Буклет 2010 року

1.   Для лікування хронічної серцевої недостатності хворий приймає дигоксин. Який діуретичний засіб може збільшити токсичність дигоксину за рахунок посиленого виведення з організму іонів K+?
 • A. Панангін
 • B. Силібор
 • C. Спіронолактон
 • D. Гідрохлортіазид
 • E. Лізиноприл
2.   У підлітка 12-ти років, який впродовж 3-х місяців різко схуд, вміст глюкози у крові 50 ммоль/л. У нього розвинулася кома. Який головний механізм її розвитку?
 • A. Гіперосмолярний
 • B. Лактацидемічний
 • C. Гіпоксичний
 • D. Гіпоглікемічний
 • E. Кетонемічний
3.   При виконуванні вправ на колоді гімнастка втратила рівновагу і впала. Із збудження, перш за все, яких рецепторів розпочнуться рефлекси, що забезпечать відновлення порушеної пози?
 • A. Рецептори завитки
 • B. Пропріорецептори
 • C. Отолітові вестибулорецептори
 • D. Ампулярні вестибулорецептори
 • E. Вестибулорецептори
4.   У хворого на ішемічну хворобу серця відзначається гіпертрофія міокарда, тахікардія, зниження ХОК. Який з механізмів є провідним в ушкодженні кардіоміоцитів у даному випадку?
 • A. Втрата Ca2+ кардіоміоцитами
 • B. Пошкодження специфічних мембранних насосів
 • C. Втрата Mg2+ кардіоміоцитами
 • D. Збільшення числа а та β-адренорецепторів
 • E. Дегідратація кардіоміоцитів
5.   У жінки 20-ти років під час медичного огляду при пальпації в молочній залозі виявлено щільний інкапсульований вузол діаметром 1,0 см. Результат післяопераційного біопсійного дослідження: розростання сполучної тканини навколо протоків молочної залози та залозисті елементи різного діаметру, що не утворюють часточок, без ознак клітинного атипізму. Яка відповідь патологоанатома?
 • A. Фіброзний рак
 • B. Аденома
 • C. Фіброаденома
 • D. Фіброма
 • E. Метастаз раку
6.   Основна маса азоту з організму виводиться у вигляді сечовини. Зниження активності якого ферменту в печінці призводить до гальмування синтезу сечовини і нагромадження амоніаку в крові і тканинах?
 • A. Уреаза
 • B. Пепсин
 • C. Амілаза
 • D. Карбамоїлфосфатсинтаза
 • E. Аспартатамінотрансфераза
7.   У хворого 38-ми років на 3-му році захворювання на системний червоний вівчак виявлене дифузне ураження нирок, що супроводжується масивними набряками і вираженою протеїнурією. Що є найбільш вірогідною причиною розвитку протеїнурії у пацієнта?
 • A. Асептичне ураження нирок
 • B. Запальне ураження сечового міхура
 • C. Немічне ушкодження нирок
 • D. Аутоімунне ушкодження нирок
 • E. Запальне ураження сечовивідних шляхів
8.   До лікарні після автокатастрофи надійшов юнак 18-ти років. У травматологічному відділенні виявлені численні травми м’яких тканин обличчя в ділянці медіального кута ока, які призвели до масивної кровотечі. Який артеріальний анастомоз міг бути пошкоджений у цьому регіоні?
 • A. a. subclavia et a. ophthalmica
 • B. a. carotis interna et a. subclavia
 • C. a. carotis interna et a. ophthalmica
 • D. a. carotis externa et a. subclavia
 • E. a. carotis externa et a. carotis interna
9.   На електронній мікрофотографії клітини, яка має паличкоподібне ядро та веретеноподібну форму, у цитоплазмі спостерігається велика кількість проміжних мікрофіламентів, які містять десмін. З якої тканини зроблено зріз?
 • A. Епітеліальна
 • B. -
 • C. М’язова
 • D. Нервова
 • E. Сполучна
10.   У хворої внаслідок запалення порушена ендокринна функція фолікулярних клітин фолікулів яєчника. Синтез яких гормонів буде пригнічений?
 • A. Естрогени
 • B. Фолістатин
 • C. Прогестерон
 • D. Фолікулостимулюючий гормон
 • E. Лютропін
11.   Недбалий студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого гормону найшвидше збільшиться в крові студента?
 • A. Соматотропін
 • B. Тиреоліберин
 • C. Адреналін
 • D. Кортикотропін
 • E. Кортизол
12.   У збільшеному шийному лімфатичному вузлі дівчинки 14-ти років мікроскопічно було встановлено, що тканинна будова вузла порушена, лімфоїдні фолікули відсутні, є ділянки склерозу та вогнища некрозу, клітинний склад вузла поліморфний, присутні лімфоцити, еозинофіли, атипові клітини великих розмірів з багаточасточковими ядрами (клітини Березовського-Штернберга) та також одноядерні клітини великих розмірів. Діагностуйте захворювання:
 • A. Лімфогранулематоз
 • B. Гострий лімфолейкоз
 • C. Лімфома Беркіта
 • D. Грибоподібний мікоз
 • E. Хронічний лімфолейкоз
13.   В умовному експерименті повністю інгібовано розвиток клітин мезенхіми. Порушення розвитку якої м’язової тканини при цьому буде спостерігатися?
 • A. Серцева м’язова тканина
 • B. Гладенька м’язова тканина
 • C. Скелетна м’язова тканина
 • D. М ’язова тканина нейрального походження
 • E. М’язова тканина епідермального походження
14.   Прозерин при системному введеннї підвищує тонус скелетних м’язів. Фторотан викликає релаксацію м’язів і послаблює ефекти прозерину. Який характер взаємодії прозерину та фторотану?
 • A. Незалежний антагонізм
 • B. Неконкурентний антагонізм
 • C. Конкурентний антагонізм
 • D. Прямий функціональний антагонізм
 • E. Непрямий функціональний антагонізм
15.   Під час патронажу лікар виявив у дитини симетричну шорсткість щік, діарею, порушення нервової діяльності. Нестача яких харчових факторів є причиною такого стану?
 • A. Нікотинова кислота, триптофан
 • B. Метіонін, ліпоєва кислота
 • C. Лізин, аскорбінова кислота
 • D. Треонін, пантотенова кислота
 • E. Фенілаланін, пангамова кислота
16.   При оперативному втручанні з приводу каменів жовчних ходів хірург повинен знайти загальну печінкову протоку. Між листками якої зв’язки вона знаходиться?
 • A. Печінково-шлункова
 • B. Венозна зв’язка
 • C. Печінково-дванадцятипала
 • D. Кругла зв’язка печінки
 • E. Печінково-ниркова
17.   Хлопчик 5-ти місяців госпіталізований з приводу тонічних судом. Хворіє з народження. Об’єктивно: волосся жорстке, нігті витончені та ламкі, шкірні покриви бліді та сухі. В біохімічному аналізі крові: кальцій - 0,5 ммоль/л (норма - 0,75-2,5 ммоль/л), фосфор -1,9 ммоль/л (норма - 0,646-1,292 ммоль/л). З чим пов’язані ці зміни?
 • A. Гіпопаратиреоз
 • B. Гіпотиреоз
 • C. Гіперпаратиреоз
 • D. Гіперальдостеронізм
 • E. Гіпоальдостеронізм
18.   У чоловіка 35-ти років під час тривалого 6ігу виникла гостра серцева недостатність. Які зміни іонного складу спостерігаються у серцевому м’язі при цьому стані?
 • A. Накопичення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+
 • B. Зменшення в позаклітинному просторі іонів K + і Mg2+
 • C. Збільшення в позаклітинному просторі іонів Na+ і Ca2+
 • D. Зменшення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+
 • E. Накопичення в клітинах міокарда іонів K + і Mg2+
19.   У ліквідатора наслідків аварії на АЕС під час перебігу гострої променевої хвороби виник геморагічний синдром. Що має найбільше значення в патогенезі цього синдрому?
 • A. Підвищення активності факторів фібринолізу
 • B. Зменшення активності факторів зсідання крові
 • C. Підвищення активності факторів систем протизсідання крові
 • D. Тромбоцитопенія
 • E. Порушення структури стінки судин
20.   Хворій для лікування алергічного хейліту призначили лоратадин. Який механізм дії даного лікарського засобу?
 • A. Блокує Н1-гістамінові рецептори
 • B. Пригнічує активність холінестерази
 • C. Блокує адренорецептори
 • D. Пригнічує активність Na,K — АТФ — ази
 • E. Підвищує активність моноамінокси-дази
21.   При огляді 6-місячної дитини лікар виявив незакрите заднє тім’ячко. В якому віці воно закривається при нормальному розвитку дитини?
 • A. До кінця другого року життя
 • B. До народження
 • C. До кінця першого року життя
 • D. До 3-х місяців
 • E. До 6-ти місяців
22.   До клініки потрапила дитина 1-го року з ознаками ураження м’язів кінцівок та тулуба. Після обстеження виявлений дефіцит карнітину в м’язах. Біохімічною основою цієї патології є порушення процесу:
 • A. Транспорту жирних кислот у мітохондрії
 • B. Утилізації молочної кислоти
 • C. Субстратного фосфорилювання
 • D. Окисного фосфорилювання
 • E. Регуляції рівня Ca2+ в мітохондріях
23.   У життєвому циклі клітини відбувається процес самоподвоєння ДНК. В результаті цього однохроматидні хромосоми стають двохроматидними. У який період клітинного циклу спостерігається це явище?
 • A. G0
 • B. G2
 • C. S
 • D. G1
 • E. M
24.   На рентгенограмі нирок при пієлографії лікар виявив ниркову миску, в яку безпосередньо впадали малі чашечки (великі були відсутні). Яку форму сечовивідних шляхів нирки виявив лікар?
 • A. Ембріональна
 • B. Зріла
 • C. Ампулярна
 • D. Фетальна
 • E. Деревоподібна
25.   Інозитолтрифосфати в тканинах організму утворюються в результаті гідролізу фосф атидилінозитолдифосфатів і відіграють роль вторинних посередників (месенджерів) в механізмі дії гормонів. Їхній вплив у клітині спрямований на:
 • A. Активацію аденілатциклази
 • B. Активацію протеїнкінази А
 • C. Гальмування протеїнкінази С
 • D. Гальмування фосфодіестерази
 • E. Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо
26.   Хворому після апендектомії з метою профілактики інфекції призначено антибіотик групи цефалоспоринів. Порушення якого процесу лежить в основі протимікробної активності антибіотиків цієї групи?
 • A. Рибосомальний синтез білку
 • B. Блокада холінестерази
 • C. Утворення мікробної стінки
 • D. Енергетичний обмін
 • E. Синтез нуклеїнових кислот
27.   При хронічному передозуванні глюкокортикоїдів розвивається гіперглікемія. Назвіть процес вуглеводного обміну, за рахунок якого збільшується концентрація глюкози у плазмі крові:
 • A. Шкогенез
 • B. Пентозофосфатний цикл
 • C. Аеробний гліколіз
 • D. Глюконеогенез
 • E. Глікогеноліз
28.   Хворий 46-ти років звернувся до лікаря зі скаргою на біль в суглобах, який посилюється напередодні зміни погоди. У крові виявлено підвищення концентрації сечової кислоти. Посилений розпад якої речовини є найвірогіднішою причиною захворювання?
 • A. ТМФ
 • B. АМФ
 • C. ЦМФ
 • D. УМФ
 • E. УТФ
29.   Хворого 55-ти років госпіталізовано до хірургічної клініки з підозрою на сепсис. Який матеріал для дослідження необхідно взяти від хворого і на яке середовище його слід засіяти?
 • A. Гній, жовточно-сольовий агар
 • B. Сеча, м’ясо-пептонний бульйон
 • C. Ліквор, сироватковий агар
 • D. Пунктат лімфовузла, цистеїновий агар
 • E. Кров, цукровий бульйон
30.   Вірус імунодефіциту людини, маючи на своїй поверхні антигени gp — 41 та gp — 120, взаємодіє з клітинами-мішенями організму. Виберіть серед перерахованих антигени лімфоцитів людини, з якими комплементарно зв’язується gp — 120 вірусу:
 • A. CD 8
 • B. CD 4
 • C. CD 3
 • D. CD 19
 • E. CD 28
31.   Хвора звернулася до лікаря зі скаргами на неприємні відчуття в епігастрії, нудоту, зниження апетиту. При дослідженні дуоденального вмісту виявлено лямблії. Який препарат слід призначити?
 • A. Ацикловір
 • B. Рифампіцин
 • C. Ізоніазид
 • D. Метронідазол
 • E. Хінгамін
32.   До клініки надійшов хворий зі скаргами на біль у правій підреберній ділянці, блювання з кров’ю. При дослідженні було встановлено збільшення печінки, розширення підшкірних вен передньої стінки живота. В якій судині утруднений кровотік?
 • A. Черевна аорта
 • B. Печінкові вени
 • C. Ворітна вена
 • D. Верхня порожниста вена
 • E. Нижня порожниста вена
33.   Хвора 75-ти років доставлена до офтальмологічного відділення лікарні зі скаргами на погіршення зору. При об’єктивному дослідженні встановлена наявність пухлини мозку, розташованої в ділянці лівого зорового тракту. При цьому у хворої спостерігається випадіння поля зору в:
 • A. Правих половинах сітківки обох очей
 • B. Правих і лівих половинах сітківки правого ока
 • C. Правих і лівих половинах сітківки лівого ока
 • D. Лівих половинах сітківки обох очей
 • E. Правих і лівих половинах сітківок обох очей
34.   При розтині тіла померлого 49-ти років, який хворів на крупозну пневмонію і помер від пневмококового сепсису, в лівій плевральній порожнині містилось до 700 мл каламутної рідини зеленувато-жовтого кольору з неприємним запахом. Листки плеври тьмяні, повнокровні. Назвіть клініко-морфологічну форму запалення в плевральній порожнині:
 • A. Гострий абсцес
 • B. Фі6ринознє запалення
 • C. Емпієма
 • D. Флегмона
 • E. Хронічний абсцес
35.   У хворого на ентерит, що супроводжувався значною діареєю, спостерігається зменшення кількості води в позаклітинному просторі, збільшення її всередині клітин та зниження осмолярності крові. Як називають таке порушення водно-електролітного обміну?
 • A. Гіперосмолярна гіпогідратація
 • B. Гіперосмолярна гіпергідратація
 • C. Гіпоосмолярна гіпогідратація
 • D. Гіпоосмолярна гіпергідратація
 • E. Осмолярна гіпогідратація
36.   У дорослої людини системний артеріальний тиск знизився з 120/70 до 90/50 мм рт.ст., що викликало рефлекторне звуження судин. У якому з зазначених органів звуження судин буде найменшим?
 • A. Кишечник
 • B. Скелетні м’язи
 • C. Шкіра
 • D. Серце
 • E. Печінка
37.   У хворого з кровотечею розвинулась гостра ниркова недостатність, що спричинила смерть. На аутопсії макроскопічно: нирки збільшені з широким блідо-рожевим кірковим шаром, різко відмежованим від темно-червоних пірамід. Мікроскопічно: відсутність ядер епітелію звивистих канальців, тубулорексіс, венозний застій, ядра клітин судинних клубочків та прямих канальців збережені. Яка патологія нирок розвинулась у хворого?
 • A. Нефроз
 • B. Інфаркт
 • C. Гломерулонефрит
 • D. Некронефроз
 • E. Пієлонефрит
38.   У чоловіка 46-ти років на шкірі визначалась темна пляма, яка вибухала та не спричиняла турбот. З часом пляма почала збільшуватись, з’явився біль, колір став чорно-коричневим і почав пальпуватися вузлик. При гістологічному дослідженні видаленої тканини визначалися веретеноподібні і поліморфні клітини з численними мітозами, цитоплазма яких вміщувала пігмент бурого кольору. Про яку пухлину йдеться?
 • A. -
 • B. Невус
 • C. Меланома
 • D. Базаліома
 • E. Гемангіома
39.   У хворої дитини виявлена затримка розумового розвитку, збільшення печінки, погіршення зору. Лікар пов’язує ці симптоми з дефіцитом в організмі галактозо-1-фосфатуридилтрансферази. Який патологічний процес має місце у дитини?
 • A. Гіпоглікемія
 • B. Гіперлактатацидемія
 • C. Галактоземія
 • D. Фруктоземія
 • E. Гіперглікемія
40.   При санітарно-бактеріологічному дослідженні води методом мембранних фільтрів виявлено дві червоні колонії на мембранному фільтрі (середовище Ендо), через який пропустили 500 мл досліджуваної води. Розрахуйте колі-індекс та колі-титр досліджуваної води:
 • A. 250 та 2
 • B. 500 та 2
 • C. 4 та 250
 • D. 250 та 4
 • E. 2 та 500
41.   Під час голодування м’язові білки розпадаються до вільних амінокислот. В який процес найімовірніше будуть втягуватися ці сполуки за таких умов?
 • A. Глюконеогенез у м’язах
 • B. Глюконеогенез у печінці
 • C. Глікогеноліз
 • D. Декарбоксилування
 • E. Синтез вищих жирних кислот
42.   У хворого з типовою клінічною картиною дизентерії, внаслідок раннього застосування антибіотиків, під час бактеріологічного дослідження випорожнень шигели не виявлені. Титр антишигельозних антитіл в РПГА у парних сироватках у даного хворого підвищився в 4 рази. Про що це свідчить?
 • A. Вакцинальна реакція
 • B. Підтверджує діагноз дизентерії
 • C. Виключає діагноз дизентерії
 • D. Переніс дизентерію раніше
 • E. Неспецифічна реакція
43.   У пацієнта тривалість інтервалу P — Q на ЕКГ перевищує норму при нормальній тривалості зубця P. Причиною цього є зменшення швидкості проведення збудження:
 • A. Ніжками пучка Гіса
 • B. Волокнами Пуркін’є
 • C. Атріо-вентрикулярним вузлом
 • D. Пучком Гіса
 • E. Сино-атріальним вузлом
44.   У людини вимірюють енерговитрати натщесерце, лежачи, в умовах фізичного і психічного спокою, при температурі комфорту. В який час енерговитрати будуть найбільшими?
 • A. 17-18 годин вечора
 • B. 3-4 години ранку
 • C. 7-8 годин ранку
 • D. 14-16 годин дня
 • E. 10-12 годин дня
45.   У немовля с пілороспазмом внаслідок блювання, що часто повторювалося, з’явилися слабкість, гіподинамія, іноді судоми. Яка форма порушення кислотно-основного стану в нього спостерігається?
 • A. Екзогенний негазовий ацидоз
 • B. Газовий алкалоз
 • C. Видільний ацидоз
 • D. Метаболічний ацидоз
 • E. Видільний алкалоз
46.   Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при утриманні (але не переміщенні) вантажу в певному положенні?
 • A. Ексцентричним
 • B. Ізотонічним
 • C. Концентричним
 • D. Ізометричним
 • E. Ауксотонічним
47.   Який з перерахованих сечогінних засобів НЕ БУДЕ проявляти діуретичного ефекту у пацієнта з хворобою Аддісона?
 • A. Етакринова кислота
 • B. Спіронолактон
 • C. Фуросемід
 • D. Тріамтерен
 • E. Гіпотіазид
48.   На електронній мікрофотографії фрагменту власної залози шлунка представлена велика клітина неправильної кулястої форми, у цитоплазмі якої є велика кількість внутрішньоклітинних канальців та мітохондрій. Визначте дану клітину:
 • A. Головна
 • B. Ендокринна
 • C. Парієтальна
 • D. Слизова
 • E. Недиференційована
49.   Жінка 25-ти років скаржиться на постійний біль у ділянці серця, задишку під час рухів, загальну слабкість. Об’єктивно: шкіра бліда та холодна, акроціаноз. Ps- 96/хв., АТ- 105/70 мм рт.ст. Межа серця зміщена на 2 см вліво. Перший тон над верхівкою серця послаблений, систолічний шум над верхівкою. Діагностовано недостатність мітрального клапана серця. Чим обумовлене порушення кровообігу?
 • A. Зниження об’єму циркулюючої крові
 • B. Перевантаження міокарда збільшеним об’ємом крові
 • C. Збільшення об’єму судинного русла
 • D. Перевантаження міокарда підвищеним опором відтоку крові
 • E. Пошкодження міокарда
50.   Чутливий нервовий ганглій складається з нейроцитів кулястої форми з одним відростком, який на певній відстані від перикаріону поділяється на аксон і дендрит. Як називаються такі клітини?
 • A. аполярні
 • B. біполярні
 • C. мультиполярні
 • D. уніполярні
 • E. псевдоуніполярні
51.   Під час гістологічного дослідження стулок мітрального клапана серця жінки 30-ти років було встановлено, що ендотеліальні клітини вогнищево десквамовані, в цих ділянках на поверхні стулки розташовані дрібні тромботичні нашарування, сполучна тканина стулки з явищами мукоїдного набухання з ділянками склерозу та васкуляризації. Діагностуйте вид клапанного ендокардиту:
 • A. Фібропластичний
 • B. Поліпозно-виразковий
 • C. Поворотньо-бородавчастий
 • D. Дифузний
 • E. Гострий бородавчастий
52.   Після тривалого фізичного навантаження під час заняття з фізичної культури у студентів розвинулась м’язова крепатура. Причиною її виникнення стало накопичення у скелетних м’язах молочної кислоти. Вона утворилась після активації в організмі студентів:
 • A. Пентозофосфатного циклу
 • B. Глюконеогенезу
 • C. Гліколізу
 • D. Ліполізу
 • E. Глікогенезу
53.   При мікроскопії зіскрібку з язика, забарвленого за Грамом, знайдені овальні, округлі, темно-фіолетового кольору, видовжені ланцюжки клітин, що брунькуються. Про збудника якого захворювання може йти мова?
 • A. Стрептококова інфекція
 • B. Стафілококова інфекція
 • C. Кандидоз
 • D. Актиномікоз
 • E. Дифтерія
54.   У хворого діагностовано алкаптонурію. Вкажіть фермент, дефект якого є причиною цієї патології:
 • A. Фенілаланінгідроксилаза
 • B. ДОФА-декарбоксилаза
 • C. Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • D. Піруватдегідрогеназа
 • E. Глутаматдегідрогеназа
55.   У хворої 19-ти років з дитинства відмічалося зниження гемоглобіну до 90-95 г/л. У крові під час госпіталізації: ер.- 3, 2 • 1012/л, Hb- 85 г/л, КП- 0,78; лейк.- 5, 6 • 109/л, тромб.- 210 • 109/л. В мазку: анізоцитоз, пойкілоцитоз, мішенеподібні еритроцити. Ретикулоцити - 6%. Лікування препаратами заліза було неефективне. Яку патологію системи крові можна запідозрити в даному випадку?
 • A. Фавізм
 • B. Ферментопагія
 • C. Серпоподібноклітинна анемiя
 • D. Таласемія
 • E. Мембранопагія
56.   На гістологічному препараті паренхіма органу представлена лімфоїдною тканиною, яка утворює лімфатичні вузлики, останні розташовані дифузно і містять центральну артерію. Яке анатомічне утворення має дану морфологічну будову?
 • A. Мигдалик
 • B. Лімфатичний вузол
 • C. Селезінка
 • D. Тимус
 • E. Червоний кістковий мозок
57.   Дитині після аналізу імунограми встановили діагноз первинний імунодефіцит гуморальної ланки імунітету. Яка з причин може призвести до розвитку первинного імунодефіциту в організмі дитини?
 • A. Спадкові порушення в імунній системі
 • B. Порушення обміну речовин в організмі матері
 • C. Токсичне пошкодження В-лімфоцитів
 • D. Порушення реактивності та резистентності організму
 • E. Порушення в процесі ембріонального розвитку
58.   Пацієнт звернувся до лікаря з приводу втрати здатності розрізняти смаки на корені язика. Лікар встановив, що це пов’язано з ураженням нерва. Якого?
 • A. Верхньогортанний
 • B. Язикоглотковий
 • C. Блукаючий
 • D. Лицевий
 • E. Трійчастий
59.   У хворої 49-ти років відзначається обмеження довільних рухів у лівих кінцівках. Тонус м’язів у лівих руці та нозі підвищений за спастичним типом, посилені місцеві сухожилкові рефлекси, виявляються патологічні рефлекси. Який найбільш вірогідний механізм призвів до розвитку м’язової гіпертонії та гіперрефлексії?
 • A. Активація синаптичної передачі імпульсів
 • B. Зниження гальмівних низхідних впливів
 • C. Гальмування мотонейронів кори головного мозку
 • D. Активація збуджуючих впливів з вогнища інсульту
 • E. Активація мотонейронів внаслідок інсульту
60.   При обстеженні в клініці у чоловіка діагностували гостру променеву хворобу. Лабораторно встановлено різке зниження вмісту серотоніну в тромбоцитах. Порушення метаболізму якої речовини є можливою причиною зниження тромбоцитарного серотоніну?
 • A. 5-окситріптофан
 • B. Тирозин
 • C. Гістидин
 • D. Фенілаланін
 • E. Серин
61.   У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний об’єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?
 • A. Парасимпатичні безумовні рефлекси
 • B. Катехоламіни
 • C. Парасимпатичні умовні рефлекси
 • D. Симпатичні безумовні рефлекси
 • E. Симпатичні умовні рефлекси
62.   У новонародженої дитини спостерігаються зниження інтенсивності смоктання, часте блювання, гіпотонія. У сечі та крові значно підвищена концентрація цитруліну. Який метаболічний процес порушений?
 • A. Цикл Корі
 • B. Орнітиновий цикл
 • C. ЦТК
 • D. Гліколіз
 • E. Глюконеогенез
63.   При копрологічному дослідженні встановлено, що кал знебарвлений, у ньому знайдено краплі нейтрального жиру. Найбільш вірогідною причиною цього є порушення:
 • A. Секреції підшлункового соку
 • B. Кислотності шлункового соку
 • C. Процесів всмоктування в кишечнику
 • D. Надходження жовчі до кишечнику
 • E. Секреції кишкового соку
64.   Після травми хворий не може розігнути руку в ліктьовому суглобі. Порушення функції якого м’яза може бути причиною цього?
 • A. Musculus brachialis
 • B. Musculus coraco-brachialis
 • C. Musculus triceps brachii
 • D. Musculus biceps brachii
 • E. Musculus subscapularis
65.   Людині внутрішньовенно ввели 0,5 л ізотонічного розчину лікарської речовини. Які з рецепторів насамперед прореагують на зміни водно-сольового балансу організму?
 • A. Барорецептори дуги аорти
 • B. Натрієві рецептори гіпоталамуса
 • C. Осморецептори гіпоталамусу
 • D. Осморецептори печінки
 • E. Волюморецептори порожнистих вен і передсердь
66.   Патологоанатом у біоптаті шкіри побачив гостре серозно-геморагічне запалення і ділянку некрозу. З анамнезу: захворювання почалося з появи невеликої червоної плями, в центрі якої утворився міхур із серозно-геморагічною рідиною. Згодом центральна частина стала чорною. Який діагноз найбільш вірогідний?
 • A. Актиномікоз шкіри
 • B. Сибірковий карбункул
 • C. Карбункул стрептококовий
 • D. Хімічний дерматит
 • E. Алергічний дерматит
67.   Під час розтину трупа чоловіка зі злоякісною пухлиною шлунка, що помер від ракової інтоксикації, в задньонижніх відділах легень виявлені щільні сіро-червоного кольору неправильної форми осередки, які виступають над поверхнею розрізу. Мікроскопічно: у просвіті, стінках дрібних бронхів та альвеолах виявляється ексудат, в якому багато нейтрофілів. Про яке захворювання свідчать зміни у легенях померлого?
 • A. Крупозна пневмонія
 • B. Гостра серозна бронхопневмонія
 • C. Гострий бронхіт
 • D. Гостра гнійна бронхопневмонія
 • E. Проміжна пневмонія
68.   На електронній мікрофотографії науковець виявив структуру, утворену вісьмома молекулами білків-гістонів і ділянкою молекули ДНК, що робить близько 1,75 обертів навколо них. Яку структуру виявив дослідник?
 • A. Хромосома
 • B. Напівхроматида
 • C. Елементарна фібрила
 • D. Нуклеосома
 • E. Хроматида
69.   В легенях пацієнта, який протягом 9-ти років працював шліфувальником каменю, виявлені дрібні округлої форми щільні вузлики, що складаються зі сполучної тканини. На периферії цих вузликів розташовані макрофаги. Проявом якого захворювання є зміни в легенях?
 • A. Хронічний бронхіт
 • B. Силікоз
 • C. Бронхоектатична хвороба
 • D. Бронхіальна астма
 • E. Гостра пневмонія
70.   При визначенні енерговитрат організму людини методом непрямої калориметрії встановлено, що за одну хвилину споживається 1000 мл кисню і виділяється 800 мл вуглекислого газу. Який дихальний коефіцієнт у досліджуваної людини?
 • A. 1,0
 • B. 0,8
 • C. 1,25
 • D. 0,9
 • E. 0,84
71.   При лабораторному дослідженні крові пацієнта 44-х років виявлено, що вміст білків у плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води?
 • A. Обмін не змінюється
 • B. Зменшується фшьтращя, збільшується реабсорбція
 • C. Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція
 • D. З6ільшуються фiльтрацiя та реабсорбція
 • E. Зменшуються фшьтращя та реабсорбція
72.   Під час розтину тіла померлої дитини 1,5 років виявлені: геморагічний висип на шкірі, помірна гіперемія та набряк слизової оболонки носоглотки, дрібні крововиливи у слизових оболонках і внутрішніх органах, різкі дистрофічні зміни у печінці, міокарді, гострий некротичний нефроз, масивні крововиливи у наднирниках. Для якого захворювання найбільш характери виявлєні зміни?
 • A. Кір
 • B. Дифтєрія
 • C. Висипний тиф
 • D. Менінгококова інфекція
 • E. Скарлатина
73.   В медико-генетичній консультації при обстеженні хворого хлопчика в крові були виявлені нейтрофільні лейкоцити з однією "барабанною паличкою". Наявність якого синдрому можна запідозрити у хлопчика?
 • A. Синдром Едвардса
 • B. Синдром Клайнфельтера
 • C. Синдром Шерешевського-Тернера
 • D. Синдром Дауна
 • E. Синдром трисомії-Х
74.   Дитина страждає на ідіосинкразію лікарської речовини. Чим зумовлена ця реакція?
 • A. Спадкова ензимопатія
 • B. Супутнє захворювання органу-мішені
 • C. Накопичення лікарської речовини в організмі
 • D. Інгібування мікросомальних ферментів печінки
 • E. Виснаження субстрату, з яким взаємодіє лікарська речовина
75.   При гістологічному дослідженні нирки у кірковій речовині визначається каналець, вистелений одношаровим кубічним облямівчастим епітелієм, цитоплазма якого забарвлена оксифільно. Який сегмент нефрону виявлений у препараті?
 • A. Збірна трубочка
 • B. Проксимальний звивистий каналець
 • C. Дистальний звивистий каналець
 • D. Дистальний прямий каналець
 • E. Петля Генле
76.   Тварині внутрішньовенно ввели концентрований розчин хлориду натрію, що зумовило зниження реабсорбції іонів натрію у канальцях нирок. Внаслідок яких змін секреції гормонів це відбувається?
 • A. Збільшення вазопресину
 • B. Зменшення натрійуретичного фактора
 • C. Зменшення альдостерону
 • D. Збільшення альдостерону
 • E. Зменшення вазопресину
77.   У одного з батьків запідозрили носійство рецесивного гена фенілкетонурії. Який ризик народження у цій сім’ї дитини, хворої на фенілкетонурію?
 • A. 25%
 • B. 50%
 • C. 75%
 • D. 100%
 • E. 0%
78.   У студента після вживання м’яса, консервованого в домашніх умовах, з’явились диплопія, порушення мови та параліч дихання. Чим обумовлені такі симптоми ботулізму?
 • A. Дія нейротоксину
 • B. Ендотоксичний шок
 • C. Інвазія Cl. eotulinum в епітелій кишечнику
 • D. Секреція ентеротоксину
 • E. Активація аденілатциклази
79.   У клінічно здорових батьків народилася дитина, хвора на фенілкетонурію (аутосомно-рецесивне спадкове захворювання). Які генотипи батьків?
 • A. аа х аа
 • B. АА х АА
 • C. Аа х аа
 • D. Аа х Аа
 • E. АА х Аа
80.   Для людини існує суворе обмеження в часі перебування на висоті понад 800 метрів над рівнем моря без кисневих балонів. Що є лімітуючим фактором для життя в даному випадку?
 • A. Парціальний тиск кисню в повітрі
 • B. Температура
 • C. Сила земного тяжіння
 • D. Рівень вологості
 • E. Рівень ультрафіолетового опромінення
81.   У 12-ти річного хлопчика в сечі виявлено високий вміст усіх амінокислот аліфатичного ряду. При цьому відмічена найбільш висока екскреція цистину та цистеїну. Крім того, УЗД нирок показало наявність каменів у них. Яка патологія найбільш вірогідна?
 • A. Цистит
 • B. Цистинурія
 • C. Фенілкетонурія
 • D. Хвороба Хартнупа
 • E. Алкаптонурія
82.   Під час проведення хірургічних маніпуляцій було використано новокаїн з метою знеболення. Через 10 хвилин у хворого з’явилася блідість шкірних покривів, задишка, гіпотензія. Алергічну реакцію якого типу можна запідозрити?
 • A. Цитотоксична
 • B. Клітинно-опосередкована
 • C. Стимулююча
 • D. Анафілактична
 • E. Імунокомплексна
83.   Внаслідок активації іонних каналів зовнішньої мембрани збудливої клітини значно збільшився її потенціал спокою. Які канали були активовані?
 • A. Натрієві та кальцієві
 • B. Повільні кальцієві
 • C. Калієві
 • D. Натрієві
 • E. Швидкі кальцієві
84.   Видалення зуба у пацієнта з хронічним персистуючим гепатитом ускладнилось тривалою кровотечею. Яка причина геморагічного синдрому?
 • A. Збільшення утворення тромбопла-стину
 • B. Посилення фібринолізу
 • C. Зменшення утворення фібрину
 • D. Зменшення утворення тромбіну
 • E. Збільшення синтезу фібриногену
85.   Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30-ти років досягла 112/хв. Зміна стану якої структури провідної системи серця є причиною збільшення ЧСС?
 • A. Синоатрiальний вузол
 • B. Ніжки пучка Пса
 • C. Пучок Гіса
 • D. Волокна Пуркін’є
 • E. Атріовентрикулярний вузол
86.   Серед антиатеросклеротичних препаратів, що застосовуються з метою профілактики та лікування атеросклерозу, є левостатин. Він діє шляхом:
 • A. Гальмування біосинтезу холестерину
 • B. Стимулювання екскреції холестерину з організму
 • C. Активації метаболізму холестерину
 • D. Усіма наведеними шляхами
 • E. Пригнічення всмоктування холестерину в кишечнику
87.   Під час розтину чоловіка, у якого після поранення кінцівки виникло тривале нагноєння рани, і який помер при явищах інтоксикації, знайдено загальне виснаження, зневоднення, бура атрофія печінки, міокарду, селезінки, поперечносмугастої мускулатури та амілоїдоз нирок. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
 • A. Септикопіємія
 • B. Септицемія
 • C. Хроніосепсис
 • D. Хвороба Чорногубова
 • E. Бруцельоз
88.   Через 2-3 години після парентерального введення препарату у пацієнта розвинувся коматозний стан, спостерігається дихання типу Чейн-Стокса, зіниці різко звужені, колінний рефлекс збережений. Який препарат міг спричинити отруєння?
 • A. Фенобарбітал
 • B. Спирт етиловий
 • C. Морфін
 • D. Аміназин
 • E. Сибазон
89.   Оглядаючи дитину 6-ти років, лікар помітив на глоткових мигдаликах сірувату плівку, при спробі видалення якої виникла помірна кровотеча. Бактеріоскопія мазків з мигдаликів показала наявність грампозитивних бактерій булавоподібної форми. Які симптоми можуть виникнути у дитини у найближчі дні, якщо не буде проведене специфічне лікування?
 • A. Папульозні висипи на шкірі
 • B. Хвильоподібна лихоманка
 • C. Дуже сильний нападоподібний кашель
 • D. Токсичні ураження серцевого м’яза, печінки, нирок
 • E. Набряк легенів
90.   У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?
 • A. M-холінорецептори
 • B. β-адренорецептори
 • C. H-холінорецептори
 • D. α- та β-адренорецептори
 • E. α-адренорецептори
91.   При аналізі ЕКГ необхідно визначити, що є водієм ритму серця. Зробити це можна на підставі вимірювання:
 • A. Тривалості інтервалу R — R
 • B. Тривалості комплексу QRST
 • C. Тривалості зубців
 • D. Напрямку зубців
 • E. Амплітуди зубців
92.   Вагітній жінці, під час встановлення на облік у жіночу консультацію, було проведено клінічне обстеження на ряд інфекцій. У сироватці крові були виявлені lgM до вірусу краснухи. Про що свідчить такий результат?
 • A. Хронічний процес
 • B. Повторне інфікування вірусом краснухи
 • C. Загострення хронічного процесу
 • D. Первинне зараження жінки
 • E. Жінка здорова
93.   Хвора 46-ти років довгий час страждає на прогресуючу м’язову дистрофію (Дюшена). Зміни рівня якого ферменту крові є діагностичним тестом в даному випадку?
 • A. Глутаматдегідрогеназа
 • B. Лактатдегідрогеназа
 • C. Аденілаткіназа
 • D. Піруватдегідрогеназа
 • E. Креатинфосфокіназа
94.   Який шлях віддачі тепла тілом робітників парникового господарства є найефективнішим при температурі повітря 36oC та відносній його вологості -70%?
 • A. Теплопроведення
 • B. -
 • C. Теплорадіація
 • D. Випаровування рідини
 • E. Конвекція
95.   Студент на екзамені не зміг вірно відповісти на питання екзаменаційного білету, що супроводжувалося почервонінням шкіри обличчя, відчуттям жару і невпевненістю поведінки. Який вид артеріальної гіперемії розвинувся у даному випадку?
 • A. Нейропаралітична
 • B. Метаболічна
 • C. Патологічна
 • D. Нейротонічна
 • E. Постішемічна
96.   У хворого із вираженим пневмосклерозом після перенесеного інфільтративного туберкульозу легень розвинулась дихальна недостатність. До якого патогенетичного типу вона відноситься?
 • A. Дисрегуляційний
 • B. Рефлекторний
 • C. Рестриктивний
 • D. Обструктивний
 • E. Апнеїстичний
97.   Отруєння ботулінічним токсином, який блокує вхід іонів кальцію до нервових закінчень аксонів мотонейронів, небезпечно для життя, бо загрожує:
 • A. Зупинкою дихання
 • B. Зупинкою серця
 • C. Розладом тонусу судин
 • D. Розвитком проносу
 • E. Розвитком блювання
98.   У людини звужені зіниці. Чим це зумовлено?
 • A. Зростання тонусу симпатичних центрів
 • B. Дія норадреналіну
 • C. Дія адреналіну
 • D. Зростання тонусу парасимпатичних центрів
 • E. Збільшення активності симпато-адреналової системи
99.   У хворого, який страждає на вугри та запальні зміни шкіри обличчя, при мікроскопії матеріалу з осередків ураження виявлені живі членистоногі розміром 0,2-0,5 мм. Вони мають витягнуту червоподібну форму, чотири пари коротких кінцівок, розміщених у середній частині тіла. Виявлені членистоногі викликають:
 • A. Коросту
 • B. Демодекоз
 • C. Шкірний міаз
 • D. Фтіріоз
 • E. Педикульоз
100.   У хворого гнійне запалення клиноподібної пазухи. В яку частину носової порожнини витікає гній?
 • A. Meatus nasi inferior
 • B. -
 • C. Meatus nasi medius
 • D. Meatus nasi superior
 • E. Meatus nasi communis
101.   Чоловік 26-ти років перебуває в торпідній стадії шоку внаслідок автомобільної аварії. В крові: лейк.- 3, 2 • 109/л. Який головний механізм в розвитку лейкопенії?
 • A. Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку в кров
 • B. Руйнування лейкоцитів у кровотворних органах
 • C. Пригнічення лейкопоезу
 • D. Підвищення виділення лейкоцитів з організму
 • E. Перерозподіл лейкоцитів у судинному руслі
102.   У хворого при проведенні наркозу виникли ознаки підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи: гіперсалівація, ларингоспазм. Введенням якого препарату можна було попередити небажані ефекти?
 • A. Анальгін
 • B. Атропіну сульфат
 • C. Адреналіну гідрохлорид
 • D. Пірацетам
 • E. Прозерин
103.   Хворому на гострий інфаркт міокарда у комплексній терапії було призначено гепарин. Через деякий час після введення даного препарату з’явилась гематурія. Який антагоніст гепарину необхідно ввести хворому для усунення даного ускладнення?
 • A. Протаміну сульфат
 • B. Неодикумарин
 • C. Фібриноген
 • D. Вікасол
 • E. Амінокапронова кислота
104.   У хворого, який проходить курс лікувального голодування, нормальний рівень глюкози у крові підтримується головним чином за рахунок глюконеогенезу. З якої амінокислоти при цьому у печінці людини найбільш активно синтезується глюкоза?
 • A. Аланін
 • B. Валін
 • C. Глутамінова кислота
 • D. Лейцин
 • E. Лізин
105.   Жінка в період вагітності тривалий час без контролю лікаря приймала антибіотик. Через деякий час у неї погіршився апетит, з’явились нудота, пронос, зміни слизових оболонок ротової порожнини та шлунково-кишкового тракту. З часом виникла жовтяниця. У новонародженого відмічено порушення росту кісток. Який препарат приймала жінка?
 • A. Доксациклін
 • B. Ампіцилін
 • C. Бісептол
 • D. Еритроміцин
 • E. Левоміцетин
106.   Пацієнта турбують поліурія (7л на добу) і полідипсія. При обстеженні не виявлено ніяких розладів вуглеводного обміну. Дисфункція якої ендокринної залози може бути причиною даних порушень?
 • A. Нейрогіпофіз
 • B. Острівці підшлункової залози
 • C. Аденогіпофіз
 • D. Кора наднирників
 • E. Мозкова речовина наднирників
107.   Дівчина 15-ти років була доставлена до лікарні з запаленням червоподібного відростку. Аналіз крові показав ознаки анемії. У фекаліях було виявлено яйця гельмінта, які мають лимоноподібну форму (50х30 мкм), з "пробочками"на полюсах. Який вид гельмінту паразитує у хворої?
 • A. Ехінокок
 • B. Гострик
 • C. Волосоголовець
 • D. Карликовий ціп’як
 • E. Анкілостома
108.   У хворого на жовтяницю у крові підвищений вміст прямого білірубіну та жовчних кислот; у сечі відсутній стеркобіліноген. При якій жовтяниці можлива наявність цих ознак?
 • A. Механічна
 • B. Печінкова
 • C. Гемолітична
 • D. Паренхіматозна
 • E. Надпечінкова
109.   Дівчина 17-ти років з метою суїциду прийняла велику дозу фенобарбіталу. Після прибуття на місце події лікар швидкої допомоги швидко промив шлунок, ввів бемегрид і розчин натрію гідрокарбонату внутрішньовенно. З якою метою лікар ввів натрію гідрокарбонат?
 • A. Для нормалізації артеріального тиску
 • B. Для пробуджуючого ефекту
 • C. Для стимуляції дихання
 • D. Для інактивації фенобарбіталу
 • E. Для підвищення ниркової екскреції фенобарбіталу
110.   За медичним показанням пацієнту було проведено видалення частини однієї із структур ЦНС. В результаті видалення у пацієнта розвинулися атонія, астазія, інтенційний тремор, атаксія, адіадохокінез. Частина якої структури ЦНС була вилучена?
 • A. Мозочок
 • B. Гіпокамп
 • C. Лімбічна система
 • D. Базальні ганглії
 • E. Мигдалеподібний комплекс
111.   У хворого діагностовано діабетичну кому. Концентрація цукру в крові становить 18,44 ммоль/л. Який з цукрознижуючих препаратів необхідно призначити даному хворому?
 • A. Інсулін середньої тривалості дії
 • B. Препарат із групи бігуанідів
 • C. Інсулін короткої дії
 • D. Препарат із групи похідних сульфо-нілсечовини
 • E. Інсулін тривалої дії
112.   Встановлено, що деякі сполуки, наприклад, токсини грибів та деякі антибіотики, можуть пригнічувати активність РНК-полімерази. Порушення якого процесу відбувається в клітині у випадку пригнічування даного ферменту?
 • A. Репарація
 • B. Реплікація
 • C. Транскрипція
 • D. Трансляція
 • E. Процесінг
113.   У вагітної жінки на передній черевній стінці виявлено пухлиноподібне утворення, яке виникло на місці видаленої два роки тому пухлини. Утворення має щільну консистенцію і розміри 2х1 см, з чіткими межами. При гістологічному дослідженні виявлено, що пухлина побудована з диференційованої сполучної тканини з переважанням колагенових волокон. Про яку пухлину слід думати?
 • A. Фібросаркома
 • B. Лейоміома
 • C. Десмоїд
 • D. Гібернома
 • E. Ліпома
114.   У дитини 5-ти років гостра правобічна нижньодольова пневмонія. При посіві харкотиння виявлено, що збудник захворювання стійкий до пеніциліну, але чутливий до макролідів. Який препарат найбільш доцільно використати у даному випадку?
 • A. Ампіцилін
 • B. Азитроміцин
 • C. Стрептоміцин
 • D. Гентаміцин
 • E. Тетрациклін
115.   Стоматолог під час огляду порожнини рота на межі середньої і задньої третини спинки язика виявив запалені сосочки. Які сосочки язика запалені?
 • A. Papillae conicae
 • B. Papillae foliatae
 • C. Papillae filiformes
 • D. Papillae fungiformes
 • E. Papillae vallatae
116.   У жінки, що хворіє на остеохондроз, з’явився різкий біль у плечовому суглобі, який посилювався при відведенні плеча. Ураження якого нерва може бути причиною цих симптомів?
 • A. Грудо-спинний нерв
 • B. Підлопатковий нерв
 • C. Дорсальний нерв лопатки
 • D. Пахвовий нерв
 • E. Підключичний нерв
117.   Хворому тривалий час вводили високі дози гідрокортизону, внаслідок чого настала атрофія однієї з зон кори наднирників. Яка це зона?
 • A. Клубочкова
 • B. -
 • C. Клубочкова і сітчаста
 • D. Сітчаста
 • E. Пучкова
118.   У хворого з масивними опіками розвинулась гостра недостатність нирок, що характеризується значним і швидким зменшенням швидкості клубочкової фільтрації. Який механізм її розвитку?
 • A. Ушкодження клубочкового фільтра
 • B. Зменшення ниркового кровотоку
 • C. Збільшення тиску канальцевої рідини
 • D. Зменшення кількості функціонуючих нефронів
 • E. Емболія ниркової артерії
119.   У препараті трубчастого органу, зафарбованому орсеїном, виявлено близько 50 товстих мембран, які мають хвилясту форму і складають основу середньої оболонки органу. Який це орган?
 • A. Артерія м’язового типу
 • B. Стравохід
 • C. Стінка серця
 • D. Трахея
 • E. Аорта
120.   У хворого діагностовано грип. Після прийому антипіретиків стан його різко погіршився: свідомість потьмарена, АТ- 80/50 мм рт.ст., Ps-140/хв., температура тіла різко знизилась до 35,8oC. Яке ускладнення виникло у даного хворого?
 • A. Алкалоз
 • B. Гіпертермія
 • C. Ацидоз
 • D. Гіповолемія
 • E. Колапс
121.   У потерпілого з травмою голови у скроневій ділянці діагностовано епідуральну гематому. Яка з артерій найвірогідніше пошкоджена?
 • A. Середня оболонкова
 • B. Задня вушна
 • C. Передня оболонкова
 • D. Середня мозкова
 • E. Поверхнева скронева
122.   При обстеженні хворого виявлені наступні клінічні прояви: шкірні покриви рожеві, теплі на дотик, сухі, ЧСС-92/хв.,ЧДР- 22/хв., температура тіла -39,2oC. Яке співвідношення процесів утворення і віддачі тепла в описаному періоді лихоманки?
 • A. Теплопродукція нижче за тепловіддачу
 • B. Теплопродукція перевищує тепловіддачу
 • C. Зниження тепловіддачі на фоні незміненої теплопродукції
 • D. Теплопродукція дорівнює тепловіддачі
 • E. Посилення теплопродукції без зміни тепловіддачі
123.   При гістологічному дослідженні біоптата перегородки носа хворого, який страждає на утруднене носове дихання, в слизовій оболонці знайдено гранулематозне запалення з наявністю в гранульомах клітин Микуліча і бактерій Волковича-Фріша. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Туберкульоз
 • B. Сап
 • C. Сифіліс
 • D. Лепра
 • E. Риносклерома
124.   Чоловік 65-ти років надійшов до неврологічного відділєння з дiагнозом постінсультний синдром. Який препарат найбільш доцільно призначити хворому для прискорення одужання?
 • A. Дипіроксим
 • B. Галантаміну гідрохлорид
 • C. Іпратропіум бромід
 • D. Ацеклідин
 • E. Ізонітрозин
125.   Для лікування жовтяниць показано призначення барбітуратів, які індукують синтез УДФ-глюкуронілтрансферази. Лікувальний ефект при цьому обумовлений утворенням:
 • A. Непрямого (некон’югованого) білірубіну
 • B. Протопорфирину
 • C. Гему
 • D. Прямого (кон’югованого) білірубіну
 • E. Білівердину
126.   Людина захворіла на пелагру. При опитуванні стало відомо, що впродовж тривалого часу вона харчувалася переважно кукурудзою, мало вживала м’яса. Дефіцит якої речовини у кукурудзі спричинив розвиток хвороби?
 • A. Тирозин
 • B. Триптофан
 • C. Аланін
 • D. Гістидин
 • E. Пролін
127.   Під час операції на пахвинному каналі з приводу грижі, хірург пошкодив його вміст. Що саме пошкодив хірург?
 • A. Lig. inguinale
 • B. Lig. teres uteri
 • C. -
 • D. Funiculus spermaticus
 • E. Urarchus
128.   Виділяють декілька груп молекулярних механізмів, які мають важливе значення в патогенезі ушкодження клітин, що сприяє розвитку патології. Які процеси забезпечують протеїнові механізми ушкодження?
 • A. Ацидоз
 • B. Осмотичне розтягнення мембран
 • C. Активація фосфоліпаз
 • D. Пригнічення ферментів
 • E. Перекисне окиснення ліпідів
129.   Чоловік 44-х років з інфарктом міокарда, помер від лівошлуночкової недостатності. На аутопсії: набряк легень, дрібнокраплинні крововиливи у серозних та слизових оболонках. Мікроскопічно: дистрофічні та некробіотичні зміни епітелію проксимальних канальців нирок, у печінці - центролобулярні крововиливи та осередки некрозу. Який з видів порушення кровообігу найбільш вірогідний?
 • A. Гостре недокрів’я
 • B. Хронічне недокрів’я
 • C. Хронічне загальне венозне повнокров’я
 • D. Артеріальна гіперемія
 • E. Гостре загальне венозне повнокров’я
130.   Під час бійки у чоловіка виникла зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню ділянку передньої черевної стінки. Який із зазначених механізмів спричинив зупинку серця?
 • A. Периферичні рефлекси
 • B. Парасимпатичні безумовні рефлекси
 • C. Парасимпатичні умовні рефлекси
 • D. Симпатичні безумовні рефлекси
 • E. Симпатичні умовні рефлекси
131.   Секреція яких гормонів гіпофізу гальмується після прийому оральних контрацептивів, які містять статеві гормони?
 • A. Гонадотропні
 • B. Тиреотропні
 • C. Соматотропний
 • D. Вазопресин
 • E. Окситоцин
132.   При огляді дитини 4-х років зі скаргами на загальну слабкість, біль у горлі та утруднене ковтання лікар запідозрив дифтерію та направив матеріал до бактеріологічної лабораторії. На яке диференціально-діагностичне поживне середовище слід засіяти матеріал для виділення збудника дифтерії?
 • A. Кров’яно-телуритовий агар
 • B. Середовище Сабуро
 • C. Середовище Левенштейна-Йєнсена
 • D. Середовище Плоскірєва
 • E. Середовище Ендо
133.   Чоловіку з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки лікар після курсу терапії пропонує вживання соків із капусти та картоплі. Вміст яких речовин в цих овочах сприяє профілактиці та загоєнню виразок?
 • A. Вітамін U
 • B. Пантотенова кислота
 • C. Вітамін K
 • D. Вітамін C
 • E. Вітамін Бі
134.   У хворого на гіпертонічну хворобу виявлено високий рівень реніну в крові. Якому з гіпотензивних засобів слід віддати перевагу в цьому випадку?
 • A. Дихлотіазид
 • B. Анаприлін
 • C. Празозин
 • D. Лізиноприл
 • E. Ніфедіпін
135.   У чоловіка 30-ти років перед операцією визначили групову належність крові. Кров резус-позитивна. Реакцію аглютинації еритроцитів не викликали стандартні сироватки груп 0αβ (I), Аβ (II), Вα (III). Досліджувана кров належить до групи:
 • A. Вα (III)
 • B. -
 • C. АВ (IV)
 • D. 0αβ (I)
 • E. Аβ (II)
136.   Препарат чинить згубний вплив на еритроцитарні форми малярійних плазмодіїв, дизентерійну амебу. Застосовується для лікування та профілактики малярії, лікування амебіазу і колагенозів. Визначте цей препарат:
 • A. Тетрациклін
 • B. Еритроміцин
 • C. Еметину гідрохлорид
 • D. Хінін
 • E. Хінгамін
137.   Хвора звернулась до лікаря із скаргами на біль та обмеження рухів у колінних суглобах. Який з нестероїдних протизапальних засобів краще призначити, враховуючи наявність в анамнезі хронічного гастродуоденіту?
 • A. Бутадіон
 • B. Целекоксиб
 • C. Промедол
 • D. Кислота ацетилсаліцилова
 • E. Диклофенак-натрій
138.   У хворого на алкоголізм почався алкогольний психоз із вираженим психомоторним збудженням. Який препарат з групи нейролептиків слід призначити для швидкої допомоги?
 • A. Фторотан
 • B. Натрію бромід
 • C. Резерпін
 • D. Діазепам
 • E. Аміназин
139.   Хворому на ішемічну хворобу серця з аритмією призначено препарат, який переважно блокує калієві канали, суттєво подовжує потенціал дії. Який препарат призначено?
 • A. Нітрогліцерин
 • B. Добутамін
 • C. Корглікон
 • D. Аміодарон
 • E. Лізиноприл
140.   При обстеженні вагітної жінки з резус-негативною кров’ю знайдено високий рівень антиеритроцитарних антитіл, для зниження якого їй було підшито шкірний клапоть її резус-позитивного чоловіка. Через 2 тижні клапоть відторгнувся, мікроскопічно в ньому знайдено порушення кровообігу, набряк, клітинну інфільтрацію переважно лімфоцитами, нейтрофілами та макрофагами. Який з перелічених патологічних процесів найбільш вірогідний?
 • A. Реакція гіперчутливості сповільненого типу
 • B. Реакція гіперчутливості негайного типу
 • C. Інтерстиційне запалення
 • D. Гранулематозне запалення
 • E. Трансплантаційний імунітет
141.   У дитини, що часто хворіє на ангіни і фарингіти, відзначається збільшення лімфовузлів та селезінки. Зовнішній вигляд характеризується пастозністю і блідістю, м’язова тканина розвинена слабко. У крові спостерігається лімфоцитоз. Як називається такий вид діатезу?
 • A. Геморагічний
 • B. Лімфатико-гіпопластичний
 • C. Нервово-артритичний
 • D. Астенічний
 • E. Ексудативно-катаральний
142.   Хворий, що страждав на туберкульоз, помер від прогресуючої легенево-серцевої недостатності. На розтині в ділянці верхівки правої легені визначається порожнина діаметром 5 см, яка сполучається з просвітом сегментарного бронха. Стінки порожнини з середини покриті сирнистими масами, під якими знаходяться епітеліоїдні клітини і клітини Пирогова-Лангханса. Вкажіть морфологічну форму туберкульозу:
 • A. Казеозна пневмонія
 • B. Гострий осередковий туберкульоз
 • C. Туберкульома
 • D. Гострий кавернозний туберкульоз
 • E. Інфільтративний туберкульоз
143.   У хворого з дихальною недостатністю рН крові 7,35. Визначення pC02 показало наявність гіперкапнії. При дослідженні рН сечі відзначається підвищення її кислотності. Яка форма порушення кислотно-основного стану в даному випадку?
 • A. Ацидоз метаболічний, декомпенсований
 • B. Алкалоз газовий, компенсований
 • C. Алкалоз газовий, декомпенсований
 • D. Ацидоз метаболічний, компенсований
 • E. Ацидоз газовий, компенсований
144.   Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на порушення відчуття рівноваги, що з’явилося після травми. Який нерв пошкоджено?
 • A. Трійчастий
 • B. Лицевий
 • C. Проміжний
 • D. Присінково-завитковий
 • E. Блукаючий
145.   У хворого з лихоманкою та висипкою на шкірі після обстеження за допомогою серологічних реакцій поставлений діагноз фасціольоз. Було встановлено, що хворий заразився шляхом споживання сирої води з річки. Яка стадія життєвого циклу фасціоли інвазійна для людини?
 • A. Метацеркарій
 • B. Яйце
 • C. Фіна
 • D. Мірацидій
 • E. Адолескарій
146.   При пункційній біопсії печінки хворого з клінікою печінково-клітинної недостатності виявлена вакуольна, балонна дистрофія гепатоцитів, некроз окремих клітин, тільця Каунсильмена, інфільтрація портальної та часточкової строми переважно лімфоцитами та макрофагами з незначною кількістю поліморфноядерних лейкоцитів. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Хронічний персистуючий гепатит
 • B. Аутоімунний гепатит
 • C. Хронічний активний гепатит
 • D. Алкогольний гепатит
 • E. Гострий вірусний гепатит
147.   У новонародженого хлопчика спостерігається деформація мозкового та лицьового черепа, мікрофтальмія, деформація вушної раковини, вовча паща, і т.ін. Каріотип дитини - 47, XY, 13+. Про яку хворобу йде мова?
 • A. Синдром Едвардса
 • B. Синдром Клайнфельтера
 • C. Синдром Шерешевського-Тернера
 • D. Синдром Дауна
 • E. Синдром Патау
148.   У хворого 30-ти років із гострим запаленням підшлункової залози (панкреатитом) виявлено порушення порожнинного травлення білків. Це може бути пов’язано із недостатнім синтезом та виділенням залозою такого ферменту:
 • A. Дипептидаза
 • B. Трипсин
 • C. Ліпаза
 • D. Пепсин
 • E. Амілаза
149.   Жінка 45-ти років хворіє на рак лівої молочної залози. На лівій руці є ознаки недостатності лімфатичної системи - набряк кінцівки, збільшення лімфовузлів. Яка форма недостатності лімфообміну спостерігається у хворої?
 • A. Резорбційна недостатність
 • B. Змішана недостатність
 • C. Динамічна недостатність
 • D. -
 • E. Механічна недостатність
150.   Жінка. похилого віку госпіталізована зі скаргами на різкий 6іль, набряк в ділянці правого кульшового суглоба, що з’явилися після падіння. Об’єктивно: стегно приведене досередини, рухи в кульшовому суглобі порушені. Перелом якої кістки або її частини визначив лікар?
 • A. Виростки стегнової кістки
 • B. Сіднична кістка
 • C. Лобкова кістка
 • D. Тіло стегнової кістки
 • E. Шийка стегнової кістки
151.   До лабораторії направлено матеріал білуватого нашарування із слизових оболонок ротової порожнини. Висів матеріалу зроблено на середовище Сабуро, відмічено ріст сметаноподібних колоній. Бактеріоскопія виявила короткі бруньковані нитки. До збудників якої інфекції відносять ізольовані мікроорганізми?
 • A. Хламідіоз
 • B. Мікоплазмоз
 • C. Спірохетоз
 • D. Мікоз
 • E. Рикетсіоз
152.   Хворий 70-ти років помер від гострої коронарної недостатності. За життя відзначалась припухлість, деформація і біль колінних суглобів. При патоморфологічному дослідженні деформованих суглобів і синовіальних оболонок виявлено: гіперемія оболонок з множинними периваскулярними запальними інфільтратами з лімфоцитів, плазмоцитів, макрофагів. Скупчення організованого фібрину, який вкриває ділянки синовіальної оболонки і визначається в суглобовій рідині у вигляді рисових зерен. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Ревматоїдний артрит
 • B. Вузликовий періартеріїт
 • C. Туберкульозний артрит
 • D. Деформуючий артроз
 • E. Анкілозуючий спондилоартрит
153.   У чоловіка 75-ти років, який довгий час страждав на атеросклероз церебральних судин, на аутопсії у правій тім’яно-скроневої ділянці головного мозку виявлено вогнище неправильної форми, млявої консистенції, сірого кольору. Яка найбільш вірогідна причина розвитку цього процесу?
 • A. Тромбоз правої передньої мозкової артерії
 • B. Тромбоз судини м’якої мозкової оболонки
 • C. Тромбоз базилярної артерії
 • D. Тромбоз правої середньої мозкової артерії
 • E. Тромбоз правої задньої мозкової артерії
154.   На перехід із горизонтального положення у вертикальне система кровообігу відповідає розвитком рефлекторної пресорної реакції. Що з наведеного є її обов’язковим компонентом?
 • A. Системне звуження венозних судин ємності
 • B. Зменшення об’єму циркулюючої крові
 • C. Системне розширення артеріальних судин опору
 • D. Зменшення насосної функції серця
 • E. Зменшення частоти серцевих скорочень
155.   До відділення нейрохірургії було доставлено чоловіка з втратою слуху внаслідок травми голови. Порушення якої частки кори головного мозку може бути причиною цього?
 • A. потилична
 • B. лобова
 • C. скронева
 • D. тім’яна
 • E. постцентральна звивина
156.   У жінки під час гаметогенезу (в мейозі) статеві хромосоми не розійшлися до протилежних полюсів клітини. Яйцеклітина була запліднена нормальним сперматозоїдом. Яке хромосомне захворювання може бути у дитини?
 • A. Синдром котячого крику
 • B. Синдром Патау
 • C. Синдром Дауна
 • D. Синдром Едвардса
 • E. Синдром Шерешевського-Тернера
157.   У хворого з високим титром антинуклеарних антитіл смерть настала від наростаючої ниркової недостатності. При патологоанатомічному дослідженні виявлений мезангіопроліферативний гломерулонефрит, абактеріальний бородавчастий ендокардит; в селезінці - періартеріальний цибулинний склероз, в шкірі - продуктивно-проліферативний васкуліт. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Нефротичний синдром
 • B. Дерматоміозит
 • C. Ревматизм
 • D. Вузликовий періартеріїт
 • E. Системний червоний вівчак
158.   У дитини спостерігається затримка фізичного та розумового розвитку, глибокі порушення з боку сполучної тканини внутрішніх органів, у сечі виявлено кератансульфати. Обмін яких речовин порушений?
 • A. Гіалуронова кислота
 • B. Еластин
 • C. Колаген
 • D. Глікозаміноглікани
 • E. Фібронектин
159.   На прохання лікаря хворий після звичайного вдиху зробив максимально глибокий видих. Скорочення яких із наведених м’язів бере участь у такому видиху?
 • A. Діафрагма
 • B. Зовнішні міжреберні
 • C. Трапецієподібні
 • D. Грудні
 • E. Живота
160.   У пацієнта діагностовано компресійний перелом поперекового хребця. При цьому різко збільшилась кривизна лордозу поперекового відділу хребта. Ушкодженням якої зв’язки може супроводжуватись така зміна кривизни хребта?
 • A. Задня поздовжня
 • B. Клубово-поперекова
 • C. Жовта
 • D. Міжостиста
 • E. Передня поздовжня
161.   До бактеріологічної лабораторії доставлені блювотні маси хворого з підозрою на холеру. З матеріалу приготований препарат "висяча крапля". Який метод мікроскопії буде використаний для виявлення збудника по його рухливості?
 • A. Люмінесцентна
 • B. Шерстна
 • C. Фазово-контрастна
 • D. Електронна
 • E. Імунна електронна
162.   В анотації до препарату вказано, що він містить антигени збудника черевного тифу, адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?
 • A. Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу
 • B. Для виявлення антитіл в реакції затримки гемаглютинації
 • C. Для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу
 • D. Для виявлення антитіл в реакції Відаля
 • E. Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації
163.   Дівчинка 10-ти років часто хворіє на гострі респіраторні інфекції, після яких спостерігаються множинні точкові крововиливи в місцях тертя одягу. Який гіповітаміноз має місце в дівчинки:
 • A. B1
 • B. C
 • C. A
 • D. В6
 • E. B2
164.   У плазмі крові здорової людини знаходиться декілька десятків білків. При захворюванні організму з’являються нові білки, зокрема "білок гострої фази". Таким білком є:
 • A. Імуноглобулін G
 • B. С-реактивний білок
 • C. Фібриноген
 • D. Імуноглобулін А
 • E. Протромбін
165.   У фекаліях трирічної дитини із сильновираженою діареєю, яка хворіє впродовж 3-х днів, за методом імунної електронної мікроскопії виявлено віруси із двошаровим капсидом і псевдоо-болонкою, які нагадують дрібні коліщатка із спицями. Які віруси найбільш вірогідно виявлені?
 • A. Реовіруси
 • B. ЕСНО-віруси
 • C. Коронавіруси
 • D. Ротавіруси
 • E. Коксакі-віруси
166.   До стаціонару надійшов хворий з діагнозом: виразкова хвороба 12-палої кишки у фазі загострення, виразка цибулини 12-палої кишки. Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної та кислотоутворюючої функцій шлунка. Оберіть препарат, що знижує секреторну функцію залоз шлунка за рахунок блокади Н2-рецепторів:
 • A. Метацин
 • B. Екстракт беладони сухий
 • C. Фамотидин
 • D. Атропіну сульфат
 • E. Платифілін
167.   У хворого з’явилися жовтушність шкіри, склер та слизових оболонок. У плазмі крові підвищений рівень загального білірубіну, в калі - рівень стеркобіліну, в сечі - уробіліну. Який вид жовтяниці у хворого?
 • A. Обтураційна
 • B. Паренхіматозна
 • C. Гемолітична
 • D. Холестатична
 • E. Хвороба Жільбера
168.   Хворий з виразковою хворобою шлунка приймав антацидний препарат альмагель. Для лікування гострого бронхіту йому призначили антибіотик метициклін. Проте протягом 5-ти днів температура не знизилася, кашель і характер харкотиння не змінились. Лікар прийшов до висновку про несумісність ліків при їх взаємодії. Про який саме вид несумісності ліків йдеться?
 • A. Фармакодинамічна
 • B. Фармакокінетична на етапі всмоктування
 • C. Фармацевтична
 • D. Фармакокінетична на етапі біотрансформації
 • E. Прямий антагонізм
169.   До лікарні потрапив чоловік 35-ти років, який втратив зір на одне око. З анамнезу відомо, що хворий часто вживав недостатньо просмажений шашлик. Після рентгенологічного обстеження та проведення імунологічних реакцій лікар поставив діагноз цистіцеркоз. Який гельмінт є збудником цього захворювання?
 • A. Trichinella spiralis
 • B. Diphyllobothrium latum
 • C. Trichocephalus trichiurus
 • D. Taeniarhynchus saginatus
 • E. Taenia solium
170.   З сироватки крові людини виділили п’ять ізоферментних форм лактатдегідрогенази і вивчили їх властивості. Яка властивість доводить, що виділені ізоферментні форми одного і того ж ферменту?
 • A. Каталізують одну і ту ж реакцію
 • B. Однакова електрофоретична рухливість
 • C. Тканинна локалізація
 • D. Однакова молекулярна маса
 • E. Однакові фізико-хімічні властивості
171.   У важкоатлета при підйомі штанги відбувся розрив грудної лімфатичної протоки. Вкажіть найбільш вірогідне місце пошкодження:
 • A. У ділянці попереково-крижового зчленування
 • B. У ділянці шиї
 • C. У задньому середостінні
 • D. У ділянці аортального отвору діафрагми
 • E. У місці впадіння у венозний кут
172.   Проводиться вивчення максимально спіралізованих хромосом каріотипу людини. При цьому процес поділу клітини припинили на стадії:
 • A. Інтерфаза
 • B. Анафаза
 • C. Профаза
 • D. Телофаза
 • E. Метафаза
173.   До лікарні доставлений хворий з отруєнням інсектицидом - ротеноном. Яка ділянка мітохондріального ланцюга переносу електронів блокується цією речовиною?
 • A. Цитохром С-оксидаза
 • B. Сукцинат-коензим Q-редуктаза
 • C. Коензим Q-цитохром С-редуктаза
 • D. НАДН-коензим Q-редуктаза
 • E. АТФ -синтетаза
174.   Хворому з кардіогенним шоком, гіпотензією, ядухою і набряками ввели неглікозидний кардіотонік. Який саме препарат був введений хворому?
 • A. Кордіамін
 • B. Етимізол
 • C. Кофеїн-бензоат натрію
 • D. Добутамін
 • E. Бемегрид
175.   До лікарні доставлено дитину 2-х років з уповільненим розумовим і фізичним розвитком, що страждає на часті блювання після прийому їжі. У сечі визначена фенілпіровиноградна кислота. Наслідком якого порушення є дана патологія?
 • A. Водно-сольовий обмін
 • B. Вуглеводний обмін
 • C. Ліпідний обмін
 • D. Фосфорно-кальцієвий обмін
 • E. Обмін амінокислот
176.   При аналізі крові у спортсмена виявлено: ер.- 5,5 • 1012/л, Hb- 180 г/л, лейк.- 7-109/л,н.- 64%, б.- 0,5%,е.- 0,5%, м.-8%,л.-27%. Такі показники свідчать про стимуляцію, перш за все:
 • A. Лімфопоезу
 • B. Імуногенезу
 • C. Еритропоезу
 • D. Гранулоцитопоезу
 • E. Лейкопоезу
177.   Хвора 36-ти років страждає на колагеноз. Збільшення вмісту якого метаболіту найбільш вірогідно буде встановлено у сечі?
 • A. Креатинін
 • B. Оксипролін
 • C. Уробіліноген
 • D. Сечовина
 • E. Індикан
178.   У тварини збільшений тонус м’язів-розгиначів. Це є наслідком посиленої передачі інформації до мотонейронів спинного мозку такими низхідними шляхами:
 • A. Медіальні кортикоспінальні
 • B. Латеральні кортикоспінальні
 • C. Вестибулоспінальні
 • D. Руброспінальні
 • E. Ретикулоспінальні
179.   У потерпілого в аварії спостерігається кровотеча з м’яких тканин попереду від кута нижньої щелепи. Яку судину необхідно перев’язати для зупинки кровотечі?
 • A. A.lingvalis
 • B. A.alveolaris inferior
 • C. A.carotis interna
 • D. A.temporalis superficialis
 • E. A.facialis
180.   Чоловік 38-ми років загинув при спробі підйому вантажу. Розвинувся колаптоїдний стан. На аутопсії виявлений розрив обширної аневризми грудного відділу аорти. За життя страждав на вісцеральний сифіліс. Який патологічний процес в даному випадку обумовив зменшення міцності стінки аорти, її розширення і розрив?
 • A. Зміни інтими за типом "шагреневої шкіри"
 • B. Зникнення колагенових волокон
 • C. Новоутворення судин
 • D. Зникнення еластичних волокон
 • E. Атрофія м’язового шару
181.   Чоловік помер від гострого інфекційного захворювання, яке супроводжувалось гарячкою, жовтяницею, геморагічною висипкою на шкірі та слизових оболонках, а також гострою нирковою недостатністю. При гістологічному дослідженні тканини нирки (забарвлення за Романовським-Гімзою) виявлені звивисті бактерії, які мають вигляд букв С та S. Які бактерії були виявлені?
 • A. Лептоспіри
 • B. Спіроли
 • C. Борелії
 • D. Трепонеми
 • E. Кампілобактерії
182.   У хворого 53-х років, що тривало страждав на бронхоектатичну хворобу та кровохаркання, з’явилися набряки на обличчі і у ділянці попереку; у сечі - білок 33 мг/л. Смерть настала від легеневої кровотечі. Результати аутопсії: нирки збільшені в об’ємі, ущільнені, поверхня розрізу має сальний вигляд. Гістологічно відзначено відкладення у клубочках і по ходу канальців гомогенних еозинофільних мас, які вибірково забарвлюються конго-рот і дають метахромазію з метиловим фіолетовим. Який патологічний процес мав місце в нирках у даному випадку?
 • A. Амілоїдоз
 • B. Фібриноїдне набухання
 • C. Гіаліноз
 • D. Мукоїдне набухання
 • E. Жирова дистрофія
183.   До кардіологічного відділення доставлений хворий з діагнозом: гострий інфаркт міокарда. Для усунення больового синдрому (нейролептанальгезії) пацієнту необхідно ввести таку комбінацію лікарських препаратів:
 • A. Аміназин + діазепам
 • B. Морфін + атропін
 • C. Но-шпа + димедрол
 • D. Анальгін + піпольфен
 • E. Дроперідол + фентаніл
184.   В препараті представлений порожнистий орган. Слизова оболонка вкрита дворядним війковим епітелієм, що переходить в однорядний. М’язова пластинка слизової добре розвинена по відношенню до товщини всієї стінки. Хряща і залоз немає. Який орган представлений в препараті?
 • A. Сечовий міхур
 • B. Середній бронх
 • C. Трахея
 • D. Гортань
 • E. Дрібний бронх
185.   У хворого виявлена виразка шлунка. При бактеріологічному дослідженні біоптату, отриманого із ушкодженої ділянки шлунка, на 5-й день на шоколадному агарі виросли дрібні колонії грамнегативних оксидоредуктазопозитивних звивистих бактерій. Який із перерахованих мікроорганізмів є найбільш вірогідним збудником?
 • A. Mycoplasma hominis
 • B. Campilobacter jejuni
 • C. Helicobacter pylori
 • D. Chlamydia trachomatis
 • E. Campilobacter fetus
186.   Після травми передньої поверхні верхньої третини передпліччя у хворого утруднення пронації, послаблення долонного згинання кисті та порушення чутливості шкіри 1-3 пальців на долоні. Який нерв ушкоджено?
 • A. n. musculocutaneus
 • B. n. cutaneus antebrachii medialis
 • C. n. radialis
 • D. n. medianus
 • E. n. ulnaris
187.   Дитина 3-х років надійшла до клініки з діагнозом отит. Є вірогідність розповсюдження гною із барабанної порожнини через задню стінку. Куди найвірогідніше може потрапити гній?
 • A. В слухову трубу
 • B. У внутрішнє вухо
 • C. В зовнішній слуховий прохід
 • D. В задню черепну ямку
 • E. В соскоподібну печеру
188.   Чоловіку 46-ти років, що хворіє на дифузний токсичний зоб, була проведена операція резекції щитоподібної залози. Після операції відмічаються відсутність апетиту, диспепсія, підвищена нервово-м’язова збудливість. Маса тіла не збільшилася. Температура тіла у нормі. Чим, із нижче переліченого, обумовлений стан хворого?
 • A. Зниженням продукції тироксину
 • B. Підвищенням продукції тироксину
 • C. Підвищенням продукції тиреоліберину
 • D. Підвищенням продукції кальцитоніну
 • E. Зниженням продукції паратгормону
189.   У хворого на міастенію після призначення прозерину з’явилися нудота, діарея, посмикування м’язів язика і скелетних м’язів. Чим можна усунути інтоксикацію?
 • A. Мезатон
 • B. Пірідостигміну бромід
 • C. Фізостигмін
 • D. Атропіну сульфат
 • E. Ізадрин
190.   У дитини 10-ти років хірург запідозрив запалення дивертикула Меккеля, що потребує оперативного втручання. Ревізія якої ділянки кишечника необхідна, щоб знайти дивертикул?
 • A. 20 см клубової кишки від клубово-сліпокишкового кута
 • B. Висхідна ободова кишка
 • C. 0,5 м порожньої кишки від зв’язки Трейца
 • D. 1м клубової кишки від місця впадіння її в товсту кишку
 • E. Низхідна ободова кишка
191.   З метою прискорення загоєння променевої виразки був призначений вітамінний препарат. Вкажіть його:
 • A. Ретинолу ацетат
 • B. Метилурацил
 • C. Ретаболіл
 • D. Левамiзол
 • E. Преднізолон
192.   До гінеколога звернулася жінка 28-ми років з приводу безпліддя. При обстеженні знайдено: недорозвинені яєчники та матка, нерегулярний менструальний цикл. При дослідженні статевого хроматину в більшості соматичних клітин виявлено два тільця Бара. Яка хромосомна хвороба найбільш вірогідна у жінки?
 • A. Синдром трипло-Х
 • B. Синдром Клайнфельтера
 • C. Синдром Патау
 • D. Синдром Шерешевського-Тернера
 • E. Синдром Едвардса
193.   Через дві доби після пологів у жінки розвинулася клініка шоку з ДВЗ-синдромом, внаслідок чого породілля померла. На аутопсії виявлений гнійний ендоміометрит, регіональний гнійний лімфангіт і лімфаденіт, гнійний тромбофлебіт. У паренхіматозних органах - дистрофічні зміни і проміжне запалення. Який діагноз найбільш вірогідний?
 • A. Деструюючий міхуровий занесок
 • B. Сифіліс
 • C. Туберкульоз статевих органів
 • D. Міхуровий занесок
 • E. Сепсис
194.   У хворого у крові збільшення концентрації пірувату, значна кількість його екскретується з сечею. Який авітаміноз спостерігається у хворого?
 • A. В6
 • B. B3
 • C. E
 • D. В2
 • E. B1
195.   Хворий помер від наростаючої легенево-серцевої недостатності. При гістологічному дослідженні виявлено: дифузне ураження легенів з інтерстиціальним набряком, інфільтрацією інтерстиціальної тканини лімфоцитами, макрофагами, плазмоцидами; пневмофіброз, панацинарна емфізема. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Хронічний бронхіт
 • B. Фіброзуючий альвеоліт
 • C. Бронхопневмонія
 • D. Ателектаз легенів
 • E. Бронхіальна астма
196.   При харчовому отруєнні виділена культура анаеробних грампозитивних спороутворюючих паличок. До якого виду, найбільш вірогідно, відноситься виділений збудник?
 • A. Vibrio parahemolyticus
 • B. Esherichia coli
 • C. Proteus vulgaris
 • D. C. perfringens
 • E. P.mirabilis
197.   Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об’єм повітря, що знаходиться в її легенях після цього?
 • A. Резервний об’єм видиху
 • B. Залишковий об’єм
 • C. Ємність вдиху
 • D. Альвеолярний об’єм
 • E. Функціональна залишкова ємність легень
198.   Встановлено ураження вірусом ВШ Т-лімфоцитів. При цьому фермент вірусу зворотня траскриптаза (РНК-залежна ДНК-полімераза) каталізує синтез:
 • A. Вірусної ДНК на матриці ДНК
 • B. і-РНК на матриці вірусного білка
 • C. Вірусної і-РНК на матриці ДНК
 • D. ДНК на вірусній р-РНК
 • E. ДНК на матриці вірусної і-РНК
199.   Внаслідок землетрусу чоловік 50-ти років дві доби перебував під завалом. Після звільнення з-під завалу рятівниками у нього був встановлений синдром тривалого розчавлення. Виникнення якого ускладнення в подальшому найбільш вірогідне?
 • A. Гостра печінкова недостатшсть
 • B. Гостра ниркова недостатність
 • C. Гостра дихальна недостатшсть
 • D. Гостра судинна недостатшсть
 • E. Гостра серцева недостатшсть
200.   Хворий 21-го року надійшов до стаціонару з загостренням хронічного тонзиліту. Скаржиться на слабкість, задуху при помірному фізичному навантаженні. Температура 37,5oC. ЧСС- 110/хв. ЕКГ: ритм синусовий, інтервал PQ подовжений. Яка аритмія у хворого?
 • A. Передсердно-шлуночкова блокада І ст.
 • B. Порушення внутрішньошлуночкової провідності
 • C. Передсердно-шлуночкова екстрасистолія
 • D. Внутрішньопередсердна блокада
 • E. Передсердно-шлуночкова блокада ІІ ст.
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 1 користувачів, 16 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 28.12ms.