Буклет 2007 року

1.   Під час огляду хлопчика 16-ти років були знайдені збільшені підщелепні та шийні лімфатичні вузли. Була проведена біопсія. Мікроскопічно в лімфатичних вузлах було знайдено: типова будова стерта, клітинна популяція гетерогенна, присутні великі клітини з багатолопасним ядром, множинні одно-ядерні клітини великого розміру, еозинофільні та нейтрофільні лейкоцити, лімфоцити, окрім того знайдені ділян- ки некрозу та вогнища склерозу. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Гранулематозний лімфаденіт
 • B. Гнійний лімфаденіт
 • C. Неходжкінська лімфома
 • D. Лімфогранулематоз
 • E. Гіперплазія лімфатичного вузла
2.   У хворого 28-ми років діагностовано гострий запальний процес слизової оболонки нососльозової протоки. З анамнезу відомо, що після перенесеного грипу протягом 10-ти днів були виділення із носа. З якого відділу носової порожнини інфекція могла потрапити до нососльозової протоки?
 • A. Присінок носа
 • B. Верхній носовий хід
 • C. Лобова пазуха
 • D. Нижній носовий хід
 • E. Середній носовий хід
3.   Під час огляду ротової порожнини у пацієнта спостерігається невелика щі- лина між верхніми та нижніми різцями. Контакту між передніми зубами немає. Якому прикусу притаманне зазначене розміщення зубів?
 • A. Ортогнатія
 • B. Закритий прикус
 • C. Прямий прикус
 • D. Відкритий прикус
 • E. Прогенія
4.   У хворого на хронічний мієлолейкоз виявлено ознаки анемії - зменшення кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну, оксифільні та поліхромато-фільні нормоцити, мікроцити. Який патогенетичний механізм є провідним у розвитку цієї анемії?
 • A. Дефіцит вітаміну В12
 • B. Внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів
 • C. Хронічна крововтрата
 • D. Заміщення еритроцитарного ростка
 • E. Зменшення синтезу еритропоетину
5.   Пацієнтці з високим ступенем ожиріння в якості харчової добавки рекомендований карнітин для покращення "спалювання"жиру. Яку безпосередню участь бере карнітин у процесі оки-снення жирів?
 • A. Активація внутрішньоклітинного ліполізу
 • B. Бере участь у одній з реакцій бета-окиснення ВЖК
 • C. Транспорт ВЖК з цитозолю до мітохондрій
 • D. Активація ВЖК
 • E. Транспорт ВЖК з жирових депо до тканин
6.   Для купірування больового синдрому пацієнту з інфарктом міокарда лікар призначив аналгетичний засіб. Стан хворого поліпшився, але згодом, у зв’язку з передозуванням з’явилася сонливість, міоз, лікар відзначив пригнічення дихання. Який лікарський засіб було призначено?
 • A. Морфін
 • B. Седалгін
 • C. Баралгін
 • D. Ібупрофен
 • E. Парацетамол
7.   У хворого видалений зуб, у якого язикова поверхня менша за щічну. Жувальна поверхня у формі овалу. Глибока поперечна борозна розділяє щічний та язиковий горбики. Корінь сильно стиснений у мезіо-дистальному напрямку з поздовжніми борознами на апрокси-мальних поверхнях та розщеплений. Визначте, який зуб видалений:
 • A. Перший нижній малий кутній зуб
 • B. Верхнє ікло
 • C. Перший верхній малий кутній зуб
 • D. Нижнє ікло
 • E. Другий верхній малий кутній зуб
8.   У хворого внаслідок отруєння сулемою розвинулася гостра ниркова недостатність, пєрє6іг якої включав 4 стадії: перша - початкова, друга - олігоану-рії, четверта - одужання. Як називається третя стадiя гострої ниркової недостатності?
 • A. Ішемічна
 • B. Гемодинамічна
 • C. Поліурична
 • D. Метаболічна
 • E. Патохiмiчна
9.   Дуже крупні зуби - ознака, зчеплена з Y-хромосомою. У матері зуби нормальної величини, а у її сина - дуже крупні. Вірогідність наявності дуже крупних зубів у батька складає:
 • A. 25%
 • B. 12,5%
 • C. 75%
 • D. 50%
 • E. 100%
10.   Під час дослідження коронарних артерій виявлені атеросклеротичні бляшки з кальцинозом, що закривають просвіт на 1/3. У м’язі дрібні множинні білуваті прошарки сполучної тканини. Який процес виявлено в міокарді?
 • A. Післяінфарктний кардіосклероз
 • B. Міокардит
 • C. Дифузний кардіосклероз
 • D. Тигрове серце
 • E. Інфаркт міокарда
11.   Хворій 39-ти років для зняття гіпертонічної кризи ввели розчин пента-міну. Який механізм дії препарату?
 • A. Пригнічення М-холінорецепторів
 • B. Стимуляція M-холінорецепторів
 • C. Пригнічення Н-холінорецепторів
 • D. Стимуляція Н-холінорецепторів
 • E. Стимуляція M-, Н-холінорецепторів
12.   При дії на організм несприятливих факторів у тимусі має місце перебудова органу, що супроводжується масовою загибеллю тимоцитів, виселенням їх у периферійні органи, проліферація епітеліоретикулоцитів. Як зветься таке явище?
 • A. Акцидентальна інволюція тимуса
 • B. Дистрофія тимуса
 • C. Вікова інволюція тимуса
 • D. Атрофія тимуса
 • E. Гіпотрофія тимуса
13.   Хірург використав 70% розчин спирту етилового для обробки рук перед оперативним втручанням. Який основний механізм антисептичної дії препарату на мікроорганізми?
 • A. Блокада сульфгідрильних груп ферментних систем
 • B. Взаємодія з аміногрупами білків протоплазми
 • C. Взаємодія з гідроксильними групами ферментів
 • D. Окиснення органічних компонентів протоплазми
 • E. Дегідратація білків протоплазми
14.   У хворого запалення середнього вуха ускладнилося мастоїдитом. Виникла загроза гнійного тромбозу найближчої венозної пазухи. Якої саме?
 • A. Поперечна
 • B. Сигмоподібна
 • C. Нижня кам’яниста
 • D. Верхня сагітальна
 • E. Пряма
15.   Під час гістологічного дослідження легень померлого від серцевої недостатності, виявлені вогнища запалення з заповненням альвеол рідиною, забарвленою в блідо-рожевий колір, місцями з наявністю тонких рожевих ниток, які утворюють дрібнопетлисту сітку з невеликою кількістю лімфоцитів. Який характер ексудату в легенях?
 • A. Фібринозний
 • B. Серозний
 • C. Гнійний
 • D. Серозно-фібринозний
 • E. Геморагічний
16.   До неврологічного відділення з приводу мозкового крововиливу надійшов хворий 62-х років у важкому стані. Об’єктивно: спостерігається наростання глибини та частоти дихання, а потім його зменшення до апное, після чого цикл дихальних рухів відновлюється. Який тип дихання виник у хворого?
 • A. Кусмауля
 • B. Апнейстичне
 • C. Іаспінг-дихання
 • D. Біота
 • E. Чейн-Стокса
17.   У недоношених дітей розвивається синдром дихальної недостатності. Недостатність якого компоненту аероге-матичного бар’єру лежить в основі цієї патології?
 • A. Базальна мембрана ендотелію
 • B. Альвеолоцити
 • C. Ендотелій капілярів
 • D. Базальна мембрана альвеолоцитів
 • E. Сурфактант
18.   Хірург планує взяти у хворого лімфу з грудної протоки в місці її впадіння до венозного русла. Куди слід провести катетер з цією метою?
 • A. Правий венозний кут
 • B. Місце утворення верхньої порожнистої вени
 • C. Лівий венозний кут
 • D. Місце утворення ворітної вени
 • E. Місце утворення нижньої порожнистої вени
19.   При обстеженні лікарями санітарно-епідеміологічної станції працівників сфери громадського харчування нерідко виявляється безсимптомне паразитоносійство, коли клінічно здорова людина є джерелом цист, які за-ражують інших людей. Для паразитування якого збудника неможливе таке явище?
 • A. Кишкова трихомонада
 • B. Дерматотропні лейшманії
 • C. Дизентерійна амеба
 • D. Малярійний плазмодій
 • E. Вісцеротропні лейшманії
20.   У хворого на пневмосклероз розвинулася легенева гіпєртєнзія та пра-вошлуночкова серцева недостатність з асцитом та набряками. Який основний патогенетичний механізм розвитку набряків у цього хворого?
 • A. Зменшення осмотичного тиску крові
 • B. Збільшення онкотичного тиску міжклітинної рідини
 • C. Зменшення онкотичного тиску крові
 • D. Збільшення проникності стінок судин
 • E. Збільшення гідростатичного тиску крові у венах
21.   Кролів годували їжею з додаванням холестерину. Через 5 місяців виявлені атеросклеротичні зміни в аорті. Назвіть головну причину атерогенезу в даному випадку:
 • A. -
 • B. Переїдання
 • C. Гіподинамія
 • D. Ендогенна гіперхолестеринемія
 • E. Екзогенна гіперхолестеринемія
22.   У генетичній лабораторії під час роботи з молекулами ДНК білих щурів лінії Вістар замінили один нуклеотид на інший. При цьому отримали заміну лише однієї амінокислоти у пептиді. Такий результат буде наслідком наступної мутації:
 • A. Транслокація
 • B. Зміщення рамки зчитування
 • C. Трансверсія
 • D. Дуплікація
 • E. Делеція
23.   При багатьох інфекційних хворобах у крові хворого можна виявити антигени збудника. Яку реакцію слід застосувати, враховуючи, що рівень ан-тигенемії низький?
 • A. Реакція латекс-аглютинації
 • B. Імуноелектрофорез
 • C. Реакція непрямої гемаглютинації
 • D. Реакція аглютинації
 • E. Твердофазний !ФА
24.   Хворий 24-х років звернувся до лікаря зі скаргою на біль під нижньою щелепою з правого боку. Хірург-стоматолог виявив камінь у піднижньо-щелепній залозі. Видаляючи його, він запобігав кровотечі з артерії:
 • A. A.lingualis
 • B. A.submentalis
 • C. A.facialis
 • D. A.alveolaris inferior
 • E. A.labialis inferior
25.   Експериментатор хоче виробити у собаки слиновидільний умовний рефлекс. Що з наведеного доцільно використати як умовний подразник?
 • A. М’ясо
 • B. Дуже гучний звук
 • C. Сухарі
 • D. Звук помірної гучності
 • E. Електричний струм
26.   Під час гістологічного дослідження щитоподібної залози померлого від серцевої недостатності при явищах гіпотиреозу виявлено дифузну інфільтрацію залози лімфоцитами та плазмо-цитами, з утворенням лімфоїдних фолікулів, атрофію паренхіми і розростання сполучної тканини. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Зоб тиреотоксичний
 • B. Аутоімунний тиреоїдит Хашімото
 • C. Гнійний тиреоїдит
 • D. Аденома щитоподібної залози
 • E. -
27.   Під час огляду дитини у віці 11-ти місяців педіатр виявив викривлення кісток нижніх кінцівок та затримку мінералізації кісток черепа. Нестача якого вітаміну призводить до цієї патології?
 • A. Тіамін
 • B. Біофлавоноїди
 • C. Холекальциферол
 • D. Рибофлавін
 • E. Пантотенова кислота
28.   У пацієнта виявлено гіпокальціє-мію. Дефіцит якого гормону може бути причиною цього?
 • A. Тирокальцитонін
 • B. Кортиколі6єрин
 • C. Паратгормон
 • D. Кортикотропін
 • E. Альдостерон
29.   При огляді школярів першого класу стоматолог виявив, що у одної дитини зуби жовто-коричньового кольору, два з них надщерблені. До цього школяра лікували з приводу пневмонії "якимись таблетками". Який препарат міг так негативно вплинути на зуби?
 • A. Еритроміцин
 • B. Оксацилін
 • C. Бісептол
 • D. Доксициклін
 • E. Ампіцилін
30.   У дитини встановлена гостра ниркова недостатність. Якими біохімічними показниками слини це можна підтвердити?
 • A. Збільшення альфа-амілази
 • B. Зменшення рівня фосфату
 • C. Зниження лужної фосфатази
 • D. Збільшення імуноглобуліну А
 • E. Підвищення рівня залишкового азоту
31.   У жінки має місце гіперемія яєчника, підвищення проникності гематофо-лікулярного бар’єру з послідовним розвитком набряку, інфільтрація стінки фолікула сегментоядерними лейкоцитами. Об’єм фолікула великий, стінка його потоншена. Якому періоду статевого циклу відповідає зазначена картина?
 • A. Менструальний період
 • B. Предовуляторна стадія
 • C. Період відносного спокою
 • D. Овуляція
 • E. Постменструальний період
32.   У експериментальних щурів, що тривалий час отримували лише вуглеводну їжу, спостерігалося накопичення води в тканинах. Який патогенетичний механізм є головним у розвитку набряку в даному випадку?
 • A. Лімфогенний
 • B. Дисрегуляторний
 • C. Гіпоонкотичний
 • D. Гіперосмолярний
 • E. Мембраногенний
33.   У людини суттєво порушено перетравлення білків, жирів та вуглеводів. Знижена секреція якого травного соку, найвірогідніше, є причиною цього?
 • A. Слина
 • B. Кишковий
 • C. Шлунковий
 • D. Жовч
 • E. Підшлунковий
34.   У хворого, що страждає на цингу, порушено процеси утворення сполучної тканини, що призводить до розхитування та випадіння зубів. Порушення активності якого ферменту викликає ці симптоми?
 • A. Еластаза
 • B. Проколагенпептидаза N-кінцевого пептиду
 • C. Проколагенпептидаза С-кінцевого пептиду
 • D. Лізилгідроксилаза
 • E. Ілікозилтрансфераза
35.   Хворому при різкому підвищенні артеріального тиску призначений кло-фелін парентерально. Який його механізм дії?
 • A. Блокує а1-адренорецептори
 • B. Стимулює центральні а2- адренорецептори
 • C. Стимулює центральні імідазолові1-рецептори
 • D. Блокує Н-холінорецептори гангліїв
 • E. Блокує аі та а2-адренорецептори
36.   При травмі потиличної ділянки визначається тріщина в ділянці поперечного синуса. Яка частина потиличної кістки пошкоджена?
 • A. Виросток
 • B. Луска
 • C. Права бокова
 • D. Ліва бокова
 • E. Основна
37.   У наслідок травми в ділянці вінцевого відростка нижньої щелепи в хворого спостерігається порушення зміщення нижньої щелепи назад. Пошкодження якого м’яза найбільш вірогідно?
 • A. M.levator anguli oris
 • B. M.masseter
 • C. M.temporalis
 • D. M.pterygoideus lateralis
 • E. M.pterygoideus medialis
38.   Вагітна жінка страждає від печії. Який засіб є оптимальним в даному випадку?
 • A. Ранітидин
 • B. Натрію гідрокарбонат
 • C. Омепразол
 • D. Вісмуту субнітрат
 • E. Альмагель
39.   Під час підходу до щитоподібної залози з поперечного (коміроподібно-го) доступу розтинається клітковинний надгруднинний простір. Пошкодження якого анатомічного утворення, що знаходиться в даному просторі, є небезпечним?
 • A. Лімфатичні вузли
 • B. Підключична артерія
 • C. Венозна яремна дуга
 • D. Сонна артерія
 • E. Внутрішня яремна вена
40.   Під час розтину померлого, що страждав на гіпертонічну хворобу, у речовині головного мозку виявлена порожнина, стінки якої мають іржавий колір. Що передувало виникненню даних змін?
 • A. Плазморагії
 • B. Немічний інфаркт
 • C. Гематома
 • D. Абсцес
 • E. Діапедезні крововиливи
41.   Під час гістологічного дослідження в ділянці шийки власної залози шлунка виявляються дрібні клітини, що мають високе ядерно-плазматичне відношення та базофільну цитоплазму. Вкажіть функцію даних клітин:
 • A. Секреція іонів хлору
 • B. Ендокринна
 • C. Захисна
 • D. Секреція пепсиногену
 • E. Регенерація залозистого епітелію
42.   Під час виконання вагосимпати-чної блокади за Вишневським вводять розчин новокаїну по задньому краю груднино-ключично-соскоподібного м’яза вище місця перетинання її з зовнішньою яремною веною. У межах якого трикутника шиї виконують блокаду?
 • A. Піднижньощелепний
 • B. Ключично-лопатковий
 • C. Трикутник Пирогова
 • D. Сонний
 • E. Лопатково-трапецієподібний
43.   У хворого на цукровий діабет після ін’єкції інсуліну настала втрата свідомості, судоми. Який результат дав біохімічний аналіз крові на вміст глюкози?
 • A. 3,3 ммоль/л
 • B. 5,5 ммоль/л
 • C. 10 ммоль/л
 • D. 2,5 ммоль/л
 • E. 8,0 ммоль/л
44.   У жінки після пологів зменшилася маса тіла на 20 кг, випадають зуби та волосся, спостерігається атрофія м’язів (гіпофізарна кахексія). З порушенням синтезу якого гормону гіпофіза це пов’язано?
 • A. Соматотропний
 • B. Гонадотропний
 • C. Тиреотропний
 • D. Кортикотропний
 • E. Пролактин
45.   У новонародженої дитини з піло-ростенозом спостерігається блювання, що часто повторюється, супроводжується апатією, слабкістю, підвищенням тонусу м’язів, іноді судомами. Яка форма порушення кислотно-лужного стану розвинулася в хворого?
 • A. Негазовий алкалоз
 • B. Метаболічний ацидоз
 • C. Газовий алкалоз
 • D. Газовий ацидоз
 • E. Видільний ацидоз
46.   У померлої з атеросклерозом судин головного мозку на автопсії в лівій півкулі головного мозку виявлено вогнище, яке представлене в’ялою, безструктурною сірувато-жовтуватою тканиною з нечіткими краями. Про наявність якого патологічного процесу йдеться?
 • A. Безліч вогнищ свіжих та старих крововиливів у мозок
 • B. Вогнищевий енцефаліт
 • C. Ішемічний інсульт
 • D. Стареча енцефалопатія
 • E. Мультифокальний ріст пухлини з кістозним перетворенням
47.   У клітинах усіх організмів присутні безмембранні органели, що складаються з двох неоднакових за розміром частинок. Вони мають мікроскопічний розмір та беруть участь у синтезі білків. Як називаються ці органели?
 • A. Клітинний центр
 • B. Рибосоми
 • C. Комплекс Гольджі
 • D. Мітохондрії
 • E. Лізосоми
48.   У хворого на первинний нефроти-чний синдром встановлений вміст загального білку крові 40 г/л. Яка причина обумовила гіпопротеїнемію?
 • A. Порушення всмоктування білку в кишечнику
 • B. Вихід білку з судин у тканини
 • C. Зниження синтезу білку в печінці
 • D. Протеїнурія
 • E. Підвищений протеоліз
49.   Для дезінфекції неметалічного інструментарію у хірургічному відділенні використали розчин формальдегіду. До якої групи за хімічною будовою відноситься даний антисептичний препарат?
 • A. Детергенти
 • B. Засоби аліфатичного ряду
 • C. Засоби ароматичного ряду
 • D. Іалогенвмісні сполуки
 • E. Спирти
50.   Під час оперативного втручання у черевну порожнину хірургу необхідно проникнути до чепцевої сумки. Як може проникнути хірург до цієї частини порожнини очеревини, не порушуючи цілісність малого чіпця?
 • A. Через лівий брижовий синус
 • B. Через правий брижовий синус
 • C. Через чепцевий отвір
 • D. Через ліву біляободову борозну
 • E. Через праву біляободову борозну
51.   У тварини в експерименті подразнювали на шиї периферичний відрізок блукаючого нерву, при цьому спостерігали такі зміни серцевої діяльності:
 • A. Збільшення частоти та сили скорочень
 • B. Збільшення сили скорочень
 • C. Збільшення збудливості міокарда
 • D. Збільшення проведення збудження по міокарду
 • E. Зменшення частоти скорочень
52.   В сироватці крові під час постановки імуноферментної реакції був визначений HBs-антиген. При якому захворюванні зустрічається даний антиген?
 • A. СНЩ
 • B. Туберкульоз
 • C. Сифіліс
 • D. Вірусний гепатит А
 • E. Вірусний гепатит В
53.   При обстеженні хворого, який зазнав дії іонізуючого випромінювання, виявлено пошкодження білої пульпи селезінки. Які клітини білої пульпи зазнають патологічних змін?
 • A. Нейтрофільні лейкоцити
 • B. Лімфоцити
 • C. Базофільні лейкоцити
 • D. Моноцити
 • E. Тканинні базофіли
54.   Хворий з простудним захворюван- ням страждає від нестерпного кашлю з харкотинням, що погано виділяється. Який з перелічених препаратів поліпшує відходження харкотиння?
 • A. Ілауцину гідрохлорид
 • B. Лібексін
 • C. Настій трави термопсису
 • D. Кодеїну фосфат
 • E. Фалімінт
55.   Дитина 3-х років надійшла до клініки з діагнозом отит. Є вірогідність поширення гною із барабанної порожнини. Куди може потрапити гній?
 • A. В зовнішній слуховий прохід
 • B. В соскоподібну печеру
 • C. В задню черепну ямку
 • D. У внутрішнє вухо
 • E. В слухову трубу
56.   У постраждалого в дорожній пригоді лікар виявив перелом лівої ключиці та порушення кровообігу в кінцівці (немає пульсації променевої артерії). Яка з причин порушення кровообігу в кінцівці найбільш вірогідна?
 • A. Стиснення пахвової вени
 • B. Стиснення підключичної вени
 • C. Стиснення пахвової артерії
 • D. Стиснення підключичної артерії
 • E. Стиснення хребтової артерії
57.   У хворого, що тривалий час страждає на ревматизм, виявлений стеноз мітрального отвору, смерть настала від серцево-легеневої недостатності. Під час розтину виявлена бура індурація легень. При якому виді порушення кровообігу виникають подібні зміни в легенях?
 • A. Хронічна правошлуночкова недостатність
 • B. Гостра лівошлуночкова недостатність
 • C. Хронічна лівошлуночкова недостатність
 • D. Гостра правошлуночкова недостатність
 • E. Портальна гіпертензія
58.   Хворий 30-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на пронос та біль у животі протягом 5 днів, підвищення температури тіла до 37,50С з ознобами. Напередодні хворий був у лісі, де випив води з відкритого водоймища. Встановлено бактеріологічно підтверджений діагноз: амебна дизентерія. Вкажіть препарат вибору для лікування цього захворювання:
 • A. Метронідазол
 • B. Фталазол
 • C. Фуразолідон
 • D. Левоміцетин
 • E. Еметина гідрохлорид
59.   Серед студентів однієї групи присутні представники різних рас. Один з студентів має пряме чорне волосся та нависаючу шкірну складку верхньої повіки - епікантус. Представником якої раси, найвірогідніше, є цей студент?
 • A. Австралоїдна
 • B. Європеоїдна
 • C. Монголоїдна
 • D. Негроїдна
 • E. Ефіопська
60.   У хворого на гіпертонічну хворобу розвинулася гостра серцева недостатність. Який з наведених засобів найбільш доцільно використати в даному випадку?
 • A. Кофеїн
 • B. Кордіамін
 • C. Дігоксин
 • D. Корглікон
 • E. Кардіовален
61.   Під час морфологічного дослідження в гістопрепараті біопсійного матеріалу визначається судина неправильної форми, середня оболонка якої утворена пучками гладеньких міоцитів та прошарками сполучної тканини. Вкажіть вид цієї судини:
 • A. Лімфатична судина
 • B. Венула
 • C. Артерія м’язового типу
 • D. Вена м’язового типу
 • E. Артеріола
62.   Після крововиливу в мозок у пацієнта виникло значне погіршення смакової чутливості. Яка структура мозку найбільш вірогідно пошкоджена?
 • A. постцентральна звивина
 • B. мигдалик
 • C. гіпоталамус
 • D. чорна речовина
 • E. гіпокамп
63.   До хірургічного відділення лікарні надійшов хворий з підозрою на абсцес печінки. Хворий тривалий час знаходився у відрядженні в одній з африканських країн і неодноразово хворів на гострі шлунково-кишкові розлади. Яке протозойне захворювання може бути в хворого?
 • A. Токсоплазмоз
 • B. Лейшманіоз
 • C. Амебіаз
 • D. Малярія
 • E. Трипаносомоз
64.   В гістологічному препараті органу ротової порожнини видно, що передня поверхня вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, а задня поверхня - багаторядним війчастим епітелієм. Що це за орган?
 • A. Щока
 • B. Іуба
 • C. Тверде піднебіння
 • D. Ясна
 • E. М’яке піднебіння
65.   Хлопчик 12-ти років повернувся зі школи та почав скаржитися на головний біль, нудоту, озноб, періодичний біль у м’язах, втрату апетиту, кволість. Для якого періоду хвороби характерні такі симптоми?
 • A. Продромальний
 • B. Закінчення хвороби
 • C. Інкубаційний
 • D. Латентний
 • E. Розпал захворювання
66.   Хворому на туберкульоз в компле- ксній терапії призначено препарат - похідне гідразиду ізонікотинової кислоти. Визначить цей препарат:
 • A. Цефалоридін
 • B. Ізоніазид
 • C. Стрептоміцину сульфат
 • D. Канаміцин
 • E. Рифампіцин
67.   Хворому на тиреотоксикоз було призначено препарат, який пригнічує ферментні системи, що беруть участь у синтезі гормонів щитоподібної залози. Вкажіть цей препарат:
 • A. Дийодтирозин
 • B. Мерказоліл
 • C. Радіоактивний йод
 • D. Тиреоїдин
 • E. Калію йодид
68.   Хворий 43-х років чотири місяці тому переніс травматичну ампутацію лівої нижньої кінцівки. Зараз він скаржиться на відчуття наявності ампутованої кінцівки та постійний сильний, іноді нестерпний біль у ній. Який вид болю в хворого?
 • A. Рефлекторний
 • B. Таламічний
 • C. Невралгія
 • D. Фантомний
 • E. Каузалгія
69.   Після травматичного видалення зуба хворий скаржиться на тупий сильний біль у ясні без чіткої локалізації, підвищення температури тіла до 37,50С. Діагностований альвеоліт. Який вид болю в даного хворого?
 • A. Епікритичний
 • B. Протопатичний
 • C. Відображений
 • D. Фантомний
 • E. Вісцеральний
70.   На слизовій оболонці правого піднебінного мигдалика спостерігається безболісна виразка з гладеньким лакованим дном та рівними хрящоподібної консистенції краями. Мікроскопічно: запальний інфільтрат, що складається з лімфоцитів, плазмоцитів, невеликої кількості нейтрофілів та епітеліоїдних клітин та наявність ендо- та периваску-літу. Про яке захворювання йдеться?
 • A. Актиномікоз
 • B. Дифтерія зіву
 • C. Виразково-некротична ангіна Венса-на
 • D. Сифіліс
 • E. Туберкульоз
71.   У дитини 8-ми місяців виявлено неза-рощення піднебіння, цілий ряд дефектів з боку очей, мікроцефалія, порушення серцево-судинної системи. Цитогенети-чні дослідження виявили 47 хромосом з наявністю додаткової 13-ої хромосоми. Який діагноз можна встановити на підставі клінічних спостережень і цито-генетичних досліджень?
 • A. Синдром Едвардса
 • B. Синдром Клайнфельтера
 • C. Синдром Дауна
 • D. Синдром Патау
 • E. Синдром "котячого крику"
72.   Дитина 5-ти років страждає на деформацію шиї. При клінічному обстеженні виявлено такі симптоми: виражений нахил голови вліво, обличчя повернене праворуч, пасивні рухи голови в правий бік обмежені. Порушення розвитку якого м’яза мало місце при цій патології?
 • A. Довгий м’яз голови
 • B. Трапецієподібний
 • C. Ремінний м’яз голови
 • D. Груднино-під’язиковий
 • E. Груднино-ключично-соскоподібний
73.   У людини травматичне пошкодження великого грудного м’яза. До зменшення величини якого показника це призведе?
 • A. Функціональна залишкова ємність легенів
 • B. Залишковий об’єм
 • C. Резервний об’єм вдиху
 • D. Резервний об’єм видиху
 • E. Дихальний об’єм
74.   Чоловік 42-х років, що протягом 8-ми років страждав на хронічний гра-нулематозний періодонтит, хронічний гнійний остеомієліт нижньої щелепи, помер при явищах хронічної ниркової недостатності. Яке ускладнення гнійного остеомієліту розвинулося в нирках?
 • A. Амілоїдоз
 • B. Атрофія
 • C. Гіаліноз
 • D. Некроз епітелію звивистих канальців
 • E. Жирова дистрофія
75.   Відомі трисомна, транслокаційна та мозаїчна форми синдрому Дауна. За допомогою якого методу генетики людини можна диференціювати названі форми синдрому Дауна?
 • A. Генеалогічний
 • B. Популяційно-статистичний
 • C. Близнюковий
 • D. Цитогенетичний
 • E. Біохімічний
76.   Чоловік 28-ми років з різаною раною шкіри лобової ділянки був доставлений до лікарні. Для зупинки кровотечі перев’язана судина, яка кровопоста-чає цю ділянку. Яка судина була перев’язана?
 • A. A.dorsalis nasi
 • B. A.temporalis superf icialis
 • C. A.angularis
 • D. A.supraorbitalis
 • E. A.infraorbitalis
77.   Хворому із стрептококовою інфекцією ясен було призначено препарат, що містить у своїй структурі бета-лактамне кільце. Який препарат відноситься до цієї групи?
 • A. Еритроміцин
 • B. Левоміцетин
 • C. Рифампіцин
 • D. Бензилпеніцилін
 • E. Стрептоміцину сульфат
78.   На електронній мікрофотографії фрагменту нирки представлена прино-сна артеріола, в якій під ендотелієм видно великі клітини, що містять секре- торні гранули. Назвіть цей вид клітин:
 • A. Юкставаскулярні
 • B. Мезангіальні
 • C. Юкстагломерулярні
 • D. Інтерстиціальні
 • E. Іладеньком’язові
79.   У гістологічному препараті трубчастої кістки, на місці зламу виявлені ознаки регенераторного процесу (мозоля). Яка тканина формує цю структуру?
 • A. Пластинчаста кісткова
 • B. Епітеліальна
 • C. Пухка сполучна
 • D. Ретикулярна
 • E. Грубоволокниста кісткова
80.   Для серологічної діагностики поліомієліту досліджують парні сироватки хворого. Що слід використати як антиген в реакції нейтралізації цитопато-генної дії?
 • A. Антигени, інактивовані формаліном
 • B. Антигени-гемаглютиніни
 • C. Антигени з капсидних білків вірусу
 • D. Живі віруси трьох типів
 • E. Комплементзв’язуючі антигени вірусу
81.   Назвіть групу препаратів, що зменшують потребу міокарду в кисні, зменшують силу серцевих скорочень та гальмують ліполіз:
 • A. ^-адреноблокатори
 • B. Симпатолітики
 • C. Селективні ^-адреноміметики
 • D. а-адреноблокатори
 • E. а-адреноміметики
82.   При гістологічному дослідженні поперечного шліфу емалі виявлена лінійна посмугованість у вигляді концентричних кругів, яка направлена під кутом до дентиноемалевого з’єднання. Назвіть ці структури:
 • A. Лінії Ретціуса
 • B. Смуги Іунтера-Шрегера
 • C. Емалеві пластини
 • D. Емалеві пучки
 • E. Емалеві веретена
83.   Під час бігу на короткі дистанції у нетренованої людини виникає м’язова гіпоксія. До накопичення якого метаболіту в м’язах це призводить?
 • A. -
 • B. Ілюкозо-6-фосфат
 • C. Лактат
 • D. Оксалоацетат
 • E. Кетонові тіла
84.   У хворого спостерігається збільшення проникності стінок кровоносних судин із розвитком підвищеної кровоточивості ясен, виникнення дрібнокра-пчастих крововиливів на шкірі, випадіння зубів. Яким порушенням вітамінного обміну пояснюються ці симптоми?
 • A. Гіповітаміноз D
 • B. Гіпервітаміноз D
 • C. Гіповітаміноз A
 • D. Гіповітаміноз C
 • E. Гіпервітаміноз C
85.   Чоловік 30-ти років отримав опромінювання дозою біля 3 Гр. Яка зміна в крові буде через 8 годин після опромінювання?
 • A. Анемія
 • B. Лейкопенія
 • C. Гранулоцитопенія
 • D. Лімфопенія
 • E. Тромбоцитопенія
86.   Чоловік віком 55-ти років тривалий час хворів на хронічний гломерулонефрит. Помер при явищах хронічної ниркової недостатності. На поверхні епікарда та перикарда виявляються сірувато-білуваті ворсинчасті нашарування. Який патологічний процес мав місце в перикарді?
 • A. Проліферативне запалення
 • B. Артеріальне повнокров’я
 • C. Геморагічне запалення
 • D. Фібринозне запалення
 • E. Організація
87.   На ізольованому серці вивчалася швидкість проведення збудження в різних його ділянках. Де була виявлена найменша швидкість?
 • A. У міокарді шлуночків
 • B. У пучку Гіса
 • C. У міокарді передсердь
 • D. У атріовентрикулярному вузлі
 • E. У волокнах Пуркін’є
88.   У пацієнта, що страждає на хронічну ниркову недостатність, розвинувся остеопороз. Порушення синтезу в нирках якого регулятора мінерального обміну є основною причиною остеопо-розу?
 • A. Карбоксилювання глутамату
 • B. Гідроксилювання лізину
 • C. Гідроксилювання проліну
 • D. Утворення 1, 25(OH)2D3
 • E. Гідроксилювання кортизолу
89.   У чоловіка 35-ти років через 30 хвилин після автомобільної аварії виявлена масивна травма нижніх кінцівок без значної зовнішньої крововтрати. Постраждалий знаходиться в збудженому стані. Який компонент патогенезу травматичного шоку є в пацієнта провідним та потребує негайного коригування?
 • A. Порушення функції органів
 • B. Внутрішня плазмовтрата
 • C. Біль
 • D. Інтоксикація
 • E. Внутрішня крововтрата
90.   Пародонтит супроводжується активацією протеолізу в тканинах па-родонту. Підвищення якого компоненту ротової рідини свідчить про активацію протеолізу?
 • A. Органічні кислоти
 • B. Глюкоза
 • C. Біогенні аміни
 • D. Амінокислоти
 • E. Холестерол
91.   У хворого після простудного захворювання виникло порушення виділення сльози. Який вегетативний вузол найбільше при цьому постраждав?
 • A. Піднижньощелепний
 • B. Крилопіднебінний
 • C. Вушний
 • D. Під’язиковий
 • E. Війчастий
92.   В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризацію). Які іонні канали слід активувати для цього?
 • A. Натрієві
 • B. Калієві та натрієві
 • C. Калієві
 • D. Кальцієві
 • E. Натрієві та кальцієві
93.   На території певної місцевості була зареєстрована масова загибель гризунів. Виникло припущення, що причиною може бути збудник чуми. Яку серологічну реакцію слід використати для швидкого встановлення збудника цієї епізоотії?
 • A. Нейтралізації
 • B. Пасивної гемаглютинації
 • C. Преципітації
 • D. Аглютинації
 • E. Зв’язування комплементу
94.   У немовляти виявлено мікроцефалію. Лікарі вважають, що це пов’язано із застосуванням жінкою під час вагітності актиноміцину Д. На який зародковий листок подіяв цей тератоген?
 • A. Мезодерма
 • B. Ентодерма та мезодерма
 • C. Ентодерма
 • D. Ектодерма
 • E. Усі листки
95.   Під час розтину тіла дитини 9-ти років у слизовій оболонці прямої кишки виявлені численні неправильної форми дефекти різної глибини з нерівними краями, а також сіро-білі плівки, що щільно спаяні з підлеглими тканинами. Про яке захворювання слід думати?
 • A. Сальмонельоз
 • B. Черевний тиф
 • C. Холера
 • D. Амебіаз
 • E. Дизентерія
96.   На мікропрепараті шкіри пальця дитини спостерігаємо, що епідерміс має ознаки недостатнього розвитку. Який ембріональний листок був пошкодже- ний у процесі розвитку?
 • A. Мезенхiма
 • B. Ектодерма
 • C. Мезодерма
 • D. Ентодерма
 • E. Ектомезенхiма
97.   У відділенні щелепно-лицевої хірургії в хворого виникло гнійне ускладнення. Під час бактеріологічного дослідження матеріалу із рани виділено культуру, що утворювала пігмент синьо-зеленого кольору. Який мікроорганізм найвірогідніше є збудником інфекції?
 • A. Proteus vulgaris
 • B. Pseudomonas aeruginosa
 • C. Bacillus subtilis
 • D. Klebsiella pneumoniae
 • E. Staphylococcus epidermidis
98.   У хворого 27-ми років виявлено патологічні зміни печінки та головного мозку. У плазмі крові виявлено різке зниження, а в сечі підвищення вмісту міді. Поставлено діагноз - хвороба Вільсона. Активність якого ферменту в сироватці крові необхідно дослідити для підтвердження діагнозу?
 • A. Ксантиноксидаза
 • B. Карбоангідраза
 • C. Лейцинамінопептидаза
 • D. Церулоплазмін
 • E. Алкогольдегідрогеназа
99.   Людина знепритомніла у салоні автомобіля, де тривалий час очікувала приятеля при ввімкнєному двигуні. Яку сполуку гемоглобіну можна виявити у крові постраждалого?
 • A. Оксигемоглобін
 • B. Дезоксигемоглобін
 • C. Метгемоглобін
 • D. Карбоксигемоглобін
 • E. Карбгемоглобін
100.   Обстежено спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження. Виявлено порушення координації рухів при збереженні сили скорочення м’язів. Причиною цього може бути зменшення швидкості проведення збудження:
 • A. Через центральні синапси
 • B. Через нервово-м’язові синапси
 • C. Провідними шляхами
 • D. Аферентними нервами
 • E. Еферентними нервами
101.   У хворого на аденому клубочкової зони кори наднирників (хвороба Кон-на) спостерiгаються артерiальна гіпер-тєнзія, напади судом, поліурія. Що є головною ланкою в патогенезі цих порушень?
 • A. Гіперсекреція катехоламінів
 • B. Гіпосекреція глюкокортикоїдів
 • C. Гіперсекреція глюкокортикоїдів
 • D. Гіпосекреція альдостерону
 • E. Гіперсекреція альдостерону
102.   У водолаза, що тривалий час перебував на глибині 40 м, при декомпресії розвинулася кесонна хвороба. Основною патогенетичною ланкою стала емболія:
 • A. Парадоксальна
 • B. Газова
 • C. Жирова
 • D. Повітряна
 • E. Тканинна
103.   Хворий 35-ти років звернувся до приймального покою зі скаргами на біль та набряк у ділянці дна ротової порожнини. Після огляду діагностовано запальний процес у ділянці вивідної протоки піднижньощелепної слинної залози. Куди відкривається ця протока?
 • A. Foramen caecum linguae
 • B. Plica fimbriata
 • C. Recesus gingivalis
 • D. Vestibulum oris
 • E. Caruncula sublingualis
104.   Пацієнт скаржиться на швидку втомлюваність. Об’єктивно: у положенні стоячи з заплющеними очима похитується, втрачає рівновагу. Тонус скелетних м’язів знижений. Яка структура мозку найбільш вірогідно вражена у цієї людини?
 • A. Прецентральна звивина кори великих півкуль
 • B. Базальні ганглії
 • C. Гіпоталамус
 • D. Таламус
 • E. Мозочок
105.   Пацієнт скаржиться на часті кровотечі з ясен. При аналізі крові виявлено дефіцит II фактора зсідання крові (протромбіну). Яка фаза зсідання крові порушена у людини, перш за все?
 • A. Утворення тромбіну
 • B. Утворення протромбінази
 • C. Утворення фібрину
 • D. Фібриноліз
 • E. Ретракція згустку
106.   Постраждалий 45-ти років доставлений бригадою швидкої допомоги з тяжкою травмою черепа в стані шоку. Об’єктивно: непритомний, шкіра бліда, t° тіла - 35,00С, м’язовий тонус знижений, рефлекси відсутні, пульс частий та слабкий, АТ- 50/30 мм рт.ст. У якій клінічній стадії шоку знаходиться людина?
 • A. Збудження
 • B. Гальмування
 • C. Термінальна
 • D. Еректильна
 • E. Торпідна
107.   У хворого різко знизився вміст Ca2+ у крові. До збільшення секреції якого гормону це призведе?
 • A. Соматотропний
 • B. Паратгормон
 • C. Тирокальцитонін
 • D. Вазопресин
 • E. Альдостерон
108.   Під час патологоанатомічного дослідження тіла хлопчика 5-ти років, померлого від гострої легенево-серцевої недостатності, було знайдено: серозно-геморагічний трахеобронхіт з ділянками некрозу слизової оболонки, у легенях - множинні вогнища геморагічної пневмонії. Про яке захворювання йдеться?
 • A. Скарлатина
 • B. Крупозна пневмонія
 • C. Грип
 • D. Дифтерія
 • E. Кір
109.   У жінки 24-х років під час очікування на видалення зубу збільшився тонус симпатичного відділу автономної нервової системи. Що з наведеного буде спостерігатися у пацієнтки?
 • A. Підсилення секреції травних соків
 • B. Збільшення частоти серцевих скорочень
 • C. Звуження зіниць
 • D. Підсилення перистальтики
 • E. Звуження бронхів
110.   У альпініста при тривалому перебуванні в горах відбувається збільшення кількості еритроцитів з 5,0 • 1012/л до 6,0 • 1012/ л. Завдяки чому відбулася стимуляція еритропоезу?
 • A. Збільшення р О2 у венозній крові
 • B. Зменшення р О2 у венозній крові
 • C. Зменшення р О2 в артеріальній крові
 • D. Збільшення р О2 в артеріальній крові
 • E. Збільшення р О2 у клітинах
111.   У щура відтворено токсичний набряк легень за допомогою розчину хлориду амонію. Який провідний патогенетичний фактор цього набряку?
 • A. Підвищення венозного тиску
 • B. Зниження колоїдно-осмотичного тиску
 • C. Підвищення проникності капілярів
 • D. Розлади нервової та гуморальної регуляції
 • E. Посилення лімфовідтоку
112.   До інфекційної клініки надійшла дівчинка 7-ми років з високою температурою, скаргами на біль у горлі, загальну слабкість. Лікар запідозрив дифтерію. Що із перерахованого є вирішальним для підтвердження діагнозу після виділення чистої культури збудника?
 • A. Гемолітична здатність збудника
 • B. Проба на токсигенність
 • C. Фаголізабельність
 • D. Виявлення у збудника волютинових зерен
 • E. Проба на цистиназу
113.   У пацієнта 42-х років, що страждає на парадонтоз, у коронковій частині пульпи виявлені округлі звапновані утворення діаметром 2-3 мм. Назвіть ці структури:
 • A. Інтертубулярний дентин
 • B. Склерозований (прозорий) дентин
 • C. Дентиклі
 • D. Інтерглобулярні простори
 • E. Мертвий дентин
114.   Під час макроскопічного дослідження тканини легені виявлені ділянки підвищеної повітряності з наявністю дрібних пухирів, а гістологічно - стоншення та розрив альвеолярних перетинок з утворенням великих порожнин різної форми. Яке захворювання виявлене в легені?
 • A. Емфізема легень
 • B. Фі6розуючий альвеоліт
 • C. Бронхоектатична хвороба
 • D. Хронічний бронхіт
 • E. Кавернозний туберкульоз
115.   У пацієнта із виразки, яка роз- ташована на слизовій оболонці ротової порожнини, при забарвленні за Романовським-Гімза, виявлені тонкі спіралеподібної форми мікроорганізми блідо-рожевого кольору із 12-14 завитками та загостреними кінцями. Збуднику якого захворювання властиві такі ознаки?
 • A. Лептоспіроз
 • B. Кампілобактеріоз
 • C. Поворотний тиф
 • D. Сифіліс
 • E. Содоку
116.   Після обстеження хворого на реци-дивуючий афтозний стоматит з супутнім кандидозом лікар вирішив виключити ВШ-інфекцію. Яке дослідження допоможе прояснити ситуацію та встановити попередній діагноз?
 • A. Реакція гемаглютинації
 • B. Реакція преципітації у гелі
 • C. !муноферментний аналіз
 • D. Реакція гальмування гемаглютинації
 • E. Фазово-контрастна мікроскопія
117.   Спеціалісти-стоматологи є групою ризику щодо професійного зараження гепатитом В. Вкажіть ефективний засіб для специфічної активної профілактики цієї хвороби серед лікарів-стоматологів:
 • A. Надійна стерилізація медичного інструментарію
 • B. Введення специфічного імуноглобу-ліну
 • C. Вакцинація рекомбінантною вакциною
 • D. Введення інтерфероногенів
 • E. Виконання робіт в гумових рукавичках
118.   Через рік після субтотальної резекції шлунка з приводу виразки малої кривини виявлені зміни в крові - анемія, лейко- та тромбоцитопенія, КП-1,3, наявність мегалобластів та мегало-цитів. Дефіцит якого фактору обумовив розвиток цієї патології?
 • A. Хлороводнева кислота
 • B. Пепсин
 • C. Фактор Касла
 • D. Муцин
 • E. Гастрин
119.   У хворого внаслідок травми ушкоджені передні корінці спинного мозку. Вкажіть, які структури при цьому постраждали:
 • A. Аксони мотонейронів
 • B. Периферійні відростки нейронів спинномозкових вузлів
 • C. Аксони нейронів бокових рогів
 • D. Аксони мотонейронів та нейронів бокових рогів
 • E. Центральні відростки нейронів спинномозкових вузлів
120.   У жінки 46-ти років, що страждає на жовчнокам’яну хворобу, розвинулася жовтяниця. При цьому сеча стала темно-жовтого кольору, а кал - знебарвлений. Вкажіть, концентрація якої речовини у сироватці крові зросте в найбільшій мірі?
 • A. Уробіліноген
 • B. Білівердин
 • C. Вільний білірубін
 • D. Мезобілірубін
 • E. Кон’югований білірубін
121.   У хворого під час висування язика спостерігається відхилення його кінчика ліворуч. Рухова іннервація якого черепного нерва порушена в цьому випадку?
 • A. N.vagus dexter
 • B. N.trigeminus sinister
 • C. N.hypoglossus dexter
 • D. N.glossopharyngeus dexter
 • E. N.facialis sinister
122.   У вагітної жінки, яка вживала алкоголь, порушилася закладка ектодерми в ембріональний період. В яких похідних цього листка розвинулися вади?
 • A. Епітелій кишечнику
 • B. Печінка
 • C. Статеві залози
 • D. Нервова трубка
 • E. Нирки
123.   Собаці в експерименті подразнювали на шиї периферичний відрізок перерізаного блукаючого нерва. При цьому спостерігали таку зміну серцевої діяльності:
 • A. Збільшення сили скорочень
 • B. Збільшення швидкості проведення збудження по міокарду
 • C. Зменшення частоти скорочень
 • D. Збільшення збудливості міокарда
 • E. Збільшення частоти та сили скорочень
124.   У дитини 14-ти років, хворого на дифтерію, у період кризи, під час різкого падіння температури на фоні тахікардії, АТ- 70/50 мм рт.ст. До якої форми порушення судинного тонусу відноситься дане явище?
 • A. Вегето-судинна дистонія
 • B. Гіпотонічна хвороба
 • C. -
 • D. Гостра гіпотензія
 • E. Хронічна гіпотензія
125.   При дефіциті якого вітаміну спостерігається одночасне порушення репродуктивної функції та дистрофія скелетної мускулатури?
 • A. Вітамін K
 • B. Вітамін B1
 • C. Вітамін E
 • D. Вітамін D
 • E. Вітамін A
126.   У хворої дитини в крові встановлено гіперліпопротеїнемію, що передалася у спадок. Генетичний дефект синтезу якого ферменту обумовлює це явище?
 • A. Протеїназа
 • B. Фенілаланінгідроксилаза
 • C. Глікозидаза
 • D. Гемсинтетаза
 • E. Ліпопротеїнліпаза
127.   У боксера, що отримав удар у ділянку скронево-нижньощелепного суглоба, відбувся травматичний вивих нижньої щелепи. Зміщення яких суглобових поверхонь вийде за межі фізіологічної норми?
 • A. Голівка нижньої щелепи та підни-жньощелепна ямка
 • B. Шийка нижньої щелепи та підни-жньощелепна ямка
 • C. Вінцєвий відросток та піднижньоще-лепна ямка
 • D. Голівка нижньої щелепи та нижньощелепна ямка
 • E. Вінцевий відросток та крилоподібна ямка
128.   Хворому 60-ти років важко формувати та рухати харчову грудку, це порушує процес їжі. При цьому язик нерухомий, мова стала неможливою. Який нерв при цьому пошкоджено?
 • A. XI
 • B. VII
 • C. V
 • D. XII
 • E. IX
129.   У хворого 69-ти років при гнійній інфекції носової порожнини виник абсцес лобової частки мозку. Через яке анатомічне утворення поширилася інфекція?
 • A. Foramen sphenopalatinum
 • B. Foramen rotundum
 • C. Foramen ethmoidalae posterior
 • D. Foramen ovale
 • E. Foraminae cribrosae
130.   У хворого відзначається різка болючість шкіри в ділянці обличчя. Який нерв уражено?
 • A. Лицевий
 • B. Окоруховий
 • C. Язикоглотковий
 • D. Трійчастий
 • E. Блукаючий
131.   В стінці фолікулів та у міжфоліку-лярних прошарках сполучної тканини щитоподібної залози розміщуються великі ендокриноцити, секреторні гранули яких осміо- і аргірофільні. Назвіть ці клітини:
 • A. Паратироцити
 • B. Тироцити
 • C. Кальцитоніноцити
 • D. Пінеалоцити
 • E. Пітуїцити
132.   Хворому на стоматит призначили препарат з групи сульфаніламідів. Який механізм його антибактеріальної дії?
 • A. Конкурентний антагонізм з ПАБК
 • B. Коагуляція білка
 • C. Зменшення проникності мембран
 • D. Порушення синтезу білків клітинної стінки
 • E. Пригнічення сульфгідрильних груп тіолових ферментів
133.   У дитини після перенесеного кору, при огляді в м’яких тканинах щік та промежини виявлено нечітко відмежовані, набряклі, червоно-чорного кольору ділянки, які злегка флуктують. Яке ускладнення розвинулося у дитини?
 • A. Трофічна виразка
 • B. Пролежень
 • C. Суха гангрена
 • D. Газова гангрена
 • E. Волога гангрена
134.   У хворого в крові підвищений вміст сечової кислоти, що клінічно проявляється больовим синдромом внаслідок відкладення уратів у суглобах. У результаті якого процесу утворюється ця кислота?
 • A. Реутилізація пуринових основ
 • B. Розпад піримідинових нуклеотидів
 • C. Катаболізм гему
 • D. Розщеплення білків
 • E. Розпад пуринових нуклеотидів
135.   Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устій сечоводів сеча не надходить. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено під час операції?
 • A. V esica urinaria
 • B. Ren
 • C. Pelvis renalis
 • D. Ureter
 • E. Uretra
136.   До лікарні госпіталізовано жінку в важкому стані з діагнозом геморагічний інсульт у ділянці лобної частки правої півкулі головного мозку. Утттко-дження якої артерії, найбільш вірогідно, призвело до цього стану?
 • A. A.cerebri anterior
 • B. A.communicans anterior
 • C. A.cerebri posterior
 • D. A.cerebri media
 • E. A .communicans posterior
137.   У біоптаті дужок м’якого піднебіння, взятого з приводу підозри на пухлину (макроскопічно визначалася виразка з щільним дном), виявлений некроз слизової оболонки з інфільтрацією підслизового шару лімфоцитами, епіте-ліоїдними клітинами, плазматичними клітинами, поодинокими нейтрофілами. Звертає увагу наявність вираженого ендо- та периваскуліту. Для якого захворювання властиві зазначені зміни?
 • A. Виразково-некротичний стоматит Венсана
 • B. Афтозний стоматит
 • C. Виразковий стоматит
 • D. Дифтерія зіва
 • E. Первинний сифіліс
138.   Хворому з інфарктом міокарда була проведена нейролептаналгезія. Який препарат з групи наркотичних анальгетиків найчастіше застосовується спільно з дроперидолом?
 • A. Морфін
 • B. Омнопон
 • C. Промедол
 • D. Пентазоцин
 • E. Фентаніл
139.   Хворий взимку впав у ополонку, замерз на вітрі, захворів. Температура тіла піднялася до 39, 70С та коливалася від 39,00С до 39,80С. Назвіть тип температурної кривої в хворого:
 • A. Febris hectica
 • B. Febris recurrens
 • C. Febris continua
 • D. Febris remittens
 • E. Febris intermittens
140.   Хворий був доставлений до лікарні зі скаргами на головний біль, підвищену температуру, часті випорожнення, біль у животі з тенезмами. Лікар встановив клінічний діагноз дизентерія та направив досліджуваний матеріал (випорожнення) до баклабораторії. Яким методом діагностики лікар-лаборант має підтвердити або відхилити клінічний діагноз?
 • A. Серологічний
 • B. Біологічний
 • C. Бактеріологічний
 • D. Бактеріоскопічний
 • E. Алергічний
141.   Досліджується гістологічний препарат слинних залоз, в якому окрім білкових та змішаних кінцевих відділів визначаються слизові. Яка слинна залоза досліджується?
 • A. Щічна
 • B. Іубна
 • C. Привушна
 • D. Під’язикова
 • E. Підщелепна
142.   Хвора 38-ми років померла під час нападу бронхіальної астми, який не вдавалося купірувати. Під час гістологічного дослідження у просвіті бронхів виявлені накопичення слизу, у стінці бронхів багато тучних клітин (лабро-цитів), багато з них у стані дегрануля-ції, а також багато еозинофілів. Який патогенез цих змін у бронхах?
 • A. Клітинно обумовлений цитоліз
 • B. Атопія, анафілаксія
 • C. Цитотоксична, цитолітична дія антитіл
 • D. Гранулематоз
 • E. !мунокомплексний механізм
143.   Під час ефірного наркозу в хворого виникла виражена брадикардія з погрозою зупинки серця. Який із перелічених препаратів треба застосувати для прискорення серцевих скорочень в умовах наркозу, що повинен продовжуватися?
 • A. Атропін
 • B. Адреналін
 • C. Камфора
 • D. Ізадрін
 • E. Кофеїн
144.   У хворого на хронічний гломерулонефрит порушується інкреторна функція нирок. До дефіциту яких формених елементів крові це призведе?
 • A. Тромбоцити
 • B. Еритроцити
 • C. Лейкоцити та тромбоцити
 • D. Лейкоцити
 • E. Еритроцити та лейкоцити
145.   Гістологічно в усіх шарах апендикса знайдені поліморфноядерні лейкоцити в значній кількості, повнокров’я, стази. Якому захворюванню притаманна така картина?
 • A. Гангренозний апендицит
 • B. Поверхневий апендицит
 • C. Флегмонозний апендицит
 • D. Простий апендицит
 • E. Хронічний апендицит
146.   Відомо, що інформацію про послідовність амінокислот у молекулі білка записано у вигляді послідовності чотирьох видів нуклеотидів у молекулі ДНК, причому різні амінокислоти кодуються різною кількістю триплетів -від одного до шести. Як називається така особливість генетичного коду?
 • A. Виродженість
 • B. Універсальність
 • C. Триплетність
 • D. Неперекривність
 • E. Специфічність
147.   У хворого запалення середнього вуха (отит). При цьому він скаржиться на розлад відчуття смаку в передній частині язика. Який з нервів ушкоджено?
 • A. N.glossopharyngeus
 • B. N.vestibulo — cochlearis
 • C. N.vagus
 • D. N.trigeminus
 • E. N.facialis
148.   У тварини штучно спровокували карієс. Який компенсаторний механізм є найважливішим при розвитку цього захворювання?
 • A. Гіперфункція паращитоподібних залоз
 • B. Новоутворення емалі
 • C. Гіпотрофія слинних залоз
 • D. Пригнічення фагоцитозу
 • E. Утворення одонтобластами вторинного дентину
149.   У хворого камінь загальної жовчної протоки перекрив надходження жовчі до кишечнику. Порушення якого з процесів, перш за все, при цьому спостерігається?
 • A. Перетравлення жирів
 • B. Перетравлення вуглеводів
 • C. Всмоктування вуглеводів
 • D. Всмоктування білків
 • E. Перетравлення білків
150.   В результаті травми голови у чоловіка 32-х років ушкодженні ампули півколових каналів. Сприйняття яких подразнень буде порушено внаслідок цього?
 • A. Вібрація та гравітація
 • B. Вібрація
 • C. Кутове прискорення
 • D. Гравітація
 • E. Лінійне прискорення
151.   У дитини спостерігається порушення процесів окостеніння та "крапчастість емалі". Обмін якого мікроелементу при цьому порушений?
 • A. Фтор
 • B. Залізо
 • C. Мідь
 • D. Цинк
 • E. Хром
152.   У хворого 30-ти років, який потрапив до клініки з діагнозом гострий гломерулонефрит, спостерігається проте-їнурія. Яке порушення спричинило це явище?
 • A. Підвищення проникності ниркового фільтра
 • B. Затримка виведення продуктів азотистого обміну
 • C. Зменшення кількості функціонуючих нефронів
 • D. Зниження онкотичного тиску плазми крові
 • E. Підвищення гідростатичного тиску крові у капілярах
153.   У хворої 57-ми років з’явилися маткові кровотечі, що виникають періодично. З діагностичною метою проведено вишкрібання матки. В отриманому матеріалі серед елементів крові спостерігаються залозисті комплекси різних розмірів та форми, утворені атиповими клітинами з гіперхромними ядрами з численними мітозами (у тому числі патологічними). Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Фіброміома матки
 • B. Ендометрит
 • C. Залозиста гіперплазія ендометрію
 • D. Аденокарцинома
 • E. Хоріонепітеліома
154.   Після травми ока виникло нагноєння м’яких тканин орбіти. Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитися у середню черепну ямку?
 • A. Через нижню очноямкову щілину
 • B. Через верхню очноямкову щілину
 • C. Через задній решітчастий отвір
 • D. Через вилично-очноямковий отвір
 • E. Через передній решітчастий отвір
155.   У цитоплазмі міоцитів розчинена велика кількість метаболітів окиснен-ня глюкози. Назвіть один з них, що безпосередньо перетворюється на лактат:
 • A. Фруктозо-6-фосфат
 • B. Гліцерофосфат
 • C. Піруват
 • D. Ілюкозо-6-фосфат
 • E. Оксалоацетат
156.   Під час мікроскопії клітин серцевого м’яза людини знайдеш органели овальної форми, оболонка яких утворена двома мембранами: зовнішня - гладенька, а внутрішня утворює кристи. Біохімічно встановлена наявність ферменту АТФ-синтетази. Які органели досліджувалися?
 • A. Центросоми
 • B. Ендоплазматичний ретикулюм
 • C. Рибосоми
 • D. Мітохондрії
 • E. Лізосоми
157.   Хвору 58-ми років готували до операції холецистектомії. В комплекс засобів премедикації наркозу було введено бензогексоній. Яка роль цього фарма-копрепарату в наркозі?
 • A. Розслаблення гладенької мускулатури
 • B. Функціональна блокада вісцеральних рефлексів
 • C. Розслаблення скелетної мускулатури
 • D. Підсилення ретроградної амнезії
 • E. Редукція фази збудження
158.   У хворого з клінічними ознаками первинного імунодефіциту виявлено порушення функції антигенпрезентації імунокомпетентним клітинам. Дефект структур яких клітин є можливим?
 • A. 0-лімфоцити
 • B. Т-лімфоцити
 • C. Макрофаги, моноцити
 • D. Фібробласти
 • E. В-лімфоцити
159.   57-ми річна хвора на гіпертонію звернулася до лікаря з скаргою на біль великого пальця руки. При огляді лікар констатував зниження пульсації, блідість шкіри та зниження температури у цій ділянці. Яка з артерій верхньої кінцівки найвірогідніше ушкоджена?
 • A. A.digitalis propria
 • B. A.ulnaris
 • C. A.perforans
 • D. A.princeps pollicis
 • E. A.digitalis communis
160.   Під час обстеження дитини 7-ми років виявлено наступні ознаки: низький зріст, широке округле обличчя, близько розміщені очі із вузькими очними щілинами, напіввідкритий рот. Діагностовано також ваду серця. Ці клінічні ознаки найбільш характерні для хвороби Дауна. Вкажіть причину даної патології:
 • A. Нерозходження статевих хромосом
 • B. Трисомія за Х-хромосомою
 • C. Часткова моносомія
 • D. Трисомія 13-ої хромосоми
 • E. Трисомія 21-ої хромосоми
161.   У хворого виявлено гіперкаліємію та гіпонатріємію. Знижена секреція якого гормону може спричинити такі зміни?
 • A. Кортизол
 • B. Альдостерон
 • C. Натрійуретичний
 • D. Паратгормон
 • E. Вазопресин
162.   Хворий скаржиться на головний біль, утруднене дихання. Рентген підтвердив діагноз - фронтит. В якому носовому ході при огляді порожнини носа можуть спостерігатися гнійні виділення?
 • A. Середній
 • B. Загальний
 • C. Над верхньою носовою раковиною
 • D. Верхній
 • E. Нижній
163.   Процес імплантації відбувається в два етапи: адгезія та інвазія. Морфологічним проявом процесу адгезії бластоцисти є:
 • A. Формування лакун
 • B. Руйнування епітелію ендометрію
 • C. Руйнування судин ендометрію
 • D. Руйнування сполучної тканини ендо-метрію
 • E. Прикріплення бластоцисти до ендо-метрію
164.   При отруєнні ціанідами настає миттєва смерть. В чому полягає механізм дії ціанідів на молекулярному рівні?
 • A. Зв’язують субстрати ЦТК
 • B. Інгібують цитохромоксидазу
 • C. Інактивують кисень
 • D. Інгібують цитохром В
 • E. Блокують сукцинатдегідрогеназу
165.   Який препарат, що має протиглисну дію, застосовують для стимуляції імунної системи організму при хронічному генералізованому пародонтиті?
 • A. Хлоксил
 • B. Левамізол
 • C. Пірантел
 • D. Піперидину адипінат
 • E. Насіння гарбуза
166.   У немовляти на 6-й день життя в сечі виявлено надлишок фенілпірувату та фенілацетату. Обмін якої амінокислоти порушено в організмі дитини?
 • A. Аргінін
 • B. Метіонін
 • C. Фенілаланін
 • D. Триптофан
 • E. Гістидин
167.   У чоловіка 60-ти років крововилив у головний мозок спричинив тривалий сон. Пошкодження якої структури найвірогідніше призвело до цього стану?
 • A. Чорна субстанція
 • B. Ретикулярна формація
 • C. Чотиригорбикова структура
 • D. Гіпокамп
 • E. Кора великих півкуль
168.   У хворого діагностована алкапто-нурія. Вкажіть фермент, дефект якого є причиною цієї патології:
 • A. Ілутаматдегідрогеназа
 • B. Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • C. Фенілаланінгідроксилаза
 • D. дОФА-декарбоксилаза
 • E. Піруватдегідрогеназа
169.   На розтині в хворого в черевній порожнині виявлено близько 2,0 л. гнійної рідини. Очеревина тьмяна, з сіруватим відтінком, на серозній оболонці кишок сіруватого кольору нашарування, що легко знімаються. Найвірогідніше це:
 • A. Туберкульозний перитоніт
 • B. -
 • C. Фібринозно-гнійний перитоніт
 • D. Серозний перитоніт
 • E. Геморагічний перитоніт
170.   До приймального відділення надійшов хворий у непритомному стані. Об’єктивно: шкіра холодна, зіниці звужені, дихання з утрудненням, відзначається періодичність за типом Чейн-Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Чим відбулося отруєння?
 • A. Наркотичні аналгетики
 • B. М-холіноблокатори
 • C. -
 • D. Транквілізатори
 • E. Ненаркотичні аналгетики
171.   Під час ендоскопії шлунка взято бі- оптат слизової оболонки. Його гістологічне дослідження виявило: слизова оболонка збережена, стовщена, набрякла, гіперемована, з дрібнокрапельни-ми крововиливами, щільно вкрита слизом. Визначити форму гострого гастриту:
 • A. Гнійний
 • B. Ерозивний
 • C. Фібринозний
 • D. Катаральний
 • E. Некротичний
172.   У дитини 12-ти років, що лікувалася в інфекційному відділенні з приводу грипу, на 5-ту добу захворювання з’явилися сильний головний біль, нудота, запаморочення, менінгеальні знаки. Смерть настала через добу від наростаючого набряку мозку. Під час розтину черепу м’які мозкові оболонки набряклі, повнокровні, дифузно просякнуті рідиною яскраво-червоного кольору. Звивини та борозни згладжені. Про яке ускладнення грипу слід думати?
 • A. Гнійний лептоменінгіт
 • B. Венозна гіперемія оболонок мозку
 • C. Серозний менінгіт
 • D. Геморагічний менінгіт
 • E. Крововилив у мозок
173.   У хворого в результаті неповноцінного харчування з’явилися діарея, деменція та дерматит. Нестачею якого вітаміну викликаний цей стан?
 • A. Вітамін Б2
 • B. Вітамін Б12
 • C. Вітамін PP
 • D. Вітамін C
 • E. Вітамін Бі
174.   Під час морфологічного дослідження дна каріозної порожнини зуба чітко диференціюються три зони: розм’якшеного дентину, прозорого дентину, замісного дентину. Вкажіть, для якої стадії карієсу характерні ці зміни?
 • A. Поверхневий карієс
 • B. Хронічний карієс
 • C. Глибокий карієс
 • D. Середній карієс
 • E. Стадія плями
175.   Під час огляду дитини, що не отримувала протягом зими свіжих овочів та фруктів, виявлені множинні підшкірні крововиливи, запалення ясен, каріозні порожнини в зубах. Комбінацію яких вітамінів слід призначити дитині?
 • A. Фолієва кислота та кобаламін
 • B. Аскорбінова кислота та рутин
 • C. Кальциферол та аскорбінова кислота
 • D. Рибофлавін та нікотинамід
 • E. Тіамін та піридоксин
176.   Продукуючи ряд гормонів, плацента відіграє роль тимчасової ендокринної залози. Якій гормон може бути визначений у крові жінки вже на третю-четверту добу після початку імплантації, що використовується в медичній практиці для раннього діагностування вагітності?
 • A. Вазопресин
 • B. Соматостатин
 • C. Прогестерон
 • D. Хоріонічний гонадотропін
 • E. Окситоцин
177.   У дитини 10-ти років поставлено пробу Манту (з туберкуліном). Через 48 годин на місці введення туберкуліну з’явилася папула розміром до 8 мм у діаметрі. Який тип реакції гіперчутливості виник після введення туберкуліну?
 • A. Реакція типа сироваткової хвороби
 • B. Реакщя гіперчутливості II типа
 • C. Атопічна реакщя
 • D. Реакція гіперчутливості IV типа
 • E. Реакція типа феномен Артюса
178.   У студента під час складання іспиту сохне в роті. Причиною цього є реалізація таких рефлексів:
 • A. Умовних парасимпатичних
 • B. Безумовних парасимпатичних
 • C. Умовних та безумовних симпатичних
 • D. Безумовних симпатичних та парасимпатичних
 • E. Умовних симпатичних
179.   У дитини має місце порушення формування емалі та дентину через знижений вміст іонів кальцію в крові. Дефіцит якого гормону може викликати такі зміни?
 • A. Трийодтиронін
 • B. Соматотропний гормон
 • C. Паратгормон
 • D. Тироксин
 • E. Тиреокальцитонін
180.   У кроля через місяць після хірургічного звуження ниркової артерії зареєстровано суттєве підвищення системного артеріального тиску. Який з наведених механізмів регуляції спричинив зміну тиску у тварини?
 • A. Вазопресин
 • B. Серотонін
 • C. Ангіотензин-II
 • D. Адреналін
 • E. Норадреналін
181.   В ендокринологічному відділенні з діагнозом цукровий діабет лікується жінка 42-х років зі скаргами на спрагу, підвищений апетит. Які патологічні компоненти виявлені при лабораторному дослідженні сечі пацієнтки?
 • A. Кров
 • B. Білок, креатин
 • C. Білок, амінокислоти
 • D. Білірубін, уробілін
 • E. Глюкоза, кетонові тіла
182.   Дитина пошкодила бокову поверхню язика. Які сосочки язика при цьому пошкоджені найвірогідніше?
 • A. Конічні
 • B. Жолобуваті
 • C. Листоподібні
 • D. Грибоподібні
 • E. Ниткоподібні
183.   У людини вимірюють енерговитра-ти натщесерце, лежачи, в умовах фізичного та психічного спокою, при температурі комфорту. В який час енерго-витрати будуть найменшими?
 • A. 3-4 години ранку
 • B. 14 -16 годин дня
 • C. 17 - 18 годин вечора
 • D. 10-12 годин дня
 • E. 7-8 годин ранку
184.   При огляді хворого 32-х років відзначається диспропорційний ріст скелету, збільшення надбрівних дуг, носа, губ, язика, щелепних кісток, стоп. Функція якої залози порушена?
 • A. Надниркова
 • B. Епіфіз
 • C. Гіпофіз
 • D. Підшлункова
 • E. Щитоподібна
185.   Для вирішення питання ретроспективної діагностики перенесеної бактеріальної дизентерії було призначене серологічне дослідження сироватки крові з метою встановлення титру антитіл до шигел. Яку з перерахованих реакцій доцільно використати для цього?
 • A. Бактеріолізу
 • B. Зв’язування комплементу
 • C. Пасивної гемаглютинації
 • D. Гемолізу
 • E. Преципітації
186.   У хворого 19-ти років виявлена хронічна набута гемолітична анемія. Що є провідним патогенетичним механізмом розвитку цієї патології?
 • A. Гіпоосмолярність плазми
 • B. Токсичний гемоліз
 • C. Внутрішньоклітинний гемоліз
 • D. Аутоімунний гемоліз
 • E. Осмотичний гемоліз
187.   У хворого на жовтяницю у крові підвищений вміст прямого білірубіну, жовчних кислот, у сечі відсутній стер-кобіліноген. При якому виді жовтяниці можлива наявність цих ознак?
 • A. Печінкова
 • B. Паренхіматозна
 • C. Механічна
 • D. Гемолітична
 • E. Надпечінкова
188.   На ринку батько купив свинину. Якою хворобою можуть заразитися члени сім’ї, якщо це м’ясо не пройшло ветеринарний контроль?
 • A. Фасціольоз
 • B. Теніаринхоз
 • C. Гіменолепідоз
 • D. Ехінококоз
 • E. Теніоз
189.   Багато видів патології (запалення, набряк легень, шок різного походження) супроводжуються підвищенням проникності судин. Яку з перелічених речовин можна використовувати для протидії цьому при будь-якому з названих видів патології?
 • A. Ацетилсаліцилова кислота
 • B. Преднізолон
 • C. Індометацин
 • D. Беклометазон
 • E. Димедрол
190.   У чоловіка 47-ми років за медичними показаннями була видалена одна із слинних залоз, після чого різко зменшилася активність амілази у слині. Яка залоза була видалена?
 • A. Ясенева
 • B. Підщелепна
 • C. Привушна
 • D. Під’язикова.
 • E. Щічна
191.   На електронній мікрофотографії представлена клітина, в якій відсутні ядерця та ядерна оболонка. Хромосоми вільно розміщені, центріоли мігрують до полюсів. У якій фазі клітинного циклу знаходиться клітина?
 • A. !нтерфаза
 • B. Анафаза
 • C. Профаза
 • D. Телофаза
 • E. Метафаза
192.   Бактеріологічне дослідження гнійних виділень з уретри з’ясувало присутність бактерій, які за Грамом фарбувалися негативно, нагадували кавові зернини, розкладали глюкозу та мальтозу до кислоти. Розташовувалися в лейкоцитах. До збудників якої хвороби їх віднести?
 • A. Гонорея
 • B. Меліоїдоз
 • C. М ’який шанкр
 • D. Сифіліс
 • E. Венеричний лімфогранулематоз
193.   При медичному огляді юнаків у деяких під пахвами були виявлені комахи розміром 1,0-1,5 мм сірого кольору, з коротким широким тілом, що вкрито волосками. Які комахи були виявлені?
 • A. Лобкова воша
 • B. Головна воша
 • C. Блоха
 • D. Коростяний кліщ
 • E. Постільна блошиця
194.   У дитини 2-х років кишечний дисбактеріоз, на фоні якого виник геморагічний синдром. Найбільш вірогідною причиною геморагій у цієї дитини є:
 • A. Нестача вітаміну К
 • B. Гіпокальціємія
 • C. Гіповітаміноз РР
 • D. Дефіцит фібриногену
 • E. Активація тромбопластину тканин
195.   Після перенесеного хімічного опіку стравоходу відбулося локальне його звуження внаслідок утворення рубця. Які клітини пухкої сполучної тканини беруть участь в утворенні рубців?
 • A. Юні малоспеціалізовані фібробласти
 • B. Зрілі спеціалізовані фібробласти
 • C. Фіброкласти
 • D. Міофібробласти
 • E. Фіброцити
196.   Хворому була проведена операція з приводу поранення в живіт із застосуванням тубокурарину. В кінці операції, коли дихання відновилося, хворому ввели гентаміцин. Несподівано настали зупинка дихання та довгочасне розслаблення скелетних м’язів. Який ефект лежить в основі цього явища?
 • A. Сенсибілізація
 • B. Кумуляція
 • C. Антагонізм
 • D. Звикання
 • E. Потенціювання
197.   До стаціонару надійшов хворий з діагнозом виразкова хвороба 12-палої кишки у фазі загострення. Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної та кислотоутворю- ючої функції шлунка. Оберіть препарат, який знизить секреторну функцію залоз шлунка за рахунок блокади H2-рецепторів:
 • A. Екстракт красавки сухий
 • B. Ранітидин
 • C. Платифілін
 • D. Атропін
 • E. Метацин
198.   Хворому при вилученні стороннього тіла з ока необхідно провести місцеву анестезію лідокаїном. Який механізм дії цього препарату?
 • A. Знижує вихід нейромедіаторів
 • B. Порушує проходження Na+ крізь мембрану
 • C. Пригнічує активність цитохромокси-даз
 • D. Блокує проходження оксиду азоту
 • E. Знижує активність дегідрогеназ
199.   У хворого утруднене щільне змикання щелеп під час жування. Відзначається часткова атрофія жувальних м’язів, що розташовані нижче виличної дуги. Гілки якого нерва іннервують вказані м’язи?
 • A. Nn.alveolares superiores
 • B. N.infraorbitalis
 • C. N.mandibularis
 • D. N.alveolaris inferior
 • E. N.maxillaris
200.   У хворого відмічені такі зміни: порушення зору в сутінках, підсихання кон’юнктиви та рогової оболонки. Такі порушення можуть бути при нестачі віта- міну:
 • A. Вітамін B12
 • B. Вітамін C
 • C. Вітамін A
 • D. Вітамін B
 • E. Вітамін D
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 5 користувачів, 24 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 37.35ms.