Буклет 2011 року

1.   У стоматолога на прийомі дуже неспокійний пацієнт, який ніяк не може зручно влаштуватися в кріслі, норовить схопити доктора за руку, заглядає на маніпуляційний стіл, цікавиться в медсестри, чи стерильні інструменти. Який темперамент у цього пацієнта?
 • A. Сангвінік
 • B. Меланхолік
 • C. Холерик
 • D. -
 • E. Флегматик
2.   У пацієнта з бронхіальною астмою за допомогою шкірних алергічних проб встановлено сенсибілізацію алергеном тополиного пуху. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль в розвитку цього імунопатологічного стану?
 • A. Т-лімфоцити
 • B. IgG
 • C. IgD
 • D. IgE
 • E. IgM
3.   У пацієнта діагностований первинний туберкульоз легень. Призначення якого протитуберкульозного засобу з групи антибіотиків, що порушують синтез РНК мікобактерій, є бажаним?
 • A. Етамбутол
 • B. Рифампіцин
 • C. Піразинамід
 • D. Канаміцину сульфат
 • E. ПАСК
4.   При лабораторному дослідженні у хворого виявили стеаторею. Вкажіть фермент, недостатність дії якого призвела до виникнення цього симптому:
 • A. Ліпаза
 • B. Амілаза
 • C. Пепсин
 • D. Лактаза
 • E. Хімотрипсин
5.   Молодий чоловік 19-ти років страждав з раннього дитинства на бронхоектатичну хворобу, помер від ниркової недостатності. На розтині окрім множинних бронхоектатичних каверн, заповнених гнійним ексудатом, виявлено збільшені в розмірах нирки щільної консистенції, кірковий шар потовщений, білого кольору, щільний. Піраміди нирки анемічні, чіткі. Назвіть процес, який розвинувся в нирках:
 • A. Вторинний нефросклероз
 • B. Вроджений кістоз нирок
 • C. Гломерулонефрит
 • D. Хронічний пієлонефрит
 • E. Вторинний амілоїдоз
6.   У хворого із швидко наростаючою внутрішньомозковою гіпертензією діагностована пухлина мозку. Під час операції видалена пухлина тім’яно-скроневої частки, м’якої консистенції, на розрізі строкатого вигляду. Гістологічно пухлина побудована з поліморфних гіперхромних клітин з утворенням псевдорозеток та великої кількості судин, ділянками некрозів і крововиливами. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Арахноїдендотеліома
 • B. Менінгіома
 • C. Гліобластома
 • D. Астроцитома
 • E. Олігодендрогліома
7.   Хворий 60-ти років впродовж 9-ти років хворіє на цукровий діабет, отримує для корекції гіперглікемії інсулін-семіленте. 10 днів тому почав лікування гіпертонічної хвороби анаприліном. Через годину після прийому антигіпертензивного препарату розвинулась гіпоглікемічна кома. Який механізм виникнення гіпоглікемії за умови прийому анаприліну?
 • A. Збільшення біодоступності інсуліну-семіленте
 • B. Збільшення періоду напіввиведення інсуліну-семіленте
 • C. Зменшення періоду напіввиведення глюкагону
 • D. Зменшення всмоктування глюкози
 • E. Пригнічення глікогенолізу
8.   До лікарні доставлений хворий з отруєнням інсектицидом - ротеноном. Яка ділянка мітохондріального ланцюга переносу електронів блокується цією речовиною?
 • A. АТФ -синтетаза
 • B. Цитохром С-оксидаза
 • C. НАДН-коензим Q-редуктаза
 • D. Сукцинат-коензим Q-редуктаза
 • E. Коензим Q-цитохром С-редуктаза
9.   Під час обертання на каруселі у жінки 25-ти років з’явилися нудота, блювання, посилення потовиділення. Активація яких рецепторів зумовила рефлекторний розвиток цих симптомів?
 • A. Пропріорецептори скелетних м’язів
 • B. Зорові
 • C. Вестибулярні півколові канали
 • D. Кортієвого органу
 • E. Отолітові вестибуляри
10.   Хвора 36-ти років страждає на колагеноз. Збільшення вмісту якого метаболіту найбільш імовірно буде встановлено у сечі?
 • A. Креатинін
 • B. Індикан
 • C. Уробіліноген
 • D. Оксипролін
 • E. Сечовина
11.   Жінка 45-ти років декілька років хворіє на системний червоний вовчак у легкій формі. При прогресуванні захворювання (з’явився міокардит) їй призначили преднізолон як імуносупресор. Через 2 місяці прийому у хворої виникла шлункова кровотеча. Яка найбільш імовірна її причина?
 • A. Підвищення артеріального тиску
 • B. Подальше прогресування захворювання
 • C. Збудження ЦНС
 • D. Ульцерогенна дія
 • E. Зменшення згортання крові
12.   Хворий 23-х років надійшов до лікарні із черепно-мозковою травмою у важкому стані. Дихання характеризується судомним тривалим вдихом, який переривається коротким видихом. Для якого типу дихання це характерно?
 • A. Апнейстичне
 • B. Біота
 • C. Гаспінг-дихання
 • D. Куссмауля
 • E. Чейн-Стокса
13.   У хворого з розладом мозкового кровообігу порушений акт ковтання, він може поперхнутися при прийомі рідкої їжі. Який відділ мозку уражений?
 • A. Середній мозок
 • B. Шийний відділ спинного мозку
 • C. Проміжний мозок
 • D. Мозочок
 • E. Довгастий мозок
14.   У хворого в лейкограмі: лейкоцити - 14 • 109/л; мієлобласти - 71%, промієлоцити, мієлоцити, метамієлоцити - 0%, паличкоядерні нейтрофіли - 6%, сегментоядерні -13%; лімфоцити - 7%, моноцити - 3%. Яка патологія у хворого?
 • A. Хронічний мієлолейкоз
 • B. Мієлобластний лейкоз
 • C. Нейтрофільний лейкоцитоз
 • D. Лімфобластний лейкоз
 • E. Хронічний лімфолейкоз
15.   У жінки 22-х років через 5 годин після вживання морепродуктів на шкірі тулуба та дистальних відділів кінцівок з’явились маленькі сверблячі папули, які частиною зливаються між собою. Через добу висипка самовільно зникла. Назвіть механізм гіперчутливості, що полягає в основі даних змін:
 • A. Антитілоопосередкований клітинний цитоліз
 • B. Імунокомплексна гіперчутливість
 • C. Клітинна цитотоксичність
 • D. Атопія (місцева анафілаксія)
 • E. Системна анафілаксія
16.   У 70-ті роки вчені встановили, що причиною важкої жовтяниці новонароджених є порушення зв’язування білірубіну в гепатоцитах. Яка речовина використовується для утворення кон’югату?
 • A. Сечова кислота
 • B. Глюкуронова кислота
 • C. Сірчана кислота
 • D. Молочна кислота
 • E. Піровиноградна кислота
17.   У вагітної жінки визначили групову належність крові. Реакцію аглютинації еритроцитів викликали стандартні сироватки I, III груп, та не викликала -сироватка II групи. Якою є група досліджуваної крові за системою АВ0?
 • A. A(II), β
 • B. -
 • C. АВ (IV)
 • D. B(III), α
 • E. O(I), α, β
18.   При ендоскопії шлунка виявлена атрофія слизової оболонки. Мікроскопічно в біоптаті виявлена пухлина, побудована з ланцюжків атипових епітеліальних клітин, розташованих серед тяжів грубоволокнистої сполучної тканини; строма значно переважає над паренхімою. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Медулярний рак
 • B. Аденокарцинома
 • C. Скирозний рак
 • D. Дрібноклітинний рак
 • E. Солідний рак
19.   У хворого в крові: ер.- 3,0 • 1012/л; Hb- 90г/л; ретикул.- 0,5%. В мазку: пойкілоцити, гіпохромні еритроцити. Залізо сироватки крові - 80 мкмоль/л. Для якої патології це характерно?
 • A. Залізодефіцитна анемія
 • B. Б12-дефіцитна анемія
 • C. Залізорефрактерна анемія
 • D. Хвороба Мінковського-Шоффара
 • E. Серпоподібноклітинна анемія
20.   У хворих на тиреотоксикоз спостерігаються гіпертермія, булімія, зменшення маси тіла, що пов’язане з порушенням:
 • A. в-окиснення жирних кислот
 • B. Циклу лимонної кислоти
 • C. Спряження окислення і фосфорилю-вання
 • D. Розпаду АТФ
 • E. Синтезу жирів
21.   У хворого, який скаржиться на поліурію і полідипсію, знайдено цукор в сечі. Вміст цукру в плазмі крові у нормі. З чим пов’язаний механізм глюкозурії у хворого?
 • A. Порушення фільтрації глюкози в клубочковому відділі нефрону
 • B. Гіперпродукція глюкокортикоїдів наднирниками
 • C. Iнсулiнорезистентнiсть рецепторів клітин
 • D. Недостатня продукція інсуліну підшлунковою залозою
 • E. Порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрону
22.   Для підвищення результатів спортсмену рекомендували застосовувати препарат, який містить у собі карнітин. Який процес в найбільшому ступені активується карнітином?
 • A. Транспорт жирних кислот до мітохондрій
 • B. Синтез стероїдних гормонів
 • C. Синтез кетонових тіл
 • D. Синтез ліпідів
 • E. Тканинне дихання
23.   Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з дієти насичені бульйони і овочеві відвари, тому що вони стимулюють шлункову секрецію переважно через активацію:
 • A. Механорецепторів ротової порожнини
 • B. Вироблення гастрину
 • C. Вироблення секретину
 • D. Смакових рецепторів
 • E. Механорецепторів шлунка
24.   Чоловік протягом 3-х років працював в одній із африканських країн. Через місяць після переїзду до України звернувся до офтальмолога зі скаргами на біль в очах, набряки повік, сльозоточивість і тимчасове послаблення зору. Під кон’юнктивою ока були виявлені гельмінти розмірами 30-50 мм, які мали видовжене ниткоподібне тіло. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Ентеробіоз
 • B. Аскаридоз
 • C. Трихоцефальоз
 • D. Філяріоз
 • E. Дифілоботріоз
25.   У хворої 45-ти років невроз, що проявляється дратівливістю, безсонням, немотивованою тривогою. Який лікарський засіб усуне всі симптоми?
 • A. Екстракт валеріани
 • B. Леводопа
 • C. Пірацетам
 • D. Кофеїн-бензоат натрію
 • E. Діазепам
26.   До лікаря звернулася жінка 25-ти років зі скаргами на дисменорею та безпліддя. При обстеженні виявлено: зріст жінки 145 см, недорозвинені вторинні статеві ознаки, на шиї крилоподібні складки. При цитологічному дослідженні в соматичних клітинах не виявлено тілець Барра. Який діагноз встановив лікар?
 • A. Синдром трисомії Х
 • B. Синдром Морріса
 • C. Синдром Шерешевського-Тернера
 • D. Синдром Клайнфельтера
 • E. -
27.   При розтині трупа чоловіка 50-ти років виявлено наступні зміни: права легеня у всіх відділах помірно щільна, на розрізі тканина безповітряна, дрібнозерниста, сухувата. Вісцеральна плевра з нашаруванням фібрину сіро-коричневого кольору. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Крупозна пневмонія
 • B. Пневмофіброз
 • C. Інтерстиціальна пневмонія
 • D. Туберкульоз
 • E. Бронхопневмонія
28.   Апендикс, надісланий до патоморфологічного відділення після апендектомії, потовщений і збільшений у розмірах, серозна оболонка тьмяна, судини повнокровні, з просвіту відростка на розрізі виділяється рідина жовто-зеленого кольору. При якій формі апендициту виникають такі зміни?
 • A. Гангренозний
 • B. Поверхневий катаральний
 • C. Флегмонозний
 • D. Простий катаральний
 • E. Апостематозний
29.   До лікаря-педіатра звернулись батьки новонародженої дитини зі скаргами на виділення рідини (сечі) в ділянці пупка. Яка вроджена вада у дитини?
 • A. Пупкова грижа
 • B. Дивертикул Меккеля
 • C. Розщеплення сечівника
 • D. Незрощена сечова протока
 • E. Пахвинна грижа
30.   У хворого 70-ти років атеросклероз ускладнився тромбозом судин нижніх кінцівок, виникла гангрена пальців лівої стопи. Початок тромбоутворення, найбільш імовірно, пов’язаний з:
 • A. Перетворенням фібриногену в фібрин
 • B. Зниженням синтезу гепарину
 • C. Перетворенням протромбіну в тром-бін
 • D. Активацією протромбінази
 • E. Адгезією тромбоцитів
31.   Під час ревізії порожнини очеревини з приводу перитоніту виявлений обмежений гнійник у кореня брижі сигмоподібної кишки. У якому утворенні очеревини знаходиться гнійник?
 • A. Лівий бічний канал
 • B. Міжсигмоподібна ямка
 • C. Правий брижовий синус
 • D. Лівий брижовий синус
 • E. Правий бічний канал
32.   Дитина 9-ми місяців харчується штучними сумішами, які не збалансовані за вмістом вітаміну B6. У дитини спостерігається пелагроподібний дерматит, судоми, анемія. Розвиток судом може бути пов’язаний з порушенням утворення:
 • A. ГАМК
 • B. Гістаміну
 • C. ДОФА
 • D. Дофаміну
 • E. Серотоніну
33.   У хворого на алкоголізм почався алкогольний психоз із вираженим психомоторним збудженням. Який препарат з групи нейролептиків слід призначити для швидкої допомоги?
 • A. Діазепам
 • B. Натрію бромід
 • C. Резерпін
 • D. Фторотан
 • E. Аміназин
34.   Людина вийшла з кондиціонованого приміщення назовні, де немає вітру, температура повітря +38oC, вологість 64%. За рахунок якого механізму буде здійснюватися віддача тепла організмом за цих умов?
 • A. Випаровування поту
 • B. Конвекція
 • C. Теплорадіація
 • D. Теплопроведення
 • E. Кондукція
35.   У студента 18-ти років під час фізичного навантаження реографічно зареєстровано перерозподіл кровотоку органів. У яких судинах кровотік підвищився найбільшою мірою?
 • A. Скелетні м’язи
 • B. Шлунково-кишковий тракт
 • C. Головний мозок
 • D. Печінка
 • E. Нирки
36.   При гістологічному дослідженні новоутворення шкіри виявлено: паренхіма сформована з покривного епітелію із збільшеним числом шарів. Строма разом з розростаннями епітелію формує сосочки. Вкажіть вид атипізму:
 • A. Тканинний
 • B. Метаболічний
 • C. Функціональний
 • D. Гістохімічний
 • E. Клітинний
37.   При мікроскопічному дослідженні шийного лімфатичного вузла виявлено скупчення епітеліоїдних клітин, лімфоцитів і гігантських клітин Пирогова-Лангханса. В центрі - казеозний некроз. Вкажіть найбільш імовірну патологію:
 • A. Сап
 • B. Сифіліс
 • C. Саркоїдоз
 • D. Риносклерома
 • E. Туберкульоз
38.   У хворого 40-ка років ознаки гірської хвороби: запаморочення, задишка, тахікардія, рН крові - 7,50, pCO2-30 мм рт.ст., зсув буферних основ +4 ммоль/л. Яке порушення кислотно-основного стану має місце?
 • A. Негазовий ацидоз
 • B. Видільний ацидоз
 • C. Негазовий алкалоз
 • D. Газовий алкалоз
 • E. Газовий ацидоз
39.   До лабораторії доставлено кров хворого з підозрою на черевний тиф для проведення серологічного дослідження. Реакцію Відаля поставив недостатньо кваліфікований лаборант, який обмежився використанням тільки Ота Н-діагностикумів із сальмонел тифу. Які ще діагностикуми слід було використати для правильної постановки реакції Відаля?
 • A. Паратифів А та В
 • B. Еритроцитарні О- та Н-діагностикуми
 • C. Холери та дизентерії
 • D. Висипного та поворотного тифів
 • E. К та Vi діагностикуми сальмонел тифу
40.   У людини збільшена вентиляція легень внаслідок фізичного навантаження. Який з наведених показників зовнішнього дихання у неї значно більший, ніж у стані спокою?
 • A. Дихальний об’єм
 • B. Життєва ємність легень
 • C. Резервний об’єм вдиху
 • D. Резервний об’єм видиху
 • E. Загальна ємність легень
41.   Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об’єм повітря, що знаходиться в її легенях після цього?
 • A. Альвеолярний об’єм
 • B. Залишковий об’єм
 • C. Функціональна залишкова ємність легень
 • D. Резервний об’єм видиху
 • E. Ємність вдиху
42.   У хворого, що надійшов до хірургічного відділення з ознаками гострого апендициту, виявлені наступні зміни білої крові: загальна кількість лейкоцитів - 16 • 109/л. Лейкоцитарна формула: б.- 0, е.- 2%, ю.- 2%, п.- 8%, с.- 59%, л.-25%, м.- 4%. Як класифікуються зазначені зміни?
 • A. Лейкемоїдна реакція за нейтрофільним типом
 • B. Нейтрофілія з гіперрегенеративним зсувом вліво
 • C. Нейтрофілія з зсувом вправо
 • D. Нейтрофілія з регенеративним зсувом вліво
 • E. Нейтрофілія з дегенеративним зсувом вліво
43.   У хворої 49-ти років відзначається обмеження довільних рухів у лівих кінцівках. Тонус м’язів у лівих руці та нозі підвищений за спастичним типом, посилені місцеві сухожилкові рефлекси, виявляються патологічні рефлекси. Який найбільш імовірний механізм призвів до розвитку м’язової гіпертонії та гіперрефлексії?
 • A. Гальмування мотонейронів кори головного мозку
 • B. Зниження гальмівних низхідних впливів
 • C. Активація синаптичної передачі імпульсів
 • D. Активація збуджуючих впливів з вогнища інсульту
 • E. Активація мотонейронів внаслідок інсульту
44.   У людини звужені зіниці. Чим це зумовлено?
 • A. Зростання тонусу парасимпатичних центрів
 • B. Збільшення активності симпато-адреналової системи
 • C. Зростання тонусу симпатичних центрів
 • D. Дія адреналіну
 • E. Дія норадреналіну
45.   У дитини 7-ми років, хворої на ангіну, був взятий матеріал (мазок з поверхні мигдаликів) і засіяний на кров’яний агар. Через добу виросли колонії стрептококів, навколо яких середовище стало прозорим. Наявність якого фактору патогенності у збудника виявило це дослідження?
 • A. Бета -лактамаза
 • B. Гемолізин
 • C. Лейкоцидин
 • D. Нейрамінідаза
 • E. Ендотоксин
46.   Секреція грудного молока у жінок обумовлена полімерними генами, причому кількість молока зростає із збільшенням числа домінантних алелів цих генів у генотипі жінки. Який генотип може мати породілля з відсутністю молока?
 • A. m1m1m2m2
 • B. M1 M1m2m2
 • C. M1m1M2m2
 • D. m1m1M2m2
 • E. M1m1m2m2
47.   При розтині тіла жінки 50-ти років, померлої від серцевої недостатності, знайдено дифузне збільшення щитоподібної залози. Мікроскопічно: перетворення призматичного епітелію фолікулів у циліндричний, проліферація епітелію з утворенням сосочків, розрідження колоїду та лімфоплазмоцитарна інфільтрація строми; в серці - гіпертрофія лівого шлуночка, серозний набряк та лімфоїдна інфільтрація строми, в печінці - серозний набряк. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний?
 • A. Гострий тиреоїдит
 • B. Зоб Риделя
 • C. Зоб Хашімото
 • D. Дифузний токсичний зоб
 • E. Ендемічний зоб
48.   У лабораторії особливо небезпечних інфекцій проводиться мікроскопічне дослідження патологічного матеріалу від хворого з підозрою на чуму, забарвленого за Гінсом-Буррі. Яку властивість збудника дозволяє визначити даний метод?
 • A. Наявність зерен волютину
 • B. Лугостійкість
 • C. Капсулоутворення
 • D. Кислотостійкість
 • E. Спороутворення
49.   Хвора 75-ти років доставлена до офтальмологічного відділення лікарні зі скаргами на погіршення зору. При об’єктивному дослідженні встановлена наявність пухлини мозку, що розташована в ділянці лівого зорового тракту. При цьому у хворої спостерігається випадіння поля зору в:
 • A. Правих і лівих половинах сітківки правого ока
 • B. Правих і лівих половинах сітківки лівого ока
 • C. Лівих половинах сітківки обох очей
 • D. Правих і лівих половинах сітківок обох очей
 • E. Правих половинах сітківки обох очей
50.   В шкірі виявлена щільна, рухома, чітко відмежована від оточуючих тканин пухлина. На розрізі вона білого кольору, представлена волокнистою тканиною. Мікроскопічно: хаотично переплетені колагенові волокна, клітин мало. Що це за пухлина?
 • A. Гістіоцитома
 • B. Десмоїд
 • C. Фіброма
 • D. Дерматофіброма
 • E. Міома
51.   У хворого на слизовій оболонці ясен виразка овальної форми з припіднятими краями хрящоподібної щільності. Дно виразки м’ясисто-червоного забарвлення з нашаруваннями сірого кольору. При мікроскопічному дослідженні - проліферація ендотелію дрібних судин, периваскулярна лімфоплазмоцитарна інфільтрація. Про яке захворювання йдеться?
 • A. Ерозивно-виразкова лейкоплакія
 • B. Сифіліс
 • C. Травматична виразка
 • D. Виразково-некротичний гінгівіт
 • E. Виразка-рак
52.   Інозитолтрифосфати в тканинах організму утворюються в результаті гідролізу фосфатидилінозитолдифосфатів і відіграють роль вторинних посередників (месенджерів) в механізмі дії гормонів. Їхній вплив у клітині спрямований на:
 • A. Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо
 • B. Гальмування протеїнкінази С
 • C. Активацію протеїнкінази А
 • D. Активацію аденілатциклази
 • E. Гальмування фосфодіестерази
53.   Після перенесеної стрептококової інфекції у чоловіка діагностовано гострий гломерулонефрит. Найбільш імовірно, що ураження базальної мембрани ниркових тілець виникає внаслідок алергічної реакції такого типу:
 • A. Стимулююча
 • B. Сповільнена
 • C. Анафілактична
 • D. Імунокомплексна
 • E. Цитотоксична
54.   Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при намаганні підняти непосильний вантаж?
 • A. Одиночне
 • B. Ауксотонічне
 • C. Ізотонічне
 • D. Фазичне
 • E. Ізометричне
55.   У хворого при томографічному обстеженні було виявлено пухлину відділу мозку з ушкодженням ядер XI та XII пар черепних нервів. Який це відділ мозку?
 • A. Mesencephalon
 • B. Diencephalon
 • C. Myelencephalon
 • D. Telencephalon
 • E. Metencephalon
56.   До лікарні доставлено пораненого вогнепальною зброєю з сильною кровотечею. При огляді хірургом установлено, що кульовий канал пройшов через передню стінку живота, склепіння шлунка i вийшов на рівні ІХ ребра по лівій середній пахвовій лінії. Який орган постраждав разом з пораненням шлунка?
 • A. Підшлункова залоза
 • B. Ліва частка печінки
 • C. Селезінка
 • D. Поперечна ободова кишка
 • E. Ліва нирка
57.   У товстій кишці під час колоноскопії виявлено дефект слизової оболонки діаметром 3,5 см з нерівним горбистим дном, нерівними краями, що підвищуються над дном на 1,7 см; межа цього підвищення нечітка. Тканина дна і країв дефекту щільна, білувата, шари стінки кишки у цій ділянці не розрізняються. Встановіть макроскопічну форму пухлини:
 • A. Виразка
 • B. Інфільтрат
 • C. Вузол
 • D. Кіста
 • E. Інфільтративно-виразкова форма
58.   У хворого на гіпертонічну хворобу виявлено високий рівень реніну в крові. Якому з гіпотензивних засобів слід віддати перевагу в цьому випадку?
 • A. Анаприлін
 • B. Ніфедипін
 • C. Дихлотіазид
 • D. Празозин
 • E. Лізиноприл
59.   У жінки 20-ти років під час медичного огляду при пальпації в молочній залозі виявлено щільний інкапсульований вузол діаметром 1,0 см. Результат післяопераційного біопсійного дослідження: розростання сполучної тканини навколо протоків молочної залози та залозисті елементи різного діаметру, що не утворюють часточок, без ознак клітинного атипізму. Яка відповідь патологоанатома?
 • A. Фіброаденома
 • B. Метастаз раку
 • C. Фіброзний рак
 • D. Аденома
 • E. Фіброма
60.   Чоловік, що страждає на спадкову хворобу, одружився із здоровою жінкою. У них було 5 дітей, три дівчинки і два хлопчика. Усі дівчатка успадкували хворобу батька. Який тип спадкування цього захворювання?
 • A. Аутосомно-рецесивний
 • B. Домінантний, зчеплений з X -хромосомою
 • C. Рецесивний, зчеплений з X -хромосомою
 • D. Аутосомно-домінантний
 • E. Зчеплений з Y-хромосомою
61.   Людині внутрішньовенно ввели 0,5 л ізотонічного розчину лікарської речовини. Які з рецепторів насамперед прореагують на зміни водно-сольового балансу організму?
 • A. Барорецептори дуги аорти
 • B. Натрієві рецептори гіпоталамуса
 • C. Осморецептори гіпоталамусу
 • D. Осморецептори печінки
 • E. Волюморецептори порожнистих вен і передсердь
62.   При загостренні ревматоїдного артриту хворому, в анамнезі якого супутній хронічний гастрит, призначений целекоксиб. Чим обумовлено зменшення побічної дії препарату на травний тракт?
 • A. Пригнічення фосфодіестерази
 • B. Пригнічення фосфоліпази А2
 • C. Переважаюче пригнічення циклооксигенази-2
 • D. Переважаюче пригнічення циклооксигенази-1
 • E. Переважаюча стимуляція аденіла-тциклази
63.   В сечі новонародженого визначається цитрулін та високий рівень аміаку. Вкажіть, утворення якої речовини, наймовірніше, порушене у цього малюка:
 • A. Креатин
 • B. Сечова кислота
 • C. Сечовина
 • D. Аміак
 • E. Креатинін
64.   У клітині в гранулярній ЕПС відбувається етап трансляції, при якому спостерігається просування і-РНК щодо рибосоми. Амінокислоти з’єднуються пептидними зв’язками в певній послідовності - відбувається біосинтез поліпептиду. Послідовність амінокислот у поліпептиді буде відповідати послідовності:
 • A. Нуклеотидів т-РНК
 • B. Нуклеотидів р-РНК
 • C. Антикодонів р-РНК
 • D. Кодонів і-РНК
 • E. Антикодонів т-РНК
65.   Хворому на гіпертонічну хворобу з супутнім обструктивним бронхітом призначили гіпотензивний засіб. Через деякий час у пацієнта почали з’являтися напади ядухи, розвинулась виражена брадикардія. На ЕКГ відмічались ознаки порушення атріовентрикулярного проведення. При призначенні якого препарату найбільш імовірний розвиток подібних симптомів?
 • A. Резерпін
 • B. Клофелін
 • C. Корданум
 • D. Анаприлін
 • E. Верапаміл
66.   Хвора скаржиться на набряк ніг, посиніння шкіри, невеличкі виразки збоку латерального виростку. При обстеженні відмічено: припухлість, збільшення розмірів вен, утворення вузлів. З боку якої вени відмічається патологія?
 • A. V saphena magna
 • B. V saphena parva
 • C. V iliaca externa
 • D. V femoralis
 • E. Vprofunda femoris
67.   Недостатність в організмі лінолевої та ліноленової кислот призводить до ушкоджень шкіри, випадіння волосся, сповільненого загоювання ран, тромбоцитопенії, зниження опірності до інфекційних захворювань. Порушення синтезу яких речовин найімовірніше зумовлює вказані симптоми?
 • A. Інтерлейкіни
 • B. Кортикостероїди
 • C. Катехоламіни
 • D. Інтерферони
 • E. Ейкозаноїди
68.   При отруєнні невідомим препаратом у пацієнта спостерігались сухість слизової оболонки рота та розширення зіниць. З яким впливом пов’язана дія цього препарату?
 • A. Стимуляція H-холінорецепторів
 • B. Стимуляція M-холінорецепторів
 • C. Блокада M-холінорецепторів
 • D. Блокада адренорецепторів
 • E. Стимуляція адренорецепторів
69.   При огляді дитини 4-х років зі скаргами на загальну слабкість, біль у горлі та утруднене ковтання лікар запідозрив дифтерію та направив матеріал до бактеріологічної лабораторії. На яке диференціально-діагностичне поживне середовище слід засіяти матеріал для виділення збудника дифтерії?
 • A. Середовище Левенштейна-Йєнсена
 • B. Середовище Ендо
 • C. Середовище Сабуро
 • D. Середовище Плоскірєва
 • E. Кров’яно-телуритовий агар
70.   У пацієнта з передозуванням наркотичної речовини відсутня свідомість, гіпотермія, гіпотензія, стійкий міоз, порушення дихання по типу Чейн-Стокса. Який функціональний антагоніст необхідно призначити для забезпечення виживання пацієнта?
 • A. Етимізол
 • B. Налоксон
 • C. Нітразепам
 • D. Мезатон
 • E. Омепразол
71.   Встановлено, що в клітинах організмів відсутні мембранні органели та їх спадковий матеріал не має нуклеосомної організації. Що це за організми?
 • A. Еукаріоти
 • B. Прокаріоти
 • C. Найпростіші
 • D. Віруси
 • E. Аскоміцети
72.   У юнака 18-ти років діагностована м’язова дистрофія. Підвищення в сироватці крові вмісту якої речовини найбільш імовірне при цій патології?
 • A. Міоглобін
 • B. Креатин
 • C. Лактат
 • D. Міозин
 • E. Аланін
73.   У хворої 45-ти років при електрокардіографічному обстеженні виявлено такі зміни: інтервал P — Q подовжений, при цьому випадає кожен другий або третій комплекс QRST. Яке саме порушення провідності серця спостерігається?
 • A. Атріовентрикулярна блокада ІІІ ступеня
 • B. Синоаурікулярна блокада
 • C. Внутрішлуночкова блокада
 • D. Атріовентрикулярна блокада І ступеня
 • E. Атріовентрикулярна блокада повна
74.   У жінки, що тривало приймала антибіотики з приводу кишкової інфекції, розвинулось ускладнення з боку слизової порожнини рота у вигляді запального процесу і білого нальоту, у якому під час бактеріологічного дослідження були виявлені дріжджеподібні грибки Candida albicans. Який з перерахованих препаратів показаний для лікування цього ускладнення?
 • A. Флуконазол
 • B. Тетрациклін
 • C. Поліміксин
 • D. Фуразолідон
 • E. Бісептол
75.   Під час операції в печінці хворого виявлені дрібні міхурці малих розмірів з незначною кількістю рідини, які щільно прилягають один до одного. Який гельмінтоз виявився у хворого?
 • A. Клонорхоз
 • B. Опісторхоз
 • C. Дікроцеліоз
 • D. Фасціольоз
 • E. Альвеококоз
76.   При медичному обстеженні у військкоматі у юнака 18-ти років виявлено опускання головки надп’ясткової кістки, що призвело до плоскостопості. Зі слабкістю якої зв’язки стопи це пов’язано?
 • A. Роздвоєна
 • B. Міжкісткова клино-кубоподібна
 • C. Підошвова п’ятково-човноподібна
 • D. Надп’ятково-човноподібна
 • E. Підошвова клино-кубоподібна
77.   В крові хворого виявлено високий вміст галактози, концентрація глюкози знижена. Відмічена розумова відсталість, помутніння кришталика. Яке захворювання має місце?
 • A. Лактоземія
 • B. Цукровий діабет
 • C. Галактоземія
 • D. Стероїдний діабет
 • E. Фруктоземія
78.   До лікарні надійшов хворий із скаргами на головний біль, біль у м’язах під час руху, слабкість, температуру, набряк повік і обличчя. Лікар пов’язує цей стан із вживанням свинини, купленої у приватних осіб. Який попередній діагноз може поставити лікар?
 • A. Фасціольоз
 • B. Теніарінхоз
 • C. Опісторхоз
 • D. Теніоз
 • E. Трихінельоз
79.   Хворий надійшов до хірургічного відділення з діагнозом: гострий панкреатит. Розпочато консервативне лікування. Призначення якого препарату є патогенетично обґрунтованим?
 • A. Панкреатин
 • B. Контрикал
 • C. Фібринолізин
 • D. Трипсин
 • E. Хімотрипсин
80.   Пацієнта турбують поліурія (7 л на добу) і полідипсія. При обстеженні не виявлено ніяких розладів вуглеводного обміну. Дисфункція якої ендокринної залози може бути причиною даних порушень?
 • A. Аденогіпофіз
 • B. Мозкова речовина наднирників
 • C. Нейрогіпофіз
 • D. Острівці підшлункової залози
 • E. Кора наднирників
81.   При харчовому отруєнні виділена культура анаеробних грампозитивних спороутворюючих паличок. До якого виду, найбільш імовірно, відноситься виділений збудник?
 • A. Esherichia coli
 • B. Proteus vulgaris
 • C. Vibrio parahemolyticus
 • D. P.mirabilis
 • E. C. perfringens
82.   У хворого 40-ка років при прогресуванні стафілококового гнійного періодонтиту виникло гнійне запалення кістково-мозкових просторів альвеолярного відростка, а потім тіла нижньої щелепи. Мікроскопічно кісткові балки витончені, вогнища некрозу, кісткові секвестри, оточені сполучнотканинною капсулою. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Гострий остеомієліт
 • B. Гнійний періостит
 • C. Хронічний фіброзний періостит
 • D. Пародонтома
 • E. Хронічний остеомієліт
83.   У хворого з кровотечею розвинулась гостра ниркова недостатність, що спричинила смерть. На аутопсії макроскопічно: нирки збільшені з широким блідо-рожевим кірковим шаром, різко відмежованим від темно-червоних пірамід. Мікроскопічно: відсутність ядер епітелію звивистих канальців, тубулорексіс, венозний застій, ядра клітин судинних клубочків та прямих канальців збережені. Яка патологія нирок розвинулась у хворого?
 • A. Гломерулонефрит
 • B. Некронефроз
 • C. Нефроз
 • D. Пієлонефрит
 • E. Інфаркт
84.   Причиною захворювання на пелагру може бути переважне харчування кукурудзою і зниження у раціоні продуктів тваринного походження. Відсутність у раціоні якої амінокислоти призводить до даної патології?
 • A. Метіонін
 • B. Ізолейцин
 • C. Триптофан
 • D. Фенілаланін
 • E. Гістидин
85.   До косметолога звернулася пацієнтка зі скаргами на появу чорних цяток на обличчі. Після обстеження було встановлено, що поява цяток пов’язана з порушенням виділення секрету сальних залоз. Який тип секреції характерний для цих залоз?
 • A. Мікроапокриновий
 • B. Голокриновий
 • C. Мерокриновий та мікроапокриновий
 • D. Мерокриновий
 • E. Макроапокриновий
86.   Слизова оболонка трубчастого органу вкрита перехідним епітелієм, утворює поздовжні складки. М’язова оболонка складається з двох шарів у верхній половині і трьох у нижній. Який це орган?
 • A. Сечовід
 • B. Пряма кишка
 • C. Маткова труба
 • D. Стравохід
 • E. Сечовий міхур
87.   У хворого 69-ти років на шкірі в ділянці нижньої повіки з’явилося невелике бляшкоподібне утворення з наступним виразкуванням, яке було оперативно видалене. При мікроскопічному дослідженні утворення: в дермі шкіри комплекси з атипових епітеліальних клітин; периферії клітини розташовані перпендикулярно до базальної мембрани. Клітини темні, призматичної полігональної форми з гіперхромними ядрами з частими мітозами. Іноді зустрічаються утворення, подібні до волосяного фолікула. Яка гістологічна форма рака у хворого?
 • A. Недиференційований рак
 • B. Базально-клітинний рак
 • C. Плоскоклітинний рак з ороговінням
 • D. Аденокарцинома
 • E. Плоскоклітинний рак без ороговіння
88.   До токсикологічного відділення надійшов хворий з симптомами гострого отруєння сполуками ртуті. Який препарат необхідно призначити у якості антидоту?
 • A. Плантаглюцин
 • B. Трифтазин
 • C. Унітіол
 • D. Нейромедин
 • E. Баррол
89.   Хворий з діагнозом "вогнищевий туберкульоз верхньої долі правої легені" в складі комбінованої терапії одержує ізоніазид. Через деякий час пацієнт почав пред’являти скарги на м’язову слабкість, зниження шкірної чутливості, порушення зору, координації рухів. Який вітамінний препарат доцільно використати для усунення даних явищ?
 • A. Вітамін D
 • B. Вітамін C
 • C. Вітамін В12
 • D. Вітамін A
 • E. Вітамін В6
90.   У потерпілого з травмою голови у скроневій ділянці діагностовано епідуральну гематому. Яка з артерій найімовірніше пошкоджена?
 • A. Середня оболонкова
 • B. Поверхнева скронева
 • C. Задня вушна
 • D. Середня мозкова
 • E. Передня оболонкова
91.   При дослідженні гостроти слуху в коваля виявили втрату слуху на 50% у діапазоні низьких частот і майже нормальну гостроту слуху в діапазоні високих частот. Порушення яких структур слухової системи призвело до такого стану?
 • A. Кортієв орган - ближче до гелікотреми
 • B. Барабанна перетинка
 • C. М’язи середнього вуха
 • D. Кортієв орган - ближче до овального віконця
 • E. Середня частина кортієвого органу
92.   У постраждалого в дорожній пригоді лікар виявив перелом лівої ключиці та порушення кровообігу в кінцівці (немає пульсації променевої артерії). Стиснення якої судини є причиною порушення кровообігу в кінцівці?
 • A. Пахвова вена
 • B. Підключична артерія
 • C. Пахвова артерія
 • D. Хребтова артерія
 • E. Підключична вена
93.   У дитини виявлена схильність до ожиріння, яка є результатом діатезу Назвіть вид діатезу, при якому найчастіше може розвинутись ожиріння:
 • A. Нервово-артритичний
 • B. Ексудативно-катаральний
 • C. Лімфатико-гіпопластичний
 • D. -
 • E. Астенічний
94.   Жінка після перенесеного нервового потрясіння погано спить. Якому снодійному засобу слід віддати перевагу для лікування безсоння?
 • A. Етамінал-натрій
 • B. Барбітал
 • C. Фенобарбітал
 • D. Нітразепам
 • E. Барбаміл
95.   Внаслідок активації іонних каналів зовнішньої мембрани збудливої клітини значно збільшився її потенціал спокою. Які канали були активовані?
 • A. Повільні кальцієві
 • B. Швидкі кальцієві
 • C. Калієві
 • D. Натрієві
 • E. Натрієві та кальцієві
96.   З метою масового обстеження студентів на носійство S.aureus перед виробничою практикою у дитячому відділенні клінічної лікарні було використано елективне середовище з метою отримання чистої культури цього збудника. Яке з перерахованих середовищ було використано?
 • A. Середовище Вільсона-Блера
 • B. Жовтково-сольовий агар
 • C. Середовище Ендо
 • D. М’ясо-пептонний агар
 • E. Кров’яний телуритовий агар
97.   У новонародженої дитини виявлено вроджені вади розвитку травної системи, що пов’язано з дією тератогенних факторів на початку вагітності. На якій з зародкових листків подіяв тератоген?
 • A. Ендодерма
 • B. Усі листки
 • C. Ектодерма
 • D. Ендодерма і мезодерма
 • E. Мезодерма
98.   До клініки госпіталізована пацієнтка із скаргами на кровохаркання, пітливість. Рентгенологічно виявлено вогнище туберкульозу у верхній частці правої легені. Показана операція. Яку кількість сегментів можна видалити в складі верхньої частки правої легені?
 • A. 2
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 1
 • E. 3
99.   У хворої внаслідок запалення порушена ендокринна функція фолікулярних клітин фолікулів яєчника. Синтез яких гормонів буде пригнічений?
 • A. Естрогени
 • B. Прогестерон
 • C. Фолікулостимулюючий гормон
 • D. Лютропін
 • E. Фолістатин
100.   Внаслідок вираженого зниження концентрації кальцію в плазмі крові у дитини 2-х років виникли тетанічні скорочення дихальних і глоткових м’язів. Зниження секреції якого гормону може бути причиною цього?
 • A. Альдостерон
 • B. Тиреокальцитонін
 • C. Кортизол
 • D. Соматотропін
 • E. Паратгормон
101.   Хворий був доставлений до лікарні в коматозному стані. В анамнезі - цукровий діабет. Об’єктивно: дихання Кусмауля, зниження артеріального тиску, у видихуваному повітрі запах ацетону. Після проведеної невідкладної терапії стан покращився. Який препарат було введено хворому?
 • A. Глібенкламід
 • B. Інсулін
 • C. Ізадрин
 • D. Адреналін
 • E. Букаркам
102.   Під час бійки у чоловіка виникла зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню ділянку передньої черевної стінки. Який із зазначених механізмів спричинив зупинку серця?
 • A. Симпатичні умовні рефлекси
 • B. Симпатичні безумовні рефлекси
 • C. Парасимпатичні умовні рефлекси
 • D. Периферичні рефлекси
 • E. Парасимпатичні безумовні рефлекси
103.   У гістологічному препараті визначаються рецепторна зона сенсоепітеліального органа чуттів. Клітини даної зони лежать на базальній мембрані і включають наступні види: зовнішні та внутрішні сенсорні, зовнішні та внутрішні фалангові, стовбурові, зовнішні межові і зовнішні підтримуючі. Вкажіть, якому органу чуттів належить зазначена рецепторна зона:
 • A. Рівноваги
 • B. Нюху
 • C. Слуху
 • D. Зору
 • E. Смаку
104.   Фенілкетонурія - це захворювання, яке зумовлено рецесивним геном, що локалізується в аутосомі. Батьки є гетерозиготами за цим геном. Вони вже мають двох хворих синів і одну здорову доньку. Яка імовірність, що четверта дитина, яку вони очікують, народиться теж хворою?
 • A. 100%
 • B. 50%
 • C. 0%
 • D. 75%
 • E. 25%
105.   Робітниця хімічного підприємства внаслідок порушення правил безпечної роботи зазнала токсичної дії азотистої кислоти та нітритів, які викликають дезамінування цитозину в молекулі ДНК. Який фермент ініціює ланцюг репараційних процесів?
 • A. Уридин-ДНК-глікозидаза
 • B. Цитидинтрифосфатсинтетаза
 • C. Оротидилмонофосфат-декарбоксилаза
 • D. Тимідилатсинтаза
 • E. ДНК-залежна-РНК-полімераза
106.   Тварині внутрішньовенно ввели концентрований розчин хлориду натрію, що зумовило зниження реабсорбції іонів натрію у канальцях нирок. Внаслідок яких змін секреції гормонів це відбувається?
 • A. Збільшення альдостерону
 • B. Зменшення альдостерону
 • C. Зменшення вазопресину
 • D. Збільшення вазопресину
 • E. Зменшення натрійуретичного фактора
107.   Після ремонту автомобіля в закритому приміщенні при працюючому двигуні у чоловіка з’явилися задишка, запаморочення, акроціаноз, частота дихання 24-26/хв. Газовий склад крові: pO2- 60 мм рт.ст., pCO2- 30 мм рт.ст.; у крові наявний карбоксигемоглобін. Про який вид гіпоксії можна думати?
 • A. Тканинна
 • B. Циркуляторна
 • C. Гемічна
 • D. Гіпоксична
 • E. Респіраторна
108.   При дослідженні гнійних виділень з шийки матки бактеріоскопічно виявлено присутність грамнегативних бобоподібних диплококів, які знаходилися як в середині, так і поза лейкоцитами. Назвіть збудника гнійного запалення шийки матки:
 • A. Haemophilus vaginalis
 • B. Neisseria gonorroeae
 • C. Trichomonas vaginalis
 • D. Chlamidia trachomatis
 • E. Calymmatobacterium granulomatis
109.   У вагітної жінки взяли кров для підтвердження клінічного діагнозу "токсоплазмоз". Яка із перерахованих серологічних реакцій має діагностичне значення?
 • A. Реакція зв’язування комплементу
 • B. Реакція нейтралізації
 • C. Реакція гемадсорбції
 • D. Реакція гальмування гемаглютинації
 • E. Реакція аглютинації
110.   При відборі для ревакцинації вакциною БЦЖ у школяра поставлено пробу Манту, яка виявилася негативною. Результат проби свідчить про такі особливості імунітету до туберкульозу:
 • A. Наявність гуморального імунітету
 • B. Відсутність антитоксичного імунітету
 • C. Відсутність клітинного імунітету
 • D. Відсутність гуморального імунітету
 • E. Наявність клітинного імунітету
111.   При обстеженні у хворого виявлене порушення чутливості шкіри в ділянці передньої поверхні шиї. Який нерв уражений?
 • A. Надключичні
 • B. Малий потиличний
 • C. Поперечний нерв шиї
 • D. Великий вушний
 • E. Шийна петля
112.   При ендоскопічному дослідженні сечового міхура проведена біопсія пухлини, що складається з тонких, розгалужених сосочків, вкритих декількома рядами клітин перехідного епітелію. Назвіть пухлину:
 • A. Фіброаденома
 • B. Перехідноклітинна карцинома
 • C. Папілома
 • D. Базаліома
 • E. Плоскоклітинна карцинома
113.   Серед антиатеросклеротичних препаратів, що застосовуються з метою профілактики та лікування атеросклерозу, є левостатин. Він діє шляхом:
 • A. Стимулювання екскреції холестерину з організму
 • B. Усіма наведеними шляхами
 • C. Гальмування біосинтезу холестерину
 • D. Активації метаболізму холестерину
 • E. Пригнічення всмоктування холестерину в кишечнику
114.   На ізольованому серці вивчалась швидкість проведення збудження у різних його ділянках. Де була виявлена найменша швидкість?
 • A. Атріовентрикулярний вузол
 • B. Пучок Гіса
 • C. Міокард шлуночків
 • D. Волокна Пуркін’є
 • E. Міокард передсердь
115.   У хворого під час ендоскопічного обстеження на слизовій оболонці шлунка виявлено кілька ерозій. Який із зазначених лікарських засобів міг спричинити таке ускладнення?
 • A. Глауцин
 • B. Діазепам
 • C. Фамотидин
 • D. Дигоксин
 • E. Диклофенак-натрій
116.   У препараті в одній з судин мікроциркуляторного русла середня оболонка утворена 1-2 шарами гладеньких міоцитів, які розташовані поодинці і мають спіралеподібний напрямок. Зовнішня оболонка представлена тонким шаром пухкої волокнистої сполучної тканини. Вкажіть вид судини:
 • A. Венула
 • B. Посткапіляр
 • C. Артеріоловенулярний анастомоз
 • D. Капіляр
 • E. Артеріола
117.   У хворого гнійне запалення клиноподібної пазухи. В яку частину носової порожнини витікає гній?
 • A. -
 • B. Meatus nasi superior
 • C. Meatus nasi inferior
 • D. Meatus nasi medius
 • E. Meatus nasi communis
118.   У хворого із захворюванням печінки виявлено зниження вмісту протромбіну в крові. Це призведе, перш за все, до порушення:
 • A. Антикоагулянтних властивостей крові
 • B. Фібринолізу
 • C. Судинно-тромбоцитарного гемостазу
 • D. Другої фази коагуляційного гемостазу
 • E. Першої фази коагуляційного гемостазу
119.   У здорової дорослої людини проводять зондування порожнин серця і великих судин. Де знаходиться зонд, якщо впродовж серцевого циклу зареєстровані зміни тиску від 0 до 120 мм рт.ст.?
 • A. Аорта
 • B. Легенева артерія
 • C. Лівий шлуночок
 • D. Передсердя
 • E. Правий шлуночок
120.   У хворих на поворотний тиф виникає лихоманка, яка характеризується кількаденними періодами високої гарячки, що чергується з періодами нормальної температури. Така температурна крива називається:
 • A. Febris recurrens
 • B. Febris intermittens
 • C. Febris hectica
 • D. Febris atypica
 • E. Febris continua
121.   У хворого, який проходить курс лікувального голодування, нормальний рівень глюкози у крові підтримується головним чином за рахунок глюконеогенезу. З якої амінокислоти при цьому у печінці людини найбільш активно синтезується глюкоза?
 • A. Лейцин
 • B. Валін
 • C. Аланін
 • D. Лізин
 • E. Глутамінова кислота
122.   Хворому, що страждає на хронічний гепатит, для оцінки знешкоджуючої функції печінки було проведене навантаження бензоатом натрію. За виділенням якої речовини з сечею судять про знешкоджуючу функцію печінки?
 • A. Фенілоцтова кислота
 • B. Гіпурова кислота
 • C. Лимонна кислота
 • D. Валеріанова кислота
 • E. Щавелєва кислота
123.   Хворому поставлено діагноз газова гангрена. Після ідентифікації збудника досліджуваний матеріал необхідно знищити. Який метод слід використати?
 • A. Стерилізація текучою парою
 • B. Кип’ятіння
 • C. Стерилізація парою під тиском
 • D. Тиндалізація
 • E. Пастеризація
124.   У хворої на дифтерію дитини через 10 днів після введення антитоксичної протидифтерійної сироватки з’явилася висипка на шкірі, яка супроводжувалася сильним свербежем, підвищенням температура тіла до 38oC, появою болю у суглобах. Яку причину цих явищ можна припустити?
 • A. Атопія
 • B. Гіперчутливість уповільненого типу
 • C. Анафілактична реакція
 • D. Сироваткова хвороба
 • E. Контактна алергія
125.   У постраждалого виявлено рану верхньої частини передньої ділянки плеча. При обстеженні встановлена втрата активного згинання в ліктьовому суглобі і чутливості шкіри передньобічної поверхні передпліччя. Порушення функції якого нерва має місце?
 • A. Ліктьовий
 • B. Серединний
 • C. М’язово-шкірний
 • D. Променевий
 • E. Пахвовий
126.   У приймально-дiагностичне відділення доставили жінку 38-ми років з шлунковою кровотечею. Які зміни найбільш імовірні з боку крові через добу?
 • A. Лейкопенія
 • B. Лейкоцитоз
 • C. Збільшення гематокритного числа
 • D. Еритроцитоз
 • E. Зменшення гематокритного числа
127.   При виконуванні вправ на колоді гімнастка втратила рівновагу і впала. Із збудження, перш за все, яких рецепторів розпочнуться рефлекси, що забезпечать відновлення порушеної пози?
 • A. Рецептори завитки
 • B. Ампулярні вестибулорецептори
 • C. Отолітові вестибулорецептори
 • D. Пропріорецептори
 • E. Вестибулорецептори
128.   У хворого після короткочасного оперативного втручання, проведеного із застосуванням дитиліну, понад 30 хвилин відмічалось пригнічення дихання, не відновився попередній тонус м’язів. Яку допомогу необхідно надати хворому?
 • A. Переливання крові
 • B. Перитонеальний діаліз
 • C. Гемодіаліз
 • D. Гемосорбція
 • E. Форсований діурез
129.   Дитина 1-го року відстає в розумовому розвитку від своїх однолітків. Ранком відзначаються блювання, судоми, непритомність. У крові - гіпоглікемія натще. З дефектом якого ферменту це пов’язане?
 • A. Сахараза
 • B. Глікогенсинтетаза
 • C. Аргіназа
 • D. Фосфорилаза
 • E. Лактаза
130.   Дитина під час гри порізала ногу осколком скла і була направлена у поліклініку для введення протиправцевої сироватки. З метою попередження розвитку анафілактичного шоку лікувальну сироватку вводили за Безредкою. Який механізм лежить в основі подібного способу гіпосенсибілізації організму?
 • A. Зв’язування фіксованих на тучних клітинах IgE
 • B. Стимуляція імунологічної толерантності до антигену
 • C. Блокування синтезу медіаторів у тучних клітинах
 • D. Стимуляція синтезу антиген-специфічних IgG
 • E. Зв’язування рецепторів до IgE на тучних клітинах
131.   В експерименті досліджували поріг сили подразника клітин різних тканин. Де він виявився найменшим?
 • A. Міоцити скелетного м’яза
 • B. Залозисті клітини
 • C. Міоцити гладенького м’яза
 • D. Типові кардіоміоцити
 • E. Мотонейрони спинного мозку
132.   У хворого із вираженим пневмосклерозом після перенесеного інфільтративного туберкульозу легень розвинулась дихальна недостатність. До якого патогенетичного типу вона відноситься?
 • A. Апнеїстичний
 • B. Дисрегуляційний
 • C. Рестриктивний
 • D. Обструктивний
 • E. Рефлекторний
133.   До хірургічного відділення доставлено чоловіка 35-ти років з гнійною раною на шиї попереду трахеї (в ділянці передвісцерального простору). Куди може розповсюдитись інфекція, якщо хворому терміново не зроблять операцію?
 • A. В грудну порожнину - переднє середостіння
 • B. В ретровісцеральний простір
 • C. В грудну порожнину - заднє середостіння
 • D. В надгрудинний міжапоневротичний простір
 • E. В грудну порожнину - середнє середостіння
134.   В анотації до препарату вказано, що він містить антигени збудника черевного тифу, адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?
 • A. Для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу
 • B. Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу
 • C. Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації
 • D. Для виявлення антитіл в реакції Відаля
 • E. Для виявлення антитіл в реакції затримки гемаглютинації
135.   Після перенесеного сепсису у хворої 27-ми років з’явився бронзовий колір шкіри, характерний для аддісонової хвороби. Механізм гіперпігментації полягає в підвищенні секреції такого гормону:
 • A. Соматотропний
 • B. B-ліпотропний
 • C. Тиреотропний
 • D. Меланоцитстимулюючий
 • E. Гонадотропний
136.   Хворому встановлений діагноз ураження голівки стегна ішемічного походження. Яка артерія ушкоджена?
 • A. Ramus acetabularum A.obturatoriae
 • B. Arteria femoralis
 • C. Arteria profunda femoris
 • D. Arteria illiaca externa
 • E. Arteria umbilicalis
137.   Пацієнту 33 роки. Хворіє 10 років. Періодично звертається до лікаря зі скаргами на гострий біль у животі, судоми, порушення зору. У його родичів спостерігаються подібні симптоми. Сеча червоного кольору. Госпіталізований з діагнозом - гостра переміжна порфирія. Причиною захворювання може бути порушення біосинтезу такої речовини:
 • A. Гем
 • B. Жовчні кислоти
 • C. Простагландини
 • D. Колаген
 • E. Інсулін
138.   У хворого коса пахвинна грижа. Яке анатомічне утворення стало слабким місцем передньої черевної стінки?
 • A. Медіальна пахвинна ямка
 • B. Стегнова ямка
 • C. Пахвинний трикутник
 • D. Надміхурова ямка
 • E. Латеральна пахвинна ямка
139.   У хворого на ішемічну хворобу серця відзначається гіпертрофія міокарда, тахікардія, зниження ХОК. Який з механізмів є провідним в ушкодженні кардіоміоцитів у даному випадку?
 • A. Втрата Mg2+ кардіоміоцитами
 • B. Втрата Ca2+ кардіоміоцитами
 • C. Дегідратація кардіоміоцитів
 • D. Збільшення числа а та β-адренорецепторів
 • E. Пошкодження специфічних мембранних насосів
140.   При авторадіографічному дослідженні епітелію тонкої кишки було виявлено, що його повне оновлення відбувається протягом 3-х діб за рахунок проліферації малодиференційованих клітин. Вкажіть їх локалізацію:
 • A. Дно крипт
 • B. Бічна поверхня ворсинок
 • C. Власна пластинка слизової оболонки
 • D. Основа ворсинок
 • E. Верхівка ворсинок
141.   До бактеріологічної лабораторії доставлені блювотні маси хворого з підозрою на холеру. З матеріалу приготований препарат "висяча крапля". Який метод мікроскопії буде використаний для виявлення збудника по його рухливості?
 • A. Електронна
 • B. Імунна електронна
 • C. Фазово-контрастна
 • D. Люмінесцентна
 • E. Шерстна
142.   У пацієнта діагностовано компресійний перелом поперекового хребця. При цьому різко збільшилась кривизна лордозу поперекового відділу хребта. Ушкодженням якої зв’язки може супроводжуватись така зміна кривизни хребта?
 • A. Жовта
 • B. Клубово-поперекова
 • C. Міжостиста
 • D. Передня поздовжня
 • E. Задня поздовжня
143.   У хворого після вживання недоброякісної їжі розвинулася діарея. На наступний день у нього знизився артеріальний тиск, з’явились тахікардія, екстрасистолія. pH крові складає 7,18. Ці порушення є наслідком розвитку:
 • A. Негазового ацидозу
 • B. Метаболічного алкалозу
 • C. Газового алкалозу
 • D. Газового ацидозу
 • E. Негазового алкалозу
144.   Хворого доставлено у медичний заклад в коматозному стані. Зі слів супроводжуючих вдалося з’ясувати, що він знепритомнів під час тренування на завершальному етапі марафонської дистанції. Який вид коми найімовірніше можна запідозрити у даного пацієнта?
 • A. Ацидотична
 • B. Гіпоглікемічна
 • C. Гіперглікемічна
 • D. Печінкова
 • E. Гіпотиреоїдна
145.   В експерименті на кролі встановлено, що об’єм кисню, який споживається головним мозком за 1 хвилину, дорівнює об’єму CO2, який виділяється клітинами мозку в кров. Це свідчить, що у клітинах головного мозку має місце:
 • A. Гіпоксія
 • B. Окислення жирів
 • C. Окислення вуглеводів
 • D. Гіпокапнія
 • E. Окислення білків
146.   При обстеженні 2-місячного хлопчика педіатр звернув увагу, що плач дитини схожий на нявкання кішки, відзначаються мікроцефалія і вада серця. За допомогою цитогенетичного методу був встановлений каріотип - 46 XY, 5р-. На якій стадії мітозу досліджували каріотип хворого?
 • A. Прометафаза
 • B. Анафаза
 • C. Метафаза
 • D. Телофаза
 • E. Профаза
147.   У людини подразнення шкіри - свербіж, висипання, депігментація, збільшені лімфовузли. В оці знайдені філярії. Встановлений діагноз - онхоцеркоз. Які компоненти гнусу могли стати переносниками філярій p.Onchocerca?
 • A. Мошки
 • B. Мокрець
 • C. Ґедзі
 • D. Комарі
 • E. Москіти
148.   У відпочиваючого в санаторії у результаті сонячного опіку на шкірі спини утворилися міхурці, заповнені світлою рідиною, оточені зоною гіперемії, болісні. Який з перерахованих механізмів лежить в основі формування ексудації у вогнищі запалення?
 • A. Збільшення кількості лізосомальних ферментів
 • B. Зменшення рівня кейлонів у тканині
 • C. Еміграція лейкоцитів з судин
 • D. Зменшення виведення рідини з тканини
 • E. Збільшення колоїдно-осмотичного тиску в тканині
149.   Визначте пульсовий і середньодинамічний артеріальний тиск (мм рт.ст.) у обстежуваного, якщо виміряний у нього артеріальний тиск становить 130/70 мм рт.ст.:
 • A. 50,90
 • B. 50, 70
 • C. 60,80
 • D. 60, 90
 • E. 60, 100
150.   У людини визначили частоту серцевих скорочень за пульсом. Вона дорівнює 120/хв. Якою при цьому є тривалість серцевого циклу?
 • A. 0,8 с
 • B. 1,0 с
 • C. 0,5 с
 • D. 0,9 с
 • E. 0,7 с
151.   До реанімаційного відділення в тяжкому стані, без свідомості надійшов пацієнт. Діагностовано передозування барбітуратів, які спричинили феномен тканинної гіпоксії. На якому рівні відбулося блокування електронного транспорту?
 • A. НАДН-коензимQ-редуктаза
 • B. Цитохром b - цитохром c1
 • C. Цитохромоксидаза
 • D. Убіхінон
 • E. АТФ -синтаза
152.   Хлопчик на другому році життя став часто хворіти на респіраторні захворювання, стоматити, гнійничкові ураження шкіри. Навіть невеликі пошкодження ясен і слизової ускладнюються запаленням, що протікає тривало. Встановлено, що у крові дитини практично відсутні імуноглобуліни усіх класів. Зниження функціональної активності якої клітинної популяції лежить в основі описаного синдрому?
 • A. Т-лімфоцити
 • B. NK-лімфоцити
 • C. Нейтрофіли
 • D. Макрофаги
 • E. В-лімфоцити
153.   Внаслідок отруєння неякісною їжею хворому було промито шлунок розчином калію перманганату. Який механізм дії цього засобу?
 • A. Вивільнення йоду
 • B. Порушення мембран бактерій
 • C. Вивільнення атомарного кисню
 • D. Порушення синтезу ферментів дихального ланцюга
 • E. Вивільнення хлору
154.   До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на сухість в роті, світлобоязнь та порушення зору. Об’єктивно: шкіра гіперемована, суха, зіниці розширені, тахікардія. При подальшому обстеженні був встановлений діагноз: отруєння алкалоїдами беладонни. Який лікарський засіб доцільно застосувати?
 • A. Пілокарпін
 • B. Дипіроксим
 • C. Прозерин
 • D. Армін
 • E. Ацеклідин
155.   Похідні птерину (аміноптерин і метотрексат) - є конкурентними інгібіторами дигідрофолатредуктази, внаслідок чого вони пригнічують регенерацію тетрагідрофолієвої кислоти з дигідрофолату. Ці лікарські засоби призводять до гальмування міжмолекулярного транспорту одновуглецевих груп. Біосинтез якого полімеру при цьому пригнічується?
 • A. Глікозаміноглікани
 • B. Гомополісахариди
 • C. ДНК
 • D. Білок
 • E. Гангліозиди
156.   До пологового відділення госпіталізували жінку зі слабкістю пологової діяльності. Який засіб необхідно використати для стимуляції скорочень матки?
 • A. Вазопресин
 • B. Соматостатин
 • C. Кортиколіберин
 • D. Іонадоліберин
 • E. Окситоцин
157.   При дослідженні підозрілих м’ясних продуктів (сосиски), що мали характерних гнилісний запах, було виділено рухливі грамнегативні паличковидні мікроорганізми, що добре росли на МПА з ефектом "роїння". При посіві в конденсаційну воду мікроорганізми на поверхні середовища утворювали наліт димчасто-блакитного кольору. Який мікроорганізм міг спричинити гнилісний розпад даного продукту?
 • A. Протей
 • B. Сальмонели
 • C. Шигели дизентерії
 • D. Кишкова паличка
 • E. Холерний вібріон
158.   Дитина 3-х років з множинними порушеннями розвитку кісток лицевого відділу черепа померла. Причина смерті - сепсис, який розвинувся на фоні бронхопневмонії. В крові вміст імуноглобулінів в межах фізіологічної норми. На розтині встановлена відсутність тимусу. Назвіть головну причину хвороби дитини:
 • A. Синдром недостатності клітинного імунітету
 • B. Синдром комбінованого імунодефіциту
 • C. Синдром хронічної інтоксикації
 • D. Вторинний імунодефіцитний синдром
 • E. Гострий лімфолейкоз
159.   При розтині тіла дитини, померлої від серцевої недостатності, виявлено: розширення порожнин шлуночків серця. Мікроскопічно в стромі міокарда повнокров’я, набряк, розповсюджені інфільтрати з гістіоцитів, лімфоцитів, нейтрофілів, еозинофілів. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Осередковий проміжний ексудативний міокардит
 • B. Дифузнопроміжний ексудативний міокардит
 • C. Проміжний продуктивний мюкардит
 • D. Вузликовий продуктивний міокардит
 • E. Альтернативний мюкардит
160.   У хворого з лихоманкою та висипкою на шкірі після обстеження за допомогою серологічних реакцій поставлений діагноз фасціольоз. Було встановлено, що хворий заразився шляхом споживання сирої води з річки. Яка стадія життєвого циклу фасціоли інвазійна для людини?
 • A. Яйце
 • B. Адолескарій
 • C. Мірацидій
 • D. Метацеркарій
 • E. Фіна
161.   Внаслідок травми у чоловіка 40-ка років зруйновані задні корінці спинного мозку. Які розлади будуть спостерігатися в зоні іннервації цих корінців?
 • A. Порушення функції посмугованих скелетних м’язів
 • B. Втрата больової чутливості
 • C. Втрата температурної та вібраційної чутливості
 • D. Порушення функції гладеньких м’язів
 • E. Втрата всіх видів чутливості
162.   У хворого з жовтяницею встановлено: підвищення у плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого (вільного), в калі та сечі - високий вміст стеркобіліну, рівень прямого (зв’язаного) білірубіну в плазмі крові в межах норми. Про який вид жовтяниці можна думати?
 • A. Жовтяниця немовлят
 • B. Хвороба Жильбера
 • C. Механічна
 • D. Паренхіматозна (печінкова)
 • E. Гемолітична
163.   Людина впродовж тривалого часу вживала їжу, бідну на метіонін, внаслідок чого у неї спостерігалися розлади функції нервової та ендокринної систем. Це може бути наслідком порушення синтезу:
 • A. Адреналіну
 • B. Глюкагону
 • C. Пірувату
 • D. Жирних кислот
 • E. Тироніну
164.   Під час об’єктивного обстеження хворого з діагнозом: атеросклеротичний міокардіосклероз, лікар встановив феномен дефіциту пульсу. При якій формі порушення серцевого ритму спостерігається такий феномен?
 • A. Синусова екстрасистолія
 • B. Брадикардія
 • C. Передсердно-шлуночковий ритм
 • D. Миготлива аритмія
 • E. Ідіовентрикулярний ритм
165.   До лікаря звернулась мати з приводу поганого самопочуття дитини - відсутність апетиту, поганий сон, дратівливість. При біохімічному дослідженні в крові виявлено відсутність ферменту глюкоцереброзидази. Для якої патології це характерно?
 • A. Хвороба Тея-Сакса
 • B. Хвороба Німана-Піка
 • C. Хвороба Помпе
 • D. Хвороба Гірке
 • E. Хвороба Гоше
166.   У здорових батьків, спадковість яких не обтяжена, народилась дитина з чисельними вадами розвитку. Цитогенетичний аналіз виявив в соматичних клітинах дитини трисомію за 13-ю хромосомою (синдром Патау). З яким явищем пов’язане народження такої дитини?
 • A. Порушення гаметогенезу
 • B. Соматична мутація
 • C. Домінантна мутація
 • D. Рецесивна мутація
 • E. Хромосомна мутація
167.   Хворому на гострий інфаркт міокарда у комплексній терапії було призначено гепарин. Через деякий час після введення даного препарату з’явилась гематурія. Який антагоніст гепарину необхідно ввести хворому для усунення даного ускладнення?
 • A. Неодикумарин
 • B. Протаміну сульфат
 • C. Фібриноген
 • D. Амінокапронова кислота
 • E. Вікасол
168.   Під час розтину трупа шахтаря, що проробив у шахті більше 10-ти років, у легені виявлені тяжі білуватої волокнистої тканини і вузлики 0,2-0,3 см у діаметрі. При гістологічному дослідженні у вузликах невелика кількість коричневого пилу, концентричні розростання сполучної тканини, бідної на клітини, з вираженим гіалінозом. Про який пневмоконіоз слід думати у даному випадку?
 • A. Асбестоз
 • B. Бериліоз
 • C. Силікоз
 • D. Талькоз
 • E. Сидероз
169.   У хворого в крові збільшена концентрація пірувату. Значна його кількість екскретується з сечею. Дефіцит якого вітаміну має місце у хворого?
 • A. B1
 • B. B2
 • C. B3
 • D. B6
 • E. E
170.   Хворий надійшов до клініки зі скаргами на загальну слабкість, порушення сну. Шкіра має жовтий колір. У крові: збільшена кількість прямого білірубіну, жовчних кислот. Кал ахолічний. Для якого стану характерні ці зміни?
 • A. Синдром Жільбера
 • B. Надпечінкова жовтяниця
 • C. Механічна жовтяниця
 • D. Хронічний холецистит
 • E. Гемолітична жовтяниця
171.   Хворий на хронічну серцеву недостатність тривалий час приймав препарат з групи серцевих глікозидів. У нього з’явились нудота, слабкість, екстрасистолія. Яке явище обумовило розвиток цих симптомів?
 • A. Ідіосинкразія
 • B. Звикання
 • C. Матеріальна кумуляція
 • D. Функціональна кумуляція
 • E. Лікарська залежність
172.   Робітник тваринницької ферми гостро захворів і при наростаючих явищах інтоксикації помер. При розтині тіла встановлено: селезінка збільшена, в’яла, на розрізі темно-вишневого кольору, зішкріб пульпи рясний. М’які мозкові оболонки на склепінні та основі мозку набряклі, просякнуті кров’ю, мають темно-червоний колір ("шапочка кардинала"). Мікроскопічно: серозно-геморагічне запалення оболонок і тканин головного мозку з руйнуванням стінок дрібних судин. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Бруцельоз
 • B. Чума
 • C. Сибірка
 • D. Холера
 • E. Туляремія
173.   Пацієнт через 15 діб після повернення з багатомісячного плавання в районах Середземномор’я та Західної Африки відчув слабкість, головний біль, періодичні підвищення температури. Лікар запідозрив у хворого малярію. Який із перерахованих методів є найбільш адекватним в діагностиці даного захворювання?
 • A. Біологічний
 • B. Мікробіологічний
 • C. Алергічний
 • D. Мікроскопічний
 • E. Серологічний
174.   Дитина 10-ти років страждає на стафілококовий дерматит. Лікування бензилпеніциліном не дало результатів. Призначення комбінованого препарату пеніциліну з клавулановою кислотою дало швидке одужання. Яка причина позитивної дії цього препарату?
 • A. Інактивація бета-лактамази
 • B. Активація фосфодіестерази
 • C. Гальмування транспептидази
 • D. Гальмування аденозиндезамінази
 • E. Блокада транслокази
175.   У хворого спостерігаються геморагії, в крові знижена концентрація протромбіну. Недостатність якого вітаміну призвела до порушення синтезу цього фактору згортання крові?
 • A. E
 • B. A
 • C. K
 • D. D
 • E. C
176.   У хворого на хронічну серцеву недостатність, незважаючи на терапію кардіотонічними засобами і тіазидовим діуретиком, зберігаються набряки і виникла загроза асциту. Який препарат слід призначити для підсилення діуретичного ефекту застосованих ліків?
 • A. Клопамід
 • B. Амілорид
 • C. Спіронолактон
 • D. Манітол
 • E. Фуросемід
177.   Чоловік 44-х років з інфарктом міокарда, помер від лівошлуночкової недостатності. На аутопсії: набряк легень, дрібнокраплинні крововиливи у серозних та слизових оболонках. Мікроскопічно: дистрофічні та некробіотичні зміни епітелію проксимальних канальців нирок, у печінці - центролобулярні крововиливи та осередки некрозу. Який з видів порушення кровообігу найбільш імовірний?
 • A. Гостре загальне венозне повнокров’я
 • B. Хронічне недокрів’я
 • C. Гостре недокрів’я
 • D. Артеріальна гіперемія
 • E. Хронічне загальне венозне повнокров’я
178.   У результаті радіаційного випромінювання ушкоджені стовбурові гемопоетичні клітини. Утворення яких клітин сполучної тканини буде порушено?
 • A. Фібробласти
 • B. Макрофаги
 • C. Адіпоцити
 • D. Періцити
 • E. Меланоцити
179.   У крові хворого виявлено підвищення активності ЛДГ 4,5, АлАТ, карбамоїлорнітинтрансферази. В якому органі можна передбачити розвиток патологічного процесу?
 • A. Серцевий м’яз (можливий інфаркт міокарда)
 • B. Сполучна тканина
 • C. Печінка (можливий гепатит)
 • D. Скелетні м’язи
 • E. Нирки
180.   Пасажири автобуса у спекотну погоду попросили відкрити люки. Який шлях тепловіддачі при цьому зростає найбільше?
 • A. Випаровування поту
 • B. Випромінювання та теплопроведення
 • C. Конвекція
 • D. Теплопроведення
 • E. Випромінювання
181.   На розтині тіла померлої виявлено морфологічні зміни: стеноз лівого атріовентрикулярного отвору, недостатність мітрального клапана. Гістологічно в міокарді - вогнищевий кардіосклероз, наявність квітучих гранульом Ашофф-Талалаєва. Який з перерахованих нижче діагнозів найбільш імовірний?
 • A. Дерматоміозит
 • B. Вузликовий періартеріїт
 • C. Склеродермія
 • D. Ревматизм
 • E. Системний червоний вовчак
182.   Внаслідок дії на організм електричного струму міської електромережі впродовж 0,1 сек у напрямку "права рука-голова"у постраждалого спостерігалась зупинка дихання. Вкажіть найбільш імовірний механізм цього ускладнення:
 • A. Параліч дихальних м’язів
 • B. Тотальний параліч дихального центру
 • C. Емоційний стрес
 • D. Рефлекторна зупинка дихання (больовий шок)
 • E. Параліч центрів вдиху
183.   На гістологічному препараті видно позазародковий орган, який являє собою міхурець, зв’язаний з кишковою трубкою. Стінка його зсередини вистелена епітелієм, зовні утворена сполучною тканиною. На ранніх етапах ембріогенезу він виконує функцію кровотворного органа. Назвіть цей орган:
 • A. Плацента
 • B. Жовтковий мішок
 • C. Амніон
 • D. Алантоїс
 • E. Пуповина
184.   Жінку госпіталізовано в клініку з симптомами гострого живота. При обстеженні виникла підозра на позаматкову вагітність. Яке з анатомічних утворень таза необхідно пропунктувати для підтвердження діагнозу?
 • A. Excavatio rectovesicalis
 • B. Excavatio rectouterina
 • C. Fossa ischiorectalis
 • D. Processus vaginalis peritonei
 • E. Excavatio vesicouterina
185.   При розтині тіла померлого чоловіка 65-ти років, який страждав на захворювання легень, патологічний процес переважно був локалізований у бронхах, де при гістологічному дослідженні були чітко видні залози, хрящові острівці та багаторядний циліндричний миготливий епітелій. В яких бронхах відбулися зміни?
 • A. Малі бронхи
 • B. Термінальні бронхіоли
 • C. Великі бронхи
 • D. Середні бронхи
 • E. Головні бронхи
186.   Внаслідок інсульту (крововилив в головний мозок) у хворого відсутні вольові рухи м’язів голови і шиї. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що гематома знаходиться в коліні внутрішньої капсули. Який провідний шлях пошкоджено у хворого?
 • A. Tr.cortico-nuclearis
 • B. Tr.cortico-fronto-pontinus
 • C. Tr.cortico-spinalis
 • D. Tr.thalamo-corticalis
 • E. Tr.cortico-thalamicus
187.   У хворого з алкогольним цирозом печінки скарги на загальну слабкість, задишку. Встановлено зниження артеріального тиску, асцит, розширення поверхневих вен передньої стінки живота, спленомегалію. Яке порушення гемодинаміки спостерігається у хворого?
 • A. Синдром портальної гіпертензії
 • B. Колапс
 • C. Недостатність лівого шлуночка серця
 • D. Тотальна серцева недостатність
 • E. Недостатність правого шлуночка серця
188.   На ЕКГ пацієнта мають місце такі зміни: зубець P - нормальний, інтервал P — Q - вкорочений, шлуночковий комплекс QRST - розширений, зубець R -двогорбий або двофазний. Яка із форм аритмії має місце у даного пацієнта?
 • A. Атріовентрикулярна блокада
 • B. Синдром Фредеріка (тріпотіння передсердь)
 • C. Миготлива аритмія
 • D. Миготіння шлуночків
 • E. Синдром WPW (Вольфа-Паркінсона-Уайта)
189.   У пацієнта, який півтора місяця тому переніс інфаркт міокарда, діагностовано синдром Дреслера з характерною тріадою: перикардит, плеврит, пневмонія. Який головний механізм цього ускладнення?
 • A. Зниження резистентності до інфекційних агентів
 • B. Викидання у кров міокардіальних ферментів
 • C. Активація сапрофітної мікрофлори
 • D. Інтоксикація організму продуктами некрозу
 • E. Сенсибілізація організму антигенами міокарда
190.   При ультразвуковому обстеженні дитини був виявлений дивертикул Меккеля. Аномалію розвитку якої кишки діагностовано?
 • A. Порожня
 • B. Сліпа
 • C. Клубова
 • D. Ободова
 • E. Сигмоподібна
191.   На препараті представлено орган, покритий сполучнотканинною капсулою, від якої відходять трабекули. В органі можна розрізнити кіркову речовину, де містяться лімфатичні вузлики та мозкову речовину, представлену тяжами лімфоїдних клітин. Який орган представлений на препараті?
 • A. Тимус
 • B. Селезінка
 • C. Лімфатичний вузол
 • D. Мигдалики
 • E. Червоний кістковий мозок
192.   Під час розтину тіла померлої жінки 54-х років з діагнозом "вузликовий періартеріїт", мікроскопічно були виявлені такі змін в артеріолах: мукоїдне і фібриноїдне набухання, фібриноїдний некроз стінок, дифузна лімфогістіоцитарна інфільтрація, зміни ендотеліоцитів. Назвіть вид запалення в артеріолах:
 • A. Дифтеритичне запалення
 • B. Фібринозне запалення
 • C. Гостре імунне запалення
 • D. Дифузне ексудативне запалення
 • E. Гостре не імунне запалення
193.   У фізично здорових молодих курсантів після важкого фізичного навантаження при одноденному пішому переході на 50 км в сечі виявлено білок, рівень якого в середньому не перевищував 1 г/л. Який різновид протеїнурії мав місце?
 • A. Маршова
 • B. Аліментарна
 • C. Органічна
 • D. Несправжня
 • E. Дегідратаційна
194.   У хворого через добу після апендектомії при аналiзi крові виявили нейтрофільний лейкоцитоз з регенеративним зсувом вліво. Який найбільш імовірний механізм розвитку абсолютного лейкоцитозу у периферичній крові хворого?
 • A. Перерозподіл лейкоцитів в організмі
 • B. Посилення лейкопоезу
 • C. Уповільнення еміграції лейкоцитів у тканині
 • D. Активація імунітету
 • E. Зменшення руйнування лейкоцитів
195.   У хворого, який довготривало приймав преднізолон, в результаті відміни препарату виникло загострення захворювання, зниження артеріального тиску, слабкість. З чим можна зв’язати ці прояви?
 • A. Звикання до препарату
 • B. Кумуляція препарату
 • C. Гіперпродукція АКТГ
 • D. Сенсибілізація до препарату
 • E. Виникнення недостатності кори наднирників
196.   Внаслідок черепно-мозкової травми у хворого розвинулись наступні симптоми: інтенційний тремор, дисметрія, адіадохокінез, дизартрія. Яка структура головного мозку ушкоджена?
 • A. Стріатум
 • B. Чорна речовина
 • C. Мозочок
 • D. Рухова кора
 • E. Бліда куля
197.   Хворий на гіпертонічну хворобу разом з безсольовою дієтою та з антигіпертензивними засобами, довгий час приймав гідрохлортіазид, що зумовило порушення електролітного балансу. Яке порушення внутрішнього середовища виникло у хворого?
 • A. Гіпермагніємія
 • B. Збільшення об’єму циркулюючої крові
 • C. Метаболічний ацидоз
 • D. Гіпохлоремічний алкалоз
 • E. Гіперкаліємія
198.   У дитини спостерігається затримка фізичного та розумового розвитку, глибокі порушення з боку сполучної тканини внутрішніх органів, у сечі виявлено кератансульфати. Обмін яких речовин порушений?
 • A. Колаген
 • B. Глікозаміноглікани
 • C. Еластин
 • D. Гіалуронова кислота
 • E. Фібронектин
199.   Після видалення у пацієнта 2/3 шлунка у крові зменшився вміст гемоглобіну, кількість еритроцитів, збільшилися розміри цих клітин крові. Дефіцит якого вітаміну призводить до таких змін у крові?
 • A. P
 • B. В6
 • C. В12
 • D. C
 • E. PP
200.   У хворої людини посилений рух води з кровоносних капілярів до тканин, що викликало їх позаклітинний набряк (збільшені розміри м’яких тканин кінцівок, печінки тощо). Зменшення якого параметру гомеостазу є найбільш імовірною причиною розвитку набряку?
 • A. Осмотичний тиск плазми крові
 • B. В’язкість крові
 • C. Онкотичний тиск плазми крові
 • D. Гематокрит
 • E. рН крові
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 2 користувачів, 19 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 35.42ms.