Буклет 2009 року

1.   Фармацевт приготував 10 порошків, що містять атропіну сульфат в кількості 0,00005 на одну дозу Яку три-турацію він використав?
 • A. 1:20
 • B. 1:10
 • C. 1:100
 • D. 1:50
 • E. 1:1000
2.   Хвора 52-х років перенесла інфаркт міокарда і виписана додому після стаціонарного лікування. Яку добову дозу ацетилсаліцилової кислоти їй необхідно призначити з метою профілактики тромбоутворення?
 • A. 500 мг
 • B. 50 мг
 • C. 100 мг
 • D. 1000 мг
 • E. 200 мг
3.   Мінералізат, що аналізується, містить осади сульфату барію і сульфату свинцю. Розділити ці солі можна, використовуючи:
 • A. Розчин амонію нітрату
 • B. Оцтову кислоту
 • C. Розчин ацетату амонію
 • D. Розчин ацетату натрію
 • E. Сірчану кислоту
4.   Для кількісного визначення субстанції фторурацилу згідно ДФУ провізор-аналітик використовує метод неводного титрування. Який титрований розчин йому необхідно використати?
 • A. Едетату натрію
 • B. Гідроксиду тетрабутиламонію
 • C. Бромату калію
 • D. Тіоціанату амонію
 • E. Нітриту натрію
5.   Фармацевт приготував олїйну емульсїю, що містить оксид цинку. Вка-жїть раціональний спосіб введення речовини:
 • A. Введення за типом суспензії у готову емульсію
 • B. Розчинення в олії
 • C. Подрібнення з водою для розчинення первинної емульсії
 • D. Розчинення у готовій емульсії
 • E. Розчинення у воді для приготування первинної емульсії
6.   Фармацевт виявив фізичну несумісність, причиною якої є коагуляція. Вкажіть речовини, при поєднанні яких в розчині відбувається цей процес:
 • A. Димедрол і діазолін
 • B. Димедрол і хлорид натрію
 • C. Димедрол і новокаїн
 • D. Димедрол і глюкоза
 • E. Димедрол і коларгол
7.   Фінансова звітність аптек складається з окремих звітних форм. У якій із них відображається сума кредиторської заборгованості за придбаний товар?
 • A. Ф1 "Баланс", в активі балансу
 • B. Ф1 "Баланс"
 • C. Ф3 "Звіт про власний капітал"
 • D. Ф2 "Звіт про фінансові результати"
 • E. Ф2м "Звіт про фінансові результати"
8.   Жирна олія, що містить ненасичені жирні кислоти, використовується для профілактики атеросклерозу. Вкажіть ЛРС, яку використовують для отримання олії:
 • A. Плоди горобини чорноплідної
 • B. Плоди глоду
 • C. Насіння чорнушки
 • D. Плоди кропу
 • E. Насіння льону
9.   Судово-токсикологічний аналіз часто проводять за продуктами метаболізму отруйних речовин. Амінобензофе-нони утворюються у процесі біотранс-формації:
 • A. Барбітуратів
 • B. Бутирофенонів
 • C. Опіатів
 • D. Фенотіазинів
 • E. 1,4-бензодіазепінів
10.   Бухгалтер визначає фінансовий результат господарської діяльності аптеки. Що буде відображено за кредитом рахунка 791 "Результат операційної діяльності" ?
 • A. Адміністративні витрати
 • B. Собівартість реалізованих товарів
 • C. Витрати на збут
 • D. Чистий дохід (виручка від реалізації)
 • E. Податок на прибуток
11.   В аптеку надійшов рецепт на виготовлення мікстури, до складу якої входять відвар мучниці та екстракт беладони. Вкажіть причину несумісності:
 • A. Коагуляція колоїдних систем
 • B. Окисно-відновні процеси
 • C. Гідроліз
 • D. Виділення газоподібних речовин
 • E. Утворення осаду
12.   У відділ запасів аптеки надійшов товар, серед якого значиться препарат Нітрогліцерин, у кількості 100 упаковок. До якої групи лікарських засобів необхідно віднести цей препарат, враховуючи його фізико-хімічні властивості?
 • A. Легкогорючі речовини
 • B. Вибухові речовини
 • C. Легкозаймисті речовини
 • D. Леткі речовини
 • E. Вибухонебезпечні речовини
13.   Хворій 34-х років, яка хворіє на бронхіт, лікар призначив протикашльовий засіб центральної дії. Який препарат призначили хворій?
 • A. Еналаприл
 • B. Ферковен
 • C. Глауцин
 • D. Фуросемід
 • E. Корглікон
14.   Центральна районна аптека функціонує в районному центрі і здійснює забезпечення населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення. Вкажіть, в яких аптечних закладах дозволено здійснювати розрахунки із споживачами без застосування РРО з використанням розрахункових квитанцій?
 • A. Центральна районна аптека
 • B. Аптечний кіоск на промисловому ринку
 • C. Аптечний пункт в поліклініці
 • D. Аптеки, аптечні пункти та кіоски в сільській місцевості
 • E. Аптечний кіоск на залізничному вокзалі
15.   З кореня вовчуга отримують настоянку, яка використовується для лікування гемороїдальних кровотеч. !ден-тифікацію ізофлавоноїдів у сировині проводять за допомогою:
 • A. Гемолітичного індексу
 • B. Біологічної стандартизації
 • C. Пінного числа
 • D. Хроматографічного методу
 • E. Ціанідової проби
16.   Під час лікування хронічної серцевої недостатності дигітоксином у хворого з’явилися ознаки інтоксикації цим препаратом. Лікар призначив унітіол. Поясніть, в чому полягає механізм дії унітіолу в цьому випадку?
 • A. Зв’язування іонів кальцію
 • B. Зв’язування глікозиду у комплексну сполуку
 • C. Підвищення рівня натрію у кардіомі-оцитах
 • D. Підвищення проникливості для калію у кардіоміоцитах
 • E. Відновлення активності K+-Na+-АТФ-ази
17.   Терапевтичне відділення міської лікарні збирається придбати товар в аптеці. На підставі якого документа товар буде відпущений з відділу запасів?
 • A. Рецептурний журнал
 • B. Журнал лабораторно-фасувальних робіт
 • C. Касова книга
 • D. Вимога накладна
 • E. Товарний звіт
18.   Під час заповнення "Товарного зві-ту"завідуючий аптеки відобразив ряд господарських операцій у приходній частині. До цих операцій належить:
 • A. Сума реалізованих торгівельних накладень
 • B. Уцінка з причини лабораторно-фасувальних робіт
 • C. Сума реалізованого товару
 • D. Розхід товару на господарчі потреби
 • E. Закупівля лікарських засобів і товарів аптечного асортименту
19.   Воду для ін’єкцій одержують шляхом дистиляції і зберігають при відповідній температурі. Одержання води для ін’єкцій проводиться:
 • A. У мийній
 • B. В асистентській кімнаті
 • C. В торговому залі
 • D. В окремій кімнаті асептичного блоку
 • E. У рецептурному відділі
20.   Ви співро6ітник аптечного складу. Під час внесення препаратів, що надійшли, в комп’ютерну базу даних вкажіть, до якої фармакологічної групи відноситься парацетамол:
 • A. Снодійний засіб
 • B. Діуретичний засіб
 • C. Гіпотензивний засіб
 • D. Ненаркотичний анальгетик
 • E. Антиангінальний засіб
21.   Фармацевт приготував мазь, призначену для нанесення на відкриту поверхню рани. Вкажіть додаткову вимогу, якій повинна відповідати така мазь:
 • A. Стерильність
 • B. Пролонгована дія
 • C. Ізотонічність
 • D. Ізов’язкість
 • E. Ізоіонічність
22.   Який препарат, що відноситься до групи послаблюючих, НЕ МОЖНА призначати при отруєннях засобами, що пригнічують ЦНС?
 • A. Натрію сульфат
 • B. Бісакодил
 • C. Вазелінова олія
 • D. Гуталакс
 • E. Магнію сульфат
23.   У хворого на КС через 6 місяців лікування розвинулася толерантність до нітратів пролонгованої дії. Який лікарський препарат з нітратоподібним ефектом необхідно рекомендувати у цьому випадку?
 • A. Празозин
 • B. Ніфедипін
 • C. Молсидомін
 • D. Метопролол
 • E. Верапаміл
24.   Проведення маркетингових досліджень за окремими фармацевтичними групами передбачає збір і аналіз первинної інформації. Це наступний вид маркетингових досліджень:
 • A. Дослідження збутової мережі фармацевтичного ринку
 • B. "Кабінетні"дослідження
 • C. Дослідження ринку лікарських засобів
 • D. Дослідження споживачів лікарських засобів
 • E. "Польові"дослідження
25.   Кодеїн для медичних цілей можна отримати напівсинтетичним шляхом з рослинного алкалоїду. Оберіть цей алкалоїд:
 • A. Морфін
 • B. Хелідонін
 • C. Берберин
 • D. Протопін
 • E. Папаверин
26.   У хворого з артеріальною гіпертензією та хронічним бронхітом раптово виник сухий кашель, задишка; температура тіла не змінилась. Відомо, що хворий приймає каптоприл. Вказані симптоми можна пояснити збільшеним утворенням:
 • A. Реніну
 • B. Альдостерону
 • C. Ангіотензину-1
 • D. Уа-уретичного пептиду
 • E. Брадикініну
27.   На цей час у теорії менеджменту виділяють чотири найважливіші підходи до управління. Вкажіть підхід, який НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ у теорії менеджменту:
 • A. Системний
 • B. Підхід з позицій виділення різних шкіл
 • C. Структурний
 • D. Процесний
 • E. Ситуаційний
28.   Вагітна жінка 26-ти років (ІІІ триместр вагітності) скаржиться на підвищення температури тіла до 39oC. Який жарознижуючий лікарський засіб можна запропонувати в даній ситуації?
 • A. Диклофенак натрію
 • B. Аспірин
 • C. Анальгін
 • D. Парацетамол
 • E. Індометацин
29.   При змочуванні внутрішньої поверхні кори жостеру 5% розчином лугу з’являється вишнево-червоне забарвлення, яке підтверджує наявність в сировині:
 • A. Сапонінів
 • B. Дубильних речовин
 • C. Антраценпохідних
 • D. Флавоноїдів
 • E. Алкалоїдів
30.   Провізору аптеки зі стажем роботи понад 8 років у встановленому порядку видано лікарняний лист. Який розмір допомоги з тимчасової непрацездатності має право отримати провізор за період хвороби?
 • A. 100% середньої заробітної плати
 • B. 90% середньої заробітної плати
 • C. 80% середньої заробітної плати
 • D. 60% середньої заробітної плати
 • E. 50% середньої заробітної плати
31.   Аналітик визначає кількісний вміст натрію бензоату методом ацидиметрії у неводному середовищі у відповідності до вимог ДФУ Який реактив він використав у якості розчинника?
 • A. Піридин
 • B. Метанол
 • C. Диметилформамід
 • D. Кислота оцтова безводна
 • E. Вода
32.   Хворій 48-ми років для зняття важкого нападу бронхіальної астми внутрішньовенно ввели розчин преднізолону. До якої групи гормональних препаратів належить преднізолон?
 • A. Естрогени
 • B. Гестагенні препарати
 • C. Анаболічні стероїди
 • D. Глюкокортикоїди
 • E. Мінералокортикоїди
33.   Ця речовина має блакитний колір, але, на відміну від барвних, не залишає забарвленого сліду; порошки з неї готують за загальними правилами. Вкажіть цю речовину:
 • A. Фурацилін
 • B. Сульфат міді
 • C. Етакридину лактат
 • D. Рибофлавін
 • E. Акрихін
34.   При нагріванні сульфамідного препарату з саліциловою кислотою у присутності кислоти сірчаної концентрованої спостерігається малинове забарв- лення. Який лікарський засіб аналізується?
 • A. Етазол
 • B. Сульгін
 • C. Стрептоцид
 • D. Фталазол
 • E. Стрептоцид розчинний
35.   Для обліку здійснених в аптеці господарських операцій використовуються синтетичні рахунки, перелік яких наводиться у Плані рахунків. Для заповнення якого документу використовують залишки на першому, другому та третьому класах рахунків?
 • A. Для заповнення звіту про фінансові результати підприємства
 • B. Для заповнення першого розділу пасиву балансу
 • C. Для заповнення пасиву балансу
 • D. Для заповнення активу балансу
 • E. Для заповнення четвертого розділу пасиву балансу
36.   Для встановлення чистоти краплю ефірної олії лаванди нанесли на смужку фільтрувального паперу і прогріли в потоці теплого повітря. Через деякий час спостерігали збільшення діаметру плями. Яка домішка присутня в олії лаванди?
 • A. Ацетон
 • B. Етанол
 • C. Фенол
 • D. Діетиловий ефір
 • E. Жирна або мінеральна олія
37.   Провізор виявив у рецепті фізичну несумісність. Вкажіть поєднання лікарських речовин, які при змішуванні утворюють евтектику:
 • A. Вісмуту нітрат основний і оксид магнію
 • B. Кислота аскорбінова і гідрокарбонат натрію
 • C. Стрептоцид і антипірин
 • D. Камфора і ментол
 • E. Глюкоза і фенілсаліцилат
38.   Фітохімічний цех підприємства виготовляє біогенні стимулятори з різних видів сировини. Вкажіть препарати біогенних стимуляторів рослинного походження:
 • A. Екстракт алое рідкий, лінімент алое, сік алое, біосед
 • B. Екстракт алое рідкий, пелоїдин, сік алое, біосед
 • C. Скловидне тіло, завис плаценти для ін’єкцій, сік алое, біосед
 • D. Пелоїдин, гумізоль, торфот, ФіБС для ін’єкцій
 • E. Пелоїдин, гумізоль, торфот, плазмол, солкосерил
39.   Провізору-аналітику аптечного складу на аналiз надійшла субстанция пероксиду водню. Кількіснє визначення цього лікарського засобу він повинен виконати перманганатометричним методом. До появи якого забарвлення розчину проводиться титрування згідно аналітичних нормативних документів?
 • A. Зелене
 • B. Синє
 • C. Жовте
 • D. Безбарвне
 • E. Рожеве
40.   У хворого на гіпертонічну хворобу підвищений рівень реніну в плазмі крові. Якій з перерахованих фармакологічних груп треба віддати перевагу для лікування даного хворого?
 • A. Діуретики
 • B. а-адреноблокатори
 • C. Симпатолітики
 • D. !нгібітори АПФ
 • E. Блокатори кальцієвих каналів
41.   Чоловік 46-ти років, хворий на хронічний бронхіт, звернувся в аптеку. Який лікарський засіб можна порекомендувати йому для полегшення відхо-дження густого та в’язкого харкотиння?
 • A. Глаувент
 • B. Амброксол
 • C. Лібексин
 • D. Сальбутамол
 • E. Фалімінт
42.   Фармацевтична фірма "Фарма-світ"запатентувала і виробляє новий препарат гіпоглікемічної дії. Збут товару фірма проводить безпосередньо через власні відділи збуту, збутові філіали, мережу фірмових аптек. Канал якого рівня характеризує збутову політику даної фармацевтичної фірми?
 • A. Чотирирівневий
 • B. Трирівневий
 • C. Нульовий
 • D. Однорівневий
 • E. Дворівневий
43.   Провізор-аналітик лабораторії Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів проводить кількісне визначення кофеїну згідно до вимог Державної Фармакопеї України методом кислотно-основного титрування у безводних розчинниках. Який титрований розчин він використав?
 • A. Натрію едетату
 • B. Калію бромату
 • C. Натрію гідроксиду
 • D. Кислоти хлорної
 • E. Натрію метилату
44.   У жінки, яка тривалий час лікується з приводу інфільтративно-вогнищевого туберкульозу, різко знизився слух. Який з перерахованих препаратів міг викликати таку побічну дію?
 • A. Ізоніазид
 • B. Етіонамід
 • C. Рифампіцин
 • D. Етамбутол
 • E. Стрептоміцин
45.   Хворому для знеболення ввели 0,25% розчин новокаїну. Раптом пацієнт вкрився червоними плямами, у нього виникли інтенсивне потовиділення, тахікардія, бронхоспазм, набряк слизової оболонки носа. Яка причина цього ускладнення?
 • A. Алергічна реакція негайного типу
 • B. Місцевоподразнююча дія
 • C. Синдром відміни
 • D. Алергічна реакція сповільненого типу
 • E. Тахіфілаксія
46.   Під час виготовлення відварів, об’єм яких складає 1000-3000 мл, час настоювання на киплячій водяній бані складає:
 • A. 15 хвилин
 • B. 40 хвилин
 • C. 25 хвилин
 • D. 30 хвилин
 • E. 45 хвилин
47.   Для ідентифікації і кількісного визначення токсикологічно важливих речовин часто використовують метод газорідинної хроматографії. Для цього речовини у дозатор хроматографа можна вводити у наступних агрегатних станах:
 • A. Рідкий і газоподібний
 • B. Газоподібний
 • C. Рідкий
 • D. Рідкий і твердий
 • E. Газоподібний і твердий
48.   В контрольно-аналітичній лабораторії виконується аналіз субстанції ге-птагідрату сульфату заліза згідно ДФУ. Наважку субстанції титрують розчином:
 • A. Бромату калію
 • B. Сульфату амонію церію
 • C. Едетату натрію
 • D. Тіоціанату амонію
 • E. Нітрату аргентуму
49.   За результатами інвентаризації в аптеці виявлена нестача товару в межах природної втрати. За якими цінами розмір цієї нестачі буде віднесений на витрати?
 • A. Роздрібні
 • B. Митні
 • C. Договірні
 • D. Закупівельні
 • E. Контрактні
50.   Цех фармацевтичного підприємства, що випускає аерозольні форми, як пропеленти використовує зріджені гази. Яка із запропонованих речовин відноситься до групи зріджених газів?
 • A. Метиленхлорид
 • B. Етиленхлорид
 • C. Закис азоту
 • D. Фреон
 • E. Азот
51.   Фармацевтична хімія вивчає способи отримання лікарських засобів. При взаємодії анестезину з бета-діетиламіноетанолом у присутності натрію алкоголяту з наступним підкисленням кислотою хлороводневою отримують:
 • A. Ксикаїн
 • B. Прокаїнаміду гідрохлорид
 • C. Дикаїн
 • D. Тримекаїн
 • E. Прокаїну гідрохлорид
52.   Для виготовлення очних крапель використовують розчин-концентрат рибофлавіну (1:5000). Вкажіть, яку кількість розчину необхідно відміряти, якщо в рецепті прописано 0,001 рибофлавіну:
 • A. 4 мл
 • B. 5 мл
 • C. 3 мл
 • D. 2 мл
 • E. 1 мл
53.   При тривалому застосуванні фенобарбіталу в хворого з епілепсією розвинулася толерантність до препарату. Що лежить в основі розвитку даного явища?
 • A. Прискорення біотрансформації
 • B. Пригнічення біотрансформації
 • C. Підвищення чутливості рецепторів
 • D. Накопичення речовини в організмі
 • E. Послаблення процесу всмоктування
54.   Провізор-технолог прийняв рецепт на мазь. Rp.: Unguentum Resorcini 1,5% -10,0 Da. Signa.Наносити на уражет дыянки шкри. Яким чином фармацевт ввів у лікарську форму суху речовину?
 • A. Додав до розплавленого вазеліну
 • B. Розтер з частиною вазеліну
 • C. Розтер з декількома краплями води
 • D. Розтер з декількома краплями спирту етилового
 • E. Розтер з декількома краплями вазелінового масла
55.   За яким списком необхідно зберігати листя беладони, блекоти і дурману, які містять тропанові алкалоїди?
 • A. За списком Б
 • B. Речовини, що прирівняні до наркотичних
 • C. За списком А
 • D. За загальним списком
 • E. За списком "Ефіроолійна сировина"
56.   Наприкінці місяця в аптеці розраховується сума реалізованої торгової націнки. Вкажіть показник, який НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ при цьому розрахунку:
 • A. Сума реалізації товару
 • B. Залишок товару на початок місяця в роздрібних цінах
 • C. Залишок товару на початок місяця в оптових цінах
 • D. Сума грошової готівки в касі аптеки
 • E. Сума надходження товару в роздрібних та оптових цінах
57.   Метод виділення етиленгліколю за Лапкіною-Назаренко дозволяє ефективно ізолювати його з об’єктів хіміко-токсикологічного аналізу. При використанні цього методу як селективний переносник етиленгліколю з об’єктів у дистилят використовується:
 • A. Етиловий спирт
 • B. Хлороформ
 • C. Вода
 • D. Бензол
 • E. Ацетон
58.   В ампульному цеху виготовляють розчини для ін’єкцій. Вкажіть, до якої групи розчинів відноситься розчин аскорбінової кислоти для ін’єкцій:
 • A. Розчини речовин, які не підлягають тепловій стерилізації
 • B. Розчини, які легко окислюються
 • C. Розчини солей, які утворені сильними основами і слабкими кислотами
 • D. Розчини речовин, які потребують спеціальної очистки
 • E. Розчини солей, які утворені слабкими основами і сильними кислотами
59.   Стовпчики з приймочками кукурудзи, які вміщують жирні кислоти, вітаміни, ефірні олії, сапоніни та інші речовини, застосовують як:
 • A. Бактерицидний і в’яжучий засіб
 • B. Седативний і протисудомний засіб
 • C. Сечогінний і жовчогінний засіб
 • D. Кардіотонічний і протиаритмічний засіб
 • E. Відхаркувальний і протикашльовий засіб
60.   Всі лікарські засоби потребують особливих умов зберігання в залежності від їх фізичних та фізико-хімічних властивостей. При якій температурі зберігають ампульний розчин натрію аденозинтрифосфату (АТФ)?
 • A. 0 - 2oC
 • B. 7 - 10oC
 • C. 3 - 5°С
 • D. 12 - 15oC
 • E. 10oC
61.   До складу аерозолів входять діючі компоненти, розчинники, пропеленти. Які з нижче перерахованих речовин використовуються в якості пропелентів?
 • A. Пропіленглікольмоностеарат, аргон, гелій
 • B. !зопропілмірістат, неон, оксид сірки
 • C. Сірководень, водень, триетаноламін
 • D. Фреон 11, оксид вуглецю, пропанбутан
 • E. Лінетол, мірістинова кислота, бензо-каїн
62.   Помилково пацієнт прийняв сіль, що містить барій. Яка з наведених солей НЕ ПРОЯВЛЯЄ токсичної дії на організм людини?
 • A. Ацетат барію
 • B. Хлорид барію
 • C. Сульфат барію
 • D. Нітрат барію
 • E. Карбонат барію
63.   Лікарю-стоматологу необхідно під час операції зменшити салівацію у хворого. Препарат якої фармакологічної групи він використав для цього?
 • A. Адреноміметики
 • B. M-холіноблокатори
 • C. M, Я-холіноміметики
 • D. Адреноблокатори
 • E. M-холіноміметики
64.   На фармацевтичній фабриці виготовляють сік із свіжої рослинної сировини. Вкажіть, яку операцію проводять на стадії очищення соку:
 • A. Адсорбція
 • B. Нагрівання з наступним різким охолодженням
 • C. Кристалізація
 • D. Фільтрація
 • E. Відстоювання
65.   В організмі внаслідок метаболізму новокаїну утворюється пара-амінобензойна кислота. Який метаболічний процес знаходиться в основі вказаного перетворення?
 • A. Кон’югація
 • B. Гідроліз
 • C. Дезалкілування
 • D. Окиснення
 • E. Відновлення
66.   Провізор контрольно-аналітичної лабораторії досліджує субстанцію про-каїну гідрохлориду у відповідності до вимог ДФУ Яким методом ДФУ рекомендує визначати кількісний вміст цього препарату?
 • A. Комплексонометрії
 • B. Нітритометрії
 • C. Броматометрії
 • D. Ацидиметрії
 • E. Алкаліметрії
67.   На телебаченні періодично здійснюється популяризація серед молоді механічних контрацептивів (без вказівок на конкретні товарні марки). Різновидом якої складової маркетингової комунікації є ці заходи?
 • A. Пабліситі
 • B. Стимулювання збуту
 • C. Персональний продаж
 • D. Спонсорство
 • E. Реклама
68.   Кількісний вміст глюконату кальцію у відповідності до вимог ДФУ визначається методом комплексономе-трії. У якості титранта використовується розчин:
 • A. Кислоти хлористоводневої
 • B. Нітрату аргентуму
 • C. Йодмонохлориду
 • D. Перманганату калію
 • E. Натрію едетату
69.   Контроль якості виготовлених таблеток на фармацевтичному підприємстві включає визначення вмісту допоміжних речовин тальку і аеросилу. Яким методом проводять таке визначення?
 • A. Титриметричний
 • B. Гравіметричний
 • C. Спектрофотометричний
 • D. Фотоколориметричний
 • E. Хроматографічний
70.   Відповідно до діючого законодавства, в Україні на деякі лікарські засоби та вироби медичного призначення введено державне регулювання цін. Яка гранична торгівельна (роздрібна) надбавка (націнка) встановлена для ліків, які закуповуються державними та комунальними закладами охорони здоров’я за бюджетні кошти?
 • A. Не вище 15% закупівельної ціни
 • B. Не вище 30% закупівельної ціни
 • C. Не вище 10% закупівельної ціни
 • D. Не вище 25% закупівельної ціни
 • E. Не вище 35% закупівельної ціни
71.   Хворий 32-х років приймає протитуберкульозні препарати. Через деякий час він помітив, що сеча набула червоно-помаранчевого кольору. Прийом якого препарату є причиною цього?
 • A. Рифампіцин
 • B. Етамбутол
 • C. Стрептоміцину сульфат
 • D. Ьоніазид
 • E. Піразінамід
72.   Жінка 33-х років, яка тривалий час лікується з приводу хронічного поліар- триту, скаржиться на підвищення артеріального тиску, зміни розподілу жирової тканини, порушення менструального циклу. Який препарат приймає хвора?
 • A. Диклофенак натрію
 • B. Бутадіон
 • C. !ндометацин
 • D. Синафлан
 • E. Преднізолон
73.   Спеціаліст контрольно-аналітичної лабораторії проводить кількісне визначення Ca2+ в субстанції кальцію панто-тенату. Вкажіть цей метод аналізу:
 • A. Йодометрія
 • B. Аргентометрія
 • C. Комплексонометрія
 • D. Нітритометрія
 • E. Перманганатометрія
74.   Аптека займається роздрібною реалізацією лікарських засобів. Вкажіть облікову групу лікарських засобів, до якої відноситься омнопон:
 • A. Наркотичні
 • B. Отруйні
 • C. Сильнодіючі
 • D. Загального списку
 • E. Психотропні
75.   Добре відоме велике підприємство на ліцензійній основі надає право використовувати свій товарний знак і відповідну технологію невеликому самостійному підприємству, яке використовує авторитет і довіру споживачів відомої марки. Як називається зазначена концепція?
 • A. Франчайзинг
 • B. Використання марки виробника
 • C. Мерчандайзинг
 • D. Використання товарного знаку
 • E. Використання марки дилера
76.   Фармацевт приготував препарат за прописом: Rp.: Chloroformii Olei Helianthi Methylii salicylatis ana 10,0 M.D.S. Для втирання. Вкажіть тип дисперсної системи:
 • A. Лінімент - емульсія
 • B. Лінімент - екстракційний
 • C. Лінімент - суспензія
 • D. Лінімент - розчин
 • E. Лінімент - комбінований
77.   Визначення рН біологічного матеріалу за допомогою індикаторних папірців використовується для попереднього вирішення питання про речовини, що могли викликати отруєння. Під дією випаровувань досліджуваного матеріалу такий папірець, змочений лужним розчином плюмбум ацетату, почорнів. Це свідчить про наявність у досліджуваному матеріалі:
 • A. Чадного газу
 • B. Вуглекислого газу
 • C. Аміаку
 • D. Метану
 • E. Сірководню
78.   Засновники бажають відкрити аптеку з роздрібної реалізації лікарських засобів. Який спосіб здійснення підприємницької діяльності передбачено у цьому випадку?
 • A. Нормативний
 • B. Явочно-нормативний
 • C. Обмежений
 • D. Вільний
 • E. Дозвільний
79.   Суспензіям як гетерогенним системам властива кінетична та седиментаційна нестабільність. Вкажіть речовину, яку використовують для підвищення стабільності суспензій із гідрофобними речовинами:
 • A. Кислота борна
 • B. Хлорид натрію
 • C. Желатоза
 • D. Глюкоза
 • E. Сульфат натрію
80.   Ялівець звичайний застосовується в якості сечогінного, протизапального та жовчогінного засобу. Лікарською сировиною даної рослини є:
 • A. Плоди
 • B. Насіння
 • C. Листя
 • D. Корені
 • E. Пагони
81.   Ь заробітної плати працівників аптек утримується податок з доходу фізичних осі6. Вкажіть суму, яка НЕ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ до сукупного місячного доходу при оподаткуванні даним податком:
 • A. Сума за листком непрацездатності
 • B. Сума доходу, отримана в натуральній формі
 • C. Сума допомоги по вагітності та пологах
 • D. Сума допомоги з догляду за хворим
 • E. Дивіденди
82.   Лікар прописав 100 мл настою з 0,25 г трави термопсису. Вкажіть кількість сухого екстракту-концентрату трави термопсису, яку повинен відважити фармацевт:
 • A. 0,1 г
 • B. 0,2 г
 • C. 0,3 г
 • D. 0,5 г
 • E. 0,25 г
83.   Одним із звітних документів аптеки є Баланс (Ф1), який складається з активу і пасиву. Назвіть складові частини активу балансу аптеки:
 • A. Оборотні та необоротні кошти
 • B. Власний капітал
 • C. -
 • D. Власні та позикові кошти
 • E. Позикові кошти
84.   В аптеку звернувся хворий, якому з приводу виразкової хвороби лікар призначив фамотидин. Поясніть, який механізм лежить в основі дії даного препарату?
 • A. Блокада M-холінорецепторів
 • B. Блокада Яі-гістамінових рецепторів
 • C. Блокада Я2-гістамінових рецепторів
 • D. Блокада холінорецепторів симпатичних гангліїв
 • E. Пригнічення активності Я+-K+-АТФ-ази
85.   Для лікування інфекції сечовидільних шляхів лікар-інтерн призначив хворому препарат з групи нітрофуранів -ніфуроксазид. Лікарем допущена помилка, оскільки препарат:
 • A. Має нефротоксичний ефект
 • B. Виводиться з сечею в неактивному стані
 • C. Має бактеріостатичний ефект
 • D. Не всмоктується з травного каналу
 • E. Повільно виводиться з організму
86.   Дубильні речовини проявляють в’яжучу дію і використовуються для лікування колітів, ентероколітів, діареї. Яка рослинна сировина містить дубильні речовини у великій кількості?
 • A. Fructus Sambucci nigri
 • B. Fructus Rhamni catharticae
 • C. Fructus Frangulae
 • D. Fructus Myrtilli
 • E. Fructus Ribes nigri
87.   Одним з методів одержання ефірної олії є метод анфлеражу або мацерації. Вкажіть, з якої лікарської рослинної сировини отримують ефірну олію цим методом:
 • A. Шкірки лимона
 • B. Квіти ромашки
 • C. Плоди коріандру посівного
 • D. Листя м’яти
 • E. Пелюстки троянди дамаської
88.   Хворому, який страждає на невроз з явищами тривоги і страху, лікар призначив діазепам. Який фармакологічний ефект препарату дозволяє застосовувати його для лікування даного захворювання?
 • A. Протизапальний
 • B. Анксіолітичний
 • C. Протиаритмічний
 • D. Гіпотензивний
 • E. Антиангінальний
89.   Хворій 57-ми років встановлено діагноз ревматоїдного артриту, в анамнезі виразкова хвороба. Що з групи несте-роїдних протизапальних препаратів можна рекомендувати даній хворій?
 • A. Мефенамова кислота
 • B. Целекоксиб
 • C. !ндометацин
 • D. Диклофенак натрію
 • E. Аспірин
90.   У хворого, який тривалий час лікується з приводу ревматоїдного артриту, виявлено гіперглікемію. Який із препаратів міг її спричинити?
 • A. Делагіл
 • B. Левамізол
 • C. ібупрофен
 • D. Диклофенак натрію
 • E. Дексаметазон
91.   Ринок характеризується такими умовами: наявність великої кількості продавців та покупців, які не впливають на рівень поточних цін; наявність однорідних та взаємозамінних конкуруючих товарів; відсутність цінових обмежень. Вкажіть тип ринку:
 • A. Ринок чистої конкуренції
 • B. Олігополістичний ринок
 • C. -
 • D. Ринок чистої монополії
 • E. Ринок монополістичної конкуренції
92.   Допоміжні речовини при виробництві таблеток потрібні для надання та-блетованій масі необхідних технологічних властивостей, забезпечення точності дозування, механічної міцності, стабільності таблеток в процесі зберігання. Які допоміжні речовини покращують розпадання або розчинення таблеток в організмі?
 • A. Розпушуючі речовини
 • B. Ковзкі речовини
 • C. Антифрикційні речовини
 • D. Наповнювачі
 • E. Коригенти
93.   Фармацевт приготував настій коріння алтеї. У якому співвідношенні він узяв кількість лікарської рослинної сировини та екстрагенту?
 • A. 1:400
 • B. 1:30
 • C. 1:10
 • D. 1:100
 • E. 1:20
94.   Для придбання канцелярських товарів підзвітній особі (бухгалтеру) видано гроші з каси підприємства. Яким є граничний термін подання повного звіту підзвітної особи про використання коштів після видачі їй готівки?
 • A. Три робочі дні
 • B. Десять робочих днів
 • C. Такий термін не встановлено
 • D. Тиждень
 • E. Наступний робочий день
95.   При тривалому застосуванні препарату його ефективність знижується. Яку назву має це явище?
 • A. Кумуляція
 • B. Звикання
 • C. Тахіфілаксія
 • D. Сенсибілізація
 • E. Залежність
96.   На фармацевтичному підприємстві виготовляють мазі. На якій основі виготовляють мазь сірчану просту?
 • A. На емульсійній
 • B. На поліетиленгліколевій
 • C. На ланоліні
 • D. На вазеліновій
 • E. На основі "для очних мазей"
97.   Виберіть антисептик із групи гало- геновмісних сполук, який можна покласти до аптечки для дитини, що збирається у літній табiр:
 • A. Розчин йоду спиртовий
 • B. Розчин формальдегіду
 • C. Розчин метиленового синього
 • D. Розчин сульфату міді
 • E. Розчин дiамантового зеленого
98.   До аптеки надійшов рецепт на порошки, до складу яких входять кислота аскорбінова і натрію гідрокарбонат. Вкажіть процес, який відбувається між інгредієнтами:
 • A. Адсорбція
 • B. Утворення осаду
 • C. Відсирювання
 • D. Окислення
 • E. Розшарування
99.   На фармацевтичному підприємстві комплексно використовують технічні і технологічні засоби використання інформації з метою підвищення ефективності управління виробничою, адміністративною діяльністю організації, підвищенню продуктивності праці, удосконалення методів планування і регулювання процесами управління. Усе це здійснюється з застосуванням:
 • A. Автоматизованого робочого місця
 • B. Автоматизованої інформаційно-пошукової системи
 • C. !нформацшно-управлшсько’1 системи
 • D. Автоматизованої системи управління
 • E. Автоматизованої навчально-контролюючої системи
100.   Для визначення тотожності препаратів, похідних тропану, використовують реакцію Віталі-Морена. Для цього препарати після розкладання азотною кислотою обробляють спиртовим розчином гідроксиду калію та ацетону. При цьому відбувається:
 • A. Випадання білого осаду
 • B. Випадання чорного осаду
 • C. Виділення бульбашок газу
 • D. Забарвлення розчину в зелений колір
 • E. Забарвлення розчину в фіолетовий колір
101.   Розрахуйте кількість сухого екстракту красавки (1:2) для приготування лікарської форми: Extracti Belladonnae 0,015 Magnesii oxydi 0,5 Natrii hydrocarbonatis 0,2 Misce ut fiat pulvis. Da tales doses №10 Signa. По 1 порошку 3 рази на день.
 • A. 0,6
 • B. 0,3
 • C. 0,015
 • D. 0,15
 • E. 0,4
102.   В Україні забезпечення амбулаторних хворих наркотичними і психотропними лікарськими засобами здійснюється за рецептами лікарів. Вкажіть порядок отримання лікувально-профілактичними закладами рецептурних бланків Ф 3:
 • A. З типографії
 • B. З аптечних складів
 • C. З аптечної корпорації
 • D. З міськздороввідділів
 • E. З оптових фірм
103.   Хворому готують 50 г цинкової мазі. Яку кількість цинку і вазеліну повинен відважити фармацевт при цьому?
 • A. 0,5 г та 49,5 г
 • B. 5,0 г та 45,0 г
 • C. 1,0 г та 49,0 г
 • D. 10,0 г та 40,0 г
 • E. 2,5 г та 47,5 г
104.   У хворого 18-ти років діагностовано дисемінований туберкульоз легень. Який лікарський засіб забезпечить еті-отропну фармакотерапію?
 • A. Бензилпеніциліну натрієва сіль
 • B. Лінкоміцин
 • C. Метронідазол
 • D. Триметоприм
 • E. Ізоніазид
105.   Серед препаратів екстемпорально-го приготування значне місце займають порошки. Який з наведених компо-нєнтів вводять до складу порошків без попереднього подрібнення?
 • A. Ксероформ
 • B. Вісмуту нітрат основний
 • C. Глюконат кальцію
 • D. Кислота аскорбінова
 • E. Камфора
106.   Фармацевт готує порошки, розтираючи один з компонентів пропису зі спиртом етиловим. Для якої речовини характерна дана технологія виготовлення?
 • A. Стрептоцид
 • B. Крохмаль
 • C. Оксид цинку
 • D. Глина біла
 • E. Тальк
107.   Провізор-аналітик визначає кількісний вміст лікарського засобу зворотним броматометричним методом. Який з перерахованих титрованих розчинів він повинен використати?
 • A. Нітрат аргентуму
 • B. Едетат натрію
 • C. Бромат калію
 • D. Нітрит натрію
 • E. Тіосульфат натрію
108.   До родини селерові відноситься дво- або багаторічна рослина, з сизуватим галузистим в верхній частині стеблом. Листя сизуваті, розділені на ниткові частки. Квітки жовті, зібрані у суцвіття складна парасолька. З плодів цієї рослини виготовлюють "кропову воду". Назвіть рослину:
 • A. Foeniculum vulgare
 • B. Conium maculatum
 • C. Carum carvi
 • D. Petroselium crispum
 • E. Coriandrum sativum
109.   Препарати коренів женьшеню проявляють тонізуючі, адаптогенні властивості, поліпшують розумову і фізичну працездатність. За відсутності в аптеці настоянки женьшеню її можна замінити препаратами, аналогічними за дією, з сировини:
 • A. Radices Rhei
 • B. Radices Eleutherococci
 • C. Radices Valerianae
 • D. Radices Inulae
 • E. Radices Ononidis
110.   У хімічному цеху виготовляють спиртовий розчин кислоти борної. Які фільтри використовують для фільтрування цього розчину?
 • A. Паперові фільтри
 • B. Фільтри-мішки
 • C. Нутч-фільтри
 • D. Друк-фільтри
 • E. Мембранні фільтри
111.   При виготовленні рідких екстрактів, у відповідності до вимог фармакопеї, сировину і екстрагент необхідно брати у співвідношенні:
 • A. 1:5
 • B. 1:4
 • C. 1:3
 • D. 1:10
 • E. 1:1
112.   Впродовж якого часу суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність з оптової торгівлі лікарськими засобами, повинен зберігати документи, що підтверджують факт купівлі або продажу цих засобів?
 • A. Не менше 10-ти років
 • B. Не менше 1-го року
 • C. Не менше 3-х років
 • D. Не менше 5-ти років
 • E. Не менше 2-х років
113.   Фармацевт готує вагінальні супозиторії методом виливання. Вкажіть гідрофільну основу, яку він може використати:
 • A. Поліетиленоксидна
 • B. Бутирол
 • C. Твердий жир
 • D. Масло какао
 • E. Вітепсол
114.   Для лікування гіпертонічної хвороби призначають діуретики. Який діуре-тик НЕ ВИМАГАЄ поєднання з препаратами калію?
 • A. Фуросемід
 • B. Етакринова кислота
 • C. Клопамід
 • D. Дихлотіазид
 • E. Триамтерен
115.   Між провізором і завідуючим аптекою виникла трудова суперечка щодо перенесення строку відпустки. Провізор звернувся в комісію з трудових суперечок. Впродовж якого часу комісія має розглянути питання від дня подання заяви?
 • A. 1 тиждень
 • B. 3 дні
 • C. 10 днів
 • D. 5 днів
 • E. 1 місяць
116.   Хворому, що страждає на виразкову хворобу шлунка, був призначений противиразковий препарат, що має здатність одночасно знижувати секрецію соляної кислоти і пригнічувати мікроорганізм хелікобактер пілорі. Назвіть цей препарат:
 • A. Гастроцепін
 • B. Омепразол
 • C. Альмагель
 • D. Фамотидин
 • E. Маалокс
117.   Хворому на виразкову хворобу шлунку призначили альмагель. Яка з фармакологічних властивостей препарату використовується для лікування цієї патології?
 • A. Протизапальна дія
 • B. Блокада Н2-гістамінорецепторів
 • C. Місцевоанестезуюча дія
 • D. Нейтралізація HCl
 • E. Блокада M-холінорецепторів
118.   Фармацевтична фірма "Адоніс"для просунення нової продукції користується рекламою, яка повідомляє покупцям про товар, підкреслює характерні його переваги, характерні властивості і характеристики. Що це за вид реклами?
 • A. Пряма
 • B. Агресивна
 • C. Непряма
 • D. Підтримуюча
 • E. Інформаційна
119.   Аптечні заклади в бухгалтерському обліку своєї фінансово-господарської діяльності використовують синтетичні рахунки дев’яти класів Плану рахунків бухгалтерського обліку. Які об’єкти обліку відображаються на рахунках 4-6 класів?
 • A. Доходи і результати діяльності
 • B. Засоби аптеки
 • C. Матеріальні витрати
 • D. Джерела утворення господарських засобів
 • E. Витрати за елементами
120.   Аерозольний цех підприємства використовує у своїй роботі пропеленти різних груп. Оберіть пропеленти, які відносяться до групи легколетючих органічних розчинників:
 • A. Метиленхлорид, етиленхлорид
 • B. Двоокис вуглецю
 • C. Пропан, бутан, ізобутан
 • D. Хладони (фреони)
 • E. Вініл- і метилхлорид
121.   Провізор-аналітик проводить кількісне визначення субстанції адреналіну тартрату методом кислотно-основного титрування у неводних розчинниках. Який індикатор він використовує при цьому згідно вимог ДФУ?
 • A. Еріохром чорний
 • B. Метиловий оранжевий
 • C. Тимолфталеїн
 • D. Кристалічний фіолетовий
 • E. Фенолфталеїн
122.   В аптеку звернувся чоловік з проханням порадити лікарський засіб для усунення алергічного риніту, який виникає у нього під час цвітіння липи. Який засіб можна запропонувати?
 • A. Лоратадин
 • B. Амброксол
 • C. Анаприлін
 • D. Адреналін
 • E. Лозартан
123.   Хворому на алергічний риніт призначили ефедрин в краплях для носа. Закапування препарату в ніс значно покращило стан хворого, що спонукало його до застосування цього засобу кожні 2 години, але за цих умов препарат став неефективним. Яке явище є причиною цього?
 • A. Ідіосинкразія
 • B. Кумуляція
 • C. Лікарська залежність
 • D. Алергія
 • E. Тахіфілаксія
124.   Фармацевт приготував настій трави горицвіту. Особливістю приготування цього настою є те, що діючі речовини вилучають:
 • A. У слабколужному середовищі
 • B. У слабкокислому середовищі
 • C. У кислому середовищі
 • D. У нейтральному середовищі
 • E. У лужному середовищі
125.   До лікарні доставлено дитину з ознаками отруєння алкалоїдами беладони. Який препарат необхідно застосувати в якості антидоту?
 • A. Вальпроат натрію
 • B. Прозерин
 • C. Сульфат магнію
 • D. Парацетамол
 • E. Кофеїн-бензоат натрію
126.   При проведенні проби на чутливість до бензилпеніциліну у пацієнта розвинувся анафілактичний шок. Яким препаратом слід обколоти місцє введення антибіотика?
 • A. Цефтрiаксон
 • B. Пропранолол
 • C. Норадреналіну гідротартрат
 • D. Адреналіну гідрохлорид
 • E. Атропіну сульфат
127.   До аптеки надійшов препарат нового покоління нестероїдних протизапальних засобів "мелокси-кам", який є переважно блокатором циклооксигенази-2. Вкажіть, які переваги має цей препарат у порівнянні з іншими нестероїдними протизапальними засобами:
 • A. Виразний міоспазмолітичний ефект
 • B. Наявність інтерфероногенних властивостей
 • C. Мінімальна побічна дія на кровотворення
 • D. Мінімальна побічна дія на травний канал
 • E. Значне пригнічення активності протеаз
128.   Яка речовина буде заважати при проведенні реакції йодоформної проби для виявлення етилового спирту в 6іо-логічному матеріалі?
 • A. Формальдегід
 • B. Метанол
 • C. Ьоамшовий спирт
 • D. Ацетон
 • E. Фенол
129.   Провізор-технолог виявив несумісність у рецепті: Rp.: Mentholi 0,5 Natrii hydrocarbonatis Natrii tetraboratis aa 1,5 Aquae purificatae 100 ml M.D.S. По 1 ст. ложці 2 рази на день Які прийоми повинен використати провізор, щоб приготувати дану лікарську форму?
 • A. Додати стабілізатор
 • B. Провести заміну розчинника
 • C. Замінити лікарську форму
 • D. Провести фракційне розчинення
 • E. Замінити один з компонентів
130.   В аптеці встановлена колективна матеріальна відповідальність. В якому випадку договір про матеріальну відповідальність може бути переоформлений?
 • A. При прийманні в колектив нових співробітників
 • B. При звільненні з колективу 10% його членів
 • C. При звільненні з колективу більше 50% його членів
 • D. При звільненні з колективу 5% його членів
 • E. При звільненні з колективу одного співробітника
131.   У хворої 67-ми років, яка лікується з приводу бронхіальної астми, виникли тремор кінцівок, біль голови, безсоння, екстрасистолія. Який засіб міг зумовити такі симптоми?
 • A. Тавегіл
 • B. Теофілін
 • C. Преднізолон
 • D. Ацетилцистеїн
 • E. !нтал
132.   У разі втрати ліцензії провізор повинен звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дубліката. Орган ліцензування зобов’язаний видати заявникові дублікат ліцензії не пізніше:
 • A. Двох місяців з дня одержання заяви
 • B. Не видається дублікат
 • C. Трьох місяців з дня одержання заяви
 • D. Трьох робочих днів з дня одержання заяви
 • E. Одного місяця з дня одержання заяви
133.   До відділу ГЛФ аптеки №1 надійшов рецепт на краплі в ніс "Фарма-золін"дитині 2,8 років. Вкажіть, за яку вартість буде відпущений лікарський засіб?
 • A. З оплатою 50% вартості
 • B. З оплатою 70% вартості
 • C. За повну вартість
 • D. З оплатою 30% вартості
 • E. Безкоштовно
134.   Охорона здоров’я надає першочергове значення якості лікарських засобів, тому фармацевтичне підприємство спрямувало свої зусилля на покращення якісних характеристик препарату. Яку концепцію управління маркетингом використовує фірма?
 • A. Правильної відповіді немає
 • B. Удосконалення виробництва
 • C. Всі відповіді вірні
 • D. Удосконалення товару
 • E. Сучасний маркетинг
135.   Кількісне визначення субстанції нітрофурала (фурациліну) проводять спектрофотометричним методом. Розрахувати кількісний вміст провізор-аналітик може, шляхом виміру:
 • A. Температури плавлення
 • B. Показника заломлення
 • C. рН розчину
 • D. Оптичної густини
 • E. Кута обертання
136.   Для кількісного визначення субстанції прокаїну гідрохлориду згідно ДФУ провізор-аналітик використовує метод нітритометрії. Який індикатор йому слід використати?
 • A. Кристалічний фіолетовий
 • B. Нейтральний червоний
 • C. Метиловий червоний
 • D. Кислотний хром темно-синій
 • E. Ксиленоловий оранжевий
137.   В хіміко-токсикологічну лабораторію надійшов біологічний матеріал. Хімік-токсиколог при нескерованому аналізі починає проводити дослідження з визначення наявності наступної групи токсичних речовин:
 • A. Металеві отрути
 • B. Мінеральні кислоти, луги, неорганічні солі
 • C. Пестициди
 • D. Лікарські отрути
 • E. Леткі отрути
138.   Теобромін і теофілін кількісно визначають методом алкаліметрії за замісником. Яка кислота при цьому титрується гідроксидом натрію?
 • A. Хлоридна
 • B. Фосфатна
 • C. Сульфатна
 • D. Ацетатна
 • E. Нітратна
139.   На фармацевтичному підприємстві виготовляють олію камфорну для зовнішнього застосування. Вкажіть, яку олію використовують в якості розчинника:
 • A. Соняшникову
 • B. Оливкову
 • C. Персикову
 • D. Сливову
 • E. Вазелінову
140.   Хворому, який тривалий час приймає фенобарбітал, лікар призначив диклофенак натрію. Однак протизапальний ефект диклофенаку виявився слабшим від очікуваного внаслідок фармакокінетичної взаємодії цих препаратів. Результатом яких процесів могла бути така взаємодія препаратів?
 • A. Зниження швидкості метаболізму препарату в печінці
 • B. Збільшення дози лікарських засобів
 • C. Зниження концентрації білку в плазмі
 • D. Збільшення швидкості метаболізму препарату в печінці
 • E. Зміни чутливості рецептора
141.   Для кількісного визначення лікарського засобу згідно ДФУ використовують метод комплексонометричного титрування. Назвіть цей лікарський засіб:
 • A. Хлорид калію
 • B. Тіосульфат натрію
 • C. Цитрат калію
 • D. Бензоат натрію
 • E. Хлорид кальцію
142.   Фармацевт виготовляє мазь в асептичних умовах на стерильній мазевій основі - сплаві вазеліну і ланоліну у співвідношенні 6:4 і вводить речовину за типом суспензії. Для якої речовини характерна наведена технологія виготовлення мазі?
 • A. Сульфат натрію
 • B. Хлорид тіаміну
 • C. Пілокарпіну гідрохлорид
 • D. Бензилпеніциліну натрієва сіль
 • E. Хлорид натрію
143.   При готуванні очних мазей важливе значення має ступінь дисперсності лікарських речовин. Вкажіть яку лікарську речовину при введенні в фармакопейну очну основу попередньо ретельно розтирають із стерильною олією вазеліновою?
 • A. Цинку сульфат
 • B. Резорцин
 • C. Пілокарпіну гідрохлорид
 • D. Ртуті оксид жовтий
 • E. Етилморфіну гідрохлорид
144.   Хворому з гострою серцевою недостатністю і непереносимістю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату?
 • A. Блокада K+-, Na+-АТФ-ази
 • B. Пригнічення активності фосфодіе-стерази
 • C. Стимуляція ^-адренорецепторів
 • D. Стимуляція M-холінорецепторів
 • E. Стимуляція вгадренорецепторів
145.   Наявність у складі лікарської форми катіону заліза (II) може бути підтверджена провізором-аналітиком аптеки за допомогою розчину:
 • A. Магнію сульфату
 • B. Натрію фосфату
 • C. Амонію сульфіду
 • D. Калію броміду
 • E. Натрію хлориду
146.   У процесі виготовлення фіто- та органопрепаратів використовують різні види сушарок. Яку сушарку найбільш доцільно використовувати для сушіння термолабільних сполук?
 • A. Стрічкова сушарка
 • B. Сушильна шафа
 • C. Барабанна сушарка
 • D. Ліофільна сушарка
 • E. Валкова сушарка
147.   До контрольно-аналітичної лабораторії на аналіз надійшла субстанція лимонної кислоти. У відповідності до вимог ДФУ кількісний вміст кислоти лимонної можна визначити методом:
 • A. Алкаліметрії
 • B. Броматометрії
 • C. Ацидиметрії
 • D. Йодхлорметрії
 • E. Йодометрії
148.   В цеху з виробництва стерильних лікарських форм необхідно вибрати метод стерилізації очних крапель для одержання лікарської форми з термолабільних речовин. Який із перерахованих методів є оптимальним в даному випадку?
 • A. Стерильна фільтрація
 • B. Заповнення в середовищі інертного газу
 • C. Термічна стерилізація
 • D. Додавання аскорбінової кислоти
 • E. Використання полімерних упаковок
149.   Провізор-аналітик проводить кількісне визначення одного з нижченаве-дених лікарських засобів методом ні-тритометрії. Вкажіть цей лікарський засіб:
 • A. Амонію хлорид
 • B. Атропіну сульфат
 • C. Анальгін
 • D. Фтивазид
 • E. Норсульфазол
150.   Фітохімічний цех фармацевтичного підприємства виробляє настоянку валеріани із свіжої сировини. Технологічною особливістю виготовлення даного препарату є те, що він готується на:
 • A. 90% етанолі у співвідношенні 1:5
 • B. 70% етанолі у співвідношенні 1:5
 • C. 70% етанолі у співвідношенні 1:10
 • D. 95% етанолі у співвідношенні 1:10
 • E. 90% етанолі у співвідношенні 1:10
151.   На аналіз надійшла субстанція анальгіну. Оберіть метод, за допомогою якого можна визначити кількісний вміст анальгіну:
 • A. Комплексонометрія
 • B. Ацидиметрія
 • C. Перманганатометрія
 • D. Йодометрія
 • E. Алкаліметрія
152.   Прийом якого препарату може викликати розвиток закрепу в хворого, який отримує комбіновану терапію артеріальної гіпертензії?
 • A. Фуросемід
 • B. Панангін
 • C. Ацетилсаліцилова кислота у малих дозах
 • D. Триметазідін
 • E. Верапаміл
153.   До аптеки звернувся хворий, який впродовж місяця приймав феназепам. Хворий наполягав на придбанні ще двох упаковок цього препарату, пояснюючи це тим, що він без феназепа-му погано себе почуває. Що лежить в основі побічної дії препарату, яка розвинулася в хворого?
 • A. Синдром післядії
 • B. Лікарська залежність
 • C. Кумуляція
 • D. Ідіосинкразія
 • E. Звикання
154.   Згідно рецепта лікаря в аптеці приготували 100 мл 0,9% розчину натрію хлориду. Який режим стерилізації цього розчину?
 • A. 120oC - 8хв
 • B. 120oC -12 хв
 • C. 100oC -15 хв
 • D. 180oC - 30 хв
 • E. 120oC -15 хв
155.   Відбулося отруєння нітритами. Виявлення нітритів за реакцією утворення азобарвника проводять з використанням такої кислоти:
 • A. Саліцилова
 • B. Хлористоводнева
 • C. Сульфанілова
 • D. Фосфорна
 • E. Сульфатна
156.   Складовою частиною фінансової звітності аптек є баланс. Вкажіть показник, який знаходить своє відображення в активі бухгалтерського балансу:
 • A. Роздрібний товарообіг
 • B. Витрати на заробітну плату
 • C. Оптовий товарообіг
 • D. Виручка аптеки
 • E. Залишкова вартість основних засобів
157.   Хворому на бронхіальну астму було призначено сальбутамол. Застосування цього препарату усунуло симптоми бронхоспазму. Це пов’язано із стимуляцією:
 • A. M-холінорецепторів
 • B. Синтезу ацетилхоліну
 • C. /32-адренорецепторів
 • D. «!-адренорецепторів
 • E. ві-адренорецепторів
158.   У відповідності з наведеною у П(С)БО-2 обліковою формулою балансу, вкажіть суму активів аптеки, якщо власний капітал складає 7 500 грн, а зобов’язання - 2 500 грн:
 • A. 7 500 грн
 • B. 10 000 грн
 • C. 2 500 грн
 • D. 12 000 грн
 • E. 4 000 грн
159.   Якість розчинів для ін’єкцій в ампулах оцінюють за різними показниками. Яку кількість ампул перевіряють при визначенні якості запаювання (герметичності)?
 • A. 97%
 • B. 50%
 • C. 100%
 • D. 80%
 • E. 75%
160.   Антраценпохідні групи емодину проявляють послаблюючий ефект. Вкажіть, яка рослинна сировина містить антраценпохідні групи емодину у великій кількості:
 • A. Плоди жостеру
 • B. Плоди жостеру ламкого
 • C. Плоди чорниці
 • D. Плоди бузини
 • E. Плоди чорної смородини
161.   На основі коренів солодки випускають різноманітні лікарські форми -таблетки, порошки, сиропи, збори, але не розроблена лікарська форма - ін’єкційний розчин. Корені солодки виявляють гемолітичні властивості, оскільки містять такі діючі речовини:
 • A. Ефірні масла
 • B. Іридоїди
 • C. Полісахариди
 • D. Алкалоїди
 • E. Сапоніни
162.   У практичній діяльності аптеки мають місце різні рівні управління. Якому рівню управління відповідає функція безпосереднього контролю діяльності працівників, які виконують конкретні операції?
 • A. Адміністративний
 • B. Інституційний
 • C. Управлінський
 • D. Технічний
 • E. Бюрократичний
163.   На склад надійшла партія коренів алтеї. Для підтвердження справжності сировини на зріз нанесли краплю розчину аміаку - з’явилось жовте забарвлення. Це підтверджує, що в сировині є:
 • A. Слиз
 • B. Вітамін C
 • C. Камедь
 • D. Дубильні речовини
 • E. Пектинові речовини
164.   Лікарські засоби, що містять первинну ароматичну аміногрупу, кількісно визначають методом нітритометрії. Який з наведених препаратів кількісно визначають методом нітритометрії без попереднього кислотного гідролізу?
 • A. Фталазол
 • B. Стрептоцид розчинний
 • C. Парацетамол
 • D. Сульфадимезин
 • E. Фтазин
165.   Квітки глоду використовуються для виробництва кардіотонічних засобів. При заготівлі цієї сировини можливе потрапляння домішок у вигляді квіток:
 • A. Терну
 • B. Бузини
 • C. Шипшини
 • D. Черемшини
 • E. Жостеру
166.   Провізор-аналітик виконує згідно ДФУ кількісне визначення субстанції глюконату кальцію методом компле-ксонометричного титрування. Який індикатор він повинен застосувати?
 • A. Кальконкарбонова кислота
 • B. Тропеолін 00
 • C. Метиловий червоний
 • D. Тимолфталеїн
 • E. Кристалічний фіолетовий
167.   При готуванні мазі з олією рициновою і вазеліном фармацевту не вдалося отримати однорідної системи. Яка найбільш вірогідна причина несумісності між даними компонентами?
 • A. Виділення кристалізаційної води
 • B. Незмішуваність інгредієнтів
 • C. Коагуляція
 • D. Обмежена розчинність
 • E. Адсорбція
168.   Розчини для ін’єкцій солей слабких кислот і сильних основ потребують стабілізації. Які стабілізатори використовують для цих розчинів?
 • A. Бутилокситолуол
 • B. Аскорбінова кислота
 • C. 0,1 М розчин гідрооксиду натрію
 • D. 0,1 М розчин кислоти хлоридної
 • E. Трилон Б
169.   Одним з методів кількісного визначення діючих речовин у сировині є метод біологічної стандартизації. Для якої групи біологічно активних речовин він застосовується?
 • A. Слизи
 • B. Алкалоїди
 • C. Дубильні речовини
 • D. Жирні олії
 • E. Серцеві глікозиди
170.   Під час відпуску безрецептурного препарату для симптоматичного лікування риніту хворому з артеріальною гіпертензією для максимального зниження вірогідності розвитку небажаної системної судинозвужувальної дії слід рекомендувати таку лікарську форму:
 • A. Гель
 • B. Мазь
 • C. Аерозоль
 • D. Краплі
 • E. Таблетки
171.   Оберіть оптимальний антибактеріальний препарат для лікування міко-плазмової пневмонії:
 • A. Ампіцилін
 • B. Пеніцилін
 • C. Амоксиклав
 • D. Гентаміцин
 • E. Роваміцин
172.   Лікарські засоби у приміщеннях зберігання лікувально-профілактичного закладу слід зберігати у відповідних умовах. Де повинні зберігатись отруйні лікарські засоби?
 • A. У внутрішньому відділенні сейфа
 • B. У дерев’яній шафі
 • C. У холодильнику
 • D. На стелажі
 • E. У металевій шафі під замком
173.   Товарний асортимент - це сукупність асортиментних груп товарів, що їх пропонує підприємство. Показник, який відображає кількість позицій у кожній асортиментній групі, називається:
 • A. Глибина товарного асортименту
 • B. Насиченість товарного асортименту
 • C. Ширина товарного асортименту
 • D. Зіставленість товарного асортименту
 • E. Асортимент товару
174.   Хворому 56-ти років для лікування гіпертонічної хвороби призначені інгібітор АПФ (іАПФ) та калійзберігаю-чий діуретик. Така комбінація:
 • A. Нераціональна, оскільки збільшується ризик розвитку гіперкаліємії
 • B. Нераціональна, оскільки збільшується ризик розвитку ортостатичного колапсу
 • C. Раціональна, оскільки зменшується ризик розвитку гіпокаліємії
 • D. Раціональна, оскільки потенціюється гіпотензивна дія іАПФ
 • E. Нераціональна, оскільки знижується гіпотензивна дія іАПФ
175.   Настоянку якої лікарської рослини провізор може запропонувати як тонізуючий засіб?
 • A. Наперстянка пурпурова
 • B. Акація біла
 • C. Ортосифон тичинковий
 • D. Родіола рожева
 • E. Деревій звичайний
176.   Під час проведення кількісного визначення кальцію лактату комплексо-нометричним методом згідно ДФУ у якості індикатора використовується:
 • A. Фенолфталеїн
 • B. Дифенілкарбазон
 • C. Тропеолін 00
 • D. Нафтолбензеїн
 • E. Кислота кальконкарбонова
177.   В Україні фізичні особи, суб’єкти малого підприємництва, можуть використовувати спрощену систему оподаткування. Яке обмеження щодо чисель- ності працюючих встановлено для таких суб’єктів підприємництва?
 • A. Не більше 20 осіб
 • B. Не більше 30 осіб
 • C. Не більше 10 осіб
 • D. Не більше 50 осіб
 • E. Не більше 40 осіб
178.   При проведенні місцевої анестезії до розчину новокаїну додається розчин адреналіну гідрохлориду. З якою метою це проводиться?
 • A. Для розширення судин
 • B. Для звуження судин
 • C. Для зменшення больової чутливості
 • D. Для підвищення тонусу гладенької мускулатури
 • E. Для зниження тонусу гладенької мускулатури
179.   Хворого попередили, що при застосуванні препарату, який йому призначили, може виникнути кашель. Назвіть цей препарат:
 • A. Метопролол
 • B. Фенігідин
 • C. Лізиноприл
 • D. Клофелін
 • E. Дихлотіазид
180.   У чоловіка 52-х років діагностовано системний амебіаз з ураженням кишечнику, печінки, легень. Який препарат слід призначити?
 • A. Фталазол
 • B. Хініофон
 • C. Тетрациклін
 • D. Хінгамін
 • E. Метронідазол
181.   Під час дослідження витяжки методом хроматографії виявлений феніл-пропаноламін. Метаболітом якого алкалоїду він є?
 • A. Ефедрин
 • B. Пірокатехін
 • C. Секуренін
 • D. Аконітин
 • E. Резерпін
182.   Виготовляються краплі для внутрішнього застосування зі складом: адонізиду 5 мл, настоянки конвалії та валеріани порівну по 10 мл, ментолу 0,1 г, калію броміду 2,0 г. Калію бромід раціонально розчинити:
 • A. Ввести у флакон для відпуску в останню чергу
 • B. У настоянці валеріани
 • C. У настоянці конвалії
 • D. У адонізиді
 • E. У суміші настоянок
183.   Отруйні речовини виділяються із об’єктів біологічного походження за допомогою різних методів. При отруєнні пестицидами - похідними фосфорних кислот використовують метод:
 • A. Перегонки водяною парою із лужного середовища
 • B. Настоювання органічними розчинниками
 • C. Діалізу з підлужених розчинів
 • D. Настоювання водою, підкисленою хлорною кислотою
 • E. Настоювання підлуженою водою
184.   Хворий 40-ка років страждає на бронхіальну астму і порушення серцевого ритму у вигляді брадіаритмії. Препарати якої фармакологічної групи доцільно призначити для усунення бронхоспазму?
 • A. Міорелаксанти
 • B. в-адреноблокатори
 • C. Антихолінестеразні засоби
 • D. M-холіноблокатори
 • E. M-холіноміметики
185.   Для зняття набряку в медичній практиці застосовують гіпертонічні розчини. Вкажіть явище, що відбувається у клітинах крові при введенні такого розчину:
 • A. Електроліз
 • B. Гідроліз
 • C. Плазмоліз
 • D. Ліполіз
 • E. Гемоліз
186.   Аналітик контрольно-аналітичної лабораторії визначає кількісний вміст Нітрофуралу. Який титриметричний метод кількісного визначення він може використати?
 • A. Нітритометрії
 • B. Перманганатометрії
 • C. Аргентометрії
 • D. Йодометрії
 • E. Алкаліметрії
187.   В аптеку надійшов рецепт: Rp.: Mucilaginis Amyli 50,0 Da. Signa. Для клізма Яку кількість крохмалю і води очищеної використав фармацевт для приготування препарату?
 • A. 5,0 г крохмалю; 45 мл води очищеної
 • B. 10,0 г крохмалю; 40 мл води очищеної
 • C. 2,0 г крохмалю; 48 мл води очищеної
 • D. 1,0 г крохмалю; 50 мл води очищеної
 • E. 1,0 г крохмалю; 49 мл води очищеної
188.   Провізор-аналітик визначає кількісний вміст ртуті дихлориду методом зворотньої комплексонометрії. При цьому відтитрувати надлишок титрованого розчину натрію едетату можна титрованим розчином:
 • A. Бромату калію
 • B. Тіосульфату натрію
 • C. Сульфату цинку
 • D. Гідроксиду натрію
 • E. Метилату натрію
189.   Хвора 25-ти років впродовж 7-ми днів отримувала антибіотикотерапію, яка ускладнилась розвитком дисбактеріозу кишечнику. Препарат із якої групи лікарських засобів слід використати для лікування даного ускладнення?
 • A. Адаптогени
 • B. Спазмолітики
 • C. Жовчогінні
 • D. Антациди
 • E. Пробіотики
190.   Хворому на хронічну серцеву недостатність призначили серцевий глікозид з групи наперстянки. Назвіть цей препарат:
 • A. Кордіамін
 • B. Дигоксин
 • C. Корглікон
 • D. Строфантин
 • E. Корвалол
191.   Провізор-аналітик аптеки хоче взяти частину відпустки весною, а частину - влітку. Поділ відпустки на частини допускається при умові, що її основна частина становитиме не менше:
 • A. 16 днів
 • B. 18 днів
 • C. 10 днів
 • D. 12 днів
 • E. 14 днів
192.   Аптека заготовила траву материнки звичайної. Який режим сушіння необхідно використати для одержання якісної сировини?
 • A. 50 - 60oC
 • B. 60 - 70oC
 • C. 35 - 40oC
 • D. 80 - 90oC
 • E. 70 - 80oC
193.   В управлінні фармацевтичною фірмою використовуються американський та японський підходи. Виберіть характерну ознаку американської моделі управління:
 • A. Швидка оцінка і просування на посаді
 • B. Колективна відповідальність
 • C. Групові форми контролю
 • D. Підвищена увага до "людського фактора"
 • E. Повільне просування на посаді
194.   У хворої 52-х років підвищений артеріальний тиск протягом місяця. З анамнезу відомо, що останні 5 років хворіє на бронхіальну астму. Яка група гіпотензивних препаратів НЕБАЖАНА для хворої?
 • A. Блокатори ангіотензинових рецепторів
 • B. Транквілізатори
 • C. Блокатори кальцієвих каналів
 • D. Блокатори в-адренорецепторів
 • E. Діуретики
195.   При влаштуванні на роботу на конкретну посаду молодого фахівця ознайомлюють з його правами та обов’язками. Яким документом регулюються права і обов’язки аптечних працівників?
 • A. Внутрішній трудовий розпорядок
 • B. Посадова інструкція
 • C. Всі відповіді вірні
 • D. Вірної відповіді немає
 • E. Кодекс законів про працю
196.   У контрольно-аналітичній лабораторії визначається кількісний вміст цитрату натрію методом іонообмінної хроматографії з використанням катіо-ніту. Який титрований розчин необхідно використати для наступного титру- вання лимонної кислоти, що утворюється?
 • A. Пдроксиду натрїю
 • B. Хлористоводневої кислоти
 • C. Йоду
 • D. Йодату калїю
 • E. Трилону Б
197.   Фармацевт настоює протягом 15-ти хвилин водний витяг із лікарської рослинної сировини в щільно закритій інфундирці, і помішує, не відкриваючи кришки. Вкажіть, для якої сировини характерна дана технологія приготування настою?
 • A. Листя м’яти
 • B. Листя сени
 • C. Листя чорниці
 • D. Листя брусниці
 • E. Листя мучниці
198.   До ліпофільних супозиторних основ відноситься:
 • A. Мильно-гліцеринова основа
 • B. Желатиново-гліцеринова основа
 • C. Колагенова основа
 • D. Сплави гідрогенізованих жирів
 • E. Поліетиленоксидна основа
199.   З плодів розторопші випускають ряд вітчизняних і зарубіжних препаратів гепатопротекторної активності. Доброякісність цієї сировини визначається вмістом:
 • A. Алкалоїдів
 • B. Флаволігнанів
 • C. Вітамінів
 • D. Кумаринів
 • E. Терпеноїдів
200.   Аптека здійснює реалізацію лікарських засобів. Вкажіть розмір податку на додану вартість (ПДВ) на лікарські засоби, які реалізуються аптекою?
 • A. 10%
 • B. 30%
 • C. 0%
 • D. 25%
 • E. 20%
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 1 користувачів, 7 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 7 за 34.93ms.