Буклет 2010 року

1.   Складовою частиною фінансової звітності аптек є баланс. Вкажіть показник, який знаходить своє відображення в активі бухгалтерського балансу:
 • A. Роздрібний товарообіг
 • B. Виручка аптеки
 • C. Оптовий товарообіг
 • D. Витрати на заробітну плату
 • E. Залишкова вартість основних засобів
2.   Хворий 40-ка років страждає на бронхіальну астму і порушення серцевого ритму у вигляді брадиаритмії. Препарати якої фармакологічної групи доцільно призначити для усунення бронхоспазму?
 • A. Антихолінестеразні засоби
 • B. Міорелаксанти
 • C. М-холіноблокатори
 • D. в-адреноблокатори
 • E. М-холіноміметики
3.   Згідно рекомендацій Державної Фармакопеї України (доповнення I), провізор-аналітик здійснює кількісне визначення калію йодиду за допомогою такого методу:
 • A. Нітритометрія
 • B. Йодатометрія
 • C. Ацидиметрія
 • D. Алкаліметрія
 • E. Комплексонометрія
4.   Хворому з жовчнокам’яною хворобою для розчинення холестеринових жовчних каменів призначена така кислота:
 • A. Мефенамова
 • B. Лимонна
 • C. Гама-аміномасляна
 • D. Ацетилсаліцилова
 • E. Урсодезоксихолева
5.   До аптеки надійшов рецепт на порошки, до складу яких входять кислота аскорбінова і натрію гідрокарбонат. Вкажіть процес, який відбувається між інгредієнтами:
 • A. Відволожування
 • B. Адсорбція
 • C. Утворення осаду
 • D. Окислення
 • E. Розшарування
6.   Препарати валеріани лікарської використовують у медицині як седативний засіб. Основною ознакою, що дозволяє відрізнити валеріану від домішок, є:
 • A. Специфічний запах
 • B. Відсутність специфічного запаху
 • C. Специфічне забарвлення сировини
 • D. Специфічний смак
 • E. Залишки стебла
7.   Аптека з правом роздрібної торгівлі протягом звітного періоду здійснювала операції з придбання товару. Які зміни в балансі викличе дана господарська операція?
 • A. -
 • B. Зміни тільки в пасиві
 • C. Зміни тільки в активі
 • D. Збільшення активу і пасиву
 • E. Зменшення активу і пасиву
8.   Хвора на гіпертонічну хворобу звернулася до лікаря зі скаргою на сухий кашель, що виник на фоні лікування. Який антигіпертензивний препарат вона використовувала?
 • A. Лізиноприл
 • B. Ніфедипін
 • C. Фуросемід
 • D. Атенолол
 • E. Дихлотіазид
9.   Фармацевтичне підприємство виробляє новогаленові препарати. Вкажіть, при отриманні якого з них використовують циркуляційний апарат типу "Сокслет"?
 • A. Адонізид
 • B. Целанід
 • C. Дигоксин
 • D. Лантозид
 • E. Корглікон
10.   Який знеболювальний протизапальний препарат, що найменше тттко-дить шлунку, може порадити хворому з загостренням ревматоїдного артриту провізор-інформатор аптеки?
 • A. Кислота ацетилсаліцилова
 • B. Ібупрофен
 • C. Целекоксиб
 • D. Індометацин
 • E. Диклофенак-натрій
11.   Квітки глоду використовуються для виробництва кардіотонічних засобів. При заготівлі цієї сировини можливе потрапляння домішок у вигляді кві- ток:
 • A. Терну
 • B. Бузини
 • C. Шипшини
 • D. Жостеру
 • E. Черемшини
12.   В аптеку надійшли лікарські засоби з аптечного складу. Виберіть лікарський засіб, що підлягає предметно-кількісному обліку в аптечних закладах:
 • A. Кодеїн
 • B. Валокордин
 • C. Корвалол
 • D. Бутадіон
 • E. Анальгін
13.   Під час відпуску безрецептурного препарату стало зрозуміло, що хворий не сприймає словесну інформацію провізора аптеки. Як називаються комунікаційні перепони, при яких слова або символи можуть мати різне значення для відправника та отримувача інформації?
 • A. Семантичні бар’єри
 • B. Стереотипи мислення
 • C. Зневажання фактами
 • D. Нерозуміння важливості повідомлення
 • E. Невербальні перепони
14.   Під час затвердження внутрішнього трудового розпорядку на початковому етапі створення аптечного підприем-ства стоїть питання про тривалість перерви, що надається робітникам протягом робочого дня. Якою має бути тривалість перерви згідно КЗпП України?
 • A. Не більше 2 годин
 • B. Не менше 3 годин
 • C. -
 • D. Не більше 1 години
 • E. 2,5 години
15.   З плодів розторопші випускають ряд вітчизняних і зарубіжних препаратів гепатопротекторної активності. Доброякісність цієї сировини визначається вмістом:
 • A. Флаволігнанів
 • B. Терпеноїдів
 • C. Вітамінів
 • D. Кумаринів
 • E. Алкалоїдів
16.   В аптеку для реалізації надійшов сульфаніламідний препарат бісептол. Які хімічні сполуки є основними складовими частинами цього препарату?
 • A. Фталазол, сульфадимезин
 • B. Сульгін, норсульфазол
 • C. Сульфазин, салазодиметоксин
 • D. Уросульфан, сульфапіридазин
 • E. Сульфаметоксазол, триметоприм
17.   За ініціативою фірми-виробника вносяться зміни до анотації препарату з метою обмеження його використання. Який вид маркетингу використовує фірма у даному випадку?
 • A. Протидіючий
 • B. Конверсійний
 • C. Стимулюючий
 • D. Синхромаркетинг
 • E. Ремаркетинг
18.   Лікувальна косметика в аптеках оподатковується податком на додану вартість за ставкою 20%. Хто його сплачує?
 • A. Кінцевий споживач
 • B. Митна служба
 • C. Виробник лікарського засобу
 • D. Оптова фірма-посередник
 • E. Аптека
19.   Хворому з виразковою хворобою призначено ранітидин. Кислотність шлункового соку значно знизилася. Який механізм лежить у основі дії даного препарату?
 • A. Блокада Я-холінорецепторів вегетативних гангліїв
 • B. Блокада Яі-гістамінових рецепторів
 • C. Блокада M-холінорецепторів
 • D. Пригнічення активності Я+K+АТФ-ази
 • E. Блокада Я2-гістамінових рецепторів
20.   Ампульний цех підприємства випускає розчин глюкози. Від яких домішок очищують глюкозу при відсутності сорту "для ін’єкцій"?
 • A. Пірогенні та барвні речовини
 • B. Білкові та барвні речовини
 • C. Сульфати та залізо
 • D. Пірогенні та білкові речовини
 • E. Марганець та залізо
21.   Одним з головних показників елімінації лікарських засобів з організму людини є:
 • A. Об’єм розподілу
 • B. Біоеквівалентність
 • C. Біодоступність
 • D. Максимальна концентрація у крові
 • E. Період напіввиведення
22.   Для висушування гранул використовують різні типи сушарок. До якого типу відноситься сушарка СП-30?
 • A. Інфрачервона
 • B. З примусовою циркуляцією повітря
 • C. З силікагельною колонкою
 • D. Сублімаційна
 • E. З псевдорозрідженим шаром
23.   Оберіть оптимальний антибактеріальний препарат для лікування міко-плазмової пневмонії:
 • A. Гентаміцин
 • B. Амоксиклав
 • C. Роваміцин
 • D. Ампіцилін
 • E. Пеніцилін
24.   Структурною основою стероїдних гормонів є скелет вуглеводню - цикло-пентанпергідрофенантрену. Яку природну сполуку використовують для добування тестостеронпропіонату?
 • A. Холестерин
 • B. Антрацен
 • C. Нафталін
 • D. Фенантрен
 • E. !ндол
25.   У хворого, який тривалий час лікується з приводу ревматоїдного артриту, виявлено гіперглікемію. Який із препаратів міг її спричинити?
 • A. Левамізол
 • B. Диклофенак натрію
 • C. Дексаметазон
 • D. Делагіл
 • E. ібупрофен
26.   Пацієнтці з ревматоїдним артритом та супутньою виразковою хворобою дванадцятипалої кишки необхідно призначити нестероїдний протизапальний препарат. Який препарат є препаратом вибору в даному випадку?
 • A. Парацетамол
 • B. Ацетилсаліцилова кислота
 • C. Диклофенак натрію
 • D. Целекоксиб
 • E. Анальгін
27.   Провізор-аналітик визначає кількісний вміст лікарського засобу прокаї-ну гідрохлориду. Який з перерахованих розчинів він повинен використати:
 • A. Натрію едетату
 • B. Аргентуму нітрату
 • C. Натрію нітриту
 • D. Калію бромату
 • E. Натрію тіосульфату
28.   Героїн при надходженні до організму переважно метаболізує до:
 • A. Морфіну та 6-моноацетилморфіну
 • B. 3-ацетилморфіну та морфіну
 • C. Кодеїну
 • D. 6-ацетилморфіну
 • E. Морфіну
29.   Провізор-аналітик контролює стан рефрактометра. Для його калібрування він використав воду очищену. Яке значення показника заломлення має бути у води очищеної?
 • A. 1,3440
 • B. 1,3550
 • C. 1,3220
 • D. 1,3110
 • E. 1,3330
30.   Аптека проводить оптові закупівлі засобів санітарії та гігієни. Посередник працює за угодою з виробником і проводить операції за його рахунок. Посереднику може бути надане виключне право збуту товарів фірми у певних районах. Назвіть цього посередника:
 • A. Брокер
 • B. Комісіонер
 • C. Оптовий агент
 • D. Дилер
 • E. Консигнатор
31.   Хвора 68-ми років тривалий час застосовує фуросемід для лікування серцевої недостатності. Вкажіть лікарський засіб для профілактики гіпокалі-ємії при прийомі фуросемиду:
 • A. Мілдронат
 • B. АТФ-лонг
 • C. Триметазидин
 • D. Панангін
 • E. Сустак-форте
32.   Який з нижченаведених лікарських засобiв є препаратом вибору для профілактики виникнення нападів бронхіальної астми?
 • A. Димедрол
 • B. Сальбутамол
 • C. Кромолін-натрій
 • D. Амброксол
 • E. Дротаверин
33.   Стовпчики з приймочками кукурудзи, які вміщують вітаміни, жирні кислоти, ефірні олії, сапоніни та інші речовини, рекомендують як засіб:
 • A. Відхаркувальний і протикашльовий
 • B. Сечогінний і жовчогінний
 • C. Седативний і протисудомний
 • D. Кардіотонічний і протиаритмічний
 • E. Бактерицидний і в’яжучий
34.   Фармацевт приготував мазь поверхневої дії. Яку мазеву основу він використав?
 • A. Ланолін
 • B. Основа Кутумової
 • C. Желатиново-гліцеринова основа
 • D. Поліетиленоксидна основа
 • E. Вазелін
35.   Хворому на пневмонію середньо-важкого перебігу лікар призначив це-фтріаксон 1 раз на добу. Призначення препарату 1 раз на добу пов’язане з тим, що препарат:
 • A. Повільно виводиться з організму
 • B. Погано всмоктується з місця введення
 • C. Має широкий спектр дії
 • D. Має бактерицидний ефект
 • E. Здатний накопичуватись у легенях
36.   Жирна олія, що містить ненасичені жирні кислоти, використовується для профілактики атеросклерозу. Вкажіть ЛРС, яка містить таку олію:
 • A. Насіння гарбуза
 • B. Плоди псоралеї
 • C. Плоди пастернаку
 • D. Насіння подорожника блошиного
 • E. Насіння каштану
37.   Дитина випадково випила із флако- на розчин, який її бабуся використовувала для лікування глаукоми. Виявилось, що це був пілокарпіну гідрохло-рид. Який лікарський засіб можна застосувати як антидот?
 • A. Карбахолін
 • B. Атропіну сульфат
 • C. Бензогексоній
 • D. Ацєклідин
 • E. Пентамін
38.   Провізор-аналітик визначає домішок заліза у відповідності до вимог ДФУ за допомогою лимонної і тіогліко-левої кислот. Поява якого забарвлення свідчить про наявність цієї домішки?
 • A. Чорне
 • B. Рожеве
 • C. Зелене
 • D. Жовте
 • E. Синє
39.   Препарати, виготовлені на основі коренів кульбаби, рекомендують приймати для поліпшення травлення і як жовчогінний засіб, тому що ця сировина містить:
 • A. Сапоніни
 • B. Гіркоту
 • C. Бальзами
 • D. Флавоноїди
 • E. Ефірну олію
40.   Фармацевт приготував очні краплі з кислотою борною. Який метод стерилізації він застосував?
 • A. Насиченою парою під тиском
 • B. Тиндалізація
 • C. Струмом високої частоти
 • D. Сухим жаром
 • E. Газами
41.   До аптечного складу надійшли товарно-матеріальні цінності від АТ "Дарниця"у відповідності з договором про постачання. Який відділ складу безпосередньо приймає товар?
 • A. Відділ зберігання
 • B. Відділ експедиції
 • C. Відділ комплектації
 • D. Оперативний відділ
 • E. Приймальний відділ
42.   Вагітна захворіла на пневмонію з важким перебігом. Який з названих антибактеріальних препаратів доцільно їй призначити:
 • A. Бісептол
 • B. Офлоксацин
 • C. Тетрацикліну гідрохлорид
 • D. Іентаміцину сульфат
 • E. Цефотаксим
43.   Хворий звернувся до офтальмолога із скаргами на зниження нічного зору, сухість рогівки. Який препарат призначив лікар?
 • A. Токоферол
 • B. Аскорбінова кислота
 • C. Кокарбоксилаза
 • D. Піридоксин
 • E. Ретинол
44.   Фармацевт виготовляє мазь в асептичних умовах на стерильній мазевій основі - сплаві вазеліну і ланоліну у співвідношенні 6:4 і вводить речовину за типом суспензії. Для якої речовини характерна наведена технологія виготовлення мазі?
 • A. Бензилпеніциліну натрієва сіль
 • B. Сульфат натрію
 • C. Хлорид тіаміну
 • D. Хлорид натрію
 • E. Пілокарпіну гідрохлорид
45.   У якості специфічної домішки при аналізі ефіру медичного (Aether medici-nales) визначають наявність альдегідів. Який з наведених реактивів застосовується для визначення домішки альдегідів?
 • A. Оцтова кислота
 • B. Феруму (III) хлорид
 • C. Калію тетрайодомеркурат лужний
 • D. Фенолфталеїн
 • E. Калію сульфат
46.   Підприємство фармацевтичного профілю, що досягло високих показників обсягів збуту власної продукції і визнання покупців, дістане максимальний прибуток на наступному етапі життєвого циклу товару:
 • A. Впровадження на ринок
 • B. Спад
 • C. Ріст
 • D. Зрілість
 • E. Розробка
47.   Аптека здійснює забезпечення населення лікарськими препаратами за готівковий розрахунок. Вкажіть розмір податку на додану вартість при реалізації лікарських засобів:
 • A. 30%
 • B. 20%
 • C. 10%
 • D. 15%
 • E. 0%
48.   Який препарат є специфічним антидотом під час отруєння препаратами заліза?
 • A. Дефероксамін
 • B. Атропіну сульфат
 • C. Протаміну сульфат
 • D. Пеніциламін
 • E. Бемегрид
49.   В аптеці встановлена колективна матеріальна відповідальність. В якому випадку договір про матеріальну відповідальність може бути переоформлений?
 • A. При прийманні в колектив нових співробітників
 • B. При звільненні з колективу 5% його членів
 • C. При звільненні з колективу одного співробітника
 • D. При звільненні з колективу більше 50% його членів
 • E. При звільненні з колективу 10% його членів
50.   На фармацевтичному підприємстві виробляють таблетки нітрогліцерину. Яким методом їх виготовляють?
 • A. Пресування з попереднім вологим гранулюванням
 • B. Пряме пресування з додаванням допоміжних речовин
 • C. Пряме пресування, без допоміжних речовин
 • D. Пресування з попереднім сухим гранулюванням
 • E. Формування
51.   Вкажіть, якому з нижченаведених лікарських засобів відповідає хімічна назва: n-амінобензойного ефіру диети-ламіноетанолу гідрохлорид:
 • A. Стрептоміцин
 • B. Новокаїн
 • C. Димедрол
 • D. Стрептоцид
 • E. Дикаїн
52.   Речовини, які попадають в організм, під впливом ферментів зазнають різноманітних перетворень. Який напрямок метаболізму одно- та багатоатомних спиртів має найбільше токсикологічне значення?
 • A. -
 • B. Гідроксилування
 • C. Кон’югація
 • D. Окислення
 • E. Дезалкілування
53.   Фітопрепарат "Флакарбін" має спазмолітичну, протизапальну і проти-виразкову дію. Рослинним джерелом отримання даного препарату є:
 • A. Нагідки лікарські
 • B. Синюха блакитна
 • C. Каштан кінський
 • D. Аралія маньчжурська
 • E. Солодка гола
54.   Хворому з гіпертонічним кризом був введений гангліоблокатор - бензо-гексоній. Прояву якої побічної дії слід стерегтися після введення препарату?
 • A. Діарея
 • B. Пригнічуюча дія на центральну нервову систему
 • C. Ортостатична гіпотензія
 • D. Синдром відміни
 • E. Порушення смакових відчуттів
55.   Провізор встановив несумісність у пропису. Rp.: Sol. Collargoli 1%-10 ml Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1 %-1 m M.D.S. Краплi в ніс. Вкажіть хімічний процес, що лежить в основі несумісності:
 • A. Осадження
 • B. Нейтралізація
 • C. Адсорбція
 • D. Гідроліз
 • E. Окислення
56.   Препарати з коренів і кореневищ елеутерокока призначають як тонізуючий і адаптогенний засіб. За відсутності в аптеці цих препаратів їх можна замінити на препарати, отримані з:
 • A. Коренів женьшеню
 • B. Коренів дев’ясилу
 • C. Кореневищ синюхи
 • D. Кореневищ і коренів валеріани
 • E. Кореневищ аїру
57.   Необхідно провести експрес-аналіз опіатів у сечі. Який з перерахованих методів найбільш чутливий?
 • A. Екстракційно-фотометричний
 • B. Спектральний в УФ-області
 • C. Хроматографічний
 • D. Імуноферментний
 • E. Фотометричний
58.   Вкажіть, який із нижче наведених реактивів необхідно додати до ізоніазиду, щоб утворилося синє забарвлення і осад, які при нагріванні набувають світло-зеленого кольору і супроводжуються виділенням газу:
 • A. Розчин аргентуму нітрату
 • B. Розчин лугу
 • C. Розчин хлороводневої кислоти
 • D. Розчин купруму сульфату
 • E. Розчин феруму (III) хлориду
59.   Завідуючий аптекою складає "Товарний звіт"за місяць. Які господарські операції він має занести до розхідної частини звіту?
 • A. Закупівля лікарської рослинної сировини
 • B. Надходження аптечного посуду
 • C. Дооцінки по лабораторно-фасувальним роботам
 • D. Виплата заробітної плати співробітникам
 • E. Реалізація лікарських засобів
60.   На основі коренів солодки випускають різноманітні лікарські форми -таблетки, порошки, сиропи, збори, але не розроблена лікарська форма - ін’єкційний розчин. Корені солодки виявляють гемолітичні властивості, які притаманні діючим речовинам, таким як:
 • A. Полісахариди
 • B. Алкалоїди
 • C. Ірідоїди
 • D. Ефірні олії
 • E. Сапоніни
61.   Хворому з серцевою недостатністю, що пов’язана з тривалим порушенням стану коронарних судин, можна рекомендувати препарат з наступної рослинної сировини:
 • A. Квітки нагідкив
 • B. Корені барбарису
 • C. Корені аралії
 • D. Плоди глоду
 • E. Корені женьшеню
62.   Активоване вугілля у процесі виготовлення ін’єкційних розчинів використовують з метою:
 • A. Створення буферної системи
 • B. Збільшення хімічної стійкості ампульного скла
 • C. Надання антиоксидантних властивостей
 • D. Зняття залишкової напруги в ампулах
 • E. Очищення
63.   Саліцилати широко застосовуються у медицині як протизапальні засоби. Для визначення кількісного вмісту саліцилової кислоти використовують такий метод:
 • A. Алкаліметрія
 • B. Аргентометрія
 • C. Комплексонометрія
 • D. Перманганатометрія
 • E. Нітритометрія
64.   Під час роздрібної реалізації проводиться вхідний контроль лікарських засобів. Ким призначається уповноважена особа, що здійснює цей вид контролю?
 • A. МОЗ України
 • B. Керівником за наказом
 • C. Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів
 • D. -
 • E. Начальником обласного аптечного складу
65.   Серед препаратів екстемпорально-го приготування значне місце займа- ють порошки. Який з наведених компонентів вводять до складу порошків без попереднього подрібнення?
 • A. Ксероформ
 • B. Кислота аскорбінова
 • C. Глюконат кальцію
 • D. Вісмуту нітрат основний
 • E. Камфора
66.   Фармацевт готує порошки за прописом: Rp.: Scopolamini hydrobromidi 0,0003 Ephedrini hydrochlorodi 0,05 Sachari 0,15 M.f. pulvis.
 • A. t.d. №10 S. По 1 порошку тричi на день. Визначте масу 1 порошку при використанні тритурації (1:100):
 • B. 0,15
 • C. 0,203
 • D. 0,23
 • E. 0,17
 • F. 0,20
67.   Яка з вказаних фармакологічних груп препаратів антигіпертензивної дії протипоказана хворим з бронхіальною астмою?
 • A. Блокатори кальцієвих каналів
 • B. в-адреноблокатори
 • C. Інгібітори АПФ
 • D. Діуретики
 • E. Блокатори ангіотензинових рецепторів
68.   У процесі фармакотерапії бронхіту у хворого виникли диспептичні розлади, фотодерматит, порушення функції печінки. Який препарат із призначених хворому міг спричинити ці явища?
 • A. Кислота аскорбінова
 • B. Парацетамол
 • C. Ацетилцистеїн
 • D. Доксициклін
 • E. Кодеїну фосфат
69.   Для придбання канцелярських товарів підзвітній особі (бухгалтеру) видано гроші з каси підприємства. Яким є граничний термін подання повного звіту підзвітної особи про використання коштів після видачі їй готівки?
 • A. Тиждень
 • B. Такий термін не встановлено
 • C. Третій банківський день
 • D. Десять робочих днів
 • E. П ’ять робочих днів
70.   Фармацевтичне підприємство, враховуючи, що охорона здоров’я надає першочергового значення якості лікарських засобів, спрямувало свої зусилля на покращення якісних характеристик препарату. Яку концепцію управління маркетингом використовує фірма?
 • A. Удосконалення виробництва
 • B. Удосконалення товару
 • C. Правильної відповіді немає
 • D. Всі відповіді вірні
 • E. Сучасний маркетинг
71.   На фармацевтичній фабриці виготовляють сік із свіжої рослинної сировини. Вкажіть, яку операцію проводять на стадії очистки соку:
 • A. Відстоювання
 • B. Фільтрація
 • C. Нагрівання з наступним різким охолодженням
 • D. Адсорбція
 • E. Кристалізація
72.   Хворому після перенесеної черепно-мозкової травми лікар призначив піра-цетам. До якої фармакологічної групи відноситься цей препарат?
 • A. Нейролептики
 • B. Транквілізатори
 • C. Ноотропні препарати
 • D. Засоби для наркозу
 • E. Ненаркотичні аналгетики
73.   При тривалому застосуванні фенобарбіталу в хворого з епілепсією розвинулася толерантність до препарату. Що лежить в основі розвитку даного яви- ща?
 • A. Пригнічєння біотрансформації
 • B. Послаблення процесу всмоктування
 • C. Підвищення чутливості рєцєпторів
 • D. Прискорення біотрансформації
 • E. Накопичення речовини в організмі
74.   Який із наведених препаратів повинен входити як антидот до складу аптечки невідкладної допомоги на підприємствах, де можливі гострі отруєння сполуками миш’яку, ртуті, хрому, вісмуту?
 • A. Унітіол
 • B. Атропін
 • C. Дроперидол
 • D. Адреналін
 • E. Морфін
75.   Провізор влаштовується на роботу в оптове фармацевтичне підприємство на посаду завідувача аптечного складу. Який випробувальний термін не вимагає узгодження з комітетом профспілки при прийомі його на роботу?
 • A. До трьох місяців
 • B. До чотирьох місяців
 • C. До одного місяця
 • D. До шести місяців
 • E. До двох місяців
76.   Фітохімічний цех підприємства виготовляє біогенні стимулятори з різних видів сировини. Вкажіть препарати біогенних стимуляторів, які одержують із мінеральних джерел:
 • A. Екстракт алое рідкий, лінімент алое, плазмол
 • B. Пелоідин, гумізоль, торфот, ФіБС для ін’єкцій
 • C. Скловидне тіло, завис плаценти для ін’єкцій, плазмол, солкосерил
 • D. Екстракт алое рідкий, лінімент алое, сік алое, біосед
 • E. Пелоідин, гумізоль, торфот, плазмол, солкосерил
77.   З кореня вовчуга отримують настоянку, яка використовується для лікування гемороїдальних кровотеч. Ідентифікацію ізофлавоноїдів у сировині проводять за допомогою:
 • A. Пінного числа
 • B. Ціанідинової проби
 • C. Хроматографічного методу
 • D. Біологічної стандартизації
 • E. Іемолітичного індексу
78.   Під час ізолювання алкалоїдів з біологічного матеріалу за методом Крамаренка проводиться очищення витяжки. Для якої операції до витяжки додають сульфат амонію?
 • A. Висолювання
 • B. Екстракція ефіром
 • C. Екстракція хлороформом
 • D. Центрифугування
 • E. Настоювання
79.   Для фізичних осіб, суб’єктів малого підприємництва із спрощеною системою оподаткування, введено обмеження обсягу виручки від реалізації за рік. Вкажіть граничне значення такої виручки:
 • A. 500 тис. грн
 • B. 750 тис. грн
 • C. 5 млн. грн
 • D. 3 млн. грн
 • E. 100 тис. грн
80.   До аптеки надійшов рецепт на виготовлення мікстури, до складу якої входять відвар мучниці та екстракт беладони. Вкажіть причину несумісності:
 • A. Гідроліз
 • B. Коагуляція колоїдних систем
 • C. Окисно-відновні процеси
 • D. Виділення газоподібних речовин
 • E. Утворення осаду
81.   Дубильні речовини коренів і кореневищ перстача використовують як в’яжучий засіб. Який вид перстача є фармакопейним?
 • A. Potentilla argentea
 • B. Potentilla pilosa
 • C. Potentilla erecta
 • D. Potentilla anserina
 • E. Potentilla impolita
82.   Метод виділення етиленгліколю за Лапкіною-Назаренко дозволяє ефективно ізолювати його з об’єктів хіміко-токсикологічного аналізу. При використанні цього методу як селективний переносник етиленгліколю з об’єктів у дистилят використовується:
 • A. Ацетон
 • B. Етиловий спирт
 • C. Вода
 • D. Хлороформ
 • E. Бензол
83.   Тирлич жовтий містить гіркі глікозиди. Сировину цієї рослини рекомендують для виготовлення засобів, що мають таку дію:
 • A. Сечогінну
 • B. Тонізуючу
 • C. Гепатопротекторну
 • D. Венотонізуючу
 • E. Збуджують апетит
84.   Під час неспрямованого дослідження "кислої"хлороформної витяжки використовують ТШХ-скринінг. Виявлення барбітуратів проводять з використанням таких проявників:
 • A. Дифеніламін
 • B. Диетилтіокарбамінат натрію
 • C. Дитізон
 • D. Дифенілкарбазид і ртуті сульфат
 • E. Ізопропіламін
85.   Провізор-технолог прийняв рецепт на мазь. Rp.: Unguentum Resorcini 1,5% -10,0 Da. Signa. Наносити на уражені ділянки шкіри. Яким чином фармацевт ввів у лікарську форму суху речовину?
 • A. Розтер з частиною вазелшу
 • B. Розтер з декількома краплями спирту етилового
 • C. Додав до розплавленого вазеліну
 • D. Розтер з декількома краплями вазелінового масла
 • E. Розтер з декількома краплями води
86.   Провізор-аналітик виконує ідентифікацію натрію гідрокарбонату. За допомогою якого індикатора можна підтвердити наявність слабколужної реакції середовища у розчині натрію гідрокарбонату?
 • A. Фенолфталеїн
 • B. Фероїн
 • C. Крохмаль
 • D. Тропеолін 00
 • E. Нафтолбензеїн
87.   Хвора 60-ти років страждає на гіпертонічну хворобу II стадії, ішемічну хворобу серця, бронхіальну астму. Після корекції фармакотерапії стався напад бронхоспазму, зросла задишка. Який лікарський засіб спричинив ускладнення?
 • A. Пропранолол
 • B. Ніфедипін
 • C. Мукалтин
 • D. Еуфілін
 • E. Сальбутамол
88.   Чоловіка 34-х років вжалила бджола. Розвинувся набряк Квінке. Який препарат треба негайно ввести хворому з метою усунення цього стану?
 • A. Платифіліну гідротартрат
 • B. Адреналіну гідрохлорид
 • C. Натрію хлорид
 • D. Анаприлін
 • E. Атропіну сульфат
89.   Вагітна жінка захворіла на пневмонію; термін вагітності 20 тижнів. Який хіміотерапевтичний препарат можна порадити лікарю для призначення хворій без загрози для розвитку плоду?
 • A. Сульфален
 • B. Офлоксацин
 • C. Левоміцетин
 • D. Гентаміцин
 • E. Бензилпеніцилін
90.   Для лікування тромбозу лікар призначив хворому препарат з групи ан- тикоагулянтів прямої дії. Назвіть цей препарат:
 • A. Гепарин
 • B. Синкумар
 • C. Фенілін
 • D. Вікасол
 • E. Неодикумарин
91.   Дитина 6-ти років захворіла на пневмонію, з приводу якої був призначений антибіотик. Після лікування дитина втратила слух. Яка група антибіотиків могла викликати це ускладнення?
 • A. Пеніциліни напівсинтетичні
 • B. Пеніциліни природні
 • C. Макроліди
 • D. Цефалоспорини
 • E. Аміноглікозиди
92.   У якості основного реактиву під час випробовування на граничний вміст домішку фосфатів ДФУ рекомендує використовувати такий реактив:
 • A. Тіоацетамідний
 • B. Мідно-тартратний
 • C. Гіпофосфіт
 • D. Сульфомолібденовий
 • E. Ацетилацетон
93.   Фармацевт готує супозиторії на жировій основі методом виливання. Вкажіть основу, яку необхідно використати:
 • A. Віск
 • B. Спермацет
 • C. Олія какао
 • D. Бутирол
 • E. Вазелін
94.   Який з антисептичних препаратів свою бактерицидну дію проявляє за рахунок утворення атомарного кисню?
 • A. Калію перманганат
 • B. Хлорамін
 • C. Етоній
 • D. Фурацилін
 • E. Срібла нітрат
95.   Аптека проводить індивідуальне приготування ліків. Які види внутрі-шньоаптечного контролю є обов’язковими?
 • A. Письмовий і контроль під час відпуску
 • B. Письмовий, фізичний і хімічний
 • C. Письмовий, опитувальний і контроль під час відпуску
 • D. Письмовий, органолептичний, контроль під час відпуску
 • E. Письмовий, якісний і кількісний аналіз
96.   Лікар прописав емульсію оливкової олії, до складу якої входить анестезин. Для введення анестезину в емульсію його необхідно розчинити:
 • A. У первинній емульсії
 • B. У спирті та додати до первинної емульсії
 • C. У готовій емульсії
 • D. У воді очищеній
 • E. В олії перед приготуванням емульсії
97.   Аптека - юридична особа (мале підприємство) планує з 1 січня наступного року перейти на спрощену систе- му оподаткування. Яке обмеження щодо обсягу виручки від реалізації встановлено для таких підприємств?
 • A. 100 тис. гривень
 • B. 250 тис. гривень
 • C. 750 тис. гривень
 • D. Один млн. гривень
 • E. 500 тис. гривень
98.   В аптеку надійшов рецепт на приготування очних крапель, що містять 1% розчин пілокарпіну гідрохлориду. Яку речовину провізор використав для забезпечення ізотонічності?
 • A. Натрію хлорид
 • B. Глюкоза
 • C. Кислота борна
 • D. Натрію нітрат
 • E. Натрію сульфат
99.   О-метилювання є важливим способом біотрансформації органічних речовин в організмі, якої зазнають сполуки, що містять:
 • A. Тіолові групи
 • B. Карбоксильні групи
 • C. Аміногрупи
 • D. Фєнольні групи
 • E. Нїтрогрупи
100.   Отруйний лікарський засіб, який підлягає предметно-кількісному обліку, при відпуску хворому безоплатно виписується:
 • A. На бланках Ф-3 та Ф-1
 • B. На бланку Ф-1
 • C. У 2-х примірниках на бланку Ф-3
 • D. У 2-х примірниках на бланку Ф-1
 • E. На бланку Ф-3
101.   Для лікування захворювань верхніх дихальних шляхів використовують рослинну сировину, яка містить слизи. Джерелом цього класу сполук є:
 • A. Radix Inulae
 • B. Radix Ipecacuanhae
 • C. Radix Althaeae
 • D. Radix Belladonnae
 • E. Radix Rhodiolae
102.   У хворого, який тривалий час страждає на захворювання шлунка, виявлена гіперхромна анемія. Який з перерахованих засобів застосовується для лікування цієї патології?
 • A. Оксиферискорбон
 • B. Ферум Лек
 • C. Аскорбінова кислота
 • D. Ціанокобаламін
 • E. Унітіол
103.   Визначте, до якого типу відносяться порошки, які швидко реагують в присутності води з виділенням вуглецю діоксиду:
 • A. Порошки орального застосування
 • B. Порошки розчинні
 • C. Порошки для зовнішнього використання
 • D. Назальні порошки
 • E. Порошки "шипучі"
104.   За результатами інвентаризації у аптеці виявлена нестача товару в межах природної втрати. За якими цінами розмір цієї нестачі буде віднесений на витрати?
 • A. Роздрібні
 • B. Митні
 • C. Договірні
 • D. Закупівельні
 • E. Контрактні
105.   Провізор-аналітик лабораторії Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів проводить ідентифікацію "Сульфаметоксазолу", додаючи до препарату розчини кислоти хло-роводневої, натрію нітриту та бета-нафтолу. При цьому утворюється інтенсивне червоне забарвлення. На наявність якої функціональної групи проводиться реакція?
 • A. Альдегідна група
 • B. Сульфамідна група
 • C. Складноефірна група
 • D. Первинна ароматична аміногрупа
 • E. Карбоксильна група
106.   При проведенні оперативного втручання було застосовано міорелаксант тубокурарину хлорид. Який засіб-антагоніст слід ввести хворому для відновлення у нього самостійного дихання?
 • A. Етимізол
 • B. Цитітон
 • C. Прозерин
 • D. Дитилін
 • E. Бензогексоній
107.   Кардиоглікозиди трави горицвіту весняного використовують для лікування серцевої недостатності. Ця рослинна сировина має зберігатися:
 • A. За списком А
 • B. У звичайних умовах
 • C. За списком Б
 • D. Запобігаючи впливу CO2
 • E. У металевих контейнерах
108.   Яка із запропонованих лікарських форм випускається промисловістю в гранулах?
 • A. Плантаглюцид
 • B. Ревіт
 • C. Лінкоміцину гідрохлорид
 • D. Діазолін
 • E. Мукалтин
109.   Яким препаратом із групи бронхосе-лективних ^2-адреноміметиків можна замінити фенотерол в інгаляціях за відсутності його в аптеці?
 • A. Еуфілін
 • B. Ефедрин
 • C. Ізадрин
 • D. Метацин
 • E. Сальбутамол
110.   На фармацевтичному ринку склалася ситуація, коли існує тільки одна фірма, що продає певний товар. Назвіть вид конкурентної структури ринку:
 • A. Ринок чистої вільної конкуренції
 • B. Ринок чистої монополії та олігополі-стичний ринок
 • C. Ринок монополістичної конкуренції
 • D. Ринок чистої монополії
 • E. Олігополістичний ринок
111.   Хворому 54-х років, який кілька років страждае на хронічний гіперацидний гастрит, призначений альмагель. Які ускладнення фармакотерапії з боку органів травлення можуть виникнути перш за все?
 • A. Діарея
 • B. Блювання
 • C. Нудота
 • D. Закрепи
 • E. Анорексія
112.   Жінці 25-ти років з явищами гострої інтоксикації морфіном було введено налоксон, що викликало швидке поліпшення її стану. Механізм дії цього препарату полягає у блокаді таких рецепторів:
 • A. Дофамінових
 • B. Бензодіазепінових
 • C. Опіоїдних
 • D. Серотонінових
 • E. ГАМК-рецепторів
113.   Під час проведення інвентаризації в аптеці виявлені надлишки товарно-матеріальних цінностей. Вкажіть дії інвентаризаційної комісії відносно надлишків:
 • A. Вони підлягають знищенню
 • B. Вони потребують негайної реалізації
 • C. Вони підлягають вилученню вищою організацією
 • D. Вони оприбутковуються
 • E. Вони списуються
114.   До аптеки надійшов рецепт на приготування дерматологічної мазі з бензилпеніциліном. Вкажіть тип мазі, яку треба приготувати:
 • A. Мазь-сплав
 • B. Мазь-розчин
 • C. Мазь-емульсія
 • D. Комбінована
 • E. Мазь-суспензія
115.   Зменшення всмоктування препаратів групи тетрацикліну при їх одночасному застосуванні з антацидними засобами є прикладом:
 • A. Функціонального антагонізму препаратів
 • B. Фармакокінетичної несумісності
 • C. Синергізму препаратів
 • D. Фармакодинамічної несумісності
 • E. Фармацевтичної несумісності
116.   Провізор відділу маркетингу фармацевтичного виробника планує комунікаційну політику підприємства. Яка складова систем маркетингових комунікацій має найвищу вартість на один контакт?
 • A. Персональний продаж
 • B. Реклама на телебаченні
 • C. Реклама в періодичних виданнях
 • D. Стимулювання збуту
 • E. "Паблік рілейшнз"
117.   Для визначення домішки калію у лікарських сполуках провізор-аналітик проводить реакцію з:
 • A. натрію тетраборатом
 • B. натрію саліцилатом
 • C. натрію сульфатом
 • D. натрію тетрафенілборатом
 • E. натрію нітратом
118.   Фармацевтична фірма при розробці рекламної стратегії просування безре-цептурних ліків передбачає визначення цільової аудиторії. При цьому найвищу вибірковість аудиторії споживачів зумовлює такий вид реклами:
 • A. На транспорті
 • B. На місці продажу
 • C. На телебаченні
 • D. У друкованих виданнях
 • E. На радіо
119.   "Металічною отрутою", яку виявляють реакцією з розчином KI - "утворення золотого дощу", є:
 • A. Cu
 • B. Ag
 • C. Mn
 • D. Pb
 • E. Ba
120.   Виявленню іонів цинку в мінералі-заті заважають іони деяких інших металів. Тому цинк відділяють від мінера-лізату переведенням його в:
 • A. Тетрародонамеркуроат
 • B. Сульфід
 • C. Дитизон
 • D. Діетилдитіокарбамат
 • E. Іексаціаноферат (II)
121.   У хворого на КС через 6 місяців лікування розвинулася толерантність до нітратів пролонгованої дії. Який лікарський препарат з нітратоподібним ефектом необхідно рекомендувати у цьому випадку?
 • A. Молсидомін
 • B. Метопролол
 • C. Ніфедипін
 • D. Верапаміл
 • E. Празозин
122.   В аптеці готують ін’єкційні розчини, які повинні бути апірогенними. Роз- чин якої речовини можна депірогенізу-вати методом адсорбції з використанням активованого вугілля?
 • A. Скополаміну гідробромід
 • B. Папаверину гідрохлорид
 • C. Атропіну сульфат
 • D. Глюкоза
 • E. Платифіліну гідротартрат
123.   До лікаря звернулася хвора на хронічний панкреатит з вираженими проявами недостатності зовнішньосекре-торної функції підшлункової залози. Який з наведених лікарських засобів найдоцільніше призначати в даному випадку?
 • A. Де-нол
 • B. Дротаверин
 • C. Панкреатин
 • D. Омепразол
 • E. Ацидин-пепсин
124.   В аптеку звернулася мати 2-місячної дитини з проханням видати жарознижувальний препарат. Який препарат слід рекомендувати для дитини?
 • A. Диклофенак натрію
 • B. Ацетилсаліцилову кислоту
 • C. Парацетамол
 • D. !ндометацин
 • E. Німесулід
125.   Фармацевт приготував порошки, до складу яких входить камфора. Які капсули необхідно взяти для їх пакування?
 • A. Парафінові
 • B. Целофанові
 • C. Пергаментні
 • D. Вощені
 • E. Паперові
126.   Фармацевтична фірма "Адо-ніс"для просування нової продукції користується рекламою, яка повідомляє покупцям про товар, підкреслює характерні його переваги, характерні властивості та характеристики. Що це за вид реклами?
 • A. Підтримуюча
 • B. Агресивна
 • C. ^формаційна
 • D. Непряма
 • E. Пряма
127.   Вкажіть реакцію на лікарські препарати, що відносяться до складних єфірів, яка прийнята ДФ України:
 • A. Утворення азобарвника
 • B. Утворення гідроксамагів залiза
 • C. Утворення тайлеохіну
 • D. Утворення індофенолу
 • E. Утворення трибромфенолу
128.   Яка лікарська рослинна сировина є джерелом одержання препаратів, що містять кардіостероїди?
 • A. Folia Ficusi Caricae
 • B. Herba Convallariae
 • C. Folia Sennae
 • D. Cortex Quercus
 • E. Radix Taraxaci
129.   Хворий 67-ми років з хронічною серцевою недостатністю отримує диго-ксин. Для зменшення побічної дії диго-ксину лікар порадив його комбінувати з наступним препаратом:
 • A. Глюконат кальцію
 • B. Панангін
 • C. Еуфілін
 • D. Кальцію хлорид
 • E. Дихлотіазид
130.   В акціонерному товаристві з виробництва і реалізації лікарських препаратів створена структура для роботи з різними організаціями-споживачами. Дана організаційна структура є:
 • A. Лінійно-функціональна
 • B. Матрична
 • C. Бюрократична
 • D. Дивізіональна
 • E. Департаменталізація
131.   На аналіз одержали ЛРС, яка являє собою суміш яйцеподібно загострених листків до 25 см довжиною і до 20 см шириною; основа листка клиноподібна, край крупновиїмчастий; черешок довгий циліндричний. Жилкування листка перистосітчасте; головна жилка і жилки першого порядку сильно виступають на нижній поверхні листка. Зверху листки темно-зелені, зісподу - світліші. Запах слабкий, наркотичний. Смак не визначається. Рослина отруйна! Якій рослині належить описана ЛРС?
 • A. Datura stramonium
 • B. Vinca minor
 • C. Chelidonium majus
 • D. -
 • E. Passiflora incarnata
132.   При готуванні порошків в умовах аптек враховують фізико-хімічні властивості окремих інгредієнтів. Вкажіть, яку лікарську речовину змішують з по- рошковою масою без додаткового подрібнення:
 • A. Стрептоцид
 • B. Ментол
 • C. Камфора
 • D. Крохмаль
 • E. Кислота саліцилова
133.   В Україні фізичні особи, суб’єкти малого підприємництва, можуть використовувати спрощену систему оподаткування. Яке обмеження щодо чисельності працюючих встановлено для таких суб’єктів підприємництва?
 • A. Не більше 30 осіб
 • B. Не більше 20 осіб
 • C. Не більше 50 осіб
 • D. Не більше 10 осіб
 • E. Не більше 40 осіб
134.   Спрощена система оподаткування передбачає заміну декількох податків одним. Яке обмеження щодо чисельності працюючих встановлено юридичним особам для запровадження ними спрощеної системи оподаткування?
 • A. 25 осіб
 • B. 50 осіб
 • C. 100 осіб
 • D. 75 осіб
 • E. 10 осіб
135.   В практиці контрольно-аналітичних лабораторій застосовується розчин 2,6-дихлорфеноліндофенолу, синій колір якого знебарвлюється під дією відновників. Вкажіть лікарський препарат, який можна ідентифікувати за допомогою розчину 2,6-дихлорфеноліндофенолу:
 • A. Саліцилова кислота
 • B. Аскорбінова кислота
 • C. Ацетилсаліцилова кислота
 • D. Нікотинова кислота
 • E. Бензойна кислота
136.   Який стиль керівництва характеризується особливою поступливістю керівника, який надає підлеглому ініціативу у формуванні цілі та готовий прийняти її без заперечень?
 • A. Бюрократичний стиль
 • B. Комбінований стиль
 • C. Демократичний стиль
 • D. Колегіальний стиль
 • E. Ліберальний стиль
137.   До міжлікарняної аптеки надійшло замовлення від хірургічного відділення на отримання препарату з групи міоре-лаксантів деполяризуючого типу дії для проведення хірургічних втручань. Який препарат було замовлено?
 • A. Дитилін
 • B. Гігроній
 • C. Атропіну сульфат
 • D. Нікотин
 • E. Метацин
138.   До аптеки надійшов рецепт на відвар листя толокнянки і гексаметилен-тетрамін. Провізор погасив його штампом "Рецепт недійсний". Вкажіть причину несумісності:
 • A. Окислення
 • B. Нерозчинність
 • C. Незмочуваність
 • D. Евтектика
 • E. Осадження
139.   Для заповнення бюреткової установки в аптеці приготували 2 л 10% розчину натрію бензоату. Вкажіть журнал, в якому буде зареєстровано цю операцію:
 • A. Фасувальний
 • B. Рецептурний
 • C. Касовий
 • D. Лабораторний
 • E. Товарний звіт
140.   Провізор відмовив хворому у приготуванні крапель для носа у зв’язку з несумісністю виписаних у пропису розчину коларголу і димедролу. Яка причина несумісності між даними інгредієнтами?
 • A. Утворення евтектики
 • B. Незмішуваність
 • C. Адсорбція
 • D. Коагуляція
 • E. Розшарування
141.   Фармацевт готує ректальні супозиторії на маслі какао з димедролом в кількості менше 5%. При раціональному введенні димедролу в основу, його треба розчинити:
 • A. У мінімальній кількості води очищеної
 • B. В олії оливковій
 • C. У спирті
 • D. В олії вазеліновій
 • E. У розтопленому маслі какао
142.   До аптеки звернувся хворий з проханням відпустити йому листя брусниці. Яку лікарську рослинну сировину з тих, що є у наявності, можна запропонувати у якості замінника?
 • A. Rizoma Calami
 • B. Radix Taraxaci officinalis
 • C. Folium Uvae ursi
 • D. Rizoma et radix Sanquisorbae officinalis
 • E. Herba Achilleae millefolii
143.   Фармацевт виявив несумісність в рецепті, де виписані порошки з кислотою аскорбіновою і гексаметилентетрамі-ном. Вкажіть процес, який відбувається при поєднанні даних компонентів:
 • A. Утворення евтектики
 • B. Незмішуваність
 • C. Відволожування суміші
 • D. Виділення кристалізаційної води
 • E. Адсорбція речовин
144.   Антраценпохідні групи емодину проявляють послаблюючий ефект. Вкажіть, плоди якої рослини містять антраценпохідні групи емодину у великій кількості:
 • A. Жостер
 • B. Бузина
 • C. Жостер ламкий
 • D. Чорна смородина
 • E. Чорниця
145.   На фармацевтичному підприємстві виготовляють водні розчини. Розчин якої речовини виготовляють шляхом хімічної взаємодії та електрохімічним методом?
 • A. Кальцію гідроксид
 • B. Калію арсеніт
 • C. Свинцю гідроксоацетат
 • D. Полівініловий спирт
 • E. Алюмінію гідроксоацетат
146.   На прикінці робочого дня касир повинен облікувати прибуткові та видаткові операції за день. Який документ йому необхідно для цього оформити?
 • A. Книга обліку виписаних накладних (вимог)
 • B. Реєстр руху грошових коштів
 • C. Оборотна відомість
 • D. Товарний звіт
 • E. Касова книга
147.   Впродовж якого часу суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність з оптової торгівлі лікарськими засобами, повинен зберігати документи, що підтверджують факт купівлі або продажу цих засобів?
 • A. Не менше 5-ти років
 • B. Не менше 10-ти років
 • C. Не менше 1-го року
 • D. Не менше 3-х років
 • E. Не менше 2-х років
148.   На цей час у теорії менеджменту виділяють чотири найважливіші підходи до управління. Вкажіть підхід, який НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ у теорії менеджменту:
 • A. Системний
 • B. Структурний
 • C. Процесний
 • D. Підхід з позицій виділення різних шкіл
 • E. Ситуаційний
149.   Препарати мати-й-мачухи використовують для лікування захворювань верхніх дихальних шляхів. При заготівлі цієї сировини домішкою може виявитися:
 • A. Алтея лікарська
 • B. Лопух великий
 • C. Материнка звичайна
 • D. Горицвіт весняний
 • E. Подорожник великий
150.   При готуванні багатокомпонентних порошків з фенілсаліцилатом i камфорою спостерігається утворення рідини. Вкажіть причину несумісності:
 • A. Виділення кристалізаційної води
 • B. Адсорбція
 • C. Гігроскопічність компонентів
 • D. Утворення евтектичного сплаву
 • E. Виділення газів
151.   Аерозольний цех підприємства використовує у своїй роботі пропеленти різних груп. Оберіть пропеленти, що відносяться до групи стиснених газів:
 • A. Вініл- і метилхлорид
 • B. Пропан, бутан, їзобутан
 • C. Азот, закис азоту, двоокис вуглецю
 • D. Хладони (фреони)
 • E. Метиленхлорид,етиленхлорид
152.   До лікаря звернувся хворий 70-ти років з приводу підвищеного артеріального тиску. З анамнезу відомо про наявність доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Який лікарський засіб бажано призначити даному хворому?
 • A. Доксазозин
 • B. Еналаприл
 • C. Пропранолол
 • D. Дилтіазем
 • E. Лозартан
153.   Після завершення реакції Марша на наявність арсену існує необхідність подальшого дослідження нальоту з відновної трубки з метою виключення наявності у біологічному матеріалі сполук:
 • A. Срібла
 • B. Стибію
 • C. Талію
 • D. Кадмію
 • E. Цинку
154.   Провізору аптеки зі стажем роботи понад 8 років у встановленому порядку видано лікарняний лист. Який розмір допомоги з тимчасової непрацездатно- сті має право отримати провізор за період хвороби?
 • A. 80% середньої заробітної плати
 • B. 90% середньої заробітної плати
 • C. 50% середньої заробітної плати
 • D. 60% середньої заробітної плати
 • E. 100% середньої заробітної плати
155.   Провізор-аналітик проводить дослідження чистоти лікарської речовини "Натрію тіосульфат". На наявність якої домішки вказує поява фіолетового забарвлення у реакції з натрію ні-тропрусидом?
 • A. Сірка
 • B. Натрію хлорид
 • C. Сульфіди
 • D. Сульфати
 • E. Йодиди
156.   Провізор-аналітик лабораторії Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів проводить кількісне визначення лікарської субстанції "Ре-зорцин"методом броматометрії (зворотне титрування). Який індикатор при цьому він використовує?
 • A. Натрію еозинат
 • B. Калію хромат
 • C. Фенолфталеїн
 • D. Крохмаль
 • E. Заліза (III) амонію сульфат
157.   Одним із типів покриття таблеток є ентеросолюбільні оболонки. Вкажіть місце їх розчинення:
 • A. Кишечник
 • B. Пряма кишка
 • C. Шлунок
 • D. -
 • E. Ротова порожнина
158.   Для ідентифікації багатоатомного спирту гліцерину провізор-аналітик проводить реакцію дегідратації з калію гідросульфатом. Продукт, що утворюється при цьому, має характерний різкий запах і викликає посиніння фільтрувального паперу, змоченого 1 % розчином натрію нітропрусиду і піпериди-ном. Назвіть його:
 • A. Етанол
 • B. Хлороформ
 • C. Кислота оцтова
 • D. Діетиловий ефір
 • E. Акролеїн
159.   Бензилпеніциліну натрієву сіль НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ перорально, оскільки цей препарат:
 • A. Подразнює слизову оболонку шлунка
 • B. Зменшує утворення HCl шлунка
 • C. Руйнується HCl шлунка
 • D. Погано всмоктується в кишечнику
 • E. Руйнується пеніциліназою
160.   Таблетковий цех виробляє таблетки з напресованим покриттям. Вкажіть апаратуру, що використовується для цього:
 • A. Таблеткова машина подвійного пресування
 • B. Дражувальний котел
 • C. Тритураційна машина
 • D. Ексцентрикова таблеткова машина
 • E. Мармеризер
161.   До контрольно-аналітичної лабораторії для аналізу надійшла субстанція "Adrenalini tartras". Кількісне визначення цієї субстанції провізору-аналітику відповідно до вимог ДФУ слід проводити наступним методом:
 • A. Ацидиметрія у водному розчині
 • B. Йодометрія
 • C. Нітритометрія
 • D. Броматометрія
 • E. Ацидиметрія в неводному середовищі
162.   Фармацевт приготував суспензію. Вкажіть кількість рідини для виконання правила Дерягіна:
 • A. 0,1-1,0 мл на 1,0 речовини
 • B. 0,4-0,6 мл на 1,0 речовини
 • C. 1,5-0,7 мл на 1,0 речовини
 • D. 0,9-2 мл на 1,0 речовини
 • E. 1-0,8 мл на 1,0 речовини
163.   У хворого 55-ти років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча внаслідок утворення виразки слизової оболонки шлунка. Ульцерогенна дія препарату пов’язана із зменшенням активності такого ферменту:
 • A. Ліпооксигеназа (ЛОГ)
 • B. Тромбоксансинтетаза
 • C. Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1)
 • D. Простациклінсинтетаза
 • E. Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2)
164.   Завідувач складає графік виходу на роботу провізора-аналітика. Яка тривалість робочого часу на тиждень встановлена для даного працівника?
 • A. 30 годин
 • B. Ненормований робочий тиждень
 • C. 38 годин
 • D. 40 годин
 • E. 36 годин
165.   Пpовiзоp-аналiтик проводить кіль-кіснє визначення субстанції адреналіну тартрату методом кислотно-основного титрування у неводних розчинниках. Який індикатор він використовує при цьому згідно вимог ДФУ?
 • A. Фенолфталеїн
 • B. Тимолфталеїн
 • C. Кристалічний фіолетовий
 • D. Еріохром чорний
 • E. Метиловий помаранчевий
166.   Провізору-технологу необхідно приготувати лікарський препарат складу: Rp.: Mentholi 0,1 Glycerini 10,0 M.D.S. Краплі в ніс. Вкажіть причину несумісності:
 • A. Адсорбція лікарської речовини
 • B. Коагуляція колоїдної системи
 • C. Розшарування суміші
 • D. Нерозчинність інгредієнтів
 • E. Утворення евтектичного сплаву
167.   Фармацевт приготував розчин ета-кридину лактату. Вкажіть особливість розчинення речовини:
 • A. Розтирання у ступці з водою
 • B. Розчинення у свіжоперегнаній воді
 • C. Розчинення у розчині калію йодиду
 • D. Розчинення у гарячій воді
 • E. Розчинення у холодній воді
168.   Розчини для ін’єкцій солей слабких кислот і сильних основ потребують стабілізації. Які стабілізатори використовують для цих розчинів?
 • A. 0,1 М розчин кислоти хлоридної
 • B. 0,1 М розчин гідрооксиду натрію
 • C. Аскорбінова кислота
 • D. Трилон Б
 • E. Бутилокситолуол
169.   Провізор-аналітик аптеки проводить аналіз води очищеної. Для цього певну кількість зразка, що досліджується, він доводить до кипіння, додає 0,02 М розчин калію перманганату і кислоту сірчану розведену. Після кип’ятіння отриманого розчину протягом 5 хвилин рожеве забарвлення має зберігатися. Який домішок визначав провізор-аналітик?
 • A. Важкі метали
 • B. Сульфати
 • C. Діоксид вуглецю
 • D. Нітрати
 • E. Речовини, що відновлюють
170.   Хворий 24-х років страждає на цукровий діабет I типу впродовж 8-ми років. На ґрунті діабетичної нефропатії розвинулася симптоматична артеріальна гіпертензія. Який з наведених препаратів показаний для тривалої терапії?
 • A. Пропранолол
 • B. Клофелін
 • C. Еналаприл
 • D. Дихлотиазид
 • E. Дибазол
171.   У хворої 26-ти років діагностовано позагоспітальну пневмонію, спричинену мікоплазмою. Виберіть необхідний протимікробний лікарський засіб для лікування хворої:
 • A. Амоксицилін
 • B. Бензілпеніцилін
 • C. Гентаміцин
 • D. Амоксиклав
 • E. Роваміцин
172.   На наявність якої групи в глюкозі вказує утворення цегляно-червоного осаду при нагріванні з мідно-тартратним реактивом (реактивом Фе-лінга)?
 • A. Карбоксильна
 • B. Альдегідна
 • C. Кетонна
 • D. Амідна
 • E. Естерна
173.   Наявність етанолу в біологічному матеріалі можна довести реакцією:
 • A. Йодоформна проба
 • B. З хлоридом заліза (III)
 • C. З нітропрусидом натрію
 • D. З реактивом Фреде
 • E. Реакція Лібермана
174.   Яку з нижче перерахованих лікарських речовин провізор-аналітик аптеки може кількісно визначити методом цериметрії?
 • A. Вікасол
 • B. Фенілсаліцилат
 • C. Фенобарбітал
 • D. Натрію бензоат
 • E. Кислота ацетилсаліцилова
175.   Який з нижченаведених лікарських засобів застосовується при інфаркті мі- окарда для проведення тромболітичної терапії?
 • A. Гепарин
 • B. Стрептокіназа
 • C. Фенілін
 • D. Тиклопідин
 • E. Ацетилсаліцилова кислота
176.   В організмі внаслідок метаболізму новокаїну утворюється пара-амінобензойна кислота. Який метаболічний процес знаходиться в основі вказаного перетворення?
 • A. Окиснення
 • B. Відновлення
 • C. Кон’югація
 • D. Дезалкілування
 • E. Гідроліз
177.   Діяльність аптечних закладів підлягає ліцензуванню. Термін дії ліцензії на право реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення складає:
 • A. Безстроково
 • B. Чотири роки
 • C. Один рік
 • D. П'ять років
 • E. Два роки
178.   Фармацевту необхідно простерилізувати 250 мл ін’єкційного розчину глюкози. Скільки хвилин необхідно стерилізувати розчин в автоклаві при температурі 120° C ?
 • A. 8
 • B. 25
 • C. 15
 • D. 12
 • E. 30
179.   Для усунення нападу стенокардії хворий використовує нітрогліцерин у капсулах. Який раціональний шлях введення цього препарату?
 • A. Пероральний
 • B. Підшкірний
 • C. Інгаляційний
 • D. Сублінгвальний
 • E. Ректальний
180.   Загроза виникає при будь-яких формах діяльності, пов’язаних з виробництвом продукції, товарів, послуг, їх реалізацією, товарно-грошовими та фінансовими операціями, комерцією, здійсненням соціально-економічних і науково-технічних проектів. Як визначити таке поняття?
 • A. Підприємницький ризик
 • B. Втрата часу
 • C. Трудовий збиток
 • D. Фінансові збитки
 • E. Матеріальний збиток
181.   Провізор-технолог виявив несумісність у рецепті: Rp.: Mentholi 0,5 Natrii hydrocarbonatis Natrii tetraboratis aa 1,5 Aquae purificatae 100 ml M.D.S. По 1 ст. ложці 2 рази на день. Які прийоми повинен використати провізор, щоб приготувати дану лікарську форму?
 • A. Провести фракційне розчинення
 • B. Додати стабілізатор
 • C. Замінити лікарську форму
 • D. Замінити один з компонентів
 • E. Провести заміну розчинника
182.   Хворому на гіпертонічну хворобу з метою зниження артеріального тиску було призначено метопролол. Який механізм дії цього препарату?
 • A. Блокада в-адренорецепторів
 • B. Спазмолітична дія
 • C. Непряма адреноміметична дія
 • D. Блокада ангіотензинових рецепторів
 • E. Блокада а-адренорецепторів
183.   Який з вказаних антибактеріальних препаратів НЕ ДОЦІЛЬНО призначати хворому на цукровий діабет II типу, який отримує глібенкламід?
 • A. Іентаміцин
 • B. Мідекаміцин
 • C. Бензилпеніцилін
 • D. Доксициклін
 • E. Бісептол
184.   Хворому, що знаходиться в інфекційному відділенні з приводу дизентерії, призначили фталазол. Чим пояснити, що фталазол використовують тільки для лікування кишкових інфекцій?
 • A. Швидко всмоктується в ШКТ
 • B. Повільно виводиться з організму
 • C. Препарат не всмоктується із ШКТ
 • D. Високий ступінь реабсорбції в нирках
 • E. Швидко виводиться в незміненому вигляді
185.   Аптеки, як юридичні особи, для реєстрації в державних органах повинні володіти статутним капіталом. Вкажіть суму, що ідентифікується як статутний капітал:
 • A. Сума, що зареєстрована в установчих документах
 • B. Сума необоротних активів підприємства
 • C. Сума активу підприємства
 • D. Сума заборгованості підприємства
 • E. Сума оборотних активів підприємства
186.   У контрольно-аналітичній лабораторії досліджується субстанція кальцію лактату. З яким реактивом катіон кальцію у присутності амонію хлориду утворює білий кристалічний осад?
 • A. Натрію кобальтонітрит
 • B. Калію перманганат
 • C. Натрію тетраборат
 • D. Калію фероціанід
 • E. Натрію хлорид
187.   Провізор-аналітик визначає кількісний вміст лікарського засобу зворотним броматометричним методом. Який з перерахованих титрованих розчинів він повинен використати?
 • A. Тіосульфат натрію
 • B. Нітрат аргентуму
 • C. Бромат калію
 • D. Едетат натрію
 • E. Нітрит натрію
188.   Фармацевтичне підприємство виробляє густий екстракт, де у якості екстрагента використовується 0,25% розчин аміаку. Це густий екстракт:
 • A. Чоловічої папороті
 • B. Валеріани
 • C. Кропиви собачої
 • D. Солодки
 • E. Полину
189.   Провізор-консультант розповів хворій про можливу побічну дію ме-тронідазолу, яка проявляється на тлі вживання алкоголю. Вкажіть механізм цього явища:
 • A. Блокування ферменту ацетилхоліне-стерази
 • B. Активація ферменту алкогольдегі-дрогенази
 • C. Активація ферменту глюкозо-6-фосфатдегідрогенази
 • D. Блокування ферменту алкогольдегі-дрогенази
 • E. Активація ферменту ацетилхоліне-стерази
190.   Хворому на алергічний риніт призначили ефедрин в краплях для носа. Закапування препарату в ніс значно покращило стан хворого, що спонукало його до застосування цього засобу кожні 2 години, але за цих умов препарат став неефективним. Яке явище є причиною цього?
 • A. Ідіосинкразія
 • B. Тахіфілаксія
 • C. Лікарська залежність
 • D. Кумуляція
 • E. Алергія
191.   Провізор-аналітик виконує згідно ДФУ кількісне визначення субстанції глюконату кальцію методом компле-ксонометричного титрування. Який індикатор він повинен застосувати?
 • A. Кальконкарбонова кислота
 • B. Кристалічний фіолетовий
 • C. Метиловий червоний
 • D. Тимолфталеїн
 • E. Тропеолін 00
192.   Рідкі лікарські форми готують з використанням концентрованих розчинів лікарських речовин або з урахуванням КЗО при розчиненні речовин, якщо у якості розчинника використовують:
 • A. Поліетиленгліколь-400
 • B. Ароматні води
 • C. Воду очищену
 • D. Гліцерин
 • E. Спирт етиловий
193.   У жінки, яка тривалий час лікується з приводу інфільтративно-вогнищевого туберкульозу, різко знизився слух. Який з перерахованих препаратів міг викликати таку побічну дію?
 • A. Рифампіцин
 • B. Стрептоміцин
 • C. Етіонамід
 • D. Етамбутол
 • E. Ьоніазид
194.   В аптеці проводять економічний аналіз. Яку інформацію для його проведення можна отримати, маючи дані пасива балансу?
 • A. Про суму на поточному рахунку
 • B. Про залишкову вартість основних засобів
 • C. Про суму залишку товарів
 • D. Про рентабельність
 • E. Про коротко- та довгострокові кредити банку
195.   Роздрібна ціна на лікарські засоби заводського виробництва формується наступним чином:
 • A. Встановлення торгівельної (роздрібної) націнки на закупівельну ціну
 • B. Встановлення постачальницько-збутової націнки на митну вартість
 • C. Встановлення постачальницько-збутової націнки на гуртово-відпускну ціну виробника
 • D. Встановлення єдиної роздрібної ціни
 • E. Встановлення торгівельної (роздрібної) націнки на гуртово-відпускну ціну
196.   Ефективність аерозольної терапії значною мірою визначається розміром частинок дисперсної фази. Від чого залежить розмір аерозольних частинок, одержаних при розпиленні вмісту аерозолю?
 • A. Фракційний склад, метод заповнення контейнеру
 • B. Ступінь подрібнення, об’єм контейнера
 • C. Однорідність системи, швидкість розпилення
 • D. Діаметр вихідного отвору, тиск насиченої пари пропеленту
 • E. Процентний вміст твердої фази, температура заповнення
197.   Проводячи ідентифікацію ізоніазиду, провізор-аналітик прокип’ятив субстанцію з 2,4-динітрохлорбензолом. В результаті утворилося жовте забарвлення, яке при додаванні розчину лугу переходить у фіолетове, а потім у бурувато-червоне. В результаті реакції утворюється похідне такого альдегіду:
 • A. Ілюконовий
 • B. Ілютаміновий
 • C. Іліоксалевий
 • D. Іексановий
 • E. Ілутаконовий
198.   Фармацевтична оптова фірма для стимулювання збуту товару надає своїм клієнтам знижку на основі соціальної домовленості і за умови їх постійності як клієнтів. Визначте вид знижки:
 • A. Бонусна
 • B. Знижки за кількість товару, який купують
 • C. -
 • D. Сезонна
 • E. Дилерська
199.   Цех фармацевтичного підприємства, що випускає аерозольні форми, як пропеленти використовує зріджені гази. Яка із запропонованих речовин відноситься до групи зріджених газів?
 • A. Метиленхлорид
 • B. Фреон
 • C. Етиленхлорид
 • D. Азот
 • E. Закис азоту
200.   При оприбуткуванні товару, що на- дійшов, аптека відображає суму торгової націнки. Як розраховується торгова (роздрібна) націнка?
 • A. Різниця між роздрібною і закупівельною вартістю товарів
 • B. Різниця між товарними залишками
 • C. Різниця між роздрібною ціною і митною ціною
 • D. Різниця між роздрібною ціною і торгівельною націнкою
 • E. Різниця між закупівельною і гуртово-відпускною ціною
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 1 користувачів, 7 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 7 за 23.05ms.