Буклет 2014 року

1.   Під час проведення місцевої анестезії при екстракції зуба у хворого 33-х років виник анафілактичний шок. Виберіть препарат для усунення цього стану:
 • A. Кордіамін
 • B. Димедрол
 • C. Адреналіну гідрохлорид
 • D. Атропіну сульфат
 • E. Еуфілін
2.   Хворого 21-го року госпіталізовано з проникаючою травмою дна порожнини рота. Який м’яз травмований?
 • A. Шило-під’язиковий
 • B. Щито -під’язиковий
 • C. Щелепно-під’язиковий
 • D. Лопатково-під’язиковий
 • E. Груднино-під’язиковий
3.   Накладення стоматологічного протезу викликало у пацієнта збільшення слиновиділення. Це обумовлено реалізацією таких механізмів регуляції:
 • A. Місцеві рефлекси
 • B. Умовні рефлекси
 • C. Безумовні рефлекси
 • D. -
 • E. Безумовні та умовні рефлекси
4.   Під час спортивних змагань боксер отримав сильний удар у живіт, що привело до нокауту через короткочасне падіння артеріального тиску. Які фізіологічні механізми викликали цей стан?
 • A. Раптова зміна кількості рідини у організмі
 • B. Ішемія центральної нервової системи
 • C. Зміна транскапілярного обміну
 • D. Подразнення парасимпатичних нервів
 • E. Подразнення симпатичних нервів
5.   Внаслідок надмірного годування тварини вуглеводами в клітинах печінки при гістологічному дослідженні виявлена значна кількість гранул глікогену. До якої групи структур клітини відноситься глікоген?
 • A. Екскреторні включення
 • B. Пігментні включення
 • C. Органели спеціального призначення
 • D. Трофічні включення
 • E. Секреторні включення
6.   У хворого з алкогольним ураженням пєчінки порушені процеси біотрансформації ксєно6іотиків та ендогенних токсичних сполук. Зниження активності якого хромопроте-їну може бути причиною цього?
 • A. Цитохром Р-450
 • B. Цитохром b
 • C. Цитохром с1
 • D. Гемоглобін
 • E. Цитохромоксидаза
7.   При обстеженні у хворого на твердому піднебінні виявлена пухлина у вигляді невеликого щільного вузла сірого кольору без чітких меж. Після видалення пухлина досліджена гістологічно. Побудована з дрібних, кубічної форми клітин з гіперхромним ядром, які формують альвеоли, трабекули, солідні та кріброзні структури. Ріст пухлини - інвазивний. Назвіть пухлину:
 • A. Злоякісна плеоморфна аденома
 • B. Мукоепідермоїдний рак
 • C. Мономорфна аденома
 • D. Аденолімфома
 • E. Аденокістозна карцинома
8.   До ендокринолога звернулася жінка 48-ми років із ознаками вірилізму (розвиток вторинних статевих ознак чоловічої статі, зокрема вусів і бороди). У якій зоні кори наднирни-ків можливий патологічний процес?
 • A. Клубочкова
 • B. Сітчаста
 • C. Х-зона
 • D. Суданофільна
 • E. Суданофобна
9.   Для корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії даного препарату?
 • A. Стимулює а- в-адренорецептори
 • B. Блокує в-адренорецептори
 • C. Блокує а-адренорецептори
 • D. Стимулює в-адренорецептори
 • E. Стимулює а-адренорецептори
10.   Хворий 58-ми років впродовж багатьох років страждав на хронічний остеомієліт нижньої щелепи. Останнім часом в аналізі крові - гіпопроте-їнемія, диспротеїнемія; у сечі - про-теїнурія, білкові циліндри. Помер від хронічної ниркової недостатності. На розтині нирки збільшені, щільні, вос-коподібні. Який патологічний процес у нирках був виявлений на розтині?
 • A. Хронічний гломерулонефрит
 • B. Гідронефроз
 • C. Амілоїдоз
 • D. Інтерстиційний нефрит
 • E. Хронічний піелонефрит
11.   Шкіра людини дуже міцна на розрив. Відомо, що шкіра складається з епітеліальної тканини і двох видів сполучної тканини. Яка з нижче перерахованих тканин забезпечує міцність шкіри?
 • A. Багатошаровий плоский епітелій
 • B. Одношаровий епітелій
 • C. Щільна неоформлена сполучна
 • D. Пухка сполучна тканина
 • E. Перехідний епітелій
12.   У постраждалого 23-х років травма черепа з порушенням дірчастої пластинки решітчастої кістки. Який нерв може бути ушкоджений?
 • A. N. olfactorius
 • B. N. trochlearis
 • C. N. opthalmicus
 • D. N. opticus
 • E. N. abducens
13.   У хворого 55-ти років, що знахо- диться у кардіологічному відділенні з приводу серцевої недостатності, виявлені зміни показників гемодинамі-ки. Які з них найбільш інформативні для підтвердження вказаної патології?
 • A. Підвищення частоти серцевих скорочень
 • B. Підвищення діастолічного артеріального тиску
 • C. Підвищення венозного тиску
 • D. Підвищення систолічного артеріального тиску
 • E. Зменшення хвилинного об’єму крові
14.   Чоловік 53-х років скаржиться на почервоніння та невеликий гнійник на шкірі правої щоки. На розрізі вогнище щільне, жовто-зеленого кольору. У гної спостерігаються жовто-білі крупинки - зерна друз. Мікроскопічно - гнійник оточений дозріваючою грануляційною тканиною і зрілою сполучною тканиною, де виявляються плазматичні, ксантомні, епі-теліоїдні клітини. Назвіть можливий мікоз:
 • A. Аспергільоз
 • B. Стрептотрихоз
 • C. Актиномікоз
 • D. Споротрихоз
 • E. Бластомікоз
15.   У хворого 45-ти років виявлено зміну функції привушної слинної залози. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузло-ві симпатичні волокна для неї?
 • A. G. submandibulare
 • B. G. cervicothoracicum
 • C. G. pterygopalatinum
 • D. G. oticum
 • E. G.cervicale superius
16.   Хворому 30-ти років для лікування пневмонії лікар на 3 дні призначив антибіотик з групи азалідів, що має бактерицидну дію, тривалий ефект, здатність зв’язуватись з фагоцитами і накопичуватись у вогнищах інфекції. Який препарат було призначено хворому?
 • A. Ізоніазид
 • B. Азитроміцин
 • C. Бензилпеніциліну натрієва сіль
 • D. Еритроміцин
 • E. Ципрофлоксацин
17.   У біоптаті слизової оболонки хворого на бронхіальну астму виявлено значну кількість клітин з численними метахроматичними гранулами. Назвіть цю клітину:
 • A. Тканинний базофіл
 • B. Плазмоцит
 • C. Ретикулоцит
 • D. Макрофаг
 • E. Фібробласт
18.   Хворий із запаленням слизової язика (глосит) скаржиться на розлад смакової чутливості передніх двох третин язика. Ураженням якого нерва воно викликане?
 • A. Малий кам’янистий
 • B. Барабанна струна
 • C. Язикоглотковий
 • D. Барабанний
 • E. Язиковий
19.   Встановлено, що до складу пестициду входить арсенат натрію, який блокує ліпоєву кислоту. Вкажіть, активність яких ферментів порушується:
 • A. ПВК-дегідрогеназньїй комплекс
 • B. Мікросомальне окиснення
 • C. Ілутатіонпероксидаза
 • D. Метгемоглобінредуктаза
 • E. Ілутатіонредуктаза
20.   У районах Південної Африки у людей розповсюджена серпоподібно-клітинна анемiя, при якій еритроцити мають форму серпа внаслідок зміни в молєкулі гемоглобіну амінокислоти глутаміну на валін. Причиною цієї хвороби є:
 • A. Кросинговер
 • B. Порушення механізмів реалізації генетичної інформації
 • C. Трансдукція
 • D. Іеномні мутації
 • E. Генна мутація
21.   У препараті червоного кісткового мозку людини визначаються скупчення гігантських клітин, розташованих в тісному контакті з синусоїдними капілярами. Назвіть формені елементи крові, які утворюються з цих клітин:
 • A. Еритроцити
 • B. Моноцити
 • C. Лейкоцити
 • D. Кров’яні пластинки
 • E. Лімфоцити
22.   У хворого, який виходить зі стану тривалого голодування, визначили обмін азоту. Який результат можна очікувати?
 • A. Азотний баланс не змінився
 • B. Зниження виділення азоту
 • C. Азотна рівновага
 • D. Кетонемія
 • E. Збільшення виділення азоту
23.   У хворого 34-х років загострення хронічного апікального періодон-титу 38 зуба. З’явилась болюча припухлість на нижній щелепі, нориці в ротовій порожнині, вміст яких: грануляційна тканина та запальний інфільтрат, секвестри. Рентгенологічно - ділянки розрідження кістки щелепи з відокремленими її фрагментами. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Остеома
 • B. Хронічний остеомієліт
 • C. Фіброзна остеодисплазія
 • D. Періостит
 • E. Остит
24.   У чоловіка 54-x років, який 12 років тому хворів на ревматичний міокардит та ендокардит, наявна недостатність мітрального клапану. Дослідження показали, що запального процесу зараз немає, хвилинний об’єм кровообігу достатній. Якому поняттю загальної нозології відповідає дана умова?
 • A. Патологічна реакція
 • B. Типовий патологічний процес
 • C. Патологічний процес
 • D. Компенсаторна реакція
 • E. Патологічний стан
25.   При електрокардіографічному дослідженні пацієнта 59-ти років, хворого на гіпертонічну хворобу, виявлено: ритм синусовий, правильний, ЧСС- 92/хв, тривалість РQ- 0,2 с, QRS- не змінений. У хворого порушена така властивість серця:
 • A. Збудливість
 • B. Провідність
 • C. Автоматизм
 • D. Скоротливість
 • E. Рефрактерність
26.   У дитини 9-ти років швидко підвищилась температура тіла до 39oCС, з’явився біль у горлі. Об’єктивно: зів та мигдалики яскраво-червоного кольору. Язик набряклий малиново-червоного кольору зі збільшеними грибоподібними сосочками. Шкіра тіла та обличчя, крім носо-губного трикутника, вкрита густими червоними плямами величиною з макове зерно. Підщелепні лімфатичні вузли при пальпації болісні. Яке захворювання у дитини?
 • A. Скарлатина
 • B. Менінгококовий назофарингіт
 • C. Дифтерія
 • D. Кір
 • E. Поліомієліт
27.   За даними ВООЗ щорічно на Землі малярією хворіють приблизно 250 млн чоловік. Ця хвороба зустрічається переважно у тропічних і субтропічних областях. Межі ії розповсюдження співпадають з ареалами комарів роду:
 • A. Анофелес
 • B. Аедес
 • C. Мансоніа
 • D. Кулекс
 • E. Кулізета
28.   У хворого при обстеженні виявлено глюкозурію, гіперглікемію. Скарги на сухість в роті, свербіння шкіри, часте сечовиділення, спрагу. Встановлений діагноз: цукровий діабет. Чим обумовлена поліурія у даного хворого?
 • A. Збільшення фільтраційного тиску
 • B. Збільшення осмотичного тиску сечі
 • C. Зменшення серцевого викиду
 • D. Зменшення онкотичного тиску плазми
 • E. Збільшення онкотичного тиску плазми
29.   Який з легеневих об’ємів НЕМОЖЛИВО визначити за допомогою спірометрії?
 • A. Життєва ємність легенів
 • B. Залишковий об’єм
 • C. Резервний об’єм вдиху
 • D. Дихальний об’єм
 • E. Резервний об’єм видиху
30.   У хворого 35-ти років після перенесеного гепатиту розвинулася печінкова недостатність. Порушення якої із функцій печінки при цьому запускає механізм утворення набряків?
 • A. Ілікогенутворююча
 • B. Антитоксична
 • C. Бар’єрна
 • D. Жовчоутворююча
 • E. Білковоутворююча
31.   У хворого 50-ти років під час медичного обстеження виявили стенокардію. Лікар призначив йому препарат метопролол, який знижує силу і частоту серцевих скорочень і, відповідно потребу міокарда в кисні. Механізм його лікуючої дії полягає у наступному:
 • A. Блокада в2-адренорецепторів
 • B. Стимуляція в1 -адренорецепторів
 • C. Блокада Н-холінорецепторів
 • D. Блокада в1-адренорецепторів
 • E. Блокада М-холінорецепторів
32.   Дівчина 19-ти років, хвора на цукровий діабет, чекає на донорську нирку. Яке ускладнення діабету є причиною хронічної ниркової недостатності?
 • A. Атеросклероз
 • B. Макроангіопатія
 • C. Нейропатія
 • D. Ретинопатія
 • E. Мікроангіопатія
33.   При обстеженні хворого 6-ти років виникла підозра на погіршення прохідності дихальних шляхів. Який із методів дослідження дозволяє вірогідно визначити дану патологію?
 • A. Пневмотахометрія
 • B. Спірометрія
 • C. Спірографія
 • D. Пневмографія
 • E. Спірометаболографія
34.   Провідну роль в процесі каль-цифікації тканин зуба відіграє білок остеокальцин, який має високу здатність зв’язувати іони кальцію, завдяки наявності в поліпептидному ланцюзі залишків модифікованої амінокислоти:
 • A. Іама-карбоксиглутамінова
 • B. Дельта-амінопропіонова
 • C. Аланін
 • D. Карбоксиаспарагінова
 • E. Іама-аміномасляна
35.   У хворої з артеріальною гіпертензією розвинувся напад бронхіальної астми. Який з нижче перерахованих бронхолітичних засобів може спровокувати гіпертонічний криз?
 • A. Еуфілін
 • B. Беротек
 • C. Ізадрин
 • D. Ефедрину гідрохлорид
 • E. Сальбутамол
36.   Внаслідок переливання несумісної крові за антигеном Rh у хворої виникла гемолітична жовтяниця. Який лабораторний показник крові підтверджує цей тип жовтяниці?
 • A. Зменшення вмісту кон’югованого білірубіну
 • B. Зменшення вмісту некон’юговано-го білірубіну
 • C. Зменшення вмісту стеркобіліну
 • D. Нагромадження некон’югованого білірубіну
 • E. Нагромадження уробіліногену
37.   На електронній мікрофотографії поперечного шліфу зуба в емалі виявляються утворення овальної, полігональної і аркової форм, що складаються з щільно вкладених і упорядкованих кристалів гідроксиапатитів. Назвіть дане утворення:
 • A. Лінії Ретціуса
 • B. Перикіматій
 • C. Колагенове волокно
 • D. Емалева призма
 • E. Смуги Іунтера-Шрегера
38.   У хворого 64-х років часті напади стенокардії. Два роки тому він переніс інфаркт міокарда. Вкажіть групу лікарських засобів, препарати якої доцільно призначити для профілактики розвитку повторного інфаркту міокарда:
 • A. Фібринолітики
 • B. Коагулянти
 • C. Антиагреганти
 • D. Антагоністи гепарину
 • E. Антикоагулянти непрямої дії
39.   При обстеженні хворого з травматичним пошкодженням головного мозку виявлено, що він втратив дотикову чутливість. Який відділ кори мозку пошкоджений?
 • A. Задня центральна звивина
 • B. Передня центральна звивина
 • C. Потилична частка кори
 • D. Лобна частка кори
 • E. Тім’яна частка кори
40.   Хворий 44-х років скаржиться на часті нудоти, які нерідко завершуються блюванням. Порушення якої із функцій шлунка найімовірніше можна запідозрити у даного хворого?
 • A. Секреторна
 • B. Інкреторна
 • C. Екскреторна
 • D. Евакуаторна
 • E. Всмоктувальна
41.   У генетично здорових батьків народилася дитина, хвора на фенілке-тонурію (аутосомно-рецесивне спадкове захворювання). Які генотипи батьків?
 • A. Аа х аа
 • B. аа х аа
 • C. Аа х Аа
 • D. АА х АА
 • E. АА х Аа
42.   Хворому на туберкульоз 34-х років, в анамнезі якого була відкрита легенева форма захворювання, проведено мікроскопічне дослідження харкотиння з метою виявлення збудника. Який метод забарвлення доцільно використати при цьому?
 • A. Метод Грама
 • B. Метод Ціля-Нільсена
 • C. Метод Романовського-Гімзи
 • D. Метод Нейссера
 • E. Метод Буррі-Гінса
43.   У жінки, що тривало приймала антибіотики з приводу кишкової інфекції, розвинулося ускладнення з боку слизової порожнини рота у вигляді запального процесу і білого нальоту, у якому при бактеріологічному дослідженні були виявлені дріжджеподібні грибки Candida albicans. Який з перерахованих препаратів показаний для лікування цього ускладнення?
 • A. Бісептол
 • B. Фуразолідон
 • C. Тетрациклін
 • D. Поліміксин
 • E. Флуконазол
44.   У дитини 13-ти років набряк в області гілки нижньої щелепи. Збільшені та малоболючі підщелепні та тттийні лімфовузли. Реакція Манту позитивна. На рентгенограмі гілки нижньої щелепи відмічається резорбція кістки з чіткими контурами, дрібні секвестри. При гістологічному дослідженні біоптату одного з лімфатичних вузлів виявлено вогнища казеозного некрозу, які оточені валами з епітеліоїдних клітин і лімфоцитів, між якими розташовані гігантські клітини Пирогова-Лангханса. Яка хвороба гілки нижньої щелепи у дитини?
 • A. Гострий остеомієліт
 • B. Саркома Юїнга
 • C. Хронічний остеомієліт
 • D. Туберкульоз
 • E. Остеобластокластома
45.   Жінка із токсикозом вагітності страждає на гіперсалівацію, що призводить до втрати 3-4 літрів слини щоденно. Яке порушення водно-сольового обміну виникає при цьому?
 • A. Гіпокаліємія
 • B. Гіпогідратація ізоосмолярна
 • C. Гіпогідратація гіперосмолярна
 • D. Гіпонатріємія
 • E. Гіпогідратація гіпоосмолярна
46.   Запальний процес з ділянки ікло-вої ямки розповсюдився на м’які тканини очної ямки. Через який анатомічний утвір гній потрапив у очну ямку?
 • A. Foramen zygomaticofaciale
 • B. Foramen zygomaticoorbitale
 • C. Canalis infraorbitale
 • D. Foramen zygomaticotemporale
 • E. Canalis nasolacrimalis
47.   У жінки з резус-негативною кров’ю А (II) групи народилася дитина з АВ (IV) групою, у якої діагностували гемолітичну хворобу внаслідок резус-конфлікту. Яка група крові можлива у батька дитини?
 • A. IV (АВ), резус-негативна
 • B. III (В), резус-негативна
 • C. І (0), резус-позитивна
 • D. III (В), резус-позитивна
 • E. II (А), резус-позитивна
48.   При дослідженні епітелію трубчастого органу з’ясувалося, що він складається з трьох типів клітин: призматичних клітин з війками (миготливі), коротких і довгих вставних (камбіальні елементи) і келихоподібних (секреторні). Який це епітелій?
 • A. Одношаровий призматичний залозистий
 • B. Багаторядний призматичний війчастий
 • C. Перехідний
 • D. Багатошаровий призматичний
 • E. Одношаровий призматичний з облямівкою
49.   При остеолатеризмі зменшується міцність колагену, що зумовлена помітним зменшенням утворення поперечних зшивок у колагенових фібрилах. Причиною цього явища є зниження активності такого ферменту:
 • A. Лізілоксидаза
 • B. Пролілгідроксилаза
 • C. Лізілгідроксилаза
 • D. Моноаміноксидаза
 • E. Колагеназа
50.   Необхідно оцінити перетравлюючі властивості слини. З яким субстратом для цього її треба змішати?
 • A. Казеін
 • B. Жир
 • C. РНК
 • D. ДНК
 • E. Крохмаль
51.   Під час обстеження пацієнта 20- ти років ЛОР-лікар діагностував запалення верхньощелепних пазух. В якому носовому ході під час риноскопії був виявлений гній?
 • A. Середній
 • B. Загальний
 • C. Верхній
 • D. Найвищий
 • E. Нижній
52.   До приймального відділення надійшов хворий з важкою щелепно-лицевою травмою. Який препарат йому необхідно ввести для зняття больового шоку?
 • A. Пантогам
 • B. Сиднокарб
 • C. Ібупрофен
 • D. Мідокалм
 • E. Промедол
53.   При обстеженні хворого виявлені дерматит, дiарея, деменція. Відсутність якого вітаміну є причиною цього стану?
 • A. Аскорбінова кислота
 • B. Рутин
 • C. Фолієва кислота
 • D. Нікотинамід
 • E. Біотин
54.   В гістологічному препараті стінки очного яблука визначається структура, в якій відсутні кровоносні судини. Яке утворення характеризується даною морфологічною ознакою?
 • A. Сітківка
 • B. Рогівка
 • C. Судинна оболонка
 • D. Райдужна оболонка
 • E. Цилiарне тіло
55.   У хворого 43-х років після оперативного втручання на підшлунковій залозі розвинувся геморагічний синдром з порушенням третьої фази згортання крові. Що може бути найбільш імовірним механізмом порушення гемостазу?
 • A. Дефіцит фібринстабілізуючого фактора
 • B. Зниження синтезу фібриногену
 • C. Активація фібринолізу
 • D. Якісні аномалії фібриногенезу
 • E. Зниження синтезу протромбіну
56.   Чоловік 63-х років звернувся до стоматолога зі скаргою, що в нього нижня щелепа не рухається назад. Встановлено, що в нього через падіння пошкоджений такий м’яз:
 • A. Жувальний
 • B. Бічний крилоподібний
 • C. Двочеревцевий
 • D. Скроневий
 • E. Присередній крилоподібний
57.   У пацієнта 59-ти років, що знаходиться на обстеженні в стаціонарі, виявлено глюкозурію, рівень глюкози в крові 3,0 ммоль/л. Найбільш імовірною причиною глюкозурії може бути:
 • A. Гіпертонічна хвороба
 • B. Захворювання нирок
 • C. Пелагра
 • D. Нецукровий діабет
 • E. Мікседема
58.   У потерпілого 24-х років з трав- мою голови у скроневій ділянці діагностовано епідуральну гематому. Яка з артерій найімовірніше пошкоджена?
 • A. Передня оболонкова
 • B. Середня оболонкова
 • C. Середня мозкова
 • D. Поверхнева скронева
 • E. Задня вушна
59.   Гістологічна картина ендометрію має наступні характерні ознаки: потовщення, набряк, наявність звивистих залоз із розширеним просвітом, які секретують велику кількість слизу, мітози в клітинах не спостерігаються, у стромі наявні децидуальні клітини. Яка стадія менструального циклу відповідає описаній картині?
 • A. Регенераторна
 • B. Відносного спокою
 • C. Проліферативна
 • D. Секреторна (пременструальна)
 • E. Менструальна
60.   Тривале лікування гіпофункції щитоподібної залози спричинило загальну дистрофію, карієс зубів, тахікардію, тремор кінцівок. Який засіб викликав побічні ефекти?
 • A. Преднізолон
 • B. L-тироксин
 • C. Тирокальцитонін
 • D. Хумулін
 • E. Паратиреоїдин
61.   Чоловік 49-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на біль за грудниною, який виникає у нього на вулиці, по дорозі на роботу, при фізичному напруженні. Хворіє протягом року. Спочатку біль зникав після прийому валідолу, але в останні дні його прийом став неефективним. Який препарат слід призначити хворому?
 • A. Нітрогліцерин
 • B. Клофелін
 • C. Калію хлорид
 • D. Октадин
 • E. Сальбутамол
62.   У чоловіка 55-ти років діагностовано вікову далекозорість у зв’язку з послабленням акомодаційних властивостей кришталика та гладеньких м’язів судинної оболонки очного яблука. Тонус якого м’яза з віком послаблено?
 • A. M. obliquus superior
 • B. M. ciliaris
 • C. M. dilatator pupillae
 • D. M. sphincter pupillae
 • E. M. obliquus inferior
63.   При лабораторному дослідженні крові пацієнта виявлено, що вміст білків у плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води в мікроциркуляторному руслі?
 • A. Збільшуються фільтрація і реабсорбція
 • B. Зменшуються фільтрація і реабсорбція
 • C. Обмін не змінюється
 • D. Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція
 • E. Зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція
64.   Чоловік 73-х років, який хворів на ессенціальну гіпертензію впродовж 22-х років, помер від хронічної ниркової недостатності. На аутопсії тіла померлого: нирки вдвічі зменшені в розмірі, щільні, з дрібнозернистою поверхнею, зі значно стоншеною кірковою речовиною. Яка пато- логія нирок виявлена?
 • A. Артеріолосклеротичний нефроци-роз
 • B. Атеросклеротичний нефроцироз
 • C. Хронічний гломерулонефрит
 • D. Пієлонефротичний нефроцироз
 • E. Амілоїдозно зморщені нирки
65.   З виділень уретри хворого на уретрит в’ялого перебігу виділено чисту культуру кокоподібних мікроорганізмів. Виділений мікроорганізм в короткому строкатому ряду ферментує лише глюкозу до кислоти. Назвіть рід і вид виділеного мікроорганізму:
 • A. Neisseria gonorrhoeae
 • B. Streptococcus pyogenes
 • C. Staphylococcus aureus
 • D. Enterococcus faecalis
 • E. Neisseria meningitides
66.   Машиною швидкої допомоги, доставлено хворого 49-ти років із алкогольним дєлірієм та зоровими галюцинаціями. Лікар призначив препарат, який блокує центральні но-радренергічні і дофамінергічні рецептори, та є похідним бутирофенону. Який нейролептик призначив лікар?
 • A. Діазепам
 • B. Дроперидол
 • C. Хлорпротиксен
 • D. Етаперазин
 • E. Аміназин
67.   В присутності 2,4-дінитрофенолу окиснення субстратів може тривати, але синтез молекул АТФ неможливий. Який механізм його дії?
 • A. Інгібування ферменту цитохромо-ксидаза
 • B. Переніс субстратів за межі міто-хондрії
 • C. Роз’єднання окиснення і фосфори-лювання в мітохондріях
 • D. Активація ферменту АТФ-ази
 • E. Стимуляція гідролізу утвореного АТФ
68.   Педіатр під час огляду дитини відзначив відставання у фізичному і розумовому розвитку. В аналізі сечі був різко підвищений вміст кетокислоти, що дає якісну кольорову реакцію з хлорним залізом. Яке порушення обміну речовин було виявлене?
 • A. Фенілкетонурія
 • B. Альбінізм
 • C. Цистинурія
 • D. Тирозинемія
 • E. Алкаптонурія
69.   Фармакологічні ефекти антидепресантів пов’язані з блокуванням (інгібуванням) ними ферменту, який каталізує розпад таких біогенних амінів, як норадреналін, серотонін в мітохондріях нейронів головно- го мозку. Який фермент бере участь у цьому процесі?
 • A. Трансаміназа
 • B. Пептидаза
 • C. Декарбоксилаза
 • D. Ліаза
 • E. Моноамінооксидаза
70.   У процесі набуття клітинами специфічних для них морфологічних, біохімічних та функціональних особливостей клітини обмежуються у виборі можливостей шляхів розвитку. Яку назву має таке набуте обмеження?
 • A. Комітування
 • B. Детермінація
 • C. Рецепція
 • D. Адгезія
 • E. Капацитація
71.   У хворого 35-ти років травма голови викликала втрату тактильних і температурних відчуттів. Яку звивину було пошкоджено внаслідок травми?
 • A. Поясна
 • B. Передцентральна
 • C. Кутова
 • D. Надкрайова
 • E. Зацентральна
72.   У реанімаційному відділенні знаходиться хворий 49-ти років у коматозному стані. При дослідженні крові відзначено збільшення концентрації K+, зменшення вмісту Ca++, ацидоз, збільшення рівня сечовини, сечової кислоти. Який вид коми за етіологією найбільш імовірний?
 • A. Печінкова
 • B. Ниркова
 • C. Діабетична
 • D. Нейрогенна
 • E. Гіпоглікемічна
73.   У обстежуваного відзначається різке опущення кута рота зліва. Порушенням функції яких м’язів це ви- кликано?
 • A. М’яз, що опускає кут рота
 • B. М’яз, що підіймає верхню губу i крило носа
 • C. Виличні м’язи
 • D. М’яз сміху
 • E. Коловий м’яз рота
74.   Під час мікроскопічного дослідження органу ЦНС виявлена сіра речовина, у якій нейрони утворюють три шари: молекулярний, гангліонар-ний і зернистий. Назвіть нейрони, що формують другий шар:
 • A. Грушоподібні
 • B. Кошикові
 • C. Дрібні зірчасті
 • D. Великі зірчасті
 • E. Клітини-зерна
75.   При розвитку гострого пульпіту в хворого 24-х років відмічаються на-падоподібні болі у верхній лівій щелепі, що підсилюються вночі, гарячка; в крові - лейкоцитоз. Який вид лейкоцитозу можливий в даному випадку?
 • A. Базофільний
 • B. Лімфоцитоз
 • C. Еозинофільний
 • D. Моноцитоз
 • E. Нейтрофільний
76.   У шліфі зуба розрізняють структуру, яка в радіальному напрямку пронизана канальцями. Відростки яких клітин розміщені в цих каналь-цях?
 • A. Цементоцити
 • B. Амелобласти
 • C. Фiбробласти
 • D. Макрофаги
 • E. Одонтобласти
77.   У гістопрепараті головного кінця зародка довжиною 6 мм на передньо-бічній поверхні шиї видні валикоподібні підвищення, що виникли за рахунок розростання мезенхіми. Як називаються дані утворення зябрового апарату?
 • A. Глоткові кишені
 • B. Зяброві перетинки
 • C. Зяброві дуги
 • D. Зяброві щілини
 • E. Зяброві кишені
78.   У пацієнта 32-х років має місце гіповітаміноз B2. Причиною виникнення специфічних симптомів (ураження епітелію, слизових, шкіри, рогівки ока) найбільш імовірно є дефіцит:
 • A. Цитохрому с
 • B. Цитохромоксидази
 • C. Цитохрому а1
 • D. Флавінових коферментів
 • E. Цитохрому в
79.   У пацієнта з попереднім діагнозом "сифіліс"лаборант взяв сироватку крові для постановки імунної реакції, яка основана на виявленні антитіл, які припиняють рух трепонем і призводять до їх загибелі. Яку реакцію було використано для діагностики?
 • A. Реакція нейтралізації
 • B. Реакція іммобілізації
 • C. Реакція аглютинації
 • D. Реакція преципітації
 • E. Реакція зв’язування комплементу
80.   У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збіль- шився хвилинний об’єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?
 • A. Симпатичні безумовні рефлекси
 • B. Парасимпатичні умовні рефлекси
 • C. Катехоламіни
 • D. Симпатичні умовні рефлекси
 • E. Парасимпатичні безумовні рефлекси
81.   Гістологічне дослідження тканини виявило, що в ній відсутні кровоносні судини, а клітини щільно прилягають одна до одної, утворюючи пласти. Яка це тканина?
 • A. нервова
 • B. хрящова
 • C. м’язова
 • D. епітеліальна
 • E. кісткова
82.   Реакції міжмолекулярного транспорту одновуглецевих радикалів є необхідними для синтезу білків та нуклеїнових кислот. З якого з перерахованих нижче вітамінів утворюється кофермент, потрібний для вказаних вище реакцій?
 • A. Пантотенова кислота
 • B. Фолієва кислота
 • C. Тіамін
 • D. Аскорбінова кислота
 • E. Рибофлавін
83.   Організми мають ядро, оточене ядерною мембраною. Генетичний матеріал зосереджений переважно в хромосомах, які складаються з ниток ДНК і білкових молекул. Діляться ці клітини мітотично. Це:
 • A. Бактерії
 • B. Бактеріофаги
 • C. Прокаріоти
 • D. Еукаріоти
 • E. Віруси
84.   Для лікування бронхіту дитині 8-ми років необхідно призначити антибактеріальний засіб. Який з вказаних препаратів з групи фторхіноло-нів ПРОТИПОКАЗАНИЙ в цьому віці?
 • A. Амоксицилін
 • B. Сульфадиметоксин
 • C. Ампіцилін
 • D. Ципрофлоксацин
 • E. Ампіокс
85.   Жінка 37-ми років звернулася зі скаргами на загальну слабкість, сонливість, апатію, набряки. Після обстеження встановлений діагноз: ендемічний зоб. Дефіцит якого елементу може привести до цієї патології?
 • A. Залізо
 • B. Кальцій
 • C. Магній
 • D. Йод
 • E. Фтор
86.   Тварині, сенсибілізованій туберкуліном, внутрішньоочеревенно введений туберкулін. Через 24 години при лапаратомії виявлено венозну гіперемію та набряк очеревини. У мазках-відбитках з очеревини велика кількість лімфоцитів та моноцитів. Який патологічний процес у тварини?
 • A. Алергічне запалення
 • B. Серозне запалення
 • C. Асептичне запалення
 • D. Фібринозне запалення
 • E. Гнійне запалення
87.   Хворому на виразкову хворобу шлунка 45-ти років призначено препарат в основі дії якого є антимікробна дія. Який це препарат?
 • A. Бісакодил
 • B. Фталазол
 • C. Дитилін
 • D. Омепразол
 • E. Метронідазол
88.   У хворого під час гіпертонічного кризу виник геморагічний інсульт, внаслідок чого спостерігається відсутність довільних рухів, підвищення сухожильних рефлексів та тонусу м’язів лівих руки та ноги. Як називається таке порушення рухової функції?
 • A. Тетраплегія
 • B. Моноплегія
 • C. Геміплегія
 • D. Млявий параліч
 • E. Параплегія
89.   До інфекційного відділення госпіталізовано хворого 27-ми років зі скаргами на багаторазові пронос та блювання, біль у м’язах ніг, слабкість, запаморочення. Після огляду лікар поставив попередній діагноз "холера". Як необхідно досліджувати матеріал від хворого для експрес діагнозу?
 • A. Пряма і непряма РІФ
 • B. Біологічний метод
 • C. Бактеріологічний метод
 • D. Серологічний метод
 • E. РА
90.   Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на утруднення під час жування. При обстеженні виявлена атрофія правих скроневого і жувального м’язів. При відкриванні рота щелепа відхиляється ліворуч. Який нерв уражений?
 • A. Рухова частина нижньощелепного
 • B. Щелепно-під’язиковий
 • C. Нижній альвеолярний
 • D. Верхньощелепний
 • E. Лицевий
91.   Одна з тканин зуба постійно відкладається в області верхівки кореня, що обумовлює його видовження. Цей процес компенсує стирання коронки і забезпечує постійність загальної довжини зуба. Яка тканина зуба є репаративно активною у пост-натальному періоді?
 • A. Пухка сполучна
 • B. Щільна сполучна
 • C. Цемент
 • D. Емаль
 • E. Кісткова
92.   До стоматолога звернувся хворий 47-ми років з артритом скронево-нижньощелепного суглоба. Лікар призначив протизапальний препарат - селективний інгібітор ферменту циклооксигенази-2. Який препарат призначили хворому?
 • A. Індометацин
 • B. Кислота мефенамова
 • C. Целекоксиб
 • D. Бутадіон
 • E. Ібупрофен
93.   Після черепно-мозкової травми у хворого 38-ми років відсутнє відчуття нюху і смаку. Які коркові центри кінцевого мозку постраждали?
 • A. Gyrus temporalis superior
 • B. Sul. calcarinus
 • C. Operculum frontale
 • D. Uncus
 • E. Gurus postcentralis
94.   До лікаря звернувся пацієнт 25-ти років з приводу сильного свербіжу шкіри, особливо між пальцями рук, у пахвових западинах, на нижній частині живота. При огляді шкіри хворого виявлено звивисті ходи білувато-брудного кольору. Який діагноз міг припустити лікар?
 • A. Скабієс
 • B. Дерматотропний лейшманіоз
 • C. Міаз
 • D. Педикульоз
 • E. Демодекоз
95.   Досліджуваний проходить функціональне дослідження у стані спокійної бадьорості із закритими очима. Який ритм електроенцефалограми переважно буде у нього реєструватися у потиличній ділянці?
 • A. Альфа
 • B. Тета
 • C. Гамма
 • D. Дельта
 • E. Бета
96.   Дівчинка 11-ти років часто хворіє на гострі респіраторні інфекції, після яких спостерігаються множинні точкові крововиливі в місцях тертя одягу. Гіповітаміноз якого вітаміну має місце в дівчинки?
 • A. В2
 • B. A
 • C. Ві
 • D. Вб
 • E. C
97.   У процесі звапнування міжклітинної речовини кісткової тканини вздовж колагенових волокон відкладаються кристали гідроксиапатиту. Для реалізації цього процесу необхідна присутність у міжклітинній речовині лужної фосфатази. Яка клітина продукує цей фермент?
 • A. Хондроцит
 • B. Остеобласт
 • C. Остеокласт
 • D. Остеоцит
 • E. Хондробласт
98.   Під час аускультації хворого попросили глибоко дихати. Після 10 дихальних рухів хворий знепритомнів, що пов’язано з:
 • A. Респіраторним ацидозом
 • B. Зменшенням кисневої ємності крові
 • C. Еритроцитозом
 • D. Респіраторним алкалозом
 • E. Еритропенією
99.   При лабораторному обстеженні у хворого виявили стеаторею. Вкажіть фермент, недостатність дії якого призвела до цього симптому?
 • A. Амілаза
 • B. Хімотрипсин
 • C. Пепсин
 • D. Лактаза
 • E. Ліпаза
100.   Під час пресинтетичного періоду мітотичного циклу у клітині було порушено синтез ферменту ДНК-залежної-ДНК-полімерази. До яких наслідків це може призвести?
 • A. Порушення цитокінезу
 • B. Скорочення тривалості мітозу
 • C. Порушення формування веретена поділу
 • D. -
 • E. Порушення реплікації ДНК
101.   У людини збільшений об’єм циркулюючої крові та зменшений осмотичний тиск плазми. Це супроводжується збільшенням діурезу, перш за все, внаслідок зменшеної секреції такого гормону:
 • A. Вазопресин
 • B. Альдостерон
 • C. Натрійуретичний
 • D. Ренін
 • E. Адреналін
102.   Чоловік повернувся з Лівану. Через деякий час він відчув 6іль і важкість у промежині і надлобковій ділянці. При обстежені йому було встановлено діагноз - урогенітальний ши-стосомоз. Яким шляхом він міг заразитися?
 • A. Недостатньо просолена риба
 • B. Недосмажене м’ясо великої рогатої худоби
 • C. Недоварене м’ясо раків і крабів
 • D. Купання у заражених водоймах
 • E. Через немиті овочі та фрукти
103.   У школярів 1-2 класів деяких регіонів Західної України при профо-гляді виявили крейдоподібні смужки і плями темно-жовтого, коричневого, аж до чорного кольору на емалі коронок центральних і бічних різців, частіше верхньої щелепи. У 1/3 дітей зуби крихкі, ламкі, з ерозіями, місцями з відламом окремих ділянок коронки. Про яке захворювання зубів слід думати?
 • A. Гіпоплазія зубів
 • B. Гіперплазія зубів
 • C. Флюороз
 • D. Клиноподібні дефекти зубів
 • E. Некроз твердих тканин зубів
104.   До уролога звернувся чоловік 58-ми років зі скаргами на різкі болі при сечовиділенні та зменшення кількості сечі. Лікар припустив наявність сечокам’яної хвороби. В якій частині чоловічої уретри найбільш імовірне затримання каміння?
 • A. Pars intramuralis
 • B. Pars membranacea
 • C. Pars prostatica
 • D. Pars spongiosa
 • E. Pars pelvina
105.   У чоловіка 30-ти років при гістологічному дослідженні біоптату з шийного лімфатичного вузла виявлені гранульоми, які складаються з епітеліоїдних, лімфоїдних, багатоядерних гігантських клітин типу Пирогова-Лангханса. У центрі гранульом визначається некроз. Який збудник потрібно виявити в зоні некрозу для підтвердження діагнозу?
 • A. Бацила Волковича-Фріша
 • B. Сальмонела
 • C. Стафілокок
 • D. Мікобактерія Коха
 • E. Бліда трепонема
106.   У хворого запальний процес у крилопіднебінній ямці. !нфекція поширилась в носову порожнину. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція?
 • A. Foramen sphenopalatinum
 • B. Foramen rotundum
 • C. Canalis palatinus major
 • D. Canalis palatinus minor
 • E. Canalis ptherygoideus
107.   При повторній постановці реакції аглютинації Відаля виявлено наростання у сироватці хворого титрів антитіл до О-антигенів S.typhi з 1:100 до 1:400. Як можна розцінити отри- мані результати?
 • A. Раніше перехворів на черевний тиф
 • B. Хворіє на черевний тиф
 • C. Є хронічним носієм черевнотифозних мікробів
 • D. Є гострим носієм черевнотифозних мікробів
 • E. Раніше був щеплений проти черевного тифу
108.   При остеохондрозі хребта перетискається судина, яка проходить через поперечні отвори шийних хребців. Яка це артерія?
 • A. Задня мозкова
 • B. Хребтова
 • C. Потилична
 • D. Внутрішня сонна
 • E. Зовнішня сонна
109.   Для нормального перебігу процесу реплікації потрібні тимідилові нуклеотиди, синтез яких відбувається за участю тимідилатсинтетази, в яко- сті коферменту використовується:
 • A. Нікотинамідаденіндинуклеотид
 • B. Метилентетрагідрофолат
 • C. Піридоксальфосфат
 • D. Тіаміндифосфат
 • E. Карбоксибіотин
110.   Хворому 28-ми років на бактеріальну пневмонію призначили курс лікування еритроміцином. Відомо, що його антибактеріальні властивості зумовлені здатністю цього середника сполучатися з вільною 50S-субодиницею рибосоми. Синтез яких речовин блокує цей антибіотик у бактеріальних клітинах?
 • A. Жири
 • B. Білки
 • C. РНК
 • D. Полісахариди
 • E. ДНК
111.   Бактеріолог при досліджєнні крові та слизу із носоглотки дотримувався певних заходів щодо збереження збудників у матеріалі. При бактеріо-скопічному дослідженні встановлено наявність грамнегативних коків, які нагадують кавові зерна і розташовані парами, або тетрадами. Назвіть збудника, який був ізольований бактеріологом:
 • A. Neisseria gonorrhoeae
 • B. Acinetobacter calcoaceticus
 • C. Staphilococcus aureus
 • D. Neisseria meningitidis
 • E. Moraxella lacunata
112.   У хворого після курсу лікування атеросклерозу в плазмі крові лабораторно доведено збільшення рівня ан-тиатерогенної фракції ліпопротеїнів. Збільшення рівня яких ліпопротеїнів підтверджує ефективність терапії захворювання?
 • A. ЛПДНЩ
 • B. ЛПНЩ
 • C. ЛПВЩ
 • D. ЛППЩ
 • E. Хіломікрони
113.   Хворому призначили антибіотик хлорамфенікол (левомецитин), який порушує у мікроорганізмів синтез білка шляхом гальмування процесу:
 • A. Транскрипції
 • B. Елонгації трансляції
 • C. Утворення полірибосом
 • D. Ампліфікації генів
 • E. Процесінгу
114.   У експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок симпатичних волокон, що іннерву-ють під’язикову слинну залозу. У результаті з фістули протоки залози виділяється:
 • A. Слина не виділяється
 • B. Мало рідкої слини
 • C. -
 • D. Мало в’язкої слини
 • E. Багато рідкої слини
115.   У хворого 25-ти років спостерігається напад ядухи, експіраторна задишка, досить гучне, свистяче дихання. У акті дихання беруть участь допоміжні м’язи, над легенями вислуховуються сухі, свистячі хрипи. Головним механізмом у розвитку нападу є:
 • A. Порушення діяльності центральної нервової системи
 • B. Ацидоз
 • C. Зростання вмісту простагландину Е
 • D. Порушення кровообігу в легенях
 • E. Спазм дрібних бронхів та бронхіол
116.   При гістологічному дослідженні стінки кісти, що локалізується у ділянці верхньої щелепи, встановлено, що стінка кісти з середини вистелена багатошаровим плоским епітелієм з підлеглою грануляційною тканиною з лімфолейкоцитарною інфільтрацією. Зовнішній шар представлений пухкою волокнистою сполучною тканиною, оточеною рубцевою фіброзною тканиною. Ці дані є підставою для встановлення такого діагнозу:
 • A. Проста гранульома
 • B. Кістогранульома
 • C. Кератокіста
 • D. Епітеліальна гранульома
 • E. Амелобластома
117.   У хворої 63-х років стався напад миготливої аритмії. При обстеженні лікар виявив гіпотонію (АТ- 80/45 мм рт.ст). Який препарат можна призначити разом з антиаритмічним для попередження колапсу?
 • A. Етимізол
 • B. Теофілін
 • C. Кофеїн-бензоат натрію
 • D. Мезатон
 • E. Адреналін
118.   Сімейний лікар призначив хворому 53-х років для лікування хронічної серцевої недостатності дигоксин. Через 1 місяць виявив симптоми глікозидної інтоксикації. Який препарат необхідно призначити для усунення інтоксикації?
 • A. Мезатон
 • B. Унітіол
 • C. Аміназин
 • D. Ціанокобаламін
 • E. Морфіну гідрохлорид
119.   В яких лімфатичних вузлах може розвиватися запальна реакція при гінгівіті (запаленні слизової оболонки ясен)?
 • A. Nodi cervicales laterales
 • B. Nodi parotidei superficiales
 • C. Nodi submandibulares
 • D. Nodi parotidei profundi
 • E. Nodi supraclaviculares
120.   Через 8 днів після опромінення у ліквідатора аварії на АЕС розвинулись виразково-некротичні зміни у порожнині рота. У крові: ер-3,2 • 1012/л, ретикулоцитів 0,0l%, Hb-60 г/л, лейк.- 2,3- 109/л, тромбоцитів 50 тис/л. Для якого періоду променевої хвороби характерні описані зміни?
 • A. Період уявного благополуччя
 • B. Період розвинутих клінічних ознак
 • C. Закінчення хвороби
 • D. Прихований період
 • E. Період первинних реакцій
121.   Оперативно висічена сполучна тканина деформованого мітрального клапану при забарвленні гематоксиліном та еозином дає базофільну реакцію, а під впливом толуїдинового синього фарбується в бузковий колір (метахромазія). Які зміни сполучної тканини виявляються такими типами реакцій?
 • A. Фібриноїдний некроз сполучної тканини
 • B. Гіаліноз
 • C. Набряк сполучної тканини
 • D. Петрифікація
 • E. Мукоїдний набряк
122.   У жінки 36-ти років на рентгенограмі біля кореня 15 зуба визначається новоутворення щільної консистенції з чіткими межами. Біопсія показала, що воно складається з ділянок незрілого цементу. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Амелобластома
 • B. Остеобластокластома
 • C. Остеома
 • D. Цементома
 • E. Остеоїдостеома
123.   У пацієнта 28-ми років із синдромом Іценка-Кушинга виявлені гіперглікемія, глюкозурія. Основним механізмом гіперглікемії у даного хворого є стимуляція:
 • A. Всмоктування глюкози в кишечнику
 • B. Синтезу глікогену
 • C. Ілікогенолізу в м’язах
 • D. Ілікогенолізу в печінці
 • E. Ілюконеогенезу
124.   У хворого, що страждає на стрептококову інфекцію, розвинувся геморагічний діатез. Яка причина підвищеної кровоточивості?
 • A. Збільшення кількості калікреїну в плазмі крові
 • B. Збільшення кількості гепарину в плазмі крові
 • C. Нестача вітаміну С
 • D. Посилений фібриноліз
 • E. Нестача вітаміну А
125.   У хворого 19-ти років після видалення верхнього лівого присередньо-го різця виникла кровотеча з комірки. Яка артерія зумовила кровотечу?
 • A. Висхідна піднебінна
 • B. Передня верхня коміркова
 • C. Низхідна піднебінна
 • D. Задня верхня коміркова
 • E. Нижня коміркова
126.   При окисленні вуглеводів, ліпідів утворюється велика кількість енергії, основна частина якої утворюється завдяки окисленню ацетил-КоА. Скільки молекул АТФ утворю- ється при повному окисненні однієї молекули ацетіл-КоА?
 • A. 8
 • B. 24
 • C. 12
 • D. 38
 • E. 36
127.   З метою масового обстеження студентів на носійство S.aureus перед виробничою практикою у дитячому відділенні клінічної лікарні було використано елективне середовище з метою отримання чистої культури цього збудника. Яке з перерахованих середовищ було використано?
 • A. Жовтково-сольовий агар
 • B. М’ясо-пептонний агар
 • C. Середовище Ендо
 • D. Кров’яний телуритовий агар
 • E. Середовище Вільсона-Блера
128.   При огляді порожнини рота на слизовій оболонці язика виявлена щільна біла пляма 1 см у діаметрі, що трохи потовщує поверхню органа. Мікроскопічно: в ділянці ураження багатошаровий плоский зроговілий епітелій з гіперплазією базального і зернистого шарів, з явищами гіпер-кератозу та акантозу, в дермі - лім-фогістіоцитарний інфільтрат. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Еритроплакія
 • B. Папілома
 • C. Плоскоклітинний рак зі зроговінням
 • D. Лейкоплакія
 • E. Плоскоклітинний рак без зроговіння
129.   Після введення лідокаїну в хворого 25-ти років з’явились задишка, бронхоспазм, різко знизився кров’яний тиск, що вимагало від лікаря-стоматолога застосування засобів негайної допомоги. Який механізм лежить в основі таких явищ?
 • A. Алергічні цитотоксичні реакції
 • B. Ефекти, зумовлені Т-кілерами
 • C. Гіперчутливість, зумовлена Т-лімфоцитами
 • D. Явище ідіосинкразії
 • E. Алергічні реакції за участю IgE
130.   Який препарат слід призначити для лікування хворій 54-х років з хронічною серцевою недостатністю, що супроводжується тахіаритмією та набряками?
 • A. Аміодарон
 • B. Дигоксин
 • C. Метопролол
 • D. Анаприлін
 • E. Спіронолактон
131.   У постраждалого 46-ти років визначається перелом у ділянці внутрішньої поверхні лівого гомілковосту-пневого суглоба. Де найбільш імовірно відбувся перелом?
 • A. Надп’яткова кістка
 • B. Нижня третина малогомілкової кістки
 • C. Медіальна кісточка
 • D. П’яткова кістка
 • E. Латеральна кісточка
132.   У людини спостерігається зменшення компактної і губчастої речовин кісткової тканини, що проявляється у зміні лицьового відділу черепа, з’являється сивина, шкіра втрачає еластичність. На якому етапі онтогенезу виникають ці зміни?
 • A. Дитинство
 • B. Підлітковий вік
 • C. Старечий вік
 • D. Грудний вік
 • E. Юнацький вік
133.   Хвора поступила в клініку на обстеження. З дитинства відмічалось зниження гемоглобіну до 90-95 г/л. Лікування препаратами заліза було неефективним. У крові: ер- 3,21012/л, Hb- 85 г/л, КП- 0,78. В мазку: ані-зоцитоз, пойкілоцитоз, мішенеподі-бні еритроцити, ретикулоцити -16%. Поставлений діагноз - таласемія. До якого виду гемолітичних анемій можна віднести дане захворювання?
 • A. Спадкова ферментопатія
 • B. Спадкова мембранопатія
 • C. Набута мембранопатія
 • D. Набута ферментопатія
 • E. Спадкова гемоглобінопатія
134.   У хворого 35-ти років з ураженням одного із відділів ЦНС спостерігається порушення координації та амплітуди рухів, тремтіння м’язів під час виконання довільних рухів, порушення тонусу м’язів. Який із відділів ЦНС уражений?
 • A. Мозочок
 • B. Проміжний мозок
 • C. Довгастий мозок
 • D. Передній мозок
 • E. Середній мозок
135.   Хворому 37-ми років для обстеження очного дна був призначений атропіну сульфат у вигляді очних крапель, після чого для відновлення акомодації закрапали розчин пілокарпіну гідрохлориду, що не дало бажаного результату. Що спричинило відсутність ефекту?
 • A. Тахіфілаксія
 • B. Звикання
 • C. Двосторонній антагонізм
 • D. Синергізм
 • E. Односторонній антагонізм
136.   З випорожнень хворої дитини 6-місячного віку, яка знаходилась на штучному вигодовуванні, виділена культура кишкової палички з антигенною структурою 0-111. Який діагноз можна поставити?
 • A. Харчове отруєння
 • B. Колі-ентерит
 • C. Гастроентерит
 • D. Холєроподі6нє захворювання
 • E. Дизєнтєрієподі6нє захворювання
137.   Рибалка наловив риби із річки, трошки підсмажив її на вогнищі і з’їв, майже напівсиру. Через декілька тижнів потому в нього з’явились ознаки ураження печінки і підшлункової залози. Лабораторний аналіз фекалій показав наявність дрібних яєць гельмінта. Яким трематодозом ймовірно заразився рибалка?
 • A. Опісторхоз
 • B. Дикроцеліоз
 • C. Фасціольоз
 • D. Шистосомоз
 • E. Парагонімоз
138.   У хворого 67-ми років, що страждає на атеросклероз, з’явився 6іль у правій стопі. Стопа збільшена в розмірі, шкірні покриви чорного кольору, мацеровані, демаркаційна зона не виражена. Про який патологічний процес у стопі можна думати?
 • A. Нома
 • B. Волога гангрена
 • C. Коагуляційний некроз
 • D. Суха гангрена
 • E. Секвестр
139.   У людини артеріальний тиск становить: систолічний - 90 мм рт.ст., ді-астолічний - 70 мм рт.ст. Зменшення якого з наведених факторів найімовірніше обумовило таку величину артеріального тиску?
 • A. Розтяжність аорти
 • B. Насосна функція лівого серця
 • C. Насосна функція правого серця
 • D. Загальний периферичний опір
 • E. Тонус судин
140.   У дитячому відділенні інфекційної клініки хлопчику 4-х років поставлено діагноз "дифтерія". Який препарат потрібно ввести хворому в першу чергу?
 • A. Протидифтерійна антитоксична сироватка
 • B. Дифтерійний анатоксин
 • C. TABt
 • D. АКДП
 • E. АДП
141.   При функціональному виснаженні нейрона спостерігається ти-гроліз - просвітлення нейроплазми внаслідок розпаду базофільної субстанції. Зі зміною якої органели пов’язане це явище?
 • A. Комплекс Іольджі
 • B. Гранулярна ендоплазматична сітка
 • C. Лізосоми
 • D. Мітохондрії
 • E. Нейрофібрили
142.   Хворий 41-го року звернувся до офтальмолога для обстеження очного дна. В кон’юнктивальний мішок ока лікар закрапав розчин, який викликав розширення зіниці і параліч акомодації. Розчин якого препарату закрапали в око?
 • A. Іалантаміну гідробромід
 • B. Фурацилін
 • C. Пілокарпіну гідрохлорид
 • D. Атропіну сульфат
 • E. Прозерин
143.   До приймального відділення був доставлений хворий 56-ти років у непритомному стані з вираженим пригніченням дихання та серцевої діяльності, зниженням сухожильних рефлексів. За словами супроводжуючої його дружини, останнім часом він страждав на безсоння та приймав на ніч снодійні засоби. Який лікарський препарат необхідно ввести хворому для невідкладної допомоги?
 • A. Бемегрид
 • B. Протаміну сульфат
 • C. Унітіол
 • D. Атропіну сульфат
 • E. Дипіроксим
144.   До приймальної медико-генетичної консультації звернулась пацієнтка. При огляді виявились наступні симптоми: трапецієподібна шийна складка (шия "сфінкса"), широка грудна клітка, слабо розвинені молочні залози. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Синдром Патау
 • B. Синдром "крику кішки"
 • C. Синдром Мориса
 • D. Синдром Шерешевського-Тернера
 • E. Синдром Клайнфельтера
145.   Жінка 35-ти років хворіє на ВІЛ-інфекцію на стадії СНІД. На шкірі нижніх кінцівок, слизової оболонки піднебіння з’явились рудувато-червоні плями, яскраво-червоні вузлики різних розмірів. Один з вузликів взято на гістологічне дослідження. Виявлено багато хаотично розташованих тонкостінних судин, вистелених ендотелієм, пучки веретеноподібних клітин з наявністю гемосиде-рину. Яка пухлина розвинулась у хво- рої?
 • A. Лімфангіома
 • B. Саркома Капоші
 • C. Фібросаркома
 • D. Гемангіома
 • E. Лімфома Беркіта
146.   При огляді ротової порожнини у пацієнта 22-х років спостерігається нахил вперед верхніх та нижніх зубів, з перекриттям нижніх зубів верхніми. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?
 • A. Біпрогнатія
 • B. Прогенія
 • C. Прямий прикус
 • D. Закритий прикус
 • E. Ортогнатія
147.   Лікар, мікроскопуючи мазок крові, що забарвлений за Романовським, виявив найпростіші у формі півмісяця, протоплазма яких вакуолізована і забарвлена у блакитний колір, а ядро - у червоний. Які найпростіші найбільш імовірно були у крові?
 • A. Трипаносоми
 • B. Балантидії
 • C. Токсоплазми
 • D. Лейшманії
 • E. Лямблії
148.   У хворого в обох щелепах рентгенологічно виявлено численні дефекти у вигляді гладкостінних округлих отворів. При гістологічному дослідженні - явища остеолізису і остео-порозу при явищах слабкого кістко-утворення. В сечі хворого знайдено білок Бенс-Джонса. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Хронічний мієлолейкоз
 • B. Гострий мієлолейкоз
 • C. Гострий недиференційований лейкоз
 • D. Хронічний еритромієлоз
 • E. Мієломна хвороба
149.   Чоловіка 29-ти років непокоїть різкий 6іль шкіри обличчя. Який нерв уражений?
 • A. Окоруховий
 • B. Блукаючий
 • C. Трійчастий
 • D. Язикоглотковий
 • E. Лицевий
150.   Студентка 18-ти років має масу тіла 50 кг. Робочий (загальний) обмін студентки складає 11 000 кДж/д. Якою повинна бути калорійність харчового раціону студентки, якщо вона не хоче змін маси тіла?
 • A. 12 000 -13 000 кДж/д
 • B. 10 500 -11 500 кДж/д
 • C. 9 000 -10 000 кДж/д
 • D. 11 000 -12 000 кДж/д
 • E. 10 000 -11 000 кДж/д
151.   Виділення гормонів кори на-днирників регулюється АКТГ аде-ногіпофізу. Які гормони виділяються наднирниками при дії останнього?
 • A. Глюкокортикоїди
 • B. Мінералокортикоїди
 • C. Простагландини
 • D. Андрогени
 • E. Катехоламіни
152.   При огляді ротової порожнини пацієнта 47-ми років стоматолог звернув увагу, що його язик має грубі гіпертрофовані сосочки, глибокі борозни. Лікар порадив хворому звернутися до гастроентеролога. При обстеженні з’ясувалося, що у нього значно підвищена кислотність шлункового соку. Гіперфункцією яких клі- тин у залозах слизової оболонки шлунка переважно обумовлений цей стан?
 • A. Парієтальні екзокриноцити власних залоз шлунка
 • B. Екзокриноцити шлункових залоз
 • C. Келихоподібні клітини
 • D. Екзокринні панкреатоцити
 • E. Додаткові мукоцити
153.   Пацієнт 39-ти років із захворюванням першого верхнього різця зліва скаржиться на сильні болі шкіри в ділянці надбрівної дуги з того ж боку. Які рефлекси спричиняють вказані реакції?
 • A. Сомато-вісцеральні
 • B. Пропріоцептивні
 • C. Вісцеро-вісцеральні
 • D. Вісцеро-соматичні
 • E. Вісцеро-дермальні
154.   Лікар виконує передній серединний розтин шиї для термінової трахеотомії. Про можливе пошкодження якої судини він повинен пам’ятати?
 • A. Vjugularis interna
 • B. Vthyroidea media
 • C. Vfacialis
 • D. Arcus venosus juguli
 • E. Vjugularis externa
155.   У пацієнта 46-ти років у ділянці 4 премоляра виявлено пухлину сіруватого кольору При гістологічному дослідженні: пухлина складається із острівців проліферуючего одонто-генного епітелію і пухкої тканини, яка нагадує тканину зубного сосочка сполучної тканини. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний?
 • A. Одонтоамелобластома
 • B. Амелобластична фіброма
 • C. Одонтогенна фіброма
 • D. Одонтогенна міксома
 • E. Амелобластична одонтосаркома
156.   Екзотоксин дифтерійної палички обробили 0,3-0,4% формаліном і витримали 30 днів у термостаті при температурі 40oC. Який препарат був отриманий у результаті проведених маніпуляцій?
 • A. Анатоксин
 • B. Лікувальна сироватка
 • C. Антитоксин
 • D. Діагностикум
 • E. Діагностична сироватка
157.   Хворому з печінковою недостатністю проведено дослідження електрофоретичного спектру білків сироватки крові. Які фізико-хімічні властивості білкових молекул лежать в основі цього методу?
 • A. Нездатність до діалізу
 • B. Гідрофільність
 • C. Здатність набрякати
 • D. Наявність заряду
 • E. Оптична активність
158.   В лабораторії вивчали вірулентність збудника дифтерії. При цьому проводили внутрішньоочеревен-не зараження лабораторних тварин. В ході експерименту встановлена доза бактерій, яка викликає загибель 95% тварин. Яку одиницю вимірювання вірулентності визначали в лабораторії?
 • A. DLM
 • B. DCL
 • C. ВД
 • D. LD 5
 • E. LD50
159.   При обстеженні дівчини 18-ти років знайдені наступні ознаки: недорозвинення яєчників, широкі плечі, вузький таз, вкорочення нижніх кінцівок, "шия сфінкса", розумовий розвиток не порушений. Встановлено діагноз: синдром Шерешевського-Тернера. Яке хромосомне порушення у хворої?
 • A. Моносомія Х
 • B. Трисомія 13
 • C. Трисомія 18
 • D. Нульсомія Х
 • E. Трисомія Х
160.   Для попередження сезонного підйому захворюваності на грип у лікувальних закладах міста санепідстан-ція зобов’язала провести імунізацію медпрацівників. Яким із перелічених препаратів слід проводити імунізацію?
 • A. Інтерферон
 • B. Ремантадин
 • C. Субодинична вакцина
 • D. Іамма-глобулін
 • E. Амантадин
161.   У кішки під час експерименту подразнюють периферичний відрізок блукаючого нерва. Які з наве- дених змін будуть спостерігатися при цьому?
 • A. Зменшення частоти серцевих скорочень
 • B. Розширення бронхів
 • C. Розширення зіниць
 • D. Збільшення частоти дихання
 • E. Збільшення частоти серцевих скорочень
162.   У хворого 28-ми років верхня щелепа розширилась, потовщилась, деформуючи обличчя. При біопсії спостерігається волокниста фіброзна тканина, серед якої визначаються малозвапнені кісткові балки примітивної будови та остеоїдні балочки. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Ревматоїдний артрит
 • B. Остеомієліт
 • C. Моноосальна фіброзна дисплазія
 • D. Поліосальна фіброзна дисплазія
 • E. Херувізм
163.   До медико-генетичної консультації звернувся чоловік з кольоровою сліпотою. Це зчеплена з Х-хромосомою рецесивна ознака. Яка імовірність появи в його родині дітей-дальтоників, якщо в генотипі його дружини такий алель відсутній?
 • A. 75%
 • B. 100%
 • C. 0%
 • D. 25%
 • E. 50%
164.   Піддослідному собаці ввели гормон, що призвело до збільшення швидкості клубочкової фільтрації за рахунок розширення приносної артеріоли і зменшення реабсорбції іонів натрію і води в канальцях нефрона. Який гормон було введено?
 • A. Передсердний натрійуретичний
 • B. Тестостерон
 • C. Тироксин
 • D. Адреналін
 • E. Окситоцин
165.   Мембранний потенціал спокою клітини змінився з -85 мВ до -90 мВ. Причиною цього може бути активація таких каналів мембрани клітини:
 • A. Калієві
 • B. Калієві та натрієві
 • C. Калієві та кальцієві
 • D. Натрієві
 • E. Кальцієві
166.   У жінки 32-х років запалення ясен супроводжується їх гіпоксією. Утворення якого метаболіту вуглеводного обміну значно збільшується при цьому в тканинах пародонта?
 • A. Лактат
 • B. Рибозо-5-фосфат
 • C. Глікоген
 • D. НАДФ-Н
 • E. Глюкозо-6-фосфат
167.   При гістологічному дослідженні біоптату, отриманого із нижньої третини стравоходу 67-річного чоловіка із симптомами тривалого рефлюксу шлункового вмісту, виявлено наступні зміни: у слизовій оболонці на місці багатошарового плоского епітелію визначається одношаровий залозистий призматичний епітелій з ознаками продукції слизу. Вкажіть патологічний процес, який виник у слизовій оболонці:
 • A. Метаплазія
 • B. Гіпертрофія
 • C. Регенерація
 • D. Гіперплазія
 • E. Організація
168.   При обстеженні хворого 40-ка років виявлено опущення верхньої повіки, розхідну косоокість, розширення зіниці, обмеженість рухливості очного яблука. Який нерв пошкоджений?
 • A. Відвідний
 • B. Окоруховий
 • C. Блоковий
 • D. Зоровий
 • E. Очний
169.   До жіночої консультації звернулася жінка 26-ти років, у якої було два мимовільні викидні. Яке протозойне захворювання могло спричинити не-виношування вагітності?
 • A. Токсоплазмоз
 • B. Трипаносомоз
 • C. Трихомонадоз
 • D. Лямбліоз
 • E. Лейшманіоз
170.   У хворого 27-ми років із стрептококовою інфекцією після видалення зуба спостерігалась дифузна кровотеча, яка є наслідком:
 • A. Порушенням коагуляційної системи
 • B. Порушенням обміну кальцію
 • C. Недостатністю антикоагулянтів
 • D. Гіповітамінозом вітаміну К
 • E. Активації фібринолізу
171.   До відділення хірургічної стоматології надійшла новонароджена дівчинка, яка при смоктанні починала поперхуватись. При обстеженні виявлена розщілина твердого піднебіння, яка була наслідком незрощен-ня середнього лобового відростка з верхньощелепним відростком I-ої зябрової дуги. Розщілина знаходилась у піднебінні між:
 • A. Processus palatinus maxillae et lamina horizontalis os palatinum
 • B. Os incisivum et processus palatinus maxillae
 • C. В дїлянщ canalis incisivus
 • D. Processus palatinus maxillae dextrae et sinistrae
 • E. Lamina horizontalis os palatinum dextrum et sinistrum
172.   В гістологічному препараті молочного зуба дитини визначається гіпоплазія (недорозвинення) емалі. З діяльністю яких клітин пов’язані ці порушення?
 • A. Зовнішні емалеві клітини
 • B. Клітини проміжного шару емалевого органу
 • C. Внутрішні емалеві клітини
 • D. Клітини пульпи емалевого органу
 • E. Одонтобласти
173.   На розтині тіла 68-річної жінки, що померла від гострої серцевої недостатності, у задній стінці лівого шлуночка серця виявлена ділянка неправильної форми, розмірами 6,5х4,5 см, в’яла, блідо-жовтуватого кольору, оточена зоною гіперемії. Як розцінив патологоанатом виявлені зміни?
 • A. Післяінфарктний кардіосклероз
 • B. Вогнищевий міокардит
 • C. Гострий інфаркт міокарда
 • D. Дифузний кардіосклероз
 • E. Аневризма серця
174.   У хворого на прийомі у стоматолога виник пароксизм тахікардії. Який з названих засобів слід використати для його купірування?
 • A. Нітрогліцерин
 • B. Верапаміл
 • C. Дифенін
 • D. Ізадрин
 • E. Атропін
175.   Хворий 46-ти років знаходиться в урологічному відділенні з приводу загострення хронічного циститу. Який з антисептичних засобів можна застосувати для промивання сечового міхура?
 • A. Ко-тримоксазол
 • B. Брильянтовий зелений
 • C. Розчин йоду спиртовий
 • D. Перекис водню
 • E. Фурацилін
176.   У дитини 12-ти років низький зріст при непропорційній будові тіла і розумовій відсталості. Недостатня секреція якого гормону може бути причиною таких порушень?
 • A. Соматотропін
 • B. Кортизол
 • C. Інсулін
 • D. Тироксин
 • E. Глюкагон
177.   У новонародженої дитини протягом першої доби педіатр помітив відсутність акту дефекації. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?
 • A. Заяча губа
 • B. Атрезія стравоходу
 • C. Дивертикул стравоходу
 • D. Дивертикул порожньої кишки
 • E. Атрезія заднього проходу
178.   Дитина 10-ти років під час гри порізала ногу відламком скла і була направлена у поліклініку для введення протиправцевої сироватки. З метою попередження розвитку анафілактичного шоку лікувальну сироватку вводили за Безредкою. Який механізм лежить в основі подібного способу гіпосенсибілізації організму?
 • A. Стимуляція синтезу антиген-специфічних IgG2
 • B. Стимуляція імунологічної толерантності до антигену
 • C. Зв’язування фіксованих на опасистих клітинах IgE
 • D. Зв’язування рецепторів до IgE на опасистих клітинах
 • E. Блокування синтезу медіаторів опасистих клітин
179.   У препараті в одному з судин мі-кроциркуляторного русла середня оболонка утворена 1-2 шарами гладеньких міоцитів, які розташовані поодинці і мають спіралеподібний напрямок. Зовнішня оболонка представлена тонким шаром пухкої сполучної тканини. Вкажіть вид судини:
 • A. Артеріоловенулярний анастомоз
 • B. Венула
 • C. Капіляр
 • D. Артеріола
 • E. Посткапіляр
180.   У спекотну погоду в гарячих приміщеннях для нормалізації мікроклімату часто використовують вентилятори. При цьому посилюється віддача тепла тілом людини, перш за все, таким шляхом:
 • A. Випаровування
 • B. Теплопроведення
 • C. Радіація
 • D. Конвекція
 • E. Кондукція
181.   Перекомбінація генетичного матеріалу досягається декількома механізмами, одним з яких є кросинговер. На якій стадії профази першого мейотичного поділу він відбувається?
 • A. Диплонеми
 • B. Зигонеми
 • C. Лептонеми
 • D. Діакінезу
 • E. Пахінеми
182.   Еритроцити людини не містять мітохондрій. Який основний шлях утворення АТФ в цих клітинах?
 • A. Анаеробний гліколіз
 • B. Окиснювальне фосфорилювання
 • C. Аденілаткіназна реакція
 • D. Креатинкіназна реакція
 • E. Аеробний гліколіз
183.   У хворого 37-ми років після автомобільної катастрофи АТ- 70/40 мм рт.ст. Хворий у непритомному стані. За добу виділяє близько 300 мл сечі. Який механізм порушення сечоутво-рення у даному випадку?
 • A. Зменшення канальцевої секреції
 • B. Посилення клубочкової фільтрації
 • C. Зменшення клубочкової фільтрації
 • D. Зменшення канальцевої реабсорбції
 • E. Посилення канальцевої реабсорбції
184.   Епідеміологічне дослідження розповсюдження пухлин виявило високу кореляцію розвитку пухлин легень з тютюнопалінням. З дією якого хімічного канцерогену найбільш імовірно пов’язано виникнення даного виду патології?
 • A. Ортоаміноазотолуол
 • B. Афлатоксин
 • C. Діетілнітрозамін
 • D. Метилхолантрен
 • E. 3,4-бензпірен
185.   У людини після довільної тривалої затримки дихання збільшилися частота й глибина дихання. Які зміни в крові стали причиною цього?
 • A. Підвищення pCO2
 • B. Підвищення pH
 • C. Зниження pCO2
 • D. Зниження pO2
 • E. Підвищення pO2
186.   Чоловік 60-ти років страждає на атеросклероз судин головного мозку. При обстеженні виявлена гіперліпі-демія. Вміст якого класу ліпопротеї-дів найбільш імовірно буде підвищений при дослідженні сироватки крові?
 • A. Ліпопротеїди низької щільності
 • B. Хіломікрони
 • C. Комплекси жирних кислот з альбумінами
 • D. Холестерин
 • E. Ліпопротеїди високої щільності
187.   При гістологічному дослідженні печінки визначається різке порушення часточкової будови з інтенсивним фіброзом і формуванням вузлів регенерації. Мікроскопічно: проліферація гепатоцитів, поява несправжніх часточок, дистрофія і некроз гепато-цитів. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Жировий гепатоз
 • B. Цироз печінки
 • C. Вірусний гепатит
 • D. Прогресуючий масивний некроз печінки
 • E. Алкогольний гепатит
188.   У хворого 48-ми років з обшир-ним інфарктом міокарда розвинулась серцева недостатність. Який патогенетичний механізм сприяв розвитку серцевої недостатності у хворої?
 • A. Перевантаження тиском
 • B. Перевантаження об’ємом
 • C. Реперфузійне ураження міокарда
 • D. Гостра тампонада серця
 • E. Зменшення маси функціонуючих міокардіоцитів
189.   При лікуванні сіалоаденітів (запалення слинних залоз) використовують препарати вітамінів. Який із наведених вітамінів відіграє важливу роль в антиоксидантному захисті?
 • A. Піридоксин
 • B. Тіамін
 • C. Токоферол
 • D. Рибофлавін
 • E. Пантотенова кислота
190.   У хворого на цукровий діабет відзначається високий рівень гіперглікемії, кетонурія, глюкозурія. Гіпер-стенурія і поліурія. Яка форма порушення кислотно-основної рівноваги має місце у даній ситуації?
 • A. Видільний алкалоз
 • B. Газовий ацидоз
 • C. Метаболiчний алкалоз
 • D. Газовий алкалоз
 • E. Метаболічний ацидоз
191.   У хворого 31-го року після лікування флегмони щоки (через поріз під час гоління), довгий час були збільшені реґіонарні підщелепні лімфовузли. Біопсія одного з них виявила повнокров’я, набряк у корковому, мозковому шарах, в розширених центрах фолікулів -макрофагально-плазмоцитарна інфільтрація. В імунограмі - збільшений вміст В-лімфоцитів при зниженні рівня Т-лімфоцитів. Яка патологія в лімфовузлах?
 • A. -
 • B. Гіперплазія лімфовузла
 • C. Лімфаденіт
 • D. Лімфогрануломатоз
 • E. Лімфосаркома
192.   У хворого 69-ти років на шкірі в ділянці нижньої повіки з’явилося невелике бляшкоподібне утворення, з послідуючим виразкуванням, яке було оперативно видалене. При мікроскопічному дослідженні утворення: в дермі шкіри комплекси з атипових епітеліальних клітин, на периферії утворень клітини розташовані перпендикулярно до базальної мембрани. Клітини темні, призматичної полігональної форми; ядра гіперхромні з частими мітозами. Іноді зустрічаються утворення, подібні до волосяного фолікула. Яка гістологічна форма рака у хворого?
 • A. Недиференційований
 • B. Плоскоклітинний з ороговінням
 • C. Базально-клітинний
 • D. Аденокарцинома
 • E. Плоскоклітинний без ороговіння
193.   На прийомі у лікаря-стоматолога у хворого 37-ми років з хронічним холециститом на фоні жовчнокам’яної хвороби розвинувся гострий напад болю у правому підребер’ї. Які препарати найбільш раціонально призначити?
 • A. Анальгін
 • B. Но-шпа
 • C. Аллохол
 • D. Холензим
 • E. Сульфат магнію
194.   Оглядаючи ротову порожнину у хворого 19-ти років, стоматолог звернув увагу на зруйнований язиково-дистальний горбик жувальної поверхні лівого першого верхнього моляра. Цей горбик називається:
 • A. Протоконус
 • B. Параконус
 • C. Мезоконус
 • D. Метаконус
 • E. Гіпоконус
195.   При огляді 6-місячної дитини лікар виявив незакрите заднє тім’ячко. При нормальному розвитку дитини воно закривається до:
 • A. Кінця першого року життя
 • B. 3-х місяців
 • C. 6-ти місяців
 • D. Кінця другого року життя
 • E. Народження
196.   У хлопчика водянка яєчка (накопичування рідини між оболонками яєчка). Яка саме оболонка яєчка вміщує цю рідину?
 • A. Білкова
 • B. Внутрішня сім’яна
 • C. Зовнішня сім’яна
 • D. М’ясиста
 • E. Піхвова
197.   Жінка вживала антибіотики в першій половині вагітності. Це призвело до гіпоплазії зубів і зміни їх кольору у дитини. Генотип не змінився. Встановити вид мінливості, яка лежить в основі захворювання:
 • A. Мутаційна
 • B. Рекомбінативна
 • C. Модифікаційна
 • D. Співвідносна
 • E. Комбінативна
198.   Лікар-стоматолог при огляді хворого на мигдаликах виявив накладення у вигляді плівок сіруватого кольору, що знімаються з утрудненням. Про яке захворювання можна думати?
 • A. Фолікулярна ангіна
 • B. Кір
 • C. Дифтерія зіву
 • D. Скарлатина
 • E. Грип
199.   У травмованого 27-ми років двосторонній вивих скронево-нижньощелепного суглоба. Які основні зв’язки суглоба будуть ушкоджені?
 • A. Крилоподібно-щелепні
 • B. Клиноподібно-щелепні
 • C. Латеральні
 • D. Шило-щелепні
 • E. Внутрішньосуглобові
200.   Злоякісна пухлина привушної слинної залози спричинила пошкодження артерії, яка проходе через її паренхіму. Яка це артерія?
 • A. Поверхнева скронева
 • B. Лицева
 • C. Задня вушна
 • D. Висхідна глоткова
 • E. Верхньощелепна
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 8 користувачів, 59 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 50.66ms.