Буклет 2010 року

1.   У хворого з’явилися жовтушність шкіри, склер та слизових оболонок. У плазмі крові підвищений рівень загального білірубіну, в калі - рівень стеркобіліну, в сечі - уробіліну. Який вид жовтяниці у хворого?
 • A. Хвороба Жільбера
 • B. Гемолітична
 • C. Паренхіматозна
 • D. Холестатична
 • E. Обтураційна
2.   Прозерин при системному введеннї підвищує тонус скелетних м’язів. Фторотан викликає релаксацію м’язів і послаблює ефекти прозерину. Який характер взаємодії прозерину та фторотану?
 • A. Конкурентний антагонізм
 • B. Неконкурентний антагонізм
 • C. Незалежний антагонізм
 • D. Прямий функціональний антагонізм
 • E. Непрямий функціональний антагонізм
3.   Хворому тривалий час вводили високі дози гідрокортизону, внаслідок чого настала атрофія однієї з зон кори наднирників. Яка це зона?
 • A. Клубочкова і сітчаста
 • B. -
 • C. Сітчаста
 • D. Клубочкова
 • E. Пучкова
4.   Препарат чинить згубний вплив на еритроцитарні форми малярійних плазмодіїв, дизентерійну амебу. Застосовується для лікування та профілактики малярії, лікування амебіазу і колагенозів. Визначте цей препарат:
 • A. Еметину гідрохлорид
 • B. Еритроміцин
 • C. Тетрациклін
 • D. Хінгамін
 • E. Хінін
5.   У хворого з масивними опіками розвинулась гостра недостатність нирок, що характеризується значним і швидким зменшенням швидкості клубочкової фільтрації. Який механізм її розвитку?
 • A. Емболія ниркової артерії
 • B. Зменшення ниркового кровотоку
 • C. Ушкодження клубочкового фільтра
 • D. Збільшення тиску канальцевої рідини
 • E. Зменшення кількості функціонуючих нефронів
6.   У немовля с пілороспазмом внаслідок блювання, що часто повторювалося, з’явилися слабкість, гіподинамія, іноді судоми. Яка форма порушення кислотно-основного стану в нього спостерігається?
 • A. Екзогенний негазовий ацидоз
 • B. Видільний ацидоз
 • C. Видільний алкалоз
 • D. Метаболічний ацидоз
 • E. Газовий алкалоз
7.   У потерпілого з травмою голови у скроневій ділянці діагностовано епідуральну гематому. Яка з артерій найвірогідніше пошкоджена?
 • A. Середня оболонкова
 • B. Поверхнева скронева
 • C. Передня оболонкова
 • D. Середня мозкова
 • E. Задня вушна
8.   Хворий 70-ти років помер від гострої коронарної недостатності. За життя відзначалась припухлість, деформація і біль колінних суглобів. При патоморфологічному дослідженні деформованих суглобів і синовіальних оболонок виявлено: гіперемія оболонок з множинними периваскулярними запальними інфільтратами з лімфоцитів, плазмоцитів, макрофагів. Скупчення організованого фібрину, який вкриває ділянки синовіальної оболонки і визначається в суглобовій рідині у вигляді рисових зерен. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Туберкульозний артрит
 • B. Ревматоїдний артрит
 • C. Вузликовий періартеріїт
 • D. Деформуючий артроз
 • E. Анкілозуючий спондилоартрит
9.   Дівчинка 10-ти років часто хворіє на гострі респіраторні інфекції, після яких спостерігаються множинні точкові крововиливи в місцях тертя одягу. Який гіповітаміноз має місце в дівчинки:
 • A. В6
 • B. C
 • C. A
 • D. B1
 • E. B2
10.   У дитини 10-ти років хірург запідозрив запалення дивертикула Меккеля, що потребує оперативного втручання. Ревізія якої ділянки кишечника необхідна, щоб знайти дивертикул?
 • A. Низхідна ободова кишка
 • B. 1м клубової кишки від місця впадіння її в товсту кишку
 • C. 20 см клубової кишки від клубово-сліпокишкового кута
 • D. Висхідна ободова кишка
 • E. 0,5 м порожньої кишки від зв’язки Трейца
11.   На перехід із горизонтального положення у вертикальне система кровообігу відповідає розвитком рефлекторної пресорної реакції. Що з наведеного є її обов’язковим компонентом?
 • A. Зменшення насосної функції серця
 • B. Зменшення об’єму циркулюючої крові
 • C. Зменшення частоти серцевих скорочень
 • D. Системне розширення артеріальних судин опору
 • E. Системне звуження венозних судин ємності
12.   При гістологічному дослідженні нирки у кірковій речовині визначається каналець, вистелений одношаровим кубічним облямівчастим епітелієм, цитоплазма якого забарвлена оксифільно. Який сегмент нефрону виявлений у препараті?
 • A. Петля Генле
 • B. Дистальний прямий каналець
 • C. Збірна трубочка
 • D. Дистальний звивистий каналець
 • E. Проксимальний звивистий каналець
13.   У хворого діагностовано алкаптонурію. Вкажіть фермент, дефект якого є причиною цієї патології:
 • A. Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • B. Фенілаланінгідроксилаза
 • C. Глутаматдегідрогеназа
 • D. ДОФА-декарбоксилаза
 • E. Піруватдегідрогеназа
14.   Вагітній жінці, під час встановлення на облік у жіночу консультацію, було проведено клінічне обстеження на ряд інфекцій. У сироватці крові були виявлені lgM до вірусу краснухи. Про що свідчить такий результат?
 • A. Первинне зараження жінки
 • B. Жінка здорова
 • C. Повторне інфікування вірусом краснухи
 • D. Хронічний процес
 • E. Загострення хронічного процесу
15.   На електронній мікрофотографії науковець виявив структуру, утворену вісьмома молекулами білків-гістонів і ділянкою молекули ДНК, що робить близько 1,75 обертів навколо них. Яку структуру виявив дослідник?
 • A. Нуклеосома
 • B. Хроматида
 • C. Хромосома
 • D. Елементарна фібрила
 • E. Напівхроматида
16.   В медико-генетичній консультації при обстеженні хворого хлопчика в крові були виявлені нейтрофільні лейкоцити з однією "барабанною паличкою". Наявність якого синдрому можна запідозрити у хлопчика?
 • A. Синдром Шерешевського-Тернера
 • B. Синдром Дауна
 • C. Синдром трисомії-Х
 • D. Синдром Клайнфельтера
 • E. Синдром Едвардса
17.   У хворого, який страждає на вугри та запальні зміни шкіри обличчя, при мікроскопії матеріалу з осередків ураження виявлені живі членистоногі розміром 0,2-0,5 мм. Вони мають витягнуту червоподібну форму, чотири пари коротких кінцівок, розміщених у середній частині тіла. Виявлені членистоногі викликають:
 • A. Коросту
 • B. Шкірний міаз
 • C. Педикульоз
 • D. Фтіріоз
 • E. Демодекоз
18.   У хворого діагностовано грип. Після прийому антипіретиків стан його різко погіршився: свідомість потьмарена, АТ- 80/50 мм рт.ст., Ps-140/хв., температура тіла різко знизилась до 35,8oC. Яке ускладнення виникло у даного хворого?
 • A. Гіпертермія
 • B. Колапс
 • C. Гіповолемія
 • D. Алкалоз
 • E. Ацидоз
19.   Хворому після апендектомії з метою профілактики інфекції призначено антибіотик групи цефалоспоринів. Порушення якого процесу лежить в основі протимікробної активності антибіотиків цієї групи?
 • A. Синтез нуклеїнових кислот
 • B. Утворення мікробної стінки
 • C. Енергетичний обмін
 • D. Блокада холінестерази
 • E. Рибосомальний синтез білку
20.   Хворий 21-го року надійшов до стаціонару з загостренням хронічного тонзиліту. Скаржиться на слабкість, задуху при помірному фізичному навантаженні. Температура 37,5oC. ЧСС- 110/хв. ЕКГ: ритм синусовий, інтервал PQ подовжений. Яка аритмія у хворого?
 • A. Внутрішньопередсердна блокада
 • B. Передсердно-шлуночкова блокада ІІ ст.
 • C. Передсердно-шлуночкова блокада І ст.
 • D. Передсердно-шлуночкова екстрасистолія
 • E. Порушення внутрішньошлуночкової провідності
21.   Внаслідок активації іонних каналів зовнішньої мембрани збудливої клітини значно збільшився її потенціал спокою. Які канали були активовані?
 • A. Натрієві
 • B. Калієві
 • C. Швидкі кальцієві
 • D. Натрієві та кальцієві
 • E. Повільні кальцієві
22.   Для лікування жовтяниць показано призначення барбітуратів, які індукують синтез УДФ-глюкуронілтрансферази. Лікувальний ефект при цьому обумовлений утворенням:
 • A. Непрямого (некон’югованого) білірубіну
 • B. Білівердину
 • C. Гему
 • D. Прямого (кон’югованого) білірубіну
 • E. Протопорфирину
23.   У хворого із вираженим пневмосклерозом після перенесеного інфільтративного туберкульозу легень розвинулась дихальна недостатність. До якого патогенетичного типу вона відноситься?
 • A. Рефлекторний
 • B. Рестриктивний
 • C. Дисрегуляційний
 • D. Обструктивний
 • E. Апнеїстичний
24.   У хворого виявлена виразка шлунка. При бактеріологічному дослідженні біоптату, отриманого із ушкодженої ділянки шлунка, на 5-й день на шоколадному агарі виросли дрібні колонії грамнегативних оксидоредуктазопозитивних звивистих бактерій. Який із перерахованих мікроорганізмів є найбільш вірогідним збудником?
 • A. Chlamydia trachomatis
 • B. Mycoplasma hominis
 • C. Helicobacter pylori
 • D. Campilobacter jejuni
 • E. Campilobacter fetus
25.   З метою прискорення загоєння променевої виразки був призначений вітамінний препарат. Вкажіть його:
 • A. Левамiзол
 • B. Ретинолу ацетат
 • C. Метилурацил
 • D. Ретаболіл
 • E. Преднізолон
26.   Під час голодування м’язові білки розпадаються до вільних амінокислот. В який процес найімовірніше будуть втягуватися ці сполуки за таких умов?
 • A. Декарбоксилування
 • B. Синтез вищих жирних кислот
 • C. Глюконеогенез у м’язах
 • D. Глюконеогенез у печінці
 • E. Глікогеноліз
27.   При хронічному передозуванні глюкокортикоїдів розвивається гіперглікемія. Назвіть процес вуглеводного обміну, за рахунок якого збільшується концентрація глюкози у плазмі крові:
 • A. Пентозофосфатний цикл
 • B. Аеробний гліколіз
 • C. Шкогенез
 • D. Глюконеогенез
 • E. Глікогеноліз
28.   Проводиться вивчення максимально спіралізованих хромосом каріотипу людини. При цьому процес поділу клітини припинили на стадії:
 • A. Профаза
 • B. Телофаза
 • C. Метафаза
 • D. Інтерфаза
 • E. Анафаза
29.   Хвора 36-ти років страждає на колагеноз. Збільшення вмісту якого метаболіту найбільш вірогідно буде встановлено у сечі?
 • A. Креатинін
 • B. Уробіліноген
 • C. Індикан
 • D. Оксипролін
 • E. Сечовина
30.   У хворого на алкоголізм почався алкогольний психоз із вираженим психомоторним збудженням. Який препарат з групи нейролептиків слід призначити для швидкої допомоги?
 • A. Аміназин
 • B. Діазепам
 • C. Натрію бромід
 • D. Фторотан
 • E. Резерпін
31.   У хворого з дихальною недостатністю рН крові 7,35. Визначення pC02 показало наявність гіперкапнії. При дослідженні рН сечі відзначається підвищення її кислотності. Яка форма порушення кислотно-основного стану в даному випадку?
 • A. Ацидоз газовий, компенсований
 • B. Ацидоз метаболічний, декомпенсований
 • C. Алкалоз газовий, компенсований
 • D. Ацидоз метаболічний, компенсований
 • E. Алкалоз газовий, декомпенсований
32.   Під час гістологічного дослідження стулок мітрального клапана серця жінки 30-ти років було встановлено, що ендотеліальні клітини вогнищево десквамовані, в цих ділянках на поверхні стулки розташовані дрібні тромботичні нашарування, сполучна тканина стулки з явищами мукоїдного набухання з ділянками склерозу та васкуляризації. Діагностуйте вид клапанного ендокардиту:
 • A. Фібропластичний
 • B. Поворотньо-бородавчастий
 • C. Дифузний
 • D. Гострий бородавчастий
 • E. Поліпозно-виразковий
33.   У 12-ти річного хлопчика в сечі виявлено високий вміст усіх амінокислот аліфатичного ряду. При цьому відмічена найбільш висока екскреція цистину та цистеїну. Крім того, УЗД нирок показало наявність каменів у них. Яка патологія найбільш вірогідна?
 • A. Цистинурія
 • B. Фенілкетонурія
 • C. Хвороба Хартнупа
 • D. Алкаптонурія
 • E. Цистит
34.   Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при утриманні (але не переміщенні) вантажу в певному положенні?
 • A. Концентричним
 • B. Ізометричним
 • C. Ізотонічним
 • D. Ауксотонічним
 • E. Ексцентричним
35.   Оглядаючи дитину 6-ти років, лікар помітив на глоткових мигдаликах сірувату плівку, при спробі видалення якої виникла помірна кровотеча. Бактеріоскопія мазків з мигдаликів показала наявність грампозитивних бактерій булавоподібної форми. Які симптоми можуть виникнути у дитини у найближчі дні, якщо не буде проведене специфічне лікування?
 • A. Токсичні ураження серцевого м’яза, печінки, нирок
 • B. Набряк легенів
 • C. Хвильоподібна лихоманка
 • D. Папульозні висипи на шкірі
 • E. Дуже сильний нападоподібний кашель
36.   У підлітка 12-ти років, який впродовж 3-х місяців різко схуд, вміст глюкози у крові 50 ммоль/л. У нього розвинулася кома. Який головний механізм її розвитку?
 • A. Лактацидемічний
 • B. Гіпоксичний
 • C. Кетонемічний
 • D. Гіпоглікемічний
 • E. Гіперосмолярний
37.   Внаслідок землетрусу чоловік 50-ти років дві доби перебував під завалом. Після звільнення з-під завалу рятівниками у нього був встановлений синдром тривалого розчавлення. Виникнення якого ускладнення в подальшому найбільш вірогідне?
 • A. Гостра судинна недостатшсть
 • B. Гостра печінкова недостатшсть
 • C. Гостра серцева недостатшсть
 • D. Гостра ниркова недостатність
 • E. Гостра дихальна недостатшсть
38.   Хвора 75-ти років доставлена до офтальмологічного відділення лікарні зі скаргами на погіршення зору. При об’єктивному дослідженні встановлена наявність пухлини мозку, розташованої в ділянці лівого зорового тракту. При цьому у хворої спостерігається випадіння поля зору в:
 • A. Правих і лівих половинах сітківки лівого ока
 • B. Правих і лівих половинах сітківок обох очей
 • C. Правих половинах сітківки обох очей
 • D. Лівих половинах сітківки обох очей
 • E. Правих і лівих половинах сітківки правого ока
39.   При обстеженні хворого виявлені наступні клінічні прояви: шкірні покриви рожеві, теплі на дотик, сухі, ЧСС-92/хв.,ЧДР- 22/хв., температура тіла -39,2oC. Яке співвідношення процесів утворення і віддачі тепла в описаному періоді лихоманки?
 • A. Зниження тепловіддачі на фоні незміненої теплопродукції
 • B. Теплопродукція нижче за тепловіддачу
 • C. Теплопродукція перевищує тепловіддачу
 • D. Теплопродукція дорівнює тепловіддачі
 • E. Посилення теплопродукції без зміни тепловіддачі
40.   Дівчина 17-ти років з метою суїциду прийняла велику дозу фенобарбіталу. Після прибуття на місце події лікар швидкої допомоги швидко промив шлунок, ввів бемегрид і розчин натрію гідрокарбонату внутрішньовенно. З якою метою лікар ввів натрію гідрокарбонат?
 • A. Для нормалізації артеріального тиску
 • B. Для інактивації фенобарбіталу
 • C. Для стимуляції дихання
 • D. Для пробуджуючого ефекту
 • E. Для підвищення ниркової екскреції фенобарбіталу
41.   Чоловіку 46-ти років, що хворіє на дифузний токсичний зоб, була проведена операція резекції щитоподібної залози. Після операції відмічаються відсутність апетиту, диспепсія, підвищена нервово-м’язова збудливість. Маса тіла не збільшилася. Температура тіла у нормі. Чим, із нижче переліченого, обумовлений стан хворого?
 • A. Підвищенням продукції тиреоліберину
 • B. Підвищенням продукції тироксину
 • C. Зниженням продукції паратгормону
 • D. Зниженням продукції тироксину
 • E. Підвищенням продукції кальцитоніну
42.   У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?
 • A. α-адренорецептори
 • B. H-холінорецептори
 • C. β-адренорецептори
 • D. α- та β-адренорецептори
 • E. M-холінорецептори
43.   У препараті трубчастого органу, зафарбованому орсеїном, виявлено близько 50 товстих мембран, які мають хвилясту форму і складають основу середньої оболонки органу. Який це орган?
 • A. Аорта
 • B. Стравохід
 • C. Трахея
 • D. Стінка серця
 • E. Артерія м’язового типу
44.   Серед антиатеросклеротичних препаратів, що застосовуються з метою профілактики та лікування атеросклерозу, є левостатин. Він діє шляхом:
 • A. Стимулювання екскреції холестерину з організму
 • B. Активації метаболізму холестерину
 • C. Усіма наведеними шляхами
 • D. Гальмування біосинтезу холестерину
 • E. Пригнічення всмоктування холестерину в кишечнику
45.   У потерпілого в аварії спостерігається кровотеча з м’яких тканин попереду від кута нижньої щелепи. Яку судину необхідно перев’язати для зупинки кровотечі?
 • A. A.facialis
 • B. A.temporalis superficialis
 • C. A.carotis interna
 • D. A.lingvalis
 • E. A.alveolaris inferior
46.   Який шлях віддачі тепла тілом робітників парникового господарства є найефективнішим при температурі повітря 36oC та відносній його вологості -70%?
 • A. Теплорадіація
 • B. Випаровування рідини
 • C. Теплопроведення
 • D. -
 • E. Конвекція
47.   На електронній мікрофотографії клітини, яка має паличкоподібне ядро та веретеноподібну форму, у цитоплазмі спостерігається велика кількість проміжних мікрофіламентів, які містять десмін. З якої тканини зроблено зріз?
 • A. -
 • B. Сполучна
 • C. Нервова
 • D. М’язова
 • E. Епітеліальна
48.   Тварині внутрішньовенно ввели концентрований розчин хлориду натрію, що зумовило зниження реабсорбції іонів натрію у канальцях нирок. Внаслідок яких змін секреції гормонів це відбувається?
 • A. Збільшення вазопресину
 • B. Зменшення вазопресину
 • C. Збільшення альдостерону
 • D. Зменшення альдостерону
 • E. Зменшення натрійуретичного фактора
49.   Хворому на гострий інфаркт міокарда у комплексній терапії було призначено гепарин. Через деякий час після введення даного препарату з’явилась гематурія. Який антагоніст гепарину необхідно ввести хворому для усунення даного ускладнення?
 • A. Фібриноген
 • B. Амінокапронова кислота
 • C. Протаміну сульфат
 • D. Вікасол
 • E. Неодикумарин
50.   Виділяють декілька груп молекулярних механізмів, які мають важливе значення в патогенезі ушкодження клітин, що сприяє розвитку патології. Які процеси забезпечують протеїнові механізми ушкодження?
 • A. Ацидоз
 • B. Осмотичне розтягнення мембран
 • C. Перекисне окиснення ліпідів
 • D. Пригнічення ферментів
 • E. Активація фосфоліпаз
51.   У пацієнта тривалість інтервалу P — Q на ЕКГ перевищує норму при нормальній тривалості зубця P. Причиною цього є зменшення швидкості проведення збудження:
 • A. Ніжками пучка Гіса
 • B. Атріо-вентрикулярним вузлом
 • C. Пучком Гіса
 • D. Сино-атріальним вузлом
 • E. Волокнами Пуркін’є
52.   На рентгенограмі нирок при пієлографії лікар виявив ниркову миску, в яку безпосередньо впадали малі чашечки (великі були відсутні). Яку форму сечовивідних шляхів нирки виявив лікар?
 • A. Фетальна
 • B. Зріла
 • C. Ампулярна
 • D. Деревоподібна
 • E. Ембріональна
53.   При пункційній біопсії печінки хворого з клінікою печінково-клітинної недостатності виявлена вакуольна, балонна дистрофія гепатоцитів, некроз окремих клітин, тільця Каунсильмена, інфільтрація портальної та часточкової строми переважно лімфоцитами та макрофагами з незначною кількістю поліморфноядерних лейкоцитів. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Алкогольний гепатит
 • B. Хронічний персистуючий гепатит
 • C. Гострий вірусний гепатит
 • D. Хронічний активний гепатит
 • E. Аутоімунний гепатит
54.   Хвора звернулася до лікаря зі скаргами на неприємні відчуття в епігастрії, нудоту, зниження апетиту. При дослідженні дуоденального вмісту виявлено лямблії. Який препарат слід призначити?
 • A. Ізоніазид
 • B. Хінгамін
 • C. Метронідазол
 • D. Ацикловір
 • E. Рифампіцин
55.   Недбалий студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого гормону найшвидше збільшиться в крові студента?
 • A. Соматотропін
 • B. Адреналін
 • C. Кортикотропін
 • D. Кортизол
 • E. Тиреоліберин
56.   До лікарні після автокатастрофи надійшов юнак 18-ти років. У травматологічному відділенні виявлені численні травми м’яких тканин обличчя в ділянці медіального кута ока, які призвели до масивної кровотечі. Який артеріальний анастомоз міг бути пошкоджений у цьому регіоні?
 • A. a. carotis externa et a. subclavia
 • B. a. carotis interna et a. ophthalmica
 • C. a. carotis interna et a. subclavia
 • D. a. subclavia et a. ophthalmica
 • E. a. carotis externa et a. carotis interna
57.   Дівчина 15-ти років була доставлена до лікарні з запаленням червоподібного відростку. Аналіз крові показав ознаки анемії. У фекаліях було виявлено яйця гельмінта, які мають лимоноподібну форму (50х30 мкм), з "пробочками"на полюсах. Який вид гельмінту паразитує у хворої?
 • A. Гострик
 • B. Волосоголовець
 • C. Анкілостома
 • D. Ехінокок
 • E. Карликовий ціп’як
58.   В легенях пацієнта, який протягом 9-ти років працював шліфувальником каменю, виявлені дрібні округлої форми щільні вузлики, що складаються зі сполучної тканини. На периферії цих вузликів розташовані макрофаги. Проявом якого захворювання є зміни в легенях?
 • A. Гостра пневмонія
 • B. Силікоз
 • C. Бронхоектатична хвороба
 • D. Хронічний бронхіт
 • E. Бронхіальна астма
59.   Після травми передньої поверхні верхньої третини передпліччя у хворого утруднення пронації, послаблення долонного згинання кисті та порушення чутливості шкіри 1-3 пальців на долоні. Який нерв ушкоджено?
 • A. n. radialis
 • B. n. medianus
 • C. n. cutaneus antebrachii medialis
 • D. n. musculocutaneus
 • E. n. ulnaris
60.   У одного з батьків запідозрили носійство рецесивного гена фенілкетонурії. Який ризик народження у цій сім’ї дитини, хворої на фенілкетонурію?
 • A. 50%
 • B. 0%
 • C. 75%
 • D. 25%
 • E. 100%
61.   Жінка. похилого віку госпіталізована зі скаргами на різкий 6іль, набряк в ділянці правого кульшового суглоба, що з’явилися після падіння. Об’єктивно: стегно приведене досередини, рухи в кульшовому суглобі порушені. Перелом якої кістки або її частини визначив лікар?
 • A. Тіло стегнової кістки
 • B. Виростки стегнової кістки
 • C. Сіднична кістка
 • D. Лобкова кістка
 • E. Шийка стегнової кістки
62.   У хворого на міастенію після призначення прозерину з’явилися нудота, діарея, посмикування м’язів язика і скелетних м’язів. Чим можна усунути інтоксикацію?
 • A. Ізадрин
 • B. Фізостигмін
 • C. Мезатон
 • D. Пірідостигміну бромід
 • E. Атропіну сульфат
63.   Чоловік 26-ти років перебуває в торпідній стадії шоку внаслідок автомобільної аварії. В крові: лейк.- 3, 2 • 109/л. Який головний механізм в розвитку лейкопенії?
 • A. Перерозподіл лейкоцитів у судинному руслі
 • B. Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку в кров
 • C. Підвищення виділення лейкоцитів з організму
 • D. Руйнування лейкоцитів у кровотворних органах
 • E. Пригнічення лейкопоезу
64.   Під час проведення хірургічних маніпуляцій було використано новокаїн з метою знеболення. Через 10 хвилин у хворого з’явилася блідість шкірних покривів, задишка, гіпотензія. Алергічну реакцію якого типу можна запідозрити?
 • A. Клітинно-опосередкована
 • B. Цитотоксична
 • C. Імунокомплексна
 • D. Анафілактична
 • E. Стимулююча
65.   У вагітної жінки на передній черевній стінці виявлено пухлиноподібне утворення, яке виникло на місці видаленої два роки тому пухлини. Утворення має щільну консистенцію і розміри 2х1 см, з чіткими межами. При гістологічному дослідженні виявлено, що пухлина побудована з диференційованої сполучної тканини з переважанням колагенових волокон. Про яку пухлину слід думати?
 • A. Ліпома
 • B. Десмоїд
 • C. Фібросаркома
 • D. Лейоміома
 • E. Гібернома
66.   Хворого 55-ти років госпіталізовано до хірургічної клініки з підозрою на сепсис. Який матеріал для дослідження необхідно взяти від хворого і на яке середовище його слід засіяти?
 • A. Кров, цукровий бульйон
 • B. Гній, жовточно-сольовий агар
 • C. Ліквор, сироватковий агар
 • D. Пунктат лімфовузла, цистеїновий агар
 • E. Сеча, м’ясо-пептонний бульйон
67.   На гістологічному препараті паренхіма органу представлена лімфоїдною тканиною, яка утворює лімфатичні вузлики, останні розташовані дифузно і містять центральну артерію. Яке анатомічне утворення має дану морфологічну будову?
 • A. Селезінка
 • B. Лімфатичний вузол
 • C. Тимус
 • D. Червоний кістковий мозок
 • E. Мигдалик
68.   Встановлено ураження вірусом ВШ Т-лімфоцитів. При цьому фермент вірусу зворотня траскриптаза (РНК-залежна ДНК-полімераза) каталізує синтез:
 • A. Вірусної і-РНК на матриці ДНК
 • B. і-РНК на матриці вірусного білка
 • C. Вірусної ДНК на матриці ДНК
 • D. ДНК на матриці вірусної і-РНК
 • E. ДНК на вірусній р-РНК
69.   У хворого при проведенні наркозу виникли ознаки підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи: гіперсалівація, ларингоспазм. Введенням якого препарату можна було попередити небажані ефекти?
 • A. Пірацетам
 • B. Атропіну сульфат
 • C. Адреналіну гідрохлорид
 • D. Анальгін
 • E. Прозерин
70.   Студент на екзамені не зміг вірно відповісти на питання екзаменаційного білету, що супроводжувалося почервонінням шкіри обличчя, відчуттям жару і невпевненістю поведінки. Який вид артеріальної гіперемії розвинувся у даному випадку?
 • A. Нейропаралітична
 • B. Патологічна
 • C. Постішемічна
 • D. Нейротонічна
 • E. Метаболічна
71.   Вірус імунодефіциту людини, маючи на своїй поверхні антигени gp — 41 та gp — 120, взаємодіє з клітинами-мішенями організму. Виберіть серед перерахованих антигени лімфоцитів людини, з якими комплементарно зв’язується gp — 120 вірусу:
 • A. CD 8
 • B. CD 19
 • C. CD 3
 • D. CD 28
 • E. CD 4
72.   Після тривалого фізичного навантаження під час заняття з фізичної культури у студентів розвинулась м’язова крепатура. Причиною її виникнення стало накопичення у скелетних м’язах молочної кислоти. Вона утворилась після активації в організмі студентів:
 • A. Пентозофосфатного циклу
 • B. Глюконеогенезу
 • C. Ліполізу
 • D. Гліколізу
 • E. Глікогенезу
73.   У хворого з високим титром антинуклеарних антитіл смерть настала від наростаючої ниркової недостатності. При патологоанатомічному дослідженні виявлений мезангіопроліферативний гломерулонефрит, абактеріальний бородавчастий ендокардит; в селезінці - періартеріальний цибулинний склероз, в шкірі - продуктивно-проліферативний васкуліт. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Системний червоний вівчак
 • B. Нефротичний синдром
 • C. Дерматоміозит
 • D. Вузликовий періартеріїт
 • E. Ревматизм
74.   Патологоанатом у біоптаті шкіри побачив гостре серозно-геморагічне запалення і ділянку некрозу. З анамнезу: захворювання почалося з появи невеликої червоної плями, в центрі якої утворився міхур із серозно-геморагічною рідиною. Згодом центральна частина стала чорною. Який діагноз найбільш вірогідний?
 • A. Хімічний дерматит
 • B. Сибірковий карбункул
 • C. Алергічний дерматит
 • D. Актиномікоз шкіри
 • E. Карбункул стрептококовий
75.   Стоматолог під час огляду порожнини рота на межі середньої і задньої третини спинки язика виявив запалені сосочки. Які сосочки язика запалені?
 • A. Papillae foliatae
 • B. Papillae conicae
 • C. Papillae vallatae
 • D. Papillae filiformes
 • E. Papillae fungiformes
76.   Дитина страждає на ідіосинкразію лікарської речовини. Чим зумовлена ця реакція?
 • A. Інгібування мікросомальних ферментів печінки
 • B. Спадкова ензимопатія
 • C. Виснаження субстрату, з яким взаємодіє лікарська речовина
 • D. Накопичення лікарської речовини в організмі
 • E. Супутнє захворювання органу-мішені
77.   Пацієнта турбують поліурія (7л на добу) і полідипсія. При обстеженні не виявлено ніяких розладів вуглеводного обміну. Дисфункція якої ендокринної залози може бути причиною даних порушень?
 • A. Кора наднирників
 • B. Аденогіпофіз
 • C. Нейрогіпофіз
 • D. Мозкова речовина наднирників
 • E. Острівці підшлункової залози
78.   Хворий, що страждав на туберкульоз, помер від прогресуючої легенево-серцевої недостатності. На розтині в ділянці верхівки правої легені визначається порожнина діаметром 5 см, яка сполучається з просвітом сегментарного бронха. Стінки порожнини з середини покриті сирнистими масами, під якими знаходяться епітеліоїдні клітини і клітини Пирогова-Лангханса. Вкажіть морфологічну форму туберкульозу:
 • A. Казеозна пневмонія
 • B. Туберкульома
 • C. Гострий кавернозний туберкульоз
 • D. Інфільтративний туберкульоз
 • E. Гострий осередковий туберкульоз
79.   У дитини 5-ти років гостра правобічна нижньодольова пневмонія. При посіві харкотиння виявлено, що збудник захворювання стійкий до пеніциліну, але чутливий до макролідів. Який препарат найбільш доцільно використати у даному випадку?
 • A. Гентаміцин
 • B. Ампіцилін
 • C. Стрептоміцин
 • D. Азитроміцин
 • E. Тетрациклін
80.   До лікарні потрапив чоловік 35-ти років, який втратив зір на одне око. З анамнезу відомо, що хворий часто вживав недостатньо просмажений шашлик. Після рентгенологічного обстеження та проведення імунологічних реакцій лікар поставив діагноз цистіцеркоз. Який гельмінт є збудником цього захворювання?
 • A. Trichocephalus trichiurus
 • B. Trichinella spiralis
 • C. Taeniarhynchus saginatus
 • D. Taenia solium
 • E. Diphyllobothrium latum
81.   При виконуванні вправ на колоді гімнастка втратила рівновагу і впала. Із збудження, перш за все, яких рецепторів розпочнуться рефлекси, що забезпечать відновлення порушеної пози?
 • A. Отолітові вестибулорецептори
 • B. Ампулярні вестибулорецептори
 • C. Вестибулорецептори
 • D. Рецептори завитки
 • E. Пропріорецептори
82.   За медичним показанням пацієнту було проведено видалення частини однієї із структур ЦНС. В результаті видалення у пацієнта розвинулися атонія, астазія, інтенційний тремор, атаксія, адіадохокінез. Частина якої структури ЦНС була вилучена?
 • A. Мигдалеподібний комплекс
 • B. Лімбічна система
 • C. Гіпокамп
 • D. Мозочок
 • E. Базальні ганглії
83.   У клінічно здорових батьків народилася дитина, хвора на фенілкетонурію (аутосомно-рецесивне спадкове захворювання). Які генотипи батьків?
 • A. АА х АА
 • B. аа х аа
 • C. Аа х аа
 • D. Аа х Аа
 • E. АА х Аа
84.   У пацієнта діагностовано компресійний перелом поперекового хребця. При цьому різко збільшилась кривизна лордозу поперекового відділу хребта. Ушкодженням якої зв’язки може супроводжуватись така зміна кривизни хребта?
 • A. Задня поздовжня
 • B. Жовта
 • C. Передня поздовжня
 • D. Клубово-поперекова
 • E. Міжостиста
85.   У чоловіка 30-ти років перед операцією визначили групову належність крові. Кров резус-позитивна. Реакцію аглютинації еритроцитів не викликали стандартні сироватки груп 0αβ (I), Аβ (II), Вα (III). Досліджувана кров належить до групи:
 • A. 0αβ (I)
 • B. Вα (III)
 • C. АВ (IV)
 • D. -
 • E. Аβ (II)
86.   Жінка 45-ти років хворіє на рак лівої молочної залози. На лівій руці є ознаки недостатності лімфатичної системи - набряк кінцівки, збільшення лімфовузлів. Яка форма недостатності лімфообміну спостерігається у хворої?
 • A. Резорбційна недостатність
 • B. Динамічна недостатність
 • C. Механічна недостатність
 • D. Змішана недостатність
 • E. -
87.   При огляді 6-місячної дитини лікар виявив незакрите заднє тім’ячко. В якому віці воно закривається при нормальному розвитку дитини?
 • A. До 6-ти місяців
 • B. До кінця першого року життя
 • C. До народження
 • D. До 3-х місяців
 • E. До кінця другого року життя
88.   Через 2-3 години після парентерального введення препарату у пацієнта розвинувся коматозний стан, спостерігається дихання типу Чейн-Стокса, зіниці різко звужені, колінний рефлекс збережений. Який препарат міг спричинити отруєння?
 • A. Морфін
 • B. Фенобарбітал
 • C. Сибазон
 • D. Аміназин
 • E. Спирт етиловий
89.   У хворого 53-х років, що тривало страждав на бронхоектатичну хворобу та кровохаркання, з’явилися набряки на обличчі і у ділянці попереку; у сечі - білок 33 мг/л. Смерть настала від легеневої кровотечі. Результати аутопсії: нирки збільшені в об’ємі, ущільнені, поверхня розрізу має сальний вигляд. Гістологічно відзначено відкладення у клубочках і по ходу канальців гомогенних еозинофільних мас, які вибірково забарвлюються конго-рот і дають метахромазію з метиловим фіолетовим. Який патологічний процес мав місце в нирках у даному випадку?
 • A. Жирова дистрофія
 • B. Гіаліноз
 • C. Мукоїдне набухання
 • D. Фібриноїдне набухання
 • E. Амілоїдоз
90.   У збільшеному шийному лімфатичному вузлі дівчинки 14-ти років мікроскопічно було встановлено, що тканинна будова вузла порушена, лімфоїдні фолікули відсутні, є ділянки склерозу та вогнища некрозу, клітинний склад вузла поліморфний, присутні лімфоцити, еозинофіли, атипові клітини великих розмірів з багаточасточковими ядрами (клітини Березовського-Штернберга) та також одноядерні клітини великих розмірів. Діагностуйте захворювання:
 • A. Грибоподібний мікоз
 • B. Лімфогранулематоз
 • C. Гострий лімфолейкоз
 • D. Хронічний лімфолейкоз
 • E. Лімфома Беркіта
91.   Хлопчик 5-ти місяців госпіталізований з приводу тонічних судом. Хворіє з народження. Об’єктивно: волосся жорстке, нігті витончені та ламкі, шкірні покриви бліді та сухі. В біохімічному аналізі крові: кальцій - 0,5 ммоль/л (норма - 0,75-2,5 ммоль/л), фосфор -1,9 ммоль/л (норма - 0,646-1,292 ммоль/л). З чим пов’язані ці зміни?
 • A. Гіперальдостеронізм
 • B. Гіпотиреоз
 • C. Гіпопаратиреоз
 • D. Гіперпаратиреоз
 • E. Гіпоальдостеронізм
92.   У жінки 20-ти років під час медичного огляду при пальпації в молочній залозі виявлено щільний інкапсульований вузол діаметром 1,0 см. Результат післяопераційного біопсійного дослідження: розростання сполучної тканини навколо протоків молочної залози та залозисті елементи різного діаметру, що не утворюють часточок, без ознак клітинного атипізму. Яка відповідь патологоанатома?
 • A. Фіброаденома
 • B. Фіброма
 • C. Фіброзний рак
 • D. Аденома
 • E. Метастаз раку
93.   У студента після вживання м’яса, консервованого в домашніх умовах, з’явились диплопія, порушення мови та параліч дихання. Чим обумовлені такі симптоми ботулізму?
 • A. Секреція ентеротоксину
 • B. Активація аденілатциклази
 • C. Дія нейротоксину
 • D. Інвазія Cl. eotulinum в епітелій кишечнику
 • E. Ендотоксичний шок
94.   При копрологічному дослідженні встановлено, що кал знебарвлений, у ньому знайдено краплі нейтрального жиру. Найбільш вірогідною причиною цього є порушення:
 • A. Надходження жовчі до кишечнику
 • B. Секреції підшлункового соку
 • C. Секреції кишкового соку
 • D. Кислотності шлункового соку
 • E. Процесів всмоктування в кишечнику
95.   З сироватки крові людини виділили п’ять ізоферментних форм лактатдегідрогенази і вивчили їх властивості. Яка властивість доводить, що виділені ізоферментні форми одного і того ж ферменту?
 • A. Однакові фізико-хімічні властивості
 • B. Однакова молекулярна маса
 • C. Каталізують одну і ту ж реакцію
 • D. Однакова електрофоретична рухливість
 • E. Тканинна локалізація
96.   Видалення зуба у пацієнта з хронічним персистуючим гепатитом ускладнилось тривалою кровотечею. Яка причина геморагічного синдрому?
 • A. Збільшення синтезу фібриногену
 • B. Зменшення утворення тромбіну
 • C. Посилення фібринолізу
 • D. Зменшення утворення фібрину
 • E. Збільшення утворення тромбопла-стину
97.   До лікарні доставлений хворий з отруєнням інсектицидом - ротеноном. Яка ділянка мітохондріального ланцюга переносу електронів блокується цією речовиною?
 • A. Цитохром С-оксидаза
 • B. Сукцинат-коензим Q-редуктаза
 • C. АТФ -синтетаза
 • D. Коензим Q-цитохром С-редуктаза
 • E. НАДН-коензим Q-редуктаза
98.   Хворий помер від наростаючої легенево-серцевої недостатності. При гістологічному дослідженні виявлено: дифузне ураження легенів з інтерстиціальним набряком, інфільтрацією інтерстиціальної тканини лімфоцитами, макрофагами, плазмоцидами; пневмофіброз, панацинарна емфізема. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Хронічний бронхіт
 • B. Бронхопневмонія
 • C. Бронхіальна астма
 • D. Фіброзуючий альвеоліт
 • E. Ателектаз легенів
99.   Людина захворіла на пелагру. При опитуванні стало відомо, що впродовж тривалого часу вона харчувалася переважно кукурудзою, мало вживала м’яса. Дефіцит якої речовини у кукурудзі спричинив розвиток хвороби?
 • A. Аланін
 • B. Пролін
 • C. Триптофан
 • D. Тирозин
 • E. Гістидин
100.   Жінка в період вагітності тривалий час без контролю лікаря приймала антибіотик. Через деякий час у неї погіршився апетит, з’явились нудота, пронос, зміни слизових оболонок ротової порожнини та шлунково-кишкового тракту. З часом виникла жовтяниця. У новонародженого відмічено порушення росту кісток. Який препарат приймала жінка?
 • A. Бісептол
 • B. Ампіцилін
 • C. Доксациклін
 • D. Левоміцетин
 • E. Еритроміцин
101.   У хворого на ішемічну хворобу серця відзначається гіпертрофія міокарда, тахікардія, зниження ХОК. Який з механізмів є провідним в ушкодженні кардіоміоцитів у даному випадку?
 • A. Дегідратація кардіоміоцитів
 • B. Збільшення числа а та β-адренорецепторів
 • C. Пошкодження специфічних мембранних насосів
 • D. Втрата Ca2+ кардіоміоцитами
 • E. Втрата Mg2+ кардіоміоцитами
102.   У хворого з лихоманкою та висипкою на шкірі після обстеження за допомогою серологічних реакцій поставлений діагноз фасціольоз. Було встановлено, що хворий заразився шляхом споживання сирої води з річки. Яка стадія життєвого циклу фасціоли інвазійна для людини?
 • A. Адолескарій
 • B. Фіна
 • C. Яйце
 • D. Мірацидій
 • E. Метацеркарій
103.   При санітарно-бактеріологічному дослідженні води методом мембранних фільтрів виявлено дві червоні колонії на мембранному фільтрі (середовище Ендо), через який пропустили 500 мл досліджуваної води. Розрахуйте колі-індекс та колі-титр досліджуваної води:
 • A. 250 та 2
 • B. 500 та 2
 • C. 250 та 4
 • D. 2 та 500
 • E. 4 та 250
104.   Чоловік помер від гострого інфекційного захворювання, яке супроводжувалось гарячкою, жовтяницею, геморагічною висипкою на шкірі та слизових оболонках, а також гострою нирковою недостатністю. При гістологічному дослідженні тканини нирки (забарвлення за Романовським-Гімзою) виявлені звивисті бактерії, які мають вигляд букв С та S. Які бактерії були виявлені?
 • A. Кампілобактерії
 • B. Лептоспіри
 • C. Борелії
 • D. Трепонеми
 • E. Спіроли
105.   У хворого з кровотечею розвинулась гостра ниркова недостатність, що спричинила смерть. На аутопсії макроскопічно: нирки збільшені з широким блідо-рожевим кірковим шаром, різко відмежованим від темно-червоних пірамід. Мікроскопічно: відсутність ядер епітелію звивистих канальців, тубулорексіс, венозний застій, ядра клітин судинних клубочків та прямих канальців збережені. Яка патологія нирок розвинулась у хворого?
 • A. Пієлонефрит
 • B. Нефроз
 • C. Гломерулонефрит
 • D. Некронефроз
 • E. Інфаркт
106.   Хворий 46-ти років звернувся до лікаря зі скаргою на біль в суглобах, який посилюється напередодні зміни погоди. У крові виявлено підвищення концентрації сечової кислоти. Посилений розпад якої речовини є найвірогіднішою причиною захворювання?
 • A. ТМФ
 • B. УТФ
 • C. УМФ
 • D. ЦМФ
 • E. АМФ
107.   У ліквідатора наслідків аварії на АЕС під час перебігу гострої променевої хвороби виник геморагічний синдром. Що має найбільше значення в патогенезі цього синдрому?
 • A. Підвищення активності факторів фібринолізу
 • B. Порушення структури стінки судин
 • C. Підвищення активності факторів систем протизсідання крові
 • D. Зменшення активності факторів зсідання крові
 • E. Тромбоцитопенія
108.   Чоловік 38-ми років загинув при спробі підйому вантажу. Розвинувся колаптоїдний стан. На аутопсії виявлений розрив обширної аневризми грудного відділу аорти. За життя страждав на вісцеральний сифіліс. Який патологічний процес в даному випадку обумовив зменшення міцності стінки аорти, її розширення і розрив?
 • A. Новоутворення судин
 • B. Зникнення колагенових волокон
 • C. Зміни інтими за типом "шагреневої шкіри"
 • D. Атрофія м’язового шару
 • E. Зникнення еластичних волокон
109.   При оперативному втручанні з приводу каменів жовчних ходів хірург повинен знайти загальну печінкову протоку. Між листками якої зв’язки вона знаходиться?
 • A. Печінково-шлункова
 • B. Венозна зв’язка
 • C. Печінково-ниркова
 • D. Кругла зв’язка печінки
 • E. Печінково-дванадцятипала
110.   До лікарні доставлено дитину 2-х років з уповільненим розумовим і фізичним розвитком, що страждає на часті блювання після прийому їжі. У сечі визначена фенілпіровиноградна кислота. Наслідком якого порушення є дана патологія?
 • A. Ліпідний обмін
 • B. Водно-сольовий обмін
 • C. Обмін амінокислот
 • D. Фосфорно-кальцієвий обмін
 • E. Вуглеводний обмін
111.   Чоловік 65-ти років надійшов до неврологічного відділєння з дiагнозом постінсультний синдром. Який препарат найбільш доцільно призначити хворому для прискорення одужання?
 • A. Іпратропіум бромід
 • B. Галантаміну гідрохлорид
 • C. Ацеклідин
 • D. Ізонітрозин
 • E. Дипіроксим
112.   При гістологічному дослідженні біоптата перегородки носа хворого, який страждає на утруднене носове дихання, в слизовій оболонці знайдено гранулематозне запалення з наявністю в гранульомах клітин Микуліча і бактерій Волковича-Фріша. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Лепра
 • B. Риносклерома
 • C. Туберкульоз
 • D. Сифіліс
 • E. Сап
113.   При харчовому отруєнні виділена культура анаеробних грампозитивних спороутворюючих паличок. До якого виду, найбільш вірогідно, відноситься виділений збудник?
 • A. P.mirabilis
 • B. Proteus vulgaris
 • C. Vibrio parahemolyticus
 • D. Esherichia coli
 • E. C. perfringens
114.   До відділення нейрохірургії було доставлено чоловіка з втратою слуху внаслідок травми голови. Порушення якої частки кори головного мозку може бути причиною цього?
 • A. тім’яна
 • B. скронева
 • C. лобова
 • D. потилична
 • E. постцентральна звивина
115.   У новонародженого хлопчика спостерігається деформація мозкового та лицьового черепа, мікрофтальмія, деформація вушної раковини, вовча паща, і т.ін. Каріотип дитини - 47, XY, 13+. Про яку хворобу йде мова?
 • A. Синдром Патау
 • B. Синдром Клайнфельтера
 • C. Синдром Шерешевського-Тернера
 • D. Синдром Дауна
 • E. Синдром Едвардса
116.   Під час розтину чоловіка, у якого після поранення кінцівки виникло тривале нагноєння рани, і який помер при явищах інтоксикації, знайдено загальне виснаження, зневоднення, бура атрофія печінки, міокарду, селезінки, поперечносмугастої мускулатури та амілоїдоз нирок. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
 • A. Хвороба Чорногубова
 • B. Бруцельоз
 • C. Хроніосепсис
 • D. Септицемія
 • E. Септикопіємія
117.   Хворому на ішемічну хворобу серця з аритмією призначено препарат, який переважно блокує калієві канали, суттєво подовжує потенціал дії. Який препарат призначено?
 • A. Лізиноприл
 • B. Аміодарон
 • C. Добутамін
 • D. Нітрогліцерин
 • E. Корглікон
118.   Хворий з виразковою хворобою шлунка приймав антацидний препарат альмагель. Для лікування гострого бронхіту йому призначили антибіотик метициклін. Проте протягом 5-ти днів температура не знизилася, кашель і характер харкотиння не змінились. Лікар прийшов до висновку про несумісність ліків при їх взаємодії. Про який саме вид несумісності ліків йдеться?
 • A. Фармакокінетична на етапі біотрансформації
 • B. Фармацевтична
 • C. Фармакокінетична на етапі всмоктування
 • D. Прямий антагонізм
 • E. Фармакодинамічна
119.   При аналізі ЕКГ необхідно визначити, що є водієм ритму серця. Зробити це можна на підставі вимірювання:
 • A. Тривалості комплексу QRST
 • B. Напрямку зубців
 • C. Тривалості інтервалу R — R
 • D. Амплітуди зубців
 • E. Тривалості зубців
120.   Дитині після аналізу імунограми встановили діагноз первинний імунодефіцит гуморальної ланки імунітету. Яка з причин може призвести до розвитку первинного імунодефіциту в організмі дитини?
 • A. Токсичне пошкодження В-лімфоцитів
 • B. Порушення обміну речовин в організмі матері
 • C. Порушення реактивності та резистентності організму
 • D. Порушення в процесі ембріонального розвитку
 • E. Спадкові порушення в імунній системі
121.   При аналізі крові у спортсмена виявлено: ер.- 5,5 • 1012/л, Hb- 180 г/л, лейк.- 7-109/л,н.- 64%, б.- 0,5%,е.- 0,5%, м.-8%,л.-27%. Такі показники свідчать про стимуляцію, перш за все:
 • A. Гранулоцитопоезу
 • B. Лімфопоезу
 • C. Лейкопоезу
 • D. Імуногенезу
 • E. Еритропоезу
122.   У хворого на ентерит, що супроводжувався значною діареєю, спостерігається зменшення кількості води в позаклітинному просторі, збільшення її всередині клітин та зниження осмолярності крові. Як називають таке порушення водно-електролітного обміну?
 • A. Гіпоосмолярна гіпогідратація
 • B. Гіпоосмолярна гіпергідратація
 • C. Гіперосмолярна гіпергідратація
 • D. Осмолярна гіпогідратація
 • E. Гіперосмолярна гіпогідратація
123.   При огляді дитини 4-х років зі скаргами на загальну слабкість, біль у горлі та утруднене ковтання лікар запідозрив дифтерію та направив матеріал до бактеріологічної лабораторії. На яке диференціально-діагностичне поживне середовище слід засіяти матеріал для виділення збудника дифтерії?
 • A. Середовище Плоскірєва
 • B. Середовище Сабуро
 • C. Середовище Ендо
 • D. Кров’яно-телуритовий агар
 • E. Середовище Левенштейна-Йєнсена
124.   Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об’єм повітря, що знаходиться в її легенях після цього?
 • A. Ємність вдиху
 • B. Залишковий об’єм
 • C. Альвеолярний об’єм
 • D. Функціональна залишкова ємність легень
 • E. Резервний об’єм видиху
125.   У хворого з типовою клінічною картиною дизентерії, внаслідок раннього застосування антибіотиків, під час бактеріологічного дослідження випорожнень шигели не виявлені. Титр антишигельозних антитіл в РПГА у парних сироватках у даного хворого підвищився в 4 рази. Про що це свідчить?
 • A. Підтверджує діагноз дизентерії
 • B. Неспецифічна реакція
 • C. Переніс дизентерію раніше
 • D. Вакцинальна реакція
 • E. Виключає діагноз дизентерії
126.   Під час операції на пахвинному каналі з приводу грижі, хірург пошкодив його вміст. Що саме пошкодив хірург?
 • A. Lig. teres uteri
 • B. Urarchus
 • C. -
 • D. Lig. inguinale
 • E. Funiculus spermaticus
127.   Для людини існує суворе обмеження в часі перебування на висоті понад 800 метрів над рівнем моря без кисневих балонів. Що є лімітуючим фактором для життя в даному випадку?
 • A. Температура
 • B. Парціальний тиск кисню в повітрі
 • C. Рівень вологості
 • D. Рівень ультрафіолетового опромінення
 • E. Сила земного тяжіння
128.   У хворого 30-ти років із гострим запаленням підшлункової залози (панкреатитом) виявлено порушення порожнинного травлення білків. Це може бути пов’язано із недостатнім синтезом та виділенням залозою такого ферменту:
 • A. Ліпаза
 • B. Трипсин
 • C. Амілаза
 • D. Дипептидаза
 • E. Пепсин
129.   Хвора 46-ти років довгий час страждає на прогресуючу м’язову дистрофію (Дюшена). Зміни рівня якого ферменту крові є діагностичним тестом в даному випадку?
 • A. Аденілаткіназа
 • B. Креатинфосфокіназа
 • C. Глутаматдегідрогеназа
 • D. Лактатдегідрогеназа
 • E. Піруватдегідрогеназа
130.   У хворого, який проходить курс лікувального голодування, нормальний рівень глюкози у крові підтримується головним чином за рахунок глюконеогенезу. З якої амінокислоти при цьому у печінці людини найбільш активно синтезується глюкоза?
 • A. Лейцин
 • B. Валін
 • C. Лізин
 • D. Аланін
 • E. Глутамінова кислота
131.   До клініки потрапила дитина 1-го року з ознаками ураження м’язів кінцівок та тулуба. Після обстеження виявлений дефіцит карнітину в м’язах. Біохімічною основою цієї патології є порушення процесу:
 • A. Утилізації молочної кислоти
 • B. Транспорту жирних кислот у мітохондрії
 • C. Окисного фосфорилювання
 • D. Регуляції рівня Ca2+ в мітохондріях
 • E. Субстратного фосфорилювання
132.   У життєвому циклі клітини відбувається процес самоподвоєння ДНК. В результаті цього однохроматидні хромосоми стають двохроматидними. У який період клітинного циклу спостерігається це явище?
 • A. S
 • B. G0
 • C. G2
 • D. G1
 • E. M
133.   У дитини, що часто хворіє на ангіни і фарингіти, відзначається збільшення лімфовузлів та селезінки. Зовнішній вигляд характеризується пастозністю і блідістю, м’язова тканина розвинена слабко. У крові спостерігається лімфоцитоз. Як називається такий вид діатезу?
 • A. Ексудативно-катаральний
 • B. Геморагічний
 • C. Нервово-артритичний
 • D. Астенічний
 • E. Лімфатико-гіпопластичний
134.   Інозитолтрифосфати в тканинах організму утворюються в результаті гідролізу фосф атидилінозитолдифосфатів і відіграють роль вторинних посередників (месенджерів) в механізмі дії гормонів. Їхній вплив у клітині спрямований на:
 • A. Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо
 • B. Активацію протеїнкінази А
 • C. Активацію аденілатциклази
 • D. Гальмування фосфодіестерази
 • E. Гальмування протеїнкінази С
135.   При визначенні енерговитрат організму людини методом непрямої калориметрії встановлено, що за одну хвилину споживається 1000 мл кисню і виділяється 800 мл вуглекислого газу. Який дихальний коефіцієнт у досліджуваної людини?
 • A. 0,9
 • B. 1,25
 • C. 1,0
 • D. 0,84
 • E. 0,8
136.   Основна маса азоту з організму виводиться у вигляді сечовини. Зниження активності якого ферменту в печінці призводить до гальмування синтезу сечовини і нагромадження амоніаку в крові і тканинах?
 • A. Амілаза
 • B. Аспартатамінотрансфераза
 • C. Пепсин
 • D. Уреаза
 • E. Карбамоїлфосфатсинтаза
137.   До кардіологічного відділення доставлений хворий з діагнозом: гострий інфаркт міокарда. Для усунення больового синдрому (нейролептанальгезії) пацієнту необхідно ввести таку комбінацію лікарських препаратів:
 • A. Дроперідол + фентаніл
 • B. Но-шпа + димедрол
 • C. Морфін + атропін
 • D. Аміназин + діазепам
 • E. Анальгін + піпольфен
138.   В анотації до препарату вказано, що він містить антигени збудника черевного тифу, адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?
 • A. Для виявлення антитіл в реакції Відаля
 • B. Для виявлення антитіл в реакції затримки гемаглютинації
 • C. Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації
 • D. Для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу
 • E. Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу
139.   У хворої 19-ти років з дитинства відмічалося зниження гемоглобіну до 90-95 г/л. У крові під час госпіталізації: ер.- 3, 2 • 1012/л, Hb- 85 г/л, КП- 0,78; лейк.- 5, 6 • 109/л, тромб.- 210 • 109/л. В мазку: анізоцитоз, пойкілоцитоз, мішенеподібні еритроцити. Ретикулоцити - 6%. Лікування препаратами заліза було неефективне. Яку патологію системи крові можна запідозрити в даному випадку?
 • A. Мембранопагія
 • B. Фавізм
 • C. Серпоподібноклітинна анемiя
 • D. Таласемія
 • E. Ферментопагія
140.   У чоловіка 35-ти років під час тривалого 6ігу виникла гостра серцева недостатність. Які зміни іонного складу спостерігаються у серцевому м’язі при цьому стані?
 • A. Збільшення в позаклітинному просторі іонів Na+ і Ca2+
 • B. Зменшення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+
 • C. Накопичення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+
 • D. Зменшення в позаклітинному просторі іонів K + і Mg2+
 • E. Накопичення в клітинах міокарда іонів K + і Mg2+
141.   Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30-ти років досягла 112/хв. Зміна стану якої структури провідної системи серця є причиною збільшення ЧСС?
 • A. Пучок Гіса
 • B. Ніжки пучка Пса
 • C. Синоатрiальний вузол
 • D. Атріовентрикулярний вузол
 • E. Волокна Пуркін’є
142.   У жінки, що хворіє на остеохондроз, з’явився різкий біль у плечовому суглобі, який посилювався при відведенні плеча. Ураження якого нерва може бути причиною цих симптомів?
 • A. Підлопатковий нерв
 • B. Грудо-спинний нерв
 • C. Пахвовий нерв
 • D. Підключичний нерв
 • E. Дорсальний нерв лопатки
143.   Встановлено, що деякі сполуки, наприклад, токсини грибів та деякі антибіотики, можуть пригнічувати активність РНК-полімерази. Порушення якого процесу відбувається в клітині у випадку пригнічування даного ферменту?
 • A. Реплікація
 • B. Репарація
 • C. Транскрипція
 • D. Процесінг
 • E. Трансляція
144.   У плазмі крові здорової людини знаходиться декілька десятків білків. При захворюванні організму з’являються нові білки, зокрема "білок гострої фази". Таким білком є:
 • A. Фібриноген
 • B. Імуноглобулін А
 • C. С-реактивний білок
 • D. Протромбін
 • E. Імуноглобулін G
145.   При мікроскопії зіскрібку з язика, забарвленого за Грамом, знайдені овальні, округлі, темно-фіолетового кольору, видовжені ланцюжки клітин, що брунькуються. Про збудника якого захворювання може йти мова?
 • A. Актиномікоз
 • B. Стрептококова інфекція
 • C. Кандидоз
 • D. Стафілококова інфекція
 • E. Дифтерія
146.   У хворої дитини виявлена затримка розумового розвитку, збільшення печінки, погіршення зору. Лікар пов’язує ці симптоми з дефіцитом в організмі галактозо-1-фосфатуридилтрансферази. Який патологічний процес має місце у дитини?
 • A. Гіперлактатацидемія
 • B. Галактоземія
 • C. Фруктоземія
 • D. Гіпоглікемія
 • E. Гіперглікемія
147.   До клініки надійшов хворий зі скаргами на біль у правій підреберній ділянці, блювання з кров’ю. При дослідженні було встановлено збільшення печінки, розширення підшкірних вен передньої стінки живота. В якій судині утруднений кровотік?
 • A. Черевна аорта
 • B. Ворітна вена
 • C. Верхня порожниста вена
 • D. Печінкові вени
 • E. Нижня порожниста вена
148.   У дорослої людини системний артеріальний тиск знизився з 120/70 до 90/50 мм рт.ст., що викликало рефлекторне звуження судин. У якому з зазначених органів звуження судин буде найменшим?
 • A. Серце
 • B. Шкіра
 • C. Печінка
 • D. Кишечник
 • E. Скелетні м’язи
149.   Під час розтину трупа чоловіка зі злоякісною пухлиною шлунка, що помер від ракової інтоксикації, в задньонижніх відділах легень виявлені щільні сіро-червоного кольору неправильної форми осередки, які виступають над поверхнею розрізу. Мікроскопічно: у просвіті, стінках дрібних бронхів та альвеолах виявляється ексудат, в якому багато нейтрофілів. Про яке захворювання свідчать зміни у легенях померлого?
 • A. Гостра серозна бронхопневмонія
 • B. Гостра гнійна бронхопневмонія
 • C. Крупозна пневмонія
 • D. Гострий бронхіт
 • E. Проміжна пневмонія
150.   Чоловіку з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки лікар після курсу терапії пропонує вживання соків із капусти та картоплі. Вміст яких речовин в цих овочах сприяє профілактиці та загоєнню виразок?
 • A. Вітамін U
 • B. Вітамін K
 • C. Пантотенова кислота
 • D. Вітамін Бі
 • E. Вітамін C
151.   Хвора звернулась до лікаря із скаргами на біль та обмеження рухів у колінних суглобах. Який з нестероїдних протизапальних засобів краще призначити, враховуючи наявність в анамнезі хронічного гастродуоденіту?
 • A. Диклофенак-натрій
 • B. Промедол
 • C. Целекоксиб
 • D. Бутадіон
 • E. Кислота ацетилсаліцилова
152.   На електронній мікрофотографії фрагменту власної залози шлунка представлена велика клітина неправильної кулястої форми, у цитоплазмі якої є велика кількість внутрішньоклітинних канальців та мітохондрій. Визначте дану клітину:
 • A. Ендокринна
 • B. Парієтальна
 • C. Головна
 • D. Слизова
 • E. Недиференційована
153.   Дитина 3-х років надійшла до клініки з діагнозом отит. Є вірогідність розповсюдження гною із барабанної порожнини через задню стінку. Куди найвірогідніше може потрапити гній?
 • A. В задню черепну ямку
 • B. В соскоподібну печеру
 • C. В зовнішній слуховий прохід
 • D. В слухову трубу
 • E. У внутрішнє вухо
154.   Який з перерахованих сечогінних засобів НЕ БУДЕ проявляти діуретичного ефекту у пацієнта з хворобою Аддісона?
 • A. Тріамтерен
 • B. Етакринова кислота
 • C. Спіронолактон
 • D. Гіпотіазид
 • E. Фуросемід
155.   У фекаліях трирічної дитини із сильновираженою діареєю, яка хворіє впродовж 3-х днів, за методом імунної електронної мікроскопії виявлено віруси із двошаровим капсидом і псевдоо-болонкою, які нагадують дрібні коліщатка із спицями. Які віруси найбільш вірогідно виявлені?
 • A. Реовіруси
 • B. Коксакі-віруси
 • C. Коронавіруси
 • D. ЕСНО-віруси
 • E. Ротавіруси
156.   В умовному експерименті повністю інгібовано розвиток клітин мезенхіми. Порушення розвитку якої м’язової тканини при цьому буде спостерігатися?
 • A. Гладенька м’язова тканина
 • B. Скелетна м’язова тканина
 • C. Серцева м’язова тканина
 • D. М ’язова тканина нейрального походження
 • E. М’язова тканина епідермального походження
157.   Чутливий нервовий ганглій складається з нейроцитів кулястої форми з одним відростком, який на певній відстані від перикаріону поділяється на аксон і дендрит. Як називаються такі клітини?
 • A. мультиполярні
 • B. псевдоуніполярні
 • C. уніполярні
 • D. аполярні
 • E. біполярні
158.   Під час патронажу лікар виявив у дитини симетричну шорсткість щік, діарею, порушення нервової діяльності. Нестача яких харчових факторів є причиною такого стану?
 • A. Лізин, аскорбінова кислота
 • B. Нікотинова кислота, триптофан
 • C. Фенілаланін, пангамова кислота
 • D. Метіонін, ліпоєва кислота
 • E. Треонін, пантотенова кислота
159.   У чоловіка 46-ти років на шкірі визначалась темна пляма, яка вибухала та не спричиняла турбот. З часом пляма почала збільшуватись, з’явився біль, колір став чорно-коричневим і почав пальпуватися вузлик. При гістологічному дослідженні видаленої тканини визначалися веретеноподібні і поліморфні клітини з численними мітозами, цитоплазма яких вміщувала пігмент бурого кольору. Про яку пухлину йдеться?
 • A. Базаліома
 • B. Гемангіома
 • C. Меланома
 • D. Невус
 • E. -
160.   На прохання лікаря хворий після звичайного вдиху зробив максимально глибокий видих. Скорочення яких із наведених м’язів бере участь у такому видиху?
 • A. Зовнішні міжреберні
 • B. Грудні
 • C. Трапецієподібні
 • D. Діафрагма
 • E. Живота
161.   Людині внутрішньовенно ввели 0,5 л ізотонічного розчину лікарської речовини. Які з рецепторів насамперед прореагують на зміни водно-сольового балансу організму?
 • A. Осморецептори гіпоталамусу
 • B. Барорецептори дуги аорти
 • C. Натрієві рецептори гіпоталамуса
 • D. Волюморецептори порожнистих вен і передсердь
 • E. Осморецептори печінки
162.   У хворого у крові збільшення концентрації пірувату, значна кількість його екскретується з сечею. Який авітаміноз спостерігається у хворого?
 • A. E
 • B. B1
 • C. B3
 • D. В6
 • E. В2
163.   До бактеріологічної лабораторії доставлені блювотні маси хворого з підозрою на холеру. З матеріалу приготований препарат "висяча крапля". Який метод мікроскопії буде використаний для виявлення збудника по його рухливості?
 • A. Люмінесцентна
 • B. Шерстна
 • C. Електронна
 • D. Фазово-контрастна
 • E. Імунна електронна
164.   У тварини збільшений тонус м’язів-розгиначів. Це є наслідком посиленої передачі інформації до мотонейронів спинного мозку такими низхідними шляхами:
 • A. Медіальні кортикоспінальні
 • B. Руброспінальні
 • C. Латеральні кортикоспінальні
 • D. Вестибулоспінальні
 • E. Ретикулоспінальні
165.   Через дві доби після пологів у жінки розвинулася клініка шоку з ДВЗ-синдромом, внаслідок чого породілля померла. На аутопсії виявлений гнійний ендоміометрит, регіональний гнійний лімфангіт і лімфаденіт, гнійний тромбофлебіт. У паренхіматозних органах - дистрофічні зміни і проміжне запалення. Який діагноз найбільш вірогідний?
 • A. Туберкульоз статевих органів
 • B. Сифіліс
 • C. Деструюючий міхуровий занесок
 • D. Міхуровий занесок
 • E. Сепсис
166.   Після травми хворий не може розігнути руку в ліктьовому суглобі. Порушення функції якого м’яза може бути причиною цього?
 • A. Musculus brachialis
 • B. Musculus triceps brachii
 • C. Musculus coraco-brachialis
 • D. Musculus subscapularis
 • E. Musculus biceps brachii
167.   У хворого 38-ми років на 3-му році захворювання на системний червоний вівчак виявлене дифузне ураження нирок, що супроводжується масивними набряками і вираженою протеїнурією. Що є найбільш вірогідною причиною розвитку протеїнурії у пацієнта?
 • A. Запальне ураження сечовивідних шляхів
 • B. Немічне ушкодження нирок
 • C. Запальне ураження сечового міхура
 • D. Аутоімунне ушкодження нирок
 • E. Асептичне ураження нирок
168.   У хворого гнійне запалення клиноподібної пазухи. В яку частину носової порожнини витікає гній?
 • A. Meatus nasi medius
 • B. Meatus nasi superior
 • C. Meatus nasi inferior
 • D. Meatus nasi communis
 • E. -
169.   При розтині тіла померлого 49-ти років, який хворів на крупозну пневмонію і помер від пневмококового сепсису, в лівій плевральній порожнині містилось до 700 мл каламутної рідини зеленувато-жовтого кольору з неприємним запахом. Листки плеври тьмяні, повнокровні. Назвіть клініко-морфологічну форму запалення в плевральній порожнині:
 • A. Емпієма
 • B. Гострий абсцес
 • C. Флегмона
 • D. Фі6ринознє запалення
 • E. Хронічний абсцес
170.   Пацієнт звернувся до лікаря з приводу втрати здатності розрізняти смаки на корені язика. Лікар встановив, що це пов’язано з ураженням нерва. Якого?
 • A. Верхньогортанний
 • B. Язикоглотковий
 • C. Лицевий
 • D. Трійчастий
 • E. Блукаючий
171.   Під час бійки у чоловіка виникла зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню ділянку передньої черевної стінки. Який із зазначених механізмів спричинив зупинку серця?
 • A. Симпатичні безумовні рефлекси
 • B. Парасимпатичні умовні рефлекси
 • C. Парасимпатичні безумовні рефлекси
 • D. Периферичні рефлекси
 • E. Симпатичні умовні рефлекси
172.   У новонародженої дитини спостерігаються зниження інтенсивності смоктання, часте блювання, гіпотонія. У сечі та крові значно підвищена концентрація цитруліну. Який метаболічний процес порушений?
 • A. Гліколіз
 • B. Глюконеогенез
 • C. Цикл Корі
 • D. ЦТК
 • E. Орнітиновий цикл
173.   У хворого на гіпертонічну хворобу виявлено високий рівень реніну в крові. Якому з гіпотензивних засобів слід віддати перевагу в цьому випадку?
 • A. Дихлотіазид
 • B. Лізиноприл
 • C. Анаприлін
 • D. Празозин
 • E. Ніфедіпін
174.   У хворої внаслідок запалення порушена ендокринна функція фолікулярних клітин фолікулів яєчника. Синтез яких гормонів буде пригнічений?
 • A. Фолікулостимулюючий гормон
 • B. Лютропін
 • C. Естрогени
 • D. Прогестерон
 • E. Фолістатин
175.   При обстеженні вагітної жінки з резус-негативною кров’ю знайдено високий рівень антиеритроцитарних антитіл, для зниження якого їй було підшито шкірний клапоть її резус-позитивного чоловіка. Через 2 тижні клапоть відторгнувся, мікроскопічно в ньому знайдено порушення кровообігу, набряк, клітинну інфільтрацію переважно лімфоцитами, нейтрофілами та макрофагами. Який з перелічених патологічних процесів найбільш вірогідний?
 • A. Реакція гіперчутливості негайного типу
 • B. Трансплантаційний імунітет
 • C. Гранулематозне запалення
 • D. Реакція гіперчутливості сповільненого типу
 • E. Інтерстиційне запалення
176.   У хворого на жовтяницю у крові підвищений вміст прямого білірубіну та жовчних кислот; у сечі відсутній стеркобіліноген. При якій жовтяниці можлива наявність цих ознак?
 • A. Гемолітична
 • B. Паренхіматозна
 • C. Печінкова
 • D. Надпечінкова
 • E. Механічна
177.   Хворій для лікування алергічного хейліту призначили лоратадин. Який механізм дії даного лікарського засобу?
 • A. Пригнічує активність холінестерази
 • B. Блокує Н1-гістамінові рецептори
 • C. Пригнічує активність Na,K — АТФ — ази
 • D. Блокує адренорецептори
 • E. Підвищує активність моноамінокси-дази
178.   Жінка 25-ти років скаржиться на постійний біль у ділянці серця, задишку під час рухів, загальну слабкість. Об’єктивно: шкіра бліда та холодна, акроціаноз. Ps- 96/хв., АТ- 105/70 мм рт.ст. Межа серця зміщена на 2 см вліво. Перший тон над верхівкою серця послаблений, систолічний шум над верхівкою. Діагностовано недостатність мітрального клапана серця. Чим обумовлене порушення кровообігу?
 • A. Перевантаження міокарда збільшеним об’ємом крові
 • B. Зниження об’єму циркулюючої крові
 • C. Пошкодження міокарда
 • D. Перевантаження міокарда підвищеним опором відтоку крові
 • E. Збільшення об’єму судинного русла
179.   До гінеколога звернулася жінка 28-ми років з приводу безпліддя. При обстеженні знайдено: недорозвинені яєчники та матка, нерегулярний менструальний цикл. При дослідженні статевого хроматину в більшості соматичних клітин виявлено два тільця Бара. Яка хромосомна хвороба найбільш вірогідна у жінки?
 • A. Синдром Едвардса
 • B. Синдром Шерешевського-Тернера
 • C. Синдром трипло-Х
 • D. Синдром Патау
 • E. Синдром Клайнфельтера
180.   До стаціонару надійшов хворий з діагнозом: виразкова хвороба 12-палої кишки у фазі загострення, виразка цибулини 12-палої кишки. Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної та кислотоутворюючої функцій шлунка. Оберіть препарат, що знижує секреторну функцію залоз шлунка за рахунок блокади Н2-рецепторів:
 • A. Метацин
 • B. Фамотидин
 • C. Екстракт беладони сухий
 • D. Платифілін
 • E. Атропіну сульфат
181.   У хворого діагностовано діабетичну кому. Концентрація цукру в крові становить 18,44 ммоль/л. Який з цукрознижуючих препаратів необхідно призначити даному хворому?
 • A. Інсулін короткої дії
 • B. Інсулін середньої тривалості дії
 • C. Препарат із групи бігуанідів
 • D. Інсулін тривалої дії
 • E. Препарат із групи похідних сульфо-нілсечовини
182.   Отруєння ботулінічним токсином, який блокує вхід іонів кальцію до нервових закінчень аксонів мотонейронів, небезпечно для життя, бо загрожує:
 • A. Розвитком блювання
 • B. Розладом тонусу судин
 • C. Зупинкою серця
 • D. Розвитком проносу
 • E. Зупинкою дихання
183.   При лабораторному дослідженні крові пацієнта 44-х років виявлено, що вміст білків у плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води?
 • A. Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція
 • B. Зменшуються фшьтращя та реабсорбція
 • C. Обмін не змінюється
 • D. З6ільшуються фiльтрацiя та реабсорбція
 • E. Зменшується фшьтращя, збільшується реабсорбція
184.   В препараті представлений порожнистий орган. Слизова оболонка вкрита дворядним війковим епітелієм, що переходить в однорядний. М’язова пластинка слизової добре розвинена по відношенню до товщини всієї стінки. Хряща і залоз немає. Який орган представлений в препараті?
 • A. Трахея
 • B. Сечовий міхур
 • C. Гортань
 • D. Середній бронх
 • E. Дрібний бронх
185.   Для лікування хронічної серцевої недостатності хворий приймає дигоксин. Який діуретичний засіб може збільшити токсичність дигоксину за рахунок посиленого виведення з організму іонів K+?
 • A. Спіронолактон
 • B. Лізиноприл
 • C. Гідрохлортіазид
 • D. Панангін
 • E. Силібор
186.   У людини звужені зіниці. Чим це зумовлено?
 • A. Дія норадреналіну
 • B. Дія адреналіну
 • C. Зростання тонусу симпатичних центрів
 • D. Збільшення активності симпато-адреналової системи
 • E. Зростання тонусу парасимпатичних центрів
187.   У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний об’єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?
 • A. Катехоламіни
 • B. Парасимпатичні безумовні рефлекси
 • C. Симпатичні безумовні рефлекси
 • D. Парасимпатичні умовні рефлекси
 • E. Симпатичні умовні рефлекси
188.   У хворої 49-ти років відзначається обмеження довільних рухів у лівих кінцівках. Тонус м’язів у лівих руці та нозі підвищений за спастичним типом, посилені місцеві сухожилкові рефлекси, виявляються патологічні рефлекси. Який найбільш вірогідний механізм призвів до розвитку м’язової гіпертонії та гіперрефлексії?
 • A. Активація синаптичної передачі імпульсів
 • B. Гальмування мотонейронів кори головного мозку
 • C. Активація збуджуючих впливів з вогнища інсульту
 • D. Активація мотонейронів внаслідок інсульту
 • E. Зниження гальмівних низхідних впливів
189.   У чоловіка 75-ти років, який довгий час страждав на атеросклероз церебральних судин, на аутопсії у правій тім’яно-скроневої ділянці головного мозку виявлено вогнище неправильної форми, млявої консистенції, сірого кольору. Яка найбільш вірогідна причина розвитку цього процесу?
 • A. Тромбоз правої передньої мозкової артерії
 • B. Тромбоз правої середньої мозкової артерії
 • C. Тромбоз судини м’якої мозкової оболонки
 • D. Тромбоз правої задньої мозкової артерії
 • E. Тромбоз базилярної артерії
190.   При обстеженні в клініці у чоловіка діагностували гостру променеву хворобу. Лабораторно встановлено різке зниження вмісту серотоніну в тромбоцитах. Порушення метаболізму якої речовини є можливою причиною зниження тромбоцитарного серотоніну?
 • A. Серин
 • B. Фенілаланін
 • C. 5-окситріптофан
 • D. Гістидин
 • E. Тирозин
191.   У дитини спостерігається затримка фізичного та розумового розвитку, глибокі порушення з боку сполучної тканини внутрішніх органів, у сечі виявлено кератансульфати. Обмін яких речовин порушений?
 • A. Фібронектин
 • B. Глікозаміноглікани
 • C. Еластин
 • D. Колаген
 • E. Гіалуронова кислота
192.   Хворому з кардіогенним шоком, гіпотензією, ядухою і набряками ввели неглікозидний кардіотонік. Який саме препарат був введений хворому?
 • A. Кофеїн-бензоат натрію
 • B. Бемегрид
 • C. Кордіамін
 • D. Добутамін
 • E. Етимізол
193.   Секреція яких гормонів гіпофізу гальмується після прийому оральних контрацептивів, які містять статеві гормони?
 • A. Гонадотропні
 • B. Окситоцин
 • C. Тиреотропні
 • D. Соматотропний
 • E. Вазопресин
194.   У людини вимірюють енерговитрати натщесерце, лежачи, в умовах фізичного і психічного спокою, при температурі комфорту. В який час енерговитрати будуть найбільшими?
 • A. 14-16 годин дня
 • B. 3-4 години ранку
 • C. 7-8 годин ранку
 • D. 10-12 годин дня
 • E. 17-18 годин вечора
195.   У важкоатлета при підйомі штанги відбувся розрив грудної лімфатичної протоки. Вкажіть найбільш вірогідне місце пошкодження:
 • A. У ділянці шиї
 • B. У ділянці попереково-крижового зчленування
 • C. У ділянці аортального отвору діафрагми
 • D. У задньому середостінні
 • E. У місці впадіння у венозний кут
196.   Чоловік 44-х років з інфарктом міокарда, помер від лівошлуночкової недостатності. На аутопсії: набряк легень, дрібнокраплинні крововиливи у серозних та слизових оболонках. Мікроскопічно: дистрофічні та некробіотичні зміни епітелію проксимальних канальців нирок, у печінці - центролобулярні крововиливи та осередки некрозу. Який з видів порушення кровообігу найбільш вірогідний?
 • A. Гостре недокрів’я
 • B. Гостре загальне венозне повнокров’я
 • C. Хронічне загальне венозне повнокров’я
 • D. Хронічне недокрів’я
 • E. Артеріальна гіперемія
197.   Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на порушення відчуття рівноваги, що з’явилося після травми. Який нерв пошкоджено?
 • A. Трійчастий
 • B. Присінково-завитковий
 • C. Проміжний
 • D. Блукаючий
 • E. Лицевий
198.   Під час розтину тіла померлої дитини 1,5 років виявлені: геморагічний висип на шкірі, помірна гіперемія та набряк слизової оболонки носоглотки, дрібні крововиливи у слизових оболонках і внутрішніх органах, різкі дистрофічні зміни у печінці, міокарді, гострий некротичний нефроз, масивні крововиливи у наднирниках. Для якого захворювання найбільш характери виявлєні зміни?
 • A. Скарлатина
 • B. Менінгококова інфекція
 • C. Висипний тиф
 • D. Кір
 • E. Дифтєрія
199.   До лабораторії направлено матеріал білуватого нашарування із слизових оболонок ротової порожнини. Висів матеріалу зроблено на середовище Сабуро, відмічено ріст сметаноподібних колоній. Бактеріоскопія виявила короткі бруньковані нитки. До збудників якої інфекції відносять ізольовані мікроорганізми?
 • A. Рикетсіоз
 • B. Спірохетоз
 • C. Хламідіоз
 • D. Мікоплазмоз
 • E. Мікоз
200.   У жінки під час гаметогенезу (в мейозі) статеві хромосоми не розійшлися до протилежних полюсів клітини. Яйцеклітина була запліднена нормальним сперматозоїдом. Яке хромосомне захворювання може бути у дитини?
 • A. Синдром Шерешевського-Тернера
 • B. Синдром Едвардса
 • C. Синдром Патау
 • D. Синдром котячого крику
 • E. Синдром Дауна
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 2 користувачів, 20 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 31.81ms.