Буклет 2015 року

1.   По приїзді групи експертів на місце злочину виявлено тіло без ознак життя. В ході дослідження крові загиблого виявлена велика концентрація іонів ціанової кислоти. Інгібування якого комплексу дихального ланцюга мітохондрій стало причиною смерті?
 • A. IV
 • B. І
 • C. II
 • D. III
 • E. V
2.   До лікарні звернувся чоловік 50-ти років з розладами пам’яті, болісними відчуттями по ходу нервових стовбурів, зниженням інтелектуальних функцій, порушеннями з боку серцево-судинної системи і явищами диспепсії. В анамнезі хронічний алкоголізм. Дефіцит якого вітаміну може викликати ці симптоми?
 • A. Рибофлавін
 • B. Кальциферол
 • C. Тіамін
 • D. Ретинол
 • E. Ніацин
3.   При гастробіопсії у хворого встановлена метаплазія поверхневого епітелію слизової оболонки, який замість циліндричного набув вигляду кишкового. Разом з тим спостерігається склероз на місці залоз слизової оболонки та лімфогістіоцитарна інфільтрація. Про яке захворювання шлунка можна думати?
 • A. Хронічний гастрит з ураженням залоз без атрофії
 • B. Ерозивний гастрит
 • C. Хронічний атрофічний гастрит
 • D. Корозивний гастрит
 • E. Поверхневий хронічний гастрит
4.   До дерматолога звернувся хворий зі скаргами на появу гнійничків на шкірі обличчя та шиї. При лабораторному аналізі вмісту гнійних фолікул було виявлено рухомі червоподібні паразити. Вкажіть збудника, який викликав це захворювання:
 • A. Блощиця ліжкова
 • B. Залозниця вугрова
 • C. Коростяний свербун
 • D. Блоха людська
 • E. Личинка мухи
5.   Дитячий стоматолог мав контакт з хворим на дифтерію підлітком. Час останньої імунізації лікаря проти дифтерії - 12 років. Який препарат необхідно ввести стоматологу?
 • A. Антитоксична протидифтерійна сироватка
 • B. Інтерферон
 • C. Жива вакцина
 • D. Рекомбінантна вакцина
 • E. Хімічна вакцина
6.   У потерпілого з травмою голови у скроневій ділянці діагностовано епідуральну гематому. Яка з артерій найімовірніше пошкоджена?
 • A. Середня оболонкова
 • B. Передня оболонкова
 • C. Поверхнева скронева
 • D. Задня вушна
 • E. Середня мозкова
7.   Аналіз ЕКГ хворого виявив відсутність зубця P. Тривалість та амплітуда QRS комплексу та зубця Т відповідають нормі. Що є водієм ритму серця даного пацієнта?
 • A. Пучок Гіса
 • B. Міокард шлуночків
 • C. Синусовий вузол
 • D. Передсердно-шлуночковий вузол
 • E. Волокна Пуркіньє
8.   Хворий 30-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на підвищення температури тіла до 380С, слабкість, біль у горлі. Об’єктивно: язик вкритий білим нальотом. Які гістологічні структури язика беруть участь в утворенні цього нальоту?
 • A. Епітелій грибоподібних сосочків
 • B. Епітелій жолобкуватих сосочків
 • C. Епітелій ниткоподібних сосочків
 • D. Сполучнотканинна основа всіх сосочків язика
 • E. Епітелій листоподібних сосочків
9.   У хворого нормально забарвлений кал, у складі якого є велика кількість вільних жирних кислот. Причиною цього є порушення:
 • A. Жовчоутворення
 • B. Всмоктування жирів
 • C. Гідролізу жирів
 • D. Секреції ліпаз
 • E. Жовчовиділення
10.   Який з нижченаведених сечогінних засобів слід призначити хворому з первинним гіперальдостеронізмом?
 • A. Гіпотіазид
 • B. Фуросемід
 • C. Триамтерен
 • D. Спіронолактон
 • E. Маніт
11.   Дитина народилася в стані асфіксії. Який препарат необхідно ввести новонародженому для стимуляції дихання?
 • A. Етимізол
 • B. Атропін
 • C. Лобелін
 • D. Празозин
 • E. Прозерин
12.   Хворому на гострий інфаркт міокарда у комплексній терапії було призначено гепарин. Через деякий час після введення даного препарату з’явилася гематурія. Який антагоніст гепарину необхідно ввести хворому для усунення даного ускладнення?
 • A. Протаміну сульфат
 • B. Неодикумарин
 • C. Фібриноген
 • D. Вікасол
 • E. Амінокапронова кислота
13.   У хворого переливання крові ускладнилося розвитком гемотрансфузійного шоку. Назвіть тип алергічної реакції, що лежить в основі даної патології:
 • A. Цитотоксичний
 • B. Рецептороопосередкований
 • C. Гіперчутливість сповільненого типу
 • D. Імунокомплексний
 • E. Анафілактичний
14.   При аналізі родоводу пробанда виявлено, що ознака проявляється з однаковою частотою у представників обох статей і хворі наявні у всіх поколіннях (по вертикалі), а по горизонталі - у сибсів (братів і сестер пробанда) з відносно великих родин. Який тип успадкування досліджуваної ознаки?
 • A. Зчеплений з Х-хромосомою, домінантний
 • B. Автосомно-домінантний
 • C. Зчеплений з Х-хромосомою, рецесивний
 • D. Автосомно-рецесивний
 • E. Зчеплений з У-хромосомою
15.   У хлопчика 3-х років з вираженим геморагічним синдромом відсутній антигемофільний глобулін А (фактор VIII) у плазмі крові. Яка фаза гемостазу первинно порушена у цього хворого?
 • A. Внутрішній механізм активації протромбінази
 • B. Ретракція кров’яного згустку
 • C. Перетворення протромбіну в тромбін
 • D. Зовнішній механізм активації протромбінази
 • E. Перетворення фібриногену в фібрин
16.   У новонародженого малюка педіатр виявив, що отвір крайньої плоті за величиною не перевищує діаметр сечовивідного каналу і голівка статевого члена не може виходити через такий отвір. Як називається цей стан?
 • A. Гермафродитизм
 • B. Парафімоз
 • C. Гіпоспадія
 • D. Фімоз
 • E. Епіспадія
17.   У хворого внаслідок хронічного обструктивного бронхіту на тлі задишки, тахікардії та ціанозу під час дослідження газового складу крові виявлено розвиток гіпоксемії та гіперкапнії. Яке порушення зовнішнього дихання спостерігається у хворого?
 • A. Гіпердифузія
 • B. Гіпервентиляція
 • C. Гіпоперфузія
 • D. Гіперперфузія
 • E. Гіповентиляція
18.   Недостатність в організмі мікроелементу селену проявляється кардіоміопатією. Імовірною причиною такого стану є зниження активності такого селенвмісного ферменту:
 • A. Лактатдегідрогеназа
 • B. Сукцинатдегідрогеназа
 • C. Глутатіонпероксидаза
 • D. Каталаза
 • E. Цитохромоксидаза
19.   У хворого пухлина грудного відділу стравоходу. Куди можуть безпосередньо метастазувати пухлинні клітини?
 • A. Ductus thoracicus
 • B. Nodi mediastinales
 • C. Nodi gastrici
 • D. Nodi hepatici
 • E. Nodi intercostales
20.   До приймального відділення інфекційної лікарні надійшов чоловік 25-ти років. Діагноз: СНІД. Ураження яких клітин зумовлює стан імунодефіциту?
 • A. Гладкі клітини (тканинні базофіли)
 • B. Т-кіллери
 • C. Плазмоцити
 • D. Т-супресори
 • E. Т-хелпери
21.   В основі розвитку імунних і алергічних реакцій організмом застосовуються однакові механізми відповіді імунної системи на антиген. Визначте основну відмінність алергічних реакцій від імунних:
 • A. Особливість будови антигенів
 • B. Спадкова схильність
 • C. Кількість антигену, що потрапляє
 • D. Шляхи потрапляння антигенів до організму
 • E. Розвиток пошкодження тканин
22.   Хворий помилково прийняв надмірну дозу тироксину. До яких змін секреції тиреоліберину та тиреотропіну це призведе?
 • A. Секреція тиреоліберину збільшиться, тиреотропіну - зменшиться
 • B. Змін секреції гормонів не буде
 • C. Секреція гормонів збільшиться
 • D. Секреція гормонів зменшиться
 • E. Секреція тиреотропіну збільшиться, тиреоліберину - зменшиться
23.   Хворий 47-ми років впродовж останніх 3-х років хворіє на туберкульоз легень, скаржиться на задишку, важкість в області правого боку грудної стінки, температуру тіла 37,7°С. Виявлено правобічний ексудативний плеврит. Який тип клітин передбачається у плевральному пунктаті?
 • A. Нейтрофіли
 • B. Еритроцити
 • C. Лімфоцити
 • D. Еозинофіли
 • E. Атипові клітини
24.   У хворого під час комп’ютерної томографії грудної клітки діагностовано пухлину заднього нижнього середостіння. Яка з перерахованих структур стиснута пухлиною?
 • A. Aorta thoracica
 • B. Trachea
 • C. N. phrenicus
 • D. Vena cava superior
 • E. Arcus aortae
25.   У жінки на шкірі шиї спостерігається новоутворення на ніжці, кулястої форми, зморшкувате. У біоптаті з нього виявлена надмірна проліферація покривного епітелію та строми шкіри у вигляді сосочків, збережена полярність клітин, їх комплексність та базальна мембрана, характерний тканинний атипізм. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Фіброма
 • B. Саркома
 • C. Рак
 • D. Невус
 • E. Папілома
26.   У пацієнта стоматологічного відділення виявлено хворобу Педжета, що супроводжується деградацією колагену. Вирішальним фактом для постановки діагнозу було виявлення у сечі хворого підвищеного рівня:
 • A. Аргініну
 • B. Серину
 • C. Оксипроліну
 • D. Триптофану
 • E. Аланіну
27.   На останньому місяці вагітності вміст фібриногену в плазмі крові в 2 рази вище за норму. Яку швидкість осідання еритроцитів слід при цьому очікувати?
 • A. 3-12 мм/годину
 • B. 10-15 мм/годину
 • C. 40-50 мм/годину
 • D. 5-10 мм/годину
 • E. 0-5 мм/годину
28.   У хворої 63-х років діагностований інсулінонезалежний цукровий діабет. Ендокринолог почав лікування з призначення глібенкламіду. Вкажіть механізм дії цього засобу:
 • A. Активує в-клітини острівців Лангерганса
 • B. Стимулює гіпоталамічні центри
 • C. Підсилює руйнування білків
 • D. Гальмує транспорт глюкози до клітин
 • E. Зменшує всмоктування глюкози в кишківнику
29.   Підшлункова залоза - орган змішаної секреції. Ендокринно продукує бета-клітинами гормон інсулін, який впливає на обмін вуглеводів. Як він впливає на активність глікогенфосфорилази (ГФ) і гліко-генсинтетази (ГС)?
 • A. Пригнічує ГФ, активує ГС
 • B. Не впливає на активність ГФ і ГС
 • C. Пригнічує ГФ і ГС
 • D. Активує ГФ і ГС
 • E. Активує ГФ, пригнічує ГС
30.   При гістологічному дослідженні біоптатів, взятих з потовщених країв виразки шлунка, виявлені невеликі гніздові скупчення різко атипових гіперхромних невеликих епітеліальних клітин, які розташовані серед дуже розвиненої строми. Визначте пухлину:
 • A. Недиференційована саркома
 • B. Скіррозний недиференційований рак
 • C. Аденома
 • D. Медулярний рак
 • E. Аденокарцинома
31.   Лікар призначив пацієнту з хронічним бронхітом відхаркувальний засіб, який діє шляхом розщеплення дисульфідних зв’язків глікозаміногліканів харкотиння, зменшуючи цим його в’язкість, проте попередив хворого про можливий бронхоспазм при його використанні. Який засіб був призначений?
 • A. Трава термопсису
 • B. Бромгексин
 • C. Ацетилцистеїн
 • D. Натрію гідрокарбонат
 • E. Лібексин
32.   У хворого з тромбофлебітом нижніх кінцівок раптово після навантаження виникли задишка, різкий біль у грудях, ціаноз, набухання шийних вен. Яке найбільш імовірне порушення кровообігу виникло у хворого?
 • A. Тромбоемболія легеневої артерії
 • B. Тромбоемболія вінцевих судин
 • C. Тромбоемболія судин головного мозку
 • D. Тромбоемболія ворітної вени
 • E. Тромбоемболія мезентеріальних судин
33.   Під час обстеження у хворої встановлене ураження дорсальної частини мосту, порушена функція жування. Ядро якого нерва уражене?
 • A. Мостове ядро трійчастого нерва
 • B. Рухове ядро лицевого нерва
 • C. Подвійне ядро блукаючого нерва
 • D. Рухове ядро трійчастого нерва
 • E. Ядро під’язикового нерва
34.   При обстеженні в аналізі крові пацієнта виявлено лейкоцитоз, лімфоцитоз, клітини Боткіна-Гумпрехта на тлі анемії. Про яку хворобу слід думати лікарю?
 • A. Хронічний лімфолейкоз
 • B. Мієломна хвороба
 • C. Інфекційний мононуклеоз
 • D. Гострий мієлолейкоз
 • E. Лімфогранулематоз
35.   Школяр 8-ми років звернувся до стоматолога з герпетичним висипанням на нижній губі. Який найбільш ефективний засіб слід призначити?
 • A. Оксацилін
 • B. Ампіцилін
 • C. Фурадонін
 • D. Кетоконазол
 • E. Ацикловір
36.   Під час роботи лікарю - стоматологу доводиться довго стояти на ногах, що може призвести до застою крові у венах нижніх кінцівок та їх варикозного розширення. З порушенням якого механізму венозного припливу крові до серця це пов’язано?
 • A. Присмоктувальний ефект грудної клітки
 • B. Відсутність скорочення скелетних м’язів
 • C. Градієнт тиску
 • D. Залишкова рушійна сила серця
 • E. Присмоктувально-тисковий помповий ефект діафрагми на органи черевної порожнини
37.   Під час судово-медичної експертизи жінки, яка загинула у автокатастрофі, знайдено ембріон на стадії ранньої гаструли. Назвіть місце його локалізації за умови нормального розвитку:
 • A. Маткова частина яйцепроводу
 • B. Черевна порожнина
 • C. Яєчник
 • D. Ампульна частина яйцепроводу
 • E. Стінка матки
38.   Сучасні антиатеросклеротичні препарати застосовуються з метою профілактики та лікування атеросклерозу. Такі препарати як гемфіброзил та фенфібрат гальмують біосинтез холестерину шляхом інгібування ферменту:
 • A. Ацилтрансфераза
 • B. Гексокиназа
 • C. Ілюкозо-6-фосфатаза
 • D. Ацил-КоА-холестеринацилтрансфераза
 • E. в-ГОМК-редуктаза
39.   В пробірку, що містить розчин NaCl 0,9%, додали краплю крові. Що відбудеться з еритроцитами?
 • A. Зморшкування
 • B. Осмотичний гемоліз
 • C. Біологічний гемоліз
 • D. Набухання
 • E. Залишаться без змін
40.   При розтині тіла жінки, померлої від хронічної ниркової недостатності, в слизовій оболонці товстої кишки виявлені сіро-жовті плівки, що щільно з’єднані з підлеглим шаром, при відокремленні яких утворюються виразки. Мікроскопічно: глибока ділянка некрозу пронизана нитками фібрину. Визначте вид запалення:
 • A. Катаральне
 • B. Гнійне
 • C. Крупозне
 • D. Дифтеритичне
 • E. Гнильне
41.   Чоловік 50-ти років хворіє на хронічний бронхіт, скаржиться на задишку під час фізичного навантаження, постійний кашель з відходженням харкотиння. При обстеженні діагностовано ускладнення - емфізема легень. Чим вона зумовлена?
 • A. Зменшення альвеолярної вентиляції
 • B. Зменшення перфузії легень
 • C. Порушення вентиляційно-перфузійного співвідношення в легенях
 • D. Зниження еластичних властивостей легень
 • E. Зменшення розтяжності легень
42.   Хвора страждає від болю в ногах та набряків. В ході обстеження хворої на медіальній поверхні стегна спостерігається набряк, збільшення розміру вен, утворення вузлів. З боку якої вени спостерігається патологія?
 • A. V saphena magna
 • B. V saphena parva
 • C. V profunda femoris
 • D. V femoralis
 • E. V tibialis
43.   До медико-генетичної консультації звернулася жінка 30-ти років у якої в ядрах більшості клітин епітелію слизової оболонки щоки було виявлено по два тільця Барра. Який попередній діагноз можна встановити?
 • A. Трисомія за 18-ю хромосомою
 • B. Трисомія за 21-ю хромосомою
 • C. Моносомія за X-хромосомою
 • D. Трисомія за X-хромосомою
 • E. Трисомія за 13-ю хромосомою
44.   Під час виконання оперативного втручання на гомілці хірург виділяє задню стінку canalis cruropopliteus. Яка анатомічна структура її утворює?
 • A. M.gastrocnemius
 • B. M.plantaris
 • C. M.soleus
 • D. M.tibialis anterior
 • E. M.tibialis posterior
45.   У молодого подружжя народилася дитина з енцефалопатією. Лікар встановив, що хвороба пов’язана з порушенням мітохондріальної ДНК. Як успадковуються мітохондріальні патології?
 • A. Від батька тільки дочками
 • B. Від матері всіма дітьми
 • C. Від батька тільки синами
 • D. Від обох батьків усіма дітьми
 • E. Від матері тільки синами
46.   Досліджуються рецептори, інформація від яких прямує до кори без участі таламусу. Які це рецептори?
 • A. Нюхові
 • B. Смакові
 • C. Дотикові
 • D. Зорові
 • E. Слухові
47.   На розтині у дитини знайдена некротична ангіна, флегмона шиї, гнійний отит, гнійний менінгіт. Ці зміни найбільш характерні для:
 • A. Отогенного сепсису
 • B. Септичної скарлатини
 • C. Менінгококової інфекції
 • D. Токсичної скарлатини
 • E. Дифтерії зіву
48.   У людини в результаті патологічного процесу збільшена товщина гематоальвеолярного бар’єру. Безпосереднім наслідком цього буде зменшення:
 • A. Альвеолярної вентиляції легень
 • B. Резервного об’єму видиху
 • C. Кисневої ємності крові
 • D. Хвилинного об’єму дихання
 • E. Дифузійної здатності легень
49.   Встановлено, що в клітинах організмів відсутні мембранні органели та їх спадковий матеріал не має нуклеосомної організації. Що це за організми?
 • A. Еукаріоти
 • B. Прокаріоти
 • C. Віруси
 • D. Аскоміцети
 • E. Найпростіші
50.   У хворого діагностовано септичний ендокардит. Температура тіла протягом 5-ти днів коливалася в межах 39,5°С - 40,2°С. На 6-й день на тлі різкого зниження температури до 35,2°С розвинувся колапс. Який головний механізм колапсу?
 • A. Вазодилатація
 • B. Посилене потовиділення
 • C. Гіпервентиляція
 • D. Тахікардія
 • E. Поліурія
51.   У хворого з жовтяницею встановлено: підвищення у плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого (вільного), в калі та сечі - високий вміст стеркобіліну, рівень прямого (зв’язаного) білірубіну в плазмі крові в межах норми. Про який вид жовтяниці можна думати?
 • A. Хвороба Жильбера
 • B. Жовтяниця немовлят
 • C. Механічна
 • D. Гемолітична
 • E. Паренхіматозна (печінкова)
52.   У здорових батьків, спадковість яких не обтяжена, народилася дитина з множинними вадами розвитку. Цитогенетичний аналіз виявив у соматичних клітинах дитини трисомію за 18-ю хромосомою (синдром Едвардса). З яким явищем пов’язане народження такої дитини?
 • A. Соматичною мутацією у ембріона
 • B. Домінантною мутацією
 • C. Впливом тератогенних факторів
 • D. Хромосомною мутацією - дуплікацією
 • E. Нерозходженням пари хромосом під час гаметогенезу
53.   До косметолога звернулася пацієнтка зі скаргами на появу чорних цяток на обличчі. Після обстеження було встановлено, що поява цяток пов’язана з порушенням виділення секрету сальних залоз. Який тип секреції характерний для цих залоз?
 • A. Мікроапокриновий
 • B. Мерокриновий
 • C. Мерокриновий та мікроапокриновий
 • D. Голокриновий
 • E. Макроапокриновий
54.   У жінки з важкою інтоксикацією, спричиненою сепсисом, який і послужив безпосередньою причиною смерті, на розтині виявлене "тигрове серце". Який морфогенетичний механізм розвитку переважно лежить в основі даної дистрофії?
 • A. Трансформація
 • B. -
 • C. Інфільтрація
 • D. Декомпозиція
 • E. Спотворений синтез
55.   Хворій 43-х років для лікування бронхопневмонії призначена бензилпеніциліну натрієва сіль. Який з вказаних побічних ефектів найбільш характерний для даного засобу?
 • A. Агранулоцитоз
 • B. Неврит слухового нерва
 • C. Алергічні реакції
 • D. Ураження печінки
 • E. Анемія
56.   У чоловіка 35-ти років феохромоцитома. В крові спостерігається підвищений рівень адреналіну та норадреналіну, концентрація вільних жирних кислот зросла в 11 разів. Активація якого ферменту під впливом адреналіну підвищує ліполіз?
 • A. Фосфоліпаза А2
 • B. ТАГ -ліпаза
 • C. Холестеролестераза
 • D. Ліпопротеїдліпаза
 • E. Фосфоліпаза С
57.   Хворий 55-ти років хворіє на хронічний гломерулонефрит протягом 15-ти років. Які зміни складу крові або сечі найбільш характерно свідчать про обмеження секреторної функції нирок?
 • A. Гіпо-, ізостенурія
 • B. Протеїнурія
 • C. Гіпопротеїнемія
 • D. Гіперазотемія
 • E. Гіперглікемія
58.   У хворого з дихальною недостатністю рН крові 7,35. Визначення рСO2 показало наявність гіперкапнії. При дослідженні рН сечі відзначається підвищення її кислотності. Яка форма порушення кислотноосновного стану в даному випадку?
 • A. Ацидоз газовий, компенсований
 • B. Алкалоз газовий, декомпенсований
 • C. Ацидоз метаболічний, декомпенсований
 • D. Ацидоз метаболічний, компенсований
 • E. Алкалоз газовий, компенсований
59.   В хронічному експерименті на щурах стимулювали електричним струмом паравентрикулярні та супраоптичні ядра гіпоталамуса. Яка поведінкова реакція спостерігалася у тварин?
 • A. Відмова від їжі та рідини
 • B. Зменшення споживання води
 • C. Збільшення споживання їжі
 • D. Зменшення споживання їжі
 • E. Збільшення споживання води
60.   Жінку 44-х років втяла оса, внаслідок чого розвинувся шок. В анамнезі - тяжка алергічна реакція на укус оси. Об’єктивно: РS- 179/хв, слабкий, АТ- 80/40 мм рт.ст., ЧД-26/хв. Яка провідна ланка патогенезу анафілактичного шоку?
 • A. Біль
 • B. Тахікардія
 • C. Зменшення об’єму циркулюючої крові
 • D. Зниження периферійного опору судин
 • E. Зменшення ударного об’єму серця
61.   При обстеженні жінки 56-ти років, що хвора на цукровий діабет 1-го типу, виявлене порушення білкового обміну, що при лабораторному дослідженні крові проявляється аміноацидемією, а клінічно - уповільненням загоєння ран і зменшенням синтезу антитіл. Який з перерахованих механізмів викликає розвиток аміноацидемії?
 • A. Гіперпротеїнемія
 • B. Підвищення протеолізу
 • C. Підвищення онкотичного тиску в плазмі крові
 • D. Зменшення концентрації амінокислот у крові
 • E. Збільшення ліпопротеїдів високої щільності
62.   До серцево-судинного відділення надійшов хворий зі скаргами на постійний головний біль у потиличній ділянці, шум у вухах, запаморочення. При обстеженні: АТ-180/110 мм рт.ст., ЧСС- 95/хв. Рентгенологічно визначено звуження однієї з ниркових артерій. Активація якої з перерахованих систем викликала гіпертензивний стан хворого?
 • A. Імунна
 • B. Симпатоадреналова
 • C. Ренін-ангіотензинова
 • D. Кінінова
 • E. Гемостатична
63.   У чоловіка 50-ти років при обстеженні було виявлено зниження кількості еритроцитів у крові та підвищення рівня вільного гемоглобіну в плазмі крові (гемоглобінемія). КП становив 0,85. Який вид анемії спостерігається у хворого?
 • A. Гостра постгеморагічна
 • B. Анемія внаслідок порушення еритропоезу
 • C. Хронічна постгеморагічна
 • D. Спадкова гемолітична
 • E. Набута гемолітична
64.   У хворого впродовж 10-ти днів має місце підвищена температура, напади характерного кашлю. Лікар призначив посів слизу з носоглотки на середовище КВА. Який мікроорганізм передбачається виявити?
 • A. Палочка інфлуенци
 • B. Клебсієла
 • C. Паличка коклюшу
 • D. Лістерія
 • E. Стафілокок
65.   При проведенні операції на тонкій кишці лікар виявив ділянку слизової оболонки, де на фоні колових складок була присутня поздовжня складка. Який відділ тонкої кишки має таку будову?
 • A. Pars ascendens duodeni
 • B. Початковий відділ jejunum
 • C. Pars descendens duodeni
 • D. Дистальний відділ ileum
 • E. Pars horizontalis duodeni
66.   У чоловіка 58-ми років, померлого при наростаючих явищах хронічної серцевої недостатності, діагностовано ревматичний гранульоматозний міокардит. Мікроскопічно в міокарді спостерігаються гранульоми, що складаються з макрофагів з гіперхромними ядрами та світлою цитоплазмою, в центрі - осередок некрозу. Який характер має некроз в середині гранульоми?
 • A. Ценкеровський
 • B. Жировий
 • C. Колікваційний
 • D. Фібриноїдний
 • E. Казеозний
67.   Хворий 65-ти років, що страждає на атеросклероз, госпіталізований до хірургічного відділення з приводу розлитого гнійного перитоніту. Під час операції діагностовано тромбоз брижових артерій. Яка найбільш імовірна причина перитоніту?
 • A. Ішемія ангіоспастична
 • B. Геморагічний інфаркт
 • C. Iшемiчний інфаркт
 • D. Стаз
 • E. Ішемія компресійна
68.   Хворий на гіпертонічну хворобу разом з безсольовою дієтою та з антигіпертензивними засобами, довгий час приймав гідрохлортіазид, що зумовило порушення електролітного балансу. Яке порушення внутрішнього середовища виникло у хворого?
 • A. Гіпермагніємія
 • B. Метаболічний ацидоз
 • C. Гіпохлоремічний алкалоз
 • D. Збільшення об’єму циркулюючої крові
 • E. Гіперкаліємія
69.   Під час об’єктивного обстеження хворого з діагнозом: атеросклеротичний мі-окардіосклероз, лікар встановив феномен дефіциту пульсу. При якій формі порушення серцевого ритму спостерігається такий феномен?
 • A. Брадикардія
 • B. Синусова екстрасистолія
 • C. Передсердно-шлуночковий ритм
 • D. Ідіовентрикулярний ритм
 • E. Миготлива аритмія
70.   У чоловіка 48-ми років виявлено порушення периферичного кровообігу з обмеженням припливу артеріальної крові, при цьому має місце зблідніння даної ділянки, зниження місцевої температури. Це порушення називається:
 • A. Ішемія
 • B. Стаз
 • C. Реперфузійний синдром
 • D. Сладж
 • E. Венозна гіперемія
71.   У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?
 • A. Н-холінорецептори
 • B. α-адренорецептори
 • C. α- та β-адренорецептори
 • D. М-холінорецептори
 • E. β-адренорецептори
72.   Хлопчику 5-ти років був встановлений діагноз - міастенія. Оберіть препарат з групи антихолінестеразних засобів, який покращує нервово-м’язову передачу:
 • A. Армін
 • B. Галантаміну гідробромід
 • C. Прозерин
 • D. Алоксим
 • E. Ацеклідин
73.   У пацієнта з ознаками коліту виділена чиста культура бактерій, яка за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями належить до роду шигел. Яку з названих реакцій доцільно застосувати для серологічної ідентифікації культури?
 • A. Зв’язування комплементу
 • B. Преципітації
 • C. Аглютинації з діагностичними сироватками
 • D. Затримки гемаглютинації
 • E. Непрямої гемаглютинації
74.   У мазку з нальоту на мигдаликах хворого з імовірною дифтерією виявлено палички синього кольору з потовщеннями на полюсах. Який метод фарбування мазків було використано?
 • A. Нейссера
 • B. Грама
 • C. Леффлера
 • D. Буррі
 • E. Гінса
75.   У хворого, що звернувся до лікарню зі скаргами на пронос, діагностували амебну дизентерію. До комплексного лікування був включений доксациклін. Назвіть вид дії призначеного препарату:
 • A. Етіотропна дія
 • B. Рефлекторна дія
 • C. Пряма дія
 • D. Основна дія
 • E. Незворотня дія
76.   При гістологічному дослідженні щитоподібної залози визначається значна інфільтрація лімфоцитами з утворенням лімфоїдних фолікулів, руйнування паренхіматозних елементів, розростання волокон сполучної тканини. Для якого захворювання характерна така картина?
 • A. Паренхіматозний зоб
 • B. Зоб Хашимото
 • C. Дифузний токсичний зоб
 • D. Колоїдний зоб
 • E. Ендемічний зоб
77.   До лікаря звернувся чоловік 27-ми років. При огляді було виявлено збільшення кистей, стоп та нижньої щелепи. Крім того спостерігалися деформація суглобів (kiphosis), гормональні порушення (імпотенція, атрофія яєчок). Функція якої залози порушена?
 • A. Щитоподібна залоза
 • B. Прищитоподібні залози
 • C. Надниркові залози
 • D. Передня частка гіпофізу
 • E. Шишкоподібне тіло
78.   У хворого 75-ти років, який довгий час страждав на атеросклероз церебральних судин, на аутопсії виявлені: тромбоз правої середньої мозкової артерії, великий осередок неправильної форми сірого кашоподібного розм’якшення мозкової тканини. Який патологічний процес розвинувся в спинному мозку?
 • A. -
 • B. Коагуляційний некроз
 • C. Ішемічний інфаркт
 • D. Гума мозку
 • E. Геморагічний інфаркт
79.   Вивчення організму мешканця Паміру виявило високий рівень основного обміну, розширення грудної клітки, зростання кисневої ємності крові за рахунок збільшення еритроцитів, високий вміст гемоглобіну. До якого адаптивного екологічного типу слід віднести цього чоловіка?
 • A. Гірський
 • B. Пустельний
 • C. Субтропічний
 • D. Тропічний
 • E. Арктичний
80.   Хлопчик на другому році життя став часто хворіти на респіраторні захворювання, стоматити, гнійничкові ураження шкіри. Навіть невеликі пошкодження ясен і слизової оболонки ускладнюються запаленням, що протікає тривало. Встановлено, що у крові дитини практично відсутні імуноглобуліни всіх класів. Зниження функціональної активності якої клітинної популяції лежить в основі описаного синдрому?
 • A. Т-лімфоцити
 • B. NK-лімфоцити
 • C. В-лімфоцити
 • D. Макрофаги
 • E. Нейтрофіли
81.   На розтині тіла хлопчика 8-ми років, що хворів на дифтерію зіва та мигдаликів і помер на другий тиждень від початку захворювання, виявлено зміни в міокарді у вигляді дрібновогнищевих некрозів міокардиоцитів, набряку строми з незначною лімфоцитарною інфільтрацією. Діагностуйте вид міокардиту:
 • A. Інтерстиційний
 • B. Септичний
 • C. Гранулематозний
 • D. Альтеративний
 • E. Вогнищевий проміжний ексудативний
82.   Хворого на трансмуральний інфаркт міокарда лівого шлуночка переведено до відділення реанімації у важкому стані. АТ-70/50 мм рт.ст., ЧСС- 56/хв., ЧД- 32/хв. Зазначте головну ланку в патогенезі кардіогенного шоку:
 • A. Падіння периферичного судинного опору
 • B. Крововтрата
 • C. Втрата води
 • D. Падіння серцевого викиду
 • E. Втрата електролітів
83.   Під час операції холецистектомії у хірурга виникла необхідність визначити топографію загальної жовчної протоки. Злиттям яких проток утворюється дана анатомічна структура?
 • A. Загальної печінкової і міхурової проток
 • B. Лівої печінкової і міхурової проток
 • C. Загальної печінкової і лівої печінкової проток
 • D. Загальної печінкової і правої печінкової проток
 • E. Правої та лівої печінкових проток
84.   У хворого спостерігається пухлина тканин орбіти позаду очного яблука. Зазначено порушення акомодації та звуження зіниці ока. Яке анатомічне утворення ушкоджено?
 • A. N. opticus
 • B. N. trochlearis
 • C. N. nasociliaris
 • D. Ganglion ciliare
 • E. N. lacrimalis
85.   Визначення Х-хроматину в соматичних клітинах використовується для експрес-діагностики спадкових захворювань, пов’язаних зі зміною кількості статевих хромосом. Який каріотип чоловіка, переважна більшість клітин якого містять одну грудочку Х-хроматину:
 • A. 46, ХУ
 • B. 47, ХХУ
 • C. 49, ХХХХУ
 • D. 45, Х0
 • E. 48, ХХХУ
86.   При загостренні ревматоїдного артриту хворому, в анамнезі якого супутній хронічний гастрит, призначений целекоксиб. Чим обумовлено зменшення побічної дії препарату на травний тракт?
 • A. Переважне пригнічення циклооксигенази-1
 • B. Переважна стимуляція аденілатциклази
 • C. Пригнічення фосфоліпази А2
 • D. Пригнічення фосфодіестерази
 • E. Переважне пригнічення циклооксигенази-2
87.   Хворому з лихоманкою та висипкою на шкірі після обстеження за допомогою серологічних реакцій поставлено діагноз - фасціольоз. Було встановлено, що хворий заразився шляхом споживання сирої води з річки. Яка стадія життєвого циклу фасціоли інвазійна для людини?
 • A. Мірацидій
 • B. Яйце
 • C. Адолескарій
 • D. Метацеркарій
 • E. Фіна
88.   У хворого з аневризмою правої підключичної артерії спостерігається захриплість голосу. З подразненням якого нерву це може бути пов’язано?
 • A. N.laringeus superior sinister
 • B. N.laringeus reccurens sinister
 • C. N.laringeus reccurens dexter
 • D. N.laringeus superior dexter
 • E. N.laringeus inferior sinister
89.   Після перелому нижньої щелепи постраждалий відзначає втрату чутливості шкіри у ділянці підборіддя і нижньої губи. Який нерв був пошкоджений?
 • A. Infraorbitalis
 • B. Maxillaris
 • C. Facialis
 • D. Mentalis
 • E. Buccalis
90.   У хворого на ЕКГ виявлено збільшення тривалості комплексу QRS. Наслідком чого це може бути?
 • A. Збільшення часу охоплення збудженням шлуночків
 • B. Збільшення збудливості шлуночків та передсердь
 • C. Збільшення збудливості передсердь
 • D. Порушення провідності у атріовентрикулярному вузлі
 • E. Збільшення часу охоплення збудженням передсердь
91.   На препараті представлено орган ендокринної системи, зовні вкритий сполучнотканинною капсулою, від якої всередину органа відходять перегородки, що ділять його на часточки. Кожна часточка складається з двох видів клітин - нейросекреторних пінеалоцитів - полігональних клітин з відростками, локалізованих центрально, та гліоцитів (астроцитів) - на периферії. Що за орган представлено на препараті?
 • A. Щитоподібна залоза
 • B. Гіпоталамус
 • C. Епіфіз
 • D. Гіпофіз
 • E. Мозкова речовина наднирників
92.   Після лікування високоефективним протитуберкульозним засобом у жінки 48ми років виникли явища невриту зорового нерва, порушення пам’яті, судоми. Який із зазначених протитуберкульозних препаратів приймала хвора?
 • A. Рифампіцин
 • B. ПАСК
 • C. Ізоніазид
 • D. Канаміцину сульфат
 • E. Етамбутол
93.   Хворому з артеріальною гіпертензією було призначено один з антигіпертензивних засобів. Артеріальний тиск нормалізувався, однак хворого почав турбувати постійний сухий кашель. Який з перерахованих препаратів має таку побічну дію?
 • A. Анаприлін
 • B. Клофелін
 • C. Резерпін
 • D. Лізиноприл
 • E. Ніфедипін
94.   Людині внутрішньовенно ввели 0,5 л ізотонічного розчину лікарської речовини. Які з рецепторів насамперед відреагують на зміну водно-сольового балансу організму?
 • A. Осморецептори гіпоталамусу
 • B. Барорецептори дуги аорти
 • C. Осморецептори печінки
 • D. Натрієві рецептори гіпоталамусу
 • E. Волюморецептори порожнистих вен і передсердь
95.   До лікарні надійшла дитина з діагнозом "стафілококовий сепсис". На яке живильне середовище потрібно посіяти кров хворого з метою виділення збудника?
 • A. М ’ясо-пептонний агар
 • B. Середовище Бучіна
 • C. Цукрово-пептонний бульйон
 • D. Жовчно-сольовий агар
 • E. Середовище Плоскірева
96.   При дослідженні гостроти слуху в коваля виявили втрату слуху на 50% у діапазоні низьких частот і майже нормальну гостроту слуху в діапазоні високих частот. Порушення яких структур слухової системи призвело до такого стану?
 • A. Середня частина кортієвого органу
 • B. М’язи середнього вуха
 • C. Кортієв орган - ближче до овального віконця
 • D. Барабанна перетинка
 • E. Кортієв орган - ближче до гелікотреми
97.   Для корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії даного препарату?
 • A. Блокує β-адренорецептори
 • B. Стимулює α-адренорецептори
 • C. Блокує α-адренорецептори
 • D. Стимулює β-адренорецептори
 • E. Стимулює α- і β-адренорецептори
98.   У хворої 49-ти років відзначається обмеження довільних рухів у лівих кінцівках. Тонус м’язів у лівих руці та нозі підвищений за спастичним типом, посилені місцеві сухожилкові рефлекси, виявляються патологічні рефлекси. Який найбільш імовірний механізм призвів до розвитку м’язової гіпертонії та гіперрефлексії?
 • A. Активація синаптичної передачі імпульсів
 • B. Активація збуджувальних впливів з вогнища інсульту
 • C. Гальмування мотонейронів кори головного мозку
 • D. Зниження гальмівних низхідних впливів
 • E. Активація мотонейронів внаслідок інсульту
99.   При розтині померлого, який хворів на туберкульоз, у верхній частці правої легені знайдено порожнину розмірами 3х2 см, яка сполучається з бронхом. Стінка порожнини щільна, має три шари: внутрішній -піогенний, середній - шар туберкульозної грануляційної тканини, зовнішній - сполучнотканинний. Який діагноз найбільш імовірний?
 • A. Фіброзно-кавернозний туберкульоз
 • B. Фіброзно-осередковий туберкульоз
 • C. Гострий осередковий туберкульоз
 • D. Туберкульома
 • E. Гострий кавернозний тубеокульоз
100.   У нейрохірургічне відділення надійшов 54-річний чоловік зі скаргами на відсутність чутливості шкіри нижньої повіки, латеральної поверхні носа, верхньої губи. Лікар при огляді встановив запалення другої гілки трійчастого нерва. Через який отвір виходить з черепа ця гілка?
 • A. Круглий отвір
 • B. Рваний отвір
 • C. Верхня очноямкова щілина
 • D. Овальний отвір
 • E. Остистий отвір
101.   Внаслідок ДТП у потерпілої 37-ми років виникло неутримання сечі. Які сегменти спинного мозку пошкоджені?
 • A. Th1 — Th5
 • B. L1 — L2
 • C. Th1 — L1
 • D. S2-S4
 • E. Th2 — Th5
102.   Знешкодження ксенобіотиків (лікарських засобів, епоксидів, ареноксидів, альдегідів, нітропохідних тощо) та ендогенних метаболітів (естрадіолу, простагландинів, лейкотрієнів) відбувається в печінці шляхом їх кон’югації з:
 • A. S-Аденозилметіоніном
 • B. Гліцином
 • C. Фосфоаденозином
 • D. Глутатіоном
 • E. Аспарагіновою кислотою
103.   Молода людина 25-ти років споживає надмірну кількість вуглеводів (600 г на добу), що перевищує її енергетичні потреби. Який процес буде активуватися в організмі людини у даному випадку?
 • A. Ліпогенез
 • B. Гліколіз
 • C. Ліполіз
 • D. Ілюконеогенез
 • E. Окиснення жирних кислот
104.   При розтині хворої 28-ми років, що померла від уремії, виявлені збільшені строкаті нирки з осередками крововиливів. Патогістологічно в судинних клубочках виявлені гематоксилінові тільця, капілярні мембрани клубочків у вигляді дротяних петель, гіалінові тромби та осередки фібриноїдного некрозу. За патогенезом гіперчутливість якого типу лежить в основі описаної хвороби?
 • A. Гіперчутливість IV типу (клітинна цитoтоксичність)
 • B. Гіперчутливість V типу (гранулематоз)
 • C. Гіперчутливість I типу (анафілактична)
 • D. Гіперчутливість II типу (антитілозалежна)
 • E. Гіперчутливість III типу (імунокомплексна)
105.   Хворому для лікування серцевої недостатності було призначено серцевий глікозид. Яка супутня патологія може сприяти кумуляції серцевих глікозидів?
 • A. Гіпертонічна хвороба
 • B. Гіперацидний гастрит
 • C. Ниркова недостатність
 • D. Гіпоацидний гастрит
 • E. Анорексія
106.   У хворого коса пахвинна грижа. Яке анатомічне утворення стало слабким місцем передньої черевної стінки?
 • A. Латеральна пахвинна ямка
 • B. Стегнова ямка
 • C. Пахвинний трикутник
 • D. Надміхурова ямка
 • E. Медіальна пахвинна ямка
107.   Хворому хірург видалив порожнинне утворення печінки діаметром 2 см. Встановлено, що стінка порожнини утворена щільною волокнистою сполучною тканиною, вміст являє собою каламутну, густу, жовтувато-зеленого кольору рідину з неприємним запахом, яка мікроскопічно складається переважно з поліморфноядерних лейкоцитів. Якому патологічному процесу відповідають такі морфологічні зміни?
 • A. -
 • B. Флегмона
 • C. Емпієма
 • D. Хронічний абсцес
 • E. Гострий абсцес
108.   У хворого 34-х років після перенесеної кишкової інфекції, викликаної сальмонелами, стали згасати симптоми захворювання. Імуноглобуліни якого класу будуть виявлені в крові хворого в період реконвалесценції?
 • A. IgA
 • B. IgG
 • C. IgM
 • D. IgE
 • E. IgD
109.   На електронномікроскопічній фотографії поперечного зрізу волокна чітко візуалізуються декілька осьових циліндрів з мезаксонами. Яке це волокно?
 • A. Ретикулярне
 • B. Еластичне
 • C. Нервове мієлінове
 • D. Колагенове
 • E. Нервове безмієлінове
110.   При напруженій фізичній роботі у м’язовій тканині накопичується молочна кислота, яка дифундує в кров і підхоплюється печінкою та серцем. Який процес забезпечує відновлення запасів глікогену в м’язах?
 • A. Цикл лимонної кислоти
 • B. Орнітиновий цикл
 • C. Цикл трикарбонових кислот
 • D. Цикл Корі
 • E. Пентозофосфатний шлях
111.   До лікарні доставлено хворого з отруєнням інсектицидом - ротеноном. Яка ділянка мітохондріального ланцюга переносу електронів блокується цією речовиною?
 • A. АТФ -синтетаза
 • B. НАДН-коензим О-редуктаза
 • C. Коензим О-цитохром С-редуктаза
 • D. Сукцинат-коензим О-редуктаза
 • E. Цитохром С-оксидаза
112.   Лікар призначив хворому з гострою серцевою недостатністю неглікозидний кардіотонічний засіб, який безпосередньо стимулює β1-адренорецептори міокарда, що збільшує кровообіг, діурез. Застосовується лише внутрішньовенно крапельно внаслідок швидкої інактивації в організмі. Який препарат призначив лікар?
 • A. Адреналін
 • B. Анаприлін
 • C. Дигоксин
 • D. Добутамін
 • E. Корглікон
113.   Необхідно оцінити рівень збудливості нерва у хворого. Для цього доцільно визначити для нерва наступну величину:
 • A. Тривалість потенціалу дії
 • B. Амплітуда потенціалу дії
 • C. Порогова сила подразника
 • D. Потенціал спокою
 • E. Критичний рівень деполяризації
114.   У крові чоловіка 26-ти років виявлено 18% еритроцитів сферичної, сплощеної, кулястої та остистої форм. Інші еритроцити були у формі двоввігнутих дисків. Як називається таке явище?
 • A. Патологічний анізоцитоз
 • B. Фізіологічний анізоцитоз
 • C. Фізіологічний пойкілоцитоз
 • D. Еритроцитоз
 • E. Патологічний пойкілоцитоз
115.   У померлої дитини 4-х років при житті була наявна менінгіальна симптоматика, На розтині в м’якій мозковій оболонці макроскопічно виявлені просоподібні вузлики, які мікроскопічно представлені осередком казеозного некрозу з валами епітеліоїдних, лімфоїдних клітин, між якими зустрічаються великі клітини з ядрами на периферії у вигляді півмісяця. Який найбільш імовірний менінгіт у дитини?
 • A. Бруцельозний
 • B. Сифілітичний
 • C. Грипозний
 • D. Туберкульозний
 • E. Менінгококовий
116.   У здорових батьків народилася дитина з синдромом Патау. Який метод медичної генетики дасть змогу віддиференціювати дану спадкову хворобу від її фенокопії?
 • A. Визначення статевого хроматину
 • B. Близнюковий
 • C. Цитогенетичний
 • D. Біохімічний
 • E. Дерматогліфічний
117.   При лабораторному дослідженні крові пацієнта виявлено, що вміст білків у плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води в мікроциркуляторному руслі?
 • A. Зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція
 • B. Збільшуються фільтрація і реабсорбція
 • C. Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція
 • D. Обмін не змінюється
 • E. Зменшуються фільтрація і реабсорбція
118.   Пацієнт 46-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на болі в дрібних суглобах ніг та рук. Суглоби збільшені, мають вигляд потовщених вузлів. У сироватці встановлено підвищений вміст уратів. Це може бути спричинене:
 • A. Порушенням обміну пуринів
 • B. Порушенням обміну ліпідів
 • C. Порушенням обміну вуглеводів
 • D. Порушенням обміну амінокислот
 • E. Порушенням обміну піримідинів
119.   У хворого з довготривалим запаленням слизової оболонки носової порожнини з’явилися симптоми ураження слизової оболонки верхньощелепної пазухи (гайморит). Через яке утворення носової порожнини стало можливим розповсюдження інфекції?
 • A. Клино-решітчаста заглибина
 • B. Решітчаста лійка
 • C. Клино-піднебінний отвір
 • D. Верхньощелепний отвір
 • E. Решітчасті комірки
120.   В шкірі виявлена щільна, рухома, чітко відмежована від оточуючих тканин пухлина. На розрізі вона білого кольору, представлена волокнистою тканиною. Мікроскопічно: хаотично переплетені колагенові волокна, клітин мало. Що це за пухлина?
 • A. Дерматофіброма
 • B. Міома
 • C. Гістіоцитома
 • D. Десмоїд
 • E. Фіброма
121.   У чоловіка 25-ти років діагностований гострий дифузний гломерулонефрит. З анамнезу: за 18 днів до прояву хвороби переніс ангіну. Який механізм ураження ниркових клубочків буде спостерігатися у цьому випадку?
 • A. Нефротоксичний
 • B. Ішемічний
 • C. Медикаментозний
 • D. -
 • E. Імунний
122.   Вагітна жінка під час пологів втратила близько 800 мл крові. Спостерігається тахікардія, артеріальний тиск 100/70 мм рт.ст., тахіпное до 28/хв. Який тип гіпоксії розвивається первинно в такій клінічній ситуації ?
 • A. Дихальна
 • B. Змішана
 • C. Серцево-судинна
 • D. Кров’яна
 • E. Тканинна
123.   Інозитолтрифосфати в тканинах організму утворюються в результаті гідролізу фосфатидилінозитолдифосфатів і відіграють роль вторинних посередників (месенджерів) в механізмі дії гормонів. Їхній вплив у клітині спрямований на:
 • A. Активацію протеїнкінази А
 • B. Гальмування фосфодіестерази
 • C. Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо
 • D. Гальмування протеїнкінази С
 • E. Активацію аденілатциклази
124.   При визначенні повітряної та кісткової провідності звуку було встановлено, що у пацієнта ліве вухо краще сприймає звук при кістковому його проведенні, що могло бути пов’язано з захворюванням:
 • A. Середнього вуха зліва
 • B. Середнього вуха справа
 • C. Внутрішнього вуха справа
 • D. Зовнішнього вуха справа
 • E. Внутрішнього вуха зліва
125.   У пацієнта у результаті тривалого блювання відбувається значна втрата шлункового соку, що є причиною порушення кислотно-лужного стану в організмі. Яка з перерахованих форм порушення кислотно-лужного стану має місце?
 • A. Негазовий ацидоз
 • B. Газовий ацидоз
 • C. Газовий алкалоз
 • D. Негазовий алкалоз
 • E. Метаболічний ацидоз
126.   Для лікування урогенітальних інфекцій використовують хінолони - інгібітори ферменту ДНК-гірази. Який процес порушується під дією хінолонів у першу чергу?
 • A. Реплікація ДНК
 • B. Рекомбінація генів
 • C. Ампліфікація генів
 • D. Репарація ДНК
 • E. Зворотна транскрипція
127.   В анотації до препарату вказано, що він містить антигени збудника черевного тифу, адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?
 • A. Для виявлення антитіл в реакції гальмування гемаглютинації
 • B. Для виявлення антитіл в реакції Відаля
 • C. Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації
 • D. Для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу
 • E. Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу
128.   У хворого з нагноєнням рани при бактеріологічному дослідженні ранового вмісту виявлено грамнегативну паличку, яка на МПА утворює напівпрозорі слизові колонії синьо-зеленого кольору з перламутровим відтінком. Культура має специфічний запах фіалок або жасмину. Який вид збудника виділений з рани хворого?
 • A. P aeruginosa
 • B. S. faecalis
 • C. S. aureus
 • D. S. pyogenes
 • E. P vulgaris
129.   У хворого 68-ми років, який страждає на серцеву недостатність та впродовж тривалого часу приймає препарати наперстянки, з’явилися явища інтоксикації, які швидко нівелювалися застосуванням донатора сульфгідрильних груп унітіолу. Який механізм терапевтичної дії цього засобу?
 • A. Гальмує вивільнення калію з міокардіоцитів
 • B. Реактивує натрій-калієву-АТФ-азу мембран міокардіоцитів
 • C. Зменшує накопичення іонізованого кальцію
 • D. Підвищує енергозабезпечення міокарду
 • E. Сповільнює надходження натрію до міокардіоцитів
130.   Після фармакологічної блокади іонних каналів мембрани нервового волокна потенціал спокою зменшився з -90 до -80 м Які канали було заблоковано?
 • A. Натрієві
 • B. Кальцієві
 • C. Калієві
 • D. Магнієві
 • E. Хлорні
131.   Турист нещодавно повернувся з країн Середньої Азії, де є багато москітів. У нього на шкірі з’явилися невеликі виразки з нерівними краями. В цьому випадку можна припустити наступне захворювання:
 • A. Специфічний міаз
 • B. Дерматотропний лейшманіоз
 • C. Токсоплазмоз
 • D. Скабіес
 • E. Демодекоз
132.   Фекалії дитини, що хворіє на ентерит, емульгують в фізіологічному розчині і краплю емульсії наносять на елективне середовище: 10% молочно-сольовий, або жовтково-сольовий агар. Який мікроорганізм передбачається виділити?
 • A. Стафілокок
 • B. Стрептокок
 • C. Ентерокок
 • D. Кишкова паличка
 • E. Клебсієла
133.   Ефективна діагностика носійства збудників кишкових інфекцій ґрунтується на виявленні антитіл до певних антигенів бактерій в реакції непрямої гемаглютинації. Який стандартний препарат слід застосувати у цій реакції?
 • A. Монорецепторні діагностичні сироватки
 • B. Еритроцитарні діагностикуми з адсорбованими антигенами бактерій
 • C. Антитіла проти імуноглобулінів основних класів
 • D. Моноклональні антитіла
 • E. Еритроцити барана й гемолітичну сироватку
134.   В ході авторадіографічного дослідження епітелію тонкої кишки було виявлено, що його повне оновлення відбувається протягом 3-х діб за рахунок проліферації малодиференційованих клітин. Вкажіть їх локалізацію:
 • A. Власна пластинка слизової оболонки
 • B. Основа ворсинок
 • C. Дно крипт
 • D. Верхівка ворсинок
 • E. Бічна поверхня ворсинок
135.   Хворий на атеросклероз приймає антисклеротичний засіб - фенофібрат. Який механізм дії має цей засіб?
 • A. Підвищує захоплення ліпопротеїдів низької щільності та блокує біосинтез ендогенного холестерину
 • B. Знижує рівень хіломікронів
 • C. Інгібує абсорбцію холестерину в ШКТ
 • D. Поновлює негативний електричний заряд ендотелію судин
 • E. Поліпшує мікроциркуляцію крові
136.   Чоловік 40-ка років перебував у пульмонологічному відділенні з приводу рецидивуючої правосторонньої пневмонії. Помер від легенево-серцевої недостатності. На розтині в правій легені визначається ділянка круглої форми 3х4 см. Вона являє собою порожнину з нерівними шорсткими краями, заповнену каламутною вершкоподібною жовто-зеленою рідиною. Мікроскопічно: стінка порожнини утворена тканиною легені з дифузною інфільтрацією лейкоцитами. Визначте патологічний процес у легені:
 • A. Хронічний абсцес
 • B. Гангрена
 • C. Інфаркт
 • D. Гострий абсцес
 • E. Емпієма
137.   На розтині в серці виявлено наступні зміни: великий осередок некрозу білого кольору з червоною облямівкою, який захоплює всю товщу серцевого м’яза. На зовнішній оболонці серця - ознаки фібринозного перикардиту. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Інтрамуральний інфаркт міокарда
 • B. Субендокардіальний інфаркт міокарда
 • C. Міокардит
 • D. Трансмуральний інфаркт міокарда
 • E. Субепікардіальний інфаркт міокарда
138.   Хворому з кардіогенним шоком, гіпотензією, ядухою і набряками ввели неглі-козидний кардіотонік. Який саме препарат був введений хворому?
 • A. Кофеїн-бензоат натрію
 • B. Кордіамін
 • C. Етимізол
 • D. Добутамін
 • E. Бемегрид
139.   При дослідженні тимуса дитини 5-ти років, що померла від гострої деструктивної стафілококової пневмонії, виявлено зменшення маси залози до 3,0 г. При гістологічному дослідженні в тимусі знайдено: зменшення часточок залози, значне зменшення кількості лімфоцитів з колапсом строми часточок, інверсія шарів, кистоподібне збільшення тілець Гассаля. Який з перерахованих діагнозів найбільш імовірний?
 • A. Агенезія тимусу
 • B. Гіпоплазія тимусу
 • C. Тимомегалія
 • D. Акцидентальна інволюція тимусу
 • E. Дисплазія тимусу
140.   У студента, який раптово зустрів кохану дівчину, збільшився системний артеріальний тиск. Посилена реалізація яких рефлексів спричинила таку зміну тиску?
 • A. Умовні симпатичні
 • B. Умовні симпатичні та парасимпатичні
 • C. Безумовні симпатичні
 • D. Умовні парасимпатичні
 • E. Безумовні парасимпатичні
141.   У жінки 23-х років після аборту з’явилася маткова кровотеча. Мікроскопічно у зіскобі з порожнини матки знайдені ворсини хоріона, що нагадують грона винограду. Мікроскопічно: набряк строми ворсин з утворенням безліч кіст, що супроводжуються проліферацією епітелію та синцитію ворсин, залишки плоду і плодових оболонок. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Міхуровий занесок
 • B. Хоріонепітеліома
 • C. Плацентарний поліп
 • D. Вагітність
 • E. Ендометрит
142.   При штовханні штанги спортсмен закидає голову назад для максимального підвищення тонусу м’язів-розгиначів верхніх кінцівок. Де розташовані центри рефлексів, які при цьому виникають?
 • A. Спинний мозок
 • B. Червоні ядра
 • C. Ядра Дейтерса
 • D. Рухова кора
 • E. Базальні ганглії
143.   Серед антиатеросклеротичних препаратів, що застосовуються з метою профілактики та лікування атеросклерозу, є левостатин. Він діє шляхом:
 • A. Стимулювання екскреції холестерину з організму
 • B. Гальмування біосинтезу холестерину
 • C. Усіма наведеними шляхами
 • D. Пригнічення всмоктування холестерину в кишківнику
 • E. Активації метаболізму холестерину
144.   Хворий похилого віку страждає на хронічний закреп, в основі якого лежить гіпотонія товстого кишківника. Який препарат слід призначити хворому?
 • A. Прозерин
 • B. Бісакодил
 • C. Касторова олія
 • D. Натрію сульфат
 • E. Ацеклідин
145.   На плановий прийом до педіатра батьки привели дитину віком 13 місяців. Під час повного огляду лікар перевірив розвиток II сигнальної системи дитини. Назвіть період, коли у людини вперше з’являються ознаки розвитку II сигнальної системи:
 • A. 3-5 років
 • B. 1,5-2 роки
 • C. 6-12 місяців
 • D. 2,5-3 роки
 • E. 2-2,5 роки
146.   У хлопчика 2-х років спостерігається збільшення в розмірах печінки та селезінки, катаракта. В крові підвищена концентрація цукру, але тест толерантності до глюкози в нормі. Спадкове порушення обміну якої речовини є причиною цього стану?
 • A. Галактоза
 • B. Сахароза
 • C. Глюкоза
 • D. Мальтоза
 • E. Фруктоза
147.   У пацієнта перед кардіологічною операцією зареєстровано тиск у всіх відділах серця. Який тиск в лівому шлуночку під час діастоли?
 • A. 120 мм рт.ст.
 • B. 100 мм рт.ст.
 • C. 40 мм рт.ст.
 • D. 0 мм рт.ст.
 • E. 80 мм рт.ст.
148.   Лікар записав в історії хвороби, що у хворого дихання поверхневе (знижена глибина дихання). Це означає, що зменшеним є такий показник зовнішнього дихання:
 • A. Ємність вдиху
 • B. Функціональна залишкова ємність
 • C. Хвилинний об’єм дихання
 • D. Життєва ємність легень
 • E. Дихальний об’єм
149.   У туриста під час тривалого перебування на спекоті відбулася значна втрата води, що супроводжувалося різким зниженням діурезу. Посилення секреції яких гормонів відбувається при цьому?
 • A. Тироксин і трийодтиронін
 • B. Ілюкокортикоїди й інсулін
 • C. Вазопресин й альдостерон
 • D. Серотонін і дофамін
 • E. Адреналін і норадреналін
150.   Біосинтез пуринового кільця відбувається на рибозо-5-фосфаті шляхом поступового нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозофосфату є наступний процес:
 • A. Гліконеогенез
 • B. Глікогеноліз
 • C. Пентозофосфатний цикл
 • D. Гліколіз
 • E. Глюконеогенез
151.   В ході регенерації епітелію слизової оболонки порожнини рота (розмноження клітин) відбулася реплікація (авторепродукція) ДНК за напівконсервативним механізмом. При цьому нуклеотиди нової нитки ДНК є комплементарними до:
 • A. Материнської нитки
 • B. Інтронних ділянок гену
 • C. Змістовних кодонів
 • D. Ферменту ДНК-полімерази
 • E. Ферменту РНК-полімерази
152.   У хворого 40-ка років ознаки гірської хвороби: запаморочення, задишка, тахікардія, рН крові - 7,50, pCO2- 30 мм рт.ст., зсув буферних основ +4 ммоль/л. Яке порушення кислотно-основного стану має місце?
 • A. Негазовий алкалоз
 • B. Газовий ацидоз
 • C. Негазовий ацидоз
 • D. Видільний ацидоз
 • E. Газовий алкалоз
153.   У людини виявлена пухлина одного з відділів головного мозку, внаслідок чого в неї порушена здатність підтримувати нормальну температуру тіла. Яка структура головного мозку пошкоджена?
 • A. Стріатум
 • B. Таламус
 • C. Чорна субстанція
 • D. Мозочок
 • E. Гіпоталамус
154.   Після травми на рентгенограмі тазу виявлена тріщина кістки, яка має затульну борозну. Яка це кістка?
 • A. Лобкова
 • B. Крижова
 • C. Куприкова
 • D. Клубова
 • E. Сіднична
155.   У дитячому колективі проведено планову вакцинацію проти кору. Яким методом можна перевірити ефективність проведеної вакцинації?
 • A. Біологічний
 • B. Вірусологічний
 • C. Вірусоскопічний
 • D. Серологічний
 • E. Алергопроба
156.   Хворий 32-х років з ураженням ліктьового нерва не може звести до серединної лінії ІІ і V пальці. Функція яких м’язів при цьому порушена?
 • A. Відвідний м’яз мізинця
 • B. Короткий долонний м’яз
 • C. Тильні міжкісткові м’язи
 • D. Червоподібні м’язи
 • E. Долонні міжкісткові м’язи
157.   До складу харчових раціонів обов’язково входять продукти, в яких є клітковина. Відомо, що вона не перетравлюється ферментами травного тракту й не засвоюється організмом. Яку роль відіграє ця речовина?
 • A. Стимулює моторну функцію травного каналу
 • B. Гальмує всмоктувальну функцію травного каналу
 • C. Гальмує секреторну функцію травного каналу
 • D. Гальмує процеси виділення ферментів травних соків
 • E. Гальмує моторну функцію травного каналу
158.   У хворого відзначаються періодичні напади серцебиття (пароксизми), сильне потовиділення, напади головного болю. При обстеженні виявлена гіпертензія, гіперглікемія, підвищення основного обміну, тахікардія. При якій патології наднирників спостерігається подібна картина?
 • A. Первинний альдостеронізм
 • B. Гіперфункція мозкового шару
 • C. Гіпофункція кори наднирників
 • D. Гіпофункція мозкового шару
 • E. Гіперфункція кори наднирників
159.   У хворого 45-ти років на тлі трансмурального інфаркту міокарда розвинулася гостра лівошлуночкова недостатність. Який лікарський засіб доцільно застосувати у даній ситуації для покращення помпової функції серця?
 • A. Промедол
 • B. Ефедрин
 • C. Еуфілін
 • D. Ізадрин
 • E. Добутамін
160.   У вагітної жінки взяли кров для підтвердження клінічного діагнозу "токсоплазмоз". Яка з перерахованих серологічних реакцій має діагностичне значення?
 • A. Реакція аглютинації
 • B. Реакція нейтралізації
 • C. Реакція гальмування гемаглютинації
 • D. Реакція гемадсорбції
 • E. Реакція зв’язування комплементу
161.   На енцефалограмі людини зареєстровано дельта-ритм. У якому стані вона перебуває?
 • A. Парадоксального сну
 • B. Пасивної бадьорості
 • C. Активної бадьорості
 • D. Засинання
 • E. Повільного сну
162.   У хворого на гіпертонічну хворобу виявлено високий рівень реніну в крові. Якому з гіпотензивних засобів слід надати перевагу в цьому випадку?
 • A. Анаприлін
 • B. Дихлотіазид
 • C. Лізиноприл
 • D. Празозин
 • E. Ніфедипін
163.   На розтині тіла чоловіка похилого віку, який протягом останніх 2-х тижнів страждав на гострий розлад кишківника, виявлені зміни у прямій та сигмоподібній кишках: на поверхні слизової оболонки спостерігається коричнево-зелена плівка. Стінка кишки потовщена, порожнина різко звужена. Мікроскопічно виявляється проникаючий на різну глибину некроз слизової оболонки, некротичні маси пронизані нитками фібрину, з лейкоцитарною інфільтрацією. Який з перерахованих діагнозів найбільш імовірний?
 • A. Фібринозний коліт
 • B. -
 • C. Катаральний коліт
 • D. Фолікулярний коліт
 • E. Виразковий коліт
164.   В ході експерименту було продемонстровано підвищення активності β-галактозидази після внесення лактози до культурального середовища з Е.соlі. Яка ділянка лактозного оперону стає розблокованою від репресору за цих умов?
 • A. Промотор
 • B. Регуляторний ген
 • C. Структурний ген
 • D. Праймер
 • E. Оператор
165.   В хірургічне відділення доставлено пацієнта з різаною раною медіального краю передпліччя. При обстеженні виявлено, що в хворого перерізано ліктьовий м’яз-згинач зап’ястка і ліктьовий м’яз-розгинач зап’ястка. Які з рухів кисті будуть порушені у хворого?
 • A. Відведення
 • B. Приведення
 • C. Згинання
 • D. Розгинання
 • E. Розгинання і відведення
166.   На розтині померлого було виявлено наявність крові в тонкій та товстій кишках (1,5-2 л). В нижніх відрізках клубової кишки стінка мала "брудні" виразки на місці групових лімфатичних фолікулів. Решта пейєрових бляшок була зеленуватого кольору з демаркаційним запаленням навколо. Було діагностовано черевний тиф. Для якого періоду черевного тифу найбільш характерні описані морфологічні зміни кишки й ускладнення?
 • A. Некроз
 • B. Утворення виразок
 • C. Чистих виразок
 • D. Загоювання виразок
 • E. Мозкоподібного набухання
167.   У хворого в обох щелепах рентгенологічно виявлено численні дефекти у вигляді гладкостінних округлих отворів. При гістологічному дослідженні - явища остеолізису і остеопорозу при явищах слабкого кісткоутворення. В сечі хворого знайдено білок Бенс-Джонса. Назвіть захворювання:
 • A. Хронічний мієлолейкоз
 • B. Хронічний еритромієлоз
 • C. Мієломна хвороба
 • D. Гострий мієлолейкоз
 • E. Гострий недиференційований лейкоз
168.   Дитина 4-х років госпіталізована в ортопедичне відділення з переломом гомілки зі зсувом. Перед репозицією уламків необхідна анальгезія. Який препарат слід обрати?
 • A. Панадол
 • B. Омнопон
 • C. Анальгін
 • D. Промедол
 • E. Морфіну гідрохлорид
169.   Після переходу до змішаного харчування у новонародженої дитини виникла диспепсія з діареєю, метеоризмом, відставанням у розвитку. Біохімічна основа даної патології полягає у недостатності:
 • A. Трипсину та хімотрипсину
 • B. Лактази та целобіази
 • C. Ліпази та креатинкінази
 • D. Целюлази
 • E. Сахарази та ізомальтази
170.   Жінка 30-ти років народила хлопчика з розщепленням верхньої губи ("заяча губа" "вовча паща"). При додатковому обстеженні виявлені значні порушення нервової, серцево-судинної систем та зору. При дослідженні каріотипу діагностована трисомія за 13-ю хромосомою. Який синдром наявний у хлопчика?
 • A. Дауна
 • B. Шерешевського-Тернера
 • C. Клайнфельтера
 • D. Патау
 • E. Едвардса
171.   У синтезі пуринових нуклеотидів беруть участь деякі амінокислоти, похідні вітамінів, фосфорні ефіри рибози. Коферментна форма якого вітаміну є переносником одновуглецевих фрагментів в цьому синтезі?
 • A. Рибофлавін
 • B. Нікотинова кислота
 • C. Пантотенова кислота
 • D. Піридоксин
 • E. Фолієва кислота
172.   При визначенні мікробного числа повітря у лікарняній палаті виявилося, що воно становить 1500 клітин/м3. Які групи мікроорганізмів враховувалися при цьому?
 • A. Всі патогенні та умовно-патогенні бактерії
 • B. Бактерії та віруси - збудники респіраторних інфекцій
 • C. Стафілококи та гемолітичні стрептококи
 • D. Всі бактерії, що виросли на живильному середовищі
 • E. Збудники госпітальних інфекцій
173.   У чоловіка 29-ти років з ножовим пораненням шиї спостерігається кровотеча. При первинній обробці рани встановлено, що пошкоджена судина, розташована вздовж латерального краю груднинно-ключично-соскоподібного м’яза. Визначте цю судину:
 • A. A. carotis externa
 • B. A. carotis interna
 • C. V jugularis interna
 • D. V jugularis anterior
 • E. V jugularis externa
174.   У жінки 36-ти років має місце гіповітаміноз В2. Причиною виникнення специфічних симптомів (ураження епітелію, слизових оболонок, шкіри, рогівки ока) імовірно є дефіцит:
 • A. Цитохрому В
 • B. Цитохрому С
 • C. Цитохрому А1
 • D. Флавінових коферментів
 • E. Цитохромоксидази
175.   При зниженні активності ферментів антиоксидантного захисту посилюються процеси перекисного окиснення ліпідів клітинних мембран. При нестачі якого мікроелементу знижується активність глутатіонпероксидази?
 • A. Мідь
 • B. Марганець
 • C. Селен
 • D. Молібден
 • E. Кобальт
176.   В сечі новонародженого визначається цитрулін та високий рівень аміаку. Вкажіть, утворення якої речовини, найімовірніше, порушене у цього малюка:
 • A. Креатин
 • B. Аміак
 • C. Креатинін
 • D. Сечовина
 • E. Сечова кислота
177.   При аналізі ЕКГ виявлено випадіння деяких серцевих циклів PQRST. Наявні зубці та комплекси не змінені. Назвіть вид аритмії:
 • A. Миготлива аритмія
 • B. Синоатріальна блокада
 • C. Атріовентрикулярна блокада
 • D. Внутрішньопередсердна блокада
 • E. Передсердна екстрасистола
178.   При бактеріоскопічному дослідженні носоглоткового слизу дитини 2,5 років, хворої на назофарингіт, виявлені грамнегативні диплококи, схожі за формою на кавові зерна. Які структури організму дитини найбільш імовірно будуть уражені, якщо ці мікроорганізми проникнуть у кров?
 • A. Оболонки мозку
 • B. Лімфатичні вузли
 • C. Сечостатеві шляхи
 • D. Ниркові гломерули
 • E. Серцеві клапани
179.   В підводному човні під час занурення порушилася система подачі кисню. У підводників збільшилися частота дихання і серцевих скорочень. Який вид гіпоксії розвинувся у підводників?
 • A. Кров’яна
 • B. Тканинна
 • C. Гіпоксична
 • D. Серцево-судинна
 • E. Дихальна
180.   Тривале лікування гіпофункції щитоподібної залози спричинило загальну дистрофію, карієс зубів, тахікардію, тремор кінцівок. Який лікарський засіб викликав зазначені побічні ефекти?
 • A. L-тироксин
 • B. Паратиреоїдин
 • C. Преднізолон
 • D. Хумулін
 • E. Тирокальцитонін
181.   У хворого 65-ти років діагностовано хворобу Паркінсона. Який засіб, що підвищує вміст дофаміну, слід йому призначити?
 • A. Амізил
 • B. Леводопа
 • C. Циклодол
 • D. Скополаміну гідробромід
 • E. Атропину сульфат
182.   Під час операції в печінці хворого виявлені дрібні пухирці малих розмірів з незначною кількістю рідини, які щільно прилягають один до одного. Який гельмінтоз виявився у хворого?
 • A. Клонорхоз
 • B. Фасціольоз
 • C. Альвеококоз
 • D. Дікроцеліоз
 • E. Опісторхоз
183.   Пацієнт із захворюванням першого верхнього різця зліва скаржиться на сильний біль шкіри в ділянці надбрівної дуги з того ж боку. Реалізація якого виду рефлексів спричиняє вказані реакції?
 • A. Вісцеро-вісцеральні
 • B. Пропріоцептивні
 • C. Вісцеро-дермальні
 • D. Вісцеро-соматичні
 • E. Сомато-вісцеральні
184.   При огляді хворого хірург встановив поранення в області двох верхніх третин правої нирки. Цілісність якого органу слід перевірити при цьому, беручи до уваги син-топію правої нирки?
 • A. Тонка кишка
 • B. Підшлункова залоза
 • C. Низхідна ободова кишка
 • D. Шлунок
 • E. Печінка
185.   При бактеріологічному дослідженні сечі хворого на пієлонефрит виділені мікроорганізми, що утворюють на м’ясо-пептонному агарі жовто-зелений пігмент і мають характерний запах. Як вони називаються?
 • A. Псевдомонади
 • B. Азотобактерії
 • C. Ешеріхії
 • D. Протеї
 • E. Клебсієли
186.   У чоловіка 52-х років діагностовано системний амебіаз з ураженням кишківника, печінки, легенів. Який препарат слід призначити?
 • A. Тетрациклін
 • B. Ентеросептол
 • C. Хініофон
 • D. Хінгамін
 • E. Метронідазол
187.   У пацієнта встановлено гіповітаміноз фолієвої кислоти, що може призвести до порушення синтезу:
 • A. Пуринових та тимідилових нуклеотидів
 • B. Гема та креатину
 • C. Тимідилових нуклеотидів та жирних кислот
 • D. Цитрату та кетонових тіл
 • E. Пуринових нуклеотидів та холестерину
188.   Під час електронномікроскопічного дослідження біоптату гепатоцитів на біліарному полюсі виявлено велику кількість плоских цистерн, сплющених у центральній частині й розширених на периферії, та дрібних міхурців із секреторними гранулами. Назвіть цю структуру:
 • A. Комплекс Гольджі
 • B. Мікротрубочки
 • C. Піноцитозні міхурці
 • D. Ендоплазматична сітка
 • E. Лізосома
189.   У пацієнта виявлено: поганий апетит, нудота, блювання, анемія. На основі проведеної лабораторної діагностики встановлено дифілоботріоз. Зараження відбулося через вживання:
 • A. Риби
 • B. Яловичини
 • C. Яєць
 • D. Свинини
 • E. Крабів та раків
190.   Пацієнт звернувся зі скаргами на гострий біль у правому підребер’ї. При огляді лікар звернув увагу на пожовтіння склер хворого. Лабораторно: підвищена активність АлАТ та негативна реакція на стеркобілін в калі. Для якого захворювання характерні такі симптоми?
 • A. Хронічний гастрит
 • B. Хронічний гастродуоденіт
 • C. Гемолітична жовтяниця
 • D. Хронічний коліт
 • E. Гепатит
191.   У жінки 37-ми років протягом року періодично виникали інфекційні захворювання бактеріального генезу, їх перебіг був вкрай тривалим, ремісії - короткочасними. При обстеженні виявлена гіпогамаглобулінемія. Порушення функції яких клітин може бути прямою її причиною?
 • A. Плазматичні клітини
 • B. Фагоцити
 • C. Макрофаги
 • D. Лімфоцити
 • E. Нейтрофіли
192.   У дитини спостерігається затримка фізичного та розумового розвитку, глибокі порушення з боку сполучної тканини внутрішніх органів, у сечі виявлено кератансульфати. Обмін яких речовин порушений?
 • A. Глікозаміноглікани
 • B. Гіалуронова кислота
 • C. Еластин
 • D. Фібронектин
 • E. Колаген
193.   Основними тригерами, що вмикають ефекторні системи клітини у відповідь на дію гормонів, є протеїнкінази, які змінюють каталітичну активність певних регуляторних ферментів шляхом АТФ-залежного фосфорилювання. Який з наведених ферментів є активним у фосфори-льованій формі?
 • A. Піруваткіназа
 • B. ГОМГ-КоА-редуктаза
 • C. Глікогенфосфорилаза
 • D. Ілікогенсинтаза
 • E. Ацетил-КоА-карбоксилаза
194.   П’ятирічна дитина-правша після черепно-мозкової травми на деякий час втратила здатність розмовляти, але через тривалий час ця здатність у неї відновилась. Яка півкуля була травмована й за рахунок якої властивості ЦНС дітей відновлення мови стало можливим?
 • A. Ліва півкуля, пластичність
 • B. Обидві півкулі, інертність
 • C. Права півкуля, пластичність
 • D. Ліва півкуля, інертність
 • E. Права півкуля, рухливість
195.   Очищення слизової оболонки дихальних шляхів від пилу і мікроорганізмів відбувається завдяки мукоциліарному транспорту - переміщенню слизу поверхнею епітелію. Які клітини забезпечують цей механізм очищення?
 • A. Ендокринні та базальні
 • B. Бронхіолярні екзокриноцити
 • C. Війчасті та келихоподібні
 • D. Щіточкові
 • E. Дендритні
196.   У п’ятирічного хлопчика спостерігалися малий зріст, розумове відставання, обмежені рухи, грубі риси обличчя. ЦІ особливості стали помітними з 18-місячного віку. У нього виявили дефіцит L-ідуронідази. Обмін яких сполук порушено?
 • A. Вітаміни
 • B. Глікозаміноглікани
 • C. Нуклеотиди
 • D. Фосфоліпіди
 • E. Білки
197.   Фенілкетонурія - це захворювання, яке зумовлено рецесивним геном, що локалізується в аутосомі. Батьки є гетерозиготами за цим геном. Вони вже мають двох хворих синів і одну здорову доньку. Яка імовірність, що четверта дитина, яку вони очікують, народиться теж хворою?
 • A. 75%
 • B. 0%
 • C. 50%
 • D. 100%
 • E. 25%
198.   В гістологічному препараті визначається орган, стінку якого утворюють три оболонки. Внутрішня оболонка складається з ендотелія та тонкого підендотеліального шару. Зовнішня оболонка найтовща. Вкажіть, який орган представлено у препараті?
 • A. Сечовід
 • B. Артерія
 • C. Матка
 • D. Серце
 • E. Вена
199.   До клініки доставлено хвору на цукровий діабет, госпіталізовано у прекоматозному стані кетоацидотичного типу. Збільшення вмісту якого метаболіту до цього призвело?
 • A. Аспартат
 • B. Малонат
 • C. α-кетоглутарат
 • D. Ацетоацетат
 • E. Цитрат
200.   Під час розтину тіла жінки 52-х років, яка тривалий час хворіла на жовчнокам’яну хворобу, було знайдено: макроскопічно - печінка помірно збільшена, деформована, поверхня органу горбиста, тканина щільна, на розрізі тканина коричнева з зеленим відтінком, складається з множинних вузликів діаметром 8-10 мм. Мікроскопічно - гепатоцелюлярні вузлики оточені прошарками сполучної тканини, яка містить збільшену кількість дрібних жовчних протоків з холестазом. Діагностуйте захворювання печінки:
 • A. Біліарний цироз печінки
 • B. Холелітіаз
 • C. Постнекротичний цироз печінки
 • D. Токсична дистрофія печінки
 • E. Портальний цироз печінки
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 0 користувачів, 25 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 30.99ms.