Буклет 2015 року

1.   Хлопчику 5-ти років був встановлений діагноз - міастенія. Оберіть препарат з групи антихолінестеразних засобів, який покращує нервово-м’язову передачу:
 • A. Ацеклідин
 • B. Армін
 • C. Галантаміну гідробромід
 • D. Прозерин
 • E. Алоксим
2.   При обстеженні в аналізі крові пацієнта виявлено лейкоцитоз, лімфоцитоз, клітини Боткіна-Гумпрехта на тлі анемії. Про яку хворобу слід думати лікарю?
 • A. Мієломна хвороба
 • B. Гострий мієлолейкоз
 • C. Лімфогранулематоз
 • D. Інфекційний мононуклеоз
 • E. Хронічний лімфолейкоз
3.   У хворого пухлина грудного відділу стравоходу. Куди можуть безпосередньо метастазувати пухлинні клітини?
 • A. Ductus thoracicus
 • B. Nodi mediastinales
 • C. Nodi hepatici
 • D. Nodi gastrici
 • E. Nodi intercostales
4.   У чоловіка 35-ти років феохромоцитома. В крові спостерігається підвищений рівень адреналіну та норадреналіну, концентрація вільних жирних кислот зросла в 11 разів. Активація якого ферменту під впливом адреналіну підвищує ліполіз?
 • A. ТАГ -ліпаза
 • B. Ліпопротеїдліпаза
 • C. Фосфоліпаза С
 • D. Фосфоліпаза А2
 • E. Холестеролестераза
5.   На останньому місяці вагітності вміст фібриногену в плазмі крові в 2 рази вище за норму. Яку швидкість осідання еритроцитів слід при цьому очікувати?
 • A. 40-50 мм/годину
 • B. 10-15 мм/годину
 • C. 5-10 мм/годину
 • D. 3-12 мм/годину
 • E. 0-5 мм/годину
6.   На плановий прийом до педіатра батьки привели дитину віком 13 місяців. Під час повного огляду лікар перевірив розвиток II сигнальної системи дитини. Назвіть період, коли у людини вперше з’являються ознаки розвитку II сигнальної системи:
 • A. 2-2,5 роки
 • B. 2,5-3 роки
 • C. 3-5 років
 • D. 6-12 місяців
 • E. 1,5-2 роки
7.   П’ятирічна дитина-правша після черепно-мозкової травми на деякий час втратила здатність розмовляти, але через тривалий час ця здатність у неї відновилась. Яка півкуля була травмована й за рахунок якої властивості ЦНС дітей відновлення мови стало можливим?
 • A. Обидві півкулі, інертність
 • B. Ліва півкуля, пластичність
 • C. Права півкуля, рухливість
 • D. Ліва півкуля, інертність
 • E. Права півкуля, пластичність
8.   У хворого 40-ка років ознаки гірської хвороби: запаморочення, задишка, тахікардія, рН крові - 7,50, pCO2- 30 мм рт.ст., зсув буферних основ +4 ммоль/л. Яке порушення кислотно-основного стану має місце?
 • A. Газовий алкалоз
 • B. Негазовий ацидоз
 • C. Газовий ацидоз
 • D. Негазовий алкалоз
 • E. Видільний ацидоз
9.   Хворий 47-ми років впродовж останніх 3-х років хворіє на туберкульоз легень, скаржиться на задишку, важкість в області правого боку грудної стінки, температуру тіла 37,7°С. Виявлено правобічний ексудативний плеврит. Який тип клітин передбачається у плевральному пунктаті?
 • A. Еритроцити
 • B. Лімфоцити
 • C. Нейтрофіли
 • D. Атипові клітини
 • E. Еозинофіли
10.   У хворого з нагноєнням рани при бактеріологічному дослідженні ранового вмісту виявлено грамнегативну паличку, яка на МПА утворює напівпрозорі слизові колонії синьо-зеленого кольору з перламутровим відтінком. Культура має специфічний запах фіалок або жасмину. Який вид збудника виділений з рани хворого?
 • A. S. aureus
 • B. S. faecalis
 • C. P vulgaris
 • D. S. pyogenes
 • E. P aeruginosa
11.   Для лікування урогенітальних інфекцій використовують хінолони - інгібітори ферменту ДНК-гірази. Який процес порушується під дією хінолонів у першу чергу?
 • A. Ампліфікація генів
 • B. Репарація ДНК
 • C. Рекомбінація генів
 • D. Реплікація ДНК
 • E. Зворотна транскрипція
12.   Пацієнт звернувся зі скаргами на гострий біль у правому підребер’ї. При огляді лікар звернув увагу на пожовтіння склер хворого. Лабораторно: підвищена активність АлАТ та негативна реакція на стеркобілін в калі. Для якого захворювання характерні такі симптоми?
 • A. Хронічний коліт
 • B. Гемолітична жовтяниця
 • C. Хронічний гастродуоденіт
 • D. Гепатит
 • E. Хронічний гастрит
13.   Хворий на атеросклероз приймає антисклеротичний засіб - фенофібрат. Який механізм дії має цей засіб?
 • A. Поліпшує мікроциркуляцію крові
 • B. Інгібує абсорбцію холестерину в ШКТ
 • C. Знижує рівень хіломікронів
 • D. Підвищує захоплення ліпопротеїдів низької щільності та блокує біосинтез ендогенного холестерину
 • E. Поновлює негативний електричний заряд ендотелію судин
14.   Внаслідок ДТП у потерпілої 37-ми років виникло неутримання сечі. Які сегменти спинного мозку пошкоджені?
 • A. Th2 — Th5
 • B. Th1 — Th5
 • C. L1 — L2
 • D. Th1 — L1
 • E. S2-S4
15.   Визначення Х-хроматину в соматичних клітинах використовується для експрес-діагностики спадкових захворювань, пов’язаних зі зміною кількості статевих хромосом. Який каріотип чоловіка, переважна більшість клітин якого містять одну грудочку Х-хроматину:
 • A. 46, ХУ
 • B. 47, ХХУ
 • C. 49, ХХХХУ
 • D. 48, ХХХУ
 • E. 45, Х0
16.   Знешкодження ксенобіотиків (лікарських засобів, епоксидів, ареноксидів, альдегідів, нітропохідних тощо) та ендогенних метаболітів (естрадіолу, простагландинів, лейкотрієнів) відбувається в печінці шляхом їх кон’югації з:
 • A. Гліцином
 • B. Фосфоаденозином
 • C. S-Аденозилметіоніном
 • D. Аспарагіновою кислотою
 • E. Глутатіоном
17.   Підшлункова залоза - орган змішаної секреції. Ендокринно продукує бета-клітинами гормон інсулін, який впливає на обмін вуглеводів. Як він впливає на активність глікогенфосфорилази (ГФ) і гліко-генсинтетази (ГС)?
 • A. Пригнічує ГФ, активує ГС
 • B. Пригнічує ГФ і ГС
 • C. Не впливає на активність ГФ і ГС
 • D. Активує ГФ і ГС
 • E. Активує ГФ, пригнічує ГС
18.   В підводному човні під час занурення порушилася система подачі кисню. У підводників збільшилися частота дихання і серцевих скорочень. Який вид гіпоксії розвинувся у підводників?
 • A. Тканинна
 • B. Гіпоксична
 • C. Дихальна
 • D. Кров’яна
 • E. Серцево-судинна
19.   Дитина 4-х років госпіталізована в ортопедичне відділення з переломом гомілки зі зсувом. Перед репозицією уламків необхідна анальгезія. Який препарат слід обрати?
 • A. Омнопон
 • B. Промедол
 • C. Панадол
 • D. Анальгін
 • E. Морфіну гідрохлорид
20.   При напруженій фізичній роботі у м’язовій тканині накопичується молочна кислота, яка дифундує в кров і підхоплюється печінкою та серцем. Який процес забезпечує відновлення запасів глікогену в м’язах?
 • A. Цикл Корі
 • B. Цикл лимонної кислоти
 • C. Орнітиновий цикл
 • D. Цикл трикарбонових кислот
 • E. Пентозофосфатний шлях
21.   При загостренні ревматоїдного артриту хворому, в анамнезі якого супутній хронічний гастрит, призначений целекоксиб. Чим обумовлено зменшення побічної дії препарату на травний тракт?
 • A. Переважне пригнічення циклооксигенази-2
 • B. Пригнічення фосфодіестерази
 • C. Пригнічення фосфоліпази А2
 • D. Переважне пригнічення циклооксигенази-1
 • E. Переважна стимуляція аденілатциклази
22.   У здорових батьків, спадковість яких не обтяжена, народилася дитина з множинними вадами розвитку. Цитогенетичний аналіз виявив у соматичних клітинах дитини трисомію за 18-ю хромосомою (синдром Едвардса). З яким явищем пов’язане народження такої дитини?
 • A. Хромосомною мутацією - дуплікацією
 • B. Нерозходженням пари хромосом під час гаметогенезу
 • C. Соматичною мутацією у ембріона
 • D. Домінантною мутацією
 • E. Впливом тератогенних факторів
23.   До лікарні звернувся чоловік 50-ти років з розладами пам’яті, болісними відчуттями по ходу нервових стовбурів, зниженням інтелектуальних функцій, порушеннями з боку серцево-судинної системи і явищами диспепсії. В анамнезі хронічний алкоголізм. Дефіцит якого вітаміну може викликати ці симптоми?
 • A. Ніацин
 • B. Тіамін
 • C. Кальциферол
 • D. Рибофлавін
 • E. Ретинол
24.   Під час обстеження у хворої встановлене ураження дорсальної частини мосту, порушена функція жування. Ядро якого нерва уражене?
 • A. Подвійне ядро блукаючого нерва
 • B. Ядро під’язикового нерва
 • C. Рухове ядро трійчастого нерва
 • D. Рухове ядро лицевого нерва
 • E. Мостове ядро трійчастого нерва
25.   Фекалії дитини, що хворіє на ентерит, емульгують в фізіологічному розчині і краплю емульсії наносять на елективне середовище: 10% молочно-сольовий, або жовтково-сольовий агар. Який мікроорганізм передбачається виділити?
 • A. Ентерокок
 • B. Клебсієла
 • C. Стрептокок
 • D. Стафілокок
 • E. Кишкова паличка
26.   Хворій 43-х років для лікування бронхопневмонії призначена бензилпеніциліну натрієва сіль. Який з вказаних побічних ефектів найбільш характерний для даного засобу?
 • A. Неврит слухового нерва
 • B. Алергічні реакції
 • C. Агранулоцитоз
 • D. Анемія
 • E. Ураження печінки
27.   По приїзді групи експертів на місце злочину виявлено тіло без ознак життя. В ході дослідження крові загиблого виявлена велика концентрація іонів ціанової кислоти. Інгібування якого комплексу дихального ланцюга мітохондрій стало причиною смерті?
 • A. IV
 • B. І
 • C. II
 • D. III
 • E. V
28.   У людини виявлена пухлина одного з відділів головного мозку, внаслідок чого в неї порушена здатність підтримувати нормальну температуру тіла. Яка структура головного мозку пошкоджена?
 • A. Гіпоталамус
 • B. Стріатум
 • C. Таламус
 • D. Мозочок
 • E. Чорна субстанція
29.   На препараті представлено орган ендокринної системи, зовні вкритий сполучнотканинною капсулою, від якої всередину органа відходять перегородки, що ділять його на часточки. Кожна часточка складається з двох видів клітин - нейросекреторних пінеалоцитів - полігональних клітин з відростками, локалізованих центрально, та гліоцитів (астроцитів) - на периферії. Що за орган представлено на препараті?
 • A. Мозкова речовина наднирників
 • B. Щитоподібна залоза
 • C. Гіпофіз
 • D. Епіфіз
 • E. Гіпоталамус
30.   Після лікування високоефективним протитуберкульозним засобом у жінки 48ми років виникли явища невриту зорового нерва, порушення пам’яті, судоми. Який із зазначених протитуберкульозних препаратів приймала хвора?
 • A. ПАСК
 • B. Канаміцину сульфат
 • C. Етамбутол
 • D. Ізоніазид
 • E. Рифампіцин
31.   У новонародженого малюка педіатр виявив, що отвір крайньої плоті за величиною не перевищує діаметр сечовивідного каналу і голівка статевого члена не може виходити через такий отвір. Як називається цей стан?
 • A. Парафімоз
 • B. Епіспадія
 • C. Гермафродитизм
 • D. Фімоз
 • E. Гіпоспадія
32.   Хворого на трансмуральний інфаркт міокарда лівого шлуночка переведено до відділення реанімації у важкому стані. АТ-70/50 мм рт.ст., ЧСС- 56/хв., ЧД- 32/хв. Зазначте головну ланку в патогенезі кардіогенного шоку:
 • A. Втрата електролітів
 • B. Падіння периферичного судинного опору
 • C. Крововтрата
 • D. Падіння серцевого викиду
 • E. Втрата води
33.   У хворого з жовтяницею встановлено: підвищення у плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого (вільного), в калі та сечі - високий вміст стеркобіліну, рівень прямого (зв’язаного) білірубіну в плазмі крові в межах норми. Про який вид жовтяниці можна думати?
 • A. Механічна
 • B. Жовтяниця немовлят
 • C. Паренхіматозна (печінкова)
 • D. Гемолітична
 • E. Хвороба Жильбера
34.   У дитини спостерігається затримка фізичного та розумового розвитку, глибокі порушення з боку сполучної тканини внутрішніх органів, у сечі виявлено кератансульфати. Обмін яких речовин порушений?
 • A. Гіалуронова кислота
 • B. Фібронектин
 • C. Глікозаміноглікани
 • D. Еластин
 • E. Колаген
35.   Основними тригерами, що вмикають ефекторні системи клітини у відповідь на дію гормонів, є протеїнкінази, які змінюють каталітичну активність певних регуляторних ферментів шляхом АТФ-залежного фосфорилювання. Який з наведених ферментів є активним у фосфори-льованій формі?
 • A. Ілікогенсинтаза
 • B. Глікогенфосфорилаза
 • C. Ацетил-КоА-карбоксилаза
 • D. Піруваткіназа
 • E. ГОМГ-КоА-редуктаза
36.   У здорових батьків народилася дитина з синдромом Патау. Який метод медичної генетики дасть змогу віддиференціювати дану спадкову хворобу від її фенокопії?
 • A. Визначення статевого хроматину
 • B. Дерматогліфічний
 • C. Біохімічний
 • D. Близнюковий
 • E. Цитогенетичний
37.   Після фармакологічної блокади іонних каналів мембрани нервового волокна потенціал спокою зменшився з -90 до -80 м Які канали було заблоковано?
 • A. Натрієві
 • B. Магнієві
 • C. Кальцієві
 • D. Калієві
 • E. Хлорні
38.   У чоловіка 52-х років діагностовано системний амебіаз з ураженням кишківника, печінки, легенів. Який препарат слід призначити?
 • A. Хінгамін
 • B. Тетрациклін
 • C. Ентеросептол
 • D. Хініофон
 • E. Метронідазол
39.   При штовханні штанги спортсмен закидає голову назад для максимального підвищення тонусу м’язів-розгиначів верхніх кінцівок. Де розташовані центри рефлексів, які при цьому виникають?
 • A. Червоні ядра
 • B. Рухова кора
 • C. Спинний мозок
 • D. Ядра Дейтерса
 • E. Базальні ганглії
40.   У синтезі пуринових нуклеотидів беруть участь деякі амінокислоти, похідні вітамінів, фосфорні ефіри рибози. Коферментна форма якого вітаміну є переносником одновуглецевих фрагментів в цьому синтезі?
 • A. Піридоксин
 • B. Пантотенова кислота
 • C. Нікотинова кислота
 • D. Фолієва кислота
 • E. Рибофлавін
41.   У хворого внаслідок хронічного обструктивного бронхіту на тлі задишки, тахікардії та ціанозу під час дослідження газового складу крові виявлено розвиток гіпоксемії та гіперкапнії. Яке порушення зовнішнього дихання спостерігається у хворого?
 • A. Гіпердифузія
 • B. Гіповентиляція
 • C. Гіпервентиляція
 • D. Гіперперфузія
 • E. Гіпоперфузія
42.   Тривале лікування гіпофункції щитоподібної залози спричинило загальну дистрофію, карієс зубів, тахікардію, тремор кінцівок. Який лікарський засіб викликав зазначені побічні ефекти?
 • A. L-тироксин
 • B. Тирокальцитонін
 • C. Паратиреоїдин
 • D. Преднізолон
 • E. Хумулін
43.   Сучасні антиатеросклеротичні препарати застосовуються з метою профілактики та лікування атеросклерозу. Такі препарати як гемфіброзил та фенфібрат гальмують біосинтез холестерину шляхом інгібування ферменту:
 • A. Гексокиназа
 • B. Ілюкозо-6-фосфатаза
 • C. Ацилтрансфераза
 • D. в-ГОМК-редуктаза
 • E. Ацил-КоА-холестеринацилтрансфераза
44.   Під час операції холецистектомії у хірурга виникла необхідність визначити топографію загальної жовчної протоки. Злиттям яких проток утворюється дана анатомічна структура?
 • A. Лівої печінкової і міхурової проток
 • B. Загальної печінкової і міхурової проток
 • C. Загальної печінкової і правої печінкової проток
 • D. Загальної печінкової і лівої печінкової проток
 • E. Правої та лівої печінкових проток
45.   Біосинтез пуринового кільця відбувається на рибозо-5-фосфаті шляхом поступового нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозофосфату є наступний процес:
 • A. Глікогеноліз
 • B. Пентозофосфатний цикл
 • C. Гліколіз
 • D. Глюконеогенез
 • E. Гліконеогенез
46.   У хворого спостерігається пухлина тканин орбіти позаду очного яблука. Зазначено порушення акомодації та звуження зіниці ока. Яке анатомічне утворення ушкоджено?
 • A. N. nasociliaris
 • B. Ganglion ciliare
 • C. N. lacrimalis
 • D. N. opticus
 • E. N. trochlearis
47.   У хворого впродовж 10-ти днів має місце підвищена температура, напади характерного кашлю. Лікар призначив посів слизу з носоглотки на середовище КВА. Який мікроорганізм передбачається виявити?
 • A. Палочка інфлуенци
 • B. Клебсієла
 • C. Паличка коклюшу
 • D. Лістерія
 • E. Стафілокок
48.   До косметолога звернулася пацієнтка зі скаргами на появу чорних цяток на обличчі. Після обстеження було встановлено, що поява цяток пов’язана з порушенням виділення секрету сальних залоз. Який тип секреції характерний для цих залоз?
 • A. Мерокриновий
 • B. Голокриновий
 • C. Мікроапокриновий
 • D. Мерокриновий та мікроапокриновий
 • E. Макроапокриновий
49.   У пацієнта встановлено гіповітаміноз фолієвої кислоти, що може призвести до порушення синтезу:
 • A. Пуринових та тимідилових нуклеотидів
 • B. Пуринових нуклеотидів та холестерину
 • C. Тимідилових нуклеотидів та жирних кислот
 • D. Гема та креатину
 • E. Цитрату та кетонових тіл
50.   У хворого 75-ти років, який довгий час страждав на атеросклероз церебральних судин, на аутопсії виявлені: тромбоз правої середньої мозкової артерії, великий осередок неправильної форми сірого кашоподібного розм’якшення мозкової тканини. Який патологічний процес розвинувся в спинному мозку?
 • A. Геморагічний інфаркт
 • B. -
 • C. Ішемічний інфаркт
 • D. Гума мозку
 • E. Коагуляційний некроз
51.   У жінки з важкою інтоксикацією, спричиненою сепсисом, який і послужив безпосередньою причиною смерті, на розтині виявлене "тигрове серце". Який морфогенетичний механізм розвитку переважно лежить в основі даної дистрофії?
 • A. Трансформація
 • B. Інфільтрація
 • C. Спотворений синтез
 • D. Декомпозиція
 • E. -
52.   У чоловіка 58-ми років, померлого при наростаючих явищах хронічної серцевої недостатності, діагностовано ревматичний гранульоматозний міокардит. Мікроскопічно в міокарді спостерігаються гранульоми, що складаються з макрофагів з гіперхромними ядрами та світлою цитоплазмою, в центрі - осередок некрозу. Який характер має некроз в середині гранульоми?
 • A. Колікваційний
 • B. Фібриноїдний
 • C. Жировий
 • D. Ценкеровський
 • E. Казеозний
53.   При розтині тіла жінки, померлої від хронічної ниркової недостатності, в слизовій оболонці товстої кишки виявлені сіро-жовті плівки, що щільно з’єднані з підлеглим шаром, при відокремленні яких утворюються виразки. Мікроскопічно: глибока ділянка некрозу пронизана нитками фібрину. Визначте вид запалення:
 • A. Дифтеритичне
 • B. Гнильне
 • C. Крупозне
 • D. Катаральне
 • E. Гнійне
54.   Який з нижченаведених сечогінних засобів слід призначити хворому з первинним гіперальдостеронізмом?
 • A. Триамтерен
 • B. Гіпотіазид
 • C. Фуросемід
 • D. Спіронолактон
 • E. Маніт
55.   Хворий 32-х років з ураженням ліктьового нерва не може звести до серединної лінії ІІ і V пальці. Функція яких м’язів при цьому порушена?
 • A. Долонні міжкісткові м’язи
 • B. Короткий долонний м’яз
 • C. Тильні міжкісткові м’язи
 • D. Червоподібні м’язи
 • E. Відвідний м’яз мізинця
56.   У хворого на гіпертонічну хворобу виявлено високий рівень реніну в крові. Якому з гіпотензивних засобів слід надати перевагу в цьому випадку?
 • A. Празозин
 • B. Лізиноприл
 • C. Анаприлін
 • D. Дихлотіазид
 • E. Ніфедипін
57.   На розтині померлого було виявлено наявність крові в тонкій та товстій кишках (1,5-2 л). В нижніх відрізках клубової кишки стінка мала "брудні" виразки на місці групових лімфатичних фолікулів. Решта пейєрових бляшок була зеленуватого кольору з демаркаційним запаленням навколо. Було діагностовано черевний тиф. Для якого періоду черевного тифу найбільш характерні описані морфологічні зміни кишки й ускладнення?
 • A. Утворення виразок
 • B. Чистих виразок
 • C. Некроз
 • D. Загоювання виразок
 • E. Мозкоподібного набухання
58.   До приймального відділення інфекційної лікарні надійшов чоловік 25-ти років. Діагноз: СНІД. Ураження яких клітин зумовлює стан імунодефіциту?
 • A. Т-хелпери
 • B. Т-кіллери
 • C. Плазмоцити
 • D. Гладкі клітини (тканинні базофіли)
 • E. Т-супресори
59.   Очищення слизової оболонки дихальних шляхів від пилу і мікроорганізмів відбувається завдяки мукоциліарному транспорту - переміщенню слизу поверхнею епітелію. Які клітини забезпечують цей механізм очищення?
 • A. Бронхіолярні екзокриноцити
 • B. Війчасті та келихоподібні
 • C. Ендокринні та базальні
 • D. Дендритні
 • E. Щіточкові
60.   Хворому на гострий інфаркт міокарда у комплексній терапії було призначено гепарин. Через деякий час після введення даного препарату з’явилася гематурія. Який антагоніст гепарину необхідно ввести хворому для усунення даного ускладнення?
 • A. Неодикумарин
 • B. Протаміну сульфат
 • C. Вікасол
 • D. Фібриноген
 • E. Амінокапронова кислота
61.   У хворого діагностовано септичний ендокардит. Температура тіла протягом 5-ти днів коливалася в межах 39,5°С - 40,2°С. На 6-й день на тлі різкого зниження температури до 35,2°С розвинувся колапс. Який головний механізм колапсу?
 • A. Посилене потовиділення
 • B. Вазодилатація
 • C. Поліурія
 • D. Тахікардія
 • E. Гіпервентиляція
62.   В хірургічне відділення доставлено пацієнта з різаною раною медіального краю передпліччя. При обстеженні виявлено, що в хворого перерізано ліктьовий м’яз-згинач зап’ястка і ліктьовий м’яз-розгинач зап’ястка. Які з рухів кисті будуть порушені у хворого?
 • A. Згинання
 • B. Розгинання
 • C. Приведення
 • D. Розгинання і відведення
 • E. Відведення
63.   У жінки на шкірі шиї спостерігається новоутворення на ніжці, кулястої форми, зморшкувате. У біоптаті з нього виявлена надмірна проліферація покривного епітелію та строми шкіри у вигляді сосочків, збережена полярність клітин, їх комплексність та базальна мембрана, характерний тканинний атипізм. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Фіброма
 • B. Рак
 • C. Невус
 • D. Саркома
 • E. Папілома
64.   Лікар призначив пацієнту з хронічним бронхітом відхаркувальний засіб, який діє шляхом розщеплення дисульфідних зв’язків глікозаміногліканів харкотиння, зменшуючи цим його в’язкість, проте попередив хворого про можливий бронхоспазм при його використанні. Який засіб був призначений?
 • A. Натрію гідрокарбонат
 • B. Бромгексин
 • C. Трава термопсису
 • D. Ацетилцистеїн
 • E. Лібексин
65.   Дитячий стоматолог мав контакт з хворим на дифтерію підлітком. Час останньої імунізації лікаря проти дифтерії - 12 років. Який препарат необхідно ввести стоматологу?
 • A. Жива вакцина
 • B. Рекомбінантна вакцина
 • C. Хімічна вакцина
 • D. Антитоксична протидифтерійна сироватка
 • E. Інтерферон
66.   У пацієнта перед кардіологічною операцією зареєстровано тиск у всіх відділах серця. Який тиск в лівому шлуночку під час діастоли?
 • A. 120 мм рт.ст.
 • B. 40 мм рт.ст.
 • C. 80 мм рт.ст.
 • D. 100 мм рт.ст.
 • E. 0 мм рт.ст.
67.   У чоловіка 25-ти років діагностований гострий дифузний гломерулонефрит. З анамнезу: за 18 днів до прояву хвороби переніс ангіну. Який механізм ураження ниркових клубочків буде спостерігатися у цьому випадку?
 • A. Імунний
 • B. Нефротоксичний
 • C. Ішемічний
 • D. Медикаментозний
 • E. -
68.   Після перелому нижньої щелепи постраждалий відзначає втрату чутливості шкіри у ділянці підборіддя і нижньої губи. Який нерв був пошкоджений?
 • A. Mentalis
 • B. Maxillaris
 • C. Buccalis
 • D. Infraorbitalis
 • E. Facialis
69.   Встановлено, що в клітинах організмів відсутні мембранні органели та їх спадковий матеріал не має нуклеосомної організації. Що це за організми?
 • A. Найпростіші
 • B. Віруси
 • C. Еукаріоти
 • D. Прокаріоти
 • E. Аскоміцети
70.   При розтині хворої 28-ми років, що померла від уремії, виявлені збільшені строкаті нирки з осередками крововиливів. Патогістологічно в судинних клубочках виявлені гематоксилінові тільця, капілярні мембрани клубочків у вигляді дротяних петель, гіалінові тромби та осередки фібриноїдного некрозу. За патогенезом гіперчутливість якого типу лежить в основі описаної хвороби?
 • A. Гіперчутливість IV типу (клітинна цитoтоксичність)
 • B. Гіперчутливість II типу (антитілозалежна)
 • C. Гіперчутливість III типу (імунокомплексна)
 • D. Гіперчутливість V типу (гранулематоз)
 • E. Гіперчутливість I типу (анафілактична)
71.   У пацієнта з ознаками коліту виділена чиста культура бактерій, яка за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями належить до роду шигел. Яку з названих реакцій доцільно застосувати для серологічної ідентифікації культури?
 • A. Зв’язування комплементу
 • B. Непрямої гемаглютинації
 • C. Аглютинації з діагностичними сироватками
 • D. Преципітації
 • E. Затримки гемаглютинації
72.   При аналізі ЕКГ виявлено випадіння деяких серцевих циклів PQRST. Наявні зубці та комплекси не змінені. Назвіть вид аритмії:
 • A. Передсердна екстрасистола
 • B. Миготлива аритмія
 • C. Внутрішньопередсердна блокада
 • D. Синоатріальна блокада
 • E. Атріовентрикулярна блокада
73.   На електронномікроскопічній фотографії поперечного зрізу волокна чітко візуалізуються декілька осьових циліндрів з мезаксонами. Яке це волокно?
 • A. Еластичне
 • B. Ретикулярне
 • C. Нервове мієлінове
 • D. Нервове безмієлінове
 • E. Колагенове
74.   При визначенні мікробного числа повітря у лікарняній палаті виявилося, що воно становить 1500 клітин/м3. Які групи мікроорганізмів враховувалися при цьому?
 • A. Стафілококи та гемолітичні стрептококи
 • B. Бактерії та віруси - збудники респіраторних інфекцій
 • C. Всі бактерії, що виросли на живильному середовищі
 • D. Всі патогенні та умовно-патогенні бактерії
 • E. Збудники госпітальних інфекцій
75.   Вивчення організму мешканця Паміру виявило високий рівень основного обміну, розширення грудної клітки, зростання кисневої ємності крові за рахунок збільшення еритроцитів, високий вміст гемоглобіну. До якого адаптивного екологічного типу слід віднести цього чоловіка?
 • A. Гірський
 • B. Пустельний
 • C. Тропічний
 • D. Арктичний
 • E. Субтропічний
76.   До серцево-судинного відділення надійшов хворий зі скаргами на постійний головний біль у потиличній ділянці, шум у вухах, запаморочення. При обстеженні: АТ-180/110 мм рт.ст., ЧСС- 95/хв. Рентгенологічно визначено звуження однієї з ниркових артерій. Активація якої з перерахованих систем викликала гіпертензивний стан хворого?
 • A. Кінінова
 • B. Ренін-ангіотензинова
 • C. Імунна
 • D. Гемостатична
 • E. Симпатоадреналова
77.   Хворому для лікування серцевої недостатності було призначено серцевий глікозид. Яка супутня патологія може сприяти кумуляції серцевих глікозидів?
 • A. Гіпоацидний гастрит
 • B. Гіпертонічна хвороба
 • C. Анорексія
 • D. Ниркова недостатність
 • E. Гіперацидний гастрит
78.   У хворого переливання крові ускладнилося розвитком гемотрансфузійного шоку. Назвіть тип алергічної реакції, що лежить в основі даної патології:
 • A. Рецептороопосередкований
 • B. Цитотоксичний
 • C. Гіперчутливість сповільненого типу
 • D. Імунокомплексний
 • E. Анафілактичний
79.   У хворого з аневризмою правої підключичної артерії спостерігається захриплість голосу. З подразненням якого нерву це може бути пов’язано?
 • A. N.laringeus reccurens dexter
 • B. N.laringeus reccurens sinister
 • C. N.laringeus inferior sinister
 • D. N.laringeus superior sinister
 • E. N.laringeus superior dexter
80.   Під час роботи лікарю - стоматологу доводиться довго стояти на ногах, що може призвести до застою крові у венах нижніх кінцівок та їх варикозного розширення. З порушенням якого механізму венозного припливу крові до серця це пов’язано?
 • A. Присмоктувально-тисковий помповий ефект діафрагми на органи черевної порожнини
 • B. Присмоктувальний ефект грудної клітки
 • C. Градієнт тиску
 • D. Відсутність скорочення скелетних м’язів
 • E. Залишкова рушійна сила серця
81.   При обстеженні жінки 56-ти років, що хвора на цукровий діабет 1-го типу, виявлене порушення білкового обміну, що при лабораторному дослідженні крові проявляється аміноацидемією, а клінічно - уповільненням загоєння ран і зменшенням синтезу антитіл. Який з перерахованих механізмів викликає розвиток аміноацидемії?
 • A. Гіперпротеїнемія
 • B. Зменшення концентрації амінокислот у крові
 • C. Підвищення онкотичного тиску в плазмі крові
 • D. Підвищення протеолізу
 • E. Збільшення ліпопротеїдів високої щільності
82.   Недостатність в організмі мікроелементу селену проявляється кардіоміопатією. Імовірною причиною такого стану є зниження активності такого селенвмісного ферменту:
 • A. Цитохромоксидаза
 • B. Глутатіонпероксидаза
 • C. Каталаза
 • D. Сукцинатдегідрогеназа
 • E. Лактатдегідрогеназа
83.   У нейрохірургічне відділення надійшов 54-річний чоловік зі скаргами на відсутність чутливості шкіри нижньої повіки, латеральної поверхні носа, верхньої губи. Лікар при огляді встановив запалення другої гілки трійчастого нерва. Через який отвір виходить з черепа ця гілка?
 • A. Остистий отвір
 • B. Рваний отвір
 • C. Овальний отвір
 • D. Круглий отвір
 • E. Верхня очноямкова щілина
84.   В гістологічному препараті визначається орган, стінку якого утворюють три оболонки. Внутрішня оболонка складається з ендотелія та тонкого підендотеліального шару. Зовнішня оболонка найтовща. Вкажіть, який орган представлено у препараті?
 • A. Артерія
 • B. Вена
 • C. Серце
 • D. Матка
 • E. Сечовід
85.   Досліджуються рецептори, інформація від яких прямує до кори без участі таламусу. Які це рецептори?
 • A. Зорові
 • B. Дотикові
 • C. Слухові
 • D. Нюхові
 • E. Смакові
86.   При бактеріоскопічному дослідженні носоглоткового слизу дитини 2,5 років, хворої на назофарингіт, виявлені грамнегативні диплококи, схожі за формою на кавові зерна. Які структури організму дитини найбільш імовірно будуть уражені, якщо ці мікроорганізми проникнуть у кров?
 • A. Оболонки мозку
 • B. Лімфатичні вузли
 • C. Сечостатеві шляхи
 • D. Ниркові гломерули
 • E. Серцеві клапани
87.   У пацієнта у результаті тривалого блювання відбувається значна втрата шлункового соку, що є причиною порушення кислотно-лужного стану в організмі. Яка з перерахованих форм порушення кислотно-лужного стану має місце?
 • A. Метаболічний ацидоз
 • B. Газовий ацидоз
 • C. Негазовий алкалоз
 • D. Газовий алкалоз
 • E. Негазовий ацидоз
88.   Хвора страждає від болю в ногах та набряків. В ході обстеження хворої на медіальній поверхні стегна спостерігається набряк, збільшення розміру вен, утворення вузлів. З боку якої вени спостерігається патологія?
 • A. V profunda femoris
 • B. V saphena parva
 • C. V tibialis
 • D. V femoralis
 • E. V saphena magna
89.   Хворий 65-ти років, що страждає на атеросклероз, госпіталізований до хірургічного відділення з приводу розлитого гнійного перитоніту. Під час операції діагностовано тромбоз брижових артерій. Яка найбільш імовірна причина перитоніту?
 • A. Стаз
 • B. Геморагічний інфаркт
 • C. Iшемiчний інфаркт
 • D. Ішемія компресійна
 • E. Ішемія ангіоспастична
90.   Турист нещодавно повернувся з країн Середньої Азії, де є багато москітів. У нього на шкірі з’явилися невеликі виразки з нерівними краями. В цьому випадку можна припустити наступне захворювання:
 • A. Демодекоз
 • B. Токсоплазмоз
 • C. Дерматотропний лейшманіоз
 • D. Скабіес
 • E. Специфічний міаз
91.   У п’ятирічного хлопчика спостерігалися малий зріст, розумове відставання, обмежені рухи, грубі риси обличчя. ЦІ особливості стали помітними з 18-місячного віку. У нього виявили дефіцит L-ідуронідази. Обмін яких сполук порушено?
 • A. Нуклеотиди
 • B. Білки
 • C. Вітаміни
 • D. Фосфоліпіди
 • E. Глікозаміноглікани
92.   У хворого, що звернувся до лікарню зі скаргами на пронос, діагностували амебну дизентерію. До комплексного лікування був включений доксациклін. Назвіть вид дії призначеного препарату:
 • A. Пряма дія
 • B. Рефлекторна дія
 • C. Етіотропна дія
 • D. Основна дія
 • E. Незворотня дія
93.   В основі розвитку імунних і алергічних реакцій організмом застосовуються однакові механізми відповіді імунної системи на антиген. Визначте основну відмінність алергічних реакцій від імунних:
 • A. Розвиток пошкодження тканин
 • B. Кількість антигену, що потрапляє
 • C. Особливість будови антигенів
 • D. Спадкова схильність
 • E. Шляхи потрапляння антигенів до організму
94.   Хворому з лихоманкою та висипкою на шкірі після обстеження за допомогою серологічних реакцій поставлено діагноз - фасціольоз. Було встановлено, що хворий заразився шляхом споживання сирої води з річки. Яка стадія життєвого циклу фасціоли інвазійна для людини?
 • A. Фіна
 • B. Мірацидій
 • C. Адолескарій
 • D. Метацеркарій
 • E. Яйце
95.   Людині внутрішньовенно ввели 0,5 л ізотонічного розчину лікарської речовини. Які з рецепторів насамперед відреагують на зміну водно-сольового балансу організму?
 • A. Осморецептори гіпоталамусу
 • B. Натрієві рецептори гіпоталамусу
 • C. Осморецептори печінки
 • D. Барорецептори дуги аорти
 • E. Волюморецептори порожнистих вен і передсердь
96.   При зниженні активності ферментів антиоксидантного захисту посилюються процеси перекисного окиснення ліпідів клітинних мембран. При нестачі якого мікроелементу знижується активність глутатіонпероксидази?
 • A. Селен
 • B. Марганець
 • C. Мідь
 • D. Молібден
 • E. Кобальт
97.   Хворий похилого віку страждає на хронічний закреп, в основі якого лежить гіпотонія товстого кишківника. Який препарат слід призначити хворому?
 • A. Касторова олія
 • B. Прозерин
 • C. Бісакодил
 • D. Ацеклідин
 • E. Натрію сульфат
98.   У хворого на ЕКГ виявлено збільшення тривалості комплексу QRS. Наслідком чого це може бути?
 • A. Збільшення часу охоплення збудженням шлуночків
 • B. Порушення провідності у атріовентрикулярному вузлі
 • C. Збільшення збудливості шлуночків та передсердь
 • D. Збільшення збудливості передсердь
 • E. Збільшення часу охоплення збудженням передсердь
99.   У крові чоловіка 26-ти років виявлено 18% еритроцитів сферичної, сплощеної, кулястої та остистої форм. Інші еритроцити були у формі двоввігнутих дисків. Як називається таке явище?
 • A. Патологічний анізоцитоз
 • B. Фізіологічний анізоцитоз
 • C. Патологічний пойкілоцитоз
 • D. Фізіологічний пойкілоцитоз
 • E. Еритроцитоз
100.   У вагітної жінки взяли кров для підтвердження клінічного діагнозу "токсоплазмоз". Яка з перерахованих серологічних реакцій має діагностичне значення?
 • A. Реакція гемадсорбції
 • B. Реакція гальмування гемаглютинації
 • C. Реакція нейтралізації
 • D. Реакція зв’язування комплементу
 • E. Реакція аглютинації
101.   До медико-генетичної консультації звернулася жінка 30-ти років у якої в ядрах більшості клітин епітелію слизової оболонки щоки було виявлено по два тільця Барра. Який попередній діагноз можна встановити?
 • A. Моносомія за X-хромосомою
 • B. Трисомія за 21-ю хромосомою
 • C. Трисомія за X-хромосомою
 • D. Трисомія за 18-ю хромосомою
 • E. Трисомія за 13-ю хромосомою
102.   Після травми на рентгенограмі тазу виявлена тріщина кістки, яка має затульну борозну. Яка це кістка?
 • A. Крижова
 • B. Лобкова
 • C. Куприкова
 • D. Сіднична
 • E. Клубова
103.   У студента, який раптово зустрів кохану дівчину, збільшився системний артеріальний тиск. Посилена реалізація яких рефлексів спричинила таку зміну тиску?
 • A. Безумовні симпатичні
 • B. Безумовні парасимпатичні
 • C. Умовні парасимпатичні
 • D. Умовні симпатичні та парасимпатичні
 • E. Умовні симпатичні
104.   Після переходу до змішаного харчування у новонародженої дитини виникла диспепсія з діареєю, метеоризмом, відставанням у розвитку. Біохімічна основа даної патології полягає у недостатності:
 • A. Трипсину та хімотрипсину
 • B. Ліпази та креатинкінази
 • C. Сахарази та ізомальтази
 • D. Лактази та целобіази
 • E. Целюлази
105.   У хворої 49-ти років відзначається обмеження довільних рухів у лівих кінцівках. Тонус м’язів у лівих руці та нозі підвищений за спастичним типом, посилені місцеві сухожилкові рефлекси, виявляються патологічні рефлекси. Який найбільш імовірний механізм призвів до розвитку м’язової гіпертонії та гіперрефлексії?
 • A. Активація мотонейронів внаслідок інсульту
 • B. Активація збуджувальних впливів з вогнища інсульту
 • C. Зниження гальмівних низхідних впливів
 • D. Активація синаптичної передачі імпульсів
 • E. Гальмування мотонейронів кори головного мозку
106.   У хворого з довготривалим запаленням слизової оболонки носової порожнини з’явилися симптоми ураження слизової оболонки верхньощелепної пазухи (гайморит). Через яке утворення носової порожнини стало можливим розповсюдження інфекції?
 • A. Решітчаста лійка
 • B. Клино-піднебінний отвір
 • C. Верхньощелепний отвір
 • D. Клино-решітчаста заглибина
 • E. Решітчасті комірки
107.   При бактеріологічному дослідженні сечі хворого на пієлонефрит виділені мікроорганізми, що утворюють на м’ясо-пептонному агарі жовто-зелений пігмент і мають характерний запах. Як вони називаються?
 • A. Протеї
 • B. Азотобактерії
 • C. Ешеріхії
 • D. Клебсієли
 • E. Псевдомонади
108.   Хворий 30-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на підвищення температури тіла до 380С, слабкість, біль у горлі. Об’єктивно: язик вкритий білим нальотом. Які гістологічні структури язика беруть участь в утворенні цього нальоту?
 • A. Сполучнотканинна основа всіх сосочків язика
 • B. Епітелій грибоподібних сосочків
 • C. Епітелій жолобкуватих сосочків
 • D. Епітелій ниткоподібних сосочків
 • E. Епітелій листоподібних сосочків
109.   Під час розтину тіла жінки 52-х років, яка тривалий час хворіла на жовчнокам’яну хворобу, було знайдено: макроскопічно - печінка помірно збільшена, деформована, поверхня органу горбиста, тканина щільна, на розрізі тканина коричнева з зеленим відтінком, складається з множинних вузликів діаметром 8-10 мм. Мікроскопічно - гепатоцелюлярні вузлики оточені прошарками сполучної тканини, яка містить збільшену кількість дрібних жовчних протоків з холестазом. Діагностуйте захворювання печінки:
 • A. Токсична дистрофія печінки
 • B. Біліарний цироз печінки
 • C. Холелітіаз
 • D. Портальний цироз печінки
 • E. Постнекротичний цироз печінки
110.   До складу харчових раціонів обов’язково входять продукти, в яких є клітковина. Відомо, що вона не перетравлюється ферментами травного тракту й не засвоюється організмом. Яку роль відіграє ця речовина?
 • A. Гальмує секреторну функцію травного каналу
 • B. Стимулює моторну функцію травного каналу
 • C. Гальмує всмоктувальну функцію травного каналу
 • D. Гальмує моторну функцію травного каналу
 • E. Гальмує процеси виділення ферментів травних соків
111.   При гістологічному дослідженні біоптатів, взятих з потовщених країв виразки шлунка, виявлені невеликі гніздові скупчення різко атипових гіперхромних невеликих епітеліальних клітин, які розташовані серед дуже розвиненої строми. Визначте пухлину:
 • A. Аденома
 • B. Недиференційована саркома
 • C. Скіррозний недиференційований рак
 • D. Медулярний рак
 • E. Аденокарцинома
112.   При розтині померлого, який хворів на туберкульоз, у верхній частці правої легені знайдено порожнину розмірами 3х2 см, яка сполучається з бронхом. Стінка порожнини щільна, має три шари: внутрішній -піогенний, середній - шар туберкульозної грануляційної тканини, зовнішній - сполучнотканинний. Який діагноз найбільш імовірний?
 • A. Фіброзно-осередковий туберкульоз
 • B. Гострий кавернозний тубеокульоз
 • C. Гострий осередковий туберкульоз
 • D. Фіброзно-кавернозний туберкульоз
 • E. Туберкульома
113.   Аналіз ЕКГ хворого виявив відсутність зубця P. Тривалість та амплітуда QRS комплексу та зубця Т відповідають нормі. Що є водієм ритму серця даного пацієнта?
 • A. Волокна Пуркіньє
 • B. Передсердно-шлуночковий вузол
 • C. Пучок Гіса
 • D. Синусовий вузол
 • E. Міокард шлуночків
114.   Пацієнт із захворюванням першого верхнього різця зліва скаржиться на сильний біль шкіри в ділянці надбрівної дуги з того ж боку. Реалізація якого виду рефлексів спричиняє вказані реакції?
 • A. Пропріоцептивні
 • B. Вісцеро-вісцеральні
 • C. Сомато-вісцеральні
 • D. Вісцеро-соматичні
 • E. Вісцеро-дермальні
115.   Під час операції в печінці хворого виявлені дрібні пухирці малих розмірів з незначною кількістю рідини, які щільно прилягають один до одного. Який гельмінтоз виявився у хворого?
 • A. Клонорхоз
 • B. Опісторхоз
 • C. Дікроцеліоз
 • D. Альвеококоз
 • E. Фасціольоз
116.   При визначенні повітряної та кісткової провідності звуку було встановлено, що у пацієнта ліве вухо краще сприймає звук при кістковому його проведенні, що могло бути пов’язано з захворюванням:
 • A. Внутрішнього вуха зліва
 • B. Зовнішнього вуха справа
 • C. Середнього вуха справа
 • D. Середнього вуха зліва
 • E. Внутрішнього вуха справа
117.   Серед антиатеросклеротичних препаратів, що застосовуються з метою профілактики та лікування атеросклерозу, є левостатин. Він діє шляхом:
 • A. Пригнічення всмоктування холестерину в кишківнику
 • B. Стимулювання екскреції холестерину з організму
 • C. Гальмування біосинтезу холестерину
 • D. Активації метаболізму холестерину
 • E. Усіма наведеними шляхами
118.   У туриста під час тривалого перебування на спекоті відбулася значна втрата води, що супроводжувалося різким зниженням діурезу. Посилення секреції яких гормонів відбувається при цьому?
 • A. Адреналін і норадреналін
 • B. Тироксин і трийодтиронін
 • C. Серотонін і дофамін
 • D. Вазопресин й альдостерон
 • E. Ілюкокортикоїди й інсулін
119.   У жінки 36-ти років має місце гіповітаміноз В2. Причиною виникнення специфічних симптомів (ураження епітелію, слизових оболонок, шкіри, рогівки ока) імовірно є дефіцит:
 • A. Цитохрому А1
 • B. Цитохрому С
 • C. Цитохромоксидази
 • D. Флавінових коферментів
 • E. Цитохрому В
120.   При аналізі родоводу пробанда виявлено, що ознака проявляється з однаковою частотою у представників обох статей і хворі наявні у всіх поколіннях (по вертикалі), а по горизонталі - у сибсів (братів і сестер пробанда) з відносно великих родин. Який тип успадкування досліджуваної ознаки?
 • A. Автосомно-рецесивний
 • B. Автосомно-домінантний
 • C. Зчеплений з Х-хромосомою, домінантний
 • D. Зчеплений з У-хромосомою
 • E. Зчеплений з Х-хромосомою, рецесивний
121.   В ході авторадіографічного дослідження епітелію тонкої кишки було виявлено, що його повне оновлення відбувається протягом 3-х діб за рахунок проліферації малодиференційованих клітин. Вкажіть їх локалізацію:
 • A. Власна пластинка слизової оболонки
 • B. Верхівка ворсинок
 • C. Бічна поверхня ворсинок
 • D. Дно крипт
 • E. Основа ворсинок
122.   При дослідженні гостроти слуху в коваля виявили втрату слуху на 50% у діапазоні низьких частот і майже нормальну гостроту слуху в діапазоні високих частот. Порушення яких структур слухової системи призвело до такого стану?
 • A. Барабанна перетинка
 • B. М’язи середнього вуха
 • C. Середня частина кортієвого органу
 • D. Кортієв орган - ближче до овального віконця
 • E. Кортієв орган - ближче до гелікотреми
123.   Хворому з кардіогенним шоком, гіпотензією, ядухою і набряками ввели неглі-козидний кардіотонік. Який саме препарат був введений хворому?
 • A. Кофеїн-бензоат натрію
 • B. Бемегрид
 • C. Етимізол
 • D. Кордіамін
 • E. Добутамін
124.   Хворому з артеріальною гіпертензією було призначено один з антигіпертензивних засобів. Артеріальний тиск нормалізувався, однак хворого почав турбувати постійний сухий кашель. Який з перерахованих препаратів має таку побічну дію?
 • A. Резерпін
 • B. Клофелін
 • C. Ніфедипін
 • D. Анаприлін
 • E. Лізиноприл
125.   У хворого 65-ти років діагностовано хворобу Паркінсона. Який засіб, що підвищує вміст дофаміну, слід йому призначити?
 • A. Скополаміну гідробромід
 • B. Циклодол
 • C. Атропину сульфат
 • D. Леводопа
 • E. Амізил
126.   До дерматолога звернувся хворий зі скаргами на появу гнійничків на шкірі обличчя та шиї. При лабораторному аналізі вмісту гнійних фолікул було виявлено рухомі червоподібні паразити. Вкажіть збудника, який викликав це захворювання:
 • A. Блоха людська
 • B. Личинка мухи
 • C. Блощиця ліжкова
 • D. Коростяний свербун
 • E. Залозниця вугрова
127.   В ході регенерації епітелію слизової оболонки порожнини рота (розмноження клітин) відбулася реплікація (авторепродукція) ДНК за напівконсервативним механізмом. При цьому нуклеотиди нової нитки ДНК є комплементарними до:
 • A. Ферменту РНК-полімерази
 • B. Ферменту ДНК-полімерази
 • C. Материнської нитки
 • D. Змістовних кодонів
 • E. Інтронних ділянок гену
128.   Молода людина 25-ти років споживає надмірну кількість вуглеводів (600 г на добу), що перевищує її енергетичні потреби. Який процес буде активуватися в організмі людини у даному випадку?
 • A. Гліколіз
 • B. Ліпогенез
 • C. Ілюконеогенез
 • D. Окиснення жирних кислот
 • E. Ліполіз
129.   Лікар призначив хворому з гострою серцевою недостатністю неглікозидний кардіотонічний засіб, який безпосередньо стимулює β1-адренорецептори міокарда, що збільшує кровообіг, діурез. Застосовується лише внутрішньовенно крапельно внаслідок швидкої інактивації в організмі. Який препарат призначив лікар?
 • A. Анаприлін
 • B. Адреналін
 • C. Корглікон
 • D. Дигоксин
 • E. Добутамін
130.   Фенілкетонурія - це захворювання, яке зумовлено рецесивним геном, що локалізується в аутосомі. Батьки є гетерозиготами за цим геном. Вони вже мають двох хворих синів і одну здорову доньку. Яка імовірність, що четверта дитина, яку вони очікують, народиться теж хворою?
 • A. 50%
 • B. 25%
 • C. 75%
 • D. 0%
 • E. 100%
131.   Чоловік 40-ка років перебував у пульмонологічному відділенні з приводу рецидивуючої правосторонньої пневмонії. Помер від легенево-серцевої недостатності. На розтині в правій легені визначається ділянка круглої форми 3х4 см. Вона являє собою порожнину з нерівними шорсткими краями, заповнену каламутною вершкоподібною жовто-зеленою рідиною. Мікроскопічно: стінка порожнини утворена тканиною легені з дифузною інфільтрацією лейкоцитами. Визначте патологічний процес у легені:
 • A. Гангрена
 • B. Гострий абсцес
 • C. Інфаркт
 • D. Хронічний абсцес
 • E. Емпієма
132.   При дослідженні тимуса дитини 5-ти років, що померла від гострої деструктивної стафілококової пневмонії, виявлено зменшення маси залози до 3,0 г. При гістологічному дослідженні в тимусі знайдено: зменшення часточок залози, значне зменшення кількості лімфоцитів з колапсом строми часточок, інверсія шарів, кистоподібне збільшення тілець Гассаля. Який з перерахованих діагнозів найбільш імовірний?
 • A. Тимомегалія
 • B. Дисплазія тимусу
 • C. Акцидентальна інволюція тимусу
 • D. Агенезія тимусу
 • E. Гіпоплазія тимусу
133.   Необхідно оцінити рівень збудливості нерва у хворого. Для цього доцільно визначити для нерва наступну величину:
 • A. Потенціал спокою
 • B. Амплітуда потенціалу дії
 • C. Тривалість потенціалу дії
 • D. Критичний рівень деполяризації
 • E. Порогова сила подразника
134.   У хворого в обох щелепах рентгенологічно виявлено численні дефекти у вигляді гладкостінних округлих отворів. При гістологічному дослідженні - явища остеолізису і остеопорозу при явищах слабкого кісткоутворення. В сечі хворого знайдено білок Бенс-Джонса. Назвіть захворювання:
 • A. Гострий недиференційований лейкоз
 • B. Хронічний мієлолейкоз
 • C. Хронічний еритромієлоз
 • D. Мієломна хвороба
 • E. Гострий мієлолейкоз
135.   У хворого 45-ти років на тлі трансмурального інфаркту міокарда розвинулася гостра лівошлуночкова недостатність. Який лікарський засіб доцільно застосувати у даній ситуації для покращення помпової функції серця?
 • A. Ефедрин
 • B. Промедол
 • C. Еуфілін
 • D. Добутамін
 • E. Ізадрин
136.   Під час електронномікроскопічного дослідження біоптату гепатоцитів на біліарному полюсі виявлено велику кількість плоских цистерн, сплющених у центральній частині й розширених на периферії, та дрібних міхурців із секреторними гранулами. Назвіть цю структуру:
 • A. Мікротрубочки
 • B. Лізосома
 • C. Комплекс Гольджі
 • D. Піноцитозні міхурці
 • E. Ендоплазматична сітка
137.   У жінки 37-ми років протягом року періодично виникали інфекційні захворювання бактеріального генезу, їх перебіг був вкрай тривалим, ремісії - короткочасними. При обстеженні виявлена гіпогамаглобулінемія. Порушення функції яких клітин може бути прямою її причиною?
 • A. Нейтрофіли
 • B. Плазматичні клітини
 • C. Макрофаги
 • D. Лімфоцити
 • E. Фагоцити
138.   У чоловіка 29-ти років з ножовим пораненням шиї спостерігається кровотеча. При первинній обробці рани встановлено, що пошкоджена судина, розташована вздовж латерального краю груднинно-ключично-соскоподібного м’яза. Визначте цю судину:
 • A. V jugularis interna
 • B. A. carotis interna
 • C. A. carotis externa
 • D. V jugularis externa
 • E. V jugularis anterior
139.   Під час виконання оперативного втручання на гомілці хірург виділяє задню стінку canalis cruropopliteus. Яка анатомічна структура її утворює?
 • A. M.gastrocnemius
 • B. M.tibialis anterior
 • C. M.plantaris
 • D. M.soleus
 • E. M.tibialis posterior
140.   У хлопчика 3-х років з вираженим геморагічним синдромом відсутній антигемофільний глобулін А (фактор VIII) у плазмі крові. Яка фаза гемостазу первинно порушена у цього хворого?
 • A. Перетворення протромбіну в тромбін
 • B. Ретракція кров’яного згустку
 • C. Зовнішній механізм активації протромбінази
 • D. Внутрішній механізм активації протромбінази
 • E. Перетворення фібриногену в фібрин
141.   Лікар записав в історії хвороби, що у хворого дихання поверхневе (знижена глибина дихання). Це означає, що зменшеним є такий показник зовнішнього дихання:
 • A. Життєва ємність легень
 • B. Функціональна залишкова ємність
 • C. Дихальний об’єм
 • D. Хвилинний об’єм дихання
 • E. Ємність вдиху
142.   При проведенні операції на тонкій кишці лікар виявив ділянку слизової оболонки, де на фоні колових складок була присутня поздовжня складка. Який відділ тонкої кишки має таку будову?
 • A. Початковий відділ jejunum
 • B. Дистальний відділ ileum
 • C. Pars horizontalis duodeni
 • D. Pars ascendens duodeni
 • E. Pars descendens duodeni
143.   До клініки доставлено хвору на цукровий діабет, госпіталізовано у прекоматозному стані кетоацидотичного типу. Збільшення вмісту якого метаболіту до цього призвело?
 • A. α-кетоглутарат
 • B. Малонат
 • C. Цитрат
 • D. Аспартат
 • E. Ацетоацетат
144.   У людини в результаті патологічного процесу збільшена товщина гематоальвеолярного бар’єру. Безпосереднім наслідком цього буде зменшення:
 • A. Кисневої ємності крові
 • B. Резервного об’єму видиху
 • C. Хвилинного об’єму дихання
 • D. Альвеолярної вентиляції легень
 • E. Дифузійної здатності легень
145.   При огляді хворого хірург встановив поранення в області двох верхніх третин правої нирки. Цілісність якого органу слід перевірити при цьому, беручи до уваги син-топію правої нирки?
 • A. Печінка
 • B. Тонка кишка
 • C. Шлунок
 • D. Підшлункова залоза
 • E. Низхідна ободова кишка
146.   На розтині тіла чоловіка похилого віку, який протягом останніх 2-х тижнів страждав на гострий розлад кишківника, виявлені зміни у прямій та сигмоподібній кишках: на поверхні слизової оболонки спостерігається коричнево-зелена плівка. Стінка кишки потовщена, порожнина різко звужена. Мікроскопічно виявляється проникаючий на різну глибину некроз слизової оболонки, некротичні маси пронизані нитками фібрину, з лейкоцитарною інфільтрацією. Який з перерахованих діагнозів найбільш імовірний?
 • A. Катаральний коліт
 • B. -
 • C. Виразковий коліт
 • D. Фібринозний коліт
 • E. Фолікулярний коліт
147.   У померлої дитини 4-х років при житті була наявна менінгіальна симптоматика, На розтині в м’якій мозковій оболонці макроскопічно виявлені просоподібні вузлики, які мікроскопічно представлені осередком казеозного некрозу з валами епітеліоїдних, лімфоїдних клітин, між якими зустрічаються великі клітини з ядрами на периферії у вигляді півмісяця. Який найбільш імовірний менінгіт у дитини?
 • A. Бруцельозний
 • B. Сифілітичний
 • C. Туберкульозний
 • D. Менінгококовий
 • E. Грипозний
148.   На розтині у дитини знайдена некротична ангіна, флегмона шиї, гнійний отит, гнійний менінгіт. Ці зміни найбільш характерні для:
 • A. Септичної скарлатини
 • B. Дифтерії зіву
 • C. Менінгококової інфекції
 • D. Токсичної скарлатини
 • E. Отогенного сепсису
149.   У хворого 34-х років після перенесеної кишкової інфекції, викликаної сальмонелами, стали згасати симптоми захворювання. Імуноглобуліни якого класу будуть виявлені в крові хворого в період реконвалесценції?
 • A. IgM
 • B. IgA
 • C. IgG
 • D. IgE
 • E. IgD
150.   У пацієнта стоматологічного відділення виявлено хворобу Педжета, що супроводжується деградацією колагену. Вирішальним фактом для постановки діагнозу було виявлення у сечі хворого підвищеного рівня:
 • A. Аргініну
 • B. Триптофану
 • C. Аланіну
 • D. Оксипроліну
 • E. Серину
151.   У потерпілого з травмою голови у скроневій ділянці діагностовано епідуральну гематому. Яка з артерій найімовірніше пошкоджена?
 • A. Задня вушна
 • B. Середня оболонкова
 • C. Поверхнева скронева
 • D. Передня оболонкова
 • E. Середня мозкова
152.   У хлопчика 2-х років спостерігається збільшення в розмірах печінки та селезінки, катаракта. В крові підвищена концентрація цукру, але тест толерантності до глюкози в нормі. Спадкове порушення обміну якої речовини є причиною цього стану?
 • A. Фруктоза
 • B. Мальтоза
 • C. Глюкоза
 • D. Сахароза
 • E. Галактоза
153.   У молодого подружжя народилася дитина з енцефалопатією. Лікар встановив, що хвороба пов’язана з порушенням мітохондріальної ДНК. Як успадковуються мітохондріальні патології?
 • A. Від матері тільки синами
 • B. Від батька тільки синами
 • C. Від матері всіма дітьми
 • D. Від обох батьків усіма дітьми
 • E. Від батька тільки дочками
154.   Під час судово-медичної експертизи жінки, яка загинула у автокатастрофі, знайдено ембріон на стадії ранньої гаструли. Назвіть місце його локалізації за умови нормального розвитку:
 • A. Стінка матки
 • B. Ампульна частина яйцепроводу
 • C. Маткова частина яйцепроводу
 • D. Черевна порожнина
 • E. Яєчник
155.   На розтині тіла хлопчика 8-ми років, що хворів на дифтерію зіва та мигдаликів і помер на другий тиждень від початку захворювання, виявлено зміни в міокарді у вигляді дрібновогнищевих некрозів міокардиоцитів, набряку строми з незначною лімфоцитарною інфільтрацією. Діагностуйте вид міокардиту:
 • A. Вогнищевий проміжний ексудативний
 • B. Септичний
 • C. Інтерстиційний
 • D. Гранулематозний
 • E. Альтеративний
156.   Під час об’єктивного обстеження хворого з діагнозом: атеросклеротичний мі-окардіосклероз, лікар встановив феномен дефіциту пульсу. При якій формі порушення серцевого ритму спостерігається такий феномен?
 • A. Синусова екстрасистолія
 • B. Миготлива аритмія
 • C. Ідіовентрикулярний ритм
 • D. Брадикардія
 • E. Передсердно-шлуночковий ритм
157.   В шкірі виявлена щільна, рухома, чітко відмежована від оточуючих тканин пухлина. На розрізі вона білого кольору, представлена волокнистою тканиною. Мікроскопічно: хаотично переплетені колагенові волокна, клітин мало. Що це за пухлина?
 • A. Дерматофіброма
 • B. Міома
 • C. Фіброма
 • D. Гістіоцитома
 • E. Десмоїд
158.   У жінки 23-х років після аборту з’явилася маткова кровотеча. Мікроскопічно у зіскобі з порожнини матки знайдені ворсини хоріона, що нагадують грона винограду. Мікроскопічно: набряк строми ворсин з утворенням безліч кіст, що супроводжуються проліферацією епітелію та синцитію ворсин, залишки плоду і плодових оболонок. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Міхуровий занесок
 • B. Ендометрит
 • C. Плацентарний поліп
 • D. Хоріонепітеліома
 • E. Вагітність
159.   При гастробіопсії у хворого встановлена метаплазія поверхневого епітелію слизової оболонки, який замість циліндричного набув вигляду кишкового. Разом з тим спостерігається склероз на місці залоз слизової оболонки та лімфогістіоцитарна інфільтрація. Про яке захворювання шлунка можна думати?
 • A. Ерозивний гастрит
 • B. Корозивний гастрит
 • C. Хронічний атрофічний гастрит
 • D. Поверхневий хронічний гастрит
 • E. Хронічний гастрит з ураженням залоз без атрофії
160.   У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?
 • A. Н-холінорецептори
 • B. α-адренорецептори
 • C. β-адренорецептори
 • D. α- та β-адренорецептори
 • E. М-холінорецептори
161.   У чоловіка 48-ми років виявлено порушення периферичного кровообігу з обмеженням припливу артеріальної крові, при цьому має місце зблідніння даної ділянки, зниження місцевої температури. Це порушення називається:
 • A. Ішемія
 • B. Стаз
 • C. Реперфузійний синдром
 • D. Венозна гіперемія
 • E. Сладж
162.   При лабораторному дослідженні крові пацієнта виявлено, що вміст білків у плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води в мікроциркуляторному руслі?
 • A. Обмін не змінюється
 • B. Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція
 • C. Зменшуються фільтрація і реабсорбція
 • D. Зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція
 • E. Збільшуються фільтрація і реабсорбція
163.   Пацієнт 46-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на болі в дрібних суглобах ніг та рук. Суглоби збільшені, мають вигляд потовщених вузлів. У сироватці встановлено підвищений вміст уратів. Це може бути спричинене:
 • A. Порушенням обміну піримідинів
 • B. Порушенням обміну вуглеводів
 • C. Порушенням обміну амінокислот
 • D. Порушенням обміну ліпідів
 • E. Порушенням обміну пуринів
164.   Дитина народилася в стані асфіксії. Який препарат необхідно ввести новонародженому для стимуляції дихання?
 • A. Празозин
 • B. Атропін
 • C. Прозерин
 • D. Етимізол
 • E. Лобелін
165.   У хворого коса пахвинна грижа. Яке анатомічне утворення стало слабким місцем передньої черевної стінки?
 • A. Надміхурова ямка
 • B. Стегнова ямка
 • C. Пахвинний трикутник
 • D. Медіальна пахвинна ямка
 • E. Латеральна пахвинна ямка
166.   До лікарні доставлено хворого з отруєнням інсектицидом - ротеноном. Яка ділянка мітохондріального ланцюга переносу електронів блокується цією речовиною?
 • A. Коензим О-цитохром С-редуктаза
 • B. АТФ -синтетаза
 • C. Сукцинат-коензим О-редуктаза
 • D. Цитохром С-оксидаза
 • E. НАДН-коензим О-редуктаза
167.   Хворий 55-ти років хворіє на хронічний гломерулонефрит протягом 15-ти років. Які зміни складу крові або сечі найбільш характерно свідчать про обмеження секреторної функції нирок?
 • A. Протеїнурія
 • B. Гіперглікемія
 • C. Гіпо-, ізостенурія
 • D. Гіперазотемія
 • E. Гіпопротеїнемія
168.   В анотації до препарату вказано, що він містить антигени збудника черевного тифу, адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?
 • A. Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу
 • B. Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації
 • C. Для виявлення антитіл в реакції гальмування гемаглютинації
 • D. Для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу
 • E. Для виявлення антитіл в реакції Відаля
169.   Інозитолтрифосфати в тканинах організму утворюються в результаті гідролізу фосфатидилінозитолдифосфатів і відіграють роль вторинних посередників (месенджерів) в механізмі дії гормонів. Їхній вплив у клітині спрямований на:
 • A. Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо
 • B. Активацію протеїнкінази А
 • C. Активацію аденілатциклази
 • D. Гальмування фосфодіестерази
 • E. Гальмування протеїнкінази С
170.   У пацієнта виявлено: поганий апетит, нудота, блювання, анемія. На основі проведеної лабораторної діагностики встановлено дифілоботріоз. Зараження відбулося через вживання:
 • A. Яловичини
 • B. Риби
 • C. Свинини
 • D. Яєць
 • E. Крабів та раків
171.   Вагітна жінка під час пологів втратила близько 800 мл крові. Спостерігається тахікардія, артеріальний тиск 100/70 мм рт.ст., тахіпное до 28/хв. Який тип гіпоксії розвивається первинно в такій клінічній ситуації ?
 • A. Змішана
 • B. Тканинна
 • C. Серцево-судинна
 • D. Кров’яна
 • E. Дихальна
172.   На розтині в серці виявлено наступні зміни: великий осередок некрозу білого кольору з червоною облямівкою, який захоплює всю товщу серцевого м’яза. На зовнішній оболонці серця - ознаки фібринозного перикардиту. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Міокардит
 • B. Субепікардіальний інфаркт міокарда
 • C. Субендокардіальний інфаркт міокарда
 • D. Трансмуральний інфаркт міокарда
 • E. Інтрамуральний інфаркт міокарда
173.   У чоловіка 50-ти років при обстеженні було виявлено зниження кількості еритроцитів у крові та підвищення рівня вільного гемоглобіну в плазмі крові (гемоглобінемія). КП становив 0,85. Який вид анемії спостерігається у хворого?
 • A. Хронічна постгеморагічна
 • B. Спадкова гемолітична
 • C. Гостра постгеморагічна
 • D. Набута гемолітична
 • E. Анемія внаслідок порушення еритропоезу
174.   У хворого нормально забарвлений кал, у складі якого є велика кількість вільних жирних кислот. Причиною цього є порушення:
 • A. Секреції ліпаз
 • B. Жовчоутворення
 • C. Жовчовиділення
 • D. Гідролізу жирів
 • E. Всмоктування жирів
175.   Хлопчик на другому році життя став часто хворіти на респіраторні захворювання, стоматити, гнійничкові ураження шкіри. Навіть невеликі пошкодження ясен і слизової оболонки ускладнюються запаленням, що протікає тривало. Встановлено, що у крові дитини практично відсутні імуноглобуліни всіх класів. Зниження функціональної активності якої клітинної популяції лежить в основі описаного синдрому?
 • A. Макрофаги
 • B. В-лімфоцити
 • C. Т-лімфоцити
 • D. Нейтрофіли
 • E. NK-лімфоцити
176.   Жінку 44-х років втяла оса, внаслідок чого розвинувся шок. В анамнезі - тяжка алергічна реакція на укус оси. Об’єктивно: РS- 179/хв, слабкий, АТ- 80/40 мм рт.ст., ЧД-26/хв. Яка провідна ланка патогенезу анафілактичного шоку?
 • A. Біль
 • B. Зменшення ударного об’єму серця
 • C. Тахікардія
 • D. Зниження периферійного опору судин
 • E. Зменшення об’єму циркулюючої крові
177.   Ефективна діагностика носійства збудників кишкових інфекцій ґрунтується на виявленні антитіл до певних антигенів бактерій в реакції непрямої гемаглютинації. Який стандартний препарат слід застосувати у цій реакції?
 • A. Еритроцити барана й гемолітичну сироватку
 • B. Антитіла проти імуноглобулінів основних класів
 • C. Еритроцитарні діагностикуми з адсорбованими антигенами бактерій
 • D. Монорецепторні діагностичні сироватки
 • E. Моноклональні антитіла
178.   У хворого відзначаються періодичні напади серцебиття (пароксизми), сильне потовиділення, напади головного болю. При обстеженні виявлена гіпертензія, гіперглікемія, підвищення основного обміну, тахікардія. При якій патології наднирників спостерігається подібна картина?
 • A. Первинний альдостеронізм
 • B. Гіперфункція мозкового шару
 • C. Гіпофункція кори наднирників
 • D. Гіпофункція мозкового шару
 • E. Гіперфункція кори наднирників
179.   Хворий помилково прийняв надмірну дозу тироксину. До яких змін секреції тиреоліберину та тиреотропіну це призведе?
 • A. Секреція тиреоліберину збільшиться, тиреотропіну - зменшиться
 • B. Секреція гормонів зменшиться
 • C. Змін секреції гормонів не буде
 • D. Секреція гормонів збільшиться
 • E. Секреція тиреотропіну збільшиться, тиреоліберину - зменшиться
180.   Школяр 8-ми років звернувся до стоматолога з герпетичним висипанням на нижній губі. Який найбільш ефективний засіб слід призначити?
 • A. Кетоконазол
 • B. Оксацилін
 • C. Ацикловір
 • D. Фурадонін
 • E. Ампіцилін
181.   Хворому хірург видалив порожнинне утворення печінки діаметром 2 см. Встановлено, що стінка порожнини утворена щільною волокнистою сполучною тканиною, вміст являє собою каламутну, густу, жовтувато-зеленого кольору рідину з неприємним запахом, яка мікроскопічно складається переважно з поліморфноядерних лейкоцитів. Якому патологічному процесу відповідають такі морфологічні зміни?
 • A. -
 • B. Емпієма
 • C. Хронічний абсцес
 • D. Флегмона
 • E. Гострий абсцес
182.   У хворого 68-ми років, який страждає на серцеву недостатність та впродовж тривалого часу приймає препарати наперстянки, з’явилися явища інтоксикації, які швидко нівелювалися застосуванням донатора сульфгідрильних груп унітіолу. Який механізм терапевтичної дії цього засобу?
 • A. Гальмує вивільнення калію з міокардіоцитів
 • B. Зменшує накопичення іонізованого кальцію
 • C. Підвищує енергозабезпечення міокарду
 • D. Сповільнює надходження натрію до міокардіоцитів
 • E. Реактивує натрій-калієву-АТФ-азу мембран міокардіоцитів
183.   У хворого з тромбофлебітом нижніх кінцівок раптово після навантаження виникли задишка, різкий біль у грудях, ціаноз, набухання шийних вен. Яке найбільш імовірне порушення кровообігу виникло у хворого?
 • A. Тромбоемболія судин головного мозку
 • B. Тромбоемболія легеневої артерії
 • C. Тромбоемболія мезентеріальних судин
 • D. Тромбоемболія вінцевих судин
 • E. Тромбоемболія ворітної вени
184.   До лікаря звернувся чоловік 27-ми років. При огляді було виявлено збільшення кистей, стоп та нижньої щелепи. Крім того спостерігалися деформація суглобів (kiphosis), гормональні порушення (імпотенція, атрофія яєчок). Функція якої залози порушена?
 • A. Надниркові залози
 • B. Щитоподібна залоза
 • C. Прищитоподібні залози
 • D. Шишкоподібне тіло
 • E. Передня частка гіпофізу
185.   У дитячому колективі проведено планову вакцинацію проти кору. Яким методом можна перевірити ефективність проведеної вакцинації?
 • A. Алергопроба
 • B. Вірусологічний
 • C. Біологічний
 • D. Вірусоскопічний
 • E. Серологічний
186.   У хворого з дихальною недостатністю рН крові 7,35. Визначення рСO2 показало наявність гіперкапнії. При дослідженні рН сечі відзначається підвищення її кислотності. Яка форма порушення кислотноосновного стану в даному випадку?
 • A. Ацидоз метаболічний, декомпенсований
 • B. Ацидоз газовий, компенсований
 • C. Алкалоз газовий, компенсований
 • D. Алкалоз газовий, декомпенсований
 • E. Ацидоз метаболічний, компенсований
187.   У хворої 63-х років діагностований інсулінонезалежний цукровий діабет. Ендокринолог почав лікування з призначення глібенкламіду. Вкажіть механізм дії цього засобу:
 • A. Підсилює руйнування білків
 • B. Гальмує транспорт глюкози до клітин
 • C. Зменшує всмоктування глюкози в кишківнику
 • D. Активує в-клітини острівців Лангерганса
 • E. Стимулює гіпоталамічні центри
188.   Хворий на гіпертонічну хворобу разом з безсольовою дієтою та з антигіпертензивними засобами, довгий час приймав гідрохлортіазид, що зумовило порушення електролітного балансу. Яке порушення внутрішнього середовища виникло у хворого?
 • A. Метаболічний ацидоз
 • B. Гіпохлоремічний алкалоз
 • C. Збільшення об’єму циркулюючої крові
 • D. Гіпермагніємія
 • E. Гіперкаліємія
189.   У мазку з нальоту на мигдаликах хворого з імовірною дифтерією виявлено палички синього кольору з потовщеннями на полюсах. Який метод фарбування мазків було використано?
 • A. Леффлера
 • B. Буррі
 • C. Нейссера
 • D. Грама
 • E. Гінса
190.   У хворого під час комп’ютерної томографії грудної клітки діагностовано пухлину заднього нижнього середостіння. Яка з перерахованих структур стиснута пухлиною?
 • A. Trachea
 • B. Aorta thoracica
 • C. Vena cava superior
 • D. Arcus aortae
 • E. N. phrenicus
191.   Жінка 30-ти років народила хлопчика з розщепленням верхньої губи ("заяча губа" "вовча паща"). При додатковому обстеженні виявлені значні порушення нервової, серцево-судинної систем та зору. При дослідженні каріотипу діагностована трисомія за 13-ю хромосомою. Який синдром наявний у хлопчика?
 • A. Клайнфельтера
 • B. Дауна
 • C. Шерешевського-Тернера
 • D. Едвардса
 • E. Патау
192.   В ході експерименту було продемонстровано підвищення активності β-галактозидази після внесення лактози до культурального середовища з Е.соlі. Яка ділянка лактозного оперону стає розблокованою від репресору за цих умов?
 • A. Регуляторний ген
 • B. Праймер
 • C. Промотор
 • D. Оператор
 • E. Структурний ген
193.   Чоловік 50-ти років хворіє на хронічний бронхіт, скаржиться на задишку під час фізичного навантаження, постійний кашель з відходженням харкотиння. При обстеженні діагностовано ускладнення - емфізема легень. Чим вона зумовлена?
 • A. Зменшення перфузії легень
 • B. Порушення вентиляційно-перфузійного співвідношення в легенях
 • C. Зниження еластичних властивостей легень
 • D. Зменшення альвеолярної вентиляції
 • E. Зменшення розтяжності легень
194.   Для корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії даного препарату?
 • A. Стимулює α-адренорецептори
 • B. Стимулює α- і β-адренорецептори
 • C. Стимулює β-адренорецептори
 • D. Блокує α-адренорецептори
 • E. Блокує β-адренорецептори
195.   В сечі новонародженого визначається цитрулін та високий рівень аміаку. Вкажіть, утворення якої речовини, найімовірніше, порушене у цього малюка:
 • A. Сечова кислота
 • B. Сечовина
 • C. Аміак
 • D. Креатинін
 • E. Креатин
196.   На енцефалограмі людини зареєстровано дельта-ритм. У якому стані вона перебуває?
 • A. Засинання
 • B. Пасивної бадьорості
 • C. Парадоксального сну
 • D. Активної бадьорості
 • E. Повільного сну
197.   До лікарні надійшла дитина з діагнозом "стафілококовий сепсис". На яке живильне середовище потрібно посіяти кров хворого з метою виділення збудника?
 • A. Жовчно-сольовий агар
 • B. Середовище Бучіна
 • C. Цукрово-пептонний бульйон
 • D. М ’ясо-пептонний агар
 • E. Середовище Плоскірева
198.   В хронічному експерименті на щурах стимулювали електричним струмом паравентрикулярні та супраоптичні ядра гіпоталамуса. Яка поведінкова реакція спостерігалася у тварин?
 • A. Зменшення споживання їжі
 • B. Збільшення споживання води
 • C. Збільшення споживання їжі
 • D. Відмова від їжі та рідини
 • E. Зменшення споживання води
199.   В пробірку, що містить розчин NaCl 0,9%, додали краплю крові. Що відбудеться з еритроцитами?
 • A. Біологічний гемоліз
 • B. Зморшкування
 • C. Набухання
 • D. Залишаться без змін
 • E. Осмотичний гемоліз
200.   При гістологічному дослідженні щитоподібної залози визначається значна інфільтрація лімфоцитами з утворенням лімфоїдних фолікулів, руйнування паренхіматозних елементів, розростання волокон сполучної тканини. Для якого захворювання характерна така картина?
 • A. Зоб Хашимото
 • B. Колоїдний зоб
 • C. Ендемічний зоб
 • D. Дифузний токсичний зоб
 • E. Паренхіматозний зоб
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 1 користувачів, 16 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 53.35ms.