Буклет 2007 року

1.   Через рік після субтотальної резекції шлунка з приводу виразки малої кривини виявлені зміни в крові - анемія, лейко- та тромбоцитопенія, КП-1,3, наявність мегалобластів та мегало-цитів. Дефіцит якого фактору обумовив розвиток цієї патології?
 • A. Пепсин
 • B. Муцин
 • C. Фактор Касла
 • D. Гастрин
 • E. Хлороводнева кислота
2.   У хворого діагностована алкапто-нурія. Вкажіть фермент, дефект якого є причиною цієї патології:
 • A. Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • B. дОФА-декарбоксилаза
 • C. Піруватдегідрогеназа
 • D. Фенілаланінгідроксилаза
 • E. Ілутаматдегідрогеназа
3.   У хворого 28-ми років діагностовано гострий запальний процес слизової оболонки нососльозової протоки. З анамнезу відомо, що після перенесеного грипу протягом 10-ти днів були виділення із носа. З якого відділу носової порожнини інфекція могла потрапити до нососльозової протоки?
 • A. Верхній носовий хід
 • B. Лобова пазуха
 • C. Середній носовий хід
 • D. Нижній носовий хід
 • E. Присінок носа
4.   Хворий 24-х років звернувся до лікаря зі скаргою на біль під нижньою щелепою з правого боку. Хірург-стоматолог виявив камінь у піднижньо-щелепній залозі. Видаляючи його, він запобігав кровотечі з артерії:
 • A. A.alveolaris inferior
 • B. A.lingualis
 • C. A.facialis
 • D. A.submentalis
 • E. A.labialis inferior
5.   При дії на організм несприятливих факторів у тимусі має місце перебудова органу, що супроводжується масовою загибеллю тимоцитів, виселенням їх у периферійні органи, проліферація епітеліоретикулоцитів. Як зветься таке явище?
 • A. Акцидентальна інволюція тимуса
 • B. Вікова інволюція тимуса
 • C. Атрофія тимуса
 • D. Дистрофія тимуса
 • E. Гіпотрофія тимуса
6.   Під час розтину тіла дитини 9-ти років у слизовій оболонці прямої кишки виявлені численні неправильної форми дефекти різної глибини з нерівними краями, а також сіро-білі плівки, що щільно спаяні з підлеглими тканинами. Про яке захворювання слід думати?
 • A. Черевний тиф
 • B. Холера
 • C. Дизентерія
 • D. Амебіаз
 • E. Сальмонельоз
7.   Хвора 38-ми років померла під час нападу бронхіальної астми, який не вдавалося купірувати. Під час гістологічного дослідження у просвіті бронхів виявлені накопичення слизу, у стінці бронхів багато тучних клітин (лабро-цитів), багато з них у стані дегрануля-ції, а також багато еозинофілів. Який патогенез цих змін у бронхах?
 • A. Гранулематоз
 • B. Атопія, анафілаксія
 • C. !мунокомплексний механізм
 • D. Цитотоксична, цитолітична дія антитіл
 • E. Клітинно обумовлений цитоліз
8.   Хворому була проведена операція з приводу поранення в живіт із застосуванням тубокурарину. В кінці операції, коли дихання відновилося, хворому ввели гентаміцин. Несподівано настали зупинка дихання та довгочасне розслаблення скелетних м’язів. Який ефект лежить в основі цього явища?
 • A. Сенсибілізація
 • B. Звикання
 • C. Кумуляція
 • D. Антагонізм
 • E. Потенціювання
9.   При обстеженні хворого, який зазнав дії іонізуючого випромінювання, виявлено пошкодження білої пульпи селезінки. Які клітини білої пульпи зазнають патологічних змін?
 • A. Базофільні лейкоцити
 • B. Тканинні базофіли
 • C. Лімфоцити
 • D. Нейтрофільні лейкоцити
 • E. Моноцити
10.   Під час морфологічного дослідження в гістопрепараті біопсійного матеріалу визначається судина неправильної форми, середня оболонка якої утворена пучками гладеньких міоцитів та прошарками сполучної тканини. Вкажіть вид цієї судини:
 • A. Вена м’язового типу
 • B. Лімфатична судина
 • C. Венула
 • D. Артеріола
 • E. Артерія м’язового типу
11.   Дитина 3-х років надійшла до клініки з діагнозом отит. Є вірогідність поширення гною із барабанної порожнини. Куди може потрапити гній?
 • A. В соскоподібну печеру
 • B. В слухову трубу
 • C. В зовнішній слуховий прохід
 • D. В задню черепну ямку
 • E. У внутрішнє вухо
12.   Хворому із стрептококовою інфекцією ясен було призначено препарат, що містить у своїй структурі бета-лактамне кільце. Який препарат відноситься до цієї групи?
 • A. Стрептоміцину сульфат
 • B. Еритроміцин
 • C. Рифампіцин
 • D. Бензилпеніцилін
 • E. Левоміцетин
13.   Для вирішення питання ретроспективної діагностики перенесеної бактеріальної дизентерії було призначене серологічне дослідження сироватки крові з метою встановлення титру антитіл до шигел. Яку з перерахованих реакцій доцільно використати для цього?
 • A. Преципітації
 • B. Зв’язування комплементу
 • C. Гемолізу
 • D. Бактеріолізу
 • E. Пасивної гемаглютинації
14.   Після травми ока виникло нагноєння м’яких тканин орбіти. Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитися у середню черепну ямку?
 • A. Через передній решітчастий отвір
 • B. Через вилично-очноямковий отвір
 • C. Через задній решітчастий отвір
 • D. Через нижню очноямкову щілину
 • E. Через верхню очноямкову щілину
15.   У хворого різко знизився вміст Ca2+ у крові. До збільшення секреції якого гормону це призведе?
 • A. Соматотропний
 • B. Вазопресин
 • C. Альдостерон
 • D. Тирокальцитонін
 • E. Паратгормон
16.   Після травматичного видалення зуба хворий скаржиться на тупий сильний біль у ясні без чіткої локалізації, підвищення температури тіла до 37,50С. Діагностований альвеоліт. Який вид болю в даного хворого?
 • A. Фантомний
 • B. Протопатичний
 • C. Епікритичний
 • D. Вісцеральний
 • E. Відображений
17.   Дуже крупні зуби - ознака, зчеплена з Y-хромосомою. У матері зуби нормальної величини, а у її сина - дуже крупні. Вірогідність наявності дуже крупних зубів у батька складає:
 • A. 75%
 • B. 50%
 • C. 25%
 • D. 12,5%
 • E. 100%
18.   У хворого 19-ти років виявлена хронічна набута гемолітична анемія. Що є провідним патогенетичним механізмом розвитку цієї патології?
 • A. Гіпоосмолярність плазми
 • B. Внутрішньоклітинний гемоліз
 • C. Аутоімунний гемоліз
 • D. Токсичний гемоліз
 • E. Осмотичний гемоліз
19.   У хворого після простудного захворювання виникло порушення виділення сльози. Який вегетативний вузол найбільше при цьому постраждав?
 • A. Під’язиковий
 • B. Крилопіднебінний
 • C. Війчастий
 • D. Вушний
 • E. Піднижньощелепний
20.   Серед студентів однієї групи присутні представники різних рас. Один з студентів має пряме чорне волосся та нависаючу шкірну складку верхньої повіки - епікантус. Представником якої раси, найвірогідніше, є цей студент?
 • A. Австралоїдна
 • B. Монголоїдна
 • C. Ефіопська
 • D. Європеоїдна
 • E. Негроїдна
21.   У людини суттєво порушено перетравлення білків, жирів та вуглеводів. Знижена секреція якого травного соку, найвірогідніше, є причиною цього?
 • A. Слина
 • B. Шлунковий
 • C. Кишковий
 • D. Підшлунковий
 • E. Жовч
22.   Під час виконання вагосимпати-чної блокади за Вишневським вводять розчин новокаїну по задньому краю груднино-ключично-соскоподібного м’яза вище місця перетинання її з зовнішньою яремною веною. У межах якого трикутника шиї виконують блокаду?
 • A. Піднижньощелепний
 • B. Лопатково-трапецієподібний
 • C. Сонний
 • D. Трикутник Пирогова
 • E. Ключично-лопатковий
23.   Чоловік 28-ми років з різаною раною шкіри лобової ділянки був доставлений до лікарні. Для зупинки кровотечі перев’язана судина, яка кровопоста-чає цю ділянку. Яка судина була перев’язана?
 • A. A.angularis
 • B. A.temporalis superf icialis
 • C. A.infraorbitalis
 • D. A.dorsalis nasi
 • E. A.supraorbitalis
24.   У померлої з атеросклерозом судин головного мозку на автопсії в лівій півкулі головного мозку виявлено вогнище, яке представлене в’ялою, безструктурною сірувато-жовтуватою тканиною з нечіткими краями. Про наявність якого патологічного процесу йдеться?
 • A. Мультифокальний ріст пухлини з кістозним перетворенням
 • B. Стареча енцефалопатія
 • C. Ішемічний інсульт
 • D. Безліч вогнищ свіжих та старих крововиливів у мозок
 • E. Вогнищевий енцефаліт
25.   Під час розтину померлого, що страждав на гіпертонічну хворобу, у речовині головного мозку виявлена порожнина, стінки якої мають іржавий колір. Що передувало виникненню даних змін?
 • A. Гематома
 • B. Немічний інфаркт
 • C. Плазморагії
 • D. Абсцес
 • E. Діапедезні крововиливи
26.   У хворого, що страждає на цингу, порушено процеси утворення сполучної тканини, що призводить до розхитування та випадіння зубів. Порушення активності якого ферменту викликає ці симптоми?
 • A. Еластаза
 • B. Ілікозилтрансфераза
 • C. Проколагенпептидаза N-кінцевого пептиду
 • D. Лізилгідроксилаза
 • E. Проколагенпептидаза С-кінцевого пептиду
27.   У дитини встановлена гостра ниркова недостатність. Якими біохімічними показниками слини це можна підтвердити?
 • A. Зниження лужної фосфатази
 • B. Зменшення рівня фосфату
 • C. Збільшення альфа-амілази
 • D. Збільшення імуноглобуліну А
 • E. Підвищення рівня залишкового азоту
28.   В результаті травми голови у чоловіка 32-х років ушкодженні ампули півколових каналів. Сприйняття яких подразнень буде порушено внаслідок цього?
 • A. Вібрація
 • B. Гравітація
 • C. Лінійне прискорення
 • D. Вібрація та гравітація
 • E. Кутове прискорення
29.   Обстежено спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження. Виявлено порушення координації рухів при збереженні сили скорочення м’язів. Причиною цього може бути зменшення швидкості проведення збудження:
 • A. Через нервово-м’язові синапси
 • B. Через центральні синапси
 • C. Аферентними нервами
 • D. Провідними шляхами
 • E. Еферентними нервами
30.   Під час гістологічного дослідження легень померлого від серцевої недостатності, виявлені вогнища запалення з заповненням альвеол рідиною, забарвленою в блідо-рожевий колір, місцями з наявністю тонких рожевих ниток, які утворюють дрібнопетлисту сітку з невеликою кількістю лімфоцитів. Який характер ексудату в легенях?
 • A. Серозно-фібринозний
 • B. Фібринозний
 • C. Гнійний
 • D. Геморагічний
 • E. Серозний
31.   Хвору 58-ми років готували до операції холецистектомії. В комплекс засобів премедикації наркозу було введено бензогексоній. Яка роль цього фарма-копрепарату в наркозі?
 • A. Розслаблення скелетної мускулатури
 • B. Редукція фази збудження
 • C. Функціональна блокада вісцеральних рефлексів
 • D. Розслаблення гладенької мускулатури
 • E. Підсилення ретроградної амнезії
32.   Під час ефірного наркозу в хворого виникла виражена брадикардія з погрозою зупинки серця. Який із перелічених препаратів треба застосувати для прискорення серцевих скорочень в умовах наркозу, що повинен продовжуватися?
 • A. Адреналін
 • B. Ізадрін
 • C. Камфора
 • D. Атропін
 • E. Кофеїн
33.   Для дезінфекції неметалічного інструментарію у хірургічному відділенні використали розчин формальдегіду. До якої групи за хімічною будовою відноситься даний антисептичний препарат?
 • A. Іалогенвмісні сполуки
 • B. Засоби аліфатичного ряду
 • C. Детергенти
 • D. Засоби ароматичного ряду
 • E. Спирти
34.   У постраждалого в дорожній пригоді лікар виявив перелом лівої ключиці та порушення кровообігу в кінцівці (немає пульсації променевої артерії). Яка з причин порушення кровообігу в кінцівці найбільш вірогідна?
 • A. Стиснення підключичної вени
 • B. Стиснення хребтової артерії
 • C. Стиснення пахвової артерії
 • D. Стиснення пахвової вени
 • E. Стиснення підключичної артерії
35.   У хворого на первинний нефроти-чний синдром встановлений вміст загального білку крові 40 г/л. Яка причина обумовила гіпопротеїнемію?
 • A. Підвищений протеоліз
 • B. Протеїнурія
 • C. Зниження синтезу білку в печінці
 • D. Вихід білку з судин у тканини
 • E. Порушення всмоктування білку в кишечнику
36.   Досліджується гістологічний препарат слинних залоз, в якому окрім білкових та змішаних кінцевих відділів визначаються слизові. Яка слинна залоза досліджується?
 • A. Іубна
 • B. Привушна
 • C. Під’язикова
 • D. Підщелепна
 • E. Щічна
37.   Хворий 30-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на пронос та біль у животі протягом 5 днів, підвищення температури тіла до 37,50С з ознобами. Напередодні хворий був у лісі, де випив води з відкритого водоймища. Встановлено бактеріологічно підтверджений діагноз: амебна дизентерія. Вкажіть препарат вибору для лікування цього захворювання:
 • A. Метронідазол
 • B. Еметина гідрохлорид
 • C. Фталазол
 • D. Фуразолідон
 • E. Левоміцетин
38.   На слизовій оболонці правого піднебінного мигдалика спостерігається безболісна виразка з гладеньким лакованим дном та рівними хрящоподібної консистенції краями. Мікроскопічно: запальний інфільтрат, що складається з лімфоцитів, плазмоцитів, невеликої кількості нейтрофілів та епітеліоїдних клітин та наявність ендо- та периваску-літу. Про яке захворювання йдеться?
 • A. Виразково-некротична ангіна Венса-на
 • B. Актиномікоз
 • C. Сифіліс
 • D. Туберкульоз
 • E. Дифтерія зіву
39.   Відомі трисомна, транслокаційна та мозаїчна форми синдрому Дауна. За допомогою якого методу генетики людини можна диференціювати названі форми синдрому Дауна?
 • A. Близнюковий
 • B. Біохімічний
 • C. Генеалогічний
 • D. Популяційно-статистичний
 • E. Цитогенетичний
40.   У хворого на пневмосклероз розвинулася легенева гіпєртєнзія та пра-вошлуночкова серцева недостатність з асцитом та набряками. Який основний патогенетичний механізм розвитку набряків у цього хворого?
 • A. Зменшення осмотичного тиску крові
 • B. Збільшення проникності стінок судин
 • C. Збільшення онкотичного тиску міжклітинної рідини
 • D. Зменшення онкотичного тиску крові
 • E. Збільшення гідростатичного тиску крові у венах
41.   Хворий 35-ти років звернувся до приймального покою зі скаргами на біль та набряк у ділянці дна ротової порожнини. Після огляду діагностовано запальний процес у ділянці вивідної протоки піднижньощелепної слинної залози. Куди відкривається ця протока?
 • A. Recesus gingivalis
 • B. Foramen caecum linguae
 • C. Vestibulum oris
 • D. Plica fimbriata
 • E. Caruncula sublingualis
42.   Хворому з інфарктом міокарда була проведена нейролептаналгезія. Який препарат з групи наркотичних анальгетиків найчастіше застосовується спільно з дроперидолом?
 • A. Промедол
 • B. Омнопон
 • C. Морфін
 • D. Фентаніл
 • E. Пентазоцин
43.   У людини травматичне пошкодження великого грудного м’яза. До зменшення величини якого показника це призведе?
 • A. Залишковий об’єм
 • B. Дихальний об’єм
 • C. Резервний об’єм вдиху
 • D. Резервний об’єм видиху
 • E. Функціональна залишкова ємність легенів
44.   Хворому 60-ти років важко формувати та рухати харчову грудку, це порушує процес їжі. При цьому язик нерухомий, мова стала неможливою. Який нерв при цьому пошкоджено?
 • A. XII
 • B. V
 • C. XI
 • D. IX
 • E. VII
45.   У хворого, що тривалий час страждає на ревматизм, виявлений стеноз мітрального отвору, смерть настала від серцево-легеневої недостатності. Під час розтину виявлена бура індурація легень. При якому виді порушення кровообігу виникають подібні зміни в легенях?
 • A. Портальна гіпертензія
 • B. Гостра лівошлуночкова недостатність
 • C. Хронічна правошлуночкова недостатність
 • D. Гостра правошлуночкова недостатність
 • E. Хронічна лівошлуночкова недостатність
46.   У хворого на гіпертонічну хворобу розвинулася гостра серцева недостатність. Який з наведених засобів найбільш доцільно використати в даному випадку?
 • A. Корглікон
 • B. Дігоксин
 • C. Кофеїн
 • D. Кардіовален
 • E. Кордіамін
47.   Під час огляду дитини, що не отримувала протягом зими свіжих овочів та фруктів, виявлені множинні підшкірні крововиливи, запалення ясен, каріозні порожнини в зубах. Комбінацію яких вітамінів слід призначити дитині?
 • A. Кальциферол та аскорбінова кислота
 • B. Аскорбінова кислота та рутин
 • C. Рибофлавін та нікотинамід
 • D. Фолієва кислота та кобаламін
 • E. Тіамін та піридоксин
48.   Для серологічної діагностики поліомієліту досліджують парні сироватки хворого. Що слід використати як антиген в реакції нейтралізації цитопато-генної дії?
 • A. Живі віруси трьох типів
 • B. Антигени з капсидних білків вірусу
 • C. Антигени, інактивовані формаліном
 • D. Антигени-гемаглютиніни
 • E. Комплементзв’язуючі антигени вірусу
49.   Під час огляду дитини у віці 11-ти місяців педіатр виявив викривлення кісток нижніх кінцівок та затримку мінералізації кісток черепа. Нестача якого вітаміну призводить до цієї патології?
 • A. Пантотенова кислота
 • B. Біофлавоноїди
 • C. Рибофлавін
 • D. Тіамін
 • E. Холекальциферол
50.   У кроля через місяць після хірургічного звуження ниркової артерії зареєстровано суттєве підвищення системного артеріального тиску. Який з наведених механізмів регуляції спричинив зміну тиску у тварини?
 • A. Адреналін
 • B. Норадреналін
 • C. Серотонін
 • D. Ангіотензин-II
 • E. Вазопресин
51.   При багатьох інфекційних хворобах у крові хворого можна виявити антигени збудника. Яку реакцію слід застосувати, враховуючи, що рівень ан-тигенемії низький?
 • A. Імуноелектрофорез
 • B. Твердофазний !ФА
 • C. Реакція непрямої гемаглютинації
 • D. Реакція латекс-аглютинації
 • E. Реакція аглютинації
52.   Під час дослідження коронарних артерій виявлені атеросклеротичні бляшки з кальцинозом, що закривають просвіт на 1/3. У м’язі дрібні множинні білуваті прошарки сполучної тканини. Який процес виявлено в міокарді?
 • A. Післяінфарктний кардіосклероз
 • B. Дифузний кардіосклероз
 • C. Інфаркт міокарда
 • D. Міокардит
 • E. Тигрове серце
53.   У хворого на хронічний мієлолейкоз виявлено ознаки анемії - зменшення кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну, оксифільні та поліхромато-фільні нормоцити, мікроцити. Який патогенетичний механізм є провідним у розвитку цієї анемії?
 • A. Заміщення еритроцитарного ростка
 • B. Внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів
 • C. Зменшення синтезу еритропоетину
 • D. Хронічна крововтрата
 • E. Дефіцит вітаміну В12
54.   Спеціалісти-стоматологи є групою ризику щодо професійного зараження гепатитом В. Вкажіть ефективний засіб для специфічної активної профілактики цієї хвороби серед лікарів-стоматологів:
 • A. Надійна стерилізація медичного інструментарію
 • B. Введення специфічного імуноглобу-ліну
 • C. Виконання робіт в гумових рукавичках
 • D. Вакцинація рекомбінантною вакциною
 • E. Введення інтерфероногенів
55.   Під час макроскопічного дослідження тканини легені виявлені ділянки підвищеної повітряності з наявністю дрібних пухирів, а гістологічно - стоншення та розрив альвеолярних перетинок з утворенням великих порожнин різної форми. Яке захворювання виявлене в легені?
 • A. Бронхоектатична хвороба
 • B. Кавернозний туберкульоз
 • C. Хронічний бронхіт
 • D. Емфізема легень
 • E. Фі6розуючий альвеоліт
56.   У цитоплазмі міоцитів розчинена велика кількість метаболітів окиснен-ня глюкози. Назвіть один з них, що безпосередньо перетворюється на лактат:
 • A. Ілюкозо-6-фосфат
 • B. Гліцерофосфат
 • C. Оксалоацетат
 • D. Піруват
 • E. Фруктозо-6-фосфат
57.   Продукуючи ряд гормонів, плацента відіграє роль тимчасової ендокринної залози. Якій гормон може бути визначений у крові жінки вже на третю-четверту добу після початку імплантації, що використовується в медичній практиці для раннього діагностування вагітності?
 • A. Вазопресин
 • B. Соматостатин
 • C. Прогестерон
 • D. Хоріонічний гонадотропін
 • E. Окситоцин
58.   Собаці в експерименті подразнювали на шиї периферичний відрізок перерізаного блукаючого нерва. При цьому спостерігали таку зміну серцевої діяльності:
 • A. Збільшення збудливості міокарда
 • B. Збільшення швидкості проведення збудження по міокарду
 • C. Збільшення частоти та сили скорочень
 • D. Зменшення частоти скорочень
 • E. Збільшення сили скорочень
59.   У хворого з клінічними ознаками первинного імунодефіциту виявлено порушення функції антигенпрезентації імунокомпетентним клітинам. Дефект структур яких клітин є можливим?
 • A. В-лімфоцити
 • B. Макрофаги, моноцити
 • C. Фібробласти
 • D. Т-лімфоцити
 • E. 0-лімфоцити
60.   Пацієнт скаржиться на часті кровотечі з ясен. При аналізі крові виявлено дефіцит II фактора зсідання крові (протромбіну). Яка фаза зсідання крові порушена у людини, перш за все?
 • A. Фібриноліз
 • B. Утворення протромбінази
 • C. Утворення фібрину
 • D. Утворення тромбіну
 • E. Ретракція згустку
61.   У хворого виявлено гіперкаліємію та гіпонатріємію. Знижена секреція якого гормону може спричинити такі зміни?
 • A. Кортизол
 • B. Паратгормон
 • C. Альдостерон
 • D. Натрійуретичний
 • E. Вазопресин
62.   У боксера, що отримав удар у ділянку скронево-нижньощелепного суглоба, відбувся травматичний вивих нижньої щелепи. Зміщення яких суглобових поверхонь вийде за межі фізіологічної норми?
 • A. Шийка нижньої щелепи та підни-жньощелепна ямка
 • B. Голівка нижньої щелепи та нижньощелепна ямка
 • C. Голівка нижньої щелепи та підни-жньощелепна ямка
 • D. Вінцевий відросток та крилоподібна ямка
 • E. Вінцєвий відросток та піднижньоще-лепна ямка
63.   Чоловік 42-х років, що протягом 8-ми років страждав на хронічний гра-нулематозний періодонтит, хронічний гнійний остеомієліт нижньої щелепи, помер при явищах хронічної ниркової недостатності. Яке ускладнення гнійного остеомієліту розвинулося в нирках?
 • A. Амілоїдоз
 • B. Гіаліноз
 • C. Некроз епітелію звивистих канальців
 • D. Жирова дистрофія
 • E. Атрофія
64.   Після перенесеного хімічного опіку стравоходу відбулося локальне його звуження внаслідок утворення рубця. Які клітини пухкої сполучної тканини беруть участь в утворенні рубців?
 • A. Міофібробласти
 • B. Фіброкласти
 • C. Зрілі спеціалізовані фібробласти
 • D. Фіброцити
 • E. Юні малоспеціалізовані фібробласти
65.   Під час підходу до щитоподібної залози з поперечного (коміроподібно-го) доступу розтинається клітковинний надгруднинний простір. Пошкодження якого анатомічного утворення, що знаходиться в даному просторі, є небезпечним?
 • A. Внутрішня яремна вена
 • B. Венозна яремна дуга
 • C. Підключична артерія
 • D. Лімфатичні вузли
 • E. Сонна артерія
66.   В сироватці крові під час постановки імуноферментної реакції був визначений HBs-антиген. При якому захворюванні зустрічається даний антиген?
 • A. СНЩ
 • B. Сифіліс
 • C. Вірусний гепатит В
 • D. Вірусний гепатит А
 • E. Туберкульоз
67.   У хворого на цукровий діабет після ін’єкції інсуліну настала втрата свідомості, судоми. Який результат дав біохімічний аналіз крові на вміст глюкози?
 • A. 10 ммоль/л
 • B. 5,5 ммоль/л
 • C. 3,3 ммоль/л
 • D. 8,0 ммоль/л
 • E. 2,5 ммоль/л
68.   Хворій 39-ти років для зняття гіпертонічної кризи ввели розчин пента-міну. Який механізм дії препарату?
 • A. Стимуляція Н-холінорецепторів
 • B. Пригнічення Н-холінорецепторів
 • C. Стимуляція M-, Н-холінорецепторів
 • D. Пригнічення М-холінорецепторів
 • E. Стимуляція M-холінорецепторів
69.   У жінки після пологів зменшилася маса тіла на 20 кг, випадають зуби та волосся, спостерігається атрофія м’язів (гіпофізарна кахексія). З порушенням синтезу якого гормону гіпофіза це пов’язано?
 • A. Тиреотропний
 • B. Кортикотропний
 • C. Пролактин
 • D. Соматотропний
 • E. Гонадотропний
70.   До хірургічного відділення лікарні надійшов хворий з підозрою на абсцес печінки. Хворий тривалий час знаходився у відрядженні в одній з африканських країн і неодноразово хворів на гострі шлунково-кишкові розлади. Яке протозойне захворювання може бути в хворого?
 • A. Токсоплазмоз
 • B. Малярія
 • C. Лейшманіоз
 • D. Амебіаз
 • E. Трипаносомоз
71.   На ринку батько купив свинину. Якою хворобою можуть заразитися члени сім’ї, якщо це м’ясо не пройшло ветеринарний контроль?
 • A. Фасціольоз
 • B. Теніаринхоз
 • C. Ехінококоз
 • D. Гіменолепідоз
 • E. Теніоз
72.   До стаціонару надійшов хворий з діагнозом виразкова хвороба 12-палої кишки у фазі загострення. Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної та кислотоутворю- ючої функції шлунка. Оберіть препарат, який знизить секреторну функцію залоз шлунка за рахунок блокади H2-рецепторів:
 • A. Метацин
 • B. Атропін
 • C. Ранітидин
 • D. Платифілін
 • E. Екстракт красавки сухий
73.   Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устій сечоводів сеча не надходить. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено під час операції?
 • A. Ureter
 • B. Uretra
 • C. Pelvis renalis
 • D. V esica urinaria
 • E. Ren
74.   Пародонтит супроводжується активацією протеолізу в тканинах па-родонту. Підвищення якого компоненту ротової рідини свідчить про активацію протеолізу?
 • A. Біогенні аміни
 • B. Глюкоза
 • C. Амінокислоти
 • D. Холестерол
 • E. Органічні кислоти
75.   Хворому при різкому підвищенні артеріального тиску призначений кло-фелін парентерально. Який його механізм дії?
 • A. Стимулює центральні імідазолові1-рецептори
 • B. Стимулює центральні а2- адренорецептори
 • C. Блокує Н-холінорецептори гангліїв
 • D. Блокує аі та а2-адренорецептори
 • E. Блокує а1-адренорецептори
76.   Кролів годували їжею з додаванням холестерину. Через 5 місяців виявлені атеросклеротичні зміни в аорті. Назвіть головну причину атерогенезу в даному випадку:
 • A. Екзогенна гіперхолестеринемія
 • B. Ендогенна гіперхолестеринемія
 • C. Переїдання
 • D. Гіподинамія
 • E. -
77.   При огляді школярів першого класу стоматолог виявив, що у одної дитини зуби жовто-коричньового кольору, два з них надщерблені. До цього школяра лікували з приводу пневмонії "якимись таблетками". Який препарат міг так негативно вплинути на зуби?
 • A. Доксициклін
 • B. Ампіцилін
 • C. Бісептол
 • D. Оксацилін
 • E. Еритроміцин
78.   Багато видів патології (запалення, набряк легень, шок різного походження) супроводжуються підвищенням проникності судин. Яку з перелічених речовин можна використовувати для протидії цьому при будь-якому з названих видів патології?
 • A. Беклометазон
 • B. Ацетилсаліцилова кислота
 • C. Димедрол
 • D. Преднізолон
 • E. Індометацин
79.   У немовляти виявлено мікроцефалію. Лікарі вважають, що це пов’язано із застосуванням жінкою під час вагітності актиноміцину Д. На який зародковий листок подіяв цей тератоген?
 • A. Усі листки
 • B. Ентодерма
 • C. Ентодерма та мезодерма
 • D. Ектодерма
 • E. Мезодерма
80.   Під час бігу на короткі дистанції у нетренованої людини виникає м’язова гіпоксія. До накопичення якого метаболіту в м’язах це призводить?
 • A. -
 • B. Лактат
 • C. Кетонові тіла
 • D. Ілюкозо-6-фосфат
 • E. Оксалоацетат
81.   Хворий скаржиться на головний біль, утруднене дихання. Рентген підтвердив діагноз - фронтит. В якому носовому ході при огляді порожнини носа можуть спостерігатися гнійні виділення?
 • A. Нижній
 • B. Верхній
 • C. Загальний
 • D. Середній
 • E. Над верхньою носовою раковиною
82.   Під час мікроскопії клітин серцевого м’яза людини знайдеш органели овальної форми, оболонка яких утворена двома мембранами: зовнішня - гладенька, а внутрішня утворює кристи. Біохімічно встановлена наявність ферменту АТФ-синтетази. Які органели досліджувалися?
 • A. Мітохондрії
 • B. Центросоми
 • C. Рибосоми
 • D. Лізосоми
 • E. Ендоплазматичний ретикулюм
83.   В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризацію). Які іонні канали слід активувати для цього?
 • A. Кальцієві
 • B. Натрієві та кальцієві
 • C. Калієві та натрієві
 • D. Калієві
 • E. Натрієві
84.   У відділенні щелепно-лицевої хірургії в хворого виникло гнійне ускладнення. Під час бактеріологічного дослідження матеріалу із рани виділено культуру, що утворювала пігмент синьо-зеленого кольору. Який мікроорганізм найвірогідніше є збудником інфекції?
 • A. Bacillus subtilis
 • B. Proteus vulgaris
 • C. Klebsiella pneumoniae
 • D. Pseudomonas aeruginosa
 • E. Staphylococcus epidermidis
85.   У хворого під час висування язика спостерігається відхилення його кінчика ліворуч. Рухова іннервація якого черепного нерва порушена в цьому випадку?
 • A. N.glossopharyngeus dexter
 • B. N.vagus dexter
 • C. N.hypoglossus dexter
 • D. N.trigeminus sinister
 • E. N.facialis sinister
86.   У хворого на аденому клубочкової зони кори наднирників (хвороба Кон-на) спостерiгаються артерiальна гіпер-тєнзія, напади судом, поліурія. Що є головною ланкою в патогенезі цих порушень?
 • A. Гіперсекреція альдостерону
 • B. Гіпосекреція альдостерону
 • C. Гіперсекреція катехоламінів
 • D. Гіперсекреція глюкокортикоїдів
 • E. Гіпосекреція глюкокортикоїдів
87.   Хворий взимку впав у ополонку, замерз на вітрі, захворів. Температура тіла піднялася до 39, 70С та коливалася від 39,00С до 39,80С. Назвіть тип температурної кривої в хворого:
 • A. Febris recurrens
 • B. Febris continua
 • C. Febris hectica
 • D. Febris remittens
 • E. Febris intermittens
88.   Пацієнт скаржиться на швидку втомлюваність. Об’єктивно: у положенні стоячи з заплющеними очима похитується, втрачає рівновагу. Тонус скелетних м’язів знижений. Яка структура мозку найбільш вірогідно вражена у цієї людини?
 • A. Гіпоталамус
 • B. Прецентральна звивина кори великих півкуль
 • C. Базальні ганглії
 • D. Мозочок
 • E. Таламус
89.   При травмі потиличної ділянки визначається тріщина в ділянці поперечного синуса. Яка частина потиличної кістки пошкоджена?
 • A. Основна
 • B. Ліва бокова
 • C. Виросток
 • D. Луска
 • E. Права бокова
90.   Хворому на туберкульоз в компле- ксній терапії призначено препарат - похідне гідразиду ізонікотинової кислоти. Визначить цей препарат:
 • A. Канаміцин
 • B. Стрептоміцину сульфат
 • C. Цефалоридін
 • D. Ізоніазид
 • E. Рифампіцин
91.   Пацієнтці з високим ступенем ожиріння в якості харчової добавки рекомендований карнітин для покращення "спалювання"жиру. Яку безпосередню участь бере карнітин у процесі оки-снення жирів?
 • A. Бере участь у одній з реакцій бета-окиснення ВЖК
 • B. Активація ВЖК
 • C. Транспорт ВЖК з цитозолю до мітохондрій
 • D. Активація внутрішньоклітинного ліполізу
 • E. Транспорт ВЖК з жирових депо до тканин
92.   У хворого внаслідок травми ушкоджені передні корінці спинного мозку. Вкажіть, які структури при цьому постраждали:
 • A. Аксони нейронів бокових рогів
 • B. Периферійні відростки нейронів спинномозкових вузлів
 • C. Центральні відростки нейронів спинномозкових вузлів
 • D. Аксони мотонейронів та нейронів бокових рогів
 • E. Аксони мотонейронів
93.   При гістологічному дослідженні поперечного шліфу емалі виявлена лінійна посмугованість у вигляді концентричних кругів, яка направлена під кутом до дентиноемалевого з’єднання. Назвіть ці структури:
 • A. Смуги Іунтера-Шрегера
 • B. Емалеві пучки
 • C. Емалеві веретена
 • D. Емалеві пластини
 • E. Лінії Ретціуса
94.   Дитина пошкодила бокову поверхню язика. Які сосочки язика при цьому пошкоджені найвірогідніше?
 • A. Жолобуваті
 • B. Конічні
 • C. Листоподібні
 • D. Ниткоподібні
 • E. Грибоподібні
95.   Хлопчик 12-ти років повернувся зі школи та почав скаржитися на головний біль, нудоту, озноб, періодичний біль у м’язах, втрату апетиту, кволість. Для якого періоду хвороби характерні такі симптоми?
 • A. Закінчення хвороби
 • B. Продромальний
 • C. Інкубаційний
 • D. Розпал захворювання
 • E. Латентний
96.   Під час гістологічного дослідження щитоподібної залози померлого від серцевої недостатності при явищах гіпотиреозу виявлено дифузну інфільтрацію залози лімфоцитами та плазмо-цитами, з утворенням лімфоїдних фолікулів, атрофію паренхіми і розростання сполучної тканини. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Аутоімунний тиреоїдит Хашімото
 • B. -
 • C. Гнійний тиреоїдит
 • D. Зоб тиреотоксичний
 • E. Аденома щитоподібної залози
97.   В ендокринологічному відділенні з діагнозом цукровий діабет лікується жінка 42-х років зі скаргами на спрагу, підвищений апетит. Які патологічні компоненти виявлені при лабораторному дослідженні сечі пацієнтки?
 • A. Білок, амінокислоти
 • B. Глюкоза, кетонові тіла
 • C. Білірубін, уробілін
 • D. Кров
 • E. Білок, креатин
98.   У генетичній лабораторії під час роботи з молекулами ДНК білих щурів лінії Вістар замінили один нуклеотид на інший. При цьому отримали заміну лише однієї амінокислоти у пептиді. Такий результат буде наслідком наступної мутації:
 • A. Транслокація
 • B. Делеція
 • C. Дуплікація
 • D. Зміщення рамки зчитування
 • E. Трансверсія
99.   До приймального відділення надійшов хворий у непритомному стані. Об’єктивно: шкіра холодна, зіниці звужені, дихання з утрудненням, відзначається періодичність за типом Чейн-Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Чим відбулося отруєння?
 • A. -
 • B. Ненаркотичні аналгетики
 • C. М-холіноблокатори
 • D. Наркотичні аналгетики
 • E. Транквілізатори
100.   Який препарат, що має протиглисну дію, застосовують для стимуляції імунної системи організму при хронічному генералізованому пародонтиті?
 • A. Піперидину адипінат
 • B. Насіння гарбуза
 • C. Хлоксил
 • D. Левамізол
 • E. Пірантел
101.   У пацієнта виявлено гіпокальціє-мію. Дефіцит якого гормону може бути причиною цього?
 • A. Паратгормон
 • B. Кортиколі6єрин
 • C. Тирокальцитонін
 • D. Кортикотропін
 • E. Альдостерон
102.   Після крововиливу в мозок у пацієнта виникло значне погіршення смакової чутливості. Яка структура мозку найбільш вірогідно пошкоджена?
 • A. гіпоталамус
 • B. мигдалик
 • C. постцентральна звивина
 • D. чорна речовина
 • E. гіпокамп
103.   Експериментатор хоче виробити у собаки слиновидільний умовний рефлекс. Що з наведеного доцільно використати як умовний подразник?
 • A. Сухарі
 • B. М’ясо
 • C. Звук помірної гучності
 • D. Дуже гучний звук
 • E. Електричний струм
104.   У експериментальних щурів, що тривалий час отримували лише вуглеводну їжу, спостерігалося накопичення води в тканинах. Який патогенетичний механізм є головним у розвитку набряку в даному випадку?
 • A. Гіперосмолярний
 • B. Лімфогенний
 • C. Гіпоонкотичний
 • D. Мембраногенний
 • E. Дисрегуляторний
105.   У хворого камінь загальної жовчної протоки перекрив надходження жовчі до кишечнику. Порушення якого з процесів, перш за все, при цьому спостерігається?
 • A. Перетравлення білків
 • B. Всмоктування білків
 • C. Перетравлення вуглеводів
 • D. Перетравлення жирів
 • E. Всмоктування вуглеводів
106.   При медичному огляді юнаків у деяких під пахвами були виявлені комахи розміром 1,0-1,5 мм сірого кольору, з коротким широким тілом, що вкрито волосками. Які комахи були виявлені?
 • A. Блоха
 • B. Головна воша
 • C. Коростяний кліщ
 • D. Лобкова воша
 • E. Постільна блошиця
107.   У хворої дитини в крові встановлено гіперліпопротеїнемію, що передалася у спадок. Генетичний дефект синтезу якого ферменту обумовлює це явище?
 • A. Ліпопротеїнліпаза
 • B. Фенілаланінгідроксилаза
 • C. Глікозидаза
 • D. Гемсинтетаза
 • E. Протеїназа
108.   Під час огляду хлопчика 16-ти років були знайдені збільшені підщелепні та шийні лімфатичні вузли. Була проведена біопсія. Мікроскопічно в лімфатичних вузлах було знайдено: типова будова стерта, клітинна популяція гетерогенна, присутні великі клітини з багатолопасним ядром, множинні одно-ядерні клітини великого розміру, еозинофільні та нейтрофільні лейкоцити, лімфоцити, окрім того знайдені ділян- ки некрозу та вогнища склерозу. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Лімфогранулематоз
 • B. Неходжкінська лімфома
 • C. Гранулематозний лімфаденіт
 • D. Гнійний лімфаденіт
 • E. Гіперплазія лімфатичного вузла
109.   У тварини штучно спровокували карієс. Який компенсаторний механізм є найважливішим при розвитку цього захворювання?
 • A. Пригнічення фагоцитозу
 • B. Новоутворення емалі
 • C. Гіперфункція паращитоподібних залоз
 • D. Утворення одонтобластами вторинного дентину
 • E. Гіпотрофія слинних залоз
110.   У хворого на жовтяницю у крові підвищений вміст прямого білірубіну, жовчних кислот, у сечі відсутній стер-кобіліноген. При якому виді жовтяниці можлива наявність цих ознак?
 • A. Механічна
 • B. Гемолітична
 • C. Печінкова
 • D. Надпечінкова
 • E. Паренхіматозна
111.   На електронній мікрофотографії представлена клітина, в якій відсутні ядерця та ядерна оболонка. Хромосоми вільно розміщені, центріоли мігрують до полюсів. У якій фазі клітинного циклу знаходиться клітина?
 • A. Анафаза
 • B. !нтерфаза
 • C. Телофаза
 • D. Профаза
 • E. Метафаза
112.   Хірург використав 70% розчин спирту етилового для обробки рук перед оперативним втручанням. Який основний механізм антисептичної дії препарату на мікроорганізми?
 • A. Блокада сульфгідрильних груп ферментних систем
 • B. Окиснення органічних компонентів протоплазми
 • C. Взаємодія з аміногрупами білків протоплазми
 • D. Дегідратація білків протоплазми
 • E. Взаємодія з гідроксильними групами ферментів
113.   У водолаза, що тривалий час перебував на глибині 40 м, при декомпресії розвинулася кесонна хвороба. Основною патогенетичною ланкою стала емболія:
 • A. Повітряна
 • B. Тканинна
 • C. Газова
 • D. Жирова
 • E. Парадоксальна
114.   У дитини спостерігається порушення процесів окостеніння та "крапчастість емалі". Обмін якого мікроелементу при цьому порушений?
 • A. Залізо
 • B. Мідь
 • C. Цинк
 • D. Фтор
 • E. Хром
115.   Хворий 43-х років чотири місяці тому переніс травматичну ампутацію лівої нижньої кінцівки. Зараз він скаржиться на відчуття наявності ампутованої кінцівки та постійний сильний, іноді нестерпний біль у ній. Який вид болю в хворого?
 • A. Невралгія
 • B. Фантомний
 • C. Рефлекторний
 • D. Каузалгія
 • E. Таламічний
116.   У пацієнта 42-х років, що страждає на парадонтоз, у коронковій частині пульпи виявлені округлі звапновані утворення діаметром 2-3 мм. Назвіть ці структури:
 • A. Інтертубулярний дентин
 • B. Дентиклі
 • C. Інтерглобулярні простори
 • D. Мертвий дентин
 • E. Склерозований (прозорий) дентин
117.   У чоловіка 35-ти років через 30 хвилин після автомобільної аварії виявлена масивна травма нижніх кінцівок без значної зовнішньої крововтрати. Постраждалий знаходиться в збудженому стані. Який компонент патогенезу травматичного шоку є в пацієнта провідним та потребує негайного коригування?
 • A. Внутрішня плазмовтрата
 • B. Біль
 • C. Внутрішня крововтрата
 • D. Порушення функції органів
 • E. Інтоксикація
118.   На мікропрепараті шкіри пальця дитини спостерігаємо, що епідерміс має ознаки недостатнього розвитку. Який ембріональний листок був пошкодже- ний у процесі розвитку?
 • A. Мезенхiма
 • B. Ектомезенхiма
 • C. Ентодерма
 • D. Ектодерма
 • E. Мезодерма
119.   Під час огляду ротової порожнини у пацієнта спостерігається невелика щі- лина між верхніми та нижніми різцями. Контакту між передніми зубами немає. Якому прикусу притаманне зазначене розміщення зубів?
 • A. Відкритий прикус
 • B. Закритий прикус
 • C. Ортогнатія
 • D. Прямий прикус
 • E. Прогенія
120.   У хворого на хронічний гломерулонефрит порушується інкреторна функція нирок. До дефіциту яких формених елементів крові це призведе?
 • A. Тромбоцити
 • B. Лейкоцити та тромбоцити
 • C. Еритроцити та лейкоцити
 • D. Лейкоцити
 • E. Еритроцити
121.   До інфекційної клініки надійшла дівчинка 7-ми років з високою температурою, скаргами на біль у горлі, загальну слабкість. Лікар запідозрив дифтерію. Що із перерахованого є вирішальним для підтвердження діагнозу після виділення чистої культури збудника?
 • A. Виявлення у збудника волютинових зерен
 • B. Проба на цистиназу
 • C. Фаголізабельність
 • D. Проба на токсигенність
 • E. Гемолітична здатність збудника
122.   Хворий був доставлений до лікарні зі скаргами на головний біль, підвищену температуру, часті випорожнення, біль у животі з тенезмами. Лікар встановив клінічний діагноз дизентерія та направив досліджуваний матеріал (випорожнення) до баклабораторії. Яким методом діагностики лікар-лаборант має підтвердити або відхилити клінічний діагноз?
 • A. Бактеріологічний
 • B. Алергічний
 • C. Бактеріоскопічний
 • D. Біологічний
 • E. Серологічний
123.   У хворого внаслідок отруєння сулемою розвинулася гостра ниркова недостатність, пєрє6іг якої включав 4 стадії: перша - початкова, друга - олігоану-рії, четверта - одужання. Як називається третя стадiя гострої ниркової недостатності?
 • A. Ішемічна
 • B. Патохiмiчна
 • C. Поліурична
 • D. Метаболічна
 • E. Гемодинамічна
124.   Під час гістологічного дослідження в ділянці шийки власної залози шлунка виявляються дрібні клітини, що мають високе ядерно-плазматичне відношення та базофільну цитоплазму. Вкажіть функцію даних клітин:
 • A. Секреція пепсиногену
 • B. Регенерація залозистого епітелію
 • C. Ендокринна
 • D. Захисна
 • E. Секреція іонів хлору
125.   У біоптаті дужок м’якого піднебіння, взятого з приводу підозри на пухлину (макроскопічно визначалася виразка з щільним дном), виявлений некроз слизової оболонки з інфільтрацією підслизового шару лімфоцитами, епіте-ліоїдними клітинами, плазматичними клітинами, поодинокими нейтрофілами. Звертає увагу наявність вираженого ендо- та периваскуліту. Для якого захворювання властиві зазначені зміни?
 • A. Виразковий стоматит
 • B. Первинний сифіліс
 • C. Дифтерія зіва
 • D. Виразково-некротичний стоматит Венсана
 • E. Афтозний стоматит
126.   У наслідок травми в ділянці вінцевого відростка нижньої щелепи в хворого спостерігається порушення зміщення нижньої щелепи назад. Пошкодження якого м’яза найбільш вірогідно?
 • A. M.levator anguli oris
 • B. M.temporalis
 • C. M.masseter
 • D. M.pterygoideus medialis
 • E. M.pterygoideus lateralis
127.   Людина знепритомніла у салоні автомобіля, де тривалий час очікувала приятеля при ввімкнєному двигуні. Яку сполуку гемоглобіну можна виявити у крові постраждалого?
 • A. Карбоксигемоглобін
 • B. Дезоксигемоглобін
 • C. Оксигемоглобін
 • D. Карбгемоглобін
 • E. Метгемоглобін
128.   При обстеженні лікарями санітарно-епідеміологічної станції працівників сфери громадського харчування нерідко виявляється безсимптомне паразитоносійство, коли клінічно здорова людина є джерелом цист, які за-ражують інших людей. Для паразитування якого збудника неможливе таке явище?
 • A. Дизентерійна амеба
 • B. Кишкова трихомонада
 • C. Вісцеротропні лейшманії
 • D. Дерматотропні лейшманії
 • E. Малярійний плазмодій
129.   У дитини 8-ми місяців виявлено неза-рощення піднебіння, цілий ряд дефектів з боку очей, мікроцефалія, порушення серцево-судинної системи. Цитогенети-чні дослідження виявили 47 хромосом з наявністю додаткової 13-ої хромосоми. Який діагноз можна встановити на підставі клінічних спостережень і цито-генетичних досліджень?
 • A. Синдром "котячого крику"
 • B. Синдром Патау
 • C. Синдром Дауна
 • D. Синдром Клайнфельтера
 • E. Синдром Едвардса
130.   В стінці фолікулів та у міжфоліку-лярних прошарках сполучної тканини щитоподібної залози розміщуються великі ендокриноцити, секреторні гранули яких осміо- і аргірофільні. Назвіть ці клітини:
 • A. Паратироцити
 • B. Пітуїцити
 • C. Тироцити
 • D. Пінеалоцити
 • E. Кальцитоніноцити
131.   Дитина 5-ти років страждає на деформацію шиї. При клінічному обстеженні виявлено такі симптоми: виражений нахил голови вліво, обличчя повернене праворуч, пасивні рухи голови в правий бік обмежені. Порушення розвитку якого м’яза мало місце при цій патології?
 • A. Груднино-під’язиковий
 • B. Груднино-ключично-соскоподібний
 • C. Трапецієподібний
 • D. Ремінний м’яз голови
 • E. Довгий м’яз голови
132.   При отруєнні ціанідами настає миттєва смерть. В чому полягає механізм дії ціанідів на молекулярному рівні?
 • A. Інактивують кисень
 • B. Блокують сукцинатдегідрогеназу
 • C. Зв’язують субстрати ЦТК
 • D. Інгібують цитохромоксидазу
 • E. Інгібують цитохром В
133.   Хворому на стоматит призначили препарат з групи сульфаніламідів. Який механізм його антибактеріальної дії?
 • A. Конкурентний антагонізм з ПАБК
 • B. Порушення синтезу білків клітинної стінки
 • C. Пригнічення сульфгідрильних груп тіолових ферментів
 • D. Зменшення проникності мембран
 • E. Коагуляція білка
134.   У хворого 27-ми років виявлено патологічні зміни печінки та головного мозку. У плазмі крові виявлено різке зниження, а в сечі підвищення вмісту міді. Поставлено діагноз - хвороба Вільсона. Активність якого ферменту в сироватці крові необхідно дослідити для підтвердження діагнозу?
 • A. Ксантиноксидаза
 • B. Карбоангідраза
 • C. Алкогольдегідрогеназа
 • D. Лейцинамінопептидаза
 • E. Церулоплазмін
135.   До неврологічного відділення з приводу мозкового крововиливу надійшов хворий 62-х років у важкому стані. Об’єктивно: спостерігається наростання глибини та частоти дихання, а потім його зменшення до апное, після чого цикл дихальних рухів відновлюється. Який тип дихання виник у хворого?
 • A. Чейн-Стокса
 • B. Біота
 • C. Іаспінг-дихання
 • D. Апнейстичне
 • E. Кусмауля
136.   У вагітної жінки, яка вживала алкоголь, порушилася закладка ектодерми в ембріональний період. В яких похідних цього листка розвинулися вади?
 • A. Нирки
 • B. Статеві залози
 • C. Нервова трубка
 • D. Епітелій кишечнику
 • E. Печінка
137.   Хворому на тиреотоксикоз було призначено препарат, який пригнічує ферментні системи, що беруть участь у синтезі гормонів щитоподібної залози. Вкажіть цей препарат:
 • A. Дийодтирозин
 • B. Тиреоїдин
 • C. Калію йодид
 • D. Радіоактивний йод
 • E. Мерказоліл
138.   У тварини в експерименті подразнювали на шиї периферичний відрізок блукаючого нерву, при цьому спостерігали такі зміни серцевої діяльності:
 • A. Збільшення частоти та сили скорочень
 • B. Збільшення проведення збудження по міокарду
 • C. Зменшення частоти скорочень
 • D. Збільшення збудливості міокарда
 • E. Збільшення сили скорочень
139.   У дитини 10-ти років поставлено пробу Манту (з туберкуліном). Через 48 годин на місці введення туберкуліну з’явилася папула розміром до 8 мм у діаметрі. Який тип реакції гіперчутливості виник після введення туберкуліну?
 • A. Реакщя гіперчутливості II типа
 • B. Реакція типа феномен Артюса
 • C. Реакція типа сироваткової хвороби
 • D. Реакція гіперчутливості IV типа
 • E. Атопічна реакщя
140.   У хворого в крові підвищений вміст сечової кислоти, що клінічно проявляється больовим синдромом внаслідок відкладення уратів у суглобах. У результаті якого процесу утворюється ця кислота?
 • A. Катаболізм гему
 • B. Розпад пуринових нуклеотидів
 • C. Розпад піримідинових нуклеотидів
 • D. Розщеплення білків
 • E. Реутилізація пуринових основ
141.   57-ми річна хвора на гіпертонію звернулася до лікаря з скаргою на біль великого пальця руки. При огляді лікар констатував зниження пульсації, блідість шкіри та зниження температури у цій ділянці. Яка з артерій верхньої кінцівки найвірогідніше ушкоджена?
 • A. A.princeps pollicis
 • B. A.ulnaris
 • C. A.perforans
 • D. A.digitalis communis
 • E. A.digitalis propria
142.   Хворий з простудним захворюван- ням страждає від нестерпного кашлю з харкотинням, що погано виділяється. Який з перелічених препаратів поліпшує відходження харкотиння?
 • A. Кодеїну фосфат
 • B. Ілауцину гідрохлорид
 • C. Настій трави термопсису
 • D. Фалімінт
 • E. Лібексін
143.   Чоловік віком 55-ти років тривалий час хворів на хронічний гломерулонефрит. Помер при явищах хронічної ниркової недостатності. На поверхні епікарда та перикарда виявляються сірувато-білуваті ворсинчасті нашарування. Який патологічний процес мав місце в перикарді?
 • A. Артеріальне повнокров’я
 • B. Геморагічне запалення
 • C. Фібринозне запалення
 • D. Організація
 • E. Проліферативне запалення
144.   У клітинах усіх організмів присутні безмембранні органели, що складаються з двох неоднакових за розміром частинок. Вони мають мікроскопічний розмір та беруть участь у синтезі білків. Як називаються ці органели?
 • A. Рибосоми
 • B. Клітинний центр
 • C. Комплекс Гольджі
 • D. Мітохондрії
 • E. Лізосоми
145.   У хворого запалення середнього вуха ускладнилося мастоїдитом. Виникла загроза гнійного тромбозу найближчої венозної пазухи. Якої саме?
 • A. Поперечна
 • B. Верхня сагітальна
 • C. Пряма
 • D. Сигмоподібна
 • E. Нижня кам’яниста
146.   У недоношених дітей розвивається синдром дихальної недостатності. Недостатність якого компоненту аероге-матичного бар’єру лежить в основі цієї патології?
 • A. Базальна мембрана альвеолоцитів
 • B. Сурфактант
 • C. Альвеолоцити
 • D. Базальна мембрана ендотелію
 • E. Ендотелій капілярів
147.   У жінки 46-ти років, що страждає на жовчнокам’яну хворобу, розвинулася жовтяниця. При цьому сеча стала темно-жовтого кольору, а кал - знебарвлений. Вкажіть, концентрація якої речовини у сироватці крові зросте в найбільшій мірі?
 • A. Білівердин
 • B. Кон’югований білірубін
 • C. Мезобілірубін
 • D. Вільний білірубін
 • E. Уробіліноген
148.   Процес імплантації відбувається в два етапи: адгезія та інвазія. Морфологічним проявом процесу адгезії бластоцисти є:
 • A. Прикріплення бластоцисти до ендо-метрію
 • B. Руйнування судин ендометрію
 • C. Формування лакун
 • D. Руйнування сполучної тканини ендо-метрію
 • E. Руйнування епітелію ендометрію
149.   У дитини має місце порушення формування емалі та дентину через знижений вміст іонів кальцію в крові. Дефіцит якого гормону може викликати такі зміни?
 • A. Паратгормон
 • B. Тиреокальцитонін
 • C. Трийодтиронін
 • D. Соматотропний гормон
 • E. Тироксин
150.   Чоловік 30-ти років отримав опромінювання дозою біля 3 Гр. Яка зміна в крові буде через 8 годин після опромінювання?
 • A. Анемія
 • B. Лімфопенія
 • C. Тромбоцитопенія
 • D. Гранулоцитопенія
 • E. Лейкопенія
151.   У немовляти на 6-й день життя в сечі виявлено надлишок фенілпірувату та фенілацетату. Обмін якої амінокислоти порушено в організмі дитини?
 • A. Фенілаланін
 • B. Гістидин
 • C. Триптофан
 • D. Аргінін
 • E. Метіонін
152.   У альпініста при тривалому перебуванні в горах відбувається збільшення кількості еритроцитів з 5,0 • 1012/л до 6,0 • 1012/ л. Завдяки чому відбулася стимуляція еритропоезу?
 • A. Збільшення р О2 у венозній крові
 • B. Зменшення р О2 у венозній крові
 • C. Збільшення р О2 в артеріальній крові
 • D. Збільшення р О2 у клітинах
 • E. Зменшення р О2 в артеріальній крові
153.   У чоловіка 60-ти років крововилив у головний мозок спричинив тривалий сон. Пошкодження якої структури найвірогідніше призвело до цього стану?
 • A. Кора великих півкуль
 • B. Гіпокамп
 • C. Чорна субстанція
 • D. Чотиригорбикова структура
 • E. Ретикулярна формація
154.   Постраждалий 45-ти років доставлений бригадою швидкої допомоги з тяжкою травмою черепа в стані шоку. Об’єктивно: непритомний, шкіра бліда, t° тіла - 35,00С, м’язовий тонус знижений, рефлекси відсутні, пульс частий та слабкий, АТ- 50/30 мм рт.ст. У якій клінічній стадії шоку знаходиться людина?
 • A. Термінальна
 • B. Збудження
 • C. Еректильна
 • D. Гальмування
 • E. Торпідна
155.   У жінки 24-х років під час очікування на видалення зубу збільшився тонус симпатичного відділу автономної нервової системи. Що з наведеного буде спостерігатися у пацієнтки?
 • A. Звуження бронхів
 • B. Звуження зіниць
 • C. Збільшення частоти серцевих скорочень
 • D. Підсилення перистальтики
 • E. Підсилення секреції травних соків
156.   У дитини 14-ти років, хворого на дифтерію, у період кризи, під час різкого падіння температури на фоні тахікардії, АТ- 70/50 мм рт.ст. До якої форми порушення судинного тонусу відноситься дане явище?
 • A. Гіпотонічна хвороба
 • B. -
 • C. Вегето-судинна дистонія
 • D. Хронічна гіпотензія
 • E. Гостра гіпотензія
157.   Під час ендоскопії шлунка взято бі- оптат слизової оболонки. Його гістологічне дослідження виявило: слизова оболонка збережена, стовщена, набрякла, гіперемована, з дрібнокрапельни-ми крововиливами, щільно вкрита слизом. Визначити форму гострого гастриту:
 • A. Фібринозний
 • B. Ерозивний
 • C. Катаральний
 • D. Гнійний
 • E. Некротичний
158.   При дефіциті якого вітаміну спостерігається одночасне порушення репродуктивної функції та дистрофія скелетної мускулатури?
 • A. Вітамін B1
 • B. Вітамін D
 • C. Вітамін E
 • D. Вітамін K
 • E. Вітамін A
159.   У хворого відмічені такі зміни: порушення зору в сутінках, підсихання кон’юнктиви та рогової оболонки. Такі порушення можуть бути при нестачі віта- міну:
 • A. Вітамін A
 • B. Вітамін B
 • C. Вітамін D
 • D. Вітамін B12
 • E. Вітамін C
160.   Хворому при вилученні стороннього тіла з ока необхідно провести місцеву анестезію лідокаїном. Який механізм дії цього препарату?
 • A. Блокує проходження оксиду азоту
 • B. Пригнічує активність цитохромокси-даз
 • C. Порушує проходження Na+ крізь мембрану
 • D. Знижує активність дегідрогеназ
 • E. Знижує вихід нейромедіаторів
161.   У хворого утруднене щільне змикання щелеп під час жування. Відзначається часткова атрофія жувальних м’язів, що розташовані нижче виличної дуги. Гілки якого нерва іннервують вказані м’язи?
 • A. N.alveolaris inferior
 • B. N.mandibularis
 • C. N.infraorbitalis
 • D. Nn.alveolares superiores
 • E. N.maxillaris
162.   У хворого в результаті неповноцінного харчування з’явилися діарея, деменція та дерматит. Нестачею якого вітаміну викликаний цей стан?
 • A. Вітамін PP
 • B. Вітамін Бі
 • C. Вітамін Б12
 • D. Вітамін Б2
 • E. Вітамін C
163.   Гістологічно в усіх шарах апендикса знайдені поліморфноядерні лейкоцити в значній кількості, повнокров’я, стази. Якому захворюванню притаманна така картина?
 • A. Простий апендицит
 • B. Хронічний апендицит
 • C. Гангренозний апендицит
 • D. Флегмонозний апендицит
 • E. Поверхневий апендицит
164.   Під час обстеження дитини 7-ми років виявлено наступні ознаки: низький зріст, широке округле обличчя, близько розміщені очі із вузькими очними щілинами, напіввідкритий рот. Діагностовано також ваду серця. Ці клінічні ознаки найбільш характерні для хвороби Дауна. Вкажіть причину даної патології:
 • A. Трисомія за Х-хромосомою
 • B. Трисомія 13-ої хромосоми
 • C. Часткова моносомія
 • D. Нерозходження статевих хромосом
 • E. Трисомія 21-ої хромосоми
165.   У дитини 2-х років кишечний дисбактеріоз, на фоні якого виник геморагічний синдром. Найбільш вірогідною причиною геморагій у цієї дитини є:
 • A. Дефіцит фібриногену
 • B. Активація тромбопластину тканин
 • C. Гіповітаміноз РР
 • D. Гіпокальціємія
 • E. Нестача вітаміну К
166.   У жінки має місце гіперемія яєчника, підвищення проникності гематофо-лікулярного бар’єру з послідовним розвитком набряку, інфільтрація стінки фолікула сегментоядерними лейкоцитами. Об’єм фолікула великий, стінка його потоншена. Якому періоду статевого циклу відповідає зазначена картина?
 • A. Менструальний період
 • B. Період відносного спокою
 • C. Предовуляторна стадія
 • D. Овуляція
 • E. Постменструальний період
167.   Вагітна жінка страждає від печії. Який засіб є оптимальним в даному випадку?
 • A. Вісмуту субнітрат
 • B. Ранітидин
 • C. Альмагель
 • D. Натрію гідрокарбонат
 • E. Омепразол
168.   В гістологічному препараті органу ротової порожнини видно, що передня поверхня вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, а задня поверхня - багаторядним війчастим епітелієм. Що це за орган?
 • A. Щока
 • B. Тверде піднебіння
 • C. Ясна
 • D. М’яке піднебіння
 • E. Іуба
169.   У новонародженої дитини з піло-ростенозом спостерігається блювання, що часто повторюється, супроводжується апатією, слабкістю, підвищенням тонусу м’язів, іноді судомами. Яка форма порушення кислотно-лужного стану розвинулася в хворого?
 • A. Негазовий алкалоз
 • B. Газовий алкалоз
 • C. Метаболічний ацидоз
 • D. Газовий ацидоз
 • E. Видільний ацидоз
170.   Після обстеження хворого на реци-дивуючий афтозний стоматит з супутнім кандидозом лікар вирішив виключити ВШ-інфекцію. Яке дослідження допоможе прояснити ситуацію та встановити попередній діагноз?
 • A. Реакція гемаглютинації
 • B. Реакція преципітації у гелі
 • C. Реакція гальмування гемаглютинації
 • D. !муноферментний аналіз
 • E. Фазово-контрастна мікроскопія
171.   Під час морфологічного дослідження дна каріозної порожнини зуба чітко диференціюються три зони: розм’якшеного дентину, прозорого дентину, замісного дентину. Вкажіть, для якої стадії карієсу характерні ці зміни?
 • A. Хронічний карієс
 • B. Поверхневий карієс
 • C. Стадія плями
 • D. Середній карієс
 • E. Глибокий карієс
172.   У хворого спостерігається збільшення проникності стінок кровоносних судин із розвитком підвищеної кровоточивості ясен, виникнення дрібнокра-пчастих крововиливів на шкірі, випадіння зубів. Яким порушенням вітамінного обміну пояснюються ці симптоми?
 • A. Гіповітаміноз D
 • B. Гіповітаміноз C
 • C. Гіповітаміноз A
 • D. Гіпервітаміноз C
 • E. Гіпервітаміноз D
173.   У дитини 12-ти років, що лікувалася в інфекційному відділенні з приводу грипу, на 5-ту добу захворювання з’явилися сильний головний біль, нудота, запаморочення, менінгеальні знаки. Смерть настала через добу від наростаючого набряку мозку. Під час розтину черепу м’які мозкові оболонки набряклі, повнокровні, дифузно просякнуті рідиною яскраво-червоного кольору. Звивини та борозни згладжені. Про яке ускладнення грипу слід думати?
 • A. Геморагічний менінгіт
 • B. Крововилив у мозок
 • C. Серозний менінгіт
 • D. Гнійний лептоменінгіт
 • E. Венозна гіперемія оболонок мозку
174.   Хірург планує взяти у хворого лімфу з грудної протоки в місці її впадіння до венозного русла. Куди слід провести катетер з цією метою?
 • A. Лівий венозний кут
 • B. Правий венозний кут
 • C. Місце утворення верхньої порожнистої вени
 • D. Місце утворення ворітної вени
 • E. Місце утворення нижньої порожнистої вени
175.   У пацієнта, що страждає на хронічну ниркову недостатність, розвинувся остеопороз. Порушення синтезу в нирках якого регулятора мінерального обміну є основною причиною остеопо-розу?
 • A. Гідроксилювання лізину
 • B. Карбоксилювання глутамату
 • C. Утворення 1, 25(OH)2D3
 • D. Гідроксилювання проліну
 • E. Гідроксилювання кортизолу
176.   У хворого запалення середнього вуха (отит). При цьому він скаржиться на розлад відчуття смаку в передній частині язика. Який з нервів ушкоджено?
 • A. N.facialis
 • B. N.vagus
 • C. N.vestibulo — cochlearis
 • D. N.trigeminus
 • E. N.glossopharyngeus
177.   До лікарні госпіталізовано жінку в важкому стані з діагнозом геморагічний інсульт у ділянці лобної частки правої півкулі головного мозку. Утттко-дження якої артерії, найбільш вірогідно, призвело до цього стану?
 • A. A.cerebri anterior
 • B. A.communicans anterior
 • C. A.cerebri media
 • D. A.cerebri posterior
 • E. A .communicans posterior
178.   На електронній мікрофотографії фрагменту нирки представлена прино-сна артеріола, в якій під ендотелієм видно великі клітини, що містять секре- торні гранули. Назвіть цей вид клітин:
 • A. Мезангіальні
 • B. Юкстагломерулярні
 • C. Юкставаскулярні
 • D. Інтерстиціальні
 • E. Іладеньком’язові
179.   У хворої 57-ми років з’явилися маткові кровотечі, що виникають періодично. З діагностичною метою проведено вишкрібання матки. В отриманому матеріалі серед елементів крові спостерігаються залозисті комплекси різних розмірів та форми, утворені атиповими клітинами з гіперхромними ядрами з численними мітозами (у тому числі патологічними). Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Залозиста гіперплазія ендометрію
 • B. Ендометрит
 • C. Аденокарцинома
 • D. Хоріонепітеліома
 • E. Фіброміома матки
180.   При огляді хворого 32-х років відзначається диспропорційний ріст скелету, збільшення надбрівних дуг, носа, губ, язика, щелепних кісток, стоп. Функція якої залози порушена?
 • A. Підшлункова
 • B. Гіпофіз
 • C. Надниркова
 • D. Щитоподібна
 • E. Епіфіз
181.   На території певної місцевості була зареєстрована масова загибель гризунів. Виникло припущення, що причиною може бути збудник чуми. Яку серологічну реакцію слід використати для швидкого встановлення збудника цієї епізоотії?
 • A. Аглютинації
 • B. Зв’язування комплементу
 • C. Преципітації
 • D. Нейтралізації
 • E. Пасивної гемаглютинації
182.   У гістологічному препараті трубчастої кістки, на місці зламу виявлені ознаки регенераторного процесу (мозоля). Яка тканина формує цю структуру?
 • A. Пухка сполучна
 • B. Ретикулярна
 • C. Епітеліальна
 • D. Пластинчаста кісткова
 • E. Грубоволокниста кісткова
183.   На ізольованому серці вивчалася швидкість проведення збудження в різних його ділянках. Де була виявлена найменша швидкість?
 • A. У волокнах Пуркін’є
 • B. У пучку Гіса
 • C. У міокарді передсердь
 • D. У міокарді шлуночків
 • E. У атріовентрикулярному вузлі
184.   У дитини після перенесеного кору, при огляді в м’яких тканинах щік та промежини виявлено нечітко відмежовані, набряклі, червоно-чорного кольору ділянки, які злегка флуктують. Яке ускладнення розвинулося у дитини?
 • A. Газова гангрена
 • B. Пролежень
 • C. Трофічна виразка
 • D. Суха гангрена
 • E. Волога гангрена
185.   Назвіть групу препаратів, що зменшують потребу міокарду в кисні, зменшують силу серцевих скорочень та гальмують ліполіз:
 • A. Селективні ^-адреноміметики
 • B. Симпатолітики
 • C. а-адреноміметики
 • D. а-адреноблокатори
 • E. ^-адреноблокатори
186.   У хворого 30-ти років, який потрапив до клініки з діагнозом гострий гломерулонефрит, спостерігається проте-їнурія. Яке порушення спричинило це явище?
 • A. Затримка виведення продуктів азотистого обміну
 • B. Підвищення проникності ниркового фільтра
 • C. Зниження онкотичного тиску плазми крові
 • D. Зменшення кількості функціонуючих нефронів
 • E. Підвищення гідростатичного тиску крові у капілярах
187.   У хворого відзначається різка болючість шкіри в ділянці обличчя. Який нерв уражено?
 • A. Язикоглотковий
 • B. Лицевий
 • C. Блукаючий
 • D. Трійчастий
 • E. Окоруховий
188.   Під час патологоанатомічного дослідження тіла хлопчика 5-ти років, померлого від гострої легенево-серцевої недостатності, було знайдено: серозно-геморагічний трахеобронхіт з ділянками некрозу слизової оболонки, у легенях - множинні вогнища геморагічної пневмонії. Про яке захворювання йдеться?
 • A. Крупозна пневмонія
 • B. Дифтерія
 • C. Кір
 • D. Скарлатина
 • E. Грип
189.   У щура відтворено токсичний набряк легень за допомогою розчину хлориду амонію. Який провідний патогенетичний фактор цього набряку?
 • A. Підвищення венозного тиску
 • B. Розлади нервової та гуморальної регуляції
 • C. Підвищення проникності капілярів
 • D. Зниження колоїдно-осмотичного тиску
 • E. Посилення лімфовідтоку
190.   Бактеріологічне дослідження гнійних виділень з уретри з’ясувало присутність бактерій, які за Грамом фарбувалися негативно, нагадували кавові зернини, розкладали глюкозу та мальтозу до кислоти. Розташовувалися в лейкоцитах. До збудників якої хвороби їх віднести?
 • A. М ’який шанкр
 • B. Венеричний лімфогранулематоз
 • C. Гонорея
 • D. Сифіліс
 • E. Меліоїдоз
191.   Відомо, що інформацію про послідовність амінокислот у молекулі білка записано у вигляді послідовності чотирьох видів нуклеотидів у молекулі ДНК, причому різні амінокислоти кодуються різною кількістю триплетів -від одного до шести. Як називається така особливість генетичного коду?
 • A. Неперекривність
 • B. Універсальність
 • C. Специфічність
 • D. Триплетність
 • E. Виродженість
192.   У людини вимірюють енерговитра-ти натщесерце, лежачи, в умовах фізичного та психічного спокою, при температурі комфорту. В який час енерго-витрати будуть найменшими?
 • A. 7-8 годин ранку
 • B. 3-4 години ранку
 • C. 17 - 18 годин вечора
 • D. 14 -16 годин дня
 • E. 10-12 годин дня
193.   У студента під час складання іспиту сохне в роті. Причиною цього є реалізація таких рефлексів:
 • A. Умовних парасимпатичних
 • B. Безумовних парасимпатичних
 • C. Умовних та безумовних симпатичних
 • D. Умовних симпатичних
 • E. Безумовних симпатичних та парасимпатичних
194.   У хворого 69-ти років при гнійній інфекції носової порожнини виник абсцес лобової частки мозку. Через яке анатомічне утворення поширилася інфекція?
 • A. Foramen ethmoidalae posterior
 • B. Foramen ovale
 • C. Foramen sphenopalatinum
 • D. Foraminae cribrosae
 • E. Foramen rotundum
195.   Для купірування больового синдрому пацієнту з інфарктом міокарда лікар призначив аналгетичний засіб. Стан хворого поліпшився, але згодом, у зв’язку з передозуванням з’явилася сонливість, міоз, лікар відзначив пригнічення дихання. Який лікарський засіб було призначено?
 • A. Ібупрофен
 • B. Морфін
 • C. Парацетамол
 • D. Седалгін
 • E. Баралгін
196.   У пацієнта із виразки, яка роз- ташована на слизовій оболонці ротової порожнини, при забарвленні за Романовським-Гімза, виявлені тонкі спіралеподібної форми мікроорганізми блідо-рожевого кольору із 12-14 завитками та загостреними кінцями. Збуднику якого захворювання властиві такі ознаки?
 • A. Сифіліс
 • B. Содоку
 • C. Кампілобактеріоз
 • D. Лептоспіроз
 • E. Поворотний тиф
197.   У чоловіка 47-ми років за медичними показаннями була видалена одна із слинних залоз, після чого різко зменшилася активність амілази у слині. Яка залоза була видалена?
 • A. Під’язикова.
 • B. Привушна
 • C. Підщелепна
 • D. Щічна
 • E. Ясенева
198.   На розтині в хворого в черевній порожнині виявлено близько 2,0 л. гнійної рідини. Очеревина тьмяна, з сіруватим відтінком, на серозній оболонці кишок сіруватого кольору нашарування, що легко знімаються. Найвірогідніше це:
 • A. Серозний перитоніт
 • B. Фібринозно-гнійний перитоніт
 • C. Геморагічний перитоніт
 • D. Туберкульозний перитоніт
 • E. -
199.   У хворого видалений зуб, у якого язикова поверхня менша за щічну. Жувальна поверхня у формі овалу. Глибока поперечна борозна розділяє щічний та язиковий горбики. Корінь сильно стиснений у мезіо-дистальному напрямку з поздовжніми борознами на апрокси-мальних поверхнях та розщеплений. Визначте, який зуб видалений:
 • A. Перший нижній малий кутній зуб
 • B. Перший верхній малий кутній зуб
 • C. Верхнє ікло
 • D. Нижнє ікло
 • E. Другий верхній малий кутній зуб
200.   Під час оперативного втручання у черевну порожнину хірургу необхідно проникнути до чепцевої сумки. Як може проникнути хірург до цієї частини порожнини очеревини, не порушуючи цілісність малого чіпця?
 • A. Через ліву біляободову борозну
 • B. Через правий брижовий синус
 • C. Через праву біляободову борозну
 • D. Через чепцевий отвір
 • E. Через лівий брижовий синус
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 52 користувачів, 178 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 42.45ms.