Буклет 2005 року

1.   У пацієнта спостерігаються лихоманка і поява везикул, розташованих на межі шкіри і слизових оболонок. За допомогою яких методів дослідження можна підтвердити наявність в організмі хворого вірусу простого герпесу?
 • A. Мікроскопічне і алергічне
 • B. Мікроскопічне і біологічне
 • C. Вірусологічне і біологічне
 • D. Серологічне і біологічне
 • E. Вірусологічне і серологічне
2.   Хвора 50 років страждає на безсоння. Протягом 3 місяців вона приймала різні снодійні засоби: етамінал натрію, фенобарбітал, барбаміл. Після відміни препаратів хвора стала дратівливою, відновилось безсоння, з‘явилися агресивність, втрата апетиту, тремор кінцівок. Яке ускладнення фармакотерапії виникло у хворої?
 • A. Функціональна кумуляція
 • B. Фізична і психічна залежність
 • C. Сенсибілізація
 • D. Звикання до препаратів
 • E. Тахіфілаксія
3.   Після вживання м’ясних консервів у хворого з’явилося двоіння в очах, сильний головний біль, порушення ковтання, ускладнення дихання, м’язова слабкість. Встановлено діагноз: ботулізм. З яким фактором патогенності пов’язані клінічні прояви цього захворювання?
 • A. Фібринолізин
 • B. Іемолізин
 • C. Ендотоксин
 • D. Екзотоксин
 • E. Плазмокоагулаза
4.   Хворій потрібно зробити пункцію прямокишково-маткової заглибини (Дугласового простору). Через яку частину склепіння піхви її здійснюють?
 • A. Будь-яка
 • B. Передня
 • C. Бічна ліва
 • D. Задня
 • E. Бічна права
5.   До травмпункту надійшов хворий, який не може розігнути руку в ліктьовому суглобі. Який м’яз ушкоджено?
 • A. Плечо-променевий м’яз
 • B. Плечовий м’яз
 • C. Двоголовий м’яз плеча
 • D. Дзьобо-плечовий м’яз
 • E. Триголовий м’яз плеча
6.   У гістологічному препараті виявляються судини, що починаються сліпо, мають вигляд сплющених ендотеліаль-них трубок, не містять базальної мембрани і перицитів, ендотелій цих судин фіксований стропними філаментами до колагенових волокон сполучної тканини. Які це судини?
 • A. Артеріоли
 • B. Іемокапіляри
 • C. Лімфокапіляри
 • D. Венули
 • E. Артеріо-венозні анастомози
7.   Хвора 58 років надійшла у важкому стані: свідомість затьмарена, шкіра суха, очі запалі, ціаноз, запах гнилих яблук з рота. Глюкоза крові 15,1 ммоль/л, в сечі 3,5% глюкози. Що є причиною такого стану?
 • A. Уремічна кома
 • B. Гіпоглікемічна кома
 • C. Гіперглікемічна кома
 • D. Анафілактичний шок
 • E. Гіповолемічна кома
8.   У хворого хлопчика 5 років на п’ятий день після початку захворювання з слизової носоглотки і мигдаликів виділений збудник поліомієліту. Яку реакцію слід використати для встановлення серотипу збудника?
 • A. Реакція вірусної нейтралізації цито-патичної дії
 • B. Реакція гальмування гемадсорбції
 • C. Реакція гальмування гемаглютинації
 • D. Реакція зв’язування комплементу
 • E. Реакція непрямої гемаглютинації
9.   Внаслідок перенесеної хвороби у хворого порушено розширення голосової щілини. Який м’яз пошкоджено?
 • A. Персне-щитоподібний
 • B. Голосовий
 • C. Задній персне-черпакуватий
 • D. Бічний персне-черпакуватий
 • E. Щито -черпакуватий
10.   У хворого на променеву хворобу з’явилися ознаки геморагічного синдрому. Який механізм має найбільше значення у патогенезі цього синдрому?
 • A. Нейтропенія
 • B. Тромбоцитопенія
 • C. Лімфопєнія
 • D. Еритропенія
 • E. Еозинопенія
11.   Який препарат, що має протигли-стну дію, застосовують для стимуляції імунної системи організму при хронічному генералізованому парадонтиті?
 • A. Левамізол
 • B. Хлоксил
 • C. Пірантел
 • D. Насіння гарбуза
 • E. Піперидину адипінат
12.   У пацієнта в результаті активації власних мікроорганізмів, що входять до складу мікрофлори слизової оболонки рота, виник гнійно-запальний процес тканин пародонту. До якої форми інфекції належить захворювання?
 • A. Рецидив
 • B. Суперінфекція
 • C. Реінфекція
 • D. Екзогенна інфекція
 • E. Аутоінфекція
13.   У хворої жінкі 47 років при обстеженні виявлено рефлюкс (зворотній закид сечі). У якій частині нирки розташовані гладенькі м’язи, порушення функції яких може бути причиною ре-флюкса?
 • A. Capsula glomeruU
 • B. Pe^s renaUs
 • C. Calyx renaUs major
 • D. DuctuU papUlares
 • E. Calyx renaUs minor
14.   Експериментальній тварині після попередньої сенсибілізації підшкірно введено дозу антигену. У місці ін’єкції розвинулося фібринозне запалення з альтерацією стінок судин, основної речовини та волокнистих структур сполучної тканини у вигляді мукоїдного на фібриноїдного набухання, фібрино-їдного некрозу. Яка імунологічна реакція розвинулася у тварини?
 • A. Гіперчутливість негайного типу
 • B. Реакція трансплантаційного імунітету
 • C. Гранульоматоз
 • D. Нормергічна реакція
 • E. Гіперчутливість сповільненого типу
15.   На розтині тіла померлого від ниркової недостатності, який протягом останніх 5 років хворів на бронхое-ктатичну хворобу, виявлені збільшені у розмірах нирки щільної консистенції з потовщеним кірковим шаром білого кольору та сальним блиском. Яке захворювання нирок у хворого?
 • A. Некротичний нефроз
 • B. Вторинний амілоїдоз
 • C. -
 • D. Гломерулонефрит
 • E. Хронічний пієлонефрит
16.   Вагітна жінка вживала алкоголь, що призвело до порушення закладки ектодерми ембріону. У яких похідних цього листка розвинуться вади?
 • A. Нервова трубка
 • B. Епітелій кишечника
 • C. Статеві залози
 • D. Надниркові залози
 • E. Нирки
17.   Внаслідок тривалого голодування в органiзмi людини швидко зникають резерви вуглеводів. Який з процегів метаболізму поновлює вміст глюкози у крові?
 • A. Глікогеноліз
 • B. Пентозофосфатний шлях
 • C. Анаеробний гліколіз
 • D. Аеробний гліколіз
 • E. Глюконеогенез
18.   Пролонгована дія ряду антибіотиків та сульфаніламідів зумовлена тим, що вони циркулюють у крові тривалий час у комплексі з:
 • A. Іемопексином
 • B. Альбуміном
 • C. Іаптоглобіном
 • D. Трансферином
 • E. Гемоглобіном
19.   Дитина 3 років мала множинні порушення розвитку кісток лицевого відділу черепа. Загинула від сепсису, який розвинувся на фоні бронхопневмонії. У крові вміст імуноглобулінів в межах норми. Під час розтину встановлена відсутність тимуса. Яка головна причина страждань дитини?
 • A. Хронічна інтоксикація
 • B. Гострий лімфолейкоз
 • C. Комбінований імунодефіцит
 • D. Вторинний імунодефіцит
 • E. Недостатність клітинного імунітету
20.   У хворої ушкодження задньої долі гіпофізу призвело до збільшення добового діурезу до 10-15 л. Що є головним механізмом у розвитку поліурії?
 • A. Надлишок вазопресину
 • B. Надлишок альдостерону
 • C. Дефіцит кортикотропіну
 • D. Дефіцит вазопресину
 • E. Надлишок натрійуретичного фактора
21.   При онкологічному захворюванні одного з органів грудної порожнини пухлина метастазує дуже швидко, оскільки лімфа від цього органу частіше за все відтікає одразу до грудної лімфатичної протоки. Який це орган?
 • A. Трахея
 • B. Серце
 • C. Вилочкова залоза
 • D. Легеня
 • E. Стравохід
22.   Студентка 18 років має масу тіла 50 кг. Робочий (загальний) обмін її складає 11 000 кДж/д. Якою повинна бути калорійність харчового раціону студентки, якщо вона хоче збільшити масу тіла?
 • A. 10 500 - 11 500 кДж/д
 • B. 12 000 - 13 000 кДж/д
 • C. 8 000 - 9 000 кДж/д
 • D. 9 000 - 10 000 кДж/д
 • E. 10 000 - 11 000 кДж/д
23.   Жінка 38 років захворіла гостро з підвищенням температури тіла до 40оС. На другому тижні хвороби на шкірі живота з’явилися розеоли. На 18-й день хвороби виявлені ознаки “гострого живота" діагностовано перитоніт, від якого хвора померла. На аутопсії у клубовій кишці виявлені глибокі виразки у ділянці групових фолікулів, одна з яких перфорувала, у черевній порожнині -фібринозно-гнійний ексудат. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Амебіаз
 • B. Черевний тиф
 • C. Кампілобактерійний ентероколіт
 • D. Лямбліоз
 • E. Дизентерія
24.   У хворого зниження хвилинного викиду серця зумовлене зниженням іно-тропної функції міокарда. Яка з перелічених речовин підвищує цю функцію в результаті прямої дії на міокард?
 • A. Дроперидол
 • B. Еналаприл
 • C. Строфантин
 • D. Анаприлін
 • E. Фуросемід
25.   Чоловік під час епідемії грипу звернувся до лікаря з приводу профілактики та раннього лікування цього захворювання. Який препарат можна призначити?
 • A. !нтерферон
 • B. Ацикловір
 • C. Адамантан
 • D. Метисазон
 • E. Бонафтон
26.   У хворого утруднене щільне змикання щелеп при жуванні. Відзначається часткова атрофія жувальних м’язів, що розташовані нижче скулової дуги. Гілки якого нерва інервують вказані м’язи?
 • A. N. alveolaris inferior
 • B. N. mandtoularis
 • C. N. infraorbitalis
 • D. N. maxUlaris
 • E. Nn. alveolares superiores
27.   У жінки має місце гіперемія яєчника, підвищення проникності гемато-фолікулярного бар’єру з послідовним розвитком набряку, інфільтрація стінки фолікула сегментоядерними лейкоци- тами. Об’єм фолікула великий, стінка його потоншена. Якому періоду статевого циклу відповідає описана картина?
 • A. Постменструальний період
 • B. Овуляція
 • C. Період відносного спокою
 • D. Предовуляторна стадія
 • E. Менструальний період
28.   У людини внаслідок хронічного захворювання пєчінки суттєво порушена її білковосинтезуюча функція. До зменшення якого параметру гомеостазу це призведе?
 • A. Гематокрит
 • B. Щільність крові
 • C. Осмотичний тиск
 • D. рН
 • E. Онкотичний тиск плазми крові
29.   У мазку крові людини, що страждає на алергію, можна бачити велику кількість клітин округлої форми з сегмен-тованим ядром і великими яскраво - рожевими гранулами в цитоплазмі. Які це клітини?
 • A. Базофільні гранулоцити
 • B. Еозинофільні гранулоцити
 • C. Еритроцити
 • D. Нейтрофільні гранулоцити
 • E. Лімфоцити
30.   Для лікування ксеростомії хворому було призначено пілокарпіну гідрохло-рид в краплях всередину. Хворий порушував режим лікування: у нього виникли брадикардія, бронхоспазм, болісне посилення перистальтики, різке потовиділення, слинотеча, звуження зініць і спазм акомодації. Для усунення симптоматики був призначений атропіну сульфат. Який вид взаємодії існує між зазначеними препаратами?
 • A. Тахіфілаксія
 • B. Синергізм
 • C. Звикання
 • D. Кумуляція
 • E. Антагонізм
31.   При дефіциті якого вітаміну спостерігається одночасне порушення репродуктивної функції і дистрофія скелетної мускулатури?
 • A. Вітамін А
 • B. Вітамін В!
 • C. Вітамін Е
 • D. Вітамін Д
 • E. Вітамін К
32.   У людини через 10 хвилин після початку інтенсивної фізичної роботи кількість еритроцитів у крові збільшилася з 4,0 * 1012/л до 4,5 * 1012/л. Що є основною причою цього?
 • A. Пригнічення руйнування еритроцитів
 • B. Вихід еритроцитів з депо
 • C. Активація еритропоезу
 • D. Збільшення хвилинного об’єму крові
 • E. Втрата води організмом
33.   Хворому на інсулінзалежний цукровий діабет було введено інсулін. Через деякий час у хворого з’явилися слабкість, дратівливість, посилення потовиділення. Який основний патогенетичний механізм розвитку гіпоглікемічної коми, що виникла?
 • A. Зменшення глюконеогенезу
 • B. Посилення кетогенезу
 • C. Посилення ліпогенезу
 • D. Вуглеводне голодування головного мозку
 • E. Посилення глікогенолізу
34.   У цитоплазмі міоцитів розчинена велика кількість метаболітів окислення глюкози. Назвіть один з них, що безпосередньо перетворюється на лактат.
 • A. Оксалоацетат
 • B. Піруват
 • C. Гліцерофосфат
 • D. Глюкозо-6-фосфат
 • E. Фруктозо-6-фосфат
35.   У хворого на цукровий діабет після ін’єкції інсуліну спостерігалися непритомність, судоми. Який результат біохімічного аналізу крові на вміст глюкози найбільш імовірний?
 • A. 3,3 ммоль/л
 • B. 10 ммоль/л
 • C. 8,0 ммоль/л
 • D. 5,5 ммоль/л
 • E. 2,5 ммоль/л
36.   В результаті травми голови у чоловіка 32 роки ушкодженні ампули півко-лових каналів. Сприйняття яких подразнень буде порушено внаслідок цього?
 • A. Вібрація
 • B. Лінійне прискорення
 • C. Вібрація та гравітація
 • D. Кутове прискорення
 • E. Гравітація
37.   У хворого спостерігається збільшення проникності стінок кровоносних судин із розвитком підвищеної кровоточивості ясен, виникнення дрібнокра-пчастих крововиливів на шкірі, випадіння зубів. Яким порушенням вітамінного обміну пояснюються ці симптоми?
 • A. Гіповітаміноз А
 • B. Гіпервітаміноз С
 • C. Гіповітаміноз С
 • D. Гіпервітаміноз D
 • E. Гіповітаміноз D
38.   У хворого крововилив у задню центральну звивину. До порушення якого виду чутливості з протилежного боку це призведе?
 • A. Шкірна та пропріоцептивна
 • B. Слухова
 • C. Нюхова і смакова
 • D. Слухова і зорова
 • E. Зорова
39.   Під час обстеження пацієнта виникла необхідність визначити силу жувальних м’язів. Який метод дослідження треба використати?
 • A. Мастікаціографія
 • B. Гнатодинамометрія
 • C. Міоартрографія
 • D. Електроодонтодіагностика
 • E. Електроміографія
40.   Після вживання меду у підлітка з’явилася кропив’янка, що супроводжувалася лейкоцитозом. Який вид лейкоцитозу виник у даному випадку?
 • A. Нейтрофілія
 • B. Моноцитоз
 • C. Базофілія
 • D. Еозинофілія
 • E. Лімфоцитоз
41.   На електронній мікрофотографії фрагменту нирки представлена прино-сна артеріола, у якій під ендотелієм видно великі клітини, що містять секреторні гранули. Назвіть цей вид клітин.
 • A. Іладеньком’язеві
 • B. Інтерстиціальні
 • C. Юкставаскулярні
 • D. Юкстагломерулярні
 • E. Мезангіальні
42.   До лікаря звернувся юнак 16 років зі скаргами на свербіння між пальцями рук і на животі, яке посилюється вночі. Під час огляду на шкірі виявлені тоненькі смужки сірого кольору і дрібнокрапковий висип. Який збудник найбільш імовірно спричинив це захворювання?
 • A. Ornithidorus papillipes
 • B. Ixodes ricinus
 • C. Dermacentor pictus
 • D. Sarcoptes scabiei
 • E. Ixodes persulcatus
43.   Який нейромедіатор у тканині мозку може бути синтезований з продукту переамінування альфа-кетоглутарової кислоти?
 • A. ГАМК
 • B. Дофамін
 • C. Норадреналін
 • D. Серотонін
 • E. Триптамін
44.   У хворого після переливання крові спостерігається жовтуватість шкіри та слизових оболонок, в крові підвищено рівень загального та непрямого білірубіну, у сечі підвищено рівень уробіліну, у калі - стеркобіліну. Який вид жовтяниці у хворого?
 • A. Спадкова
 • B. Жовтяниця новонароджених
 • C. Обтураційна
 • D. Гемолітична
 • E. Паренхіматозна
45.   Внаслідок ураження патологічним процесом провідних шляхів спинного мозку у людини порушена больова чутливість шкіри та м’язів. Які шляхи уражені?
 • A. Задні спинно-мозочкові
 • B. Латеральні спинно-кортикальні
 • C. Передні спинно-мозочкові
 • D. Медіальні спинно-кортикальні
 • E. Спинно-таламічні
46.   При гістологічному дослідженні слизової оболонки матки знайдені звивисті залози, пилко- та штопороподібні, подовжені розростанням строми з проліферацією її клітин. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Лейоміома
 • B. Залозиста гіперплазія ендометрія
 • C. Гострий ендометрит
 • D. Плацентарний поліп
 • E. Пухирний занос
47.   Хворому на хронічний гепатит для оцінки знешкоджуючої функції печінки було проведено пробу з навантаженням бензоатом натрію. Виділення якої кислоти з сечею характеризуватиме знешкоджуючу функцію печінки?
 • A. Фенілоцтова
 • B. Гіпурова
 • C. Валеріанова
 • D. Щавлева
 • E. Лимонна
48.   Хворий 25 років звернувся до лікаря із скаргами на нежить та головний біль протягом 4 днів. Після обстеження йому встановлено діагноз фронтит. Через який носовий хід інфекція потрапила до лобної пазухи?
 • A. Носоглотковий
 • B. Середній
 • C. Нижній
 • D. Верхній
 • E. Загальний
49.   Хворий 68 років переніс інфаркт мiокарда. Під час ЕКГ-обстеження відзначається прогресуюче збільшення тривалості інтервалу PQ аж до випадіння комплексу QRS, після чого інтервал PQ відновлюється. З порушенням якої функції серця пов’язане таке порушення серцевого ритму?
 • A. Скоротливість
 • B. Автоматизм
 • C. -
 • D. Провідність
 • E. Збудливість
50.   У хворого на гострий міокардит з’явилися клінічні ознаки кардіогенно-го шоку. Який патогенетичний механізм є провідним у розвитку шоку?
 • A. Зниження діастолічного притоку крові до серця
 • B. Порушення насосної функції серця
 • C. Збільшення судинного тонусу
 • D. Зниження судинного тонусу
 • E. Депонування крові у венах
51.   Хворий з феохромоцитомою страждає від підвищеного артеріального тиску, який переростає в гіпертонічні кризи. Препарати якої групи допоможуть хворому?
 • A. ^-адреноблокатори
 • B. о-адреноблокатори
 • C. Блокатори кальцієвих каналів
 • D. Симпатолітики
 • E. Гангліоблокатори
52.   У хворого на аденому клубочкової зони кори наднирників (хвороба Кон-на) спостерігаються артеріальна гіпертензія, напади судом, поліурія. Що є головною ланкою в патогенезі цих порушень?
 • A. Гіперсекреція альдостерону
 • B. Гіперсекреція катехоламінів
 • C. Гіперсекреція глюкокортикоїдів
 • D. Гіпосекреція альдостерону
 • E. Гіпосекреція глюкокортикоїдів
53.   Через певний час після огляду вимушено забитої корови у ветеринарного лікаря на щоці з’явився карбункул чорного кольору. Під час мікроскопічного дослідження його вмісту виявлені грампозитивні, великі, розташовані ланцюжками палички з обрубаними кінцями, що нагадують бамбукову палицю. Для якого збудника характерні вказані морфологічні та тинкторіальні властивості?
 • A. Yersinia pestis
 • B. Proteus vulgaris
 • C. Clostridium perfringens
 • D. Francisella tularensis
 • E. Bacillus anthracis
54.   У хворого, який протягом тривалого часу приймав глюкокортикоїди, в результаті відміни препарату виникло загострення хвороби, зниження артеріального тиску, слабкість. З чим можна пов’язати ці явища?
 • A. Недостатність кори наднирників
 • B. Гіперпродукція кортикотропного гормону
 • C. Сенсибілізація
 • D. Кумуляція
 • E. Звикання до препарату
55.   У нормі рН слини складає 6,4 - 7,8. До яких змін емалі призводить зсув рН слини у кислий бік (менше 6,2)?
 • A. Підвищення стійкості
 • B. Мінералізація
 • C. Кальцифікація
 • D. Флюороз
 • E. Демінералізація
56.   У хворого 37 років після отруєння невідомим лікарським препаратом відзначаються швидкі самодовільні стереотипні скорочення м’язів обличчя, що імітують мигання і примружування. До якої форми розладів рухової функції нервової системи слід віднести ці пору-шенн?
 • A. -
 • B. Атаксія
 • C. Гіпокінез
 • D. Гіперкінез
 • E. Акінезія
57.   Вміст везикул зі слизової оболонки хворого на натуральну віспу направлений до вірусологічної лабораторії. Що з наведеного буде виявлено при мікроскопії мазків?
 • A. Тільця Бабеша-Негрі
 • B. Тільця Іуарнієрі
 • C. Тільця Бабеша-Ернста
 • D. Синцитій
 • E. Тільця Пашена
58.   У новонародженої дитини недорозвинений тимус. Який вид гемопоезу буде порушений?
 • A. Лімфопоез
 • B. Еритропоез
 • C. Мегакаріоцитопоез
 • D. Моноцитопоез
 • E. Гранулоцитопоез
59.   У хворого після важкої травми грудної клітки розвинувся шок та з’явилися ознаки гострої ниркової недостатності [ГНН]. Що є провідним механізмом розвитку ГНН у даному випадку?
 • A. Порушення відтоку сечі
 • B. Падіння артеріального тиску
 • C. Підвищення тиску в капсулі клубочка
 • D. Зменшення онкотичного тиску крові
 • E. Підвищення тиску в ниркових артеріях
60.   У хворого на пневмосклероз розвинулася легенева гіпертензія та пра-вошлуночкова серцева недостатність з асцитом та набряками. Який основний патогенетичний механізм розвитку набряків у цього хворого?
 • A. Зменшення онкотичного тиску крові
 • B. Збільшення проникності стінок судин
 • C. Зменшення осмотичного тиску крові
 • D. Збільшення онкотичного тиску міжклітинної рідини
 • E. Збільшення гідростатичного тиску крові у венах
61.   В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризацію). Які іонні канали слід активувати для цього?
 • A. Калієві та натрієві
 • B. Натрієві та кальцієві
 • C. Натрієві
 • D. Кальцієві
 • E. Калієві
62.   У пацієнта після переохолодження у ділянці крил носа та верхньої губи з’явились герпетичні висипання. Для лікування була застосована мазь. Який противірусний засіб містить ця мазь?
 • A. Індометацин
 • B. Азидотимідин
 • C. Дексаметазон
 • D. Ацикловір
 • E. Інтерферон
63.   Хворий на застудне захворюванням страждає від безперервного кашлю з харкотинням, що погано відділяється. Який з перелічених препаратів поліпшить відділення харкотиння?
 • A. Фалімінт
 • B. Ілауцину гідрохлорид
 • C. Кодеїну фосфат
 • D. Настій трави термопсису
 • E. Лібексин
64.   Хворому 60 років було встановлено діагноз цироз печінки, причиною якого було токсичне ураження алкоголем. Який препарат краще за все призначити хворому?
 • A. Вітамін Е
 • B. Кислота глютамінова
 • C. Ессенціале
 • D. Рибоксин
 • E. Аскорбінова кислота
65.   Під час плевральної пункції було отримано гнійний ексудат. При мікроскопічному дослідженні ексудату знайдено багато гнійних тілець. У результаті руйнування яких клітин крові вони утворюються?
 • A. Лімфоцити
 • B. Нейтрофіли
 • C. Базофіли
 • D. Еритроцити
 • E. Еозинофіли
66.   Досліджуються клітини червоного кісткового мозку людини, які відносяться до клітинного комплексу, що постійно поновлюється. Яким чином у нормі утворюються ці клітини?
 • A. Амітоз
 • B. Шизогонія
 • C. Мітоз
 • D. Бінарний поділ
 • E. Мейоз
67.   При очікуванні екстракції зуба у пацієнта виникло сильне відчуття боязні. Який лікарський препарат йому слід ввести для усунення цих відчуттів?
 • A. Карбамазепін
 • B. Етимізол
 • C. Діазепам
 • D. Анальгін
 • E. Аміназин
68.   Хворому 50 років з ішемічною хворобою серця лікар призначив лікарський засіб, який має антиагрегантну дію. Хворий почав приймати засіб у дозах більших, ніж було призначено, внаслідок чого виникли нудота, блювання, біль натщесерце у животі. Який засіб було призначено хворому?
 • A. Пармідин
 • B. Пентоксифілін
 • C. Діпіридамол
 • D. Ацетилсаліцилова кислота
 • E. Тиклід
69.   Хворий помер від серцевої недостатності, в анамнезі - пульмонектомія з приводу кісти правої легені. Під час розтину виявлено збільшену у розмірах ліву легеню. Назвіть патологічний процес у лівій легені.
 • A. Дисциркуляторна атрофія
 • B. Вікарна гіпертрофія
 • C. Нейротична атрофія
 • D. Дисфункціональна атрофія
 • E. Нейрогуморальна гіпертрофія
70.   Внаслідок інсульту (крововилив у головний мозок) у хворого відсутні активні рухи м’язів голови і шиї. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що гематома знаходиться в коліні внутрішньої капсули. Який провідний шлях пошкоджено у хворого?
 • A. Tr.cortico-fronto-pontinus.
 • B. Tr.cortico-spinalis.
 • C. Tr.thalamo-corticalis.
 • D. Тr.cortico-thalamicus.
 • E. Tr.cortico-nuclearis.
71.   Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30 років досягла 112 за хвилину. Зміна стану якої структури провідної системи серця є причиною збільшення ЧСС?
 • A. Ніжки пучка Гіса
 • B. Волокна Пуркін’є
 • C. Пучок Гіса
 • D. Атріовентрикулярний вузол
 • E. Синоатріальний вузол
72.   Під час розтину трупа новонародженого хлопчика виявлено: полідактилія, мікроцефалія, незарощення верхньої губи та верхнього піднебіння, а також гіпертрофія паренхіматозних органів. Сукупність вказаних вад відповідає синдрому Патау. Яке порушення у генетичному апараті є причиною даної патології?
 • A. Часткова моносомія
 • B. Трисомія 18-ої хромосоми
 • C. Трисомія 21-ої хромосоми
 • D. Трисомія 13-ої хромосоми
 • E. Нерозходження статевих хромосом
73.   Хворий 43 років звернувся до лікаря зі скаргою на пухлиноподібне утворення на корені язика. Хірург-стоматолог встановив, що це злоякісна пухлина. Плануючи операцію, він вирішив перев’язати артерію, яка проходить у трикутнику Пирогова. Що це за артерія?
 • A. А. profunda lrnguae
 • B. А. palatina ascendens
 • C. А. palatina desсendens
 • D. А. lrnguahs
 • E. А. sublrnguahs
74.   Під час аутопсії у потиличній долі головного мозку виявлена порожнина 2,5х1,5 см, заповнена прозорою рідиною, стінка її гладенька, буроватого кольору. Який процес розвинувся у головному мозку?
 • A. Кіста на місці сірого розм’якшення мозку
 • B. Вада розвитку мозку
 • C. Абсцес мозку
 • D. Сіре розм’якшення мозку
 • E. Киста на місці крововиливу
75.   Піддослідній тварині через зонд у порожнину шлунку ввели 150 мл м’ясного бульйону. Вміст якої речовини швидко збільшиться у крові?
 • A. Соматостатин
 • B. Гастрин
 • C. Глюкагон
 • D. Інсулін
 • E. Нейротензин
76.   Під час кружіння на каруселі у жінки 25 років з’явилися нудота, блювання, посилення потовиділення. Активація яких рецепторів зумовила рефлекторний розвиток цих симптомів?
 • A. Кортієвого органу
 • B. Пропріорецептори скелетних м’язів
 • C. Вестибулярні отолітові
 • D. Вестибулярні півколових каналів
 • E. Зорові
77.   При обстеженні пацієнта 15 років виявлено, що після перенесеної щелепно-лицевої травми він не може опустити нижню щелепу. Пошкодження якого м’язу може бути причиною вказаного порушення?
 • A. Латеральний крилоподібний
 • B. Жувальний
 • C. Медіальний крилоподібний
 • D. Скроневий
 • E. Підборідно-під’язиковий
78.   У робітника, який працював улітку в щільному костюмі, різко підвищилася температура тіла, з’явилися задишка, тахікардія, нудота, судоми, непритомність. Що найбільш імовірно стало причиною розвитку згаданих симптомів?
 • A. Зниження теплопродукції
 • B. Рівність тепловіддачі та теплопродукції
 • C. Підвищення теплопродукції
 • D. Зниження тепловіддачі
 • E. Підвищення тепловіддачі
79.   На слизовій оболонці лівої щоки визначається безболісне, еластичної консистенції новоутворення, розташоване на вузькій, м’якій ніжці, розміром 1х1см, нерухоме, поверхня його нерівна, сосочкова. Слизова оболонка, що вкриває новоутворення, у кольорі не змінена. Для якого захворювання найбільше характерні такі зміни?
 • A. Поліп
 • B. Аденома
 • C. Папілома
 • D. Рак
 • E. Аденокистозна карцинома
80.   У 37-річної хворої в аналізі крові: Нв - 60 г/л, ер. - 3,0 * 1012/л, КП - 0,6. Лейкоцитарна формула без змін, тромбоцити - 200 * 109/л, ретикулоцити - 0,3 %, ШОЕ - 18 мм/год. Мікроцитоз, пой-кілоцитоз. Вкажіть найбільш імовірний тип анемії за механізмом розвитку:
 • A. Залізодефіцитна
 • B. В12-фолієводефіцитна
 • C. Гемолітична
 • D. Гіпопластична
 • E. Гостра постгеморагічна
81.   У постраждалого у ДТП лівобічний перелом середньої третини нижньої щелепи. Які судини можуть бути травмовані?
 • A. Нижні альвеолярні артерія і вена
 • B. Язикові артерія і вена
 • C. Верхні альвеолярні артерія і вена
 • D. Щелепно-під’язикові артерія і вена
 • E. Верхньощелепна артерія і крилоподібне сплетення
82.   До лікарні надійшов хворий з пошкодженням щоки. Протока якої слинної залози може бути ушкоджена?
 • A. Під’язикова
 • B. Привушна
 • C. Кутня
 • D. Щічна
 • E. Піднижньощелепна
83.   Відомо, що накопичення аміаку є основною причиною мозкової коми при печінковій недостатності. Яка вільна амінокислота відіграє першочергову роль в утилізації аміаку в мозку?
 • A. Гістидин
 • B. Аланін
 • C. Цистеїн
 • D. Триптофан
 • E. Глютамінова кислота
84.   Студент перед іспитом скаржився на гострий зубний біль, під час складання іспиту біль послабився. Розвитком якого виду гальмування у корі головного мозку зумовлене зменшення больових відчуттів?
 • A. Згасаюче
 • B. Зовнішнє
 • C. Запізніле
 • D. Позамежне
 • E. Диференціювальне
85.   Під час розтину тіла померлого через тиждень від початку профузної діареї, виявлено різко виражений ексікоз, кров густа. Під час бактеріологічного дослідження вмісту тонкої кишки, що нагадує рисовий відвар, знайдені вібріони. Яке захворювання призвело до смерті хворого?
 • A. Дизентерія
 • B. Холера
 • C. Сальмонельоз
 • D. Харчова токсикоінфекція
 • E. Черевний тиф
86.   В ембріогенезі ротової порожнини відбулося порушення розвитку емалі зубів. Яке джерело розвитку зубів було пошкоджено?
 • A. Епітелій
 • B. Мезодерма
 • C. Зубний мішечок
 • D. Зубний сосочок
 • E. Мезенхіма
87.   Постраждалому у ДТП наклали кровозупинюючий джгут на верхню третину стегна на 3 години. Після зняття джгута у хворого виник різкий набряк тканин стегна, частий пульс, холодний піт, виражена гіпотонія. Який патологічний процес розвинувся у хворого?
 • A. Анафілактичний шок
 • B. Геморагічний шок
 • C. Токсемічний шок
 • D. Колапс
 • E. Кардіогенний шок
88.   У здорового подружжя народилась дитина з розщілинами губи та піднебіння, аномаліями великих пальців кисті та мікроцефалією. Каріотип дитини: 47,18+. Який тип мутації спричинив цю спадкову хворобу?
 • A. Моносомія за аутосомою
 • B. Нулісомія
 • C. Поліплоїдія
 • D. Моносомія за Х-хромосомою
 • E. Трисомія за аутосомою
89.   Під час розтину тіла померлого від серцевої недостатності виявлено серозний менінгіт, некроз і крововиливи в наднирниках, пролежні. Мікроскопічно: деструктивно-проліферативний ендотромбоваскуліт (гранульоми Попова) у довгастому мозку, інтерстиці-альний міокардит. Яке захворювання було у померлого?
 • A. Грип
 • B. Скарлатина
 • C. Черевний тиф
 • D. Висипний тиф
 • E. Кір
90.   У жінки, яка під час вагітності вживала алкогольні напої, народилася глуха дитина із розщілинами верхньої губи і піднебіння. Ці ознаки нагадують прояв деяких хромосомних аномалій. Який процес призвів до таких наслідків?
 • A. Тератогенез
 • B. Філогенез
 • C. Онтогенез
 • D. Мутагенез
 • E. Канцерогенез
91.   У хворої 43 років, яка була прооперована з приводу "гострого живота", сеча набула коричневого кольору, кількість індикану в крові різко підвищилася. Про що може свідчити цей показник?
 • A. Зниження швидкості клубочкової фільтрації у нирках
 • B. Посилення дезамінування амінокислот
 • C. Зниження інтенсивності орнітиново-го циклу
 • D. Інгібування глюконеогенезу
 • E. Посилення гниття білків в кишечнику
92.   Хворий надійшов до відділення щелепно-лицьової хірургії з вивихом скронево-нижньощелепного суглоба з пошкодженням основної його зв’язки. Назвіть цю зв’язку.
 • A. Шило-нижньощелепна
 • B. Латеральна
 • C. Нижньощелепна
 • D. Медіальна
 • E. Крило-нижньощелепна
93.   Під час розтину тіла виявлено, що вся права легеня збільшена, щільна, на плеврі нашарування фібрину, на розрізі тканина сірого кольору, з якої стікає каламутна рідина. Для якого захворювання легенів характерна така картина?
 • A. !нтерстиціальна пневмонія
 • B. Гангрена легені
 • C. Фіброзуючий альвеоліт
 • D. Крупозна пневмонія
 • E. Вогнищева пневмонія
94.   При гістологічному дослідженні щитовидної залози хворого, який помер від серцевої недостатності при явищах гіпотіреозу, виявлено дифузну інфільтрацію залози лімфоцитами і пла-змоцитами, атрофію паренхіми і розростання сполучної тканини. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Аутоімунний тиреоїдит Хашимото
 • B. -
 • C. Аденома щитовидної залози
 • D. Зоб тиреотоксичний
 • E. Гнійний тиреоїдит
95.   До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового проходу. Пальпація позаду грудинно-ключично-сосковидного м’язу болюча. Подразнення якого нерва може дати таку клінічну картину?
 • A. N. їгашуе^ш соІІі
 • B. N. vagus
 • C. N. 8иргасІауісиІаге8
 • D. N. аигісиІагі8 magnus
 • E. N. оссіріїаШ тіпог
96.   Перед екстракцією зуба хворому місцево ввели знеболюючий препарат із групи заміщених амідів (похідних анілі-ду). Визначте цей препарат.
 • A. Новокаїн
 • B. Танін
 • C. Дикаїн
 • D. Лідокаїн
 • E. Анестезин
97.   Хворий захворів гостро, скаржився на озноб, підвищення температури тіла до 40оС, головний біль, кашель, задишку. На 5-й день захворювання помер. Під час розтину: легені збільшені в об’ємі, пістрявого вигляду - "велика пістрява легеня". Для якого захворювання характерна така патологоанато-мічна картина?
 • A. Крупозна пневмонія
 • B. Грип
 • C. Бронхоектатична хвороба
 • D. Аденовірусна інфекція
 • E. Респіраторно-синцитіальна інфекція
98.   У пацієнта після тривалого вживання антибіотиків розвинувся дизба-ктеріоз кишечника. Які препарати слід призначити для відновлення нормальної мікрофлори?
 • A. Сульфаніламіди
 • B. Нітрофурани
 • C. Протигрибкові препарати
 • D. Еубіотики (пробіотики)
 • E. Інтерферон
99.   В результаті інтоксикації в епітеліальній клітині слизової оболонки порожнини рота не синтезуються ферменти, що забезпечують сплайсинг. Яка причина припинення біосинтезу білку у цьому випадку?
 • A. Порушено транспорт амінокислот
 • B. Не утворюється р-РНК
 • C. Не утворюється зріла і-РНК
 • D. Не активуються амінокислоти
 • E. Не синтезується АТФ
100.   У хлопчика перелом плечової кістки. За рахунок якої структури відбуватиметься репаративна регенерація кістки?
 • A. Окістя
 • B. Епіфіз
 • C. Діафіз
 • D. Шар внутрішніх генеральних пластинок
 • E. Шар зовнішніх генеральних пластинок
101.   Позазародковий орган на ранніх етапах ембріогенезу має одношаровий плоский епітелій, який з третього місяця набуває призматичної і кубічної форми, бере участь у виробленні навколоплідних вод. Назвіть цей орган:
 • A. Жовтковий мішок
 • B. Плацента
 • C. Пуповина
 • D. Амніон
 • E. Алантоїс
102.   При хронічному панкреатиті спо- стерігається зменшення синтезу і секреції трипсину. Розщеплення яких речовин буде порушене?
 • A. Білки
 • B. Білки і вуглеводи
 • C. Вуглеводи
 • D. Ліпіди
 • E. Нуклеїнові кислоти
103.   До лікаря звернулися декілька пацієнтів з подібними скаргами: слабкість, болі в животі, діарея. Після дослідження фекалій виявилось, що терміновій госпіталізації підлягає один з пацієнтів, у якого були виявлені цисти з чотирма ядрами. Для якого найпростішого характерні такі цисти?
 • A. Трихомонада
 • B. Дизентерійна амеба
 • C. Лямблія
 • D. Балантидія
 • E. Кишкова амеба
104.   У гістологічному препараті судини добре виражені внутрішня та зовнішня еластичні мембрани, у середній оболонці багато міоцитів. До якого типу відноситься ця судина?
 • A. Артерія м’язового типу
 • B. Артерія еластичного типу
 • C. Артерія змішаного типу
 • D. Вена з сильним розвитком м’язів
 • E. Екстраорганна лімфатична судина
105.   Хвора 45 років скаржиться на біль і кровотечу з каріозної порожнини 36 під час їжі. Раніше спостерігався непро-вокований біль. Під час огляду 36 - на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина, виповнена тканиною червоного кольору, під час зондування відмічається біль і кровотеча. Яка тканина розрослася у каріозну порожнину?
 • A. Фіброзна
 • B. Епітеліальна
 • C. Грануляційна
 • D. М’язова
 • E. Жирова
106.   У хворої з набряками у сечі велика кількість білку. Про порушення функції якого відділу нефрону це свідчить?
 • A. Дистальний звитий каналець
 • B. Проксимальний звитий каналець
 • C. Ниркове тільце
 • D. Нисхідна частина петлі Іенле
 • E. Висхідна частина петлі Іенле
107.   У хворого з опіками 40% поверхні тіла розвинувся опіковий шок. Який механізм розвитку шоку домінує на його початку?
 • A. Больовий
 • B. Порушення мінерального обміну
 • C. Аутоімунізація
 • D. Порушення білкового обміну
 • E. Зневоднення
108.   Для лікування пародонтиту в комплекс препаратів був включений лікарський засіб з групи водорозчинних вітамінів, похідне біофлавоноїдів, який призначають разом з кислотою аскор- біновою. Препарат має антиоксидантні властивості, зменшує кровоточивість ясен. Який це препарат?
 • A. Кальцію пангамат
 • B. Кислота фолієва
 • C. Кальцію пантотенат
 • D. Рутин
 • E. Ціанокобаламін
109.   Хворому проведена субтотальна субфасціальна резекція щитоподібної залози. У післяопераційному періоді тривалий час зберігається охриплість голосу. Який нерв ушкоджено в ході операції?
 • A. Під’язиковий
 • B. Нижньощелепний
 • C. Верхній гортанний
 • D. Язиковий
 • E. Зворотний гортанний
110.   З ектодермального епітелію вистил-ки верхньої частини ротової ямки зародка людини формується кишеня Ра-тке, яка направляється до основи майбутнього головного мозку. Що розвивається з даного ембріонального зачатка?
 • A. Медіальне підвищення
 • B. Нейрогіпофіз
 • C. Аденогіпофіз
 • D. Передній гіпоталамус
 • E. Гіпофізарна ніжка
111.   При артритах спостерігається порушення ковзання суглобових поверхонь. Яка тканина ушкоджується?
 • A. Пухка сполучна
 • B. Колагеново-волокниста хрящова
 • C. Кісткова
 • D. Гіалінова хрящова
 • E. Ретикулярна
112.   У хворого перелом кістки повільно загоюється. Який засіб можна вико- ристати для пришвидшення загоєння її сполучнотканинної матриці?
 • A. Метотрексат
 • B. Метилурацил
 • C. Преднізолон
 • D. Циклоспорин
 • E. Циклофосфан
113.   Під час розтину тіла померлого від набряку легень у міокарді знайдено велике вогнище жовто-сірого кольору, а в коронарній артерії - свіжий тромб. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Кардіоміопатія
 • B. Міокардит
 • C. !нфаркт міокарда
 • D. Амілоїдоз
 • E. Кардіосклероз
114.   В експерименті електричними імпульсами подразнюють нерв, що призводить до виділення малої кількості густої в’язкої слини підщелепною та під’язиковою залозами. Який нерв стимулюють?
 • A. N. їасіаШ
 • B. N. glossopharyngeus
 • C. N. trigemrnus
 • D. N. vagus
 • E. N. sympatWcus
115.   У хворого після психічної травми відзначаються підвищена збудливість, дратівливість, безсоння, тривога. Який лікарський засіб доцільно призначити?
 • A. Імізин
 • B. Феназепам
 • C. Пірацетам
 • D. Кофеїн
 • E. Бемегрид
116.   Під час дослідження коронарних артерій виявлені атеросклеротичні бляшки з кальцинозом, що закривають просвіт на 1/3. У м’язі дрібні множинні білуваті прошарки сполучної тканини. Який процес виявлено у міокарді?
 • A. Інфаркт міокарда
 • B. Післяінфарктний кардіосклероз
 • C. Міокардит
 • D. Тигрове серце
 • E. Дифузний кардіосклероз
117.   Після операції у хворого знижена чутливість шкіри передньої та латеральної поверхні шиї. Який нерв було пошкоджено під час операції?
 • A. N. occipitalis minos
 • B. N. phrenicus
 • C. Nn. supraclaviculares
 • D. N. auricularis magnus
 • E. N. transversus colli
118.   На ранній стадії цукрового діабету у хворих спостерігається поліурія. Чим вона зумовлена?
 • A. Гіпохолестеринемія
 • B. Гіперкаліемія
 • C. Гіперхолестеринемія
 • D. Гіперглікемія
 • E. Кетонемія
119.   Під час гістологічного дослідження біоптату шкіри людини виявляється лише щільна неоформлена сполучна тканина. Який шар даного органу було представлено для вивчення?
 • A. Сітчастий шар дерми
 • B. Епідерміс
 • C. Сосочковий шар дерми
 • D. Гіподерма
 • E. М’язова пластинка
120.   У гістологічному препараті видно м’язове утворення ротової порожнини, яке складається з двох відділів: шкірного і слизового, у якому розрізняють верхню, проміжну і нижню зони. У проміжній зоні слизового відділу епітелій багатошаровий плоский зроговілий. Яке утворення представлено у препараті?
 • A. Губа
 • B. Язик
 • C. Тверде піднебіння
 • D. Ясна
 • E. Щока
121.   На практичному занятті студенти вивчали забарвлений мазок крові миші, у якому було виявлено фагоцито-вані лейкоцитами бактерії. Які органе-ли клітини завершують перетравлення цих бактерій?
 • A. Гранулярна ендоплазматична сітка
 • B. Рибосоми
 • C. Мітохондрії
 • D. Лізосоми
 • E. Апарат Гольджі
122.   У хворого на хронічний ентероколіт виявлено порушення травлення та всмоктування білків у тонкій кишці внаслідок недостатньої кількості дипептидаз у кишковому соці. У яких клітинах порушено синтез цих ферментів?
 • A. Стовпчасті без облямівки
 • B. Стовпчасті з облямівкою
 • C. Ендокриноцити
 • D. Клітини Панета
 • E. Келихоподібні
123.   До лікарні надійшов пацієнт у непритомному стані. Шкіра холодна, зіниці звужену дихання за типом Чейн-Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Попередній діагноз: отруєння наркотиками. Який препарат необхідно застосувати як антагоніст?
 • A. Бемегрид
 • B. Цититон
 • C. Налоксон
 • D. Унітіол
 • E. Тіосульфат натрію
124.   У дитини спостерігається затримка росту, психічного розвитку і формування зубів, запізніла поява точок окості-ніння, зниження основного обміну. Гіпофункція якої ендокринної залози (залоз) є причиною такого стану?
 • A. Щитовидна
 • B. Статеві
 • C. Нейрогіпофіз
 • D. Підшлункова
 • E. Наднирники
125.   У дитини грудного віку спостерігається потемніння склер, слизових обо- лонок, вушних раковин, виділена сеча темніє на повітрі. У крові та сечі виявлено гомогентизинову кислоту. Яке захворювання у дитини?
 • A. Порфірія
 • B. Гемолітична анемія
 • C. Альбінізм
 • D. Алкаптонурія
 • E. Цистинурія
126.   Хворому з порушенням функції зовнішнього дихання необхідно зробити трахеостомію. При цьому слід пам’ятати про розташування перешийку щитоподібної залози. На рівні яких хрящових кілець трахеї він знаходиться частіше за все?
 • A. III-IV
 • B. IV-V
 • C. I-II
 • D. V-VI
 • E. II- IV
127.   Хворий із серцевою недостатністю приймає дигоксин. Який ефект диго-ксину зумовлює доцільність його застосування при цій патології?
 • A. Зменшення переднавантаження на серце
 • B. Збільшення частоти серцевих скорочень
 • C. Збільшення сили серцевих скорочень
 • D. Зменшення потреби міокарду в кисні
 • E. Зменшення постнавантаження на серце
128.   Хворому було призначено препарат. Через декілька діб дія препарату значно знизилась i для отримання початкового ефекту стало необхідним збільшити дозу. За яким типом змінилася дія лiкарської речовини?
 • A. Тахіфілаксія
 • B. Лікарська залежність
 • C. Ідіосинкразія
 • D. Звикання
 • E. Кумуляція
129.   У людей похилого віку швидкість поширення пульсової хвилі вища, ніж у молодих. Причиною цього є зменшення з віком:
 • A. Лінійної швидкості кровотоку
 • B. Еластичності судинної стінки
 • C. Об’ ємної швидкості кровотоку
 • D. Величини серцевого викиду
 • E. Частоти серцевих скорочень
130.   Хірург використав 70% розчин спирту етилового для обробки рук перед оперативним втручанням. Який основний механізм антисептичної дії препарату на мікроорганізми?
 • A. Дегідратація білків протоплазми
 • B. Блокада сульфгідрильних груп ферментних систем
 • C. Взаємодія з гідроксильними групами ферментів
 • D. Окислення органічних компонентів протоплазми
 • E. Взаємодія з аміногрупами білків протоплазми
131.   У дітей, хворих на квашіоркор, поряд з іншими ознаками виявлені порушення процесу утворення зубів. В основі цього явища лежить недостатнє надходження до організму:
 • A. Вітаміну В і
 • B. Жирів
 • C. Білків
 • D. Вуглеводів
 • E. Вітаміну С
132.   Через декілька годин після опіку в ділянці гіперемії та набряку шкіри у хворого з’явилось вогнище некрозу. Який головний механізм забезпечує посилення руйнівних явищ в осередку запалення?
 • A. Первинна альтерація
 • B. Проліферація фібробластів
 • C. Вторинна альтерація
 • D. Діапедез еритроцитів
 • E. Еміграція лімфоцитів
133.   Дитина 1 року часто хворіє на вірусно-бактеріальні інфекції, які погано піддаються терапії. Під час проведення дослідження імунологічного статусу виявлено відсутність у крові лімфоцитів, що забезпечують клітинний імунітет. Який імунодефіцит і за якою системою виявлений у цієї дитини?
 • A. Первинний за В-системою
 • B. Вторинний за Т-системою
 • C. Первинний за Т-системою
 • D. Первинний за макрофагальною системою
 • E. Первинний за мікрофагами
134.   Пацієнт 16 років, що страждає на хворобу Іценка-Кушінга, звернувся з приводу надлишкової маси тіла. Під час опитування виявилося, що енергетична цінність їжї, що вживається, складає 1700-1900 ккал/добу. Яка провідна причина ожиріння у цьому випадку?
 • A. Надлишок глюкокортикоїдів
 • B. Гіподинамія
 • C. Нестача глюкокортикоїдів
 • D. Нестача інсуліну
 • E. Надлишок інсуліну
135.   У приміщенні відзначається підвищений вміст вуглекислого газу. Як зміниться дихання (глибина і частота) у людини, яка увійшла до цього приміщення?
 • A. Збільшиться глибина
 • B. Зменшиться частота
 • C. Збільшиться глибина і частота
 • D. Зменшиться глибина
 • E. Збільшиться частота
136.   У відділенні щелепно-лицьової хірургії у хворого виникло гнійне ускладнення. Під час бактеріологічного дослідження матеріалу із рани виділено культуру, що утворювала пігмент синьо-зеленого кольору. Який мікроорганізм найімовірніше є збудником інфекції?
 • A. Batillus subtihs
 • B. Pseudomonas aerugmosa
 • C. Staphylococcus epidermidis
 • D. Proteus vulgaris
 • E. Klebsiella pneumornae
137.   При вживанні печива, цукерок у змішаній слині тимчасово зростає рівень лактату. Активація якого біохімічного процесу призводить до цього?
 • A. Ілюконеогенез
 • B. Анаеробний гліколіз
 • C. Мікросомальне окислення
 • D. Аеробний гліколіз
 • E. Тканинне дихання
138.   Тривалий вплив на організм токсичних речовин призвів до значного зниження синтезу білків у гепатоцитах. Які органели постраждали від інтоксикації найбільше?
 • A. Гранулярна ендоплазматична сітка
 • B. Комплекс Гольджі
 • C. Мітохондрії
 • D. Мікротрубочки
 • E. Лізосоми
139.   Гнійні вогнища на о6личчі вище ротової порожнини небезпечні можливістю поширення інфекції у порожнину черепа. Наявністю яких анастомозів вен обличчя це зумовлено?
 • A. З крилоподібним сплетенням
 • B. З очними венами
 • C. З передніми вушними венами
 • D. З середньою і глибокими скроневими венами
 • E. З потиличною веною
140.   Під час розтину тіла жінки 45 років, що померла від хронічної ниркової недостатності, знайдено: склероз та гі-аліноз дерми, великовогнищеві некрози кортикального шару нирок та нефросклероз, великовогнищевий кардіосклероз та базальний пневмосклероз. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Дерматоміозит
 • B. Системний червоний вовчак
 • C. Ревматизм
 • D. Системна склеродермія
 • E. Вузликовий периартеріїт
141.   Під час обстеження пацієнта ЛОР-лікар діагностував запалення верхньощелепних пазух. У якому носовому ході під час риноскопії було виявлено гній?
 • A. Верхній
 • B. Нижній
 • C. Найвищий
 • D. Загальний
 • E. Середній
142.   Після перенесеного хімічного опіку стравоходу відбулося локальне його звуження внаслідок утворення рубця. Які клітини пухкої сполучної тканини беруть участь в утворенні рубців?
 • A. Міофібробласти
 • B. Зрілі спеціалізовані фібробласти
 • C. Фіброкласти
 • D. Юні малоспеціалізовані фібробласти
 • E. Фіброцити
143.   На електронній мікрофотографії представлені структури у вигляді відкритих міхурців, внутрішня поверхня яких вистелена одношаровим епітелієм, який утворений респіраторними та секреторними клітинами. Які структури представлені на мікрофотографії?
 • A. Альвеоли
 • B. Альвеолярні ходи
 • C. Бронхіоли
 • D. Термінальні бронхи
 • E. Ацинуси
144.   У чоловіка, його сина та дочки відсутні малі корінні зуби. Така аномалія спостерігалася також у дідуся по батьківській лінії. Який найбільш імовірний тип успадкування цієї аномалії?
 • A. Аутосомно-домінантний
 • B. Домінантний, зчеплений з Х-хромосомою
 • C. Аутосомно-рецесивний
 • D. Зчеплений з Y-хромосомою
 • E. Рецесивний, зчеплений з Х-хромосомою
145.   У хворого на хронічний періодон-тит рентгенологічно виявлено кісту кореня зуба. Мікроскопово в операційному матерiалi виявлено, що порожнина кісти вистелена багатошаровим плоским єпітєлієм, стінка кісти утворена грануляційною тканиною різного ступеня зрілості з дифузним запальним інфільтратом. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. -
 • B. Амелобластома
 • C. Радикулярна кіста
 • D. Примордіальна кіста
 • E. Фолікулярна кіста
146.   У хворого виділено чисту культуру коринебактерій дифтерії. Яку імунологічну реакцію слід використати для виявлення токсигенності бактерій?
 • A. Аглютинації
 • B. Преципітації в агарі
 • C. Іальмування гемаглютинації
 • D. Непрямої гемаглютинації
 • E. Зв’язування комплементу
147.   У людини, яку покусали бджоли, розвинувся набряк верхніх кінцівок та обличчя. Який основний патогенетичний механізм розвитку цього набряку?
 • A. Підвищення проникності стінки судин
 • B. Збільшення онкотичного тиску тканин
 • C. Збільшення гідростатичного тиску в капілярах
 • D. Зменшення онкотичного тиску крові
 • E. Зменшення гідростатичного тиску тканин
148.   При обстеженні хворого похилого віку був встановлений супутній діагноз “блукаюча нирка" Зміни в яких структурах нирки призвели до цього стану?
 • A. Smus renaUs
 • B. Corpus a^posum pararenale
 • C. ffilus renaUs
 • D. Ureter
 • E. Fascia renaUs
149.   Під час мікроскопії харкотиння хворого на пневмонію випадково виявлені личинки. У крові - еозинофілія. Який гельмінтоз найбільш імовірно наявний у хворого?
 • A. Парагонімоз
 • B. Аскаридоз
 • C. Опісторхоз
 • D. Трихоцефальоз
 • E. Ентеробіоз
150.   У клітинах людини під дією ультрафіолетового випромінювання відбулося пошкодження молекули ДНК. Реалізувалася система відновлення пошкодженої ділянки молекули ДНК по непошкодженому ланцюгу за допомогою специфічного ферменту. Як називається це явище?
 • A. Репарація
 • B. Ініціація
 • C. Термінація
 • D. Реплікація
 • E. Дуплікація
151.   Під час гістологічного дослідження легень померлого від серцевої недостатності виявлені вогнища запалення з заповненням альвеол рідиною, забарвленою у блідо-рожевий колір, місцями з наявністю тонких рожевих ниток, які утворюють дрібнопетлисту сітку з невеликою кількістю лімфоцитів. Який характер ексудата у легенях?
 • A. Гнійний
 • B. Серозно-фібринозний
 • C. Фібринозний
 • D. Серозний
 • E. Геморагічний
152.   У новонародженої дитини під час смоктання молоко потрапляє до носової порожнини. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?
 • A. Дивертикул стравоходу
 • B. Незарощення піднебіння
 • C. Атрезія стравоходу
 • D. Заяча губа
 • E. Звуження стравоходу
153.   У хворого 43 років з хронічним атрофічним гастритом і мегалобла-стною гіперхромною анемiєю підвищене виділення метилмалонової кислоти з сечею. Недостатністю якого вітаміну обумовлене виникнення зазначеного симптомокомплексу?
 • A. В 6
 • B. B з
 • C. B 2
 • D. В 5
 • E. В12
154.   У хворого запалення середнього вуха (отит). При цьому він скаржиться на розлад відчуття смаку в передній частині язика. Який з нервів ушкоджено?
 • A. N. vestibulo-cochlearis
 • B. N. trigemmus
 • C. N. vagus
 • D. N. glossopharyngeus
 • E. N. fatiaUs
155.   Серед студентів однієї групи присутні представники різних рас. Один з студентів має пряме чорне волосся та нависаючу шкірну складку верхньої повіки - епікантус. Представником якої раси найвірогідніше є цей студент?
 • A. Негроїдна
 • B. Ефіопська
 • C. Європеоїдна
 • D. Монголоїдна
 • E. Австралоїдна
156.   У хворого, що страждає на цингу, порушено процеси утворення сполучної тканини, що призводить до розхитування і випадіння зубів. Порушення активності якого ферменту зумовлює ці симптоми?
 • A. Глікозилтрансфераза
 • B. Еластаза
 • C. Лізилгідроксилаза
 • D. Проколагенпептидаза N-кінцевого пептиду
 • E. Проколагенпептидаза С-кінцевого пептиду
157.   Пацієнт одужав після перенесеної дизентерії Зонне і повторно заразився цим же збудником. Як називається така форма інфекції?
 • A. Суперінфекція
 • B. Реінфекція
 • C. Хронічна інфекція
 • D. Рецидив
 • E. Персистуюча інфекція
158.   До гастроентерологічного відділення надійшов хворий із запаленням жовчних шляхів. У порціях жовчі виявлені рухомі найпростіші грушоподібної форми, двоядерні, з опорним стрижнем-аксостилем. Яке протозойне захворювання діагностується у хворо- го?
 • A. Трихомоноз
 • B. Балантидіаз кишковий
 • C. Амебіаз кишковий
 • D. Амебна дизєнтєрія
 • E. Лямбліоз
159.   Лікарю-пародонтологу необхідно оцінити у пацієнтки фактори неспецифічної резистентності слини і видільного слизової оболонки ротової порожнини. Який фактор неспецифічної резистентності слід вивчити у досліджуваному матеріалі у першу чергу?
 • A. Секреторний IgA
 • B. Комплемент
 • C. Інтерферон
 • D. Лізоцим
 • E. Пропердин
160.   Людині внутрішньовенно ввели розчин, що спричинило збільшення частоти та сили серцевих скорочень. Які складові розчину зумовили ці зміни?
 • A. Іони калію
 • B. Іони натрію
 • C. Іони хлору
 • D. Іони кальцію
 • E. Ілюкоза
161.   Зуб, видалений у пацієнта, має два корені. Що це за зуб?
 • A. Нижній великий кутній
 • B. Верхній різець
 • C. Нижній малий кутній
 • D. Верхній великий кутній
 • E. !кло
162.   У новонародженої дитини вивих кришталика, довгі й тонкі кінцівки з дуже довгими і тонкими пальцями, аневризма аорти, виділення із сечею окремих амінокислот. Для якого захворювання характерні дані ознаки?
 • A. Гіпофосфатемія
 • B. Синдром Марфана
 • C. Фруктозурія
 • D. Фенілкетонурія
 • E. Галактоземія
163.   До лікарні надійшов 9-річний хлопчик з відставанням у розумовому і фізичному розвитку. Під час біохімічного аналізу крові виявлено підвищену кількість фенілаланіну. Блокування якого фермента може призвести до такого стану?
 • A. Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • B. Глутамінтрансаміназа
 • C. Фенілаланін-4-монооксигеназа
 • D. Глутаматдекарбоксилаза
 • E. Аспартатамінотрансфераза
164.   У хворого на хронічний мієлолейкоз виявлено ознаки анемії - зменшення кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну, оксифільні і поліхроматофіль-ні нормоцити, мікроцити. Який патогенетичний механізм є провідним у розвитку цієї анемії?
 • A. Хронічна кровотрата
 • B. Дефіцит вітаміну В12
 • C. Внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів
 • D. Заміщення еритроцитарного ростка
 • E. Зменшення синтезу еритропоетину
165.   До хірургічного відділення доставлено чоловіка 35 років з гнійною раною на шиї попереду трахеї (в ділянці передвісцерального простору). Куди може поширитися інфекція, якщо хворому терміново не зробити операцію?
 • A. У середнє середостіння
 • B. У переднє середостіння
 • C. У надгрудинний міжапоневротичний простір
 • D. У заднє середостіння
 • E. У ретровісцеральний простір
166.   До хірурга-стоматолога привели хворого з вуличною травмою в ділянці піднижньощелепного трикутника. Обробляючи рану, лікар побачив, що травмована артерія, яка іде до м’якого піднебіння. Яку артерію пошкоджено?
 • A. A. fatiatis
 • B. A. palatina ascendens
 • C. A. pharingea ascendens
 • D. A. sphenopalatina
 • E. A. palatina descendens
167.   Назвіть групу препаратів, що зменшують потребу міокарду в кисні, зменшують силу серцевих скорочень та гальмують ліполіз:
 • A. Симпатолітики
 • B. Селективні бета-адреноміметики
 • C. Альфа-адреноміметики
 • D. Альфа-адреноблокатори
 • E. Бета-адреноблокатори
168.   У експериментальної тварини, що знаходиться на безбілковому раціоні, розвинулася жирова інфільтрація печінки внаслідок дефіциту метилюючих агентів. Утворення якого метаболіту порушено у піддослідної тварини?
 • A. Холестерин
 • B. Холін
 • C. Ацетоацетат
 • D. Лінолева кислота
 • E. ДОФА
169.   У 50-річної жінки на місці видаленого зуба регенерувала нова тканина. Які органели клітин, виходячи з їх функції, найбільш активні при відновленні тканини?
 • A. Лізосоми
 • B. Центросоми
 • C. Постлізосоми
 • D. Рибосоми
 • E. Гладка ЕПС
170.   Хвора 27 років скаржиться на сухість губ, появу лусочок, котрі вона зкушує. Об’єктивно: губи сухі, на межі червоної кайми та слизової оболонки губ наявність сірих прозорих лусочок, краї яких дещо виступають над поверхнею слизової. Після зняття лусочок ерозій немає, відмічається гіперемія. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Кандидозний хейліт
 • B. Метеорологічний хейліт
 • C. Ексфоліативний хейліт
 • D. Лейкоплакія
 • E. Червоний вовчак
171.   У хворого з алкогольним цирозом печінки скарги на загальну слабкість, задишку. Встановлено зниження артеріального тиску, асцит, розширення поверхневих вен передньої стінки живота, спленомегалія. Яке порушення гемоди-наміки спостерігається у хворого?
 • A. Колапс
 • B. Синдром портальної гіпертензії
 • C. Тотальна серцева недостатність
 • D. Недостатність лівого шлуночка серця
 • E. Недостатність правого шлуночка серця
172.   На слизовій оболонці мигдаликів та м’якого піднебіння виявляються білувато-сірого кольору плівки, які щільно з’єднані з підлеглою тканиною, при спробі зняти плівку на її місці виникає глибокий дефект тканини. Який вид запалення виник на слизовій оболонці мигдаликів та м’якого піднебіння?
 • A. Крупозне
 • B. Змішане
 • C. Серозне
 • D. Гнійне
 • E. Дифтеритичне
173.   У чоловіка 43 років, який тривалий час хворів на туберкульоз, розвинулася легенева кровотеча, що призвело до смерті. Під час розтину тіла у легенях виявлено декілька порожнин овальної або округлої форми, стінка яких утворена некротичними масами та тканиною легень. Для якої форми туберкульозу легень характерні такі зміни?
 • A. Фіброзно-кавернозний
 • B. Гострий кавернозний
 • C. Туберкулома
 • D. Гострий вогнищевий
 • E. Казеозна пневмонія
174.   До хірурга-стоматолога потрапив чоловік 28 років з вуличною травмою. Лікар виявив ушкодження луски скроневої кістки та субдуральну гематому, яка виникла внаслідок цього. Ушкодження якої артерії найбільш імовірно спричинило утворення гематоми?
 • A. A. sphenopalatina
 • B. A. carotis rnterna
 • C. A. menrngea media
 • D. A. ophthalmia
 • E. A. maxtilaris
175.   Під час дослідження плазми крові пацієнта через 4 години після приймання ним жирної їжі встановлено, що вона є каламутною. Найбільш ймовірною причиною даного стану є підвищення концентрації в плазмі:
 • A. ЛПВГ
 • B. Фосфоліпідів
 • C. Холестерину
 • D. Хіломікронів
 • E. ЛПНГ
176.   Під час рентгеноскопічного дослідження органів грудної клітки у хворого відзначена нерухомість діафрагми з правого боку. Який нерв пошкоджено з правого боку?
 • A. Додатковий нерв
 • B. Шийна петля
 • C. Діафрагмальний нерв
 • D. Симпатичний стовбур
 • E. Блукаючий нерв
177.   У хворого на хронічне запалення субмаксилярної слинної залози спостерігається гіпосалівація. Порушення інкреції якої речовини спостерігається при цьому?
 • A. Соматостатин
 • B. Паротин
 • C. Глюкагон
 • D. Паратирін
 • E. Кальцитонін
178.   У дитини на протязі перших трьох місяців після народження розвинулася важка форма гіпоксії, що проявлялася задухою та синюшністю шкіри. Причиною цього є порушеня заміни фетального гемоглобіну на:
 • A. Гемоглобін S
 • B. Метгемоглобін
 • C. Ілікозильований гемоглобін
 • D. Гемоглобін М
 • E. Гемоглобін А
179.   При аналiзi електрокардіограми встановлено, що тривалість серцевого циклу у людини дорівнює 1 сек. Якою у неї є частота серцевих скорочень за хвилину?
 • A. 80
 • B. 70
 • C. 60
 • D. 50
 • E. 100
180.   У результаті травми у хворого був ушкоджений відвідний нерв. Який з пе-рєлічєних симптомів спостерігатиметься у такого хворого?
 • A. Параліч латерального прямого м’яза очного яблука
 • B. Порушення сльозовиділення
 • C. Стійке розширення зіниці
 • D. Параліч медіального прямого м’яза очного яблука
 • E. Розлад акомодації
181.   Під час розтину тіла жінки 38 років виявлені нирки розміром 18хі6х8 см, що нагадують виноградні грона, на розрізі складаються з численних порожнин від 0,5 см до 3 см у діаметрі, заповнених серозною рідиною або колоїдними масами. Паренхіма нирки між порожнинами різко стоншена до 0,1 см. На яке захворювання страждала померла?
 • A. Полікістоз нирок
 • B. Гострий пієлонефрит
 • C. Хронічний пієлонефрит
 • D. Нефролітіаз
 • E. Дисплазія нирок
182.   У хворого спостерігаються дерматит, діарея, деменція. В анамнезу відомо, що основним продуктом харчування хворого є кукурудза. З нестачею якого вітаміну пов’язані ці порушення?
 • A. B і
 • B. B 2
 • C. РР
 • D. В8
 • E. В 9
183.   При аналізі спірограми хворого встановлено зменшення частоти і глибини дихання. До зменшення якого показника це призведе?
 • A. Хвилинний об’єм дихання
 • B. Резервний об’єм видиху
 • C. Життєва ємність легень
 • D. Залишковий об’єм
 • E. Резервний об’єм вдиху
184.   Чоловік 43 років скаржиться на кровоточивість ясен, рухомість нижніх фронтальних зубів. Під час огляду виявлено: гіперемія і набряк слизової оболонки ясни нижньої щелепи. Різці та ікла нижньої щелепи рухомі, шийки цих зубів оголені. При натискуванні пінцетом з-під слизової ясни виділяється гній. Для якого захворювання найбільш характерні наведені симптоми?
 • A. Стоматит
 • B. Періодонтит
 • C. Гінгівіт
 • D. Парадонтит
 • E. Остеомієліт
185.   У людини визначили величину енерговитрат. У якому стані знаходилася людина, якщо її енерговитрати виявилися меншими за основний обмін?
 • A. Легка робота
 • B. Спокій
 • C. Нервове напруження
 • D. Відпочинок
 • E. Сон
186.   У дитини 5 років через 2 тижні після перенесеної ангіни виник гострий дифузний гломерулонефрит, що характеризувався олігурією, протеїнурією, гематурією, гіперазотемією. Порушення якого процесу у нирках найбільш суттєве для виникнення цих змін?
 • A. Секреція гормонів
 • B. Сечовиведення
 • C. Канальцева секреція
 • D. Клубочкова фільтрація
 • E. Канальцева реабсорбція
187.   Лікар-бактеріолог виділив у хворої дитини збудника дизентерії Флекснера - тип 2, Зонне - тип І та етеропатогенну кишкову паличку - О55/В5. Як зветься тип інфекції у цієї дитини?
 • A. Реінфекція
 • B. Суперінфекція
 • C. Змішана інфекція
 • D. Вторинна інфекція
 • E. Носійство патогенних бактерій
188.   Експериментальній тварини перерізали передні корінці п’яти сегментів спинного мозку. Які зміни відбудуться у зоні інервації?
 • A. Втрата пропріоцептивної чутливості
 • B. Втрата температурної чутливості
 • C. Гіперчутливість
 • D. Втрата дотикової чутливості
 • E. Втрата рухів
189.   Хворий 56 років страждає на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень. Протягом останніх 3 тижнів посилилися кашель, слабкість, збільшилася кількість гнійно-слизового харкотиння з прожилками крові. Яка причина вентиляційної недостатності, що виникла в даному випадку?
 • A. Порушення функції дихального центру
 • B. Порушення функції нервово-м’язового апарату
 • C. Порушення рухливості грудної клітки
 • D. Порушення прохідності повітроно-сних шляхів
 • E. Зменшення кількості функціонуючих альвеол
190.   У хворого, що тривало хворіє на туберкульоз, виявлене внутрішньоклітинне розташування мікобактерій. Який препарат обов’язково має бути включений до комплексної терапії туберкульозу?
 • A. Етіонамід
 • B. Рифампіцин
 • C. Етамбутол
 • D. Ізоніазид
 • E. Натрію парааміносаліцилат
191.   До відділення хірургічної стоматології надійшов пацієнт з відкритим переломом нижньої щелепи. Який препарат слід застосувати з метою активної імунізації проти правцю?
 • A. Правцевий анатоксин
 • B. Коклюшно-дифтерійна-правцева вакцина
 • C. Протиправцевий імуноглобулін
 • D. Протиправцева сироватка
 • E. Іаммаглобулін з крові донорів, імунізованих проти правцю
192.   В експерименті тварині нанесена травма рогівки. За рахунок чого буде відбуватися регенерація її багатошарового епітелію?
 • A. Власна речовина рогівки
 • B. Базальна мембрана
 • C. Плоскі клітини
 • D. Клітини базального шару епітелію
 • E. Остистий шар епітелію рогівки
193.   До відділення травматології надійшов хворий з розчавлюванням м’язової тканини. Який біохімічний показник сечі при цьому буде збільшений?
 • A. Загальні ліпіди
 • B. Мінеральні солі
 • C. Сечова кислота
 • D. Креатинін
 • E. Глюкоза
194.   У наркологічному відділенні психоневрологічної лікарні хворому призначено тетурам. Яке захворювання може бути показанням для його застосування?
 • A. Наркоманія
 • B. Гостре отруєння спиртом етиловим
 • C. Гостре отруєння морфіном
 • D. Алкоголізм
 • E. Алкогольний психоз
195.   У медико-генетичній консультації 14-річній дівчинці встановлено діагноз: синдром Шерешевського - Терне-ра. Який каріотип дитини?
 • A. 46, ХУ
 • B. 45, Х0
 • C. 47, трисомія за 13-ою парою
 • D. 47, ХХУ
 • E. 46, ХХ
196.   Під час мікроскопічного дослідження у препараті виявлений орган нервової системи, що складається з псевдоу-ніполярних нейронів, тіла яких вкриті гліальною і сполучнотканинною оболонками. Визначте цей орган.
 • A. Кора великих півкуль
 • B. Спинномозковий вузол
 • C. Мозочок
 • D. Вегетативний ганглій
 • E. Спинний мозок
197.   Підвищена ламкість судин, руйнування емалі і дентину у хворих на цингу здебільшого зумовлено порушенням дозрівання колагену. Який етап модифікації проколагену порушено при цьому авітамінозі?
 • A. Гідроксилювання проліну
 • B. Відщеплення N-кінцевого пептиду
 • C. Ілікозилювання гідроксилізинових залишків
 • D. Утворення поліпептидних ланцюгів
 • E. Видалення з проколагену С-кінцевого пептиду
198.   Для лікування стоматиту дитині 10 місяців призначено антисептичний препарат в розчині для змазування слизової оболонки рота. Що з наведеного призначено дитині?
 • A. Спиртовий розчин етакридину лактату
 • B. Водний розчин метиленового синього
 • C. Водний розчин фенолу
 • D. Водний розчин саліцилової кислоти
 • E. Спиртовий розчин дiамантового зеленого
199.   У пацієнта порушена координація рухів, їх амплітуда і спрямованість; рухи розмашисті, непропорційні; хода "півняча", "п’яна". Який відділ мозку пошкоджено?
 • A. Спинний мозок
 • B. Мозочок
 • C. Гіпоталамус
 • D. Довгастий мозок
 • E. Таламус
200.   У здорової людини визначають абсолютні пороги смакової чутливості до різних речовин. До якої з наведених речовин поріг буде найменшим?
 • A. Хінін
 • B. Лимонна кислота
 • C. Глюкоза
 • D. Хлорид натрію
 • E. -
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 6 користувачів, 54 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 44.91ms.