Буклет 2015 року

1.   У хворого 35-ти років травма голови викликала втрату тактильних і температурних відчуттів. Яку звивину було пошкоджено внаслідок травми?
 • A. Поясна
 • B. Кутова
 • C. Зацентральна
 • D. Надкрайова
 • E. Передцентральна
2.   Чоловік 60-ти років страждає на атеросклероз судин головного мозку. При обстеженні виявлена гіперліпідемія. Вміст якого класу ліпопротеїдів найбільш імовірно буде підвищений при дослідженні сироватки крові?
 • A. Ліпопротеїди високої щільності
 • B. Комплекси жирних кислот з альбумінами
 • C. Холестерин
 • D. Хіломікрони
 • E. Ліпопротеїди низької щільності
3.   Перед проведенням оперативного втручання з’ясовано, що у людини час кровотечі збільшений до 15 хвилин. Дефіцит яких формених елементів у складі крові може бути причиною таких змін?
 • A. Еритроцити
 • B. Лейкоцити
 • C. Лімфоцити
 • D. Моноцити
 • E. Тромбоцити
4.   В тканині видаленої слинної залози знайдено: дифузний склероз, прошарки сполучної тканини містять змішаноклі-тинний інфільтрат, часточки залози атрофовані, протоки розширені. Крім того, тканина залози містить кістозну порожнину великих розмірів, внутрішня поверхня її вкрита сплощеним двошаровим епітелієм, просвіт заповнений рідиною, оточуюча тканина склерозована. Діагностуйте захворювання:
 • A. Гострий сіалоаденіт
 • B. Сіалолітіаз
 • C. Плеоморфна аденома
 • D. Ретенційна кіста
 • E. Мономорфна аденома
5.   Вивчається мітотичний поділ клітин епітелію ротової порожнини. Встановлено, що в клітині диплоїдний набір хромосом. Кожна хромосома складається з двох максимально спіралізованих хроматид. Хромосоми розташовані у площині екватору клітини. Ця картина характерна для такої стадії мітозу:
 • A. Профаза
 • B. Анафаза
 • C. Метафаза
 • D. Тілофаза
 • E. Прометафаза
6.   При ендоскопічному дослідженні у хворого з хронічним ентероколітом (запалення кишки) спостерігається відсутність специфічних структур рельєфу тонкої кишки. Які компоненти визначають особливості рельєфу слизової оболонки тонкої кишки в нормі?
 • A. Циркулярні складки, ворсинки та крипти
 • B. Гаустри, ворсинки, крипти
 • C. Поля, складки, ямки
 • D. Поля, ворсинки
 • E. Косо-спіральні складки
7.   У хворої з артеріальною гіпертензією розвинувся напад бронхіальної астми. Який з нижче перерахованих бронхолітичних засобів може спровокувати гіпертонічний криз?
 • A. Сальбутамол
 • B. Ефедрину гідрохлорид
 • C. Беротек
 • D. Ізадрин
 • E. Еуфілін
8.   При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи лікар повинен пам’ятати про м’яз, який при скороченні відтягує назовні капсулу і суглобовий диск скронево-нижньощелепного суглоба. Який це м’яз?
 • A. M. temporalis
 • B. M. mylohyoideus
 • C. M. pterygoideus medialis
 • D. M. masseter
 • E. M. pterygoideus lateralis
9.   У печінці хворого, який страждає на залізодефіцитну анемію виявлено порушення синтезу залізовмісного білка, який є джерелом заліза для синтезу гему. Як називається цей білок?
 • A. Церулоплазмін
 • B. Гемоглобін
 • C. Трансферин
 • D. Гемосидерин
 • E. Феритин
10.   У відділення інтенсивної терапії доставлено жінку 50-ти років з діагнозом: інфаркт міокарда. Активність якого ферменту буде найбільш підвищена впродовж перших двох діб?
 • A. Лужна фосфатаза
 • B. Аланінамінотрансфераза
 • C. Аланінамінопептидаза
 • D. Сорбітдегідрогеназа
 • E. Аспартатамінотрансфераза
11.   Після посіву гною з уретри на спеціальне поживне середовище виросли ніжні блакитнуваті колонії. При мікроскопії препаратів з них виявленні грамнегативні бобоподібні диплококи. Збудником якої хвороби вони є?
 • A. Гонорея
 • B. Сифіліс
 • C. Меліоїдоз
 • D. Хламідіоз
 • E. Туляремія
12.   При дослідженні біоптату збільшеного шийного лімфатичного вузла виявлена стертість малюнка, тканина його представлена великою кількістю проліферуючих лімфоцитів з домішкою поодиноких клітин Березовського-Штернберга. Ці зміни свідчать про таке захворювання:
 • A. Змішано-клітинний варіант лімфогранулематозу
 • B. Лімфогранулематоз з переважанням лімфоїдної тканини
 • C. Лімфосаркома
 • D. Лімфогранулематоз з виснаженням лімфоїдної тканини
 • E. Нодулярно-склеротичний варіант лімфогранулематозу
13.   При мікроскопічному дослідження пунктату з осередку запалення у хворого із абсцесом шкіри знайдено велику кількість різних клітин крові. Які з цих клітин першими надходять із судин до тканин при запаленні?
 • A. Лімфоцити
 • B. Еозинофіли
 • C. Моноцити
 • D. Нейтрофіли
 • E. Базофіли
14.   У хворого 23-х років після перенесеної ангіни розвинувся сечовий синдром (гематурія, протеїнурія, лейкоцитурія). В пункційному біоптаті нирок виявлена картина інтракапілярного проліферативного гломерулонефриту, а електронно-мікроскопічно виявлені великі субепітеліальні депозити. Який патогенез цього захворювання?
 • A. Імунокомплексний механізм
 • B. Клітинно обумовлений цитоліз
 • C. Цитотоксична, цитолітична дія антитіл
 • D. Гранулематоз
 • E. Атопія, анафілаксія з утворенням IgE і фіксацією їх на опасистих клітинах
15.   При гістологічному дослідженні стінки кісти, що локалізується у ділянці верхньої щелепи, встановлено, що стінка кісти з середини вистелена багатошаровим плоским епітелієм з підлеглою грануляційною тканиною з лімфолейкоцитарною інфільтрацією. Зовнішній шар представлений пухкою волокнистою сполучною тканиною, оточеною рубцевою фіброзною тканиною. Ці дані є підставою для встановлення такого діагнозу:
 • A. Епітеліальна гранульома
 • B. Кістогранульома
 • C. Амелобластома
 • D. Проста гранульома
 • E. Кератокіста
16.   У 4-річного хлопчика з’явились горбисті, щільні, підшкірно розташовані утворення в ділянці кутів та вздовж гілок двох нижніх щелеп, які зумовили деформацію обличчя. При гістологічному дослідженні біоптату виявлено: в міжбалковому просторі розростання васкуляризованої сполучної тканини, довкола судин маси ацидофільного матеріалу, багатоядерні гігантські клітини, окремі примітивні кісткові балочки. Діагностуйте захворювання:
 • A. Херувізм
 • B. Хронічний фіброзний періостит
 • C. Периферійна гігантоклітинна гранульома
 • D. Еозинофільна гранульома
 • E. Фіброзна дисплазія
17.   Сечокам’яна хвороба ускладнилася виходом конкременту з нирки. На якому рівні сечоводу, найімовірніше, він може зупинитися?
 • A. На межі черевної та тазової частин
 • B. У нирковій мисці
 • C. В середній черевній частині
 • D. На 2 см вище впадіння в сечовий міхур
 • E. На 5 см вище тазової частини
18.   Хворому з печінковою недостатністю проведено дослідження електрофоретичного спектру білків сироватки крові. Які фізико-хімічні властивості білкових молекул лежать в основі цього методу?
 • A. Гідрофільність
 • B. Нездатність до діалізу
 • C. Здатність набрякати
 • D. Наявність заряду
 • E. Оптична активність
19.   У хлопчика водянка яєчка (накопичування рідини між оболонками яєчка). Яка саме оболонка яєчка вміщує цю рідину?
 • A. Білкова
 • B. Зовнішня сім’яна
 • C. Піхвова
 • D. Внутрішня сім’яна
 • E. М’ясиста
20.   У хворого під час гіпертонічного кризу виник геморагічний інсульт, внаслідок чого спостерігається відсутність довільних рухів, підвищення сухожильних рефлексів та тонусу м’язів лівих руки та ноги. Як називається таке порушення рухової функції?
 • A. Тетраплегія
 • B. Млявий параліч
 • C. Моноплегія
 • D. Параплегія
 • E. Геміплегія
21.   Шкідливі екологічні чинники призвели до різкого падіння ендоцитозу і екзоцитозу в клітинах печінки та крові. Який шар плазмолеми постраждав найбільше?
 • A. Глікокалікс
 • B. Ліпопротеїновий
 • C. Кортикальний
 • D. Надмембранний
 • E. Інтегральний
22.   При дослідженні ізольованого кардіоміоциту встановлено, що він НЕ ГЕНЕРУЄ імпульси збудження автоматично. З якої структури серця отриманий кардіоміоцит?
 • A. Атріовентрикулярний вузол
 • B. Волокно Пуркін’є
 • C. Сино-атріальний вузол
 • D. Шлуночок
 • E. Пучок Гіса
23.   Жінці, яка скаржиться на постійне відчуття страху, тривоги, поставлено діагноз неврозу та призначено препарат з анксіолітичною дією. Який це препарат?
 • A. Кофеїн-бензоат натрію
 • B. Пірацетам
 • C. Аміназин
 • D. Діазепам
 • E. Настойка женьшеню
24.   Чоловік 25-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на біль в нижній щелепі справа, припухлість, високу температуру, озноб. При обстеженні макроскопічно відмічається відшарування окістя з накопиченням запального ексудату між ним і кісткою, з перифокальним набряком м’яких тканин та частково розплавленим окістям. Що розвинулося у хворого?
 • A. Локальний пародонтит
 • B. Катаральний гінгівіт
 • C. Гнійний періостит
 • D. Гангренозний пульпіт
 • E. Гранулюючий періодонтит
25.   У дитини 2-х років після перенесеного грипу з’явилися скарги на біль у вусі. Лікар виявив зниження слуху та запалення середнього вуха. Яким шляхом інфекція потрапила до середнього вуха?
 • A. Через слухову трубу
 • B. Через canalis caroticus
 • C. Через foramen jugularis
 • D. Через canalis nasolacrimalis
 • E. Через atrium mastoideum
26.   До інфекційного відділення госпіталізовано хворого 27-ми років зі скаргами на багаторазові пронос та блювання, біль у м’язах ніг, слабкість, запаморочення. Після огляду лікар поставив попередній діагноз "холера". Як необхідно досліджувати матеріал від хворого для експрес діагнозу?
 • A. Бактеріологічний метод
 • B. РА
 • C. Пряма і непряма РІФ
 • D. Серологічний метод
 • E. Біологічний метод
27.   Хворому 28-ми років на бактеріальну пневмонію призначили курс лікування еритроміцином. Відомо, що його антибактеріальні властивості зумовлені здатністю цієї речовини сполучатися з вільною 508-субодиницею рибосоми. Синтез яких речовин блокує цей антибіотик у бактеріальних клітинах?
 • A. Полісахариди
 • B. Жири
 • C. РНК
 • D. Білки
 • E. ДНК
28.   У пробірку, що містить 0,3% розчин NaCl, додали краплю крові. Що відбудеться з еритроцитами?
 • A. Механічний гемоліз
 • B. Змін не буде
 • C. Осмотичний гемоліз
 • D. Біологічний гемоліз
 • E. Зморшкування
29.   Під час розтину тіла виявлено: легені щільні, коричневого кольору за рахунок відкладання ендогенного пігменту. Відомо, що за життя у хворого мав місце хронічний венозний застій в малому колі кровообігу. Який патологічний процес викликав таку картину?
 • A. Порфірія
 • B. Жовтяниця
 • C. Гемосидероз
 • D. Меланоз
 • E. Кальциноз
30.   Піддослідному собаці ввели гормон, що призвело до збільшення швидкості клубочкової фільтрації за рахунок розширення приносної артеріоли і зменшення реабсорбції іонів натрію і води в канальцях нефрона. Який гормон було введено?
 • A. Тироксин
 • B. Окситоцин
 • C. Передсердний натрійуретичний
 • D. Адреналін
 • E. Тестостерон
31.   При електронній мікроскопії у цитоплазмі клітини, поблизу ядра, виявлена мембранна органела, яка складається з 5-10 пласких цистерн, з розширеними периферичними ділянками, від яких від’єднуються маленькі пухирці - лізосоми. Назвіть цю органелу:
 • A. Цитоскелет
 • B. Мітохондрія
 • C. Рибосома
 • D. Комплекс Гольджі
 • E. Клітинний центр
32.   Дівчині 18-ти років встановлено попередній діагноз - синдром Шерешевського-Тернера. Це можна підтвердити за допомогою такого метода:
 • A. Дерматогліфіка
 • B. Біохімічний
 • C. Цитогенетичний
 • D. Близнюковий
 • E. Генеалогічний
33.   В лабораторії вивчали вірулентність збудника дифтерії. При цьому проводили внутрішньоочеревинне зараження лабораторних тварин. В ході експерименту встановлена доза бактерій, яка викликає загибель 95% тварин. Яку одиницю вимірювання вірулентності визначали в лабораторії?
 • A. LD50
 • B. DLM
 • C. DCL
 • D. LD5
 • E. ІД
34.   У лікарню потрапив хворий з високою температурою, маренням, розчухами на голові. На голові виявлені комахи, сірого кольору, довжиною 3 мм, із сплощеним у дорзовентральному напрямі тілом і трьома парами кінцівок. Для якої патології характерна описана картина?
 • A. Демодекоз
 • B. Алергія
 • C. Скабієс
 • D. Ураження шкіри клопами
 • E. Педикульоз
35.   При обстеженні хворого з ендокринною патологією встановлено, що в плазмі крові підвищений рівень тестостерону. Які клітини в організмі чоловіка відповідальні за продукцію цього гормону?
 • A. Сперматогенні клітини
 • B. Сустентоцити сім’яників
 • C. Клітини сім’яних міхурців
 • D. Клітини передміхурової залози
 • E. Гландулоцити сім’яників
36.   Екзотоксин дифтерійної палички обробили 0,3-0,4% формаліном і витримали 30 днів у термостаті при температурі 40o Який препарат був отриманий у результаті проведених маніпуляцій?
 • A. Антитоксин
 • B. Діагностична сироватка
 • C. Лікувальна сироватка
 • D. Анатоксин
 • E. Діагностикум
37.   За даними ВООЗ щорічно на Землі на малярію хворіють приблизно 250 млн. чоловік. Ця хвороба зустрічається переважно у тропічних і субтропічних областях. Межі її розповсюдження співпадають з ареалами комарів роду:
 • A. Мансоніа
 • B. Кулізета
 • C. Аедес
 • D. Анофелес
 • E. Кулекс
38.   Чоловік звернувся до стоматолога зі скаргою, що в нього нижня щелепа не рухається назад. Встановлено, що в нього пошкоджений такий м’яз :
 • A. Жувальний
 • B. Присередній крилоподібний
 • C. Скроневий
 • D. Бічний крилоподібний
 • E. Двочеревцевий
39.   У хлопчика 4-х років після перенесеного важкого вірусного гепатиту спостерігаються блювання, епізоди непритомності, судоми. У крові - гіперамоніємія. Порушення якого біохімічного процесу в печінці викликало такий стан хворого?
 • A. Пригнічення ферментів трансамінуван-ня
 • B. Порушення знешкодження біогенних амінів
 • C. Пригнічення синтезу білків
 • D. Порушення знешкодження аміаку
 • E. Активація декарбоксилювання амінокислот
40.   У хворого 77-ми років, що страждає на атеросклероз, з’явився біль у правій ступні. Ступня збільшена в розмірі, шкірні покриви чорного кольору, мацеровані, демаркаційна зона невиражена. Який патологічний процес у ступні діагностовано?
 • A. Секвестр
 • B. Нома
 • C. Волога гангрена
 • D. Коагуляційний некроз
 • E. Суха гангрена
41.   Одна з тканин зуба постійно відкладається в області верхівки кореня, що обумовлює його видовження. Цей процес компенсує стирання коронки і забезпечує постійність загальної довжини зуба. Яка тканина зуба є репаративно активною у постнатальному періоді?
 • A. Кісткова
 • B. Цемент
 • C. Щільна сполучна
 • D. Пухка сполучна
 • E. Емаль
42.   Під час мікроскопічного дослідження в залозі дитини 10-ти років були визначені тільки серозні кінцеві відділи, міжчасточкові протоки вистелені двошаровим чи багатошаровим епітелієм. Визначте залозу:
 • A. Підщелепна
 • B. Привушна
 • C. Підшлункова
 • D. Печінка
 • E. Під’язикова
43.   У жінки 45-ти років, яка померла від хронічної алкогольної інтоксикації, на аутопсії печінка різко збільшена, тістоподібної консистенції, жовтуватого кольору. Мікроскопічно в цитоплазмі гепатоцитів при фарбуванні гематоксиліном та еозином виявляються різних розмірів оптично порожні вакуолі. Який вид дистрофії має місце?
 • A. Гідропічна
 • B. Паренхіматозна жирова
 • C. Мезенхімальна жирова
 • D. Гіаліново-крапельна
 • E. Вуглеводна паренхіматозна
44.   Пацієнт доставлений до лікарні з симптомами запаморочення, сухості в роті, зіниці сильно розширені, порушення акомодації, тахікардія, утруднення сечовипускання, атонія кишечнику. Передозування яким препаратом могло викликати дані симптоми?
 • A. Празозин
 • B. Клофелін
 • C. Каптоприл
 • D. Атропіну сульфат
 • E. Фуросемід
45.   При непрямому гістогенезі кісткової тканини трубчастих кісток між епіфізарним та діафізарним центрами окостеніння утворюється пластинка, що в подальшому забезпечує ріст кісток у довжину. Як називається ця структура?
 • A. Шар внутрішніх генеральних пластинок
 • B. Метафізарна пластинка
 • C. Кісткова пластинка
 • D. Остеон
 • E. Кісткова манжетка
46.   З метою підтвердження діагнозу туляремії мисливцю, госпіталізованому на 5-й день хвороби, слід призначити для ранньої діагностики:
 • A. Реакція іммунофлюоресценції
 • B. Реакція непрямої гемаглютинації
 • C. Алергічна проба
 • D. Реакція аглютинації
 • E. Реакція зв’язування комплементу
47.   При обстеженні хворого виявлені дерматит, діарея, деменція. Відсутність якого вітаміну є причиною цього стану?
 • A. Рутин
 • B. Аскорбінова кислота
 • C. Фолієва кислота
 • D. Нікотинамід
 • E. Біотин
48.   Людина згинає та розгинає передпліччя без навантаження, спираючись ліктем на стіл. Який вид м’язового скорочення має місце у m. biceps brachii?
 • A. Гладкий тетанус
 • B. Ізометричне
 • C. Зубчастий тетанус
 • D. Ізотонічне
 • E. Ауксотонічне
49.   При огляді порожнини рота стоматолог виявив каріозну порожнину на поверхні коронки нижнього ікла, зверненої до першого малого кутнього зуба. Назвіть цю поверхню.
 • A. Facies mesialis
 • B. Facies lingualis
 • C. Facies vestibularis
 • D. Facies distalis
 • E. Facies occlusalis
50.   У собаки вироблений умовний слиновидільний рефлекс на вмикання світла. Вмикання дзвоника під час виконання даного рефлексу призведе до розвитку наступного виду гальмування:
 • A. Зовнішнє
 • B. Умовне гальмування
 • C. Диференціювання
 • D. Позамежне
 • E. Згасання
51.   У хворого запальний процес у крилопіднебінній ямці. Інфекція поширилась в носову порожнину. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція?
 • A. Foramen rotundum
 • B. Canalis ptherygoideus
 • C. Foramen sphenopalatinum
 • D. Canalis palatinus major
 • E. Canalis palatinus minor
52.   У постраждалого перелом тіла нижньої щелепи. Кровотеча з рани. Яка артерія ушкоджена?
 • A. A. lingualis
 • B. A. alveolaris inferior
 • C. A. carotis externa
 • D. A. maxillaris
 • E. A. facialis
53.   Відомо, що частина диоксиду вуглецю використовується в організмі в біосинтезі жирних кислот, сечовини, глюконеогенезі тощо. Який вітамін утворює СO2-транспортуючу форму для цих реакцій?
 • A. Рибофлавін
 • B. Біотин
 • C. Ретинол
 • D. Тимін
 • E. Нікотинамід
54.   Під час виконання фізичного навантаження людина менш чутлива до болю. Причиною цього є активація:
 • A. Ноціцептивної системи
 • B. Функції щитоподібної залози
 • C. Антиноціцептивної системи
 • D. Симпато-адреналової системи
 • E. Функції наднирників
55.   В біоптаті слизової носа знайдені епітеліоїдні клітини, плазмоцити, клітини Мікулича, еозинофільні тільця Русселя. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Алергічний риніт
 • B. Респіраторно-синцитіальна інфекція
 • C. Риносклерома
 • D. Туберкульоз
 • E. Сифіліс
56.   При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 1,0. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно окислюються:
 • A. Білки та вуглеводи
 • B. Жири
 • C. Білки
 • D. Вуглеводи
 • E. Вуглеводи та жири
57.   Який з легеневих об’ємів НЕМОЖЛИВО визначити за допомогою спірометрії?
 • A. Резервний об’єм вдиху
 • B. Дихальний об’єм
 • C. Залишковий об’єм
 • D. Життєва ємність легенів
 • E. Резервний об’єм видиху
58.   При огляді ротової порожнини на вестибулярній поверхні нижнього різця зліва виявлене утворення грибоподібної форми рожевого кольору до 2 см, яке широкою ніжкою фіксоване до надальвео-лярної тканини. Під час гістологічного дослідження виявлено розгалужені судини капілярного типу з судинними бруньками, ділянками крововиливів та осередки гемосидерозу Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Фіброматоз ясен
 • B. Фіброзний епуліс
 • C. Ангіоматозний епуліс
 • D. Гігантоклітинний епуліс
 • E. Кавернозна гемангіома
59.   У жінки, яка протягом 15-ти років страждала на виражену гіпертензію, останнім часом з’явились задишка, серцебиття, дещо знизився систолічний тиск. Який основний механізм виникнення у хворої серцевої недостатності?
 • A. Перевантаження серця збільшеним опором викиду крові
 • B. Ушкодження міокарда
 • C. Перевантаження серця збільшеним об’ємом крові
 • D. Порушення проведення імпульсу по міокарду
 • E. Порушення регуляції серцевої діяльності
60.   При обробці фрезою великого кутнього зуба стоматолог інструментом, що зірвався, глибоко поранив щоку, пошкодивши при цьому не лише слизову оболонку але й м’яз. Який?
 • A. Великий виличний м’яз
 • B. Коловий м’яз рота
 • C. Щелепно-під’язиковий м’яз
 • D. Щічний
 • E. Жувальний
61.   Для покращання трофіки серцевого м’яза пацієнту призначено кардонат, до складу якого входить кокарбоксилаза (тіаміндифосфат) - коферментна форма вітаміну:
 • A. В5
 • B. В10
 • C. В12
 • D. В1
 • E. В2
62.   У ході утворення плащового дентину у молочному зубі відбулося порушення секреторної активності одонтобластів. Утворення яких волокон зміниться?
 • A. Нервові
 • B. Радіальні колагенові волокна Корфа
 • C. Ретикулярні
 • D. Тангенційні колагенові волокна Ебнера
 • E. Еластичні
63.   У пацієнта 59-ти років, що знаходиться на обстеженні в стаціонарі, виявлено глюкозурію, рівень глюкози в крові 3,0 ммоль/л. Найбільш імовірною причиною глюкозурії може бути:
 • A. Нецукровий діабет
 • B. Мікседема
 • C. Гіпертонічна хвороба
 • D. Пелагра
 • E. Захворювання нирок
64.   У хворого 37-ми років після автомобільної катастрофи АТ- 70/40 мм рт.ст. Хворий у непритомному стані. За добу виділяє близько 300 мл сечі. Який механізм порушення сечоутворення у даному випадку?
 • A. Посилення клубочкової фільтрації
 • B. Зменшення канальцевої секреції
 • C. Зменшення канальцевої реабсорбції
 • D. Посилення канальцевої реабсорбції
 • E. Зменшення клубочкової фільтрації
65.   При обстеженні хворого виявлено підвищено вмісту в сироватці крові ліпопротеїнів низької щільності. Яке захворювання можна передбачити у цього хворого?
 • A. Ураження нирок
 • B. Гострий панкреатит
 • C. Гастрит
 • D. Атеросклероз
 • E. Запалення легень
66.   Хворий з гіпертонічною хворобою II ст. за рекомендацією лікаря почав приймати антигіпертензивний препарат. Через кілька днів прийому препарату артеріальній тиск нормалізувався, але хворий помітив, що у нього з’явився сухий кашель. Який препарат був призначений?
 • A. Пропранолол (анаприлін)
 • B. Верапаміл
 • C. Еналапріл
 • D. Клофелін
 • E. Резерпін
67.   В гістологічному препараті нижньої щелепи ембріону виявляється зубний зачаток, в якому зубний сосочок утворений дрібними зірчастими базофільно забарвленими клітинами. Яка тканина утворює цю частину зубного зачатку?
 • A. Мезенхіма
 • B. Хрящова
 • C. Епітеліальна
 • D. Кісткова
 • E. Ретикулярна
68.   При тестуванні на гіперчутливість пацієнту під шкіру ввели алерген, після чого спостерігалось почервоніння, набряк, біль внаслідок дії гістаміну. В результаті якого перетворення амінокислоти гістидину утворюється цей біогенний амін?
 • A. Декарбоксилювання
 • B. Метилювання
 • C. Фосфорилювання
 • D. Дезамінування
 • E. Ізомеризація
69.   У хворого 40-а років в результаті щелепно-лицьової травми порушилася функція під’язикової і підщелепної залоз зліва - залози почали секретувати невелику кількість густої слини. Функція якого нерва порушена?
 • A. Трійчастий
 • B. Лицевий
 • C. Під’язиковий
 • D. Блукаючий
 • E. Язикоглотковий
70.   При обстеженні у хворого на твердому піднебінні виявлена пухлина у вигляді невеликого щільного вузла сірого кольору без чітких меж. Після видалення пухлина досліджена гістологічно. Побудована з дрібних, кубічної форми клітин з гіперхромним ядром, які формують альвеоли, трабекули, солідні та кріброзні структури. Ріст пухлини - інвазивний. Назвіть пухлину:
 • A. Аденокістозна карцинома
 • B. Мукоепідермоїдний рак
 • C. Аденолімфома
 • D. Злоякісна плеоморфна аденома
 • E. Мономорфна аденома
71.   Хвора звернулася зі скаргами на припухлість в передній ділянці шиї, схуднення, випуклість очей, тахікардію, неврівноваженість. Яка залоза уражена?
 • A. Епіфіз
 • B. Щитоподібна залоза
 • C. Тимус
 • D. Гіпофіз
 • E. Прищитоподібні залози
72.   У хворого 64-х років часті напади стенокардії. Два роки тому він переніс інфаркт міокарда. Вкажіть групу лікарських засобів, препарати якої доцільно призначити для профілактики розвитку повторного інфаркту міокарда:
 • A. Антагоністи гепарину
 • B. Фібринолітики
 • C. Коагулянти
 • D. Антикоагулянти непрямої дії
 • E. Антиагреганти
73.   Дівчинка 11-ти років часто хворіє на гострі респіраторні інфекції, після яких спостерігаються множинні точкові крововиливі в місцях тертя одягу. Гіповітаміноз якого вітаміну має місце в дівчинки?
 • A. Вб
 • B. А
 • C. В1
 • D. В2
 • E. С
74.   Для корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії даного препарату?
 • A. Стимулює β-адренорецептори
 • B. Стимулює α- β-адренорецептори
 • C. Блокує α-адренорецептори
 • D. Стимулює α-адренорецептори
 • E. Блокує β-адренорецептори
75.   У хворого на інсульт спостерігається порушення заднього відділу задньої ніжки внутрішньої капсули. Які з провідних шляхів там проходять?
 • A. Radiatio acustica et radiatio optica
 • B. Tr Occipitopontinae
 • C. Tr. Corticospinalis
 • D. Tr. Parietopontinae
 • E. Tr. Corticonuclearis
76.   На гістологічному препараті пухкої сполучної тканини знайдено відносно великі клітини, заповнені базофільною метахроматичною зернистістю; гістохімічно встановлено, що гранули містять гепарин та гістамін. Що це за клітини?
 • A. Плазмоцити
 • B. Тканинні базофіли (тучні клітини).
 • C. Фібробласти
 • D. Макрофаги
 • E. Адипоцити
77.   Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з харчового раціону:
 • A. Білий хліб
 • B. М’ясні бульйони
 • C. Молоко
 • D. Солоне
 • E. Солодке
78.   У хворого на енцефаліт спостерігаються дихальні рухи постійної амплітуди, які чергуються з періодами апное. Якому типу дихання це притаманно?
 • A. Чейн-Стокса
 • B. Біота
 • C. Стенотичне
 • D. Апнейстичне
 • E. Куссмауля
79.   У травмованого 27-ми років двосторонній вивих скронево-нижньощелепного суглоба. Які основні зв’язки суглоба будуть ушкоджені?
 • A. Шило-щелепні
 • B. Латеральні
 • C. Клиноподібно-щелепні
 • D. Крилоподібно-щелепні
 • E. Внутрішньосуглобові
80.   При остеолатеризмі зменшується міцність колагену, що зумовлена помітним зменшенням утворення поперечних зшивок у колагенових фібрилах. Причиною цього явища є зниження активності такого ферменту:
 • A. Лізилоксидаза
 • B. Лізилгідроксилаза
 • C. Моноаміноксидаза
 • D. Колагеназа
 • E. Пролілгідроксилаза
81.   При обстеженні на бактеріоносійство черевного тифу у сироватці крові кухарки шкільної їдальні виявлені Vi-антитіла. Яка з наведених реакцій була використана у даному випадку?
 • A. Імуноферментний аналіз
 • B. Реакція непрямої гемаглютинації
 • C. Реакція імунофлюоресценції
 • D. Реакція Відаля
 • E. Реакція зв’язування комплементу
82.   До приймального відділення госпіталізовано чоловіка у непритомному стані. На зовнішні подразники не реагує, дихання періодичне по типу Чейн-Стокса, зіниці звужені, зіничний рефлекс відсутній. Було встановлено, що дані симптоми обумовлені застосуванням морфіну. Призначити антидотну терапію:
 • A. Унітіол
 • B. Налоксон
 • C. Протаміну сульфат
 • D. Кальцію хлорид
 • E. Апоморфіну гідрохлорид
83.   Чоловік віком 42 роки помер при явищах вираженої інтоксикації та дихальної недостатності. На розрізі тканина легень у всіх відділах строката, з множинними дрібновогнищевими крововиливами та вогнищами емфіземи. Гістологічно у легенях: геморагічна бронхопневмонія з абсцедуванням, у цитоплазмі клітин епітелію бронхів еозинофільні та базофільні включення. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Стафілококова бронхопневмонія
 • B. Грип
 • C. Респіраторно-синцитіальна інфекція
 • D. Парагрип
 • E. Аденовірусна інфекція
84.   При обстеженні дівчини 18-ти років знайдені наступні ознаки: недорозвинення яєчників, широкі плечі, вузький таз, вкорочення нижніх кінцівок, "шия сфінкса", розумовий розвиток не порушений. Встановлено діагноз: синдром Шерешевського-Тернера. Яке хромосомне порушення у хворої?
 • A. Трисомїя Х
 • B. Трисомїя 13
 • C. Нульсомїя Х
 • D. Трисомїя 18
 • E. Моносомїя Х
85.   У дитячому відділенні інфекційної клініки хлопчику 4-х років поставлено діагноз "дифтерія". Який препарат потрібно ввести хворому в першу чергу?
 • A. АДП
 • B. Протидифтерійна антитоксична сироватка
 • C. Дифтерійний анатоксин
 • D. АКДП
 • E. ТАВї
86.   У реанімаційному відділенні знаходиться хворий 49-ти років у коматозному стані. При дослідженні крові відзначено збільшення концентрації К+, зменшення вмісту Сa++, ацидоз, збільшення рівня сечовини, сечової кислоти. Який вид коми за етіологією найбільш імовірний?
 • A. Ниркова
 • B. Діабетична
 • C. Гіпоглікемічна
 • D. Нейрогенна
 • E. Печінкова
87.   У жінки встановлено діагноз - рак шийки матки. З яким вірусом може бути асоційована ця патологія?
 • A. Varicella-Zoster вірус
 • B. Цитомегаловірус
 • C. Вірус простого герпесу тип 2
 • D. Аренавірус
 • E. Папілома вірус
88.   У добовому раціоні дорослої здорової людини повинні бути жири, білки, вуглеводи, вітаміни, мінеральні солі та вода. Вкажіть добову кількість білку, яка забезпечує нормальну життєдіяльність організму:
 • A. 10-20
 • B. 70-80
 • C. 40-50
 • D. 50-60
 • E. 100-120
89.   До приймального відділення надійшов хворий з важкою щелепно-лицевою травмою. Який препарат йому необхідно ввести для зняття больового шоку?
 • A. Промедол
 • B. Пантогам
 • C. Ібупрофен
 • D. Мідокалм
 • E. Сиднокарб
90.   Пацієнт 68-ми років звернувся до кардіолога із скаргами на підвищення артеріального тиску, біль в ділянці серця, відчуття перебоїв у роботі серця. Призначте препарат з групи β1-адреноблокаторів для лікування даної патології:
 • A. Фенотерол
 • B. Ноотропіл
 • C. Морфіну гідрохлорид
 • D. Метопролол
 • E. Бензилпеніцилін
91.   У районах Південної Африки у людей розповсюджена серпоподібноклїтинна анемія, при якій еритроцити мають форму серпа внаслідок зміни в молекулі гемоглобіну амінокислоти глутамату на валін. Причиною цієї хвороби є:
 • A. Порушення механізмів реалізації генетичної інформації
 • B. Геномна мутація
 • C. Кросинговер
 • D. Генна мутація
 • E. Трансдукція
92.   Зірчастий ретикулум і зовнішній шар клітин емалевого органу піддаються інволюції і після завершення амелогенезу разом з апікальними частинами амелобластів формують:
 • A. Кутикулу зуба
 • B. Муцинову плівку
 • C. Пелікулу зуба
 • D. -
 • E. Зубний наліт (бляшки)
93.   Після перенесеної травми голови у хворого бувають напади інтенсивного болю в ділянці обличчя і судоми жувальних м’язів. Який нерв найімовірніше травмований?
 • A. N. abducens
 • B. N. oculomotorius
 • C. N. facialis
 • D. N. trigeminus
 • E. N. olphactorius
94.   У хворого з алкогольним ураженням печінки порушені процеси біотрансформації ксенобіотиків та ендогенних токсичних сполук. Зниження активності якого хромопротеїну може бути причиною цього?
 • A. Цитохром Р-450
 • B. Цитохромоксидаза
 • C. Цитохром b
 • D. Цитохром с1
 • E. Гемоглобін
95.   У препараті в одному з судин мікроциркуляторного русла середня оболонка утворена 1-2 шарами гладеньких міоцитів, які розташовані поодинці і мають спіралеподібний напрямок. Зовнішня оболонка представлена тонким шаром пухкої сполучної тканини. Вкажіть вид судини:
 • A. Артеріола
 • B. Капіляр
 • C. Артеріоловенулярний анастомоз
 • D. Венула
 • E. Посткапіляр
96.   У пацієнта з попереднім діагнозом "сифіліс" лаборант взяв сироватку крові для постановки імунної реакції, яка основана на виявленні антитіл, які припиняють рух трепонем і призводять до їх загибелі. Яку реакцію було використано для діагностики?
 • A. Реакція зв’язування комплементу
 • B. Реакція іммобілізації
 • C. Реакція нейтралізації
 • D. Реакція аглютинації
 • E. Реакція преципітації
97.   У хворого з’явилися жовтушність шкіри, склер та слизових оболонок. У плазмі крові підвищений рівень загального білірубіну, в калі - стеркобіліну, в сечі - уробіліну. Який вид жовтяниці у хворого?
 • A. Гемолітична
 • B. Холестатична
 • C. Паренхіматозна
 • D. Обтураційна
 • E. Хвороба Жільбера
98.   У хворого внаслідок пошкодження шкіри в середній ділянці грудинно-ключично-соскоподібного м’яза виникла повітряна емболія. Яка вена шиї була травмована?
 • A. Поперечна вена шиї
 • B. Задня вушна
 • C. Передня яремна
 • D. Внутрішня яремна
 • E. Зовнішня яремна
99.   У пацієнта 32-х років має місце гіповітаміноз B2. Причиною виникнення специфічних симптомів (ураження епітелію, слизових, шкіри, рогівки ока) найбільш імовірно є дефіцит:
 • A. Цитохрому с
 • B. Цитохромоксидази
 • C. Флавінових коферментів
 • D. Цитохрому а1
 • E. Цитохрому в
100.   З випорожнень хворої дитини 6-місячного віку, яка знаходиться на штучному вигодовуванні, виділена культура кишкової палички з антигенною структурою 0-111. Який діагноз можна поставити?
 • A. Холероподібне захворювання
 • B. Харчове отруєння
 • C. Гастроентерит
 • D. Колі-ентерит
 • E. Дизентерієподібне захворювання
101.   До гінеколога звернулася жінка 28ми років з приводу безпліддя. При обстеженні знайдено: недорозвинені яєчники і матка, нерегулярний менструальний цикл. При дослідженні статевого хроматину у більшості соматичних клітин виявлено 2 тільця Бара. Яка хромосомна хвороба найбільш імовірна у жінки?
 • A. Синдром Едвардса
 • B. Синдром Клайнфельтера
 • C. Синдром Шерешевського-Тернера
 • D. Синдром трипло-Х
 • E. Синдром Патау
102.   На розтині тіла чоловіка 47-ми років, що помер від легеневої кровотечі, у 2 сегменті правої легені виявлена порожнина округлої форми з нерівними краями розміром 5,5 см; внутрішня поверхня її вкрита щільнуватими жовтуватими масами, що переходять у тканину легені. При гістологічному дослідженні - внутрішній шар складається з розплавлених казеозних мас, некротизованої тканини легені. Який процес розвинувся в легені?
 • A. Гострий кавернозний туберкульоз
 • B. Гострий абсцес
 • C. Рак легені, що розпадається
 • D. Хронічний кавернозний туберкульоз
 • E. Хронічний абсцес
103.   У хворого, якому було екстирповано зуб з приводу гострого гнійного періоститу, спостерігалася тривала кровотеча з комірки, яку не можна було спинити звичайними методами. У крові: ер.-2, 9 • 1012/л, НЬ- 90 г/л; КП- 0,9; тромб.-60 • 109/л; лейк.- 52 • 109/л.; базофіли - 0, еозинофіли -1%, моноцити - 0, нейтрофіли: юні - 0, паличкоядерні - 2%, сегменто-ядерні -18%, лімфоцити - 8%, моноцити -1%, мієлобласти - 70%. Яке захворювання крові наявне у цього хворого?
 • A. Хронічний мієлоїдний лейкоз
 • B. Гострий мієлоїдний лейкоз
 • C. Недиференційований лейкоз
 • D. Промієлоцитарний лейкоз
 • E. Еритромієлоз
104.   У 12-річної дитини непереносимість ряду харчових продуктів. Їх вживання викликає алергічну реакцію у вигляді висипань на шкірі, що сверблять. Який антигістамінних засіб слід призначити, щоб не заважати шкільним заняттям дитини?
 • A. Лоратадин
 • B. Ефедрин
 • C. Димедрол
 • D. Еуфілін
 • E. Диклофенак
105.   У дитини 12-ти років низький зріст при непропорційній будові тіла і розумовій відсталості. Недостатня секреція якого гормону може бути причиною таких порушень?
 • A. Соматотропін
 • B. Кортизол
 • C. Інсулін
 • D. Тироксин
 • E. Глюкагон
106.   Вивчається родовід сім’ї, в якій спостерігаються надмірно великі зуби. Ця ознака трапляється в усіх поколіннях тільки у чоловіків і успадковується від батька до сина. Визначте тип успадкування :
 • A. Автосомно-домінантний
 • B. Автосомно-рецесивний
 • C. Зчеплений з Х-хромосомою рецесивний
 • D. Зчеплений з Х-хромосомою домінантний
 • E. Зчеплений з Y-хромосомою
107.   У хворого в порожнині рота спостерігається повна атрофія сосочків язика, язик червоний, "лакований", вкритий виразками. В крові: лейкопенія, зсув формули вправо, КП-1,3, мегалоцити, тільця Жолі. Для якої патології це характерно?
 • A. Залізорефрактерна анемія
 • B. B12-дефіцитна анемія
 • C. Гемолітична анемія
 • D. Агранулоцитоз
 • E. Залізодефіцитна анемія
108.   Після руйнування структур ЦНС тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Що саме зруйнували?
 • A. Чорна речовина
 • B. Латеральні вестибулярні ядра
 • C. Медіальні ретикулярні ядра
 • D. Чотиригорбкове тіло
 • E. Червоні ядра
109.   В гістопрепараті представлена частина органу, що містить багатошаровий плоский незроговілий епітелій та нижче розташовані сполучнотканинні пластинки, які не містять судин. Який це орган?
 • A. Слизова оболонка стравоходу
 • B. Сітківка
 • C. Кришталик
 • D. Слизова оболонка ротової порожнини
 • E. Рогівка
110.   Хвора на хронічний гепатит скаржиться на підвищення чутливості до барбітуратів, які раніше вона переносила без симптомів інтоксикації. З порушенням якої функції печінки це пов’язане найбільше?
 • A. Метаболічна
 • B. Гемопоетична
 • C. Гемодинамічна
 • D. Утворення жовчі
 • E. Фагоцитарна
111.   Макроскопічно печінка збільшена в розмірах, ущільнена, тканина сірувато-жовтого кольору, з сальним блиском. Який патологічний процес лежить в основі описаних змін?
 • A. Гіаліноз
 • B. Жирова дистрофія
 • C. Амілоїдоз
 • D. Гемахроматоз
 • E. Мукоїдне набухання
112.   У молодої жінки, яка увійшла до приміщення з високою концентрацією тютюнового диму, раптово виникли рефлекторні кашель та спазм бронхів. Подразнення яких рецепторів викликало дані захисні рефлекси?
 • A. Рецептори плеври
 • B. Механорецептори легень
 • C. Ірритантні рецептори
 • D. Центральні хеморецептори
 • E. Юкстамедулярні рецептори
113.   Хворому на виразкову хворобу шлунка 45-ти років призначено препарат в основі дії якого є антимікробний ефект. Який це препарат?
 • A. Фталазол
 • B. Метронідазол
 • C. Бісакодил
 • D. Дитилін
 • E. Омепразол
114.   У людей, які проживають на великих висотах над рівнем моря, відмічається збільшення кількості еритроцитів, що спричиняється:
 • A. Впливом гіпоксії на розпад еритроцитів
 • B. Підвищеним споживанням тканинами кисню
 • C. Посиленим утворенням нирками еритропоетину
 • D. Посиленим виділенням нирками реніну
 • E. Гальмівним впливом гіпоксії на кістковий мозок
115.   При повторній постановці реакції аглютинації Відаля виявлено наростання у сироватці хворого титрів антитіл до О-антигенів S. typhi з 1:100 до 1:400. Як можна розцінити отримані результати?
 • A. Хворіє на черевний тиф
 • B. Є хронічним носієм черевнотифозних мікробів
 • C. Раніше перехворів на черевний тиф
 • D. Є гострим носієм черевнотифозних мікробів
 • E. Раніше був щеплений проти черевного тифу
116.   Небезпечно витискувати гноячки на обличчі, особливо вище ротової щілини. Через анастомози з якими венами обличчя може поширитися інфекція у порожнину черепа?
 • A. Очні вени
 • B. Передні вушні вени
 • C. Середня і глибока скроневі вени
 • D. Вени крилоподібного сплетення
 • E. Потилична вена
117.   Під час операції закриття природженої щілини піднебіння (уранопластики) при збиванні долотом крилоподібного гачка ушкоджено великий піднебінний канал. Виникла кровотеча. Яку артерію ушкоджено?
 • A. Клиноподібна
 • B. Висхідна глоткова
 • C. Задня верхня альвеолярна
 • D. Низхідна піднебінна
 • E. Висхідна піднебінна
118.   У хворого виявлено ожиріння, гірсутизм, "місяцеподібне" обличчя, рубці багряного кольору на шкірі стегон. АТ-180/110 мм рт.ст., глюкоза крові - 17,2 ммоль/л. При якій зміні секреції гормонів наднирників можлива така картина?
 • A. Гіпосекреція мінералокортикоїдів
 • B. Гіперсекреція мінералокортикоїдів
 • C. Гіпосекреція адреналіну
 • D. Гіперсекреція глюкокортикоїдів
 • E. Гіпосекреція глюкокортикоїдів
119.   У хворого з підозрою на одне з протозойних захворювань досліджено пунктат лімфатичного вузла. В препараті, забарвленому за Романовським-Гімзою, виявлено тільця півмісяцевої форми із загостреним кінцем, блакитною цитоплазмою, ядром червоного кольору. Яких найпростіших виявлено в мазках?
 • A. Трипаносоми
 • B. Малярійні плазмодії
 • C. Дерматотропні лейшманії
 • D. Вісцеротропні лейшманії
 • E. Токсоплазми
120.   У хворого з патологією серцево-судинної системи розвинулись набряки на нижніх кінцівках. Який механізм розвитку серцевого набряку?
 • A. Підвищення гідростатичного тиску на артеріальному кінці капіляру
 • B. Зниження осмотичного тиску
 • C. Підвищення онкотичного тиску
 • D. Порушення лімфовідтоку
 • E. Підвищення гідростатичного тиску на венозному кінці капіляру
121.   При огляді ротової порожнини стоматолог помітив появу у дитини перших постійних бічних різців. Який вік дитини?
 • A. 6 років
 • B. 7 років
 • C. 9 років
 • D. 1І років
 • E. 13 років
122.   При цитологічних дослідженнях було виявлено велику кількість різних молекул т-РНК, які доставляють амінокислоти до рибосоми. Кількість рїзних типів т-РНК у клітині буде дорівнювати кількості:
 • A. Триплетів, що кодують амінокислоти
 • B. Нуклеотидїв
 • C. Білків, синтезованих у клітині
 • D. Амінокислот
 • E. Різних типів і-РНК
123.   При обстеженні підлітка, що страждає на ксантоматоз, виявлено сімейну гіперхолестеролемію Концентрація яких транспортних форм ліпідів підвищується при цьому захворюванні?
 • A. Хіломікрони
 • B. Ліпопротеїди низької щільності
 • C. Ліпопротеїди високої щільності
 • D. -
 • E. Ліпопротеїди дуже низької щільності
124.   У хворого виникають болі при жуванні, утруднення при піднятті вверх нижньої щелепи (при закриванні рота). Функція яких м’язів порушена?
 • A. Скроневий, жувальний, медіальний крилоподібний
 • B. Скроневий, латеральний і медіальний крилоподібні
 • C. Скроневий, жувальний, щелепно-під’язиковий
 • D. Скроневий, жувальний, латеральний крилоподібний
 • E. Латеральний і медіальний крилоподібні, жувальний
125.   У хворого після тривалого психоемоційного перенапруження спостерігається підвищення артеріального тиску, що супроводжується серцебиттям, кардіалгіями, головним болем, запамороченням. Який процес відіграє домінуючу роль у формуванні артеріальної гіпертензії у даному випадку?
 • A. Збільшення об’єму циркулюючої крові
 • B. Підвищення тонусу артеріол
 • C. Збільшення серцевого викиду
 • D. Підвищення частоти серцевих скорочень
 • E. Підвищення тонусу венул
126.   Виділення гормонів кори наднирників регулюється АКТГ аденогіпофізу. Які гормони виділяються наднирниками при дії останнього?
 • A. Глюкокортикоїди
 • B. Андрогени
 • C. Простагландини
 • D. Мінералокортикоїди
 • E. Катехоламіни
127.   На аутопсії померлого, який тривало страждав на гіпертонічну хворобу, патологоанатом виявив, що нирки різко зменшені у розмірах, щільні, поверхня їх рівномірно дрібнозерниста, на розрізі - паренхіма, особливо кіркова речовина, рівномірно виточені. Він дійшов висновку, що це:
 • A. Амілоїдно-зморщена нирка
 • B. Артеріолосклеротично зморщена нирка
 • C. Пієлонефритично зморщена нирка
 • D. -
 • E. Атеросклеротично зморщена нирка
128.   Під час аускультації хворого попросили глибоко дихати. Після 10 дихальних рухів хворий знепритомнів, що пов’язано з:
 • A. Еритроцитозом
 • B. Еритропенією
 • C. Зменшенням кисневої ємності крові
 • D. Респіраторним ацидозом
 • E. Респіраторним алкалозом
129.   У пацієнтки з артеріальною гіпертензією виник гіпертензивний криз, який ускладнився набряком легень. Який сечогінний препарат необхідно застосувати у комплексній терапії даної хворої?
 • A. Тріамтерен
 • B. Верошпірон
 • C. Амілорид
 • D. Фуросемід
 • E. Еуфілін
130.   У хворого 60-и років виявлено розширення вен стравоходу, прямої кишки та підшкірних вен передньої черевної стінки. Система якої вени ушкоджена?
 • A. Ворітна
 • B. Нижня порожниста вена
 • C. Верхня порожниста вена
 • D. Непарна вена
 • E. Верхня брижова
131.   У хворого виявлена короткочасна пневмонія. Міграція личинок якого гельмінта може призвести до цієї хвороби?
 • A. Альвеокок
 • B. Карликовий ціп’як
 • C. Гострик
 • D. Аскарида
 • E. Волосоголовець
132.   Однією із функцій слини є захисна, яка реалізується, зокрема, формуванням місцевого імунітету слизової оболонки за рахунок виділення привушними залозами такого білку:
 • A. Колаген
 • B. Альбумін
 • C. Фібриноген
 • D. Еластин
 • E. Секреторний імуноглобулін А
133.   Організми мають ядро, оточене ядерною мембраною. Генетичний матеріал зосереджений переважно в хромосомах, які складаються з ниток ДНК і білкових молекул. Діляться ці клітини мітотично. Це:
 • A. Віруси
 • B. Бактерії
 • C. Еукаріоти
 • D. Прокаріоти
 • E. Бактеріофаги
134.   Оглядаючи ротову порожнину у хворого 19-ти років, стоматолог звернув увагу на зруйнований язиково-дистальний горбик жувальної поверхні лівого першого верхнього моляра. Цей горбик називається:
 • A. Протоконус
 • B. Параконус
 • C. Метаконус
 • D. Мезоконус
 • E. Гіпоконус
135.   У водолаза, що проводив роботи на великій глибині, при швидкому поверненні в умови нормального атмосферного тиску з’явилися біль у суглобах, свербіж шкіри, порушення зору, непритомність. Як називається описане явище?
 • A. Стан невагомості
 • B. Синдром вибухової декомпресії
 • C. Хвороба декомпресії
 • D. Баротравма
 • E. Гіпероксія
136.   Морфологічні дослідження селезінки виявили активізацію імунних реакцій в організмі. В яких структурах даного органу починається антигензалежна проліферація Т-лімфоцитів?
 • A. Мантійна зона білої пульпи
 • B. Маргінальна зона білої пульпи
 • C. Центральна зона білої пульпи
 • D. Периартеріальна зона білої пульпи
 • E. Червона пульпа
137.   У хворого лікар діагностував тромбоз селезінкової артерії (інфаркт селезінки). Звідки відходить уражена артерія?
 • A. Черевний стовбур
 • B. Загальна печінкова артерія
 • C. Нижня брижова артерія
 • D. Верхня брижова артерія
 • E. Ліва шлункова артерія
138.   При огляді хворого лікар-стоматолог відмітив, що краї зубної комірки, позбавленої зуба, значно зближені, діаметр її зменшений. Про який загальнопатологічний процес йдеться в даному випадку?
 • A. Атрофія від тиску
 • B. Атрофія, викликана недостатністю кровообігу
 • C. Атрофія нейротична (при денервації)
 • D. Гіпоплазія
 • E. Атрофія дисфункціональна
139.   У пацієнта внаслідок запального процесу виникло надмірне збудження вушно-скроневого нерва. При цьому привушною слинною залозою буде виділятися:
 • A. Мала кількість в’язкої слини
 • B. Велика кількість в’язкої слини
 • C. Виділення слини припиниться
 • D. Мала кількість рідкої слини
 • E. Велика кількість рідкої слини
140.   У хворого на хронічний пієлонефрит після неконтрольованого прийому сечогінних засобів виникли екстрасистоли та болі у ділянці серця. При дослідженні крові виявлено гіпокаліємію. Який з перерахованих препаратів слід призначити?
 • A. Ретинолу ацетат
 • B. Кальцію хлорид
 • C. Аспаркам
 • D. Калію перманганат
 • E. Гідрохлортіазид
141.   У хворого 48-ми років з обширним інфарктом міокарда розвинулась серцева недостатність. Який патогенетичний механізм сприяв розвитку серцевої недостатності у хворої?
 • A. Зменшення маси функціонуючих міо-кардіоцитів
 • B. Перевантаження тиском
 • C. Гостра тампонада серця
 • D. Реперфузійне ураження міокарда
 • E. Перевантаження об’ємом
142.   Через 8 днів після опромінення у ліквідатора аварії на АЕС розвинулись виразково-некротичні зміни у порожнині рота. У крові: ер- 3,2 • 1012/л, ретикулоцитів 0,01%, НЬ- 60 г/л, лейк.- 2,3 • 109/л, тромбоцитів 50 тис/л. Для якого періоду променевої хвороби характерні описані зміни?
 • A. Період розвинутих клінічних ознак
 • B. Період уявного благополуччя
 • C. Період первинних реакцій
 • D. Прихований період
 • E. Закінчення хвороби
143.   У хворого на стоматологічному прийомі виник напад пароксизмальної тахікардії, у зв’язку з чим йому ввели лідокаїн. З яким механізмом дії лідокаїну пов’язаний його протиаритмічний ефект?
 • A. Потенціювання
 • B. Мембранно-іонний
 • C. Антагонізм
 • D. Кумуляція
 • E. Сумація
144.   У хворого з облітеруючим атеросклерозом проведено десимпатизацію стегнової артерії в ділянці стегнового трикутника. Який вид артеріальної гіперемії виник внаслідок операції'?
 • A. Робоча
 • B. Метаболічна
 • C. Нейротонічна
 • D. Нейропаралітична
 • E. Реактивна
145.   При утворенні зародка людини можна спостерігати появу у його складі порожнини, світлих дрібних бластомерів на периферії та темних великих бластомерів на одному з полюсів. Як називається зародок на цій стадії розвитку?
 • A. Зародковий диск
 • B. Гаструла
 • C. Морула
 • D. Зигота
 • E. Бластоциста
146.   При вивченні препарату трубчастого органу встановлено, що його середня оболонка утворена гіаліновою хрящовою тканиною, яка формує незамкнені кільця. Який це орган?
 • A. Головні бронхи
 • B. Малі бронхи
 • C. Трахея
 • D. Великі бронхи
 • E. Термінальні бронхіоли
147.   В економічно розвинених країнах поширеним захворюванням є карієс зубів. Це захворювання уражає більш 95% населення. Що відіграє головну роль у демінералізації твердих тканин зуба при карієсі?
 • A. Органічні кислоти
 • B. Екстремальні впливи на організм
 • C. Розлад регуляції метаболізму
 • D. Неповноцінне харчування
 • E. Недостатність вітаміну C
148.   На розтині тіла 68-річної жінки, що померла від гострої серцевої недостатності, у задній стінці лівого шлуночка серця виявлена ділянка неправильної форми, розмірами 6,5х4,5 см, в’яла, блідо-жовтуватого кольору, оточена зоною гіперемії. Як розцінив патологоанатом виявлені зміни?
 • A. Післяінфарктний кардіосклероз
 • B. Аневризма серця
 • C. Дифузний кардіосклероз
 • D. Вогнищевий міокардит
 • E. Гострий інфаркт міокарда
149.   У хворого відкритий рот, він не може його закрити і членороздільно говорити. Яке ураження у хворого?
 • A. Параліч жувальних м’язів
 • B. Перелом нижньої щелепи
 • C. Стрес
 • D. Вивих нижньої щелепи
 • E. Ураження рухового центру мови
150.   У 2-річної дівчинки була діагностована важка форма міастенії. Який з перерахованих засобів показаний для лікуванні цього захворювання?
 • A. Цитітон
 • B. Допамін
 • C. Норадреналін
 • D. Галантаміну гідробромід
 • E. Скополамін
151.   З метою визначення максимальної секреції хлористоводневої кислоти шлункового соку пацієнту 42-х років ввели розчин гістаміну. Це призвело до збільшення секреції підшлунковою залозою такого компоненту соку:
 • A. Слиз
 • B. Трипсиноген
 • C. Бікарбонати
 • D. Ліпаза
 • E. Амілаза
152.   Мембранний потенціал спокою клітини змінився з -85 мВ до -90 м. Причиною цього може бути активація таких каналів мембрани клітини:
 • A. Натрієві
 • B. Кальцієві
 • C. Калієві
 • D. Калієві та кальцієві
 • E. Калієві та натрієві
153.   При огляді ротової порожнини стоматолог виявив каріозну порожнину на поверхні коронки другого малого кутнього зуба, яка межує з першим великим кутнім зубом. Назвіть пошкоджену поверхню коронки:
 • A. Facies lingualis
 • B. Facies vestibularis
 • C. Facies occlusalis
 • D. Facies distalis
 • E. Facies mesialis
154.   У жінки, що тривало приймала антибіотики з приводу кишкової інфекції, розвинулося ускладнення з боку слизової порожнини рота у вигляді запального процесу і білого нальоту, у якому при бактеріологічному дослідженні були виявлені дріжджеподібні грибки Candida albicans. Який з перерахованих препаратів показаний для лікування цього ускладнення?
 • A. Поліміксин
 • B. Бісептол
 • C. Флуконазол
 • D. Фуразолідон
 • E. Тетрациклін
155.   У хворого із цирозом печінки відмічається стійка артеріальна гіпотензія. (АТ- 90/50 мм рт.ст.). Чим обумовлено зниження артеріального тиску при такій патології печінки?
 • A. Посилення рефлекторного впливу із рецепторної зони дуги аорти
 • B. Надмірна інактивація вазопресину
 • C. Активація калікреїн-кінінової системи
 • D. Збільшення синтезу Na-уретичного гормону
 • E. Зниження синтезу ангіотензиногену
156.   При спадковій оратацидурії виділення оротової кислоти в багато разів перевищує норму. Синтез яких речовин буде порушений при цій патології?
 • A. Пуринові нуклеотиди
 • B. Піримідинові нуклеотиди
 • C. Сечовина
 • D. Сечова кислота
 • E. Біогенні аміни
157.   Рибалка наловив риби із річки, трошки підсмажив її на вогнищі і з’їв, майже напівсиру. Через декілька тижнів потому в нього з’явились ознаки ураження печінки і підшлункової залози. Лабораторний аналіз фекалій показав наявність дрібних яєць гельмінта. Яким трематодозом найбільш імовірно заразився рибалка?
 • A. Фасціольоз
 • B. Опісторхоз
 • C. Парагонімоз
 • D. Дикроцеліоз
 • E. Шистосомоз
158.   Хвора 20-ти років звернулась до лікаря зі скаргами на кровоточивість та біль у яснах, що з’явилися через 2 дні після прийому сульфадимезину. Об’єктивно: ясенні сосочки та ясенний край гіперемовані, набряклі, кровоточать при незначному подразненні. Яка патологія розвинулась в яснах?
 • A. Епулід
 • B. Гострий виразковий гінгівіт
 • C. Хронічний катаральний гінгівіт
 • D. Гострий катаральний гінгівіт
 • E. Геморагічний гінгівіт
159.   Після черепно-мозкової травми у хворого 38-ми років відсутнє відчуття нюху і смаку. Які коркові центри кінцевого мозку постраждали?
 • A. Operculum frontale
 • B. Gyrus temporalis superior
 • C. Uncus
 • D. Sul. calcarinus
 • E. Gurus postcentralis
160.   Хворому на хронічний гастрит зроблена внутрішньошлункова рН-метрія, за допомогою якої встановлено зменшення кислотності шлункового соку. Функція яких клітин знижена?
 • A. Шийкові клітини
 • B. Парієтальні екзокриноцити
 • C. Ендокриноцити
 • D. Додаткові клітини
 • E. Головні екзокриноцити
161.   Жінка із токсикозом вагітності страждає на гіперсалівацію, що призводить до втрати 3-4 літрів слини щоденно. Яке порушення водно-сольового обміну виникає при цьому?
 • A. Гіпогідратація ізоосмолярна
 • B. Гіпокаліємія
 • C. Гіпогідратація гіперосмолярна
 • D. Гіпонатріємія
 • E. Гіпогідратація гіпоосмолярна
162.   У ході клінічного обстеження пацієнта виявлено збільшення щитоподібної залози (зоб), підвищення основного обміну, втрата маси тіла, порушення теплового балансу, підвищення апетиту, підвищення збудливості та дратівливості, екзофтальм і тахікардія. Яке ендокринне порушення призводить до появи даних симптомів?
 • A. Гіпофункція епіфізу
 • B. Гіперфункція щитоподібної залози
 • C. Гіперфункція гіпофізу
 • D. Гіпофункція паращитоподібних залоз
 • E. Гіпофункція щитоподібної залози
163.   Хворого доставили до клініки у коматозному стані. В анамнезі цукровий діабет 2 типу впродовж 5-ти років. Об’єктивно: дихання шумне, глибоке, у видихуваному повітрі відчувається запах ацетону. Вміст глюкози у крові 15,2 ммоль/л, кетонових тіл - 100 мкмоль/л. Для якого ускладнення даного захворювання характерні такі розлади?
 • A. Гіперосмолярна кома
 • B. Гіперглікемічна кома
 • C. Печінкова кома
 • D. Гіпоглікемічна кома
 • E. Кетоацидотична кома
164.   Досліджуються рецептори, інформація від яких прямує до кори головного мозку без участі таламусу. Які це рецептори?
 • A. Нюхові
 • B. Смакові
 • C. Зорові
 • D. Слухові
 • E. Дотикові
165.   В умовах експерименту проведено блокаду язико-глоткового нерву. При цьому буде спостерігатися зниження сприйняття такого подразника:
 • A. Гірке
 • B. Солодке
 • C. Солоне
 • D. Кисле
 • E. -
166.   Хворий потрапив до лікарні після іонізуючого опромінення зі скаргами на блювання, анорексію, біль в різних ділянках живота, наявність крові у калі, підвищення температури тіла, млявість. Для якої форми гострої променевої хвороби характерна клінічна картина?
 • A. Кістковомозкова
 • B. Токсемічна
 • C. Кишкова
 • D. Церебральна
 • E. Змішана
167.   При огляді 6-місячної дитини лікар виявив незакрите заднє тім’ячко. При нормальному розвитку дитини воно закривається до:
 • A. 6-ти місяців
 • B. Кінця другого року життя
 • C. Кінця першого року життя
 • D. 3-х місяців
 • E. Народження
168.   Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання молока у носову порожнину. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.
 • A. Викривлення носової перегородки вправо
 • B. Викривлення носової перегородки вліво
 • C. Вовча паща
 • D. Заяча губа
 • E. Перелом основи черепа
169.   Хвороба Хартнепа зумовлена точковою мутацією лише одного гена, наслідком чого є порушення всмоктування амінокислоти триптофану в кишечнику та реабсорбції її в ниркових канальцях. Це призводить до одночасних розладів у травній і сечовидільній системах. Яке генетичне явище спостерігається в цьому випадку?
 • A. Кодомінування
 • B. Плейотропія
 • C. Комплементарна взаємодія
 • D. Неповне домінування
 • E. Полімерія
170.   Аміак є дуже отруйною речовиною, особливо для нервової системи. Яка речовина бере особливо активну участь у знешкодженні аміаку в тканинах мозку?
 • A. Глутамінова кислота
 • B. Сечовина
 • C. Аспарагінова кислота
 • D. Аргінін
 • E. Буферні системи
171.   Хворому 55-ти років для комплексного лікування легеневої форми туберкульозу призначений протитуберкульозний засіб. Який з вказаних лікарських засобів проявляє свою антимікробну активність виключно по відношенню до мікобактерій туберкульозу?
 • A. Циклосерин
 • B. Ізоніазид
 • C. Стрептоміцину сульфат
 • D. Гатіфлоксацин
 • E. Канаміцину сульфат
172.   Під час спортивних змагань боксер отримав сильний удар у живіт, що привело до нокауту через короткочасне падіння артеріального тиску. Які фізіологічні механізми викликали цей стан?
 • A. Подразнення симпатичних нервів
 • B. Зміна транскапілярного обміну
 • C. Ішемія центральної нервової системи
 • D. Раптова зміна кількості рідини у організмі
 • E. Подразнення парасимпатичних нервів
173.   Катіонні глікопротеїни є основними компонентами слини привушних залоз. Які амінокислоти обумовлюють їх позитивний заряд?
 • A. Аспартат, глутамат, гліцин
 • B. Цистеїн, гліцин, пролін
 • C. Лізин, аргінін, гістидин
 • D. Аспартат, аргінін, глутамат
 • E. Глутамат, валін, лейцин
174.   При огляді хворого невропатолог відзначає асиметрію обличчя: згладженість складок шкіри лоба, око повністю не закривається, на одному боці очна щілина ширша, рот перекошений. Який нерв уражений?
 • A. Нижньощелепний
 • B. Верхньощелепний
 • C. Лицевий
 • D. Додатковий
 • E. Очний
175.   Хворому 30-ти років для лікування пневмонії лікар на 3 дні призначив антибіотик з групи азалідів, що має бактерицидну дію, тривалий ефект, здатність зв’язуватись з фагоцитами і накопичуватись у вогнищах інфекції. Який препарат було призначено хворому?
 • A. Ципрофлоксацин
 • B. Ізоніазид
 • C. Бензилпеніциліну натрієва сіль
 • D. Еритроміцин
 • E. Азитроміцин
176.   Тривале лікування гіпофункції щитоподібної залози спричинило загальну дистрофію, карієс зубів, тахікардію, тремор кінцівок. Який засіб викликав побічні ефекти?
 • A. Паратиреоїдин
 • B. Хумулін
 • C. L-тироксин
 • D. Тирокальцитонін
 • E. Преднізолон
177.   Хворому з важким перебігом ревматоїдного артриту для постійного прийому був призначений преднізолон. Який режим прийому є оптимальним з урахуванням хронофармакологічних особливостей дії преднізолону та фізіологічних коливань секреції кортикостероїдів в організмі?
 • A. 1/3 дози тричі на день
 • B. Усі наведені схеми рівноцінні
 • C. 2/3 добової дози вранці, 1/3 дози вдень
 • D. Вся доза вранці
 • E. Вся доза ввечері
178.   Чоловіка 29-ти років непокоїть різкий біль шкіри обличчя. Який нерв уражений?
 • A. Лицевий
 • B. Блукаючий
 • C. Трійчастий
 • D. Окоруховий
 • E. Язикоглотковий
179.   У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний об’єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?
 • A. Симпатичні умовні рефлекси
 • B. Симпатичні безумовні рефлекси
 • C. Катехоламіни
 • D. Парасимпатичні умовні рефлекси
 • E. Парасимпатичні безумовні рефлекси
180.   Еритроцити людини не містять мітохондрій. Який основний шлях утворення АТФ в цих клітинах?
 • A. Анаеробний гліколіз
 • B. Окиснювальне фосфорилювання
 • C. Аденілаткіназна реакція
 • D. Креатинкіназна реакція
 • E. Аеробний гліколіз
181.   У бактеріологічній лабораторії проводилася експертиза шкур тварин за допомогою імунної реакції преципітації за Асколі. Позитивний результат цієї реакції свідчить про наявність:
 • A. Токсину анаеробної інфекції
 • B. Антигенів збудника сибірки
 • C. Збудника бруцельозу
 • D. Збудника чуми
 • E. Поверхневого антигену ієрсиній
182.   В нефрологічній клініці у юнака 19-ти років була виявлена підвищена кількість калію у вторинній сечі. Підвищення секреції якого гормону, імовірно могло викликати такі зміни?
 • A. Глюкагон
 • B. Адреналін
 • C. Тестостерон
 • D. Альдостерон
 • E. Окситоцин
183.   При дослідженні бронхобіоптату встановлено атрофію слизової оболонки, кістозне перетворення залоз, осередкову метаплазію покривного призматичного епітелію в багатошаровий плоский, збільшення числа келихоподібних клітин, місцями у стінці бронха та особливо у слизовій оболонці різко виражена клітинна запальна інфільтрація і розростання грануляційної тканини, яка вибухає у просвіт бронха у вигляді поліпа. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Хронічний бронхіт
 • B. Бронхопневмонія
 • C. Гостра пневмонія
 • D. Проміжна пневмонія
 • E. Гострий бронхіт
184.   Епідеміологічне дослідження розповсюдження пухлин виявило високу кореляцію розвитку пухлин легень з тютюнопалінням. З дією якого хімічного канцерогену найбільш імовірно пов’язано виникнення даного виду патології?
 • A. Метилхолантрен
 • B. Ортоаміноазотолуол
 • C. Афлатоксин
 • D. 3,4-бензпірен
 • E. Діетілнітрозамін
185.   При вивченні гістологічного препарату пульпи зуба було відмічено, що в сполучній тканині переважають пучки колагенових волокон, шар дентинобластів тонкий, проміжний шар виражений слабо. В якій ділянці зуба пульпа має такі особливості?
 • A. Шар Вейля
 • B. Коренева пульпа
 • C. Коронкова пульпа
 • D. Центральний шар пульпи
 • E. Периферичний шар пульпи
186.   Хворому 60-ти років було встановлено діагноз цироз печінки, причиною якого було токсичне ураження алкоголем. Який препарат краще за все призначити хворому?
 • A. Рібоксин
 • B. Аскорбінова кислота
 • C. Кислота глютамінова
 • D. Ессенціале
 • E. Вітамін Е
187.   При огляді хворого з ранами, що кровоточать, лікар виявив пошкодження тканин личинками, а також локальні місця нагноєння. Діагноз: облїгатний мїаз. Збудником цього захворювання є:
 • A. Муха хатня
 • B. Жигалка осіння
 • C. Муха цеце
 • D. Триатомовий клоп
 • E. Муха вольфартовая
188.   У хворого, який страждає на вугрі та запальні зміни шкіри обличчя, при мікроскопії матеріалу з осередків ураження виявлені живі членистоногі розміром 0,2-0,5 мм. Вони мають витягнуту червоподібну форму, чотири пари коротких кінцівок, розміщених у середній частині тіла. Виявлені членистоногі викликають таке захворювання:
 • A. Шкірний міаз
 • B. Демодекоз
 • C. Короста
 • D. Педикульоз
 • E. Фтиріоз
189.   У померлого внаслідок серцевої недостатності на шкірі відзначаються сліди висипу у вигляді плям і крапок. В області криж, остистих відростків хребців - пролежні. При мікроскопічному дослідженні ЦНС: в судинах мікроциркуляторного русла і дрібних артеріях - деструктивно-проліферативний ендотромбоваскуліт з наявністю гранульом Попова, в серці - інтерстиційний міокардит. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний?
 • A. Черевний тиф
 • B. Висипний тиф
 • C. ВІЛ-інфекція
 • D. Ку-гарячка
 • E. Вузликовий періартеріїт
190.   Хворий 58-ми років впродовж багатьох років страждав на хронічний остеомієліт нижньої щелепи. Останнім часом в аналізі крові - гіпопротеїнемія, диспротеїнемія; у сечі - протеїнурія, білкові циліндри. Помер від хронічної ниркової недостатності. На розтині нирки збільшені, щільні, воскоподібні. Який патологічний процес у нирках був виявлений на розтині?
 • A. Гідронефроз
 • B. Інтерстиційний нефрит
 • C. Хронічний гломерулонефрит
 • D. Амілоїдоз
 • E. Хронічний пієлонефрит
191.   При захворюваннях підшлункової залози порушується утворення та секреція трипсину. Назвіть речовини, травлення яких буде порушене?
 • A. Ліпіди
 • B. Білки
 • C. Нуклеїнові кислоти
 • D. Фосфоліпіди
 • E. Вуглеводи
192.   Є потреба катетеризації сечового міхура у чоловіка. В якій частині уретри або структурі може виникати опір катетеру?
 • A. Зовнішній отвір сечівника
 • B. Внутрішній отвір сечівника
 • C. Простатична
 • D. Перетинчаста
 • E. Губчаста
193.   Після вживання м’ясної консерви у школяра з’явилися неврологічні симптоми. Був поставлений діагноз: ботулізм. Які екстрені методи лікування необхідно використати?
 • A. Введення антибіотиків
 • B. Введення сульфаніламідних препаратів
 • C. Введення антиботулінічної сироватки
 • D. Призначення проносних засобів
 • E. Введення антиботулінічної вакцини
194.   У лікарню поступила робітниця хімічного підприємства з ознаками отруєння. У волоссі цієї жінки знайдено підвищену концентрацію арсенату, який блокує ліпоєву кислоту. Порушення якого процесу є найімовірною причиною порушень в організмі?
 • A. Відновлення метгемоглобіну
 • B. Окислювальне декарбоксилювання ПВК
 • C. Мікросомальне окислення
 • D. Відновлення органічних перекисей
 • E. Знешкодження супероксидних іонів
195.   Сімейний лікар призначив хворому 53-х років для лікування хронічної серцевої недостатності дигоксин. Через 1 місяць виявив симптоми глікозидної інтоксикації. Який препарат необхідно призначити для усунення інтоксикації?
 • A. Аміназин
 • B. Морфіну гідрохлорид
 • C. Мезатон
 • D. Унітіол
 • E. Ціанокобаламін
196.   Шкіра людини дуже міцна на розрив. Відомо, що шкіра складається з епітеліальної тканини і двох видів сполучної тканини. Яка з нижче перерахованих тканин забезпечує міцність шкіри?
 • A. Щільна неоформлена сполучна
 • B. Пухка сполучна тканина
 • C. Перехідний епітелій
 • D. Одношаровий епітелій
 • E. Багатошаровий плоский епітелій
197.   У препараті червоного кісткового мозку людини визначаються скупчення гігантських клітин, розташованих в тісному контакті з синусоїдними капілярами. Назвіть формені елементи крові, які утворюються з цих клітин:
 • A. Лімфоцити
 • B. Лейкоцити
 • C. Кров’яні пластинки
 • D. Моноцити
 • E. Еритроцити
198.   У дитини 9-ти років швидко підвищилась температура тіла до 39°С, з’явився біль у горлі. Об’єктивно: зів та мигдалики яскраво-червоного кольору. Язик набряклий малиново-червоного кольору зі збільшеними грибоподібними сосочками. Шкіра тіла та обличчя, крім носо-губного трикутника, вкрита густими червоними плямами величиною з макове зерно. Підщелепні лімфатичні вузли при пальпації болісні. Яке захворювання у дитини?
 • A. Поліомієліт
 • B. Кір
 • C. Менінгококовий назофарингіт
 • D. Дифтерія
 • E. Скарлатина
199.   Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на стоматит, який був лікований антисептичними засобами. Який препарат необхідно призначити хворому, якщо ураження слизової оболонки мають герпетичну природу?
 • A. Клотримазол
 • B. Фуразолідон
 • C. Бісептол
 • D. Ремантадин
 • E. Ацикловір
200.   Хворому на туберкульоз 34-х років, в анамнезі якого була відкрита легенева форма захворювання, проведено мікроскопічне дослідження харкотиння з метою виявлення збудника. Який метод забарвлення доцільно використати при цьому?
 • A. Метод Ціля-Нільсена
 • B. Метод Буррі-Гінса
 • C. Метод Романовського-Гімзи
 • D. Метод Нейссера
 • E. Метод Грама
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 10 користувачів, 64 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 35.61ms.