Буклет 2009 року

1.   Спортсмену необхідно підвищити спортивні результати. Для цього йому рекомендовано вживати препарат, який містить карнітин. Який процес в найбільшому ступені активується цією сполукою?
 • A. Транспорт глюкози
 • B. Транспорт вітаміну K
 • C. Транспорт іонів кальцію
 • D. Транспорт жирних кислот
 • E. Транспорт амінокислот
2.   У дитини 7-ми років, хворої на ангіну, був взятий мазок з поверхні мигдаликів і засіяний на кров’яний агар. Через добу виросли колонії стрептококів, навколо яких середовище стало прозорим. Наявність якого фактора патогенності у збудника виявило це дослідження?
 • A. Ендотоксин
 • B. Гемолізин
 • C. Лейкоцидин
 • D. Бета -лактамаза
 • E. Нейрамінідаза
3.   Під час розтину померлого м’які мозкові оболонки тьмяні, на їх поверхні наявні нашарування зеленувато-жовтого кольору, що захоплюють практично усю конвекситальну поверхню півкуль головного мозку. При гістологічному дослідженні спостерігається різке повнокров’я оболонок мозку з дифузною лейкоцитарною інфільтрацією. Яке з нижче перерахованих захворювань найбільш вірогідне?
 • A. Сибірка
 • B. Грип
 • C. Кір
 • D. Менінгококова інфекція
 • E. Туберкульоз
4.   Пародонтит супроводжується активацією протеолізу в тканинах пародон-ту. Підвищення якого компоненту ротової рідини свідчить про активацію протеолізу?
 • A. Амінокислоти
 • B. Органічні кислоти
 • C. Біогенні аміни
 • D. Глюкоза
 • E. Холестерол
5.   До гінеколога звернулася жінка 28-ми років з приводу безпліддя. При обстеженні знайдено: недорозвинені яєчники і матка, нерегулярний менструальний цикл. При дослідженні статевого хроматину у більшості соматичних клітин виявлено 2 тільця Бара. Яка хромосомна хвороба найбільш вірогідна у жінки?
 • A. Синдром трипло-Х
 • B. Синдром Патау
 • C. Синдром Шерешевського-Тернера
 • D. Синдром Клайнфельтера
 • E. Синдром Едвардса
6.   Що з наведеного може бути причиною збільшення енерговитрат організму людини на 100%?
 • A. Споживання жирної їжі
 • B. Споживання білкової їжі
 • C. Підвищення зовнішньої температури
 • D. Споживання вуглеводної їжі
 • E. Зниження зовнішньої температури
7.   У хворого на хронічний мієлолей- коз виявлено ознаки анемії - зменшення кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну, оксифільні та поліхромато-фільні нормоцити, мікроцити. Який патогенетичний механізм є провідним у розвитку цієї анемії?
 • A. Дефіцит вітаміну B12
 • B. Заміщення еритроцитарного ростка
 • C. Хронічна крововтрата
 • D. Зменшення синтезу еритропоетину
 • E. Внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів
8.   В експерименті на тварині зруйнували середню частину завитки. Це призвело до порушення сприйняття звукових коливань такої частоти:
 • A. Низької
 • B. Низької та середньої
 • C. Середньої
 • D. Високої
 • E. Високої та середньої
9.   На гістологічному препараті визначається орган, який має кіркову та мозкову речовину. Кіркова речовина складається з зовнішньої зони, яка містить лімфатичні вузлики, та паракортикаль-ної зони. У мозковій речовині розташовані мозкові тяжі, синуси і трабеку-ли. Який орган має дані морфологічні ознаки?
 • A. Наднирники
 • B. Тимус
 • C. Селезінка
 • D. Лімфатичний вузол
 • E. Нирка
10.   У хворого має місце розумова відсталість, низький зріст, короткопалі руки та ноги, монголоїдний розріз очей. Вивчення каріотипу показало наявність трисомії за 21-ою парою хромосом. Як називається ця хромосомна аномалія?
 • A. Синдром Клайнфельтера
 • B. Специфічна фетопатія
 • C. Трисомія за X-хромосомою
 • D. Синдром Тернера
 • E. Хвороба Дауна
11.   Під час виконання вагосимпати-чної блокади за Вишневським вводять розчин новокаїну по задньому краю груднино-ключично-соскоподібного м’яза вище місця перетинання його з зовнішньою яремною веною. У межах якого трикутника шиї виконують блокаду?
 • A. Трикутник Пирогова
 • B. Лопатково-трапецієподібний
 • C. Піднижньощелепний
 • D. Сонний
 • E. Ключично-лопатковий
12.   Чоловік 48-ми років надійшов до лікарні із загостренням хронічного гломерулонефриту. Обстеження виявило наявність у хворого хронічної недостатності нирок. Чим пояснюється гіпера-зотемія при хронічній нирковій недостатності?
 • A. Зниження канальцевої екскреції
 • B. Зниження клубочкової фільтрації
 • C. Порушення водно-електролітного обміну
 • D. Зниження канальцевої реабсорбції
 • E. Порушення білкового обміну
13.   До клініки надійшов хворий з яскраво вираженою жовтяничністю шкіри, склер, слизових оболонок. Сеча кольору темного пива, аналіз показав наявність у ній прямого білірубіну. Вміст жовчних пігментів в калі знижений. Який тип жовтяниці спостерігається в хворого?
 • A. Кон’югаційна
 • B. Іемолітична
 • C. Обтураційна
 • D. Абсорбційна
 • E. Паренхіматозна
14.   У хворого після захворювання печінки виявлено зниження вмісту протромбіну в крові. Це призведе, перш за все, до порушення:
 • A. Судинно-тромбоцитарного гемостазу
 • B. Фібринолізу
 • C. Першої фази коагуляційного гемостазу
 • D. Антикоагулянтних властивостей крові
 • E. Другої фази коагуляційного гемостазу
15.   Під час розтину померлого, що страждав на гіпертонічну хворобу, у речовині головного мозку виявлена порожнина, стінки якої мають іржавий колір. Що передувало виникненню даних змін?
 • A. Діапедезні крововиливи
 • B. Ішемічний інфаркт
 • C. Гематома
 • D. Абсцес
 • E. Плазморагії
16.   Хворий 34-х років звернувся з приводу карбункулу на обличчі. Об’єктивно: нещільний, безболісний набряк підшкірної клітковини, у центрі карбункулу чорний струп, по периферії везикулярні висипання навколо карбункулу. Мікробіологічне дослідження з’ясувало наявність нерухомих стрептобацил, які здатні утворювати капсули. Які мікроорганізми є збудником даної хвороби?
 • A. Bacillus anthracoides
 • B. Staphylococcus aureus
 • C. Bacillus megaterium
 • D. Bacillus antracis
 • E. Bacillus subtilis
17.   У хворої людини деформовані кістки щелеп. Гістологічно виявлено розростання на місці кісток клітинно-волокнистої пухлиноподібної тканини з примітивним остеогенезом без чітких меж. Для якого захворювання характерна така картина?
 • A. Еозинофільна гранульома
 • B. Фіброзна дисплазія
 • C. Паратиреоїдна остеодистрофія
 • D. Амелобластома
 • E. Остеосаркома
18.   До лікарні звернулася хвора 38-ми років із скаргами на те, що після перенесеного гострого вірусного респіраторного захворювання вона втратила відчуття дотику їжі до передніх 2/3 язика, а також відчуття болю та температури, внаслідок чого, попекла язик гарячим чаєм. Вкажіть, яка з гілок якого нерва при цьому була ушкоджена?
 • A. Верхній гортанний нерв блукаючого нерва
 • B. Язикові гілки під’язикового нерва
 • C. Язиковий нерв нижньощелепної гілки трійчастого нерва
 • D. Барабанна струна лицевого нерва
 • E. Язикові гілки язикоглоткового нерва
19.   Внаслідок травми у чоловіка 35-ти років настав повний розрив спинного мозку на рівні першого шийного сегменту. Як зміниться при цьому зовнішнє дихання?
 • A. Не зміниться
 • B. Зупиниться
 • C. Стане діафрагмальним
 • D. Стане поверхневим і частим
 • E. Стане рідким і глибоким
20.   Після закривання рота і стискання зубів відбувається його рефлекторне відкривання. З яких рецепторів починається зазначений рефлекс?
 • A. Пропріорецептори м’язів, що піднімають нижню щелепу
 • B. Смакові рецептори
 • C. Рецептори періодонту
 • D. Механорецептори слизової ротової порожнини
 • E. Пропріорецептори м’язів, що опускають нижню щелепу
21.   У хворого 70-ти років із серцевою недостатністю внаслідок безконтрольного прийому дигоксину виникли екстрасистолія, блювання, погіршення зору, тривожність, порушення сну, зменшення діурезу. Застосування препаратів якої групи є патогенетично виправданим у даному випадку?
 • A. Донатори сульфгідрильних груп
 • B. Стимулятори ^і-адренорецепторів
 • C. Блокатори рецепторів ангіотензину II
 • D. Блокатори калієвих каналів
 • E. Донатори оксиду азоту
22.   У хворого видалений зуб, у якого коронка овальної форми, на жувальній поверхні два горбки. Корінь сильно здавлений у мезіо-дистальному напрямку, його верхівка роздвоєна. Який зуб видалений?
 • A. Другий верхній премоляр
 • B. Перший верхній премоляр
 • C. Ікло
 • D. Другий нижній премоляр
 • E. Перший нижній премоляр
23.   З метою специфічної профілактики використана вакцина, яка містить в своєму складі мікроорганізми і знешкоджений формаліном екзотоксин. До яких вакцин вона належить?
 • A. Жива
 • B. Хімічна
 • C. Анатоксин
 • D. Генно-інженерна
 • E. Асоційована
24.   При огляді порожнини рота дитини педіатр виявила наявність нижніх медіальних різців. Дитина розвивається нормально. Визначте її вік:
 • A. 13-14 місяців
 • B. 10-12 місяців
 • C. 6-7 місяців
 • D. 8-9 місяців
 • E. -
25.   На гістологічному препараті сформованого зуба виявляється оболонка, яка стійка до дії кислот, але зберігається лише на бічних поверхнях коронки зуба. Назвіть цю оболонку:
 • A. Цемент
 • B. Кутикула
 • C. Емаль
 • D. Дентин
 • E. Пелікула емалі
26.   У хворої 40-ка років збільшена щитоподібна залоза. При пальпації залоза щільна, поверхня її дрібногорби-ста. При гістологічному дослідженні біоптату щитоподібної залози виявлено дифузну інфільтрацію тканини лімфоцитами, плазматичними клітинами, утворення лімфоїдних фолікулів. Яке захворювання у хворої?
 • A. Дифузний токсичний зоб
 • B. Ендемічний зоб
 • C. Спорадичний зоб
 • D. Тиреоїдит Ріделя
 • E. Аутоімунний тиреоїдит
27.   У хворого з переломом стегнової кістки в ділянці хірургічної шийки з’явились ознаки гострої правошлуночко-вої недостатності внаслідок емболії легеневої артерії. Який вид емболії має місце?
 • A. Тканинна
 • B. Жирова
 • C. Повітряна
 • D. Метастатична
 • E. Газова
28.   За медичним показанням пацієнту було проведено видалення частини однієї із структур ЦНС. В результаті видалення у пацієнта розвинулися ато- нія, астазія, інтенційний тремор, атаксія, адіадохокінез. Частина якої структури ЦНС була вилучена?
 • A. Рухова кора
 • B. Мозочок
 • C. Мигдалеподібний комплекс
 • D. Базальні ганглії
 • E. Гіпокамп
29.   У порожнині матки було виявлене плідне яйце, не прикріплене до ендо-метрію. Якій стадії розвитку відповідає зародок?
 • A. Зигота
 • B. Гаструла
 • C. Бластоциста
 • D. Морула
 • E. Нейрула
30.   Хвороба Хартнепа зумовлена точковою мутацією лише одного гена, наслідком чого є порушення всмокту- вання амінокислоти триптофану в кишечнику та реабсорбції її в ниркових канальцях. Це призводить до одночасних розладів у травній і сечовидільній системах. Яке генетичне явище спостерігається в цьому випадку?
 • A. Плейотропія
 • B. Неповне домінування
 • C. Полімерія
 • D. Комплементарна взаємодія
 • E. Кодомінування
31.   Під час профілактичного огляду чоловіка, який працює шахтарем, лікар встановив зміни функціонального стану серця, що свідчать про серцеву недостатність в стадії компенсації. Що з нижче наведеного є головним підтвердженням компенсації діяльності серця?
 • A. Задишка
 • B. Тахікардія
 • C. Гіпертрофія міокарда
 • D. Ціаноз
 • E. Збільшення артеріального тиску
32.   У хворого хронічна лівошлуночко-ва недостатність. Який з перерахованих препаратів доцільно призначити хворому?
 • A. Дигоксин
 • B. Етимізол
 • C. Пірацетам
 • D. Вінпоцетин
 • E. Бемегрид
33.   Після видалення другого великого кутнього зуба верхньої щелепи у хворого відмічається кровотеча з альвеолярної комірки. З системи якої артерії спостерігається кровотеча?
 • A. Нижня альвеолярна
 • B. Верхньощелепна
 • C. Щелепно-під’язикова
 • D. Лицева
 • E. Висхідна глоткова
34.   Внаслідок вивиху нижньої щелепи у пацієнта порушена смакова чутливість передніх 2/3 язика та слиновиділення. Травмою якого нерва це викликано?
 • A. Під’язиковий нерв
 • B. Барабанна струна
 • C. Великий кам’янистий нерв
 • D. Глибокий кам’янистий нерв
 • E. Малий кам’янистий нерв
35.   Хворий протягом 5-ти років страждає на цукровий діабет. В результаті порушення дієти у нього розвинувся коматозний стан. Лікар швидкої допомоги ввів глюкозу. Стан хворого покращився. Яка кома найбільш вірогідно була в хворого?
 • A. Гіпоглікемічна
 • B. Печінкова
 • C. Гіперглікемічна
 • D. Ацидотична
 • E. Гіпотиреоїдна
36.   При мікроскопічному дослідженні виділень з уретри хворого гострим уретритом виявлені бобоподібної форми мікроорганізми діаметром до 1 мкм, розміщені попарно та розташовані всередині лейкоцитів. Які це мікроорганізми?
 • A. Стрептококи
 • B. Стафілококи
 • C. Тетракоки
 • D. Гонококи
 • E. Менінгококи
37.   У людини під час активної фізичної праці підвищується концентрація вуглекислоти в крові. Це призводить до поглиблення та прискорення дихання, унаслідок чого в крові зменшується концентрація вуглекислоти та іонів водню. Завдяки цьому підтримується:
 • A. ортабіоз
 • B. гомеостаз
 • C. імунітет
 • D. онтогенез
 • E. анабіоз
38.   Спортсмен-баскетболіст скаржиться на біль вище п’яти, що підсилюється під час ходіння. Сухожилок якого м’язу ушкоджено?
 • A. M. tibialis posterior
 • B. M. triceps surae
 • C. M. fibularis brevis
 • D. M. fibularis longus
 • E. M. flexor digitorum longus
39.   Внаслідок порушення розходження хромосом при мейозі утворилися: яйцеклітина тільки з 22 аутосомами і полярне тільце з 24 хромосомами. Який синдром можливий у дитини при заплідненні такої яйцеклітини нормальним сперматозооном (22 + X)?
 • A. Синдром Дауна
 • B. Синдром Шерешевського-Тернера
 • C. Трисомія Х
 • D. Синдром Едвардса
 • E. Синдром Клайнфельтера
40.   У жінки 30-ти років при тривалому використанні губної помади з флю-оресцуючою речовиною на облямівці губ розвинулись обмежена еритема, незначне лущення; пізніше виникли поперечні дрібні борозни та тріщини. При мікроскопічному дослідженні цієї зони ураження в сполучній тканині виявлені сенсибілізовані лімфоцити і макрофаги, явища цитолізу. Який тип імунологічної гіперчутливості розвинувся на губі?
 • A. IV тип (клітинна цитотоксичність)
 • B. III тип (імунокомплексна цитотокси-чність)
 • C. II тип (антитільна цитотоксичність)
 • D. Гранулематоз
 • E. I тип (реагінового типу)
41.   Після відновлення кровообігу в ушкодженій тканині припиняється накопичення лактату та зменшується швидкість споживання глюкози. Активацією якого процесу зумовлені ці метаболічні зміни?
 • A. Анаеробний гліколіз
 • B. Аеробний гліколіз
 • C. Ліполіз
 • D. Ілюконеогенез
 • E. Біосинтез глікогену
42.   Хворому з метою знеболення ввели розчин місцевого анестетику. Через декілька хвилин у хворого виникли задишка, тахікардія, втрата свідомості. Який шок розвинувся в хворого?
 • A. Травматичний
 • B. Анафілактичний
 • C. Кардіогенний
 • D. Опіковий
 • E. Геморагічний
43.   Хворий надійшов до клініки з пора- ненням в ділянці шиї. При обстеженні виявлено пошкоджений нерв, розташований попереду переднього драбинчастого м’яза. Який нерв ушкоджено?
 • A. Блукаючий
 • B. Під’язиковий
 • C. Діафрагмальний
 • D. Шийний відділ симпатичного стовбуру
 • E. Язикоглотковий
44.   При лікуванні багатьох захворювань використовується фармацевтичний препарат кокарбоксилаза (тіамін-пірофосфат) для забезпечення клітин енергією. Вкажіть, який метаболічний процес при цьому активується?
 • A. Окисне декарбоксилювання пірувату
 • B. Декарбоксилювання амінокислот
 • C. Дезамінування глутамату
 • D. Детоксикація шкідливих речовин у печінці
 • E. Декарбоксилювання біогенних амінів
45.   Які профілактичні препарати слід ввести хворому з відкритою щелепно-лицевою травмою, якщо він раніше ніколи не одержував профілактичних щеплень?
 • A. Вакцину АКДП та антибіотики
 • B. Правцевий анатоксин і антибіотики
 • C. Протиправцевий імуноглобулін і анатоксин
 • D. Протиправцеву сироватку та антибіотики
 • E. Протисудомні препарати та анатоксин
46.   На мікропрепараті, зробленому з привушної слинної залози, визначається кінцеві секреторні відділи з се-роцитами, що синтезують переважно ферменти. До яких залоз згідно класифікації за хімічним складом секрету вона належить?
 • A. Ферментативна
 • B. Білкова
 • C. Білково-слизова
 • D. Слизова
 • E. Змішана
47.   У хворого відмічається підвищена чутливість шкіри до сонячного світла. При відстоюванні сеча набуває темно-червоного кольору. Яка найбільш імовірна причина такого стану?
 • A. Гемолітична жовтяниця
 • B. Алкаптонурія
 • C. Порфірія
 • D. Пелагра
 • E. Альбінізм
48.   При обстеженні пацієнта було вияв- лено аномалію розвитку емалі. З пошкодженням яких структурних компонентів зубного зачатка це пов’язано?
 • A. Зовнішній емалевий епітелій емалевого органа
 • B. Проміжний шар емалевого органа
 • C. Пульпа емалевого органа
 • D. Шийка зубного емалевого органа
 • E. Внутрішній емалевий епітелій емалевого органа
49.   При обстеженні лікарями СЕС працівників сфери громадського харчування нерідко виявляється безсимптомне паразитоносійство, коли клінічно здорова людина є джерелом цист, які за-ражують інших людей. Для паразитування якого збудника неможливе таке явище?
 • A. Дерматотропні лейшманії
 • B. Малярійний плазмодій
 • C. Дизентерійна амеба
 • D. Вісцеротропні лейшманії
 • E. Кишкова трихомонада
50.   Чоловік 42-х років, що протягом 8-ми років страждав на хронічний гра-нулематозний періодонтит, хронічний гнійний остеомієліт нижньої щелепи, помер при явищах хронічної ниркової недостатності. Яке ускладнення гнійного остеомієліту розвинулося в нирках?
 • A. Некроз епітелію звивистих канальців
 • B. Атрофія
 • C. Жирова дистрофія
 • D. Амілоїдоз
 • E. Гіаліноз
51.   Випадково вдарившись ліктем об край стола, студент відчув печіння і поколювання на внутрішній поверхні пе-рєдпліччя. Який нерв був травмований в цьому випадку?
 • A. N. musculocutaneus
 • B. N. radialis
 • C. N. axillaris
 • D. N. medianus
 • E. N. ulnaris
52.   У пацієнта в стоматологічному кабінеті розвинувся напад бронхіальної астми, який вдалося усунути сальбута-молом. До якої групи лікувальних засобів належить цей препарат?
 • A. Симпатолітики
 • B. -адреноміметики
 • C. ві-в2-адреноміметики
 • D. а-адреноміметики
 • E. а-в-адреноміметики
53.   При ендоскопічному обстеженні 12-ти палої кишки дiагностовано пухлину великого сосочка. У якому відділі кишки локалізується патологічне утворення?
 • A. Низхідна частина
 • B. Верхній вигин
 • C. Висхідна частина
 • D. Горизонтальна частина
 • E. Верхня частина
54.   У хворих на поворотний тиф виникає лихоманка, яка характеризується кількаденними періодами високої гарячки, що чергується з періодами нормальної температури. Така температурна крива називається:
 • A. Febris intermittens
 • B. Febris recurrens
 • C. Febris continua
 • D. Febris atypica
 • E. Febris hectica
55.   Хворий 75-ти років звернувся до хірурга зі скаргами на виразку гомілки буруватого кольору, що довго не загоюється. При біопсійному дослідженні: дифузне розростання поліморфних атипових клітин, в цитоплазмі яких знаходиться бурий пігмент. Реакція Перлса негативна. Багато патологічних міто-зів та осередків некрозу тканини. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Трофічна виразка
 • B. Меланома
 • C. Внутрішньодермальний невус
 • D. Рак шкіри
 • E. Місцевий гемосидероз
56.   Хвора з діагнозом пієлонефрит надійшла до урологічного відділення. Після проведення обстеження відмічено приєднання інфекції, що супроводжувалося пієловенозним рефлюксом. Ураження якої структури призвело до виникнення ускладнення?
 • A. Прямі трубочки
 • B. Ниркові канальці
 • C. Ниркове тільце
 • D. Екскреторні шляхи нирки
 • E. Форнікальний апарат нирки
57.   Людина отруїлася грибами. Вони містять мускарин, який стимулює M-холінорецептори. За яким симптомом можна запідозрити отруєння неїстівни- ми грибами?
 • A. Підвищення артеріального тиску
 • B. Збільшення частоти серцевих скорочень
 • C. Розширення 6ронхів
 • D. Розширення зіниць
 • E. Звуження зіниць
58.   У хворого круглясті виразки на обличчі, запалення та збільшення лімфатичних вузлів. Ці симптоми з’явилися після укусів москітів. Під час лабораторного дослідження виділень із виразок на обличчі виявлено одноклітинні безджгутикові організми. Який діагноз найбільш вірогідний?
 • A. Токсоплазмоз
 • B. Короста
 • C. Трипаносомоз
 • D. Дерматотропний лейшманіоз
 • E. Міаз
59.   У хворого алергічний нежить з рясним виділенням слизу, свербінням, частим чханням. Який з перелічених засобів слід обрати у цьому випадку, якщо відомо, що він вибірково блокує гіста-мінові рецептори?
 • A. Лоратадин
 • B. Преднізолон
 • C. Нафтизин
 • D. Мезатон
 • E. Адреналіну гідрохлорид
60.   В процесі ембріогенезу епітеліальний тяж, який має назву вестибулярної пластинки, дає початок розвитку при-сінку порожнини рота. Який біологічний механізм запрограмованої загибелі клітин забезпечує утворення з епітеліальної пластинки щічно-губної борозни?
 • A. Некроз
 • B. Амітоз
 • C. Мейоз
 • D. Апоптоз
 • E. Паранекроз
61.   У хворого діагностована алкаптонурія. Вкажіть фермент, дефект якого є причиною цієї патології:
 • A. Фенілаланінгідроксилаза
 • B. Ілутаматдегідрогеназа
 • C. Піруватдегідрогеназа
 • D. Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • E. дОФА-декарбоксилаза
62.   У померлого від хронічної серцевої недостатності у віці 68-ми років на розтині виявлені деформовані, потовщені стулки мітрального клапану, що зрослися між собою, по краю змикання клапанів визначаються дрібні (1-2 мм) тромби. Який ендокардит був причиною розвитку хронічної серцевої недостатності?
 • A. Зворотньо-бородавчастий
 • B. Гострий бородавчастий
 • C. Фібропластичний
 • D. Дифузний
 • E. Поліпозно-виразковий
63.   У хворої проведена операція кесарського розтину, при цьому була розрізана на значній ділянці стінка матки і вилучений плід. Яким чином відбудеться загоєння у ділянці ушитого ендо-метрію?
 • A. Формування поперечносмугастих м’язових волокон
 • B. Утворення гладенької м’язової тканини
 • C. Проліферація міосателітоцитів
 • D. Формування сполучнотканинного рубця
 • E. Гіпертрофія гладеньких міоцитів
64.   В гистопрепараті представлена тканина, що містить клітини, які позбавлені відростків, і мають кожна декілька десятків ядер, а одна з поверхонь клітки має гофровану зону, через яку відбувається секреція гідролітичних ферментів. Яка тканина представлена в препараті?
 • A. Кісткова
 • B. Хрящова
 • C. М’язова
 • D. Епітеліальна
 • E. Нервова
65.   При копрологічному дослідженні у фекаліях хворої знайдено яйця дрібних розмірів із кришечкою. З анамнезу відомо, що жінка часто вживає рибні страви. Який сисун паразитує в організмі?
 • A. Печінковий
 • B. Котячий
 • C. Кров’яний
 • D. Легеневий
 • E. Ланцетоподібний
66.   До стаціонару надійшов хворий з діагнозом виразкова хвороба 12-ти па-лої кишки у фазі загострення. Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної та кислотоутворюю-чої функції шлунка. Оберіть препарат, який знизить секреторну функцію залоз шлунка за рахунок блокади H2-рецепторів:
 • A. Екстракт беладони сухий
 • B. Ранітидин
 • C. Атропін
 • D. Платифілін
 • E. Метацин
67.   У слині пацієнта виявлено підвищений вміст лактату. Активація якого процесу є основною причиною підвищення лактату?
 • A. Анаеробний розпад глюкози
 • B. Гідроліз вуглеводів
 • C. Аеробний розпад глюкози
 • D. Глюкозо-лактатний цикл
 • E. Розпад глікогену
68.   При електронній мікроскопії в кірковій речовині нирки визначаються структури, що вистелені призматичним епітелієм, для якого характерна щіто-чкова облямівка та глибокі складки плазмолеми у базальній частині. Між складками розташована велика кількість мітохондрій. До якого відділу не-фрона належать описані структури?
 • A. Петля Генле
 • B. Проксимальний каналець
 • C. Звивистий дистальний каналець
 • D. Прямий дистальний каналець
 • E. Ниркове тільце
69.   До стоматолога звернувся хворий зі скаргою на свербіж і печіння у порожнині рота, підвищену температуру. Був встановлений діагноз: трихомонадний гінгівостоматит. Який засіб слід обрати для лікування?
 • A. Ністатин
 • B. Доксацикліну гідрохлорид
 • C. Метронідазол
 • D. Ампіцилін
 • E. Гентаміцину сульфат
70.   У людини під час нейрохірургічної операції подразнюють потиличні частки кори великих півкуль головного мозку. Які відчуття це викликатиме у хворого?
 • A. Нюхові
 • B. Дотикові
 • C. Смакові
 • D. Зорові
 • E. Слухові
71.   Характерними ознаками холери є втрата організмом великої кількості води та іонів натрію. Який механізм лежить в основі виникнення діареї при цьому?
 • A. Посилення секреції реніну клітинами ниркових артеріол
 • B. Гальмування синтезу вазопресину в гіпоталамусі
 • C. Активація аденілатциклази ентеро-цитів
 • D. Посилення синтезу кортикотропіну
 • E. Окиснення альдостерону в корі на-днирників
72.   У сечі лікаря-стоматолога, зібраній наприкінці робочого дня, виявлений вміст білку 0,7 г/л. У ранковій сечі таких змін не виявлено. Як називається це явище?
 • A. Гематурія
 • B. Неселективна протеїнурія
 • C. Функціональна протеїнурія
 • D. Органічна протеїнурія
 • E. Позаниркова протеїнурія
73.   При мікроскопічному дослідженні періодонта відзначено: повнокровні судини, набряк сполучної тканини з інфільтрацією поодинокими нейтрофілами. Який різновид ексудативного запалення в періодонті?
 • A. Фібринозне
 • B. Катаральне
 • C. Серозне
 • D. Гнилісне
 • E. Гнійне
74.   У хворого на жовтяницю у крові виявлено збільшення загального білірубіну за рахунок непрямої його фракції. Сеча і кал інтенсивно забарвлені. Який найбільш вірогідний механізм вказаних порушень?
 • A. Порушення перетворення уробіліно-гену в печінці
 • B. Пошкодження паренхіми печінки
 • C. Порушення утворення прямого білірубіну
 • D. Підвищений гемоліз еритроцитів
 • E. Утруднення відтоку жовчі з печінки
75.   Після тривалого лікування антибіотиками у пацієнта розвинулися симптоми стоматиту. У препаратах, приготованих зі слизової рота, виявлені овальні поліморфні Грам-позитивні мікроорганізми, розташовані скупченнями. Який з перелічених нижче мікроорганізмів може бути причиною таких проявів?
 • A. C.perfringens
 • B. S.aureus
 • C. S.pyogenes
 • D. C.albicans
 • E. C.pylori
76.   Дослідженнями останніх десятиріч встановлено, що безпосередніми "ви-конавцями"апоптозу в клітині є особливі ферменти - каспази. В утворенні одного з них бере участь цитохром С. Вкажіть його функцію в нормальній клітині:
 • A. Компонент H+-АТФазной системи
 • B. Фермент бета-окиснення жирних кислот
 • C. Фермент ЦТК
 • D. Компонент піруватдегідрогеназної системи
 • E. Фермент дихального ланцюга переносу електронів
77.   У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп 0а, в(I), Ba(III), та не відбулася з сироваткою Ав(II). Досліджувана кров належить до групи:
 • A. Ав(II)
 • B. Ba(III)
 • C. AB (IV)
 • D. 0а,в(І)
 • E. -
78.   В препараті сполучної тканини дерми шкіри, забарвленому суданом-III і гематоксиліном, виявляються скупчення великих багатокутних клітин, які зафарбовуються в помаранчевий колір. Ядра мають сплощену форму, зміщені на периферію. Яка це тканина?
 • A. Пластинчаста кісткова
 • B. Біла жирова
 • C. Ретикулярна сполучна
 • D. Гіалінова хрящова
 • E. Бура жирова
79.   Хворий 60-ти років скаржиться на печіння язика, підвищене слиновиділення, явище глосалгії, котрі з’явились після 5 днів користування металевим мостоподібним протезом. Об’єктивно: слизова оболонка ротової порожнини набрякла, гіперемована. Який стоматит за характером запалення розвинувся у хворого?
 • A. Виразковий
 • B. Гнійний
 • C. Гангренозний
 • D. Катаральний
 • E. Фібринозний
80.   У чоловіка виявлено протозойне захворювання, при якому вражений головний мозок i спостерiгається втрата зору. При аналiзi крові знайдеш одноклітинні організми півмісяцєвої форми з загостреним кінцем. Збудником цього захворювання є:
 • A. Лямблія
 • B. Токсоплазма
 • C. Лейшманія
 • D. Амеба
 • E. Трихомонада
81.   У цитоплазмі клітин підшлункової залози в процесі секреторного циклу в апікальній частині з’являються і зникають гранули секрету. До яких структурних елементів можна віднести ці гранули?
 • A. Екзоцитозні вакуолі
 • B. Лізосоми
 • C. Гранулярна ендоплазматична сітка
 • D. Мікрофіламенти
 • E. Включення
82.   У хворого з пухлиною в ділянці верхніх горбків чотиригорбкової пластинки сталося випадіння зіничного рефлексу. Функція якого ядра черепних нервів найімовірніше порушена?
 • A. Рухового ядра відвідного нерва
 • B. Додаткового ядра окорухового нерва
 • C. Рухового ядра окорухового нерва
 • D. Рухового ядра блокового нерва
 • E. Рухового ядра додаткового нерва
83.   У альпіністів, які тривалий час знаходились у високогірному районі, спостерігалось збільшення кількості еритроцитів - більше 6 • 1012/л та гемоглобіну - більше 170 г/л у крові. Який механізм спричинив виникнення цього явища?
 • A. Посилення продукції еритропоетинів нирками
 • B. Послаблення внутрішньоклітинного гемолізу еритроцитів
 • C. Посилення здатності тканин утилізувати кисень
 • D. Послаблення гемолізу еритроцитів у кровоносному руслі
 • E. Посилення процесів безкисневого енергоутворення
84.   У хворого через добу після апен-дектомії в крові виявили нейтрофіль-ний лейкоцитоз з регенеративним зсувом. Який найбільш вірогідний механізм розвитку абсолютного лейкоцитозу в периферичній крові хворого?
 • A. Перерозподіл лейкоцитів в організмі
 • B. Активація імунітету
 • C. Зменшення руйнування лейкоцитів
 • D. Уповільнення еміграції лейкоцитів у тканини
 • E. Посилення лейкопоезу
85.   Хворому з порушенням функції зовнішнього дихання необхідно зробити трахеостомію. На рівні яких хрящових кілець трахеї частіше за все може знаходитися перешийок щитоподібної залози?
 • A. I-II
 • B. III-IV
 • C. IV-V
 • D. V-VI
 • E. II-IV
86.   У хворого на есенційну артеріальну гіпертензію розвинувся гіпертонічний криз, що призвело до нападу серцевої астми. Який механізм серцевої недостатності є провідним в даному випадку?
 • A. Абсолютна коронарна недостатність
 • B. Пошкодження міокарда
 • C. Порушення надходження крові до серця
 • D. Перевантаження серця збільшеним об’ємом крові
 • E. Перевантаження серця підвищеним опором
87.   Для прискорення загоєння опікової рани необхідно призначити засіб, який сприяє епітелізації шкіри та слизових оболонок. Визначте цей препарат:
 • A. Ергокальциферол
 • B. Ретинолу ацетат
 • C. Токоферолу ацетат
 • D. Аскорбінова кислота
 • E. Нікотинова кислота
88.   У новонародженого спостерігається диспепсія після годування молоком. При заміні молока розчином глюкози симптоми диспепсії зникають. Про недостатню активність якого ферменту в новонародженого можна думати у цьому випадку?
 • A. Сахараза
 • B. Ізомальтаза
 • C. Мальтаза
 • D. Лактаза
 • E. Амілаза
89.   В результаті травми порушено цілісність переднього корінця спинного мозку. Визначте, які відростки яких нейронів при цьому пошкоджено?
 • A. Аксони чутливих нейронів
 • B. Дендрити рухових нейронів
 • C. Дендрити вставних нейронів
 • D. Дендрити чутливих нейронів
 • E. Аксони рухових нейронів
90.   У пункційному біоптаті встановлена дистрофія гепатоцитів, їх некроз, склероз з порушенням балочної і часточкової будови з утворенням несправжніх часточок, регенераторних вузлів. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Гострий гепатит
 • B. Цироз печінки
 • C. Хронічний гепатит
 • D. Хронічний гепатоз
 • E. Прогресуючий масивний некроз печінки
91.   У хворого виявлено гіперкаліємію та гіпонатріємію. Знижена секреція якого гормону може спричинити такі зміни?
 • A. Альдостерон
 • B. Паратгормон
 • C. Кортизол
 • D. Натрійуретичний
 • E. Вазопресин
92.   Пацієнт звернувся зі скаргами на гострий біль у правому підребер’ї. При огляді лікар звернув увагу на те, що склери хворого пожовтішали. Лабораторні аналізи показали підвищену активність АЛТ та негативну реакцію на стеркобілін у калі. Для якого захворювання характерні такі симптоми?
 • A. Гепатит
 • B. Хронічний гастрит
 • C. Гемолітична жовтяниця
 • D. Жовчнокам’яна хвороба
 • E. Хронічний коліт
93.   При огляді порожнини носа виявлено викривлення задньої частини носової перегородки. Яка кістка викривлена?
 • A. Перпендикулярна пластинка решітчастої кістки
 • B. Вертикальна пластинка піднє6інної кістки
 • C. Медiальна пластинка крилоподі6ного відростка
 • D. Латеральна пластинка крилоподі6но-го відростка
 • E. Леміш
94.   Чутливий нервовий ганглій складається з нейроцитів кулястої форми з одним відростком, який на певній відстані від перикаріону поділяється на аксон і дендрит. Як називаються такі клітини?
 • A. псевдоуніполярні
 • B. уніполярні
 • C. мультиполярні
 • D. аполярні
 • E. біполярні
95.   Дівчина 15-ти років була доставлена в лікарню з запаленням червоподібного відростка. У крові - ознаки анемії. У фекаліях виявлено яйця гельмінта, які мають лимоноподібну форму (50х30 мкм), з "пробочками"на полюсах. Який вид гельмінта паразитує у дівчинки?
 • A. Волосоголовець
 • B. Анкілостома
 • C. Карликовий ціп’як
 • D. Гострик
 • E. Ехінокок
96.   При дослідженні біоптату збільшених шийних лімфатичних вузлів молодої жінки виявлена проліферація лімфоцитів, ретикулярних клітин, гістіоцитів, великих і малих клітин Ходжкіна, багатоядерних клітин Березовського-Штернберга, численні еозинофіли, поодинокі вогнища казе-озного некрозу тканини лімфатичного вузла. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Метастаз раку легень
 • B. Лімфосаркома
 • C. Лімфогранулематоз
 • D. Туберкульоз
 • E. Гострий лейкоз
97.   При огляді травмованого у дорожній пригоді лікар встановив ураження зовнішньої стінки очної ямки. Потерпілий втратив можливість відведення очного яблука на травмованому боці. Який нерв міг бути ураженим у даному випадку?
 • A. N. ophthalmicus
 • B. N. infraorbitalis
 • C. N. oculomotorius
 • D. N. trochlearis
 • E. N. abducens
98.   До кардіологічного відділення надійшов хворий з гіпертонічною хворобою. Для зниження артеріального тиску лікар призначив лікарський засіб, що блокує ві та /32-адренорецептори. Назвіть цей лікарський засіб:
 • A. Целекоксиб
 • B. Прозерин
 • C. Індометацин
 • D. Анаприлін
 • E. Преднізолон
99.   На розтині верхня частка правої легені збільшена, сірого кольору, безповітряна, з поверхні розрізу стікає каламутна рідина, на плеврі багато фібринозних плівок. Мікроскопічно в альвеолах виявляється ексудат з присутністю нейтрофілів, десквамативних альвео-лоцитів і ниток фібрину. Стінка бронха інтактна. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. !нтерстиційна пневмонія
 • B. Крупозна пневмонія
 • C. Грипозна пневмонія
 • D. Вогнищева пневмонія
 • E. Абсцес легень
100.   Внаслідок травми у хворого спостерігається порушення функції слізної залози. Який нерв забезпечує її секрецію?
 • A. N. auricularis magnus
 • B. N. petrosus major
 • C. N. petrosus minor
 • D. Chorda tympany
 • E. N. occipitalis minor
101.   У дитини 10-ти років поставлено пробу Манту (з туберкуліном). Через 48 годин на місці введення туберкуліну з’явилаcя папула розміром до 8 мм у діаметрі. Який тип реакції гіперчутливості виник після введення туберкуліну?
 • A. Реакція гіперчутливості II типу
 • B. Реакція типу сироваткової хвороби
 • C. Реакція гіперчутливості IV типу
 • D. Реакція типу феномен Артюса
 • E. Атопічна реакція
102.   У людини опік кінчика язика. Сприйняття яких смакових подразників у неї буде порушено найбільше?
 • A. Солоних
 • B. Солодких
 • C. Кислих та солоних
 • D. Гірких
 • E. Кислих
103.   Під час мікроскопії мазку ексудату, отриманого від щура з асептичним перитонітом, з додаванням в ексудат пташиних еритроцитів, виявлені макрофаги, оточені чужорідними еритроцитами. Якій стадії фагоцитозу відповідає описана картина?
 • A. Наближення
 • B. Внутрішньоклітинного перетравлювання
 • C. Незавершеного фагоцитозу
 • D. Прилипання
 • E. Занурення
104.   Ціанід калію, що є отрутою, потрапив до організму пацієнта і викликав смерть через декілька хвилин. Найбільш вірогідною причиною його токсичної дії було порушення активності:
 • A. НАДФ-Н-дегідрогенази
 • B. Синтезу гемоглобіну
 • C. Цитохромоксидази
 • D. Каталази
 • E. АТФ-синтетази
105.   Хворому призначено препарат з вираженими ліпофільними властивостями. Яким буде головний механізм його всмоктування?
 • A. Пасивна дифузія
 • B. Зв’язування з транспортними білками
 • C. Фільтрація
 • D. Піноцитоз
 • E. Активний транспорт
106.   Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при утриманні (але не переміщенні) вантажу в певному положенні?
 • A. Ауксотонічне
 • B. Ьотонічне
 • C. Концентричне
 • D. Ексцентричне
 • E. !зометричне
107.   Хворий, відчувши передвісники нападу бронхіальної астми, прийняв без контролю лікаря кілька таблеток всередину через короткі проміжки часу. Проте нетривале поліпшення стану відмітив тільки після вживання перших двох таблеток. Наступні прийоми препарату не покращили його стану. Яким явищем обумовлене зниження ефекту препарату?
 • A. Залежність
 • B. Звикання
 • C. Кумуляція
 • D. Тахіфілаксія
 • E. Ідіосинкразія
108.   У експериментальних щурів, що тривалий час отримували лише вуглеводну їжу, спостерігалося накопичення води в тканинах. Який патогенетичний механізм є головним у розвитку набряку в даному випадку?
 • A. Дисрегуляторний
 • B. Гіпоонкотичний
 • C. Лімфогенний
 • D. Мембраногенний
 • E. Гіперосмолярний
109.   На прийомі стоматолог виявив у пацієнта каріозні порожнини на передніх зубах, які не мають додаткових антагоністів. Назвіть ці зуби:
 • A. Верхні медіальні різці
 • B. Верхні латеральні різці
 • C. Нижні медіальні різці
 • D. Нижні латеральні різці
 • E. Верхні ікла
110.   На території певної місцевості була зареєстрована масова загибель гризунів. Виникло припущення, що причиною може бути збудник чуми. Яку серологічну реакцію слід використати для швидкого встановлення збудника цієї епізоотії?
 • A. Аглютинації
 • B. Зв’язування комплементу
 • C. Нейтралізації
 • D. Преципітації
 • E. Пасивної гемаглютинації
111.   Хворому, який надійшов до лікарні з отруєнням неякісною їжею, було про- мито шлунок розчином калію перманганату. Який механізм дії цього засобу?
 • A. Руйнування мембран бактерій
 • B. Порушення синтезу ферментів дихального ланцюга
 • C. Вивільнення хлору
 • D. Вившьнення йоду
 • E. Вивільнення атомарного кисню
112.   Відомо, що інформацію про послідовність амінокислот у молекулі білка записано у вигляді послідовності чотирьох видів нуклеотидів у молекулі ДНК, причому різні амінокислоти кодуються різною кількістю триплетів -від одного до шести. Як називається така особливість генетичного коду?
 • A. Універсальність
 • B. Специфічність
 • C. Виродженість
 • D. Неперекривність
 • E. Триплетність
113.   При обстеженні міміки хворого виявлено, що він не може свистіти, скласти губи трубочкою; під час сміху кутки рота не піднімаються догори, ротова щілина розтягується в боки (поперечна посмішка). На атрофію якого м’яза вказують дані симптоми?
 • A. Шийний м’яз
 • B. Коловий м’яз рота
 • C. Жувальний м’яз
 • D. Великий виличний м’яз
 • E. М’яз сміху
114.   Під час підходу до щитоподібної залози з поперечного (коміроподібно-го) доступу розтинається клітковинний надгруднинний простір. Пошкодження якого анатомічного утворення, що знаходиться в даному просторі, є небезпечним?
 • A. Внутрішня яремна вена
 • B. Лімфатичні вузли
 • C. Венозна яремна дуга
 • D. Сонна артерія
 • E. Підключична артерія
115.   У медико-генетичну консультацію звернулося подружжя у зв’язку з народженням дитини з багатьма вадами розвитку (мікроцефалія, ідіотія, тощо). Жінка під час вагітності хворіла, але мутагенів та тератогенів не вживала. Каріотип батьків і дитини нормальний. Під час збору анамнезу з’ясовано, що сім’я у квартирі тримає кота. Яке захворювання матері під час вагітності, найбільш вірогідно стало причиною вад розвитку у дитини?
 • A. Токсоплазмоз
 • B. Дизентерія
 • C. Лейшманіоз
 • D. Трихомоноз
 • E. Балантидіаз
116.   До відділення черепно-мозкової травми надійшов хворий з пошкодженням великого крила клиноподібної кістки. Лінія перелому пройшла через остистий отвір. Яка судина постраждала?
 • A. Поверхнева скронева артерія
 • B. Задня глибока скронева артерія
 • C. Середня оболонкова артерія
 • D. Латеральна крилоподібна артерія
 • E. Передня глибока скронева артерія
117.   До кардіологічного відділення надійшов хворий з інфарктом міокарда. Для усунення болю було вирішено потенціювати дію фентанілу нейролептиком. Який з перелічених нейролептиків найбільш придатний для нейролепта-налгезії?
 • A. Аміназин
 • B. Сульпірид
 • C. Трифтазин
 • D. Дроперідол
 • E. Іалоперидол
118.   Хворому при різкому підвищенні артеріального тиску призначений клофе- лін парентерально. Який його механізм дії?
 • A. Стимулює центральні а2- адренорецептори
 • B. Блокує а1 -адренорецептори
 • C. Блокує H-холінорецептори гангліїв
 • D. Стимулює центральні імідазоловіі-рецептори
 • E. Блокує аі та а2-адренорецептори
119.   У дитини 5-ти років підвищилася температура до 40oC, виникли різкий головний біль, блювання, неспокій, озноб. Через 4 дні з’явився геморагічний висип на шкірі, олігурія та наднир- кова недостатність, що і стало причиною смерті. Під час бактеріологічного дослідження мазків з глотки виявлений менінгокок. Яка форма менінгококової інфекції була в хворого?
 • A. Менінгоенцефаліт
 • B. Менінгококовий назофарингіт
 • C. Менінгококемія
 • D. -
 • E. Менінгококовий менінгіт
120.   У пацієнта, що страждає на хронічну ниркову недостатність, розвинувся остеопороз. Порушення синтезу в нирках якого регулятора мінерального обміну є основною причиною остеопо-розу?
 • A. Утворення 1,25(ОН)2 D3
 • B. Гідроксилювання лізину
 • C. Гідроксилювання кортизолу
 • D. Гідроксилювання проліну
 • E. Карбоксилювання глутамату
121.   У хворого на гепатоцеребральну дистрофію в сироватці крові знижений вміст церулоплазміну. Накопичення якого елемента в печінці, мозку та нирках спостерігається у хворого?
 • A. Залізо
 • B. Кальцій
 • C. Натрій
 • D. Калій
 • E. Мідь
122.   На тканину діють електричним імпульсом катодного напрямку, амплітуда якого дорівнює 70% порогу. Які зміни мембранного потенціалу це викличе?
 • A. Гіперполяризація
 • B. -
 • C. Змін не буде
 • D. Потенціал дії
 • E. Часткова деполяризація
123.   До неврологічного відділення з приводу мозкового крововиливу надійшов хворий 62-х років у важкому стані. Об’єктивно: спостерігається наростання глибини та частоти дихання, а потім його зменшення до апное, після чого цикл дихальних рухів відновлюється. Який тип дихання виник у хворого?
 • A. Чейн-Стокса
 • B. Кусмауля
 • C. Іаспінг-дихання
 • D. Біота
 • E. Апнейстичне
124.   У тримісячного немовляти з’явився білий наліт на слизовій оболонці рота, язика та губ. Лікар запідозрив канди-доз. На яке поживне середовище необхідно зробити посів досліджуваного матеріалу для підтвердження діагнозу?
 • A. Ру
 • B. Сабуро
 • C. Ендо
 • D. Клауберга
 • E. Левенштейна-Йєнсена
125.   У альпініста при тривалому перебуванні в горах відбувається збільшення кількості еритроцитів з 5,0 • 1012/л до 6, 0 • 1012 /л. Завдяки чому відбулася стимуляція еритропоезу?
 • A. Збільшення pO2 у венозній крові
 • B. Зменшення pO2 у венозній крові
 • C. Збільшення pO2 у клітинах
 • D. Збільшення pO2 в артеріальній крові
 • E. Зменшення pO2 в артеріальній крові
126.   При мікроскопічному дослідженні ендокринної залози з’ясувалося, що її паренхіма складається з фолікулярних структур, стінка яких утворена одношаровим кубічним епітелієм, а порожнина заповнена оксифільною речовиною. Який гормон секретує ця залоза?
 • A. тироксин
 • B. окситоцин
 • C. кортизол
 • D. альдостерон
 • E. паратирин
127.   Під час рентгенівського дослідження була виявлена деформація нижньої стінки правої очниці. Який параназаль-ний синус найімовірніше уражений?
 • A. Лівий решітчастий лабіринт
 • B. Клиноподібна пазуха
 • C. Лобна пазуха
 • D. Правий решітчастий лабіринт
 • E. Права верхньощелепна пазуха
128.   У новонародженого виявляється гіперемія, набряк на слизовій рота, невеликі ерозії з в’язкими слизово-гнійними виділеннями. У мазках з виділень виявляється велика кількість лейкоцитів, що містять грамнегативні диплококи. Такі ж мікроорганізми розташовуються і поза лейкоцитами. Який діагноз можна припустити?
 • A. Токсоплазмоз
 • B. Бленорея
 • C. Вроджений сифіліс
 • D. Гонококовий стоматит
 • E. Стафілококовий стоматит
129.   Під час огляду лікар виявив при-шийковий карієс нижніх правих різців. При цьому відзначено збільшення у розмірах групи лімфатичних вузлів. Які лімфовузли збільшені?
 • A. Потиличні
 • B. Лицеві
 • C. Поверхневі шийні
 • D. Глибокі шийні
 • E. Підпідборідні
130.   У дитини 10-ти місяців спостерігається висока збудливість, порушення сну, знижений тонус м’язів, запізніле прорізування зубів з недостатньо звапнованою емаллю. Дефіцит в організмі якого вітаміну зумовлює такі зміни?
 • A. Ретинол
 • B. Рибофлавін
 • C. Холекальциферол
 • D. Нікотинамід
 • E. Тіамін
131.   Посів патологічного матеріалу від хворого на пульпіт було здійснено на середовище Кітта-Тароцці. Які мікроорганізми планується виділити?
 • A. Аеробні
 • B. Анаеробні
 • C. Ацидофільні
 • D. Кислотостійкі
 • E. Гемолітичні
132.   У хворого на 2-гу добу після розвитку інфаркту міокарда відбулося різке падiння систолічного артеріального тиску до 60 мм рт.ст. з тахiкардiєю до 140/хв, задишкою, нєпритомністю. Який механізм є провідним у патогенезі шоку, що розвинувся?
 • A. Інтоксикація продуктами некротичного розпаду
 • B. Пароксизмальна тахікардія
 • C. Анафілактична реакція на міокарді-альні білки
 • D. Зменшення ударного об’єму крові
 • E. Зниження об’єму циркулюючої крові
133.   У дитини наявне порушення формування емалі та дентину зубів через знижений вміст іонів кальцію в крові. Дефіцит якого гормону може спричинити такі порушення?
 • A. Тирокальцитонін
 • B. Тироксин
 • C. Соматотропний гормон
 • D. Трийодтиронін
 • E. Паратгормон
134.   Хворий надійшов до інфекційного відділення: шкіра суха, тургор шкіри знижений, випорожнення у вигляді рисового відвару. Поставлений діагноз: холера. Яке порушення водно-електролітного балансу, найбільш ймовірно, виникає при цьому захворюванні?
 • A. Гіперосмотична гіпогідратація
 • B. Гіпоосмотична гіпогідратація
 • C. Гіперосмотична гіпергідратація
 • D. Ізоосмотична гіпогідратація
 • E. Гіпоосмотична гіпергідратація
135.   У хворої 38-ми років після прийому аспірину і сульфаніламідів спостерігається посилений гемоліз еритроцитів, який викликаний недостатністю глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Порушенням утворення якого коферменту зумовлена ця патологія?
 • A. НАДФ - Н
 • B. ФАД - Н2
 • C. ФМН - Н2
 • D. Піридокеальфоефат
 • E. Убіхінон
136.   В процесі лікування парадонтозу застосовують антиоксиданти. Вкажіть, яка з наведених природних сполук використовується в якості антиоксидантного засобу:
 • A. Глюконат кальцію
 • B. Тіамін
 • C. Токоферол
 • D. Холін
 • E. Піридоксин
137.   У хворого на ЕКГ виявлено, що інтервал RR дорівнює 1,5 с, частота серцевих скорочень - 40/хв. Що є водієм ритму серця?
 • A. Ліва ніжка пучка Гіса
 • B. Пучок Гіса
 • C. Синусовий вузол
 • D. Атріовентрикулярний вузол
 • E. Права ніжка пучка Гіса
138.   Хворий 35-ти років висловлює скарги на постійну спрагу, знижений апетит. За добу випиває 9 л води. Добовий діурез збільшений, сеча знебарвлена, відносна густина - 1,005. Найбільш вірогідною причиною розвитку даної патології в хворого є пошкодження:
 • A. Аденогіпофізу
 • B. Епітелію ниркових канальців
 • C. Базальної мембрани капілярів клубочків
 • D. Гіпоталамічних ядер
 • E. Епіфізу
139.   Піддослідному щуру внутрішньоо-черевинно введено 10 мл 40% розчину глюкози. Через 60 хвилин у щура розвинувся коматозний стан внаслідок дегідратації. Який механізм розвитку цього стану?
 • A. Збільшення осмотичного тиску позаклітинної рідини
 • B. Збільшення онкотичного тиску позаклітинної рідини
 • C. Зменшення секреції вазопресину
 • D. Втрата води та солей
 • E. Порушення кислотно-основного стану
140.   Європеєць 40-ка років працює в одній з країн Південно-Східної Азії. Скаржиться, що йому важко переносити високу температуру при високій відносній вологості повітря. Причиною цього є утруднення віддачі організмом тепла шляхом:
 • A. Випромінювання
 • B. Конвекції та теплопроведення
 • C. Випаровування
 • D. Теплопроведення
 • E. Конвекції
141.   До відділення реанімації був доставлений хворий з інфарктом міокарда. Який препарат необхідно ввести хворому для профілактики больового шоку?
 • A. Налоксон
 • B. Парацетамол
 • C. Анальгін
 • D. Промедол
 • E. Целекоксиб
142.   Людина, що тривало приймала ліки, не може припинити їх використання, так як при цьому виникають порушення психічних і соматичних функцій. Як називається синдром, що виникає при відмові від прийому лікарської речовини?
 • A. Ідіосинкразія
 • B. Абстиненція
 • C. Сенсибілізація
 • D. Кумуляція
 • E. Тахіфілаксія
143.   Під час голодування нормальний рівень глюкози підтримується за рахунок активації глюконеогенезу. Назвіть речовину яка може використовуватись як субстрат для цього процесу:
 • A. Аланін
 • B. Амоніак
 • C. Аденін
 • D. Сечовина
 • E. Гуанін
144.   До кардіологічного відділення надійшов хворий з шлуночковою аритмією. Який препарат доцільно призначити?
 • A. Прозерин
 • B. Аміодарон
 • C. Амлодипін
 • D. Аміназин
 • E. Дротаверин
145.   Людина, що приймає блокатор мембранних циторецепторів синапсів еферентних провідників автономної нервової системи, скаржиться на сухість у роті. Які з рецепторів у неї заблоковані?
 • A. Н2-рецептори
 • B. а-адренорецептори
 • C. M-холінорецептори
 • D. в-адренорецептори
 • E. Н-холінорецептори
146.   Хворому із стрептококовою інфекцією ясен було призначено препарат, що містить у своїй структурі бета-лактамне кільце. Який препарат відноситься до цієї групи?
 • A. Бензилпеніциліну натрієва сіль
 • B. Стрептоміцину сульфат
 • C. Еритроміцин
 • D. Рифампіцин
 • E. Левоміцетин
147.   В гістологічному препараті органу ротової порожнини видно, що передня поверхня вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, а задня поверхня - багаторядним війчастим епітелієм. Що це за орган?
 • A. Тверде піднебіння
 • B. Ясна
 • C. Щока
 • D. М’яке піднебіння
 • E. Іуба
148.   У чоловіка 23-х років виникла перфорація твердого піднебіння, в ділянці якого знайдено щільне утворення з чіткими межами. Після операції при мікроскопічному дослідженні цього утворення було виявлено: значний осередок казеозного некрозу, який оточений грануляційною тканиною з ендоваскулі-том, клітинним інфільтратом, що складається з лімфоцитів, епітеліоїдних клітин, з перевагою плазмоцитів. Яке найбільш вірогідне захворювання у хворого?
 • A. Туберкульоз
 • B. Саркома
 • C. Сифіліс
 • D. Лепра
 • E. Склерома
149.   Під час клінічного обстеження пацієнтки виявлено зниження основного обміну на 40%, збільшення маси тіла, зниження температури тіла, одутлість обличчя, порушення статевих функцій, млявість і апатія, зниження інтелекту. Яке порушення функції і якої залози внутрішньої секреції призводить до появи даних симптомів?
 • A. Гіперфункція гіпофізу
 • B. Гіпофункція щитоподібної залози
 • C. Гіперфункція щитоподібної залози
 • D. Гіпофункція епіфізу
 • E. Гіпофункція паращитоподібних залоз
150.   У студента під час складання іспиту сохне в роті. Причиною цього є реалізація таких рефлексів:
 • A. Умовних та безумовних симпатичних
 • B. Умовних парасимпатичних
 • C. Безумовних парасимпатичних
 • D. Умовних симпатичних
 • E. Безумовних симпатичних та парасимпатичних
151.   Хворій, що хворіє на інсулінонеза-лежний цукровий діабет, призначили всередину глібенкламід. Вкажіть механізм гіпоглікемічної дії цього препарату:
 • A. Пригнічує всмоктування глюкози у кишечнику
 • B. Посилює утилізацію глюкози периферичними тканинами
 • C. Пригнічує глюконеогенез у печінці
 • D. Пригнічує а-глюкозидазу і розпад полісахаридів
 • E. Стимулює виділення ендогенного інсуліну в-клітинами
152.   Які зміни з боку ізольованого серця можна очікувати після введення до пер-фузійного розчину адреналіну?
 • A. Збільшення частоти скорочень
 • B. Збільшення частоти і сили скорочень
 • C. Зупинка серця в діастолі
 • D. Зменшення сили скорочень
 • E. Збільшення сили скорочень
153.   Хвору 58-ми років готували до операції холецистектомії. В комплекс засобів премедикації наркозу було введено бензогексоній. Яка роль цього фарма-копрепарату в наркозі?
 • A. Функціональна блокада вісцеральних рефлексів
 • B. Редукція фази збудження
 • C. Розслаблення гладенької мускулатури
 • D. Підсилення ретроградної амнезії
 • E. Розслаблення скелетної мускулатури
154.   Чоловік 55-ти років хворів на хронічний гломерулонефрит. Смерть настала при явищах хронічної ниркової недостатності. Макроскопічно: на поверхні епікарда і перикарда сірувато-білуваті ворсинчасті нашарування, після зняття яких добре видно різко розширені і переповнені кров’ю судини. Який процес мав місце в перикарді?
 • A. Фібринозне запалення
 • B. Проліферативне запалення
 • C. Артеріальне повнокров’я
 • D. Геморагічне запалення
 • E. Організація
155.   Пацієнт, що хворіє на хронічний бронхіт, приймає синтетичний муколітичний препарат, який сприяє розріджуванню харкотиння. Назвіть цей препарат:
 • A. Ацетилцистеїн
 • B. Еналаприл
 • C. Гепарин
 • D. Діазепам
 • E. Фуросемід
156.   Хворий 24-х років звернувся до лікаря зі скаргою на біль під нижньою щелепою з правого боку. Хірург-стоматолог виявив камінь у піднижньо-щелепній залозі. Видаляючи його, він запобігав кровотечі з артерії:
 • A. A. lingualis
 • B. A. alveolaris inferior
 • C. A. facialis
 • D. A. submentalis
 • E. A. labialis inferior
157.   При дії на організм несприятливих факторів у тимусі має місце перебудова органу, що супроводжується масовою загибеллю тимоцитів, виселенням їх у периферійні органи, проліферацією епітеліоретикулоцитів. Як зветься таке явище?
 • A. Атрофія тимуса
 • B. Вікова інволюція тимуса
 • C. Гіпотрофія тимуса
 • D. Акцидентальна інволюція тимуса
 • E. Дистрофія тимуса
158.   У дитини 9-ти років під час огляду порожнини рота стоматолог виявив на щічній поверхні ясни у ділянці нижнього ікла утворення у вигляді вузлика діаметром 1 см, червоного кольору, м’якої консистенції, що легко кровоточить при дотику. Під час мікроскопічного дослідження утворення представлене великою кількістю дрібних судин типу венул і капілярів, розділених тонкими прошарками сполучної тканини, з вогнищевою інфільтрацією лімфоїдними і плазматичними клітинами. Такі зміни характерні для:
 • A. Капілярної гемангіоми
 • B. Ангіоматозного епуліда
 • C. Папіломи
 • D. Фіброзного епуліда
 • E. Радикулярної гранульоми
159.   Хворий надійшов до приймального відділення лікарні з отруєнням інсектицидом антихолінестера-зної дії. Який препарат, що блокує M-холінорецептори, потрібно призначити в даному випадку?
 • A. Пілокарпіну гідрохлорид
 • B. Мезатон
 • C. Дитилін
 • D. Бензогексоній
 • E. Атропіну сульфат
160.   Під час медичного обстеження учнів 1 класу поставлена проба Манту. З 35 учнів у 15 проба Манту була негативною. Що необхідно зробити дітям з негативною пробою Манту?
 • A. Дослідити сироватку крові
 • B. Ввести антитоксичну сироватку
 • C. Ввести вакцину БЦЖ
 • D. Ввести вакцину антирабічну
 • E. Зробити повторну пробу
161.   Під час мікроскопічного дослідження коронарної артерії у померлого 53-х років виявлено звуження просвіту судини за рахунок фіброзної бляшки з до-мішком ліпідів. Найвірогідніша форма атеросклерозу:
 • A. Ліпосклероз
 • B. Ліпоїдоз
 • C. Доліпідна
 • D. Виразкування
 • E. Атероматоз
162.   У 27-річного чоловіка при рентгенологічному дослідженні нижньої щелепи виявлено вогнище деструкції кісткової тканини, гістологічно визначається пухлина, що складається із тяжів одонтогенного епітелію, незрілої сполучної тканини і острівців диспласти-чного дентину. Діагностуйте пухлину:
 • A. Одонтоамелобластома
 • B. Амелобластична фіброодонтома
 • C. Складна одонтома
 • D. Дентинома
 • E. Одонтогенна фіброма
163.   При дослідженні трубчастого органу встановлено, що його середня оболонка складається із гіалінових суцільних кілець. Який епітелій вистилає слизову оболонку цього органа?
 • A. Багатошаровий плоский незрогові-лий
 • B. Багаторядний призматичний війчастий
 • C. Одношаровий призматичний залозистий
 • D. Одношаровий кубічний
 • E. Одношаровий призматичний з облямівкою
164.   У немовляти внаслідок неправильного годування виникла виражена діарея. Одним з основних наслідків діареї є екскреція великої кількості бікарбонату натрію. Яка форма порушення кислотно-лужного балансу має місце у цьому випадку?
 • A. Видільний ацидоз
 • B. Респіраторний ацидоз
 • C. Метаболічний алкалоз
 • D. Не буде порушень кислотно-лужного балансу
 • E. Респіраторний алкалоз
165.   У хворого з карієсом нижнього лівого премоляра з’явилася припухлість шиї вище під’язикової кістки. Підвищилася температура, з’явилася слинотеча, скорочення жувальних м’язів; хворий з утрудненням відкриває рот. Встановлено діагноз - флегмона дна ротової порожнини. Які м’язи будуть залучені у процес?
 • A. Щитопід’язиковий і груднино-під’язиковий
 • B. Підшкірний і шилопід’язиковий
 • C. Двочеревцевий і під’язиково-шилоподібний
 • D. Щелепно-під’язиковий i підборідно-під’язиковий
 • E. Під’язиково-щічний і шилоязиковий
166.   У дитяче відділєння швидкою допомогою доставлена дівчинка 2-х років. Об’єктивно: дитина квола, апатична. Печінка збільшена, у її біоптаті -значний надлишок глікогену. Концентрація глюкози в крові нижча від норми. Найбільш вірогідною причиною гіпоглікемії є:
 • A. Знижена активність глікогенсинтази
 • B. Знижена активність глюкозо-1-фосфатуридинтрансферази
 • C. Знижена активність глюкозо-6-фосфатази
 • D. Знижена активність глікогенфосфо-рилази
 • E. Підвищена активність глюкокінази
167.   У дитини 6-ти років, госпіталізованої в зв’язку з коревою пневмонією, стоматолог виявив на слизовій оболонці щоки ділянку брудно-сірого кольору розмірами 2х2,5 см без чітких меж. М’які тканини набряклі, тьмяні, з неприємним запахом. Який найбільш вірогідний діагноз встановлений стоматологом?
 • A. Флегмонозний стоматит
 • B. Гангренозний стоматит
 • C. Пустульозний стоматит
 • D. Виразковий стоматит
 • E. Нома
168.   У молодої жінки, яка зайшла до виробничого цеху з різким запахом лакофарбової продукції, виник бронхоспа-зм. Подразнення яких рецепторів викликало виникнення даного рефлексу?
 • A. Рецептори плеври
 • B. Центральні хеморецептори
 • C. !ритантні
 • D. Юкстакапілярні
 • E. Периферичні хеморецептори
169.   Під час рентгенологічного дослідження у хворого виявлена кіста у ділянці премоляра, у порожнині якої міститься зуб. Мікроскопічно: стінка кісти представлена сполучною тканиною і вистелена багатошаровим плоским епітелієм. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Еозинофільна гранульома
 • B. Радикулярна кіста
 • C. Фолікулярна кіста
 • D. Епуліс
 • E. Примордіальна кіста
170.   Хворій на гострий бронхіт, яка скаржиться на утруднене дихання та кашель з густим в’язким харкотинням, призначено муколітик, стимулятор синтезу сурфактанту. Який муколітик призначено?
 • A. Амброксол
 • B. Теофілін
 • C. Морфіну гідрохлорид
 • D. Ілауцин
 • E. Натрію гідрокарбонат
171.   При обстеженні у жінки встановлена недостатність активності ліпопроте-їнліпази, котра гідролізує тригліцериди хіломікронів на поверхні ендотелію капілярів жирової тканини. Які біохімічні порушення слід очікувати?
 • A. Гіперліпопротеїнемія III типу
 • B. Гіперліпопротеїнемія I типу
 • C. Гіперліпопротеїнемія II Б типу
 • D. Гіперліпопротеїнемія IV типу
 • E. Гіперліпопротеїнемія II А типу
172.   Хворій 35-ти років з діагнозом безпліддя в гінекологічному відділенні зроблено діагностичну біопсію ендоме-трію. При мікроскопічному дослідженні з’ясувалося, що слизова оболонка з явищами набряку, маткові залози звивисті, заповнені густим секретом. Надлишок якого гормону обумовлюють такі зміни в ендометрії?
 • A. Тестостерон
 • B. Соматотропін
 • C. Прогестерон
 • D. Естрогени
 • E. АКТГ
173.   Хвора госпіталізована з діагнозом плеврит. В якому місці плевральної порожнини міститься найбільша кількість ексудату?
 • A. Реберно-діафрагмальний синус
 • B. Діафрагмально-медіастинальний синус
 • C. Реберно-медіастинальний синус
 • D. Під куполом плеври
 • E. Під коренем легенів
174.   У хворого відсутній 16 зуб. На рентгенограмі в товщі альвеолярного відростку визначається розрідження кістки з утворенням порожнини з чіткими межами, що містить недорозвинену коронку зуба. Мікроскопічно: стінка порожнини вистелена багатошаровим плоским епітелієм і оточена фіброзною капсулою. Встановіть діагноз:
 • A. Кіста різцевого каналу
 • B. Примордіальна кіста щелепи
 • C. Фолікулярна кіста щелепи
 • D. Радикулярна кіста щелепи
 • E. Кістозна амелобластома щелепи
175.   Хворий звернувся до лікарні із скаргами на шум та больові відчуття в вусі Об’єктивно: у хворого гостре респіраторне захворювання, риніт. Крізь який отвір глотки інфекція потрапила до барабанної порожнини та викликала її запалення?
 • A. Барабанний отвір слухової труби
 • B. Хоани
 • C. Зів
 • D. Глотковий отвір слухової труби
 • E. Вхід до гортані
176.   При гнійному запаленні середнього вуха в патологічний процес втягнена артерія, яка розташована на передній стінці барабанної порожнини. Що це за артерія?
 • A. A. meningea media
 • B. A. temporalis superficialis
 • C. A. carotis externa
 • D. A. auricularis posterior
 • E. A. carotis interna
177.   У хворого з синдромом Іценко-Кушінга спостерігаються стійка гіперглікемія та глюкозурія, гіпертензія, остеопороз, ожиріння. Синтез та секреція якого гормону збільшується в даному випадку?
 • A. Кортизол
 • B. Альдостерон
 • C. Адреналін
 • D. Тироксин
 • E. Глюкагон
178.   У чоловіка під час операції з приводу пахвинної грижі хірург пошкодив вміст пахвинного каналу. Яку структуру пошкодив хірург?
 • A. Funiculus spermaticus
 • B. Lig. teres uteri
 • C. Lig. inguinale
 • D. Urarchus
 • E. -
179.   Який метод стерилізації доцільно використати для стоматологічних інструментів, які не псуються від дії температури і вологості для гарантованого знищення вірусів, вегетативних та спорових форм мікроорганізмів?
 • A. Прожарювання над полум’ям газового пальника
 • B. Тиндалізація
 • C. Автоклавування
 • D. Кип’ятіння
 • E. Пастеризація
180.   Хвора на рак нижньої щелепи 52-х років пройшла курс променевої терапії. Розмір пухлини зменшився. Який з наведених механізмів ушкодження клітини найбільш обумовлює ефективність променевої терапії?
 • A. Лізис NK-клітинами
 • B. Мутагенез
 • C. Гіпертермія
 • D. Тромбоз судин
 • E. Утворення вільних радикалів
181.   У здорової людини визначають абсолютні пороги смакової чутливості до різних речових. До якої з наведених речовин поріг буде найменшим?
 • A. Глюкоза
 • B. Лимонна кислота
 • C. Хлорид натрію
 • D. Хінін
 • E. Сахароза
182.   При гістологічному дослідженні екстирпованої пульпи зуба в її периферичному шарі визначені клітини циліндричної форми. Яку назву мають ці клітини?
 • A. Міофібробласти
 • B. Амелобласти
 • C. Одонтобласти
 • D. Фібробласти
 • E. Моноцити
183.   Жінка 43-х років госпіталізована зі скаргами на біль у правому підребер’ї, свербіж шкіри. При тривалому обстеженні встановлено: зниження больової чутливості та швидкості згортання крові, жовтяничність шкірних покривів, брадикардія, гіпотонія. Що є найбільш вірогідною причиною даного симпто-мокомплекса?
 • A. Холемія
 • B. Підвищення гемолізу еритроцитів
 • C. Печінкова жовтяниця
 • D. Цукровий діабет
 • E. Паренхіматозна жовтяниця
184.   У 22-річної жінки внаслідок довготривалого вживання сульфаніламідних препаратів з’явилися ознаки гемолітичної анемії, що зумовлюється спадковим порушенням синтезу ферменту пентозофосфатного циклу глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, який забезпечує утворення в організмі:
 • A. ФМН
 • B. НАД
 • C. АТФ
 • D. НАДФ - Н2
 • E. ФАД
185.   Експериментально (дією мутагенних факторів) у клітині порушено формування субодиниць рибосом. На якому метаболічному процесі це позначиться?
 • A. Біосинтез вуглеводів
 • B. Біосинтез білка
 • C. Синтез АТФ
 • D. Фотосинтез
 • E. Біологічне окиснення
186.   У хірургічному відділенні стоматологічної клініки мали місце випадки госпітальної стафілококової інфекції, викликаної штамами, які характеризувались множинною лікарською стійкістю. Така ознака визначається наявністю:
 • A. Помірних бактеріофагів
 • B. F-плазмід
 • C. Екзотоксигенів
 • D. R-плазмід
 • E. Вірулентних бактеріофагів
187.   У хворої симптоми запального процесу сечостатевих шляхів. У мазку із слизової оболонки піхви виявлено великі одноклітинні організми грушоподібної форми з загостреним шипом на задньому кінці тіла, великим ядром та ундулюючою мембраною. Які найпростіші знайдені в мазку?
 • A. Lamblia intestinalis
 • B. Trichomonas hominis
 • C. Trypanosoma gambiense
 • D. Trichomonas buccalis
 • E. Trichomonas vaginalis
188.   У студента 18-ти років під час фізичного навантаження реографічно зареєстровано перерозподіл кровотоку між органами. У судинах яких органів кро-вотік підвищився найбільшою мірою?
 • A. Печінка
 • B. Шлунково-кишковий тракт
 • C. Головний мозок
 • D. Скелетні м’язи
 • E. Нирки
189.   Після ДТП у водія відзначається деформація у середній третині лівої гомілки, сильний біль, особливо при спробі рухати лівою гомілкою. З рани виступають кінці кістки тригранного січення, велика крововтрата. Яка кістка може бути пошкоджена?
 • A. Великогомілкова
 • B. Стегнова
 • C. Малогомілкова
 • D. Надп’яткова
 • E. Надколінок
190.   При диспансерному обстеженні хлопчику 7-ми років встановлено діагноз - синдром Леша-Найхана (хворіють тільки хлопчики). Батьки здорові, але у дідуся за материнською лінією таке ж захворювання. Який тип успадкування захворювання?
 • A. Автосомно-домінантний
 • B. Неповне домінування
 • C. Рецесивний, зчеплений із статтю
 • D. Автосомно-рецесивний
 • E. Домінантний, зчеплений із статтю
191.   Під час дослідження електронограми у клітині виявлено деструкцію мітохон- дрій. Які клітинні процеси можуть бути порушені внаслідок цього?
 • A. Окиснення органічних речовин
 • B. Кросинговер
 • C. Дроблення
 • D. -
 • E. Поділ ядра
192.   Хворий 40-ка років помер від набряку головного мозку. В анамнезі карбункул обличчя. На аутопсії відмічено повнокров’я та набряк тканини головного мозку. У білій речовині лівої півкулі виявлено дві порожнини розміра- ми 6х5,5 та 5х4,5 см, що заповнені вер-шковоподібною рідиною жовтувато-зеленого кольору. Стінками порожнин є нервова тканина з нєрівними краями. Яке ускладнення карбункула розвинулось у хворого?
 • A. Колікваційні некрози
 • B. Емпієма
 • C. Хронічні абсцеси
 • D. Гострі абсцеси
 • E. Кісти
193.   На препараті печінки внутрішньо-часточкові капіляри мають широкий просвіт, нерівномірний по всій довжині. Базальна мембрана у більшій частині капіляра відсутня. До якого типу відносяться такі капіляри?
 • A. Соматичного типу
 • B. Прекапіляри
 • C. Синусоїдного типу
 • D. Посткапіляри
 • E. Вісцерального типу
194.   До відділення реанімації надійшов хворий з інфарктом міокарда. Який препарат необхідно ввести хворому для профілактики тромбоутворення?
 • A. Бісептол-480
 • B. Тироксин
 • C. Димедрол
 • D. Хінгамін
 • E. Іепарин
195.   На ізольованому серці вивчалася швидкість проведення збудження в різних його ділянках. Де була виявлена найменша швидкість?
 • A. У волокнах Пуркін’є
 • B. У міокарді шлуночків
 • C. У міокарді передсердь
 • D. У пучку Гіса
 • E. У атріовентрикулярному вузлі
196.   У дитини спостерігається затримка фізичного та розумового розвитку, глибокі порушення з боку сполучної тканини внутрішніх органів, у сечі виявлено кератансульфати. Обмін яких речовин порушений?
 • A. Фібронектин
 • B. Глікозаміноглікани
 • C. Гіалуронова кислота
 • D. Колаген
 • E. Еластин
197.   У хворого внаслідок отруєння сулемою розвинулася гостра ниркова недостатність, пєрє6іг якої включав 4 стадії: перша - початкова, друга - олігоанурії, четверта - одужання. Як називається третя стадія гострої ниркової недостатності?
 • A. Ішемічна
 • B. Метаболічна
 • C. Іемодинамічна
 • D. Поліурична
 • E. Патохімічна
198.   Хворий 27-ми років звернувся до лікаря зі скаргою на наявність твердої пухлини попереду від козелка вушної раковини. Хірург-стоматолог, видаляючи пухлину, виявив вену. Яка вена проходить у даній ділянці?
 • A. V jugularis externa
 • B. V retromandibularis
 • C. V facialis
 • D. V auricularis posterior
 • E. V jugularis interna
199.   Хворому на сифіліс призначили лікарський засіб, в основі механізму дії якого лежить порушення утворення муреїну, що призводить до загибелі збудника. Визначить цей препарат:
 • A. Азітроміцин
 • B. Бензилпеніциліну натрієва сіль
 • C. Ципрофлоксацин
 • D. Доксацикліну гідрохлорид
 • E. Бійохінол
200.   У хворого з діагнозом злоякісного карціноїду різко підвищений вміст серотоніну в крові. Оберіть амінокислоту, з якої може утворюватися даний біогенний амін:
 • A. Метіонін
 • B. Лейцин
 • C. Триптофан
 • D. Аланін
 • E. Треонін
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 4 користувачів, 19 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 26.95ms.