Буклет 2014 року

1.   У хворого 43-х років після оперативного втручання на підшлунковій залозі розвинувся геморагічний синдром з порушенням третьої фази згортання крові. Що може бути найбільш імовірним механізмом порушення гемостазу?
 • A. Зниження синтезу протромбіну
 • B. Активація фібринолізу
 • C. Зниження синтезу фібриногену
 • D. Дефіцит фібринстабілізуючого фактора
 • E. Якісні аномалії фібриногенезу
2.   У хворого на прийомі у стоматолога виник пароксизм тахікардії. Який з названих засобів слід використати для його купірування?
 • A. Верапаміл
 • B. Нітрогліцерин
 • C. Ізадрин
 • D. Дифенін
 • E. Атропін
3.   У жінки 32-х років запалення ясен супроводжується їх гіпоксією. Утворення якого метаболіту вуглеводного обміну значно збільшується при цьому в тканинах пародонта?
 • A. Глюкозо-6-фосфат
 • B. Глікоген
 • C. Лактат
 • D. Рибозо-5-фосфат
 • E. НАДФ-Н
4.   Провідну роль в процесі каль-цифікації тканин зуба відіграє білок остеокальцин, який має високу здатність зв’язувати іони кальцію, завдяки наявності в поліпептидному ланцюзі залишків модифікованої амінокислоти:
 • A. Карбоксиаспарагінова
 • B. Іама-аміномасляна
 • C. Аланін
 • D. Дельта-амінопропіонова
 • E. Іама-карбоксиглутамінова
5.   У хворого на цукровий діабет відзначається високий рівень гіперглікемії, кетонурія, глюкозурія. Гіпер-стенурія і поліурія. Яка форма порушення кислотно-основної рівноваги має місце у даній ситуації?
 • A. Метаболiчний алкалоз
 • B. Газовий ацидоз
 • C. Метаболічний ацидоз
 • D. Видільний алкалоз
 • E. Газовий алкалоз
6.   У реанімаційному відділенні знаходиться хворий 49-ти років у коматозному стані. При дослідженні крові відзначено збільшення концентрації K+, зменшення вмісту Ca++, ацидоз, збільшення рівня сечовини, сечової кислоти. Який вид коми за етіологією найбільш імовірний?
 • A. Ниркова
 • B. Нейрогенна
 • C. Діабетична
 • D. Печінкова
 • E. Гіпоглікемічна
7.   На електронній мікрофотографії поперечного шліфу зуба в емалі виявляються утворення овальної, полігональної і аркової форм, що складаються з щільно вкладених і упорядкованих кристалів гідроксиапатитів. Назвіть дане утворення:
 • A. Лінії Ретціуса
 • B. Перикіматій
 • C. Емалева призма
 • D. Смуги Іунтера-Шрегера
 • E. Колагенове волокно
8.   До медико-генетичної консультації звернувся чоловік з кольоровою сліпотою. Це зчеплена з Х-хромосомою рецесивна ознака. Яка імовірність появи в його родині дітей-дальтоників, якщо в генотипі його дружини такий алель відсутній?
 • A. 75%
 • B. 0%
 • C. 100%
 • D. 50%
 • E. 25%
9.   При обстеженні у хворого на твердому піднебінні виявлена пухлина у вигляді невеликого щільного вузла сірого кольору без чітких меж. Після видалення пухлина досліджена гістологічно. Побудована з дрібних, кубічної форми клітин з гіперхромним ядром, які формують альвеоли, трабекули, солідні та кріброзні структури. Ріст пухлини - інвазивний. Назвіть пухлину:
 • A. Аденокістозна карцинома
 • B. Злоякісна плеоморфна аденома
 • C. Аденолімфома
 • D. Мукоепідермоїдний рак
 • E. Мономорфна аденома
10.   У гістопрепараті головного кінця зародка довжиною 6 мм на передньо-бічній поверхні шиї видні валикоподібні підвищення, що виникли за рахунок розростання мезенхіми. Як називаються дані утворення зябрового апарату?
 • A. Зяброві кишені
 • B. Зяброві дуги
 • C. Зяброві перетинки
 • D. Глоткові кишені
 • E. Зяброві щілини
11.   У препараті червоного кісткового мозку людини визначаються скупчення гігантських клітин, розташованих в тісному контакті з синусоїдними капілярами. Назвіть формені елементи крові, які утворюються з цих клітин:
 • A. Еритроцити
 • B. Моноцити
 • C. Лейкоцити
 • D. Лімфоцити
 • E. Кров’яні пластинки
12.   Чоловіка 29-ти років непокоїть різкий 6іль шкіри обличчя. Який нерв уражений?
 • A. Язикоглотковий
 • B. Окоруховий
 • C. Блукаючий
 • D. Трійчастий
 • E. Лицевий
13.   Гістологічна картина ендометрію має наступні характерні ознаки: потовщення, набряк, наявність звивистих залоз із розширеним просвітом, які секретують велику кількість слизу, мітози в клітинах не спостерігаються, у стромі наявні децидуальні клітини. Яка стадія менструального циклу відповідає описаній картині?
 • A. Відносного спокою
 • B. Проліферативна
 • C. Секреторна (пременструальна)
 • D. Регенераторна
 • E. Менструальна
14.   У біоптаті слизової оболонки хворого на бронхіальну астму виявлено значну кількість клітин з численними метахроматичними гранулами. Назвіть цю клітину:
 • A. Тканинний базофіл
 • B. Ретикулоцит
 • C. Плазмоцит
 • D. Фібробласт
 • E. Макрофаг
15.   У хлопчика водянка яєчка (накопичування рідини між оболонками яєчка). Яка саме оболонка яєчка вміщує цю рідину?
 • A. М’ясиста
 • B. Зовнішня сім’яна
 • C. Внутрішня сім’яна
 • D. Піхвова
 • E. Білкова
16.   У хворого запальний процес у крилопіднебінній ямці. !нфекція поширилась в носову порожнину. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція?
 • A. Canalis palatinus major
 • B. Canalis palatinus minor
 • C. Foramen sphenopalatinum
 • D. Foramen rotundum
 • E. Canalis ptherygoideus
17.   Перекомбінація генетичного матеріалу досягається декількома механізмами, одним з яких є кросинговер. На якій стадії профази першого мейотичного поділу він відбувається?
 • A. Лептонеми
 • B. Пахінеми
 • C. Зигонеми
 • D. Диплонеми
 • E. Діакінезу
18.   Під час обстеження пацієнта 20- ти років ЛОР-лікар діагностував запалення верхньощелепних пазух. В якому носовому ході під час риноскопії був виявлений гній?
 • A. Загальний
 • B. Нижній
 • C. Середній
 • D. Верхній
 • E. Найвищий
19.   У пацієнта з попереднім діагнозом "сифіліс"лаборант взяв сироватку крові для постановки імунної реакції, яка основана на виявленні антитіл, які припиняють рух трепонем і призводять до їх загибелі. Яку реакцію було використано для діагностики?
 • A. Реакція аглютинації
 • B. Реакція іммобілізації
 • C. Реакція преципітації
 • D. Реакція нейтралізації
 • E. Реакція зв’язування комплементу
20.   Хворому 28-ми років на бактеріальну пневмонію призначили курс лікування еритроміцином. Відомо, що його антибактеріальні властивості зумовлені здатністю цього середника сполучатися з вільною 50S-субодиницею рибосоми. Синтез яких речовин блокує цей антибіотик у бактеріальних клітинах?
 • A. Білки
 • B. РНК
 • C. Полісахариди
 • D. Жири
 • E. ДНК
21.   Рибалка наловив риби із річки, трошки підсмажив її на вогнищі і з’їв, майже напівсиру. Через декілька тижнів потому в нього з’явились ознаки ураження печінки і підшлункової залози. Лабораторний аналіз фекалій показав наявність дрібних яєць гельмінта. Яким трематодозом ймовірно заразився рибалка?
 • A. Опісторхоз
 • B. Дикроцеліоз
 • C. Парагонімоз
 • D. Шистосомоз
 • E. Фасціольоз
22.   Хворий із запаленням слизової язика (глосит) скаржиться на розлад смакової чутливості передніх двох третин язика. Ураженням якого нерва воно викликане?
 • A. Язиковий
 • B. Барабанний
 • C. Малий кам’янистий
 • D. Язикоглотковий
 • E. Барабанна струна
23.   У людини спостерігається зменшення компактної і губчастої речовин кісткової тканини, що проявляється у зміні лицьового відділу черепа, з’являється сивина, шкіра втрачає еластичність. На якому етапі онтогенезу виникають ці зміни?
 • A. Старечий вік
 • B. Грудний вік
 • C. Дитинство
 • D. Підлітковий вік
 • E. Юнацький вік
24.   У хворого 35-ти років після перенесеного гепатиту розвинулася печінкова недостатність. Порушення якої із функцій печінки при цьому запускає механізм утворення набряків?
 • A. Ілікогенутворююча
 • B. Жовчоутворююча
 • C. Антитоксична
 • D. Білковоутворююча
 • E. Бар’єрна
25.   Хворому призначили антибіотик хлорамфенікол (левомецитин), який порушує у мікроорганізмів синтез білка шляхом гальмування процесу:
 • A. Ампліфікації генів
 • B. Утворення полірибосом
 • C. Транскрипції
 • D. Елонгації трансляції
 • E. Процесінгу
26.   Дівчинка 11-ти років часто хворіє на гострі респіраторні інфекції, після яких спостерігаються множинні точкові крововиливі в місцях тертя одягу. Гіповітаміноз якого вітаміну має місце в дівчинки?
 • A. A
 • B. Вб
 • C. Ві
 • D. В2
 • E. C
27.   Жінка 37-ми років звернулася зі скаргами на загальну слабкість, сонливість, апатію, набряки. Після обстеження встановлений діагноз: ендемічний зоб. Дефіцит якого елементу може привести до цієї патології?
 • A. Залізо
 • B. Кальцій
 • C. Фтор
 • D. Магній
 • E. Йод
28.   Для попередження сезонного підйому захворюваності на грип у лікувальних закладах міста санепідстан-ція зобов’язала провести імунізацію медпрацівників. Яким із перелічених препаратів слід проводити імунізацію?
 • A. Іамма-глобулін
 • B. Амантадин
 • C. Інтерферон
 • D. Ремантадин
 • E. Субодинична вакцина
29.   У хворого 48-ми років з обшир-ним інфарктом міокарда розвинулась серцева недостатність. Який патогенетичний механізм сприяв розвитку серцевої недостатності у хворої?
 • A. Гостра тампонада серця
 • B. Перевантаження тиском
 • C. Зменшення маси функціонуючих міокардіоцитів
 • D. Реперфузійне ураження міокарда
 • E. Перевантаження об’ємом
30.   Хворому на виразкову хворобу шлунка 45-ти років призначено препарат в основі дії якого є антимікробна дія. Який це препарат?
 • A. Бісакодил
 • B. Фталазол
 • C. Омепразол
 • D. Метронідазол
 • E. Дитилін
31.   У постраждалого 46-ти років визначається перелом у ділянці внутрішньої поверхні лівого гомілковосту-пневого суглоба. Де найбільш імовірно відбувся перелом?
 • A. Медіальна кісточка
 • B. Латеральна кісточка
 • C. Надп’яткова кістка
 • D. П’яткова кістка
 • E. Нижня третина малогомілкової кістки
32.   Чоловік 63-х років звернувся до стоматолога зі скаргою, що в нього нижня щелепа не рухається назад. Встановлено, що в нього через падіння пошкоджений такий м’яз:
 • A. Скроневий
 • B. Присередній крилоподібний
 • C. Двочеревцевий
 • D. Бічний крилоподібний
 • E. Жувальний
33.   У хворого 35-ти років травма голови викликала втрату тактильних і температурних відчуттів. Яку звивину було пошкоджено внаслідок травми?
 • A. Надкрайова
 • B. Передцентральна
 • C. Зацентральна
 • D. Поясна
 • E. Кутова
34.   Для корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії даного препарату?
 • A. Блокує в-адренорецептори
 • B. Стимулює в-адренорецептори
 • C. Блокує а-адренорецептори
 • D. Стимулює а-адренорецептори
 • E. Стимулює а- в-адренорецептори
35.   У хворого 25-ти років спостерігається напад ядухи, експіраторна задишка, досить гучне, свистяче дихання. У акті дихання беруть участь допоміжні м’язи, над легенями вислуховуються сухі, свистячі хрипи. Головним механізмом у розвитку нападу є:
 • A. Порушення кровообігу в легенях
 • B. Порушення діяльності центральної нервової системи
 • C. Спазм дрібних бронхів та бронхіол
 • D. Зростання вмісту простагландину Е
 • E. Ацидоз
36.   Після введення лідокаїну в хворого 25-ти років з’явились задишка, бронхоспазм, різко знизився кров’яний тиск, що вимагало від лікаря-стоматолога застосування засобів негайної допомоги. Який механізм лежить в основі таких явищ?
 • A. Алергічні цитотоксичні реакції
 • B. Ефекти, зумовлені Т-кілерами
 • C. Алергічні реакції за участю IgE
 • D. Явище ідіосинкразії
 • E. Гіперчутливість, зумовлена Т-лімфоцитами
37.   У хворого, що страждає на стрептококову інфекцію, розвинувся геморагічний діатез. Яка причина підвищеної кровоточивості?
 • A. Нестача вітаміну А
 • B. Посилений фібриноліз
 • C. Нестача вітаміну С
 • D. Збільшення кількості калікреїну в плазмі крові
 • E. Збільшення кількості гепарину в плазмі крові
38.   Хворого 21-го року госпіталізовано з проникаючою травмою дна порожнини рота. Який м’яз травмований?
 • A. Лопатково-під’язиковий
 • B. Щелепно-під’язиковий
 • C. Шило-під’язиковий
 • D. Щито -під’язиковий
 • E. Груднино-під’язиковий
39.   До приймальної медико-генетичної консультації звернулась пацієнтка. При огляді виявились наступні симптоми: трапецієподібна шийна складка (шия "сфінкса"), широка грудна клітка, слабо розвинені молочні залози. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Синдром Патау
 • B. Синдром Шерешевського-Тернера
 • C. Синдром Клайнфельтера
 • D. Синдром "крику кішки"
 • E. Синдром Мориса
40.   У хворого, який виходить зі стану тривалого голодування, визначили обмін азоту. Який результат можна очікувати?
 • A. Азотний баланс не змінився
 • B. Азотна рівновага
 • C. Кетонемія
 • D. Збільшення виділення азоту
 • E. Зниження виділення азоту
41.   Під час аускультації хворого попросили глибоко дихати. Після 10 дихальних рухів хворий знепритомнів, що пов’язано з:
 • A. Респіраторним ацидозом
 • B. Зменшенням кисневої ємності крові
 • C. Еритропенією
 • D. Еритроцитозом
 • E. Респіраторним алкалозом
42.   До приймального відділення надійшов хворий з важкою щелепно-лицевою травмою. Який препарат йому необхідно ввести для зняття больового шоку?
 • A. Пантогам
 • B. Промедол
 • C. Мідокалм
 • D. Ібупрофен
 • E. Сиднокарб
43.   Внаслідок надмірного годування тварини вуглеводами в клітинах печінки при гістологічному дослідженні виявлена значна кількість гранул глікогену. До якої групи структур клітини відноситься глікоген?
 • A. Трофічні включення
 • B. Органели спеціального призначення
 • C. Пігментні включення
 • D. Екскреторні включення
 • E. Секреторні включення
44.   Пацієнт 39-ти років із захворюванням першого верхнього різця зліва скаржиться на сильні болі шкіри в ділянці надбрівної дуги з того ж боку. Які рефлекси спричиняють вказані реакції?
 • A. Сомато-вісцеральні
 • B. Вісцеро-дермальні
 • C. Вісцеро-соматичні
 • D. Пропріоцептивні
 • E. Вісцеро-вісцеральні
45.   У людини збільшений об’єм циркулюючої крові та зменшений осмотичний тиск плазми. Це супроводжується збільшенням діурезу, перш за все, внаслідок зменшеної секреції такого гормону:
 • A. Ренін
 • B. Вазопресин
 • C. Адреналін
 • D. Альдостерон
 • E. Натрійуретичний
46.   У дитячому відділенні інфекційної клініки хлопчику 4-х років поставлено діагноз "дифтерія". Який препарат потрібно ввести хворому в першу чергу?
 • A. АДП
 • B. АКДП
 • C. Протидифтерійна антитоксична сироватка
 • D. TABt
 • E. Дифтерійний анатоксин
47.   Жінка із токсикозом вагітності страждає на гіперсалівацію, що призводить до втрати 3-4 літрів слини щоденно. Яке порушення водно-сольового обміну виникає при цьому?
 • A. Гіпогідратація гіперосмолярна
 • B. Гіпонатріємія
 • C. Гіпокаліємія
 • D. Гіпогідратація ізоосмолярна
 • E. Гіпогідратація гіпоосмолярна
48.   Бактеріолог при досліджєнні крові та слизу із носоглотки дотримувався певних заходів щодо збереження збудників у матеріалі. При бактеріо-скопічному дослідженні встановлено наявність грамнегативних коків, які нагадують кавові зерна і розташовані парами, або тетрадами. Назвіть збудника, який був ізольований бактеріологом:
 • A. Staphilococcus aureus
 • B. Acinetobacter calcoaceticus
 • C. Neisseria meningitidis
 • D. Neisseria gonorrhoeae
 • E. Moraxella lacunata
49.   У хворої з артеріальною гіпертензією розвинувся напад бронхіальної астми. Який з нижче перерахованих бронхолітичних засобів може спровокувати гіпертонічний криз?
 • A. Еуфілін
 • B. Ізадрин
 • C. Беротек
 • D. Сальбутамол
 • E. Ефедрину гідрохлорид
50.   При дослідженні епітелію трубчастого органу з’ясувалося, що він складається з трьох типів клітин: призматичних клітин з війками (миготливі), коротких і довгих вставних (камбіальні елементи) і келихоподібних (секреторні). Який це епітелій?
 • A. Перехідний
 • B. Багаторядний призматичний війчастий
 • C. Одношаровий призматичний залозистий
 • D. Багатошаровий призматичний
 • E. Одношаровий призматичний з облямівкою
51.   При обстеженні хворого виявлені дерматит, дiарея, деменція. Відсутність якого вітаміну є причиною цього стану?
 • A. Біотин
 • B. Фолієва кислота
 • C. Рутин
 • D. Аскорбінова кислота
 • E. Нікотинамід
52.   Чоловік 60-ти років страждає на атеросклероз судин головного мозку. При обстеженні виявлена гіперліпі-демія. Вміст якого класу ліпопротеї-дів найбільш імовірно буде підвищений при дослідженні сироватки крові?
 • A. Холестерин
 • B. Ліпопротеїди низької щільності
 • C. Комплекси жирних кислот з альбумінами
 • D. Ліпопротеїди високої щільності
 • E. Хіломікрони
53.   Для нормального перебігу процесу реплікації потрібні тимідилові нуклеотиди, синтез яких відбувається за участю тимідилатсинтетази, в яко- сті коферменту використовується:
 • A. Тіаміндифосфат
 • B. Метилентетрагідрофолат
 • C. Піридоксальфосфат
 • D. Карбоксибіотин
 • E. Нікотинамідаденіндинуклеотид
54.   Лікар, мікроскопуючи мазок крові, що забарвлений за Романовським, виявив найпростіші у формі півмісяця, протоплазма яких вакуолізована і забарвлена у блакитний колір, а ядро - у червоний. Які найпростіші найбільш імовірно були у крові?
 • A. Трипаносоми
 • B. Лейшманії
 • C. Лямблії
 • D. Балантидії
 • E. Токсоплазми
55.   У обстежуваного відзначається різке опущення кута рота зліва. Порушенням функції яких м’язів це ви- кликано?
 • A. Виличні м’язи
 • B. Коловий м’яз рота
 • C. М’яз, що опускає кут рота
 • D. М’яз сміху
 • E. М’яз, що підіймає верхню губу i крило носа
56.   У жінки з резус-негативною кров’ю А (II) групи народилася дитина з АВ (IV) групою, у якої діагностували гемолітичну хворобу внаслідок резус-конфлікту. Яка група крові можлива у батька дитини?
 • A. II (А), резус-позитивна
 • B. І (0), резус-позитивна
 • C. IV (АВ), резус-негативна
 • D. III (В), резус-негативна
 • E. III (В), резус-позитивна
57.   При електрокардіографічному дослідженні пацієнта 59-ти років, хворого на гіпертонічну хворобу, виявлено: ритм синусовий, правильний, ЧСС- 92/хв, тривалість РQ- 0,2 с, QRS- не змінений. У хворого порушена така властивість серця:
 • A. Провідність
 • B. Автоматизм
 • C. Рефрактерність
 • D. Скоротливість
 • E. Збудливість
58.   До інфекційного відділення госпіталізовано хворого 27-ми років зі скаргами на багаторазові пронос та блювання, біль у м’язах ніг, слабкість, запаморочення. Після огляду лікар поставив попередній діагноз "холера". Як необхідно досліджувати матеріал від хворого для експрес діагнозу?
 • A. Пряма і непряма РІФ
 • B. Біологічний метод
 • C. Серологічний метод
 • D. Бактеріологічний метод
 • E. РА
59.   Чоловік повернувся з Лівану. Через деякий час він відчув 6іль і важкість у промежині і надлобковій ділянці. При обстежені йому було встановлено діагноз - урогенітальний ши-стосомоз. Яким шляхом він міг заразитися?
 • A. Через немиті овочі та фрукти
 • B. Недостатньо просолена риба
 • C. Недосмажене м’ясо великої рогатої худоби
 • D. Недоварене м’ясо раків і крабів
 • E. Купання у заражених водоймах
60.   Епідеміологічне дослідження розповсюдження пухлин виявило високу кореляцію розвитку пухлин легень з тютюнопалінням. З дією якого хімічного канцерогену найбільш імовірно пов’язано виникнення даного виду патології?
 • A. Ортоаміноазотолуол
 • B. Діетілнітрозамін
 • C. Метилхолантрен
 • D. 3,4-бензпірен
 • E. Афлатоксин
61.   При лабораторному обстеженні у хворого виявили стеаторею. Вкажіть фермент, недостатність дії якого призвела до цього симптому?
 • A. Лактаза
 • B. Ліпаза
 • C. Хімотрипсин
 • D. Амілаза
 • E. Пепсин
62.   Під час проведення місцевої анестезії при екстракції зуба у хворого 33-х років виник анафілактичний шок. Виберіть препарат для усунення цього стану:
 • A. Еуфілін
 • B. Адреналіну гідрохлорид
 • C. Димедрол
 • D. Атропіну сульфат
 • E. Кордіамін
63.   У хворого 64-х років часті напади стенокардії. Два роки тому він переніс інфаркт міокарда. Вкажіть групу лікарських засобів, препарати якої доцільно призначити для профілактики розвитку повторного інфаркту міокарда:
 • A. Антиагреганти
 • B. Фібринолітики
 • C. Антикоагулянти непрямої дії
 • D. Коагулянти
 • E. Антагоністи гепарину
64.   Студентка 18-ти років має масу тіла 50 кг. Робочий (загальний) обмін студентки складає 11 000 кДж/д. Якою повинна бути калорійність харчового раціону студентки, якщо вона не хоче змін маси тіла?
 • A. 11 000 -12 000 кДж/д
 • B. 10 000 -11 000 кДж/д
 • C. 10 500 -11 500 кДж/д
 • D. 12 000 -13 000 кДж/д
 • E. 9 000 -10 000 кДж/д
65.   У жінки, що тривало приймала антибіотики з приводу кишкової інфекції, розвинулося ускладнення з боку слизової порожнини рота у вигляді запального процесу і білого нальоту, у якому при бактеріологічному дослідженні були виявлені дріжджеподібні грибки Candida albicans. Який з перерахованих препаратів показаний для лікування цього ускладнення?
 • A. Флуконазол
 • B. Поліміксин
 • C. Бісептол
 • D. Тетрациклін
 • E. Фуразолідон
66.   При розвитку гострого пульпіту в хворого 24-х років відмічаються на-падоподібні болі у верхній лівій щелепі, що підсилюються вночі, гарячка; в крові - лейкоцитоз. Який вид лейкоцитозу можливий в даному випадку?
 • A. Еозинофільний
 • B. Лімфоцитоз
 • C. Нейтрофільний
 • D. Моноцитоз
 • E. Базофільний
67.   Необхідно оцінити перетравлюючі властивості слини. З яким субстратом для цього її треба змішати?
 • A. Жир
 • B. Крохмаль
 • C. РНК
 • D. Казеін
 • E. ДНК
68.   У експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок симпатичних волокон, що іннерву-ють під’язикову слинну залозу. У результаті з фістули протоки залози виділяється:
 • A. -
 • B. Слина не виділяється
 • C. Багато рідкої слини
 • D. Мало рідкої слини
 • E. Мало в’язкої слини
69.   У хворого 34-х років загострення хронічного апікального періодон-титу 38 зуба. З’явилась болюча припухлість на нижній щелепі, нориці в ротовій порожнині, вміст яких: грануляційна тканина та запальний інфільтрат, секвестри. Рентгенологічно - ділянки розрідження кістки щелепи з відокремленими її фрагментами. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Хронічний остеомієліт
 • B. Остеома
 • C. Періостит
 • D. Фіброзна остеодисплазія
 • E. Остит
70.   Хворому 30-ти років для лікування пневмонії лікар на 3 дні призначив антибіотик з групи азалідів, що має бактерицидну дію, тривалий ефект, здатність зв’язуватись з фагоцитами і накопичуватись у вогнищах інфекції. Який препарат було призначено хворому?
 • A. Азитроміцин
 • B. Ізоніазид
 • C. Ципрофлоксацин
 • D. Еритроміцин
 • E. Бензилпеніциліну натрієва сіль
71.   У хворого 37-ми років після автомобільної катастрофи АТ- 70/40 мм рт.ст. Хворий у непритомному стані. За добу виділяє близько 300 мл сечі. Який механізм порушення сечоутво-рення у даному випадку?
 • A. Посилення канальцевої реабсорбції
 • B. Зменшення клубочкової фільтрації
 • C. Посилення клубочкової фільтрації
 • D. Зменшення канальцевої секреції
 • E. Зменшення канальцевої реабсорбції
72.   У хворої 63-х років стався напад миготливої аритмії. При обстеженні лікар виявив гіпотонію (АТ- 80/45 мм рт.ст). Який препарат можна призначити разом з антиаритмічним для попередження колапсу?
 • A. Теофілін
 • B. Мезатон
 • C. Етимізол
 • D. Кофеїн-бензоат натрію
 • E. Адреналін
73.   Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на утруднення під час жування. При обстеженні виявлена атрофія правих скроневого і жувального м’язів. При відкриванні рота щелепа відхиляється ліворуч. Який нерв уражений?
 • A. Щелепно-під’язиковий
 • B. Рухова частина нижньощелепного
 • C. Нижній альвеолярний
 • D. Верхньощелепний
 • E. Лицевий
74.   Хворому на туберкульоз 34-х років, в анамнезі якого була відкрита легенева форма захворювання, проведено мікроскопічне дослідження харкотиння з метою виявлення збудника. Який метод забарвлення доцільно використати при цьому?
 • A. Метод Грама
 • B. Метод Нейссера
 • C. Метод Ціля-Нільсена
 • D. Метод Буррі-Гінса
 • E. Метод Романовського-Гімзи
75.   У пацієнта 32-х років має місце гіповітаміноз B2. Причиною виникнення специфічних симптомів (ураження епітелію, слизових, шкіри, рогівки ока) найбільш імовірно є дефіцит:
 • A. Флавінових коферментів
 • B. Цитохрому в
 • C. Цитохрому с
 • D. Цитохрому а1
 • E. Цитохромоксидази
76.   У чоловіка 55-ти років діагностовано вікову далекозорість у зв’язку з послабленням акомодаційних властивостей кришталика та гладеньких м’язів судинної оболонки очного яблука. Тонус якого м’яза з віком послаблено?
 • A. M. ciliaris
 • B. M. obliquus inferior
 • C. M. dilatator pupillae
 • D. M. obliquus superior
 • E. M. sphincter pupillae
77.   У районах Південної Африки у людей розповсюджена серпоподібно-клітинна анемiя, при якій еритроцити мають форму серпа внаслідок зміни в молєкулі гемоглобіну амінокислоти глутаміну на валін. Причиною цієї хвороби є:
 • A. Трансдукція
 • B. Порушення механізмів реалізації генетичної інформації
 • C. Кросинговер
 • D. Генна мутація
 • E. Іеномні мутації
78.   Організми мають ядро, оточене ядерною мембраною. Генетичний матеріал зосереджений переважно в хромосомах, які складаються з ниток ДНК і білкових молекул. Діляться ці клітини мітотично. Це:
 • A. Бактерії
 • B. Віруси
 • C. Еукаріоти
 • D. Бактеріофаги
 • E. Прокаріоти
79.   У хворого під час гіпертонічного кризу виник геморагічний інсульт, внаслідок чого спостерігається відсутність довільних рухів, підвищення сухожильних рефлексів та тонусу м’язів лівих руки та ноги. Як називається таке порушення рухової функції?
 • A. Млявий параліч
 • B. Тетраплегія
 • C. Геміплегія
 • D. Параплегія
 • E. Моноплегія
80.   При лікуванні сіалоаденітів (запалення слинних залоз) використовують препарати вітамінів. Який із наведених вітамінів відіграє важливу роль в антиоксидантному захисті?
 • A. Пантотенова кислота
 • B. Піридоксин
 • C. Рибофлавін
 • D. Тіамін
 • E. Токоферол
81.   Гістологічне дослідження тканини виявило, що в ній відсутні кровоносні судини, а клітини щільно прилягають одна до одної, утворюючи пласти. Яка це тканина?
 • A. нервова
 • B. кісткова
 • C. хрящова
 • D. епітеліальна
 • E. м’язова
82.   У хворого 55-ти років, що знахо- диться у кардіологічному відділенні з приводу серцевої недостатності, виявлені зміни показників гемодинамі-ки. Які з них найбільш інформативні для підтвердження вказаної патології?
 • A. Підвищення венозного тиску
 • B. Підвищення частоти серцевих скорочень
 • C. Підвищення діастолічного артеріального тиску
 • D. Зменшення хвилинного об’єму крові
 • E. Підвищення систолічного артеріального тиску
83.   У препараті в одному з судин мі-кроциркуляторного русла середня оболонка утворена 1-2 шарами гладеньких міоцитів, які розташовані поодинці і мають спіралеподібний напрямок. Зовнішня оболонка представлена тонким шаром пухкої сполучної тканини. Вкажіть вид судини:
 • A. Посткапіляр
 • B. Капіляр
 • C. Венула
 • D. Артеріола
 • E. Артеріоловенулярний анастомоз
84.   У потерпілого 24-х років з трав- мою голови у скроневій ділянці діагностовано епідуральну гематому. Яка з артерій найімовірніше пошкоджена?
 • A. Передня оболонкова
 • B. Середня мозкова
 • C. Середня оболонкова
 • D. Задня вушна
 • E. Поверхнева скронева
85.   Під час мікроскопічного дослідження органу ЦНС виявлена сіра речовина, у якій нейрони утворюють три шари: молекулярний, гангліонар-ний і зернистий. Назвіть нейрони, що формують другий шар:
 • A. Грушоподібні
 • B. Великі зірчасті
 • C. Кошикові
 • D. Клітини-зерна
 • E. Дрібні зірчасті
86.   Хворому 37-ми років для обстеження очного дна був призначений атропіну сульфат у вигляді очних крапель, після чого для відновлення акомодації закрапали розчин пілокарпіну гідрохлориду, що не дало бажаного результату. Що спричинило відсутність ефекту?
 • A. Синергізм
 • B. Двосторонній антагонізм
 • C. Тахіфілаксія
 • D. Звикання
 • E. Односторонній антагонізм
87.   У хворого 19-ти років після видалення верхнього лівого присередньо-го різця виникла кровотеча з комірки. Яка артерія зумовила кровотечу?
 • A. Нижня коміркова
 • B. Задня верхня коміркова
 • C. Низхідна піднебінна
 • D. Висхідна піднебінна
 • E. Передня верхня коміркова
88.   У дитини 13-ти років набряк в області гілки нижньої щелепи. Збільшені та малоболючі підщелепні та тттийні лімфовузли. Реакція Манту позитивна. На рентгенограмі гілки нижньої щелепи відмічається резорбція кістки з чіткими контурами, дрібні секвестри. При гістологічному дослідженні біоптату одного з лімфатичних вузлів виявлено вогнища казеозного некрозу, які оточені валами з епітеліоїдних клітин і лімфоцитів, між якими розташовані гігантські клітини Пирогова-Лангханса. Яка хвороба гілки нижньої щелепи у дитини?
 • A. Туберкульоз
 • B. Остеобластокластома
 • C. Гострий остеомієліт
 • D. Хронічний остеомієліт
 • E. Саркома Юїнга
89.   Для лікування бронхіту дитині 8-ми років необхідно призначити антибактеріальний засіб. Який з вказаних препаратів з групи фторхіноло-нів ПРОТИПОКАЗАНИЙ в цьому віці?
 • A. Ципрофлоксацин
 • B. Амоксицилін
 • C. Сульфадиметоксин
 • D. Ампіцилін
 • E. Ампіокс
90.   Фармакологічні ефекти антидепресантів пов’язані з блокуванням (інгібуванням) ними ферменту, який каталізує розпад таких біогенних амінів, як норадреналін, серотонін в мітохондріях нейронів головно- го мозку. Який фермент бере участь у цьому процесі?
 • A. Декарбоксилаза
 • B. Пептидаза
 • C. Моноамінооксидаза
 • D. Трансаміназа
 • E. Ліаза
91.   У травмованого 27-ми років двосторонній вивих скронево-нижньощелепного суглоба. Які основні зв’язки суглоба будуть ушкоджені?
 • A. Крилоподібно-щелепні
 • B. Клиноподібно-щелепні
 • C. Внутрішньосуглобові
 • D. Шило-щелепні
 • E. Латеральні
92.   Піддослідному собаці ввели гормон, що призвело до збільшення швидкості клубочкової фільтрації за рахунок розширення приносної артеріоли і зменшення реабсорбції іонів натрію і води в канальцях нефрона. Який гормон було введено?
 • A. Передсердний натрійуретичний
 • B. Окситоцин
 • C. Тестостерон
 • D. Тироксин
 • E. Адреналін
93.   Після черепно-мозкової травми у хворого 38-ми років відсутнє відчуття нюху і смаку. Які коркові центри кінцевого мозку постраждали?
 • A. Gyrus temporalis superior
 • B. Gurus postcentralis
 • C. Sul. calcarinus
 • D. Uncus
 • E. Operculum frontale
94.   Запальний процес з ділянки ікло-вої ямки розповсюдився на м’які тканини очної ямки. Через який анатомічний утвір гній потрапив у очну ямку?
 • A. Foramen zygomaticoorbitale
 • B. Canalis nasolacrimalis
 • C. Canalis infraorbitale
 • D. Foramen zygomaticotemporale
 • E. Foramen zygomaticofaciale
95.   При огляді порожнини рота на слизовій оболонці язика виявлена щільна біла пляма 1 см у діаметрі, що трохи потовщує поверхню органа. Мікроскопічно: в ділянці ураження багатошаровий плоский зроговілий епітелій з гіперплазією базального і зернистого шарів, з явищами гіпер-кератозу та акантозу, в дермі - лім-фогістіоцитарний інфільтрат. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Плоскоклітинний рак без зроговіння
 • B. Плоскоклітинний рак зі зроговінням
 • C. Лейкоплакія
 • D. Папілома
 • E. Еритроплакія
96.   У хворого після курсу лікування атеросклерозу в плазмі крові лабораторно доведено збільшення рівня ан-тиатерогенної фракції ліпопротеїнів. Збільшення рівня яких ліпопротеїнів підтверджує ефективність терапії захворювання?
 • A. ЛПНЩ
 • B. ЛПВЩ
 • C. ЛППЩ
 • D. ЛПДНЩ
 • E. Хіломікрони
97.   Який з легеневих об’ємів НЕМОЖЛИВО визначити за допомогою спірометрії?
 • A. Дихальний об’єм
 • B. Залишковий об’єм
 • C. Життєва ємність легенів
 • D. Резервний об’єм видиху
 • E. Резервний об’єм вдиху
98.   При огляді 6-місячної дитини лікар виявив незакрите заднє тім’ячко. При нормальному розвитку дитини воно закривається до:
 • A. Народження
 • B. Кінця першого року життя
 • C. Кінця другого року життя
 • D. 3-х місяців
 • E. 6-ти місяців
99.   Еритроцити людини не містять мітохондрій. Який основний шлях утворення АТФ в цих клітинах?
 • A. Креатинкіназна реакція
 • B. Анаеробний гліколіз
 • C. Окиснювальне фосфорилювання
 • D. Аденілаткіназна реакція
 • E. Аеробний гліколіз
100.   В гістологічному препараті стінки очного яблука визначається структура, в якій відсутні кровоносні судини. Яке утворення характеризується даною морфологічною ознакою?
 • A. Райдужна оболонка
 • B. Цилiарне тіло
 • C. Рогівка
 • D. Судинна оболонка
 • E. Сітківка
101.   В присутності 2,4-дінитрофенолу окиснення субстратів може тривати, але синтез молекул АТФ неможливий. Який механізм його дії?
 • A. Переніс субстратів за межі міто-хондрії
 • B. Активація ферменту АТФ-ази
 • C. Роз’єднання окиснення і фосфори-лювання в мітохондріях
 • D. Стимуляція гідролізу утвореного АТФ
 • E. Інгібування ферменту цитохромо-ксидаза
102.   Машиною швидкої допомоги, доставлено хворого 49-ти років із алкогольним дєлірієм та зоровими галюцинаціями. Лікар призначив препарат, який блокує центральні но-радренергічні і дофамінергічні рецептори, та є похідним бутирофенону. Який нейролептик призначив лікар?
 • A. Хлорпротиксен
 • B. Етаперазин
 • C. Діазепам
 • D. Аміназин
 • E. Дроперидол
103.   До приймального відділення був доставлений хворий 56-ти років у непритомному стані з вираженим пригніченням дихання та серцевої діяльності, зниженням сухожильних рефлексів. За словами супроводжуючої його дружини, останнім часом він страждав на безсоння та приймав на ніч снодійні засоби. Який лікарський препарат необхідно ввести хворому для невідкладної допомоги?
 • A. Протаміну сульфат
 • B. Атропіну сульфат
 • C. Бемегрид
 • D. Дипіроксим
 • E. Унітіол
104.   Оглядаючи ротову порожнину у хворого 19-ти років, стоматолог звернув увагу на зруйнований язиково-дистальний горбик жувальної поверхні лівого першого верхнього моляра. Цей горбик називається:
 • A. Гіпоконус
 • B. Метаконус
 • C. Протоконус
 • D. Параконус
 • E. Мезоконус
105.   У хворого 28-ми років верхня щелепа розширилась, потовщилась, деформуючи обличчя. При біопсії спостерігається волокниста фіброзна тканина, серед якої визначаються малозвапнені кісткові балки примітивної будови та остеоїдні балочки. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Остеомієліт
 • B. Херувізм
 • C. Ревматоїдний артрит
 • D. Поліосальна фіброзна дисплазія
 • E. Моноосальна фіброзна дисплазія
106.   В лабораторії вивчали вірулентність збудника дифтерії. При цьому проводили внутрішньоочеревен-не зараження лабораторних тварин. В ході експерименту встановлена доза бактерій, яка викликає загибель 95% тварин. Яку одиницю вимірювання вірулентності визначали в лабораторії?
 • A. DCL
 • B. LD 5
 • C. DLM
 • D. ВД
 • E. LD50
107.   У пацієнта 28-ми років із синдромом Іценка-Кушинга виявлені гіперглікемія, глюкозурія. Основним механізмом гіперглікемії у даного хворого є стимуляція:
 • A. Ілікогенолізу в м’язах
 • B. Всмоктування глюкози в кишечнику
 • C. Ілікогенолізу в печінці
 • D. Синтезу глікогену
 • E. Ілюконеогенезу
108.   Який препарат слід призначити для лікування хворій 54-х років з хронічною серцевою недостатністю, що супроводжується тахіаритмією та набряками?
 • A. Дигоксин
 • B. Анаприлін
 • C. Метопролол
 • D. Аміодарон
 • E. Спіронолактон
109.   При повторній постановці реакції аглютинації Відаля виявлено наростання у сироватці хворого титрів антитіл до О-антигенів S.typhi з 1:100 до 1:400. Як можна розцінити отри- мані результати?
 • A. Є хронічним носієм черевнотифозних мікробів
 • B. Раніше був щеплений проти черевного тифу
 • C. Раніше перехворів на черевний тиф
 • D. Є гострим носієм черевнотифозних мікробів
 • E. Хворіє на черевний тиф
110.   Жінка вживала антибіотики в першій половині вагітності. Це призвело до гіпоплазії зубів і зміни їх кольору у дитини. Генотип не змінився. Встановити вид мінливості, яка лежить в основі захворювання:
 • A. Мутаційна
 • B. Співвідносна
 • C. Комбінативна
 • D. Рекомбінативна
 • E. Модифікаційна
111.   Реакції міжмолекулярного транспорту одновуглецевих радикалів є необхідними для синтезу білків та нуклеїнових кислот. З якого з перерахованих нижче вітамінів утворюється кофермент, потрібний для вказаних вище реакцій?
 • A. Пантотенова кислота
 • B. Рибофлавін
 • C. Тіамін
 • D. Аскорбінова кислота
 • E. Фолієва кислота
112.   При окисленні вуглеводів, ліпідів утворюється велика кількість енергії, основна частина якої утворюється завдяки окисленню ацетил-КоА. Скільки молекул АТФ утворю- ється при повному окисненні однієї молекули ацетіл-КоА?
 • A. 36
 • B. 8
 • C. 38
 • D. 24
 • E. 12
113.   До стоматолога звернувся хворий 47-ми років з артритом скронево-нижньощелепного суглоба. Лікар призначив протизапальний препарат - селективний інгібітор ферменту циклооксигенази-2. Який препарат призначили хворому?
 • A. Ібупрофен
 • B. Целекоксиб
 • C. Індометацин
 • D. Кислота мефенамова
 • E. Бутадіон
114.   Хворий 46-ти років знаходиться в урологічному відділенні з приводу загострення хронічного циститу. Який з антисептичних засобів можна застосувати для промивання сечового міхура?
 • A. Перекис водню
 • B. Фурацилін
 • C. Ко-тримоксазол
 • D. Розчин йоду спиртовий
 • E. Брильянтовий зелений
115.   Сімейний лікар призначив хворому 53-х років для лікування хронічної серцевої недостатності дигоксин. Через 1 місяць виявив симптоми глікозидної інтоксикації. Який препарат необхідно призначити для усунення інтоксикації?
 • A. Аміназин
 • B. Морфіну гідрохлорид
 • C. Мезатон
 • D. Ціанокобаламін
 • E. Унітіол
116.   До уролога звернувся чоловік 58-ми років зі скаргами на різкі болі при сечовиділенні та зменшення кількості сечі. Лікар припустив наявність сечокам’яної хвороби. В якій частині чоловічої уретри найбільш імовірне затримання каміння?
 • A. Pars intramuralis
 • B. Pars membranacea
 • C. Pars pelvina
 • D. Pars prostatica
 • E. Pars spongiosa
117.   При обстеженні хворого 40-ка років виявлено опущення верхньої повіки, розхідну косоокість, розширення зіниці, обмеженість рухливості очного яблука. Який нерв пошкоджений?
 • A. Окоруховий
 • B. Блоковий
 • C. Зоровий
 • D. Очний
 • E. Відвідний
118.   До лікаря звернувся пацієнт 25-ти років з приводу сильного свербіжу шкіри, особливо між пальцями рук, у пахвових западинах, на нижній частині живота. При огляді шкіри хворого виявлено звивисті ходи білувато-брудного кольору. Який діагноз міг припустити лікар?
 • A. Міаз
 • B. Скабієс
 • C. Дерматотропний лейшманіоз
 • D. Педикульоз
 • E. Демодекоз
119.   У процесі звапнування міжклітинної речовини кісткової тканини вздовж колагенових волокон відкладаються кристали гідроксиапатиту. Для реалізації цього процесу необхідна присутність у міжклітинній речовині лужної фосфатази. Яка клітина продукує цей фермент?
 • A. Хондроцит
 • B. Хондробласт
 • C. Остеокласт
 • D. Остеобласт
 • E. Остеоцит
120.   Досліджуваний проходить функціональне дослідження у стані спокійної бадьорості із закритими очима. Який ритм електроенцефалограми переважно буде у нього реєструватися у потиличній ділянці?
 • A. Дельта
 • B. Альфа
 • C. Бета
 • D. Гамма
 • E. Тета
121.   На прийомі у лікаря-стоматолога у хворого 37-ми років з хронічним холециститом на фоні жовчнокам’яної хвороби розвинувся гострий напад болю у правому підребер’ї. Які препарати найбільш раціонально призначити?
 • A. Холензим
 • B. Но-шпа
 • C. Аллохол
 • D. Сульфат магнію
 • E. Анальгін
122.   У хворого 35-ти років з ураженням одного із відділів ЦНС спостерігається порушення координації та амплітуди рухів, тремтіння м’язів під час виконання довільних рухів, порушення тонусу м’язів. Який із відділів ЦНС уражений?
 • A. Мозочок
 • B. Довгастий мозок
 • C. Середній мозок
 • D. Проміжний мозок
 • E. Передній мозок
123.   Чоловік 49-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на біль за грудниною, який виникає у нього на вулиці, по дорозі на роботу, при фізичному напруженні. Хворіє протягом року. Спочатку біль зникав після прийому валідолу, але в останні дні його прийом став неефективним. Який препарат слід призначити хворому?
 • A. Клофелін
 • B. Сальбутамол
 • C. Нітрогліцерин
 • D. Калію хлорид
 • E. Октадин
124.   При огляді ротової порожнини у пацієнта 22-х років спостерігається нахил вперед верхніх та нижніх зубів, з перекриттям нижніх зубів верхніми. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?
 • A. Прямий прикус
 • B. Закритий прикус
 • C. Прогенія
 • D. Ортогнатія
 • E. Біпрогнатія
125.   У хворого з алкогольним ураженням пєчінки порушені процеси біотрансформації ксєно6іотиків та ендогенних токсичних сполук. Зниження активності якого хромопроте-їну може бути причиною цього?
 • A. Цитохром b
 • B. Цитохромоксидаза
 • C. Цитохром Р-450
 • D. Цитохром с1
 • E. Гемоглобін
126.   З випорожнень хворої дитини 6-місячного віку, яка знаходилась на штучному вигодовуванні, виділена культура кишкової палички з антигенною структурою 0-111. Який діагноз можна поставити?
 • A. Гастроентерит
 • B. Дизєнтєрієподі6нє захворювання
 • C. Харчове отруєння
 • D. Колі-ентерит
 • E. Холєроподі6нє захворювання
127.   Лікар-стоматолог при огляді хворого на мигдаликах виявив накладення у вигляді плівок сіруватого кольору, що знімаються з утрудненням. Про яке захворювання можна думати?
 • A. Кір
 • B. Фолікулярна ангіна
 • C. Скарлатина
 • D. Дифтерія зіву
 • E. Грип
128.   Під час пресинтетичного періоду мітотичного циклу у клітині було порушено синтез ферменту ДНК-залежної-ДНК-полімерази. До яких наслідків це може призвести?
 • A. Порушення формування веретена поділу
 • B. Порушення реплікації ДНК
 • C. Порушення цитокінезу
 • D. Скорочення тривалості мітозу
 • E. -
129.   Мембранний потенціал спокою клітини змінився з -85 мВ до -90 мВ. Причиною цього може бути активація таких каналів мембрани клітини:
 • A. Калієві та кальцієві
 • B. Калієві та натрієві
 • C. Натрієві
 • D. Калієві
 • E. Кальцієві
130.   При гістологічному дослідженні біоптату, отриманого із нижньої третини стравоходу 67-річного чоловіка із симптомами тривалого рефлюксу шлункового вмісту, виявлено наступні зміни: у слизовій оболонці на місці багатошарового плоского епітелію визначається одношаровий залозистий призматичний епітелій з ознаками продукції слизу. Вкажіть патологічний процес, який виник у слизовій оболонці:
 • A. Гіпертрофія
 • B. Гіперплазія
 • C. Регенерація
 • D. Метаплазія
 • E. Організація
131.   У чоловіка 54-x років, який 12 років тому хворів на ревматичний міокардит та ендокардит, наявна недостатність мітрального клапану. Дослідження показали, що запального процесу зараз немає, хвилинний об’єм кровообігу достатній. Якому поняттю загальної нозології відповідає дана умова?
 • A. Типовий патологічний процес
 • B. Компенсаторна реакція
 • C. Патологічний стан
 • D. Патологічний процес
 • E. Патологічна реакція
132.   У новонародженої дитини протягом першої доби педіатр помітив відсутність акту дефекації. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?
 • A. Заяча губа
 • B. Дивертикул порожньої кишки
 • C. Атрезія заднього проходу
 • D. Атрезія стравоходу
 • E. Дивертикул стравоходу
133.   При обстеженні дівчини 18-ти років знайдені наступні ознаки: недорозвинення яєчників, широкі плечі, вузький таз, вкорочення нижніх кінцівок, "шия сфінкса", розумовий розвиток не порушений. Встановлено діагноз: синдром Шерешевського-Тернера. Яке хромосомне порушення у хворої?
 • A. Трисомія 13
 • B. Трисомія 18
 • C. Трисомія Х
 • D. Нульсомія Х
 • E. Моносомія Х
134.   У хворого 31-го року після лікування флегмони щоки (через поріз під час гоління), довгий час були збільшені реґіонарні підщелепні лімфовузли. Біопсія одного з них виявила повнокров’я, набряк у корковому, мозковому шарах, в розширених центрах фолікулів -макрофагально-плазмоцитарна інфільтрація. В імунограмі - збільшений вміст В-лімфоцитів при зниженні рівня Т-лімфоцитів. Яка патологія в лімфовузлах?
 • A. Лімфосаркома
 • B. Лімфогрануломатоз
 • C. -
 • D. Лімфаденіт
 • E. Гіперплазія лімфовузла
135.   На розтині тіла 68-річної жінки, що померла від гострої серцевої недостатності, у задній стінці лівого шлуночка серця виявлена ділянка неправильної форми, розмірами 6,5х4,5 см, в’яла, блідо-жовтуватого кольору, оточена зоною гіперемії. Як розцінив патологоанатом виявлені зміни?
 • A. Післяінфарктний кардіосклероз
 • B. Гострий інфаркт міокарда
 • C. Вогнищевий міокардит
 • D. Дифузний кардіосклероз
 • E. Аневризма серця
136.   У пацієнта 59-ти років, що знаходиться на обстеженні в стаціонарі, виявлено глюкозурію, рівень глюкози в крові 3,0 ммоль/л. Найбільш імовірною причиною глюкозурії може бути:
 • A. Мікседема
 • B. Захворювання нирок
 • C. Гіпертонічна хвороба
 • D. Нецукровий діабет
 • E. Пелагра
137.   Через 8 днів після опромінення у ліквідатора аварії на АЕС розвинулись виразково-некротичні зміни у порожнині рота. У крові: ер-3,2 • 1012/л, ретикулоцитів 0,0l%, Hb-60 г/л, лейк.- 2,3- 109/л, тромбоцитів 50 тис/л. Для якого періоду променевої хвороби характерні описані зміни?
 • A. Прихований період
 • B. Закінчення хвороби
 • C. Період уявного благополуччя
 • D. Період розвинутих клінічних ознак
 • E. Період первинних реакцій
138.   До відділення хірургічної стоматології надійшла новонароджена дівчинка, яка при смоктанні починала поперхуватись. При обстеженні виявлена розщілина твердого піднебіння, яка була наслідком незрощен-ня середнього лобового відростка з верхньощелепним відростком I-ої зябрової дуги. Розщілина знаходилась у піднебінні між:
 • A. Processus palatinus maxillae et lamina horizontalis os palatinum
 • B. Processus palatinus maxillae dextrae et sinistrae
 • C. Os incisivum et processus palatinus maxillae
 • D. В дїлянщ canalis incisivus
 • E. Lamina horizontalis os palatinum dextrum et sinistrum
139.   При остеохондрозі хребта перетискається судина, яка проходить через поперечні отвори шийних хребців. Яка це артерія?
 • A. Задня мозкова
 • B. Потилична
 • C. Внутрішня сонна
 • D. Хребтова
 • E. Зовнішня сонна
140.   Хвора поступила в клініку на обстеження. З дитинства відмічалось зниження гемоглобіну до 90-95 г/л. Лікування препаратами заліза було неефективним. У крові: ер- 3,21012/л, Hb- 85 г/л, КП- 0,78. В мазку: ані-зоцитоз, пойкілоцитоз, мішенеподі-бні еритроцити, ретикулоцити -16%. Поставлений діагноз - таласемія. До якого виду гемолітичних анемій можна віднести дане захворювання?
 • A. Спадкова гемоглобінопатія
 • B. Спадкова ферментопатія
 • C. Набута ферментопатія
 • D. Набута мембранопатія
 • E. Спадкова мембранопатія
141.   За даними ВООЗ щорічно на Землі малярією хворіють приблизно 250 млн чоловік. Ця хвороба зустрічається переважно у тропічних і субтропічних областях. Межі ії розповсюдження співпадають з ареалами комарів роду:
 • A. Мансоніа
 • B. Анофелес
 • C. Кулізета
 • D. Аедес
 • E. Кулекс
142.   Оперативно висічена сполучна тканина деформованого мітрального клапану при забарвленні гематоксиліном та еозином дає базофільну реакцію, а під впливом толуїдинового синього фарбується в бузковий колір (метахромазія). Які зміни сполучної тканини виявляються такими типами реакцій?
 • A. Мукоїдний набряк
 • B. Петрифікація
 • C. Гіаліноз
 • D. Фібриноїдний некроз сполучної тканини
 • E. Набряк сполучної тканини
143.   Чоловік 53-х років скаржиться на почервоніння та невеликий гнійник на шкірі правої щоки. На розрізі вогнище щільне, жовто-зеленого кольору. У гної спостерігаються жовто-білі крупинки - зерна друз. Мікроскопічно - гнійник оточений дозріваючою грануляційною тканиною і зрілою сполучною тканиною, де виявляються плазматичні, ксантомні, епі-теліоїдні клітини. Назвіть можливий мікоз:
 • A. Актиномікоз
 • B. Бластомікоз
 • C. Споротрихоз
 • D. Стрептотрихоз
 • E. Аспергільоз
144.   При обстеженні хворого з травматичним пошкодженням головного мозку виявлено, що він втратив дотикову чутливість. Який відділ кори мозку пошкоджений?
 • A. Тім’яна частка кори
 • B. Передня центральна звивина
 • C. Лобна частка кори
 • D. Задня центральна звивина
 • E. Потилична частка кори
145.   Хворий 41-го року звернувся до офтальмолога для обстеження очного дна. В кон’юнктивальний мішок ока лікар закрапав розчин, який викликав розширення зіниці і параліч акомодації. Розчин якого препарату закрапали в око?
 • A. Атропіну сульфат
 • B. Іалантаміну гідробромід
 • C. Фурацилін
 • D. Прозерин
 • E. Пілокарпіну гідрохлорид
146.   Одна з тканин зуба постійно відкладається в області верхівки кореня, що обумовлює його видовження. Цей процес компенсує стирання коронки і забезпечує постійність загальної довжини зуба. Яка тканина зуба є репаративно активною у пост-натальному періоді?
 • A. Пухка сполучна
 • B. Цемент
 • C. Щільна сполучна
 • D. Емаль
 • E. Кісткова
147.   При гістологічному дослідженні стінки кісти, що локалізується у ділянці верхньої щелепи, встановлено, що стінка кісти з середини вистелена багатошаровим плоским епітелієм з підлеглою грануляційною тканиною з лімфолейкоцитарною інфільтрацією. Зовнішній шар представлений пухкою волокнистою сполучною тканиною, оточеною рубцевою фіброзною тканиною. Ці дані є підставою для встановлення такого діагнозу:
 • A. Епітеліальна гранульома
 • B. Проста гранульома
 • C. Кістогранульома
 • D. Кератокіста
 • E. Амелобластома
148.   Дівчина 19-ти років, хвора на цукровий діабет, чекає на донорську нирку. Яке ускладнення діабету є причиною хронічної ниркової недостатності?
 • A. Мікроангіопатія
 • B. Ретинопатія
 • C. Атеросклероз
 • D. Нейропатія
 • E. Макроангіопатія
149.   У хворого 67-ми років, що страждає на атеросклероз, з’явився 6іль у правій стопі. Стопа збільшена в розмірі, шкірні покриви чорного кольору, мацеровані, демаркаційна зона не виражена. Про який патологічний процес у стопі можна думати?
 • A. Волога гангрена
 • B. Коагуляційний некроз
 • C. Секвестр
 • D. Нома
 • E. Суха гангрена
150.   У людини після довільної тривалої затримки дихання збільшилися частота й глибина дихання. Які зміни в крові стали причиною цього?
 • A. Зниження pCO2
 • B. Зниження pO2
 • C. Підвищення pCO2
 • D. Підвищення pO2
 • E. Підвищення pH
151.   При огляді ротової порожнини пацієнта 47-ми років стоматолог звернув увагу, що його язик має грубі гіпертрофовані сосочки, глибокі борозни. Лікар порадив хворому звернутися до гастроентеролога. При обстеженні з’ясувалося, що у нього значно підвищена кислотність шлункового соку. Гіперфункцією яких клі- тин у залозах слизової оболонки шлунка переважно обумовлений цей стан?
 • A. Екзокриноцити шлункових залоз
 • B. Додаткові мукоцити
 • C. Келихоподібні клітини
 • D. Екзокринні панкреатоцити
 • E. Парієтальні екзокриноцити власних залоз шлунка
152.   Хворий 44-х років скаржиться на часті нудоти, які нерідко завершуються блюванням. Порушення якої із функцій шлунка найімовірніше можна запідозрити у даного хворого?
 • A. Евакуаторна
 • B. Всмоктувальна
 • C. Екскреторна
 • D. Інкреторна
 • E. Секреторна
153.   Екзотоксин дифтерійної палички обробили 0,3-0,4% формаліном і витримали 30 днів у термостаті при температурі 40oC. Який препарат був отриманий у результаті проведених маніпуляцій?
 • A. Лікувальна сироватка
 • B. Анатоксин
 • C. Діагностикум
 • D. Діагностична сироватка
 • E. Антитоксин
154.   Шкіра людини дуже міцна на розрив. Відомо, що шкіра складається з епітеліальної тканини і двох видів сполучної тканини. Яка з нижче перерахованих тканин забезпечує міцність шкіри?
 • A. Щільна неоформлена сполучна
 • B. Одношаровий епітелій
 • C. Перехідний епітелій
 • D. Пухка сполучна тканина
 • E. Багатошаровий плоский епітелій
155.   У кішки під час експерименту подразнюють периферичний відрізок блукаючого нерва. Які з наве- дених змін будуть спостерігатися при цьому?
 • A. Розширення бронхів
 • B. Збільшення частоти дихання
 • C. Збільшення частоти серцевих скорочень
 • D. Зменшення частоти серцевих скорочень
 • E. Розширення зіниць
156.   У чоловіка 30-ти років при гістологічному дослідженні біоптату з шийного лімфатичного вузла виявлені гранульоми, які складаються з епітеліоїдних, лімфоїдних, багатоядерних гігантських клітин типу Пирогова-Лангханса. У центрі гранульом визначається некроз. Який збудник потрібно виявити в зоні некрозу для підтвердження діагнозу?
 • A. Мікобактерія Коха
 • B. Бацила Волковича-Фріша
 • C. Сальмонела
 • D. Стафілокок
 • E. Бліда трепонема
157.   У хворого 50-ти років під час медичного обстеження виявили стенокардію. Лікар призначив йому препарат метопролол, який знижує силу і частоту серцевих скорочень і, відповідно потребу міокарда в кисні. Механізм його лікуючої дії полягає у наступному:
 • A. Блокада в2-адренорецепторів
 • B. Блокада Н-холінорецепторів
 • C. Стимуляція в1 -адренорецепторів
 • D. Блокада М-холінорецепторів
 • E. Блокада в1-адренорецепторів
158.   Під час спортивних змагань боксер отримав сильний удар у живіт, що привело до нокауту через короткочасне падіння артеріального тиску. Які фізіологічні механізми викликали цей стан?
 • A. Подразнення парасимпатичних нервів
 • B. Раптова зміна кількості рідини у організмі
 • C. Ішемія центральної нервової системи
 • D. Подразнення симпатичних нервів
 • E. Зміна транскапілярного обміну
159.   У людини артеріальний тиск становить: систолічний - 90 мм рт.ст., ді-астолічний - 70 мм рт.ст. Зменшення якого з наведених факторів найімовірніше обумовило таку величину артеріального тиску?
 • A. Насосна функція правого серця
 • B. Тонус судин
 • C. Насосна функція лівого серця
 • D. Розтяжність аорти
 • E. Загальний периферичний опір
160.   У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збіль- шився хвилинний об’єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?
 • A. Парасимпатичні умовні рефлекси
 • B. Симпатичні умовні рефлекси
 • C. Катехоламіни
 • D. Симпатичні безумовні рефлекси
 • E. Парасимпатичні безумовні рефлекси
161.   У хворого в обох щелепах рентгенологічно виявлено численні дефекти у вигляді гладкостінних округлих отворів. При гістологічному дослідженні - явища остеолізису і остео-порозу при явищах слабкого кістко-утворення. В сечі хворого знайдено білок Бенс-Джонса. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Хронічний мієлолейкоз
 • B. Мієломна хвороба
 • C. Хронічний еритромієлоз
 • D. Гострий мієлолейкоз
 • E. Гострий недиференційований лейкоз
162.   У хворого 45-ти років виявлено зміну функції привушної слинної залози. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузло-ві симпатичні волокна для неї?
 • A. G. pterygopalatinum
 • B. G. oticum
 • C. G. cervicothoracicum
 • D. G. submandibulare
 • E. G.cervicale superius
163.   Внаслідок переливання несумісної крові за антигеном Rh у хворої виникла гемолітична жовтяниця. Який лабораторний показник крові підтверджує цей тип жовтяниці?
 • A. Зменшення вмісту некон’юговано-го білірубіну
 • B. Зменшення вмісту стеркобіліну
 • C. Зменшення вмісту кон’югованого білірубіну
 • D. Нагромадження некон’югованого білірубіну
 • E. Нагромадження уробіліногену
164.   З виділень уретри хворого на уретрит в’ялого перебігу виділено чисту культуру кокоподібних мікроорганізмів. Виділений мікроорганізм в короткому строкатому ряду ферментує лише глюкозу до кислоти. Назвіть рід і вид виділеного мікроорганізму:
 • A. Staphylococcus aureus
 • B. Neisseria meningitides
 • C. Enterococcus faecalis
 • D. Neisseria gonorrhoeae
 • E. Streptococcus pyogenes
165.   При остеолатеризмі зменшується міцність колагену, що зумовлена помітним зменшенням утворення поперечних зшивок у колагенових фібрилах. Причиною цього явища є зниження активності такого ферменту:
 • A. Колагеназа
 • B. Лізілгідроксилаза
 • C. Лізілоксидаза
 • D. Пролілгідроксилаза
 • E. Моноаміноксидаза
166.   При гістологічному дослідженні печінки визначається різке порушення часточкової будови з інтенсивним фіброзом і формуванням вузлів регенерації. Мікроскопічно: проліферація гепатоцитів, поява несправжніх часточок, дистрофія і некроз гепато-цитів. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Жировий гепатоз
 • B. Алкогольний гепатит
 • C. Вірусний гепатит
 • D. Прогресуючий масивний некроз печінки
 • E. Цироз печінки
167.   У хворого при обстеженні виявлено глюкозурію, гіперглікемію. Скарги на сухість в роті, свербіння шкіри, часте сечовиділення, спрагу. Встановлений діагноз: цукровий діабет. Чим обумовлена поліурія у даного хворого?
 • A. Зменшення онкотичного тиску плазми
 • B. Збільшення осмотичного тиску сечі
 • C. Збільшення фільтраційного тиску
 • D. Збільшення онкотичного тиску плазми
 • E. Зменшення серцевого викиду
168.   З метою масового обстеження студентів на носійство S.aureus перед виробничою практикою у дитячому відділенні клінічної лікарні було використано елективне середовище з метою отримання чистої культури цього збудника. Яке з перерахованих середовищ було використано?
 • A. Жовтково-сольовий агар
 • B. Середовище Ендо
 • C. Середовище Вільсона-Блера
 • D. Кров’яний телуритовий агар
 • E. М’ясо-пептонний агар
169.   Хворий 58-ми років впродовж багатьох років страждав на хронічний остеомієліт нижньої щелепи. Останнім часом в аналізі крові - гіпопроте-їнемія, диспротеїнемія; у сечі - про-теїнурія, білкові циліндри. Помер від хронічної ниркової недостатності. На розтині нирки збільшені, щільні, вос-коподібні. Який патологічний процес у нирках був виявлений на розтині?
 • A. Амілоїдоз
 • B. Хронічний піелонефрит
 • C. Хронічний гломерулонефрит
 • D. Інтерстиційний нефрит
 • E. Гідронефроз
170.   У спекотну погоду в гарячих приміщеннях для нормалізації мікроклімату часто використовують вентилятори. При цьому посилюється віддача тепла тілом людини, перш за все, таким шляхом:
 • A. Теплопроведення
 • B. Конвекція
 • C. Випаровування
 • D. Кондукція
 • E. Радіація
171.   Накладення стоматологічного протезу викликало у пацієнта збільшення слиновиділення. Це обумовлено реалізацією таких механізмів регуляції:
 • A. Умовні рефлекси
 • B. Безумовні та умовні рефлекси
 • C. Безумовні рефлекси
 • D. -
 • E. Місцеві рефлекси
172.   У жінки 36-ти років на рентгенограмі біля кореня 15 зуба визначається новоутворення щільної консистенції з чіткими межами. Біопсія показала, що воно складається з ділянок незрілого цементу. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Остеобластокластома
 • B. Амелобластома
 • C. Остеоїдостеома
 • D. Остеома
 • E. Цементома
173.   У процесі набуття клітинами специфічних для них морфологічних, біохімічних та функціональних особливостей клітини обмежуються у виборі можливостей шляхів розвитку. Яку назву має таке набуте обмеження?
 • A. Капацитація
 • B. Детермінація
 • C. Адгезія
 • D. Рецепція
 • E. Комітування
174.   До жіночої консультації звернулася жінка 26-ти років, у якої було два мимовільні викидні. Яке протозойне захворювання могло спричинити не-виношування вагітності?
 • A. Лейшманіоз
 • B. Трихомонадоз
 • C. Лямбліоз
 • D. Трипаносомоз
 • E. Токсоплазмоз
175.   При обстеженні хворого 6-ти років виникла підозра на погіршення прохідності дихальних шляхів. Який із методів дослідження дозволяє вірогідно визначити дану патологію?
 • A. Спірометаболографія
 • B. Пневмотахометрія
 • C. Спірометрія
 • D. Пневмографія
 • E. Спірографія
176.   У школярів 1-2 класів деяких регіонів Західної України при профо-гляді виявили крейдоподібні смужки і плями темно-жовтого, коричневого, аж до чорного кольору на емалі коронок центральних і бічних різців, частіше верхньої щелепи. У 1/3 дітей зуби крихкі, ламкі, з ерозіями, місцями з відламом окремих ділянок коронки. Про яке захворювання зубів слід думати?
 • A. Гіперплазія зубів
 • B. Некроз твердих тканин зубів
 • C. Клиноподібні дефекти зубів
 • D. Флюороз
 • E. Гіпоплазія зубів
177.   У дитини 12-ти років низький зріст при непропорційній будові тіла і розумовій відсталості. Недостатня секреція якого гормону може бути причиною таких порушень?
 • A. Інсулін
 • B. Глюкагон
 • C. Соматотропін
 • D. Тироксин
 • E. Кортизол
178.   У постраждалого 23-х років травма черепа з порушенням дірчастої пластинки решітчастої кістки. Який нерв може бути ушкоджений?
 • A. N. trochlearis
 • B. N. opthalmicus
 • C. N. opticus
 • D. N. abducens
 • E. N. olfactorius
179.   В гістологічному препараті молочного зуба дитини визначається гіпоплазія (недорозвинення) емалі. З діяльністю яких клітин пов’язані ці порушення?
 • A. Одонтобласти
 • B. Клітини пульпи емалевого органу
 • C. Клітини проміжного шару емалевого органу
 • D. Зовнішні емалеві клітини
 • E. Внутрішні емалеві клітини
180.   Встановлено, що до складу пестициду входить арсенат натрію, який блокує ліпоєву кислоту. Вкажіть, активність яких ферментів порушується:
 • A. Метгемоглобінредуктаза
 • B. ПВК-дегідрогеназньїй комплекс
 • C. Ілутатіонредуктаза
 • D. Ілутатіонпероксидаза
 • E. Мікросомальне окиснення
181.   Жінка 35-ти років хворіє на ВІЛ-інфекцію на стадії СНІД. На шкірі нижніх кінцівок, слизової оболонки піднебіння з’явились рудувато-червоні плями, яскраво-червоні вузлики різних розмірів. Один з вузликів взято на гістологічне дослідження. Виявлено багато хаотично розташованих тонкостінних судин, вистелених ендотелієм, пучки веретеноподібних клітин з наявністю гемосиде-рину. Яка пухлина розвинулась у хво- рої?
 • A. Лімфангіома
 • B. Лімфома Беркіта
 • C. Саркома Капоші
 • D. Фібросаркома
 • E. Гемангіома
182.   У пацієнта 46-ти років у ділянці 4 премоляра виявлено пухлину сіруватого кольору При гістологічному дослідженні: пухлина складається із острівців проліферуючего одонто-генного епітелію і пухкої тканини, яка нагадує тканину зубного сосочка сполучної тканини. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний?
 • A. Одонтогенна міксома
 • B. Одонтогенна фіброма
 • C. Амелобластична одонтосаркома
 • D. Одонтоамелобластома
 • E. Амелобластична фіброма
183.   Чоловік 73-х років, який хворів на ессенціальну гіпертензію впродовж 22-х років, помер від хронічної ниркової недостатності. На аутопсії тіла померлого: нирки вдвічі зменшені в розмірі, щільні, з дрібнозернистою поверхнею, зі значно стоншеною кірковою речовиною. Яка пато- логія нирок виявлена?
 • A. Амілоїдозно зморщені нирки
 • B. Пієлонефротичний нефроцироз
 • C. Артеріолосклеротичний нефроци-роз
 • D. Хронічний гломерулонефрит
 • E. Атеросклеротичний нефроцироз
184.   При лабораторному дослідженні крові пацієнта виявлено, що вміст білків у плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води в мікроциркуляторному руслі?
 • A. Зменшуються фільтрація і реабсорбція
 • B. Збільшуються фільтрація і реабсорбція
 • C. Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція
 • D. Зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція
 • E. Обмін не змінюється
185.   Злоякісна пухлина привушної слинної залози спричинила пошкодження артерії, яка проходе через її паренхіму. Яка це артерія?
 • A. Лицева
 • B. Верхньощелепна
 • C. Задня вушна
 • D. Висхідна глоткова
 • E. Поверхнева скронева
186.   У шліфі зуба розрізняють структуру, яка в радіальному напрямку пронизана канальцями. Відростки яких клітин розміщені в цих каналь-цях?
 • A. Макрофаги
 • B. Амелобласти
 • C. Фiбробласти
 • D. Одонтобласти
 • E. Цементоцити
187.   Хворому з печінковою недостатністю проведено дослідження електрофоретичного спектру білків сироватки крові. Які фізико-хімічні властивості білкових молекул лежать в основі цього методу?
 • A. Здатність набрякати
 • B. Нездатність до діалізу
 • C. Оптична активність
 • D. Гідрофільність
 • E. Наявність заряду
188.   Дитина 10-ти років під час гри порізала ногу відламком скла і була направлена у поліклініку для введення протиправцевої сироватки. З метою попередження розвитку анафілактичного шоку лікувальну сироватку вводили за Безредкою. Який механізм лежить в основі подібного способу гіпосенсибілізації організму?
 • A. Стимуляція синтезу антиген-специфічних IgG2
 • B. Зв’язування фіксованих на опасистих клітинах IgE
 • C. Зв’язування рецепторів до IgE на опасистих клітинах
 • D. Блокування синтезу медіаторів опасистих клітин
 • E. Стимуляція імунологічної толерантності до антигену
189.   При функціональному виснаженні нейрона спостерігається ти-гроліз - просвітлення нейроплазми внаслідок розпаду базофільної субстанції. Зі зміною якої органели пов’язане це явище?
 • A. Гранулярна ендоплазматична сітка
 • B. Комплекс Іольджі
 • C. Мітохондрії
 • D. Лізосоми
 • E. Нейрофібрили
190.   У хворого 69-ти років на шкірі в ділянці нижньої повіки з’явилося невелике бляшкоподібне утворення, з послідуючим виразкуванням, яке було оперативно видалене. При мікроскопічному дослідженні утворення: в дермі шкіри комплекси з атипових епітеліальних клітин, на периферії утворень клітини розташовані перпендикулярно до базальної мембрани. Клітини темні, призматичної полігональної форми; ядра гіперхромні з частими мітозами. Іноді зустрічаються утворення, подібні до волосяного фолікула. Яка гістологічна форма рака у хворого?
 • A. Недиференційований
 • B. Плоскоклітинний без ороговіння
 • C. Аденокарцинома
 • D. Базально-клітинний
 • E. Плоскоклітинний з ороговінням
191.   У генетично здорових батьків народилася дитина, хвора на фенілке-тонурію (аутосомно-рецесивне спадкове захворювання). Які генотипи батьків?
 • A. Аа х Аа
 • B. Аа х аа
 • C. АА х АА
 • D. АА х Аа
 • E. аа х аа
192.   До ендокринолога звернулася жінка 48-ми років із ознаками вірилізму (розвиток вторинних статевих ознак чоловічої статі, зокрема вусів і бороди). У якій зоні кори наднирни-ків можливий патологічний процес?
 • A. Х-зона
 • B. Суданофобна
 • C. Сітчаста
 • D. Клубочкова
 • E. Суданофільна
193.   У дитини 9-ти років швидко підвищилась температура тіла до 39oCС, з’явився біль у горлі. Об’єктивно: зів та мигдалики яскраво-червоного кольору. Язик набряклий малиново-червоного кольору зі збільшеними грибоподібними сосочками. Шкіра тіла та обличчя, крім носо-губного трикутника, вкрита густими червоними плямами величиною з макове зерно. Підщелепні лімфатичні вузли при пальпації болісні. Яке захворювання у дитини?
 • A. Менінгококовий назофарингіт
 • B. Скарлатина
 • C. Поліомієліт
 • D. Кір
 • E. Дифтерія
194.   Виділення гормонів кори на-днирників регулюється АКТГ аде-ногіпофізу. Які гормони виділяються наднирниками при дії останнього?
 • A. Глюкокортикоїди
 • B. Катехоламіни
 • C. Андрогени
 • D. Простагландини
 • E. Мінералокортикоїди
195.   Педіатр під час огляду дитини відзначив відставання у фізичному і розумовому розвитку. В аналізі сечі був різко підвищений вміст кетокислоти, що дає якісну кольорову реакцію з хлорним залізом. Яке порушення обміну речовин було виявлене?
 • A. Альбінізм
 • B. Цистинурія
 • C. Фенілкетонурія
 • D. Алкаптонурія
 • E. Тирозинемія
196.   Лікар виконує передній серединний розтин шиї для термінової трахеотомії. Про можливе пошкодження якої судини він повинен пам’ятати?
 • A. Vfacialis
 • B. Vthyroidea media
 • C. Arcus venosus juguli
 • D. Vjugularis externa
 • E. Vjugularis interna
197.   Тривале лікування гіпофункції щитоподібної залози спричинило загальну дистрофію, карієс зубів, тахікардію, тремор кінцівок. Який засіб викликав побічні ефекти?
 • A. L-тироксин
 • B. Преднізолон
 • C. Тирокальцитонін
 • D. Паратиреоїдин
 • E. Хумулін
198.   Тварині, сенсибілізованій туберкуліном, внутрішньоочеревенно введений туберкулін. Через 24 години при лапаратомії виявлено венозну гіперемію та набряк очеревини. У мазках-відбитках з очеревини велика кількість лімфоцитів та моноцитів. Який патологічний процес у тварини?
 • A. Фібринозне запалення
 • B. Асептичне запалення
 • C. Алергічне запалення
 • D. Гнійне запалення
 • E. Серозне запалення
199.   У хворого 27-ми років із стрептококовою інфекцією після видалення зуба спостерігалась дифузна кровотеча, яка є наслідком:
 • A. Активації фібринолізу
 • B. Порушенням коагуляційної системи
 • C. Гіповітамінозом вітаміну К
 • D. Порушенням обміну кальцію
 • E. Недостатністю антикоагулянтів
200.   В яких лімфатичних вузлах може розвиватися запальна реакція при гінгівіті (запаленні слизової оболонки ясен)?
 • A. Nodi submandibulares
 • B. Nodi supraclaviculares
 • C. Nodi parotidei superficiales
 • D. Nodi cervicales laterales
 • E. Nodi parotidei profundi
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 0 користувачів, 8 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 24.34ms.