Буклет 2015 року

1.   При арґентометричному визначенні лікарського препарату, що містить KBr, за методом Мора у якості індикатора використовують:
 • A. Тропеолін 00
 • B. Калію хромат
 • C. Флуоресцеїн
 • D. Феруму (III) тіоціанат
 • E. Мурексид
2.   Визначте продукт нижченаведеної реакції: img="91.jpg"
 • A. img="91c.jpg"
 • B. img="91e.jpg"
 • C. img="91a.jpg"
 • D. img="91d.jpg"
 • E. img="91b.jpg"
3.   Досліджувана суміш містить катіони Mg2+, Ni2+, Co2+. За допомогою якого реактиву можна виявити катіони Ni2+ у цій суміші?
 • A. Амоніак
 • B. 1-нітрозо-2-нафтол
 • C. Алізарин
 • D. Диметилгліоксим
 • E. Магнезон-1
4.   У хворого внаслідок значної крововтрати, що становила 40% об’єму крові, виникла анурія. Який провідний механізм її виникнення в даному випадку?
 • A. Зниження тиску в капсулі клубочків
 • B. Зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків
 • C. Зменшення кількості функціонуючих клубочків
 • D. Підвищення онкотичного тиску крові
 • E. Підвищення тиску в капсулі клубочків
5.   Яка якісна реакція підтверджує ненасиченість лінолевої кислоти? CH3(CH2)4CH = CH - CH2 - CH = CH(CH2)7COH
 • A. Реакція з FeCl3
 • B. Реакція "срібного дзеркала" з [Ag(NH3)2]OH
 • C. Гідрогалогенування (HCl)
 • D. Декарбоксилювання
 • E. Знебарвлення бромної води (Вr2; H2O)
6.   Яка із наведених сполук НЕ БУДЕ знебарвлювати бромну воду?
 • A. СН3 — СН = СН2
 • B. СН = СН
 • C. СН = СН
 • D. img="82c.jpg"
 • E. СНз - СНз
7.   Приготували 0,1М розчин арґентуму нітрату. Вкажіть речовину-стандарт для стандартизації цього розчину:
 • A. Оксалатна кислота
 • B. Калію хлорид
 • C. Натрію бензоат
 • D. Натрію гідроксид
 • E. Натрію тетраборат
8.   Хворому туберкульозом призначено антибіотик олігоміцин. Який процес гальмує цей препарат у мітохондріях?
 • A. Окиснювальне фосфорилювання
 • B. Окиснювальне декарбоксилювання
 • C. Пероксидне окиснення ліпідів
 • D. Субстратне фосфорилювання
 • E. Мікросомальне окиснення
9.   До якого електроду буде рухатися частинка білка при електрофорезі, якщо його ізоелектрична точка дорівнює 4,0, а рН становить 5,0?
 • A. До аноду
 • B. До хлорсрібного
 • C. До платинового
 • D. До каломельного
 • E. До катоду
10.   Рівноважний стан хімічної реакції відноситься до конкретних процесів, які відбуваються в хіміко-фармацевтичному виробництві. Для оборотних реакцій він описується:
 • A. Правилом Вант-Гоффа
 • B. Законом Гесса
 • C. Першим законом Коновалова
 • D. Правилом фаз Гіббса
 • E. Законом дії мас Гульдберга і Вааге
11.   У пагона апікальна брунька рано припиняє свій розвиток. Потім ріст забезпечують дві бічні бруньки. Вони розміщені супротивно під верхівкою. Таке галуження пагона називається:
 • A. Нерівнодихотомічне
 • B. Рівнодихотомічне
 • C. Моноподіальне
 • D. Кущіння
 • E. Несправжньодихотомічне
12.   Для адсорбції ПАР з неполярного розчинника бензолу найкращим адсорбентом буде:
 • A. Силікагель
 • B. Тальк
 • C. Вугілля
 • D. Графіт
 • E. Сажа
13.   Після вживання їжі, збагаченої вуглеводами, рівень глюкози в крові спочатку збільшується, а потім знижується під дією інсуліну. Який процес активується під дією цього гормону?
 • A. Ілюконеогенез
 • B. Розпад глікогену
 • C. Синтез глікогену
 • D. Розпад ліпідів
 • E. Розпад білків
14.   Хворому 49-ти років з гострою серцевою недостатністю i непереносимі-стю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату?
 • A. Пригнічення активності фосфодіесте-рази
 • B. Блокада K+-, Na+-АТФ-ази
 • C. Стимуляція а1-адренорецепторів
 • D. Стимуляція M-холінорецепторів
 • E. Стимуляція ^-адренорецепторів
15.   При бактеріоскопічному дослідженні матеріалу з твердого шанкеру виявили рухомі, тонкі, довгі, звивисті мікроорганізми з рівномірними 8-12 завитками. Вказані властивості мають:
 • A. Лептоспіри
 • B. Кампілобактери
 • C. Вібріони
 • D. Борелії
 • E. Трепонеми
16.   Як називається альдегід наступної будови: img="20.jpg"
 • A. 2,3-диметилгексеналь
 • B. 2,3-диметилгексаналь
 • C. 1,2-диметилпентаналь
 • D. 2-метил-3-пропілбутаналь
 • E. 3-метилгексаналь
17.   Встановлено, що надземну частину гороху посівного утримують у просторі вусики, які є видозміною:
 • A. Всього складного листа
 • B. Верхівкових пагонів
 • C. Верхніх листочків складного листа
 • D. Прилистків
 • E. Нижніх листочків складного листа
18.   З метою мікроскопічного підтвердження діагнозу ’’первинний сифіліс” у хворого здійснено забір виділень з виразки. Який вид мікроскопії використовується для виявлення та вивчення рухомості збудника?
 • A. Люмінесцентна
 • B. Аноптральна
 • C. Електронна
 • D. Темнопольна
 • E. Світлова
19.   Для визначення масової частки ар-ґентуму нітрату в лікарському препараті використовують метод прямого титрування за Фольгардом. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:
 • A. Флуоресцеїну
 • B. Дифенілкарбазону
 • C. Амонію заліза (III) сульфату
 • D. Калію хромату
 • E. Еозину
20.   У хворого на фоні неспецифічного виразкового коліту розвинулася анемія. В крові: гіпохромія, мікро-, анізоцитоз, пойкілоцитоз. Про який вид анемії слід думати?
 • A. Залізодефіцитна
 • B. Сидеробластна
 • C. В12-фолієво-дефіцитна
 • D. Апластична
 • E. Гемолітична
21.   В методі визначення терміну придатності лікарського препарату допускають, що реакція розкладання лікарської речовини є реакцією такого порядку:
 • A. Перший
 • B. Нульовий
 • C. Третій
 • D. Дробний
 • E. Другий
22.   При виготовленні титранту мерку-риметрії - розчину солі ртуті (II) - для пригнічення його гідролізу додають таку кислоту:
 • A. Хлоридна
 • B. Нітратна
 • C. Ацетатна
 • D. Фосфатна
 • E. Сульфатна
23.   Однією з груп протиалергічних засобів є блокатори Н !-гістамінових рецепторів. Який препарат належить до цієї групи?
 • A. Мезатон
 • B. Кислота амінокапронова
 • C. Лоратадин
 • D. Преднізолон
 • E. Кетотифен
24.   Плід цинародій, який складається із соковитого червонуватого гіпантію та справжніх плодиків-горішків, мають види роду:
 • A. Шипшина
 • B. Перстач
 • C. Глід
 • D. Родовик
 • E. Аронія
25.   Фармацевт до золю срібла хлориду додавав електроліт невеликими порціями, при цьому коагуляція настала при більшій концентрації електроліту, ніж при одноразовому його додаванні. Це явище має назву:
 • A. Синергізм
 • B. Зниження чутливості
 • C. Звикання золю
 • D. Адитивність
 • E. Антагонізм
26.   У ялини верхівковою брунькою росте головний пагін, а з бічних бруньок - бокові пагони. Ці ознаки притаманні такому типу галуження:
 • A. Колоноподібне
 • B. Несправжньодихотомічне
 • C. Моноподіальне
 • D. Симподіальне
 • E. Дихотомічне
27.   У жінки 52-х років розвинулась катаракта (помутніння кришталика) на тлі цукрового діабету. Посилення якого процесу є причиною помутніння кришталика?
 • A. Ліполіз
 • B. Протеоліз білків
 • C. Ілюконеогенез
 • D. Кетогенез
 • E. Ілікозилювання білків
28.   У дитини з вираженою гіпотрофією виникли набряки на нижніх кінцівках, асцит. Якою є провідна ланка патогенезу кахектичного набряку?
 • A. Підвищення онкотичного тиску міжклітинної рідини
 • B. Зниження онкотичного тиску плазми крові
 • C. Збільшення проникності судинної стінки
 • D. Підвищення гідростатичного тиску крові
 • E. Порушення лімфовідтоку
29.   Вітамін В6 входить до складу коферменту піридоксальфосфату (ПАЛФ). Які реакції протікають за участю ПАЛФ?
 • A. Синтез жовчних кислот і холестеролу
 • B. Синтез стероїдних гормонів і холесте-ролу
 • C. Синтез нуклеїнових кислот і фосфо-ліпідів
 • D. Синтез кетонових тіл і жовчних кислот
 • E. Декарбоксилювання і трансамінуван-ня амінокислот
30.   Після курсу антибіотикотерапії хворому з метою профілактики дисбактеріозу було призначено препарат для відновлення нормальної мікрофлори, який містить живі мікроорганізми і продукти їх життєдіяльності. До якої групи він належить?
 • A. Еубіотики
 • B. Бактеріофаги
 • C. Імуноглобуліни
 • D. Вакцини
 • E. Антибіотики
31.   Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?
 • A. Температура
 • B. Природа реагуючих речовин
 • C. Природа розчинника
 • D. Концентрація реагуючих речовин
 • E. Ступінь дисперсності твердої речовини
32.   Хворий 65-ти років переніс інфаркт міокарда. Через місяць у нього розвинулась серцева недостатність. Що зумовило її виникнення?
 • A. Підвищений опір вигнанню крові в аорту
 • B. Підвищений опір вигнанню крові в легеневий стовбур
 • C. Ушкодження міокарда
 • D. Перевантаження серця опором
 • E. Інфекція
33.   Скільки існує стереоізомерних аль-допентоз? img="83.jpg"
 • A. 2
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 16
 • E. 8
34.   Після споживання високовуглево-дної їжі спостерігається аліментарна гіперглікемія. Активність якого ферменту гепатоцитів при цьому індукується у найбільшій мірі?
 • A. Глюкозо-6-фосфатаза
 • B. Ізоцитратдегідрогеназа
 • C. Глюкокіназа
 • D. Фосфорилаза
 • E. Альдолаза
35.   Препарований апокарпний плід, у якого плодики з соковитим мезокарпієм та одним сім’ям, оточеним здеревенілим ендокарпієм. Цей плід:
 • A. Фрага
 • B. Ценокарпна кістянка
 • C. Однокістянка
 • D. Багатокістянка
 • E. Ягода
36.   Вкажіть препарат з місцевоанесте-зуючою дією для лікування шлуночко-вих аритмій:
 • A. Аміодарон
 • B. Бупівакаїн
 • C. Лідокаїн
 • D. Мексилетин
 • E. Панангін
37.   В умовах аптеки виникла потреба стерилізації рідкої лікарської форми механічним методом. Який апарат використали для цього?
 • A. Апарат Коха
 • B. Фільтр Зейтця
 • C. Автоклав
 • D. Піч Пастера
 • E. Паровий стерилізатор
38.   Препарат з якої фармакологічної групи необхідно призначити хворому, що переніс інфаркт міокарда, для профілактики тромбозу?
 • A. Антикоагулянти непрямої дії
 • B. Міорелаксанти
 • C. Блокатори протонної помпи
 • D. Наркотичні анальгетики
 • E. Гемостатичні засоби
39.   При проведенні систематичного ходу аналізу на розчин подіяли груповим реагентом 1М H2SO4 у присутності етилового спирту, утворився білий осад. Катіони якої групи присутні у розчині?
 • A. I
 • B. VI
 • C. II
 • D. III
 • E. IV
40.   В лабораторії необхідно ідентифікувати катіон амонію. Можна використати розчин:
 • A. Калію хромату
 • B. Реактиву Чугаєва
 • C. Цинку уранілацетату
 • D. Натрію сульфату
 • E. Реактиву Несслера
41.   Під час збирання лікарської сировини виявилося, що в неї виражена мозаїчність листя. Які мікроорганізми спричиняють це захворювання?
 • A. Віруси
 • B. Бактерії
 • C. Віроїди
 • D. Мікроскопічні гриби
 • E. Найпростіші
42.   Чоловік 40-ка років скаржиться на загальну слабкість, головний біль, підвищення температури тіла, кашель з виділенням харкотиння, задишку. Після огляду і обстеження встановлений діагноз: вогнищева пневмонія. Який тип гіпоксії спостерігається у хворого?
 • A. Дихальна
 • B. Гіпоксична
 • C. Тканинна
 • D. Іемічна
 • E. Циркуляторна
43.   У медичній практиці використовуються сульфаніламідні препарати, які є конкурентним інгібітором ферменту фолатсинтази. Синтез якого вітаміну при цьому блокується?
 • A. Рибофлавін
 • B. Лінолева кислота
 • C. Фолієва кислота
 • D. Аскорбінова кислота
 • E. Тіамін
44.   Які катіони IV групи знаходяться у розчині, якщо під дією розчину гідроксиду натрію утворюється забарвлений осад, розчинний у надлишку реагенту?
 • A. Свинець
 • B. Цинк
 • C. Марганець
 • D. Хром
 • E. Вісмут
45.   Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом:
 • A. Виділення
 • B. Виділення і непрямої відгонки
 • C. Прямої відгонки
 • D. Осадження
 • E. Непрямої відгонки
46.   Під час голодування активується глюконеогенез. Назвіть вітамін, що бере активну участь у процесі карбокси-лювання піровиноградної кислоти:
 • A. Нікотинамід
 • B. Кальциферол
 • C. Біотин
 • D. Фолацин
 • E. Ретинол
47.   На зрізі кореня Helianthus annuus виявлена вторинна пучкова будова, це означає, що зріз зроблено в зоні:
 • A. Укріплення та проведення
 • B. Клітинного поділу
 • C. Кореневого чохлику
 • D. Всмоктування
 • E. Росту та розтягнення
48.   Сечова кислота є похідним: мал.2420
 • A. Піразолу
 • B. Піридину
 • C. Піразину
 • D. !ндолу
 • E. Пурину
49.   У хворого з артеріальною гіпертензією при обстеженні виявлено розширення меж серця, збільшення ударного і хвилинного об’єму без зміни частоти серцевих скорочень. Отримані зміни параметрів серцевої діяльності необхідно розцінювати як:
 • A. Компенсаторно-пристосувальні
 • B. Механізми декомпенсації
 • C. Ознаки пошкодження
 • D. Патологічні
 • E. Функціональні порушення
50.   З метою лікування дисбактеріозу використовують колібактерин. Цей препарат містить у собі кишкову паличку, яка здатна виробляти бактеріоцини. Наявністю яких клітинних структур обумовлена ця властивість?
 • A. Мезосоми
 • B. Плазміди
 • C. Капсула
 • D. Рибосоми
 • E. Джгутики
51.   Студенти на польовій практиці виявили рослину з різноманітністю листків, що відрізняються місцем розташування на пагоні, ступенем розвитку складових частин, розмірами, формою, розчленуванням листкової пластинки. Це явище називається:
 • A. Листкова мозаїка
 • B. Жилкування
 • C. Гетерофілія
 • D. Листкорозміщення
 • E. Метаморфоз
52.   Наведена схема отримання нітроал-канів називається реакцією: img="84.jpg"
 • A. Кучерова
 • B. Чичибабіна
 • C. Коновалова
 • D. Зініна
 • E. Тищенко
53.   Вкажіть сполуку, яка виявляє най-сильніші кислотні властивості:
 • A. CCl3 - COOH
 • B. СбН - OH
 • C. CH3 - COOH
 • D. C2H5 - OH
 • E. C2H5 - COOH
54.   Інфікування лікарських рослин мікроорганізмами унеможливлює їх подальше використання фармацевтичною промисловістю. Інвазивні властивості фітопатогенних мікроорганізмів обумовлюють:
 • A. Гідролітичні ферменти
 • B. Оксидоредуктази
 • C. Ізомерази
 • D. Ліази
 • E. Трансферази
55.   Для лікування хвороби Паркінсона використовують L-DOФА та його похідні. З якої амінокислоти утворюється ця речовина?
 • A. Глутамат
 • B. Тирозин
 • C. Аргінін
 • D. Аспарагін
 • E. Триптофан
56.   Для взяття наважки при приготуванні вторинних стандартних розчинів використовують технохімічні терези. Точність зважування на технохімічних терезах:
 • A. ±0, 0001а
 • B. ±0, 001а
 • C. ±0,1а
 • D. ±0, 01а
 • E. ±0, 002а
57.   У пацієнта жирова інфільтрація печінки. Цю патологію уповільнюють лі-потропні речовини. Яку речовину можна віднести до ліпотропних факторів?
 • A. Аланін
 • B. Гістамін
 • C. Холін
 • D. Ацетилхолін
 • E. Креатинін
58.   Первинним акцептором водню при тканинному диханні виступають піри-динзалежні дегідрогенази. Який з вітамінів необхідний для утворення відповідного коферменту (НАД+)?
 • A. Bi
 • B. PP
 • C. B6
 • D. C
 • E. B2
59.   Йоном-коагулятором буде та частинка, яка має заряд:
 • A. Однаковий з зарядом гранули
 • B. Протилежний до заряду гранули
 • C. Протилежний до протиіонів адсорбційного шару
 • D. Однаковий із зарядом ядра
 • E. Однаковий з потенціалвизначальними іонами
60.   У хворого 47-ми років з двосторонньою пневмонією виявлено порушення кислотно-основного стану - компенсований газовий ацидоз. Який найбільш імовірний захисно-пристосувальний механізм підтримує компенсацію КОС у хворого?
 • A. Пронос
 • B. Блювання
 • C. Посилення ацидогенезу в нирках
 • D. Зменшення реабсорбції гідрокарбонату в нирках
 • E. Розвиток гіпервентиляції легень
61.   Глутамінова кислота використовується як фармацевтичний препарат для стимуляції окисних процесів в тканинах мозку. За яким рівнянням можна визначити її поверхневий натяг?
 • A. Релея
 • B. Нікольського
 • C. Дюкло-Траубе
 • D. Фрейндліха
 • E. Шишковського
62.   Нелегальні емігранти із Сомалі були затримані на українському кордоні. При медичному огляді дитини 3-х років виявлено гіпотонію та дистрофію м’язів, депігментацію шкіри, знижений тургор, живіт збільшений у розмірі, дефіцит маси тіла. Встановлено діагноз -квашіоркор. До якого виду часткового голодування відносять дану патологію?
 • A. Енергетичне
 • B. Вуглеводне
 • C. Вітамінне
 • D. Білкове
 • E. Жирове
63.   У пацієнта з підозрою на анаеробну інфекцію рани необхідно провести бактеріологічне дослідження. Виберіть середовище, на якому можуть розвиватись анаероби:
 • A. Леффлера
 • B. ТЦБС
 • C. Кітта-Тароці
 • D. Ендо
 • E. МПА
64.   Адреналін використовується для подовження дії новокаїну при інфільтраційній анестезії. З якою дією адреналіну пов’язаний цей ефект?
 • A. Пригнічення тканинних естераз
 • B. Звуження судин
 • C. Розширення судин
 • D. Потенціювання дії новокаїну на рівні ЦНС
 • E. Пригнічення функцій нервових закінчень і провідників
65.   Перетворення сукцинату в фумарат каталізується сукцинатдегідрогеназою. Який конкурентний інгібітор гальмує активність ферменту?
 • A. Піровиноградна кислота
 • B. Щавлевооцтова кислота
 • C. Фумарова кислота
 • D. Яблучна кислота
 • E. Малонова кислота
66.   Хворий скаржиться на біль в епіга-стрії оперізуючого характеру. При обстеженні виявлено підвищений вміст діастази в сечі, а також неперетравлений жир у калі. Для якої патології найбільш характерні вказані явища?
 • A. Гострий апендицит
 • B. Ентероколіт
 • C. Інфекційний гепатит
 • D. Гострий панкреатит
 • E. Гастрит
67.   Пацієнту призначили протикашлевий препарат, який вибірково пригнічує центральні ланки кашлевого рефлексу, не пригнічує дихальний центр, не викликає наркотичної залежності. Це:
 • A. Мукалтин
 • B. Кодеїну фосфат
 • C. Ацетилцистеїн
 • D. Ілауцину гідрохлорид
 • E. Бромгексин
68.   Серед наведених сполук вкажіть резорцин (1,3-дигідроксибензен):
 • A. img="197d.jpg"
 • B. img="197c.jpg"
 • C. img="197a.jpg"
 • D. img="197b.jpg"
 • E. img="197e.jpg"
69.   Ценокарпний плід розділяється на два мерикарпія. В борозенках оплодня між ребрами проходять схизогенні ефіроолійні канальці. Це:
 • A. Горіх
 • B. Сім’янка
 • C. Стручок
 • D. Вислоплідник
 • E. Біб
70.   З яким із реагентів за наведених умов відбувається відновлення ненаси-чених органічних сполук?
 • A. NaOH, H2O
 • B. HNO3, p, t
 • C. H2, Ni, t
 • D. H2O, Hg2+, H+
 • E. K2Cr-2O7, H+
71.   Хворій для лікування пневмонії призначено доксицикліну гідрохлорид. До якої групи антибіотиків відноситься данний препарат?
 • A. Тетрацикліни
 • B. Макроліди
 • C. Пеніциліни
 • D. Аміноглікозиди
 • E. Цефалоспорини
72.   При вивченні посівів повітря, взятого в аптеці, бактеріолог виявив санітарно-показовий мікроорганізм. Це:
 • A. Сарцина
 • B. Кишкова паличка
 • C. Гемолітичний стрептокок
 • D. Мікрокок
 • E. Негемолітичний стрептокок
73.   Для профілактики кашлюка, дифтерії, правця дітям вводять вакцину АКДП. Як називається вакцина, якщо до неї входять мікроорганізми одного із збудників і анатоксини інших?
 • A. Штучна
 • B. Аутовакцина
 • C. Асоційована
 • D. Хімічна
 • E. Генноінженерна
74.   У пацієнта отруєння морфіном. Який препарат для промивання шлунка показаний?
 • A. Натрію хлорид
 • B. Калію перманганат
 • C. Фурацилін
 • D. Унітіол
 • E. Магнію сульфат
75.   Ізопентан і неопентан є: img="85.jpg"
 • A. Таутомерами
 • B. Конформерами
 • C. Ізомерами
 • D. Гомологами
 • E. Енантіомерами
76.   Для активації та переносу ВЖК через мітохондріальну мембрану потрібні вітаміни та вітаміноподібні сполуки. Вкажіть одну з них:
 • A. Тіамін
 • B. Карнітин
 • C. Рибофлавін
 • D. Убіхінон
 • E. Біотин
77.   За вказаних умов взаємодія толуолу з хлором призводить до утворення: img="77.jpg"
 • A. img="77b.jpg"
 • B. img="77c.jpg"
 • C. img="77e.jpg"
 • D. img="77a.jpg"
 • E. img="77d.jpg"
78.   У пацієнтки 46-ти років на фоні миготливої аритмії розвивається набряк легень. Який сечогінний препарат необхідно ввести?
 • A. Верошпірон
 • B. Фуросемід
 • C. Еуфілін
 • D. Амілорид
 • E. Тріамтерен
79.   !снує кілька основних механізмів передачі інфекційних хвороб: аерогенний, фекально-оральний, трансмісивний, контактний, вертикальний. Які фактори забезпечують передачу збудника від джерела захворювання до здорового організму при фекально-оральному механізмі зараження?
 • A. Медичній інструментарій
 • B. Контамінована їжа та вода
 • C. Кровосисні комахи
 • D. Домашні тварини
 • E. Повітря
80.   Листки Aesculus hippocastanum складаються з 5-7 сидячих листочків, довгасто-обернено-яйцеподібних, зубчасто-пилчастих, прикріплених до черешка (рахіс листка), а отже називаються:
 • A. Перистоскладні
 • B. Пальчастоскладні
 • C. Пальчасторозсічені
 • D. Пальчастолопатеві
 • E. Перисторозсічені
81.   Чоловік 42-х років, що хворіє на хронічний калькульозний холецистит, висловлює скарги на різкий біль у правому підребер’ї, свербіж і жовтяничність шкірних покривів, множинні дрібното-чкові крововиливи, омилений і знебарвлений кал (стеаторея). Який тип жовтяниці спостерігається у хворого?
 • A. Печінкова
 • B. Надпечінкова
 • C. Механічна
 • D. Паренхіматозна
 • E. Гемолітична
82.   Підберіть доречний методичний прийом, якщо речовина реагує з титрантом стехіометрично, але повільно:
 • A. Спосіб зворотнього титрування
 • B. Титрування з інструментальним фіксуванням точки еквівалентності
 • C. Спосіб прямого титрування
 • D. Титрування за зміщенням
 • E. Метод окремих навісок
83.   Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок концентрованого амонію гідроксиду. При цьому спостерігається утворення:
 • A. Забарвлених, нерозчинних у воді сполук
 • B. Гідроксидів катіонів, розчинних в кислотах
 • C. Розчинних у воді аміачних комплексних сполук
 • D. Гідроксидів катіонів, нерозчинних в надлишку амонію гідроксиду
 • E. Гідроксидів катіонів, розчинних у лугах
84.   Хворому з гіпертонічною хворобою призначено каптоприл. Який механізм дії даного препарату?
 • A. Блокада а-адренорецепторів
 • B. Блокада повільних кальцієвих каналів
 • C. Блокада рецепторів ангіотензину II
 • D. Пригнічення активності ангіотензин-перетворюючого ферменту
 • E. Блокада в-адренорецепторів
85.   Встановлено, що у кореневищі та коренях Inula helenium є порожнини без чітких внутрішніх меж, які заповнені ефірними маслами. Це:
 • A. Нечленисті молочники
 • B. Членисті молочники
 • C. Смоляні ходи
 • D. Лізигенні вмістища
 • E. Схизогенні вмістища
86.   Ферменти бактерій характеризуються високою специфічністю дії. Ця їх властивість на практиці використовується для:
 • A. Фаготипування бактерій
 • B. Ідентифікації бактерій
 • C. Серотипування бактерій
 • D. Виготовлення імуноглобулінів
 • E. Культивування бактерій
87.   Хворому на епілепсію та схильному до депресії призначено протиепіле-птичний препарат, що збільшує вміст ГАМК у ЦНС за рахунок пригнічення ферменту ГАМК-трансамінази. Визначте цей препарат:
 • A. Натрію вальпроат
 • B. Амітриптилін
 • C. Аміназин
 • D. Діазепам
 • E. Етосуксимід
88.   Які частинки міцели, будова якої зображена формулою {m(AgCl) nAg+ (n — x) NO-}x+ xNO-, знаходяться в дифузійному шарі?
 • A. AgCl та Ag+
 • B. AgCl
 • C. NO3-
 • D. Ag+
 • E. Ag + та NO-
89.   При однаковій молярній концентрації розчин якої з речовин характеризується мінімальною температурою кристалізації?
 • A. Na2SO4
 • B. CH3CI
 • C. C6H5COONa
 • D. CH3OH
 • E. NaCl
90.   При досліджені лікарського збору на поживному середовищі виросла культура у вигляді чорного пухнастого нальоту. У препаратах-мазках виявлені несе-птовані нитки міцелію з кулеподібними потовщеннями на кінцях. Назвіть ці мікроорганізми:
 • A. Аспергил
 • B. Пеніцил
 • C. Кандіда
 • D. Мукор
 • E. Актиноміцети
91.   Молекула мальтози (солодового цукру) складається з двох залишків img="62a.jpg"
 • A. D-глюкопіранози та L-глюкопіранози
 • B. D-глюкопіранози та D- галактопіранози
 • C. D-глюкопіранози та D- фруктофуранози
 • D. D-глюкопіранози
 • E. D-глюкопіранози та D-маннопіранози
92.   У складі м’якоті плода груші звичайної Pyrus communis виявлено групу паренхімних клітин з товстими оболонками та щілиновидними порами. Це свідчить, що ці клітини відносяться до:
 • A. Склереїд
 • B. Кутової коленхіми
 • C. Трахеїд
 • D. Волокон
 • E. Судин
93.   Хворому з гострим бронхітом призначено відхаркувальний засіб, після прийому якого виник бронхоспазм. Який з перерахованих препаратів міг викликати даний побічний ефект?
 • A. Ацетилцистеїн
 • B. Сальбутамол
 • C. Платифілін
 • D. Валідол
 • E. Лібексин
94.   Активність знешкодження токсичних речовин у дітей нижча у 4 рази, ніж у дорослих. Який фермент, необхідний для кон’югації токсичних сполук, має низьку активність у дітей?
 • A. Ілюкуронілтрансфераза
 • B. АлАТ
 • C. ЛДГі
 • D. АсАТ
 • E. Креатинфосфокіназа
95.   В якості присипки для малюка педіатр порадив використовувати спори:
 • A. Lycopodium clavatum
 • B. Calendula officinalis
 • C. Pinus sylvestris
 • D. Equisetum arvense
 • E. Ledum palustre
96.   Який іон при нагріванні з металевим цинком у кислому середовищі утворює газ - арсин, що викликає появу жовто-бурої плями на папері, просоченому солями ртуті (II):
 • A. Фосфат
 • B. Нітрат
 • C. Сульфат
 • D. Арсенат
 • E. Сульфід
97.   У хворого 55-ти років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча внаслідок утворення виразки слизової оболонки шлунка. Уль-церогенна дія препарату пов’язана із зменшенням активності такого ферменту:
 • A. Тромбоксансинтетаза
 • B. Ліпооксигеназа (ЛОГ)
 • C. Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2)
 • D. Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1)
 • E. Простациклінсинтетаза
98.   Хімік-аналітик проводить якісний систематичний аналіз суміші катіонів першої аналітичної групи. Який катіон визначають на початку дослідження специфічною реакцією?
 • A. Натрію
 • B. Арґентуму
 • C. Літію
 • D. Калію
 • E. Амонію
99.   У товстій кишці декарбоксилюються деякі амінокислоти з утворенням токсичних речовин. Яка сполука утворюється із орнітину?
 • A. Лізин
 • B. Путресцин
 • C. Фенол
 • D. Індол
 • E. Аргінін
100.   У потрійній точці на діаграмі стану води:
 • A. С=0
 • B. Ф=3; С=1
 • C. С=2
 • D. Ф=3; n=1
 • E. С=1
101.   Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргами на періодичні гострі болі в животі, судоми, порушення зору, відмічає червоний колір сечі. Діагностовано порфірію. Ймовірна причина хвороби - порушення біосинтезу:
 • A. Сечової кислоти
 • B. Іему
 • C. Глюкози
 • D. Холестеролу
 • E. Жовчних кислот
102.   Хворому 37 років з метою комплексного лікування виразкової хвороби шлунка було призначено препарат, що знижує кислотність шлункового соку, інгібує Н+, К+-АТФ-азу, знижує об’єм шлункової секреції і виділення пепсиногену. Відноситься до проліків. Назвіть препарат:
 • A. Ранітидин
 • B. Фосфалюгель
 • C. Гастроцепін
 • D. Фамотидин
 • E. Омепразол
103.   У пацієнтки 42-х років діагностовано трихомонадну інфекцію сечовивідних шляхів. Який препарат можна рекомендувати для лікування?
 • A. Олететрин
 • B. Амоксицилін
 • C. Ципрофлоксацин
 • D. Ністатин
 • E. Метронідазол
104.   Найкращим прикладом ідеального розчину, що підпорядковується закону Рауля, є розчин:
 • A. Будь-який гранично розведений
 • B. Ацетону у хлороформі
 • C. Бензену у воді
 • D. Хлороформу у циклогексані
 • E. Бензену в етанолі
105.   Хворому на стенокардію призначили метопролол. Який фармакологічний ефект дозволяє застосувати цей препарат для лікування стенокардії?
 • A. Антиаритмічний
 • B. Бронхолітичний
 • C. Гіпотензивний
 • D. Антиангінальний
 • E. Антиагрегантний
106.   Який продукт утвориться при взаємодії етилйодиду з калій ціанідом? img="57.jpg"
 • A. СН3СМ
 • B. С2Н5ОН
 • C. СН2 = СН2
 • D. С2Н5СN
 • E. С2Н5ОС2Н5
107.   Пацієнтці з ревматоїдним артритом та супутньою виразковою хворобою дванадцятипалої кишки необхідно призначити нестероїдний протизапальний препарат. Який препарат є препаратом вибору в даному випадку?
 • A. Ацетилсаліцилова кислота
 • B. Анальгін
 • C. Целекоксиб
 • D. Диклофенак-натрій
 • E. Парацетамол
108.   Які продукти утворюються при нагріванні щавлевої кислоти (НООС — СООН) з концентрованою сульфатною кислотою img="88.jpg"
 • A. Н 20 + с 02
 • B. 2С0 + Н2 + О2
 • C. 2С02 + н2
 • D. С2Н2 + 202
 • E. С 02 + CO + Н 20
109.   Для проникнення в тканини організму і поширення в них патогенні мікроорганізми продукують різноманітні ферменти. Виберіть ці ферменти серед перерахованих:
 • A. Трансфераза, нуклеаза
 • B. Ліаза, лігаза
 • C. Гіалуронідаза, лецитиназа
 • D. Естераза, протеаза
 • E. Оксидаза, каталаза
110.   Хворому з набряковим синдромом необхідно призначити сечогінні препарати. Оберіть оптимальне їх поєднання:
 • A. Гідрохлортіазид + Тріамтерен
 • B. Фуросемід + Діакарб
 • C. Гідрохлортіазид + Фуросемід
 • D. Спіронолактон + Тріамтерен
 • E. Гідрохлортіазид + Діакарб
111.   Порадьте хворій засіб для лікування нападів тахiаритмiї:
 • A. Добутамін
 • B. Адреналін
 • C. Анаприлін
 • D. Кофеїн-натрію бензоат
 • E. Атропін
112.   Для стандартизації розчину натрію тіосульфату використовують розчин калію дихромату. При цьому проводять:
 • A. Пряме титрування у сильнокислому середовищі
 • B. Титрування замісника
 • C. Зворотнє титрування у кислому середовищі
 • D. Зворотнє титрування у лужному середовищі
 • E. Пряме титрування у лужному середовищі
113.   Дефіцит якого вітаміну найбільше буде спричиняти активізацію процесів перекисного окиснення ліпідів?
 • A. Вітамін Е
 • B. Вітамін В12
 • C. Вітамін D
 • D. Вітамін В6
 • E. Вітамін К
114.   Виберіть формулу аніліну:
 • A. img="55d.jpg"
 • B. img="55a.jpg"
 • C. img="55e.jpg"
 • D. img="55c.jpg"
 • E. img="55b.jpg"
115.   Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи М-холіноблокаторів, а саме:
 • A. Бензогексоній
 • B. Прозерин
 • C. Дитилін
 • D. Галантамін
 • E. Атропін
116.   Хворому з артритом лікар призначив парацетамол - інгібітор цикло-оксигенази. Утворення яких біологічно активних сполук гальмується цим препаратом?
 • A. !нтерферони
 • B. Простагландини
 • C. Катехоламіни
 • D. Цитокіни
 • E. Йодтироніни
117.   У складі клітин синьозелених водоростей та грибів виявлено розчинний полісахарид. Він забарвлюється розчином Люголя в бурий колір. Це:
 • A. Фруктоза
 • B. Целюлоза
 • C. Глікоген
 • D. Крохмаль
 • E. !нулін
118.   Який продукт утворюється при взаємодії пропіонового альдегіду з PCl5?img="61.jpg"
 • A. img="61d.jpg"
 • B. img="61e.jpg"
 • C. img="61c.jpg"
 • D. img="61b.jpg"
 • E. img="61a.jpg"
119.   При броматометричному визначенні стрептоциду (первинний ароматичний амін) застосовують пряме титрування стандартним розчином калію бромату. Як індикатор цього титрування застосовують:
 • A. Мурексид
 • B. Фенолфталеїн
 • C. Ферум (III) тіоціанат
 • D. Еріохром чорний Т
 • E. Метиловий оранжевий
120.   За замісною номенклатурою IUPAC нікотинова кислота має назву: img="18.jpg"
 • A. Піридин-2-карбонова кислота
 • B. 3-карбоксипіридин
 • C. Піридин-4-карбонова кислота
 • D. Піридин-3-карбонова кислота
 • E. 2-карбоксипіридин
121.   У хворого під час огляду карбункула лікар відзначив: у центрі чорний струп, набряк підшкірної клітковини, при до- тику - безболісність. При мікроскопії виявлені грампозитивні стрептобацили, що утворюють капсулу. Вкажіть найбільш імовірне захворювання:
 • A. Чума
 • B. Сифіліс
 • C. Сибірка
 • D. Правець
 • E. Холера
122.   У хворого діагностовано рак правої легені та призначене оперативне лікування. Після операції правобiчної пуль-монектомії у хворого з’явилася виражена задишка. Яка форма дихальної недостатності розвинулася у хворого?
 • A. Легенева обструктивна
 • B. Торако-діафрагмальна
 • C. Центральна
 • D. Легенева рестриктивна
 • E. Периферична
123.   Ви роздивляєтесь багату на ефірні олії та гіркоти сріблясто опушену рослину родини Asteraceae. Для заготівлі використовують верхівкові пагони з волоттю дрібних кулястих кошиків. Цяро-слина:
 • A. Arctium lappa
 • B. Chamomilla recutita
 • C. Calendula officinalis
 • D. Artemisia absinthium
 • E. Bidens tripartita
124.   Яким реактивом можна одночасно визначити наявність альдегідної групи та глікольного фрагменту в молекулі глюкози?
 • A. Cu(OH)2
 • B. AICI3
 • C. KMnOA
 • D. FeCl3
 • E. Br2
125.   При дії на досліджувану суміш катіонів розчином KOH випав білий осад, що розчинився у надлишку реактиву. При дії розчину K4[Fe(CN)6] утворився білий осад. Який катіон присутній у розчині?
 • A. Cr3+
 • B. Fe3+
 • C. Ca2+
 • D. Zn2+
 • E. Ba2+
126.   При проходженні польової практики студент отримав завдання зібрати морфологічну колекцію ценокарпних плодів. Які плоди з вказаних відносяться до даної групи?
 • A. Фрага
 • B. Цинародій
 • C. Ягода
 • D. Кістянка
 • E. Багатокістянка
127.   При мікроскопічному дослідженні виявлена тканина, що складається з прозорих клітин з потовщеними зовнішніми кутинізованими клітинними стінками, продихами, трихомами. Ця тканина:
 • A. Кірка
 • B. Веламен
 • C. Перидерма
 • D. Епідерма
 • E. Ризодерма
128.   В лабораторію для проведення санітарно-вірусологічного дослідження доставлена проба води, що використовується у виробництві лікарських препаратів. Виявлення якої групи вірусів вкаже на фекальне забруднення води і необхідність додаткового очищення?
 • A. Ортоміксовіруси
 • B. Флавівіруси
 • C. Пікорнавіруси
 • D. Герпесвіруси
 • E. Ретровіруси
129.   Якщо кількість високомолекулярної речовини, що додана до золю, дуже мала, то можливе не підвищення, а зниження його стійкості. Це явище одержало назву:
 • A. Взаємна коагуляція
 • B. Колоїдний захист
 • C. Звикання золів
 • D. Сенсибілізація
 • E. Солюбілізація
130.   Мікроскопічним дослідженням стебла багаторічної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслідок поділу клітин:
 • A. Перициклу
 • B. Прокамбію
 • C. Камбію
 • D. Протодерми
 • E. Фелогену
131.   Хворому на виразкову хворобу шлунка призначили альмагель. Яка з фармакологічних властивостей препарату використовується для лікування цієї патології?
 • A. Нейтралізація НCl
 • B. Протизапальна дія
 • C. Місцевоанестезуюча дія
 • D. Блокада М-холінорецепторів
 • E. Блокада Н2-гістамінорецепторів
132.   Яка з зазначених реакцій визначення катіонів амонію є специфічною?
 • A. З натрію гексанітрокобальтом (III)
 • B. З натрію гексанітрокобальтом (III) у кислому середовищі
 • C. З гідроксидами лужних металів при нагріванні
 • D. З калію гексагідроксоантимонатом
 • E. З калію тетрайодогідраргиратом (II) у лужному середовищі
133.   Для виготовлення та аналізу лікарських препаратів широко застосовуються буферні розчини. Вони використовуються з метою:
 • A. Підтримки певного значення величини рН розчину
 • B. Зміни добутку розчинності речовини
 • C. Зміни величини рН розчину
 • D. Зміни константи іонізації речовини
 • E. Зміни іонної сили розчину
134.   Продуктом тримеризації ацетилену є:
 • A. Триметилбензен
 • B. Бутин-2
 • C. Вінілацетилен
 • D. Бензен
 • E. Циклооктатетраєн
135.   Назвіть провідний механізм проти-атеросклеротичної дії клофібрату (фе-нофібрату):
 • A. Пригнічує вивільнення вільних жирних кислот із жирової тканини
 • B. Має антиоксидантну дію
 • C. Знижує рівень тригліцеридів
 • D. Пригнічує всмоктування холестерину
 • E. Зв’язує жовчні кислоти в тонкій кишці
136.   Особливістю вірусів, як інфекційних агентів, є обов’язковий внутрішньоклітинний паразитизм. У зв’язку з цим, який об’єкт НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ з метою культивації вірусів?
 • A. Поживні середовища
 • B. Сприйнятливі лабораторні тварини
 • C. Курячі ембріони, що розвиваються
 • D. Первинні клітинні культури
 • E. -
137.   а-амінокислоти R - CH(NH2) -COOH відносно легко декарбоксилюю-ться до:
 • A. Нітрозамінів
 • B. Гідроксикислот
 • C. Спиртів
 • D. Амінів
 • E. Оксокислот
138.   Хворий 54-х років страждає на хронічний алкоголізм і цироз печінки з розвитком асциту. Який патогенетичний механізм є пусковим у розвитку асциту при цирозі печінки?
 • A. Посилена реабсорбція натрію в нирках
 • B. Портальна гіпертензія
 • C. Зниження тиску у внутрішньопечін-кових капілярах
 • D. Поліурія
 • E. Підвищення системного артеріального тиску
139.   Одним з джерел забруднення лікарських засобів мікроорганізмами може бути лабораторний посуд. Який метод доцільно використовувати для його стерилізації?
 • A. Висушування
 • B. Сухий жар
 • C. Пастеризація
 • D. Тиндалізація
 • E. Кип’ятіння
140.   У хворої 25-ти років невралгія трійчастого нерву. Їй призначено препарат, який застосовують й при мегалобла-стній анемії. Назвіть його:
 • A. Ергокальциферол
 • B. Аскорбінова кислота
 • C. Ціанокобаламін
 • D. Токоферолу ацетат
 • E. Кислота фолієва
141.   У хворого обструктивний тип дихальної недостатності. Назвіть захворювання, при якому настає така дихальна недостатність:
 • A. Ексудативний плеврит
 • B. Пневмоторакс
 • C. Бронхіальна астма
 • D. Пневмоконіоз
 • E. Пневмонія
142.   Хворому 3 роки тому був поставлений дiагноз хронічний гломерулонефрит. Протягом останніх 6-ти місяців з’явилися набряки. Що лежить в основі їх розвитку?
 • A. Введення нестероїдних протизапальних препаратів
 • B. Лікування глюкокортикоїдами
 • C. Гіперпродукція вазопресину
 • D. Протеїнурія
 • E. Гіперальдостеронізм
143.   Тип продихового апарату, у якого побічних клітин дві, їх суміжні стінки перпендикулярні продиховій щілині, має назву:
 • A. Діацитний
 • B. Парацитний
 • C. Тетрацитний
 • D. Анізоцитний
 • E. Аномоцитний
144.   Природна рослинна сировина, яку використовують для отримання ліків, може бути добрим поживним середовищем для розвитку багатьох мікроорганізмів. Виберіть із наведених спосіб, який найчастіше використовується для попередження розвитку мікроорганізмів на рослинах:
 • A. Висушування
 • B. Термічна обробка (90 - 100oC)
 • C. Обробка детергентами
 • D. Обробка антибіотками
 • E. Ліофільне висушування
145.   До лікарні доставлено дитину з ознаками отруєння алклоїдами бела-донни. Який препарат необхідно застосувати у якості антидоту?
 • A. Натрію вальпроат
 • B. Прозерин
 • C. Магнію сульфат
 • D. Кофеїн бензоат натрію
 • E. Парацетамол
146.   У виробництві медичних препаратів (живих та вбитих вакцин, сироваток тощо) використовують ліофільне висушування бактерій та вірусів. Як проводять ліофільне висушування?
 • A. У вакуумі за високої температури
 • B. За низької температури
 • C. За умов нормального атмосферного тиску і при кімнатній температурі
 • D. Усі відповіді вірні
 • E. У вакуумі за низької температури
147.   Деякі похідні барбітурової кислоти здатні пригнічувати дихальний ланцюг. Вкажіть лікарський препарат, що гальмує клітинне дихання:
 • A. Пеніцилін
 • B. Левоміцетин
 • C. Вікасол
 • D. Амінобарбітал
 • E. Стрептоцид
148.   Згідно з вимогами ВООЗ та Фармакопеї в різних лікарських формах несте-рильних препаратів допускається певна кількість бактерій та гри6ів. Яка кількість сапрофітних бактерій та грибів в 1 г (мл) перорального препарату гарантує його безпеку?
 • A. 500 бактерій та 200 пліснявих грибів
 • B. 500 бактерій та 50 пліснявих грибів
 • C. 1500 бактерій та 150 пліснявих грибів
 • D. 250 бактерій та 25 пліснявих грибів
 • E. 1000 бактерій та 100 пліснявих грибів
149.   Виберіть сполуку, із якої в одну стадію можна синтезувати ацетонітрил CH3-C = N:
 • A. CH3-OH
 • B. C2H5-Cl
 • C. CH4
 • D. C6H5CI
 • E. CH3-I
150.   При однаковій температурі дано 5 водних розчинів з молярною концентрацією 0,05 моль/кг. Які з цих розчинів є ізотонічними по відношенню один до одного?
 • A. CH3OH i NaCl
 • B. -
 • C. NaCl i MgSO4
 • D. C6H1206 i NaCl
 • E. AlCl3 i CaCl2
151.   У обстежуваної дитини поганий апетит, нудота. Прийом молока викликає блювання, а періодично - пронос. Спостерігається відставання в рості, втрата ваги, затримка в розумовому розвитку. Недостатність якого ферменту викликає вказану патологію?
 • A. Тирозиназа
 • B. Глюкокіназа
 • C. Ксантиноксидаза
 • D. Каталаза
 • E. Галактозо-1-фосфат-уридилтрансфераза
152.   У контрольно-аналітичній лабораторії хіміку необхідно провести стандартизацію розчину натрію гідроксиду. Який первинний стандартний розчин може бути для цього використаний?
 • A. Хлороводнева кислота
 • B. Натрію тетраборат
 • C. Оцтова кислота
 • D. Щавлева кислота
 • E. Натрію хлорид
153.   Серед наведених проміжних активних часточок оберіть радикал:
 • A. img="53d.jpg"
 • B. img="53b.jpg"
 • C. img="53a.jpg"
 • D. img="53c.jpg"
 • E. img="53e.jpg"
154.   Плід рослини родини капустяні складається з двох стулок та несправжньої плівчастої перегородки, на якій розміщені насінини. Має приблизно однакову ширину і довжину. Даний плід:
 • A. Біб
 • B. Стручечок
 • C. Сім’янка
 • D. Ягода
 • E. Крилатка
155.   У хворого виявлено гострий панкреатит. Для уникнення аутолізу підшлункової залози необхідно застосувати:
 • A. Сульфаніламідні препарати
 • B. Інгібітори протеолітичних фєрмєнтів
 • C. Трипсиноген
 • D. Інсулін
 • E. Анти6іотики
156.   Кількісне визначення карбонатів і гідрокарбонатів проводять таким методом:
 • A. Пряма ацидиметрія
 • B. Пряма алкаліметрія
 • C. Зворотня алкаліметрія
 • D. Зворотня ацидиметрія
 • E. Комплексонометрія
157.   Хвора 54-х років з виразковою хворобою шлунка скаржиться на різку слабкість та задишку під час незначного фізичного навантаження. У крові: ер.-1,44 • 1012/л, Hb- 66 г/л, КП-1,4. Для якої анемії притаманні виявлені зміни складу периферичної крові?
 • A. В12-дефіцитна
 • B. Залізодефіцитна
 • C. Хронічна постгеморагічна
 • D. Набута гемолітична
 • E. Гостра постгеморагічна
158.   Взаємодія між дисперсною фазою та дисперсійним середовищем для різних систем проявляється не в однаковій мірі. Якщо дисперсна фаза слабо взаємодіє з середовищем, то систему називають:
 • A. Ліофобна
 • B. Ліофільна
 • C. Вільнодисперсна
 • D. Гідрофільна
 • E. Зв’язанодисперсна
159.   В клінічній практиці для фракціонування білків сироватки крові та інших біологічних рідин використовується метод висолювання. Які сполуки застосовуються для цієї мети?
 • A. Луги
 • B. Детергенти
 • C. Солі лужних металів
 • D. Солі важких металів
 • E. Кислоти
160.   При обстеженні хворого встановлено діагноз: алкаптонурія. Дефіцитом якого ферменту зумовлена ця патологія?
 • A. Тироксингідроксилаза
 • B. Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • C. Моноамінооксидаза
 • D. Фенілаланінгідроксилаза
 • E. Тирозиназа
161.   Аптека отримала партію препаратів, що використовують для лікування хворих на туберкульоз. Який із перерахованих препаратів має протитуберкульозну дію?
 • A. Ремантадин
 • B. Фурацилін
 • C. Рифампіцін
 • D. Пеніцилін
 • E. Ністатин
162.   У пацієнта 34-х років із геморагічним інсультом відмічається повна втрата рухів правої руки. Цей патологічний стан має назву:
 • A. Парез
 • B. Тремор
 • C. Міастенія
 • D. Гіперкінез
 • E. Параліч
163.   Вкажіть гіпотензивний засіб із групи блокаторів кальцієвих каналів з переважним впливом на судини:
 • A. Верапаміл
 • B. Метопролол
 • C. Празозин
 • D. Дилтіазем
 • E. Ніфедипін
164.   Антидепресанти здатні збільшувати вміст катехоламінів у синаптичній щілині. У чому полягає механізм дії цих препаратів?
 • A. Активують ацетилхолінестеразу
 • B. Гальмують ацетилхолінестеразу
 • C. Активують моноаміноксидазу
 • D. Гальмують моноаміноксидазу
 • E. Гальмують ксантиноксидазу
165.   Який із протигрибкових антибіотиків погано всмоктується у шлунково-кишковому траки та ефективний при кандидомікозі кишечника:
 • A. Ністатин
 • B. Гризеофульвін
 • C. Флуконазол
 • D. Кетоконазол
 • E. Тербінафін
166.   Для точного обчислення константи швидкості за величиною енергії активації, застосовується стеричний фактор, який враховує:
 • A. Температуру реакційної суміші
 • B. Взаємну орієнтацію реагуючих молекул
 • C. Концентрацію реагуючих речовин
 • D. Будову молекул взаємодіючих сполук
 • E. Хімічні властивості взаємодіючих сполук
167.   Пірол відноситься до: img="54.jpg"
 • A. П ’ятичленних гетероциклів з одним гетероатомом
 • B. П ’ятичленних гетероциклів з двома гетероатомами
 • C. Конденсованих гетероциклів
 • D. Шестичленних гетероциклів з двома гетероатомами
 • E. Шестичленних гетероциклів з одним гетероатомом
168.   Першими лейкоцитами, що з’являються у вогнищі запалення, є:
 • A. Нейтрофіли
 • B. Еозинофіли
 • C. Базофіли
 • D. Моноцити
 • E. Лімфоцити
169.   Для експериментального утворення тромбів в судинах поруч з веною брижі жаби кладуть кристалик кухонної солі. Що є основним механізмом, який запускає тромбоутворення у данному випадку?
 • A. Зростання активності системи згортання крові
 • B. Сповільнення кровотоку
 • C. Зниження активності системи проти-згортання крові
 • D. Завихрення кровотоку
 • E. Пошкодження ендотелію
170.   Однаковий аналітичний ефект спостерігають при взаємодії NO- та NO--іонів з:
 • A. Розчином AgNO3
 • B. Розчином KMnO4
 • C. Розчином BaCl2
 • D. Дифеніламіном і концентрованою H2SO4
 • E. Розчином І2 у KI
171.   У хворого спостерігається брадикардія, помірно виражені гіпотензія, зниження основного обміну, набряки. Яке із порушень може спричинити такий синдром?
 • A. Гіперфункція паращитоподібних залоз
 • B. Гіпофункція щитоподібної залози
 • C. Гіпофункція надниркових залоз
 • D. Гіпофункція паращитоподібних залоз
 • E. Гіперфункція щитоподібної залози
172.   У фармацевтичній практиці широко використовують виготовлення ліків у вигляді колоїдно-дисперсних систем. Який метод одержання золів відноситься до фізичної конденсації?
 • A. Окиснення
 • B. Гідроліз
 • C. Відновлення
 • D. Заміна розчинника
 • E. Подвійний обмін
173.   Класифікація аніонів базується на різній розчинності їх солей з іонами Ba2+ та Ag+. Аніони першої аналітичної групи утворюють малорозчинні у воді солі з іонами:
 • A. Ag+ (середовище аміачного буферу)
 • B. Ag+ (нейтральне середовище)
 • C. Ag+ (кисле середовище)
 • D. Ba2+ (лужне або нейтральне середовище)
 • E. Ag+ (лужне середовище)
174.   Укажіть тип таутомерії, характерний для 2-нітропропану: img="198.jpg"
 • A. Аци-нітро-таутомерія
 • B. Кето-енольна таутомерія
 • C. Лактим-лактамна таутомерія
 • D. Азольна (прототропна) таутомерія
 • E. Аміно-імінна таутомерія
175.   Дослідження зібраних лікарських рослин показало їх значну обсіменін-ність різними бактеріями. Який метод треба використати, щоб виділити чисті культури цих бактерій?
 • A. Фазово-контрастна мікроскопія
 • B. Посів на щільне живильне середовище
 • C. Використання фільтрів з порами певного діаметру
 • D. Центрифугування у градієнті щільності
 • E. Зараження лабораторних тварин
176.   З плевральної порожнини хворого отримано ексудат наступного складу: білок - 34 г/л, клітини 3600 в мкл, переважають нейтрофіли, рН- 6,8. Який вид ексудату у хворого?
 • A. Серозний
 • B. Гнійний
 • C. Геморагічний
 • D. Змішаний
 • E. Фібринозний
177.   Хворого 45-ти років госпіталізовано у неврологічне відділення. У нього спостерігається гіперкінезія, тобто:
 • A. Неможливість утримати позу
 • B. Уповільнені рухи кінцівок
 • C. Порушення координації рухів
 • D. Підвищення м’язевого тонусу
 • E. Мимовільні рухи
178.   Досліджена мікориза на коренях дуба являє собою симбіоз:
 • A. Гриба і вищої рослини
 • B. Двох різних бактерій
 • C. Гриба і бактерії
 • D. Гриба і водорості
 • E. Бактерії і вищої рослини
179.   Синтетичні високомолекулярні сполуки контактних лінз набрякають у вологому середовищі очей. Набрякший матеріал лінз має певну кількість води. Це приклад такого виду набрякання:
 • A. Адгезійне
 • B. Кінетичне
 • C. Синтетичне
 • D. Обмежене
 • E. Необмежене
180.   Мікроаналіз кореневища виявив відкриті колатеральні провідні пучки, які розташовані кільцем; це може свідчити про належність рослини до класу:
 • A. Однодольних
 • B. Гнетових
 • C. Дводольних
 • D. Хвойних
 • E. Папоротеподібних
181.   Чоловік 35-ти років, який декілька років страждав на виразкову хворобу шлунка, після прийому їжі відчув гострий інтенсивний біль у верхній частині живота. При пальпації відмічається напруження передньої черевної стінки. Яке ускладнення виразкової хвороби виникло у чоловіка?
 • A. Малігнізація
 • B. Стеноз
 • C. Кровотеча
 • D. Пенетрація
 • E. Перфорація
182.   Визначення масової частки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу, проводять методом нітритометрії. Який зовнішній індикатор при цьому використовується?
 • A. Фенолфталеїн
 • B. Еозин
 • C. Еріохром чорний Т
 • D. Йодидкрохмальний папірець
 • E. Метиленовий червоний
183.   Необхідно провести кількісне визначення натрію гідрокарбонату в препараті. Яким із методів титриметричного аналізу його можна визначити?
 • A. Комплексиметричне титрування
 • B. Кислотно-основне титрування
 • C. Осаджувальне титрування
 • D. Неводне титрування
 • E. Окислювально-відновне титрування
184.   Лецитин різного походження як по-верхневоактивна сполука використовується для виготовлення харчових продуктів (як емульгатор). До якої групи біомолекул належить лецитин?
 • A. Сульфоліпіди
 • B. Триацилгліцероли
 • C. Стериди
 • D. Іліколіпіди
 • E. Фосфоліпіди
185.   Ізоелектричну точку білків можна визначити за залежністю ступеня набрякання високомолекулярних сполук від рН. В області рН = ІЕТ ступінь набрякання білка:
 • A. Перевищує 100% від маси
 • B. Максимальний
 • C. Мінімальний
 • D. Складає 50% від маси
 • E. Дорівнює 100% від маси
186.   У хворого з високою температурою тіла, вираженими болями у горлі під час ковтання, діагностована ангіна. Які з вказаних симптомів відносяться до місцевих ознак гострого запалення?
 • A. Тахікардія
 • B. Почервоніння
 • C. Підвищення ШОЕ
 • D. Лихоманка
 • E. Лейкоцитоз
187.   Емульсії класифікують за об’ємною концентрацією дисперсної фази. До якої групи належать емульсії з концентрацією 0,1-74,0% об.?
 • A. Розведені
 • B. Концентровані
 • C. Зворотні
 • D. Прямі
 • E. Висококонцентровані
188.   Яка із наведених речовин реагує з Cu(OH)2?
 • A. img="62e.jpg"
 • B. CH3 - CH2 - CH2 - OH
 • C. img="62a.jpg"
 • D. CH3 - CH2 - OH
 • E. img="62d.jpg"
189.   Продуктом якої реакції буде натрію нікотинат?
 • A. img="75c.jpg"
 • B. img="75d.jpg"
 • C. img="75a.jpg"
 • D. img="75b.jpg"
 • E. img="75e.jpg"
190.   Укажіть який аналітичний ефект спостерігають при фіксуванні кінцевої точки титрування у методі Фольгарда?
 • A. Утворення осаду червоного кольору
 • B. Утворення осаду жовтого кольору
 • C. Забарвлення розчину у жовтий колір
 • D. Забарвлення розчину у червоний колір
 • E. Утворення осаду бурого кольору
191.   У хворого зупинка серця. Для відновлення серцевої діяльності інтракар-діально введено адреноміметик. Який це препарат?
 • A. Клофелін
 • B. Адреналіну гідрохлорид
 • C. Сальбутамол
 • D. Нафазолін
 • E. Метопролол
192.   Для гравіметричного визначення сульфат-іонів у якості осадителя використовують розчин:
 • A. Феруму (II) хлориду
 • B. Арґентуму нітрату
 • C. Магнію хлориду
 • D. Цинку хлориду
 • E. Барію хлориду
193.   У хворого виразкова хвороба шлунка. Який препарат з групи М-холіноблокаторів доцільно призначити?
 • A. Пірензепін
 • B. Платифілін
 • C. Іпратропій
 • D. Скополамін
 • E. Атропін
194.   Який порядок має проста реакція складена за схемою А + В = 2С?
 • A. Перший
 • B. Другий
 • C. Дробний
 • D. Нульовий
 • E. Третій
195.   Яку з формул матиме міцела золю арґентум (I) йодиду, що одержаний з розчинів AgNO3 та KI зa надлишку арґентум (I) нітрату?
 • A. {m[AgI]nI-(n — x)K+}x-xK+
 • B. {m[AgI]nK+(n — x)I-}x+xI-
 • C. {m[AgI]nAg+(n — x)NO-}x+xNO-
 • D. {m[AgI]nAg+(n — x)I~}x+xI-
 • E. {m[AgI}nNO-(n — x)Ag+}x-xAg+
196.   Хворий впродовж 10-ти років страждає на цукровий діабет. У важкому стані доставлений до лікарні. На другий день перебування у стаціонарі його стан різко погіршився: розвинулася кома, з’явилося шумне глибоке дихання, при якому глибокі вдихи змінювалися посиленими видихами за участю експіраторних м’язів. Яка форма порушення дихання спостерігається у хворого?
 • A. Тахіпное
 • B. Дихання Куссмауля
 • C. Дихання Біота
 • D. Стенотичне дихання
 • E. Дихання Чейн-Стокса
197.   До складу мікстури входять натрію гідрокарбонат, натрію бромід, амонію хлорид. Яким методом можна кількісно визначити натрію гідрокарбонат у суміші?
 • A. Осаджувальне титрування
 • B. Комплексонометрія
 • C. Алкаліметрія
 • D. Ацидиметрія
 • E. Перманганатометрія
198.   Під час мікроскопії стебла виявлено комплексну тканину, яка складається з ситоподібних трубок з клітинами-супутницями, луб’яних волокон та луб’яної паренхіми. Це:
 • A. Ксилема
 • B. Епідерма
 • C. Кірка
 • D. Флоема
 • E. Перидерма
199.   Бактерії з часом набувають стійкості до антибактеріальних засобів. Чим обумовлена резистентність у грампози-тивних бактерій до антибіотиків пеніци-лінового ряду?
 • A. Активний синтез пептидоглікану
 • B. Синтез білків
 • C. Активний транспорт антибіотика
 • D. Продукція ^-лактамаз
 • E. Проникливість клітинної стінки
200.   Кінцевим продуктом розпаду білків в організмі людини є сечовина. До якого класу органічних сполук вона відноситься? H2 N-C-NH2 O
 • A. Амінокислоти
 • B. Складні ефіри
 • C. Кетони
 • D. Аміди
 • E. Ангідриди
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 1 користувачів, 20 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 26.78ms.