інших факторів зсідання крові переважно в печінці, є синтетичним водорозчинним вітаміном. Який препарат призначив лікар?
 • A. Кальцію хлорид
 • B. Гепарин
 • C. Вікасол
 • D. Етамзилат
 • E. Тромбін
159.   Обстежуючи дитину, лікар-стоматолог виявив нальот на мигдаликах і запідозрив атипову форму дифтерії. Був підготовлений мазок, зроблений посів на поживні середовища і визначена токсичність виділеної культури. Яка реакція використана для визначення токсигенності виділеного штаму дифтерійної палички?
 • A. Реакція преципітації у гелі
 • B. Реакція кольцепреципітації
 • C. Реакція аглютинації на склі
 • D. Реакція гемолізу
 • E. Реакція зв’язування комплементу
160.   У пацієнта з попереднім діагнозом "сифіліс"лаборант взяв сироватку крові для постановки імунної реакції, яка основана на виявленні антитіл, які припиняють рух трепонем і призводять до їх загибелі. Яку реакцію було використано для діагностики?
 • A. Реакція преципітації
 • B. Реакція нейтралізації
 • C. Реакція зв’язування комплементу
 • D. Реакція аглютинації
 • E. Реакція іммобілізації
161.   Після занурення водолаза на глибину 60 м у нього з’явилися симптоми порушення функцій центральної нервової системи - збудження, ейфорія, ослаблення уваги, професійні помилки. Ці симптоми пов’язані з токсичною дією на нейрони:
 • A. Амоніаку
 • B. Вуглекислого газу
 • C. Азоту
 • D. Кисню
 • E. Лактату
162.   Для формування мінерального ма-триксу твердих тканин зуба необхідна висока концентрація фосфат-іонів, що утворюється в процесі гідролізу фо-сфорноефірних зв’язків за участю лужної фосфатази. Іони якого металу є активаторами цього процесу:
 • A. Магній
 • B. Натрій
 • C. Ферум
 • D. Цинк
 • E. Кальцій
163.   До медико-генетичної консультації звернувся чоловік з кольоровою сліпотою (дальтонізм). З якою ймовірністю у його дітей виявиться дана ознака, якщо в генотипі його дружини даного алеля немає?
 • A. 75%
 • B. 0%
 • C. 25%
 • D. 50%
 • E. 100%
164.   В сироватці крові новонародженого знайдено антитіла до вірусу кору. Про наявність якого імунітету це може свідчити?
 • A. Природний активний
 • B. Штучний активний
 • C. Штучний пасивний
 • D. Спадковий
 • E. Природний пасивний
165.   При огляді ротової порожнини на вестибулярній поверхні нижнього різця зліва виявлене утворення грибоподібної форми рожевого кольору до 2 см, яке широкою ніжкою фіксоване до надальвеолярної тканини. Під час гістологічного дослідження виявлено розгалужені судини капілярного типу з судинними бруньками, ділянками крововиливів та осередки гемосидерозу. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Фіброматоз ясен
 • B. Фіброзний епуліс
 • C. Гігантоклітинний епуліс
 • D. Кавернозна гемангіома
 • E. Ангіоматозний епуліс
166.   У спекотну погоду в гарячих приміщеннях для нормалізації мікроклімату часто використовують вентилятори. При цьому посилюється віддача тепла тілом людини перш за все таким тттля-хом:
 • A. Випаровування
 • B. Теплопроведення
 • C. Конвекція
 • D. Радіація
 • E. Кондукція
167.   У першому критичному періоді в матковій трубі з невідомої причини в зародку відбулося розчинення оболонки запліднення. Яке ускладнення вагітності можливе в цьому випадку?
 • A. Інвагінація стінки бластоцисти
 • B. Загибель зародка
 • C. Імплантація зародка в стінці труби
 • D. Повернення бластоцисти назад в ампулярну зону труби
 • E. Утворення двох бластоцист
168.   У хворого 30-ти років на нижній губі виявлена виразка із гладенькою лакованою поверхнею, червоного кольору, хрящоподібної консистенції. Біопсія місця ураження виявила лімфоплазмо-цитарну інфільтрацію, явища васкуліту. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Вторинний сифіліс
 • B. Гума
 • C. Вроджений сифіліс
 • D. Вісцеральний сифіліс
 • E. Первинний сифіліс
169.   У пахвах людини виявлені дрібні (11,5 мм) сплющені у спинно-черевному напрямку, безкрилі кровосисні комахи. Їх личинки розвивалися тут же. Яке захворювання викликають ці комахи?
 • A. Хвороба Чагаса
 • B. Фтиріоз
 • C. Чума
 • D. Поворотний тиф
 • E. Сонна хвороба
170.   У хворого виявлено порушення секреторної функції піднижньощелепної слинної залози. Який нерв забезпечує її вегетативну іннервацію?
 • A. N. mandibularis
 • B. N. auriculotemporalis
 • C. N. petrosus minor
 • D. N. petrosus major
 • E. Chorda tympani
171.   На препараті м’якої мозкової оболонки виявляється судина, у стінці якої відсутня середня оболонка, зовнішня оболонка зрощена з оточуючою тканиною, внутрішня оболонка побудована із базальної мембрани та ендотелію. Що це за судина?
 • A. Вена волокнистого типу
 • B. Артеріола
 • C. Артерія змішаного типу
 • D. Артерія м’язового типу
 • E. Вена м’язового типу зі слабким розвитком м’язових елементів
172.   У відповідь на розтягнення м’яза спостерігається його рефлекторне скорочення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?
 • A. Сухожилкові рецептори Іольджі
 • B. Дотикові рецептори
 • C. М’язові веретена
 • D. Больові рецептори
 • E. Суглобові рецептори
173.   Встановлено, що швидкість проведення збудження нервовими волокнами становить 120 м/сек. Зазначені волокна є:
 • A. Аксонами мотонейронів
 • B. Прегангліонарними симпатичними
 • C. Прегангліонарними парасимпатичними
 • D. Постгангліонарними симпатичними
 • E. Постгангліонарними парасимпатичними
174.   У жінки 49-ти років, після тривалого стояння виявлено набряк ніг. Яка можлива причина появи набряків?
 • A. Підвищення артеріального тиску
 • B. Зменшення гідростатичного тиску крові у венах
 • C. Підвищення гідростатичного тиску крові у венах
 • D. Зменшення гідростатичного тиску крові в артеріях
 • E. Збільшення онкотичного тиску плазми крові
175.   Пацієнт звернувся до лікаря з приводу того, що він втратив здатність розрізняти смаки на корені язика. Лікар встановив, що це пов’язано з ураженням нерва. Якого саме?
 • A. Лицьовий
 • B. Язикоглотковий
 • C. Трійчастий
 • D. Блукаючий
 • E. Верхньогортанний
176.   У хворого у крові: лейкоцити -90 • 109/л. В лейкоцитарній формулі: е-0%, б- 0%, ю- 0%, п- 2%, с- 20%, лімфо-бласти - 1%, пролімфоцити - 2%, лімфоцити - 70%, м- 5%, клітини Боткіна-ГУмпрехта. Збільшені шийні, підщелепні лімфатичні вузли. Для якої патології характерна така картина?
 • A. Лімфогранульоматоз
 • B. Хронічний мієлолейкоз
 • C. Хронічний лімфолейкоз
 • D. Інфекційний мононуклеоз
 • E. Гострий лімфолейкоз
177.   Деякі білки слини виконують захисну функцію. Який з них захищає слизову оболонку ротової порожнини від механічних ушкоджень?
 • A. Лізоцим
 • B. Пероксидаза
 • C. Каталаза
 • D. Ренін
 • E. Муцин
178.   У людини травматичне пошкодження грудинно-ключично-соскоподібного м’яза. Це призвело до зменшення величини:
 • A. Залишковий об’єм
 • B. Дихальний об’єм
 • C. Резервний об’єм вдиху
 • D. Функціональна залишкова ємність легенів
 • E. Резервний об’єм видиху
179.   Хворий з запаленням слизової язика (глосит) скаржиться на розлад смакової чутливості передніх двох третин язика. Ураженням якого нерва воно викликане?
 • A. Барабанна струна
 • B. Язикоглотковий
 • C. Язиковий
 • D. Барабанний
 • E. Малий кам’янистий
180.   У хворого 26-ти років виявлений великий фурункул м’яких тканин обличчя біля кореня носа та нижньої повіки. Грізним ускладненням цього захворювання може бути розповсюдження інфекції венозними сполученнями цього регіону до пазух твердої мозкової оболонки. Яка з пазух найбільш імовірно може бути уражена?
 • A. Верхня кам’яниста
 • B. Печериста
 • C. Верхня сагітальна
 • D. Потилична
 • E. Сигмоподібна
181.   Катіонні глікопротеїни є основними компонентами слини привушних залоз. Які амінокислоти обумовлюють їх позитивний заряд?
 • A. Аспартат, аргінін, глутамат
 • B. Цистеїн, гліцин, пролін
 • C. Лізин, аргінін, гістидин
 • D. Аспартат, глутамат, гліцин
 • E. Ілутамат, валін, лейцин
182.   У хворого виявлений фурункул у зовнішньому слуховому проході. Які з перелічених лімфатичних вузлів у першу чергу можуть відреагувати на запальний процес?
 • A. nodi lymphatici mandibulares
 • B. nodi lymphatici retropharyngeales
 • C. nodi lymphatici cervicales profundi
 • D. nodi lymphatici cervicales superficiales
 • E. nodi lymphatici parotidei
183.   У хворого запальний процес у крилопіднебінній ямці. !нфекція поширилась в середню черепну ямку. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція?
 • A. Canalis palatinus major
 • B. Canalis palatinus minor
 • C. Foramen rotundum
 • D. Foramen sphenopalatinum
 • E. Canalis ptherygoideus
184.   При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи лікар повинен пам’ятати про м’яз, який при скороченні відтягує назовні капсулу і суглобовий диск скронево-нижньощелепного суглоба. Який це м’яз?
 • A. M. pterygoideus lateralis
 • B. M. pterygoideus medialis
 • C. M. mylohyoideus
 • D. M. temporalis
 • E. M. masseter
185.   У молодого чоловіка видалено збільшений надключичний лімфовузол. Гістологічно: у центрі - осередок сирчастого некрозу, на периферії - вал епітеліоїдних клітин та лімфоцитів, серед яких зустрічаються клітини Пирогова-Лангханса. Діагностуйте процес у лімфатичних вузлах:
 • A. Лепроматозний лімфаденіт
 • B. Лімфогранульоматоз
 • C. Сифілітичний лімфаденіт
 • D. Метастаз Вірхова
 • E. Туберкульозний лімфаденіт
186.   Проводиться каріотипування клітин здорової людини. В каріотипі знайдено дрібну акроцентричну непарну хромосому. Це може бути:
 • A. Х-хромосома
 • B. Хромосома групи В
 • C. Хромосома групи С
 • D. Хромосома групи А
 • E. Y-хромосома
187.   При сильному зубному болі хворому рекомендовано прийняти ненар-котичний анальгетик із групи похідних аніліну. Виберіть препарат:
 • A. Анальгін
 • B. Ібупрофен
 • C. Кислота ацетилсаліцилова
 • D. Бутадіон
 • E. Парацетамол
188.   У хворого після прийому недоброякісної їжі розвинувся багаторазовий пронос. На наступний день у нього знизився артеріальний тиск, з’явилися тахікардія, екстрасистолія. рН крові 7,18. Ці порушення є наслідком:
 • A. Негазового алкалозу
 • B. Газового ацидозу
 • C. Метаболічного алкалозу
 • D. Негазового ацидозу
 • E. Газового алкалозу
189.   У хворого виражений больовий синдром при невралгії. Який засіб з не-стероїдних протизапальних препаратів зменшить болесприйняття?
 • A. Кетаміну гідрохлорид
 • B. Кодеїну фосфат
 • C. Лідокаїну гідрохлорид
 • D. Дроперидол
 • E. Диклофенак-натрій
190.   У хворого на прийомі у стоматолога виник пароксизм тахікардії. Який з названих засобів слід використати для його купірування?
 • A. Ізадрин
 • B. Атропін
 • C. Дифенін
 • D. Верапаміл
 • E. Нітрогліцерин
191.   При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 1,0. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно окислюються:
 • A. Вуглеводи
 • B. Жири
 • C. Вуглеводи та жири
 • D. Білки
 • E. Білки та вуглеводи
192.   Для лікування деяких інфекційних захворювань, що викликаються бактеріями, застосовуються сульфаніламідні препарати, що блокують синтез фактора росту бактерій. Який механізм дії цих препаратів?
 • A. Є антивітамінами п-амінобензойної кислоти
 • B. Беруть участь в окисно-відновних процесах
 • C. !нгібують всмоктування фолієвої кислоти
 • D. Є алостеричними ферментами
 • E. Є алостеричними інгібіторами ферментів
193.   При гістологічному дослідженні стінки бронха і прилеглих ділянок легені виявлені пласти і тяжі атипового плоского епітелію. У клітинах - помірно виражені ознаки атипізму: поліморфізм, гіперхромія ядер, мітози. У центрі комплексів концентричні утворення рожевого кольору. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Аденокарцинома
 • B. Плоскоклітинний рак з ороговінням
 • C. Плоскоклітинний рак без ороговіння
 • D. Скірозний рак
 • E. Недиференційований рак
194.   У хворого запальний процес у кри-лопіднебінній ямці. !нфекція поширилась в носову порожнину. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція?
 • A. Foramen rotundum
 • B. Foramen sphenopalatinum
 • C. Canalis palatinus minor
 • D. Canalis palatinus major
 • E. Canalis ptherygoideus
195.   З носоглотки здорового бакте-ріоносія виділено мікроорганізм, який за біологічними ознаками ідентичний Corynebacterium diphtheriae, але не продукує екзотоксин. В результаті якого процесу цей мікроорганізм здатний відновити експресію і продукцію екзото- ксину?
 • A. Культивування в присутності антитоксичної сироватки
 • B. Культивування на телуритовому середовищі
 • C. Пасаж через організм чутливих тварин
 • D. Хромосомна мутація
 • E. Фагова конверсія
196.   У ході катаболізму гістидину утворюється біогенний амін, що має потужну судинорозширювальну дію. Назвіть його:
 • A. Гістамін
 • B. Дофамін
 • C. Норадреналін
 • D. Серотонін
 • E. ДОФА
197.   Під час гаструляції у зародку недостатньо сформувався первинний Іензе-новський вузлик. Розвиток якого осьового органу загальмується?
 • A. Нервові гребінці
 • B. Нервова трубка
 • C. Нервовий жолобок
 • D. Мантійний шар нервової трубки
 • E. Хорда
198.   У хворого 77-ми років, що страждає на атеросклероз, з’явився біль у правій ступні. Ступня збільшена в розмірі, шкірні покриви чорного кольору, маце-ровані, демаркаційна зона невиражена. Який патологічний процес у ступні діагностовано?
 • A. Нома
 • B. Волога гангрена
 • C. Суха гангрена
 • D. Секвестр
 • E. Коагуляційний некроз
199.   У гістологічному препараті поздовжнього шліфу зуба в емалі визначаються чергування темних і світлих смуг шириною близько 100 мкм, орієнтованих перпендикулярно поверхні дентину. Назвіть дані структури емалі:
 • A. Смуги Іунтера-Шрегера
 • B. Неонатальна лінія
 • C. Емалеві призми
 • D. Лінії Ретціуса
 • E. Перикіматії
200.   У хворого порушена функція м’язів гомілки. Він не може утримати своє тіло піднявшись навшпиньки. Функція якого м’яза постраждала?
 • A. M. triceps surae
 • B. M. tibialis posterior
 • C. M. extensor digitorum longus
 • D. M. flexor digitorum longus
 • E. M. tibialis anterior
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 10 користувачів, 67 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 7 за 35.15ms.