Буклет 2012 року

1.   Хворій 65-ти років, що страждає на інсулінонезалежний цукровий діабет, призначили всередину глібенкламід. Вкажіть механізм гіпоглікемічної дії цього препарату:
 • A. Стимулює виділення ендогенного інсуліну бета-клітинами
 • B. Пригнічує альфа-глюкозидазу і розпад полісахаридів
 • C. Посилює утилізацію глюкози периферичними тканинами
 • D. Пригнічує глюконеогенез у печінці
 • E. Пригнічує всмоктування глюкози у кишечнику
2.   Який стан може розвинутися через 15-30 хвилин після повторного введення антигену внаслідок підвищеного рівня антитіл, переважно IgE, які адсорбуються на поверхні клітин-мішеней - тканинних базофілів (тучних клітин) та базофілів крові?
 • A. Анафілаксія
 • B. Імунно-комплексна гіперчутливість
 • C. Антитіло-залежна цитотоксичність
 • D. Гіперчутливість уповільненого типу
 • E. Сироваткова хвороба
3.   Медсестра зі стажем роботи 10 років захворіла на контактний дерматит верхніх кінцівок. До якого типу імунної патології відноситься це захворювання?
 • A. Алергічна реакція сповільненого типу
 • B. Первинний імунодефіцит
 • C. Алергічна реакція негайного типу
 • D. В-клітинний імунодефіцит
 • E. Т-клітинний імунодефіцит
4.   Після ремонту автомобіля в закритому приміщенні при працюючому двигуні у чоловіка з’явилися задишка, запаморочення, акроціаноз, частота дихання 24-26/хв. Газовий склад крові: pO2- 60 мм рт.ст., pCO2- 30 мм рт.ст.; у крові наявний карбоксигемоглобін. Про який вид гіпоксії можна думати?
 • A. Респіраторна
 • B. Тканинна
 • C. Гіпоксична
 • D. Циркуляторна
 • E. Гемічна
5.   У 29-річної породіллі на 3-й день після пологів виник дифузний набряк правої грудної залози, болючість при пальпації, гіперемія шкіри у вказаній ділянці, підвищення температури тіла до 38oC. При гістологічному дослідженні тканини залози виявлено: в стромі - дифузний клітинний інфільтрат, який складається з великої кількості нейтрофільних лейкоцитів, інтерстиційний набряк, гіперемія судин. Діагностуйте захворювання:
 • A. Хронічний гнійний мастит
 • B. Гострий апостематозний мастит
 • C. Хронічний продуктивний мастит
 • D. Гострий флегмонозний мастит
 • E. Гострий серозний мастит
6.   До інфекційного відділення госпіталізували хворого з ознаками загальної слабкості, сильними головними і м’язовими болями, високою температурою, гіперемією обличчя. Встановлено, що тиждень тому хворий відпочивав біля озера. Лікар запідозрив лептоспіроз. Яким чином лептоспіри могли потрапити до організму хворого?
 • A. З їжею
 • B. З водою
 • C. З повітрям
 • D. З ґрунтом
 • E. Через предмети вжитку
7.   Хвора 46-ти років скаржиться на сухість в роті, спрагу, почащений сечопуск, загальну слабкість. У крові: гіперглікемія, гіперкетонемія. У сечі: глюкоза, кетонові тіла. На ЕКГ: дифузні зміни в міокарді. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Гострий панкреатит
 • B. Нецукровий діабет
 • C. Немічна хвороба серця
 • D. Цукровий діабет
 • E. Аліментарна гіперглікемія
8.   Батьки дитини 3-х років звернули увагу на потемніння кольору його сечі при відстоюванні. Об’єктивно: температура у нормі, шкірні покриви чисті, рожеві, печінка не збільшена. Назвіть імовірну причину даного стану:
 • A. Подагра
 • B. Синдром Іценка-Кушінга
 • C. Фенілкетонурія
 • D. Алкаптонурія
 • E. Гемоліз
9.   Анатомічний мертвий простір - це частина повітря, яка залишається в повітроносних шляхах після видиху. В якій із наведених нижче ситуацій відбудеться зменшення анатомічного мертвого простору?
 • A. Нахил голови вперед
 • B. Накладання трахеостоми
 • C. Дихання через рот
 • D. Поворот лежачого пацієнта на лівий бік
 • E. Поворот лежачого пацієнта на правий бік
10.   Електрофоретичне дослідження сироватки крові хворого на пневмонію показало збільшення однієї з білкових фракцій. Вкажіть її:
 • A. α2-глобуліни
 • B. β-глобуліни
 • C. Альбуміни
 • D. γ-глобуліни
 • E. α1-глобуліни
11.   У хлопчика 3-х років з вираженим геморагічним синдромом відсутній антигемофільний глобулін А (фактор VIII) у плазмі крові. Яка фаза гемостазу первинно порушена у цього хворого?
 • A. Ретракція кров’яного згустку
 • B. Зовнішній механізм активації протромбінази
 • C. Перетворення протромбіну в тромбін
 • D. Перетворення фібриногену в фібрин
 • E. Внутрішній механізм активації протромбінази
12.   Хвора 28-ми років потрапила до інфекційної лікарні з приводу пожовтіння шкіри, склер, слизових оболонок. Лабораторно встановлене підвищення рівня прямого білірубіну у крові. В сечі виявлений уробіліноген і білірубін. Для якого з перелічених захворювань характерні такі зміни?
 • A. Туберкульоз нирки
 • B. Механічна жовтяниця
 • C. Паренхіматозна жовтяниця
 • D. Гемолітична жовтяниця
 • E. Інфаркт нирки
13.   При повторному введенні алергену починається виділення гістаміну тучними клітинами крові. До якого рівня реактивності відноситься така відповідь організму?
 • A. Клітинний
 • B. Молекулярний
 • C. Субклітинний
 • D. Органний
 • E. Системний
14.   У чоловіка 60-ти років після інсульту настав тривалий сон. Ураження яких структур ЦНС найбільш імовірно призвело до цього стану?
 • A. V-IX пари черепних нервів
 • B. Прецентральна звивина
 • C. Висхідна частина РФ
 • D. Мозочок
 • E. Чорна субстанція
15.   В експерименті на кролі встановлено, що об’єм кисню, який споживається головним мозком за 1 хвилину, дорівнює об’єму CO2, який виділяється клітинами мозку в кров. Це свідчить, що у клітинах головного мозку має місце:
 • A. Окиснення вуглеводів
 • B. Окиснення білків
 • C. Гіпокапнія
 • D. Гіпоксія
 • E. Окиснення жирів
16.   При підозрі на туберкульоз хворій дитині зробили пробу Манту. Через 24 години у місці введення алергену з’явились припухлість, гіперемія і болісність. Які основні компоненти визначають цю реакцію організму?
 • A. Плазматичні клітини, Т-лімфоцити і лімфокіни
 • B. Мононуклеари, Т-лімфоцити і лім-фокіни
 • C. Гранулоцити, Т-лімфоцити і IgG
 • D. В-лімфоцити, IgМ
 • E. Макрофаги, В-лімфоцити і моноцити
17.   У хворого діагностовано алкаптонурію. Вкажіть фермент, дефект якого є причиною цієї патології:
 • A. Глутаматдегідрогеназа
 • B. Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • C. Піруватдегідрогеназа
 • D. ДОФА-декарбоксилаза
 • E. Фенілаланінгідроксилаза
18.   Для лікування деяких інфекційних захворювань, викликаних бактеріями, застосовуються сульфаніламідні препарати, що блокують синтез фактора росту бактерій. Назвіть механізм їх дії:
 • A. Є антивітамінами параамінобензойної кислоти
 • B. Є алостеричними ферментами
 • C. Є алостеричними інгібіторами ферментів
 • D. Беруть участь в окисно-відновних процесах
 • E. Інгібують всмоктування фолієвої кислоти
19.   У хворого, який скаржився на біль у ділянці лівої лопатки, був діагностований інфаркт міокарду. Назвіть вид болю у хворого?
 • A. Перший (протопатичний)
 • B. Вісцеральний
 • C. Другий (епікритичний)
 • D. Іррадіюючий (відбитий)
 • E. Фантомний
20.   В експерименті показано, що при саркомі Ієнсена споживання глюкози з привідної до пухлини артерії значно збільшується, має місце також приріст вмісту молочної кислоти у відвідній вені. Про що свідчить дане явище?
 • A. Посилення окиснення білків
 • B. Посилення окисних процесів
 • C. Зменшення анаеробного гліколізу
 • D. Зменшення окисних процесів
 • E. Посилення анаеробного гліколізу
21.   У дитячому колективі проведено планову вакцинацію проти кору. Яким методом можна перевірити ефективність проведеної вакцинації?
 • A. Серологічний
 • B. Вірусоскопічний
 • C. Алергопроба
 • D. Вірусологічний
 • E. Біологічний
22.   Експериментальне вивчення нового медичного препарату виявило блокуючий ефект на збирання білків-тубулінів, які є основою веретена поділу в клітинах, що діляться. Який етап клітинного циклу порушується цим препаратом?
 • A. Синтетичний період
 • B. Анафаза мітозу
 • C. Телофаза мітозу
 • D. Постмітотичний період інтерфази
 • E. Премітотичний період інтерфази
23.   У хворого на слизовій оболонці ясен виразка овальної форми з припіднятими краями хрящоподібної щільності. Дно виразки м’ясисто-червоного забарвлення з нашаруваннями сірого кольору. При мікроскопічному дослідженні - проліферація ендотелію дрібних судин, периваскулярна лімфоплазмоцитарна інфільтрація. Про яке захворювання йдеться?
 • A. Сифіліс
 • B. Виразково-некротичний гінгівіт
 • C. Ерозивно-виразкова лейкоплакія
 • D. Травматична виразка
 • E. Виразка-рак
24.   У людей, які постійно проживають в гірській місцевості, адаптація до "кисневого голодування" здійсню ється шляхом полегшеної віддачі кисню гемоглобіном внаслідок:
 • A. Зниженого утворення 2,3- дифосфогліцерату в еритроцитах
 • B. Підвищеного утворення 2,3- дифосфогліцерату в еритроцитах
 • C. Підвищення pH крові
 • D. Зниження температури крові
 • E. Зростання парціального тиску CO2
25.   Під час обстеження хворої виникла підозра на наявність гнійного випоту в прямокишково-матковому заглибленні. Через яке анатомічне утворення найкраще пропунктувати дане заглиблення?
 • A. Ампула прямої кишки
 • B. Передня стінка піхви
 • C. Заднє склепіння піхви
 • D. Переднє склепіння піхви
 • E. Діафрагма тазу
26.   У чоловіка 35-ти років під час тривалого бігу виникла гостра серцева недостатність. Які зміни іонного складу спостерігаються у серцевому м’язі при цьому стані?
 • A. Зменшення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+
 • B. Накопичення в клітинах міокарда іонів K+ і Mg2+
 • C. Зменшення в позаклітинному просторі іонів K+ і Mg2+
 • D. Збільшення в позаклітинному просторі іонів Na+ і Ca2+
 • E. Накопичення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+
27.   У пацієнта з бронхіальною астмою за допомогою шкірних алергічних проб встановлено сенсибілізацію алергеном тополиного пуху. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль в розвитку цього імунопатологічного стану?
 • A. IgD
 • B. Сенсибілізовані Т-лімфоцити
 • C. IgM
 • D. IgE
 • E. IgG
28.   Дитина 10-ти років страждає на стафілококовий дерматит. Лікування бензилпеніциліном не дало результатів. Призначення комбінованого препарату пеніциліну з клавулановою кислотою дало швидке одужання. Яка причина позитивної дії цього препарату?
 • A. Гальмування транспептидази
 • B. Блокада транслокази
 • C. Активація фосфодіестерази
 • D. Гальмування аденозиндезамінази
 • E. Інактивація бета-лактамази
29.   До кардіологічного відділення надійшов хворий з інтенсивним болем, який зумовлений інфарктом міокарда. Для купірування болю було вирішено потенціювати дію анальгетика нейролептиком. Який з перерахованих нейролептиків найбільш придатний у даному випадку?
 • A. Галоперидол
 • B. Трифтазин
 • C. Аміназин
 • D. Дроперидол
 • E. Сульпірид
30.   У деяких анаеробних бактерій піруват, що утворюється внаслідок гліколізу, перетворюється на етиловий спирт (спиртове бродіння). У чому біологічний сенс цього процесу?
 • A. Утворення АТФ
 • B. Утворення лактату
 • C. Поповнення фонду НАД+
 • D. Утворення АДФ
 • E. Забезпечення клітини НАДФН
31.   При хворобі Вільсона-Коновалова порушується транспорт міді, що призводить до накопичення цього металу в клітинах мозку та печінки. З порушенням синтезу якого білку це пов’язано?
 • A. Сидерофілін
 • B. Церулоплазмін
 • C. Транскобаламін
 • D. Гаптоглобін
 • E. Металотіонеїн
32.   При токсичному ушкодженні клітин печінки з порушенням її функцій у хворого з’явилися набряки. Які зміни складу плазми крові є провідною причиною розвитку набряків?
 • A. Збільшення вмісту глобулінів
 • B. Зменшення вмісту глобулінів
 • C. Зниження вмісту альбумінів
 • D. Зменшення вмісту фібриногену
 • E. Збільшення вмісту альбумінів
33.   За клінічними показами хворому призначено піридоксальфосфат. Для корекції яких процесів рекомендований цей препарат?
 • A. Дезамінування амінокислот
 • B. Трансамінування і декарбоксилюван-ня амінокислот
 • C. Синтез білка
 • D. Окисне декарбоксилювання кетокислот
 • E. Синтез пуринових і піримідинових основ
34.   Хворий 39-ти років з алкогольним цирозом печінки скаржиться на задишку, загальну слабкість. Встановлено зниження артеріального тиску, розширення поверхневих вен передньої стінки живота, спленомегалію. Яке порушення гемодинаміки спостерігається у хворого?
 • A. Синдром портальної гіпертензії
 • B. Тотальна серцева недостатність
 • C. Недостатність лівого шлуночка серця
 • D. Колапс
 • E. Недостатність правого шлуночка серця
35.   Хворий впродовж трьох років безрезультатно лікувався з приводу значного зниження кислотності шлункового соку. Його пригнічувала поява на білизні, постелі члеників, що рухались і самостійно виповзали з анального отвору. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Опісторхоз
 • B. Цистицеркоз
 • C. Теніоз
 • D. Теніаринхоз
 • E. Гіменолепідоз
36.   У хворого 23-х років після перенесеної ангіни розвинувся сечовий синдром (гематурія, протеїнурія, лейкоцитурія). У пункційній біопсії нирок виявлена картина інтракапілярного проліферативного гломерулонефриту, а електронномікроскопічно виявлені великі субепітеліальні депозити. Який патогенез цього захворювання?
 • A. Атопія
 • B. Грануломатоз
 • C. Імунокомплексний механізм
 • D. Цитотоксична, цитолітична дія антитіл
 • E. Клітинно обумовлений цитоліз
37.   В родині зростає дочка 14-ти років, у якої спостерігаються деякі відхилення від норми: зріст нижче, ніж у однолітків, відсутні ознаки статевого дозрівання, шия дуже коротка, плечі широкі. Інтелект в нормі. Яке захворювання можна припустити?
 • A. Синдром Едвардса
 • B. Синдром Дауна
 • C. Синдром Клайнфельтера
 • D. Синдром Патау
 • E. Синдром Шерешевського-Тернера
38.   При дослідженні зовнішнього дихання лікар попросив пацієнта здійснити максимально глибокий видих після максимально глибокого вдиху для визначення такого показника:
 • A. Киснева ємність крові
 • B. Функціональна залишкова ємність
 • C. Життєва ємність легень
 • D. Загальна ємність легень
 • E. Резервний об’єм видиху
39.   При відборі для ревакцинації вакциною БЦЖ у школяра поставлено пробу Манту, яка виявилася негативною. Результат проби свідчить про такі особливості імунітету до туберкульозу:
 • A. Відсутність клітинного імунітету
 • B. Наявність гуморального імунітету
 • C. Відсутність гуморального імунітету
 • D. Наявність клітинного імунітету
 • E. Відсутність антитоксичного імунітету
40.   При розтині тіла померлого чоловіка 65-ти років, який страждав на захворювання легень, патологічний процес переважно був локалізований у бронхах, де при гістологічному дослідженні були чітко видні залози, хрящові острівці та багаторядний циліндричний миготливий епітелій. В яких бронхах відбулися зміни?
 • A. Головні бронхи
 • B. Термінальні бронхіоли
 • C. Великі бронхи
 • D. Середні бронхи
 • E. Малі бронхи
41.   На розтині тіла померлого від інтоксикації в тонкій кишці знайдено набряк групових лімфатичних фолікулів, виступаючих над поверхнею слизової оболонки у вигляді м’яко-еластичних бляшок з нерівною поверхнею у вигляді борозен і звивин, що нагадують поверхню мозку. Який діагноз найбільш імовірний?
 • A. Дизентерія
 • B. Сальмонельоз
 • C. Гострий ентерит
 • D. Холера
 • E. Черевний тиф
42.   Під час аналізу ЕКГ людини з’ясовано, що у другому стандартному відведенні від кінцівок зубці P позитивні, їхня амплітуда 0,1 mV (норма - 0,05-0,25 mV), тривалість - 0,1 с (норма - 0,07-0,10 с). Вірним є висновок, що у передсердях нормально відбувається процес:
 • A. Скорочення
 • B. Збудження
 • C. Реполяризації
 • D. Деполяризації
 • E. Розслаблення
43.   Чоловік 30-ти років звернувся до стоматолога зі скаргою на розлади жування, у нього виникає біль при відтягуванні щелепи назад. Запалення якого з жувальних м’язів найімовірніше встановить лікар?
 • A. M. pterygoideus medialis
 • B. M. pterygoideus lateralis
 • C. M. temporalis (задні волокна)
 • D. M. temporalis (передш волокна)
 • E. M. Мasseter
44.   У пацієнта з хронічним захворюванням нирок розвинулась ниркова недостатність. Який з показників найбільш імовірно свідчить про порушення реабсорбції в канальцях в даному випадку?
 • A. Зниження кліренсу
 • B. Гіперазотемія
 • C. Лейкоцитурія
 • D. Гіпо- та ізостенурія
 • E. Гематурія
45.   У дорослої людини системний артеріальний тиск знизився з 120/70 до 90/50 мм рт.ст., що викликало рефлекторне звуження судин. У якому з зазначених органів звуження судин буде найменшим?
 • A. Серце
 • B. Печінка
 • C. Шкіра
 • D. Кишечник
 • E. Скелетні м’язи
46.   У 49-річної жінки після видалення лімфатичних вузлів правої аксилярної ділянки з приводу раку грудної залози через півроку виявлено збільшення правої верхньої кінцівки в об’ємі та значне її ущільнення, гладка та напружена шкіра, через щілиноподібні дефекти якої на поверхню витікає прозора рідина. Діагностуйте вид порушення лімфообігу:
 • A. Хронічна вроджена місцева лімфедема
 • B. Хронічна набута місцева лімфедема
 • C. Гостра загальна лімфедема
 • D. Хронічна загальна лімфедема
 • E. Гостра місцева лімфедема
47.   У постраждалого в автомобільній аварії припинилося грудне дихання при збереженні діафрагмального. На якому рівні найбільш імовірно пошкоджено спинний мозок?
 • A. I-II шийні сегменти
 • B. VI-VII шийні сегменти
 • C. I-II поперекові сегменти
 • D. I-II крижові сегменти
 • E. XI-XII грудні сегменти
48.   В пробірку, що містить розчин NaCl 0,9%, додали краплю крові. Що відбудеться з еритроцитами?
 • A. Набухання
 • B. Біологічний гемоліз
 • C. Зморшкування
 • D. Залишаться без змін
 • E. Осмотичний гемоліз
49.   Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на гнійничкові висипання на шкірі кінцівок. Який антисептик необхідно призначити хворому?
 • A. Інсулін
 • B. Розчин йоду спиртовий
 • C. Преднізолон
 • D. Гепарин
 • E. Сибазон
50.   Хлопчик на другому році життя став часто хворіти на респіраторні захворювання, стоматити, гнійничкові ураження шкіри. Навіть невеликі пошкодження ясен і слизової ускладнюються запаленням, що протікає тривало. Встановлено, що у крові дитини практично відсутні імуноглобуліни усіх класів. Зниження функціональної активності якої клітинної популяції лежить в основі описаного синдрому?
 • A. Макрофаги
 • B. Нейтрофіли
 • C. NK-лімфоцити
 • D. В-лімфоцити
 • E. Т-лімфоцити
51.   У хворого хлопчика 12-ти років вміст холестерину в сироватці крові до 25 ммоль/л. В анамнезі - спадкова сімейна гіперхолестеринемія, причиною якої є порушення синтезу білків-рецепторів до:
 • A. Хіломікронів
 • B. Ліпопротеїнів низької щільності
 • C. Ліпопротеїнів дуже низької щільності
 • D. Ліпопротеїнів проміжної щільності
 • E. Ліпопротеїнів високої щільності
52.   При загостренні ревматоїдного артриту хворому, в анамнезі якого супутній хронічний гастрит, призначений целекоксиб. Чим обумовлено зменшення побічної дії препарату на травний тракт?
 • A. Пригнічення фосфодіестерази
 • B. Переважаюча стимуляція аденіла-тциклази
 • C. Переважаюче пригнічення циклооксигенази-1
 • D. Переважаюче пригнічення циклооксигенази-2
 • E. Пригнічення фосфоліпази А2
53.   Інозитолтрифосфати в тканинах організму утворюються в результаті гідролізу фосфатидилінозитолдифосфатів і відіграють роль вторинних посередників (месенджерів) в механізмі дії гормонів. Їхній вплив у клітині спрямований на:
 • A. Гальмування протеїнкінази С
 • B. Активацію аденілатциклази
 • C. Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо
 • D. Активацію протеїнкінази А
 • E. Гальмування фосфодіестерази
54.   У тварини через 2 тижні після експериментального звуження ниркової артерії підвищився артеріальний тиск. Зі збільшенням дії на судини якого фактора гуморальної регуляції це пов’язано?
 • A. Альдостерон
 • B. Дофамін
 • C. Ангіотензин II
 • D. Кортизол
 • E. Вазопресин
55.   У хворого, що страждає на порушення мозкового кровообігу, встановлено порушення функції лімбічної системи. Порушення кровопостачання у якій артерії мозку викликало ці симптоми?
 • A. Передня ворсинчаста
 • B. Середня мозкова
 • C. Задня мозкова
 • D. Передня мозкова
 • E. Хребтова
56.   Група чоловіків звернулася до лікаря зі скаргами на підвищення температури, головний біль, набряки повік та обличчя, біль у м’язах. З анамнезу: всі вони мисливці і часто вживають в їжу м’ясо диких тварин. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Філяріатоз
 • B. Теніоз
 • C. Трихінельоз
 • D. Цистицеркоз
 • E. Теніарінхоз
57.   Під час розтину тіла дитини, яка померла при ознаках асфіксії, були виявлені в трахеї і головних бронхах сіруватого кольору плівки, які вільно лежали у просвіті дихальних шляхів, нагадуючи їх зліпки. Вкажіть вид запалення:
 • A. Дифтеритичне
 • B. Крупозне
 • C. Катаральне
 • D. Гнійне
 • E. Серозне
58.   Після травми передньої поверхні верхньої третини передпліччя у хворого утруднення пронації, послаблення долонного згинання кисті та порушення чутливості шкіри 1-3 пальців на долоні. Який нерв ушкоджено?
 • A. n. radialis
 • B. n. medianus
 • C. n. ulnaris
 • D. n. musculocutaneus
 • E. n. cutaneus antebrachii medialis
59.   Хворий 18-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на безсоння, що проявляється у важкому засинанні. В результаті цього він не висипається і на наступний день почуває втому, важко засвоює навчальний матеріал. Лікар встановив, що безсоння пов’язане з неврозоподібним станом. Зробіть раціональний вибір снодійного:
 • A. Нітразепам
 • B. Бромізовал
 • C. Фенобарбітал
 • D. Етамінал-натрій
 • E. Хлоралгідрат
60.   Хворий після перенесеного епідемічного паротиту схуднув, постійно відчуває спрагу, п’є багато води, відмічає часте сечовиділення, підвищений апетит, шкірний свербіж, слабкість, фурункульоз. У крові: глюкоза - 16 ммоль/л, кетонових тіл - 100 мкмоль/л; глюкозурія. Яке захворювання розвинулось у пацієнта?
 • A. Інсулінозалежний цукровий діабет
 • B. Цукровий діабет недостатнього харчування
 • C. Інсулінонезалежний цукровий діабет
 • D. Стероїдний діабет
 • E. Нецукровий діабет
61.   У хворої 45-ти років при електрокардіографічному обстеженні виявлено такі зміни: інтервал P — Q подовжений, при цьому випадає кожен другий або третій комплекс QRST. Яке саме порушення провідності серця спостерігається?
 • A. Внутрішлуночкова блокада
 • B. Атріовентрикулярна блокада III ступеня
 • C. Атріовентрикулярна блокада повна
 • D. Синоаурікулярна блокада
 • E. Атріовентрикулярна блокада I ступеня
62.   У студента, який складає іспит, вміст глюкози у плазмі крові складає 8 ммоль/л. Збільшена секреція якого з наведених гормонів сприяє розвитку гіперглікемії у студента?
 • A. Глюкагон
 • B. Альдостерон
 • C. Трийодтиронін
 • D. Тироксин
 • E. Інсулін
63.   У хворого, який довготривало приймав преднізолон, в результаті відміни препарату виникло загострення захворювання, зниження артеріального тиску, слабкість. З чим можна пов’язати ці прояви?
 • A. Гіперпродукція АКТГ
 • B. Звикання до препарату
 • C. Виникнення недостатності кори наднирників
 • D. Кумуляція препарату
 • E. Сенсибілізація до препарату
64.   В експерименті необхідно оцінити рівень збудливості тканини. Для цього доцільно визначити:
 • A. Потенціал спокою
 • B. Поріг деполяризації
 • C. Амплітуду ПД
 • D. Тривалість ПД
 • E. Критичний рівень деполяризації
65.   Недостатність в організмі мікроелементу селену проявляється кардіоміопатією. Імовірною причиною такого стану є зниження активності такого селенвмісного ферменту:
 • A. Глутатіонпероксидаза
 • B. Лактатдегідрогеназа
 • C. Цитохромоксидаза
 • D. Каталаза
 • E. Сукцинатдегідрогеназа
66.   У людини після укусу москітом виникли виразки шкіри. Аналіз вмісту виразки виявив всередині клітин людини безджгутикові одноклітинні організми. Який попередній діагноз?
 • A. Лейшманіоз вісцеральний
 • B. Балантидіоз
 • C. Лейшманіоз дерматотропний
 • D. Токсоплазмоз
 • E. Трипаносомоз
67.   У постраждалого виявлено рану верхньої частини передньої ділянки плеча. При обстеженні встановлена втрата активного згинання в ліктьовому суглобі і чутливості шкіри передньобічної поверхні передпліччя. Порушення функції якого нерва має місце?
 • A. Променевий
 • B. Ліктьовий
 • C. М’язово-шкірний
 • D. Пахвовий
 • E. Серединний
68.   Хворий на гіпертонічну хворобу разом з безсольовою дієтою та з антигіпертензивними засобами, довгий час приймав гідрохлортіазид, що зумовило порушення електролітного балансу. Яке порушення внутрішнього середовища виникло у хворого?
 • A. Гіпохлоремічний алкалоз
 • B. Гiпермагнiємiя
 • C. Метаболічний ацидоз
 • D. Гiперкалiємiя
 • E. Збільшення об’єму циркулюючої крові
69.   У дитини спостерігається затримка фізичного та розумового розвитку, глибокі порушення з боку сполучної тканини внутрішніх органів; у сечі виявлено кератансульфати. Обмін яких речовин порушений?
 • A. Гіалуронова кислота
 • B. Еластин
 • C. Глікозаміноглікани
 • D. Колаген
 • E. Фібронектин
70.   У спортсмена після інтенсивного тренування відзначається значне зниження тонусу судин у ділянці працюючих м’язів. Причиною розвитку такого ефекту є накопичення у працюючих тканинах:
 • A. Гістаміну
 • B. Ренін-ангіотензину
 • C. Метаболітів
 • D. Серотоніну
 • E. Натрійуретичного гормону
71.   До фібрилярних елементів сполучної тканини належать колаген, еластин та ретикулін. Вкажіть амінокислоту, яка входить тільки до складу колагену і визначення якої в біологічних рідинах використовується для діагностики захворювань сполучної тканини:
 • A. Гідроксипролін
 • B. Фенілаланін
 • C. Пролін
 • D. Лізин
 • E. Гліцин
72.   У хворого з клінічними симптомами гіпотиреозу, щитоподібна залоза збільшена удвічі, при пальпації щільна, з горбистою поверхнею. При гістологічному дослідженні - поряд з атрофією фолікулів залози відмічається дифузна інфільтрація паренхіми лімфоцитами, плазматичними клітинами з утворенням фолікулів і посилене розростання сполучної тканини. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:
 • A. Спорадичний зоб
 • B. Дифузний токсичний зоб
 • C. Зоб Хашімото
 • D. Ендемічний зоб
 • E. Фіброзний зоб
73.   У чоловіка 63-х років рак стравоходу, метастази у лімфатичні вузли середостіння, ракова кахексія. Яка патогенетична стадія пухлинного процесу має місце?
 • A. Прогресії
 • B. Ініціації
 • C. -
 • D. Промоції
 • E. Трансформації
74.   У пацієнта з підвищеним артеріальним тиском, тремором, тахікардією, була діагностовано доброякісна пухлина мозкової речовини наднирників. Гіперсекреція якого гормону викликає таку симптоматику?
 • A. Глюкагон
 • B. Тироксин
 • C. Інсулін
 • D. Адреналін
 • E. Соматотропін
75.   Хлопчик 12-ти років знаходиться у лікарні з підозрою на харчову токсикоінфекцію. При посіві фекалій хворого на середовище Ендо виросла велика кількість безбарвних колоній. Який мікроорганізм можна з найбільшою імовірністю ВИКЛЮЧИТИ з числа можливих збудників захворювання?
 • A. Proteus vulgaris
 • B. Salmonella enteritidis
 • C. Escherichia coli
 • D. Yersinia enterocolitica
 • E. Pseudomonas aeruginosa
76.   До лікаря акушера-гінеколога звернулась вагітна жінка, у якої діагностували мегалобластну анемію. Який з нижченаведених засобів доцільно призначити?
 • A. Метилурацил
 • B. Стрептокіназа
 • C. Ілауцин
 • D. Пентоксил
 • E. Ціанокобаламін
77.   У новонародженої дитини спостерігаються: судоми, блювання, жовтяниця, специфічний запах сечі. Лікар-генетик висловив підозру про спадкову хворобу обміну речовин. Який метод дослідження необхідно використати для постановки точного діагнозу?
 • A. Близнюковий
 • B. Популяційно-статистичний
 • C. Цитогенетичний
 • D. Біохімічний
 • E. Дерматогліфіка
78.   При нестачі біотину спостерігається порушення синтезу вищих жирних кислот. Утворення якого із зазначених метаболітів може бути порушено при цьому?
 • A. Серотонін
 • B. Сукциніл КоА
 • C. Аланін
 • D. Малоніл КоА
 • E. Піруват
79.   В психіатричну клініку доставлений хворий 40-ка років у стані збудження, агресії, марення. Який препарат слід ввести хворому?
 • A. Резерпін
 • B. Натрію бромід
 • C. Настоянку валеріани
 • D. Аміназин
 • E. Седуксен
80.   Подразнення правого блукаючого нерва спричинило різке сповільнення атріовентрикулярного проведення. На ЕКГ при цьому буде подовжений:
 • A. Зубець P
 • B. Зубець T
 • C. Інтервал P — Q
 • D. Інтервал R — R
 • E. Комплекс QRST
81.   У тварини збільшений тонус м’язів-розгиначів. Це є наслідком посиленої передачі інформації до мотонейронів спинного мозку такими низхідними шляхами:
 • A. Медіальні кортикоспінальні
 • B. Вестибулоспінальні
 • C. Латеральні кортикоспінальні
 • D. Руброспінальні
 • E. Ретикулоспінальні
82.   У хворого після перенесеної черепно-мозкової травми порушений акт ковтання. Який відділ мозку постраждав?
 • A. Середній мозок
 • B. Довгастий мозок
 • C. Проміжний мозок
 • D. Таламус
 • E. Кінцевий мозок
83.   У хворого 23-х років в результаті черепно-мозкової травми виник набряк мозку. Який механізм пошкодження клітин безпосередньо призвів до набряку мозку?
 • A. Ацидотичний
 • B. Ліпідний
 • C. Кальцієвий
 • D. Електролітно-осмотичний
 • E. Протеїновий
84.   Хворий не може відвести від тулуба верхню кінцівку. Який м’яз не виконує свою функцію?
 • A. Малий круглий м’яз
 • B. Дельтоподібний
 • C. Великий круглий м’яз
 • D. Найширший м’яз спини
 • E. Підосний м’яз
85.   У хворого на хронічну серцеву недостатність, незважаючи на терапію кардіотонічними засобами і тіазидовим діуретиком, зберігаються набряки і виникла загроза асциту. Який препарат слід призначити для підсилення діуретичного ефекту застосованих ліків?
 • A. Амілорид
 • B. Фуросемід
 • C. Клопамід
 • D. Спіронолактон
 • E. Манітол
86.   Хворий 23-х років надійшов до лікарні із черепно-мозковою травмою у важкому стані. Дихання характеризується судомним тривалим вдихом, який переривається коротким видихом. Для якого типу дихання це характерно?
 • A. Апнейстичне
 • B. Куссмауля
 • C. Гаспінг-дихання
 • D. Чейн-Стокса
 • E. Біота
87.   Пацієнту, який знаходився в клініці з приводу пневмонії, ускладненої плевритом, у складі комплексної терапії вводили преднізолон. Протизапальна дія цього синтетичного глюкокортикоїда пов’язана з блокуванням вивільнення арахідонової кислоти шляхом гальмування такого ферменту:
 • A. Пероксидаза
 • B. Циклооксигеназа
 • C. Фосфоліпаза А2
 • D. Фосфоліпаза C
 • E. Ліпоксигеназа
88.   Дитина 6-ти років знаходиться на стаціонарному лікуванні з діагнозом алергічного риніту. В крові: зміни в лейкоцитарній формулі. Кількість яких клітин лейкоцитарного ряду може бути збільшена?
 • A. Т-лімфоцити
 • B. Нейтрофіли
 • C. Еозинофіли
 • D. В-лімфоцити
 • E. Базофіли
89.   У лікарню наприкінці робочого дня доставлений робітник "гарячого" цеху, який скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту, загальну слабкість. Об’єктивно: свідомість збережена, шкірні покриви гіперемовані, сухі, гарячі на дотик. ЧСС- 130/хв. Дихання часте, поверхневе. Яке порушення процесів терморегуляції, найбільш імовірно, виникло у людини в даній ситуації?
 • A. Посилення теплопродукції без змін тепловіддачі
 • B. Зниження тепловіддачі
 • C. Посилення тепловіддачі і зниження теплопродукції
 • D. Зниження теплопродукції без змін тепловіддачі
 • E. Посилення тепловіддачі і теплопродукції
90.   Дослідник при мікроскопічному і електронно-мікроскопічному вивченні печінки звернув увагу, що деякі окремо розташовані клітини розпалися на дрібні фрагменти, оточені мембраною. У деяких з них наявні органели, інші включають фрагменти ядра, що розпалося. Запальна реакція навколо відсутня. Дослідник розцінив ці зміни, як:
 • A. Апоптоз
 • B. Атрофія
 • C. Гіпоплазія
 • D. Некроз
 • E. Дистрофія
91.   У хворої дитини гінгівіт, спричинений анаеробною інфекцією. Яку групу протимікробних засобів потрібно призначити для лікування?
 • A. Поліміксини
 • B. Аміноглікозиди
 • C. Нітроімідазоли
 • D. Нітрофурани
 • E. Сульфаніламіди
92.   В сечі новонародженого визначається цитрулін та високий рівень амоніаку. Вкажіть, утворення якої речовини, найімовірніше, порушене у цього малюка:
 • A. Сечовина
 • B. Креатин
 • C. Креатинін
 • D. Сечова кислота
 • E. Амоніак
93.   До лікарні госпіталізовано хворого з підозрою на черевний тиф. Який матеріал необхідно взяти у нього з метою ранньої діагностики цього захворювання?
 • A. Кров
 • B. Фекалії
 • C. Жовч
 • D. Сеча
 • E. Кістковий мозок
94.   Під дією негативних чинників довкілля порушена функція міосателітоцитів. Зміну якої функції всього м’язового волокна слід очікувати в даному випадку?
 • A. Трофіка
 • B. Скорочення
 • C. Розслаблення
 • D. Регенерація
 • E. Скоротливий термогенез
95.   У хворого 40-ка років ознаки гірської хвороби: запаморочення, задишка, тахікардія, рН крові - 7,50, pCO2-30 мм рт.ст., зсув буферних основ +4 ммоль/л. Яке порушення кислотно-основного стану має місце?
 • A. Видільний ацидоз
 • B. Газовий ацидоз
 • C. Негазовий алкалоз
 • D. Газовий алкалоз
 • E. Негазовий ацидоз
96.   У хворого коса пахвинна грижа. Яке анатомічне утворення стало слабким місцем передньої черевної стінки?
 • A. Медіальна пахвинна ямка
 • B. Латеральна пахвинна ямка
 • C. Надміхурова ямка
 • D. Пахвинний трикутник
 • E. Стегнова ямка
97.   У сироватці хворого виявлений імуноферментним методом HBsAg. При якому захворюванні виявлення даного ангигену має діагностичне значення?
 • A. Натуральна віспа
 • B. Вірусний гепатит В
 • C. ВІЛ
 • D. Кір
 • E. Сказ
98.   У хворого 60-ти років, що багато років страждає на атеросклероз і переніс раніше інфаркт міокарда, розвинувся напад загрудинного болю. Хворий госпіталізований через 3 дні; на фоні прогресуючої серцево-судинної недостатності помер. Під час розтину тіла у ділянці задньої стінки лівого шлуночка і міжшлуночкової перегородки виявлена ділянка білого кольору близько 3 см у діаметрі, волокниста, западаюча, з чіткою межею. Прозектор трактував ці зміни як:
 • A. Дистрофія міокарда
 • B. Міокардит
 • C. Інфаркт міокарда
 • D. Вогнищевий кардіосклероз
 • E. Ішемія міокарда
99.   У жінки встановлено діагноз - рак шийки матки. З яким вірусом може бути асоційована ця патологія?
 • A. Varicella-Zoster вірус
 • B. Папілома вірус
 • C. Цитомегаловірус
 • D. Вірус простого герпеса тип 2
 • E. Аренавірус
100.   При виконуванні вправ на колоді гімнастка втратила рівновагу і впала. Із збудження, перш за все, яких рецепторів розпочнуться рефлекси, що забезпечать відновлення порушеної пози?
 • A. Вестибулорецептори
 • B. Отолітові вестибулорецептори
 • C. Ампулярні вестибулорецептори
 • D. Пропріорецептори
 • E. Рецептори завитки
101.   В шкірі виявлена щільна, рухома, чітко відмежована від оточуючих тканин пухлина. На розрізі вона білого кольору, представлена волокнистою тканиною. Мікроскопічно: хаотично переплетені колагенові волокна, клітин мало. Що це за пухлина?
 • A. Фіброма
 • B. Дерматофіброма
 • C. Міома
 • D. Гістіоцитома
 • E. Десмоїд
102.   Жінку 44-х років вжалила оса, внаслідок чого розвинувся шок. В анамнезі - тяжка алергічна реакція на жалення оси. Об’єктивно: Ps- 179/хв, слабкий, АТ- 80/40 мм рт.ст., ЧД- 26/хв. Яка провідна ланка патогенезу анафілактичного шоку?
 • A. Зменшення об’єму циркулюючої крові
 • B. Зниження периферійного опору судин
 • C. Тахікардія
 • D. Зменшення ударного об’єму серця
 • E. Біль
103.   Хворий 35-ти років звернувся зі скаргами на біль та набряк в ділянці дна ротової порожнини. Діагностовано запальний процес у ділянці вивідної протоки піднижньощелепної слинної залози. Куди відкривається ця протока?
 • A. Plica fimbriata
 • B. Recesus gingivalis
 • C. Caruncula sublingualis
 • D. Vestibulum oris
 • E. Foramen caecum linguae
104.   У реанімаційному відділенні знаходиться хворий у коматозному стані. При дослідженні крові відзначено збільшення концентрації іонів K+ і зменшення - Ca++, ацидоз, збільшення рівнів сечовини, сечової кислоти. Який вид коми за етіологією найбільш імовірний?
 • A. Нейрогенна
 • B. Діабетична
 • C. Гіпоглікемічна
 • D. Ниркова
 • E. Печінкова
105.   На електронній фотографії представлена органела, що являє собою великий поліпротеазний комплекс, що складається з трубкоподібної та двох регуляторних частин, які розташовані на обох кінцях органели. Остання виконує функцію протеолізу. Назвіть цю органелу:
 • A. Включення
 • B. Центріоль
 • C. Комплекс Гольджі
 • D. Протеасома
 • E. Рибосома
106.   У хворого в крові: ер.- 3,0 • 1012/л; Hb-90г/л; ретикул.- 0,5%. В мазку: пойкілоцити, гіпохромні еритроцити. Залізо сироватки крові - 80 мкмоль/л. Для якої патології це характерно?
 • A. Залізодефіцитна анемія
 • B. B12-дефіцитна анемія
 • C. Хвороба Мінковського-Шоффара
 • D. Серпоподібноклітинна анемія
 • E. Залізорефрактерна анемія
107.   Лікар при дослідженні мазку крові у пацієнта з анемією встановив діагноз - спадкова гемолітична анемія Мінковського-Шофара. Виявлення у крові яких характерних клітин надало можливість лікарю встановити діагноз?
 • A. Мегалоцити
 • B. Поліхроматофіли
 • C. Мікросфероцити
 • D. Анізоцити
 • E. Пойкілоцити
108.   Фенілкетонурія - це захворювання, яке зумовлено рецесивним геном, що локалізується в аутосомі. Батьки є гетерозиготами за цим геном. Вони вже мають двох хворих синів і одну здорову доньку. Яка імовірність, що четверта дитина, яку вони очікують, народиться теж хворою?
 • A. 75%
 • B. 0%
 • C. 25%
 • D. 100%
 • E. 50%
109.   Хворий 40-ка років впродовж тривалого часу страждає на бронхіальну астму і тахікардію. Вкажіть найдоцільніший в даній ситуації препарат для усунення бронхоспазму:
 • A. Адреналіну гідрохлорид
 • B. Атропіну сульфат
 • C. Сальбутамол
 • D. Ефедрину гідрохлорид
 • E. Ізадрин
110.   До офтальмолога звернувся пацієнт зі скаргами на різі в очах. При обстеженні встановлена ерозія рогівки - відсутність поверхневого і шипуватого шарів епітелію. Які клітини будуть забезпечувати регенерацію ушкодженого епітелію?
 • A. Клітини зернистого шару
 • B. Клітини поверхневого шару
 • C. Клітини блискучого шару
 • D. Клітини рогового шару
 • E. Базальні
111.   Після травми на рентгенограмі постраждалого визначається перелом плеча у ділянці гребеня великого горбика. Функція якого м’яза буде у цьому випадку порушена?
 • A. Передній зубчастий
 • B. Підключичний
 • C. Малий грудний
 • D. Великий грудний
 • E. Дельтоподібний
112.   У хворого відзначаються болі у ділянці кореня язика, зіву, піднебінних мигдаликів, у верхньому відділі глотки, вусі, втрачений смак у ділянці задньої третини язика. Ураженням якого нерва викликані ці порушення?
 • A. Великий кам’янистий
 • B. Барабанна струна
 • C. Блукаючий
 • D. Язикоглотковий
 • E. Язиковий
113.   Після обстеження хворому на сечокам’яну хворобу призначили алопурінол - конкурентний інгібітор ксантиноксидази. Підставою для цього був хімічний аналіз ниркових каменів, переважною складовою яких є:
 • A. Урат натрію
 • B. Фосфат кальцію
 • C. Дигідрат оксалату кальцію
 • D. Сульфат кальцію
 • E. Моногідрат оксалату кальцію
114.   У чоловіка 28-ми років при гістологічному дослідженні шийного лімфовузла виявлено: порушення малюнка внаслідок розростання епітеліоїдних, лімфоїдних клітин і макрофагів з ядрами у вигляді підкови, в центрі деяких скупчень клітин - безструктурні ділянки блідо-рожевого кольору з уламками ядер. Для якого захворювання характерні такі зміни?
 • A. Сифіліс
 • B. Туберкульоз
 • C. Актиномікоз
 • D. Лімфогрануломатоз
 • E. Метастаз пухлини
115.   Відзначте концентрацію етилового спирту, що має найбільш активну протимікробну дію за наявністю білку у середовищі:
 • A. 60%
 • B. 15%
 • C. 70%
 • D. 40%
 • E. 96%
116.   До хірурга звернувся чоловік 60-ти років, що тривалий час хворіє на цукровий діабет. Об’єктивно: тканини правої стопи чорного кольору, щільні, з чіткими краями. Який діагноз поставив хірург?
 • A. Волога гангрена
 • B. Суха гангрена
 • C. Трофічна виразка
 • D. Пролежень
 • E. Газова гангрена
117.   У хворого з неврологічними порушеннями діагностована пухлина головного мозку. Під час операції видалена пухлина, що має вид щільного вузла, пов’язаного з твердою мозковою оболонкою. Гістологічно пухлина побудована з ендотеліоподібних клітин, тісно прилеглих одна до одної. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Менінгеальна саркома
 • B. Астроцитома
 • C. Нейробластома
 • D. Гліобластома
 • E. Менінгеома
118.   На препараті нирки розрізняються нефрони, які лежать на межі між кірковою та мозковою речовиною, мають однаковий діаметр приносних і виносних артеріол. Назвіть, яка функція буде порушена при їхньому пошкодженні?
 • A. Активність натрієвого рецептора
 • B. Синтез еритропоетину
 • C. Синтез простагландинів
 • D. Синтез реніну
 • E. Шунтування крові при інтенсивному кровообігу
119.   У здорових батьків, спадковість яких не обтяжена, народилась дитина з чисельними вадами розвитку. Цитогенетичний аналіз виявив в соматичних клітинах дитини трисомію за 13-ю хромосомою (синдром Патау). З яким явищем пов’язане народження такої дитини?
 • A. Рецесивна мутація
 • B. Соматична мутація
 • C. Домінантна мутація
 • D. Порушення гаметогенезу
 • E. Хромосомна мутація
120.   Запалення характеризується розширенням кровоносних судин на ділянці пошкодження, зменшенням кровообігу, підвищенням проникливості стінки судин. Яким з нижче наведених клітин належить головна роль в цьому?
 • A. Еозинофіли
 • B. Макрофаги
 • C. Фібробласти
 • D. Плазмоцити
 • E. Тканинні базофіли
121.   У хворого в анамнезі: з дитинства відмічався знижений рівень гемоглобіну. Лікування препаратами заліза не дає ефекту. У крові: ер.- 3,1 • 1012/л, ретик.-16%, Hb- 85 г/л, КП- 0,75; в мазку крові анізоцити, пойкілоцити, мішенеподібні еритроцити, еритроцити з базофільною зернистістю, рівень заліза у сироватці 30 мкмоль/л. Для якої патології системи крові характерні такі дані?
 • A. Залізодефіцитна анемія
 • B. Фолієводефіцитна анемія
 • C. Таласемія
 • D. Гіпопластична анемія
 • E. B12-дефіцитна анемія
122.   Хвора 45-ти років звернулась із скаргами на облисіння. При огляді: шкіра голови плямисто-коричневого кольору, малорухлива, тоненька, щільна, вкрита роговими лусочками. При гістологічному дослідженні - гіперкератоз, в дермі склероз, периваскулярні лімфомакрофагальні інфільтрати, атрофія потових та сальних залоз. У крові виявлені LE-клітини. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Вузликовий періартеріїт
 • B. Системний червоний вовчак
 • C. Системна склеродермія
 • D. Ревматизм
 • E. Ревматоїдний артрит
123.   Чоловік звернувся до лікаря з приводу безпліддя. Має високий зріст, зниження інтелекту, недорозвинення статевих залоз. У епітелії слизової оболонки порожнини рота виявлений статевий хроматин (1 тільце Барра). Про яку патологію можна думати?
 • A. Акромегалія
 • B. Адреногенітальний синдром
 • C. Синдром Ді-Джорджи
 • D. Синдром Іценка-Кушинга
 • E. Синдром Клайнфельтера
124.   На препараті м’якої мозкової оболонки виявляється судина, у стінці якої відсутня середня оболонка, зовнішня оболонка зрощена з оточуючою тканиною, внутрішня оболонка побудована із базальної мембрани та ендотелію. Що це за судина?
 • A. Артерія м’язового типу
 • B. Артерія змішаного типу
 • C. Вена волокнистого типу
 • D. Вена м’язового типу зі слабким розвитком м’язових елементів
 • E. Артеріола
125.   При бактеріологічному дослідженні проб сметани виділені ізольовані культури S.aureus. Як довести етіологічне значення ізольованої культури S.aureus як збудника харчового отруєння, яке виникло серед групи споживачів сметани?
 • A. Виявлення ентеротоксину
 • B. Визначення цукролітичних властивостей
 • C. Визначення гемотоксинів
 • D. Визначення лецитиназної активності
 • E. Визначення плазмокоагулазної активності
126.   До косметолога звернулася пацієнтка зі скаргами на появу чорних цяток на обличчі. Після обстеження було встановлено, що поява цяток пов’язана з порушенням виділення секрету сальних залоз. Який тип секреції характерний для цих залоз?
 • A. Мерокриновий та мікроапокриновий
 • B. Голокриновий
 • C. Мікроапокриновий
 • D. Макроапокриновий
 • E. Мерокриновий
127.   У жінки 22-х років через 5 годин після вживання морепродуктів на шкірі тулуба та дистальних відділів кінцівок з’явились маленькі сверблячі папули, які частиною зливаються між собою. Через добу висипка самовільно зникла. Назвіть механізм гіперчутливості, що полягає в основі даних змін:
 • A. Системна анафілаксія
 • B. Атопія (місцева анафілаксія)
 • C. Антитілоопосередкований клітинний цитоліз
 • D. Імунокомплексна гіперчутливість
 • E. Клітинна цитотоксичність
128.   Хворий помер від прогресуючої серцевої недостатності. На розтині серце розширене у поперечнику, мляве, м’яз на розрізі нерівномірного кровонаповнення, пістрявий, при гістологічному дослідженні у міокарді повнокров’я, у стромі лімфогістіоцитарні інфільтрати, що розсувають кардіоміоцити. Виявлені морфологічні зміни свідчать про:
 • A. Венозне повнокрів’я
 • B. Жирову дистрофії міокарда
 • C. Інфаркт міокарда
 • D. Кардіосклероз
 • E. Негнійний проміжний міокардит
129.   Тривале лікування гіпофункції щитоподібної залози спричинило загальну дистрофію, карієс зубів, тахікардію, тремор кінцівок. Який лікарський засіб викликав зазначені побічні ефекти?
 • A. Тирокальцитонін
 • B. Паратиреоїдин
 • C. L-тироксин
 • D. Хумулін
 • E. Преднізолон
130.   При обстеженні у хворого виявлене порушення чутливості шкіри в ділянці передньої поверхні шиї. Який нерв уражений?
 • A. Поперечний нерв шиї
 • B. Малий потиличний
 • C. Надключичні
 • D. Шийна петля
 • E. Великий вушний
131.   У хворого з жовтяницею встановлено: підвищення у плазмi крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого (вільного), в калі та сечі - високий вміст стеркобіліну, рівень прямого (зв’язаного) білірубіну в плазмі крові в межах норми. Про який вид жовтяниці можна думати?
 • A. Жовтяниця немовлят
 • B. Паренхіматозна (печінкова)
 • C. Механічна
 • D. Хвороба Жильбера
 • E. Гемолітична
132.   Недостатність в організмі лінолевої та ліноленової кислот призводить до ушкоджень шкіри, випадіння волосся, сповільненого загоювання ран, тромбоцитопенії, зниження опірності до інфекційних захворювань. Порушення синтезу яких речовин найімовірніше зумовлює вказані симптоми?
 • A. Кортикостероїди
 • B. Катехоламіни
 • C. Ейкозаноїди
 • D. Інтерферони
 • E. Інтерлейкіни
133.   У юнака 18-ти років діагностовано хворобу Марфана. При дослідженні встановлено: порушення розвитку сполучної тканини, будови кришталика ока, аномалії серцево-судинної системи, арахнодактилія. Яке генетичне явище зумовило розвиток цієї хвороби?
 • A. Кодомінування
 • B. Комплементарність
 • C. Множинний алелізм
 • D. Неповне домінування
 • E. Плейотропія
134.   На аутопсії жінки, що хворіла на хронічну дизентерію, при гістологічному дослідженні внутрішніх органів у стромі та паренхімі міокарда, нирок, у слизовій оболонці шлунка, у сполучній тканині легень виявлені аморфні відкладання фіолетового кольору, що дають позитивну реакцію за Коссом. Яке ускладнення розвинулось у хворої?
 • A. Дистрофічне звапніння
 • B. Метаболічне звапніння
 • C. Гіаліноз
 • D. Метастатичне звапніння
 • E. Амілоїдоз
135.   У хворого 45-ти років при аналізі ЕКГ встановлено: ритм синусовий, число передсердних комплексів більше числа шлуночкових комплексів; прогресуюче подовження інтервалу P — Q від комплексу до комплексу; випадіння окремих шлуночкових комплексів; зубці P та комплекси QRST без змін. Назвіть тип порушення серцевого ритму:
 • A. Синоаурікулярна блокада
 • B. Повна атріовентрикулярна блокада
 • C. Атріовентрикулярна блокада II ступеня
 • D. Атріовентрикулярна блокада I ступеня
 • E. Внутрішньопередсердна блокада
136.   Тварині, сенсибілізованій туберкуліном, внутрішньоочеревенно введений туберкулін. Через 24 години при лапаротомії виявлено венозну гіперемію та набряк очеревини. У мазках-відбитках з очеревини велика кількість лімфоцитів та моноцитів. Який патологічний процес у тварини?
 • A. Гнійне запалення
 • B. Серозне запалення
 • C. Асептичне запалення
 • D. Алергічне запалення
 • E. Фібринозне запалення
137.   При активації запального процесу, деяких аутоімунних та інфекційних захворюваннях у плазмі крові різко зростає рівень білків гострої фази. Який із наведених нижче білків здатний утворювати гель при охолодженні сироватки?
 • A. Гаптоглобін
 • B. Кріоглобулін
 • C. а2-макроглобін
 • D. С-реактивний білок
 • E. Церулоплазмін
138.   Чоловіку 40-ка років за вимогою діагностичних тестів зробили лімфографію органів грудної порожнини. Хірург встановив, що пухлина вразила орган, з лімфатичних судин якого лімфа безпосередньо переходить в грудну протоку. Який це орган?
 • A. Трахея
 • B. Серце
 • C. Стравохід
 • D. Лівий головний бронх
 • E. Осердя
139.   Людина потрапила у крижану воду й швидко загинула в результаті різкого переохолодження. Це відбулося тому, що в даному випадку значно збільшилась віддача тепла організмом таким шляхом:
 • A. Теплопроведення
 • B. Теплопроведення і радіація
 • C. Радіація
 • D. Конвекція
 • E. -
140.   У вагітної жінки взяли кров для підтвердження клінічного діагнозу "токсоплазмоз". Яка із перерахованих серологічних реакцій має діагностичне значення?
 • A. Реакція аглютинації
 • B. Реакція гальмування гемаглютинації
 • C. Реакція гемадсорбції
 • D. Реакція зв’язування комплементу
 • E. Реакція нейтралізації
141.   Хворому поставлено діагноз газова гангрена. Після ідентифікації збудника досліджуваний матеріал необхідно знищити. Який метод слід використати?
 • A. Стерилізація парою під тиском
 • B. Пастеризація
 • C. Тиндалізація
 • D. Стерилізація текучою парою
 • E. Кип’ятіння
142.   У хворого, прооперованого з приводу "гострого живота", сеча коричневого кольору, кількість індикану в сечі вище 93 ммоль/добу. Про що це свідчить?
 • A. Збільшення інтенсивності гниття білків у кишечнику
 • B. Порушення фільтраційної здатності нирок
 • C. Зниження інтенсивності знезараження амоніаку
 • D. Зниження активності ферментів орнітинового циклу
 • E. Збільшення швидкості окисного дезамінування ароматичних амінокислот
143.   Хворий надійшов до інфекційного відділення з підозрою на холеру. Який основний метод дослідження необхідно використати для підтвердження діагнозу?
 • A. Бактеріологічний
 • B. Алергічний
 • C. Біологічний
 • D. Серологічний
 • E. Імунологічний
144.   Жінка в період вагітності тривалий час безконтрольно приймала хіміотерапевтичний препарат. Через деякий час у неї погіршився апетит, з’явились нудота, пронос. З часом виникла жовтяниця. У новонародженого відмічено порушення росту кісток. Який препарат з групи тетрацикліну приймала жінка?
 • A. Доксицикліну гідрохлорид
 • B. Ципрофлоксацин
 • C. Бензилпеніциліну натрiєва сіль
 • D. Бісєптол
 • E. Азитроміцин
145.   У хворого 69-ти років на шкірі в ділянці нижньої повіки з’явилося невелике бляшкоподібне утворення з наступним виразкуванням, яке було оперативно видалене. При мікроскопічному дослідженні утворення: в дермі шкіри комплекси з атипових епітеліальних клітин; периферії клітини розташовані перпендикулярно до базальної мембрани. Клітини темні, призматичної полігональної форми з гіперхромними ядрами з частими мітозами. Іноді зустрічаються утворення, подібні до волосяного фолікула. Яка гістологічна форма рака у хворого?
 • A. Плоскоклітинний рак з ороговінням
 • B. Плоскоклітинний рак без ороговіння
 • C. Аденокарцинома
 • D. Базально-клітинний рак
 • E. Недиференційований рак
146.   У хворого на підгострий септичний ендокардит при огляді лікар відзначив загальну слабкість і іктеричність шкіри, склер і видимих слизових оболонок. У крові виявлена збільшена кількість непрямого білірубіну. Що зумовлює жовтяничність шкіри і слизових?
 • A. Підпечінкова жовтяниця
 • B. Жирова дистрофія
 • C. Печінкова жовтяниця
 • D. Надпечінкова жовтяниця
 • E. Гемосидероз
147.   Хворому на гіпертонічну хворобу був призначений препарат для зниження артеріального тиску з групи адренотропних засобів. Через деякий час у хворого тиск нормалізувався, але розвинулися брадикардія до 50/хв. та атріовентрикулярна блокада II ступеня. Який препарат було призначено?
 • A. Празозин
 • B. Мезатон
 • C. Анаприлін
 • D. Верапаміл
 • E. Клофелін
148.   Під час гістологічного дослідження стулок мітрального клапана серця жінки 30-ти років було встановлено, що ендотеліальні клітини вогнищево десквамовані, в цих ділянках на поверхні стулки розташовані дрібні тромботичні нашарування, сполучна тканина стулки з явищами мукоїдного набухання з ділянками склерозу та васкуляризації. Діагностуйте вид клапанного ендокардиту:
 • A. Поліпозно-виразковий
 • B. Дифузний
 • C. Фібропластичний
 • D. Гострий бородавчастий
 • E. Поворотньо-бородавчастий
149.   У хворого з дихальною недостатністю рН крові 7,35. Визначення pCO2 показало наявність гіперкапнії. При дослідженні рН сечі відзначається підвищення її кислотності. Яка форма порушення кислотно-основного стану в даному випадку?
 • A. Ацидоз метаболічний, декомпенсований
 • B. Алкалоз газовий, декомпенсований
 • C. Ацидоз метаболічний, компенсований
 • D. Ацидоз газовий, компенсований
 • E. Алкалоз газовий, компенсований
150.   Знешкодження ксенобіотиків (лікарських засобів, епоксидів, ареноксидів, альдегідів, нітропохідних тощо) та ендогенних метаболітів (естрадіолу, простагландинів, лейкотрієнів) відбувається в печінці шляхом їх кон’югації з:
 • A. S-Аденозилметіоніном
 • B. Аспарагіновою кислотою
 • C. Гліцином
 • D. Фосфоаденозином
 • E. Глутатіоном
151.   Працівник соціальної служби після тривалого спілкування з людиною без визначеного місця проживання захворів на туберкульоз. До складу комплексного лікування було включено напівсинтетичний антибіотик широкого спектру дії. Вкажіть препарат:
 • A. Еритроміцин
 • B. Цефотаксим
 • C. Рифампіцин
 • D. Лінкоміцин
 • E. Ампіцилін
152.   Хворий переніс інсульт. Який з наведених препаратів слід включити до комплексної терапії з метою покращення кровообігу та метаболізму головного мозку?
 • A. Пірацетам
 • B. Камфора
 • C. Седуксен
 • D. Амітриптилін
 • E. Феназепам
153.   У хворого запалення легень ускладнилось ексудативним плевритом. В якому з перелічених анатомічних утворень переважно може накопичуватися рідина?
 • A. Sinus phrenicomediastinalis pleurae
 • B. Sinus obliquus pericardii
 • C. Sinus costomediastinalis pleurae
 • D. Sinus transversus pericardii
 • E. Sinus costodiaphragmaticus pleurae
154.   При авторадіографічному дослідженні епітелію тонкої кишки було виявлено, що його повне оновлення відбувається протягом 3-х діб за рахунок проліферації малодиференційованих клітин. Вкажіть їх локалізацію:
 • A. Бічна поверхня ворсинок
 • B. Верхівка ворсинок
 • C. Дно крипт
 • D. Основа ворсинок
 • E. Власна пластинка слизової оболонки
155.   У хворого нормально забарвлений кал, у складі якого з находиться велика кількість вільних жирних кислот. Причиною цього є порушення наступного процесу:
 • A. Жовчовиділення
 • B. Жовчоутворення
 • C. Секреція ліпаз
 • D. Гідроліз жирів
 • E. Всмоктування жирів
156.   До лікарні надійшов 9-річний хлопчик розумово і фізично відсталий. При біохімічному дослідженні крові: підвищена кількість фенілаланіну. Блокування якого ферменту може призве- сти до такого стану?
 • A. Глутамінтрансаміназа
 • B. Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • C. Глутаматдекарбоксилаза
 • D. Фенілаланін-4-монооксигеназа
 • E. Аспартатамінотрансфераза
157.   У нейрохірургічне відділення надійшов 54-річний чоловік із скаргами на відсутність чутливості шкіри нижньої повіки, латеральної поверхні носа, верхньої губи. Лікар при огляді встановив запалення другої гілки трійчастого нерва. Через який отвір виходить із черепа ця гілка?
 • A. Овальний отвір
 • B. Рваний отвір
 • C. Круглий отвір
 • D. Остистий отвір
 • E. Верхня очноямкова щілина
158.   Встановлено, що в клітинах організмів відсутні мембранні органели та їх спадковий матеріал не має нуклеосомної організації. Що це за організми?
 • A. Віруси
 • B. Аскоміцети
 • C. Прокаріоти
 • D. Еукаріоти
 • E. Найпростіші
159.   Метильні групи (—CH3) використовуються в органiзмi для синтезу таких важливих сполук, як креатин, холін, адреналін, інші. Джерелом цих груп є одна з незамінних амінокислот, а саме:
 • A. Валін
 • B. Лейцин
 • C. Ізолейцин
 • D. Метіонін
 • E. Триптофан
160.   В експерименті на кролику введення пірогеналу призвело до підвищення у тварини температури тіла. Яка з перерахованих речовин відіграє роль вторинного пірогену, що бере участь у механізмі виникнення лихоманкової реакції?
 • A. Інтерлейкін-1
 • B. Гістамін
 • C. Брадикінін
 • D. Піромен
 • E. Імуноглобулін
161.   У хірургічне відділення лікарні надійшла хвора з явищами гострого панкреатиту: блювання, пронос, сильний оперізуючий біль, слабкість, гіпотензія, зневодненням організму. Який препарат з антиферментною активністю показаний хворому?
 • A. Анальгін
 • B. Контрикал
 • C. Натрію гідрокарбонат
 • D. Атропіну сульфат
 • E. Адреналін
162.   Жінка 45 -ти років, перукар, скаржиться на болі у ногах, що з’являються після роботи, ввечері та вночі. При огляді хворої виявлено варикозне розширені вени на присередній поверхні гомілки та стегна. Яка вена та її безпосередні протоки розширені?
 • A. Велика підшкірна
 • B. Мала підшкірна
 • C. Стегнова
 • D. Глибока вена стегна
 • E. Передня великогомілкова вена
163.   На прийом до терапевта прийшов чоловік 37-ми років зі скаргами на періодичні інтенсивні больові напади у суглобах великого пальця стопи та їх припухлість. У сечі: різко кисла реакція і рожеве забарвлення. З наявністю яких речовин можуть бути пов’язані такі зміни?
 • A. Амонієві солі
 • B. Сульфат магнію
 • C. Фосфат кальцію
 • D. Солі сечової кислоти
 • E. Хлориди
164.   Під час оперативного втручання на фоні використання гігронію різко знизився артеріальний тиск. Представники яких груп лікарських препаратів можуть нормалізувати артеріальний тиск?
 • A. α-адреноміметики
 • B. Гангліоблокатори
 • C. α-адреноблокатори
 • D. Н-холіноміметики
 • E. M-холіноміметики
165.   При штовханні штанги спортсмен закидає голову назад для максимального підвищення тонусу м’язів-розгиначів верхніх кінцівок. Де розташовані центри рефлексів, які при цьому виникають?
 • A. Рухова кора
 • B. Спинний мозок
 • C. Ядра Дейтерса
 • D. Базальні ганглії
 • E. Червоні ядра
166.   Хворому встановлений діагноз ураження голівки стегна ішемічного походження. Яка артерія ушкоджена?
 • A. Arteria profunda femoris
 • B. Arteria umbilicalis
 • C. Arteria femoralis
 • D. Ramus acetabularum A.obturatoriae
 • E. Arteria illiaca externa
167.   У 12-річної дитини непереносимість ряду харчових продуктів. Їх вживання викликає алергічну реакцію у вигляді висипань на шкірі, що сверблять. Який протигістамінний засіб слід призначити, щоб не заважати шкільним заняттям дитини?
 • A. Ефедрин
 • B. Еуфілін
 • C. Димедрол
 • D. Лоратадин
 • E. Диклофенак
168.   У вагітної жінки 26-ти років після тривалого блювання було зареєстровано зниження об’єму циркулюючої крові. Про яку зміну загальної кількості крові може йти мова?
 • A. Поліцитемічна гіперволемія
 • B. Поліцитемічна гіповолемія
 • C. Проста гіповолемія
 • D. Олігоцитемічна гіперволемія
 • E. Олігоцитемічна гіповолемія
169.   При вивченні родоводу сім’ї, в якій спостерігається гіпертрихоз (надмірне оволосіння вушних раковин), виявлена ознака трапляється в усіх поколіннях тільки у чоловіків і успадковується від батька до сина. Визначте тип успадкування гіпертрихозу:
 • A. Зчеплений з Х-хромосомою домінантний
 • B. Зчеплений з Х-хромосомою рецесивний
 • C. Зчеплений з Y-хромосомою
 • D. Аутосомно-рецесивний
 • E. Аутосомно-домінантний
170.   Внаслідок активації іонних каналів зовнішньої мембрани збудливої клітини значно збільшився її потенціал спокою. Які канали були активовані?
 • A. Швидкі кальцієві
 • B. Натрієві та кальцієві
 • C. Натрієві
 • D. Калієві
 • E. Повільні кальцієві
171.   У чоловіка 30-ти років перед операцією визначили групову належність крові. Кров резус-позитивна. Реакцію аглютинації еритроцитів не викликали стандартні сироватки груп 0αβ (I), Аβ (II), Вα (III). Досліджувана кров належить до групи:
 • A. Вα (III)
 • B. 0αβ (I)
 • C. Аβ (II)
 • D. -
 • E. АВ (IV)
172.   При проведенні операції на тонкій кишці лікар виявив ділянку слизової оболонки, де на фоні колових складок була присутня поздовжня складка. Який відділ тонкої кишки має таку будову?
 • A. Початковий eiddrn jejunum
 • B. Pars ascendens duodeni
 • C. Дистальний вiддiл ileum
 • D. Pars horizontalis duodeni
 • E. Pars descendens duodeni
173.   При розтині тіла померлого виявлена гіперплазія кісткового мозку плоских і трубчастих кісток (піоїдний кістковий мозок), спленомегалія (6 кг), гепатомегалія (5 кг), збільшення всіх груп лімфатичних вузлів. Якому захворюванню відповідають виявлені зміни?
 • A. Лімфогрануломатоз
 • B. Хронічний мієлолейкоз
 • C. Хронічний лімфолейкоз
 • D. Справжня поліцитемія
 • E. Мієломна хвороба
174.   На гістологічне дослідження надіслано видалений червоподібний відросток. Розміри його збільшені, серозна оболонка тьмяна, повнокровна, вкрита плівками фібрину, стінки стовщені, на розрізі із просвіту виділяється гній. При мікроскопічному дослідженні спостерігається повнокров’я судин, набряк всіх шарів і дифузна інфільтрація їх лейкоцитами. Назвіть форму гострого апендициту:
 • A. Флегмонозний
 • B. Поверховий
 • C. Апостематозний
 • D. Гангренозний
 • E. Простий
175.   У жінки, що тривало приймала антибіотики з приводу кишкової інфекції, розвинулось ускладнення з боку слизової порожнини рота у вигляді запального процесу і білого нальоту, у якому під час бактеріологічного дослідження були виявлені дріжджеподібні грибки Candida albicans. Який з перерахованих препаратів показаний для лікування цього ускладнення?
 • A. Флуконазол
 • B. Бісептол
 • C. Поліміксин
 • D. Фуразолідон
 • E. Тетрациклін
176.   У дорослої людини за добу виділяється 20 л сечі з низькою відносною щільністю. Найбільш імовірною причиною цього є дефіцит в організмі:
 • A. Натрійуретичного фактора
 • B. Реніну
 • C. Альдостерону
 • D. Вазопресину
 • E. Паратгормону
177.   Для запобігання нападів гострого панкреатиту лікар призначив трасілол (контрікал, гордокс), який є інгібітором:
 • A. Хімотрипсину
 • B. Еластази
 • C. Гастриксину
 • D. Трипсину
 • E. Карбоксипептидази
178.   Чоловік 60-ти років скаржиться на біль у суглобах. У сироватці крові пацієнта виявлено підвищення концентрації С-реактивного білку та оксипроліну. Для якого захворювання характерні ці симптоми?
 • A. Ревматизм
 • B. Подагра
 • C. Жовтяниця
 • D. Цукровий діабет
 • E. Гепатит
179.   У хворого сечокам’яна хвороба. При видаленні конкременту з правого сечоводу хірург розрізав стінку сечоводу. В яке анатомічне утворення потрапить сеча?
 • A. Правий брижовий синус
 • B. Заочеревинний простір
 • C. Правий бічний канал
 • D. Лівий бічний канал
 • E. Прямокишково-міхурове заглиблення
180.   У лабораторному експерименті на собаці вивчали будову центральних відділів слухової сенсорної системи. Була зруйнована одна з структур середнього мозку. Собака втратив орієнтувальний рефлекс на звукові сигнали. Яка структура була зруйнована?
 • A. Чорна речовина
 • B. Верхні горбики чотиригорбикового тіла
 • C. Червоне ядро
 • D. Ядра ретикулярної формації
 • E. Нижні горбики чотиригорбикового тіла
181.   Пацієнт через 15 діб після повернення з багатомісячного плавання в районах Середземномор’я та Західної Африки відчув слабкість, головний біль, періодичні підвищення температури. Лікар запідозрив у хворого малярію. Який із перерахованих методів є найбільш адекватним в діагностиці даного захворювання?
 • A. Мікроскопічний
 • B. Алергічний
 • C. Біологічний
 • D. Мікробіологічний
 • E. Серологічний
182.   У людини зменшений діурез, гіпернатріємія, гіпокаліємія. Гіперсекреція якого гормону може бути причиною таких змін?
 • A. Вазопресин
 • B. Паратгормон
 • C. Передсердний натрійуретичний фактор
 • D. Альдостерон
 • E. Адреналін
183.   У хворого 40-ка років при прогресуванні стафілококового гнійного періодонтиту виникло гнійне запалення кістково-мозкових просторів альвеолярного відростка, а потім тіла нижньої щелепи. Мікроскопічно кісткові балки витончені, вогнища некрозу, кісткові секвестри, оточені сполучнотканинною капсулою. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Гострий остеомієліт
 • B. Пародонтома
 • C. Гнійний періостит
 • D. Хронічний фіброзний періостит
 • E. Хронічний остеомієліт
184.   У чоловіка виявлене захворювання, яке зумовлене домінантним геном, локалізованим у Х-хромосомі. У кого із дітей буде це захворювання, якщо дружина здорова?
 • A. У половини дочок
 • B. Тільки у синів
 • C. Тільки у дочок
 • D. У всіх дітей
 • E. У половини синів
185.   Під час хірургічного втручання на тонкій кишці у людини можлива рефлекторна зупинка серця. Які рецептори в міокарді необхідно заблокувати, щоб попередити зупинку?
 • A. Пуринові рецептори
 • B. α-адренорецептори
 • C. β-адренорецептори
 • D. H-холінорецептори
 • E. M-холінорецептори
186.   При термометрії встановлено, що температура відкритих ділянок шкіри на 1-1,5° нижче за температуру поруч розташованих ділянок, закритих одягом з натуральних тканин. Причиною цього є те, що одяг, перш за все, зменшує тепловіддачу таким шляхом:
 • A. Випаровування
 • B. Радіація
 • C. Конвекція
 • D. -
 • E. Проведення
187.   Під час операції видалення матки з яєчниками і матковими трубами лікар перев’язує зв’язку, що підвішує яєчник. Які судини перев’язав лікар в цій зв’язці?
 • A. Маткові артерія і вена
 • B. Внутрішня клубова артерія
 • C. Внутрішня клубова вена
 • D. Яєчникові артерія і вена
 • E. Трубні артерія і вена
188.   При недостатності кровообігу у період інтенсивної м’язової роботи у м’язі в результаті анаеробного гліколізу накопичується молочна кислота. Яка її подальша доля?
 • A. Видаляється через нирки з сечею
 • B. Використовується у м’язі для синтезу амінокислот
 • C. Включається в глюконеогенез у печінці
 • D. Використовується у тканинах для синтезу жирних кислот
 • E. Використовується тканинами для синтезу кетонових тіл
189.   При дослідженні гостроти слуху в коваля виявили втрату слуху на 50% у діапазоні низьких частот і майже нормальну гостроту слуху в діапазоні високих частот. Порушення яких структур слухової системи призвело до такого стану?
 • A. Кортієв орган - ближче до гелікотреми
 • B. М’язи середнього вуха
 • C. Кортієв орган - ближче до овального віконця
 • D. Середня частина кортієвого органу
 • E. Барабанна перетинка
190.   Під час операції в печінці хворого виявлені дрібні міхурці малих розмірів з незначною кількістю рідини, які щільно прилягають один до одного. Який гельмінтоз виявився у хворого?
 • A. Альвеококоз
 • B. Фасціольоз
 • C. Опісторхоз
 • D. Дікроцеліоз
 • E. Клонорхоз
191.   Стоматолог призначив пацієнту препарати кальцію для профілактики карієсу. Лікар не знав, що пацієнт хворіє на хронічну серцеву недостатність і приймає серцеві глікозиди. Що відбудеться в результаті поєднання препаратів кальцію і серцевих глікозидів?
 • A. Прискориться виведення серцевих глікозидів
 • B. Уповільниться метаболізм серцевих глікозидів
 • C. Препарати не взаємодіють
 • D. Збільшиться активність і токсичність серцевих глікозидів
 • E. Знизиться активність і токсичність серцевих глікозидів
192.   У людини збільшений вміст іонів кальцію в плазмі крові, зменшений - у кістках. Надмірна секреція якого гормону може спричинити такі зміни?
 • A. Паратгормон
 • B. Тиреокальцитонін
 • C. Альдостерон
 • D. Трийодтиронін
 • E. Тироксин
193.   Під час гістологічного дослідження легень хворого, що помер від серцевої недостатності, виявлені вогнища запалення з заповненням альвеол рідиною, забарвленою у блідо-рожевий колір, місцями з наявністю тонких рожевих ниток, що утворюють дрібнопетлисту сітку з невеликою кількістю лімфоцитів. Який характер ексудату у легенях?
 • A. Серозно-фібринозний
 • B. Серозний
 • C. Геморагічний
 • D. Гнійний
 • E. Фібринозний
194.   До реанімаційного відділення надійшов хворий з ознаками гострого отруєння морфіном. Який засіб необхідно використати у даному випадку для промивання шлунку?
 • A. Натрію гідрокарбонат
 • B. Розчин натрію хлориду
 • C. Борна кислота
 • D. Калію перманганат
 • E. Фурацилін
195.   Хвора 38-ми років надійшла до реанімаційного відділення в несвідомому стані. Рефлекси відсутні. Цукор крові -2,1 ммоль/л. В анамнезі - цукровий діабет з 18-ти років. Яка кома має місце у хворої?
 • A. Гіперосмолярна
 • B. Гіпоглікемічна
 • C. Лактацидемічна
 • D. Гіперглікемічна
 • E. Кетоацидотична
196.   У хворого порушена моторна функція язика. З патологією якого нерва це пов’язано?
 • A. Блукаючий
 • B. Під’язиковий
 • C. Лицевий
 • D. Додатковий
 • E. Язикоглотковий
197.   Після тривалого фізичного навантаження під час заняття з фізичної культури у студентів розвинулась м’язова крепатура. Причиною її виникнення стало накопичення у скелетних м’язах молочної кислоти. Вона утворилась після активації в організмі студентів:
 • A. Глікогенезу
 • B. Гліколізу
 • C. Глюконеогенезу
 • D. Ліполізу
 • E. Пентозофосфатного циклу
198.   У хворого, який страждає на вугрі та на запальні зміни шкіри обличчя, при мікроскопії матеріалу з осередків ураження виявлені живі членистоногі, довгастої форми, з 4 парами дуже редукованих кінцівок. Встановіть попередній діагноз:
 • A. Алергія
 • B. Ураження шкіри блохами
 • C. Ураження шкіри коростяним свербуном
 • D. Педикульоз
 • E. Демодекоз
199.   При санітарно-бактеріологічному дослідженні водопровідної води отримані наступні результати: загальна кількість бактерій в 1,0 мл - 80, колі-індекс - 3. Як розцінити результат дослідження?
 • A. Вода є дуже забрудненою
 • B. Вода є сумнівною
 • C. Вода придатна для споживання
 • D. Вода є забрудненою
 • E. Вода є дуже сумнівною
200.   До приймального відділення лікарні доставлено хворого з вираженими явищами гострої серцевої недостатності. Який препарат, із зазначених нижче, слід використати в першу чергу?
 • A. Дигітоксин
 • B. Корглікон
 • C. Етазол
 • D. Фізостигмін
 • E. Дитилін
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 1 користувачів, 16 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 40.63ms.