Буклет 2011 року

1.   У хворої людини посилений рух води з кровоносних капілярів до тканин, що викликало їх позаклітинний набряк (збільшені розміри м’яких тканин кінцівок, печінки тощо). Зменшення якого параметру гомеостазу є найбільш імовірною причиною розвитку набряку?
 • A. рН крові
 • B. Осмотичний тиск плазми крові
 • C. Онкотичний тиск плазми крові
 • D. В’язкість крові
 • E. Гематокрит
2.   При ультразвуковому обстеженні дитини був виявлений дивертикул Меккеля. Аномалію розвитку якої кишки діагностовано?
 • A. Порожня
 • B. Сліпа
 • C. Сигмоподібна
 • D. Ободова
 • E. Клубова
3.   При харчовому отруєнні виділена культура анаеробних грампозитивних спороутворюючих паличок. До якого виду, найбільш імовірно, відноситься виділений збудник?
 • A. P.mirabilis
 • B. C. perfringens
 • C. Proteus vulgaris
 • D. Vibrio parahemolyticus
 • E. Esherichia coli
4.   Хворого доставлено у медичний заклад в коматозному стані. Зі слів супроводжуючих вдалося з’ясувати, що він знепритомнів під час тренування на завершальному етапі марафонської дистанції. Який вид коми найімовірніше можна запідозрити у даного пацієнта?
 • A. Печінкова
 • B. Гіпоглікемічна
 • C. Ацидотична
 • D. Гіпотиреоїдна
 • E. Гіперглікемічна
5.   Серед антиатеросклеротичних препаратів, що застосовуються з метою профілактики та лікування атеросклерозу, є левостатин. Він діє шляхом:
 • A. Пригнічення всмоктування холестерину в кишечнику
 • B. Стимулювання екскреції холестерину з організму
 • C. Активації метаболізму холестерину
 • D. Усіма наведеними шляхами
 • E. Гальмування біосинтезу холестерину
6.   Причиною захворювання на пелагру може бути переважне харчування кукурудзою і зниження у раціоні продуктів тваринного походження. Відсутність у раціоні якої амінокислоти призводить до даної патології?
 • A. Фенілаланін
 • B. Ізолейцин
 • C. Триптофан
 • D. Гістидин
 • E. Метіонін
7.   Після ремонту автомобіля в закритому приміщенні при працюючому двигуні у чоловіка з’явилися задишка, запаморочення, акроціаноз, частота дихання 24-26/хв. Газовий склад крові: pO2- 60 мм рт.ст., pCO2- 30 мм рт.ст.; у крові наявний карбоксигемоглобін. Про який вид гіпоксії можна думати?
 • A. Гіпоксична
 • B. Гемічна
 • C. Тканинна
 • D. Респіраторна
 • E. Циркуляторна
8.   У хворого 69-ти років на шкірі в ділянці нижньої повіки з’явилося невелике бляшкоподібне утворення з наступним виразкуванням, яке було оперативно видалене. При мікроскопічному дослідженні утворення: в дермі шкіри комплекси з атипових епітеліальних клітин; периферії клітини розташовані перпендикулярно до базальної мембрани. Клітини темні, призматичної полігональної форми з гіперхромними ядрами з частими мітозами. Іноді зустрічаються утворення, подібні до волосяного фолікула. Яка гістологічна форма рака у хворого?
 • A. Недиференційований рак
 • B. Плоскоклітинний рак з ороговінням
 • C. Плоскоклітинний рак без ороговіння
 • D. Аденокарцинома
 • E. Базально-клітинний рак
9.   У хворого із захворюванням печінки виявлено зниження вмісту протромбіну в крові. Це призведе, перш за все, до порушення:
 • A. Першої фази коагуляційного гемостазу
 • B. Судинно-тромбоцитарного гемостазу
 • C. Фібринолізу
 • D. Другої фази коагуляційного гемостазу
 • E. Антикоагулянтних властивостей крові
10.   Хворий 23-х років надійшов до лікарні із черепно-мозковою травмою у важкому стані. Дихання характеризується судомним тривалим вдихом, який переривається коротким видихом. Для якого типу дихання це характерно?
 • A. Куссмауля
 • B. Апнейстичне
 • C. Біота
 • D. Чейн-Стокса
 • E. Гаспінг-дихання
11.   У дитини 7-ми років, хворої на ангіну, був взятий матеріал (мазок з поверхні мигдаликів) і засіяний на кров’яний агар. Через добу виросли колонії стрептококів, навколо яких середовище стало прозорим. Наявність якого фактору патогенності у збудника виявило це дослідження?
 • A. Нейрамінідаза
 • B. Ендотоксин
 • C. Гемолізин
 • D. Бета -лактамаза
 • E. Лейкоцидин
12.   Молодий чоловік 19-ти років страждав з раннього дитинства на бронхоектатичну хворобу, помер від ниркової недостатності. На розтині окрім множинних бронхоектатичних каверн, заповнених гнійним ексудатом, виявлено збільшені в розмірах нирки щільної консистенції, кірковий шар потовщений, білого кольору, щільний. Піраміди нирки анемічні, чіткі. Назвіть процес, який розвинувся в нирках:
 • A. Вроджений кістоз нирок
 • B. Вторинний амілоїдоз
 • C. Вторинний нефросклероз
 • D. Гломерулонефрит
 • E. Хронічний пієлонефрит
13.   Під час ревізії порожнини очеревини з приводу перитоніту виявлений обмежений гнійник у кореня брижі сигмоподібної кишки. У якому утворенні очеревини знаходиться гнійник?
 • A. Лівий бічний канал
 • B. Міжсигмоподібна ямка
 • C. Правий бічний канал
 • D. Правий брижовий синус
 • E. Лівий брижовий синус
14.   У хворого 70-ти років атеросклероз ускладнився тромбозом судин нижніх кінцівок, виникла гангрена пальців лівої стопи. Початок тромбоутворення, найбільш імовірно, пов’язаний з:
 • A. Активацією протромбінази
 • B. Перетворенням фібриногену в фібрин
 • C. Перетворенням протромбіну в тром-бін
 • D. Адгезією тромбоцитів
 • E. Зниженням синтезу гепарину
15.   У хворої на дифтерію дитини через 10 днів після введення антитоксичної протидифтерійної сироватки з’явилася висипка на шкірі, яка супроводжувалася сильним свербежем, підвищенням температура тіла до 38oC, появою болю у суглобах. Яку причину цих явищ можна припустити?
 • A. Атопія
 • B. Гіперчутливість уповільненого типу
 • C. Сироваткова хвороба
 • D. Анафілактична реакція
 • E. Контактна алергія
16.   У хворого з кровотечею розвинулась гостра ниркова недостатність, що спричинила смерть. На аутопсії макроскопічно: нирки збільшені з широким блідо-рожевим кірковим шаром, різко відмежованим від темно-червоних пірамід. Мікроскопічно: відсутність ядер епітелію звивистих канальців, тубулорексіс, венозний застій, ядра клітин судинних клубочків та прямих канальців збережені. Яка патологія нирок розвинулась у хворого?
 • A. Гломерулонефрит
 • B. Пієлонефрит
 • C. Інфаркт
 • D. Некронефроз
 • E. Нефроз
17.   У вагітної жінки визначили групову належність крові. Реакцію аглютинації еритроцитів викликали стандартні сироватки I, III груп, та не викликала -сироватка II групи. Якою є група досліджуваної крові за системою АВ0?
 • A. B(III), α
 • B. O(I), α, β
 • C. -
 • D. АВ (IV)
 • E. A(II), β
18.   Внаслідок отруєння неякісною їжею хворому було промито шлунок розчином калію перманганату. Який механізм дії цього засобу?
 • A. Вивільнення хлору
 • B. Вивільнення йоду
 • C. Вивільнення атомарного кисню
 • D. Порушення мембран бактерій
 • E. Порушення синтезу ферментів дихального ланцюга
19.   У пацієнта з бронхіальною астмою за допомогою шкірних алергічних проб встановлено сенсибілізацію алергеном тополиного пуху. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль в розвитку цього імунопатологічного стану?
 • A. IgD
 • B. IgM
 • C. IgG
 • D. IgE
 • E. Т-лімфоцити
20.   У стоматолога на прийомі дуже неспокійний пацієнт, який ніяк не може зручно влаштуватися в кріслі, норовить схопити доктора за руку, заглядає на маніпуляційний стіл, цікавиться в медсестри, чи стерильні інструменти. Який темперамент у цього пацієнта?
 • A. Холерик
 • B. Меланхолік
 • C. Сангвінік
 • D. Флегматик
 • E. -
21.   Внаслідок черепно-мозкової травми у хворого розвинулись наступні симптоми: інтенційний тремор, дисметрія, адіадохокінез, дизартрія. Яка структура головного мозку ушкоджена?
 • A. Рухова кора
 • B. Стріатум
 • C. Бліда куля
 • D. Мозочок
 • E. Чорна речовина
22.   У клітині в гранулярній ЕПС відбувається етап трансляції, при якому спостерігається просування і-РНК щодо рибосоми. Амінокислоти з’єднуються пептидними зв’язками в певній послідовності - відбувається біосинтез поліпептиду. Послідовність амінокислот у поліпептиді буде відповідати послідовності:
 • A. Антикодонів р-РНК
 • B. Антикодонів т-РНК
 • C. Нуклеотидів р-РНК
 • D. Кодонів і-РНК
 • E. Нуклеотидів т-РНК
23.   Хворому на гіпертонічну хворобу з супутнім обструктивним бронхітом призначили гіпотензивний засіб. Через деякий час у пацієнта почали з’являтися напади ядухи, розвинулась виражена брадикардія. На ЕКГ відмічались ознаки порушення атріовентрикулярного проведення. При призначенні якого препарату найбільш імовірний розвиток подібних симптомів?
 • A. Клофелін
 • B. Резерпін
 • C. Анаприлін
 • D. Корданум
 • E. Верапаміл
24.   У хворого, який проходить курс лікувального голодування, нормальний рівень глюкози у крові підтримується головним чином за рахунок глюконеогенезу. З якої амінокислоти при цьому у печінці людини найбільш активно синтезується глюкоза?
 • A. Лейцин
 • B. Лізин
 • C. Аланін
 • D. Глутамінова кислота
 • E. Валін
25.   Чоловік, що страждає на спадкову хворобу, одружився із здоровою жінкою. У них було 5 дітей, три дівчинки і два хлопчика. Усі дівчатка успадкували хворобу батька. Який тип спадкування цього захворювання?
 • A. Зчеплений з Y-хромосомою
 • B. Аутосомно-домінантний
 • C. Домінантний, зчеплений з X -хромосомою
 • D. Рецесивний, зчеплений з X -хромосомою
 • E. Аутосомно-рецесивний
26.   У жінки 20-ти років під час медичного огляду при пальпації в молочній залозі виявлено щільний інкапсульований вузол діаметром 1,0 см. Результат післяопераційного біопсійного дослідження: розростання сполучної тканини навколо протоків молочної залози та залозисті елементи різного діаметру, що не утворюють часточок, без ознак клітинного атипізму. Яка відповідь патологоанатома?
 • A. Аденома
 • B. Фіброзний рак
 • C. Фіброаденома
 • D. Фіброма
 • E. Метастаз раку
27.   Хворий був доставлений до лікарні в коматозному стані. В анамнезі - цукровий діабет. Об’єктивно: дихання Кусмауля, зниження артеріального тиску, у видихуваному повітрі запах ацетону. Після проведеної невідкладної терапії стан покращився. Який препарат було введено хворому?
 • A. Інсулін
 • B. Букаркам
 • C. Адреналін
 • D. Глібенкламід
 • E. Ізадрин
28.   У постраждалого в дорожній пригоді лікар виявив перелом лівої ключиці та порушення кровообігу в кінцівці (немає пульсації променевої артерії). Стиснення якої судини є причиною порушення кровообігу в кінцівці?
 • A. Підключична артерія
 • B. Підключична вена
 • C. Пахвова вена
 • D. Пахвова артерія
 • E. Хребтова артерія
29.   У дитини виявлена схильність до ожиріння, яка є результатом діатезу Назвіть вид діатезу, при якому найчастіше може розвинутись ожиріння:
 • A. Ексудативно-катаральний
 • B. Лімфатико-гіпопластичний
 • C. Нервово-артритичний
 • D. -
 • E. Астенічний
30.   У хворого в крові збільшена концентрація пірувату. Значна його кількість екскретується з сечею. Дефіцит якого вітаміну має місце у хворого?
 • A. E
 • B. B6
 • C. B3
 • D. B1
 • E. B2
31.   У крові хворого виявлено підвищення активності ЛДГ 4,5, АлАТ, карбамоїлорнітинтрансферази. В якому органі можна передбачити розвиток патологічного процесу?
 • A. Серцевий м’яз (можливий інфаркт міокарда)
 • B. Печінка (можливий гепатит)
 • C. Скелетні м’язи
 • D. Нирки
 • E. Сполучна тканина
32.   В крові хворого виявлено високий вміст галактози, концентрація глюкози знижена. Відмічена розумова відсталість, помутніння кришталика. Яке захворювання має місце?
 • A. Галактоземія
 • B. Стероїдний діабет
 • C. Цукровий діабет
 • D. Фруктоземія
 • E. Лактоземія
33.   Хвора скаржиться на набряк ніг, посиніння шкіри, невеличкі виразки збоку латерального виростку. При обстеженні відмічено: припухлість, збільшення розмірів вен, утворення вузлів. З боку якої вени відмічається патологія?
 • A. V saphena parva
 • B. V femoralis
 • C. V saphena magna
 • D. V iliaca externa
 • E. Vprofunda femoris
34.   До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на сухість в роті, світлобоязнь та порушення зору. Об’єктивно: шкіра гіперемована, суха, зіниці розширені, тахікардія. При подальшому обстеженні був встановлений діагноз: отруєння алкалоїдами беладонни. Який лікарський засіб доцільно застосувати?
 • A. Армін
 • B. Дипіроксим
 • C. Прозерин
 • D. Ацеклідин
 • E. Пілокарпін
35.   У хворого 40-ка років ознаки гірської хвороби: запаморочення, задишка, тахікардія, рН крові - 7,50, pCO2-30 мм рт.ст., зсув буферних основ +4 ммоль/л. Яке порушення кислотно-основного стану має місце?
 • A. Видільний ацидоз
 • B. Газовий ацидоз
 • C. Негазовий ацидоз
 • D. Газовий алкалоз
 • E. Негазовий алкалоз
36.   У потерпілого з травмою голови у скроневій ділянці діагностовано епідуральну гематому. Яка з артерій найімовірніше пошкоджена?
 • A. Середня мозкова
 • B. Поверхнева скронева
 • C. Задня вушна
 • D. Передня оболонкова
 • E. Середня оболонкова
37.   При дослідженні гостроти слуху в коваля виявили втрату слуху на 50% у діапазоні низьких частот і майже нормальну гостроту слуху в діапазоні високих частот. Порушення яких структур слухової системи призвело до такого стану?
 • A. Кортієв орган - ближче до гелікотреми
 • B. М’язи середнього вуха
 • C. Кортієв орган - ближче до овального віконця
 • D. Середня частина кортієвого органу
 • E. Барабанна перетинка
38.   В шкірі виявлена щільна, рухома, чітко відмежована від оточуючих тканин пухлина. На розрізі вона білого кольору, представлена волокнистою тканиною. Мікроскопічно: хаотично переплетені колагенові волокна, клітин мало. Що це за пухлина?
 • A. Дерматофіброма
 • B. Гістіоцитома
 • C. Міома
 • D. Фіброма
 • E. Десмоїд
39.   До реанімаційного відділення в тяжкому стані, без свідомості надійшов пацієнт. Діагностовано передозування барбітуратів, які спричинили феномен тканинної гіпоксії. На якому рівні відбулося блокування електронного транспорту?
 • A. Убіхінон
 • B. НАДН-коензимQ-редуктаза
 • C. АТФ -синтаза
 • D. Цитохромоксидаза
 • E. Цитохром b - цитохром c1
40.   Хворий на хронічну серцеву недостатність тривалий час приймав препарат з групи серцевих глікозидів. У нього з’явились нудота, слабкість, екстрасистолія. Яке явище обумовило розвиток цих симптомів?
 • A. Функціональна кумуляція
 • B. Матеріальна кумуляція
 • C. Звикання
 • D. Лікарська залежність
 • E. Ідіосинкразія
41.   У хворого на ішемічну хворобу серця відзначається гіпертрофія міокарда, тахікардія, зниження ХОК. Який з механізмів є провідним в ушкодженні кардіоміоцитів у даному випадку?
 • A. Пошкодження специфічних мембранних насосів
 • B. Збільшення числа а та β-адренорецепторів
 • C. Втрата Mg2+ кардіоміоцитами
 • D. Дегідратація кардіоміоцитів
 • E. Втрата Ca2+ кардіоміоцитами
42.   У хворої 49-ти років відзначається обмеження довільних рухів у лівих кінцівках. Тонус м’язів у лівих руці та нозі підвищений за спастичним типом, посилені місцеві сухожилкові рефлекси, виявляються патологічні рефлекси. Який найбільш імовірний механізм призвів до розвитку м’язової гіпертонії та гіперрефлексії?
 • A. Активація синаптичної передачі імпульсів
 • B. Активація мотонейронів внаслідок інсульту
 • C. Активація збуджуючих впливів з вогнища інсульту
 • D. Гальмування мотонейронів кори головного мозку
 • E. Зниження гальмівних низхідних впливів
43.   У препараті в одній з судин мікроциркуляторного русла середня оболонка утворена 1-2 шарами гладеньких міоцитів, які розташовані поодинці і мають спіралеподібний напрямок. Зовнішня оболонка представлена тонким шаром пухкої волокнистої сполучної тканини. Вкажіть вид судини:
 • A. Посткапіляр
 • B. Капіляр
 • C. Артеріоловенулярний анастомоз
 • D. Венула
 • E. Артеріола
44.   У лабораторії особливо небезпечних інфекцій проводиться мікроскопічне дослідження патологічного матеріалу від хворого з підозрою на чуму, забарвленого за Гінсом-Буррі. Яку властивість збудника дозволяє визначити даний метод?
 • A. Кислотостійкість
 • B. Лугостійкість
 • C. Капсулоутворення
 • D. Спороутворення
 • E. Наявність зерен волютину
45.   У здорової дорослої людини проводять зондування порожнин серця і великих судин. Де знаходиться зонд, якщо впродовж серцевого циклу зареєстровані зміни тиску від 0 до 120 мм рт.ст.?
 • A. Лівий шлуночок
 • B. Передсердя
 • C. Правий шлуночок
 • D. Легенева артерія
 • E. Аорта
46.   При дослідженні підозрілих м’ясних продуктів (сосиски), що мали характерних гнилісний запах, було виділено рухливі грамнегативні паличковидні мікроорганізми, що добре росли на МПА з ефектом "роїння". При посіві в конденсаційну воду мікроорганізми на поверхні середовища утворювали наліт димчасто-блакитного кольору. Який мікроорганізм міг спричинити гнилісний розпад даного продукту?
 • A. Кишкова паличка
 • B. Шигели дизентерії
 • C. Сальмонели
 • D. Холерний вібріон
 • E. Протей
47.   При лабораторному дослідженні у хворого виявили стеаторею. Вкажіть фермент, недостатність дії якого призвела до виникнення цього симптому:
 • A. Пепсин
 • B. Хімотрипсин
 • C. Ліпаза
 • D. Лактаза
 • E. Амілаза
48.   При ендоскопічному дослідженні сечового міхура проведена біопсія пухлини, що складається з тонких, розгалужених сосочків, вкритих декількома рядами клітин перехідного епітелію. Назвіть пухлину:
 • A. Папілома
 • B. Перехідноклітинна карцинома
 • C. Плоскоклітинна карцинома
 • D. Базаліома
 • E. Фіброаденома
49.   До клініки госпіталізована пацієнтка із скаргами на кровохаркання, пітливість. Рентгенологічно виявлено вогнище туберкульозу у верхній частці правої легені. Показана операція. Яку кількість сегментів можна видалити в складі верхньої частки правої легені?
 • A. 3
 • B. 1
 • C. 4
 • D. 5
 • E. 2
50.   Пацієнт через 15 діб після повернення з багатомісячного плавання в районах Середземномор’я та Західної Африки відчув слабкість, головний біль, періодичні підвищення температури. Лікар запідозрив у хворого малярію. Який із перерахованих методів є найбільш адекватним в діагностиці даного захворювання?
 • A. Алергічний
 • B. Мікробіологічний
 • C. Серологічний
 • D. Мікроскопічний
 • E. Біологічний
51.   Дитина під час гри порізала ногу осколком скла і була направлена у поліклініку для введення протиправцевої сироватки. З метою попередження розвитку анафілактичного шоку лікувальну сироватку вводили за Безредкою. Який механізм лежить в основі подібного способу гіпосенсибілізації організму?
 • A. Зв’язування рецепторів до IgE на тучних клітинах
 • B. Блокування синтезу медіаторів у тучних клітинах
 • C. Стимуляція синтезу антиген-специфічних IgG
 • D. Зв’язування фіксованих на тучних клітинах IgE
 • E. Стимуляція імунологічної толерантності до антигену
52.   У результаті радіаційного випромінювання ушкоджені стовбурові гемопоетичні клітини. Утворення яких клітин сполучної тканини буде порушено?
 • A. Макрофаги
 • B. Меланоцити
 • C. Фібробласти
 • D. Періцити
 • E. Адіпоцити
53.   У хворого на слизовій оболонці ясен виразка овальної форми з припіднятими краями хрящоподібної щільності. Дно виразки м’ясисто-червоного забарвлення з нашаруваннями сірого кольору. При мікроскопічному дослідженні - проліферація ендотелію дрібних судин, периваскулярна лімфоплазмоцитарна інфільтрація. Про яке захворювання йдеться?
 • A. Травматична виразка
 • B. Ерозивно-виразкова лейкоплакія
 • C. Виразково-некротичний гінгівіт
 • D. Сифіліс
 • E. Виразка-рак
54.   При загостренні ревматоїдного артриту хворому, в анамнезі якого супутній хронічний гастрит, призначений целекоксиб. Чим обумовлено зменшення побічної дії препарату на травний тракт?
 • A. Пригнічення фосфодіестерази
 • B. Переважаюче пригнічення циклооксигенази-1
 • C. Переважаюча стимуляція аденіла-тциклази
 • D. Пригнічення фосфоліпази А2
 • E. Переважаюче пригнічення циклооксигенази-2
55.   Робітник тваринницької ферми гостро захворів і при наростаючих явищах інтоксикації помер. При розтині тіла встановлено: селезінка збільшена, в’яла, на розрізі темно-вишневого кольору, зішкріб пульпи рясний. М’які мозкові оболонки на склепінні та основі мозку набряклі, просякнуті кров’ю, мають темно-червоний колір ("шапочка кардинала"). Мікроскопічно: серозно-геморагічне запалення оболонок і тканин головного мозку з руйнуванням стінок дрібних судин. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Бруцельоз
 • B. Холера
 • C. Чума
 • D. Туляремія
 • E. Сибірка
56.   Після перенесеної стрептококової інфекції у чоловіка діагностовано гострий гломерулонефрит. Найбільш імовірно, що ураження базальної мембрани ниркових тілець виникає внаслідок алергічної реакції такого типу:
 • A. Сповільнена
 • B. Цитотоксична
 • C. Імунокомплексна
 • D. Анафілактична
 • E. Стимулююча
57.   Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з дієти насичені бульйони і овочеві відвари, тому що вони стимулюють шлункову секрецію переважно через активацію:
 • A. Вироблення секретину
 • B. Механорецепторів шлунка
 • C. Вироблення гастрину
 • D. Смакових рецепторів
 • E. Механорецепторів ротової порожнини
58.   На ЕКГ пацієнта мають місце такі зміни: зубець P - нормальний, інтервал P — Q - вкорочений, шлуночковий комплекс QRST - розширений, зубець R -двогорбий або двофазний. Яка із форм аритмії має місце у даного пацієнта?
 • A. Атріовентрикулярна блокада
 • B. Синдром Фредеріка (тріпотіння передсердь)
 • C. Синдром WPW (Вольфа-Паркінсона-Уайта)
 • D. Миготіння шлуночків
 • E. Миготлива аритмія
59.   У пацієнта, який півтора місяця тому переніс інфаркт міокарда, діагностовано синдром Дреслера з характерною тріадою: перикардит, плеврит, пневмонія. Який головний механізм цього ускладнення?
 • A. Сенсибілізація організму антигенами міокарда
 • B. Інтоксикація організму продуктами некрозу
 • C. Викидання у кров міокардіальних ферментів
 • D. Зниження резистентності до інфекційних агентів
 • E. Активація сапрофітної мікрофлори
60.   При відборі для ревакцинації вакциною БЦЖ у школяра поставлено пробу Манту, яка виявилася негативною. Результат проби свідчить про такі особливості імунітету до туберкульозу:
 • A. Відсутність клітинного імунітету
 • B. Наявність гуморального імунітету
 • C. Відсутність антитоксичного імунітету
 • D. Наявність клітинного імунітету
 • E. Відсутність гуморального імунітету
61.   У жінки 22-х років через 5 годин після вживання морепродуктів на шкірі тулуба та дистальних відділів кінцівок з’явились маленькі сверблячі папули, які частиною зливаються між собою. Через добу висипка самовільно зникла. Назвіть механізм гіперчутливості, що полягає в основі даних змін:
 • A. Системна анафілаксія
 • B. Атопія (місцева анафілаксія)
 • C. Антитілоопосередкований клітинний цитоліз
 • D. Клітинна цитотоксичність
 • E. Імунокомплексна гіперчутливість
62.   Хворий з діагнозом "вогнищевий туберкульоз верхньої долі правої легені" в складі комбінованої терапії одержує ізоніазид. Через деякий час пацієнт почав пред’являти скарги на м’язову слабкість, зниження шкірної чутливості, порушення зору, координації рухів. Який вітамінний препарат доцільно використати для усунення даних явищ?
 • A. Вітамін В6
 • B. Вітамін A
 • C. Вітамін D
 • D. Вітамін C
 • E. Вітамін В12
63.   Внаслідок травми у чоловіка 40-ка років зруйновані задні корінці спинного мозку. Які розлади будуть спостерігатися в зоні іннервації цих корінців?
 • A. Порушення функції посмугованих скелетних м’язів
 • B. Втрата больової чутливості
 • C. Втрата температурної та вібраційної чутливості
 • D. Порушення функції гладеньких м’язів
 • E. Втрата всіх видів чутливості
64.   Пацієнту 33 роки. Хворіє 10 років. Періодично звертається до лікаря зі скаргами на гострий біль у животі, судоми, порушення зору. У його родичів спостерігаються подібні симптоми. Сеча червоного кольору. Госпіталізований з діагнозом - гостра переміжна порфирія. Причиною захворювання може бути порушення біосинтезу такої речовини:
 • A. Простагландини
 • B. Колаген
 • C. Інсулін
 • D. Гем
 • E. Жовчні кислоти
65.   Похідні птерину (аміноптерин і метотрексат) - є конкурентними інгібіторами дигідрофолатредуктази, внаслідок чого вони пригнічують регенерацію тетрагідрофолієвої кислоти з дигідрофолату. Ці лікарські засоби призводять до гальмування міжмолекулярного транспорту одновуглецевих груп. Біосинтез якого полімеру при цьому пригнічується?
 • A. Глікозаміноглікани
 • B. Гомополісахариди
 • C. ДНК
 • D. Гангліозиди
 • E. Білок
66.   Хворий 60-ти років впродовж 9-ти років хворіє на цукровий діабет, отримує для корекції гіперглікемії інсулін-семіленте. 10 днів тому почав лікування гіпертонічної хвороби анаприліном. Через годину після прийому антигіпертензивного препарату розвинулась гіпоглікемічна кома. Який механізм виникнення гіпоглікемії за умови прийому анаприліну?
 • A. Зменшення періоду напіввиведення глюкагону
 • B. Зменшення всмоктування глюкози
 • C. Пригнічення глікогенолізу
 • D. Збільшення періоду напіввиведення інсуліну-семіленте
 • E. Збільшення біодоступності інсуліну-семіленте
67.   При отруєнні невідомим препаратом у пацієнта спостерігались сухість слизової оболонки рота та розширення зіниць. З яким впливом пов’язана дія цього препарату?
 • A. Стимуляція M-холінорецепторів
 • B. Блокада M-холінорецепторів
 • C. Блокада адренорецепторів
 • D. Стимуляція адренорецепторів
 • E. Стимуляція H-холінорецепторів
68.   Під час розтину трупа шахтаря, що проробив у шахті більше 10-ти років, у легені виявлені тяжі білуватої волокнистої тканини і вузлики 0,2-0,3 см у діаметрі. При гістологічному дослідженні у вузликах невелика кількість коричневого пилу, концентричні розростання сполучної тканини, бідної на клітини, з вираженим гіалінозом. Про який пневмоконіоз слід думати у даному випадку?
 • A. Асбестоз
 • B. Талькоз
 • C. Силікоз
 • D. Бериліоз
 • E. Сидероз
69.   Хворий на гіпертонічну хворобу разом з безсольовою дієтою та з антигіпертензивними засобами, довгий час приймав гідрохлортіазид, що зумовило порушення електролітного балансу. Яке порушення внутрішнього середовища виникло у хворого?
 • A. Збільшення об’єму циркулюючої крові
 • B. Гіпохлоремічний алкалоз
 • C. Гіперкаліємія
 • D. Гіпермагніємія
 • E. Метаболічний ацидоз
70.   У хворого із швидко наростаючою внутрішньомозковою гіпертензією діагностована пухлина мозку. Під час операції видалена пухлина тім’яно-скроневої частки, м’якої консистенції, на розрізі строкатого вигляду. Гістологічно пухлина побудована з поліморфних гіперхромних клітин з утворенням псевдорозеток та великої кількості судин, ділянками некрозів і крововиливами. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Олігодендрогліома
 • B. Астроцитома
 • C. Арахноїдендотеліома
 • D. Гліобластома
 • E. Менінгіома
71.   Жінка 45-ти років декілька років хворіє на системний червоний вовчак у легкій формі. При прогресуванні захворювання (з’явився міокардит) їй призначили преднізолон як імуносупресор. Через 2 місяці прийому у хворої виникла шлункова кровотеча. Яка найбільш імовірна її причина?
 • A. Зменшення згортання крові
 • B. Підвищення артеріального тиску
 • C. Подальше прогресування захворювання
 • D. Ульцерогенна дія
 • E. Збудження ЦНС
72.   При розтині трупа чоловіка 50-ти років виявлено наступні зміни: права легеня у всіх відділах помірно щільна, на розрізі тканина безповітряна, дрібнозерниста, сухувата. Вісцеральна плевра з нашаруванням фібрину сіро-коричневого кольору. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Бронхопневмонія
 • B. Туберкульоз
 • C. Пневмофіброз
 • D. Крупозна пневмонія
 • E. Інтерстиціальна пневмонія
73.   Недостатність в організмі лінолевої та ліноленової кислот призводить до ушкоджень шкіри, випадіння волосся, сповільненого загоювання ран, тромбоцитопенії, зниження опірності до інфекційних захворювань. Порушення синтезу яких речовин найімовірніше зумовлює вказані симптоми?
 • A. Інтерферони
 • B. Катехоламіни
 • C. Інтерлейкіни
 • D. Ейкозаноїди
 • E. Кортикостероїди
74.   До косметолога звернулася пацієнтка зі скаргами на появу чорних цяток на обличчі. Після обстеження було встановлено, що поява цяток пов’язана з порушенням виділення секрету сальних залоз. Який тип секреції характерний для цих залоз?
 • A. Мерокриновий та мікроапокриновий
 • B. Мікроапокриновий
 • C. Мерокриновий
 • D. Голокриновий
 • E. Макроапокриновий
75.   Внаслідок дії на організм електричного струму міської електромережі впродовж 0,1 сек у напрямку "права рука-голова"у постраждалого спостерігалась зупинка дихання. Вкажіть найбільш імовірний механізм цього ускладнення:
 • A. Емоційний стрес
 • B. Тотальний параліч дихального центру
 • C. Рефлекторна зупинка дихання (больовий шок)
 • D. Параліч центрів вдиху
 • E. Параліч дихальних м’язів
76.   У хворого, який довготривало приймав преднізолон, в результаті відміни препарату виникло загострення захворювання, зниження артеріального тиску, слабкість. З чим можна зв’язати ці прояви?
 • A. Звикання до препарату
 • B. Виникнення недостатності кори наднирників
 • C. Гіперпродукція АКТГ
 • D. Сенсибілізація до препарату
 • E. Кумуляція препарату
77.   У здорових батьків, спадковість яких не обтяжена, народилась дитина з чисельними вадами розвитку. Цитогенетичний аналіз виявив в соматичних клітинах дитини трисомію за 13-ю хромосомою (синдром Патау). З яким явищем пов’язане народження такої дитини?
 • A. Соматична мутація
 • B. Порушення гаметогенезу
 • C. Рецесивна мутація
 • D. Хромосомна мутація
 • E. Домінантна мутація
78.   При обстеженні у хворого виявлене порушення чутливості шкіри в ділянці передньої поверхні шиї. Який нерв уражений?
 • A. Малий потиличний
 • B. Шийна петля
 • C. Надключичні
 • D. Великий вушний
 • E. Поперечний нерв шиї
79.   До пологового відділення госпіталізували жінку зі слабкістю пологової діяльності. Який засіб необхідно використати для стимуляції скорочень матки?
 • A. Соматостатин
 • B. Кортиколіберин
 • C. Іонадоліберин
 • D. Вазопресин
 • E. Окситоцин
80.   У новонародженої дитини виявлено вроджені вади розвитку травної системи, що пов’язано з дією тератогенних факторів на початку вагітності. На якій з зародкових листків подіяв тератоген?
 • A. Ектодерма
 • B. Ендодерма
 • C. Мезодерма
 • D. Усі листки
 • E. Ендодерма і мезодерма
81.   У вагітної жінки взяли кров для підтвердження клінічного діагнозу "токсоплазмоз". Яка із перерахованих серологічних реакцій має діагностичне значення?
 • A. Реакція гальмування гемаглютинації
 • B. Реакція нейтралізації
 • C. Реакція аглютинації
 • D. Реакція гемадсорбції
 • E. Реакція зв’язування комплементу
82.   У жінки, що тривало приймала антибіотики з приводу кишкової інфекції, розвинулось ускладнення з боку слизової порожнини рота у вигляді запального процесу і білого нальоту, у якому під час бактеріологічного дослідження були виявлені дріжджеподібні грибки Candida albicans. Який з перерахованих препаратів показаний для лікування цього ускладнення?
 • A. Поліміксин
 • B. Бісептол
 • C. Фуразолідон
 • D. Флуконазол
 • E. Тетрациклін
83.   Хворому, що страждає на хронічний гепатит, для оцінки знешкоджуючої функції печінки було проведене навантаження бензоатом натрію. За виділенням якої речовини з сечею судять про знешкоджуючу функцію печінки?
 • A. Лимонна кислота
 • B. Фенілоцтова кислота
 • C. Щавелєва кислота
 • D. Валеріанова кислота
 • E. Гіпурова кислота
84.   Хворому поставлено діагноз газова гангрена. Після ідентифікації збудника досліджуваний матеріал необхідно знищити. Який метод слід використати?
 • A. Пастеризація
 • B. Кип’ятіння
 • C. Стерилізація парою під тиском
 • D. Тиндалізація
 • E. Стерилізація текучою парою
85.   Жінку госпіталізовано в клініку з симптомами гострого живота. При обстеженні виникла підозра на позаматкову вагітність. Яке з анатомічних утворень таза необхідно пропунктувати для підтвердження діагнозу?
 • A. Excavatio rectovesicalis
 • B. Excavatio vesicouterina
 • C. Processus vaginalis peritonei
 • D. Fossa ischiorectalis
 • E. Excavatio rectouterina
86.   Секреція грудного молока у жінок обумовлена полімерними генами, причому кількість молока зростає із збільшенням числа домінантних алелів цих генів у генотипі жінки. Який генотип може мати породілля з відсутністю молока?
 • A. M1m1M2m2
 • B. M1 M1m2m2
 • C. m1m1M2m2
 • D. m1m1m2m2
 • E. M1m1m2m2
87.   Слизова оболонка трубчастого органу вкрита перехідним епітелієм, утворює поздовжні складки. М’язова оболонка складається з двох шарів у верхній половині і трьох у нижній. Який це орган?
 • A. Сечовід
 • B. Стравохід
 • C. Пряма кишка
 • D. Маткова труба
 • E. Сечовий міхур
88.   У хворого на гіпертонічну хворобу виявлено високий рівень реніну в крові. Якому з гіпотензивних засобів слід віддати перевагу в цьому випадку?
 • A. Празозин
 • B. Дихлотіазид
 • C. Анаприлін
 • D. Лізиноприл
 • E. Ніфедипін
89.   Внаслідок активації іонних каналів зовнішньої мембрани збудливої клітини значно збільшився її потенціал спокою. Які канали були активовані?
 • A. Натрієві та кальцієві
 • B. Повільні кальцієві
 • C. Швидкі кальцієві
 • D. Натрієві
 • E. Калієві
90.   До лікарні доставлено пораненого вогнепальною зброєю з сильною кровотечею. При огляді хірургом установлено, що кульовий канал пройшов через передню стінку живота, склепіння шлунка i вийшов на рівні ІХ ребра по лівій середній пахвовій лінії. Який орган постраждав разом з пораненням шлунка?
 • A. Селезінка
 • B. Підшлункова залоза
 • C. Ліва частка печінки
 • D. Ліва нирка
 • E. Поперечна ободова кишка
91.   При обстеженні 2-місячного хлопчика педіатр звернув увагу, що плач дитини схожий на нявкання кішки, відзначаються мікроцефалія і вада серця. За допомогою цитогенетичного методу був встановлений каріотип - 46 XY, 5р-. На якій стадії мітозу досліджували каріотип хворого?
 • A. Профаза
 • B. Прометафаза
 • C. Телофаза
 • D. Анафаза
 • E. Метафаза
92.   У студента 18-ти років під час фізичного навантаження реографічно зареєстровано перерозподіл кровотоку органів. У яких судинах кровотік підвищився найбільшою мірою?
 • A. Шлунково-кишковий тракт
 • B. Печінка
 • C. Нирки
 • D. Скелетні м’язи
 • E. Головний мозок
93.   У людини збільшена вентиляція легень внаслідок фізичного навантаження. Який з наведених показників зовнішнього дихання у неї значно більший, ніж у стані спокою?
 • A. Дихальний об’єм
 • B. Життєва ємність легень
 • C. Загальна ємність легень
 • D. Резервний об’єм видиху
 • E. Резервний об’єм вдиху
94.   При дослідженні гнійних виділень з шийки матки бактеріоскопічно виявлено присутність грамнегативних бобоподібних диплококів, які знаходилися як в середині, так і поза лейкоцитами. Назвіть збудника гнійного запалення шийки матки:
 • A. Trichomonas vaginalis
 • B. Haemophilus vaginalis
 • C. Chlamidia trachomatis
 • D. Calymmatobacterium granulomatis
 • E. Neisseria gonorroeae
95.   У пацієнта з передозуванням наркотичної речовини відсутня свідомість, гіпотермія, гіпотензія, стійкий міоз, порушення дихання по типу Чейн-Стокса. Який функціональний антагоніст необхідно призначити для забезпечення виживання пацієнта?
 • A. Нітразепам
 • B. Налоксон
 • C. Мезатон
 • D. Етимізол
 • E. Омепразол
96.   При розтині тіла жінки 50-ти років, померлої від серцевої недостатності, знайдено дифузне збільшення щитоподібної залози. Мікроскопічно: перетворення призматичного епітелію фолікулів у циліндричний, проліферація епітелію з утворенням сосочків, розрідження колоїду та лімфоплазмоцитарна інфільтрація строми; в серці - гіпертрофія лівого шлуночка, серозний набряк та лімфоїдна інфільтрація строми, в печінці - серозний набряк. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний?
 • A. Дифузний токсичний зоб
 • B. Зоб Риделя
 • C. Ендемічний зоб
 • D. Гострий тиреоїдит
 • E. Зоб Хашімото
97.   На розтині тіла померлої виявлено морфологічні зміни: стеноз лівого атріовентрикулярного отвору, недостатність мітрального клапана. Гістологічно в міокарді - вогнищевий кардіосклероз, наявність квітучих гранульом Ашофф-Талалаєва. Який з перерахованих нижче діагнозів найбільш імовірний?
 • A. Склеродермія
 • B. Дерматоміозит
 • C. Системний червоний вовчак
 • D. Вузликовий періартеріїт
 • E. Ревматизм
98.   Людина впродовж тривалого часу вживала їжу, бідну на метіонін, внаслідок чого у неї спостерігалися розлади функції нервової та ендокринної систем. Це може бути наслідком порушення синтезу:
 • A. Глюкагону
 • B. Тироніну
 • C. Жирних кислот
 • D. Пірувату
 • E. Адреналіну
99.   Визначте пульсовий і середньодинамічний артеріальний тиск (мм рт.ст.) у обстежуваного, якщо виміряний у нього артеріальний тиск становить 130/70 мм рт.ст.:
 • A. 50, 70
 • B. 60, 90
 • C. 60, 100
 • D. 50,90
 • E. 60,80
100.   У хворого під час ендоскопічного обстеження на слизовій оболонці шлунка виявлено кілька ерозій. Який із зазначених лікарських засобів міг спричинити таке ускладнення?
 • A. Діазепам
 • B. Фамотидин
 • C. Диклофенак-натрій
 • D. Глауцин
 • E. Дигоксин
101.   У хворого після вживання недоброякісної їжі розвинулася діарея. На наступний день у нього знизився артеріальний тиск, з’явились тахікардія, екстрасистолія. pH крові складає 7,18. Ці порушення є наслідком розвитку:
 • A. Негазового ацидозу
 • B. Метаболічного алкалозу
 • C. Газового алкалозу
 • D. Газового ацидозу
 • E. Негазового алкалозу
102.   У юнака 18-ти років діагностована м’язова дистрофія. Підвищення в сироватці крові вмісту якої речовини найбільш імовірне при цій патології?
 • A. Аланін
 • B. Міозин
 • C. Креатин
 • D. Міоглобін
 • E. Лактат
103.   На препараті представлено орган, покритий сполучнотканинною капсулою, від якої відходять трабекули. В органі можна розрізнити кіркову речовину, де містяться лімфатичні вузлики та мозкову речовину, представлену тяжами лімфоїдних клітин. Який орган представлений на препараті?
 • A. Селезінка
 • B. Мигдалики
 • C. Лімфатичний вузол
 • D. Червоний кістковий мозок
 • E. Тимус
104.   У хворого 40-ка років при прогресуванні стафілококового гнійного періодонтиту виникло гнійне запалення кістково-мозкових просторів альвеолярного відростка, а потім тіла нижньої щелепи. Мікроскопічно кісткові балки витончені, вогнища некрозу, кісткові секвестри, оточені сполучнотканинною капсулою. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Пародонтома
 • B. Хронічний остеомієліт
 • C. Хронічний фіброзний періостит
 • D. Гострий остеомієліт
 • E. Гнійний періостит
105.   У хворого на хронічну серцеву недостатність, незважаючи на терапію кардіотонічними засобами і тіазидовим діуретиком, зберігаються набряки і виникла загроза асциту. Який препарат слід призначити для підсилення діуретичного ефекту застосованих ліків?
 • A. Спіронолактон
 • B. Амілорид
 • C. Клопамід
 • D. Манітол
 • E. Фуросемід
106.   У хворої 45-ти років при електрокардіографічному обстеженні виявлено такі зміни: інтервал P — Q подовжений, при цьому випадає кожен другий або третій комплекс QRST. Яке саме порушення провідності серця спостерігається?
 • A. Внутрішлуночкова блокада
 • B. Атріовентрикулярна блокада ІІІ ступеня
 • C. Синоаурікулярна блокада
 • D. Атріовентрикулярна блокада повна
 • E. Атріовентрикулярна блокада І ступеня
107.   У хворих на тиреотоксикоз спостерігаються гіпертермія, булімія, зменшення маси тіла, що пов’язане з порушенням:
 • A. в-окиснення жирних кислот
 • B. Циклу лимонної кислоти
 • C. Розпаду АТФ
 • D. Синтезу жирів
 • E. Спряження окислення і фосфорилю-вання
108.   До токсикологічного відділення надійшов хворий з симптомами гострого отруєння сполуками ртуті. Який препарат необхідно призначити у якості антидоту?
 • A. Нейромедин
 • B. Баррол
 • C. Плантаглюцин
 • D. Унітіол
 • E. Трифтазин
109.   У хворого на алкоголізм почався алкогольний психоз із вираженим психомоторним збудженням. Який препарат з групи нейролептиків слід призначити для швидкої допомоги?
 • A. Фторотан
 • B. Діазепам
 • C. Натрію бромід
 • D. Аміназин
 • E. Резерпін
110.   До лікаря звернулась мати з приводу поганого самопочуття дитини - відсутність апетиту, поганий сон, дратівливість. При біохімічному дослідженні в крові виявлено відсутність ферменту глюкоцереброзидази. Для якої патології це характерно?
 • A. Хвороба Німана-Піка
 • B. Хвороба Помпе
 • C. Хвороба Гоше
 • D. Хвороба Тея-Сакса
 • E. Хвороба Гірке
111.   У хворого в крові: ер.- 3,0 • 1012/л; Hb- 90г/л; ретикул.- 0,5%. В мазку: пойкілоцити, гіпохромні еритроцити. Залізо сироватки крові - 80 мкмоль/л. Для якої патології це характерно?
 • A. Залізорефрактерна анемія
 • B. Б12-дефіцитна анемія
 • C. Серпоподібноклітинна анемія
 • D. Залізодефіцитна анемія
 • E. Хвороба Мінковського-Шоффара
112.   З метою масового обстеження студентів на носійство S.aureus перед виробничою практикою у дитячому відділенні клінічної лікарні було використано елективне середовище з метою отримання чистої культури цього збудника. Яке з перерахованих середовищ було використано?
 • A. Жовтково-сольовий агар
 • B. Середовище Ендо
 • C. Кров’яний телуритовий агар
 • D. М’ясо-пептонний агар
 • E. Середовище Вільсона-Блера
113.   До лікарні надійшов хворий із скаргами на головний біль, біль у м’язах під час руху, слабкість, температуру, набряк повік і обличчя. Лікар пов’язує цей стан із вживанням свинини, купленої у приватних осіб. Який попередній діагноз може поставити лікар?
 • A. Трихінельоз
 • B. Опісторхоз
 • C. Теніарінхоз
 • D. Теніоз
 • E. Фасціольоз
114.   У людини звужені зіниці. Чим це зумовлено?
 • A. Дія адреналіну
 • B. Зростання тонусу симпатичних центрів
 • C. Зростання тонусу парасимпатичних центрів
 • D. Збільшення активності симпато-адреналової системи
 • E. Дія норадреналіну
115.   Внаслідок вираженого зниження концентрації кальцію в плазмі крові у дитини 2-х років виникли тетанічні скорочення дихальних і глоткових м’язів. Зниження секреції якого гормону може бути причиною цього?
 • A. Альдостерон
 • B. Кортизол
 • C. Соматотропін
 • D. Тиреокальцитонін
 • E. Паратгормон
116.   Під час обертання на каруселі у жінки 25-ти років з’явилися нудота, блювання, посилення потовиділення. Активація яких рецепторів зумовила рефлекторний розвиток цих симптомів?
 • A. Отолітові вестибуляри
 • B. Пропріорецептори скелетних м’язів
 • C. Зорові
 • D. Кортієвого органу
 • E. Вестибулярні півколові канали
117.   До лікарні доставлений хворий з отруєнням інсектицидом - ротеноном. Яка ділянка мітохондріального ланцюга переносу електронів блокується цією речовиною?
 • A. АТФ -синтетаза
 • B. НАДН-коензим Q-редуктаза
 • C. Цитохром С-оксидаза
 • D. Сукцинат-коензим Q-редуктаза
 • E. Коензим Q-цитохром С-редуктаза
118.   У пацієнта діагностовано компресійний перелом поперекового хребця. При цьому різко збільшилась кривизна лордозу поперекового відділу хребта. Ушкодженням якої зв’язки може супроводжуватись така зміна кривизни хребта?
 • A. Задня поздовжня
 • B. Передня поздовжня
 • C. Міжостиста
 • D. Клубово-поперекова
 • E. Жовта
119.   У хворого з жовтяницею встановлено: підвищення у плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого (вільного), в калі та сечі - високий вміст стеркобіліну, рівень прямого (зв’язаного) білірубіну в плазмі крові в межах норми. Про який вид жовтяниці можна думати?
 • A. Гемолітична
 • B. Хвороба Жильбера
 • C. Паренхіматозна (печінкова)
 • D. Жовтяниця немовлят
 • E. Механічна
120.   Під час бійки у чоловіка виникла зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню ділянку передньої черевної стінки. Який із зазначених механізмів спричинив зупинку серця?
 • A. Периферичні рефлекси
 • B. Парасимпатичні безумовні рефлекси
 • C. Симпатичні умовні рефлекси
 • D. Симпатичні безумовні рефлекси
 • E. Парасимпатичні умовні рефлекси
121.   Тварині внутрішньовенно ввели концентрований розчин хлориду натрію, що зумовило зниження реабсорбції іонів натрію у канальцях нирок. Внаслідок яких змін секреції гормонів це відбувається?
 • A. Збільшення альдостерону
 • B. Зменшення вазопресину
 • C. Зменшення натрійуретичного фактора
 • D. Збільшення вазопресину
 • E. Зменшення альдостерону
122.   У фізично здорових молодих курсантів після важкого фізичного навантаження при одноденному пішому переході на 50 км в сечі виявлено білок, рівень якого в середньому не перевищував 1 г/л. Який різновид протеїнурії мав місце?
 • A. Несправжня
 • B. Дегідратаційна
 • C. Маршова
 • D. Аліментарна
 • E. Органічна
123.   При огляді дитини 4-х років зі скаргами на загальну слабкість, біль у горлі та утруднене ковтання лікар запідозрив дифтерію та направив матеріал до бактеріологічної лабораторії. На яке диференціально-діагностичне поживне середовище слід засіяти матеріал для виділення збудника дифтерії?
 • A. Середовище Сабуро
 • B. Кров’яно-телуритовий агар
 • C. Середовище Плоскірєва
 • D. Середовище Ендо
 • E. Середовище Левенштейна-Йєнсена
124.   У людини подразнення шкіри - свербіж, висипання, депігментація, збільшені лімфовузли. В оці знайдені філярії. Встановлений діагноз - онхоцеркоз. Які компоненти гнусу могли стати переносниками філярій p.Onchocerca?
 • A. Мошки
 • B. Комарі
 • C. Мокрець
 • D. Ґедзі
 • E. Москіти
125.   При гістологічному дослідженні новоутворення шкіри виявлено: паренхіма сформована з покривного епітелію із збільшеним числом шарів. Строма разом з розростаннями епітелію формує сосочки. Вкажіть вид атипізму:
 • A. Тканинний
 • B. Клітинний
 • C. Функціональний
 • D. Гістохімічний
 • E. Метаболічний
126.   Пасажири автобуса у спекотну погоду попросили відкрити люки. Який шлях тепловіддачі при цьому зростає найбільше?
 • A. Випромінювання та теплопроведення
 • B. Випромінювання
 • C. Випаровування поту
 • D. Теплопроведення
 • E. Конвекція
127.   У людини визначили частоту серцевих скорочень за пульсом. Вона дорівнює 120/хв. Якою при цьому є тривалість серцевого циклу?
 • A. 0,8 с
 • B. 0,9 с
 • C. 0,7 с
 • D. 1,0 с
 • E. 0,5 с
128.   У хворого із вираженим пневмосклерозом після перенесеного інфільтративного туберкульозу легень розвинулась дихальна недостатність. До якого патогенетичного типу вона відноситься?
 • A. Дисрегуляційний
 • B. Обструктивний
 • C. Рефлекторний
 • D. Апнеїстичний
 • E. Рестриктивний
129.   Дитина 3-х років з множинними порушеннями розвитку кісток лицевого відділу черепа померла. Причина смерті - сепсис, який розвинувся на фоні бронхопневмонії. В крові вміст імуноглобулінів в межах фізіологічної норми. На розтині встановлена відсутність тимусу. Назвіть головну причину хвороби дитини:
 • A. Гострий лімфолейкоз
 • B. Синдром хронічної інтоксикації
 • C. Вторинний імунодефіцитний синдром
 • D. Синдром комбінованого імунодефіциту
 • E. Синдром недостатності клітинного імунітету
130.   У хворого, що надійшов до хірургічного відділення з ознаками гострого апендициту, виявлені наступні зміни білої крові: загальна кількість лейкоцитів - 16 • 109/л. Лейкоцитарна формула: б.- 0, е.- 2%, ю.- 2%, п.- 8%, с.- 59%, л.-25%, м.- 4%. Як класифікуються зазначені зміни?
 • A. Нейтрофілія з дегенеративним зсувом вліво
 • B. Лейкемоїдна реакція за нейтрофільним типом
 • C. Нейтрофілія з гіперрегенеративним зсувом вліво
 • D. Нейтрофілія з регенеративним зсувом вліво
 • E. Нейтрофілія з зсувом вправо
131.   Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об’єм повітря, що знаходиться в її легенях після цього?
 • A. Альвеолярний об’єм
 • B. Залишковий об’єм
 • C. Резервний об’єм видиху
 • D. Функціональна залишкова ємність легень
 • E. Ємність вдиху
132.   Людина вийшла з кондиціонованого приміщення назовні, де немає вітру, температура повітря +38oC, вологість 64%. За рахунок якого механізму буде здійснюватися віддача тепла організмом за цих умов?
 • A. Теплопроведення
 • B. Кондукція
 • C. Випаровування поту
 • D. Теплорадіація
 • E. Конвекція
133.   В експерименті на кролі встановлено, що об’єм кисню, який споживається головним мозком за 1 хвилину, дорівнює об’єму CO2, який виділяється клітинами мозку в кров. Це свідчить, що у клітинах головного мозку має місце:
 • A. Окислення вуглеводів
 • B. Окислення білків
 • C. Гіпокапнія
 • D. Окислення жирів
 • E. Гіпоксія
134.   При ендоскопії шлунка виявлена атрофія слизової оболонки. Мікроскопічно в біоптаті виявлена пухлина, побудована з ланцюжків атипових епітеліальних клітин, розташованих серед тяжів грубоволокнистої сполучної тканини; строма значно переважає над паренхімою. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Аденокарцинома
 • B. Солідний рак
 • C. Дрібноклітинний рак
 • D. Скирозний рак
 • E. Медулярний рак
135.   У постраждалого виявлено рану верхньої частини передньої ділянки плеча. При обстеженні встановлена втрата активного згинання в ліктьовому суглобі і чутливості шкіри передньобічної поверхні передпліччя. Порушення функції якого нерва має місце?
 • A. Ліктьовий
 • B. Пахвовий
 • C. М’язово-шкірний
 • D. Серединний
 • E. Променевий
136.   У відпочиваючого в санаторії у результаті сонячного опіку на шкірі спини утворилися міхурці, заповнені світлою рідиною, оточені зоною гіперемії, болісні. Який з перерахованих механізмів лежить в основі формування ексудації у вогнищі запалення?
 • A. Еміграція лейкоцитів з судин
 • B. Зменшення виведення рідини з тканини
 • C. Збільшення колоїдно-осмотичного тиску в тканині
 • D. Зменшення рівня кейлонів у тканині
 • E. Збільшення кількості лізосомальних ферментів
137.   У приймально-дiагностичне відділення доставили жінку 38-ми років з шлунковою кровотечею. Які зміни найбільш імовірні з боку крові через добу?
 • A. Лейкоцитоз
 • B. Збільшення гематокритного числа
 • C. Лейкопенія
 • D. Зменшення гематокритного числа
 • E. Еритроцитоз
138.   В анотації до препарату вказано, що він містить антигени збудника черевного тифу, адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?
 • A. Для виявлення антитіл в реакції затримки гемаглютинації
 • B. Для виявлення антитіл в реакції Відаля
 • C. Для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу
 • D. Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу
 • E. Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації
139.   Чоловік протягом 3-х років працював в одній із африканських країн. Через місяць після переїзду до України звернувся до офтальмолога зі скаргами на біль в очах, набряки повік, сльозоточивість і тимчасове послаблення зору. Під кон’юнктивою ока були виявлені гельмінти розмірами 30-50 мм, які мали видовжене ниткоподібне тіло. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Трихоцефальоз
 • B. Ентеробіоз
 • C. Філяріоз
 • D. Дифілоботріоз
 • E. Аскаридоз
140.   Для підвищення результатів спортсмену рекомендували застосовувати препарат, який містить у собі карнітин. Який процес в найбільшому ступені активується карнітином?
 • A. Синтез стероїдних гормонів
 • B. Тканинне дихання
 • C. Синтез кетонових тіл
 • D. Синтез ліпідів
 • E. Транспорт жирних кислот до мітохондрій
141.   Дитина 1-го року відстає в розумовому розвитку від своїх однолітків. Ранком відзначаються блювання, судоми, непритомність. У крові - гіпоглікемія натще. З дефектом якого ферменту це пов’язане?
 • A. Фосфорилаза
 • B. Лактаза
 • C. Глікогенсинтетаза
 • D. Аргіназа
 • E. Сахараза
142.   Робітниця хімічного підприємства внаслідок порушення правил безпечної роботи зазнала токсичної дії азотистої кислоти та нітритів, які викликають дезамінування цитозину в молекулі ДНК. Який фермент ініціює ланцюг репараційних процесів?
 • A. Уридин-ДНК-глікозидаза
 • B. Цитидинтрифосфатсинтетаза
 • C. Тимідилатсинтаза
 • D. ДНК-залежна-РНК-полімераза
 • E. Оротидилмонофосфат-декарбоксилаза
143.   Інозитолтрифосфати в тканинах організму утворюються в результаті гідролізу фосфатидилінозитолдифосфатів і відіграють роль вторинних посередників (месенджерів) в механізмі дії гормонів. Їхній вплив у клітині спрямований на:
 • A. Активацію аденілатциклази
 • B. Активацію протеїнкінази А
 • C. Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо
 • D. Гальмування фосфодіестерази
 • E. Гальмування протеїнкінази С
144.   Дитина 10-ти років страждає на стафілококовий дерматит. Лікування бензилпеніциліном не дало результатів. Призначення комбінованого препарату пеніциліну з клавулановою кислотою дало швидке одужання. Яка причина позитивної дії цього препарату?
 • A. Інактивація бета-лактамази
 • B. Блокада транслокази
 • C. Гальмування аденозиндезамінази
 • D. Гальмування транспептидази
 • E. Активація фосфодіестерази
145.   До лабораторії доставлено кров хворого з підозрою на черевний тиф для проведення серологічного дослідження. Реакцію Відаля поставив недостатньо кваліфікований лаборант, який обмежився використанням тільки Ота Н-діагностикумів із сальмонел тифу. Які ще діагностикуми слід було використати для правильної постановки реакції Відаля?
 • A. Еритроцитарні О- та Н-діагностикуми
 • B. К та Vi діагностикуми сальмонел тифу
 • C. Паратифів А та В
 • D. Холери та дизентерії
 • E. Висипного та поворотного тифів
146.   У пацієнта діагностований первинний туберкульоз легень. Призначення якого протитуберкульозного засобу з групи антибіотиків, що порушують синтез РНК мікобактерій, є бажаним?
 • A. ПАСК
 • B. Піразинамід
 • C. Етамбутол
 • D. Канаміцину сульфат
 • E. Рифампіцин
147.   Під час розтину тіла померлої жінки 54-х років з діагнозом "вузликовий періартеріїт", мікроскопічно були виявлені такі змін в артеріолах: мукоїдне і фібриноїдне набухання, фібриноїдний некроз стінок, дифузна лімфогістіоцитарна інфільтрація, зміни ендотеліоцитів. Назвіть вид запалення в артеріолах:
 • A. Гостре імунне запалення
 • B. Дифтеритичне запалення
 • C. Фібринозне запалення
 • D. Гостре не імунне запалення
 • E. Дифузне ексудативне запалення
148.   У хворого, який скаржиться на поліурію і полідипсію, знайдено цукор в сечі. Вміст цукру в плазмі крові у нормі. З чим пов’язаний механізм глюкозурії у хворого?
 • A. Iнсулiнорезистентнiсть рецепторів клітин
 • B. Порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрону
 • C. Гіперпродукція глюкокортикоїдів наднирниками
 • D. Недостатня продукція інсуліну підшлунковою залозою
 • E. Порушення фільтрації глюкози в клубочковому відділі нефрону
149.   При виконуванні вправ на колоді гімнастка втратила рівновагу і впала. Із збудження, перш за все, яких рецепторів розпочнуться рефлекси, що забезпечать відновлення порушеної пози?
 • A. Вестибулорецептори
 • B. Пропріорецептори
 • C. Отолітові вестибулорецептори
 • D. Ампулярні вестибулорецептори
 • E. Рецептори завитки
150.   У дитини спостерігається затримка фізичного та розумового розвитку, глибокі порушення з боку сполучної тканини внутрішніх органів, у сечі виявлено кератансульфати. Обмін яких речовин порушений?
 • A. Глікозаміноглікани
 • B. Колаген
 • C. Фібронектин
 • D. Еластин
 • E. Гіалуронова кислота
151.   Встановлено, що в клітинах організмів відсутні мембранні органели та їх спадковий матеріал не має нуклеосомної організації. Що це за організми?
 • A. Аскоміцети
 • B. Віруси
 • C. Еукаріоти
 • D. Прокаріоти
 • E. Найпростіші
152.   При розтині тіла дитини, померлої від серцевої недостатності, виявлено: розширення порожнин шлуночків серця. Мікроскопічно в стромі міокарда повнокров’я, набряк, розповсюджені інфільтрати з гістіоцитів, лімфоцитів, нейтрофілів, еозинофілів. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Альтернативний мюкардит
 • B. Осередковий проміжний ексудативний міокардит
 • C. Вузликовий продуктивний міокардит
 • D. Проміжний продуктивний мюкардит
 • E. Дифузнопроміжний ексудативний міокардит
153.   У хворого з розладом мозкового кровообігу порушений акт ковтання, він може поперхнутися при прийомі рідкої їжі. Який відділ мозку уражений?
 • A. Середній мозок
 • B. Шийний відділ спинного мозку
 • C. Проміжний мозок
 • D. Мозочок
 • E. Довгастий мозок
154.   У хворої внаслідок запалення порушена ендокринна функція фолікулярних клітин фолікулів яєчника. Синтез яких гормонів буде пригнічений?
 • A. Прогестерон
 • B. Фолікулостимулюючий гормон
 • C. Фолістатин
 • D. Лютропін
 • E. Естрогени
155.   У хворого коса пахвинна грижа. Яке анатомічне утворення стало слабким місцем передньої черевної стінки?
 • A. Стегнова ямка
 • B. Медіальна пахвинна ямка
 • C. Латеральна пахвинна ямка
 • D. Пахвинний трикутник
 • E. Надміхурова ямка
156.   У 70-ті роки вчені встановили, що причиною важкої жовтяниці новонароджених є порушення зв’язування білірубіну в гепатоцитах. Яка речовина використовується для утворення кон’югату?
 • A. Молочна кислота
 • B. Піровиноградна кислота
 • C. Сірчана кислота
 • D. Глюкуронова кислота
 • E. Сечова кислота
157.   Жінка після перенесеного нервового потрясіння погано спить. Якому снодійному засобу слід віддати перевагу для лікування безсоння?
 • A. Барбітал
 • B. Етамінал-натрій
 • C. Барбаміл
 • D. Фенобарбітал
 • E. Нітразепам
158.   Під час об’єктивного обстеження хворого з діагнозом: атеросклеротичний міокардіосклероз, лікар встановив феномен дефіциту пульсу. При якій формі порушення серцевого ритму спостерігається такий феномен?
 • A. Синусова екстрасистолія
 • B. Брадикардія
 • C. Ідіовентрикулярний ритм
 • D. Миготлива аритмія
 • E. Передсердно-шлуночковий ритм
159.   У хворих на поворотний тиф виникає лихоманка, яка характеризується кількаденними періодами високої гарячки, що чергується з періодами нормальної температури. Така температурна крива називається:
 • A. Febris atypica
 • B. Febris recurrens
 • C. Febris intermittens
 • D. Febris hectica
 • E. Febris continua
160.   Дитина 9-ми місяців харчується штучними сумішами, які не збалансовані за вмістом вітаміну B6. У дитини спостерігається пелагроподібний дерматит, судоми, анемія. Розвиток судом може бути пов’язаний з порушенням утворення:
 • A. Дофаміну
 • B. ГАМК
 • C. Серотоніну
 • D. ДОФА
 • E. Гістаміну
161.   Внаслідок інсульту (крововилив в головний мозок) у хворого відсутні вольові рухи м’язів голови і шиї. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що гематома знаходиться в коліні внутрішньої капсули. Який провідний шлях пошкоджено у хворого?
 • A. Tr.cortico-thalamicus
 • B. Tr.cortico-nuclearis
 • C. Tr.cortico-spinalis
 • D. Tr.thalamo-corticalis
 • E. Tr.cortico-fronto-pontinus
162.   Під час операції в печінці хворого виявлені дрібні міхурці малих розмірів з незначною кількістю рідини, які щільно прилягають один до одного. Який гельмінтоз виявився у хворого?
 • A. Клонорхоз
 • B. Фасціольоз
 • C. Альвеококоз
 • D. Опісторхоз
 • E. Дікроцеліоз
163.   Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при намаганні підняти непосильний вантаж?
 • A. Фазичне
 • B. Одиночне
 • C. Ізометричне
 • D. Ауксотонічне
 • E. Ізотонічне
164.   У хворого з алкогольним цирозом печінки скарги на загальну слабкість, задишку. Встановлено зниження артеріального тиску, асцит, розширення поверхневих вен передньої стінки живота, спленомегалію. Яке порушення гемодинаміки спостерігається у хворого?
 • A. Колапс
 • B. Недостатність правого шлуночка серця
 • C. Синдром портальної гіпертензії
 • D. Недостатність лівого шлуночка серця
 • E. Тотальна серцева недостатність
165.   У товстій кишці під час колоноскопії виявлено дефект слизової оболонки діаметром 3,5 см з нерівним горбистим дном, нерівними краями, що підвищуються над дном на 1,7 см; межа цього підвищення нечітка. Тканина дна і країв дефекту щільна, білувата, шари стінки кишки у цій ділянці не розрізняються. Встановіть макроскопічну форму пухлини:
 • A. Кіста
 • B. Інфільтративно-виразкова форма
 • C. Вузол
 • D. Інфільтрат
 • E. Виразка
166.   При авторадіографічному дослідженні епітелію тонкої кишки було виявлено, що його повне оновлення відбувається протягом 3-х діб за рахунок проліферації малодиференційованих клітин. Вкажіть їх локалізацію:
 • A. Бічна поверхня ворсинок
 • B. Власна пластинка слизової оболонки
 • C. Дно крипт
 • D. Основа ворсинок
 • E. Верхівка ворсинок
167.   При мікроскопічному дослідженні шийного лімфатичного вузла виявлено скупчення епітеліоїдних клітин, лімфоцитів і гігантських клітин Пирогова-Лангханса. В центрі - казеозний некроз. Вкажіть найбільш імовірну патологію:
 • A. Риносклерома
 • B. Сап
 • C. Сифіліс
 • D. Туберкульоз
 • E. Саркоїдоз
168.   При розтині тіла померлого чоловіка 65-ти років, який страждав на захворювання легень, патологічний процес переважно був локалізований у бронхах, де при гістологічному дослідженні були чітко видні залози, хрящові острівці та багаторядний циліндричний миготливий епітелій. В яких бронхах відбулися зміни?
 • A. Середні бронхи
 • B. Великі бронхи
 • C. Термінальні бронхіоли
 • D. Головні бронхи
 • E. Малі бронхи
169.   В сечі новонародженого визначається цитрулін та високий рівень аміаку. Вкажіть, утворення якої речовини, наймовірніше, порушене у цього малюка:
 • A. Сечовина
 • B. Сечова кислота
 • C. Креатинін
 • D. Аміак
 • E. Креатин
170.   Хвора 75-ти років доставлена до офтальмологічного відділення лікарні зі скаргами на погіршення зору. При об’єктивному дослідженні встановлена наявність пухлини мозку, що розташована в ділянці лівого зорового тракту. При цьому у хворої спостерігається випадіння поля зору в:
 • A. Правих і лівих половинах сітківки лівого ока
 • B. Лівих половинах сітківки обох очей
 • C. Правих і лівих половинах сітківки правого ока
 • D. Правих і лівих половинах сітківок обох очей
 • E. Правих половинах сітківки обох очей
171.   У хворого з лихоманкою та висипкою на шкірі після обстеження за допомогою серологічних реакцій поставлений діагноз фасціольоз. Було встановлено, що хворий заразився шляхом споживання сирої води з річки. Яка стадія життєвого циклу фасціоли інвазійна для людини?
 • A. Фіна
 • B. Метацеркарій
 • C. Яйце
 • D. Адолескарій
 • E. Мірацидій
172.   У гістологічному препараті визначаються рецепторна зона сенсоепітеліального органа чуттів. Клітини даної зони лежать на базальній мембрані і включають наступні види: зовнішні та внутрішні сенсорні, зовнішні та внутрішні фалангові, стовбурові, зовнішні межові і зовнішні підтримуючі. Вкажіть, якому органу чуттів належить зазначена рецепторна зона:
 • A. Зору
 • B. Смаку
 • C. Рівноваги
 • D. Нюху
 • E. Слуху
173.   У хворого гнійне запалення клиноподібної пазухи. В яку частину носової порожнини витікає гній?
 • A. -
 • B. Meatus nasi medius
 • C. Meatus nasi inferior
 • D. Meatus nasi communis
 • E. Meatus nasi superior
174.   У хворого спостерігаються геморагії, в крові знижена концентрація протромбіну. Недостатність якого вітаміну призвела до порушення синтезу цього фактору згортання крові?
 • A. E
 • B. C
 • C. D
 • D. K
 • E. A
175.   Хворому на гострий інфаркт міокарда у комплексній терапії було призначено гепарин. Через деякий час після введення даного препарату з’явилась гематурія. Який антагоніст гепарину необхідно ввести хворому для усунення даного ускладнення?
 • A. Фібриноген
 • B. Амінокапронова кислота
 • C. Вікасол
 • D. Неодикумарин
 • E. Протаміну сульфат
176.   Фенілкетонурія - це захворювання, яке зумовлено рецесивним геном, що локалізується в аутосомі. Батьки є гетерозиготами за цим геном. Вони вже мають двох хворих синів і одну здорову доньку. Яка імовірність, що четверта дитина, яку вони очікують, народиться теж хворою?
 • A. 100%
 • B. 50%
 • C. 25%
 • D. 0%
 • E. 75%
177.   Хлопчик на другому році життя став часто хворіти на респіраторні захворювання, стоматити, гнійничкові ураження шкіри. Навіть невеликі пошкодження ясен і слизової ускладнюються запаленням, що протікає тривало. Встановлено, що у крові дитини практично відсутні імуноглобуліни усіх класів. Зниження функціональної активності якої клітинної популяції лежить в основі описаного синдрому?
 • A. NK-лімфоцити
 • B. Т-лімфоцити
 • C. Макрофаги
 • D. Нейтрофіли
 • E. В-лімфоцити
178.   Пацієнта турбують поліурія (7 л на добу) і полідипсія. При обстеженні не виявлено ніяких розладів вуглеводного обміну. Дисфункція якої ендокринної залози може бути причиною даних порушень?
 • A. Нейрогіпофіз
 • B. Кора наднирників
 • C. Мозкова речовина наднирників
 • D. Острівці підшлункової залози
 • E. Аденогіпофіз
179.   В експерименті досліджували поріг сили подразника клітин різних тканин. Де він виявився найменшим?
 • A. Міоцити скелетного м’яза
 • B. Мотонейрони спинного мозку
 • C. Типові кардіоміоцити
 • D. Залозисті клітини
 • E. Міоцити гладенького м’яза
180.   Апендикс, надісланий до патоморфологічного відділення після апендектомії, потовщений і збільшений у розмірах, серозна оболонка тьмяна, судини повнокровні, з просвіту відростка на розрізі виділяється рідина жовто-зеленого кольору. При якій формі апендициту виникають такі зміни?
 • A. Флегмонозний
 • B. Поверхневий катаральний
 • C. Апостематозний
 • D. Простий катаральний
 • E. Гангренозний
181.   У хворої 45-ти років невроз, що проявляється дратівливістю, безсонням, немотивованою тривогою. Який лікарський засіб усуне всі симптоми?
 • A. Пірацетам
 • B. Екстракт валеріани
 • C. Кофеїн-бензоат натрію
 • D. Леводопа
 • E. Діазепам
182.   До лікаря звернулася жінка 25-ти років зі скаргами на дисменорею та безпліддя. При обстеженні виявлено: зріст жінки 145 см, недорозвинені вторинні статеві ознаки, на шиї крилоподібні складки. При цитологічному дослідженні в соматичних клітинах не виявлено тілець Барра. Який діагноз встановив лікар?
 • A. Синдром Клайнфельтера
 • B. Синдром трисомії Х
 • C. Синдром Шерешевського-Тернера
 • D. -
 • E. Синдром Морріса
183.   У хворого через добу після апендектомії при аналiзi крові виявили нейтрофільний лейкоцитоз з регенеративним зсувом вліво. Який найбільш імовірний механізм розвитку абсолютного лейкоцитозу у периферичній крові хворого?
 • A. Уповільнення еміграції лейкоцитів у тканині
 • B. Зменшення руйнування лейкоцитів
 • C. Активація імунітету
 • D. Посилення лейкопоезу
 • E. Перерозподіл лейкоцитів в організмі
184.   До бактеріологічної лабораторії доставлені блювотні маси хворого з підозрою на холеру. З матеріалу приготований препарат "висяча крапля". Який метод мікроскопії буде використаний для виявлення збудника по його рухливості?
 • A. Фазово-контрастна
 • B. Електронна
 • C. Люмінесцентна
 • D. Шерстна
 • E. Імунна електронна
185.   Чоловік 44-х років з інфарктом міокарда, помер від лівошлуночкової недостатності. На аутопсії: набряк легень, дрібнокраплинні крововиливи у серозних та слизових оболонках. Мікроскопічно: дистрофічні та некробіотичні зміни епітелію проксимальних канальців нирок, у печінці - центролобулярні крововиливи та осередки некрозу. Який з видів порушення кровообігу найбільш імовірний?
 • A. Хронічне загальне венозне повнокров’я
 • B. Хронічне недокрів’я
 • C. Гостре загальне венозне повнокров’я
 • D. Артеріальна гіперемія
 • E. Гостре недокрів’я
186.   Хворому встановлений діагноз ураження голівки стегна ішемічного походження. Яка артерія ушкоджена?
 • A. Arteria profunda femoris
 • B. Arteria umbilicalis
 • C. Ramus acetabularum A.obturatoriae
 • D. Arteria femoralis
 • E. Arteria illiaca externa
187.   У хворого після короткочасного оперативного втручання, проведеного із застосуванням дитиліну, понад 30 хвилин відмічалось пригнічення дихання, не відновився попередній тонус м’язів. Яку допомогу необхідно надати хворому?
 • A. Гемодіаліз
 • B. Перитонеальний діаліз
 • C. Переливання крові
 • D. Гемосорбція
 • E. Форсований діурез
188.   На гістологічному препараті видно позазародковий орган, який являє собою міхурець, зв’язаний з кишковою трубкою. Стінка його зсередини вистелена епітелієм, зовні утворена сполучною тканиною. На ранніх етапах ембріогенезу він виконує функцію кровотворного органа. Назвіть цей орган:
 • A. Алантоїс
 • B. Амніон
 • C. Плацента
 • D. Жовтковий мішок
 • E. Пуповина
189.   До лікаря-педіатра звернулись батьки новонародженої дитини зі скаргами на виділення рідини (сечі) в ділянці пупка. Яка вроджена вада у дитини?
 • A. Пахвинна грижа
 • B. Розщеплення сечівника
 • C. Пупкова грижа
 • D. Незрощена сечова протока
 • E. Дивертикул Меккеля
190.   При медичному обстеженні у військкоматі у юнака 18-ти років виявлено опускання головки надп’ясткової кістки, що призвело до плоскостопості. Зі слабкістю якої зв’язки стопи це пов’язано?
 • A. Підошвова п’ятково-човноподібна
 • B. Надп’ятково-човноподібна
 • C. Підошвова клино-кубоподібна
 • D. Міжкісткова клино-кубоподібна
 • E. Роздвоєна
191.   У хворого в лейкограмі: лейкоцити - 14 • 109/л; мієлобласти - 71%, промієлоцити, мієлоцити, метамієлоцити - 0%, паличкоядерні нейтрофіли - 6%, сегментоядерні -13%; лімфоцити - 7%, моноцити - 3%. Яка патологія у хворого?
 • A. Хронічний лімфолейкоз
 • B. Нейтрофільний лейкоцитоз
 • C. Хронічний мієлолейкоз
 • D. Мієлобластний лейкоз
 • E. Лімфобластний лейкоз
192.   Після видалення у пацієнта 2/3 шлунка у крові зменшився вміст гемоглобіну, кількість еритроцитів, збільшилися розміри цих клітин крові. Дефіцит якого вітаміну призводить до таких змін у крові?
 • A. PP
 • B. В6
 • C. В12
 • D. P
 • E. C
193.   Хворий надійшов до клініки зі скаргами на загальну слабкість, порушення сну. Шкіра має жовтий колір. У крові: збільшена кількість прямого білірубіну, жовчних кислот. Кал ахолічний. Для якого стану характерні ці зміни?
 • A. Синдром Жільбера
 • B. Хронічний холецистит
 • C. Надпечінкова жовтяниця
 • D. Механічна жовтяниця
 • E. Гемолітична жовтяниця
194.   Після перенесеного сепсису у хворої 27-ми років з’явився бронзовий колір шкіри, характерний для аддісонової хвороби. Механізм гіперпігментації полягає в підвищенні секреції такого гормону:
 • A. Меланоцитстимулюючий
 • B. Тиреотропний
 • C. Гонадотропний
 • D. Соматотропний
 • E. B-ліпотропний
195.   Людині внутрішньовенно ввели 0,5 л ізотонічного розчину лікарської речовини. Які з рецепторів насамперед прореагують на зміни водно-сольового балансу організму?
 • A. Волюморецептори порожнистих вен і передсердь
 • B. Барорецептори дуги аорти
 • C. Осморецептори гіпоталамусу
 • D. Натрієві рецептори гіпоталамуса
 • E. Осморецептори печінки
196.   Хворий надійшов до хірургічного відділення з діагнозом: гострий панкреатит. Розпочато консервативне лікування. Призначення якого препарату є патогенетично обґрунтованим?
 • A. Трипсин
 • B. Фібринолізин
 • C. Хімотрипсин
 • D. Контрикал
 • E. Панкреатин
197.   На ізольованому серці вивчалась швидкість проведення збудження у різних його ділянках. Де була виявлена найменша швидкість?
 • A. Волокна Пуркін’є
 • B. Атріовентрикулярний вузол
 • C. Пучок Гіса
 • D. Міокард передсердь
 • E. Міокард шлуночків
198.   У хворого при томографічному обстеженні було виявлено пухлину відділу мозку з ушкодженням ядер XI та XII пар черепних нервів. Який це відділ мозку?
 • A. Metencephalon
 • B. Myelencephalon
 • C. Telencephalon
 • D. Diencephalon
 • E. Mesencephalon
199.   Хвора 36-ти років страждає на колагеноз. Збільшення вмісту якого метаболіту найбільш імовірно буде встановлено у сечі?
 • A. Сечовина
 • B. Креатинін
 • C. Оксипролін
 • D. Уробіліноген
 • E. Індикан
200.   До хірургічного відділення доставлено чоловіка 35-ти років з гнійною раною на шиї попереду трахеї (в ділянці передвісцерального простору). Куди може розповсюдитись інфекція, якщо хворому терміново не зроблять операцію?
 • A. В грудну порожнину - переднє середостіння
 • B. В надгрудинний міжапоневротичний простір
 • C. В грудну порожнину - середнє середостіння
 • D. В грудну порожнину - заднє середостіння
 • E. В ретровісцеральний простір
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 4 користувачів, 12 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 20.93ms.