Буклет 2013 року

1.   За підсумками року в аптеці був проведений аналіз фінансово-економічної діяльності. Рівень торгових накладень розраховувався як відносний показник, тобто у відсотковому співвідношенні суми торгових накладень до:
 • A. Рентабельності
 • B. Прибутку
 • C. Загального товарообігу
 • D. Рецептури
 • E. Витрат
2.   Під час перегонки "летких"отрут з водяною парою першу порцію дистиляту збирають у приймач з 2%-вим розчином гідроксиду натрію і використовують його для виявлення:
 • A. Етанолу
 • B. Фенолу
 • C. Формальдегіду
 • D. Ацетатів
 • E. Ціанідів
3.   В аптеку надійшов рецепт на мазь. Вкажіть спосіб введення у мазі розчинних у воді лікарських речовин у кількості більше 5 %:
 • A. Розчиняють у розплавленій основі
 • B. Вводять за типом суспензії з частиною розплавленої основи
 • C. Розчиняють у воді очищеній
 • D. Додають у кінці до готової мазі
 • E. Розчиняють у придатній до основи рідині
4.   При визначенні доброякісності ЛРС "Листя подорожника великого"за ДФУ (Доповнення 3) встановлюють вміст полісахаридів методом, в основі якого лежить здатність цих сполук:
 • A. Гідролізувати в кислому середовищі
 • B. Осаджуватись етанолом
 • C. Розчинятись в органічних розчинниках
 • D. Гідролізувати в лужному середовищі
 • E. Взаємодіяти з солями важких металів
5.   Для проведення маркетингових досліджень по вивченню ринку споживачів препаратів жовчогінної дії регіону, що вивчається, фірма визначила проблему і сформулювала цілі дослідження. До якого етапу досліджень їй необхідно приступити у подальшому?
 • A. Складання звіту
 • B. Збір і аналіз вторинної інформації
 • C. Аналіз первинної інформації
 • D. Розробка плану збору первинної інформації
 • E. Збір первинної інформації
6.   Представники родини Solanaceae широко використовуються в медичній практиці як алкалоїдовмісні рослини. Який із представників родини є джерелом для напівсинтетичного отримання кортикостероїдних гормональних препаратів?
 • A. Hyoscyamus niger
 • B. Datura Stramonium
 • C. Atropa belladonna
 • D. Solanum laciniatum
 • E. Solanum tuberosum
7.   На наявність якої аналітико-функціональної групи в молекулі глюкози вказує утворення цегляно-червоного осаду при взаємодії розчину субстанції з мідно-тартратним реактивом:
 • A. Альдегідна
 • B. Естерна
 • C. Карбоксильна
 • D. Амідна
 • E. Кето-група
8.   До спиртового розчину фтивазиду додають розчин лугу, внаслідок чого світло-жовте забарвлення змінюється на оранжево-жовте. При наступному додаванні кислоти хлористоводневої розчин стає знову світло-жовтим, а потім оранжево-жовтим. Які властивості фтивазиду підтверджує дана реакція?
 • A. Окиснювальні
 • B. Амфотерні
 • C. Кислотні
 • D. Основні
 • E. Відновні
9.   Провізор-аналітик аналізує ксероформ. Який з наведених реактивів він може використати для ідентифікації бі-смуту у складі ксероформу?
 • A. Барію хлорид
 • B. Купруму сульфат
 • C. Натрію сульфід
 • D. Амоніаку гідроксид
 • E. Калію-натрію тартрат
10.   Для аналізу маркетингових можливостей і прогнозування свого місця на ринку фармацевтична фірма може скористатися матрицею, при якій фірма може шукати нові ринки (географічні) чи виявляти нові сфери застосування традиційного ЛЗ. Таке призначення фармацевтичною фірмою власного місця на ринку здійснюється за допомогою:
 • A. Моделі конкретних сил
 • B. Матриці конкурентних переваг
 • C. Матриці Портера
 • D. Матриці Бостон консалтинг груп
 • E. Матриці Ансоффа
11.   Після обробки сільськогосподарських рослин жінка померла в наслідок отруєння пестицидами. З якої реакції починають дослідження екстрактів із біологічних об’єктів на ФОС?
 • A. Реакція на наявність атому хлору
 • B. Реакція на наявність атому сірки
 • C. Реакція на метоксі- або ^токсi-групи
 • D. Біохімічна проба
 • E. Реакція на фосфат-іон
12.   Листок непрацездатності є підставою для розрахунку величини допомоги застрахованій особі. Хто з медичних працівників НЕ МАЄ ПРАВА видати листок непрацездатності?
 • A. Лікуючі лікарі державних і комунальних закладів охорони здоров’я
 • B. Лікуючі лікарі протезно-ортопедичних стаціонарів
 • C. Лікуючі лікарі туберкульозних диспансерів
 • D. Приватні лікарі
 • E. Фельдшер у місцевостях, де відсутній лікар
13.   За вимогами ДФУ субстанцію йоду ідентифікують за реакцією з розчином крохмалю. Внаслідок взаємодії з’являється забарвлення такого виду:
 • A. Жовте
 • B. Коричневе
 • C. Синьо-зелене
 • D. Синє
 • E. Червоне
14.   Виберіть препарати, сировиною для виготовлення яких є наперсник вовнистий:
 • A. Еризимін
 • B. Лантозид
 • C. Дигітоксин
 • D. Адонізид
 • E. Корглікон
15.   Для стимулювання збуту і формування попиту на вироби медичного призначення фармацевтична фірма "Мед-техніка"використала різні матеріали. Одним із заходів, що проводилися фірмою, було розповсюдження поштою листівок, буклетів, каталогів, фірмових видань. Назвіть засіб розповсюдження рекламної інформації, який використала фірма?
 • A. Реклама на телебаченні
 • B. Зовнішня реклама
 • C. Сувенірна реклама
 • D. Пряма адресна реклама
 • E. Реклама у пресі
16.   Для виявлення якого фрагменту молекули у препаратах глікозидів серцевої дії групи карденолідів хімік ОТК фармацевтичного підприємства проводить реакцію з розчином натрію нітро-прусиду у лужному середовищі?
 • A. Спиртовий гідроксил
 • B. Метильна група
 • C. Циклопентанпергідрофенантрен
 • D. П’ятичленний лактонний цикл
 • E. Дигітоксоза
17.   Яку з наведених рідин фармацевт повинен дозувати за об’ємом при приготуванні рідких лікарських форм?
 • A. Олія евкаліпту
 • B. 20% розчин натрію броміду
 • C. Гліцерин
 • D. Ефір медичний
 • E. Масло вазелінове
18.   Всі працівники мають право на щорічну професійну відпустку. Яка тривалість додаткової відпустки встановлена для аптечних працівників з ненормова-ним робочим днем?
 • A. Двадцять календарних днів
 • B. Десять календарних днів
 • C. Не надається
 • D. Тридцять календарних днів
 • E. Сім календарних днів
19.   Антраценпохідні групи емодину проявляють послаблюючий ефект. Вкажіть, яка рослинна сировина містить антраценпохідні групи емодину у великій кількості:
 • A. Плоди жостеру
 • B. Плоди жостеру ламкого
 • C. Плоди бузини
 • D. Плоди чорної смородини
 • E. Плоди чорниці
20.   Фармацевт готує супозиторії методом виливання. Чому дорівнює коефіцієнт переходу від жирової основи до желатиново-гліцеринової?
 • A. 1,20
 • B. 1,21
 • C. 1,11
 • D. 1,25
 • E. 1,31
21.   Яку вірну відповідь дав клінічний провізор-інтерн на лікарняній п’ятихвилинці щодо механізму протиатеро-склеротичної дії клофібрату (фенофі-брату)?
 • A. Знижує рівень тригліцеридів
 • B. Пригнічує всмоктування холестерину
 • C. Має антиоксидантну дію
 • D. Пригнічує вивільнення вільних жирних кислот із жирової тканини
 • E. Зв’язує жовчні кислоти в тонкій кишці
22.   Назвіть препарат першого вибору при передозуванні наркотичними анальгетиками:
 • A. Кофеїн-бензоат натрію
 • B. Діазепам
 • C. Унітіол
 • D. Кальцію хлорид
 • E. Налоксон
23.   Вагітна (12 тижнів) госпіталізована у лікарню з симптомами гострого циститу. Який з перерахованих антибіотиків можна рекомендувати в даному випадку?
 • A. Амоксицилін
 • B. Гентаміцин
 • C. Метронідазол
 • D. Тетрациклін
 • E. Ципрофлоксацин
24.   Препарати конвалії травневої призначають як кардіотонічний і седативний засіб. При заготівлі листа конвалії травневої можливе потрапляння такої домішки:
 • A. Наперсник пурпуровий
 • B. Жовтушник розлогий
 • C. Купина лікарська
 • D. Горицвіт весняний
 • E. Наперсник вовнистий
25.   З метою розширення спектру діяльності аптекою №12 було придбано виробниче обладнання. До якої групи господарських засобiв відноситься виробниче обладнання?
 • A. Основні засоби
 • B. Товар
 • C. Тара
 • D. Необоротні матерiальнi активи
 • E. Незавершені капітальні інвестиції
26.   Хроматографічний аналіз широко використовується в ДФ України для проведення ідентифікації рослинної сировини та фітопрепаратів. Для ідентифікації індивідуальних речовин у хроматографічному аналізі визначають наступну величину:
 • A. Величину Rf
 • B. Температуру кипіння
 • C. Кут заломлення
 • D. Кут обертання
 • E. Температуру плавлення
27.   При одночасному застосуванні парацетамолу та ацетилцистеїну відбувається:
 • A. Зменшення протизапальної дії пара-цетамолу
 • B. Зниження гепатотоксичної дії пара-цетамолу
 • C. Збільшення муколітичної дії ацетил-цистеїну
 • D. Іальмування всмоктування парацета-"вмолу
 • E. Збільшення нефротоксичності пара-цетамолу
28.   Цех фармацевтичного підприємства, що випускає аерозольні форми, як пропеленти використовує зріджені гази. Яка із запропонованих речовин відноситься до групи зріджених газів?
 • A. Етиленхлорид
 • B. Фреон
 • C. Закис азоту
 • D. Азот
 • E. Метиленхлорид
29.   Які розчини для парентерального введення з перерахованих речовин підлягають спеціальному очищенню за відсутності сорту "для ін’єкцій"?
 • A. Магнію сульфат, кальцію хлорид, глюкоза
 • B. Аскорбінова кислота, анальгін
 • C. Іексаметилентетрамін, новокаїн
 • D. Желатин, новокаїн, натрію сульфіт
 • E. Натрію нітрит, ерготал, кальцію хлорид
30.   Для ідентифікації натрію цитрату проводять реакцію з розчином кальцію хлориду. При цьому спостерігають:
 • A. Появу інтенсивної зеленої флюоре-сценції
 • B. Утворення осаду синього кольору
 • C. Утворення білого осаду тільки під час кип’ятіння
 • D. Утворення білого осаду
 • E. Утворення синього забарвлення, що швидко зникає
31.   Саліцилова кислота та її похідні можуть бути причиною гострих інто-ксикацій. При дослідженні саліцилатів методом ТШХ хроматографічну пластинку обприскують:
 • A. Розчином заліза (III) хлориду
 • B. Реактивом Маркі
 • C. Реактивом Фореста
 • D. Розчином ртуті (II) сульфату і хлороформним розчином дифенілкарбазону
 • E. Реактивом Драгендорфа
32.   В процесі метаболізму деяких речовин в організмі утворюється токсична речовина - формальдегід. Він може утворюватися з таких речовин:
 • A. Резорцин
 • B. Етанол
 • C. !зопропіловий спирт
 • D. Ацетон
 • E. Метанол
33.   Завдяки якому фармакологічному ефекту діазепам застосовується для лікування неврозів?
 • A. Діуретичний
 • B. Анксіолітичний
 • C. Антидепресивний
 • D. Анальгетичний
 • E. Жарознижуючий
34.   Провізор-аналітик досліджує субстанцію папаверину гідрохлориду. За допомогою якого реактиву можна під- твердити наявність хлорид-іону в досліджуваній субстанції?
 • A. Магнію сульфат
 • B. Натрію гідроксид
 • C. Кальцію хлорид
 • D. Аргентуму нітрат
 • E. Цинку оксид
35.   Хворий 65-ти років звернувся зі скаргами на нудоту, блювання, загаль-мованість, появу жовтих кіл перед очима. Приймає щоденно дигоксин 0,25 мг, аспекард 100 мг, метопролол 50 мг. Для якого патологічного стану характерний такий симптомокомплекс?
 • A. Харчове отруєння
 • B. Тахіфілаксія
 • C. Глікозидна інтоксикація
 • D. Синдром відміни
 • E. Реакція гіперчутливості
36.   Підприємство розширює асортимент продукції за рахунок впровадження у виробництво лікарського засобу, на який закінчився термін дії патенту. Такий лікарський засіб називається:
 • A. Генеричний
 • B. Брендовий
 • C. Патентований
 • D. Оригінальний
 • E. Фальсифікований
37.   Яка реакція або метод є найбільш доказовим для виявлення синильної кислоти в дистилятах після перегонки з водяною парою?
 • A. реакція з пікриновою кислотою
 • B. метод мікродифузії
 • C. реакція утворення бензидинової сині
 • D. реакція утворення роданіду заліза
 • E. реакція утворення берлінської блакиті
38.   Фармацевт простерилізував розчини для ін’єкцій в автоклаві. Вкажіть спосіб контролю режиму стерилізації даного методу:
 • A. Термотести
 • B. Ізотонуючі речовини
 • C. Стабілізатори
 • D. Антиоксиданти
 • E. Буферні розчини
39.   Провізор-аналітик виконує аналіз субстанції кислоти аскорбінової згідно вимог ДФУ Для визначення домішки кислоти щавлевої він використовує розчин:
 • A. Кальцію хлориду
 • B. Натрію тіосульфату
 • C. Натрію сульфату
 • D. Натрію гідрокарбонату
 • E. Натрію хлориду
40.   Фармацевтична компанія "AstraZenec рамках благодійного проекту "Скажемо разом НІ астмі!"відкриває в дитячих лікарнях ігрові кімнати, успішно реалізує програму боротьби з тютюнопалін-ням серед молоді, розробляє методичні посібники для школярів зі здорового способу життя. Діяльність компанії, спрямована на встановлення доброзичливих стосунків з громадськістю. Така система заходів компанії має назву:
 • A. Брендинг
 • B. Мерчандайзинг
 • C. Реклама
 • D. Паблік рілейшнз
 • E. Прямий продаж
41.   При складанні заявки-розрахунку для встановлення ліміту залишку готівки в касі бухгалтер підприємства повинен вказати фактичну суму касової виручки. Який період, що передує поданню заявки, слід враховувати при цьому?
 • A. 7 днів
 • B. 10 днів
 • C. Рік
 • D. 6 місяців
 • E. 3 місяці
42.   З метою лікування важкої форми ревматоїдного артриту пацієнту 43-х років призначено препарат для базової терапії. Вкажіть його:
 • A. Німесулід
 • B. Метотрексат
 • C. Метилпреднізолон
 • D. Преднізолон
 • E. Диклофенак-натрію
43.   До якої групи допоміжних речовин відноситься полівініловий спирт, дозволений до використання ДФУ?
 • A. Пролонгатори
 • B. Регулятори рН
 • C. Ізотонуючі засоби
 • D. Консерванти
 • E. Антиоксиданти
44.   Для обліку здійснених в аптеці господарських операцій використовуються синтетичні рахунки, перелік яких наводиться у Плані рахунків. Для заповнення якого документу використовують залишки на першому, другому та третьому класах рахунків?
 • A. Пасив балансу
 • B. Перший розділ пасиву балансу
 • C. Четвертий розділ пасиву балансу
 • D. Звіт про фінансові результати підприємства
 • E. Актив балансу
45.   В аптеці готують суспензії. Вкажіть речовину, з якої виготовляють суспензію без додавання стабілізатора:
 • A. Ментол
 • B. Камфора
 • C. Магнію оксид
 • D. Фенілсаліцилат
 • E. Сірка
46.   При одночасному застосуванні до-ксицикліну гідрохлориду та перораль-ного контрацептиву спостерігається:
 • A. Збільшення ефективності перораль-них контрацептивів
 • B. Збільшення антибактеріального ефекту доксицикліну
 • C. -
 • D. Зменшення антибактеріального ефекту доксицикліну
 • E. Зниження ефективності пероральних контрацептивів
47.   В умовах аптеки готують очні краплі Розчин якої речовини НЕ ІЗОТО-НУЮТЬ?
 • A. Левоміцетин
 • B. Коларгол
 • C. Цитраль
 • D. Пілокарпіну гідрохлорид
 • E. Рибофлавін
48.   Для ізолювання отрут з різних об’єктів хіміко-токсикологічного дослідження використовують різні методи, які називають прізвищами авторів. Ізолювання проводять з кислого, або лужного середовища, для чого використовують органічні, неорганічні кислоти, або луги. В якому з наведених методів використовують сірчану кислоту?
 • A. Валова
 • B. Ізотова
 • C. Васильєвої
 • D. Крамаренка
 • E. Стаса-Отто
49.   В процесі виробництва таблеток на промисловому підприємстві використовують речовини, що полегшують їх виштовхування з матриці. Яку речовину використовують з цією метою?
 • A. Стеаринова кислота
 • B. Монопальмітин
 • C. Ультраамілопектин
 • D. !ндигокармін
 • E. Альгінова кислота
50.   Оптовою фірмою аптеці відпущений ряд лікарських засобів: Вікаїр табл. N10, Вінпоцетин табл. 5 мг N30. Вкажіть їх мінімальний залишковий термін придатності:
 • A. Не менше 70%
 • B. Не менше 80%
 • C. Не менше 60%
 • D. Не менше 50%
 • E. Не менше 40%
51.   Який препарат являється специфічним антидотом при отруєнні препаратами заліза?
 • A. Бемегрид
 • B. Протаміну сульфат
 • C. Дефероксамін
 • D. Пеніциламін
 • E. Атропін
52.   Який препарат показаний при передозуванні міорелаксантами деполя-ризуючого типу дії?
 • A. Магнію сульфат
 • B. Налоксон
 • C. Метопролол
 • D. Унітіол
 • E. Прозерин
53.   На фармацевтичному підприємстві одним із методів стерилізації термола- більних речовин є метод тиндалізації. Вкажіть у чому полягає суть даного методу?
 • A. Автоклавування при температурі 119-121oC і тиском 1,0-1,1 атм
 • B. Триразове нагрівання розчину до 40-60oC із перервами на добу для термо-статування
 • C. Стерилізація сухим жаром при 180-200oC тривалий час
 • D. Стерилізація струмом високої та надвисокої частоти
 • E. Стерилізація при 100oC текучою парою
54.   Вкажіть стандартну фармакопейну рідину:
 • A. Розчин фурациліну 0,02%
 • B. Розчин кальцію хлориду 10%
 • C. Розчин формальдегіду 37%
 • D. Розчин кислоти борної 2%
 • E. Розчин анальгіну 3%
55.   У жінки, яка тривалий час лікується з приводу інфільтративно-вогнищевого туберкульозу, різко знизився слух. Який з перерахованих препаратів міг викликати таку побічну дію?
 • A. Стрептоміцин
 • B. Етамбутол
 • C. Рифампіцин
 • D. Ізоніазид
 • E. Етіонамід
56.   Лікар виписав супозиторії без зазначення основи. Вкажіть основу для приготування супозиторіїв методом викачування:
 • A. Ланоль
 • B. Желатин-гліцеринова
 • C. Бутирол
 • D. Масло какао
 • E. Лазупол
57.   Хворому на алергічний риніт призначили ефедрин в краплях для носа. Закапування препарату в ніс значно по- кращило стан хворого, що спонукало його до застосування цього засобу кожні 2 години, але за цих умов препарат став неефективним. Яке явище є причиною цього?
 • A. Лікарська залежність
 • B. Тахіфілаксія
 • C. Кумуляція
 • D. Ідіосинкразія
 • E. Алергія
58.   Супліддя вільхи чорної містять ду-6ильні речовини і використовуються як в’яжучий засіб. Підберіть аналог за фармодією за відсутності сировини:
 • A. Корені алтеї
 • B. Плоди чорниці
 • C. Насіння льону
 • D. Плоди шипшини
 • E. Плоди жостеру
59.   Аптеки, як юридичні особи, для реєстрації в державних органах повинні володіти статутним капіталом. Вкажіть суму, що ідентифікується як статутний капітал:
 • A. Сума необоротних активів підприємства
 • B. Сума оборотних активів підприємства
 • C. Сума заборгованості підприємства
 • D. Сума, що зареєстрована в установчих документах
 • E. Сума активу підприємства
60.   Хворий 67-ми років з хронічною серцевою недостатністю отримує диго-ксин. Для зменшення побічної дії диго-ксину лікар порадив його комбінувати з наступним препаратом:
 • A. Панангін
 • B. Дихлотіазид
 • C. Ілюконат кальцію
 • D. Кальцію хлорид
 • E. Еуфілін
61.   Фармацевт приготував олійний розчин ментолу. Вкажіть температуру розчинення діючої речовини:
 • A. 70-80oC
 • B. 20-30oC
 • C. 60-70oC
 • D. 30-40oC
 • E. 40-50oC
62.   Фармацевту необхідно приготувати масляну емульсію з ментолом. Вкажіть раціональний спосіб введення речовини:
 • A. Розчиняють у готовій емульсії при нагріванні
 • B. Розчиняють у воді, призначеній для розчинення первинної емульсії
 • C. Розчиняють в олії
 • D. Вводять у готову первинну емульсію
 • E. Диспергують з додаванням готової емульсії
63.   Пацієнту, який довгий час приймав препарат диклофенак-натрій, сімейний лікар замість нього призначив целеко-ксиб. Яке захворювання стало підставою для заміни препарату?
 • A. Пептична виразка шлунка
 • B. Бронхiальна астма
 • C. Сечокам’яна хвороба
 • D. Артеріальна гіпертензія
 • E. Хронічний гепатит
64.   Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку передбачає використання принципів систематизації та накопичення даних первинних документів управлінського обліку. У кінці кожного місяця кредитові обороти із журналів-ордерів переносяться до:
 • A. Головної книги
 • B. Реєстру накладних
 • C. Відомості
 • D. Комп’ютерної системи
 • E. Журналу роздрібних оборотів
65.   Які лікарські засоби використовують для усунення бронхоспазму?
 • A. в-адреноблокатори
 • B. М-холіноміметики
 • C. !нгібітори холінестерази
 • D. в-адреноміметики
 • E. а-адреноміметики
66.   В аптеку надійшов рецепт на приготування порошків із вказівкою лікаря відпустити порошки в желатинових капсулах. Яка речовина із перерахованих входить до складу цих порошків?
 • A. Магнію оксид
 • B. Стрептоцид
 • C. Димедрол
 • D. Етакридину лактат
 • E. Глюкоза
67.   Фармацевт готує порошок методом "тришаровості". Для якої речовини характерна зазначена технологія?
 • A. Магнію сульфат
 • B. Натрію гідрокарбонат
 • C. Глюкоза
 • D. Метиленовий синій
 • E. Кислота ацетилсаліцилова
68.   Відділ маркетингу фармацевтичного підприємства "Беладо-на"розподілив весь товарний асортимент в залежності від темпів росту ринкового попиту на окремі товари та відносно частки ринку фірми на чотири групи: "Зірки", "Важкі діти", "Дійнікорови", "Собаки". Відділ маркетингу використав матрицю:
 • A. Тейлора
 • B. Маслоу
 • C. Портера
 • D. Іерцберга
 • E. Бостонської консалтингової групи
69.   Аптека має ліцензію на право виготовлення ліків. Вкажіть документ, в якому обліковуються прийняті рецепти на лікарські засоби індивідуального виготовлення:
 • A. Книга обліку розрахункових операцій
 • B. Реєстр податкових накладних
 • C. Касова книга
 • D. Рецептурний журнал (квитанційна книга)
 • E. Оборотна відомість
70.   Фармацевтові потрібно відважити лікарську речовину загального списку -глюкозу. Яку мінімальну кількість глюкози можна відважити на ручних одно-грамових терезах?
 • A. 0,04
 • B. 0,05
 • C. 0,02
 • D. 0,03
 • E. 0,01
71.   Ефірна олія рози використовується як протизапальний і спазмолітичний засіб. У яких видільних утвореннях воно локалізується?
 • A. Ефіроолійні залозки
 • B. Секреторні клітини
 • C. Ефіроолійні вмістища
 • D. Залозисті волоски
 • E. Залозисті плями
72.   Відбулося отруєння ацетоном. Реакція утворення йодоформу дала позитивний результат. Яка "летка"отрута може заважати проведенню цієї реакції?
 • A. Етиловий спирт
 • B. Формальдегід
 • C. Хлороформ
 • D. Хлоралгідрат
 • E. Синильна кислота
73.   Колективний договір укладається профспілковим комітетом від імені трудового колективу підприємства з власником. Форма укладання колективного договору - письмова. Яка стаття КЗПП регламентує термін дії колективного договору?
 • A. 38
 • B. 36
 • C. 40
 • D. 41
 • E. 17
74.   Для лікування набряку мозку необхідно призначити сечогінний засіб. Який препарат необхідно ввести хворому?
 • A. Кофеїн-бензоат натрію
 • B. Діакарб
 • C. Гідрохлортіазид
 • D. Фуросемід
 • E. Спіронолактон
75.   Для придбання канцелярських товарів підзвітній особі (бухгалтеру) видано гроші з каси підприємства. Яким є граничний термін подання повного звіту підзвітної особи про використання коштів після видачі їй готівки?
 • A. Третій банківський день
 • B. Такий термін не встановлено
 • C. П ’ять робочих днів
 • D. Тиждень
 • E. Десять робочих днів
76.   Фармацевтичне підприємство виробляє танин з рослинної сировини. Яке з наведених нижче лікарських рослин може бути використано у якості джерела?
 • A. Herba Hyperici perforati
 • B. Folium Rhus coriariae
 • C. Rhizoma Bergeniae crassifoliae
 • D. Cortex Quercus roburis
 • E. Radix Sanquisorbae officinalis
77.   На лікарській конференції запрошений клінічний фармацевт проінформував про противірусний препарат аци-кловір. Який механізм його дії?
 • A. Підвищує проникність клітинної мембрани
 • B. Блокує синтез клітинної стінки
 • C. Виявляє антагонізм з ПАБК
 • D. Пригнічує синтез білків
 • E. Пригнічує синтез нуклеїнових кислот
78.   Бухгалтер аптеки складає баланс. Який з перерахованих показників характеризує активи аптеки?
 • A. Власний капітал
 • B. Товарообіг
 • C. Статутний капітал
 • D. Довгострокові зобов’язання
 • E. Дебіторська заборгованість
79.   Емульсії як гетерогенні дисперсні системи можуть розшаровуватися під дією різних чинників. Які з наведених чинників найшвидше призводять до розшаровування емульсій?
 • A. Додавання сиропів
 • B. Розведення олією
 • C. Додавання надлишку емульгатора
 • D. Розведення водою
 • E. Додавання сильних електролітів
80.   При одночасному застосуванні ме-тронідазолу та пероральних антикоагулянтів кумаринового ряду пацієнта необхідно попередити про наступний побічний ефект:
 • A. Зниження дії антикоагулянтів
 • B. Зниження ефекту метронідазолу
 • C. Посилення нейротоксичності
 • D. Посилення ефекту метронідазолу
 • E. Посилення дії антикоагулянтів та ризик кровотечі
81.   При розробленні нового лікарського засобу фірма-виробник може орієнтуватися на різні стратегії використання товарних марок. Яку назву має стратегія, при якій фірма використовує одну назву для всіх своїх препаратів?
 • A. Групових марок
 • B. Поєднання фірмового імєні з індивідуальною маркою препарату
 • C. Індивідуальних марок
 • D. Багатомарочного підходу
 • E. Марок для окремих препаратів
82.   Вартість необоротних активів аптечних підприємств може змінюватися протягом терміну їх корисного використання. Вартість основних засобів, що складає різницю між початковою вартістю і сумою нарахованого зносу за час використання засобів, називається:
 • A. Справедлива
 • B. Залишкова
 • C. Відновна
 • D. Амортизаційна
 • E. Балансова
83.   Фармацевт приготував вагінальні супозиторії. Якої форми супозиторії він приготував?
 • A. Торпедоподібні
 • B. Циліндричні
 • C. Кульки
 • D. Конусоподібні
 • E. Палички
84.   Якому сульфаніламідному препарату відповідає хімічна назва 2-[п-(о-карбоксибензамідо)- бензолсульфамідо]-тіазол?
 • A. Салазопіридазин
 • B. Сульфацил-натрій
 • C. Стрептоцид розчинний
 • D. Фталазол
 • E. Уросульфан
85.   Підтвердити наявність нітрогрупи у структурі левоміцетину можна після відновлення нітрогрупи до аміногрупи за допомогою реакції утворення:
 • A. Гідроксамату
 • B. Тіохрому
 • C. Флуоресцеїну
 • D. Азобарвника
 • E. Таллейохініну
86.   Хворому з гострою серцевою не- достатністю і непереносимістю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату?
 • A. Блокада K+-, Уа+-АТФ-ази
 • B. Стимуляція «!-адренорецепторів
 • C. Стимуляція M-холінорецепторів
 • D. Стимуляція ^-адренорецепторів
 • E. Пригнічення активності фосфодіе-стерази
87.   Спеціаліст контрольно-аналітичної лабораторії виконує експрес-аналіз етазолу. Наявність первинної ароматичної аміногрупи він підтвердив за допомогою лігнінової проби. Який реактив можна використати у цій реакції?
 • A. Піридин
 • B. Небелений папір
 • C. Оцтовий ангідрид
 • D. Хлороформ
 • E. Бензол
88.   Синильна кислота та її солі належать до надзвичайно токсичних речовин. В організмі людини вони частково знешкоджуються шляхом фермен- тативного перетворення на:
 • A. Оцтову кислоту
 • B. Нітроген (II) оксид
 • C. Тіоціанат
 • D. Етанол
 • E. Карбон (IV) оксид
89.   Спільне застосування фуросеміду з антибіотиками групи аміноглікозидів викликає:
 • A. Коліки
 • B. Підвищення внутрішньоочного тиску
 • C. Пітливість
 • D. Ототоксичність
 • E. Підвищення артеріального тиску
90.   Фармацевтичне підприємство виробляє екстракт-концентрат термопсису сухого, у якому склад діючих речовин перевищує норму. Вкажіть речовину, що використовується для розведення екстракту:
 • A. Вода очищена
 • B. Натрію хлорид
 • C. Спирт етиловий
 • D. Лактоза
 • E. Пектин
91.   Невикористану авансову суму, видану на відрядження, провізор має повернути в касу. Який документ повинен виписати касир для оприбуткування грошей у касу?
 • A. Накладна
 • B. Видатковий касовий ордер
 • C. -
 • D. Прибутковий касовий ордер
 • E. Авансовий звіт
92.   Необхідно провести судово-токсикологічне дослідження вмісту шлунку на групу "летких"отрут. При цьому першу фракцію дистиляту збирають у приймач, який містить:
 • A. Хлороформ
 • B. Розчин сульфатної кислоти
 • C. Розчин натрію гідроксиду
 • D. Розчин щавлевої кислоти
 • E. Розчин хлоридної кислоти
93.   В аптеку поступив рецепт на виготовлення стрептоцидової мазі без вказаної концентрації. Мазь якої концентрації буде готувати фармацевт?
 • A. 10%
 • B. 2%
 • C. 20%
 • D. 5%
 • E. 1%
94.   Який антибіотик є препаратом вибору для лікування сифілісу?
 • A. Бензилпеніциліну натрієва сіль
 • B. Стрептоміцину сульфат
 • C. Лінкоміцину гідрохлорид
 • D. Поліміксину М сульфат
 • E. Леворину натрієва сіль
95.   Фармацевт для стабілізації суспензії використав калійне мило. Яка речовина входить до складу суспензії?
 • A. Фенілсаліцилат
 • B. Камфора
 • C. Бісмуту нітрат основний
 • D. Ментол
 • E. Сірка
96.   Фармацевту необхідно приготувати 10,0 г основи для очних мазей. Які кількості ланоліну та вазеліну було використано з цією метою?
 • A. 1,0 г ланоліну безводного та 9,0 г вазеліну
 • B. 27,0 г ланоліну безводного та 3,0 г вазеліну
 • C. 1,0 г ланоліну безводного та 29,0 г вазеліну
 • D. 12,0 г ланоліну безводного та 18,0 г вазеліну
 • E. 10,0 г ланоліну безводного та 20,0 г вазеліну
97.   Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення регламентується наказом №360 від 19.072005 (із змінами та доповненнями). На якому рецептурному бланку повинен бути виписаний фенобарбітал у складі комбінованої лікарської форми?
 • A. Відпускається без рецепта
 • B. На двох рецептурних бланках Ф-1 та Ф-3
 • C. Ф-1
 • D. Ф-3
 • E. Ф-3 в двох примірниках
98.   Хворому після видалення щитоподібної залози був призначений L-тироксин. Який вид фармакотерапії забезпечує L-тироксин?
 • A. Замісна
 • B. Етіотропна
 • C. Профілактична
 • D. Стимулююча
 • E. Патогенетична
99.   До приватної аптеки надійшов для реалiзацiї лікарський препарат, діюча речовина якого має хімічну назву 2-хлор-10- (3’-диметиламінопропіл)-фенотіазину гідрохлорид. Вкажіть цей лікарський засіб:
 • A. Клонідину гідрохлорид
 • B. Прометазину гідрохлорид
 • C. Трифторперазину гідрохлорид
 • D. Дифенгідраміну гідрохлорид
 • E. Хлорпромазину гідрохлорид
100.   Аптека здійснює обслуговування населення за амбулаторними рецептами. Визначте, для якої групи препаратів здійснюється в аптеці предметно-кількісний облік:
 • A. Спирт етиловий, нафтизин, циклодол
 • B. Омнопон, преднізолон, парацетамол
 • C. Кодеїн, феназепам, морфін
 • D. Аспірин, клофелін, фенобарбітал
 • E. Морфін, анальгін, діазепам
101.   Завідувач-провізор у процесі ухвалення управлінського рішення з удосконалення фінансового положення центральної районної аптеки зібрав релевантну інформацію й установив симптоми утруднень - високі витрати і низька рентабельність. Дана дія характеризує етап розробки раціонального управлінського рішення як:
 • A. Визначення альтернатив
 • B. Діагностика проблеми
 • C. Формулювання обмежень та критеріїв прийняття рішень
 • D. Вибір альтернатив
 • E. Оцінка альтернатив
102.   При тривалому застосуванні фенобарбіталу в хворого з епілепсією розвинулася толерантність до препарату. Що лежить в основі розвитку даного явища?
 • A. Накопичення речовини в організмі
 • B. Послаблення процесу всмоктування
 • C. Пригнічення біотрансформації
 • D. Підвищення чутливості рецепторів
 • E. Прискорення біотрансформації
103.   Для індивідуальної профілактики малярії було призначено препарат:
 • A. Бісептол (Ко-тримаксазол)
 • B. Гентаміцин
 • C. Хінгамін
 • D. Рифампіцин
 • E. Ампіцилін
104.   При обліку грошей в аптеці використовується касова книга. Яка з перерахованих операцій по касі з готівковими грошима НЕ ВІДНОСИТЬСЯ до прибуткових?
 • A. Видача готівки під звіт
 • B. Оприбуткування виручки аптечних пунктів i кіосків
 • C. Оприбуткування грошей з банку на виплату авансу та зарплати
 • D. Повернення недовикористаних підзвітних сум
 • E. Оприбуткування виручки аптеки
105.   Пацієнт отримує леводопу у зв’язку з хворобою Паркінсона. Який механізм дії цього засобу?
 • A. Є попередником дофаміну
 • B. Є попередником стероїдних гормонів
 • C. Є попередником ацетилхоліну
 • D. Є симпатолітиком
 • E. Блокує деградацію дофаміну
106.   При проведенні судово-токсикологічно аналізу у мінералізаті виявлений ку-прум. Для попереднього виявлєнуя іонів Купруму у мінералізаті використовують:
 • A. Натрію діетилдитіокарбамат
 • B. Плюмбуму діетилдитіокарбамат
 • C. Дифенілкарбазид
 • D. Дитізон
 • E. Дифеніламін
107.   Провізор-аналітик КАЛ проводить ідентифікацію лікарської речовини за сульфіт-іонами згідно до вимог ДФУ. Який реактив знебарвлюється під час цього дослідження?
 • A. Розчин йоду
 • B. Розчин калію йодиду
 • C. Розчин заліза (ІІІ) хлориду
 • D. Розчин амоніаку
 • E. Розчин калію нітрату
108.   Фармацевтична фірма планує запропонувати нові лікарські засоби на існуючому ринку. Якою маркетинговою можливістю скористається фірма?
 • A. Більш глибоке проникнення на ринок
 • B. Диверсифікація виробництва
 • C. Інтеграція виробництва
 • D. Розширення меж ринку
 • E. Розширення асортименту лікарських засобів
109.   Хворий зі стенокардією 70-ти років прийшов з претензією в аптеку, що йому відпустили засіб, який спричинив сильний розпираючий біль голови, хоча напад стенокардії був усунений. Для якого антиангінального засобу характерний такий побічний ефект?
 • A. Ніфедипін
 • B. Триметазидин
 • C. Метопролол
 • D. Амлодипін
 • E. Нітросорбід
110.   Рослинний лікарський препарат Сальвін використовується як в’яжучий, протизапальний і протимікробний засіб. Джерелом для отримання цього засобу є:
 • A. Трава хвоща лісового
 • B. Лист м’яти перцевої
 • C. Трава кропиви собачої
 • D. Трава хвоща польового
 • E. Лист шавлії лікарської
111.   Пацієнтку 49-ти років турбують періодичний стискаючий біль голови в потиличній ділянці, запаморочення, підвищення артеріального тиску. В анамнезі цукровий діабет ІІ типу. Який діуретичний засіб НЕ ВПЛИВАЄ на рівень глюкози крові?
 • A. Сечовина
 • B. Індапамід
 • C. Гіпотіазид
 • D. Фуросемід
 • E. Етакринова кислота
112.   Серед господарських операцій по надходженню товарів від постачальників існують інші внутрішньоаптечні операції, які також збільшують залишок товарів в аптеці. Яка з наведених господарських операцій збільшує товарний запас в аптечних закладах?
 • A. Дооцінка по лабораторно-фасувальним роботам
 • B. Повернення товару постачальнику
 • C. Недостача при інвентаризації
 • D. Вибуття товарів на господарські потреби
 • E. Втрати від списання
113.   В аптеці потрібно приготувати ін’єкційний розчин натрію хлориду 10%. Який оптимальний спосіб стерилізації повинен застосувати фармацевт?
 • A. Стерилізація сухим жаром
 • B. В автоклаві насиченою парою під тиском
 • C. Радіаційна стерилізація
 • D. Стерилізація газами
 • E. Стерильне фільтрування через мембранний фільтр
114.   При застосуванні ацетилсаліцилової кислоти у пацієнта з’явилась кровоточивість слизових оболонок. З чим пов’язане таке явище?
 • A. Іальмування синтезу протромбіну
 • B. Збільшення всмоктування в ШКТ
 • C. Зменшення всмоктування в ШКТ
 • D. Порушення зв’язування з білками
 • E. Зміна обсягу розподілу
115.   Аналітик контрольно-аналітичної лабораторії виконує експрес-аналіз натрію парааміносаліцилату. Наявність фенольного гідроксилу підтверджується реакцією з розчином:
 • A. Концентрованої HNO3
 • B. FeCl3
 • C. K3[Fe(CN)6]
 • D. NH3
 • E. AgNO3
116.   В контрольно-аналітичній лабораторії виконують аналіз лікарської речовини з групи алкалоїдів. Який з наведених лікарських засобів дає позитивну реакцію Віталі-Морена?
 • A. Платифіліну гідротартрат
 • B. Морфіну гідрохлорид
 • C. Скополаміну гідробромід
 • D. Хініну сульфат
 • E. Папаверину гідрохлорид
117.   Провізор-аналітик до субстанції лікарської речовини додав розчини алізарину та цирконілу нітрату, при цьому спостерігається червоне забарвлення, що переходить в жовте. Вкажіть лікарський засіб, що аналізують:
 • A. Натрію йодид
 • B. Натрію фторид
 • C. Натрію тіосульфат
 • D. Натрію хлорид
 • E. Натрію бромід
118.   Хворій 25-ти років для лікування нападів мігрені лікар призначив сума-триптан. Вкажіть механізм дії даного препарату:
 • A. Стимулятор в-адренорецепторів
 • B. Селективний антагоніст 5 — HT1-серотонінових рецепторів
 • C. Неселективний а-адреноблокатор
 • D. Селективний агоніст 5 — HT1-серотонінових рецепторів
 • E. Селективний а-адреноблокатор
119.   Провізор-аналітик підтверджує наявність складноефірної групи у лікарській речовині "Кальцію панга-мат"реакцією утворення:
 • A. Мурексиду
 • B. Забарвленого гідроксамату
 • C. Йодоформу
 • D. Білого осаду
 • E. Маслянистого осаду
120.   Бронхорозширюючий ефект при призначенні ^2-агоністу короткої дії -сальбутамолу розвивається через:
 • A. 45-60 хвилин
 • B. 20-30 хвилин
 • C. 2-3 годин
 • D. 5-10 хвилин
 • E. 4-6 годин
121.   У хіміко-токсикологічному аналізі для кількісного визначення ртуті в біологічному матеріалі рекомендовано екстракційно-фотометричний метод, який базується на реакції з такою речовиною:
 • A. Дифенілкарбазид
 • B. Тіосечовина
 • C. Дитізон
 • D. Сульфід натрію
 • E. Тіосульфат натрію
122.   Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи М-холіноблокаторів, а саме:
 • A. Прозерин
 • B. Атропін
 • C. Бензогексоній
 • D. Дитилін
 • E. Галантамін
123.   Який препарат можна порекомендувати для симптоматичного лікування м’язового болю у дитини 5-ти років?
 • A. Ацетилсаліцилова кислота
 • B. Диклофенак натрію
 • C. Індометацин
 • D. Целекоксиб
 • E. Парацетамол
124.   Пацієнту 55-ти років з гострим нападом стенокардії для його швидкого усунення було призначено препарат з групи органічних нітратів. Визначте цей препарат:
 • A. Ніфедипін
 • B. Лабеталол
 • C. Октадин
 • D. Нітрогліцерин
 • E. Празозин
125.   При встановленні якості жирних олій аналітично-контрольна лабораторія використовує певні хімічні показники. Наведіть хімічний показник, який вказує на висихання жирних олій:
 • A. Число омилення
 • B. Ефірне число
 • C. Перекисне число
 • D. Кислотне число
 • E. Йодне число
126.   З чого найбільш доцільно починати лікування хворого, у якого вперше розвинувся напад бронхіальної астми?
 • A. Iнгаляцїї глюкокортикостероїдів
 • B. M-холінолітики
 • C. Iнгаляцїї ^2-адреноміметика
 • D. Н2-гістаміноблокатори
 • E. Адреноміметики парентерально
127.   Провізор-аналітик проводить ідентифікацію фталилсульфатіазолу (фталазолу). У відповідності з вимогами ДФУ субстанцію нагрівають з резорцином у присутності кислоти сірчаної; при наступному додаванні розчину натрію гідроксиду і води утворюється:
 • A. Інтенсивне синє забарвлення
 • B. Рясний білий осад
 • C. Об’ ємний осад жовтого кольору
 • D. !нтенсивна зелена флуоресценція
 • E. Червоно-фіолетове забарвлення
128.   Для виготовлення на заводі галенового препарату Пертусин, що має відхаркувальні властивості, використовують екстракт трави:
 • A. Erysimi diffuse
 • B. Polygoni avicularis
 • C. Bursae pastoris
 • D. Thymus serpyllum
 • E. Hyperici perforati
129.   В приміщеннях для зберігання лікарських засобів повинна підтримуватись певна температура і вологість повітря. Вкажіть періодичність перевірки температурного режиму та вологості повітря:
 • A. 1 раз на добу
 • B. 3 рази на добу
 • C. 4 рази на добу
 • D. 1 раз на тиждень
 • E. 2 рази на добу
130.   Хворому 35-ти років з приводу тахікардії був призначений пропранолол. Яка з нижче перерахованих побічних реакцій може виникнути при вживанні в-адреноблокатору?
 • A. Кумуляція
 • B. Бронхоспазм
 • C. Підвищення артеріального тиску
 • D. Закрепи
 • E. Лікарська залежність
131.   За вимогами ДФУ ідентифікацію солей ртуті здійснюють шляхом взаємодії з розчином натрій гідроксиду. Осад якого кольору утворюється в результаті реакції?
 • A. Блакитний
 • B. Жовто-зелений
 • C. Червоний
 • D. Білий
 • E. Жовтий
132.   При проведенні контролю якості таблеток на фармацевтичних підприємствах проводять тест визначення міцності на стирання таблеток. Який прилад використовують для проведення даного тесту?
 • A. Пружинний динамометр
 • B. Лабораторний індикатор процесу розчинення
 • C. Лабораторний індикатор процесу розпадання
 • D. Барабанний стирач
 • E. Кутомір
133.   Провізор-аналітик КАЛ проводить ідентифікацію лікарської речовини. За вимогами ДФУ під час проведення ідентифікації іонів арсену використовується розчин:
 • A. Калію йодовісмутату
 • B. Гіпофосфіту
 • C. Натрію гідроксиду
 • D. Альфа-нафтолу
 • E. Тіоацетаміду
134.   Хвора 17-ти років скаржиться на постійну спрагу, сухість у роті, часте сечовиділення, підвищення апетиту. Глюкоза крові - 11 ммоль/л. Лікар діагностував цукровий діабет I типу. Який препарат показаний для лікування?
 • A. Акарбоза
 • B. Глібенкламід
 • C. Інсулін
 • D. Аспаркам
 • E. Манініл
135.   Який препарат синтетичного походження з групи гідразидів призначають при туберкульозі легень?
 • A. Ацикловір
 • B. Ізоніазид
 • C. Доксицикліну гідрохлорид
 • D. Метронідазол
 • E. Рифампіцин
136.   У хворого на ІХС через 6 місяців лікування розвинулася толерантність до нітратів пролонгованої дії. Який лікарський препарат з нітратоподібним ефектом необхідно рекомендувати у цьому випадку?
 • A. Молсидомін
 • B. Ніфедипін
 • C. Празозин
 • D. Метопролол
 • E. Верапаміл
137.   Назвіть препарат з групи тетрациклінів, який призначили хворому для лікування бронхіту:
 • A. Ьоніазид
 • B. Ацикловір
 • C. Доксицикліну гідрохлорид
 • D. Хінгамін
 • E. Бензилпеніциліну натрієва сіль
138.   При дозуванні невеликих кількостей рідини використовують крапле-мір. Вкажіть кількість крапель в 1 мл води, очищеної за стандартним крапле-міром:
 • A. 30
 • B. 20
 • C. 10
 • D. 40
 • E. 50
139.   Згідно до вимог GMP ВООЗ чисті приміщення для виробництва стерильної продукції класифікує у відповідності вимог до характеристик на класи чистоти. Якого класу чистоти НЕ ІСНУЄ для фармацевтичних підприємств?
 • A. С
 • B. В
 • C. A
 • D. D
 • E. Е
140.   В аптеці використовується погодинно-преміальна форма оплати праці. Який документ слід оформити при нарахуванні авансу співробітникам аптеки?
 • A. Накладна
 • B. Розрахунково-платіжна відомість
 • C. Прибутковий касовий ордер
 • D. Товарний звіт
 • E. Видатковий касовий ордер
141.   У субстанціях Natrii iodidum та Kalii iodidum визначають специфічну домішку тіосульфатів додаванням розчинів крохмалю і йоду. Про відсутність домішки свідчить:
 • A. Випадіння білого осаду
 • B. Зникнення синього забарвлення
 • C. Поява жовтого забарвлення
 • D. Знебарвлення розчину
 • E. Поява синього забарвлення
142.   Лікар порадив вживати підлітку зі зниженим апетитом апетитний збір наступного складу: Herba Absinthii, Herba Millefolii. Вкажіть характерні мікроскопічні ознаки Artemisia absinthium, що вказують на наявність рослини у зборі:
 • A. Т-подібні волоски по краю листка
 • B. Жалкі та ретортоподібні волоски
 • C. Багатокінцеві, прості та війчасті волоски
 • D. Багатокінцеві та головчасті волоски
 • E. Прості та головчасті волоски
143.   Фармацевт готує суспензію з гідрофобною речовиною. Вкажіть таку речовину:
 • A. Магнію оксид
 • B. Ментол
 • C. Біла глина
 • D. Цинку оксид
 • E. Бісмуту нітрат основний
144.   Хворий 40-ка років страждає на бронхіальну астму і порушення серцевого ритму у вигляді брадиаритмії. Препарати якої фармакологічної групи доцільно призначити для усунення бронхоспазму?
 • A. Міорелаксанти
 • B. бета-адреноблокатори
 • C. М-холіноблокатори
 • D. Антихолінестеразні засоби
 • E. М--холіноміметики
145.   Для відшкодування вартості відпущених лікарських засобів покупцям на пільгових умовах для лікувально-профілактичного закладу виписується рахунок. У якому документі реєструються рахунки?
 • A. Акт
 • B. Накладна
 • C. Касова книга
 • D. Реєстр виписаних рахунків
 • E. Реєстрація роздрібних оборотів
146.   Лікар призначив хворому препарат для лікування кровотечі. Який саме?
 • A. Метопролол
 • B. Вікасол
 • C. Інсулін
 • D. Гепарин
 • E. Дихлотіазид
147.   Хворий, який отримує лікування з приводу гіпертонічної хвороби, скаржиться на покашлювання. При обстеженні пацієнта ніяких змін з боку легень не виявлено. Який з наведених засобів міг викликати кашель?
 • A. Клофелін
 • B. Амлодипін
 • C. Гіпотіазид
 • D. Небіволол
 • E. Каптоприл
148.   На аналіз надійшла лікарська рослина з родини Гречкових. При макроскопічному дослідженні встановлено: рослина трав’яниста, листки ланцетоподібні з червоною плямою, наявні плівчасті розтруби, що вкриті притисненими волосками. Суцвіття верхівкове, густа колосоподібна китиця. Рослину діагностовано як:
 • A. Гірчак перцевий
 • B. Гречка звичайна
 • C. Спориш звичайний
 • D. Гірчак почечуйний
 • E. Гірчак зміїний
149.   У фітохімічному цеху підприємства виготовляють екстракційні препарати. З якою метою застосовують екстракти-концентрати?
 • A. Для приготування настойок
 • B. Як готові лікарські засоби
 • C. Для приготування густих екстрактів
 • D. Для приготування сухих екстрактів
 • E. Для швидкого приготування настоїв і відварів в аптечній практиці
150.   Провізор аптеки відпускає хворому таблетки Трамадол за повну вартість. На якому рецептурному бланку повинен бути виписаний цей засіб?
 • A. Форма 3
 • B. Препарат відпускається без рецепту
 • C. Амбулаторним хворим не відпускається
 • D. Форма 1 у двох примірниках
 • E. Форма 1
151.   При проведенні біохімічного дослідження крові у хворого виявлено понижену кількість сироваткового заліза крові. Для якого захворювання характерні такі зміни?
 • A. Гострий бронхіт
 • B. Залізодефіцитна анемія
 • C. Бронхоектатична хвороба
 • D. Бронхіальна астма
 • E. Пневмонія
152.   Трава барвінку малого містить вінкамін, який знижує артеріальний тиск та виявляє слабкий седативний ефект. Представником якого класу біологічно активних речовин є вінкамін?
 • A. Алкалоїди
 • B. Дубильні речовини
 • C. Флавоноїди
 • D. Сапоніни
 • E. Антраценпохідні
153.   Фітохімічний цех підприємства виробляє рідкі екстракти. Яку кількість об’ємних частин рідкого екстракту отримають з однієї вагової частини лікарської рослинної сировини у відповідності з вимогами Фармакопеї?
 • A. 10 частин
 • B. 5 частин
 • C. 3 частини
 • D. 1 частина
 • E. 0,5 частин
154.   Приготовлено 4 л розчину натрію броміду 20% і розфасовано по 200 мл. У якій обліковій формі відображується дана господарська операція?
 • A. Квитанція на замовлені ліки
 • B. Журнал обліку лабораторних і фасувальних робіт
 • C. Зведений реєстр
 • D. Реєстрація роздрібних оборотів
 • E. Журнал обліку оптового відпуску та розрахунків з покупцями
155.   Для приготування сиропу використовують 82 частини цукрового сиропу, 1 частину KJ (KBr); 12 частин екстракту чебрецю і 5 частин 96% етанолу. Як називається цей препарат?
 • A. Холосас
 • B. Пертусин
 • C. Сироп солодковий
 • D. Бронхолітин
 • E. Амброксол
156.   Фармацевтичне підприємство виробляє густий екстракт, де у якості екстрагента використовується 0,25% розчин амоніаку. Це густий екстракт:
 • A. Полину
 • B. Чоловічої папороті
 • C. Кропиви собачої
 • D. Валеріани
 • E. Солодки
157.   Вкажіть час стерилізації 250 мл 5% глюкози парою під тиском при температурі 120° С:
 • A. 8 хвилин
 • B. 1 година
 • C. 12 хвилин
 • D. 15 хвилин
 • E. 30 хвилин
158.   Мазевий цех підприємства при виробленні мазi на стадії фасуванні може використати наступну апаратуру:
 • A. Автомат Резепіна
 • B. Дискові машини
 • C. Шнєкові та поршневі дозуючі маттти-ни
 • D. Машини ексцентрикові
 • E. Машини роторні
159.   Аптека №7 поряд з торгівельною функцією виконує виробничу. Які роботи НЕ ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ у журналі лабораторно-фасувальних робіт?
 • A. Приготування внутрішньоаптечної заготівлі
 • B. Приготування лікарських форм за рецептом
 • C. Процес фасування виготовленої продукції на певні кількості
 • D. Приготування напівфабрикатів
 • E. Приготування концентрованих розчинів
160.   Відпустки для працівників аптек поділяють на щорічні, додаткові, творчі, соціальні та відпустки без збереження заробітної плати. Вкажіть загальну тривалість основної та додаткової відпусток:
 • A. 60 календарних днів
 • B. 59 календарних днів
 • C. 65 календарних днів
 • D. 70 календарних днів
 • E. 90 календарних днів
161.   Хворому 56-ти років, який хворіє на ІХС, було призначено метопролол. Який механізм дії його при ІХС?
 • A. Збільшує потребу міокарда в кисні
 • B. Зменшує потребу міокарда в кисні
 • C. Розширює коронарні судини
 • D. Зменшує тонус периферичних судин
 • E. Звужує коронарні судини
162.   Для ідентифікації субстанції лікарського засобу провізор-аналітик проводить реакцію з мідно-тартратним реактивом (реактивом Фелінга). На наявність якої з наведених функціональних груп вказує видимий аналітичний ефект?
 • A. Альфа-кетольна
 • B. Амідна
 • C. Проста ефірна
 • D. Складно-ефірна
 • E. Карбоксильна
163.   Аптека проводить оптові закупівлі засобів санітарії та гігієни. Посередник працює за угодою з виробником і проводить операції за його рахунок. Посереднику може бути надане виключне право збуту товарів фірми у певних районах. Назвіть цього посередника:
 • A. Консигнатор
 • B. Брокер
 • C. Оптовий агент
 • D. Комісіонер
 • E. Дилер
164.   При проведенні випробувань на чистоту в субстанції атропіну сульфату визначають наявність домішки сторонніх алкалоїдів та продуктів розкладання методом ТШХ. Хроматографічну пластинку при цьому обприскують розчином:
 • A. Амоніаку
 • B. Тетрабутиламонію гідроксидом
 • C. Нінгідрину
 • D. Калію йодовісмутату
 • E. Динітрофенілгідразину оцтово-хлористоводневим
165.   Фармакологічна активність препаратів кореневищ і коренів валеріани залежить від кількісного вмісту діючих речовин, максимум яких накопичується:
 • A. Восени, до кінця вегетації
 • B. Влітку, до цвітіння
 • C. Взимку, під час спокою
 • D. В кінці літа, на початку плодоношення
 • E. Влітку, під час цвітіння
166.   Фармацевт готує настій кореня валеріани для відділення лікарні об’ємом 3000 мл. Вкажіть час настоювання на водній бані даної кількості витяжки:
 • A. 15 хвилин
 • B. 10 хвилин
 • C. 45 хвилин
 • D. 30 хвилин
 • E. 25 хвилин
167.   При визначенні технологічних властивостей порошків визначають сипкість. За допомогою яких приладів визначають цей показник?
 • A. Дезінтегратор
 • B. Фріабілятор
 • C. Дисмембранатор
 • D. Набір сит
 • E. Вібраційна лійка
168.   На фармацевтичному підприємстві виготовляють таблетки, покриті плівковою оболонкою. Яка із запропонованих речовин використовується для одержання водорозчинного плівкового покриття?
 • A. Камфора
 • B. Цинку оксид
 • C. Гідроксипропілметилцелюлоза
 • D. Крохмаль
 • E. Тальк
169.   Вкажіть сильнодіючу лікарську рослинну сировину, з якої готують настій у співвідношенні 1:400:
 • A. Листя наперстянки
 • B. Кореневища з корінням валеріани
 • C. Листя шавлії
 • D. Трава кропиви собачої
 • E. Корінь алтею
170.   Квіткові пуп’янки гвоздики містять ефірну олію та використовуються для виробництва фітозасобів з антисептичною дією. Згідно з вимогами ДФУ, ідентифікація сировини проводиться методом тонкошарової хроматографії. На хроматографічній пластинці після обробки реактивом ідентифікують зони:
 • A. Евгенолу та каріофілену
 • B. Апігенину та лютеоліну
 • C. Скополаміну та гіосциаміну
 • D. Скополетину та умбеліферону
 • E. Кверцетину та рутину
171.   При артеріальній гіпертензії прийом лозартану протипоказаний при наступних станах:
 • A. Вагітність
 • B. Сечокислий діатез
 • C. Гіперліпідемія
 • D. Гіпокаліємія
 • E. Гіперглікемія
172.   Фармацевт приготував мазь за прописом: Rp.: Tannini 0,2 Lanolini 3,0 Vaselini 10,0 M. utf. ung. D.S. Змащувати уражет длянки шлри. Який спосіб введення таніну він обрав?
 • A. Розчинив у розплавленому вазеліні
 • B. Розчинив у воді, заемульгував ланоліном безводним
 • C. Розчинив у вазеліновому маслі
 • D. Розтер в ступці зі спиртом та змішав з основою
 • E. Розтер в ступці за правилом Дерягіна з вазеліновим маслом
173.   Хворому з глаукомою лікар призначив прозерин у вигляді очних крапель. До якої фармакологічної групи відноситься цей препарат?
 • A. Н-холіноміметик
 • B. в-адреноміметик
 • C. Антихолінестеразний зворотної дії
 • D. М-холіноблокатор
 • E. в-адреноблокатор
174.   Який з наведених антигіпертензив-них препаратів має калійзберігаючу дію?
 • A. Фуросемід
 • B. Метопролол
 • C. Дилтіазем
 • D. Триамтерен
 • E. Празозин
175.   Який ненаркотичний протикашльовий препарат центральної дії можна застосовувати при сухому кашлі?
 • A. Глауцин
 • B. Мукалтин
 • C. Ацетилцистеїн
 • D. Кодеїн
 • E. Амброксол
176.   Листя мучниці є уросептичним засобом. Допустимою домішкою до цієї сировини є:
 • A. Листя скумпії
 • B. Листя наперсника
 • C. Листя кропиви
 • D. Листя брусниці
 • E. Листя грициків звичайних
177.   На фармацевтичну фабрику поступила партія рослинної сировини: плоди - чорні, блискучі кістянки кулястої форми, усередині одна велика кісточка, запах слабкий, смак солодкуватий, трохи в’яжучий. Вкажіть назву цієї сировини:
 • A. Плоди аронії чорноплідної
 • B. Плоди жостеру проносного
 • C. Плоди черемхи звичайної
 • D. Плоди чорниці звичайної
 • E. Плоди глоду колючого
178.   На цей час у теорії менеджменту виділяють чотири найважливіші підходи до управління. Вкажіть підхід, який НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ у теорії менеджменту:
 • A. Структурний
 • B. Ситуаційний
 • C. Процесний
 • D. Підхід з позицій виділення різних шкіл
 • E. Системний
179.   Аптека планує розширити виробництво лікарських засобів. З цією метою придбано виробниче обладнання на суму 7000 грн. За якою вартістю обладнання буде зараховане на баланс аптеки?
 • A. Амортизаційна вартість
 • B. Первісна вартість
 • C. Переоцінена вартість
 • D. Справедлива вартість
 • E. Ліквідаційна вартість
180.   В аптеці існують керівники вищої, середньої та низової ланки. В даному випадку рівні управління утворюються за рахунок:
 • A. Вертикально-горизонтального розподілу праці
 • B. Шахового розподілу праці
 • C. Вертикального розподілу праці
 • D. Іоризонтального розподілу праці
 • E. Діагонального розподілу праці
181.   Хворому на інфаркт міокарду вводили внутрішньовенно антикоагулянт прямої дії:
 • A. Гепарин
 • B. Тромбін
 • C. Кальцію глюконат
 • D. Вікасол
 • E. Неодикумарин
182.   На аналіз в контрольно-аналітичну лабораторію надійшов ампульний розчин ефедрину гідрохлориду. Однією з реакцій ідентифікації препарату є реакція з розчином калію фериціаніду. Що при цьому спостерігається?
 • A. Виділення бульбашок газу
 • B. Відчувається запах бензальдегіду
 • C. Випадіння темно-сірого осаду
 • D. Утворення червоного забарвлення
 • E. Відчувається запах амоніаку
183.   При мікроскопічному аналізі сировини в препараті виявлені такі діагностичні ознаки: корок багаторядний, великі паренхімні клітини, заповнені інуліном, виразна лінія камбію, великі судини, схізогенні вмістилища з ефірною олією. Для якої з перехованих видів сировини вказані ознаки можуть служити підтвердженням справжності?
 • A. Rhizomata et radices Inulae
 • B. Rhizomata cum radicibus Valerianae
 • C. Rhizomata et radices Rubiae
 • D. Radices Ononidis
 • E. Radices Taraxaci
184.   Фармацевтичне підприємство планує вихід на ринок нового лікарського засобу. Основною метою при ціноутворенні фірма визначає формування іміджу і швидке отримання прибутку. Яку стратегію ціноутворення використовує фірма?
 • A. -
 • B. Проникнення
 • C. "Зняття вершків"
 • D. Наслідування лідера
 • E. Диференціації цін
185.   При одночасному застосуванні ген-таміцину та ацикловіру в таблетках збільшується ризик:
 • A. Імовірності алергічних реакцій
 • B. Кардіотоксичності
 • C. Іепатотоксичності
 • D. Нейротоксичності
 • E. Нефротоксичності
186.   На фармацевтичному підприємстві планується випуск гетерогенних мазей. Вкажіть апаратуру, яка необхідна для гомогенізації мазей:
 • A. Трьохвалкова мазетерка, роторно-пульсаційний апарат (РПА)
 • B. Електропанель для плавлення основ
 • C. Реактор-змішувач
 • D. Змішувач з лопатевими мішалками
 • E. Дезінтегратор
187.   У молекулі кортизону ацетату міститься складноефірна група. Для підтвердження наявності цієї групи у лікарській речовині була використана:
 • A. Гідроксамова проба
 • B. Мурексидна проба
 • C. Реакція Віталі-Морена
 • D. Реакція з оксалатом амонію
 • E. Реакція з бромною водою
188.   Три засновники створюють господарське товариство з гуртової реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення. Яким буде це товариство?
 • A. Комунальне
 • B. Унітарне
 • C. Індивідуальне
 • D. Корпоративне
 • E. Державне
189.   На аналіз одержано речовину, що має хімічну назву 5-нітро-8-гідроксихінолін. Якій лікарській речовині відповідає ця назва?
 • A. Нітрофурантоїн
 • B. Хінгамін
 • C. Нітроксолін
 • D. Хіноцид
 • E. Нітразепам
190.   Яка марка скла повинна використовуватися для виготовлення ампул для розчину ціанокобаламіну 0,01%?
 • A. Нейтральне (НС-1)
 • B. Світлозахисне нейтральне (СНС-1)
 • C. Нейтральне (НС-2)
 • D. Нейтральне (НС-2А)
 • E. Безборне (АБ-1)
191.   При досліджені мінералізату на наявність іонів барію використали реакцію з родозонатом натрію. Який колір продукту реакції?
 • A. Фіолетовий
 • B. Червоний
 • C. Бурий
 • D. Синій
 • E. Жовтий
192.   Хворому прописано 3% спиртовий розчин кислоти борної. Якої концентрації спирт етиловий використовується для приготування цього розчину за вимогами нормативних документів?
 • A. 70%
 • B. 60%
 • C. 95%
 • D. 40%
 • E. 90%
193.   Новостворена ринкова структура, при якій орган управління - збори власників, пайовий внесок може бути як фінансовий, так і матеріальний, а відповідальність здійснюється в межах вкладеного внеску, - має назву:
 • A. Товариство з обмеженою відповідальністю
 • B. Акціонерне товариство відкритого типу
 • C. Товариство з необмеженою відповідальністю
 • D. Акціонерне товариство закритого типу
 • E. Командитне товариство
194.   В аптеці виготовляють прості дозовані порошки. Яку технологічну стадію НЕ ПОТРІБНО здійснювати при їх виготовленні?
 • A. Подрібнення
 • B. Пакування
 • C. Дозування
 • D. Змішування
 • E. Оформлення до відпуску
195.   Аптека з правом роздрібної торгівлі впродовж звітного періоду здійснювала операції з придбання товару. Які зміни в балансі викличе дана господарська операція?
 • A. -
 • B. Зміни тільки в активі
 • C. Збільшення активу і пасиву
 • D. Зменшення активу і пасиву
 • E. Зміни тільки в пасиві
196.   Обов’язковій лабораторній перевірці лабораторіями з аналізу якості лікарських засобів підлягають:
 • A. Парентеральні лікарські засоби
 • B. Дитячі лікарські засоби
 • C. Ненаркотичні анальгетики
 • D. Протитуберкульозні препарати
 • E. Спиртовмісні лікарські засоби
197.   Який з наведених діуретичних лікарських засобів НЕ БАЖАНО призначати хворому зі зниженою функцією слуху?
 • A. Клопамід
 • B. Фуросемід
 • C. Спіронолактон
 • D. Індапамід
 • E. Хлорталідон
198.   Хворій для лікування алергічного дерматиту призначено лоратадин. Який механізм протиалергічної дії препарату?
 • A. Антисеротонінова активність
 • B. Пригнічення Ш-гістамінових рецепторів
 • C. Блокада D4-лейкотрiєнових рецепторів
 • D. Зменшення вивільнення лейкотрієну
 • E. Пригнічення Н2-гістамінових рецепторів
199.   В контрольно-аналітичній лабора- торії необхідно здійснити аналіз препаратів гормонів щитоподібної залози (тиреоїдин). Аналітик при їх ідентифікації зобов’язаний провести реакцію на:
 • A. Стероїдний цикл
 • B. Нітрогрупу
 • C. Органічно зв’язаний йод
 • D. Складноефірну групу
 • E. Ароматичну аміногрупу
200.   Для встановлення справжності субстанції лікарської речовини, що містить карбонат-іон, згідно вимог ДФУ провізор-аналітик має використати наступний реактив:
 • A. Кислота оцтова розведена
 • B. Реактив Неслера
 • C. Розчин натрію хлориду
 • D. Розчин калію йодиду
 • E. Розчин натрію гідроксиду
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 6 користувачів, 62 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 15.64ms.