Буклет 2013 року

1.   У жінки 49-ти років, після тривалого стояння виявлено набряк ніг. Яка можлива причина появи набряків?
 • A. Зменшення гідростатичного тиску крові в артеріях
 • B. Зменшення гідростатичного тиску крові у венах
 • C. Підвищення гідростатичного тиску крові у венах
 • D. Підвищення артеріального тиску
 • E. Збільшення онкотичного тиску плазми крові
2.   При підйомі пішки на 5-й поверх у людини підвищився артеріальний тиск. Причиною є збільшення:
 • A. Вмісту іонів в плазмі крові
 • B. Об’єму циркулюючої крові
 • C. Хвилинного об’єму крові
 • D. Кількості функціонуючих капілярів
 • E. В’язкості крові
3.   Для лікування деяких інфекційних захворювань, що викликаються бактеріями, застосовуються сульфаніламідні препарати, що блокують синтез фактора росту бактерій. Який механізм дії цих препаратів?
 • A. Є алостеричними ферментами
 • B. !нгібують всмоктування фолієвої кислоти
 • C. Беруть участь в окисно-відновних процесах
 • D. Є алостеричними інгібіторами ферментів
 • E. Є антивітамінами п-амінобензойної кислоти
4.   Пацієнт доставлений до лікарні з симптомами запаморочення, сухості в роті, зіниці сильно розширену порушення акомодації, тахікардія, утруднення сечовипускання, атонія кишечнику. Передозування яким препаратом могло викликати дані симптоми?
 • A. Клофелін
 • B. Атропіну сульфат
 • C. Фуросемід
 • D. Каптоприл
 • E. Празозин
5.   Хворий 37-ми років за останні три місяці схуд на 5 кг, скаржиться на тремор рук, підвищене потовиділення, екзофтальм, тахікардію. Збільшення секреції якого гормону може бути причиною цього?
 • A. Тироксин
 • B. Кортизол
 • C. Глюкагон
 • D. Інсулін
 • E. Тиреокальцитонін
6.   В лікарню доставлена жінка, у якої виникла необхідність в інтубації трахеї. Який з нижченаведених лікарських засобів доцільно застосувати у даному випадку?
 • A. Метронідазол
 • B. Нітрогліцерин
 • C. Іентаміцину сульфат
 • D. Атропіну сульфат
 • E. Дитилін
7.   При гістологічному дослідженні мікропрепарату шкіри людини виявляється тільки щільна неоформлена сполучна тканина. Який шар даного органу був представлений для вивчення?
 • A. Епідерміс
 • B. Базальний шар епідермісу
 • C. Підшкірна жирова клітковина
 • D. Сітчастий шар дерми
 • E. Сосочковий шар дерми
8.   Для морфологічного дослідження представлена ендокринна залоза, паренхіма якої складається з епітелію та нервової тканини. В епітеліальних тра-бекулах виявляється 2 типи клітин: хро-мофільні та хромофобні. Визначте даний орган:
 • A. Гіпоталамус
 • B. Гіпофіз
 • C. Прищитоподібна залоза
 • D. Надниркова залоза
 • E. Щитоподібна залоза
9.   Хворому на остеомієліт нижньої щелепи був призначений антибіотик тетрациклінової групи. Вкажіть цей препарат:
 • A. Стрептоміцин
 • B. Рифампіцин
 • C. Доксицикліну гідрохлорид
 • D. Оксацилін
 • E. Амікацин
10.   У процесі звапнування міжклітинної речовини кісткової тканини вздовж колагенових волокон відкладаються кристали гідроксиапатиту. Для реалізації цього процесу необхідна присутність у міжклітинній речовині лужної фосфатази. Яка клітина продукує цей фермент?
 • A. Остеоцит
 • B. Остеобласт
 • C. Хондробласт
 • D. Остеокласт
 • E. Хондроцит
11.   На препараті м’якої мозкової оболонки виявляється судина, у стінці якої відсутня середня оболонка, зовнішня оболонка зрощена з оточуючою тканиною, внутрішня оболонка побудована із базальної мембрани та ендотелію. Що це за судина?
 • A. Артеріола
 • B. Вена волокнистого типу
 • C. Вена м’язового типу зі слабким розвитком м’язових елементів
 • D. Артерія змішаного типу
 • E. Артерія м’язового типу
12.   У хворого виражений больовий синдром при невралгії. Який засіб з не-стероїдних протизапальних препаратів зменшить болесприйняття?
 • A. Кодеїну фосфат
 • B. Кетаміну гідрохлорид
 • C. Дроперидол
 • D. Лідокаїну гідрохлорид
 • E. Диклофенак-натрій
13.   У хворого зі скаргами на часті рідкі випорожнення з кров’ю ("малинове желе") при мікроскопічному дослідженні були виявлені великі клітини з одним ядром та поглиненими еритроцитами. Для якого з найпростіших характерна така морфологічна форма?
 • A. Balantidium coli
 • B. Giardia lamblia
 • C. Campylobacter jejuni
 • D. Toxoplasma gondii
 • E. Entamoeba histolytica
14.   У чоловіка 71-го року впродовж 10 днів спостерігався пронос з домішками у калі слизу та крові. Хворого було госпіталізовано у тяжкому стані, помер через 2 доби. При розтині тіла померлого виявлено: дифтеритичний коліт з множинними виразками неправильної форми різної глибини в сигмоподібній і прямій кишках. При бактеріологічному дослідженні висіяно шигели. Яке основне захворювання у хворого?
 • A. Дизентерія
 • B. Сальмонельоз
 • C. Ієрсиніоз
 • D. Неспецифічний виразковий коліт
 • E. Черевний тиф
15.   Гістологічне дослідження тканини виявило, що в ній відсутні кровоносні судини, а клітини щільно прилягають одна до одної, утворюючи пласти. Яка це тканина?
 • A. хрящова
 • B. нервова
 • C. кісткова
 • D. епітеліальна
 • E. м’язова
16.   У пацієнта для іонофорезу при бактеріальному періодонтиті застосували спиртовий розчин йоду. Вкажіть механізм терапевтичної дії цього засобу:
 • A. Утворення альбумінатів
 • B. Гальмування утворення клітинної стінки
 • C. Заміна атомів водню при атомі азоту в аміногрупі білка
 • D. Відновлення нітрогрупи під впливом нітроредуктаз
 • E. Зміна поверхневого натягу мембрани мікробної клітини
17.   У жінки, яка протягом 15-ти років страждала на виражену гіпертензію, останнім часом з’явились задишка, серцебиття, трохи знизився систолічний тиск. Який основний механізм виникнення у хворої серцевої недостатності?
 • A. Порушення проведення імпульсу по міокарду
 • B. Порушення регуляції серцевої діяльності
 • C. Ушкодження міокарда
 • D. Перевантаження серця збільшеним опором викиду крові
 • E. Перевантаження серця збільшеним об’ємом крові
18.   З метою оцінки адаптації до фізичного навантаження лікар провів обстеження робітників після виконання важкої праці. Які зміни в загальному аналізі крові можна виявити при цьому?
 • A. Перерозподільчий лейкоцитоз
 • B. Зсув лейкоцитарної формули вліво
 • C. Гіпоальбумінемія
 • D. Анемія
 • E. Лейкопенія
19.   В гістологічному препараті нижньої щелепи ембріону виявляється зубний зачаток, в якому зубний сосочок утворений дрібними зірчастими базо-фільно забарвленими клітинами. Яка тканина утворює цю частину зубного зачатку?
 • A. Епітеліальна
 • B. Хрящова
 • C. Ретикулярна
 • D. Мезенхіма
 • E. Кісткова
20.   При огляді новонародженої дитини педіатр виявив наявність в ротовій порожнині нижніх центральних різців. В якому віці вони прорізуються в нормі?
 • A. 10-12 місяців
 • B. Впродовж першого місяця життя
 • C. До народження
 • D. 6-8 місяців
 • E. До 2-х років
21.   У хлопчика водянка яєчка (накопичування рідини між оболонками яєчка). Яка саме оболонка яєчка вміщує цю рідину?
 • A. М’ясиста
 • B. Білкова
 • C. Зовнішня сім’яна
 • D. Внутрішня сім’яна
 • E. Піхвова
22.   При лікуванні хворого на спадкову форму імунодефіциту було застосовано метод генотерапії: ген ферменту був внесений у клітини пацієнта за допомогою ретровірусу. Яка властивість генетичного коду дозволяє використовувати ретровіруси у якості векторів функціональних генів?
 • A. Надмірність
 • B. Універсальність
 • C. Безперервність
 • D. Колінеарність
 • E. Специфічність
23.   У чоловіка 35-ти років через 30 хвилин після автомобільної аварії виявлена масивна травма нижніх кінцівок без значної зовнішньої крововтрати. По-страждалий знаходиться у збудженому стані. Який компонент патогенезу травматичного шоку є у пацієнта провідним і потребує негайного корегування?
 • A. Внутрішня крововтрата
 • B. Порушення функції органів
 • C. Внутрішня плазмовтрата
 • D. Біль
 • E. Інтоксикація
24.   Ті організми, які в процесі еволюції не створили захисту від H202, можуть жити лише в анаеробних умовах. Які з перелічених ферментів можуть руйнувати пероксид водню?
 • A. Цитохромоксидаза, цитохром B5
 • B. Оксигенази та гідроксилази
 • C. Оксигеназа та каталаза
 • D. Пероксидаза та каталаза
 • E. Флавінзалежні оксидази
25.   Хвора 18-ти років скаржиться на загальну слабкість, швидку втомлюваність, пригнічений настрій. Має астенічний тип конституції. Ps- 68/хв., АТ-90/60 мм рт.ст. Встановлена первинна нейроциркуляторна артеріальна гіпотензія. Що є провідним фактором зниження артеріального тиску в хворої?
 • A. Зниження тонусу резистивних судин
 • B. Гіповолемія
 • C. Зменшення хвилинного об’єму крові
 • D. Депонування крові в венах великого кола кровообігу
 • E. Зменшення серцевого викиду
26.   У чоловіка 60-ти років, який страждає на хронічний гепатит, часто спостерігались кровотечі з носа і ясен, спонтанно виникали геморагічні висипання на шкірі і слизових оболонках. Наслідком чого є ці явища?
 • A. Зменшення утворення сироваткових альбумінів
 • B. Зменшення синтезу протромбіну і фібриногену
 • C. Поява в крові макроглобулінів і кріоглобулінів
 • D. Підвищення вмісту амінотрансфераз плазми крові
 • E. Зменшення в крові рівня холінесте-рази
27.   У пахвах людини виявлені дрібні (11,5 мм) сплющені у спинно-черевному напрямку, безкрилі кровосисні комахи. Їх личинки розвивалися тут же. Яке захворювання викликають ці комахи?
 • A. Хвороба Чагаса
 • B. Чума
 • C. Поворотний тиф
 • D. Фтиріоз
 • E. Сонна хвороба
28.   У чоловіка 60-ти років, який страждає на хронічну кишкову непрохідність, посилюється гниття білків у товстому кишечнику. Підтвердженням цього процесу є:
 • A. Гіперурікурія
 • B. !ндиканурія
 • C. Глюкозурія
 • D. Креатинурія
 • E. Білірубінурія
29.   Серед лімфоцитів розрізняють популяцію клітин, що мають мембранні рецептори до IgM, вони активуються під впливом специфічних антигенів, мітотично розмножуються, диференціюються у плазматичні клітини, що виробляють антитіла (імуноглобуліни). Як називаються ці клітини?
 • A. Т-лімфоцити-кілери
 • B. Т-лімфоцити пам’яті
 • C. -
 • D. В-лімфоцити
 • E. Т-лімфоцити-супресори
30.   При обстеженні хворого з травматичним пошкодженням головного мозку виявлено, що він втратив дотикову чутливість. Який відділ кори мозку пошкоджений?
 • A. Лобна частка кори
 • B. Передня центральна звивина
 • C. Задня центральна звивина
 • D. Потилична частка кори
 • E. Тім’яна частка кори
31.   У військкоматі під час УЗ-діагностики у юнака 19-ти років було виявлено опущення нирки. На рівні яких хребців розташовані нирки в нормі?
 • A. XII грудний та I поперековий
 • B. IX-X грудні
 • C. IV-V поперекові
 • D. IX-XII грудні
 • E. XI грудний та III поперековий
32.   При розтині тіла чоловіка, померлого від внутрішньокишкової кровотечі, в клубовій кишці спостерігається некроз групових і солітарних фолікулів, імбібіція мертвих тканин жовчю і кров’ю; в нижньому відрізку кишки -явища секвестрації та відторгнення некротичних мас з утворенням дефектів. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
 • A. Черевний тиф, стадія некрозу
 • B. Черевнотифозна форма сальмонельозу
 • C. Хвороба Крона
 • D. Черевний тиф, стадія "бру- дних"виразок
 • E. Черевний тиф, стадія "чи- стих"виразок
33.   У хворої встановлено порушення виділення тиреотропного гормону гіпофіза. Порушення функції якої частки гіпофіза має місце у хворої?
 • A. Infundibulum
 • B. Lobus anterior
 • C. -
 • D. Lobus posterior
 • E. Pars intermedia
34.   При огляді ротової порожнини на вестибулярній поверхні нижнього різця зліва виявлене утворення грибоподібної форми рожевого кольору до 2 см, яке широкою ніжкою фіксоване до надальвеолярної тканини. Під час гістологічного дослідження виявлено розгалужені судини капілярного типу з судинними бруньками, ділянками крововиливів та осередки гемосидерозу. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Кавернозна гемангіома
 • B. Фіброзний епуліс
 • C. Фіброматоз ясен
 • D. Гігантоклітинний епуліс
 • E. Ангіоматозний епуліс
35.   При обстеженні хворого з ендокринною патологією встановлено, що в плазмі крові підвищений рівень тестостерону. Які клітини в організмі чоловіка відповідальні за продукцію цього гормону?
 • A. Сустентоцити сім’яників
 • B. Клітини передміхурової залози
 • C. Сперматогенні клітини
 • D. Іландулоцити сім’яників
 • E. Клітини сім’яних міхурців
36.   У хворого при обстеженні виявлено глюкозурію, гіперглікемію. Скарги на сухість в роті, свербіння шкіри, часте сечовиділення, спрагу. Встановлений діагноз: цукровий діабет. Чим обумовлена поліурія у даного хворого?
 • A. Збільшення онкотичного тиску плазми
 • B. Збільшення осмотичного тиску сечі
 • C. Зменшення онкотичного тиску плазми
 • D. Зменшення серцевого викиду
 • E. Збільшення фільтраційного тиску
37.   Перетравлення білків у шлунку є початковою стадією розщеплення білків у травному каналі людини. Назвіть ферменти, які беруть участь в перетравлені білків у шлунку:
 • A. Трипсин та катепсини
 • B. Пепсин та гастриксин
 • C. Ентеропептидаза та еластаза
 • D. Карбоксипептидаза та амінопептида-за
 • E. Хімотрипсин та лізоцим
38.   У фекаліях хворого з розладами травлення виявлені зрілі нерухомі членики ціп’яка; матка в них має 7-12 бічних відгалужень. Який це може бути вид гельмінта?
 • A. Ціп’як карликовий
 • B. Стьожак широкий
 • C. Ціп ’як неозброєний
 • D. Ціп’як озброєний
 • E. Ціп’як ехінокока
39.   Вагітній з кількома мимовільними абортами в анамнезі призначено терапію вітамінними препаратами. Який вітамін сприяє виношуванню плода?
 • A. Піридоксальфосфат
 • B. Альфа-токоферол
 • C. Рутин
 • D. Ціанокобаламін
 • E. Тіамін
40.   Введення знеболюючого пацієнту перед екстракцією зуба призвело до розвитку анафілактичного шоку, який супроводжувався розвитком олігурії. Який патогенетичний механізм зумовив зменшення діурезу в даній клінічній ситуації?
 • A. Пошкодження клубочкового фільтру
 • B. Збільшення онкотичного тиску плазми крові
 • C. Збільшення секреції вазопресину
 • D. Підвищення гідростатичного тиску в капсулі Шумлянського-Боумена
 • E. Зниження гідростатичного тиску в капілярах ниркових тілець
41.   Хворому 30-ти років для лікування пневмонії лікар на 3 дні призначив антибіотик з групи азалідів, що має бактерицидну дію, тривалий ефект, здатність зв’язуватись з фагоцитами і накопичуватись у вогнищах інфекції. Який препарат було призначено хворому?
 • A. Еритроміцин
 • B. Бензилпеніциліну натрієва сіль
 • C. Азитроміцин
 • D. Ізоніазид
 • E. Ципрофлоксацин
42.   У дівчинки 6-ти років протягом 5-ти місяців розвинулася деформація обличчя внаслідок симетричного збільшення об’єму обох кутів нижньої щелепи. Мікроскопічно: кісткова тканина щелепи заміщена волокнистою сполучною тканиною з великою кількістю судин, примітивними кістковими балочками. Яке захворювання найбільш імовірно?
 • A. Фіброзна дисплазія
 • B. Остеобластокластома
 • C. Еозинофільна гранульома
 • D. Цементома
 • E. Херувізм
43.   Обстежуючи дитину, лікар-стоматолог виявив нальот на мигдаликах і запідозрив атипову форму дифтерії. Був підготовлений мазок, зроблений посів на поживні середовища і визначена токсичність виділеної культури. Яка реакція використана для визначення токсигенності виділеного штаму дифтерійної палички?
 • A. Реакція аглютинації на склі
 • B. Реакція преципітації у гелі
 • C. Реакція зв’язування комплементу
 • D. Реакція гемолізу
 • E. Реакція кольцепреципітації
44.   У хворого виявлено порушення секреторної функції піднижньощелепної слинної залози. Який нерв забезпечує її вегетативну іннервацію?
 • A. N. auriculotemporalis
 • B. Chorda tympani
 • C. N. mandibularis
 • D. N. petrosus minor
 • E. N. petrosus major
45.   У хворого внаслідок пошкодження шкіри в середній ділянці грудинно-ключично-соскоподібного м’яза виникла повітряна емболія. Яка вена шиї була травмована?
 • A. Передня яремна
 • B. Зовнішня яремна
 • C. Поперечна вена шиї
 • D. Внутрішня яремна
 • E. Задня вушна
46.   Хворий на хронічну серцеву недостатність протягом декількох місяців приймав в амбулаторних умовах диго-ксин. На певному етапі лікування у нього виникли симптоми передозування препарату. Яке явище лежить в основі розвитку цього ускладнення?
 • A. Тахіфілаксія
 • B. Матеріальна кумуляція
 • C. Звикання
 • D. Сенсибілізація
 • E. Функціональна кумуляція
47.   У хворого герпетичний кон’юнктивіт. Який етіотропний лікарський засіб необхідно призначити?
 • A. Фурагін
 • B. Ампіцилін
 • C. Тетрациклін
 • D. Метисазон
 • E. Ацикловір
48.   При сильному зубному болі хворому рекомендовано прийняти ненар-котичний анальгетик із групи похідних аніліну. Виберіть препарат:
 • A. Парацетамол
 • B. Кислота ацетилсаліцилова
 • C. Анальгін
 • D. Ібупрофен
 • E. Бутадіон
49.   Під час операції закриття природженої щілини піднебіння (уранопластики) при збиванні долотом крилоподібного гачка ушкоджено великий піднебінний канал. Виникла кровотеча. Яку артерію ушкоджено?
 • A. Висхідна глоткова
 • B. Низхідна піднебінна
 • C. Клиноподібна
 • D. Задня верхня альвеолярна
 • E. Висхідна піднебінна
50.   В стоматологічній практиці для дослідження збудливості тканин зубів використовують метод електроодонтоді-агностики. При цьому визначається:
 • A. Корисний час
 • B. Лабільність
 • C. Поріг сили подразника
 • D. Акомодація
 • E. Хронаксія
51.   У хворого запальний процес у кри-лопіднебінній ямці. !нфекція поширилась в носову порожнину. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція?
 • A. Canalis palatinus major
 • B. Canalis palatinus minor
 • C. Foramen rotundum
 • D. Foramen sphenopalatinum
 • E. Canalis ptherygoideus
52.   У хворого із порушенням серцевого ритму при обстеженні на ЕКГ спостерігається: ЧСС- 50/хв., ритм синусовий, неправильний, інтервал PQ подовжений, періодичне випадіння комплексу QRS. Яке порушення серцевого ритму має місце?
 • A. Повна AV-блокада
 • B. Синдром слабкості синусового вузла
 • C. Неповна AV-блокада II ст
 • D. Неповна AV-блокада I ст
 • E. Блокада правої ніжки пучка Гіса
53.   В інфекційне відділення з ознаками ураження печінки поступила хвора, стоматолог за фахом. Які методи лабораторної діагностики необхідно призначити для встановлення діагнозу "вірусний гепатит В"?
 • A. Виявлення активності ферментів (альдолази, трансаміназ та ін.)
 • B. Визначення функціональних проб печінки (білірубін і холестерин крові)
 • C. Виявлення HBsAg в сироватці крові
 • D. Вірусологічне дослідження фекалій
 • E. Вірусологічне дослідження сечі
54.   Лікар виконує передній серединний розтин шиї для термінової трахео- томії. Про можливе пошкодження якої судини він повинен пам’ятати?
 • A. Vjugularis interna
 • B. V.jugularis externa
 • C. Vthyroidea media
 • D. Vfacialis
 • E. Arcus venosus juguli
55.   При ряді гемоглобінопатій відбуваються амінокислотні заміни у а- і в -ланцюгах гемоглобіну. Яка з них характерна для серпоподібноклітинної анемії?
 • A. Глутамат-валін
 • B. Аланін-серин
 • C. Метіонін-гістидин
 • D. Аспартат-лізин
 • E. Гліцин-серин
56.   До поліклініки звернувся хворий зі скаргами на біль за грудниною, задишку і серцебиття. Після обстеження лікар діагностував у хворого ІХС і призначив верапаміл. Який механізм дії даного препарату?
 • A. Блокує натрієві канали
 • B. Блокує кальцієві канали
 • C. Блокує в-адренорецептори
 • D. Блокує калієві канали
 • E. Блокує а-адренорецептори
57.   У хворого після застудного захво- рювання виникло порушення виділення сльози. Який вегетативний вузол найбільше при цьому постраждав?
 • A. Крилопіднебінний
 • B. Піднижньощелепний
 • C. Вушний
 • D. Війчастий
 • E. Під’язиковий
58.   Хворий 59-ти років з трансмураль-ним інфарктом міокарда лівого тттлу-ночка, помер від справжнього розриву серця - тампонади серця. Який процес у зоні інфаркту міг сприяти розриву серця?
 • A. Тромбоутворення
 • B. Заміщення сполучної тканини зони інфаркту (організація)
 • C. Формування рубця з витонченням лівого шлуночка
 • D. -
 • E. Аутолітичні процеси розплавлення тканини міокарда (міомаляція)
59.   Екзотоксин дифтерійної палички обробили 0,3-0,4% формаліном і витримали 30 днів у термостаті при температурі 40oC. Який препарат був отриманий у результаті проведених маніпуляцій?
 • A. Антитоксин
 • B. Анатоксин
 • C. Діагностична сироватка
 • D. Діагностикум
 • E. Лікувальна сироватка
60.   Чоловік віком 42 роки помер при явищах вираженої інтоксикації та дихальної недостатності. На розрізі тканина легень у всіх відділах строката, з множинними дрібновогнищевими крововиливами та вогнищами емфіземи. Гістологічно у легенях: геморагічна бронхопневмонія з абсцедуванням, у цитоплазмі клітин епітелію бронхів еозинофільні та базофільні включення. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Парагрип
 • B. Стафілококова бронхопневмонія
 • C. Респіраторно-синцитіальна інфекція
 • D. Аденовірусна інфекція
 • E. Грип
61.   У хворого на прийомі у стоматолога виник пароксизм тахікардії. Який з названих засобів слід використати для його купірування?
 • A. Верапаміл
 • B. Атропін
 • C. Нітрогліцерин
 • D. Ізадрин
 • E. Дифенін
62.   В сироватці крові новонародженого знайдено антитіла до вірусу кору. Про наявність якого імунітету це може свідчити?
 • A. Штучний пасивний
 • B. Природний пасивний
 • C. Спадковий
 • D. Природний активний
 • E. Штучний активний
63.   У хворого порушена функція м’язів гомілки. Він не може утримати своє тіло піднявшись навшпиньки. Функція якого м’яза постраждала?
 • A. M. extensor digitorum longus
 • B. M. flexor digitorum longus
 • C. M. tibialis anterior
 • D. M. tibialis posterior
 • E. M. triceps surae
64.   Дитина 10-ти років під час гри порізала ногу відламком скла і була направлений у поліклініку для введення про- типравцевої сироватки. З метою попередження розвитку анафілактичного шоку лїкувальну сироватку вводили за Безредкою. Який механізм лежить в основі подїбного способу гіпосенсибілі-зацїї організму?
 • A. Стимуляція синтезу антиген-специфічних IgG2
 • B. Зв’язування рецепторів до IgE на опасистих клітинах
 • C. Стимуляція імунологічної толерантності до антигену
 • D. Зв’язування фасованих на опасистих клітинах IgE
 • E. Блокування синтезу медіаторів опасистих клітин
65.   У 5-річної дівчинки на періанальних складках мати знайшла білих "черв’ячків" , які викликають у дитини свербіж і неспокій, і доставила їх до лабораторії. При дослідженні лікар побачив білих гельмінтів 0,5-1 см довжиною, ниткоподібної форми із загостреними кінцями, у деяких вони заокруглені. Який діагноз можна встановити?
 • A. Теніоз
 • B. Аскаридоз
 • C. Опісторхоз
 • D. Дифілоботріоз
 • E. Ентеробіоз
66.   До стоматолога звернувся пацієнт із проявами кандидозу порожнини ро- та, який постійно рецидивує і не піддається лікуванню. При опитуванні з’ясувалось, що у пацієнта тривалий час відмічається підвищена температура, втрата маси тіла. Які дослідження треба провести у хворого?
 • A. Дослідити рівень специфічних антитіл до грибів Кандида
 • B. Імунологічні та серологічні тести на ВІЛ-інфекцію
 • C. Виділити чисту культуру збудника і дослідити чутливість до антибіотиків
 • D. Перевірити стан гуморального імунітету
 • E. Бактеріологічні дослідження на дисбактеріоз
67.   Велика доза сечогінного засобу викликала у хворого падіння артеріального тиску. Яку групу засобів найбільш доцільно використати для його підвищення у цьому випадку?
 • A. Аналептики
 • B. Плазмозамінники
 • C. Серцеві глікозиди
 • D. Адреноміметики
 • E. Н-холіноміметики
68.   Хвора звернулась до лікаря зі скаргами на болі та обмеження рухів у колінних суглобах. Який з нестероїдних протизапальних засобів краще призначити, враховуючи наявність в анамнезі хронічного гастродуоденіту?
 • A. Парацетамол
 • B. Промедол
 • C. Диклофенак-натрій
 • D. Целекоксиб
 • E. Кислота ацетилсаліцилова
69.   На гістологічному препараті нирки в дистальному звивистому канальці виявляються клітини, які щільно прилягають до ниркового тільця. Базальна мембрана їх дуже тонка і не утворює складок. Ці клітини чутливі до зміни вмісту натрію у сечі та впливають на секрецію реніну юкстагломерулярни-ми клітинами. Які це клітини?
 • A. Юкстагломерулярні клітини
 • B. Клітини щільної плями
 • C. Подоцити
 • D. Ендотелій капілярів клубочка
 • E. Мезангіальні клітини
70.   Через деякий час після видалення зуба у пацієнта розвинулась атрофія країв зубної лунки. Назвіть цей вид атрофії:
 • A. Нейротична атрофія
 • B. Атрофія від дії фізичних та хімічних факторів
 • C. Атрофія внаслідок недостатності кровообігу
 • D. Дисфункціональна атрофія
 • E. Атрофія від тиску
71.   Хворий звернувся до лікаря з гострим зубним болем в нижньому лівому іклі. Поставлено діагноз - пульпіт. Який нерв забезпечує чутливість цього зуба?
 • A. Нижній комірковий
 • B. Лицевий
 • C. Виличний
 • D. Верхній комірковий
 • E. Піднебінний
72.   Курареподібні речовини (дитилін) роблять неможливим скорочення скелетних м’язів, оскільки вони блокують:
 • A. Центральні синапси
 • B. Пропріорецептори
 • C. Проведення збудження мембраною
 • D. Нервово-м’язові синапси
 • E. Іангліонарні синапси
73.   До приймального відділення надійшов хворий з ознаками гострої серцевої недостатності: блідість, акроціаноз, часте, поверхневе дихання. Який з перелічених засобів показаний у цьому випадку?
 • A. Дигітоксин
 • B. Кордіамін
 • C. Корглікон
 • D. Адреналіну гідрохлорид
 • E. Нітрогліцерин
74.   У людини час кровотечі збільшений до 10 хвилин. Причиною цього може бути:
 • A. Еритропенія
 • B. Лімфопенія
 • C. Гіпопротеінемія
 • D. Лейкопенія
 • E. Тромбоцитопенія
75.   У жінки 30-ти років з деформацією нижньої щелепи вилучена пухлина у вигляді вузла. Макроскопічно тканина її бура, з порожнинами; мікроскопічно представлена дрібними одноядер-ними клітинами овальної форми за типом остеобластів та гігантськими багатоядерними клітинами за типом остео-кластів, серед них багато дрібних незрілих судин, зерна гемосидерину, острівці остеоїдної речовини. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Остеобластокластома
 • B. Гемангіома
 • C. Остеома
 • D. Остеосаркома
 • E. Фіброзна остеодисплазія
76.   При мікроскопічному дослідженні біоптата з товстої кишки виявлена пухлина з призматичного епітелію, що формує атипові залозисті структури різної форми і величини. Базальна мембрана залоз зруйнована. Клітки пухлини поліморфні, ядра гіперхромні, відзначається велика кількість патологічних мітозів. Який діагноз найбільш вірогідний?
 • A. Базальноклітинний рак
 • B. Недиференційований рак
 • C. Слизовий рак
 • D. Солідний рак
 • E. Аденокарцинома
77.   Проводиться каріотипування клітин здорової людини. В каріотипі знайдено дрібну акроцентричну непарну хромосому. Це може бути:
 • A. Хромосома групи С
 • B. Хромосома групи В
 • C. Хромосома групи А
 • D. Y-хромосома
 • E. Х-хромосома
78.   Внаслідок надмірного годування тварини вуглеводами в клітинах печінки при гістологічному дослідженні виявлена значна кількість гранул глікогену. До якої групи структур клітини відноситься глікоген?
 • A. Трофічні включення
 • B. Секреторні включення
 • C. Екскреторні включення
 • D. Пігментні включення
 • E. Органели спеціального призначення
79.   Хворий скаржиться на жовтяни-чність шкіри, шкірний свербіж, загальну слабкість. У сечі: відсутній уробілін. Яка патологія у хворого?
 • A. Гостра печінкова недостатність
 • B. Гемолітична жовтяниця
 • C. Механічна жовтяниця
 • D. Паренхіматозна жовтяниця
 • E. Хронічна печінкова недостатність
80.   Депресії, емоційні розлади є наслідком нестачі у головному мозку нора-дреналіну, серотоніну та інших біогенних амінів. Збільшення їх вмісту у си-напсах можна досягти за рахунок антидепресантів, які гальмують активність такого ферменту:
 • A. Оксидаза L-амінокислот
 • B. Оксидаза D-амінокислот
 • C. Моноамінооксидаза
 • D. Діамінооксидаза
 • E. Фенілаланін-4-монооксигеназа
81.   При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи лікар повинен пам’ятати про м’яз, який при скороченні відтягує назовні капсулу і суглобовий диск скронево-нижньощелепного суглоба. Який це м’яз?
 • A. M. mylohyoideus
 • B. M. temporalis
 • C. M. pterygoideus medialis
 • D. M. pterygoideus lateralis
 • E. M. masseter
82.   У хворого після прийому недоброякісної їжі розвинувся багаторазовий пронос. На наступний день у нього знизився артеріальний тиск, з’явилися тахікардія, екстрасистолія. рН крові 7,18. Ці порушення є наслідком:
 • A. Газового алкалозу
 • B. Газового ацидозу
 • C. Метаболічного алкалозу
 • D. Негазового ацидозу
 • E. Негазового алкалозу
83.   Хворому проведено лобектомію правої середньої частки легені. Які сегменти легені були уражені?
 • A. Задній і бічний основні
 • B. Присередній і передній основні
 • C. Бічний та присередній
 • D. Верхівковий, передній
 • E. Верхівково-задній та передній
84.   Після початку лікування туберкульозу легень, хворий звернувся до лікаря зі скаргами на появу червоних сліз та сечі. Який препарат міг викликати такі зміни?
 • A. Бензилпеніциліну натрієва сіль
 • B. Рифампіцин
 • C. Бензилпеніциліну калієва сіль
 • D. Цефазолін
 • E. Бісептол-480
85.   Пацієнт звернувся до лікаря з приводу того, що він втратив здатність розрізняти смаки на корені язика. Лікар встановив, що це пов’язано з ураженням нерва. Якого саме?
 • A. Трійчастий
 • B. Язикоглотковий
 • C. Лицьовий
 • D. Блукаючий
 • E. Верхньогортанний
86.   У дитини діагностовано порушення формування емалі і дентину зубів внаслідок зниженого вмісту іонів Ca2+ в крові. Який гормональний препарат можна застосувати для корекції даного стану?
 • A. Кальцитонін
 • B. Кортизон
 • C. Соматотропін
 • D. Тироксин
 • E. Преднізолон
87.   Хворій жінці поставили клінічний діагноз "гонорея". Яке із перерахованих нижче досліджень можна застосувати для підтвердження діагнозу?
 • A. Зараження лабораторних тварин
 • B. Мікроскопія патологічного матеріалу
 • C. Проба з бактеріофагом
 • D. Реакція гемаглютинації
 • E. Реакція іммобілізації
88.   У ході клінічного обстеження пацієнта виявлено збільшення щитоподібної залози (зоб), підвищення основного обміну, втрата маси тіла, порушення теплового балансу, підвищення апетиту, підвищення збудливості та дратівливості, екзофтальм і тахікардія. Яке ендокринне порушення призводить до появи даних симптомів?
 • A. Гіпофункція епіфізу
 • B. Гіпофункція паращитоподібних залоз
 • C. Гіперфункція щитоподібної залози
 • D. Гіперфункція гіпофізу
 • E. Гіпофункція щитоподібної залози
89.   Зірчастий ретикулум і зовнішній шар клітин емалевого органу піддаються інволюції і після завершення аме-логенезу разом з апікальними частинами амелобластів формують:
 • A. Муцинову плівку
 • B. Зубний наліт (бляшки)
 • C. Пелікулу зуба
 • D. -
 • E. Кутикулу зуба
90.   У хворого 69-ти років на шкірі в ділянці нижньої повіки з’явилося невелике бляшкоподібне утворення, з послі-дуючим виразкуванням, яке було оперативно видалене. При мікроскопічному дослідженні утворення: в дермі шкіри комплекси з атипових епітеліальних клітин, на периферії утворень клітини розташовані перпендикулярно до базальної мембрани. Клітини темні, призматичної полігональної форми; ядра гіперхромні з частими мітозами. Іноді зустрічаються утворення, подібні до волосяного фолікула. Яка гістологічна форма рака у хворого?
 • A. Недиференційований
 • B. Плоскоклітинний без ороговіння
 • C. Аденокарцинома
 • D. Базально-клітинний
 • E. Плоскоклітинний з ороговінням
91.   У людини травматичне пошкодження грудинно-ключично-соскоподібного м’яза. Це призвело до зменшення величини:
 • A. Дихальний об’єм
 • B. Функціональна залишкова ємність легенів
 • C. Резервний об’єм вдиху
 • D. Залишковий об’єм
 • E. Резервний об’єм видиху
92.   До відділення хірургічної стоматології потрапив чоловік з травматичним розривом arcus venosus jugulae, яка знаходиться в spatium:
 • A. Interscalenum
 • B. Previscerale
 • C. Antescalenum
 • D. Interaponeuroticum suprasternale
 • E. Retropharyngeale
93.   Студент перед іспитом скаржився на гострий зубний біль, який послабився під час складання іспиту. Яке гальмування зумовило зменшення больових відчуттів?
 • A. Зовнішнє
 • B. Позамежне
 • C. Диференціювальне
 • D. Згасаюче
 • E. Запізніле
94.   При мікроскопії мазка з плівки, яка з’явилась на пептонній воді через 6 годин після посіву фекалій і культивування в термостаті, виявлені зігнуті у вигляді коми рухливі бактерії, грам-негативні, спор і капсул не утворюють. Які це мікроорганізми?
 • A. Спірохети
 • B. Вібріони
 • C. Спірили
 • D. Клостридії
 • E. Коринебактерії
95.   У кішки під час експерименту подразнюють периферичний відрізок блукаючого нерва. Які з наведених змін будуть спостерігатися при цьому?
 • A. Зменшення частоти серцевих скорочень
 • B. Збільшення частоти дихання
 • C. Розширення зіниць
 • D. Збільшення частоти серцевих скорочень
 • E. Розширення бронхів
96.   У хворого 26-ти років виявлений великий фурункул м’яких тканин обличчя біля кореня носа та нижньої повіки. Грізним ускладненням цього захворювання може бути розповсюдження інфекції венозними сполученнями цього регіону до пазух твердої мозкової оболонки. Яка з пазух найбільш імовірно може бути уражена?
 • A. Печериста
 • B. Сигмоподібна
 • C. Верхня кам’яниста
 • D. Потилична
 • E. Верхня сагітальна
97.   Відомо, що ген, відповідальний за розвиток груп крові системи MN, має два алельних стани. Якщо ген М вважати вихідним, то поява алельного йому гена N відбулася внаслідок:
 • A. Репарації ДНК
 • B. Мутації
 • C. Реплікації ДНК
 • D. Комбінації генів
 • E. Кросинговеру
98.   У пацієнта з попереднім діагнозом "сифіліс"лаборант взяв сироватку крові для постановки імунної реакції, яка основана на виявленні антитіл, які припиняють рух трепонем і призводять до їх загибелі. Яку реакцію було використано для діагностики?
 • A. Реакція преципітації
 • B. Реакція нейтралізації
 • C. Реакція аглютинації
 • D. Реакція іммобілізації
 • E. Реакція зв’язування комплементу
99.   У спекотну погоду в гарячих приміщеннях для нормалізації мікроклімату часто використовують вентилятори. При цьому посилюється віддача тепла тілом людини перш за все таким тттля-хом:
 • A. Радіація
 • B. Кондукція
 • C. Конвекція
 • D. Випаровування
 • E. Теплопроведення
100.   При обробці перекисом водню слизової оболонки ротової порожнини хворого, кров пофарбувалась у коричневий колір замість піноутворення. При зниженні концентрації якого з перелічених ферментів це можливо?
 • A. Каталаза
 • B. Ілюкозо-6-фосфатдегідрогеназа
 • C. Ацетилтрансфераза
 • D. Псевдохолінестераза
 • E. Метгемоглобінредуктаза
101.   У ході катаболізму гістидину утворюється біогенний амін, що має потужну судинорозширювальну дію. Назвіть його:
 • A. Гістамін
 • B. Серотонін
 • C. Норадреналін
 • D. Дофамін
 • E. ДОФА
102.   Встановлено, що швидкість проведення збудження нервовими волокнами становить 120 м/сек. Зазначені волокна є:
 • A. Аксонами мотонейронів
 • B. Прегангліонарними симпатичними
 • C. Постгангліонарними парасимпатичними
 • D. Постгангліонарними симпатичними
 • E. Прегангліонарними парасимпатичними
103.   Внаслідок переливання несумісної крові за антигеном Rh у хворої виникла гемолітична жовтяниця. Який лабораторний показник крові підтверджує цей тип жовтяниці?
 • A. Зменшення вмісту кон’югованого білірубіну
 • B. Нагромадження некон’югованого білірубіну
 • C. Зменшення вмісту стеркобіліну
 • D. Зменшення вмісту некон’югованого білірубіну
 • E. Нагромадження уробіліногену
104.   Під час о6іду дитина поперхнулася i аспірувала їжу. Почався сильний кашель, шкіра і слизові ціанотичні, пульс прискорений, дихання рідке. Видих подовжений. Яке порушення зовнішнього дихання розвинулось у дитини?
 • A. Дихання Кусмауля
 • B. Дихання Чейна-Стокса
 • C. Стадія експіраторної задишки при асфіксії
 • D. Стадія інспіраторної задишки при асфіксії
 • E. Дихання Біота
105.   За професійними показаннями проведена вакцинація лікарів- стоматологів. Вакцина має захищати їх від вірусної інфекції, збудник якої може бути присутній у крові стоматологічних хворих, які перенесли інфекцію або є хронічними носіями. Яка вакцина була використана?
 • A. !нактивована вакцина проти гепатиту А
 • B. Антирабічна вакцина
 • C. Жива корова вакцина
 • D. Субодинична грипозна вакцина
 • E. Генно-інженерний НВs-антиген
106.   У хворого 77-ми років, що страждає на атеросклероз, з’явився біль у правій ступні. Ступня збільшена в розмірі, шкірні покриви чорного кольору, маце-ровані, демаркаційна зона невиражена. Який патологічний процес у ступні діагностовано?
 • A. Секвестр
 • B. Коагуляційний некроз
 • C. Волога гангрена
 • D. Суха гангрена
 • E. Нома
107.   Електрофоретичне дослідження сироватки крові хворого на пневмонію показало збільшення одної з білкових фракцій. Вкажіть її:
 • A. Альбуміни
 • B. а2-глобуліни
 • C. в-глобуліни
 • D. y-глобуліни
 • E. а1-глобуліни
108.   Після загоєння рани на її місці утворився рубець. Яка речовина є основним компонентом цього різновиду сполучної тканини?
 • A. Гіалуронова кислота
 • B. Еластин
 • C. Хондроїтинсульфат
 • D. Кератансульфат
 • E. Колаген
109.   Оперативно висічена сполучна тканина деформованого мітрального клапану при забарвленні гематоксиліном та еозином дає базофільну реакцію, а під впливом толуїдинового синього фарбується в бузковий колір (ме-тахромазія). Які зміни сполучної тканини виявляються такими типами реакцій?
 • A. Набряк сполучної тканини
 • B. Фібриноїдний некроз сполучної тканини
 • C. Мукоїдний набряк
 • D. Гіаліноз
 • E. Петрифікація
110.   Провідними симптомами первинного гіперпаратиреозу є остеопороз та ураження нирок із розвитком сечокам’яної хвороби. Які речовини складають основу каменів при цьому захворюванні?
 • A. Холестерин
 • B. Цистін
 • C. Білірубін
 • D. Сечова кислота
 • E. Фосфат кальцію
111.   У вагітної жінки розвинувся токсикоз із важкими повторними блюваннями упродовж доби. До кінця доби почали проявлятися тетанічні судоми і зневоднення організму. Який зсув кислотно-лужної рівноваги викликав зазначені зміни?
 • A. Негазовий видільний ацидоз
 • B. Газовий ацидоз
 • C. Негазовий видільний алкалоз
 • D. Негазовий метаболічний ацидоз
 • E. Газовий алкалоз
112.   Хворий надійшов до інфекційної лікарні на 8-й день зі скаргами на головний біль, нездужання, слабкість. Для серологічного дослідження взято кров. При проведенні реакція аглютинації Відаля встановлено, що вона позитивна в розведенні 1:200 з О-діагностикумом черевного тифу. Який діагноз можна встановити на підставі цього дослідження?
 • A. Лептоспіроз
 • B. Холера
 • C. Туберкульоз
 • D. Черевний тиф
 • E. Дизентерія
113.   При мікроскопії мазка, взятого у хворого з гострим гнійним періоститом, лікар виявив грампозитивні бактерії, розташовані у вигляді скупчень, що нагадують виноградні грона. Які мікроорганізми мають дану морфологію?
 • A. Стрептококи
 • B. Гриби роду Кандида
 • C. Тетракоки
 • D. Стафілококи
 • E. Сарцини
114.   Пошкодження мозку призвело до порушення моторної функції мови. У якому відділі кори відбулося пошкодження?
 • A. Скронева ділянка кори
 • B. Тім’яна ділянка кори
 • C. Потилична ділянка кори
 • D. Нижня лобна звивина
 • E. Передня центральна звивина
115.   Після отриманої травми хворий не може змістити нижню щелепу в бік та висунути її вперед. Функція яких м’язів імовірно була пошкоджена?
 • A. Жувальні
 • B. Бічні крилоподібні
 • C. Скроневі
 • D. Щелепно-під’язикові
 • E. Щічні
116.   Після травматичного видалення зуба хворий скаржиться на сильний, тупий, без чіткої локалізації біль у ясні, підвищення температури тіла до 37,5oC. Діагностований альвеоліт. Який вид болю в цього хворого?
 • A. Відбитий
 • B. Протопатичний
 • C. Вісцеральний
 • D. Епікритичний
 • E. Фантомний
117.   На аутопсії померлого, який три- вало страждав на гіпертонічну хворобу, патологоанатом виявив, що нирки різко зменшені у розмірах, щільні, поверхня їх рівномірно дрібнозерниста, на розрізі - паренхіма, особливо кіркова речовина, рівномірно виточені. Він дійшов висновку, що це:
 • A. -
 • B. Артеріолосклеротично зморщена нирка
 • C. Амілоїдно-зморщена нирка
 • D. Атеросклеротично зморщена нирка
 • E. Пієлонефритично зморщена нирка
118.   Під час гаструляції у зародку недостатньо сформувався первинний Іензе-новський вузлик. Розвиток якого осьового органу загальмується?
 • A. Нервові гребінці
 • B. Нервовий жолобок
 • C. Нервова трубка
 • D. Хорда
 • E. Мантійний шар нервової трубки
119.   У хворого у крові: лейкоцити -90 • 109/л. В лейкоцитарній формулі: е-0%, б- 0%, ю- 0%, п- 2%, с- 20%, лімфо-бласти - 1%, пролімфоцити - 2%, лімфоцити - 70%, м- 5%, клітини Боткіна-ГУмпрехта. Збільшені шийні, підщелепні лімфатичні вузли. Для якої патології характерна така картина?
 • A. Хронічний лімфолейкоз
 • B. Хронічний мієлолейкоз
 • C. Лімфогранульоматоз
 • D. Гострий лімфолейкоз
 • E. Інфекційний мононуклеоз
120.   Жінці 26-ти років, хворій на бронхіт, призначили засіб етіотропної терапії - антибіотик широкого спектру дії. Який це препарат?
 • A. БЦЖ-вакцина
 • B. Дексаметазон
 • C. Амброксол
 • D. Інтерферон
 • E. Доксициклін
121.   Хворий з запаленням слизової язика (глосит) скаржиться на розлад смакової чутливості передніх двох третин язика. Ураженням якого нерва воно викликане?
 • A. Малий кам’янистий
 • B. Барабанна струна
 • C. Язиковий
 • D. Язикоглотковий
 • E. Барабанний
122.   До уролога звернувся чоловік 58-ми років зі скаргами на різкі болі при сечовиділенні та зменшення кількості сечі. Лікар припустив наявність сечокам’яної хвороби. В якій частині чоловічої уретри найбільш імовірне затримання каміння?
 • A. Pars intramuralis
 • B. Pars pelvina
 • C. Pars spongiosa
 • D. Pars membranacea
 • E. Pars prostatica
123.   У хворого в обох щелепах рентгенологічно виявлено численні дефекти у вигляді гладкостінних округлих отворів. При гістологічному дослідженні - явища остеолізису і остеопорозу при явищах слабкого кісткоутворення. В сечі хворого знайдено білок Бенс-Джонса. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Хронічний мієлолейкоз
 • B. Хронічний еритромієлоз
 • C. Гострий мієлолейкоз
 • D. Гострий недиференційований лейкоз
 • E. Мієломна хвороба
124.   Хворий звернувся до лікаря зі скаргою на утруднення під час жування. При обстеженні виявлена атрофія правих скроневого i жувального м’язів. При відкриванні рота щелепа відхиляється ліворуч. Який нерв уражений?
 • A. Верхньощелепний
 • B. Рухова частина нижньощелепного
 • C. Щелепно-під’язиковий
 • D. Лицевий
 • E. Нижній альвеолярний
125.   Для формування мінерального ма-триксу твердих тканин зуба необхідна висока концентрація фосфат-іонів, що утворюється в процесі гідролізу фо-сфорноефірних зв’язків за участю лужної фосфатази. Іони якого металу є активаторами цього процесу:
 • A. Цинк
 • B. Магній
 • C. Натрій
 • D. Ферум
 • E. Кальцій
126.   Лікар виявив у дитини рахіт, зумовлений нестачею вітаміну D, але за своїм проявом подібний до спадкового вітаміностійкого рахіту (викривлення трубчастих кісток, деформація суглобів нижніх кінцівок, зубні абсцеси). Як називаються вади розвитку, які нагадують спадкові, але не успадковуються?
 • A. Моносомії
 • B. Генокопії
 • C. Трисомії
 • D. Іенні хвороби
 • E. Фенокопії
127.   У пацієнта 50-ти років, що звернувся до стоматолога, був виявлений малиновий "лакований"язик. У крові: знижена кількість еритроцитів і концентрації гемоглобіну, колірний показник 1,3, наявні ознаки мегалобластичного типу кровотворення, дегенеративні зміни білої крові. Яке захворювання крові було виявлене у хворого?
 • A. Мієлоїдний лейкоз
 • B. Іемолітична анемія
 • C. Залізодефіцитна анемія
 • D. Апластична анемія
 • E. Б12-фолієводефіцитна анемія
128.   Гіпоплазія емалі зумовлена домінантним геном, локалізованим в Х-хромосомі. Мати має нормальну емаль зубів, а у батька спостерігається гіпоплазія емалі. У кого з дітей буде виявлятися ця аномалія?
 • A. У половини дочок
 • B. Тільки у синів
 • C. У всіх дітей
 • D. У половини синів
 • E. Тільки у дочок
129.   Хворий госпіталізований з травмою медіальної групи м’язів стегна. Які види рухів він НЕ зможе робити?
 • A. Розгинання стегна
 • B. Приведення стегна
 • C. Супінація стегна
 • D. Згинання стегна
 • E. Відведення стегна
130.   У хворого запальний процес у крилопіднебінній ямці. !нфекція поширилась в середню черепну ямку. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція?
 • A. Canalis ptherygoideus
 • B. Foramen sphenopalatinum
 • C. Canalis palatinus major
 • D. Foramen rotundum
 • E. Canalis palatinus minor
131.   У хворого 23-х років після перенесеної ангіни розвинувся сечовий синдром (гематурія, протеїнурія, лейкоцитурія). В пункційному біоптаті нирок виявлена картина інтракапілярного проліфе- ративного гломерулонефриту, а еле-ктронномікроскопічно виявлені великі субепітеліальні депозити. Який патогенез цього захворювання?
 • A. Цитотоксична, цитолітична дія антитіл
 • B. Гранулематоз
 • C. Імунокомплексний механізм
 • D. Атопія, анафілаксія з утворенням IgE і фіксацією їх на опасистих клітинах
 • E. Клітинно обумовлений цитоліз
132.   У хворого встановлено зниження синтезу вазопресину, що призводить до поліурії і, як наслідок, до вираженої дегідратації організму. Що з переліченого є провідним механізмом поліурії?
 • A. Порушення канальцієвої реабсорбції іонів Na
 • B. Зниження канальцієвої реабсорбції білку
 • C. Порушення реабсорбції глюкози
 • D. Підвищення гідростатичного тиску
 • E. Зниження канальцієвої реабсорбції води
133.   У відділення інтенсивної терапії доставлено жінку 50-ти років з діагнозом: інфаркт міокарда. Активність якого ферменту крові буде найбільш підвищена протягом перших двох діб захворювання?
 • A. ЛДГ5
 • B. Аланінамінопептидаза
 • C. Аспартатамінотрансфераза
 • D. Аланінамінотрансфераза
 • E. ЛДГ4
134.   До медико-генетичної консультації звернувся чоловік з кольоровою сліпотою (дальтонізм). З якою ймовірністю у його дітей виявиться дана ознака, якщо в генотипі його дружини даного алеля немає?
 • A. 50%
 • B. 75%
 • C. 0%
 • D. 100%
 • E. 25%
135.   До лікаря звернувся хворий з запаленням комірок решітчастої кістки (етмоїдит). При обстеженні виявлено порушення кровопостачання кістки. Гілками якої артерії кровопостачаю-ться решітчасті комірки в нормі?
 • A. A. cerebri anterior
 • B. A. facialis
 • C. A. ophthalmica
 • D. A. infraorbitalis
 • E. A. transversa faciei
136.   Юнака 18-ти років доставлено в лікарню з ознаками внутрішньої кровотечі. Під час гри в футбол отримав удар в ділянці лівого підребер’я. Ушкодження якого з органів, що проектуються в дану ділянку, може спричинити сильну кровотечу?
 • A. Ren sinistra
 • B. Lien
 • C. Fundus ventriculi
 • D. Flexura coli sinistra
 • E. Cauda pancreatis
137.   У чоловіка 35-ти років під язиком, в області вуздечки виявлена бляшка білого кольору, розмірами 0,8х0,5 см, що виступає над поверхнею слизової оболонки, шорсткувата. Мікроскопічно: епітелій потовщений із гіперке-ратозом, акантозом. У підепітеліаль-ній сполучній тканині круглоклітинна інфільтрація з розростанням колагенових волокон. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Папілома
 • B. Плоскоклітинний рак із ороговінням
 • C. Хронічний виразковий стоматит
 • D. Афтозний стоматит
 • E. Лейкоплакія
138.   В комплексному лікуванні гінгівіту хворому призначили препарат, який за хімічною будовою відноситься до похідних піримідину, стимулює лейкопоез, прискорює загоєння ран, підсилює ріст та розмноження клітин (процеси проліферації), виявляє протизапальну дію. Застосовується при лейкопеніях різного генезу, в стоматологічній практиці при запальних захворюваннях слизової оболонки ротової порожнини. Визначте препарат:
 • A. Метилурацил
 • B. Коамід
 • C. Ціанокобаламін
 • D. Метотрексат
 • E. Меркаптопурин
139.   Пацієнту з метою підтримання роботи печінки був призначений препарат, якій містить метіонін. Завдяки цьому може бути забезпечено синтез:
 • A. Цитрату
 • B. Лактату
 • C. Пірувату
 • D. Фосфатидилсерину
 • E. Фосфатидилхоліну
140.   В гістологічному препараті визначається слизова оболонка, вкрита багатошаровим плоским незроговілим, місцями - багатошаровим плоским зроговілим епітелієм. До складу слизової оболонки входить також власна пластинка, м’язова пластинка відсутня. Визначте місце локалізації такої слизової оболонки:
 • A. Трахея
 • B. Тонка кишка
 • C. Стравохід
 • D. Ротова порожнина
 • E. Шлунок
141.   З носоглотки здорового бакте-ріоносія виділено мікроорганізм, який за біологічними ознаками ідентичний Corynebacterium diphtheriae, але не продукує екзотоксин. В результаті якого процесу цей мікроорганізм здатний відновити експресію і продукцію екзото- ксину?
 • A. Фагова конверсія
 • B. Культивування на телуритовому середовищі
 • C. Пасаж через організм чутливих тварин
 • D. Хромосомна мутація
 • E. Культивування в присутності антитоксичної сироватки
142.   При гістологічному дослідженні стінки бронха і прилеглих ділянок легені виявлені пласти і тяжі атипового плоского епітелію. У клітинах - помірно виражені ознаки атипізму: поліморфізм, гіперхромія ядер, мітози. У центрі комплексів концентричні утворення рожевого кольору. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Скірозний рак
 • B. Плоскоклітинний рак без ороговіння
 • C. Аденокарцинома
 • D. Плоскоклітинний рак з ороговінням
 • E. Недиференційований рак
143.   У гістологічному препараті поздовжнього шліфу зуба в емалі визначаються чергування темних і світлих смуг шириною близько 100 мкм, орієнтованих перпендикулярно поверхні дентину. Назвіть дані структури емалі:
 • A. Емалеві призми
 • B. Смуги Іунтера-Шрегера
 • C. Перикіматії
 • D. Лінії Ретціуса
 • E. Неонатальна лінія
144.   При гістологічному дослідженні стінки кісти, що локалізується у ділянці верхньої щелепи, встановлено, що стінка кісти з середини вистелена багатошаровим плоским епітелієм з підлеглою грануляційною тканиною з лім-фолейкоцитарною інфільтрацією. Зовнішній шар представлений пухкою волокнистою сполучною тканиною, оточеною рубцевою фіброзною тканиною. Ці дані є підставою для встановлення такого діагнозу:
 • A. Кератокіста
 • B. Кістогранульома
 • C. Проста гранульома
 • D. Епітеліальна гранульома
 • E. Амелобластома
145.   В гістологічному препараті молочного зуба дитини визначається гіпоплазія (недорозвинення) емалі. З діяльністю яких клітин пов’язані ці порушення?
 • A. Одонтобласти
 • B. Внутрішні емалеві клітини
 • C. Зовнішні емалеві клітини
 • D. Клітини проміжного шару емалевого органу
 • E. Клітини пульпи емалевого органу
146.   Відомо, що стероїдні протизапальні препарати гальмують активність фо-сфоліпази А2, що необхідна для синтезу простагландинів. Яка речовина є попередником цих медіаторів запалення?
 • A. Проопіомеланокортин
 • B. Арахідонова кислота
 • C. Холестерол
 • D. Пальмітинова кислота
 • E. Тирозин
147.   У хворого виявлений фурункул у зовнішньому слуховому проході. Які з перелічених лімфатичних вузлів у першу чергу можуть відреагувати на запальний процес?
 • A. nodi lymphatici mandibulares
 • B. nodi lymphatici cervicales superficiales
 • C. nodi lymphatici retropharyngeales
 • D. nodi lymphatici parotidei
 • E. nodi lymphatici cervicales profundi
148.   Жінка звернулась до лікаря зі скаргами на набряклість та болючість нижньої кінцівки, припухлість вен та вузлів на медіальній поверхні стегна. Яка з вен уражена?
 • A. Підколінна
 • B. Великогомілкова
 • C. Велика підшкірна
 • D. Мала підшкірна
 • E. Стегнова
149.   Жінка 35-ти років хворіє на ВІЛ-інфекцію на стадії СНІД. На шкірі нижніх кінцівок, слизової оболонки піднебіння з’явились рудувато-червоні плями, яскраво-червоні вузлики різних розмірів. Один з вузликів взято на гістологічне дослідження. Виявлено багато хаотично розташованих тонко- стінних судин, вистелених ендотелієм; пучки веретеноподібних клітин з наявністю гемосидерину. Яка пухлина розвинулась у хворої?
 • A. Лімфома Беркіта
 • B. Саркома Капоші
 • C. Гемангіома
 • D. Лімфангіома
 • E. Фібросаркома
150.   Стеатоз виникає внаслідок нако- пичення триацилгліцеролів у гепатоци-тах. Одним з механізмів розвитку цього захворювання є зменшення утилізації нейтрального жиру ЛПДНЩ. Які ліпо-тропні речовини попереджують розвиток стеатозу?
 • A. Метіонін, B6, B12
 • B. Iзолейцин, B1, B2
 • C. Валін, B3, B2
 • D. Аланін, B1, PP
 • E. Аргінін, B2, B3
151.   Хворому було поставлено попередні дiагноз: парагонімоз. Ця хвороба спричиняється легеневим сисуном. Збудник потрапив до організму хворого під час:
 • A. Пиття сирої води з відкритих водойм
 • B. Контакту з хворою кішкою
 • C. Вживання в їжу напівсирої чи в’яленої риби
 • D. Вживання в їжу немитих овочів
 • E. Вживання в їжу напівсирих раків i крабів
152.   Після того, як людина випила 1,5 л води, кількість сечі значно збільшилась, а її відносна щільність зменшилась до 1,00І. Зазначені зміни є наслідком зменшення реабсорбції води в дистальних відділах нефронів внаслідок зменшення секреції:
 • A. Простагландинів
 • B. Вазопресину
 • C. Реніну
 • D. Альдостерону
 • E. Ангіотензину II
153.   Анаеробне розщеплення глюкози до молочної кислоти регулюється відповідними ферментами. Який фермент є головним регулятором цього процесу?
 • A. Лактатдегідрогеназа
 • B. Фосфофруктокіназа
 • C. Глюкоза-6-фосфат-ізомераза
 • D. Енолаза
 • E. Альдолаза
154.   Жінці, що страждає на алергічний нейродерміт, призначено антигістамін-ний препарат II покоління, в якого відсутній пригнічуючий вплив на ЦНС. Вкажіть цей препарат:
 • A. Діазолін
 • B. Лоратадин
 • C. Кетотіфен
 • D. Димедрол
 • E. Тавегіл
155.   Судово-медичному експерту надійшов орган для ідентифікації. При гістологічному дослідженні в ньому виявлені невпорядковано розміщені лім-фоїдні фолікули, які мають 4 зони і ексцентрично розташовану в них артерію. Який це орган?
 • A. Апендикс
 • B. Селезінка
 • C. Лімфатичний вузол
 • D. Мигдалик
 • E. Товста кишка
156.   У хворого 30-ти років на нижній губі виявлена виразка із гладенькою лакованою поверхнею, червоного кольору, хрящоподібної консистенції. Біопсія місця ураження виявила лімфоплазмо-цитарну інфільтрацію, явища васкуліту. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Вісцеральний сифіліс
 • B. Первинний сифіліс
 • C. Гума
 • D. Вроджений сифіліс
 • E. Вторинний сифіліс
157.   Під час оперативного втручання анестезіолог для керованої гіпотонії за- стосував гангліоблокуючий засіб. Який препарат було призначено хворому в даному випадку?
 • A. Гігроній
 • B. Пірілен
 • C. Пахікарпін
 • D. Бензогексоній
 • E. Пентамін
158.   При обстеженні хворого 6-ти років виникла підозра на погіршення прохідності дихальних шляхів. Який із методів дослідження дозволяє вірогідно визначити дану патологію?
 • A. Пневмотахометрія
 • B. Спірографія
 • C. Пневмографія
 • D. Спірометаболографія
 • E. Спірометрія
159.   Після занурення водолаза на глибину 60 м у нього з’явилися симптоми порушення функцій центральної нервової системи - збудження, ейфорія, ослаблення уваги, професійні помилки. Ці симптоми пов’язані з токсичною дією на нейрони:
 • A. Кисню
 • B. Лактату
 • C. Вуглекислого газу
 • D. Азоту
 • E. Амоніаку
160.   З фекалій хворого виділені шигели Зонне. Які потрібно провести додаткові дослідження для встановлення джерела інфекції?
 • A. Реакція зв’язування комплементу
 • B. Реакція преципітації
 • C. Реакція нейтралізації
 • D. Фаготипування виділеної чистої культури
 • E. Антибіотикограма
161.   У хворого розвинувся птоз (опущення верхньої повіки). Ураження якого нерва має місце?
 • A. Блоковий
 • B. Відвідний
 • C. Лицевий
 • D. Трійчастий
 • E. Окоруховий
162.   У чоловіка 53-х років діагностовано сечокам’яну хворобу з утворенням уратів. Цьому пацієнту призначено алло-пурінол, який є конкурентним інгібітором ферменту:
 • A. Ксантиноксидаза
 • B. Дигідроурацилдегідрогеназа
 • C. Уриділтрансфераза
 • D. Уреаза
 • E. Уратоксидаза
163.   Тварині, сенсибілізованій туберкуліном, внутрішньоочеревенно введений туберкулін. Через 24 години при лапа-ратомії виявлено венозну гіперемію та набряк очеревини. У мазках-відбитках з очеревини велика кількість лімфоцитів та моноцитів. Який патологічний процес у тварини?
 • A. Гнійне запалення
 • B. Фібринозне запалення
 • C. Алергічне запалення
 • D. Асептичне запалення
 • E. Серозне запалення
164.   У хворого з пародонтитом відмічається набряк ясен. Вони мають темно-червоний колір. Яке місцеве порушення кровообігу переважає в яснах хворого?
 • A. Тромбоз
 • B. Венозна гіперемія
 • C. Ішемія
 • D. Артеріальна гіперемія
 • E. Емболія
165.   До відділення хірургічної стоматології надійшла новонароджена дівчинка, яка при смоктанні починала поперху-ватись. При обстеженні виявлена розщілина твердого піднебіння, яка була наслідком незрощення середнього лобового відростка з верхньощелепним відростком I-ої зябрової дуги. Розщілина знаходилась у піднебінні між:
 • A. В длянц canalis incisivus
 • B. Lamina horizontalis os palatinum dextrum et sinistrum
 • C. Processus palatinus maxillae et lamina horizontalis os palatinum
 • D. Os incisivum et processus palatinus maxillae
 • E. Processus palatinus maxillae dextrae et sinistrae
166.   У молодого чоловіка видалено збільшений надключичний лімфовузол. Гістологічно: у центрі - осередок сирчастого некрозу, на периферії - вал епітеліоїдних клітин та лімфоцитів, серед яких зустрічаються клітини Пирогова-Лангханса. Діагностуйте процес у лімфатичних вузлах:
 • A. Лімфогранульоматоз
 • B. Лепроматозний лімфаденіт
 • C. Сифілітичний лімфаденіт
 • D. Метастаз Вірхова
 • E. Туберкульозний лімфаденіт
167.   У жінки 35-ти років діагностована дифтерія зіву. Померла при явищах гострої серцевої недостатності. На розтині: порожнини серця розширені в поперечнику, м’яз серця тьмяний, в’ялий, строкатий на розрізі, з жовтуватими ділянками під ендокардом. Який вид дистрофії виявлений у кардіоміоцитах?
 • A. Вуглеводна
 • B. Гіаліново-крапельна
 • C. Жирова
 • D. Гідропічна
 • E. Балонна
168.   Під час бійки у чоловіка виникла зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню ділянку передньої черевної стінки. Які з зазначених рефлексів спричинили зупинку серця?
 • A. Симпатичні безумовні
 • B. Периферичні
 • C. Парасимпатичні умовні
 • D. Парасимпатичні безумовні
 • E. Симпатичні умовні
169.   Провідну роль в процесі кальцифі- кації тканин зуба відіграє білок осте-окальцин, який має високу здатність зв’язувати іони кальцію, завдяки наявності в поліпептидному ланцюзі залишків модифікованої амінокислоти:
 • A. Карбоксиаспарагінова
 • B. Аланін
 • C. Гама-карбоксиглутамінова
 • D. Дельта-амінопропіонова
 • E. Іама-аміномасляна
170.   Хворий переведений на безсольову дієту. Як у нього змінився поріг смакової чутливості до солоного?
 • A. Спочатку підвищився, а потім знизився
 • B. Мало змінився
 • C. Не змінився
 • D. Підвищився
 • E. Знизився
171.   Деякі білки слини виконують захисну функцію. Який з них захищає слизову оболонку ротової порожнини від механічних ушкоджень?
 • A. Пероксидаза
 • B. Муцин
 • C. Лізоцим
 • D. Ренін
 • E. Каталаза
172.   У хворого відмічені ознаки атеросклерозу. Вміст яких транспортних форм ліпідів підвищений у плазмі крові хворого?
 • A. ЛПВЩ
 • B. ЛПНЩ
 • C. ЛППЩ
 • D. ЛПДНЩ
 • E. Хіломікрони
173.   У хворого з черепно-мозковою травмою відзначається дихання, яке характеризується дихальними рухами, що наростають за глибиною, а потім спадають, після чого настає недовготривала пауза. Для якого патологічного дихання характерний даний тип?
 • A. Біота
 • B. Кусмауля
 • C. Гаспінг-дихання
 • D. Чейн-Стокса
 • E. Апнейстичне
174.   Після ретельного обстеження хворого, який повернувся із Середньої Азії до України, було встановлено попередній діагноз: весняно-літній енцефаліт. Через укус якого членистоногого збудник міг потрапити до організму?
 • A. Собачий кліщ
 • B. Тайговий кліщ
 • C. Коростяний свербун
 • D. Селищний кліщ
 • E. Москіт
175.   Лікар-гематолог призначив пацієнту з кровотечею коагулянт, який діє шляхом підвищення синтезу протромбіну та інших факторів зсідання крові переважно в печінці, є синтетичним водорозчинним вітаміном. Який препарат призначив лікар?
 • A. Вікасол
 • B. Гепарин
 • C. Кальцію хлорид
 • D. Етамзилат
 • E. Тромбін
176.   Жінка під час вагітності хворіла на краснуху. Дитина народилась з вадами розвитку - незрощення губи і піднебіння. Генотип у дитини нормальний. Ці аномалії розвитку є проявом:
 • A. Модифікаційної мінливості
 • B. Анеуплоїдії
 • C. Хромосомної мутації
 • D. Поліплоїдії
 • E. Комбінативної мінливості
177.   Чоловік 49-ти років був доставлений в гастроентерологічне відділення зі скаргами на нудоту, біль у епігастрії. Хворому було призначено фамотидин. Вкажіть молекулярний субстрат його дії:
 • A. М і -холінорецептори
 • B. а1-адренорецептори
 • C. вгадренорецептори
 • D. Н2-гістамінорецептори
 • E. Уа+Н+-АТФаза
178.   Аналіз ЕКГ хворого виявив відсутність зубця P. Тривалість та амплітуда комплексу QRS та зубця T відповідають нормі. Що є водієм ритму серця даного пацієнта?
 • A. Пучок Пса
 • B. Синусний вузол
 • C. Волокна Пуркін’є
 • D. Передсердно-шлуночковий вузол
 • E. Міокард шлуночків
179.   Під впливом іонізуючого опромінення або при авітамінозі Е в клітині спостерігається підвищення проникності мембран лізосом. До яких наслідків може призвести така патологія?
 • A. Інтенсивний синтез енергії
 • B. Формування веретена поділу
 • C. Часткове чи повне руйнування клітини
 • D. Відновлення цитоплазматичної мембрани
 • E. Інтенсивний синтез білків
180.   При обробці фрезою великого кутнього зуба стоматолог інструментом, що зірвався, глибоко поранив щоку, пошкодивши при цьому не лише слизову оболонку але й м’яз. Який?
 • A. Великий виличний м’яз
 • B. Жувальний
 • C. Щелепно-під’язиковий м’яз
 • D. Щічний
 • E. Коловий м’яз рота
181.   Під час мікроскопічного дослідження органу ЦНС виявлена сіра речовина, у якій нейрони утворюють три шари: молекулярний, гангліонарний і зернистий. Назвіть нейрони, що формують другий шар:
 • A. Великі зірчасті
 • B. Кошикові
 • C. Клітини-зерна
 • D. Грушоподібні
 • E. Дрібні зірчасті
182.   З метою перевірки якості чистоти повітря в операційній було проведено висів повітря на ряд поживних середовищ за допомогою апарата Кротова. Після інкубування на деяких з них виросли колонії, оточені чіткою зоною гемолізу. Які середовища було використано для перевірки повітря?
 • A. Кров’яний МПА
 • B. Жовтково-сольовий агар
 • C. Середовище Ендо
 • D. Вісмутсульфіт агар
 • E. Сироватковий МПА
183.   У хлопчика 4-х років після перенесеного важкого вірусного гепатиту спо- стерігаються блювання, епізоди непритомності, судоми. У крові - гіперамо-ніємія. Порушення якого біохімічного процесу в печінці викликало такий стан хворого?
 • A. Порушення знешкодження біогенних амінів
 • B. Пригнічення синтезу білків
 • C. Порушення знешкодження амоніаку
 • D. Пригнічення ферментів трансаміну-вання
 • E. Активація декарбоксилювання амінокислот
184.   При утворенні зародка людини можна спостерігати появу у його складі порожнини, світлих дрібних бластомерів на периферії та темних великих бластомерів на одному з полюсів. Як називається зародок на цій стадії розвитку?
 • A. Зигота
 • B. Бластоциста
 • C. Зародковий диск
 • D. Гаструла
 • E. Морула
185.   У чоловіка 47-ми років за медичними показаннями була видалена слинна залоза, після чого різко зменшився вміст амілази в слині. Яка залоза була видалена?
 • A. Під’язикова
 • B. Підщочна
 • C. Підщелепна
 • D. Привушна
 • E. Ясенні
186.   При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 1,0. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно окислюються:
 • A. Вуглеводи
 • B. Жири
 • C. Білки та вуглеводи
 • D. Вуглеводи та жири
 • E. Білки
187.   В клітині відбувається процес трансляції. Коли рибосома доходить до кодонів УАА, УАГ або УГА, синтез по-ліпептидного ланцюга закінчується. Ці кодони у процесі біосинтезу поліпептиду не розпізнаються жодною т-РНК і тому є сигналом:
 • A. Початку транскрипції
 • B. Ініціації
 • C. Посттрансляційної модифікації
 • D. Термінації
 • E. Елонгації
188.   У відповідь на розтягнення м’яза спостерігається його рефлекторне скорочення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?
 • A. Дотикові рецептори
 • B. Суглобові рецептори
 • C. М’язові веретена
 • D. Сухожилкові рецептори Іольджі
 • E. Больові рецептори
189.   Пацієнт 68-ми років звернувся до кардіолога із скаргами на підвищення артеріального тиску, біль в ділянці серця, відчуття перебоїв у роботі серця. Призначте препарат з групи в1-адреноблокаторів для лікування даної патології:
 • A. Метопролол
 • B. Ноотропіл
 • C. Морфіну гідрохлорид
 • D. Фенотерол
 • E. Бензилпеніцилін
190.   Катіонні глікопротеїни є основними компонентами слини привушних залоз. Які амінокислоти обумовлюють їх позитивний заряд?
 • A. Аспартат, глутамат, гліцин
 • B. Аспартат, аргінін, глутамат
 • C. Ілутамат, валін, лейцин
 • D. Цистеїн, гліцин, пролін
 • E. Лізин, аргінін, гістидин
191.   У людини під впливом іонізуючого випромінювання в крові зменшилася кількість гранулоцитів. Який механізм лежить в основі цих змін?
 • A. Розвиток аутоімунного процесу
 • B. Збільшений перехід гранулоцитів в тканини
 • C. Пригнічення лейкопоезу
 • D. Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку
 • E. Підвищене руйнування лейкоцитів
192.   У клітин, які здатні до поділу, відбуваються процеси росту, формування орга-нел, їх накопичення, завдяки активному синтезу білків, РНК, ліпідів, вуглеводів. Як називається період мітотичного циклу, в якому відбуваються вказані процеси, але не синтезується ДНК:
 • A. Синтетичний
 • B. Премітотичний
 • C. Телофаза
 • D. Пресинтетичний
 • E. Анафаза
193.   До приймального відділення надійшов хворий з важкою щелепно-лицевою травмою. Який препарат йому необхідно ввести для зняття больового шоку?
 • A. Мідокалм
 • B. Пантогам
 • C. Ібупрофен
 • D. Сиднокарб
 • E. Промедол
194.   На розтині трупа жінки 52-х років, яка тривалий час хворіла на хронічний гломерулонефрит, виявлено: значно зменшені, щільні, дрібнозернисті нирки, фібринозне запалення серозних і слизових оболонок, дистрофічні зміни паренхіматозних органів, набряк головного мозку. Яким ускладненням зумовлені описані зміни серозних оболонок і внутрішніх органів?
 • A. Тромбоцитопенія
 • B. Анемія
 • C. ДВЗ -синдром
 • D. Сепсис
 • E. Уремія
195.   Після обстеження хворого лікар рекомендував йому вилучити з раціону наваристі м’ясні та овочеві бульйони, прянощі, копчені продукти, оскільки у хворого було виявлено:
 • A. Зменшення секреції хлористоводневої кислоти залозами шлунка
 • B. Дискінезія жовчних шляхів
 • C. Збільшення секреції хлористоводневої кислоти залозами шлунка
 • D. Зменшення моторики шлунково-кишкового тракту
 • E. Зменшення слиновиділення
196.   Чоловік повернувся з Лівану. Через деякий час він відчув біль і важкість у промежині і надлобковій ділянці. При обстежені йому було встановлено діагноз - урогенітальний шистосо-моз. Яким шляхом він міг заразитися?
 • A. Недосмажене м’ясо великої рогатої худоби
 • B. Через немиті овочі та фрукти
 • C. Купання у заражених водоймах
 • D. Недостатньо просолена риба
 • E. Недоварене м’ясо раків і крабів
197.   Хворий у непритомному стані доставлений бригадою швидкої допомоги до лікарні. Об’єктивно: рефлекси відсутні, періодично з’являються судоми, дихання нерівномірне. Після лабораторного обстеження було діагностовано печінкову кому. Нагромадження якого метаболіту є суттєвим для появи розладів центральної нервової системи?
 • A. Гістамін
 • B. Амоніак
 • C. Глутамін
 • D. Білірубін
 • E. Сечовина
198.   В експерименті у тварини був перерізаний стовбур мозку, після чого у неї різко підвищився тонус м’язів-розгиначів (децеребраційна ригідність). Усунення впливу якої структури мозку на м’язи викликало цей стан?
 • A. Смугасте тіло
 • B. Сірий горб
 • C. Блакитна пляма
 • D. Чорна субстанція
 • E. Червоне ядро
199.   У першому критичному періоді в матковій трубі з невідомої причини в зародку відбулося розчинення оболонки запліднення. Яке ускладнення вагітності можливе в цьому випадку?
 • A. Повернення бластоцисти назад в ампулярну зону труби
 • B. Імплантація зародка в стінці труби
 • C. Утворення двох бластоцист
 • D. Інвагінація стінки бластоцисти
 • E. Загибель зародка
200.   В результаті травми носа у чоловіка 32-х років пошкоджена слизова оболонка верхньої носової раковини. До яких наслідків це призвело?
 • A. Недостатнє зігрівання і зволоження повітря
 • B. Недостатнє зволоження повітря
 • C. Недостатнє зігрівання повітря
 • D. Порушення нюху
 • E. Порушення очищення повітря
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 1 користувачів, 9 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 35.39ms.