Буклет 2008 року

1.   При мікроскопічному дослідженні інфільтрату, котрий був видалений із піднижньощелепної ділянки шкіри хворого 30-ти років, виявлено: осередки гнійного розплавлення, які оточені дозріваючими грануляціями та зрілою сполучною тканиною, в гної - друзи, які складаються з численних коротких паличкоподібних елементів, прикріплених одним кінцем до гомогенного центру. Визначте, яке захворювання в хворого?
 • A. -
 • B. Сифіліс
 • C. Кандидоз
 • D. Актиномікоз
 • E. Туберкульоз
2.   На електронній мікрофотографії представлена клітина, в якій відсутні ядерця та ядерна оболонка. Хромосоми вільно розміщені, центріолі мігру- ють до полюсів. В якій фазі клітинного циклу знаходиться клітина?
 • A. Анафаза
 • B. Телофаза
 • C. Метафаза
 • D. Інтерфаза
 • E. Профаза
3.   Каретою швидкої допомоги до лікарні доставлено хворого, який у стані важкої депресії намагався покінчити життя самогубством. Які фармакологічні засоби необхідно призначити хворому?
 • A. Антидепресанти
 • B. Солі літію
 • C. Седативні
 • D. Нейролептики
 • E. Транквілізатори
4.   Хвора на рак нижньої щелепи 52-х років пройшла курс променевої терапії. Розмір пухлини зменшився. Який з наведених механізмів ушкодження клітини найбільш обумовлює ефективність променевої терапії?
 • A. Лізис NK-клітинами
 • B. Тромбоз судин
 • C. Гіпертермія
 • D. Утворення вільних радикалів
 • E. Мутагенез
5.   До лікаря звернулася вагітна жінка зі скаргами, характерними для токсоплазмозу. Для підтвердження клінічного діагнозу в неї взято кров. Яку серологічну реакцію необхідно поставити в цьому випадку?
 • A. Реакція Васермана
 • B. Реакція Відаля
 • C. Реакція нейтралізації
 • D. Реакція преципітації
 • E. Реакція зв’язування комплементу
6.   До медико-генетичної консультації звернулось подружжя з питанням про вірогідність народження у них дітей з X-зчепленою формою рахіту (домінантна ознака). Батько здоровий, мати ге- терозиготна і страждає на це захворювання. На вітаміностійкий рахіт можуть захворіти:
 • A. Половина дочок i синів
 • B. Всі діти будуть здорові
 • C. Тільки сини
 • D. Тільки дочки
 • E. Всі діти
7.   Хворій 35-ти років з діагнозом безпліддя в гінекологічному відділенні зроблено діагностичну біопсію ендоме-трію. При мікроскопічному дослідженні з’ясувалося, що слизова оболонка з явищами набряку, маткові залози звивисті, заповнені густим секретом. Надлишок якого гормону обумовлюють такі зміни в ендометрії?
 • A. АКТГ
 • B. Естрогени
 • C. Тестостерон
 • D. Соматотропін
 • E. Прогестерон
8.   Чоловік 52-х років. 3 роки тому назад переніс операцію видалення шлунка. В крові: 2,0 • 1012/л, Hb- 85 г/л, КП-1,27 Порушення засвоєння якого вітаміну викликало такі зміни?
 • A. A
 • B. B12
 • C. B6
 • D. C
 • E. P
9.   Під час розтину трупа чоловіка 70-ти років, який тривало хворів на атеросклероз і помер при явищах серцево-судинної недостатності, в черевному відділі аорти при макроскопічному дослідженні спостерігаються щільні, овальної форми фіброзні бляшки з відкладенням вапна у вигляді щільних, ламких пластин. Вкажіть стадію морфогенезу атеросклерозу:
 • A. Ліпосклероз
 • B. Атерокальциноз
 • C. Ліпоїдоз
 • D. Атероматоз
 • E. Звиразкування
10.   В експерименті на тварині зруйнували середню частину завитки. Це призвело до порушення сприйняття звукових коливань такої частоти:
 • A. Високої
 • B. Низької
 • C. Низької та середньої
 • D. Середньої
 • E. Високої та середньої
11.   У хворого 40-а років в результаті щелепно-лицьової травми порушилася функція під’язикової і підщелепної залоз зліва - залози почали секретувати невелику кількість густої слини. Функція якого нерва порушена?
 • A. Блукаючий
 • B. Лицьовий
 • C. Язикоглотковий
 • D. Трійчастий
 • E. Під’язиковий
12.   У хворого, що тривалий час лікувався в клініці нервових хвороб седативним засобом, виникло ускладнення: кашель, нежить, сльозотеча. Який препарат призвів до таких порушень?
 • A. Резерпін
 • B. Феназепам
 • C. Натрію бромід
 • D. Валеріана
 • E. Діазепам
13.   При визначенні енерговитрат організму людини методом непрямої калориметрії встановлено, що за одну хвилину споживається 1000 мл кисню і виділяється 800 мл вуглекислого газу. Яким є дихальний коефіцієнт у досліджуваної людини?
 • A. 0,9
 • B. 1,25
 • C. 1,0
 • D. 0,84
 • E. 0,8
14.   У хворого відзначаються збільшення окремих частин тіла (щелепи, носа, вух, язика, стоп, кистей) при збереженні пропорцій тіла. Зі збільшеною секрецією якого гормону це може бути пов’язане?
 • A. Тетрайодтиронін
 • B. Трийодтиронін
 • C. Кортизол
 • D. Соматотропін
 • E. Соматостатин
15.   У людини збільшена частота серцевих скорочень, розширені зіниці, сухість у роті. Це є наслідком активації в організмі такої системи регуляції функцій:
 • A. Парасимпатична
 • B. Ваго-інсулярна
 • C. Гипоталамо-гіпофізарно-надниркова
 • D. Симпатична
 • E. Метасимпатична
16.   При обстеженні лікарями санітарно-епідеміологічної станції працівників сфери громадського харчування нерідко виявляється безсимптомне парази-тоносійство, коли клінічно здорова людина є джерелом цист, які заражують інших людей. Для паразитування якого збудника неможливе таке явище?
 • A. Вісцеротропні лейшманії
 • B. Малярійний плазмодій
 • C. Кишкова трихомонада
 • D. Дерматотропні лейшманії
 • E. Дизентерійна амеба
17.   На ізольованому серці вивчалася швидкість проведення збудження в різних його ділянках. Де була виявлена найменша швидкість?
 • A. У волокнах Пуркін’є
 • B. У міокарді шлуночків
 • C. У атріовентрикулярному вузлі
 • D. У міокарді передсердь
 • E. У пучку Гіса
18.   У пацієнта, що страждає на хронічну ниркову недостатність, розвинувся остеопороз. Порушення синтезу в нирках якого регулятора мінерального обміну є основною причиною остеопо-розу?
 • A. Карбоксилювання глутамату
 • B. Гідроксилювання лізину
 • C. Гідроксилювання кортизолу
 • D. Утворення 1,25(OH)2D3
 • E. Гідроксилювання проліну
19.   При захворюваннях печінки, що супроводжуються недостатнім надходженням жовчі в кишечник, спостерігається погіршення гемокоагуляції. Чим можна пояснити це явище?
 • A. Дефіцит заліза
 • B. Еритропенія
 • C. Дефіцит вітаміну К
 • D. Лейкопенія
 • E. Тромбоцитопенія
20.   Синильна кислота та ціаніди належать до найсильніших отрут. Залежно від дози смерть наступає через декілька секунд чи хвилин. Пригнічення активності якого ферменту є причиною смерті?
 • A. Метгемоглобінредуктаза
 • B. АТФ-синтетаза
 • C. Цитохромоксидаза
 • D. Каталаза
 • E. Ацетилхолінестераза
21.   У хворого на 2-гу добу після розвитку інфаркту міокарда відбулося різке падіння систолічного артеріального тиску до 60 мм рт.ст. з тахікардією до 140/хв, задишкою, непритомністю. Який механізм є провідним у патогенезі шоку, що розвинувся?
 • A. Пароксизмальна тахікардія
 • B. Зниження об’єму циркулюючої крові
 • C. Інтоксикація продуктами некротичного розпаду
 • D. Зменшення ударного об’єму крові
 • E. Анафілактична реакція на міокарді-альні білки
22.   У хворого на гіпертонічну хворобу розвинулася гостра серцева недостатність. Який з наведених засобів най- більш доцільно використати в даному випадку?
 • A. Кардіовален
 • B. Кордіамін
 • C. Кофеїн
 • D. Дігоксин
 • E. Корглікон
23.   Характерними ознаками холери є втрата організмом великої кількості води та іонів натрію. Який механізм лежить в основі виникнення діареї при цьому?
 • A. Окислення альдостерону в корі на-днирників
 • B. Посилення секреції реніну клітинами ниркових артеріол
 • C. Активація аденілатциклази ентеро-цитів
 • D. Посилення синтезу кортикотропіну
 • E. Гальмування синтезу вазопресину в гіпоталамусі
24.   В кардіологічному відділенні в хворого виникла аритмія. Лікар призначив аміодарон. Який основний механізм протиаритмічної дії аміодарону?
 • A. Стимулює гістамінові рецептори
 • B. Пригнічує холінорецептори
 • C. Змінює чутливість міокарду до ацетилхоліну
 • D. Переважно блокує калієві канали
 • E. Активує серотонінові рецептори
25.   При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені кулясті пухирці, які обмежені мембраною i містять безліч різноманітних гідролітичних ферментів. Відомо, що ці органе-ли забезпечують внутрішньоклітинне травлення, захисні реакції клітини. Ці елементи:
 • A. Ендоплазматична сітка
 • B. Рибосоми
 • C. Мітохондрії
 • D. Лізосоми
 • E. Центросоми
26.   При регенерації епітелію слизової оболонки порожнини рота (розмноження клітин) відбулася реплікація (авторепродукція) ДНК за напівконсерва-тивним механізмом. При цьому нукле-отиди нової нитки ДНК є комплемен- тарними до:
 • A. Материнської нитки
 • B. Ферменту РНК-полімерази
 • C. Інтронних ділянок гену
 • D. Змістовних кодонів
 • E. Ферменту ДНК-полімерази
27.   Хворий звернувся до поліклініки зі скаргами на утруднення під час сечовиділення. Після огляду виявлена гіпертрофія органу, який охоплює проксимальний відділ уретри. Що це за орган?
 • A. Бульбо-уретральна залоза
 • B. Сім’яні міхурці
 • C. Цибулина статевого члена
 • D. Передміхурова залоза
 • E. Придаток яєчка
28.   Одужання організму від інфекційної хвороби супроводжується нейтралізацією антигенів специфічними антитілами. Якими клітинами вони продукуються?
 • A. Еозинофіли
 • B. Т-лімфоцити
 • C. Фібробласти
 • D. Тканинні базофіли
 • E. Плазмоцити
29.   Спортсмену необхідно підвищити спортивні результати. Для цього йому рекомендовано вживати препарат, який містить карнітин. Який процес в найбільшому ступені активується цією сполукою?
 • A. Транспорт глюкози
 • B. Транспорт іонів кальцію
 • C. Транспорт вітаміну К
 • D. Транспорт амінокислот
 • E. Транспорт жирних кислот
30.   При дослідженні трубчастого органу встановлено, що його середня оболонка складається із гіалінових суцільних кілець. Який епітелій вистилає слизову оболонку цього органа?
 • A. Багатошаровий плоский незрогові-лий
 • B. Одношаровий кубічний
 • C. Багаторядний призматичний війчастий
 • D. Одношаровий призматичний залозистий
 • E. Одношаровий призматичний з облямівкою
31.   Хворий після травми черепа втратив зір. Яка ділянка кори великих півкуль мозку ушкоджена?
 • A. Скронева
 • B. Тім’яна та скронева
 • C. Потилична
 • D. Фронтальна
 • E. Тім’яна
32.   При вивченні шліфу зуба чоловіка 40-а років на дентино-емалевій межі визначені оптично щільні лінійні структури довжиною до 1/3 товщі емалі веретеноподібної форми. Що за структури визначив дослідник?
 • A. Каріозне ушкодження
 • B. Емалеві веретена
 • C. "Мертві"шляхи
 • D. Дентиклі
 • E. Емалеві пучки
33.   До лікаря-генетика звернувся юнак 18-ти років астенічної тілобудови: вузькі плечі, широкий таз, високий зріст, нерясна рослинність на обличчі. Виражена розумова відсталість. Було встановлено попередній діагноз: синдром Клайнфельтера. Який метод медичної генетики дозволить підтвердити даний діагноз?
 • A. Цитогенетичний
 • B. Дерматогліфіка
 • C. Близнюковий
 • D. Популяційно-статистичний
 • E. Іенеалогічний
34.   Чоловік 30-ти років отримав опромінювання дозою близько 3 Гр. Яка зміна у крові буде через 8 годин після опромінювання?
 • A. Лімфопенія
 • B. Гранулоцитопенія
 • C. Лейкопенія
 • D. Тромбоцитопенія
 • E. Анемія
35.   У біоптаті дужок м’якого піднебіння, взятого з приводу підозри на пухлину (макроскопічно визначалася виразка з щільним дном), виявлений некроз слизової оболонки з інфільтрацією підслизового шару лімфоцитами, епіте-ліоїдними клітинами, плазматичними клітинами, поодинокими нейтрофілами. Звертає увагу наявність вираженого ендо- та периваскуліту. Для якого захворювання властиві зазначені зміни?
 • A. Первинний сифіліс
 • B. Афтозний стоматит
 • C. Дифтерія зіву
 • D. Виразковий стоматит
 • E. Виразково-некротичний стоматит Венсана
36.   У чоловіка виявлено протозойне захворювання, при якому вражений головний мозок і спостерігається втрата зору. При аналізі крові знайдені одноклітинні організми півмісяцевої форми з загостреним кінцем. Збудником цього захворювання є:
 • A. Лямблія
 • B. Амеба
 • C. Лейшманія
 • D. Трихомонада
 • E. Токсоплазма
37.   На об’єктах зовнішнього середовища i харчових продуктах антигени ттти-гел Зонне виявляють у реакції з використанням діагностичної тест-системи, в набір якої входить полістероловий планшет з адсорбованими специфічними антитілами. Назвіть цю реакцію:
 • A. Реакція імуноелектрофорезу
 • B. РІФ
 • C. РЗПГА
 • D. ІФА
 • E. РПГА
38.   У крові хворих на цукровий діабет спостерігається підвищення вмісту вільних жирних кислот (ВЖК). Причиною цього може бути:
 • A. Зниження активності фосф атидилхолін-холестеїн-ацилтрансферази плазми крові
 • B. Підвищення активності тригліцери-дліпази адипоцитів
 • C. Активація синтезу аполіпопротеїнів А-1, А-2, А-4
 • D. Накопичення в цитозолі пальмітоїл-КоА
 • E. Активація утилізації кетонових тіл
39.   Хворий надійшов до клініки з пораненням в ділянці шиї. При обстеженні виявлено пошкоджений нерв, розташований попереду переднього драбинчастого м’яза. Який нерв ушкоджено?
 • A. Язикоглотковий
 • B. Блукаючий
 • C. Шийний відділ симпатичного стовбуру
 • D. Під’язиковий
 • E. Діафрагмальний
40.   У хворого на цукровий діабет після оперативного втручання (розтин абсцесу в задній ділянці шиї) загоєння рани відбувалося протягом 1,5 місяців, з рани постійно виділявся гнійний вміст. Після загоєння рани на її місці утворився грубий рубець. У який спосіб загоювалася рана?
 • A. Епітелізація
 • B. Вторинний
 • C. Змішаний
 • D. Первинний
 • E. Під струпом
41.   З метою профілактики запалення ясен та покращення регенерації епітеліальних клітин пародонту до зубних паст додають один з наступних вітамінів:
 • A. Кальциферол
 • B. Філохінон
 • C. Тіамін
 • D. Біотин
 • E. Ретинол
42.   При диспансерному обстеженні хлопчику 7-ми років встановлено діагноз - синдром Леша-Найхана (хворіють тільки хлопчики). Батьки здорові, але у дідуся за материнською лінією таке ж захворювання. Який тип успадкування захворювання?
 • A. Автосомно-рецесивний
 • B. Неповне домінування
 • C. Рецесивний, зчеплений із статтю
 • D. Автосомно-домінантний
 • E. Домінантний, зчеплений із статтю
43.   У хворого 30-ти років, який потрапив до клініки з діагнозом гострий гломерулонефрит, спостерігається проте-їнурія. Яке порушення спричинило це явище?
 • A. Зниження онкотичного тиску плазми крові
 • B. Затримка виведення продуктів азотистого обміну
 • C. Зменшення кількості функціонуючих нефронів
 • D. Підвищення проникності ниркового фільтра
 • E. Підвищення гідростатичного тиску крові у капілярах
44.   На електронній мікрофотографії представлена клітина нейрального походження, що знаходиться у складі епітелію слизової оболонки. Дистальна частина периферичного відростка клітини має булавоподібне потовщення, від якого відходять 10-12 війок. Що це за клітина?
 • A. Біполярний нейрон спинномозкового вузла
 • B. Паличкова зорова клітина
 • C. Колбочкова зорова клітина
 • D. Сенсорні епітеліоцити органа смаку
 • E. Нюхова клітина
45.   На електронній мікрофотографії фрагменту кіркової речовини нирки виявляються клітини щільної плями та юкстагломерулярні клітини з великими секреторними гранулами. Яка структура нирки представлена на мікрофотографії?
 • A. Юкстагломерулярний апарат
 • B. Ниркове тільце
 • C. Судинний клубочок
 • D. Простагландиновий апарат
 • E. Фільтраційний бар’єр
46.   Під час розтину жінки 35-ти років поряд із збільшенням багатьох лімфатичних вузлів була виявлена збільшена селезінка вагою 600,0; на розрізі неоднорідна, темно-червоного кольору, щільна, з ділянками некрозу сірувато-жовтуватого кольору, в діаметрі до 1 см (порфірова селезінка). Про яке захворювання можна думати?
 • A. Хронічний лімфоїдний лейкоз
 • B. Хронічний мієлоїдний лейкоз
 • C. Метастази раку
 • D. Лімфосаркома
 • E. Лімфогранулематоз
47.   Хворому призначено препарат з вираженими ліпофільними властивостями. Яким буде головний механізм його всмоктування?
 • A. Зв’язування з транспортними білками
 • B. Активний транспорт
 • C. Піноцитоз
 • D. Пасивна дифузія
 • E. Фільтрація
48.   В сироватці крові під час постановки імуноферментної реакції був визначений HBs-антиген. При якому захворюванні зустрічається даний антиген?
 • A. СНІД
 • B. Вірусний гепатит В
 • C. Туберкульоз
 • D. Вірусний гепатит А
 • E. Сифіліс
49.   У дитини 5-ти років підвищилася температура до 400C, виник різкий головний біль, блювання, неспокій, озноб. Через 4 дні з’явився геморагічний висип на шкірі, олігурія та надниркова недостатність, що і стало причиною смерті. Під час бактеріологічного дослідження мазків з глотки виявлений менінгокок. Яка форма менінгококової інфекції була в хворого?
 • A. Менінгоенцефаліт
 • B. Менінгококцемія
 • C. Менінгококовий назофарингіт
 • D. -
 • E. Менінгококовий менінгіт
50.   У хворого 28-ми років діагностовано гострий запальний процес слизової оболонки нососльозової протоки. З анамнезу відомо, що після перенесено- го грипу протягом 10-ти днів були виділення із носа. З якого відділу носової порожнини інфекція могла потрапити до нососльозової протоки?
 • A. Присінок носа
 • B. Нижній носовий хід
 • C. Лобова пазуха
 • D. Верхній носовий хід
 • E. Середній носовий хід
51.   Чоловік 42-х років, що протягом 8-ми років хворів на хронічний грануле-матозний періодонтит, хронічний гнійний остеомієліт нижньої щелепи, помер при явищах хронічної ниркової недостатності. Яке ускладнення гнійного остеомієліту розвинулося в нирках?
 • A. Атрофія
 • B. Жирова дистрофія
 • C. Гіаліноз
 • D. Некроз епітелію звивистих канальців
 • E. Амілоїдоз
52.   У хворого з порушенням згортання кровї виявлений тромбоз однієї з гілок нижньої брижової артерії. Який відділ кишечнику вражений?
 • A. Colon ascendens
 • B. Colon transversum
 • C. Colon sigmoideum
 • D. Ileum
 • E. Caecum
53.   При переливанні крові у пацієнта почав розвиватися внутрішньосудин-ний гемоліз еритроцитів. Гіперчутли-вість якого типу розвинулась у пацієнта?
 • A. Гіперчутливість І типу (анафілактична)
 • B. Гіперчутливість II типу (антитілоза-лежна)
 • C. Гіперчутливість III типу (імуноком-плексна)
 • D. Гіперчутливість V типу (гранулема-тоз)
 • E. Гіперчутливість IV типу (клітинна цитотоксичність)
54.   Для дезінфекції неметалічного інструментарію в хірургічному відділенні використали розчин формальдегіду. До якої групи за хімічною будовою відноситься даний антисептичний препарат?
 • A. Засоби аліфатичного ряду
 • B. Детергенти
 • C. Спирти
 • D. Засоби ароматичного ряду
 • E. Галогеновмісні сполуки
55.   До лікарні звернулася хвора 38-ми років із скаргами на те, що після перенесеного гострого вірусного респіраторного захворювання вона втратила відчуття дотику їжі до передніх 2/3 язика, а також відчуття болю та температури (попекла язик гарячим чаєм). Вкажіть, яка з гілок якого нерва при цьому була ушкоджена?
 • A. Барабанна струна лицевого нерва
 • B. Язикові гілки язикоглоткового нерва
 • C. Язиковий нерв нижньощелепної гілки трійчастого нерва
 • D. Верхній гортанний нерв блукаючого нерва
 • E. Язикові гілки під’язикового нерва
56.   В першому класі було проведене медичне обстеження учнів з метою відбору дітей для ревакцинації проти туберкульозу. Яку з наведених нижче проб при цьому використали?
 • A. Проба Шика
 • B. Нашкірна проба з тулярином
 • C. Проба Бюрне
 • D. Проба з антраксином
 • E. Проба Манту
57.   При лабораторному обстеженні дитини виявлено підвищений вміст у крові та сечі лейцину, валіну, ізолейцину та їх кетопохідних. Сеча мала характерний запах кленового сиропу. Недо- статність якого ферменту зумовила це захворювання?
 • A. Фосфофруктокіназа
 • B. Ілюкозо-6-фосфатаза
 • C. Фосфофруктомутаза
 • D. Дегідрогеназа розгалужених амінокислот
 • E. Амінотрансфераза
58.   Під час рентгенологічного дослідження у хворого виявлена кіста у ділянці премоляра, у порожнині якої міститься зуб. Мікроскопічно: стінка кісти представлена сполучною тканиною і вистелена багатошаровим плоским епітелієм. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Епуліс
 • B. Примордіальна кіста
 • C. Радикулярна кіста
 • D. Фолікулярна кіста
 • E. Еозинофільна гранульома
59.   Після закладки молочних зубів на початку 5-го місяця ембріогенезу певними чинниками пошкоджено ростову властивість зубної пластинки позаду вказаних закладок. Який можливий важкий наслідок?
 • A. Постраждає процес утворення при-сінку ротової порожнини
 • B. Не відбудеться утворення дентину молочних зубів
 • C. Порушиться утворення піхви Іертвіга
 • D. Не відбудеться закладка постійних зубів
 • E. Не руйнуватиметься шийка емалевого органа
60.   Під час гістологічного дослідження в ділянці шийки власної залози шлунка виявляються дрібні клітини, що мають високе ядерно-плазматичне відношення та базофільну цитоплазму. Вкажіть функцію даних клітин:
 • A. Захисна
 • B. Секреція іонів хлору
 • C. Секреція пепсиногену
 • D. Ендокринна
 • E. Регенерація залозистого епітелію
61.   У хворого порушилася робота жувальних м’язів. Який нерв пошкоджений?
 • A. Верхньощелепний
 • B. Вушно-скроневий
 • C. Нижньощелепний
 • D. Язиковий
 • E. Щічний
62.   Хворий 20-ти років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, швидку втомлюваність. При обстеженні виявлено: гемоглобін крові 80 г/л, мікроскопічно - еритроцити зміненої форми. Причиною цього може бути:
 • A. Паренхіматозна жовтяниця
 • B. Серпоподібноклітинна анемія
 • C. Обтураційна жовтяниця
 • D. Хвороба Аддісона
 • E. Гостра переміжна порфірія
63.   До лікарні надійшов хворий зі скаргами на здуття живота, діарею, метеоризм після вживання білкової їжі, що свідчить про порушення травлення білків та їх посиленого гниття. Яка з пере- рахованих речовин є продуктом цього процесу в кишечнику?
 • A. Кадаверин
 • B. Бїлїрубїн
 • C. !ндол
 • D. Агматин
 • E. Путресцин
64.   Відомо, що інформацію про послідовність амінокислот у молекулі білку записано у вигляді послідовності чотирьох видів нуклеотидів у молекулі ДНК, причому різні амінокислоти кодуються різною кількістю триплетів -від одного до шести. Як називається така особливість генетичного коду?
 • A. Триплетність
 • B. Виродженість
 • C. Універсальність
 • D. Неперекриваність
 • E. Специфічність
65.   У новонародженого виявляється гиперемія, набряк на слизовій рота, невеликі ерозії з в’язкими слизово-гнійними виділеннями. У мазках з виділень виявляється велика кількість лейкоцитів, що містять грамнегативні диплококи. Такі ж мікроорганізми розташовуються і поза лейкоцитами. Який діагноз можна припустити?
 • A. Токсоплазмоз
 • B. Бленорея
 • C. Стафілококовий стоматит
 • D. Вроджений сифіліс
 • E. Гонококовий стоматит
66.   У дитини 10-ти років на альвеолярному відростку нижньої щелепи виявлене нерухливе пухлиноподібне утворення 1,5 см у діаметрі, що закриває коронку премолярів з вестибулярного боку. Слизова оболонка на його поверхні червоно-бура, кровоточить при незначній механічній дії. Дані біопсії: утворення складається з судин дрібного калібру, розділених тонкими прошарками сполучної тканини, інфільтрованими плазмоцитами, слизова оболонка на деяких ділянках звиразкована. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Гіпертрофічний гінгівіт
 • B. Ангіоматозна форма епулісу
 • C. Гігантоклітинна форма епулісу
 • D. Фіброматоз ясен
 • E. Фіброзна форма епулісу
67.   Хворому 30-ти років бактеріологічно підтверджений діагноз амебної дизентерії. Вкажіть препарат вибору для лікування цього захворювання:
 • A. Метронідазол
 • B. Фурацилін
 • C. !траконазол
 • D. Мебендазол
 • E. Ацикловір
68.   У 40-ка річного чоловіка із стенозу-ючим (без метастазів) раком стравоходу виявляються наступні зміни: атрофія скелетних м’язів та жирової клітковини. Шкіра землисто-коричневого забарвлення, епідерміс потоншений, серце зменшене за розмірами. Міокард та печінка бурого кольору. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Аліментарна кахексія
 • B. Бура атрофія
 • C. Ракова кахексія
 • D. Хвороба Аддісона
 • E. Міастенія
69.   Після закривання рота і стискання зубів відбувається його рефлекторне відкривання. З яких рецепторів починається зазначений рефлекс?
 • A. Смакові рецептори
 • B. Пропріорецептори м’язів, що піднімають нижню щелепу
 • C. Рецептори періодонту
 • D. Пропріорецептори м’язів, що опускають нижню щелепу
 • E. Механорецептори слизової ротової порожнини
70.   При мікроскопіюванні виділень з ясен хворого, який хворіє на парадонтоз, виявлені найпростіші грушоподібної форми, з довжиною тіла 6-13 мкм. У паразита одне ядро, на передньому кінці розташовані 4 джгутики, є унду-лююча мембрана. Яких найпростіших виявили в хворого?
 • A. Балантидій
 • B. Лейшманія
 • C. Амеба
 • D. Трихомонада
 • E. Лямблія
71.   Під час роботи з радіоактивними речовинами працівник внаслідок аварії отримав дозу загального опромінення 4 Гр. Скаржиться на головний біль, нудоту, запаморочення. Які зміни в складі крові можна очікувати в хворого через 10 годин після опромінення?
 • A. Лейкопенія
 • B. Нейтрофільний лейкоцитоз
 • C. Агранулоцитоз
 • D. Лімфоцитоз
 • E. Нейтропенія
72.   Хворий, який протягом багатьох років страждає на захворювання нирок, помер при явищах уремії. На розтині: нирки різко зменшені за розміром, щільні, дрібнозернисті, світло-сірого кольору. Як називаються нирки з такими змінами?
 • A. Первинно зморщені
 • B. -
 • C. Вторинно зморщені
 • D. Строкаті
 • E. Сальні
73.   Пацієнта на дачі вжалила бджола. Під час огляду: кисть лівої руки гаряча, рожева, набрякла, у місці укусу бджоли великий червоний пухир. Який з механізмів є провідним у розвитку набряку?
 • A. Підвищення проникливості судин
 • B. Зниження кровонаповнення судин
 • C. Зниження онкотичного тиску тканини
 • D. Пошкодження судин під час вжален-ня
 • E. Зниження осмотичного тиску тканини
74.   Хворому з набряками призначено К+-зберігаючий діуретик - антагоніст альдостерону. Визначте цей препарат:
 • A. Новокаїнамід
 • B. Дігоксин
 • C. Спіронолактон
 • D. Клофелін
 • E. Алопуринол
75.   Під час виконання вагосимпати-чної блокади за Вишневським вводять розчин новокаїну по задньому краю груднино-ключично-соскоподібного м’яза вище місця перетинання її з зовнішньою яремною веною. У межах якого трикутника шиї виконують блокаду?
 • A. Піднижньощелепний
 • B. Лопатково-трапецієподібний
 • C. Трикутник Пирогова
 • D. Ключично-лопатковий
 • E. Сонний
76.   У хворого після оперативного втручання розвинувся парез кишечнику. Який засіб із групи антихолінестера-зних слід йому призначити?
 • A. Ацетилхолін
 • B. Карбахолін
 • C. Прозерин
 • D. Пілокарпін
 • E. Ацеклідин
77.   При лікуванні шкірних захворювань з вираженим запальним компонентом у щелепно-лицевій ділянці в стоматологічній практиці використовують глю-кокортикоїди місцевого застосування. Які з нижче перерахованих препаратів мають найменшу резорбтивну дію?
 • A. Дексаметазон
 • B. Триамцинолон
 • C. Флуметазона півалат
 • D. Гідрокортизон
 • E. Преднізолон
78.   У тримісячного немовляти з’явився білий наліт на слизовій оболонці рота, язика та губ. Лікар запідозрив канди-доз. На яке поживне середовище необхідно зробити посів досліджуваного матеріалу для підтвердження діагнозу?
 • A. Ру
 • B. Сабуро
 • C. Ендо
 • D. Клауберга
 • E. Левенштейна-Йєнсена
79.   До неврологічного відділення з приводу мозкового крововиливу надійшов хворий 62-х років у важкому стані. Об’єктивно: спостерігається наростання глибини та частоти дихання, а потім його зменшення до апное, після чого цикл дихальних рухів відновлюється. Який тип дихання виник у хворого?
 • A. Кусмауля
 • B. Біота
 • C. Апнейстичне
 • D. Чейн-Стокса
 • E. Гаспінг-дихання
80.   При ферментативних жовтяницях має місце порушення активності ферменту УДФ-глюкуронілтрасферази. Яка сполука накопичується в сироватці крові при цих патологіях?
 • A. Непрямий білірубін
 • B. Білівердин
 • C. Прямий білірубін
 • D. Вердоглобін
 • E. Мезобілірубін
81.   У хворого інфаркт міокарда задньої стінки правого шлуночка. Гілки якої артерії тромбовані?
 • A. Права коронарна артерія
 • B. Права підключична артерія
 • C. Ліва коронарна артерія
 • D. Ліва підключична артерія
 • E. Ліва та права коронарна артерія
82.   Пародонтит супроводжується активацією протеолізу в тканинах пародон-ту. Підвищення якого компоненту ротової рідини свідчить про активацію протеолізу?
 • A. Холестерол
 • B. Біогенні аміни
 • C. Глюкоза
 • D. Органічні кислоти
 • E. Амінокислоти
83.   Емаль характеризується високою стійкістю до дії різних механічних та хімічних факторів. Синтез якого компоненту забезпечує таку резистентність?
 • A. Фторапатит
 • B. Гідроксиапатит
 • C. Колаген
 • D. Карбонатний апатит
 • E. Хлорапатит
84.   На мікропрепараті, зробленому з невідомого органа, виявлені ацинуси, які містять 10-15 клітин конічної форми з базофільною цитоплазмою, круглим ядром і добре розвиненою гранулярною ендоплазматичною сіткою. Аци-нус оточений базальною мембраною, в розщепленні якої локалізуються мі-оепітеліальні клітини. З якого органа зроблено зріз?
 • A. Легені
 • B. Привушна слинна залоза
 • C. Підшлункова залоза
 • D. Печінка
 • E. Під’язикова залоза
85.   Пародонтоз уражує у всьому світі до 50% населення віком після 30-ти років. Вирішальну роль в патогенезі даного захворювання відіграє:
 • A. Пошкодження калікреїном тканин пародонту
 • B. Нервово-дистрофічний фактор
 • C. Утворення зубного каменю мікрофлорою
 • D. Пошкодження пародонту активними факторами лейкоцитів
 • E. Імунні пошкодження тканин
86.   Під час ДТП водій отримав численні ушкодження бічної поверхні голови, серед яких був перелом виличної дуги. Функція якого з м’язів буде страждати?
 • A. M.procerus
 • B. M.buccinator
 • C. M.orbicularis oris
 • D. M.masseter
 • E. M.risorius
87.   При обстеженні хворого встановлено, що причиною гіпоплазії зубів є гіповітаміноз А та D. Ці вітаміни призначили перорально, проте лікувального ефекту не досягли. Яка можлива причина порушення засвоєння вітамі- нів?
 • A. Гіпохлоргідрія
 • B. Нестача жовчних кислот
 • C. Ахілія
 • D. Ахлоргідрія
 • E. Гіпєрхлоргідрія
88.   У зародка порушено процес сегментації дорзальної мезодерми й утворення сомітів. В якій частині шкіри можливі порушення розвитку?
 • A. Сальні залози
 • B. Епідерміс
 • C. Волосся
 • D. Потові залози
 • E. Дерма
89.   Після операційного втручання експериментальна тварина загинула від сильних судом. Які ендокринні залози було видалено?
 • A. Прищитоподібні
 • B. Яєчка
 • C. Яєчники
 • D. Щитоподібна
 • E. Надниркові
90.   Клінічне обстеження хворого дозволило встановити попередній діагноз: рак шлунка. В шлунковому соці виявлено молочну кислоту. Який тип катаболізму глюкози має місце в ракових клітинах?
 • A. Глюкозо-аланіловий цикл
 • B. Аеробний гліколіз
 • C. Анаеробний гліколіз
 • D. Пентозофосфатний цикл
 • E. Глюконеогенез
91.   У хворого на жовтяницю у крові виявлено збільшення загального білірубіну за рахунок непрямої його фракції. Сеча і кал інтенсивно забарвлені. Який найбільш вірогідний механізм вказаних порушень?
 • A. Пошкодження паренхіми печінки
 • B. Порушення перетворення уробіліно-гену в печінці
 • C. Порушення утворення прямого білірубіну
 • D. Підвищений гемоліз еритроцитів
 • E. Утруднення відтоку жовчі з печінки
92.   У хворого спостерігається алергічна реакція, яка супроводжується свербежем, набряками та почервонінням шкіри. Концентрація якого біогенного аміну підвищилась у тканинах?
 • A. Гамааміномасляна кислота
 • B. Дофамін
 • C. Триптамін
 • D. Гістамін
 • E. Серотонін
93.   Вживання тетрациклінів в першій половині вагітності призводить до виникнення аномалій органів і систем плода, в тому числі до гіпоплазії зубів, зміни їх кольору. До якого виду мінливості належить захворювання дитини?
 • A. Спадкова
 • B. Комбінативна
 • C. Рекомбінантна
 • D. Мутаційна
 • E. Модифікаційна
94.   У хворої дитини з підозрою на дифтерію було взято на дослідження виділення ураженої слизової оболонки зіву. Приготовлений і забарвлений мазок. Під час мікроскопії виявлені жовті палички з темно-синіми потовщеннями на кінцях. Який структурний елемент мікробної клітини визначається у виявлених мікроорганізмів?
 • A. Плазміди
 • B. Спори
 • C. Джгутики
 • D. Зерна волютину
 • E. Капсула
95.   У хворого в результаті травми порушене ковтання. Ураження якого з перерахованих відділів ЦНС є найбільш вірогідною причиною цього порушення?
 • A. Спинний мозок, Th II-IV
 • B. Спинний мозок, C V-VI
 • C. Гіпоталамус
 • D. Середній мозок
 • E. Довгастий мозок
96.   Людина, що тривалий час знаходилася у задушливому приміщенні, зне- притомніла. Свідомість відновилася після вдихання парів нашатирного спирту. З прямим впливом на які структури пов’язана дія цієї речовини?
 • A. Судиноруховий центр
 • B. Ємкісні судини
 • C. Рецептори верхніх дихальних шляхів
 • D. Дихальний центр
 • E. Резистивні судини
97.   Хворий страждає брадиаритмією на фоні гіпертонічної хвороби. Який з лікарських засобів йому доцільно призначити?
 • A. Метилдофа
 • B. Платифіліну гідротартрат
 • C. Клофелін
 • D. Папаверину гідрохлорид
 • E. Резерпін
98.   Стоматолог, оглядаючи хворого, звернув увагу на надмірне слиновиділення. Лікар застосував препарат, що спричиняє сухість в ротовій порожнині. Вкажіть цей препарат:
 • A. Галантамін
 • B. Атропіну сульфат
 • C. Прозерин
 • D. Пілокарпіну гідрохлорид
 • E. Фентоламін
99.   У мазку крові хворого після перенесеного грипу виявлено 10% округлих клітин розмірами 4,5-7 мкм, які мають велике кулясте ядро, базофільно забарвлену цитоплазму у вигляді вузької облямівки навколо ядра. Який стан крові вони характеризують?
 • A. Лімфоцитоз
 • B. Тромбопенія
 • C. Лімфоцитопенія
 • D. Моноцитопенія
 • E. Лейкопенія
100.   Хворий проходив чергове обстеження, в результаті якого у нього виявлено гіперглікемію, кетонурію, поліурію, глюкозурію. Яка форма КОС має місце за наявності цих явищ?
 • A. Негазовий ацидоз
 • B. Метаболічний ацидоз
 • C. Метаболічний алкалоз
 • D. Газовий ацидоз
 • E. Газовий алкалоз
101.   Проводять дослідження на ізольованому м’язовому волокні. Встановлено, що поріг сили подразнення клітини суттєво зменшився. Що з вказаного може бути причиною цього?
 • A. Інактивація кальцієвих каналів мембрани
 • B. Блокада енергоутворення у клітині
 • C. Активація калієвих каналів мембрани
 • D. Інактивація натрієвих каналів мембрани
 • E. Активація натрієвих каналів мембрани
102.   Під час морфологічного дослідження дна каріозної порожнини зуба чітко диференціюються три зони: розм’якшеного дентину, прозорого дентину, замісного дентину. Для якої стадії карієсу властиві ці зміни?
 • A. Поверхневий карієс
 • B. Стадія плями
 • C. Хронічний карієс
 • D. Середній карієс
 • E. Глибокий карієс
103.   На прийомі у лікаря-стоматолога в хворого стався напад стенокардії. Який лікарський засіб, що відноситься до групи нітратів, доцільно використати в даному випадку?
 • A. Талінолол
 • B. Ментол
 • C. Валідол
 • D. Нітрогліцерин
 • E. Ериніт
104.   Жінка під час пологів втратила близько 800 мл крові. Відзначаються тахікардія, АТ- 100/70 мм рт.ст., тахі-пное до 28/хв. Який тип гіпоксії первинно розвивається при такій клінічній ситуації?
 • A. Серцево-судинна
 • B. Кров’яна
 • C. Дихальна
 • D. Змішана
 • E. Тканинна
105.   У хворого для обробки опікової поверхні шкіри був використаний препарат, антисептичні властивості якого забезпечуються вільним киснем, що виділяється в присутності органічних речовин. Оберіть правильну відповідь:
 • A. Фурацилін
 • B. Натрію гідрокарбонат
 • C. Розчин йоду спиртовий
 • D. Калію перманганат
 • E. Хлоргексидин
106.   У людини визначили частоту серцевих скорочень за пульсом. Вона дорівнює 120 за хвилину. Яка при цьому тривалість серцевого циклу?
 • A. 0,8 с
 • B. 1,0 с
 • C. 0,7 с
 • D. 0,9 с
 • E. 0,5 с
107.   У дитини 9-ти років після тривалого прийому антибіотиків з приводу бронхопневмонії з’явилися біль та печіння в ділянці слизової оболонки губ та язика. Об’єктивно: на слизовій оболонці губ, язика сирнисті нальоти та сірі бляшки, які легко знімаються шпателем, залишаючи на своєму місці осередки гіперемії. При мікроскопічному досліджені нальоту виявлено міцелій. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Контактний алергічний хейліт
 • B. Кандидозний хейліт
 • C. Хейліт Манганотті
 • D. Лейкоплакія
 • E. Ексфоліативний хейліт
108.   Причиною захворювання на пелагру може бути переважне харчування кукурудзою та зниження у раціоні продуктів тваринного походження. Відсутність у раціоні якої амінокислоти призводить до даної патології?
 • A. Триптофан
 • B. Метіонін
 • C. Фенілаланін
 • D. Гістидин
 • E. Ізолейцин
109.   При розкритті глибокого абсцесу щоки був виконаний вертикальний розріз, після чого спостерігається парез (порушення функції) м’язів на боці операції. Гілки якого нерва були перерізані?
 • A. Блукаючий
 • B. Нижньощелепний
 • C. Під’язиковий
 • D. Верхньощелепний
 • E. Лицевий
110.   В стоматологічному кабінеті необхідно терміново провести дезинфе- кцію обладнання. Оберіть препарат з відсутністю неприємного запаху і фарбувальних властивостей:
 • A. Хлорне вапно
 • B. Формалін
 • C. Розчин карболової кислоти
 • D. Етакридину лактат
 • E. Хлоргексидину біглюконат
111.   Під час операції з приводу гранульоми в ділянці правого верхнього різця виникла кровотеча, яку вдалося зупинити тільки через 3 години. В анамнезі хворого хронічний лімфолейкоз. Що найбільш вірогідно стало причиною кровотечі?
 • A. Еозинофілія
 • B. Тромбоцитопатія
 • C. Тромбоцитопенія
 • D. Лімфоцитоз
 • E. Лейкопенія
112.   Хворому чоловіку 75-ти років, в якого частота серцевих скорочень була 40/хв, імплантували серцевий електростимулятор. Після цього ЧСС зросла до 70/хв. Функцію якого відділу серця взяв на себе електростимулятор?
 • A. Ніжки Гіса
 • B. Волокон пучка Гіса
 • C. Волокон Пуркін’є
 • D. Синоатрільного вузла
 • E. Атріовентрикулярного вузла
113.   При огляді порожнини рота чоловіка 60-ти років виявлені наступні зміни: 26 і 27 зуби вкриті металічними коронками, які глибоко заходять під ясна. Між ними пародонтальна кишеня глибиною 0,7 см з незначною кількістю гною. Ясенні сосочки цих зубів гіпере-мовані, набряклі, з ціанотичним відтінком, при дотику зондом кровоточать. На рентгенограмі - резорбція міжзубних перегородок на 1/2 довжини кореня. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Генералізований пародонтит
 • B. -
 • C. Локальний пародонтит
 • D. Гіпертрофічний гінгівіт
 • E. Хронічний катаральний гінгівіт
114.   Після бігу на коротку дистанцію у нетренованих людей спостерігається м’язова крепатура внаслідок накопичення лактату. З посиленням якого біохімічного процесу в організмі це може бути пов’язано?
 • A. Гліколіз
 • B. Глікогенез
 • C. Пентозофосфатний цикл
 • D. Ліпогенез
 • E. Глюконеогенез
115.   При гістологічному дослідженні періапікальної тканини, видаленої у хворого, що тривалий час хворів на хронічний періодонтит, було виявлено грануляційну тканину, пронизану тяжами плоского епітелію, оточену фіброзною капсулою. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Кістогранульома
 • B. Абсцедуючий періодонтит
 • C. Складна гранульома
 • D. Гранулюючий періодонтит
 • E. Проста гранульома
116.   У хворого після простудного захворювання виникло порушення виділення сльози. Який вегетативний вузол най- більше при цьому постраждав?
 • A. Вушний
 • B. Війчастий
 • C. Крилопіднебінний
 • D. Піднижньощелепний
 • E. Під’язиковий
117.   В результаті точкового крововиливу в сітківку ока хворий втратив здатність бачити предмети в центрі поля зору. В якому місці сітківки стався крововилив?
 • A. Жовта пляма
 • B. Циліарна частина сітківки
 • C. Сліпа пляма
 • D. Райдужна частина сітківки
 • E. Судинна оболонка
118.   Під час огляду зуба у його коронці виявлена велика порожнина, дном якої є вузький шар розм’якшеного дентину, що відділяє цю порожнину від пульпи. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Пульпіт
 • B. Глибокий карієс
 • C. Періодонтит
 • D. Середній карієс
 • E. Поверхневий карієс
119.   Під час макроскопічного дослідження тканини легені виявлені ділянки підвищеної повітряності з наявністю дрібних пухирів, а гістологічно - стоншення та розрив альвеолярних перетинок з утворенням великих порожнин різної форми. Яке захворювання виявлене в легені?
 • A. Фіброзуючий альвеоліт
 • B. Бронхоектатична хвороба
 • C. Емфізема легень
 • D. Кавернозний туберкульоз
 • E. Хронічний бронхіт
120.   При дегельмінтизації з фекаліями виділився гельмінт довжиною до 2 м. Тіло сегментоване, з маленькою голівкою, на якій є чотири присоски і гачки. Визначте вид гельмінта:
 • A. Неозброєний ціп’як
 • B. Ехінокок
 • C. Карликовий ціп’як
 • D. Озброєний ціп’як
 • E. Стьожак широкий
121.   При огляді порожнини рота дитини педіатр знайшла 8 різців. Розвиток дитини відповідає віковій нормі. Визначте вік дитини:
 • A. 6-7 місяців
 • B. 16-20 місяців
 • C. 10-12 місяців
 • D. 12-15 місяців
 • E. 7-8 місяців
122.   Для зниження температури тіла при лихоманці і зменшення зубного болю хворому призначили парацетамол. Який механізм дії цього препарату?
 • A. Блокування фосфодіестерази
 • B. Блокування ліпооксигенази
 • C. Блокування циклооксигенази
 • D. Блокування холінестерази
 • E. Блокування моноамінооксидази
123.   У хворого на аденому клубочкової зони кори наднирників (хвороба Кон-на) спостерігаються артеріальна гіпертензія, напади судом, поліурія. Що є головною ланкою в патогенезі цих порушень?
 • A. Гіперсекреція катехоламінів
 • B. Гіпосекреція альдостерону
 • C. Гіперсекреція глюкокортикоїдів
 • D. Гіперсекреція альдостерону
 • E. Гіпосекреція глюкокортикоїдів
124.   У чоловіка 50-ти років раптово виникло сильне серцебиття, біль у серці, різка слабкість, підвищення артеріального тиску; пульс неправильний з дефіцитом. На ЕКГ: відсутність зубця P і різні інтервали R — R. Яке порушення серцевого ритму в хворого?
 • A. Поперечна блокада серця
 • B. Пароксизмальна тахікардія
 • C. Дихальна аритмія
 • D. Синусова екстрасистолiя
 • E. Миготлива аритмія
125.   У хворого на ентерит, що супроводжувався значною діареєю, спостерігається зменшення кількості води в позаклітинному просторі, збільшення її всередині клітин та зниження осмолярності крові. Як називають таке порушення водно-електролітного обміну?
 • A. Гіперосмолярна гіпогідратація
 • B. Гіперосмолярна гіпергідратація
 • C. Осмолярна гіпогідратація
 • D. Гіпоосмолярна гіпогідратація
 • E. Гіпоосмолярна гіпергідратація
126.   До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на запаморочення, погіршення пам’яті, періодичні судоми. Встановлено, що причиною таких змін є продукт декарбоксилювання глутамінової кислоти. Назвіть його:
 • A. ТДФ
 • B. АТФ
 • C. ПАЛФ
 • D. ТГФК
 • E. ГАМК
127.   У хворого діагностовано кореневу кісту, яка проросла у носову порожнину. Який зуб найбільш вірогідно уражений?
 • A. Верхній перший моляр
 • B. Верхній медіальний різець
 • C. Верхній латеральний різець
 • D. Верхній перший премоляр
 • E. Верхнє ікло
128.   При дослідженні гельмінтологічними методами фекалій хворого виявлено яйця овальної форми, коричневі, з горбкуватою зовнішньою оболонкою. Встановіть вид гельмінта:
 • A. Аскарида
 • B. Гострик
 • C. Ціп ’як карликовий
 • D. Стьожак широкий
 • E. Волосоголовець
129.   У пацієнта після обширного опіку залишився дефект шкіри. Для закриття дефекту на це місце хірурги перемістили шкірний клапоть з іншої частини тіла цього ж хворого. Який вид трансплантації було здійснено?
 • A. Алотрансплантація
 • B. Ксенотрансплантація
 • C. Експлантація
 • D. Гомотрансплантація
 • E. Аутотрансплантація
130.   Внаслідок травми у постраждалого відбувся перелом у зовнішній нижній третині правої гомілки. У якій кістці відбувся перелом?
 • A. Таранна
 • B. Великогомілкова
 • C. Стегнова
 • D. Малогомілкова
 • E. П’яткова
131.   У хворого на слизовій оболонці порожнини рота з’явилося вогнище сірувато-білого кольору, щільне, яке виступає над слизовою оболонкою. Гістологічно в цій ділянці виявлений гі-перкератоз, паракератоз та акантоз епітелію. Який патологічний процес розвинувся в слизовій оболонці?
 • A. Осередковий іхтіоз
 • B. Лейкоплакія
 • C. Локальний пухлинний амілоїдоз
 • D. Лейкодерма
 • E. Гіаліноз
132.   У стоматологічній практиці широко використовується місцеве знеболення, коли до розчину анестетика додають адреналін. Яка мета такого методу?
 • A. Зниження артеріального тиску
 • B. Місцеве розширення судин
 • C. Місцеве звуження судин
 • D. Місцеве зниження опору судин
 • E. Покращення мікроциркуляції
133.   Хворий взимку впав у ополонку, замерз на вітрі, захворів. Температура тіла піднялася до 39, 70C та коливалася від 39,00C до 39,80C. Назвіть тип температурної кривої в хворого:
 • A. Febris remittens
 • B. Febris continua
 • C. Febris hectica
 • D. Febris intermittens
 • E. Febris recurrens
134.   Хворий госпіталізований з приводу небезпеки поширення запального процесу з потиличної ділянки в порожнину черепа. Крізь яке анатомічне утворення можливе це поширення?
 • A. Овальний отвір
 • B. Круглий отвір
 • C. Остистий отвір
 • D. Тім ’яний отвір
 • E. Виростковий канал
135.   Лікар-стоматолог знайшов неглибоку порожнину з ураженням емалі між двома верхніми центральними різцями. Діагноз: карієс. На якій поверхні коронки лікар пломбує зуб?
 • A. Facies labialis
 • B. Facies contactus mesialis
 • C. Facies lingualis
 • D. Facies occlusialis
 • E. Facies contactus distalis
136.   До лікаря звернувся студент з проханням призначити препарат для лікування алергічного риніту, який виник у нього під час цвітіння липи. Який засіб можна застосувати?
 • A. Лозартан
 • B. Лоратадин
 • C. Амброксол
 • D. Анаприлін
 • E. Норадреналіну гідротартрат
137.   У хворого на системну склеродермію посилений розпад колагену. По- силення екскреції з сечею якої амінокислоти буде віддзеркалювати процеси деструкції колагену?
 • A. Серин
 • B. Аланін
 • C. Оксипролін
 • D. Фенілаланін
 • E. Триптофан
138.   У дитини 5-ти років спостерігається покреслені жовтувато-коричневими смугами емаль і дентин, оголення дентину, множинний карієс. Відомо, що під час вагітності мати приймала антибіотики. Який препарат міг спричинити таку побічну дію?
 • A. Лінкоміцин
 • B. Ністатин
 • C. Тетрациклін
 • D. Стрептоцид
 • E. Ампіцилін
139.   У хворого, що знаходиться у опіковому відділенні, виникло гнійне ускладнення. Гній, що виділяється, має синьо-зелений відтінок, що вказує на інфекцію, зумовлену Pseudomonas aeruginosa. Яка ознака характерна для цього збудника?
 • A. Утворення міцелію
 • B. Наявність спор
 • C. Кокова форма
 • D. Розташування клітин парами
 • E. Негативне забарвлення за Грамом
140.   У хворого спостерігається дерматит, діарея, деменція. При зборі анамнезу виявлено, що основним продуктом харчування хворого є кукурудза. З нестачею якого вітаміну пов’язані дані порушення?
 • A. Вітамін PP
 • B. Вітамін В9
 • C. Вітамін В2
 • D. Вітамін B1
 • E. Вітамін В8
141.   Хворий звернувся до лікарні із скаргами на шум та больові відчуття в вусі. Об’єктивно: у хворого гостре респіраторне захворювання, риніт. Крізь який отвір глотки інфекція потрапила до барабанної порожнини та викликала її запалення?
 • A. Барабанний отвір слухової труби
 • B. Зів
 • C. Хоани
 • D. Вхід до гортані
 • E. Ілотковий отвір слухової труби
142.   У хворого 42-х років скарги на біль в епігастральній ділянці, блювання; блювотні маси кольору "кавової гущі", мелена. В анамнезі виразкова хвороба шлунка. У крові: ер.- 2,8 • 1012/л, лейк.-8 • 109/л, Hb- 90 г/л. Вкажіть найбільш вірогідне ускладнення, яке виникло у хворого:
 • A. Пілоростеноз
 • B. Пенетрація
 • C. Перфорація
 • D. Кровотеча
 • E. Пререродження в рак
143.   До травмпункту доставлено пацієнта із кровотечею з рваної рани в ділянці кута рота. Цілісність якої артерії порушена?
 • A. Лицева
 • B. Передня верхньокоміркова
 • C. Підочноямкова
 • D. Язикова
 • E. Верхньощелепна
144.   До лікаря звернувся пацієнт із скаргами на підвищену больову чутливість шкіри позаду вушної раковини та зовнішнього слухового проходу. Об’єктивно: пальпація позаду груднинно-ключично-соскоподібного м’язу болісна. Подразнення якого з нервів може дати таку клінічну картину?
 • A. Nn.supraclaviculares
 • B. N.occipitalis minor
 • C. N.vagus
 • D. N.auricularis magnus
 • E. N.transversus colli
145.   При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи, лікар повинен пам’ятати про дію м’яза, задні пучки якого тягнуть назад висунуту нижню щелепу. Про який з м’язів йдеться?
 • A. M.temporalis
 • B. M.pterygoideus medialis
 • C. M.mylohyoideus
 • D. M.masseter
 • E. M.pterygoideus lateralis
146.   У студента під час складання іспиту сохне в роті. Причиною цього є реалізація таких рефлексів:
 • A. Умовних симпатичних
 • B. Умовних та безумовних симпатичних
 • C. Безумовних симпатичних та парасимпатичних
 • D. Умовних парасимпатичних
 • E. Безумовних парасимпатичних
147.   На розтині померлого 34-х років від ревматизму т-поверхня епікарду ворсиста, вкрита плівками сірого кольору, що легко відділяються. Після їх відокремлення визначається набрякла повнокровна поверхня. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Катаральний перикардит
 • B. Фі6ринозний перикардит
 • C. Геморагічний перикардит
 • D. Проліферативний перикардит
 • E. Гнійний перикардит
148.   У пацієнта герпетичний стоматит на фоні імунодепресії. Який препарат, що застосовують внутрішньовенно, всередину і місцево, забезпечить противірусну та імуностимулюю-чу дію?
 • A. Левамізол
 • B. Амоксицилін
 • C. Ремантадин
 • D. Метисазон
 • E. Ацикловір
149.   Пацієнт, що хворіє на хронічний бронхіт, приймає синтетичний муколі-тичний препарат, який сприяє розрі- джуванню харкотиння. Назвіть цей препарат:
 • A. Фуросемід
 • B. Діазепам
 • C. Гепарин
 • D. Еналаприл
 • E. Ацетилцистеїн
150.   Хірург планує взяти у хворого лімфу з грудної протоки в місці її впадіння до венозного русла. Куди слід провести катетер з цією метою?
 • A. Лівий венозний кут
 • B. Місце утворення нижньої порожнистої вени
 • C. Місце утворення ворітної вени
 • D. Правий венозний кут
 • E. Місце утворення верхньої порожнистої вени
151.   Лікар записав в історії хвороби, що у хворого дихання поверхневе (знижена глибина дихання). Це означає, що зменшеним є такий показник зовнішнього дихання:
 • A. Ємність вдиху
 • B. Хвилинний об’єм дихання
 • C. Дихальний об’єм
 • D. Життєва ємність легень
 • E. Функціональна залишкова ємність
152.   У людини суттєво порушено перетравлення 6ілків, жирів та вуглеводнів. Знижена секреція якого травного соку, найвірогідніше, є причиною цього?
 • A. Слина
 • B. Шлунковий
 • C. Кишковий
 • D. Підшлунковий
 • E. Жовч
153.   Яка речовина надає слині в’язкий, слизовий характер, виконує захисну роль, у тому числі від механічного пошкодження слизової рота?
 • A. Амілаза
 • B. Глюкоза
 • C. Лізоцим
 • D. Муцин
 • E. Калікреїн
154.   До інфекційної клініки надійшла дівчинка 7-ми років з високою температурою, скаргами на біль у горлі, загальну слабкість. Лікар запідозрив дифтерію. Що із перерахованого є вирішальним для підтвердження діагнозу після виділення чистої культури збудника?
 • A. Виявлення у збудника волютинових зерен
 • B. Проба на цистиназу
 • C. Фаголізабельність
 • D. Гемолітична здатність збудника
 • E. Проба на токсигенність
155.   Для вакцинації використовують токсин, знешкоджений формальдегідом (0,4%) при 37 — 400C протягом чотирьох тижнів. Вперше такий препарат застосував для профілактики дифтерії Рамон. Що це за препарат?
 • A. Імуноглобулін
 • B. Анатоксин
 • C. Вбита вакцина
 • D. Антитоксична сироватка
 • E. Ад’ювант
156.   Під час проведення хірургічних маніпуляцій було використано новокаїн з метою знеболення. Через 10 хвилин у хворого з’явилися блідість шкірних покривів, задишка, гіпотензія. Алергічна реакція якого типу розвинулася в хворого?
 • A. Анафілактична
 • B. Стимулююча
 • C. Цитотоксична
 • D. Імунокомплексна
 • E. Клітинно-опосередкована
157.   До стаціонару надійшов хворий з діагнозом виразкова хвороба 12-ти па-лої кишки у фазi загострення. Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної та кислотоутворюю-чої функції шлунка. Оберіть препарат, який знизить секреторну функцію залоз шлунка за рахунок блокади H2-рецепторів:
 • A. Екстракт красавки сухий
 • B. Платифілін
 • C. Атропін
 • D. Метацин
 • E. Ранітидин
158.   Під час підходу до щитоподібної залози з поперечного (коміроподібно-го) доступу розтинається клітковинний надгруднинний простір. Пошкодження якого анатомічного утворення, що знаходиться в даному просторі, є небезпечним?
 • A. Венозна яремна дуга
 • B. Внутрішня яремна вена
 • C. Підключична артерія
 • D. Лімфатичні вузли
 • E. Сонна артерія
159.   У хворого при обстеженні було виявлено зміну секреторної функції привушної слинної залози, що пов’язане з порушенням її вегетативної іннервації. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузлові парасимпатичні волокна для неї?
 • A. Ganglion submandibulare
 • B. Ganglion sublinguale
 • C. Ganglion oticum
 • D. Ganglion ciliare
 • E. Ganglion pterygopalatinum
160.   В експерименті електричними імпульсами подразнюють нерв, що призводить до виділення малої кількості густої в’язкої слини підщелепною та під’язиковою залозами. Який нерв стимулюють?
 • A. N.vagus
 • B. N.trigeminus
 • C. N.glossopharyngeus
 • D. N.sympathicus
 • E. N.facialis
161.   Дівчина 16-ти років звернулася до стоматолога з приводу темної емалі зубів. При вивченні родоводу встановлено, що вказана патологія передається від батька всім дівчаткам, а від матері -50% хлопчиків. Для якого типу успадкування характерні ці особливості?
 • A. Рецесивний, зчеплений з Х- хромосомою
 • B. Рецесивний, зчеплений з Y- хромосомою
 • C. Аутосомно-домінантний
 • D. Аутосомно-рецесивний
 • E. Домінантний, зчеплений з Х- хромосомою
162.   Під час оперативного втручання у жінки виникла необхідність перев’язати маткову артерію. Яке з утворень може бути випадково перев’язаним разом з нею?
 • A. Маткова труба
 • B. Внутрішня клубова вена
 • C. Сечівник
 • D. Кругла зв’язка матки
 • E. Сечовід
163.   Хворому з закритим переломом плечової кістки накладена гіпсова пов’язка. Наступного дня з’явилися припухлість, синюшність і похолодання кисті травмованої руки. Про який розлад периферичного кровообігу свідчать ці ознаки?
 • A. Артеріальна гіперемія
 • B. Тромбоз
 • C. Венозна гіперемія
 • D. Ішемія
 • E. Емболія
164.   У процесі розвитку зуба в пері-одонті зберігаються залишки ембріональної кореневої піхви Іертвіга, що носять назву епітеліальних острівців Малассе. Вони можуть бути джерелом розвитку кіст або пухлин у ділянці кореня зуба. Якими клітинами утворена піхва Іертвіга?
 • A. Пульпоцити
 • B. Мезенхімні клітини
 • C. Цементобласти
 • D. Одонтобласти
 • E. Клітини емалевого органу
165.   Хворий звернувся з приводу карбункула на обличчі. Об’єктивно: нещільний, без болю набряк підшкірної клітковини, у центрі карбункулу чорний струп, по периферії везикулярні висипання навколо карбункула. Бактеріологічне дослідження з’ясувало наявність нерухомих стрептобацил, які здатні утворювати капсули. Які мікроорганізми є збудниками даної хвороби?
 • A. Staphylococcus aureus
 • B. Bacillus anthracoides
 • C. Bacillus subtilis
 • D. Bacillus megaterium
 • E. Bacillus antracis
166.   У дівчинки 5-ти років спостерігаються висока температура і біль у горлі. Об’єктивно: набряк м’якого піднебіння, на мигдаликах сірі плівки, які важко відокремлюються, залишаючи глибокі кровоточиві дефекти тканини. Яке захворювання найбільш вірогідне?
 • A. Некротична ангіна
 • B. Лакунарна ангіна
 • C. Дифтерія зіву
 • D. Інфекційний мононуклеоз
 • E. Ангіна Симановського-Венсана
167.   Після проведення туберкулінової проби (проба Манту) у дитини через 48 годин на місці введення туберкуліну утворилася папула розміром до 10 мм у діаметрі. Який механізм гіперчутливо-сті полягає в основі зазначених змін?
 • A. Анафілаксія
 • B. Клітинна цитотоксичність
 • C. Імунокомплексна цитотоксичність
 • D. Гранулематоз
 • E. Антитілозалежна цитотоксичність
168.   Після введення місцевого анестетика у пацієнта розвинувся анафілактичний шок. Який механізм порушення кровообігу є провідним при цьому?
 • A. Зменшення тонусу судин
 • B. Гіперволемія
 • C. Активація симпато-адреналової системи
 • D. Біль
 • E. Зниження скоротливої функції серця
169.   У хворої людини деформовані кістки щелеп. Гістологічно виявлено розростання на місці кісток клітинно-волокнистої пухлиноподібної тканини з примітивним остеогенезом без чітких меж. Для якого захворювання характерна така картина?
 • A. Амелобластома
 • B. Фіброзна дисплазія
 • C. Остеосаркома
 • D. Еозинофільна гранульома
 • E. Паратиреоїдна остеодистрофія
170.   При багатьох інфекційних хворобах у крові хворого можна виявити антигени збудника. Яку реакцію слід застосувати, враховуючи, що рівень антигене-мії низький?
 • A. Імуноелектрофорез
 • B. Реакція аглютинації
 • C. Реакція непрямої гемаглютинації
 • D. Твердофазний ІФА
 • E. Реакція латекс-аглютинації
171.   Усі нестероїдні протизапальні засоби можуть пошкоджувати слизову шлунка. Для пошуку речовин, що не викликають цього ускладнення, необхідно знати, з чим воно пов’язане. Вплив на який молекулярний субстрат слід зменшити, щоб послабити вираженість цього ускладнення?
 • A. Аденілатциклаза
 • B. Циклооксигеназа 2
 • C. Калікреїн
 • D. Циклооксигеназа 1
 • E. Лізосомальні ферменти
172.   До лікарні надійшов 9-ти річний хлопчик, розумово і фізично відсталий. При біохімічному аналізі крові виявлено підвищений вміст фенілаланіну. Блокування якого ферменту може призвести до такого стану?
 • A. Аспартатамінотрансфераза
 • B. Ілутаматдекарбоксилаза
 • C. Фенілаланін-4-монооксигеназа
 • D. Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • E. Ілутамінтрансаміназа
173.   Лікарю необхідно знеболити передній відділ слизової оболонки твердого піднебіння. Блокаду яких нервів йому потрібно зробити?
 • A. Підочноямкові нерви
 • B. Глоткові нерви
 • C. Виличні нерви
 • D. Нижні коміркові нерви
 • E. Носо-піднебінні нерви
174.   Мозкова речовина часточки кровотворного органа на гістологічному препараті має світліше забарвлення і містить епітеліальні тільця. Якому органу належать дані морфологічні ознаки?
 • A. Тимус
 • B. Печінка
 • C. Нирка
 • D. Селезінка
 • E. Лімфатичний вузол
175.   У дитини 2-х років з катаральними явищами та висипкою на шкірі лікар запідозрив скарлатину. Внутрішньо-шкірно дитині було введено невелику кількість сироватки до еритрогенного токсину стрептокока, на місці ін’єкції висип зник. Що означають результати реакції?
 • A. Імунна система дитини дуже ослаблена
 • B. Клінічний діагноз підтвердився
 • C. У дитини підвищена чутливість до еритрогенного токсину
 • D. Всю дозу сироватки можна вводити внутрішньовенно
 • E. Захворювання викликав негемоліти-чний стрептокок
176.   У потерпілого відзначається правобічний перелом і крововилив у ділянці передньої третини нижньої щелепи, втрата шкірної чутливості в ділянці підборіддя. Який нерв травмований?
 • A. Щічний нерв
 • B. Верхні альвеолярні нерви
 • C. Нижній альвеолярний нерв
 • D. Щелепно-під’язикові нерви
 • E. Підборідний нерв
177.   До приймального відділення лікарні доставлено людину з гострим отруєнням морфіном. Який специфічний антагоніст наркотичних аналгетиків необхідно застосувати в цьому випадку?
 • A. Метацин
 • B. Дігоксин
 • C. Парацетамол
 • D. Налоксон
 • E. Унітіол
178.   В процесі ембріогенезу із трофо-бласта формується зачаток органа, який має ендокринну функцію. Вкажіть, який це зачаток:
 • A. Жовтковий мішок
 • B. Амніон
 • C. Алантоїс
 • D. Пуповина
 • E. Ворсинчастий хоріон
179.   Зроблено мікропрепарат м’якого піднебіння, на якому визначаються ротова і носова поверхня. На ротовій поверхні виявлено пошкодження епітелію. Який епітелій пошкоджено?
 • A. Багатошаровий плоский незрогові-лий
 • B. Багатошаровий плоский зроговілий
 • C. Багатошаровий призматичний незро-говілий
 • D. Багатошаровий кубічний незрогові-лий
 • E. Багаторядний миготливий
180.   У хворого з черепно-мозковою травмою спостерігається зупинка дихання. Пошкодження якого відділу мозку є найбільш вірогідним?
 • A. Середній мозок
 • B. Кінцевий мозок
 • C. Мозочок
 • D. Проміжний мозок
 • E. Довгастий мозок
181.   Хворий 20-ти років скаржиться на виснажливу спрагу і підвищене сечовиділення (до 10 літрів на добу). Концентрація глюкози крові в межах норми, в сечі глюкоза відсутня. Нестача якого гормону може викликати таку клінічну картину?
 • A. Трийодтиронін
 • B. Вазопресин
 • C. Окситоцин
 • D. Кортизол
 • E. !нсулін
182.   Новонароджена дитина погано набирає вагу, в сечі виявлено підвищений вміст оротової кислоти, що свідчить про порушення синтезу піримідинових нуклеотидів. Який метаболіт необхідно використати для нормалізації метаболізму?
 • A. Тимідин
 • B. Іуанозин
 • C. Гістидин
 • D. Аденозин
 • E. Уридин
183.   При обстеженні дитини виявлено: розростання глоткового мигдалика, що утруднює вихід повітря із носової порожнини. Які отвори носової порожнини перекриваються при цьому захворюванні?
 • A. Крило-піднебінний
 • B. Гайморова щілина
 • C. Хоани
 • D. Грушоподібний
 • E. Ніздрі
184.   На препараті печінки внутрішньо-часточкові капіляри мають широкий просвіт, нерівномірний по всій довжині. Базальна мембрана у більшій частині капіляра відсутня. До якого типу відносяться такі капіляри?
 • A. Вісцерального типу
 • B. Посткапіляри
 • C. Прекапіляри
 • D. Синусоїдного типу
 • E. Соматичного типу
185.   У потерпілого артеріальна кровотеча з різаної рани в ділянці переднього краю жувального м’яза. Яку судину потрібно перев’язати?
 • A. A.mentalis
 • B. Aa.labiales inferiores
 • C. A.lingualis
 • D. A.facialis
 • E. A.maxillaris
186.   У пацієнта 42-х років, що страждає на парадонтоз, у коронковій частині пульпи виявлені округлі звапновані утворення діаметром 2-3 мм. Назвіть ці структури:
 • A. !нтерглобулярні простори
 • B. Дентиклі
 • C. Склерозований (прозорий) дентин
 • D. Мертвий дентин
 • E. !нтертубулярний дентин
187.   У хворого з синдромом Іценко-Кушінга спостерігаються стійка гіперглікемія та глюкозурія, гіпертензія, остеопороз, ожиріння. Синтез та секреція якого гормону збільшується в даному випадку?
 • A. Адреналін
 • B. Глюкагон
 • C. Тироксин
 • D. Альдостерон
 • E. Кортизол
188.   У лабораторії група дослідників експериментально отримала без’ядер-цеві мутантні клітини. Синтез яких сполук буде в них порушений у першу чергу?
 • A. Ліпіди
 • B. Моносахариди
 • C. Транспортна РНК
 • D. Рибосомна РНК
 • E. Полісахариди
189.   Зареєстровано спалах харчового отруєння, пов’язаний з використанням кондитерських виробів, що зберігались при кімнатній температурі та при виготовлені яких використовували качині яйця. Який мікроорганізм міг зумовити це захворювання?
 • A. Сальмонела
 • B. Холерний вібріон
 • C. Кишкова паличка
 • D. Легіонела
 • E. Стафілокок
190.   Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі; температура повітря +140Е. Вікна і двері зачинені. Яким шляхом вона віддає найбільше тепла?
 • A. Теплопроведення
 • B. Теплорадіація
 • C. Випаровування
 • D. Перспірація
 • E. Конвекція
191.   У постраждалого травма верхньої щелепи з пошкодженням підочноям-кового отвору. Яка поверхня щелепи ушкоджена?
 • A. Очна
 • B. Носова
 • C. -
 • D. Передня
 • E. Підскронева
192.   При тривалому перебуванні у погано вентильованому приміщені у студента збільшилась частота дихання. Які рецептори найшвидше відреагували на збільшення концентрації вуглекислого газу в повітрі?
 • A. Іритантні рецептори
 • B. Центральні хеморецептори
 • C. Юкстагломерулярні
 • D. Хеморецептори судин
 • E. Нюхові
193.   В результаті експресії окремих компонентів геному клітини зародка набувають характерних для них морфологічних, біохімічних та функціональних особливостей. Яку назву має цей процес?
 • A. Адукція
 • B. Диференціювання
 • C. Детермінація
 • D. Рецепція
 • E. Капацитація
194.   Інозитолтрифосфати в тканинах організму утворюються в результаті гідролізу фосфатидилінозитолдифосфа-тів і відіграють роль вторинних посередників (месенджерів) в механізмі дії гормонів. На що направлена їх дія у клітині?
 • A. Гальмування фосфодіестерази
 • B. Активація аденілатциклази
 • C. Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо
 • D. Гальмування протеїнкінази С
 • E. Активація протеїнкінази А
195.   Серед студентів однієї групи присутні представники різних рас. Один з студентів має пряме чорне волосся та нависаючу шкірну складку верхньої повіки - епікантус. Представником якої раси, найвірогідніше, є цей студент?
 • A. Монголоїдна
 • B. Європеоїдна
 • C. Австралоїдна
 • D. Ефіопська
 • E. Негроїдна
196.   В ендокринологічному відділенні знаходиться хлопчик 9-ти років, у якого вже декілька разів були переломи кінцівок, пов’язані з крихкістю кісток. Функція яких ендокринних залоз (залози) порушена?
 • A. Епіфіз
 • B. Вилочкова
 • C. Паращитоподібні
 • D. Щитоподібна
 • E. Наднирковозалозні
197.   Після перенесеної стафілококової інфекції у хворої з’явився набряковий синдром (анасарка). У сечі виявлена масивна протеїнурія. У крові: гіпопро-теїнемія, гіперліпідемія. Яку патологію можна припустити?
 • A. Сечокам’яна хвороба
 • B. Гломерулонефрит
 • C. Пієлонефрит
 • D. Нефротичний синдром
 • E. ХНН
198.   У хворого на хронічний гломерулонефрит порушується інкреторна функція нирок. До дефіциту яких формених елементів крові це призведе?
 • A. Лейкоцити та тромбоцити
 • B. Лейкоцити
 • C. Еритроцити
 • D. Тромбоцити
 • E. Еритроцити та лейкоцити
199.   При мікроскопічному дослідженні операційного матеріалу (частина губи з виразкою), біля країв і під дном виразкового дефекту в сполучній тканині слизової оболонки, виявлено епітеліальні комплекси з атипового багатошарового епітелію, з фігурами патологічного мітозу. В центрі комплексів накопичення яскраво-рожевих концентричних утворів. Яка патологія розвинулася?
 • A. Базальноклітинний рак
 • B. Плоскоклітинний рак без ороговіння
 • C. Папілома
 • D. Плоскоклітинний рак з ороговінням
 • E. Перехідноклітинний рак
200.   У гістологічному препараті трубчастої кістки, на місці зламу виявлені ознаки регенераторного процесу (мозоля). Яка тканина формує цю структуру?
 • A. Пластинчаста кісткова
 • B. Ретикулярна
 • C. Грубоволокниста кісткова
 • D. Пухка сполучна
 • E. Епітеліальна
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 8 користувачів, 75 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 44.79ms.