Буклет 2014 року

1.   У хворого 25-ти років спостерігається напад ядухи, експіраторна задишка, досить гучне, свистяче дихання. У акті дихання беруть участь допоміжні м’язи, над легенями вислуховуються сухі, свистячі хрипи. Головним механізмом у розвитку нападу є:
 • A. Ацидоз
 • B. Зростання вмісту простагландину Е
 • C. Порушення кровообігу в легенях
 • D. Порушення діяльності центральної нервової системи
 • E. Спазм дрібних бронхів та бронхіол
2.   У гістопрепараті головного кінця зародка довжиною 6 мм на передньо-бічній поверхні шиї видні валикоподібні підвищення, що виникли за рахунок розростання мезенхіми. Як називаються дані утворення зябрового апарату?
 • A. Зяброві перетинки
 • B. Глоткові кишені
 • C. Зяброві щілини
 • D. Зяброві кишені
 • E. Зяброві дуги
3.   У хворого, який виходить зі стану тривалого голодування, визначили обмін азоту. Який результат можна очікувати?
 • A. Збільшення виділення азоту
 • B. Кетонемія
 • C. Азотний баланс не змінився
 • D. Зниження виділення азоту
 • E. Азотна рівновага
4.   У новонародженої дитини протягом першої доби педіатр помітив відсутність акту дефекації. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?
 • A. Заяча губа
 • B. Дивертикул порожньої кишки
 • C. Атрезія заднього проходу
 • D. Атрезія стравоходу
 • E. Дивертикул стравоходу
5.   Лікар виконує передній серединний розтин шиї для термінової трахеотомії. Про можливе пошкодження якої судини він повинен пам’ятати?
 • A. Arcus venosus juguli
 • B. Vthyroidea media
 • C. Vjugularis interna
 • D. Vjugularis externa
 • E. Vfacialis
6.   У пацієнта 59-ти років, що знаходиться на обстеженні в стаціонарі, виявлено глюкозурію, рівень глюкози в крові 3,0 ммоль/л. Найбільш імовірною причиною глюкозурії може бути:
 • A. Гіпертонічна хвороба
 • B. Мікседема
 • C. Захворювання нирок
 • D. Пелагра
 • E. Нецукровий діабет
7.   Екзотоксин дифтерійної палички обробили 0,3-0,4% формаліном і витримали 30 днів у термостаті при температурі 40oC. Який препарат був отриманий у результаті проведених маніпуляцій?
 • A. Антитоксин
 • B. Діагностикум
 • C. Анатоксин
 • D. Діагностична сироватка
 • E. Лікувальна сироватка
8.   У хворого під час гіпертонічного кризу виник геморагічний інсульт, внаслідок чого спостерігається відсутність довільних рухів, підвищення сухожильних рефлексів та тонусу м’язів лівих руки та ноги. Як називається таке порушення рухової функції?
 • A. Млявий параліч
 • B. Тетраплегія
 • C. Геміплегія
 • D. Параплегія
 • E. Моноплегія
9.   До жіночої консультації звернулася жінка 26-ти років, у якої було два мимовільні викидні. Яке протозойне захворювання могло спричинити не-виношування вагітності?
 • A. Лямбліоз
 • B. Трипаносомоз
 • C. Лейшманіоз
 • D. Трихомонадоз
 • E. Токсоплазмоз
10.   У хворого 45-ти років виявлено зміну функції привушної слинної залози. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузло-ві симпатичні волокна для неї?
 • A. G. cervicothoracicum
 • B. G. submandibulare
 • C. G. pterygopalatinum
 • D. G.cervicale superius
 • E. G. oticum
11.   Провідну роль в процесі каль-цифікації тканин зуба відіграє білок остеокальцин, який має високу здатність зв’язувати іони кальцію, завдяки наявності в поліпептидному ланцюзі залишків модифікованої амінокислоти:
 • A. Дельта-амінопропіонова
 • B. Аланін
 • C. Іама-карбоксиглутамінова
 • D. Карбоксиаспарагінова
 • E. Іама-аміномасляна
12.   Машиною швидкої допомоги, доставлено хворого 49-ти років із алкогольним дєлірієм та зоровими галюцинаціями. Лікар призначив препарат, який блокує центральні но-радренергічні і дофамінергічні рецептори, та є похідним бутирофенону. Який нейролептик призначив лікар?
 • A. Діазепам
 • B. Хлорпротиксен
 • C. Дроперидол
 • D. Етаперазин
 • E. Аміназин
13.   У дитячому відділенні інфекційної клініки хлопчику 4-х років поставлено діагноз "дифтерія". Який препарат потрібно ввести хворому в першу чергу?
 • A. Протидифтерійна антитоксична сироватка
 • B. АКДП
 • C. TABt
 • D. Дифтерійний анатоксин
 • E. АДП
14.   В присутності 2,4-дінитрофенолу окиснення субстратів може тривати, але синтез молекул АТФ неможливий. Який механізм його дії?
 • A. Переніс субстратів за межі міто-хондрії
 • B. Інгібування ферменту цитохромо-ксидаза
 • C. Стимуляція гідролізу утвореного АТФ
 • D. Роз’єднання окиснення і фосфори-лювання в мітохондріях
 • E. Активація ферменту АТФ-ази
15.   З метою масового обстеження студентів на носійство S.aureus перед виробничою практикою у дитячому відділенні клінічної лікарні було використано елективне середовище з метою отримання чистої культури цього збудника. Яке з перерахованих середовищ було використано?
 • A. Жовтково-сольовий агар
 • B. М’ясо-пептонний агар
 • C. Середовище Ендо
 • D. Кров’яний телуритовий агар
 • E. Середовище Вільсона-Блера
16.   Лікар, мікроскопуючи мазок крові, що забарвлений за Романовським, виявив найпростіші у формі півмісяця, протоплазма яких вакуолізована і забарвлена у блакитний колір, а ядро - у червоний. Які найпростіші найбільш імовірно були у крові?
 • A. Трипаносоми
 • B. Балантидії
 • C. Лямблії
 • D. Лейшманії
 • E. Токсоплазми
17.   При гістологічному дослідженні стінки кісти, що локалізується у ділянці верхньої щелепи, встановлено, що стінка кісти з середини вистелена багатошаровим плоским епітелієм з підлеглою грануляційною тканиною з лімфолейкоцитарною інфільтрацією. Зовнішній шар представлений пухкою волокнистою сполучною тканиною, оточеною рубцевою фіброзною тканиною. Ці дані є підставою для встановлення такого діагнозу:
 • A. Епітеліальна гранульома
 • B. Кератокіста
 • C. Проста гранульома
 • D. Амелобластома
 • E. Кістогранульома
18.   Встановлено, що до складу пестициду входить арсенат натрію, який блокує ліпоєву кислоту. Вкажіть, активність яких ферментів порушується:
 • A. Метгемоглобінредуктаза
 • B. Ілутатіонпероксидаза
 • C. ПВК-дегідрогеназньїй комплекс
 • D. Ілутатіонредуктаза
 • E. Мікросомальне окиснення
19.   Внаслідок переливання несумісної крові за антигеном Rh у хворої виникла гемолітична жовтяниця. Який лабораторний показник крові підтверджує цей тип жовтяниці?
 • A. Нагромадження некон’югованого білірубіну
 • B. Зменшення вмісту кон’югованого білірубіну
 • C. Зменшення вмісту стеркобіліну
 • D. Нагромадження уробіліногену
 • E. Зменшення вмісту некон’юговано-го білірубіну
20.   Під час аускультації хворого попросили глибоко дихати. Після 10 дихальних рухів хворий знепритомнів, що пов’язано з:
 • A. Респіраторним алкалозом
 • B. Еритропенією
 • C. Зменшенням кисневої ємності крові
 • D. Еритроцитозом
 • E. Респіраторним ацидозом
21.   У дитини 12-ти років низький зріст при непропорційній будові тіла і розумовій відсталості. Недостатня секреція якого гормону може бути причиною таких порушень?
 • A. Кортизол
 • B. Глюкагон
 • C. Інсулін
 • D. Тироксин
 • E. Соматотропін
22.   Дівчина 19-ти років, хвора на цукровий діабет, чекає на донорську нирку. Яке ускладнення діабету є причиною хронічної ниркової недостатності?
 • A. Мікроангіопатія
 • B. Макроангіопатія
 • C. Нейропатія
 • D. Атеросклероз
 • E. Ретинопатія
23.   Після черепно-мозкової травми у хворого 38-ми років відсутнє відчуття нюху і смаку. Які коркові центри кінцевого мозку постраждали?
 • A. Uncus
 • B. Operculum frontale
 • C. Sul. calcarinus
 • D. Gyrus temporalis superior
 • E. Gurus postcentralis
24.   У потерпілого 24-х років з трав- мою голови у скроневій ділянці діагностовано епідуральну гематому. Яка з артерій найімовірніше пошкоджена?
 • A. Задня вушна
 • B. Середня оболонкова
 • C. Поверхнева скронева
 • D. Середня мозкова
 • E. Передня оболонкова
25.   Хворого 21-го року госпіталізовано з проникаючою травмою дна порожнини рота. Який м’яз травмований?
 • A. Щито -під’язиковий
 • B. Груднино-під’язиковий
 • C. Щелепно-під’язиковий
 • D. Шило-під’язиковий
 • E. Лопатково-під’язиковий
26.   У хворого 35-ти років з ураженням одного із відділів ЦНС спостерігається порушення координації та амплітуди рухів, тремтіння м’язів під час виконання довільних рухів, порушення тонусу м’язів. Який із відділів ЦНС уражений?
 • A. Мозочок
 • B. Середній мозок
 • C. Проміжний мозок
 • D. Довгастий мозок
 • E. Передній мозок
27.   Хворому 37-ми років для обстеження очного дна був призначений атропіну сульфат у вигляді очних крапель, після чого для відновлення акомодації закрапали розчин пілокарпіну гідрохлориду, що не дало бажаного результату. Що спричинило відсутність ефекту?
 • A. Двосторонній антагонізм
 • B. Односторонній антагонізм
 • C. Синергізм
 • D. Тахіфілаксія
 • E. Звикання
28.   Хворому призначили антибіотик хлорамфенікол (левомецитин), який порушує у мікроорганізмів синтез білка шляхом гальмування процесу:
 • A. Транскрипції
 • B. Процесінгу
 • C. Елонгації трансляції
 • D. Утворення полірибосом
 • E. Ампліфікації генів
29.   У шліфі зуба розрізняють структуру, яка в радіальному напрямку пронизана канальцями. Відростки яких клітин розміщені в цих каналь-цях?
 • A. Цементоцити
 • B. Фiбробласти
 • C. Амелобласти
 • D. Одонтобласти
 • E. Макрофаги
30.   У пацієнта 28-ми років із синдромом Іценка-Кушинга виявлені гіперглікемія, глюкозурія. Основним механізмом гіперглікемії у даного хворого є стимуляція:
 • A. Синтезу глікогену
 • B. Ілікогенолізу в м’язах
 • C. Всмоктування глюкози в кишечнику
 • D. Ілюконеогенезу
 • E. Ілікогенолізу в печінці
31.   У пацієнта 32-х років має місце гіповітаміноз B2. Причиною виникнення специфічних симптомів (ураження епітелію, слизових, шкіри, рогівки ока) найбільш імовірно є дефіцит:
 • A. Цитохрому с
 • B. Цитохромоксидази
 • C. Цитохрому в
 • D. Цитохрому а1
 • E. Флавінових коферментів
32.   При повторній постановці реакції аглютинації Відаля виявлено наростання у сироватці хворого титрів антитіл до О-антигенів S.typhi з 1:100 до 1:400. Як можна розцінити отри- мані результати?
 • A. Раніше був щеплений проти черевного тифу
 • B. Раніше перехворів на черевний тиф
 • C. Є хронічним носієм черевнотифозних мікробів
 • D. Є гострим носієм черевнотифозних мікробів
 • E. Хворіє на черевний тиф
33.   У хворої з артеріальною гіпертензією розвинувся напад бронхіальної астми. Який з нижче перерахованих бронхолітичних засобів може спровокувати гіпертонічний криз?
 • A. Ізадрин
 • B. Сальбутамол
 • C. Ефедрину гідрохлорид
 • D. Беротек
 • E. Еуфілін
34.   Необхідно оцінити перетравлюючі властивості слини. З яким субстратом для цього її треба змішати?
 • A. Казеін
 • B. РНК
 • C. Крохмаль
 • D. ДНК
 • E. Жир
35.   У хворого 69-ти років на шкірі в ділянці нижньої повіки з’явилося невелике бляшкоподібне утворення, з послідуючим виразкуванням, яке було оперативно видалене. При мікроскопічному дослідженні утворення: в дермі шкіри комплекси з атипових епітеліальних клітин, на периферії утворень клітини розташовані перпендикулярно до базальної мембрани. Клітини темні, призматичної полігональної форми; ядра гіперхромні з частими мітозами. Іноді зустрічаються утворення, подібні до волосяного фолікула. Яка гістологічна форма рака у хворого?
 • A. Аденокарцинома
 • B. Плоскоклітинний з ороговінням
 • C. Плоскоклітинний без ороговіння
 • D. Базально-клітинний
 • E. Недиференційований
36.   У травмованого 27-ми років двосторонній вивих скронево-нижньощелепного суглоба. Які основні зв’язки суглоба будуть ушкоджені?
 • A. Крилоподібно-щелепні
 • B. Латеральні
 • C. Шило-щелепні
 • D. Внутрішньосуглобові
 • E. Клиноподібно-щелепні
37.   Оглядаючи ротову порожнину у хворого 19-ти років, стоматолог звернув увагу на зруйнований язиково-дистальний горбик жувальної поверхні лівого першого верхнього моляра. Цей горбик називається:
 • A. Мезоконус
 • B. Метаконус
 • C. Протоконус
 • D. Параконус
 • E. Гіпоконус
38.   У хворого 28-ми років верхня щелепа розширилась, потовщилась, деформуючи обличчя. При біопсії спостерігається волокниста фіброзна тканина, серед якої визначаються малозвапнені кісткові балки примітивної будови та остеоїдні балочки. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Моноосальна фіброзна дисплазія
 • B. Херувізм
 • C. Поліосальна фіброзна дисплазія
 • D. Остеомієліт
 • E. Ревматоїдний артрит
39.   Жінка вживала антибіотики в першій половині вагітності. Це призвело до гіпоплазії зубів і зміни їх кольору у дитини. Генотип не змінився. Встановити вид мінливості, яка лежить в основі захворювання:
 • A. Модифікаційна
 • B. Співвідносна
 • C. Рекомбінативна
 • D. Мутаційна
 • E. Комбінативна
40.   Хворому на виразкову хворобу шлунка 45-ти років призначено препарат в основі дії якого є антимікробна дія. Який це препарат?
 • A. Метронідазол
 • B. Фталазол
 • C. Бісакодил
 • D. Омепразол
 • E. Дитилін
41.   Хворому 30-ти років для лікування пневмонії лікар на 3 дні призначив антибіотик з групи азалідів, що має бактерицидну дію, тривалий ефект, здатність зв’язуватись з фагоцитами і накопичуватись у вогнищах інфекції. Який препарат було призначено хворому?
 • A. Бензилпеніциліну натрієва сіль
 • B. Азитроміцин
 • C. Еритроміцин
 • D. Ципрофлоксацин
 • E. Ізоніазид
42.   До приймальної медико-генетичної консультації звернулась пацієнтка. При огляді виявились наступні симптоми: трапецієподібна шийна складка (шия "сфінкса"), широка грудна клітка, слабо розвинені молочні залози. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Синдром Патау
 • B. Синдром Клайнфельтера
 • C. Синдром Мориса
 • D. Синдром "крику кішки"
 • E. Синдром Шерешевського-Тернера
43.   У хворого в обох щелепах рентгенологічно виявлено численні дефекти у вигляді гладкостінних округлих отворів. При гістологічному дослідженні - явища остеолізису і остео-порозу при явищах слабкого кістко-утворення. В сечі хворого знайдено білок Бенс-Джонса. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Хронічний еритромієлоз
 • B. Гострий мієлолейкоз
 • C. Гострий недиференційований лейкоз
 • D. Хронічний мієлолейкоз
 • E. Мієломна хвороба
44.   При лікуванні сіалоаденітів (запалення слинних залоз) використовують препарати вітамінів. Який із наведених вітамінів відіграє важливу роль в антиоксидантному захисті?
 • A. Пантотенова кислота
 • B. Рибофлавін
 • C. Тіамін
 • D. Піридоксин
 • E. Токоферол
45.   Рибалка наловив риби із річки, трошки підсмажив її на вогнищі і з’їв, майже напівсиру. Через декілька тижнів потому в нього з’явились ознаки ураження печінки і підшлункової залози. Лабораторний аналіз фекалій показав наявність дрібних яєць гельмінта. Яким трематодозом ймовірно заразився рибалка?
 • A. Фасціольоз
 • B. Опісторхоз
 • C. Шистосомоз
 • D. Дикроцеліоз
 • E. Парагонімоз
46.   До інфекційного відділення госпіталізовано хворого 27-ми років зі скаргами на багаторазові пронос та блювання, біль у м’язах ніг, слабкість, запаморочення. Після огляду лікар поставив попередній діагноз "холера". Як необхідно досліджувати матеріал від хворого для експрес діагнозу?
 • A. РА
 • B. Бактеріологічний метод
 • C. Серологічний метод
 • D. Біологічний метод
 • E. Пряма і непряма РІФ
47.   Під час мікроскопічного дослідження органу ЦНС виявлена сіра речовина, у якій нейрони утворюють три шари: молекулярний, гангліонар-ний і зернистий. Назвіть нейрони, що формують другий шар:
 • A. Великі зірчасті
 • B. Кошикові
 • C. Клітини-зерна
 • D. Грушоподібні
 • E. Дрібні зірчасті
48.   У людини спостерігається зменшення компактної і губчастої речовин кісткової тканини, що проявляється у зміні лицьового відділу черепа, з’являється сивина, шкіра втрачає еластичність. На якому етапі онтогенезу виникають ці зміни?
 • A. Старечий вік
 • B. Грудний вік
 • C. Підлітковий вік
 • D. Юнацький вік
 • E. Дитинство
49.   На прийомі у лікаря-стоматолога у хворого 37-ми років з хронічним холециститом на фоні жовчнокам’яної хвороби розвинувся гострий напад болю у правому підребер’ї. Які препарати найбільш раціонально призначити?
 • A. Аллохол
 • B. Анальгін
 • C. Сульфат магнію
 • D. Но-шпа
 • E. Холензим
50.   Жінка 35-ти років хворіє на ВІЛ-інфекцію на стадії СНІД. На шкірі нижніх кінцівок, слизової оболонки піднебіння з’явились рудувато-червоні плями, яскраво-червоні вузлики різних розмірів. Один з вузликів взято на гістологічне дослідження. Виявлено багато хаотично розташованих тонкостінних судин, вистелених ендотелієм, пучки веретеноподібних клітин з наявністю гемосиде-рину. Яка пухлина розвинулась у хво- рої?
 • A. Фібросаркома
 • B. Лімфома Беркіта
 • C. Гемангіома
 • D. Лімфангіома
 • E. Саркома Капоші
51.   У хворого 31-го року після лікування флегмони щоки (через поріз під час гоління), довгий час були збільшені реґіонарні підщелепні лімфовузли. Біопсія одного з них виявила повнокров’я, набряк у корковому, мозковому шарах, в розширених центрах фолікулів -макрофагально-плазмоцитарна інфільтрація. В імунограмі - збільшений вміст В-лімфоцитів при зниженні рівня Т-лімфоцитів. Яка патологія в лімфовузлах?
 • A. -
 • B. Лімфаденіт
 • C. Лімфосаркома
 • D. Гіперплазія лімфовузла
 • E. Лімфогрануломатоз
52.   У районах Південної Африки у людей розповсюджена серпоподібно-клітинна анемiя, при якій еритроцити мають форму серпа внаслідок зміни в молєкулі гемоглобіну амінокислоти глутаміну на валін. Причиною цієї хвороби є:
 • A. Порушення механізмів реалізації генетичної інформації
 • B. Кросинговер
 • C. Трансдукція
 • D. Генна мутація
 • E. Іеномні мутації
53.   У хворого після курсу лікування атеросклерозу в плазмі крові лабораторно доведено збільшення рівня ан-тиатерогенної фракції ліпопротеїнів. Збільшення рівня яких ліпопротеїнів підтверджує ефективність терапії захворювання?
 • A. ЛППЩ
 • B. ЛПВЩ
 • C. ЛПДНЩ
 • D. Хіломікрони
 • E. ЛПНЩ
54.   При електрокардіографічному дослідженні пацієнта 59-ти років, хворого на гіпертонічну хворобу, виявлено: ритм синусовий, правильний, ЧСС- 92/хв, тривалість РQ- 0,2 с, QRS- не змінений. У хворого порушена така властивість серця:
 • A. Скоротливість
 • B. Провідність
 • C. Рефрактерність
 • D. Збудливість
 • E. Автоматизм
55.   При огляді порожнини рота на слизовій оболонці язика виявлена щільна біла пляма 1 см у діаметрі, що трохи потовщує поверхню органа. Мікроскопічно: в ділянці ураження багатошаровий плоский зроговілий епітелій з гіперплазією базального і зернистого шарів, з явищами гіпер-кератозу та акантозу, в дермі - лім-фогістіоцитарний інфільтрат. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Плоскоклітинний рак зі зроговінням
 • B. Лейкоплакія
 • C. Еритроплакія
 • D. Папілома
 • E. Плоскоклітинний рак без зроговіння
56.   У процесі набуття клітинами специфічних для них морфологічних, біохімічних та функціональних особливостей клітини обмежуються у виборі можливостей шляхів розвитку. Яку назву має таке набуте обмеження?
 • A. Детермінація
 • B. Адгезія
 • C. Рецепція
 • D. Комітування
 • E. Капацитація
57.   Хворий 58-ми років впродовж багатьох років страждав на хронічний остеомієліт нижньої щелепи. Останнім часом в аналізі крові - гіпопроте-їнемія, диспротеїнемія; у сечі - про-теїнурія, білкові циліндри. Помер від хронічної ниркової недостатності. На розтині нирки збільшені, щільні, вос-коподібні. Який патологічний процес у нирках був виявлений на розтині?
 • A. Амілоїдоз
 • B. Хронічний піелонефрит
 • C. Гідронефроз
 • D. Інтерстиційний нефрит
 • E. Хронічний гломерулонефрит
58.   Досліджуваний проходить функціональне дослідження у стані спокійної бадьорості із закритими очима. Який ритм електроенцефалограми переважно буде у нього реєструватися у потиличній ділянці?
 • A. Альфа
 • B. Гамма
 • C. Дельта
 • D. Бета
 • E. Тета
59.   Хворий 41-го року звернувся до офтальмолога для обстеження очного дна. В кон’юнктивальний мішок ока лікар закрапав розчин, який викликав розширення зіниці і параліч акомодації. Розчин якого препарату закрапали в око?
 • A. Атропіну сульфат
 • B. Іалантаміну гідробромід
 • C. Фурацилін
 • D. Прозерин
 • E. Пілокарпіну гідрохлорид
60.   У жінки 36-ти років на рентгенограмі біля кореня 15 зуба визначається новоутворення щільної консистенції з чіткими межами. Біопсія показала, що воно складається з ділянок незрілого цементу. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Остеома
 • B. Амелобластома
 • C. Цементома
 • D. Остеоїдостеома
 • E. Остеобластокластома
61.   У хворого 55-ти років, що знахо- диться у кардіологічному відділенні з приводу серцевої недостатності, виявлені зміни показників гемодинамі-ки. Які з них найбільш інформативні для підтвердження вказаної патології?
 • A. Підвищення частоти серцевих скорочень
 • B. Зменшення хвилинного об’єму крові
 • C. Підвищення венозного тиску
 • D. Підвищення діастолічного артеріального тиску
 • E. Підвищення систолічного артеріального тиску
62.   У хворого з алкогольним ураженням пєчінки порушені процеси біотрансформації ксєно6іотиків та ендогенних токсичних сполук. Зниження активності якого хромопроте-їну може бути причиною цього?
 • A. Цитохром b
 • B. Цитохром с1
 • C. Цитохромоксидаза
 • D. Цитохром Р-450
 • E. Гемоглобін
63.   Тварині, сенсибілізованій туберкуліном, внутрішньоочеревенно введений туберкулін. Через 24 години при лапаратомії виявлено венозну гіперемію та набряк очеревини. У мазках-відбитках з очеревини велика кількість лімфоцитів та моноцитів. Який патологічний процес у тварини?
 • A. Гнійне запалення
 • B. Серозне запалення
 • C. Алергічне запалення
 • D. Асептичне запалення
 • E. Фібринозне запалення
64.   При остеохондрозі хребта перетискається судина, яка проходить через поперечні отвори шийних хребців. Яка це артерія?
 • A. Хребтова
 • B. Задня мозкова
 • C. Потилична
 • D. Зовнішня сонна
 • E. Внутрішня сонна
65.   Запальний процес з ділянки ікло-вої ямки розповсюдився на м’які тканини очної ямки. Через який анатомічний утвір гній потрапив у очну ямку?
 • A. Canalis nasolacrimalis
 • B. Canalis infraorbitale
 • C. Foramen zygomaticotemporale
 • D. Foramen zygomaticoorbitale
 • E. Foramen zygomaticofaciale
66.   Гістологічне дослідження тканини виявило, що в ній відсутні кровоносні судини, а клітини щільно прилягають одна до одної, утворюючи пласти. Яка це тканина?
 • A. хрящова
 • B. нервова
 • C. епітеліальна
 • D. кісткова
 • E. м’язова
67.   При функціональному виснаженні нейрона спостерігається ти-гроліз - просвітлення нейроплазми внаслідок розпаду базофільної субстанції. Зі зміною якої органели пов’язане це явище?
 • A. Мітохондрії
 • B. Лізосоми
 • C. Гранулярна ендоплазматична сітка
 • D. Комплекс Іольджі
 • E. Нейрофібрили
68.   Шкіра людини дуже міцна на розрив. Відомо, що шкіра складається з епітеліальної тканини і двох видів сполучної тканини. Яка з нижче перерахованих тканин забезпечує міцність шкіри?
 • A. Пухка сполучна тканина
 • B. Щільна неоформлена сполучна
 • C. Багатошаровий плоский епітелій
 • D. Перехідний епітелій
 • E. Одношаровий епітелій
69.   Фармакологічні ефекти антидепресантів пов’язані з блокуванням (інгібуванням) ними ферменту, який каталізує розпад таких біогенних амінів, як норадреналін, серотонін в мітохондріях нейронів головно- го мозку. Який фермент бере участь у цьому процесі?
 • A. Пептидаза
 • B. Декарбоксилаза
 • C. Моноамінооксидаза
 • D. Трансаміназа
 • E. Ліаза
70.   При гістологічному дослідженні біоптату, отриманого із нижньої третини стравоходу 67-річного чоловіка із симптомами тривалого рефлюксу шлункового вмісту, виявлено наступні зміни: у слизовій оболонці на місці багатошарового плоского епітелію визначається одношаровий залозистий призматичний епітелій з ознаками продукції слизу. Вкажіть патологічний процес, який виник у слизовій оболонці:
 • A. Регенерація
 • B. Гіпертрофія
 • C. Гіперплазія
 • D. Метаплазія
 • E. Організація
71.   У обстежуваного відзначається різке опущення кута рота зліва. Порушенням функції яких м’язів це ви- кликано?
 • A. М’яз сміху
 • B. М’яз, що опускає кут рота
 • C. Виличні м’язи
 • D. Коловий м’яз рота
 • E. М’яз, що підіймає верхню губу i крило носа
72.   У жінки, що тривало приймала антибіотики з приводу кишкової інфекції, розвинулося ускладнення з боку слизової порожнини рота у вигляді запального процесу і білого нальоту, у якому при бактеріологічному дослідженні були виявлені дріжджеподібні грибки Candida albicans. Який з перерахованих препаратів показаний для лікування цього ускладнення?
 • A. Фуразолідон
 • B. Тетрациклін
 • C. Поліміксин
 • D. Бісептол
 • E. Флуконазол
73.   При огляді ротової порожнини у пацієнта 22-х років спостерігається нахил вперед верхніх та нижніх зубів, з перекриттям нижніх зубів верхніми. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?
 • A. Прямий прикус
 • B. Закритий прикус
 • C. Прогенія
 • D. Біпрогнатія
 • E. Ортогнатія
74.   У хворого 48-ми років з обшир-ним інфарктом міокарда розвинулась серцева недостатність. Який патогенетичний механізм сприяв розвитку серцевої недостатності у хворої?
 • A. Реперфузійне ураження міокарда
 • B. Перевантаження об’ємом
 • C. Перевантаження тиском
 • D. Гостра тампонада серця
 • E. Зменшення маси функціонуючих міокардіоцитів
75.   У хлопчика водянка яєчка (накопичування рідини між оболонками яєчка). Яка саме оболонка яєчка вміщує цю рідину?
 • A. Зовнішня сім’яна
 • B. Внутрішня сім’яна
 • C. М’ясиста
 • D. Білкова
 • E. Піхвова
76.   Чоловік 60-ти років страждає на атеросклероз судин головного мозку. При обстеженні виявлена гіперліпі-демія. Вміст якого класу ліпопротеї-дів найбільш імовірно буде підвищений при дослідженні сироватки крові?
 • A. Хіломікрони
 • B. Комплекси жирних кислот з альбумінами
 • C. Ліпопротеїди низької щільності
 • D. Холестерин
 • E. Ліпопротеїди високої щільності
77.   Після введення лідокаїну в хворого 25-ти років з’явились задишка, бронхоспазм, різко знизився кров’яний тиск, що вимагало від лікаря-стоматолога застосування засобів негайної допомоги. Який механізм лежить в основі таких явищ?
 • A. Ефекти, зумовлені Т-кілерами
 • B. Явище ідіосинкразії
 • C. Гіперчутливість, зумовлена Т-лімфоцитами
 • D. Алергічні реакції за участю IgE
 • E. Алергічні цитотоксичні реакції
78.   В лабораторії вивчали вірулентність збудника дифтерії. При цьому проводили внутрішньоочеревен-не зараження лабораторних тварин. В ході експерименту встановлена доза бактерій, яка викликає загибель 95% тварин. Яку одиницю вимірювання вірулентності визначали в лабораторії?
 • A. LD50
 • B. ВД
 • C. DCL
 • D. DLM
 • E. LD 5
79.   Для лікування бронхіту дитині 8-ми років необхідно призначити антибактеріальний засіб. Який з вказаних препаратів з групи фторхіноло-нів ПРОТИПОКАЗАНИЙ в цьому віці?
 • A. Сульфадиметоксин
 • B. Амоксицилін
 • C. Ципрофлоксацин
 • D. Ампіокс
 • E. Ампіцилін
80.   У хворого при обстеженні виявлено глюкозурію, гіперглікемію. Скарги на сухість в роті, свербіння шкіри, часте сечовиділення, спрагу. Встановлений діагноз: цукровий діабет. Чим обумовлена поліурія у даного хворого?
 • A. Збільшення фільтраційного тиску
 • B. Зменшення онкотичного тиску плазми
 • C. Збільшення осмотичного тиску сечі
 • D. Збільшення онкотичного тиску плазми
 • E. Зменшення серцевого викиду
81.   У дитини 9-ти років швидко підвищилась температура тіла до 39oCС, з’явився біль у горлі. Об’єктивно: зів та мигдалики яскраво-червоного кольору. Язик набряклий малиново-червоного кольору зі збільшеними грибоподібними сосочками. Шкіра тіла та обличчя, крім носо-губного трикутника, вкрита густими червоними плямами величиною з макове зерно. Підщелепні лімфатичні вузли при пальпації болісні. Яке захворювання у дитини?
 • A. Менінгококовий назофарингіт
 • B. Поліомієліт
 • C. Дифтерія
 • D. Кір
 • E. Скарлатина
82.   В гістологічному препараті молочного зуба дитини визначається гіпоплазія (недорозвинення) емалі. З діяльністю яких клітин пов’язані ці порушення?
 • A. Внутрішні емалеві клітини
 • B. Зовнішні емалеві клітини
 • C. Клітини проміжного шару емалевого органу
 • D. Одонтобласти
 • E. Клітини пульпи емалевого органу
83.   Перекомбінація генетичного матеріалу досягається декількома механізмами, одним з яких є кросинговер. На якій стадії профази першого мейотичного поділу він відбувається?
 • A. Зигонеми
 • B. Пахінеми
 • C. Диплонеми
 • D. Лептонеми
 • E. Діакінезу
84.   Хворий із запаленням слизової язика (глосит) скаржиться на розлад смакової чутливості передніх двох третин язика. Ураженням якого нерва воно викликане?
 • A. Барабанна струна
 • B. Барабанний
 • C. Язикоглотковий
 • D. Язиковий
 • E. Малий кам’янистий
85.   У препараті в одному з судин мі-кроциркуляторного русла середня оболонка утворена 1-2 шарами гладеньких міоцитів, які розташовані поодинці і мають спіралеподібний напрямок. Зовнішня оболонка представлена тонким шаром пухкої сполучної тканини. Вкажіть вид судини:
 • A. Артеріола
 • B. Посткапіляр
 • C. Капіляр
 • D. Венула
 • E. Артеріоловенулярний анастомоз
86.   Пацієнт 39-ти років із захворюванням першого верхнього різця зліва скаржиться на сильні болі шкіри в ділянці надбрівної дуги з того ж боку. Які рефлекси спричиняють вказані реакції?
 • A. Вісцеро-вісцеральні
 • B. Вісцеро-соматичні
 • C. Вісцеро-дермальні
 • D. Сомато-вісцеральні
 • E. Пропріоцептивні
87.   Чоловік 49-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на біль за грудниною, який виникає у нього на вулиці, по дорозі на роботу, при фізичному напруженні. Хворіє протягом року. Спочатку біль зникав після прийому валідолу, але в останні дні його прийом став неефективним. Який препарат слід призначити хворому?
 • A. Сальбутамол
 • B. Нітрогліцерин
 • C. Калію хлорид
 • D. Клофелін
 • E. Октадин
88.   У хворого на прийомі у стоматолога виник пароксизм тахікардії. Який з названих засобів слід використати для його купірування?
 • A. Дифенін
 • B. Ізадрин
 • C. Атропін
 • D. Верапаміл
 • E. Нітрогліцерин
89.   Гістологічна картина ендометрію має наступні характерні ознаки: потовщення, набряк, наявність звивистих залоз із розширеним просвітом, які секретують велику кількість слизу, мітози в клітинах не спостерігаються, у стромі наявні децидуальні клітини. Яка стадія менструального циклу відповідає описаній картині?
 • A. Менструальна
 • B. Проліферативна
 • C. Секреторна (пременструальна)
 • D. Відносного спокою
 • E. Регенераторна
90.   При остеолатеризмі зменшується міцність колагену, що зумовлена помітним зменшенням утворення поперечних зшивок у колагенових фібрилах. Причиною цього явища є зниження активності такого ферменту:
 • A. Пролілгідроксилаза
 • B. Колагеназа
 • C. Лізілоксидаза
 • D. Моноаміноксидаза
 • E. Лізілгідроксилаза
91.   Одна з тканин зуба постійно відкладається в області верхівки кореня, що обумовлює його видовження. Цей процес компенсує стирання коронки і забезпечує постійність загальної довжини зуба. Яка тканина зуба є репаративно активною у пост-натальному періоді?
 • A. Цемент
 • B. Кісткова
 • C. Емаль
 • D. Пухка сполучна
 • E. Щільна сполучна
92.   Еритроцити людини не містять мітохондрій. Який основний шлях утворення АТФ в цих клітинах?
 • A. Окиснювальне фосфорилювання
 • B. Креатинкіназна реакція
 • C. Аденілаткіназна реакція
 • D. Анаеробний гліколіз
 • E. Аеробний гліколіз
93.   У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збіль- шився хвилинний об’єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?
 • A. Парасимпатичні умовні рефлекси
 • B. Симпатичні безумовні рефлекси
 • C. Симпатичні умовні рефлекси
 • D. Парасимпатичні безумовні рефлекси
 • E. Катехоламіни
94.   При обстеженні дівчини 18-ти років знайдені наступні ознаки: недорозвинення яєчників, широкі плечі, вузький таз, вкорочення нижніх кінцівок, "шия сфінкса", розумовий розвиток не порушений. Встановлено діагноз: синдром Шерешевського-Тернера. Яке хромосомне порушення у хворої?
 • A. Трисомія 13
 • B. Нульсомія Х
 • C. Моносомія Х
 • D. Трисомія Х
 • E. Трисомія 18
95.   У хворого запальний процес у крилопіднебінній ямці. !нфекція поширилась в носову порожнину. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція?
 • A. Canalis ptherygoideus
 • B. Canalis palatinus major
 • C. Foramen rotundum
 • D. Foramen sphenopalatinum
 • E. Canalis palatinus minor
96.   Реакції міжмолекулярного транспорту одновуглецевих радикалів є необхідними для синтезу білків та нуклеїнових кислот. З якого з перерахованих нижче вітамінів утворюється кофермент, потрібний для вказаних вище реакцій?
 • A. Рибофлавін
 • B. Фолієва кислота
 • C. Аскорбінова кислота
 • D. Тіамін
 • E. Пантотенова кислота
97.   Який з легеневих об’ємів НЕМОЖЛИВО визначити за допомогою спірометрії?
 • A. Залишковий об’єм
 • B. Резервний об’єм вдиху
 • C. Життєва ємність легенів
 • D. Резервний об’єм видиху
 • E. Дихальний об’єм
98.   До відділення хірургічної стоматології надійшла новонароджена дівчинка, яка при смоктанні починала поперхуватись. При обстеженні виявлена розщілина твердого піднебіння, яка була наслідком незрощен-ня середнього лобового відростка з верхньощелепним відростком I-ої зябрової дуги. Розщілина знаходилась у піднебінні між:
 • A. Os incisivum et processus palatinus maxillae
 • B. Processus palatinus maxillae et lamina horizontalis os palatinum
 • C. Lamina horizontalis os palatinum dextrum et sinistrum
 • D. Processus palatinus maxillae dextrae et sinistrae
 • E. В дїлянщ canalis incisivus
99.   При дослідженні епітелію трубчастого органу з’ясувалося, що він складається з трьох типів клітин: призматичних клітин з війками (миготливі), коротких і довгих вставних (камбіальні елементи) і келихоподібних (секреторні). Який це епітелій?
 • A. Багатошаровий призматичний
 • B. Одношаровий призматичний з облямівкою
 • C. Перехідний
 • D. Багаторядний призматичний війчастий
 • E. Одношаровий призматичний залозистий
100.   У хворого 19-ти років після видалення верхнього лівого присередньо-го різця виникла кровотеча з комірки. Яка артерія зумовила кровотечу?
 • A. Задня верхня коміркова
 • B. Низхідна піднебінна
 • C. Нижня коміркова
 • D. Передня верхня коміркова
 • E. Висхідна піднебінна
101.   При обстеженні хворого з травматичним пошкодженням головного мозку виявлено, що він втратив дотикову чутливість. Який відділ кори мозку пошкоджений?
 • A. Лобна частка кори
 • B. Задня центральна звивина
 • C. Тім’яна частка кори
 • D. Потилична частка кори
 • E. Передня центральна звивина
102.   Чоловік 63-х років звернувся до стоматолога зі скаргою, що в нього нижня щелепа не рухається назад. Встановлено, що в нього через падіння пошкоджений такий м’яз:
 • A. Скроневий
 • B. Двочеревцевий
 • C. Присередній крилоподібний
 • D. Жувальний
 • E. Бічний крилоподібний
103.   До лікаря звернувся пацієнт 25-ти років з приводу сильного свербіжу шкіри, особливо між пальцями рук, у пахвових западинах, на нижній частині живота. При огляді шкіри хворого виявлено звивисті ходи білувато-брудного кольору. Який діагноз міг припустити лікар?
 • A. Міаз
 • B. Дерматотропний лейшманіоз
 • C. Педикульоз
 • D. Скабієс
 • E. Демодекоз
104.   До ендокринолога звернулася жінка 48-ми років із ознаками вірилізму (розвиток вторинних статевих ознак чоловічої статі, зокрема вусів і бороди). У якій зоні кори наднирни-ків можливий патологічний процес?
 • A. Сітчаста
 • B. Клубочкова
 • C. Х-зона
 • D. Суданофобна
 • E. Суданофільна
105.   Тривале лікування гіпофункції щитоподібної залози спричинило загальну дистрофію, карієс зубів, тахікардію, тремор кінцівок. Який засіб викликав побічні ефекти?
 • A. L-тироксин
 • B. Паратиреоїдин
 • C. Преднізолон
 • D. Тирокальцитонін
 • E. Хумулін
106.   При гістологічному дослідженні печінки визначається різке порушення часточкової будови з інтенсивним фіброзом і формуванням вузлів регенерації. Мікроскопічно: проліферація гепатоцитів, поява несправжніх часточок, дистрофія і некроз гепато-цитів. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Вірусний гепатит
 • B. Жировий гепатоз
 • C. Алкогольний гепатит
 • D. Цироз печінки
 • E. Прогресуючий масивний некроз печінки
107.   При обстеженні хворого виявлені дерматит, дiарея, деменція. Відсутність якого вітаміну є причиною цього стану?
 • A. Рутин
 • B. Нікотинамід
 • C. Біотин
 • D. Фолієва кислота
 • E. Аскорбінова кислота
108.   Для попередження сезонного підйому захворюваності на грип у лікувальних закладах міста санепідстан-ція зобов’язала провести імунізацію медпрацівників. Яким із перелічених препаратів слід проводити імунізацію?
 • A. Амантадин
 • B. Іамма-глобулін
 • C. Субодинична вакцина
 • D. Інтерферон
 • E. Ремантадин
109.   У пацієнта з попереднім діагнозом "сифіліс"лаборант взяв сироватку крові для постановки імунної реакції, яка основана на виявленні антитіл, які припиняють рух трепонем і призводять до їх загибелі. Яку реакцію було використано для діагностики?
 • A. Реакція нейтралізації
 • B. Реакція аглютинації
 • C. Реакція іммобілізації
 • D. Реакція зв’язування комплементу
 • E. Реакція преципітації
110.   Який препарат слід призначити для лікування хворій 54-х років з хронічною серцевою недостатністю, що супроводжується тахіаритмією та набряками?
 • A. Метопролол
 • B. Аміодарон
 • C. Анаприлін
 • D. Дигоксин
 • E. Спіронолактон
111.   У кішки під час експерименту подразнюють периферичний відрізок блукаючого нерва. Які з наве- дених змін будуть спостерігатися при цьому?
 • A. Збільшення частоти дихання
 • B. Розширення зіниць
 • C. Збільшення частоти серцевих скорочень
 • D. Зменшення частоти серцевих скорочень
 • E. Розширення бронхів
112.   Хворому 28-ми років на бактеріальну пневмонію призначили курс лікування еритроміцином. Відомо, що його антибактеріальні властивості зумовлені здатністю цього середника сполучатися з вільною 50S-субодиницею рибосоми. Синтез яких речовин блокує цей антибіотик у бактеріальних клітинах?
 • A. Полісахариди
 • B. ДНК
 • C. Жири
 • D. Білки
 • E. РНК
113.   Лікар-стоматолог при огляді хворого на мигдаликах виявив накладення у вигляді плівок сіруватого кольору, що знімаються з утрудненням. Про яке захворювання можна думати?
 • A. Кір
 • B. Фолікулярна ангіна
 • C. Грип
 • D. Дифтерія зіву
 • E. Скарлатина
114.   До уролога звернувся чоловік 58-ми років зі скаргами на різкі болі при сечовиділенні та зменшення кількості сечі. Лікар припустив наявність сечокам’яної хвороби. В якій частині чоловічої уретри найбільш імовірне затримання каміння?
 • A. Pars spongiosa
 • B. Pars prostatica
 • C. Pars intramuralis
 • D. Pars membranacea
 • E. Pars pelvina
115.   При обстеженні хворого 40-ка років виявлено опущення верхньої повіки, розхідну косоокість, розширення зіниці, обмеженість рухливості очного яблука. Який нерв пошкоджений?
 • A. Блоковий
 • B. Відвідний
 • C. Зоровий
 • D. Окоруховий
 • E. Очний
116.   Накладення стоматологічного протезу викликало у пацієнта збільшення слиновиділення. Це обумовлено реалізацією таких механізмів регуляції:
 • A. Умовні рефлекси
 • B. -
 • C. Місцеві рефлекси
 • D. Безумовні рефлекси
 • E. Безумовні та умовні рефлекси
117.   На розтині тіла 68-річної жінки, що померла від гострої серцевої недостатності, у задній стінці лівого шлуночка серця виявлена ділянка неправильної форми, розмірами 6,5х4,5 см, в’яла, блідо-жовтуватого кольору, оточена зоною гіперемії. Як розцінив патологоанатом виявлені зміни?
 • A. Післяінфарктний кардіосклероз
 • B. Гострий інфаркт міокарда
 • C. Дифузний кардіосклероз
 • D. Вогнищевий міокардит
 • E. Аневризма серця
118.   Дівчинка 11-ти років часто хворіє на гострі респіраторні інфекції, після яких спостерігаються множинні точкові крововиливі в місцях тертя одягу. Гіповітаміноз якого вітаміну має місце в дівчинки?
 • A. C
 • B. В2
 • C. A
 • D. Вб
 • E. Ві
119.   У хворого 35-ти років травма голови викликала втрату тактильних і температурних відчуттів. Яку звивину було пошкоджено внаслідок травми?
 • A. Передцентральна
 • B. Зацентральна
 • C. Надкрайова
 • D. Поясна
 • E. Кутова
120.   Педіатр під час огляду дитини відзначив відставання у фізичному і розумовому розвитку. В аналізі сечі був різко підвищений вміст кетокислоти, що дає якісну кольорову реакцію з хлорним залізом. Яке порушення обміну речовин було виявлене?
 • A. Тирозинемія
 • B. Альбінізм
 • C. Фенілкетонурія
 • D. Цистинурія
 • E. Алкаптонурія
121.   Хворий 44-х років скаржиться на часті нудоти, які нерідко завершуються блюванням. Порушення якої із функцій шлунка найімовірніше можна запідозрити у даного хворого?
 • A. Інкреторна
 • B. Всмоктувальна
 • C. Евакуаторна
 • D. Екскреторна
 • E. Секреторна
122.   У експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок симпатичних волокон, що іннерву-ють під’язикову слинну залозу. У результаті з фістули протоки залози виділяється:
 • A. -
 • B. Багато рідкої слини
 • C. Мало рідкої слини
 • D. Мало в’язкої слини
 • E. Слина не виділяється
123.   У хворого 34-х років загострення хронічного апікального періодон-титу 38 зуба. З’явилась болюча припухлість на нижній щелепі, нориці в ротовій порожнині, вміст яких: грануляційна тканина та запальний інфільтрат, секвестри. Рентгенологічно - ділянки розрідження кістки щелепи з відокремленими її фрагментами. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Фіброзна остеодисплазія
 • B. Остит
 • C. Хронічний остеомієліт
 • D. Остеома
 • E. Періостит
124.   При огляді 6-місячної дитини лікар виявив незакрите заднє тім’ячко. При нормальному розвитку дитини воно закривається до:
 • A. Народження
 • B. Кінця другого року життя
 • C. 6-ти місяців
 • D. 3-х місяців
 • E. Кінця першого року життя
125.   Через 8 днів після опромінення у ліквідатора аварії на АЕС розвинулись виразково-некротичні зміни у порожнині рота. У крові: ер-3,2 • 1012/л, ретикулоцитів 0,0l%, Hb-60 г/л, лейк.- 2,3- 109/л, тромбоцитів 50 тис/л. Для якого періоду променевої хвороби характерні описані зміни?
 • A. Закінчення хвороби
 • B. Період уявного благополуччя
 • C. Період первинних реакцій
 • D. Період розвинутих клінічних ознак
 • E. Прихований період
126.   Жінка із токсикозом вагітності страждає на гіперсалівацію, що призводить до втрати 3-4 літрів слини щоденно. Яке порушення водно-сольового обміну виникає при цьому?
 • A. Гіпогідратація гіперосмолярна
 • B. Гіпокаліємія
 • C. Гіпогідратація гіпоосмолярна
 • D. Гіпонатріємія
 • E. Гіпогідратація ізоосмолярна
127.   У хворого 27-ми років із стрептококовою інфекцією після видалення зуба спостерігалась дифузна кровотеча, яка є наслідком:
 • A. Активації фібринолізу
 • B. Порушенням обміну кальцію
 • C. Гіповітамінозом вітаміну К
 • D. Недостатністю антикоагулянтів
 • E. Порушенням коагуляційної системи
128.   При лабораторному обстеженні у хворого виявили стеаторею. Вкажіть фермент, недостатність дії якого призвела до цього симптому?
 • A. Ліпаза
 • B. Лактаза
 • C. Пепсин
 • D. Хімотрипсин
 • E. Амілаза
129.   Хворому на туберкульоз 34-х років, в анамнезі якого була відкрита легенева форма захворювання, проведено мікроскопічне дослідження харкотиння з метою виявлення збудника. Який метод забарвлення доцільно використати при цьому?
 • A. Метод Ціля-Нільсена
 • B. Метод Грама
 • C. Метод Романовського-Гімзи
 • D. Метод Нейссера
 • E. Метод Буррі-Гінса
130.   У спекотну погоду в гарячих приміщеннях для нормалізації мікроклімату часто використовують вентилятори. При цьому посилюється віддача тепла тілом людини, перш за все, таким шляхом:
 • A. Конвекція
 • B. Випаровування
 • C. Кондукція
 • D. Теплопроведення
 • E. Радіація
131.   В яких лімфатичних вузлах може розвиватися запальна реакція при гінгівіті (запаленні слизової оболонки ясен)?
 • A. Nodi cervicales laterales
 • B. Nodi submandibulares
 • C. Nodi parotidei profundi
 • D. Nodi parotidei superficiales
 • E. Nodi supraclaviculares
132.   У дитини 13-ти років набряк в області гілки нижньої щелепи. Збільшені та малоболючі підщелепні та тттийні лімфовузли. Реакція Манту позитивна. На рентгенограмі гілки нижньої щелепи відмічається резорбція кістки з чіткими контурами, дрібні секвестри. При гістологічному дослідженні біоптату одного з лімфатичних вузлів виявлено вогнища казеозного некрозу, які оточені валами з епітеліоїдних клітин і лімфоцитів, між якими розташовані гігантські клітини Пирогова-Лангханса. Яка хвороба гілки нижньої щелепи у дитини?
 • A. Хронічний остеомієліт
 • B. Остеобластокластома
 • C. Туберкульоз
 • D. Гострий остеомієліт
 • E. Саркома Юїнга
133.   Під час обстеження пацієнта 20- ти років ЛОР-лікар діагностував запалення верхньощелепних пазух. В якому носовому ході під час риноскопії був виявлений гній?
 • A. Найвищий
 • B. Верхній
 • C. Нижній
 • D. Середній
 • E. Загальний
134.   У хворого 67-ми років, що страждає на атеросклероз, з’явився 6іль у правій стопі. Стопа збільшена в розмірі, шкірні покриви чорного кольору, мацеровані, демаркаційна зона не виражена. Про який патологічний процес у стопі можна думати?
 • A. Нома
 • B. Секвестр
 • C. Коагуляційний некроз
 • D. Суха гангрена
 • E. Волога гангрена
135.   Хворому з печінковою недостатністю проведено дослідження електрофоретичного спектру білків сироватки крові. Які фізико-хімічні властивості білкових молекул лежать в основі цього методу?
 • A. Здатність набрякати
 • B. Оптична активність
 • C. Гідрофільність
 • D. Нездатність до діалізу
 • E. Наявність заряду
136.   До стоматолога звернувся хворий 47-ми років з артритом скронево-нижньощелепного суглоба. Лікар призначив протизапальний препарат - селективний інгібітор ферменту циклооксигенази-2. Який препарат призначили хворому?
 • A. Кислота мефенамова
 • B. Ібупрофен
 • C. Бутадіон
 • D. Целекоксиб
 • E. Індометацин
137.   За даними ВООЗ щорічно на Землі малярією хворіють приблизно 250 млн чоловік. Ця хвороба зустрічається переважно у тропічних і субтропічних областях. Межі ії розповсюдження співпадають з ареалами комарів роду:
 • A. Мансоніа
 • B. Аедес
 • C. Анофелес
 • D. Кулізета
 • E. Кулекс
138.   Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на утруднення під час жування. При обстеженні виявлена атрофія правих скроневого і жувального м’язів. При відкриванні рота щелепа відхиляється ліворуч. Який нерв уражений?
 • A. Верхньощелепний
 • B. Рухова частина нижньощелепного
 • C. Щелепно-під’язиковий
 • D. Нижній альвеолярний
 • E. Лицевий
139.   У хворої 63-х років стався напад миготливої аритмії. При обстеженні лікар виявив гіпотонію (АТ- 80/45 мм рт.ст). Який препарат можна призначити разом з антиаритмічним для попередження колапсу?
 • A. Кофеїн-бензоат натрію
 • B. Теофілін
 • C. Адреналін
 • D. Мезатон
 • E. Етимізол
140.   Бактеріолог при досліджєнні крові та слизу із носоглотки дотримувався певних заходів щодо збереження збудників у матеріалі. При бактеріо-скопічному дослідженні встановлено наявність грамнегативних коків, які нагадують кавові зерна і розташовані парами, або тетрадами. Назвіть збудника, який був ізольований бактеріологом:
 • A. Neisseria gonorrhoeae
 • B. Staphilococcus aureus
 • C. Neisseria meningitidis
 • D. Moraxella lacunata
 • E. Acinetobacter calcoaceticus
141.   Внаслідок надмірного годування тварини вуглеводами в клітинах печінки при гістологічному дослідженні виявлена значна кількість гранул глікогену. До якої групи структур клітини відноситься глікоген?
 • A. Трофічні включення
 • B. Секреторні включення
 • C. Екскреторні включення
 • D. Пігментні включення
 • E. Органели спеціального призначення
142.   При окисленні вуглеводів, ліпідів утворюється велика кількість енергії, основна частина якої утворюється завдяки окисленню ацетил-КоА. Скільки молекул АТФ утворю- ється при повному окисненні однієї молекули ацетіл-КоА?
 • A. 38
 • B. 36
 • C. 8
 • D. 24
 • E. 12
143.   З виділень уретри хворого на уретрит в’ялого перебігу виділено чисту культуру кокоподібних мікроорганізмів. Виділений мікроорганізм в короткому строкатому ряду ферментує лише глюкозу до кислоти. Назвіть рід і вид виділеного мікроорганізму:
 • A. Enterococcus faecalis
 • B. Neisseria gonorrhoeae
 • C. Streptococcus pyogenes
 • D. Staphylococcus aureus
 • E. Neisseria meningitides
144.   У жінки 32-х років запалення ясен супроводжується їх гіпоксією. Утворення якого метаболіту вуглеводного обміну значно збільшується при цьому в тканинах пародонта?
 • A. Лактат
 • B. Глікоген
 • C. Рибозо-5-фосфат
 • D. Глюкозо-6-фосфат
 • E. НАДФ-Н
145.   У людини артеріальний тиск становить: систолічний - 90 мм рт.ст., ді-астолічний - 70 мм рт.ст. Зменшення якого з наведених факторів найімовірніше обумовило таку величину артеріального тиску?
 • A. Тонус судин
 • B. Насосна функція правого серця
 • C. Загальний периферичний опір
 • D. Насосна функція лівого серця
 • E. Розтяжність аорти
146.   З випорожнень хворої дитини 6-місячного віку, яка знаходилась на штучному вигодовуванні, виділена культура кишкової палички з антигенною структурою 0-111. Який діагноз можна поставити?
 • A. Харчове отруєння
 • B. Гастроентерит
 • C. Холєроподі6нє захворювання
 • D. Колі-ентерит
 • E. Дизєнтєрієподі6нє захворювання
147.   У біоптаті слизової оболонки хворого на бронхіальну астму виявлено значну кількість клітин з численними метахроматичними гранулами. Назвіть цю клітину:
 • A. Ретикулоцит
 • B. Макрофаг
 • C. Тканинний базофіл
 • D. Плазмоцит
 • E. Фібробласт
148.   У жінки з резус-негативною кров’ю А (II) групи народилася дитина з АВ (IV) групою, у якої діагностували гемолітичну хворобу внаслідок резус-конфлікту. Яка група крові можлива у батька дитини?
 • A. II (А), резус-позитивна
 • B. IV (АВ), резус-негативна
 • C. III (В), резус-негативна
 • D. III (В), резус-позитивна
 • E. І (0), резус-позитивна
149.   У постраждалого 23-х років травма черепа з порушенням дірчастої пластинки решітчастої кістки. Який нерв може бути ушкоджений?
 • A. N. opticus
 • B. N. opthalmicus
 • C. N. trochlearis
 • D. N. olfactorius
 • E. N. abducens
150.   При огляді ротової порожнини пацієнта 47-ми років стоматолог звернув увагу, що його язик має грубі гіпертрофовані сосочки, глибокі борозни. Лікар порадив хворому звернутися до гастроентеролога. При обстеженні з’ясувалося, що у нього значно підвищена кислотність шлункового соку. Гіперфункцією яких клі- тин у залозах слизової оболонки шлунка переважно обумовлений цей стан?
 • A. Келихоподібні клітини
 • B. Екзокринні панкреатоцити
 • C. Екзокриноцити шлункових залоз
 • D. Парієтальні екзокриноцити власних залоз шлунка
 • E. Додаткові мукоцити
151.   У чоловіка 54-x років, який 12 років тому хворів на ревматичний міокардит та ендокардит, наявна недостатність мітрального клапану. Дослідження показали, що запального процесу зараз немає, хвилинний об’єм кровообігу достатній. Якому поняттю загальної нозології відповідає дана умова?
 • A. Типовий патологічний процес
 • B. Патологічний стан
 • C. Патологічний процес
 • D. Компенсаторна реакція
 • E. Патологічна реакція
152.   При обстеженні у хворого на твердому піднебінні виявлена пухлина у вигляді невеликого щільного вузла сірого кольору без чітких меж. Після видалення пухлина досліджена гістологічно. Побудована з дрібних, кубічної форми клітин з гіперхромним ядром, які формують альвеоли, трабекули, солідні та кріброзні структури. Ріст пухлини - інвазивний. Назвіть пухлину:
 • A. Мукоепідермоїдний рак
 • B. Аденолімфома
 • C. Злоякісна плеоморфна аденома
 • D. Аденокістозна карцинома
 • E. Мономорфна аденома
153.   Мембранний потенціал спокою клітини змінився з -85 мВ до -90 мВ. Причиною цього може бути активація таких каналів мембрани клітини:
 • A. Кальцієві
 • B. Калієві та кальцієві
 • C. Калієві
 • D. Натрієві
 • E. Калієві та натрієві
154.   При розвитку гострого пульпіту в хворого 24-х років відмічаються на-падоподібні болі у верхній лівій щелепі, що підсилюються вночі, гарячка; в крові - лейкоцитоз. Який вид лейкоцитозу можливий в даному випадку?
 • A. Базофільний
 • B. Моноцитоз
 • C. Нейтрофільний
 • D. Лімфоцитоз
 • E. Еозинофільний
155.   У постраждалого 46-ти років визначається перелом у ділянці внутрішньої поверхні лівого гомілковосту-пневого суглоба. Де найбільш імовірно відбувся перелом?
 • A. П’яткова кістка
 • B. Медіальна кісточка
 • C. Нижня третина малогомілкової кістки
 • D. Надп’яткова кістка
 • E. Латеральна кісточка
156.   У людини збільшений об’єм циркулюючої крові та зменшений осмотичний тиск плазми. Це супроводжується збільшенням діурезу, перш за все, внаслідок зменшеної секреції такого гормону:
 • A. Альдостерон
 • B. Вазопресин
 • C. Натрійуретичний
 • D. Адреналін
 • E. Ренін
157.   У реанімаційному відділенні знаходиться хворий 49-ти років у коматозному стані. При дослідженні крові відзначено збільшення концентрації K+, зменшення вмісту Ca++, ацидоз, збільшення рівня сечовини, сечової кислоти. Який вид коми за етіологією найбільш імовірний?
 • A. Гіпоглікемічна
 • B. Нейрогенна
 • C. Печінкова
 • D. Ниркова
 • E. Діабетична
158.   У хворого 64-х років часті напади стенокардії. Два роки тому він переніс інфаркт міокарда. Вкажіть групу лікарських засобів, препарати якої доцільно призначити для профілактики розвитку повторного інфаркту міокарда:
 • A. Фібринолітики
 • B. Антагоністи гепарину
 • C. Антикоагулянти непрямої дії
 • D. Коагулянти
 • E. Антиагреганти
159.   Епідеміологічне дослідження розповсюдження пухлин виявило високу кореляцію розвитку пухлин легень з тютюнопалінням. З дією якого хімічного канцерогену найбільш імовірно пов’язано виникнення даного виду патології?
 • A. Ортоаміноазотолуол
 • B. Афлатоксин
 • C. 3,4-бензпірен
 • D. Діетілнітрозамін
 • E. Метилхолантрен
160.   На електронній мікрофотографії поперечного шліфу зуба в емалі виявляються утворення овальної, полігональної і аркової форм, що складаються з щільно вкладених і упорядкованих кристалів гідроксиапатитів. Назвіть дане утворення:
 • A. Лінії Ретціуса
 • B. Смуги Іунтера-Шрегера
 • C. Колагенове волокно
 • D. Перикіматій
 • E. Емалева призма
161.   У процесі звапнування міжклітинної речовини кісткової тканини вздовж колагенових волокон відкладаються кристали гідроксиапатиту. Для реалізації цього процесу необхідна присутність у міжклітинній речовині лужної фосфатази. Яка клітина продукує цей фермент?
 • A. Остеокласт
 • B. Остеобласт
 • C. Хондробласт
 • D. Остеоцит
 • E. Хондроцит
162.   Для нормального перебігу процесу реплікації потрібні тимідилові нуклеотиди, синтез яких відбувається за участю тимідилатсинтетази, в яко- сті коферменту використовується:
 • A. Метилентетрагідрофолат
 • B. Карбоксибіотин
 • C. Піридоксальфосфат
 • D. Нікотинамідаденіндинуклеотид
 • E. Тіаміндифосфат
163.   У хворого 43-х років після оперативного втручання на підшлунковій залозі розвинувся геморагічний синдром з порушенням третьої фази згортання крові. Що може бути найбільш імовірним механізмом порушення гемостазу?
 • A. Зниження синтезу фібриногену
 • B. Дефіцит фібринстабілізуючого фактора
 • C. Зниження синтезу протромбіну
 • D. Якісні аномалії фібриногенезу
 • E. Активація фібринолізу
164.   Виділення гормонів кори на-днирників регулюється АКТГ аде-ногіпофізу. Які гормони виділяються наднирниками при дії останнього?
 • A. Глюкокортикоїди
 • B. Андрогени
 • C. Простагландини
 • D. Катехоламіни
 • E. Мінералокортикоїди
165.   Хворий 46-ти років знаходиться в урологічному відділенні з приводу загострення хронічного циститу. Який з антисептичних засобів можна застосувати для промивання сечового міхура?
 • A. Перекис водню
 • B. Розчин йоду спиртовий
 • C. Фурацилін
 • D. Брильянтовий зелений
 • E. Ко-тримоксазол
166.   Під час спортивних змагань боксер отримав сильний удар у живіт, що привело до нокауту через короткочасне падіння артеріального тиску. Які фізіологічні механізми викликали цей стан?
 • A. Подразнення симпатичних нервів
 • B. Зміна транскапілярного обміну
 • C. Подразнення парасимпатичних нервів
 • D. Раптова зміна кількості рідини у організмі
 • E. Ішемія центральної нервової системи
167.   Під час пресинтетичного періоду мітотичного циклу у клітині було порушено синтез ферменту ДНК-залежної-ДНК-полімерази. До яких наслідків це може призвести?
 • A. -
 • B. Порушення формування веретена поділу
 • C. Скорочення тривалості мітозу
 • D. Порушення реплікації ДНК
 • E. Порушення цитокінезу
168.   Злоякісна пухлина привушної слинної залози спричинила пошкодження артерії, яка проходе через її паренхіму. Яка це артерія?
 • A. Лицева
 • B. Поверхнева скронева
 • C. Задня вушна
 • D. Висхідна глоткова
 • E. Верхньощелепна
169.   Жінка 37-ми років звернулася зі скаргами на загальну слабкість, сонливість, апатію, набряки. Після обстеження встановлений діагноз: ендемічний зоб. Дефіцит якого елементу може привести до цієї патології?
 • A. Кальцій
 • B. Магній
 • C. Йод
 • D. Фтор
 • E. Залізо
170.   Чоловік повернувся з Лівану. Через деякий час він відчув 6іль і важкість у промежині і надлобковій ділянці. При обстежені йому було встановлено діагноз - урогенітальний ши-стосомоз. Яким шляхом він міг заразитися?
 • A. Купання у заражених водоймах
 • B. Недосмажене м’ясо великої рогатої худоби
 • C. Недоварене м’ясо раків і крабів
 • D. Через немиті овочі та фрукти
 • E. Недостатньо просолена риба
171.   Піддослідному собаці ввели гормон, що призвело до збільшення швидкості клубочкової фільтрації за рахунок розширення приносної артеріоли і зменшення реабсорбції іонів натрію і води в канальцях нефрона. Який гормон було введено?
 • A. Адреналін
 • B. Тестостерон
 • C. Тироксин
 • D. Окситоцин
 • E. Передсердний натрійуретичний
172.   Оперативно висічена сполучна тканина деформованого мітрального клапану при забарвленні гематоксиліном та еозином дає базофільну реакцію, а під впливом толуїдинового синього фарбується в бузковий колір (метахромазія). Які зміни сполучної тканини виявляються такими типами реакцій?
 • A. Петрифікація
 • B. Набряк сполучної тканини
 • C. Гіаліноз
 • D. Мукоїдний набряк
 • E. Фібриноїдний некроз сполучної тканини
173.   У хворого 35-ти років після перенесеного гепатиту розвинулася печінкова недостатність. Порушення якої із функцій печінки при цьому запускає механізм утворення набряків?
 • A. Білковоутворююча
 • B. Жовчоутворююча
 • C. Бар’єрна
 • D. Ілікогенутворююча
 • E. Антитоксична
174.   У хворого на цукровий діабет відзначається високий рівень гіперглікемії, кетонурія, глюкозурія. Гіпер-стенурія і поліурія. Яка форма порушення кислотно-основної рівноваги має місце у даній ситуації?
 • A. Видільний алкалоз
 • B. Метаболічний ацидоз
 • C. Метаболiчний алкалоз
 • D. Газовий алкалоз
 • E. Газовий ацидоз
175.   Під час проведення місцевої анестезії при екстракції зуба у хворого 33-х років виник анафілактичний шок. Виберіть препарат для усунення цього стану:
 • A. Еуфілін
 • B. Адреналіну гідрохлорид
 • C. Кордіамін
 • D. Атропіну сульфат
 • E. Димедрол
176.   У школярів 1-2 класів деяких регіонів Західної України при профо-гляді виявили крейдоподібні смужки і плями темно-жовтого, коричневого, аж до чорного кольору на емалі коронок центральних і бічних різців, частіше верхньої щелепи. У 1/3 дітей зуби крихкі, ламкі, з ерозіями, місцями з відламом окремих ділянок коронки. Про яке захворювання зубів слід думати?
 • A. Гіпоплазія зубів
 • B. Гіперплазія зубів
 • C. Некроз твердих тканин зубів
 • D. Клиноподібні дефекти зубів
 • E. Флюороз
177.   До приймального відділення був доставлений хворий 56-ти років у непритомному стані з вираженим пригніченням дихання та серцевої діяльності, зниженням сухожильних рефлексів. За словами супроводжуючої його дружини, останнім часом він страждав на безсоння та приймав на ніч снодійні засоби. Який лікарський препарат необхідно ввести хворому для невідкладної допомоги?
 • A. Протаміну сульфат
 • B. Дипіроксим
 • C. Бемегрид
 • D. Атропіну сульфат
 • E. Унітіол
178.   Дитина 10-ти років під час гри порізала ногу відламком скла і була направлена у поліклініку для введення протиправцевої сироватки. З метою попередження розвитку анафілактичного шоку лікувальну сироватку вводили за Безредкою. Який механізм лежить в основі подібного способу гіпосенсибілізації організму?
 • A. Зв’язування фіксованих на опасистих клітинах IgE
 • B. Стимуляція синтезу антиген-специфічних IgG2
 • C. Зв’язування рецепторів до IgE на опасистих клітинах
 • D. Стимуляція імунологічної толерантності до антигену
 • E. Блокування синтезу медіаторів опасистих клітин
179.   В гістологічному препараті стінки очного яблука визначається структура, в якій відсутні кровоносні судини. Яке утворення характеризується даною морфологічною ознакою?
 • A. Судинна оболонка
 • B. Рогівка
 • C. Сітківка
 • D. Цилiарне тіло
 • E. Райдужна оболонка
180.   Хвора поступила в клініку на обстеження. З дитинства відмічалось зниження гемоглобіну до 90-95 г/л. Лікування препаратами заліза було неефективним. У крові: ер- 3,21012/л, Hb- 85 г/л, КП- 0,78. В мазку: ані-зоцитоз, пойкілоцитоз, мішенеподі-бні еритроцити, ретикулоцити -16%. Поставлений діагноз - таласемія. До якого виду гемолітичних анемій можна віднести дане захворювання?
 • A. Набута ферментопатія
 • B. Спадкова гемоглобінопатія
 • C. Спадкова ферментопатія
 • D. Спадкова мембранопатія
 • E. Набута мембранопатія
181.   До медико-генетичної консультації звернувся чоловік з кольоровою сліпотою. Це зчеплена з Х-хромосомою рецесивна ознака. Яка імовірність появи в його родині дітей-дальтоників, якщо в генотипі його дружини такий алель відсутній?
 • A. 25%
 • B. 75%
 • C. 50%
 • D. 0%
 • E. 100%
182.   У чоловіка 30-ти років при гістологічному дослідженні біоптату з шийного лімфатичного вузла виявлені гранульоми, які складаються з епітеліоїдних, лімфоїдних, багатоядерних гігантських клітин типу Пирогова-Лангханса. У центрі гранульом визначається некроз. Який збудник потрібно виявити в зоні некрозу для підтвердження діагнозу?
 • A. Сальмонела
 • B. Мікобактерія Коха
 • C. Бліда трепонема
 • D. Бацила Волковича-Фріша
 • E. Стафілокок
183.   Чоловіка 29-ти років непокоїть різкий 6іль шкіри обличчя. Який нерв уражений?
 • A. Язикоглотковий
 • B. Блукаючий
 • C. Окоруховий
 • D. Лицевий
 • E. Трійчастий
184.   Сімейний лікар призначив хворому 53-х років для лікування хронічної серцевої недостатності дигоксин. Через 1 місяць виявив симптоми глікозидної інтоксикації. Який препарат необхідно призначити для усунення інтоксикації?
 • A. Ціанокобаламін
 • B. Мезатон
 • C. Морфіну гідрохлорид
 • D. Аміназин
 • E. Унітіол
185.   У препараті червоного кісткового мозку людини визначаються скупчення гігантських клітин, розташованих в тісному контакті з синусоїдними капілярами. Назвіть формені елементи крові, які утворюються з цих клітин:
 • A. Моноцити
 • B. Лейкоцити
 • C. Лімфоцити
 • D. Кров’яні пластинки
 • E. Еритроцити
186.   При обстеженні хворого 6-ти років виникла підозра на погіршення прохідності дихальних шляхів. Який із методів дослідження дозволяє вірогідно визначити дану патологію?
 • A. Пневмотахометрія
 • B. Пневмографія
 • C. Спірометаболографія
 • D. Спірографія
 • E. Спірометрія
187.   У пацієнта 46-ти років у ділянці 4 премоляра виявлено пухлину сіруватого кольору При гістологічному дослідженні: пухлина складається із острівців проліферуючего одонто-генного епітелію і пухкої тканини, яка нагадує тканину зубного сосочка сполучної тканини. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний?
 • A. Амелобластична одонтосаркома
 • B. Одонтоамелобластома
 • C. Одонтогенна фіброма
 • D. Одонтогенна міксома
 • E. Амелобластична фіброма
188.   Чоловік 73-х років, який хворів на ессенціальну гіпертензію впродовж 22-х років, помер від хронічної ниркової недостатності. На аутопсії тіла померлого: нирки вдвічі зменшені в розмірі, щільні, з дрібнозернистою поверхнею, зі значно стоншеною кірковою речовиною. Яка пато- логія нирок виявлена?
 • A. Хронічний гломерулонефрит
 • B. Артеріолосклеротичний нефроци-роз
 • C. Амілоїдозно зморщені нирки
 • D. Атеросклеротичний нефроцироз
 • E. Пієлонефротичний нефроцироз
189.   У хворого 37-ми років після автомобільної катастрофи АТ- 70/40 мм рт.ст. Хворий у непритомному стані. За добу виділяє близько 300 мл сечі. Який механізм порушення сечоутво-рення у даному випадку?
 • A. Посилення клубочкової фільтрації
 • B. Зменшення клубочкової фільтрації
 • C. Посилення канальцевої реабсорбції
 • D. Зменшення канальцевої реабсорбції
 • E. Зменшення канальцевої секреції
190.   Організми мають ядро, оточене ядерною мембраною. Генетичний матеріал зосереджений переважно в хромосомах, які складаються з ниток ДНК і білкових молекул. Діляться ці клітини мітотично. Це:
 • A. Еукаріоти
 • B. Прокаріоти
 • C. Віруси
 • D. Бактеріофаги
 • E. Бактерії
191.   У людини після довільної тривалої затримки дихання збільшилися частота й глибина дихання. Які зміни в крові стали причиною цього?
 • A. Підвищення pO2
 • B. Підвищення pCO2
 • C. Підвищення pH
 • D. Зниження pCO2
 • E. Зниження pO2
192.   У генетично здорових батьків народилася дитина, хвора на фенілке-тонурію (аутосомно-рецесивне спадкове захворювання). Які генотипи батьків?
 • A. АА х АА
 • B. Аа х аа
 • C. аа х аа
 • D. АА х Аа
 • E. Аа х Аа
193.   У чоловіка 55-ти років діагностовано вікову далекозорість у зв’язку з послабленням акомодаційних властивостей кришталика та гладеньких м’язів судинної оболонки очного яблука. Тонус якого м’яза з віком послаблено?
 • A. M. dilatator pupillae
 • B. M. ciliaris
 • C. M. obliquus inferior
 • D. M. obliquus superior
 • E. M. sphincter pupillae
194.   При лабораторному дослідженні крові пацієнта виявлено, що вміст білків у плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води в мікроциркуляторному руслі?
 • A. Збільшуються фільтрація і реабсорбція
 • B. Зменшуються фільтрація і реабсорбція
 • C. Обмін не змінюється
 • D. Зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція
 • E. Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція
195.   У хворого, що страждає на стрептококову інфекцію, розвинувся геморагічний діатез. Яка причина підвищеної кровоточивості?
 • A. Збільшення кількості гепарину в плазмі крові
 • B. Збільшення кількості калікреїну в плазмі крові
 • C. Нестача вітаміну А
 • D. Нестача вітаміну С
 • E. Посилений фібриноліз
196.   До приймального відділення надійшов хворий з важкою щелепно-лицевою травмою. Який препарат йому необхідно ввести для зняття больового шоку?
 • A. Мідокалм
 • B. Пантогам
 • C. Промедол
 • D. Ібупрофен
 • E. Сиднокарб
197.   У хворого 50-ти років під час медичного обстеження виявили стенокардію. Лікар призначив йому препарат метопролол, який знижує силу і частоту серцевих скорочень і, відповідно потребу міокарда в кисні. Механізм його лікуючої дії полягає у наступному:
 • A. Стимуляція в1 -адренорецепторів
 • B. Блокада в2-адренорецепторів
 • C. Блокада М-холінорецепторів
 • D. Блокада Н-холінорецепторів
 • E. Блокада в1-адренорецепторів
198.   Чоловік 53-х років скаржиться на почервоніння та невеликий гнійник на шкірі правої щоки. На розрізі вогнище щільне, жовто-зеленого кольору. У гної спостерігаються жовто-білі крупинки - зерна друз. Мікроскопічно - гнійник оточений дозріваючою грануляційною тканиною і зрілою сполучною тканиною, де виявляються плазматичні, ксантомні, епі-теліоїдні клітини. Назвіть можливий мікоз:
 • A. Аспергільоз
 • B. Стрептотрихоз
 • C. Актиномікоз
 • D. Бластомікоз
 • E. Споротрихоз
199.   Для корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії даного препарату?
 • A. Блокує в-адренорецептори
 • B. Стимулює а-адренорецептори
 • C. Стимулює в-адренорецептори
 • D. Блокує а-адренорецептори
 • E. Стимулює а- в-адренорецептори
200.   Студентка 18-ти років має масу тіла 50 кг. Робочий (загальний) обмін студентки складає 11 000 кДж/д. Якою повинна бути калорійність харчового раціону студентки, якщо вона не хоче змін маси тіла?
 • A. 10 000 -11 000 кДж/д
 • B. 9 000 -10 000 кДж/д
 • C. 12 000 -13 000 кДж/д
 • D. 10 500 -11 500 кДж/д
 • E. 11 000 -12 000 кДж/д
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 18 користувачів, 155 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 29.32ms.