Буклет 2012 року

1.   Хворому поставлено діагноз газова гангрена. Після ідентифікації збудника досліджуваний матеріал необхідно знищити. Який метод слід використати?
 • A. Кип’ятіння
 • B. Стерилізація текучою парою
 • C. Стерилізація парою під тиском
 • D. Пастеризація
 • E. Тиндалізація
2.   Для лікування деяких інфекційних захворювань, викликаних бактеріями, застосовуються сульфаніламідні препарати, що блокують синтез фактора росту бактерій. Назвіть механізм їх дії:
 • A. Беруть участь в окисно-відновних процесах
 • B. Інгібують всмоктування фолієвої кислоти
 • C. Є алостеричними інгібіторами ферментів
 • D. Є алостеричними ферментами
 • E. Є антивітамінами параамінобензойної кислоти
3.   Хворий 23-х років надійшов до лікарні із черепно-мозковою травмою у важкому стані. Дихання характеризується судомним тривалим вдихом, який переривається коротким видихом. Для якого типу дихання це характерно?
 • A. Гаспінг-дихання
 • B. Апнейстичне
 • C. Чейн-Стокса
 • D. Куссмауля
 • E. Біота
4.   У хворого нормально забарвлений кал, у складі якого з находиться велика кількість вільних жирних кислот. Причиною цього є порушення наступного процесу:
 • A. Жовчовиділення
 • B. Жовчоутворення
 • C. Секреція ліпаз
 • D. Всмоктування жирів
 • E. Гідроліз жирів
5.   У хворого хлопчика 12-ти років вміст холестерину в сироватці крові до 25 ммоль/л. В анамнезі - спадкова сімейна гіперхолестеринемія, причиною якої є порушення синтезу білків-рецепторів до:
 • A. Ліпопротеїнів низької щільності
 • B. Ліпопротеїнів проміжної щільності
 • C. Хіломікронів
 • D. Ліпопротеїнів високої щільності
 • E. Ліпопротеїнів дуже низької щільності
6.   Недостатність в організмі мікроелементу селену проявляється кардіоміопатією. Імовірною причиною такого стану є зниження активності такого селенвмісного ферменту:
 • A. Цитохромоксидаза
 • B. Лактатдегідрогеназа
 • C. Сукцинатдегідрогеназа
 • D. Глутатіонпероксидаза
 • E. Каталаза
7.   Дитина 10-ти років страждає на стафілококовий дерматит. Лікування бензилпеніциліном не дало результатів. Призначення комбінованого препарату пеніциліну з клавулановою кислотою дало швидке одужання. Яка причина позитивної дії цього препарату?
 • A. Гальмування транспептидази
 • B. Гальмування аденозиндезамінази
 • C. Активація фосфодіестерази
 • D. Блокада транслокази
 • E. Інактивація бета-лактамази
8.   Для запобігання нападів гострого панкреатиту лікар призначив трасілол (контрікал, гордокс), який є інгібітором:
 • A. Карбоксипептидази
 • B. Еластази
 • C. Гастриксину
 • D. Хімотрипсину
 • E. Трипсину
9.   Під дією негативних чинників довкілля порушена функція міосателітоцитів. Зміну якої функції всього м’язового волокна слід очікувати в даному випадку?
 • A. Регенерація
 • B. Трофіка
 • C. Скорочення
 • D. Розслаблення
 • E. Скоротливий термогенез
10.   Хворий 18-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на безсоння, що проявляється у важкому засинанні. В результаті цього він не висипається і на наступний день почуває втому, важко засвоює навчальний матеріал. Лікар встановив, що безсоння пов’язане з неврозоподібним станом. Зробіть раціональний вибір снодійного:
 • A. Етамінал-натрій
 • B. Хлоралгідрат
 • C. Фенобарбітал
 • D. Нітразепам
 • E. Бромізовал
11.   У людини збільшений вміст іонів кальцію в плазмі крові, зменшений - у кістках. Надмірна секреція якого гормону може спричинити такі зміни?
 • A. Паратгормон
 • B. Трийодтиронін
 • C. Тиреокальцитонін
 • D. Тироксин
 • E. Альдостерон
12.   У хворого коса пахвинна грижа. Яке анатомічне утворення стало слабким місцем передньої черевної стінки?
 • A. Медіальна пахвинна ямка
 • B. Латеральна пахвинна ямка
 • C. Пахвинний трикутник
 • D. Надміхурова ямка
 • E. Стегнова ямка
13.   Встановлено, що в клітинах організмів відсутні мембранні органели та їх спадковий матеріал не має нуклеосомної організації. Що це за організми?
 • A. Еукаріоти
 • B. Аскоміцети
 • C. Прокаріоти
 • D. Віруси
 • E. Найпростіші
14.   Чоловік 60-ти років скаржиться на біль у суглобах. У сироватці крові пацієнта виявлено підвищення концентрації С-реактивного білку та оксипроліну. Для якого захворювання характерні ці симптоми?
 • A. Жовтяниця
 • B. Гепатит
 • C. Цукровий діабет
 • D. Подагра
 • E. Ревматизм
15.   Хворому на гіпертонічну хворобу був призначений препарат для зниження артеріального тиску з групи адренотропних засобів. Через деякий час у хворого тиск нормалізувався, але розвинулися брадикардія до 50/хв. та атріовентрикулярна блокада II ступеня. Який препарат було призначено?
 • A. Празозин
 • B. Верапаміл
 • C. Клофелін
 • D. Мезатон
 • E. Анаприлін
16.   У юнака 18-ти років діагностовано хворобу Марфана. При дослідженні встановлено: порушення розвитку сполучної тканини, будови кришталика ока, аномалії серцево-судинної системи, арахнодактилія. Яке генетичне явище зумовило розвиток цієї хвороби?
 • A. Плейотропія
 • B. Множинний алелізм
 • C. Комплементарність
 • D. Кодомінування
 • E. Неповне домінування
17.   У хворого в крові: ер.- 3,0 • 1012/л; Hb-90г/л; ретикул.- 0,5%. В мазку: пойкілоцити, гіпохромні еритроцити. Залізо сироватки крові - 80 мкмоль/л. Для якої патології це характерно?
 • A. B12-дефіцитна анемія
 • B. Хвороба Мінковського-Шоффара
 • C. Серпоподібноклітинна анемія
 • D. Залізорефрактерна анемія
 • E. Залізодефіцитна анемія
18.   До хірурга звернувся чоловік 60-ти років, що тривалий час хворіє на цукровий діабет. Об’єктивно: тканини правої стопи чорного кольору, щільні, з чіткими краями. Який діагноз поставив хірург?
 • A. Газова гангрена
 • B. Суха гангрена
 • C. Пролежень
 • D. Трофічна виразка
 • E. Волога гангрена
19.   У хворої 45-ти років при електрокардіографічному обстеженні виявлено такі зміни: інтервал P — Q подовжений, при цьому випадає кожен другий або третій комплекс QRST. Яке саме порушення провідності серця спостерігається?
 • A. Внутрішлуночкова блокада
 • B. Синоаурікулярна блокада
 • C. Атріовентрикулярна блокада повна
 • D. Атріовентрикулярна блокада III ступеня
 • E. Атріовентрикулярна блокада I ступеня
20.   При повторному введенні алергену починається виділення гістаміну тучними клітинами крові. До якого рівня реактивності відноситься така відповідь організму?
 • A. Молекулярний
 • B. Органний
 • C. Системний
 • D. Клітинний
 • E. Субклітинний
21.   У хворого на підгострий септичний ендокардит при огляді лікар відзначив загальну слабкість і іктеричність шкіри, склер і видимих слизових оболонок. У крові виявлена збільшена кількість непрямого білірубіну. Що зумовлює жовтяничність шкіри і слизових?
 • A. Печінкова жовтяниця
 • B. Гемосидероз
 • C. Надпечінкова жовтяниця
 • D. Жирова дистрофія
 • E. Підпечінкова жовтяниця
22.   При проведенні операції на тонкій кишці лікар виявив ділянку слизової оболонки, де на фоні колових складок була присутня поздовжня складка. Який відділ тонкої кишки має таку будову?
 • A. Pars horizontalis duodeni
 • B. Pars ascendens duodeni
 • C. Дистальний вiддiл ileum
 • D. Початковий eiddrn jejunum
 • E. Pars descendens duodeni
23.   У чоловіка 28-ми років при гістологічному дослідженні шийного лімфовузла виявлено: порушення малюнка внаслідок розростання епітеліоїдних, лімфоїдних клітин і макрофагів з ядрами у вигляді підкови, в центрі деяких скупчень клітин - безструктурні ділянки блідо-рожевого кольору з уламками ядер. Для якого захворювання характерні такі зміни?
 • A. Метастаз пухлини
 • B. Туберкульоз
 • C. Актиномікоз
 • D. Лімфогрануломатоз
 • E. Сифіліс
24.   У хворого 45-ти років при аналізі ЕКГ встановлено: ритм синусовий, число передсердних комплексів більше числа шлуночкових комплексів; прогресуюче подовження інтервалу P — Q від комплексу до комплексу; випадіння окремих шлуночкових комплексів; зубці P та комплекси QRST без змін. Назвіть тип порушення серцевого ритму:
 • A. Внутрішньопередсердна блокада
 • B. Атріовентрикулярна блокада II ступеня
 • C. Синоаурікулярна блокада
 • D. Повна атріовентрикулярна блокада
 • E. Атріовентрикулярна блокада I ступеня
25.   На гістологічне дослідження надіслано видалений червоподібний відросток. Розміри його збільшені, серозна оболонка тьмяна, повнокровна, вкрита плівками фібрину, стінки стовщені, на розрізі із просвіту виділяється гній. При мікроскопічному дослідженні спостерігається повнокров’я судин, набряк всіх шарів і дифузна інфільтрація їх лейкоцитами. Назвіть форму гострого апендициту:
 • A. Поверховий
 • B. Флегмонозний
 • C. Гангренозний
 • D. Апостематозний
 • E. Простий
26.   У спортсмена після інтенсивного тренування відзначається значне зниження тонусу судин у ділянці працюючих м’язів. Причиною розвитку такого ефекту є накопичення у працюючих тканинах:
 • A. Натрійуретичного гормону
 • B. Ренін-ангіотензину
 • C. Гістаміну
 • D. Метаболітів
 • E. Серотоніну
27.   В експерименті на кролі встановлено, що об’єм кисню, який споживається головним мозком за 1 хвилину, дорівнює об’єму CO2, який виділяється клітинами мозку в кров. Це свідчить, що у клітинах головного мозку має місце:
 • A. Окиснення жирів
 • B. Окиснення вуглеводів
 • C. Гіпокапнія
 • D. Окиснення білків
 • E. Гіпоксія
28.   У людей, які постійно проживають в гірській місцевості, адаптація до "кисневого голодування" здійсню ється шляхом полегшеної віддачі кисню гемоглобіном внаслідок:
 • A. Підвищеного утворення 2,3- дифосфогліцерату в еритроцитах
 • B. Зростання парціального тиску CO2
 • C. Зниження температури крові
 • D. Зниженого утворення 2,3- дифосфогліцерату в еритроцитах
 • E. Підвищення pH крові
29.   При санітарно-бактеріологічному дослідженні водопровідної води отримані наступні результати: загальна кількість бактерій в 1,0 мл - 80, колі-індекс - 3. Як розцінити результат дослідження?
 • A. Вода є дуже забрудненою
 • B. Вода придатна для споживання
 • C. Вода є дуже сумнівною
 • D. Вода є забрудненою
 • E. Вода є сумнівною
30.   У хворого, що страждає на порушення мозкового кровообігу, встановлено порушення функції лімбічної системи. Порушення кровопостачання у якій артерії мозку викликало ці симптоми?
 • A. Задня мозкова
 • B. Хребтова
 • C. Передня ворсинчаста
 • D. Передня мозкова
 • E. Середня мозкова
31.   До лікарні госпіталізовано хворого з підозрою на черевний тиф. Який матеріал необхідно взяти у нього з метою ранньої діагностики цього захворювання?
 • A. Кістковий мозок
 • B. Сеча
 • C. Фекалії
 • D. Кров
 • E. Жовч
32.   У студента, який складає іспит, вміст глюкози у плазмі крові складає 8 ммоль/л. Збільшена секреція якого з наведених гормонів сприяє розвитку гіперглікемії у студента?
 • A. Трийодтиронін
 • B. Тироксин
 • C. Глюкагон
 • D. Альдостерон
 • E. Інсулін
33.   У хворого на хронічну серцеву недостатність, незважаючи на терапію кардіотонічними засобами і тіазидовим діуретиком, зберігаються набряки і виникла загроза асциту. Який препарат слід призначити для підсилення діуретичного ефекту застосованих ліків?
 • A. Спіронолактон
 • B. Манітол
 • C. Амілорид
 • D. Клопамід
 • E. Фуросемід
34.   У хворого запалення легень ускладнилось ексудативним плевритом. В якому з перелічених анатомічних утворень переважно може накопичуватися рідина?
 • A. Sinus costodiaphragmaticus pleurae
 • B. Sinus obliquus pericardii
 • C. Sinus costomediastinalis pleurae
 • D. Sinus phrenicomediastinalis pleurae
 • E. Sinus transversus pericardii
35.   У сироватці хворого виявлений імуноферментним методом HBsAg. При якому захворюванні виявлення даного ангигену має діагностичне значення?
 • A. Натуральна віспа
 • B. Сказ
 • C. ВІЛ
 • D. Вірусний гепатит В
 • E. Кір
36.   У хворого, який страждає на вугрі та на запальні зміни шкіри обличчя, при мікроскопії матеріалу з осередків ураження виявлені живі членистоногі, довгастої форми, з 4 парами дуже редукованих кінцівок. Встановіть попередній діагноз:
 • A. Демодекоз
 • B. Ураження шкіри блохами
 • C. Ураження шкіри коростяним свербуном
 • D. Алергія
 • E. Педикульоз
37.   Хворий надійшов до інфекційного відділення з підозрою на холеру. Який основний метод дослідження необхідно використати для підтвердження діагнозу?
 • A. Біологічний
 • B. Серологічний
 • C. Імунологічний
 • D. Бактеріологічний
 • E. Алергічний
38.   Анатомічний мертвий простір - це частина повітря, яка залишається в повітроносних шляхах після видиху. В якій із наведених нижче ситуацій відбудеться зменшення анатомічного мертвого простору?
 • A. Дихання через рот
 • B. Нахил голови вперед
 • C. Накладання трахеостоми
 • D. Поворот лежачого пацієнта на правий бік
 • E. Поворот лежачого пацієнта на лівий бік
39.   Жінка 45 -ти років, перукар, скаржиться на болі у ногах, що з’являються після роботи, ввечері та вночі. При огляді хворої виявлено варикозне розширені вени на присередній поверхні гомілки та стегна. Яка вена та її безпосередні протоки розширені?
 • A. Велика підшкірна
 • B. Мала підшкірна
 • C. Глибока вена стегна
 • D. Передня великогомілкова вена
 • E. Стегнова
40.   У лабораторному експерименті на собаці вивчали будову центральних відділів слухової сенсорної системи. Була зруйнована одна з структур середнього мозку. Собака втратив орієнтувальний рефлекс на звукові сигнали. Яка структура була зруйнована?
 • A. Червоне ядро
 • B. Чорна речовина
 • C. Верхні горбики чотиригорбикового тіла
 • D. Нижні горбики чотиригорбикового тіла
 • E. Ядра ретикулярної формації
41.   Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на гнійничкові висипання на шкірі кінцівок. Який антисептик необхідно призначити хворому?
 • A. Гепарин
 • B. Сибазон
 • C. Розчин йоду спиртовий
 • D. Преднізолон
 • E. Інсулін
42.   У здорових батьків, спадковість яких не обтяжена, народилась дитина з чисельними вадами розвитку. Цитогенетичний аналіз виявив в соматичних клітинах дитини трисомію за 13-ю хромосомою (синдром Патау). З яким явищем пов’язане народження такої дитини?
 • A. Порушення гаметогенезу
 • B. Хромосомна мутація
 • C. Домінантна мутація
 • D. Рецесивна мутація
 • E. Соматична мутація
43.   Хворий після перенесеного епідемічного паротиту схуднув, постійно відчуває спрагу, п’є багато води, відмічає часте сечовиділення, підвищений апетит, шкірний свербіж, слабкість, фурункульоз. У крові: глюкоза - 16 ммоль/л, кетонових тіл - 100 мкмоль/л; глюкозурія. Яке захворювання розвинулось у пацієнта?
 • A. Інсулінонезалежний цукровий діабет
 • B. Інсулінозалежний цукровий діабет
 • C. Нецукровий діабет
 • D. Стероїдний діабет
 • E. Цукровий діабет недостатнього харчування
44.   Хворий 40-ка років впродовж тривалого часу страждає на бронхіальну астму і тахікардію. Вкажіть найдоцільніший в даній ситуації препарат для усунення бронхоспазму:
 • A. Ізадрин
 • B. Атропіну сульфат
 • C. Адреналіну гідрохлорид
 • D. Сальбутамол
 • E. Ефедрину гідрохлорид
45.   До інфекційного відділення госпіталізували хворого з ознаками загальної слабкості, сильними головними і м’язовими болями, високою температурою, гіперемією обличчя. Встановлено, що тиждень тому хворий відпочивав біля озера. Лікар запідозрив лептоспіроз. Яким чином лептоспіри могли потрапити до організму хворого?
 • A. З ґрунтом
 • B. З повітрям
 • C. З їжею
 • D. З водою
 • E. Через предмети вжитку
46.   У хворого, який довготривало приймав преднізолон, в результаті відміни препарату виникло загострення захворювання, зниження артеріального тиску, слабкість. З чим можна пов’язати ці прояви?
 • A. Кумуляція препарату
 • B. Виникнення недостатності кори наднирників
 • C. Гіперпродукція АКТГ
 • D. Сенсибілізація до препарату
 • E. Звикання до препарату
47.   У 49-річної жінки після видалення лімфатичних вузлів правої аксилярної ділянки з приводу раку грудної залози через півроку виявлено збільшення правої верхньої кінцівки в об’ємі та значне її ущільнення, гладка та напружена шкіра, через щілиноподібні дефекти якої на поверхню витікає прозора рідина. Діагностуйте вид порушення лімфообігу:
 • A. Гостра загальна лімфедема
 • B. Гостра місцева лімфедема
 • C. Хронічна набута місцева лімфедема
 • D. Хронічна вроджена місцева лімфедема
 • E. Хронічна загальна лімфедема
48.   До косметолога звернулася пацієнтка зі скаргами на появу чорних цяток на обличчі. Після обстеження було встановлено, що поява цяток пов’язана з порушенням виділення секрету сальних залоз. Який тип секреції характерний для цих залоз?
 • A. Мікроапокриновий
 • B. Голокриновий
 • C. Мерокриновий та мікроапокриновий
 • D. Мерокриновий
 • E. Макроапокриновий
49.   При відборі для ревакцинації вакциною БЦЖ у школяра поставлено пробу Манту, яка виявилася негативною. Результат проби свідчить про такі особливості імунітету до туберкульозу:
 • A. Наявність гуморального імунітету
 • B. Відсутність гуморального імунітету
 • C. Відсутність антитоксичного імунітету
 • D. Наявність клітинного імунітету
 • E. Відсутність клітинного імунітету
50.   На електронній фотографії представлена органела, що являє собою великий поліпротеазний комплекс, що складається з трубкоподібної та двох регуляторних частин, які розташовані на обох кінцях органели. Остання виконує функцію протеолізу. Назвіть цю органелу:
 • A. Центріоль
 • B. Протеасома
 • C. Комплекс Гольджі
 • D. Рибосома
 • E. Включення
51.   У тварини через 2 тижні після експериментального звуження ниркової артерії підвищився артеріальний тиск. Зі збільшенням дії на судини якого фактора гуморальної регуляції це пов’язано?
 • A. Дофамін
 • B. Вазопресин
 • C. Кортизол
 • D. Ангіотензин II
 • E. Альдостерон
52.   При дослідженні зовнішнього дихання лікар попросив пацієнта здійснити максимально глибокий видих після максимально глибокого вдиху для визначення такого показника:
 • A. Життєва ємність легень
 • B. Резервний об’єм видиху
 • C. Функціональна залишкова ємність
 • D. Загальна ємність легень
 • E. Киснева ємність крові
53.   У хворого порушена моторна функція язика. З патологією якого нерва це пов’язано?
 • A. Додатковий
 • B. Блукаючий
 • C. Лицевий
 • D. Язикоглотковий
 • E. Під’язиковий
54.   Хворий впродовж трьох років безрезультатно лікувався з приводу значного зниження кислотності шлункового соку. Його пригнічувала поява на білизні, постелі члеників, що рухались і самостійно виповзали з анального отвору. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Опісторхоз
 • B. Теніоз
 • C. Цистицеркоз
 • D. Теніаринхоз
 • E. Гіменолепідоз
55.   У хворого 23-х років після перенесеної ангіни розвинувся сечовий синдром (гематурія, протеїнурія, лейкоцитурія). У пункційній біопсії нирок виявлена картина інтракапілярного проліферативного гломерулонефриту, а електронномікроскопічно виявлені великі субепітеліальні депозити. Який патогенез цього захворювання?
 • A. Цитотоксична, цитолітична дія антитіл
 • B. Атопія
 • C. Імунокомплексний механізм
 • D. Клітинно обумовлений цитоліз
 • E. Грануломатоз
56.   Під час операції в печінці хворого виявлені дрібні міхурці малих розмірів з незначною кількістю рідини, які щільно прилягають один до одного. Який гельмінтоз виявився у хворого?
 • A. Клонорхоз
 • B. Фасціольоз
 • C. Дікроцеліоз
 • D. Альвеококоз
 • E. Опісторхоз
57.   У новонародженої дитини спостерігаються: судоми, блювання, жовтяниця, специфічний запах сечі. Лікар-генетик висловив підозру про спадкову хворобу обміну речовин. Який метод дослідження необхідно використати для постановки точного діагнозу?
 • A. Близнюковий
 • B. Дерматогліфіка
 • C. Цитогенетичний
 • D. Біохімічний
 • E. Популяційно-статистичний
58.   Жінка в період вагітності тривалий час безконтрольно приймала хіміотерапевтичний препарат. Через деякий час у неї погіршився апетит, з’явились нудота, пронос. З часом виникла жовтяниця. У новонародженого відмічено порушення росту кісток. Який препарат з групи тетрацикліну приймала жінка?
 • A. Бензилпеніциліну натрiєва сіль
 • B. Доксицикліну гідрохлорид
 • C. Азитроміцин
 • D. Бісєптол
 • E. Ципрофлоксацин
59.   У хворого в анамнезі: з дитинства відмічався знижений рівень гемоглобіну. Лікування препаратами заліза не дає ефекту. У крові: ер.- 3,1 • 1012/л, ретик.-16%, Hb- 85 г/л, КП- 0,75; в мазку крові анізоцити, пойкілоцити, мішенеподібні еритроцити, еритроцити з базофільною зернистістю, рівень заліза у сироватці 30 мкмоль/л. Для якої патології системи крові характерні такі дані?
 • A. Залізодефіцитна анемія
 • B. Таласемія
 • C. Фолієводефіцитна анемія
 • D. Гіпопластична анемія
 • E. B12-дефіцитна анемія
60.   Під час гістологічного дослідження стулок мітрального клапана серця жінки 30-ти років було встановлено, що ендотеліальні клітини вогнищево десквамовані, в цих ділянках на поверхні стулки розташовані дрібні тромботичні нашарування, сполучна тканина стулки з явищами мукоїдного набухання з ділянками склерозу та васкуляризації. Діагностуйте вид клапанного ендокардиту:
 • A. Дифузний
 • B. Фібропластичний
 • C. Поворотньо-бородавчастий
 • D. Гострий бородавчастий
 • E. Поліпозно-виразковий
61.   У нейрохірургічне відділення надійшов 54-річний чоловік із скаргами на відсутність чутливості шкіри нижньої повіки, латеральної поверхні носа, верхньої губи. Лікар при огляді встановив запалення другої гілки трійчастого нерва. Через який отвір виходить із черепа ця гілка?
 • A. Овальний отвір
 • B. Рваний отвір
 • C. Остистий отвір
 • D. Верхня очноямкова щілина
 • E. Круглий отвір
62.   При розтині тіла померлого виявлена гіперплазія кісткового мозку плоских і трубчастих кісток (піоїдний кістковий мозок), спленомегалія (6 кг), гепатомегалія (5 кг), збільшення всіх груп лімфатичних вузлів. Якому захворюванню відповідають виявлені зміни?
 • A. Лімфогрануломатоз
 • B. Мієломна хвороба
 • C. Хронічний лімфолейкоз
 • D. Справжня поліцитемія
 • E. Хронічний мієлолейкоз
63.   В шкірі виявлена щільна, рухома, чітко відмежована від оточуючих тканин пухлина. На розрізі вона білого кольору, представлена волокнистою тканиною. Мікроскопічно: хаотично переплетені колагенові волокна, клітин мало. Що це за пухлина?
 • A. Міома
 • B. Гістіоцитома
 • C. Дерматофіброма
 • D. Десмоїд
 • E. Фіброма
64.   Під час обстеження хворої виникла підозра на наявність гнійного випоту в прямокишково-матковому заглибленні. Через яке анатомічне утворення найкраще пропунктувати дане заглиблення?
 • A. Передня стінка піхви
 • B. Переднє склепіння піхви
 • C. Заднє склепіння піхви
 • D. Ампула прямої кишки
 • E. Діафрагма тазу
65.   При токсичному ушкодженні клітин печінки з порушенням її функцій у хворого з’явилися набряки. Які зміни складу плазми крові є провідною причиною розвитку набряків?
 • A. Зменшення вмісту глобулінів
 • B. Зменшення вмісту фібриногену
 • C. Збільшення вмісту альбумінів
 • D. Збільшення вмісту глобулінів
 • E. Зниження вмісту альбумінів
66.   У постраждалого виявлено рану верхньої частини передньої ділянки плеча. При обстеженні встановлена втрата активного згинання в ліктьовому суглобі і чутливості шкіри передньобічної поверхні передпліччя. Порушення функції якого нерва має місце?
 • A. Серединний
 • B. М’язово-шкірний
 • C. Променевий
 • D. Ліктьовий
 • E. Пахвовий
67.   У хлопчика 3-х років з вираженим геморагічним синдромом відсутній антигемофільний глобулін А (фактор VIII) у плазмі крові. Яка фаза гемостазу первинно порушена у цього хворого?
 • A. Перетворення протромбіну в тромбін
 • B. Перетворення фібриногену в фібрин
 • C. Ретракція кров’яного згустку
 • D. Зовнішній механізм активації протромбінази
 • E. Внутрішній механізм активації протромбінази
68.   У хворого 60-ти років, що багато років страждає на атеросклероз і переніс раніше інфаркт міокарда, розвинувся напад загрудинного болю. Хворий госпіталізований через 3 дні; на фоні прогресуючої серцево-судинної недостатності помер. Під час розтину тіла у ділянці задньої стінки лівого шлуночка і міжшлуночкової перегородки виявлена ділянка білого кольору близько 3 см у діаметрі, волокниста, западаюча, з чіткою межею. Прозектор трактував ці зміни як:
 • A. Вогнищевий кардіосклероз
 • B. Інфаркт міокарда
 • C. Ішемія міокарда
 • D. Дистрофія міокарда
 • E. Міокардит
69.   У хірургічне відділення лікарні надійшла хвора з явищами гострого панкреатиту: блювання, пронос, сильний оперізуючий біль, слабкість, гіпотензія, зневодненням організму. Який препарат з антиферментною активністю показаний хворому?
 • A. Адреналін
 • B. Натрію гідрокарбонат
 • C. Анальгін
 • D. Контрикал
 • E. Атропіну сульфат
70.   В пробірку, що містить розчин NaCl 0,9%, додали краплю крові. Що відбудеться з еритроцитами?
 • A. Осмотичний гемоліз
 • B. Набухання
 • C. Залишаться без змін
 • D. Біологічний гемоліз
 • E. Зморшкування
71.   При активації запального процесу, деяких аутоімунних та інфекційних захворюваннях у плазмі крові різко зростає рівень білків гострої фази. Який із наведених нижче білків здатний утворювати гель при охолодженні сироватки?
 • A. а2-макроглобін
 • B. С-реактивний білок
 • C. Кріоглобулін
 • D. Гаптоглобін
 • E. Церулоплазмін
72.   При нестачі біотину спостерігається порушення синтезу вищих жирних кислот. Утворення якого із зазначених метаболітів може бути порушено при цьому?
 • A. Піруват
 • B. Сукциніл КоА
 • C. Серотонін
 • D. Малоніл КоА
 • E. Аланін
73.   У хворого 23-х років в результаті черепно-мозкової травми виник набряк мозку. Який механізм пошкодження клітин безпосередньо призвів до набряку мозку?
 • A. Електролітно-осмотичний
 • B. Протеїновий
 • C. Кальцієвий
 • D. Ацидотичний
 • E. Ліпідний
74.   У реанімаційному відділенні знаходиться хворий у коматозному стані. При дослідженні крові відзначено збільшення концентрації іонів K+ і зменшення - Ca++, ацидоз, збільшення рівнів сечовини, сечової кислоти. Який вид коми за етіологією найбільш імовірний?
 • A. Печінкова
 • B. Нейрогенна
 • C. Ниркова
 • D. Діабетична
 • E. Гіпоглікемічна
75.   Під час оперативного втручання на фоні використання гігронію різко знизився артеріальний тиск. Представники яких груп лікарських препаратів можуть нормалізувати артеріальний тиск?
 • A. α-адреноблокатори
 • B. M-холіноміметики
 • C. Гангліоблокатори
 • D. Н-холіноміметики
 • E. α-адреноміметики
76.   У дитячому колективі проведено планову вакцинацію проти кору. Яким методом можна перевірити ефективність проведеної вакцинації?
 • A. Алергопроба
 • B. Серологічний
 • C. Біологічний
 • D. Вірусоскопічний
 • E. Вірусологічний
77.   Жінку 44-х років вжалила оса, внаслідок чого розвинувся шок. В анамнезі - тяжка алергічна реакція на жалення оси. Об’єктивно: Ps- 179/хв, слабкий, АТ- 80/40 мм рт.ст., ЧД- 26/хв. Яка провідна ланка патогенезу анафілактичного шоку?
 • A. Зниження периферійного опору судин
 • B. Біль
 • C. Тахікардія
 • D. Зменшення ударного об’єму серця
 • E. Зменшення об’єму циркулюючої крові
78.   При вивченні родоводу сім’ї, в якій спостерігається гіпертрихоз (надмірне оволосіння вушних раковин), виявлена ознака трапляється в усіх поколіннях тільки у чоловіків і успадковується від батька до сина. Визначте тип успадкування гіпертрихозу:
 • A. Зчеплений з Х-хромосомою рецесивний
 • B. Зчеплений з Х-хромосомою домінантний
 • C. Зчеплений з Y-хромосомою
 • D. Аутосомно-рецесивний
 • E. Аутосомно-домінантний
79.   У людини зменшений діурез, гіпернатріємія, гіпокаліємія. Гіперсекреція якого гормону може бути причиною таких змін?
 • A. Вазопресин
 • B. Альдостерон
 • C. Адреналін
 • D. Паратгормон
 • E. Передсердний натрійуретичний фактор
80.   Хвора 45-ти років звернулась із скаргами на облисіння. При огляді: шкіра голови плямисто-коричневого кольору, малорухлива, тоненька, щільна, вкрита роговими лусочками. При гістологічному дослідженні - гіперкератоз, в дермі склероз, периваскулярні лімфомакрофагальні інфільтрати, атрофія потових та сальних залоз. У крові виявлені LE-клітини. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Вузликовий періартеріїт
 • B. Системна склеродермія
 • C. Ревматизм
 • D. Ревматоїдний артрит
 • E. Системний червоний вовчак
81.   У чоловіка 30-ти років перед операцією визначили групову належність крові. Кров резус-позитивна. Реакцію аглютинації еритроцитів не викликали стандартні сироватки груп 0αβ (I), Аβ (II), Вα (III). Досліджувана кров належить до групи:
 • A. АВ (IV)
 • B. Аβ (II)
 • C. -
 • D. 0αβ (I)
 • E. Вα (III)
82.   Дослідник при мікроскопічному і електронно-мікроскопічному вивченні печінки звернув увагу, що деякі окремо розташовані клітини розпалися на дрібні фрагменти, оточені мембраною. У деяких з них наявні органели, інші включають фрагменти ядра, що розпалося. Запальна реакція навколо відсутня. Дослідник розцінив ці зміни, як:
 • A. Апоптоз
 • B. Некроз
 • C. Гіпоплазія
 • D. Дистрофія
 • E. Атрофія
83.   Стоматолог призначив пацієнту препарати кальцію для профілактики карієсу. Лікар не знав, що пацієнт хворіє на хронічну серцеву недостатність і приймає серцеві глікозиди. Що відбудеться в результаті поєднання препаратів кальцію і серцевих глікозидів?
 • A. Препарати не взаємодіють
 • B. Знизиться активність і токсичність серцевих глікозидів
 • C. Збільшиться активність і токсичність серцевих глікозидів
 • D. Прискориться виведення серцевих глікозидів
 • E. Уповільниться метаболізм серцевих глікозидів
84.   У тварини збільшений тонус м’язів-розгиначів. Це є наслідком посиленої передачі інформації до мотонейронів спинного мозку такими низхідними шляхами:
 • A. Руброспінальні
 • B. Медіальні кортикоспінальні
 • C. Латеральні кортикоспінальні
 • D. Ретикулоспінальні
 • E. Вестибулоспінальні
85.   У чоловіка 60-ти років після інсульту настав тривалий сон. Ураження яких структур ЦНС найбільш імовірно призвело до цього стану?
 • A. Мозочок
 • B. Прецентральна звивина
 • C. Висхідна частина РФ
 • D. Чорна субстанція
 • E. V-IX пари черепних нервів
86.   У хворого з жовтяницею встановлено: підвищення у плазмi крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого (вільного), в калі та сечі - високий вміст стеркобіліну, рівень прямого (зв’язаного) білірубіну в плазмі крові в межах норми. Про який вид жовтяниці можна думати?
 • A. Жовтяниця немовлят
 • B. Механічна
 • C. Паренхіматозна (печінкова)
 • D. Хвороба Жильбера
 • E. Гемолітична
87.   При недостатності кровообігу у період інтенсивної м’язової роботи у м’язі в результаті анаеробного гліколізу накопичується молочна кислота. Яка її подальша доля?
 • A. Використовується у м’язі для синтезу амінокислот
 • B. Включається в глюконеогенез у печінці
 • C. Використовується тканинами для синтезу кетонових тіл
 • D. Використовується у тканинах для синтезу жирних кислот
 • E. Видаляється через нирки з сечею
88.   При підозрі на туберкульоз хворій дитині зробили пробу Манту. Через 24 години у місці введення алергену з’явились припухлість, гіперемія і болісність. Які основні компоненти визначають цю реакцію організму?
 • A. Плазматичні клітини, Т-лімфоцити і лімфокіни
 • B. В-лімфоцити, IgМ
 • C. Гранулоцити, Т-лімфоцити і IgG
 • D. Макрофаги, В-лімфоцити і моноцити
 • E. Мононуклеари, Т-лімфоцити і лім-фокіни
89.   У чоловіка виявлене захворювання, яке зумовлене домінантним геном, локалізованим у Х-хромосомі. У кого із дітей буде це захворювання, якщо дружина здорова?
 • A. Тільки у синів
 • B. У половини синів
 • C. У половини дочок
 • D. Тільки у дочок
 • E. У всіх дітей
90.   В експерименті на кролику введення пірогеналу призвело до підвищення у тварини температури тіла. Яка з перерахованих речовин відіграє роль вторинного пірогену, що бере участь у механізмі виникнення лихоманкової реакції?
 • A. Піромен
 • B. Гістамін
 • C. Інтерлейкін-1
 • D. Імуноглобулін
 • E. Брадикінін
91.   Працівник соціальної служби після тривалого спілкування з людиною без визначеного місця проживання захворів на туберкульоз. До складу комплексного лікування було включено напівсинтетичний антибіотик широкого спектру дії. Вкажіть препарат:
 • A. Рифампіцин
 • B. Еритроміцин
 • C. Цефотаксим
 • D. Ампіцилін
 • E. Лінкоміцин
92.   У хворого сечокам’яна хвороба. При видаленні конкременту з правого сечоводу хірург розрізав стінку сечоводу. В яке анатомічне утворення потрапить сеча?
 • A. Лівий бічний канал
 • B. Правий брижовий синус
 • C. Заочеревинний простір
 • D. Прямокишково-міхурове заглиблення
 • E. Правий бічний канал
93.   Хлопчик 12-ти років знаходиться у лікарні з підозрою на харчову токсикоінфекцію. При посіві фекалій хворого на середовище Ендо виросла велика кількість безбарвних колоній. Який мікроорганізм можна з найбільшою імовірністю ВИКЛЮЧИТИ з числа можливих збудників захворювання?
 • A. Proteus vulgaris
 • B. Pseudomonas aeruginosa
 • C. Salmonella enteritidis
 • D. Escherichia coli
 • E. Yersinia enterocolitica
94.   До лікарні надійшов 9-річний хлопчик розумово і фізично відсталий. При біохімічному дослідженні крові: підвищена кількість фенілаланіну. Блокування якого ферменту може призве- сти до такого стану?
 • A. Фенілаланін-4-монооксигеназа
 • B. Глутамінтрансаміназа
 • C. Глутаматдекарбоксилаза
 • D. Аспартатамінотрансфераза
 • E. Оксидаза гомогентизинової кислоти
95.   Відзначте концентрацію етилового спирту, що має найбільш активну протимікробну дію за наявністю білку у середовищі:
 • A. 15%
 • B. 96%
 • C. 40%
 • D. 70%
 • E. 60%
96.   У хворого після перенесеної черепно-мозкової травми порушений акт ковтання. Який відділ мозку постраждав?
 • A. Кінцевий мозок
 • B. Проміжний мозок
 • C. Таламус
 • D. Довгастий мозок
 • E. Середній мозок
97.   Під час гістологічного дослідження легень хворого, що помер від серцевої недостатності, виявлені вогнища запалення з заповненням альвеол рідиною, забарвленою у блідо-рожевий колір, місцями з наявністю тонких рожевих ниток, що утворюють дрібнопетлисту сітку з невеликою кількістю лімфоцитів. Який характер ексудату у легенях?
 • A. Серозно-фібринозний
 • B. Фібринозний
 • C. Серозний
 • D. Геморагічний
 • E. Гнійний
98.   Експериментальне вивчення нового медичного препарату виявило блокуючий ефект на збирання білків-тубулінів, які є основою веретена поділу в клітинах, що діляться. Який етап клітинного циклу порушується цим препаратом?
 • A. Синтетичний період
 • B. Телофаза мітозу
 • C. Постмітотичний період інтерфази
 • D. Анафаза мітозу
 • E. Премітотичний період інтерфази
99.   Пацієнту, який знаходився в клініці з приводу пневмонії, ускладненої плевритом, у складі комплексної терапії вводили преднізолон. Протизапальна дія цього синтетичного глюкокортикоїда пов’язана з блокуванням вивільнення арахідонової кислоти шляхом гальмування такого ферменту:
 • A. Фосфоліпаза C
 • B. Ліпоксигеназа
 • C. Циклооксигеназа
 • D. Пероксидаза
 • E. Фосфоліпаза А2
100.   У хворого відзначаються болі у ділянці кореня язика, зіву, піднебінних мигдаликів, у верхньому відділі глотки, вусі, втрачений смак у ділянці задньої третини язика. Ураженням якого нерва викликані ці порушення?
 • A. Великий кам’янистий
 • B. Блукаючий
 • C. Барабанна струна
 • D. Язиковий
 • E. Язикоглотковий
101.   При штовханні штанги спортсмен закидає голову назад для максимального підвищення тонусу м’язів-розгиначів верхніх кінцівок. Де розташовані центри рефлексів, які при цьому виникають?
 • A. Базальні ганглії
 • B. Червоні ядра
 • C. Спинний мозок
 • D. Ядра Дейтерса
 • E. Рухова кора
102.   Пацієнт через 15 діб після повернення з багатомісячного плавання в районах Середземномор’я та Західної Африки відчув слабкість, головний біль, періодичні підвищення температури. Лікар запідозрив у хворого малярію. Який із перерахованих методів є найбільш адекватним в діагностиці даного захворювання?
 • A. Алергічний
 • B. Мікробіологічний
 • C. Серологічний
 • D. Мікроскопічний
 • E. Біологічний
103.   Батьки дитини 3-х років звернули увагу на потемніння кольору його сечі при відстоюванні. Об’єктивно: температура у нормі, шкірні покриви чисті, рожеві, печінка не збільшена. Назвіть імовірну причину даного стану:
 • A. Подагра
 • B. Гемоліз
 • C. Алкаптонурія
 • D. Фенілкетонурія
 • E. Синдром Іценка-Кушінга
104.   При загостренні ревматоїдного артриту хворому, в анамнезі якого супутній хронічний гастрит, призначений целекоксиб. Чим обумовлено зменшення побічної дії препарату на травний тракт?
 • A. Переважаюча стимуляція аденіла-тциклази
 • B. Пригнічення фосфодіестерази
 • C. Переважаюче пригнічення циклооксигенази-2
 • D. Пригнічення фосфоліпази А2
 • E. Переважаюче пригнічення циклооксигенази-1
105.   Хлопчик на другому році життя став часто хворіти на респіраторні захворювання, стоматити, гнійничкові ураження шкіри. Навіть невеликі пошкодження ясен і слизової ускладнюються запаленням, що протікає тривало. Встановлено, що у крові дитини практично відсутні імуноглобуліни усіх класів. Зниження функціональної активності якої клітинної популяції лежить в основі описаного синдрому?
 • A. В-лімфоцити
 • B. Т-лімфоцити
 • C. Макрофаги
 • D. NK-лімфоцити
 • E. Нейтрофіли
106.   На розтині тіла померлого від інтоксикації в тонкій кишці знайдено набряк групових лімфатичних фолікулів, виступаючих над поверхнею слизової оболонки у вигляді м’яко-еластичних бляшок з нерівною поверхнею у вигляді борозен і звивин, що нагадують поверхню мозку. Який діагноз найбільш імовірний?
 • A. Гострий ентерит
 • B. Холера
 • C. Сальмонельоз
 • D. Черевний тиф
 • E. Дизентерія
107.   У жінки 22-х років через 5 годин після вживання морепродуктів на шкірі тулуба та дистальних відділів кінцівок з’явились маленькі сверблячі папули, які частиною зливаються між собою. Через добу висипка самовільно зникла. Назвіть механізм гіперчутливості, що полягає в основі даних змін:
 • A. Атопія (місцева анафілаксія)
 • B. Системна анафілаксія
 • C. Клітинна цитотоксичність
 • D. Імунокомплексна гіперчутливість
 • E. Антитілоопосередкований клітинний цитоліз
108.   В експерименті необхідно оцінити рівень збудливості тканини. Для цього доцільно визначити:
 • A. Поріг деполяризації
 • B. Амплітуду ПД
 • C. Критичний рівень деполяризації
 • D. Потенціал спокою
 • E. Тривалість ПД
109.   Недостатність в організмі лінолевої та ліноленової кислот призводить до ушкоджень шкіри, випадіння волосся, сповільненого загоювання ран, тромбоцитопенії, зниження опірності до інфекційних захворювань. Порушення синтезу яких речовин найімовірніше зумовлює вказані симптоми?
 • A. Катехоламіни
 • B. Інтерферони
 • C. Кортикостероїди
 • D. Інтерлейкіни
 • E. Ейкозаноїди
110.   У дорослої людини за добу виділяється 20 л сечі з низькою відносною щільністю. Найбільш імовірною причиною цього є дефіцит в організмі:
 • A. Альдостерону
 • B. Реніну
 • C. Паратгормону
 • D. Вазопресину
 • E. Натрійуретичного фактора
111.   Чоловік 30-ти років звернувся до стоматолога зі скаргою на розлади жування, у нього виникає біль при відтягуванні щелепи назад. Запалення якого з жувальних м’язів найімовірніше встановить лікар?
 • A. M. temporalis (передш волокна)
 • B. M. temporalis (задні волокна)
 • C. M. pterygoideus medialis
 • D. M. pterygoideus lateralis
 • E. M. Мasseter
112.   До приймального відділення лікарні доставлено хворого з вираженими явищами гострої серцевої недостатності. Який препарат, із зазначених нижче, слід використати в першу чергу?
 • A. Дитилін
 • B. Корглікон
 • C. Дигітоксин
 • D. Етазол
 • E. Фізостигмін
113.   У пацієнта з підвищеним артеріальним тиском, тремором, тахікардією, була діагностовано доброякісна пухлина мозкової речовини наднирників. Гіперсекреція якого гормону викликає таку симптоматику?
 • A. Тироксин
 • B. Глюкагон
 • C. Адреналін
 • D. Соматотропін
 • E. Інсулін
114.   Хворому встановлений діагноз ураження голівки стегна ішемічного походження. Яка артерія ушкоджена?
 • A. Arteria illiaca externa
 • B. Arteria femoralis
 • C. Arteria umbilicalis
 • D. Ramus acetabularum A.obturatoriae
 • E. Arteria profunda femoris
115.   Внаслідок активації іонних каналів зовнішньої мембрани збудливої клітини значно збільшився її потенціал спокою. Які канали були активовані?
 • A. Повільні кальцієві
 • B. Натрієві та кальцієві
 • C. Натрієві
 • D. Швидкі кальцієві
 • E. Калієві
116.   У дитини спостерігається затримка фізичного та розумового розвитку, глибокі порушення з боку сполучної тканини внутрішніх органів; у сечі виявлено кератансульфати. Обмін яких речовин порушений?
 • A. Глікозаміноглікани
 • B. Еластин
 • C. Гіалуронова кислота
 • D. Колаген
 • E. Фібронектин
117.   У пацієнта з хронічним захворюванням нирок розвинулась ниркова недостатність. Який з показників найбільш імовірно свідчить про порушення реабсорбції в канальцях в даному випадку?
 • A. Лейкоцитурія
 • B. Гіперазотемія
 • C. Гіпо- та ізостенурія
 • D. Зниження кліренсу
 • E. Гематурія
118.   При хворобі Вільсона-Коновалова порушується транспорт міді, що призводить до накопичення цього металу в клітинах мозку та печінки. З порушенням синтезу якого білку це пов’язано?
 • A. Металотіонеїн
 • B. Церулоплазмін
 • C. Транскобаламін
 • D. Сидерофілін
 • E. Гаптоглобін
119.   При виконуванні вправ на колоді гімнастка втратила рівновагу і впала. Із збудження, перш за все, яких рецепторів розпочнуться рефлекси, що забезпечать відновлення порушеної пози?
 • A. Отолітові вестибулорецептори
 • B. Рецептори завитки
 • C. Пропріорецептори
 • D. Ампулярні вестибулорецептори
 • E. Вестибулорецептори
120.   У деяких анаеробних бактерій піруват, що утворюється внаслідок гліколізу, перетворюється на етиловий спирт (спиртове бродіння). У чому біологічний сенс цього процесу?
 • A. Поповнення фонду НАД+
 • B. Утворення АТФ
 • C. Утворення лактату
 • D. Забезпечення клітини НАДФН
 • E. Утворення АДФ
121.   У чоловіка 63-х років рак стравоходу, метастази у лімфатичні вузли середостіння, ракова кахексія. Яка патогенетична стадія пухлинного процесу має місце?
 • A. Ініціації
 • B. Трансформації
 • C. -
 • D. Прогресії
 • E. Промоції
122.   Тривале лікування гіпофункції щитоподібної залози спричинило загальну дистрофію, карієс зубів, тахікардію, тремор кінцівок. Який лікарський засіб викликав зазначені побічні ефекти?
 • A. Преднізолон
 • B. L-тироксин
 • C. Хумулін
 • D. Тирокальцитонін
 • E. Паратиреоїдин
123.   У хворого, який скаржився на біль у ділянці лівої лопатки, був діагностований інфаркт міокарду. Назвіть вид болю у хворого?
 • A. Другий (епікритичний)
 • B. Фантомний
 • C. Вісцеральний
 • D. Іррадіюючий (відбитий)
 • E. Перший (протопатичний)
124.   На препараті м’якої мозкової оболонки виявляється судина, у стінці якої відсутня середня оболонка, зовнішня оболонка зрощена з оточуючою тканиною, внутрішня оболонка побудована із базальної мембрани та ендотелію. Що це за судина?
 • A. Вена волокнистого типу
 • B. Артерія м’язового типу
 • C. Артеріола
 • D. Артерія змішаного типу
 • E. Вена м’язового типу зі слабким розвитком м’язових елементів
125.   Знешкодження ксенобіотиків (лікарських засобів, епоксидів, ареноксидів, альдегідів, нітропохідних тощо) та ендогенних метаболітів (естрадіолу, простагландинів, лейкотрієнів) відбувається в печінці шляхом їх кон’югації з:
 • A. Аспарагіновою кислотою
 • B. Гліцином
 • C. Глутатіоном
 • D. S-Аденозилметіоніном
 • E. Фосфоаденозином
126.   Хвора 46-ти років скаржиться на сухість в роті, спрагу, почащений сечопуск, загальну слабкість. У крові: гіперглікемія, гіперкетонемія. У сечі: глюкоза, кетонові тіла. На ЕКГ: дифузні зміни в міокарді. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Нецукровий діабет
 • B. Гострий панкреатит
 • C. Немічна хвороба серця
 • D. Цукровий діабет
 • E. Аліментарна гіперглікемія
127.   До офтальмолога звернувся пацієнт зі скаргами на різі в очах. При обстеженні встановлена ерозія рогівки - відсутність поверхневого і шипуватого шарів епітелію. Які клітини будуть забезпечувати регенерацію ушкодженого епітелію?
 • A. Клітини рогового шару
 • B. Базальні
 • C. Клітини поверхневого шару
 • D. Клітини зернистого шару
 • E. Клітини блискучого шару
128.   Хворий на гіпертонічну хворобу разом з безсольовою дієтою та з антигіпертензивними засобами, довгий час приймав гідрохлортіазид, що зумовило порушення електролітного балансу. Яке порушення внутрішнього середовища виникло у хворого?
 • A. Метаболічний ацидоз
 • B. Гiпермагнiємiя
 • C. Збільшення об’єму циркулюючої крові
 • D. Гiперкалiємiя
 • E. Гіпохлоремічний алкалоз
129.   Під час хірургічного втручання на тонкій кишці у людини можлива рефлекторна зупинка серця. Які рецептори в міокарді необхідно заблокувати, щоб попередити зупинку?
 • A. M-холінорецептори
 • B. β-адренорецептори
 • C. H-холінорецептори
 • D. α-адренорецептори
 • E. Пуринові рецептори
130.   Подразнення правого блукаючого нерва спричинило різке сповільнення атріовентрикулярного проведення. На ЕКГ при цьому буде подовжений:
 • A. Інтервал P — Q
 • B. Зубець P
 • C. Комплекс QRST
 • D. Зубець T
 • E. Інтервал R — R
131.   У хворої дитини гінгівіт, спричинений анаеробною інфекцією. Яку групу протимікробних засобів потрібно призначити для лікування?
 • A. Нітрофурани
 • B. Поліміксини
 • C. Сульфаніламіди
 • D. Нітроімідазоли
 • E. Аміноглікозиди
132.   У хворого на слизовій оболонці ясен виразка овальної форми з припіднятими краями хрящоподібної щільності. Дно виразки м’ясисто-червоного забарвлення з нашаруваннями сірого кольору. При мікроскопічному дослідженні - проліферація ендотелію дрібних судин, периваскулярна лімфоплазмоцитарна інфільтрація. Про яке захворювання йдеться?
 • A. Виразка-рак
 • B. Сифіліс
 • C. Травматична виразка
 • D. Ерозивно-виразкова лейкоплакія
 • E. Виразково-некротичний гінгівіт
133.   У хворого з неврологічними порушеннями діагностована пухлина головного мозку. Під час операції видалена пухлина, що має вид щільного вузла, пов’язаного з твердою мозковою оболонкою. Гістологічно пухлина побудована з ендотеліоподібних клітин, тісно прилеглих одна до одної. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Гліобластома
 • B. Менінгеома
 • C. Нейробластома
 • D. Менінгеальна саркома
 • E. Астроцитома
134.   Після ремонту автомобіля в закритому приміщенні при працюючому двигуні у чоловіка з’явилися задишка, запаморочення, акроціаноз, частота дихання 24-26/хв. Газовий склад крові: pO2- 60 мм рт.ст., pCO2- 30 мм рт.ст.; у крові наявний карбоксигемоглобін. Про який вид гіпоксії можна думати?
 • A. Циркуляторна
 • B. Гіпоксична
 • C. Респіраторна
 • D. Тканинна
 • E. Гемічна
135.   До кардіологічного відділення надійшов хворий з інтенсивним болем, який зумовлений інфарктом міокарда. Для купірування болю було вирішено потенціювати дію анальгетика нейролептиком. Який з перерахованих нейролептиків найбільш придатний у даному випадку?
 • A. Дроперидол
 • B. Галоперидол
 • C. Трифтазин
 • D. Аміназин
 • E. Сульпірид
136.   При бактеріологічному дослідженні проб сметани виділені ізольовані культури S.aureus. Як довести етіологічне значення ізольованої культури S.aureus як збудника харчового отруєння, яке виникло серед групи споживачів сметани?
 • A. Виявлення ентеротоксину
 • B. Визначення гемотоксинів
 • C. Визначення цукролітичних властивостей
 • D. Визначення плазмокоагулазної активності
 • E. Визначення лецитиназної активності
137.   У хворого з клінічними симптомами гіпотиреозу, щитоподібна залоза збільшена удвічі, при пальпації щільна, з горбистою поверхнею. При гістологічному дослідженні - поряд з атрофією фолікулів залози відмічається дифузна інфільтрація паренхіми лімфоцитами, плазматичними клітинами з утворенням фолікулів і посилене розростання сполучної тканини. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:
 • A. Дифузний токсичний зоб
 • B. Ендемічний зоб
 • C. Фіброзний зоб
 • D. Спорадичний зоб
 • E. Зоб Хашімото
138.   Медсестра зі стажем роботи 10 років захворіла на контактний дерматит верхніх кінцівок. До якого типу імунної патології відноситься це захворювання?
 • A. В-клітинний імунодефіцит
 • B. Алергічна реакція негайного типу
 • C. Алергічна реакція сповільненого типу
 • D. Т-клітинний імунодефіцит
 • E. Первинний імунодефіцит
139.   Група чоловіків звернулася до лікаря зі скаргами на підвищення температури, головний біль, набряки повік та обличчя, біль у м’язах. З анамнезу: всі вони мисливці і часто вживають в їжу м’ясо диких тварин. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Трихінельоз
 • B. Філяріатоз
 • C. Теніоз
 • D. Теніарінхоз
 • E. Цистицеркоз
140.   При авторадіографічному дослідженні епітелію тонкої кишки було виявлено, що його повне оновлення відбувається протягом 3-х діб за рахунок проліферації малодиференційованих клітин. Вкажіть їх локалізацію:
 • A. Верхівка ворсинок
 • B. Дно крипт
 • C. Бічна поверхня ворсинок
 • D. Власна пластинка слизової оболонки
 • E. Основа ворсинок
141.   Людина потрапила у крижану воду й швидко загинула в результаті різкого переохолодження. Це відбулося тому, що в даному випадку значно збільшилась віддача тепла організмом таким шляхом:
 • A. -
 • B. Конвекція
 • C. Радіація
 • D. Теплопроведення
 • E. Теплопроведення і радіація
142.   Тварині, сенсибілізованій туберкуліном, внутрішньоочеревенно введений туберкулін. Через 24 години при лапаротомії виявлено венозну гіперемію та набряк очеревини. У мазках-відбитках з очеревини велика кількість лімфоцитів та моноцитів. Який патологічний процес у тварини?
 • A. Гнійне запалення
 • B. Алергічне запалення
 • C. Серозне запалення
 • D. Асептичне запалення
 • E. Фібринозне запалення
143.   Хворий 39-ти років з алкогольним цирозом печінки скаржиться на задишку, загальну слабкість. Встановлено зниження артеріального тиску, розширення поверхневих вен передньої стінки живота, спленомегалію. Яке порушення гемодинаміки спостерігається у хворого?
 • A. Синдром портальної гіпертензії
 • B. Недостатність лівого шлуночка серця
 • C. Колапс
 • D. Недостатність правого шлуночка серця
 • E. Тотальна серцева недостатність
144.   У хворого 40-ка років ознаки гірської хвороби: запаморочення, задишка, тахікардія, рН крові - 7,50, pCO2-30 мм рт.ст., зсув буферних основ +4 ммоль/л. Яке порушення кислотно-основного стану має місце?
 • A. Газовий алкалоз
 • B. Негазовий алкалоз
 • C. Негазовий ацидоз
 • D. Газовий ацидоз
 • E. Видільний ацидоз
145.   У вагітної жінки взяли кров для підтвердження клінічного діагнозу "токсоплазмоз". Яка із перерахованих серологічних реакцій має діагностичне значення?
 • A. Реакція гемадсорбції
 • B. Реакція зв’язування комплементу
 • C. Реакція аглютинації
 • D. Реакція нейтралізації
 • E. Реакція гальмування гемаглютинації
146.   В родині зростає дочка 14-ти років, у якої спостерігаються деякі відхилення від норми: зріст нижче, ніж у однолітків, відсутні ознаки статевого дозрівання, шия дуже коротка, плечі широкі. Інтелект в нормі. Яке захворювання можна припустити?
 • A. Синдром Едвардса
 • B. Синдром Дауна
 • C. Синдром Патау
 • D. Синдром Шерешевського-Тернера
 • E. Синдром Клайнфельтера
147.   На аутопсії жінки, що хворіла на хронічну дизентерію, при гістологічному дослідженні внутрішніх органів у стромі та паренхімі міокарда, нирок, у слизовій оболонці шлунка, у сполучній тканині легень виявлені аморфні відкладання фіолетового кольору, що дають позитивну реакцію за Коссом. Яке ускладнення розвинулось у хворої?
 • A. Метаболічне звапніння
 • B. Амілоїдоз
 • C. Дистрофічне звапніння
 • D. Метастатичне звапніння
 • E. Гіаліноз
148.   При розтині тіла померлого чоловіка 65-ти років, який страждав на захворювання легень, патологічний процес переважно був локалізований у бронхах, де при гістологічному дослідженні були чітко видні залози, хрящові острівці та багаторядний циліндричний миготливий епітелій. В яких бронхах відбулися зміни?
 • A. Термінальні бронхіоли
 • B. Головні бронхи
 • C. Малі бронхи
 • D. Середні бронхи
 • E. Великі бронхи
149.   В експерименті показано, що при саркомі Ієнсена споживання глюкози з привідної до пухлини артерії значно збільшується, має місце також приріст вмісту молочної кислоти у відвідній вені. Про що свідчить дане явище?
 • A. Посилення окиснення білків
 • B. Посилення анаеробного гліколізу
 • C. Зменшення анаеробного гліколізу
 • D. Посилення окисних процесів
 • E. Зменшення окисних процесів
150.   За клінічними показами хворому призначено піридоксальфосфат. Для корекції яких процесів рекомендований цей препарат?
 • A. Синтез білка
 • B. Синтез пуринових і піримідинових основ
 • C. Окисне декарбоксилювання кетокислот
 • D. Дезамінування амінокислот
 • E. Трансамінування і декарбоксилюван-ня амінокислот
151.   При обстеженні у хворого виявлене порушення чутливості шкіри в ділянці передньої поверхні шиї. Який нерв уражений?
 • A. Великий вушний
 • B. Шийна петля
 • C. Малий потиличний
 • D. Поперечний нерв шиї
 • E. Надключичні
152.   У хворого діагностовано алкаптонурію. Вкажіть фермент, дефект якого є причиною цієї патології:
 • A. Піруватдегідрогеназа
 • B. Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • C. Глутаматдегідрогеназа
 • D. Фенілаланінгідроксилаза
 • E. ДОФА-декарбоксилаза
153.   На препараті нирки розрізняються нефрони, які лежать на межі між кірковою та мозковою речовиною, мають однаковий діаметр приносних і виносних артеріол. Назвіть, яка функція буде порушена при їхньому пошкодженні?
 • A. Шунтування крові при інтенсивному кровообігу
 • B. Активність натрієвого рецептора
 • C. Синтез реніну
 • D. Синтез простагландинів
 • E. Синтез еритропоетину
154.   Під час розтину тіла дитини, яка померла при ознаках асфіксії, були виявлені в трахеї і головних бронхах сіруватого кольору плівки, які вільно лежали у просвіті дихальних шляхів, нагадуючи їх зліпки. Вкажіть вид запалення:
 • A. Гнійне
 • B. Крупозне
 • C. Катаральне
 • D. Дифтеритичне
 • E. Серозне
155.   У постраждалого в автомобільній аварії припинилося грудне дихання при збереженні діафрагмального. На якому рівні найбільш імовірно пошкоджено спинний мозок?
 • A. XI-XII грудні сегменти
 • B. I-II поперекові сегменти
 • C. I-II крижові сегменти
 • D. I-II шийні сегменти
 • E. VI-VII шийні сегменти
156.   У хворого 40-ка років при прогресуванні стафілококового гнійного періодонтиту виникло гнійне запалення кістково-мозкових просторів альвеолярного відростка, а потім тіла нижньої щелепи. Мікроскопічно кісткові балки витончені, вогнища некрозу, кісткові секвестри, оточені сполучнотканинною капсулою. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Гнійний періостит
 • B. Пародонтома
 • C. Хронічний остеомієліт
 • D. Хронічний фіброзний періостит
 • E. Гострий остеомієліт
157.   Після травми передньої поверхні верхньої третини передпліччя у хворого утруднення пронації, послаблення долонного згинання кисті та порушення чутливості шкіри 1-3 пальців на долоні. Який нерв ушкоджено?
 • A. n. radialis
 • B. n. musculocutaneus
 • C. n. medianus
 • D. n. ulnaris
 • E. n. cutaneus antebrachii medialis
158.   У вагітної жінки 26-ти років після тривалого блювання було зареєстровано зниження об’єму циркулюючої крові. Про яку зміну загальної кількості крові може йти мова?
 • A. Олігоцитемічна гіповолемія
 • B. Поліцитемічна гіперволемія
 • C. Проста гіповолемія
 • D. Олігоцитемічна гіперволемія
 • E. Поліцитемічна гіповолемія
159.   Під час аналізу ЕКГ людини з’ясовано, що у другому стандартному відведенні від кінцівок зубці P позитивні, їхня амплітуда 0,1 mV (норма - 0,05-0,25 mV), тривалість - 0,1 с (норма - 0,07-0,10 с). Вірним є висновок, що у передсердях нормально відбувається процес:
 • A. Реполяризації
 • B. Скорочення
 • C. Деполяризації
 • D. Збудження
 • E. Розслаблення
160.   У чоловіка 35-ти років під час тривалого бігу виникла гостра серцева недостатність. Які зміни іонного складу спостерігаються у серцевому м’язі при цьому стані?
 • A. Збільшення в позаклітинному просторі іонів Na+ і Ca2+
 • B. Накопичення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+
 • C. Зменшення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+
 • D. Зменшення в позаклітинному просторі іонів K+ і Mg2+
 • E. Накопичення в клітинах міокарда іонів K+ і Mg2+
161.   Електрофоретичне дослідження сироватки крові хворого на пневмонію показало збільшення однієї з білкових фракцій. Вкажіть її:
 • A. Альбуміни
 • B. γ-глобуліни
 • C. α2-глобуліни
 • D. α1-глобуліни
 • E. β-глобуліни
162.   Запалення характеризується розширенням кровоносних судин на ділянці пошкодження, зменшенням кровообігу, підвищенням проникливості стінки судин. Яким з нижче наведених клітин належить головна роль в цьому?
 • A. Макрофаги
 • B. Плазмоцити
 • C. Еозинофіли
 • D. Фібробласти
 • E. Тканинні базофіли
163.   Після обстеження хворому на сечокам’яну хворобу призначили алопурінол - конкурентний інгібітор ксантиноксидази. Підставою для цього був хімічний аналіз ниркових каменів, переважною складовою яких є:
 • A. Моногідрат оксалату кальцію
 • B. Сульфат кальцію
 • C. Урат натрію
 • D. Дигідрат оксалату кальцію
 • E. Фосфат кальцію
164.   Після тривалого фізичного навантаження під час заняття з фізичної культури у студентів розвинулась м’язова крепатура. Причиною її виникнення стало накопичення у скелетних м’язах молочної кислоти. Вона утворилась після активації в організмі студентів:
 • A. Глікогенезу
 • B. Глюконеогенезу
 • C. Пентозофосфатного циклу
 • D. Гліколізу
 • E. Ліполізу
165.   До фібрилярних елементів сполучної тканини належать колаген, еластин та ретикулін. Вкажіть амінокислоту, яка входить тільки до складу колагену і визначення якої в біологічних рідинах використовується для діагностики захворювань сполучної тканини:
 • A. Гідроксипролін
 • B. Фенілаланін
 • C. Пролін
 • D. Лізин
 • E. Гліцин
166.   Лікар при дослідженні мазку крові у пацієнта з анемією встановив діагноз - спадкова гемолітична анемія Мінковського-Шофара. Виявлення у крові яких характерних клітин надало можливість лікарю встановити діагноз?
 • A. Мікросфероцити
 • B. Поліхроматофіли
 • C. Анізоцити
 • D. Мегалоцити
 • E. Пойкілоцити
167.   Хвора 38-ми років надійшла до реанімаційного відділення в несвідомому стані. Рефлекси відсутні. Цукор крові -2,1 ммоль/л. В анамнезі - цукровий діабет з 18-ти років. Яка кома має місце у хворої?
 • A. Гіперглікемічна
 • B. Гіпоглікемічна
 • C. Гіперосмолярна
 • D. Кетоацидотична
 • E. Лактацидемічна
168.   Хворий 35-ти років звернувся зі скаргами на біль та набряк в ділянці дна ротової порожнини. Діагностовано запальний процес у ділянці вивідної протоки піднижньощелепної слинної залози. Куди відкривається ця протока?
 • A. Recesus gingivalis
 • B. Plica fimbriata
 • C. Caruncula sublingualis
 • D. Vestibulum oris
 • E. Foramen caecum linguae
169.   У 12-річної дитини непереносимість ряду харчових продуктів. Їх вживання викликає алергічну реакцію у вигляді висипань на шкірі, що сверблять. Який протигістамінний засіб слід призначити, щоб не заважати шкільним заняттям дитини?
 • A. Диклофенак
 • B. Лоратадин
 • C. Ефедрин
 • D. Димедрол
 • E. Еуфілін
170.   Під час операції видалення матки з яєчниками і матковими трубами лікар перев’язує зв’язку, що підвішує яєчник. Які судини перев’язав лікар в цій зв’язці?
 • A. Маткові артерія і вена
 • B. Внутрішня клубова вена
 • C. Внутрішня клубова артерія
 • D. Яєчникові артерія і вена
 • E. Трубні артерія і вена
171.   Хворий переніс інсульт. Який з наведених препаратів слід включити до комплексної терапії з метою покращення кровообігу та метаболізму головного мозку?
 • A. Амітриптилін
 • B. Седуксен
 • C. Феназепам
 • D. Камфора
 • E. Пірацетам
172.   До реанімаційного відділення надійшов хворий з ознаками гострого отруєння морфіном. Який засіб необхідно використати у даному випадку для промивання шлунку?
 • A. Борна кислота
 • B. Розчин натрію хлориду
 • C. Фурацилін
 • D. Калію перманганат
 • E. Натрію гідрокарбонат
173.   До лікаря акушера-гінеколога звернулась вагітна жінка, у якої діагностували мегалобластну анемію. Який з нижченаведених засобів доцільно призначити?
 • A. Пентоксил
 • B. Ілауцин
 • C. Ціанокобаламін
 • D. Метилурацил
 • E. Стрептокіназа
174.   Інозитолтрифосфати в тканинах організму утворюються в результаті гідролізу фосфатидилінозитолдифосфатів і відіграють роль вторинних посередників (месенджерів) в механізмі дії гормонів. Їхній вплив у клітині спрямований на:
 • A. Активацію аденілатциклази
 • B. Гальмування фосфодіестерази
 • C. Гальмування протеїнкінази С
 • D. Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо
 • E. Активацію протеїнкінази А
175.   Який стан може розвинутися через 15-30 хвилин після повторного введення антигену внаслідок підвищеного рівня антитіл, переважно IgE, які адсорбуються на поверхні клітин-мішеней - тканинних базофілів (тучних клітин) та базофілів крові?
 • A. Антитіло-залежна цитотоксичність
 • B. Анафілаксія
 • C. Гіперчутливість уповільненого типу
 • D. Імунно-комплексна гіперчутливість
 • E. Сироваткова хвороба
176.   Хворий не може відвести від тулуба верхню кінцівку. Який м’яз не виконує свою функцію?
 • A. Великий круглий м’яз
 • B. Дельтоподібний
 • C. Малий круглий м’яз
 • D. Підосний м’яз
 • E. Найширший м’яз спини
177.   На прийом до терапевта прийшов чоловік 37-ми років зі скаргами на періодичні інтенсивні больові напади у суглобах великого пальця стопи та їх припухлість. У сечі: різко кисла реакція і рожеве забарвлення. З наявністю яких речовин можуть бути пов’язані такі зміни?
 • A. Солі сечової кислоти
 • B. Амонієві солі
 • C. Хлориди
 • D. Сульфат магнію
 • E. Фосфат кальцію
178.   Хворий помер від прогресуючої серцевої недостатності. На розтині серце розширене у поперечнику, мляве, м’яз на розрізі нерівномірного кровонаповнення, пістрявий, при гістологічному дослідженні у міокарді повнокров’я, у стромі лімфогістіоцитарні інфільтрати, що розсувають кардіоміоцити. Виявлені морфологічні зміни свідчать про:
 • A. Негнійний проміжний міокардит
 • B. Венозне повнокрів’я
 • C. Інфаркт міокарда
 • D. Кардіосклероз
 • E. Жирову дистрофії міокарда
179.   У жінки, що тривало приймала антибіотики з приводу кишкової інфекції, розвинулось ускладнення з боку слизової порожнини рота у вигляді запального процесу і білого нальоту, у якому під час бактеріологічного дослідження були виявлені дріжджеподібні грибки Candida albicans. Який з перерахованих препаратів показаний для лікування цього ускладнення?
 • A. Флуконазол
 • B. Фуразолідон
 • C. Бісептол
 • D. Тетрациклін
 • E. Поліміксин
180.   Після травми на рентгенограмі постраждалого визначається перелом плеча у ділянці гребеня великого горбика. Функція якого м’яза буде у цьому випадку порушена?
 • A. Великий грудний
 • B. Дельтоподібний
 • C. Передній зубчастий
 • D. Малий грудний
 • E. Підключичний
181.   Фенілкетонурія - це захворювання, яке зумовлено рецесивним геном, що локалізується в аутосомі. Батьки є гетерозиготами за цим геном. Вони вже мають двох хворих синів і одну здорову доньку. Яка імовірність, що четверта дитина, яку вони очікують, народиться теж хворою?
 • A. 75%
 • B. 25%
 • C. 0%
 • D. 50%
 • E. 100%
182.   У пацієнта з бронхіальною астмою за допомогою шкірних алергічних проб встановлено сенсибілізацію алергеном тополиного пуху. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль в розвитку цього імунопатологічного стану?
 • A. IgG
 • B. IgM
 • C. Сенсибілізовані Т-лімфоцити
 • D. IgE
 • E. IgD
183.   Хвора 28-ми років потрапила до інфекційної лікарні з приводу пожовтіння шкіри, склер, слизових оболонок. Лабораторно встановлене підвищення рівня прямого білірубіну у крові. В сечі виявлений уробіліноген і білірубін. Для якого з перелічених захворювань характерні такі зміни?
 • A. Гемолітична жовтяниця
 • B. Туберкульоз нирки
 • C. Паренхіматозна жовтяниця
 • D. Інфаркт нирки
 • E. Механічна жовтяниця
184.   Дитина 6-ти років знаходиться на стаціонарному лікуванні з діагнозом алергічного риніту. В крові: зміни в лейкоцитарній формулі. Кількість яких клітин лейкоцитарного ряду може бути збільшена?
 • A. Т-лімфоцити
 • B. Базофіли
 • C. В-лімфоцити
 • D. Еозинофіли
 • E. Нейтрофіли
185.   У 29-річної породіллі на 3-й день після пологів виник дифузний набряк правої грудної залози, болючість при пальпації, гіперемія шкіри у вказаній ділянці, підвищення температури тіла до 38oC. При гістологічному дослідженні тканини залози виявлено: в стромі - дифузний клітинний інфільтрат, який складається з великої кількості нейтрофільних лейкоцитів, інтерстиційний набряк, гіперемія судин. Діагностуйте захворювання:
 • A. Хронічний продуктивний мастит
 • B. Гострий апостематозний мастит
 • C. Хронічний гнійний мастит
 • D. Гострий флегмонозний мастит
 • E. Гострий серозний мастит
186.   Чоловіку 40-ка років за вимогою діагностичних тестів зробили лімфографію органів грудної порожнини. Хірург встановив, що пухлина вразила орган, з лімфатичних судин якого лімфа безпосередньо переходить в грудну протоку. Який це орган?
 • A. Стравохід
 • B. Лівий головний бронх
 • C. Осердя
 • D. Трахея
 • E. Серце
187.   У дорослої людини системний артеріальний тиск знизився з 120/70 до 90/50 мм рт.ст., що викликало рефлекторне звуження судин. У якому з зазначених органів звуження судин буде найменшим?
 • A. Скелетні м’язи
 • B. Кишечник
 • C. Шкіра
 • D. Печінка
 • E. Серце
188.   При термометрії встановлено, що температура відкритих ділянок шкіри на 1-1,5° нижче за температуру поруч розташованих ділянок, закритих одягом з натуральних тканин. Причиною цього є те, що одяг, перш за все, зменшує тепловіддачу таким шляхом:
 • A. Радіація
 • B. Випаровування
 • C. Конвекція
 • D. -
 • E. Проведення
189.   Чоловік звернувся до лікаря з приводу безпліддя. Має високий зріст, зниження інтелекту, недорозвинення статевих залоз. У епітелії слизової оболонки порожнини рота виявлений статевий хроматин (1 тільце Барра). Про яку патологію можна думати?
 • A. Синдром Клайнфельтера
 • B. Синдром Ді-Джорджи
 • C. Акромегалія
 • D. Адреногенітальний синдром
 • E. Синдром Іценка-Кушинга
190.   В сечі новонародженого визначається цитрулін та високий рівень амоніаку. Вкажіть, утворення якої речовини, найімовірніше, порушене у цього малюка:
 • A. Сечова кислота
 • B. Сечовина
 • C. Креатинін
 • D. Креатин
 • E. Амоніак
191.   У хворого, прооперованого з приводу "гострого живота", сеча коричневого кольору, кількість індикану в сечі вище 93 ммоль/добу. Про що це свідчить?
 • A. Зниження активності ферментів орнітинового циклу
 • B. Збільшення інтенсивності гниття білків у кишечнику
 • C. Збільшення швидкості окисного дезамінування ароматичних амінокислот
 • D. Зниження інтенсивності знезараження амоніаку
 • E. Порушення фільтраційної здатності нирок
192.   У хворого 69-ти років на шкірі в ділянці нижньої повіки з’явилося невелике бляшкоподібне утворення з наступним виразкуванням, яке було оперативно видалене. При мікроскопічному дослідженні утворення: в дермі шкіри комплекси з атипових епітеліальних клітин; периферії клітини розташовані перпендикулярно до базальної мембрани. Клітини темні, призматичної полігональної форми з гіперхромними ядрами з частими мітозами. Іноді зустрічаються утворення, подібні до волосяного фолікула. Яка гістологічна форма рака у хворого?
 • A. Плоскоклітинний рак без ороговіння
 • B. Недиференційований рак
 • C. Аденокарцинома
 • D. Плоскоклітинний рак з ороговінням
 • E. Базально-клітинний рак
193.   У лікарню наприкінці робочого дня доставлений робітник "гарячого" цеху, який скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту, загальну слабкість. Об’єктивно: свідомість збережена, шкірні покриви гіперемовані, сухі, гарячі на дотик. ЧСС- 130/хв. Дихання часте, поверхневе. Яке порушення процесів терморегуляції, найбільш імовірно, виникло у людини в даній ситуації?
 • A. Зниження тепловіддачі
 • B. Посилення тепловіддачі і теплопродукції
 • C. Посилення тепловіддачі і зниження теплопродукції
 • D. Посилення теплопродукції без змін тепловіддачі
 • E. Зниження теплопродукції без змін тепловіддачі
194.   Метильні групи (—CH3) використовуються в органiзмi для синтезу таких важливих сполук, як креатин, холін, адреналін, інші. Джерелом цих груп є одна з незамінних амінокислот, а саме:
 • A. Ізолейцин
 • B. Лейцин
 • C. Триптофан
 • D. Валін
 • E. Метіонін
195.   У жінки встановлено діагноз - рак шийки матки. З яким вірусом може бути асоційована ця патологія?
 • A. Папілома вірус
 • B. Цитомегаловірус
 • C. Аренавірус
 • D. Varicella-Zoster вірус
 • E. Вірус простого герпеса тип 2
196.   У хворого з дихальною недостатністю рН крові 7,35. Визначення pCO2 показало наявність гіперкапнії. При дослідженні рН сечі відзначається підвищення її кислотності. Яка форма порушення кислотно-основного стану в даному випадку?
 • A. Ацидоз метаболічний, декомпенсований
 • B. Ацидоз газовий, компенсований
 • C. Ацидоз метаболічний, компенсований
 • D. Алкалоз газовий, компенсований
 • E. Алкалоз газовий, декомпенсований
197.   Хворій 65-ти років, що страждає на інсулінонезалежний цукровий діабет, призначили всередину глібенкламід. Вкажіть механізм гіпоглікемічної дії цього препарату:
 • A. Посилює утилізацію глюкози периферичними тканинами
 • B. Пригнічує глюконеогенез у печінці
 • C. Пригнічує альфа-глюкозидазу і розпад полісахаридів
 • D. Стимулює виділення ендогенного інсуліну бета-клітинами
 • E. Пригнічує всмоктування глюкози у кишечнику
198.   У людини після укусу москітом виникли виразки шкіри. Аналіз вмісту виразки виявив всередині клітин людини безджгутикові одноклітинні організми. Який попередній діагноз?
 • A. Трипаносомоз
 • B. Лейшманіоз вісцеральний
 • C. Балантидіоз
 • D. Токсоплазмоз
 • E. Лейшманіоз дерматотропний
199.   В психіатричну клініку доставлений хворий 40-ка років у стані збудження, агресії, марення. Який препарат слід ввести хворому?
 • A. Настоянку валеріани
 • B. Седуксен
 • C. Натрію бромід
 • D. Резерпін
 • E. Аміназин
200.   При дослідженні гостроти слуху в коваля виявили втрату слуху на 50% у діапазоні низьких частот і майже нормальну гостроту слуху в діапазоні високих частот. Порушення яких структур слухової системи призвело до такого стану?
 • A. Кортієв орган - ближче до гелікотреми
 • B. Кортієв орган - ближче до овального віконця
 • C. Середня частина кортієвого органу
 • D. Барабанна перетинка
 • E. М’язи середнього вуха
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 0 користувачів, 26 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 31.95ms.