Буклет 2010 року

1.   При копрологічному дослідженні встановлено, що кал знебарвлений, у ньому знайдено краплі нейтрального жиру. Найбільш вірогідною причиною цього є порушення:
 • A. Надходження жовчі до кишечнику
 • B. Кислотності шлункового соку
 • C. Секреції кишкового соку
 • D. Секреції підшлункового соку
 • E. Процесів всмоктування в кишечнику
2.   У одного з батьків запідозрили носійство рецесивного гена фенілкетонурії. Який ризик народження у цій сім’ї дитини, хворої на фенілкетонурію?
 • A. 50%
 • B. 100%
 • C. 0%
 • D. 25%
 • E. 75%
3.   У чоловіка 75-ти років, який довгий час страждав на атеросклероз церебральних судин, на аутопсії у правій тім’яно-скроневої ділянці головного мозку виявлено вогнище неправильної форми, млявої консистенції, сірого кольору. Яка найбільш вірогідна причина розвитку цього процесу?
 • A. Тромбоз правої задньої мозкової артерії
 • B. Тромбоз правої передньої мозкової артерії
 • C. Тромбоз правої середньої мозкової артерії
 • D. Тромбоз судини м’якої мозкової оболонки
 • E. Тромбоз базилярної артерії
4.   Під час розтину чоловіка, у якого після поранення кінцівки виникло тривале нагноєння рани, і який помер при явищах інтоксикації, знайдено загальне виснаження, зневоднення, бура атрофія печінки, міокарду, селезінки, поперечносмугастої мускулатури та амілоїдоз нирок. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
 • A. Септикопіємія
 • B. Бруцельоз
 • C. Септицемія
 • D. Хвороба Чорногубова
 • E. Хроніосепсис
5.   У новонародженої дитини спостерігаються зниження інтенсивності смоктання, часте блювання, гіпотонія. У сечі та крові значно підвищена концентрація цитруліну. Який метаболічний процес порушений?
 • A. Гліколіз
 • B. ЦТК
 • C. Цикл Корі
 • D. Орнітиновий цикл
 • E. Глюконеогенез
6.   Для лікування хронічної серцевої недостатності хворий приймає дигоксин. Який діуретичний засіб може збільшити токсичність дигоксину за рахунок посиленого виведення з організму іонів K+?
 • A. Лізиноприл
 • B. Панангін
 • C. Спіронолактон
 • D. Силібор
 • E. Гідрохлортіазид
7.   На електронній мікрофотографії науковець виявив структуру, утворену вісьмома молекулами білків-гістонів і ділянкою молекули ДНК, що робить близько 1,75 обертів навколо них. Яку структуру виявив дослідник?
 • A. Хроматида
 • B. Хромосома
 • C. Елементарна фібрила
 • D. Напівхроматида
 • E. Нуклеосома
8.   Хворому тривалий час вводили високі дози гідрокортизону, внаслідок чого настала атрофія однієї з зон кори наднирників. Яка це зона?
 • A. Клубочкова і сітчаста
 • B. Клубочкова
 • C. Сітчаста
 • D. Пучкова
 • E. -
9.   У хворого, який проходить курс лікувального голодування, нормальний рівень глюкози у крові підтримується головним чином за рахунок глюконеогенезу. З якої амінокислоти при цьому у печінці людини найбільш активно синтезується глюкоза?
 • A. Валін
 • B. Лізин
 • C. Глутамінова кислота
 • D. Лейцин
 • E. Аланін
10.   До відділення нейрохірургії було доставлено чоловіка з втратою слуху внаслідок травми голови. Порушення якої частки кори головного мозку може бути причиною цього?
 • A. потилична
 • B. скронева
 • C. тім’яна
 • D. постцентральна звивина
 • E. лобова
11.   До лікарні доставлений хворий з отруєнням інсектицидом - ротеноном. Яка ділянка мітохондріального ланцюга переносу електронів блокується цією речовиною?
 • A. НАДН-коензим Q-редуктаза
 • B. Цитохром С-оксидаза
 • C. Коензим Q-цитохром С-редуктаза
 • D. Сукцинат-коензим Q-редуктаза
 • E. АТФ -синтетаза
12.   Жінка в період вагітності тривалий час без контролю лікаря приймала антибіотик. Через деякий час у неї погіршився апетит, з’явились нудота, пронос, зміни слизових оболонок ротової порожнини та шлунково-кишкового тракту. З часом виникла жовтяниця. У новонародженого відмічено порушення росту кісток. Який препарат приймала жінка?
 • A. Еритроміцин
 • B. Левоміцетин
 • C. Ампіцилін
 • D. Доксациклін
 • E. Бісептол
13.   Секреція яких гормонів гіпофізу гальмується після прийому оральних контрацептивів, які містять статеві гормони?
 • A. Тиреотропні
 • B. Вазопресин
 • C. Окситоцин
 • D. Гонадотропні
 • E. Соматотропний
14.   Прозерин при системному введеннї підвищує тонус скелетних м’язів. Фторотан викликає релаксацію м’язів і послаблює ефекти прозерину. Який характер взаємодії прозерину та фторотану?
 • A. Неконкурентний антагонізм
 • B. Конкурентний антагонізм
 • C. Прямий функціональний антагонізм
 • D. Незалежний антагонізм
 • E. Непрямий функціональний антагонізм
15.   У хворого з лихоманкою та висипкою на шкірі після обстеження за допомогою серологічних реакцій поставлений діагноз фасціольоз. Було встановлено, що хворий заразився шляхом споживання сирої води з річки. Яка стадія життєвого циклу фасціоли інвазійна для людини?
 • A. Яйце
 • B. Мірацидій
 • C. Метацеркарій
 • D. Фіна
 • E. Адолескарій
16.   У плазмі крові здорової людини знаходиться декілька десятків білків. При захворюванні організму з’являються нові білки, зокрема "білок гострої фази". Таким білком є:
 • A. Протромбін
 • B. С-реактивний білок
 • C. Імуноглобулін G
 • D. Імуноглобулін А
 • E. Фібриноген
17.   Вагітній жінці, під час встановлення на облік у жіночу консультацію, було проведено клінічне обстеження на ряд інфекцій. У сироватці крові були виявлені lgM до вірусу краснухи. Про що свідчить такий результат?
 • A. Жінка здорова
 • B. Хронічний процес
 • C. Первинне зараження жінки
 • D. Повторне інфікування вірусом краснухи
 • E. Загострення хронічного процесу
18.   Внаслідок активації іонних каналів зовнішньої мембрани збудливої клітини значно збільшився її потенціал спокою. Які канали були активовані?
 • A. Швидкі кальцієві
 • B. Калієві
 • C. Натрієві та кальцієві
 • D. Повільні кальцієві
 • E. Натрієві
19.   Який шлях віддачі тепла тілом робітників парникового господарства є найефективнішим при температурі повітря 36oC та відносній його вологості -70%?
 • A. Конвекція
 • B. Випаровування рідини
 • C. Теплорадіація
 • D. Теплопроведення
 • E. -
20.   Пацієнт звернувся до лікаря з приводу втрати здатності розрізняти смаки на корені язика. Лікар встановив, що це пов’язано з ураженням нерва. Якого?
 • A. Верхньогортанний
 • B. Лицевий
 • C. Язикоглотковий
 • D. Блукаючий
 • E. Трійчастий
21.   У людини звужені зіниці. Чим це зумовлено?
 • A. Зростання тонусу симпатичних центрів
 • B. Дія адреналіну
 • C. Зростання тонусу парасимпатичних центрів
 • D. Збільшення активності симпато-адреналової системи
 • E. Дія норадреналіну
22.   У тварини збільшений тонус м’язів-розгиначів. Це є наслідком посиленої передачі інформації до мотонейронів спинного мозку такими низхідними шляхами:
 • A. Вестибулоспінальні
 • B. Ретикулоспінальні
 • C. Руброспінальні
 • D. Латеральні кортикоспінальні
 • E. Медіальні кортикоспінальні
23.   У хворої внаслідок запалення порушена ендокринна функція фолікулярних клітин фолікулів яєчника. Синтез яких гормонів буде пригнічений?
 • A. Фолікулостимулюючий гормон
 • B. Естрогени
 • C. Фолістатин
 • D. Прогестерон
 • E. Лютропін
24.   Під час бійки у чоловіка виникла зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню ділянку передньої черевної стінки. Який із зазначених механізмів спричинив зупинку серця?
 • A. Симпатичні умовні рефлекси
 • B. Симпатичні безумовні рефлекси
 • C. Периферичні рефлекси
 • D. Парасимпатичні безумовні рефлекси
 • E. Парасимпатичні умовні рефлекси
25.   Виділяють декілька груп молекулярних механізмів, які мають важливе значення в патогенезі ушкодження клітин, що сприяє розвитку патології. Які процеси забезпечують протеїнові механізми ушкодження?
 • A. Активація фосфоліпаз
 • B. Ацидоз
 • C. Перекисне окиснення ліпідів
 • D. Осмотичне розтягнення мембран
 • E. Пригнічення ферментів
26.   Хворий 21-го року надійшов до стаціонару з загостренням хронічного тонзиліту. Скаржиться на слабкість, задуху при помірному фізичному навантаженні. Температура 37,5oC. ЧСС- 110/хв. ЕКГ: ритм синусовий, інтервал PQ подовжений. Яка аритмія у хворого?
 • A. Передсердно-шлуночкова блокада ІІ ст.
 • B. Порушення внутрішньошлуночкової провідності
 • C. Внутрішньопередсердна блокада
 • D. Передсердно-шлуночкова блокада І ст.
 • E. Передсердно-шлуночкова екстрасистолія
27.   При оперативному втручанні з приводу каменів жовчних ходів хірург повинен знайти загальну печінкову протоку. Між листками якої зв’язки вона знаходиться?
 • A. Печінково-дванадцятипала
 • B. Кругла зв’язка печінки
 • C. Печінково-шлункова
 • D. Печінково-ниркова
 • E. Венозна зв’язка
28.   У дитини спостерігається затримка фізичного та розумового розвитку, глибокі порушення з боку сполучної тканини внутрішніх органів, у сечі виявлено кератансульфати. Обмін яких речовин порушений?
 • A. Колаген
 • B. Глікозаміноглікани
 • C. Еластин
 • D. Гіалуронова кислота
 • E. Фібронектин
29.   У життєвому циклі клітини відбувається процес самоподвоєння ДНК. В результаті цього однохроматидні хромосоми стають двохроматидними. У який період клітинного циклу спостерігається це явище?
 • A. G2
 • B. M
 • C. G1
 • D. G0
 • E. S
30.   При лабораторному дослідженні крові пацієнта 44-х років виявлено, що вміст білків у плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води?
 • A. Обмін не змінюється
 • B. З6ільшуються фiльтрацiя та реабсорбція
 • C. Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція
 • D. Зменшуються фшьтращя та реабсорбція
 • E. Зменшується фшьтращя, збільшується реабсорбція
31.   До гінеколога звернулася жінка 28-ми років з приводу безпліддя. При обстеженні знайдено: недорозвинені яєчники та матка, нерегулярний менструальний цикл. При дослідженні статевого хроматину в більшості соматичних клітин виявлено два тільця Бара. Яка хромосомна хвороба найбільш вірогідна у жінки?
 • A. Синдром Клайнфельтера
 • B. Синдром трипло-Х
 • C. Синдром Патау
 • D. Синдром Едвардса
 • E. Синдром Шерешевського-Тернера
32.   У хворої 49-ти років відзначається обмеження довільних рухів у лівих кінцівках. Тонус м’язів у лівих руці та нозі підвищений за спастичним типом, посилені місцеві сухожилкові рефлекси, виявляються патологічні рефлекси. Який найбільш вірогідний механізм призвів до розвитку м’язової гіпертонії та гіперрефлексії?
 • A. Гальмування мотонейронів кори головного мозку
 • B. Активація мотонейронів внаслідок інсульту
 • C. Зниження гальмівних низхідних впливів
 • D. Активація збуджуючих впливів з вогнища інсульту
 • E. Активація синаптичної передачі імпульсів
33.   У хворої 19-ти років з дитинства відмічалося зниження гемоглобіну до 90-95 г/л. У крові під час госпіталізації: ер.- 3, 2 • 1012/л, Hb- 85 г/л, КП- 0,78; лейк.- 5, 6 • 109/л, тромб.- 210 • 109/л. В мазку: анізоцитоз, пойкілоцитоз, мішенеподібні еритроцити. Ретикулоцити - 6%. Лікування препаратами заліза було неефективне. Яку патологію системи крові можна запідозрити в даному випадку?
 • A. Серпоподібноклітинна анемiя
 • B. Таласемія
 • C. Мембранопагія
 • D. Ферментопагія
 • E. Фавізм
34.   Тварині внутрішньовенно ввели концентрований розчин хлориду натрію, що зумовило зниження реабсорбції іонів натрію у канальцях нирок. Внаслідок яких змін секреції гормонів це відбувається?
 • A. Збільшення альдостерону
 • B. Збільшення вазопресину
 • C. Зменшення альдостерону
 • D. Зменшення натрійуретичного фактора
 • E. Зменшення вазопресину
35.   Під час розтину тіла померлої дитини 1,5 років виявлені: геморагічний висип на шкірі, помірна гіперемія та набряк слизової оболонки носоглотки, дрібні крововиливи у слизових оболонках і внутрішніх органах, різкі дистрофічні зміни у печінці, міокарді, гострий некротичний нефроз, масивні крововиливи у наднирниках. Для якого захворювання найбільш характери виявлєні зміни?
 • A. Менінгококова інфекція
 • B. Висипний тиф
 • C. Кір
 • D. Дифтєрія
 • E. Скарлатина
36.   Хворому на гострий інфаркт міокарда у комплексній терапії було призначено гепарин. Через деякий час після введення даного препарату з’явилась гематурія. Який антагоніст гепарину необхідно ввести хворому для усунення даного ускладнення?
 • A. Фібриноген
 • B. Амінокапронова кислота
 • C. Вікасол
 • D. Неодикумарин
 • E. Протаміну сульфат
37.   Отруєння ботулінічним токсином, який блокує вхід іонів кальцію до нервових закінчень аксонів мотонейронів, небезпечно для життя, бо загрожує:
 • A. Зупинкою дихання
 • B. Розвитком блювання
 • C. Зупинкою серця
 • D. Розвитком проносу
 • E. Розладом тонусу судин
38.   Людина захворіла на пелагру. При опитуванні стало відомо, що впродовж тривалого часу вона харчувалася переважно кукурудзою, мало вживала м’яса. Дефіцит якої речовини у кукурудзі спричинив розвиток хвороби?
 • A. Гістидин
 • B. Аланін
 • C. Пролін
 • D. Тирозин
 • E. Триптофан
39.   Хворій для лікування алергічного хейліту призначили лоратадин. Який механізм дії даного лікарського засобу?
 • A. Пригнічує активність холінестерази
 • B. Блокує Н1-гістамінові рецептори
 • C. Пригнічує активність Na,K — АТФ — ази
 • D. Підвищує активність моноамінокси-дази
 • E. Блокує адренорецептори
40.   Хвора 36-ти років страждає на колагеноз. Збільшення вмісту якого метаболіту найбільш вірогідно буде встановлено у сечі?
 • A. Сечовина
 • B. Індикан
 • C. Оксипролін
 • D. Уробіліноген
 • E. Креатинін
41.   У хворого 38-ми років на 3-му році захворювання на системний червоний вівчак виявлене дифузне ураження нирок, що супроводжується масивними набряками і вираженою протеїнурією. Що є найбільш вірогідною причиною розвитку протеїнурії у пацієнта?
 • A. Запальне ураження сечового міхура
 • B. Немічне ушкодження нирок
 • C. Запальне ураження сечовивідних шляхів
 • D. Асептичне ураження нирок
 • E. Аутоімунне ушкодження нирок
42.   В легенях пацієнта, який протягом 9-ти років працював шліфувальником каменю, виявлені дрібні округлої форми щільні вузлики, що складаються зі сполучної тканини. На периферії цих вузликів розташовані макрофаги. Проявом якого захворювання є зміни в легенях?
 • A. Бронхіальна астма
 • B. Силікоз
 • C. Бронхоектатична хвороба
 • D. Гостра пневмонія
 • E. Хронічний бронхіт
43.   У хворого з типовою клінічною картиною дизентерії, внаслідок раннього застосування антибіотиків, під час бактеріологічного дослідження випорожнень шигели не виявлені. Титр антишигельозних антитіл в РПГА у парних сироватках у даного хворого підвищився в 4 рази. Про що це свідчить?
 • A. Виключає діагноз дизентерії
 • B. Неспецифічна реакція
 • C. Вакцинальна реакція
 • D. Підтверджує діагноз дизентерії
 • E. Переніс дизентерію раніше
44.   Недбалий студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого гормону найшвидше збільшиться в крові студента?
 • A. Кортикотропін
 • B. Тиреоліберин
 • C. Соматотропін
 • D. Адреналін
 • E. Кортизол
45.   Під час гістологічного дослідження стулок мітрального клапана серця жінки 30-ти років було встановлено, що ендотеліальні клітини вогнищево десквамовані, в цих ділянках на поверхні стулки розташовані дрібні тромботичні нашарування, сполучна тканина стулки з явищами мукоїдного набухання з ділянками склерозу та васкуляризації. Діагностуйте вид клапанного ендокардиту:
 • A. Фібропластичний
 • B. Поворотньо-бородавчастий
 • C. Дифузний
 • D. Поліпозно-виразковий
 • E. Гострий бородавчастий
46.   Пацієнта турбують поліурія (7л на добу) і полідипсія. При обстеженні не виявлено ніяких розладів вуглеводного обміну. Дисфункція якої ендокринної залози може бути причиною даних порушень?
 • A. Острівці підшлункової залози
 • B. Кора наднирників
 • C. Нейрогіпофіз
 • D. Мозкова речовина наднирників
 • E. Аденогіпофіз
47.   У хворої дитини виявлена затримка розумового розвитку, збільшення печінки, погіршення зору. Лікар пов’язує ці симптоми з дефіцитом в організмі галактозо-1-фосфатуридилтрансферази. Який патологічний процес має місце у дитини?
 • A. Гіперлактатацидемія
 • B. Фруктоземія
 • C. Гіперглікемія
 • D. Галактоземія
 • E. Гіпоглікемія
48.   Хворому на ішемічну хворобу серця з аритмією призначено препарат, який переважно блокує калієві канали, суттєво подовжує потенціал дії. Який препарат призначено?
 • A. Лізиноприл
 • B. Добутамін
 • C. Корглікон
 • D. Аміодарон
 • E. Нітрогліцерин
49.   Встановлено, що деякі сполуки, наприклад, токсини грибів та деякі антибіотики, можуть пригнічувати активність РНК-полімерази. Порушення якого процесу відбувається в клітині у випадку пригнічування даного ферменту?
 • A. Процесінг
 • B. Транскрипція
 • C. Трансляція
 • D. Репарація
 • E. Реплікація
50.   Студент на екзамені не зміг вірно відповісти на питання екзаменаційного білету, що супроводжувалося почервонінням шкіри обличчя, відчуттям жару і невпевненістю поведінки. Який вид артеріальної гіперемії розвинувся у даному випадку?
 • A. Патологічна
 • B. Нейротонічна
 • C. Метаболічна
 • D. Постішемічна
 • E. Нейропаралітична
51.   При обстеженні в клініці у чоловіка діагностували гостру променеву хворобу. Лабораторно встановлено різке зниження вмісту серотоніну в тромбоцитах. Порушення метаболізму якої речовини є можливою причиною зниження тромбоцитарного серотоніну?
 • A. Тирозин
 • B. Серин
 • C. Фенілаланін
 • D. Гістидин
 • E. 5-окситріптофан
52.   До стаціонару надійшов хворий з діагнозом: виразкова хвороба 12-палої кишки у фазі загострення, виразка цибулини 12-палої кишки. Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної та кислотоутворюючої функцій шлунка. Оберіть препарат, що знижує секреторну функцію залоз шлунка за рахунок блокади Н2-рецепторів:
 • A. Метацин
 • B. Екстракт беладони сухий
 • C. Атропіну сульфат
 • D. Платифілін
 • E. Фамотидин
53.   Хворому після апендектомії з метою профілактики інфекції призначено антибіотик групи цефалоспоринів. Порушення якого процесу лежить в основі протимікробної активності антибіотиків цієї групи?
 • A. Утворення мікробної стінки
 • B. Синтез нуклеїнових кислот
 • C. Рибосомальний синтез білку
 • D. Блокада холінестерази
 • E. Енергетичний обмін
54.   Вірус імунодефіциту людини, маючи на своїй поверхні антигени gp — 41 та gp — 120, взаємодіє з клітинами-мішенями організму. Виберіть серед перерахованих антигени лімфоцитів людини, з якими комплементарно зв’язується gp — 120 вірусу:
 • A. CD 8
 • B. CD 3
 • C. CD 4
 • D. CD 19
 • E. CD 28
55.   У потерпілого з травмою голови у скроневій ділянці діагностовано епідуральну гематому. Яка з артерій найвірогідніше пошкоджена?
 • A. Поверхнева скронева
 • B. Середня мозкова
 • C. Передня оболонкова
 • D. Задня вушна
 • E. Середня оболонкова
56.   В препараті представлений порожнистий орган. Слизова оболонка вкрита дворядним війковим епітелієм, що переходить в однорядний. М’язова пластинка слизової добре розвинена по відношенню до товщини всієї стінки. Хряща і залоз немає. Який орган представлений в препараті?
 • A. Гортань
 • B. Трахея
 • C. Дрібний бронх
 • D. Середній бронх
 • E. Сечовий міхур
57.   Після тривалого фізичного навантаження під час заняття з фізичної культури у студентів розвинулась м’язова крепатура. Причиною її виникнення стало накопичення у скелетних м’язах молочної кислоти. Вона утворилась після активації в організмі студентів:
 • A. Глюконеогенезу
 • B. Ліполізу
 • C. Пентозофосфатного циклу
 • D. Гліколізу
 • E. Глікогенезу
58.   Хворий з виразковою хворобою шлунка приймав антацидний препарат альмагель. Для лікування гострого бронхіту йому призначили антибіотик метициклін. Проте протягом 5-ти днів температура не знизилася, кашель і характер харкотиння не змінились. Лікар прийшов до висновку про несумісність ліків при їх взаємодії. Про який саме вид несумісності ліків йдеться?
 • A. Фармакодинамічна
 • B. Фармацевтична
 • C. Прямий антагонізм
 • D. Фармакокінетична на етапі всмоктування
 • E. Фармакокінетична на етапі біотрансформації
59.   У хворого гнійне запалення клиноподібної пазухи. В яку частину носової порожнини витікає гній?
 • A. Meatus nasi medius
 • B. Meatus nasi inferior
 • C. Meatus nasi communis
 • D. -
 • E. Meatus nasi superior
60.   При огляді 6-місячної дитини лікар виявив незакрите заднє тім’ячко. В якому віці воно закривається при нормальному розвитку дитини?
 • A. До 6-ти місяців
 • B. До кінця другого року життя
 • C. До кінця першого року життя
 • D. До народження
 • E. До 3-х місяців
61.   У хворого у крові збільшення концентрації пірувату, значна кількість його екскретується з сечею. Який авітаміноз спостерігається у хворого?
 • A. B1
 • B. E
 • C. В6
 • D. B3
 • E. В2
62.   При обстеженні хворого виявлені наступні клінічні прояви: шкірні покриви рожеві, теплі на дотик, сухі, ЧСС-92/хв.,ЧДР- 22/хв., температура тіла -39,2oC. Яке співвідношення процесів утворення і віддачі тепла в описаному періоді лихоманки?
 • A. Теплопродукція дорівнює тепловіддачі
 • B. Теплопродукція нижче за тепловіддачу
 • C. Теплопродукція перевищує тепловіддачу
 • D. Зниження тепловіддачі на фоні незміненої теплопродукції
 • E. Посилення теплопродукції без зміни тепловіддачі
63.   Дівчина 15-ти років була доставлена до лікарні з запаленням червоподібного відростку. Аналіз крові показав ознаки анемії. У фекаліях було виявлено яйця гельмінта, які мають лимоноподібну форму (50х30 мкм), з "пробочками"на полюсах. Який вид гельмінту паразитує у хворої?
 • A. Гострик
 • B. Карликовий ціп’як
 • C. Ехінокок
 • D. Анкілостома
 • E. Волосоголовець
64.   У жінки під час гаметогенезу (в мейозі) статеві хромосоми не розійшлися до протилежних полюсів клітини. Яйцеклітина була запліднена нормальним сперматозоїдом. Яке хромосомне захворювання може бути у дитини?
 • A. Синдром Едвардса
 • B. Синдром Патау
 • C. Синдром Дауна
 • D. Синдром котячого крику
 • E. Синдром Шерешевського-Тернера
65.   У хворого з дихальною недостатністю рН крові 7,35. Визначення pC02 показало наявність гіперкапнії. При дослідженні рН сечі відзначається підвищення її кислотності. Яка форма порушення кислотно-основного стану в даному випадку?
 • A. Алкалоз газовий, компенсований
 • B. Ацидоз метаболічний, декомпенсований
 • C. Ацидоз метаболічний, компенсований
 • D. Алкалоз газовий, декомпенсований
 • E. Ацидоз газовий, компенсований
66.   У хворого з масивними опіками розвинулась гостра недостатність нирок, що характеризується значним і швидким зменшенням швидкості клубочкової фільтрації. Який механізм її розвитку?
 • A. Збільшення тиску канальцевої рідини
 • B. Зменшення кількості функціонуючих нефронів
 • C. Емболія ниркової артерії
 • D. Ушкодження клубочкового фільтра
 • E. Зменшення ниркового кровотоку
67.   При хронічному передозуванні глюкокортикоїдів розвивається гіперглікемія. Назвіть процес вуглеводного обміну, за рахунок якого збільшується концентрація глюкози у плазмі крові:
 • A. Аеробний гліколіз
 • B. Пентозофосфатний цикл
 • C. Шкогенез
 • D. Глюконеогенез
 • E. Глікогеноліз
68.   У новонародженого хлопчика спостерігається деформація мозкового та лицьового черепа, мікрофтальмія, деформація вушної раковини, вовча паща, і т.ін. Каріотип дитини - 47, XY, 13+. Про яку хворобу йде мова?
 • A. Синдром Дауна
 • B. Синдром Клайнфельтера
 • C. Синдром Патау
 • D. Синдром Шерешевського-Тернера
 • E. Синдром Едвардса
69.   В медико-генетичній консультації при обстеженні хворого хлопчика в крові були виявлені нейтрофільні лейкоцити з однією "барабанною паличкою". Наявність якого синдрому можна запідозрити у хлопчика?
 • A. Синдром трисомії-Х
 • B. Синдром Клайнфельтера
 • C. Синдром Дауна
 • D. Синдром Шерешевського-Тернера
 • E. Синдром Едвардса
70.   У дитини 10-ти років хірург запідозрив запалення дивертикула Меккеля, що потребує оперативного втручання. Ревізія якої ділянки кишечника необхідна, щоб знайти дивертикул?
 • A. 0,5 м порожньої кишки від зв’язки Трейца
 • B. Низхідна ободова кишка
 • C. 20 см клубової кишки від клубово-сліпокишкового кута
 • D. Висхідна ободова кишка
 • E. 1м клубової кишки від місця впадіння її в товсту кишку
71.   У підлітка 12-ти років, який впродовж 3-х місяців різко схуд, вміст глюкози у крові 50 ммоль/л. У нього розвинулася кома. Який головний механізм її розвитку?
 • A. Гіперосмолярний
 • B. Гіпоксичний
 • C. Кетонемічний
 • D. Гіпоглікемічний
 • E. Лактацидемічний
72.   До бактеріологічної лабораторії доставлені блювотні маси хворого з підозрою на холеру. З матеріалу приготований препарат "висяча крапля". Який метод мікроскопії буде використаний для виявлення збудника по його рухливості?
 • A. Електронна
 • B. Імунна електронна
 • C. Люмінесцентна
 • D. Фазово-контрастна
 • E. Шерстна
73.   У хворого 30-ти років із гострим запаленням підшлункової залози (панкреатитом) виявлено порушення порожнинного травлення білків. Це може бути пов’язано із недостатнім синтезом та виділенням залозою такого ферменту:
 • A. Амілаза
 • B. Пепсин
 • C. Ліпаза
 • D. Дипептидаза
 • E. Трипсин
74.   При гістологічному дослідженні нирки у кірковій речовині визначається каналець, вистелений одношаровим кубічним облямівчастим епітелієм, цитоплазма якого забарвлена оксифільно. Який сегмент нефрону виявлений у препараті?
 • A. Дистальний прямий каналець
 • B. Дистальний звивистий каналець
 • C. Проксимальний звивистий каналець
 • D. Петля Генле
 • E. Збірна трубочка
75.   У жінки 20-ти років під час медичного огляду при пальпації в молочній залозі виявлено щільний інкапсульований вузол діаметром 1,0 см. Результат післяопераційного біопсійного дослідження: розростання сполучної тканини навколо протоків молочної залози та залозисті елементи різного діаметру, що не утворюють часточок, без ознак клітинного атипізму. Яка відповідь патологоанатома?
 • A. Фіброма
 • B. Аденома
 • C. Метастаз раку
 • D. Фіброаденома
 • E. Фіброзний рак
76.   У хворого на алкоголізм почався алкогольний психоз із вираженим психомоторним збудженням. Який препарат з групи нейролептиків слід призначити для швидкої допомоги?
 • A. Аміназин
 • B. Фторотан
 • C. Натрію бромід
 • D. Діазепам
 • E. Резерпін
77.   До кардіологічного відділення доставлений хворий з діагнозом: гострий інфаркт міокарда. Для усунення больового синдрому (нейролептанальгезії) пацієнту необхідно ввести таку комбінацію лікарських препаратів:
 • A. Анальгін + піпольфен
 • B. Морфін + атропін
 • C. Но-шпа + димедрол
 • D. Дроперідол + фентаніл
 • E. Аміназин + діазепам
78.   Дитині після аналізу імунограми встановили діагноз первинний імунодефіцит гуморальної ланки імунітету. Яка з причин може призвести до розвитку первинного імунодефіциту в організмі дитини?
 • A. Порушення в процесі ембріонального розвитку
 • B. Порушення обміну речовин в організмі матері
 • C. Порушення реактивності та резистентності організму
 • D. Токсичне пошкодження В-лімфоцитів
 • E. Спадкові порушення в імунній системі
79.   Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при утриманні (але не переміщенні) вантажу в певному положенні?
 • A. Ізотонічним
 • B. Ізометричним
 • C. Концентричним
 • D. Ауксотонічним
 • E. Ексцентричним
80.   Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об’єм повітря, що знаходиться в її легенях після цього?
 • A. Ємність вдиху
 • B. Альвеолярний об’єм
 • C. Резервний об’єм видиху
 • D. Залишковий об’єм
 • E. Функціональна залишкова ємність легень
81.   У чоловіка 46-ти років на шкірі визначалась темна пляма, яка вибухала та не спричиняла турбот. З часом пляма почала збільшуватись, з’явився біль, колір став чорно-коричневим і почав пальпуватися вузлик. При гістологічному дослідженні видаленої тканини визначалися веретеноподібні і поліморфні клітини з численними мітозами, цитоплазма яких вміщувала пігмент бурого кольору. Про яку пухлину йдеться?
 • A. Меланома
 • B. Гемангіома
 • C. Невус
 • D. Базаліома
 • E. -
82.   Під час операції на пахвинному каналі з приводу грижі, хірург пошкодив його вміст. Що саме пошкодив хірург?
 • A. Lig. inguinale
 • B. Funiculus spermaticus
 • C. -
 • D. Urarchus
 • E. Lig. teres uteri
83.   У хворого з’явилися жовтушність шкіри, склер та слизових оболонок. У плазмі крові підвищений рівень загального білірубіну, в калі - рівень стеркобіліну, в сечі - уробіліну. Який вид жовтяниці у хворого?
 • A. Паренхіматозна
 • B. Хвороба Жільбера
 • C. Холестатична
 • D. Гемолітична
 • E. Обтураційна
84.   За медичним показанням пацієнту було проведено видалення частини однієї із структур ЦНС. В результаті видалення у пацієнта розвинулися атонія, астазія, інтенційний тремор, атаксія, адіадохокінез. Частина якої структури ЦНС була вилучена?
 • A. Базальні ганглії
 • B. Мозочок
 • C. Лімбічна система
 • D. Гіпокамп
 • E. Мигдалеподібний комплекс
85.   При обстеженні вагітної жінки з резус-негативною кров’ю знайдено високий рівень антиеритроцитарних антитіл, для зниження якого їй було підшито шкірний клапоть її резус-позитивного чоловіка. Через 2 тижні клапоть відторгнувся, мікроскопічно в ньому знайдено порушення кровообігу, набряк, клітинну інфільтрацію переважно лімфоцитами, нейтрофілами та макрофагами. Який з перелічених патологічних процесів найбільш вірогідний?
 • A. Гранулематозне запалення
 • B. Реакція гіперчутливості негайного типу
 • C. Реакція гіперчутливості сповільненого типу
 • D. Трансплантаційний імунітет
 • E. Інтерстиційне запалення
86.   Внаслідок землетрусу чоловік 50-ти років дві доби перебував під завалом. Після звільнення з-під завалу рятівниками у нього був встановлений синдром тривалого розчавлення. Виникнення якого ускладнення в подальшому найбільш вірогідне?
 • A. Гостра судинна недостатшсть
 • B. Гостра дихальна недостатшсть
 • C. Гостра печінкова недостатшсть
 • D. Гостра серцева недостатшсть
 • E. Гостра ниркова недостатність
87.   Інозитолтрифосфати в тканинах організму утворюються в результаті гідролізу фосф атидилінозитолдифосфатів і відіграють роль вторинних посередників (месенджерів) в механізмі дії гормонів. Їхній вплив у клітині спрямований на:
 • A. Гальмування протеїнкінази С
 • B. Гальмування фосфодіестерази
 • C. Активацію протеїнкінази А
 • D. Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо
 • E. Активацію аденілатциклази
88.   Який з перерахованих сечогінних засобів НЕ БУДЕ проявляти діуретичного ефекту у пацієнта з хворобою Аддісона?
 • A. Тріамтерен
 • B. Спіронолактон
 • C. Гіпотіазид
 • D. Фуросемід
 • E. Етакринова кислота
89.   Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на порушення відчуття рівноваги, що з’явилося після травми. Який нерв пошкоджено?
 • A. Трійчастий
 • B. Лицевий
 • C. Присінково-завитковий
 • D. Блукаючий
 • E. Проміжний
90.   При визначенні енерговитрат організму людини методом непрямої калориметрії встановлено, що за одну хвилину споживається 1000 мл кисню і виділяється 800 мл вуглекислого газу. Який дихальний коефіцієнт у досліджуваної людини?
 • A. 0,8
 • B. 0,84
 • C. 0,9
 • D. 1,25
 • E. 1,0
91.   При пункційній біопсії печінки хворого з клінікою печінково-клітинної недостатності виявлена вакуольна, балонна дистрофія гепатоцитів, некроз окремих клітин, тільця Каунсильмена, інфільтрація портальної та часточкової строми переважно лімфоцитами та макрофагами з незначною кількістю поліморфноядерних лейкоцитів. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Хронічний персистуючий гепатит
 • B. Гострий вірусний гепатит
 • C. Аутоімунний гепатит
 • D. Алкогольний гепатит
 • E. Хронічний активний гепатит
92.   Хвора 75-ти років доставлена до офтальмологічного відділення лікарні зі скаргами на погіршення зору. При об’єктивному дослідженні встановлена наявність пухлини мозку, розташованої в ділянці лівого зорового тракту. При цьому у хворої спостерігається випадіння поля зору в:
 • A. Правих і лівих половинах сітківок обох очей
 • B. Правих і лівих половинах сітківки правого ока
 • C. Лівих половинах сітківки обох очей
 • D. Правих і лівих половинах сітківки лівого ока
 • E. Правих половинах сітківки обох очей
93.   До лабораторії направлено матеріал білуватого нашарування із слизових оболонок ротової порожнини. Висів матеріалу зроблено на середовище Сабуро, відмічено ріст сметаноподібних колоній. Бактеріоскопія виявила короткі бруньковані нитки. До збудників якої інфекції відносять ізольовані мікроорганізми?
 • A. Рикетсіоз
 • B. Мікоплазмоз
 • C. Мікоз
 • D. Спірохетоз
 • E. Хламідіоз
94.   До лікарні доставлено дитину 2-х років з уповільненим розумовим і фізичним розвитком, що страждає на часті блювання після прийому їжі. У сечі визначена фенілпіровиноградна кислота. Наслідком якого порушення є дана патологія?
 • A. Обмін амінокислот
 • B. Водно-сольовий обмін
 • C. Вуглеводний обмін
 • D. Фосфорно-кальцієвий обмін
 • E. Ліпідний обмін
95.   Патологоанатом у біоптаті шкіри побачив гостре серозно-геморагічне запалення і ділянку некрозу. З анамнезу: захворювання почалося з появи невеликої червоної плями, в центрі якої утворився міхур із серозно-геморагічною рідиною. Згодом центральна частина стала чорною. Який діагноз найбільш вірогідний?
 • A. Карбункул стрептококовий
 • B. Сибірковий карбункул
 • C. Алергічний дерматит
 • D. Актиномікоз шкіри
 • E. Хімічний дерматит
96.   При аналізі ЕКГ необхідно визначити, що є водієм ритму серця. Зробити це можна на підставі вимірювання:
 • A. Амплітуди зубців
 • B. Тривалості комплексу QRST
 • C. Тривалості зубців
 • D. Напрямку зубців
 • E. Тривалості інтервалу R — R
97.   До клініки надійшов хворий зі скаргами на біль у правій підреберній ділянці, блювання з кров’ю. При дослідженні було встановлено збільшення печінки, розширення підшкірних вен передньої стінки живота. В якій судині утруднений кровотік?
 • A. Черевна аорта
 • B. Ворітна вена
 • C. Печінкові вени
 • D. Верхня порожниста вена
 • E. Нижня порожниста вена
98.   У важкоатлета при підйомі штанги відбувся розрив грудної лімфатичної протоки. Вкажіть найбільш вірогідне місце пошкодження:
 • A. У ділянці шиї
 • B. У ділянці аортального отвору діафрагми
 • C. У місці впадіння у венозний кут
 • D. У ділянці попереково-крижового зчленування
 • E. У задньому середостінні
99.   Чоловік 26-ти років перебуває в торпідній стадії шоку внаслідок автомобільної аварії. В крові: лейк.- 3, 2 • 109/л. Який головний механізм в розвитку лейкопенії?
 • A. Пригнічення лейкопоезу
 • B. Підвищення виділення лейкоцитів з організму
 • C. Руйнування лейкоцитів у кровотворних органах
 • D. Перерозподіл лейкоцитів у судинному руслі
 • E. Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку в кров
100.   У хворого на жовтяницю у крові підвищений вміст прямого білірубіну та жовчних кислот; у сечі відсутній стеркобіліноген. При якій жовтяниці можлива наявність цих ознак?
 • A. Печінкова
 • B. Гемолітична
 • C. Механічна
 • D. Надпечінкова
 • E. Паренхіматозна
101.   Хлопчик 5-ти місяців госпіталізований з приводу тонічних судом. Хворіє з народження. Об’єктивно: волосся жорстке, нігті витончені та ламкі, шкірні покриви бліді та сухі. В біохімічному аналізі крові: кальцій - 0,5 ммоль/л (норма - 0,75-2,5 ммоль/л), фосфор -1,9 ммоль/л (норма - 0,646-1,292 ммоль/л). З чим пов’язані ці зміни?
 • A. Гіперальдостеронізм
 • B. Гіпоальдостеронізм
 • C. Гіпопаратиреоз
 • D. Гіперпаратиреоз
 • E. Гіпотиреоз
102.   Серед антиатеросклеротичних препаратів, що застосовуються з метою профілактики та лікування атеросклерозу, є левостатин. Він діє шляхом:
 • A. Стимулювання екскреції холестерину з організму
 • B. Активації метаболізму холестерину
 • C. Усіма наведеними шляхами
 • D. Гальмування біосинтезу холестерину
 • E. Пригнічення всмоктування холестерину в кишечнику
103.   Хвора 46-ти років довгий час страждає на прогресуючу м’язову дистрофію (Дюшена). Зміни рівня якого ферменту крові є діагностичним тестом в даному випадку?
 • A. Глутаматдегідрогеназа
 • B. Аденілаткіназа
 • C. Лактатдегідрогеназа
 • D. Піруватдегідрогеназа
 • E. Креатинфосфокіназа
104.   До лікарні потрапив чоловік 35-ти років, який втратив зір на одне око. З анамнезу відомо, що хворий часто вживав недостатньо просмажений шашлик. Після рентгенологічного обстеження та проведення імунологічних реакцій лікар поставив діагноз цистіцеркоз. Який гельмінт є збудником цього захворювання?
 • A. Trichinella spiralis
 • B. Diphyllobothrium latum
 • C. Taenia solium
 • D. Taeniarhynchus saginatus
 • E. Trichocephalus trichiurus
105.   У пацієнта діагностовано компресійний перелом поперекового хребця. При цьому різко збільшилась кривизна лордозу поперекового відділу хребта. Ушкодженням якої зв’язки може супроводжуватись така зміна кривизни хребта?
 • A. Задня поздовжня
 • B. Міжостиста
 • C. Клубово-поперекова
 • D. Жовта
 • E. Передня поздовжня
106.   При гістологічному дослідженні біоптата перегородки носа хворого, який страждає на утруднене носове дихання, в слизовій оболонці знайдено гранулематозне запалення з наявністю в гранульомах клітин Микуліча і бактерій Волковича-Фріша. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Сап
 • B. Лепра
 • C. Риносклерома
 • D. Туберкульоз
 • E. Сифіліс
107.   На гістологічному препараті паренхіма органу представлена лімфоїдною тканиною, яка утворює лімфатичні вузлики, останні розташовані дифузно і містять центральну артерію. Яке анатомічне утворення має дану морфологічну будову?
 • A. Червоний кістковий мозок
 • B. Селезінка
 • C. Тимус
 • D. Мигдалик
 • E. Лімфатичний вузол
108.   Хвора звернулась до лікаря із скаргами на біль та обмеження рухів у колінних суглобах. Який з нестероїдних протизапальних засобів краще призначити, враховуючи наявність в анамнезі хронічного гастродуоденіту?
 • A. Бутадіон
 • B. Целекоксиб
 • C. Диклофенак-натрій
 • D. Кислота ацетилсаліцилова
 • E. Промедол
109.   При виконуванні вправ на колоді гімнастка втратила рівновагу і впала. Із збудження, перш за все, яких рецепторів розпочнуться рефлекси, що забезпечать відновлення порушеної пози?
 • A. Ампулярні вестибулорецептори
 • B. Отолітові вестибулорецептори
 • C. Пропріорецептори
 • D. Рецептори завитки
 • E. Вестибулорецептори
110.   На перехід із горизонтального положення у вертикальне система кровообігу відповідає розвитком рефлекторної пресорної реакції. Що з наведеного є її обов’язковим компонентом?
 • A. Зменшення частоти серцевих скорочень
 • B. Системне розширення артеріальних судин опору
 • C. Системне звуження венозних судин ємності
 • D. Зменшення насосної функції серця
 • E. Зменшення об’єму циркулюючої крові
111.   Жінка 25-ти років скаржиться на постійний біль у ділянці серця, задишку під час рухів, загальну слабкість. Об’єктивно: шкіра бліда та холодна, акроціаноз. Ps- 96/хв., АТ- 105/70 мм рт.ст. Межа серця зміщена на 2 см вліво. Перший тон над верхівкою серця послаблений, систолічний шум над верхівкою. Діагностовано недостатність мітрального клапана серця. Чим обумовлене порушення кровообігу?
 • A. Зниження об’єму циркулюючої крові
 • B. Збільшення об’єму судинного русла
 • C. Пошкодження міокарда
 • D. Перевантаження міокарда підвищеним опором відтоку крові
 • E. Перевантаження міокарда збільшеним об’ємом крові
112.   При мікроскопії зіскрібку з язика, забарвленого за Грамом, знайдені овальні, округлі, темно-фіолетового кольору, видовжені ланцюжки клітин, що брунькуються. Про збудника якого захворювання може йти мова?
 • A. Стрептококова інфекція
 • B. Стафілококова інфекція
 • C. Актиномікоз
 • D. Кандидоз
 • E. Дифтерія
113.   У ліквідатора наслідків аварії на АЕС під час перебігу гострої променевої хвороби виник геморагічний синдром. Що має найбільше значення в патогенезі цього синдрому?
 • A. Тромбоцитопенія
 • B. Зменшення активності факторів зсідання крові
 • C. Підвищення активності факторів систем протизсідання крові
 • D. Порушення структури стінки судин
 • E. Підвищення активності факторів фібринолізу
114.   У хворого діагностовано алкаптонурію. Вкажіть фермент, дефект якого є причиною цієї патології:
 • A. Піруватдегідрогеназа
 • B. ДОФА-декарбоксилаза
 • C. Глутаматдегідрогеназа
 • D. Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • E. Фенілаланінгідроксилаза
115.   У хворого із вираженим пневмосклерозом після перенесеного інфільтративного туберкульозу легень розвинулась дихальна недостатність. До якого патогенетичного типу вона відноситься?
 • A. Апнеїстичний
 • B. Обструктивний
 • C. Рестриктивний
 • D. Рефлекторний
 • E. Дисрегуляційний
116.   На рентгенограмі нирок при пієлографії лікар виявив ниркову миску, в яку безпосередньо впадали малі чашечки (великі були відсутні). Яку форму сечовивідних шляхів нирки виявив лікар?
 • A. Ампулярна
 • B. Ембріональна
 • C. Зріла
 • D. Деревоподібна
 • E. Фетальна
117.   У хворого діагностовано грип. Після прийому антипіретиків стан його різко погіршився: свідомість потьмарена, АТ- 80/50 мм рт.ст., Ps-140/хв., температура тіла різко знизилась до 35,8oC. Яке ускладнення виникло у даного хворого?
 • A. Алкалоз
 • B. Гіповолемія
 • C. Ацидоз
 • D. Колапс
 • E. Гіпертермія
118.   У хворого з кровотечею розвинулась гостра ниркова недостатність, що спричинила смерть. На аутопсії макроскопічно: нирки збільшені з широким блідо-рожевим кірковим шаром, різко відмежованим від темно-червоних пірамід. Мікроскопічно: відсутність ядер епітелію звивистих канальців, тубулорексіс, венозний застій, ядра клітин судинних клубочків та прямих канальців збережені. Яка патологія нирок розвинулась у хворого?
 • A. Інфаркт
 • B. Гломерулонефрит
 • C. Нефроз
 • D. Пієлонефрит
 • E. Некронефроз
119.   У вагітної жінки на передній черевній стінці виявлено пухлиноподібне утворення, яке виникло на місці видаленої два роки тому пухлини. Утворення має щільну консистенцію і розміри 2х1 см, з чіткими межами. При гістологічному дослідженні виявлено, що пухлина побудована з диференційованої сполучної тканини з переважанням колагенових волокон. Про яку пухлину слід думати?
 • A. Фібросаркома
 • B. Гібернома
 • C. Ліпома
 • D. Десмоїд
 • E. Лейоміома
120.   Через 2-3 години після парентерального введення препарату у пацієнта розвинувся коматозний стан, спостерігається дихання типу Чейн-Стокса, зіниці різко звужені, колінний рефлекс збережений. Який препарат міг спричинити отруєння?
 • A. Аміназин
 • B. Спирт етиловий
 • C. Фенобарбітал
 • D. Сибазон
 • E. Морфін
121.   Оглядаючи дитину 6-ти років, лікар помітив на глоткових мигдаликах сірувату плівку, при спробі видалення якої виникла помірна кровотеча. Бактеріоскопія мазків з мигдаликів показала наявність грампозитивних бактерій булавоподібної форми. Які симптоми можуть виникнути у дитини у найближчі дні, якщо не буде проведене специфічне лікування?
 • A. Набряк легенів
 • B. Папульозні висипи на шкірі
 • C. Дуже сильний нападоподібний кашель
 • D. Хвильоподібна лихоманка
 • E. Токсичні ураження серцевого м’яза, печінки, нирок
122.   У хворого на ішемічну хворобу серця відзначається гіпертрофія міокарда, тахікардія, зниження ХОК. Який з механізмів є провідним в ушкодженні кардіоміоцитів у даному випадку?
 • A. Втрата Ca2+ кардіоміоцитами
 • B. Дегідратація кардіоміоцитів
 • C. Пошкодження специфічних мембранних насосів
 • D. Збільшення числа а та β-адренорецепторів
 • E. Втрата Mg2+ кардіоміоцитами
123.   У дитини 5-ти років гостра правобічна нижньодольова пневмонія. При посіві харкотиння виявлено, що збудник захворювання стійкий до пеніциліну, але чутливий до макролідів. Який препарат найбільш доцільно використати у даному випадку?
 • A. Стрептоміцин
 • B. Ампіцилін
 • C. Азитроміцин
 • D. Тетрациклін
 • E. Гентаміцин
124.   Чоловік помер від гострого інфекційного захворювання, яке супроводжувалось гарячкою, жовтяницею, геморагічною висипкою на шкірі та слизових оболонках, а також гострою нирковою недостатністю. При гістологічному дослідженні тканини нирки (забарвлення за Романовським-Гімзою) виявлені звивисті бактерії, які мають вигляд букв С та S. Які бактерії були виявлені?
 • A. Лептоспіри
 • B. Спіроли
 • C. Кампілобактерії
 • D. Трепонеми
 • E. Борелії
125.   При аналізі крові у спортсмена виявлено: ер.- 5,5 • 1012/л, Hb- 180 г/л, лейк.- 7-109/л,н.- 64%, б.- 0,5%,е.- 0,5%, м.-8%,л.-27%. Такі показники свідчать про стимуляцію, перш за все:
 • A. Лімфопоезу
 • B. Лейкопоезу
 • C. Еритропоезу
 • D. Імуногенезу
 • E. Гранулоцитопоезу
126.   Хворий 70-ти років помер від гострої коронарної недостатності. За життя відзначалась припухлість, деформація і біль колінних суглобів. При патоморфологічному дослідженні деформованих суглобів і синовіальних оболонок виявлено: гіперемія оболонок з множинними периваскулярними запальними інфільтратами з лімфоцитів, плазмоцитів, макрофагів. Скупчення організованого фібрину, який вкриває ділянки синовіальної оболонки і визначається в суглобовій рідині у вигляді рисових зерен. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Деформуючий артроз
 • B. Вузликовий періартеріїт
 • C. Ревматоїдний артрит
 • D. Туберкульозний артрит
 • E. Анкілозуючий спондилоартрит
127.   Жінка. похилого віку госпіталізована зі скаргами на різкий 6іль, набряк в ділянці правого кульшового суглоба, що з’явилися після падіння. Об’єктивно: стегно приведене досередини, рухи в кульшовому суглобі порушені. Перелом якої кістки або її частини визначив лікар?
 • A. Сіднична кістка
 • B. Лобкова кістка
 • C. Шийка стегнової кістки
 • D. Тіло стегнової кістки
 • E. Виростки стегнової кістки
128.   Для лікування жовтяниць показано призначення барбітуратів, які індукують синтез УДФ-глюкуронілтрансферази. Лікувальний ефект при цьому обумовлений утворенням:
 • A. Гему
 • B. Білівердину
 • C. Прямого (кон’югованого) білірубіну
 • D. Протопорфирину
 • E. Непрямого (некон’югованого) білірубіну
129.   У немовля с пілороспазмом внаслідок блювання, що часто повторювалося, з’явилися слабкість, гіподинамія, іноді судоми. Яка форма порушення кислотно-основного стану в нього спостерігається?
 • A. Екзогенний негазовий ацидоз
 • B. Видільний алкалоз
 • C. Газовий алкалоз
 • D. Метаболічний ацидоз
 • E. Видільний ацидоз
130.   У дитини, що часто хворіє на ангіни і фарингіти, відзначається збільшення лімфовузлів та селезінки. Зовнішній вигляд характеризується пастозністю і блідістю, м’язова тканина розвинена слабко. У крові спостерігається лімфоцитоз. Як називається такий вид діатезу?
 • A. Лімфатико-гіпопластичний
 • B. Геморагічний
 • C. Астенічний
 • D. Нервово-артритичний
 • E. Ексудативно-катаральний
131.   Для людини існує суворе обмеження в часі перебування на висоті понад 800 метрів над рівнем моря без кисневих балонів. Що є лімітуючим фактором для життя в даному випадку?
 • A. Рівень ультрафіолетового опромінення
 • B. Парціальний тиск кисню в повітрі
 • C. Температура
 • D. Сила земного тяжіння
 • E. Рівень вологості
132.   При харчовому отруєнні виділена культура анаеробних грампозитивних спороутворюючих паличок. До якого виду, найбільш вірогідно, відноситься виділений збудник?
 • A. Proteus vulgaris
 • B. Esherichia coli
 • C. P.mirabilis
 • D. Vibrio parahemolyticus
 • E. C. perfringens
133.   Чутливий нервовий ганглій складається з нейроцитів кулястої форми з одним відростком, який на певній відстані від перикаріону поділяється на аксон і дендрит. Як називаються такі клітини?
 • A. мультиполярні
 • B. біполярні
 • C. псевдоуніполярні
 • D. уніполярні
 • E. аполярні
134.   У збільшеному шийному лімфатичному вузлі дівчинки 14-ти років мікроскопічно було встановлено, що тканинна будова вузла порушена, лімфоїдні фолікули відсутні, є ділянки склерозу та вогнища некрозу, клітинний склад вузла поліморфний, присутні лімфоцити, еозинофіли, атипові клітини великих розмірів з багаточасточковими ядрами (клітини Березовського-Штернберга) та також одноядерні клітини великих розмірів. Діагностуйте захворювання:
 • A. Грибоподібний мікоз
 • B. Гострий лімфолейкоз
 • C. Лімфома Беркіта
 • D. Лімфогранулематоз
 • E. Хронічний лімфолейкоз
135.   У потерпілого в аварії спостерігається кровотеча з м’яких тканин попереду від кута нижньої щелепи. Яку судину необхідно перев’язати для зупинки кровотечі?
 • A. A.carotis interna
 • B. A.alveolaris inferior
 • C. A.facialis
 • D. A.lingvalis
 • E. A.temporalis superficialis
136.   При санітарно-бактеріологічному дослідженні води методом мембранних фільтрів виявлено дві червоні колонії на мембранному фільтрі (середовище Ендо), через який пропустили 500 мл досліджуваної води. Розрахуйте колі-індекс та колі-титр досліджуваної води:
 • A. 2 та 500
 • B. 250 та 2
 • C. 250 та 4
 • D. 4 та 250
 • E. 500 та 2
137.   У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?
 • A. α-адренорецептори
 • B. β-адренорецептори
 • C. H-холінорецептори
 • D. α- та β-адренорецептори
 • E. M-холінорецептори
138.   У жінки, що хворіє на остеохондроз, з’явився різкий біль у плечовому суглобі, який посилювався при відведенні плеча. Ураження якого нерва може бути причиною цих симптомів?
 • A. Підлопатковий нерв
 • B. Дорсальний нерв лопатки
 • C. Грудо-спинний нерв
 • D. Підключичний нерв
 • E. Пахвовий нерв
139.   У хворого, який страждає на вугри та запальні зміни шкіри обличчя, при мікроскопії матеріалу з осередків ураження виявлені живі членистоногі розміром 0,2-0,5 мм. Вони мають витягнуту червоподібну форму, чотири пари коротких кінцівок, розміщених у середній частині тіла. Виявлені членистоногі викликають:
 • A. Шкірний міаз
 • B. Коросту
 • C. Педикульоз
 • D. Фтіріоз
 • E. Демодекоз
140.   У хворого виявлена виразка шлунка. При бактеріологічному дослідженні біоптату, отриманого із ушкодженої ділянки шлунка, на 5-й день на шоколадному агарі виросли дрібні колонії грамнегативних оксидоредуктазопозитивних звивистих бактерій. Який із перерахованих мікроорганізмів є найбільш вірогідним збудником?
 • A. Chlamydia trachomatis
 • B. Helicobacter pylori
 • C. Campilobacter fetus
 • D. Mycoplasma hominis
 • E. Campilobacter jejuni
141.   При розтині тіла померлого 49-ти років, який хворів на крупозну пневмонію і помер від пневмококового сепсису, в лівій плевральній порожнині містилось до 700 мл каламутної рідини зеленувато-жовтого кольору з неприємним запахом. Листки плеври тьмяні, повнокровні. Назвіть клініко-морфологічну форму запалення в плевральній порожнині:
 • A. Емпієма
 • B. Хронічний абсцес
 • C. Гострий абсцес
 • D. Флегмона
 • E. Фі6ринознє запалення
142.   Встановлено ураження вірусом ВШ Т-лімфоцитів. При цьому фермент вірусу зворотня траскриптаза (РНК-залежна ДНК-полімераза) каталізує синтез:
 • A. ДНК на вірусній р-РНК
 • B. і-РНК на матриці вірусного білка
 • C. Вірусної і-РНК на матриці ДНК
 • D. ДНК на матриці вірусної і-РНК
 • E. Вірусної ДНК на матриці ДНК
143.   Дівчинка 10-ти років часто хворіє на гострі респіраторні інфекції, після яких спостерігаються множинні точкові крововиливи в місцях тертя одягу. Який гіповітаміноз має місце в дівчинки:
 • A. B2
 • B. B1
 • C. A
 • D. В6
 • E. C
144.   У препараті трубчастого органу, зафарбованому орсеїном, виявлено близько 50 товстих мембран, які мають хвилясту форму і складають основу середньої оболонки органу. Який це орган?
 • A. Стінка серця
 • B. Аорта
 • C. Стравохід
 • D. Артерія м’язового типу
 • E. Трахея
145.   Людині внутрішньовенно ввели 0,5 л ізотонічного розчину лікарської речовини. Які з рецепторів насамперед прореагують на зміни водно-сольового балансу організму?
 • A. Натрієві рецептори гіпоталамуса
 • B. Осморецептори гіпоталамусу
 • C. Барорецептори дуги аорти
 • D. Осморецептори печінки
 • E. Волюморецептори порожнистих вен і передсердь
146.   При огляді дитини 4-х років зі скаргами на загальну слабкість, біль у горлі та утруднене ковтання лікар запідозрив дифтерію та направив матеріал до бактеріологічної лабораторії. На яке диференціально-діагностичне поживне середовище слід засіяти матеріал для виділення збудника дифтерії?
 • A. Середовище Сабуро
 • B. Кров’яно-телуритовий агар
 • C. Середовище Плоскірєва
 • D. Середовище Ендо
 • E. Середовище Левенштейна-Йєнсена
147.   Чоловіку з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки лікар після курсу терапії пропонує вживання соків із капусти та картоплі. Вміст яких речовин в цих овочах сприяє профілактиці та загоєнню виразок?
 • A. Вітамін U
 • B. Вітамін Бі
 • C. Пантотенова кислота
 • D. Вітамін C
 • E. Вітамін K
148.   Проводиться вивчення максимально спіралізованих хромосом каріотипу людини. При цьому процес поділу клітини припинили на стадії:
 • A. Метафаза
 • B. Інтерфаза
 • C. Анафаза
 • D. Телофаза
 • E. Профаза
149.   На електронній мікрофотографії клітини, яка має паличкоподібне ядро та веретеноподібну форму, у цитоплазмі спостерігається велика кількість проміжних мікрофіламентів, які містять десмін. З якої тканини зроблено зріз?
 • A. -
 • B. М’язова
 • C. Епітеліальна
 • D. Сполучна
 • E. Нервова
150.   Після травми хворий не може розігнути руку в ліктьовому суглобі. Порушення функції якого м’яза може бути причиною цього?
 • A. Musculus brachialis
 • B. Musculus subscapularis
 • C. Musculus triceps brachii
 • D. Musculus biceps brachii
 • E. Musculus coraco-brachialis
151.   У хворого на гіпертонічну хворобу виявлено високий рівень реніну в крові. Якому з гіпотензивних засобів слід віддати перевагу в цьому випадку?
 • A. Празозин
 • B. Дихлотіазид
 • C. Ніфедіпін
 • D. Анаприлін
 • E. Лізиноприл
152.   Хворого 55-ти років госпіталізовано до хірургічної клініки з підозрою на сепсис. Який матеріал для дослідження необхідно взяти від хворого і на яке середовище його слід засіяти?
 • A. Сеча, м’ясо-пептонний бульйон
 • B. Кров, цукровий бульйон
 • C. Ліквор, сироватковий агар
 • D. Гній, жовточно-сольовий агар
 • E. Пунктат лімфовузла, цистеїновий агар
153.   Хворому з кардіогенним шоком, гіпотензією, ядухою і набряками ввели неглікозидний кардіотонік. Який саме препарат був введений хворому?
 • A. Бемегрид
 • B. Добутамін
 • C. Кордіамін
 • D. Етимізол
 • E. Кофеїн-бензоат натрію
154.   Хворий 46-ти років звернувся до лікаря зі скаргою на біль в суглобах, який посилюється напередодні зміни погоди. У крові виявлено підвищення концентрації сечової кислоти. Посилений розпад якої речовини є найвірогіднішою причиною захворювання?
 • A. АМФ
 • B. ТМФ
 • C. УМФ
 • D. УТФ
 • E. ЦМФ
155.   У 12-ти річного хлопчика в сечі виявлено високий вміст усіх амінокислот аліфатичного ряду. При цьому відмічена найбільш висока екскреція цистину та цистеїну. Крім того, УЗД нирок показало наявність каменів у них. Яка патологія найбільш вірогідна?
 • A. Цистит
 • B. Фенілкетонурія
 • C. Хвороба Хартнупа
 • D. Алкаптонурія
 • E. Цистинурія
156.   Під час патронажу лікар виявив у дитини симетричну шорсткість щік, діарею, порушення нервової діяльності. Нестача яких харчових факторів є причиною такого стану?
 • A. Метіонін, ліпоєва кислота
 • B. Нікотинова кислота, триптофан
 • C. Фенілаланін, пангамова кислота
 • D. Треонін, пантотенова кислота
 • E. Лізин, аскорбінова кислота
157.   У пацієнта тривалість інтервалу P — Q на ЕКГ перевищує норму при нормальній тривалості зубця P. Причиною цього є зменшення швидкості проведення збудження:
 • A. Ніжками пучка Гіса
 • B. Сино-атріальним вузлом
 • C. Волокнами Пуркін’є
 • D. Атріо-вентрикулярним вузлом
 • E. Пучком Гіса
158.   У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний об’єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?
 • A. Симпатичні безумовні рефлекси
 • B. Катехоламіни
 • C. Симпатичні умовні рефлекси
 • D. Парасимпатичні безумовні рефлекси
 • E. Парасимпатичні умовні рефлекси
159.   У хворого на ентерит, що супроводжувався значною діареєю, спостерігається зменшення кількості води в позаклітинному просторі, збільшення її всередині клітин та зниження осмолярності крові. Як називають таке порушення водно-електролітного обміну?
 • A. Гіпоосмолярна гіпергідратація
 • B. Гіпоосмолярна гіпогідратація
 • C. Осмолярна гіпогідратація
 • D. Гіперосмолярна гіпергідратація
 • E. Гіперосмолярна гіпогідратація
160.   Під час голодування м’язові білки розпадаються до вільних амінокислот. В який процес найімовірніше будуть втягуватися ці сполуки за таких умов?
 • A. Декарбоксилування
 • B. Глікогеноліз
 • C. Синтез вищих жирних кислот
 • D. Глюконеогенез у м’язах
 • E. Глюконеогенез у печінці
161.   У чоловіка 35-ти років під час тривалого 6ігу виникла гостра серцева недостатність. Які зміни іонного складу спостерігаються у серцевому м’язі при цьому стані?
 • A. Накопичення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+
 • B. Зменшення в позаклітинному просторі іонів K + і Mg2+
 • C. Накопичення в клітинах міокарда іонів K + і Mg2+
 • D. Збільшення в позаклітинному просторі іонів Na+ і Ca2+
 • E. Зменшення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+
162.   У фекаліях трирічної дитини із сильновираженою діареєю, яка хворіє впродовж 3-х днів, за методом імунної електронної мікроскопії виявлено віруси із двошаровим капсидом і псевдоо-болонкою, які нагадують дрібні коліщатка із спицями. Які віруси найбільш вірогідно виявлені?
 • A. ЕСНО-віруси
 • B. Ротавіруси
 • C. Коксакі-віруси
 • D. Реовіруси
 • E. Коронавіруси
163.   Чоловіку 46-ти років, що хворіє на дифузний токсичний зоб, була проведена операція резекції щитоподібної залози. Після операції відмічаються відсутність апетиту, диспепсія, підвищена нервово-м’язова збудливість. Маса тіла не збільшилася. Температура тіла у нормі. Чим, із нижче переліченого, обумовлений стан хворого?
 • A. Зниженням продукції тироксину
 • B. Підвищенням продукції кальцитоніну
 • C. Зниженням продукції паратгормону
 • D. Підвищенням продукції тироксину
 • E. Підвищенням продукції тиреоліберину
164.   На прохання лікаря хворий після звичайного вдиху зробив максимально глибокий видих. Скорочення яких із наведених м’язів бере участь у такому видиху?
 • A. Діафрагма
 • B. Живота
 • C. Грудні
 • D. Трапецієподібні
 • E. Зовнішні міжреберні
165.   Через дві доби після пологів у жінки розвинулася клініка шоку з ДВЗ-синдромом, внаслідок чого породілля померла. На аутопсії виявлений гнійний ендоміометрит, регіональний гнійний лімфангіт і лімфаденіт, гнійний тромбофлебіт. У паренхіматозних органах - дистрофічні зміни і проміжне запалення. Який діагноз найбільш вірогідний?
 • A. Сепсис
 • B. Туберкульоз статевих органів
 • C. Сифіліс
 • D. Міхуровий занесок
 • E. Деструюючий міхуровий занесок
166.   У клінічно здорових батьків народилася дитина, хвора на фенілкетонурію (аутосомно-рецесивне спадкове захворювання). Які генотипи батьків?
 • A. АА х Аа
 • B. Аа х аа
 • C. АА х АА
 • D. Аа х Аа
 • E. аа х аа
167.   Стоматолог під час огляду порожнини рота на межі середньої і задньої третини спинки язика виявив запалені сосочки. Які сосочки язика запалені?
 • A. Papillae fungiformes
 • B. Papillae conicae
 • C. Papillae filiformes
 • D. Papillae vallatae
 • E. Papillae foliatae
168.   До клініки потрапила дитина 1-го року з ознаками ураження м’язів кінцівок та тулуба. Після обстеження виявлений дефіцит карнітину в м’язах. Біохімічною основою цієї патології є порушення процесу:
 • A. Транспорту жирних кислот у мітохондрії
 • B. Окисного фосфорилювання
 • C. Регуляції рівня Ca2+ в мітохондріях
 • D. Субстратного фосфорилювання
 • E. Утилізації молочної кислоти
169.   У студента після вживання м’яса, консервованого в домашніх умовах, з’явились диплопія, порушення мови та параліч дихання. Чим обумовлені такі симптоми ботулізму?
 • A. Дія нейротоксину
 • B. Активація аденілатциклази
 • C. Секреція ентеротоксину
 • D. Інвазія Cl. eotulinum в епітелій кишечнику
 • E. Ендотоксичний шок
170.   В анотації до препарату вказано, що він містить антигени збудника черевного тифу, адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?
 • A. Для виявлення антитіл в реакції Відаля
 • B. Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації
 • C. Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу
 • D. Для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу
 • E. Для виявлення антитіл в реакції затримки гемаглютинації
171.   Хворий, що страждав на туберкульоз, помер від прогресуючої легенево-серцевої недостатності. На розтині в ділянці верхівки правої легені визначається порожнина діаметром 5 см, яка сполучається з просвітом сегментарного бронха. Стінки порожнини з середини покриті сирнистими масами, під якими знаходяться епітеліоїдні клітини і клітини Пирогова-Лангханса. Вкажіть морфологічну форму туберкульозу:
 • A. Казеозна пневмонія
 • B. Гострий кавернозний туберкульоз
 • C. Гострий осередковий туберкульоз
 • D. Інфільтративний туберкульоз
 • E. Туберкульома
172.   Видалення зуба у пацієнта з хронічним персистуючим гепатитом ускладнилось тривалою кровотечею. Яка причина геморагічного синдрому?
 • A. Посилення фібринолізу
 • B. Зменшення утворення фібрину
 • C. Збільшення синтезу фібриногену
 • D. Зменшення утворення тромбіну
 • E. Збільшення утворення тромбопла-стину
173.   Під час розтину трупа чоловіка зі злоякісною пухлиною шлунка, що помер від ракової інтоксикації, в задньонижніх відділах легень виявлені щільні сіро-червоного кольору неправильної форми осередки, які виступають над поверхнею розрізу. Мікроскопічно: у просвіті, стінках дрібних бронхів та альвеолах виявляється ексудат, в якому багато нейтрофілів. Про яке захворювання свідчать зміни у легенях померлого?
 • A. Гостра гнійна бронхопневмонія
 • B. Гостра серозна бронхопневмонія
 • C. Гострий бронхіт
 • D. Проміжна пневмонія
 • E. Крупозна пневмонія
174.   У дорослої людини системний артеріальний тиск знизився з 120/70 до 90/50 мм рт.ст., що викликало рефлекторне звуження судин. У якому з зазначених органів звуження судин буде найменшим?
 • A. Печінка
 • B. Кишечник
 • C. Скелетні м’язи
 • D. Шкіра
 • E. Серце
175.   У хворого при проведенні наркозу виникли ознаки підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи: гіперсалівація, ларингоспазм. Введенням якого препарату можна було попередити небажані ефекти?
 • A. Прозерин
 • B. Адреналіну гідрохлорид
 • C. Анальгін
 • D. Пірацетам
 • E. Атропіну сульфат
176.   Препарат чинить згубний вплив на еритроцитарні форми малярійних плазмодіїв, дизентерійну амебу. Застосовується для лікування та профілактики малярії, лікування амебіазу і колагенозів. Визначте цей препарат:
 • A. Еритроміцин
 • B. Хінін
 • C. Тетрациклін
 • D. Хінгамін
 • E. Еметину гідрохлорид
177.   Дівчина 17-ти років з метою суїциду прийняла велику дозу фенобарбіталу. Після прибуття на місце події лікар швидкої допомоги швидко промив шлунок, ввів бемегрид і розчин натрію гідрокарбонату внутрішньовенно. З якою метою лікар ввів натрію гідрокарбонат?
 • A. Для інактивації фенобарбіталу
 • B. Для підвищення ниркової екскреції фенобарбіталу
 • C. Для стимуляції дихання
 • D. Для пробуджуючого ефекту
 • E. Для нормалізації артеріального тиску
178.   Чоловік 38-ми років загинув при спробі підйому вантажу. Розвинувся колаптоїдний стан. На аутопсії виявлений розрив обширної аневризми грудного відділу аорти. За життя страждав на вісцеральний сифіліс. Який патологічний процес в даному випадку обумовив зменшення міцності стінки аорти, її розширення і розрив?
 • A. Новоутворення судин
 • B. Зникнення колагенових волокон
 • C. Атрофія м’язового шару
 • D. Зміни інтими за типом "шагреневої шкіри"
 • E. Зникнення еластичних волокон
179.   Після травми передньої поверхні верхньої третини передпліччя у хворого утруднення пронації, послаблення долонного згинання кисті та порушення чутливості шкіри 1-3 пальців на долоні. Який нерв ушкоджено?
 • A. n. ulnaris
 • B. n. musculocutaneus
 • C. n. cutaneus antebrachii medialis
 • D. n. radialis
 • E. n. medianus
180.   Дитина страждає на ідіосинкразію лікарської речовини. Чим зумовлена ця реакція?
 • A. Спадкова ензимопатія
 • B. Супутнє захворювання органу-мішені
 • C. Накопичення лікарської речовини в організмі
 • D. Виснаження субстрату, з яким взаємодіє лікарська речовина
 • E. Інгібування мікросомальних ферментів печінки
181.   В умовному експерименті повністю інгібовано розвиток клітин мезенхіми. Порушення розвитку якої м’язової тканини при цьому буде спостерігатися?
 • A. М ’язова тканина нейрального походження
 • B. Скелетна м’язова тканина
 • C. Гладенька м’язова тканина
 • D. Серцева м’язова тканина
 • E. М’язова тканина епідермального походження
182.   Основна маса азоту з організму виводиться у вигляді сечовини. Зниження активності якого ферменту в печінці призводить до гальмування синтезу сечовини і нагромадження амоніаку в крові і тканинах?
 • A. Амілаза
 • B. Пепсин
 • C. Уреаза
 • D. Карбамоїлфосфатсинтаза
 • E. Аспартатамінотрансфераза
183.   Хворий помер від наростаючої легенево-серцевої недостатності. При гістологічному дослідженні виявлено: дифузне ураження легенів з інтерстиціальним набряком, інфільтрацією інтерстиціальної тканини лімфоцитами, макрофагами, плазмоцидами; пневмофіброз, панацинарна емфізема. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Бронхіальна астма
 • B. Ателектаз легенів
 • C. Фіброзуючий альвеоліт
 • D. Бронхопневмонія
 • E. Хронічний бронхіт
184.   З метою прискорення загоєння променевої виразки був призначений вітамінний препарат. Вкажіть його:
 • A. Ретаболіл
 • B. Левамiзол
 • C. Преднізолон
 • D. Ретинолу ацетат
 • E. Метилурацил
185.   У чоловіка 30-ти років перед операцією визначили групову належність крові. Кров резус-позитивна. Реакцію аглютинації еритроцитів не викликали стандартні сироватки груп 0αβ (I), Аβ (II), Вα (III). Досліджувана кров належить до групи:
 • A. -
 • B. Аβ (II)
 • C. 0αβ (I)
 • D. АВ (IV)
 • E. Вα (III)
186.   Під час проведення хірургічних маніпуляцій було використано новокаїн з метою знеболення. Через 10 хвилин у хворого з’явилася блідість шкірних покривів, задишка, гіпотензія. Алергічну реакцію якого типу можна запідозрити?
 • A. Імунокомплексна
 • B. Анафілактична
 • C. Клітинно-опосередкована
 • D. Цитотоксична
 • E. Стимулююча
187.   У хворого на міастенію після призначення прозерину з’явилися нудота, діарея, посмикування м’язів язика і скелетних м’язів. Чим можна усунути інтоксикацію?
 • A. Пірідостигміну бромід
 • B. Фізостигмін
 • C. Мезатон
 • D. Ізадрин
 • E. Атропіну сульфат
188.   Хвора звернулася до лікаря зі скаргами на неприємні відчуття в епігастрії, нудоту, зниження апетиту. При дослідженні дуоденального вмісту виявлено лямблії. Який препарат слід призначити?
 • A. Ізоніазид
 • B. Метронідазол
 • C. Ацикловір
 • D. Рифампіцин
 • E. Хінгамін
189.   До лікарні після автокатастрофи надійшов юнак 18-ти років. У травматологічному відділенні виявлені численні травми м’яких тканин обличчя в ділянці медіального кута ока, які призвели до масивної кровотечі. Який артеріальний анастомоз міг бути пошкоджений у цьому регіоні?
 • A. a. carotis interna et a. subclavia
 • B. a. subclavia et a. ophthalmica
 • C. a. carotis interna et a. ophthalmica
 • D. a. carotis externa et a. subclavia
 • E. a. carotis externa et a. carotis interna
190.   На електронній мікрофотографії фрагменту власної залози шлунка представлена велика клітина неправильної кулястої форми, у цитоплазмі якої є велика кількість внутрішньоклітинних канальців та мітохондрій. Визначте дану клітину:
 • A. Слизова
 • B. Недиференційована
 • C. Ендокринна
 • D. Парієтальна
 • E. Головна
191.   З сироватки крові людини виділили п’ять ізоферментних форм лактатдегідрогенази і вивчили їх властивості. Яка властивість доводить, що виділені ізоферментні форми одного і того ж ферменту?
 • A. Каталізують одну і ту ж реакцію
 • B. Тканинна локалізація
 • C. Однакова молекулярна маса
 • D. Однакові фізико-хімічні властивості
 • E. Однакова електрофоретична рухливість
192.   У хворого діагностовано діабетичну кому. Концентрація цукру в крові становить 18,44 ммоль/л. Який з цукрознижуючих препаратів необхідно призначити даному хворому?
 • A. Препарат із групи похідних сульфо-нілсечовини
 • B. Інсулін тривалої дії
 • C. Препарат із групи бігуанідів
 • D. Інсулін середньої тривалості дії
 • E. Інсулін короткої дії
193.   Чоловік 44-х років з інфарктом міокарда, помер від лівошлуночкової недостатності. На аутопсії: набряк легень, дрібнокраплинні крововиливи у серозних та слизових оболонках. Мікроскопічно: дистрофічні та некробіотичні зміни епітелію проксимальних канальців нирок, у печінці - центролобулярні крововиливи та осередки некрозу. Який з видів порушення кровообігу найбільш вірогідний?
 • A. Гостре недокрів’я
 • B. Хронічне недокрів’я
 • C. Гостре загальне венозне повнокров’я
 • D. Хронічне загальне венозне повнокров’я
 • E. Артеріальна гіперемія
194.   Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30-ти років досягла 112/хв. Зміна стану якої структури провідної системи серця є причиною збільшення ЧСС?
 • A. Атріовентрикулярний вузол
 • B. Пучок Гіса
 • C. Синоатрiальний вузол
 • D. Ніжки пучка Пса
 • E. Волокна Пуркін’є
195.   Чоловік 65-ти років надійшов до неврологічного відділєння з дiагнозом постінсультний синдром. Який препарат найбільш доцільно призначити хворому для прискорення одужання?
 • A. Іпратропіум бромід
 • B. Галантаміну гідрохлорид
 • C. Дипіроксим
 • D. Ацеклідин
 • E. Ізонітрозин
196.   У хворого 53-х років, що тривало страждав на бронхоектатичну хворобу та кровохаркання, з’явилися набряки на обличчі і у ділянці попереку; у сечі - білок 33 мг/л. Смерть настала від легеневої кровотечі. Результати аутопсії: нирки збільшені в об’ємі, ущільнені, поверхня розрізу має сальний вигляд. Гістологічно відзначено відкладення у клубочках і по ходу канальців гомогенних еозинофільних мас, які вибірково забарвлюються конго-рот і дають метахромазію з метиловим фіолетовим. Який патологічний процес мав місце в нирках у даному випадку?
 • A. Фібриноїдне набухання
 • B. Гіаліноз
 • C. Амілоїдоз
 • D. Мукоїдне набухання
 • E. Жирова дистрофія
197.   Дитина 3-х років надійшла до клініки з діагнозом отит. Є вірогідність розповсюдження гною із барабанної порожнини через задню стінку. Куди найвірогідніше може потрапити гній?
 • A. В зовнішній слуховий прохід
 • B. У внутрішнє вухо
 • C. В задню черепну ямку
 • D. В соскоподібну печеру
 • E. В слухову трубу
198.   Жінка 45-ти років хворіє на рак лівої молочної залози. На лівій руці є ознаки недостатності лімфатичної системи - набряк кінцівки, збільшення лімфовузлів. Яка форма недостатності лімфообміну спостерігається у хворої?
 • A. Динамічна недостатність
 • B. Механічна недостатність
 • C. Резорбційна недостатність
 • D. -
 • E. Змішана недостатність
199.   У хворого з високим титром антинуклеарних антитіл смерть настала від наростаючої ниркової недостатності. При патологоанатомічному дослідженні виявлений мезангіопроліферативний гломерулонефрит, абактеріальний бородавчастий ендокардит; в селезінці - періартеріальний цибулинний склероз, в шкірі - продуктивно-проліферативний васкуліт. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Вузликовий періартеріїт
 • B. Системний червоний вівчак
 • C. Дерматоміозит
 • D. Ревматизм
 • E. Нефротичний синдром
200.   У людини вимірюють енерговитрати натщесерце, лежачи, в умовах фізичного і психічного спокою, при температурі комфорту. В який час енерговитрати будуть найбільшими?
 • A. 17-18 годин вечора
 • B. 3-4 години ранку
 • C. 10-12 годин дня
 • D. 7-8 годин ранку
 • E. 14-16 годин дня
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 2 користувачів, 34 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 29.48ms.